Page 1

ANTHIRA VAN WENSVEEN

DROOMT OVER PARALYMPICS ROTTERDAM TOPSPORT MAGAZINE

19e JAARGANG | NUMMER 3 | NAJAAR 2011

WETHOUDER KAR AKUS

H E T R OT T E R DA M S E CIT YMARKETINGBELEID

I N G M A R VO S

TIENK AMPER OP WEG N A A R LO N D E N 2 012

L AU R E N S JA N A N J E M A

OV E R W K S Q UA S H I N N I EU W E LU XO R R OT T E R DA M

Topsport_05_2011_Cover.indd 1

26-9-2011 15:52:09


(advertentie)

CASINO • ULTRALOUNGE WINEBAR • DINNER • GAMEBAR PROEF, SPEEL EN ERVAAR! HOLLAND CASINO WEENA 624, 3012 CN ROTTERDAM

Topsport_05_2011_P001-035.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 2 ROT_TOPSport_210x297_1.01.indd 1

26-9-2011 17-6-2011 15:51:16 13:15:21 10/26/10 2:31:08 PM


13:15:21 31:08 PM

VOORWOORD

STADSKEUZE 2028 VRAAGT OM INHOUD

Maken we met Nederland kans door in te zetten op de geschiedenis “100 jaar naar dato”, door in te zetten op argument ‘hoofdstad met internationale bekendheid’? De IOCgeschiedenis laat juist het tegendeel zien. Van belang is om naast een grote naam ook een groot verhaal te koppelen aan het bid. Dat moet inhoud hebben, het IOC iets bieden waarmee ze voor de dag kunnen komen. En juist daar heeft Rotterdam veel te bieden.

Rotterdam heeft vanzelfsprekend een grote naam in de wereld, Amsterdammers schijnen dat wel eens te vergeten. Als vanouds is en blijft Rotterdam met haar wereldhaven de internationaal vermaarde “Gateway to Europe”. En als Sportstad nummer 1 van Nederland is zij steeds weer bij vele internationale sportbonden een gewilde host voor even zovele WK’s en EK’s, zo laat de geschiedenis én toekomst zien. Daarnaast biedt Rotterdam het IOC een door hen zo gewenst maatschappelijk argument. In termen van het IOC: ‘legacy’. En wel twee. Ten eerste zullen de Spelen voor Rotterdam een katalysator zijn voor één van de grootste transformatie-opgaven van de laatste jaren: de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid. Te vergelijken met de ontwikkelingen die de Spelen in Barcelona en nu ook in London te weeg brengen: achtergestelde stadsdelen revitaliseren en internationaal aantrekkelijk maken, voor toerist, bedrijf en nieuwe bewoners. Ten tweede worden in Rotterdam, in samenwerking met de stad Den Haag, de Spelen gekoppeld aan het thema ‘Water/Delta’. De Spelen vormen zo een podium om de wereld te laten zien dat leven onder de waterspiegel veilig en comfortabel kan. Met buitendijks bouwen, drijvend bouwen en bouwen in kust- en dijkversterking geven we de wereld oplossingen om ook in de toekomst, met de klimaatveranderingen voor de deur, in dichtbevolkte delta’s veilig te kunnen leven. Het is goed dat de Council Olympisch Vuur heeft besloten om vooralsnog geen stadskeuze te maken. Er kleven te veel fundamentele vragen aan een Amsterdamse kandidatuur. Een vervolgonderzoek moet voor de Spelen van London uitwijzen met welke stad, én met een daaraan gekoppeld inhoudelijk verhaal, Nederland de meeste kans maakt op het winnen van een Olympisch Bid. Rotterdam heeft samen met Den Haag met de Dutch Delta Games daar een sterk verhaal voor liggen.

Hans den Oudendammer

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Volg ons nu ook via:

@RdamTopsport

www.facebook.com/RotterdamTopsport

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 3

3

26-9-2011 15:52:42


R OT T E R DA M TO P S P O R T I N H E T KO R T De missie van Rotterdam Topsport is het kortst samen te vatten met de kreet ‘Rotterdam, City of Sports’: Rotterdam is en blijft de sportstad van Nederland en zal die positie in de komende periode verder uitbouwen. Meer toegespitst op de rol van de eigen organisatie luidt de missie als volgt: Rotterdam Topsport zorgt door middel van maatwerk voor een optimaal stedelijk topsportklimaat voor sportbonden, topsportverenigingen, de partners van Rotterdam Sportstad, topsporters, talentvolle sporters en de stad Rotterdam.

C O LO F O N Het Rotterdam Topsport Magazine is een uitgave van Stichting Rotterdam Topsport. Kantooradres Topsportcentrum Rotterdam Van Zandvlietplein 20 (4e etage), 3077 AA Rotterdam Postbus 9475, 3007 AL Rotterdam Redactie Fast Forward mediaprodukties/ Ardie den Hoed (AdH)/Cris Rolandus (CR)/Walter Tempelman (WT), Martin Dekker (MD), Rob Weeda (RW) Eindredactie Communicatie Rotterdam Topsport Fotografie Cover: Ton Zonneveld Overige Fotografen ANP, Digishots photography, Edwin Verhul-EVsportfoto.nl, Ferdy Collewijn, Gemeente Rotterdam, Laura Kraut, Rob Jelsma, Rob Weeda, Rotterdam Sportsupport, Ronald Hoogendoorn, Van der Graaf Fotografie/Foto: Steven Ensering.

Uitgave in samenwerking met

8

Z-Press Sport & Media bv Postbus 1015, 3300 BA Dordrecht Telefoon: 078-639 70 70 Internet: www.zpress.nl Basisontwerp en grafische vormgeving Z-Press Studio bv Leroy Witman Drukwerk MediaCenter Rotterdam Postbus 81153, 3009 GD Rotterdam Telefoon: 010 - 425 26 00 Internet: www.mediacenterrotterdam.nl Mailing: AVB Direct Mail Service 0180-520866 Avb.mail@planet.nl Verschijningsfrequentie 4 x per jaar Oplage 4.000 Het volgende nummer van het Rotterdam Topsport Magazine verschijnt in december 2011. Zonder schriftelijke toestemming van de Stichting Rotterdam Topsport mag niets uit dit magazine door derden worden overgenomen.

55

4

Topsport_05_2011_P001-035.indd 4

26-9-2011 16:32:26


INHOUDSOPGAVE

44

14

36

3

Vo o r w o o r d Hans den Oudendammer

6

Roei ta lent Th ij s va n Lu ij k m i k t o p 2 016

8

T i e n ka m p e r I n g m a r Vo s o p n a a r L o n d e n 2 012

11

Tw e e d e c e n n i a v o o r z i t t e r s c h a p va n Hen k No s sent

14

3 broers, 3 talenten va n Feye n o o rd

17

G er t-Ja n La m men s over d e ( her) o ntd ekki ng va n s po r t

20

W e t h o u d e r H a m i t Ka r a k u s o v e r C i t y m a r ke t i n g b e l e i d

23

Jeugdsportfonds Rotterdam

26

Nederlandse toppers Grinham en Anjema over W K S q u a s h

29

Coach Michiel de Ruyter over het E K Z i t vo l leyb a l

32

N K ’s T u r n e n i n A h o y

36

I n t e r v i e w G e r a r d Va a n d r a g e r

39

In de Sportlight

40

H e l d e n va n To e n : Anthonie Wur th

43

C h i na zo rg t voo r wereld to p o p B ep va n Kl a veren M emo ri a l

44

Ta l e n t a a n h et wo o rd : Michael Ernst

47

Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam

48

A n t h i ra va n We n svee n d roo mt va n Pa ra lym p ics

51

Colomn Joop Alberda

53

B o n d s co a ch To n D u n k ove r h e t E K Vo u w e n B o k s e n

55

T e r u g b l i k ke n

57

Column P e t e r O u w e ke r k

59

Sponsor Magazine

67

E v e n e m e n t e n ka l e n d e r

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 5

5

26-9-2011 15:53:55


Langstudeerder thijs van Luijk mikt aL op rio 2016 De status van Rotterdam als roeistad is al jaren bepaald door het Olympisch goud dat Koos Maasdijk in 1996 tussen grote namen als Rienks en Florijn in de Holland Acht in Atlanta behaalde. Het stof dat sindsdien op de status neerdaalde is in de Maasstad inmiddels deels weggepoetst met het prestigieuze plan voor de realisatie van een roeibaan aan de rand van het recreatiegebied Rottemeren.

De status van roeistad kan in 2012 weer echt worden opgepoetst als Skadi-roeier David Kuiper met de Holland Acht in Londen eremetaal verovert. Aan Skadi-talent Thijs van Luijk daarna de schone de taak om in 2016 in het water van Rio de Janeiro Rotterdam als roeistad op de kaart te houden. De 21-jarige student bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft heeft net het WK tot 23 jaar in Amsterdam achter de rug. In de eindstrijd werd de Oranjeboot zesde en laatste achter gekende roeinaties als Amerika, Groot-Brittannië en Duitsland. “Het was goed dat we de

6

Topsport_05_2011_P001-035.indd 6

finale haalden, maar het besef is daardoor gegroeid dat het gat met andere landen groot is. Ik kijk op tegen sommige roeiers die voor hun land al met de grote jongens meevaren en het WK onder 23 er nog even bij doen. Vorig jaar kwam de dubbel vier van Kroatië even het goud ophalen, nadat ze alle World Cup-wedstrijden reeds hadden gewonnen. Dat WK voor jeugd was voor hen een soort tussendoortje. Ik heb nog een lange weg naar de top te gaan. Ook al omdat ik weet dat het een grote stap is van de zogenaamde B-boot naar de A-boot bij de Achten. Voor de A-boot zijn in de aanloop naar Londen Mitchel Steenman en Olaf van Andel afgevallen. Dat zijn mannen waar ik huizenhoog tegenop kijk.

magazine

26-9-2011 15:54:54


Foto: Ro b W eeda

‘Er moEt iEts tE winnEn zijn. in mijn gEval EEn plaats in dE boot van dE Holland acHt’ Als zij het al niet redden, betekent dat ik heel hard zal moeten werken om het niveau te bereiken dat ik voor ogen heb. Ik moet mij bij Nautilus verder ontwikkelen en zo een plaats in een boot van de bond afdwingen. Ik moet vooral breder en sterker worden. Voorlopig nog drie studiejaren voor de boeg en TU-studenten zijn beruchte langstudeerders. Misschien zit ik dus nog wel vier jaar in de schoolbanken. Dat is voor het roeien overigens geen slechte combinatie,” aldus een glimlachende Van Luijk, niet te verwarren overigens met zijn sprintende naamgenoot Patrick van Luijk. De Rotterdammer, die in de wijk Schiebroek werd geboren en opgroeide, stapte reeds op tienjarige leeftijd in een roeiboot,

nadat hij volgens eigen zeggen balgevoel miste en judo niet helemaal zijn ding bleek te zijn. Inmiddels staat hij te boek als talent, een titel waar Van Luijk weinig tot geen waarde aan hecht. “Het klinkt simpel, maar ik moet vooral heel hard blijven werken. Roeien is nog steeds een sport van drie zoenen en twee consumptiebonnen. Het is daarom belangrijk dat ik het leuk blijf vind en beter kan worden. En er moet iets te winnen zijn. In mijn geval een plaats in de boot van de Holland Acht. Daar investeer ik de komende jaren dus in. Rio de Janeiro klinkt geweldig, maar 2016 is aan de andere kant ook nog heel ver weg. Gelukkig kan ik die tijd goed gebruiken.” (AdH)

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 7

7

26-9-2011 15:55:35


‘IK BEN BEST WEL EEN APART MANNETJE’ God hoorde hem duidelijk hoorbaar brommen. Uitgerekend tijdens het WK in het Zuid Koreaanse Daegu kreeg tienkamper Ingmar Vos last van zijn lies. Drie onderdelen was de Rotterdammer in de baan, daarna was het over en sluiten. Weg Olympische nominatie, weg Olympische limiet. Vos baalde als nooit eerder. Londen 2012 lijkt nog ver, maar juist voor een tienkamper zijn de Spelen altijd dichterbij dan ooit. “In tegenstelling tot de individuele atleet hebben wij maar één of twee keer per jaar de kans ons voor een groot toernooi te kwalificeren.” 8

Topsport_05_2011_P001-035.indd 8

magazine

26-9-2011 15:55:52


‘ATLETIEK IS MIJN BAAN. EEN UIT DE KLAUWEN GELOPEN HOBBY’ INGMAR VOS, TUSSEN ERVARING OPDOEN EN HET ECHTE KUNSTJE Ingmar Vos. Voor een ‘kleine’ wedstrijd neemt-ie wel eens een redbulletje. Of een cafeïnepil. Een groot toernooi is een ander verhaal. Daarvoor hoeft hij niet gemotiveerd te worden. In die gevallen kan hij overstijgend denken en gutst de adrenaline hem door het getrainde lijf. Om op de grote podia te (kunnen) presteren, verruilde hij in december 2009 zijn geliefde Rotterdam voor het Engelse Birmingham. “Atletiek is mijn baan. Een uit de klauwen gelopen hobby,” omschrijft hij. “Ik verdien er mijn geld mee en dat vereist een professionele aanpak.” In Nederland ergerde Vos zich aan de omgeving waarin hij moest trainen. “Topatletiek bedrijven in Nederland is bijna niet te doen. Topatletiek in Nederland is armoe. De indoorfaciliteiten zijn onvoldoende. Het verschil tussen de accommodaties in Nederland en Engeland is ronduit schrikken. Trainen in Nederland is zeker voor een tienkamper een stap terug in de tijd.”

Waarom Outsider Vos – zijn eigen woorden – grijnst. “Ik zoek alles zelf uit. Wil altijd het ‘waarom’ weten. Daarin ben ik erg rechtstreeks. Wat betreft sociale contacten en trainingen ben ik arrogant en egoïstisch. In dat opzicht ben ik best wel een apart mannetje. Maar als topsporter moet dat ook. Anders kom je er niet.”

Aan tafel Zonder verleden geen toekomst. Toch viel zijn entree in het Verenigd Koninkrijk tegen. “Ik woonde bij mijn ouders. Het enige dat ik te doen had, was thuiskomen, aan tafel, douchen en slapen. In Birmingham viel dat allemaal weg. Ik moest plotseling alles zelf doen. Had me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Dat kostte veel extra energie en dat was terug te vinden in mijn prestaties op de baan.” Een jaar na zijn verhuizing vond Vos zijn draai. Hij verzamelde er in Fuzz Ahmed, Andy Brittan, Darrel Bun, Alan Richardson en John Thrower de beste Britse trainers. Voor de 400 meter kan hij bij Rotterdam Atletiek terecht bij Errol Esajas, voor sprint, kracht en horden bij de Belgische Lieven van Mechelen. Lachend: “Charles van Commenée (eerder technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, nu in dezelfde functie werkzaam bij de Britse atletiekbond) maakt wel eens een geintje tegen mijn trainers. Jullie maken hem niet beter, hè, zegt hij dan.”

FOTO: RO B W EEDA

Meegezogen Als lid van de Birchfield Harriers traint Vos, in Nederland op de ledenlijst van het Rotterdamse PAC, dertig uur per week met toppers als hinkstapspringer Philips Idowu en hoogspringer Tom Parsons. “Je wordt meegezogen in hun prestatiecurve. Het niveau in Engeland ligt veel hoger dan in Nederland. Als ik een poosje in Nederland ben heb ik altijd het gevoel dat ik een stap terug ben gegaan in de tijd.” Hij schetst een paar voorbeelden, “Ik trainde eens in Zoetermeer met de polsstok. Ging de kachel kapot. Ik moest alle arbeid staken. In Birmingham kan ik dag en nacht terecht op de baan. De atleten die er trainen, zijn allemaal bezig met een EK, een WK of de Spelen. Als ik in Nederland ben en bij PAC train, moet ik maar afwachten of de schooljeugd in baan 1 plaats wil maken.”

Extra Vos gaat er vanuit dat hij zich ergens onderweg – limiet 8220 punten – kwalificeert voor de Olympische tienkamp, die op 8 en 9 augustus van het volgend jaar zijn beslag krijgt. “Londen wordt een happening. Ik kan me niet bedenken hoe het zal zijn. Maar ik verwacht iets magisch. Met zo’n toernooi in het vooruitzicht ben ik staat om in mezelf extra krachten aan te boren. Ik móet het halen, anders kan ik voor vier jaar de wachtkamer in. In Londen ga ik dan uit van een puntentotaal van rond de 8400. Dat moet goed zijn voor een plaats in de top 10. Ach, ik zie wel óf en hoe het komt. In Londen wil ik in elk geval Olympische ervaringen opdoen, Rio 2016 heb ik gereserveerd voor het echte kunstje.” (RW)

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 9

9

26-9-2011 15:56:08


(advertentie)

Lekker snel Lekker dynamisch

Nu ook te huur bij Hertz! Race meteen door naar www.hertz.nl of bel 0900-235 43789 (15 ct. p.m.)

Love the Road

Topsport_05_2011_P001-035.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 10 8

26-9-2011 17-6-2011 15:57:27 13:21:01


Foto: Ro b W eeda

Henk nossent blikt terug op twee decennia voorzitterscHap

“nu tijd voor visvijver, boekenkast en kleinkinderen� de markante grijze snor van Henk Nossent krult nog wel eens treurig rond zijn mond als de voormalig voorzitter het over de degradatie van zijn aa drink/Feijenoord van teylingen uit de vaderlandse eredivisie heeft. een andere zwarte bladzijde uit zijn regeerperiode is de huisvestingssubsidie voor de Persoonshal, die door de deelgemeente Feijenoord destijds na veel getouwtrek en gewonnen rechtszaak toch werd ingetrokken. Verder heeft de Rotterdammer over twee decennia voorzitterschap niet echt veel te klagen. magazine

13:21:01

Topsport_05_2011_P001-035.indd 11

11

26-9-2011 15:57:57


(advertentie)

SCHULDEN VERSCHILLEN DUS ONZE BENADERING OOK De producten of diensten die u levert moeten op tijd worden betaald. Maar u weet ook dat dit in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend is. Reken daarom op GGN: Nederlands grootste full service specialist in creditmanagement. We zorgen in zowel zakelijke als consumentenmarkten voor effectieve ondersteuning van de incasso. Zodat u altijd het optimale rendement uit uw debiteuren haalt.

GGN. De meerwaarde dichtbij.

Meer informatie? www.ggn.nl

Topsport_05_2011_P001-035.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 12

26-9-2011 17-6-2011 15:58:20 13:22:15


Henk nossent:

‘natuurlijk zijn mensen belangrijk voor een club, maar nooit onvervangbaar’ Negen nationale titels, deelname aan Europa Cuptoernooien, diverse malen Rotterdams Sportploeg van het Jaar en erkende kweekvijver voor talenten als Wijers, Khatchanov, Visser, Oeij en Stan. “Na twintig jaar is het genoeg. Het is tijd voor nieuwe mensen met frisse, nieuwe ideeën. Ik was al eerder gestopt, als we niet in financieel zwaar weer terecht waren gekomen tijdens de bouw van de eigen hal. Het schip was zeker niet zinkende, maar dat vond ik geen geschikt moment om als kapitein het schip te verlaten.” Nossent (62) ging eind september met vervroegd pensioen en heeft derhalve zonder werkgever en tafeltennisvereniging zeeën van tijd voor andere zaken. De vier kleinkinderen, en de vijfde op komst, krijgen extra tijd en aandacht. De vishengel komt vaker uit de schuur en het leesvoer dat al enige tijd in de boekenkast staat te wachten, gaat in alle rust worden verorberd. “Ik hoef niet bang te zijn voor een zwart gat. Bovendien heb ik afscheid genomen van het voorzitterschap, niet van de club. Ik blijf voor FvT nog een paar dingen regelen, zoals de kantine en ik probeer de club te helpen aan een nieuwe hoofdsponsor. Maar veel meer dan dat is het niet. Spelen had met twee kunstknieën al geen enkele zin en bovendien ontbeer ik een stevig portie talent. Ik biljart beter dan ik tafeltennis. FvT kan dus echt wel zonder Henk Nossent. Natuurlijk zijn mensen belangrijk voor een club, maar nooit onvervangbaar. Ik had mijn vrouw al eens plechtig beloofd om meer tijd aan andere zaken te gaan besteden. Zij is weliswaar niet groot, maar je moet geen ruzie met haar krijgen. Dus neem ik meer afstand, al zal ik in de toekomst nog vaak in de hal zijn. Maar het is een zegen

om ook eens een wedstrijd over te kunnen slaan. Ik blijf ook gewoon lid (is erevoorzitter). Kritisch zonder terug te vallen op de opmerking dat het vroeger allemaal beter was. Vroeger is geweest, alleen vandaag en de toekomst tellen nog.” Die toekomst ziet er voor de Rotterdamse tafeltennisvereniging met San Oeij als nieuwe voorzitter rooskleurig uit. FvT heeft een ledenlijst waarop 240 namen staan en maakte met de hoofdmacht een rentree in de eredivisie na één jaar op het op één na hoogste niveau te hebben geacteerd. En, niet onbelangrijk, het beschikt over een kloppend kasboek. Reden waarom Nossent met een gerust hart kon terugtreden. “Ik heb een beetje het gevoel dat ik iets aan de toekomst heb kunnen bijgedragen door zelf mijn opvolger te zoeken. Ik had een lijstje met namen, waarop die van Oeij bovenaan stond. De man heeft een goede opleiding genoten, kan goed met mensen omgaan, heeft een groot tafeltennishart en kinderen (Patrick en Jasminka) die bij de club spelen. Feitelijk was hij de gedroomde kandidaat, die ook nog bereid bleek de verantwoordelijkheid op zich te nemen. En vooral tijd te gaan investeren in FvT. De truc dat het slechts een paar uur per week kost, heb ik voor het laatst succesvol bij de zoektocht naar een nieuwe penningmeester gebruikt. Oeij weet wat er binnen de club leeft en speelt. Hij heeft ongetwijfeld een andere stijl van leiden, maar is net als ik zuinig op de eigen opleiding. Dus als binnenkort niemand meer over die man met die snor praat, weet je dat het goed gaat met de Feijenoord van Teylingen en deze nieuwe voorzitter.” (AdH)

magazine

13:22:15

Topsport_05_2011_P001-035.indd 13

13

26-9-2011 15:58:39


Foto: Ro b W eeda

“EEn broEr op school is bEst handig”

Topsport_05_2011_P001-035.indd 14

26-9-2011 17:48:46


Foto: Ro b W eeda

DerDe Knoester voor thorbecKe voortgezet onDerwijs bij FC Groningen speelden ooit de broers Ronald en erwin Koeman samen. ajax had de primeur van de tweeling de boer, maar Feyenoord zou over een paar jaar geschiedenis kunnen schrijven met maar liefst drie broers Knoester in de hoofdmacht. de talenten uit alphen aan de Rijn werken op Varkenoord bij de kweekvijver van de Kuip-club gezamenlijk aan hun sportieve toekomst en richten zich op thorbecke Voortgezet onderwijs op hun andere carrière.

• ‘Drie Knoesters bij één club en op één school is best wel bijzonder. Al staan wij daar zelf niet vaak meer bij stil’

Op die school zijn ze met broer en zus Van Buren en twee van de drie tennis-broers Sels inmiddels wel wat gewend. “Maar drie voetballers van Feyenoord uit één gezin vinden ook wij wel uniek,” aldus topsportcoördinator Sonja Lagendijk. Huize Knoester telt zes leden, vader moeder en vier kinderen. Cas (16), Job (15) en Mats (12) zijn de drie talenten uit de Feyenoord-opleiding. Maar sinds kort is het jongste lid van de familie, Josephine (10, maar volgens eigen zeggen bijna 11) ook bevangen door het voetbalvirus. Ze speelt in de jeugd van de Alphense topklasser ARC, waar haar drie broers ook begonnen. “Het gaat bij ons thuis heel soms niet over voetbal,” lacht Job Knoester. “Om over de agenda van mijn ouders op zaterdag maar te zwijgen. Die staat helemaal in het teken van vier voetballende kinderen. Het is hier af en toe net ren je rot. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal extra wassen die mijn moeder door vier voetballers in de familie elke week moet draaien,” aldus de robuuste centrale verdediger van de B-jeugd van Feyenoord. Zijn een jaar oudere broer Cas (middenvelder) verhuisde afgelopen zomer op sportpark Varkenoord van de B2 naar A2 en zijn drie jaar jongere broer Mats (linksback) stapte over van D1 naar C2. De jongste van de drie debuteerde in augustus ook in de schoolbanken van Thorbecke Voortgezet Onderwijs. “Een broer op school is best handig,” blikt Job Knoester terug op zijn eerste jaar op Thorbecke Voortgezet Onderwijs. “Ik ben van de drie broers pas relatief laat gescout door Feyenoord. Mats speelt al vanaf zijn zesde bij de club, Cas vanaf zijn tiende, maar ik pas sinds twee jaar. Feyenoord had wel vage interesse, maar toen FC Utrecht, Excelsior en ADO Den Haag zich meldden, raakte alles in een stroomversnelling. Het eerste jaar van de HAVO heb ik in Alphen aan den Rijn gedaan, dus ik begon in de tweede klas op Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Dan is het prettig om een bekende in de buurt te hebben als je verder helemaal niemand kent. Ik had mijn broer niet nodig om voor me op te komen, maar het is wel goed om hem in de buurt te hebben.” Job Knoester staat vanaf augustus zijn jongere broer Mats bij. Die debuteert in de eerste klas van HAVO/VWO. “Drie Knoesters bij één club en op één school is best wel bijzonder. Al staan wij daar zelf niet vaak meer bij stil. We zitten elke dag met elkaar aan tafel dus zijn niet anders gewend,” aldus Cas Knoester. Volgens hem hebben de broers en zijn kleine zus de voetbalgenen waarschijnlijk van vaders kant hebben. “Maar onze moeder is de fanatiekste van de twee. Als ze kan, gaat ze overal met ons mee naar wedstrijden. En toch is ze geen typische voetbalmoeder. Je hoort haar niet langs de kant gillen. Onderweg terug in de auto en thuis praat ze wel met ons over de wedstrijd. Ze heeft er best kijk op. Onze vader is pas op latere leeftijd gaan voetballen. Vanwege het geloof mocht dat vroeger van opa en oma niet op zondag. Hij heeft min of meer noodgedwongen lang gekorfbald. Onze moeder heeft aan basketbal, hockey en tennis gedaan. Vader is pas op zijn 27-ste bij Sportlust’46 in Woerden begonnen en heeft zelfs nog het tweede elftal nog gehaald. Niet slecht voor een laatbloeier.” (AdH)

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 15

15

26-9-2011 17:07:36


(advertentie)

SCHO

NMAAK IS EEN TEAMSPORT

De VLS Groep wordt ook wel ‘’De sportiefste schoonmaker van Rotterdam’’ genoemd doordat wij bij een groot aantal topsportaccommodaties zoals o.a. Sparta, Feyenoord en Rotterdam Topsport de schoonmaakdiensten verzorgen. VLS is ook door haar sponsorovereenkomsten een sportieve partner van deze organisaties. Naast de dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van VLS Schoonmaak kunt u ook terecht bij VLS Multiservice voor specialistische reiniging.

en de transparante samenwerking met onze opdrachtgevers dragen ertoe bij dat schoonmaak wordt beleefd als een teamsport. Door middel van deze optimale samenwerking is VLS altijd speelklaar! Indien blijkt dat uw huidige contractpartner niet naar wens presteert staan wij graag voor u klaar om middels een gedegen werkvoorbereiding samen met u de mogelijkheden te bekijken voor een vlekkeloze ‘invalbeurt’ of wij nemen alvast plaats op de reservebank. VLS speelt met haar medewerkers al geruime tijd in de top van

Schoonmaak is een teamsport en dat bewijzen wij iedere dag

de Nederlandse schoonmaak eredivisie, dat is onze tak van

weer. De gedreven inzet van onze professionele medewerkers

sport en daar zijn we dan ook trots op!

Middellijn 2, 3335 KC Zwijndrecht Telefoon: 078 619 19 19 Fax: 078 612 39 00 E-mail: vls@vls.nl Website: www.vls.nl

16

magazine V A N

Advertentie A4 - Van Leeuwen Services Topsport_05_2011_P001-035.indd 16 Topsport_04_2011_P001-035.indd 10 Topsport.indd 1

Schoonmaak

L E E U W E N

S E R V I C E S

V A N

Multiservice

L E E U W E N

S E R V I C E S

V A N

Allianties

L E E U W E N

S E R V I C E S

15-12-2010 12:33:56 26-9-2011 17-6-2011 15:59:36 13:21:52


De Definitieve (her) ontDekking van sport Dat Rotterdam extra geld (23 miljoen euro in vier jaar tijd) uittrekt voor sport, is gezien de economische situatie bijzonder, vindt directeur Gert-Jan Lammens van Rotterdam Sportsupport. Het Uitvoeringsprogramma Sport 2011-2014 positioneert sport niet alleen als doel op zich, maar ook als middel en ondersteuning bij een reeks maatschappelijke opgaven. Zoals het bevorderen van werkgelegenheid, gezondheid, onderwijsprestaties en sociale participatie. magazine

12:33:56 13:21:52

Topsport_05_2011_P001-035.indd 17

17

26-9-2011 15:59:54


(advertentie)

18

Topsport_05_2011_P001-035.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 18

magazine

26-9-2011 17-6-2011 16:00:22 13:24:49


Rot te rd a m S p o r t o p M a a t

‘Sport iS geen luxegoed; het iS broodnodig’ De plannen zijn ambitieus en Lammens voelt de druk van het extra geld. Maar die wordt weggeblazen door zijn inspirerende enthousiasme: “We hebben de drang om te laten zien dat die extra investering in sport het meer dan waard is. We gaan de benen uit onze kont lopen om er een succes van te maken.” Met ‘we’ bedoelt hij niet alleen de collega’s van Rotterdam Sportsupport, maar ook de verantwoordelijke dienst Sport & Recreatie, die als regisserende partij fungeert, en Rotterdam Topsport. De drie partners trekken samen op als Rotterdam Sportstad en stonden ook samen aan de basis van het Uitvoeringsprogramma.

V i ta l e ve re n i g i n g e n Rotterdam Sportsupport is bij de uitvoering verantwoordelijk voor projecten op het terrein van de breedtesport. De in 2003 opgerichte stichting spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor alle Rotterdammers en zoekt steeds naar nieuwe manieren om sport in te zetten als instrument voor andere maatschappelijke doelstellingen. Samen met tientallen partnerorganisaties (zowel commercieel als non-profit) ontwikkelt en verbindt Rotterdam Sportsupport projecten die van Rotterdam een gezonde en leefbare sportstad maken. Sterke sportverenigingen zijn een onmisbare schakel om dat te realiseren. De eerste jaren lag de focus vooral op de verenigingen die in zwaar weer verkeerden. Rotterdam Sportsupport ondersteunt hen op allerlei gebieden. Van ledenwerving tot de boekhouding. “Daarmee is al heel wat vooruitgang geboekt. Maar de 370 sportverenigingen in de stad zijn niet allemaal zielig. Sinds een aantal jaren kijken we ook naar de vitale verenigingen; clubs die als gezonde bedrijven opereren en heel actief zijn. Hoe kunnen we die benutten?”

Succes smaakt naar meer Eén manier is door ze als partner bij Schoolsportverenigingen op basisscholen in te zetten. Het succes dat daar de afgelopen jaren mee geboekt is, smaakt naar meer. In het Uitvoeringsprogramma is vastgelegd dat het aantal Schoolsportverenigingen in vier jaar tijd groeit van achttien naar dertig. “De sportparticipatie moet omhoog. Er zijn veel wijken in de stad – zoals Katendrecht en Delfshaven – waar te weinig kinderen sporten, waar ook slechts beperkt verenigingen zijn.

Op 14 oktober wordt het startsein gegeven voor Rotterdam Sport op Maat. Dit wordt het centrale loket voor zowel mensen met een beperking die al sporten of willen gaan sporten als voor aanbieders van sporten en evenementen voor deze doelgroep. De lancering gebeurt tijdens het EK Zitvolleybal dat van 9 t/m 15 oktober plaatsvindt in het Topsportcentrum Rotterdam. Rotterdam Sportsupport is de spil van Rotterdam Sport op Maat, dat een netwerkorganisatie is. De partners uit de kerngroep zijn MEE Rotterdam-Rijnmond, Revalidatiecentrum Rijndam, Pameijer, NOC*NSF, Gehandicaptensport Nederland en Rotterdam Topsport.

Cultuurverschillen en de afstand zijn drempels. Als het kind niet naar de vereniging komt, brengen we de sport naar de kinderen. Via de scholen. We haken hierbij voornamelijk aan op het Lekker Fit! programma van Sport en Recreatie. Wij vragen verenigingen om aansluitend aan schooltijd kinderen te laten sporten. 1800 kinderen zijn op die manier al lid geworden van een vereniging. Een veelvoud heeft kennis gemaakt met verschillende sporten.”

M a a t s c h a p p e l i j ke a m b i t i e Een ander project uit het Uitvoeringsprogramma waarmee Rotterdam Sportsupport aan de slag is gegaan, is dat van de Sportplusverenigingen. “Dertig vitale verenigingen met een maatschappelijke ambitie willen we een rol gaan geven. Die verbinden zich met andere sectoren: veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en/of kwetsbare doelgroepen.” De invulling hangt onder andere af van de keuze van de club. “Zo is er een vereniging die voor het onderwijspalet wil gaan; daar kijkt men of er een sport-BSO kan worden opgezet en of de huidige schoolsportvereniging uitgebreid kan worden naar het voortgezet onderwijs. Een andere club kiest voor het werkgelegenheidspalet en wil stageplaatsen bieden en reïntegratietrajecten opzetten.”

Ku n s t a f k i j ke n Gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Sport (2011-2014) laat Rotterdam Sportsupport onderzoek uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut naar het maatschappelijk rendement van deze projecten. “Dat is nog nooit eerder zo grondig gedaan. We willen in kaart brengen wat sport oplevert en bespaart. Bijvoorbeeld door lagere kosten voor de gezondheidszorg en veiligheid. Als een jongere in detentie terechtkomt, kost dat 80.000 euro per jaar. Kun je door extra begeleiding op de sportclub voorkomen dat er maar eentje het criminele pad op gaat, dan is het salaris van een sportpedagoog al terugverdiend. Mijn aanname is dat die investeringen uit het Uitvoeringsprogramma zich (deels) gaan terugbetalen. Sport is geen luxegoed; het is broodnodig.” Dat besef dringt steeds breder door. Ook andere organisaties en andere steden tonen interesse in de Rotterdamse aanpak. Tot genoegen van Gert-Jan Lammens: “Iedereen is van harte welkom om de kunst te komen afkijken. Graag! We hebben geen geheimen. We willen dat sport ontdekt, of herontdekt wordt. Juist ook als preventiemiddel. Sport is niet meer van de sport alleen.” (MD)

magazine

13:24:49

Topsport_05_2011_P001-035.indd 19

19

26-9-2011 16:00:36


WETHOUDER HAMIT KARAKUS KIEST BIJ EVENEMENTEN VOOR FOCUS EN KWALITEIT

NIET MEER, MAAR NÓG BETER

Duidelijke keuzes maken en focussen op de thema’s waarin Rotterdam sterk is. Als het aan Hamit Karakus ligt, komen er niet nóg meer evenementen in de stad, maar worden de bestaande beter en groter. “Het gaat niet om de aantallen, maar om de kwaliteit. Ga uit van de kracht en breid die uit.”

De wethouder, verantwoordelijk voor het Rotterdamse citymarketingbeleid, voegt er nog aan toe: “Alleen evenementen organiseren is niet genoeg. Je moet breder kijken: hoe realiseer je een optimale economisch spin-off en hoe zorg je ervoor dat bezoekers meer van de stad zien.” Karakus is namens de PvdA wethouder voor wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed en sinds enkele maanden ook voor stedelijke economie. Die laatste portefeuille kreeg hij er in mei bij na het opstappen van partijgenoot Dominic Schrijer. Daarmee is hij onder meer verantwoordelijk voor het citymarketingbeleid. Rotterdam staat bekend als dé evenementenstad van Nederland en is in 2010 verkozen tot World Festival & Event City in de categorie middelgrote steden. Jaarlijks trekken de kleine en grote evenementen honderdduizenden bewoners en bezoekers uit binnen- en buitenland. In de nieuwe stedelijke evenementennota is het beleid herijkt. Doel is het rendement van de evenementen voor de stad te vergroten: de festivals dringen dieper in de stad door en er ontstaan meer samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd wil de gemeente dat het internationale profiel van de stad wordt versterkt.

Focussen Meer bezoekers trekken betekent niet automatisch meer evenementen, vindt Karakus. “Als stad moet je een keuze maken in je evenementenbeleid. Het begint met het profiel, het imago dat je wilt hebben. Een evenement is dan een middel om dat doel te bereiken. Het staat niet op zichzelf. Zo kiezen we voor sportevenementen, omdat we meer mensen willen laten bewegen.” “Ik ben er een voorstander van om te focussen op een aantal thema’s, zoals sport, haven en architectuur. Rotterdam Sportstad is natuurlijk een geweldig thema. We hebben ook aangetoond dat we op dat vlak veel aankunnen op organisatorisch gebied en dat we er de juiste voorzieningen en infrastructuur voor hebben. Neem bijvoorbeeld EURO 2000 en de Grand Départ van de Tour de France. Belangrijk is dat je daar mee doorgaat; dat je blijft focussen op topsport.”

20

Topsport_05_2011_P001-035.indd 20

Weekendje Rotterdam Rotterdam probeert te bewerkstelligen dat bezoekers niet alleen een evenement bezoeken, maar dat ze hier langer verblijven en ook meer van de stad zien. Dat kan bijvoorbeeld door evenementen meerdaags te maken of aan een hoofdevenement side events elders in de stad toe te voegen. Zodat het voor bezoekers interessant wordt om een weekendje Rotterdam te doen. Karakus: “Niet alleen voor het imago, ook voor de economie zijn evenementen belangrijk. We willen er voor zorgen dat de ondernemers – hotels, restaurants, winkels – in de stad er meer van profiteren.” Daarom is het belangrijk dat partners in de stad meewerken aan de doelstellingen, dat zij de focus en gekozen thema’s onderschrijven, realiseert Karakus zich. “Het heeft geen zin als gemeente te roepen ‘Kijk eens wat we zijn en wat we doen’. Als je een evenement organiseert is het belangrijk dat andere partijen meedoen. We moeten met z’n allen hetzelfde verhaal vertellen. Daar hangt het succes van af. Als die partijen hun belang zien, doen ze ook graag mee.”

Dwarsverbanden Met instanties als Rotterdam Marketing, Rotterdam Festivals en Rotterdam Topsport en internationaal gerenommeerde festivals als het Filmfestival en North Sea Jazz is er veel organisatievermogen voorhanden. “Daar schort het niet aan, en dat moeten we ook vasthouden. De vraag is hoe we dat nóg beter kunnen benutten”, aldus de wethouder. “We willen daar als gemeente aan bijdragen, maar dan zonder op de stoel van de organisatoren te gaan zitten.” Kwaliteit en continuïteit winnen ook aan kracht door dwarsverbanden te leggen tussen sport, cultuur en architectuur. “Door aan North Sea Jazz ‘aanverwante artikelen’ vast te plakken kun je bijvoorbeeld de creatieve industrie en het onderwijs erbij betrekken. Kijk naar het CHIO, hoe knap ze zich daar ook op kinderen richten. Zo zorg je meteen voor nieuwe aanwas en verbreed je het publiek. Of denk aan de Grand Départ; hoe we dat gebruikt hebben om fietsen te promoten door extra activiteiten in de hele stad uit te rollen. Ga de wijken in en de scholen langs; dan wordt het effect groter. Maak er ook iets blijvends van.” (MD)

magazine

26-9-2011 17:50:31


Foto: Gem eente Rot teRda m

‘EEn EvEnEmEnt is EEn middEl om EEn doEl tE bErEikEn. HEt staat niEt op zicHzElf. zo kiEzEn wE voor sportEvEnEmEntEn omdat wE mEEr mEnsEn willEn latEn bEwEgEn’ magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 21

21

26-9-2011 16:01:26


(advertentie)

ZORGELOOS ZAKEN DOEN MET CANON BUSINESS CENTER ROTTERDAM Canon brengt de oplossing dichterbij U wilt geen omkijken hebben naar uw kantoorapparatuur en -automatisering? Dat kan! Canon zorgt ervoor, met de juiste uitrusting voor uw kantoor. Naast de beste hardware, software en service, levert Canon onder de naam “Connect-iT” automatiseringsoplossingen op maat: van installatie en beheer tot onderhoud, training en financiering. Het gemak van u als klant staat hierbij centraal. Als onderneming binnen het MKB of regionale speler kunt u daarom voor uw gehele kantooruitrusting – van de bekende Canon copier en multifunctional tot totaaloplossing – terecht bij het Canon Business Center in uw regio! In een volledig uitgeruste showroom demonstreren onze accountmanagers graag hoe de Canon oplossingen in de praktijk werken en wat ze specifiek voor u kunnen betekenen. Zij kennen de omgeving bij uitstek en kunnen dus nog beter inspelen op uw behoeften. Het team werkt samen met een aantal Canon Solution Business Consultants voor de benodigde extra expertise. Kortom, één vertrouwd adres voor alles! Wilt u ook goed uitgerust ondernemen met Canon? Maak dan nu kennis met de automatiseringsoplossingen van Canon. Ervaar het gemak van een volledig digitale workflow, archiveringsmogelijkheden en kleurenapparatuur waarbij u alles flexibel in eigen hand heeft... zodat u zich kan concentreren op datgene waar het om draait: ondernemen. Bel Canon Business Center Rotterdam, het aanspreekpunt voor Rotterdam en omgeving, en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek of demonstratie.

Canon Business Center Rotterdam – Hoofdweg 50a, Rotterdam – Tel. (010) 20 70 400 www.canon.nl – Uw IT-Business Partner in de regio

Topsport_05_2011_P001-035.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 22 20

26-9-2011 17-6-2011 16:01:44 13:25:56


Foto: Rot teRdam S po RtS u ppo Rt

Jeugdsportfonds rot terdam

Recessie dwingt tot betalingsstop Vorig jaar konden 2350 kinderen sporten dankzij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Het gaat om kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen die het lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen. Het Jeugdsportfonds betaalde de contributie, plus eventueel kleding en schoeisel. Consulent Mark Lensselink luidt de noodklok: “Dit jaar verwachten we 3000 aanvragen. Maar er is onvoldoende geld. We hebben van de zomer al een betalingsstop moeten invoeren. We moeten inventief zijn om de stijgende vraag te beantwoorden.” Daarom doet hij een appèl op Rotterdamse ondernemers om het Jeugdsportfonds te redden.

markt beschikbaar. “Dat beeld zie je niet alleen in Rotterdam; het is een landelijke trend”, weet Mark Lensselink. Hij werkt parttime als consulent voor Jeugdsportfonds Rotterdam en is de rest van de tijd projectleider bij Rotterdam Sportsupport. Die organisatie is door het stichtingsbestuur gevraagd de uitvoering te verzorgen.

Het geldgebrek is het gevolg van twee ontwikkelingen, die beide samenhangen met de algemene economische verslechtering. Enerzijds komen meer kinderen in aanmerking voor een door het fonds betaald lidmaatschap. Anderzijds nemen de inkomsten af: er is minder geld uit de

Armoede Jeugdsportfonds Rotterdam is opgericht in november 2007. Het is één van de dertig lokale en provinciale fondsen die verbonden zijn aan Jeugdsportfonds Nederland. ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’, is het motto.

magazine

13:25:56

Topsport_05_2011_P001-035.indd 23

23

26-9-2011 16:02:13


(advertentie)

Fan van duurzaam dus fan van f ietsen De fiets is een wonderschoon vervoermiddel. Hij brengt je naar een mooi Hollands bos. De bowlingbaan. En je werk. Zonder te brommen. En of je nu fietst met slakkengang of als een hazewind: hij verbruikt geen druppel benzine. Je krijgt er zelfs energie van. Daarom zijn we fan. Samen met 16 miljoen fietsende Nederlanders. Die onverminderd meedoen aan onze duurzame beweging. Een keer een mooie route meefietsen? Kijk op enecoveluweroute.nl.

Topsport_05_2011_P001-035.indd 124 FHV_92334_Eneco_210x297.indd

26-9-2011 16:02:31 24-08-11 14:16


11 14:16

‘Wij denken in kinderen, niet in geld. Voor ongeVeer 140 euro help je een kind aan het sporten’ Financiën zouden nooit een belemmering mogen zijn. Daarom komen kinderen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 225 euro als het gezinsinkomen van hun ouder(s) niet meer bedraagt dan 120 procent van het wettelijk minimum. De aanvragen kunnen alleen gedaan worden door intermediairs (zoals docenten, maatschappelijk werkers en huisartsen). Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt aan de club waarvan het kind lid wordt. Het Jeugdsportfonds voorziet in een behoefte, dat maken de cijfers van Lensselink wel duidelijk. “Er zijn naar schatting meer dan 40.000 kinderen die in Rotterdam in armoede opgroeien. In 2008 hebben we 850 aanvragen goedgekeurd. In 2009 was het bijna het dubbele: 1650. En vorig jaar hebben we 2350 kinderen bij een vereniging kunnen laten sporten.” Voor 2011 was het doel 3000 kinderen aan het sporten te helpen, zo staat in het Uitvoeringsprogramma Sport van de gemeente. De komende jaren zou het aantal zelfs kunnen doorgroeien naar 4000. “Dan kunnen we 10 procent van de doelgroep bedienen. Al is dat geen doel op zich; het zou juist het mooiste zijn als het fonds niet nodig is. Dat alle ouders zelf de contributie voor hun kinderen kunnen betalen.”

B eta l i n g s s to p De gemeente draagt dit jaar 300.000 euro en van 2012 tot en met 2014 jaarlijks 400.000 euro bij aan de begroting van Jeugdsportfonds Rotterdam. Zelf weet Jeugdsportfonds Rotterdam circa 150.000 euro te werven. Dat geld wordt vooral door externe fondsen – zoals het Sint Laurensfonds en Van Leeuwen Van Lignac Stichting – geschonken. Ook het Jeugdsportfonds Nederland verdeelt landelijke inkomsten naar rato over de afdelingen. Daarnaast doen bedrijven in toenemende mate donaties. “Zo sprong incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn dit najaar in de bres toen zij vernamen van de betalingsstop. We hopen in de toekomst meer bedrijven aan ons te kunnen binden.” Tot en met juli zijn dit jaar 1350 aanvragen gehonoreerd. “Toen was het geld op doordat we toegezegde bijdragen van een

aantal fondsen nog niet op onze rekening hadden ontvangen. We hebben eind juli dan ook een tijdelijke betalingsstop moeten invoeren. Gelukkig was de gemeente bereid het laatste deel van de drie ton – die we eigenlijk pas na goedkeuring van de jaarstukken zouden krijgen – eerder over te maken.”

Vr i e n d e n “Om toch maar zo veel mogelijk kinderen te kunnen helpen aan de basisbehoefte sport heeft het bestuur van het Jeugdsportfonds Rotterdam besloten nog wel de contributie te vergoeden, maar geen kleding en materialen meer.” “Achter de schermen zijn we druk op zoek naar extra geld. Van goede doelen-fondsen en bedrijven. Wij denken in kinderen, niet in geld. Voor ongeveer 140 euro help je een kind aan het sporten. We denken erover een Vereniging Vrienden van Jeugdsportfonds Rotterdam op te richten. Met een jaarlijkse bijeenkomst. Bijvoorbeeld met een presentatie van Bert van Marwijk, die landelijk ambassadeur is. We hopen dat Rotterdamse bedrijven in de bres willen springen voor kinderen die willen sporten, maar dat niet kunnen doordat er thuis geen geld voor is.” (MD)

“A l l e k i n d e re n m o ete n ku n n e n s p o r te n” “Alle kinderen moeten kunnen sporten.” De drijfveer van Trinko Keen is helder. “Wij geloven dat sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Er zijn er heel veel die wel willen maar niet kunnen. Wij willen de financiële barrières wegnemen”, aldus de directeur van Jeugdsportfonds Nederland. Dat lukt voor steeds meer kinderen. “De afgelopen twee jaar is het aantal met 50 procent op rij toegenomen. In 2010 ging het om 19.640 kinderen. We kunnen de toestroom niet aan.” Daarom is de oud-tafeltennisser blij dat gemeentes aansluiten. “ Rotterdam is een voorbeeldige gemeente. Die pakt het goed op. Wij zullen ons verder inzetten om meer particuliere middelen te vinden. Zodat we onze doelstelling kunnen halen om 40.000 kinderen te ondersteunen.”

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 25

25

26-9-2011 16:03:03


FOTO: RO B W EEDA

‘TO P S P O R T I S E E N V E R H A A L VA N PA R A D OX E N ’

SQUASHDANCE IN NIEUWE LUXOR

De piramides van Egypte fungeerden al eens als achtergrond. Net als Grand Central Station in New York, het National Convention Center in Canberra en Millenium Park in Chicago. In november voegen Laurens Jan Anjema en Nathalie Grinham het Nieuwe Luxor toe aan die decorstukken. Daar vinden van 3 tot en met 6 november de finales plaats van het WK Squash 2011. Beiden hopen in de glazen kooi op het podium van het Rotterdamse theater op een dans naar het goud. “Een groot toernooi in eigen land kan daarvoor net dat benodigde procentje extra opleveren. Maar het is wel het World Open, hè! Iedere speler van deze planeet wil dat winnen’’ Het gaat Laurens Jan Anjema en Nathalie Grinham aan hun hart dat squash in een land met een kleine half miljoen actieve beoefenaars te boek staat als een kleine sport. “Slechts een gering aantal van hen heeft zich als lid georganiseerd bij de Squash Bond Nederland,”zegt Anjema. “Men is bezig met ledenwerving. Maar dan moet je wel een goed pakket bieden. En dat is best moeilijk.’’

26

Topsport_05_2011_P001-035.indd 26

Anjema is zich ervan bewust dat hij als wereldtopper in dat proces een grote rol kan spelen. “Maar op dit moment kan ik me dat niet veroorloven. Als topsporter moet je heel egoïstisch zijn. Op topsport zit een houdbaarheidsdatum. Ik ben 28, de beste twee à drie jaar uit mijn carrière komen eraan. Elke minuut die ik aan mijn sport kan besteden, telt nu.’’

magazine

26-9-2011 16:03:54


LAURENS JAN ANJEMA:

‘ALS TOPSPORTER MOET JE HEEL EGOÏSTISCH ZIJN. OP TOPSPORT ZIT EEN HOUDBAARHEIDSDATUM’

Ee n za m e h o o g te Door zijn instelling staat Anjema in de Nederlandse squashwereld op eenzame hoogte. Opvolging wordt straks moeilijk. “Ik denk dat Nederland wel talent heeft. Maar er komen zo veel factoren bij kijken om de top te halen. Het zegt me weinig als iemand van 12 een aardig balletje kan slaan. De puberteit komt eraan, al of niet pushende ouders, verleidingen… Je weet nooit hoe iemand zich daarin ontwikkelt.’’ “Karakter en persoonlijkheid, daar gaat het om. Om straks als professioneel squasher te slagen, is het slaan van dat balletje slechts één van de 32 kwaliteiten die je nodig hebt. Topsport is een verhaal van paradoxen en daarin moet je een balans vinden. En in dat alles moet je altijd the bigger picture blijven zien.’’

Wa u w Op zijn achttiende verhuisde Anjema – zijn vader Robert Jan is twaalfvoudig Nederlands kampioen – naar Engeland. “For no other reason than squash,” zegt hij. “Ik trainde er met de beste coaches en de beste spelers van de wereld. Elke dag was ik omringd met greatness. Het was altijd mijn droom om met de grote jongens te trainen. En daar stond ik dan! Ik trainde op dezelfde baan als de nummer 1 van de wereld! Dat was wauw! Ik ben erg prestatiegericht, maar dat viel toen even helemaal weg.’’

“Als ik niet naar Engeland was gegaan, had ik nooit het niveau gehaald dat ik nu heb. Had ik daar zelfs niet in de buurt gezeten.’’

Ve r s p r i n g e r Hij trekt een denkbeeldige lijn op tafel. “Als je verspringer bent en je wilt zo ver springen, haal je misschien dit, zet hij zijn vinger ergens op de lijn. “Maar als jouw doel dit is, verplaatst hij zijn vinger naar voren, haal je misschien maar zo ver. Je springt dan echter wel twee keer zo ver als iemand met een doel dat de helft zo groot was. Mijn doel is de nummer 1 van de wereld te worden. Daarvoor ga ik mezelf omgeven met de beste mensen. Zo’n visie heb je nodig om grootse dingen te bereiken.’’

Te r u g g eve n “Toewijding is het sleutelwoord,” vult Nathalie Grinham aan. De in Australië geboren en getogen, maar voor Nederland uitkomende topspeelster haalt het Squashing Kids programma van de Squash Bond Nederland aan, dat als doel heeft zo veel mogelijk kinderen in ons land kennis te laten maken met de sport. “Met dit project valt of staat alles,”is Grinham van mening. Egypte dient wat haar betreft daarbij als voorbeeld. “Daar vinden juniortoernooien plaats, waarin 128 jonge spelers strijden om één lokale titel. In Nederland zijn amper 128 spelers te vinden, die competitief squash spelen. Kwaliteit is doorslaggevend, maar in dit geval speelt ook kwantiteit een grote rol.’’ (RW)

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 27

27

26-9-2011 16:04:17


ZJournaal.indd 1 Topsport_05_2011_P001-035.indd 28 Topsport_04_2011_P001-035.indd 24

WWW.ROTTERDAM.NL/ROTTERDAMWORLDBRAND

(advertentie)

16-06-1116:04:36 15:59 26-9-2011 17-6-2011 13:28:44


Foto: N E Vo Bo

WWW.ROTTERDAM.NL/ROTTERDAMWORLDBRAND

113:28:44 15:59

CoaCh MiChiel de Ruy teR:

“Winnen als dat van je Wordt gevraagd” Er zijn trainers, waarvan de kracht wordt bepaald door de eenvoud waarmee ze redeneren. Michiel de Ruyter, coach van de Nederlandse zitvolleybalsters, heeft in de aanloop naar Londen 2012 een even simpele als heldere visie. “Als we ons met deze selectie op het EK in Rotterdam in oktober niet weten te plaatsen voor de Paralympische Spelen moeten we constateren dat we zijn gewogen en te licht bevonden.

Simpel. Dan is sport hard en duidelijk. Dan ben je op dat bewuste meetmoment domweg niet goed genoeg geweest. Geen mitsen en maren. Dan had je als team moeten winnen toen dat van je werd gevraagd.” De Oranjedames, de nummer twee van Athene 2004 en de bronzen medaillewinnaars van drie jaar terug in Beijing, hadden zich op het laatste WK reeds kunnen plaatsen door bij de beste drie te eindigen. Nadat de halve finale echter met 3-1 van Amerika verloren ging, leed de formatie van coach De Ruyter amper twaalf uur later ’s ochtends vroeg een nederlaag om het brons tegen Oekraïne. “Het tijdstip mag niet als excuus worden opgevoerd, maar zo weinig rusttijd tussen twee duels in doet een team na een grote teleurstelling geen goed. Dan moet je erg snel een knop om kunnen zetten,

magazine

Topsport_05_2011_P001-035.indd 29

29

26-9-2011 16:05:00


Zichtbaarheid 2 per m ! (advertentie)

Van de online ontworpen geboortevlag via shipmate.nl tot alle vlaggen van het Ministerie van Defensie; en alles wat daar tussen zit. Passie voor vlaggen Bij Shipmate hebben wij een passie voor vlaggen! Wij onderscheiden ons door onze kennis van vlaggen en banieren. Wij weten wat ‘werkt’ op een vlag en willen graag uw partner zijn in het bedenken, ontwerpen en produceren van al uw logovlaggen. Voor uw campagne ontwerpen en produceren we banieren, spandoeken en beachflags, voor de aankleding van uw bedrijf of winkel logovlaggen en winkelvlaggen. En we adviseren u ook graag over de juiste mix van vlaggen en andere doekproducten, en de bijbehorende masten (koop én huur). Bewogen Shipmate Productie BV P.O. Box 92 3130 AB Vlaardingen T +31 (0)10 - 248 29 00 E sales@shipmate.nl

Een bewogen product zowel letterlijk als figuurlijk. Een vlag is een product met emotie; hij dekt de lading en wordt weergegeven als een bedrijf of stichting snel in beeld gebracht moet worden. En een vlag beweegt, een altijd bewegend medium, slechts door de wind aangedreven.

www.shipmate.nl Topsport_05_2011_P001-035.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 30

26-9-2011 17-6-2011 16:05:16 13:31:16


‘We gaan voor eigen publiek het ek Winnen’ maar dat gebeurde niet. Daar heb ik als coach begrip voor. Consequentie daarvan is dat we op het EK in Rotterdam nu verplicht de titel moeten winnen. Enerzijds om ons voor Londen te kwalificeren, anderzijds om als team de A-status van NOC*NSF te behouden. Zitvolleybal heeft een andere kalender dan de valide volleyballers. Er zijn in het jaar minder meetmomenten. De opdracht is dus simpel: het gaat nu gebeuren. Het mag ook zilver zijn, mits we de finale van Oekraïne verliezen. Dat land heeft zich op het WK immers al geplaatst voor de Paralympics. Als zij Europees kampioen worden, gaat de nummer twee automatisch naar Londen. Maar daar wil ik niet eens aan denken. We gaan voor eigen publiek dit toernooi winnen.” En mocht de missie van Oranje eventueel stranden, dan zijn er volgens de 50-jarige coach uit het pittoreske dorpje Brandwijk geen excuses voor handen. “We hebben in de aanloop naar dit EK met de groep geïnventariseerd en kritisch gekeken naar wat er anders en beter kon. De punten die toen op tafel kwamen, zijn inmiddels getackeld of verbeterd. Er blijft eind oktober feitelijk maar één conclusie over als we er niet in zijn geslaagd om ons voor Londen te kwalificeren. We waren op dat moment dan niet goed genoeg. Pijnlijk, maar waar. Verder is er namelijk in de aanloop werkelijk niets aan het toeval overgelaten. Deze selectie heeft zich veel ontzegd, traint vijfmaal in de week op Papendal en in Leersum en offert zelfs de zondagochtend op aan het doel wat ze voor ogen hebben. Toen ik als bondscoach aantrad was mijn eerste vraag aan deze groep vrouwen wat ze eigenlijk wilden. Het antwoord luidde unaniem: na zilver en brons in 2012 goud. Daar wordt nu werkelijk alles voor gedaan en gelaten.” Om die reden wil de ex-speler van Hardinxveldse OKK’70 en Sliedrecht Sport ook niet aan een achterdeur denken. “Er is binnen de wereldbond stevig gelobbyd voor deelname van een Afrikaans land aan het Paralympische zitvolleybaltoernooi. Ik snap de achterliggende gedachte, maar zitvolleybal staat op dat continent nog in de kinderschoenen. Afrikaanse landen hebben voor gehandicapte sport ook bijna geen budget om naar de Spelen af te reizen. En als ze meedoen, gebeurt dat vooral met de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is dan winnen. Wij benaderen zitvolleybal als topsport en willen in Londen maar een ding: die gouden plak. Het EK in eigen land is een horde die we daarvoor dienen te nemen. Vervolgens pieken we volgend jaar in Engeland op de momenten dat dat van ons wordt gevraagd. In dat opzicht is er geen verschil tussen valide en mindervalide sport.” (AdH)

magazine

13:31:16

Topsport_05_2011_P001-035.indd 31

31

26-9-2011 16:05:37


KNGU breNGt complete tUrNfamilie bij ahoy oNder ééN daK Het aanwijzen van Rotterdam als vaste stad voor de NK’s van alle gymsportonderdelen mag misschien wel worden bestempeld als de restwaarde van het NK Turnen 2009 en het WK Turnen 2010 in Ahoy. Dat wat in het Engels zo mooi met het begrip legacy wordt omschreven. De wetenschap dat de sporttempel in de Maasstad de ideale locatie is gebleken om de complete turnfamilie onder één dak bij elkaar te krijgen. Zowel in het aantal disciplines als het aantal toeschouwers.

“Het Nederlands Kampioenschap moet, naast het Unive/Gymgala, het tweede belangrijke moment in de jaarkalender worden,” motiveert KNGU-directeur Jaap Wals. “Een weekendje uit voor onze achterban, compleet met side-events voor sporters, bezoekers, vrijwilligers, technisch, bestuurlijk en organiserend kader.” De keuze voor Ahoy als locatie voor het NK Turnen van 2012 is op basis van de ervaring die de gymnastiekunie in de afgelopen twee jaar in Rotterdam opdeed feitelijk geen echte verrassing. “We kregen in 2009 tijdens en na afloop van de titelstrijd opvallend veel positieve reacties van publiek en deelnemers. Turners en turnsters blijken graag te willen deelnemen in een groot, mooi en modern complex. De uitstraling van de hal en de ambiance zijn duidelijk een toegevoegde waarde van een titelstrijd gebleken. En de achterban van de KNGU heeft het kennelijk zeer gewaardeerd dat er in Ahoy de mogelijkheid bestond om tijdens het NK zowel naar het turnen, streetdance, trampolinespringen of rhoenrad te kunnen kijken. In 2009 hadden we als bond zeven disciplines bij elkaar gebracht en gaan we volgend jaar voor het maximale aantal van negen disciplines*. Dan hebben we als KNGU voor het eerst alle disciplines voor een NK een weekeinde lang bij elkaar. Noem het maar een mijlpaal.” Jaap Wals, sinds 2004 directeur van de bond die in de rangschikking van het aantal leden per bond met 250 duizend turners en turnsters de vierde plaats inneemt achter de KNVB, tennisbond KNLTB en de in omvang snel groeiende Nederlandse Golf Federatie (NGF), meent overigens dat Ahoy als complex slechts een deel van de overweging was om het NK vanaf 2012 jaarlijks in Rotterdam te organiseren. “Ahoy is geen hal, maar meerdere hallen, zodat je alle disciplines binnen de gymsportbond een eigen locatie binnen een accommodatie kunt gunnen. Zonder te hoeven bijbouwen of met tribunes te moeten

slepen. Maar zeker niet onbelangrijk is bovendien de positieve samenwerking met Ahoy en Rotterdam Topsport. We hebben een match gevonden, waarbij we ons al tweemaal uiterst prettig hebben gevoeld. Dat was een belangrijke basis om het NK voortaan met deze twee partijen te gaan organiseren en uitvoeren. Natuurlijk staat er in de overeenkomst elk jaar een evaluatiemoment, maar ik heb alle vertrouwen in een meerjarige samenwerking.”

• V.l.n.r. Peter van der Veer (Ahoy Rotterdam), Hans den Oudendammer (Rotterdam Topsport) en Jaap Wals (KNGU).

De 50-jarige Wals die veel sporten beoefende, maar volgens eigen zeggen in het verleden als turner het regionale niveau nooit wist te ontstijgen, durft met Ahoy als locatie de uitspraak wel aan dat het prachtig zou zijn om als KNGU veel meer gymsportfans naar de NK’s in Rotterdam te krijgen. “In 2009 hadden we tien duizend fans over de vloer en dat was een aantal dat ons toen positief heeft verrast. Ahoy was toen tijdens de verbouwing gewoon open en wij wisten eigenlijk niet goed wat we moesten verwachten. vijftien duizend gymsportfans is ambitieus, maar het hoort bij de sport om doelen te stellen. Bovendien zijn er diverse ideeën die nog op haalbaarheid getoetst moeten worden omdat het NK in juni 2012 nog wel eens een uiterst prettige neveneffecten kunnen hebben. Bijvoorbeeld dat landen die in voorbereiding op de Olympische Spelen het evenement willen gebruiken als laatste test voor de Olympische Spelen die een maand later in Londen beginnen of dat het nog een rol kan vervullen voor de kwalificatie van de samenstelling van de Nederlandse teams die zich komende maand op het WK in Tokyo hopen te kwalificeren voor Londen. Dan is 15 duizend bezoekers wellicht een prognose die niet eens zo onhaalbaar zal blijken te zijn.” “Kortom we gaan samen met onze partners bouwen aan een jaarlijks terugkerend gecombineerd NK voor turnend, gymmend, springend en dansend Nederland.” (AdH)

* Turnen dames, turnen heren, trampolinespringen, ritmische gymnastiek, acrogym, rhönradturnen, groepsspringen, jazzdans en streetdance.

32

Topsport_05_2011_P001-035.indd 32

magazine

26-9-2011 16:07:17


Topsport_05_2011_P001-035.indd 33

Foto: Ferdy Collewijn

‘Volgend jaar een weekend lang alle negen disciplines bij elkaar. noem het maar een mijlpaal’

26-9-2011 16:07:34


(advertentie)

Novotel Rotterdam Brainpark Dit 4 sterren hotel is ideaal gelegen en uitstekend bereikbaar vanaf diverse snelwegen. Het metro en busstation dat u naar het centrum kan brengen ligt op loopafstand. Het heeft een gunstige ligging naar diverse sportlocaties in Rotterdam. Er zijn gratis parkeerplaatsen en multifunctionele zalen tot 750 personen. Het Hotel telt 206 kamers en kan zelfs grotere sportteams onder één dak plaatsen. K.P. vd Mandelelaan 150 3062 MB Rotterdam T: 010-253 25 32 E: H1134@accor.com www.novotel.com

Eden Savoy Hotel Rotterdam Het 4 sterren Eden Savoy Hotel Rotterdam is centraal gelegen en goed bereikbaar per auto en openbaar vervoer. Met het winkelcentrum en het uitgaansgebied op een steenworp afstand, is het lekker bijkomen in één van de stijlvolle kamers met airconditioning. De prettige persoonlijke sfeer in het hotel zal tevens bijdragen aan een fijn verblijf in Rotterdam. Hoogstraat 81 3011 PJ Rotterdam T: 010-413 92 80 E: info.savoy@edenhotelgroup.com www.edensavoyhotel.com

Bilderberg Parkhotel Rotterdam Dit deluxe en tevens het ‘landmark’ hotel van Rotterdam sinds 1922 telt 4 sterren. Het is gelegen aan de groene Westersingel en heeft 189 kamers. De ligging is dicht bij het Centraal Station en dichtbij de metro. Het hotel heeft de beschikking over een eigen privé parkeergelegenheid. Het Bilderberg Parkhotel heeft tevens ook een unieke stadstuin en een sauna en fitnessruimte. Het heeft een uitstekend restaurant en vergaderfaciliteiten. Binnen heel het hotel is er wireless internet beschikbaar. Westersingel 70 3015 LB Rotterdam T: 010-436 36 11 E: parkhotel@bilderberg.nl www.parkhotelrotterdam.nl

Topsport_05_2011_P001-035.indd 34

26-9-2011 16:07:51


(advertentie)

Van der Valk Hotel Ridderkerk Dit 4 sterren hotel is één van de nieuwste ontwikkelingen van Van der Valk Hotels en Restaurants, het is gelegen aan de snelweg A15 op één van de drukste verkeersknooppunten van Nederland en op een steenworp afstand van de wereldstad Rotterdam. Het hotel telt 140 kamers en 17 multifunctionele zalen. Krommeweg 1 2988 CB Ridderkerk T: 0180-64 69 00 E: ridderkerk@valk.com www.valk.com/ridderkerk

Cruise Hotel ss Rotterdam Dit 254 kamers tellende hotel aan boord van het ss Rotterdam is het meest Rotterdamse hotel van de stad! Het voormalige cruiseschip, op de kop van Katendrecht, is uitstekend bereikbaar over water en land en beschikt over 580 parkeerplaatsen, twee restaurants en gratis internet. Slapen in dit authentieke 4 sterren hotel betekent uw eigen horizon verkennen, uw blik verruimen, kortom werelds overnachten. 3e Katendrechtse Hoofd 25 3072 AM Rotterdam T: 010-297 3090 E: info@cruisehotel.nl www.cruisehotel.nl

Hilton Rotterdam Het Hilton Hotel, gelegen in hartje centrum aan het Hofplein en op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station en het congrescentrum De Doelen. Het sfeervolle hotel beschikt over 254 kamers, waarvan 31 suites en een presidentiële suite van meer dan 125 vierkante meter. Weena 10 3012 CM Rotterdam T: 010-710 8000 E: sales.rotterdam@hilton.com www.hilton.com

Topsport_05_2011_P001-035.indd 35

26-9-2011 16:08:09


G E R A R D VA A N D R AG E R

WAARDERING OF BESTUURLIJKE ARMOEDE? Tijdens een kop koffie in het Novotel Brainpark, een tussenstop onderweg naar een andere afspraak in de Maasstad, twijfelt Gerard Vaandrager openlijk of zijn aanstelling als voorzitter van het organisatiecomité van speelstad Rotterdam voor het Europees Kampioenschap Honkbal in 2012 een vorm van waardering of wellicht toch een pijnlijk teken van bestuurlijke armoede is. De gewezen preses van tien edities van het World Port Tournament en huidige co-voorzitter van eersteklasser Zwijndrecht komt er zelf niet uit. “Bij Zwijndrecht heb ik vier jaar geleden een bestuurlijke comeback gemaakt. Dat was ook niet de bedoeling en je zou wensen dat Rotterdam voor het EK Honkbal geen Vaandragers meer nodig zou hebben.” WPT-voorman Jacques van Steen was eerste keus voor de post van voorzitter van het lokale organisatiecomité in de Maasstad. Toen hij echter bedankte, werd de 59-jarige Vaandrager direct als alternatief naar voren geschoven. Het Lid van Verdienste van de KNBSB bleek bereid om eenmalig zijn agenda als managing director van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering in Den Haag vrij te maken. “In alle bescheidenheid, het was geen grote verrassing dat de bond aanklopte. Ik hou van de sport en speel nog in het derde team van Zwijndrecht. Ik breng de nodige bestuurlijke ervaring mee en vind dat je als Rotterdammer best iets voor de stad terug mag doen. Maar aan de andere kant, als je een veteraan als Vaandrager voor het EK van stal moet halen, is dat geen goed teken. Het organisatiecomité van het laatste WK Tafeltennis in Ahoy stond een aantal maanden geleden met Jaap Noordenbos ook al onder leiding van een oudgediende. Dat geeft te denken. Zoals ik me over meer zaken zorgen maak. Neem het ontbreken van hoofdsponsors bij de Rotterdamse topsportverenigingen en de moeizame sponsoring van grote evenementen, een niet bepaald rooskleurige situatie om het maar tactvol te brengen. Dat is een teken aan de wand.” Vaandrager doet niet aan doemdenken, maar zegt geen goed gevoel over te hebben gehouden aan het World Port Tournament van deze zomer. “Op vakantie in Frankrijk moest ik in het Algemeen Dagblad zoeken naar een paar regels over het toernooi. Ook ontbrak de sfeer in het stadion. Ik miste duidelijk de band met het publiek, waar ik uitdrukkelijk in geloof bij een honkbaltoernooi (“create the Minor

36

Topsport_05_2011_P036-068.indd 36

League atmosfeer”). Helemaal verrassend waren de tegenvallende cijfers op de laatste dag van het toernooi niet. Het zijn in honkballand geen florissante tijden, zonder met een vinger naar wie dan ook te wijzen. Dat is te makkelijk. Maar aan de andere kant, het probleem ligt er, dus heeft het geen zin om het te ontkennen. Hopelijk kunnen we via het EK van volgende zomer een nieuw honkbalmomentum creëren, zodat er in 2013 weer meer mensen naar het WPT gaan. We hebben het voordeel dat het Nederlands team op het EK vast in het Neptunus Familiestadion speelt. Vijf poulewedstrijden, drie duels in de playoffs en hopelijk ook de fi nale. Opgeteld dus maximaal negen duels van Oranje, dat is in de verkoop en pr een uiterst prettig vooruitzicht. “Bovendien heb ik het veel eenvoudiger dan Jacques van Steen bij het WPT, want een aantal zaken wordt centraal geregeld via de bond en de Europese organisatie. Wij hoeven bijvoorbeeld zelf geen ploegen uit te nodigen”. Vaandrager hoopt de komende weken leden uit de organisatie van Jacques van Steen van het World Port Tournament toe te kunnen voegen aan de organisatie van het EK 2012 en kan rekenen op de medewerking vanuit Rotterdam Topsport en de honkbalvereniging Neptunus. “Mensen met jarenlange ervaring zijn erg waardevol. Zeker omdat ik zelf niet elf dagen lang van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op het complex van Neptunus aanwezig kan zijn. E-mail maakt het leven een stuk eenvoudiger om zaken ook op afstand te kunnen regelen. Bijna een voorwaarde, want alleen dan kan ik mijn gewone werkzaamheden verrichten en mij ook als voorzitter van het lokale organisatiecomité inzetten. En laten we vooral eerlijk zijn, een middagwedstrijd tussen bijvoorbeeld Engeland en Tsjechië loopt ook wel goed af zonder Gerard Vaandrager in het stadion. Maak je daar vooral geen zorgen om.” (AdH)

magazine

26-9-2011 16:33:12


Foto: Natalie Leeuwenberg

‘Hopelijk kunnen we via Het ek van volgende zomer een nieuw Honkbalmomentum creëren, zodat er in 2013 weer meer mensen naar Het wpt gaan’

Topsport_05_2011_P036-068.indd 37

26-9-2011 16:34:55


(advertentie)

ANTHIRA VAN WENSVEEN

DROOMT OVER PARALYMPICS ROTTERDAM TOPSPORT MAGAZINE

19e JAARGANG | NUMMER 3 | NAJAAR 2011

WETHOUDER KAR AKUS H E T R OT T E R DA M S E CIT YMARKETINGBELEID

I N G M A R VO S

TIENK AMPER OP WEG N A A R LO N D E N 2 012

L AU R E N S JA N A N J E M A

OV E R W K S Q UA S H I N N I EU W E LU XO R R OT T E R DA M

Topsport_05_2011_Cover.indd 1

26-9-2011 15:52:09

MEDIAPARTNER VAN ROTTERDAM TOPSPORT

Topsport_05_2011_P036-068.indd 38

26-9-2011 16:35:28


Foto: A N P

In de sportlIght

Rot terd am fina lesta d bij EK H onk ba l 2012 De KNBSB heeft drie steden aangewezen voor het EK Honkbal dat volgend jaar van 7 t/m 16 september in Nederland wordt gehouden. De wedstrijden zullen gespeeld worden in Rotterdam, Haarlem en Utrecht. Het Nederlands team zal al haar duels afwerken in Rotterdam. Rotterdam is als speelstad geen onbekende voor het Nederlands team. om het jaar speelt oranje het World Port tournament in de havenstad. Met het binnenhalen van het EK Honkbal geeft Rotterdam nog eens aan hoe belangrijk topsport is voor de stad. Wethouder Antoinette Laan onderstreepte tijdens de persconferentie de inzet van Rotterdam: “We zijn er trots op om als gaststad voor het Nederlands team en als Finalestad op te treden. Samen met de KNBSB willen we dit EK én het 100-jarig jubileum van de bond benutten om de jeugd in onze stad en regio kennis te laten maken met de honkbal- en softbalsport. Een van de speerpunten van het gemeentebestuur is immers verhoging van de sportparticipatie. Samen met de KNBSB zullen wij ons ook sterk maken voor toekomstige internationale honkbalevenementen in ons fraaie Neptunusstadion, zoals de World Baseball Classic en wellicht zelfs een WK in 2015 of 2017”.

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 39

39

26-9-2011 16:36:02


ANTHONIE WURTH, THUIS IN TWEE WERELDEN

‘ONDERWEG MAG JE FOUTEN MAKEN. MAAR OP DAT MOMENT MOET JE ER WEL STAAN’

40

Topsport_05_2011_P036-068.indd 40

Foto: Rob Weeda

‘MIJN GOUDEN MEDAILLE H

magazine

26-9-2011 16:36:22


HELDEN VAN TOEN

E HANGT IN JAPAN’ In Barcelona ging Anthonie Wurth namens Maassluis en Nederland in 1992 voor Olympisch judogoud. In de klasse tot 78 kg kón hij niet verliezen. Maar het liep anders. Een Amerikaan zette hem in de halve eindstrijd de voet dwars en Wurth eindigde als vierde. De Japanner Hidhiko Yoshido ging er met het goud vandoor. “Ik was meer bezig met niet te verliezen dan met winnen. Dat is funest voor een topsporter.” Anthonie Wurth dus. Inmiddels een drukbezet en succesvol ondernemer. Over 1436,10 yen, zijn ontvoering, een lijst van vijftien, een colbert half-om-half en een foeilelijke Chinese. Om in zijn sport de top te bereiken, stapte Anthonie Wurth als achttienjarige op het vliegtuig naar Japan. Alles wat hij aan bezittingen had, verkocht hij. Zijn ouders pasten het resterende bedrag voor een enkeltje Verre Oosten bij. “In Tokyo woonde ik voor 1436,10 yen per maand in een bezemkast met een stapelbed,” zegt Wurth. Ik at rijst en noodles. Goedkoper was er niet. Thuis had ik uitgerekend wat een jaartje Japan me ongeveer zou kosten. Ik wist wat ik per dag mocht uitgeven.”

Moment Suprême Trainen, slapen en trainen werd Wurths dagritme. Mondiaal en Europees goud, zilver en brons de beloning. Alleen in Barcelona ging het op het moment suprême dus even mis. Het judo heeft Anthony Wurth al lang achter zich gelaten. Sporadisch stapt hij nog eens de mat op. Wel begeleidt hij zijn getalenteerde zoon Max. Het komende NK in Rotterdam gebruikt hij hooguit om even bij te kletsen met een aantal tijdgenoten.

Mindmarker Gefascineerd door de discipline die nu eenmaal onlosmakelijk met topsport is verbonden, begon Wurth in 1993 zijn eigen consultancy/trainingsbedrijf. Tegelijkertijd was hij actief als directielid/aandeelhouder bij DOORtraining in Zeist, waar hij onder andere eindverantwoordelijk was voor individuele opleidingen Personal Coaching. In 2002 vond hij dat het moment was aangebroken om zijn jarenlange ervaring als consultant in het bedrijfsleven te vergelijken met tien jaar topsportervaring. Als algemeen directeur van zijn bedrijf Mindmarker ontwikkelde hij een uniek programma op het gebied van mental coaching, waarmee vele individuen uit bedrijfsleven en (top)sport succesvol worden begeleid. Voor zijn presentaties liet Wurth een colbert maken, half maatpak, half judopak. “Topsport en ondernemerschap is hetzelfde,” legt hij de keuze voor zijn outfit uit.

Griep In verband met een aantal zakelijke transacties vloog Anthonie Wurth in juni 2009 vanuit Nederland via Melbourne naar Sjanghai. Daar werd hij ’s nachts door in witte pakken geklede mannen in zijn hotel van zijn bed gelicht. Op weg naar de Chinese stad bleek hij in het vliegtuig in de nabijheid te hebben gezeten van een 13-jarige jongen, die besmet bleek met het Mexicaanse griepvirus. Tien dagen lang werd Wurth in een obscuur Chinees ziekenhuis in een afgesloten kamer – bewaker voor de deur – in quarantaine gehouden. “Ik kende de emoties van pijn en van winnen en verliezen. Maar dit gaf een gevoel van pure angst.” Om de twee uur werd hij getemperatuurd, één keer per dag kreeg hij eten. “Rijst met vissenkoppen en beetje groente.”

Doemscenario Op zijn kamer bracht Wurth de belangrijkste judoles in praktijk. “Denk niet in doemscenario’s hield ik mezelf steeds voor.” Eenmaal griepvrij verklaard, werd Wurth door de autoriteiten afgezet op het vliegveld. Omdat een vlucht maar Nederland pas een dag later kon worden geboekt, reserveerde hij een hotelkamer. In de lobby nam hij een drankje. “Daar zat een Chinees meisje dat zo lelijk was als de nacht achter een valse piano een nog valser lied te zingen,” grijnst hij. “Ik heb genoten van dat mens,” verwoordt hij zijn gemoedstoestand van dat moment. “Mijn enige afleiding was immers het touwtjespringen met de adapter van mijn mobiele telefoon geweest.”

Creatief Eenmaal thuis vatte Wurth zijn emoties samen in het boek Opgesloten in Sjanghai. Die belevenissen gebruikt hij tijdens zijn presentaties als leidraad. “Op mijn kamer in Sjanghai maakte ik een lijst met vijftien dingen die me irriteerden. Vijf dingen mocht ik meteen oplossen, vijf dingen binnen een week en vijf dingen moest ik afschaffen. Van zo’n opdracht word je alert en scherp. Je leert hoofd- en bijzaken scheiden. Door te werken met doelstellingen en jezelf druk op te leggen moet je initiatief nemen en word je creatief.” “In Barcelona nam ik geen initiatief. Dat houd ik mijn gehoor altijd voor. Ondernemerschap is immers ook niets meer of minder dan initiatief nemen.”

Pijn Het gemiste goud doet hem nog steeds pijn. “Onderweg mag je fouten maken. Maar op dat moment moet je er wél staan. Pas sinds kort kan ik over Barcelona praten. Betrek ik ook die ervaring in mijn presentaties. Mijn gouden medaille hangt in Japan,” zeg ik dan. “En dat zal ik altijd blijven zeggen.” (RW)

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 41

41

26-9-2011 16:36:43


(advertentie)

Wereldwijd actief

circa 27.000 medewerkers

Veelzijdig

Koninklijke BAM Groep nv

Bouw, Vastgoed, Infra, PPS, Installatietechniek, Consultancy en engineering

InitiĂŤren, ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden

Runnenburg 9 3981 AZ Bunnik Postbus 20 3980 CA Bunnik T (030) 659 89 88

www.bam.nl Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P001-035.indd 42 32

26-9-2011 17-6-2011 16:37:04 13:31:33


CHINA ZORGT VOOR WERELDTOP OP BEP VAN KLAVEREN MEMORIAL De in Rotterdam woonachtige Chinese IT-specialist Yuxuan Zhu bracht de organisatie van de Bep van Klaveren Memorial medio 2010 in contact met Jianxiang Cai en Ying Zhang van het nationale trainingscentrum voor krachtsporten in Guangzhou, in het zuiden van China. De vraag was of de nationale selectie als tegenstander van het Nederlands team wilde fungeren tijdens de jaarlijkse Bep van Klaveren Memorial. “Ik moet eerlijk bekennen dat nog niemand van Van Klaveren had gehoord. Maar een dvd met beelden van de Memorial deed wonderen,” aldus Louise Lenten-Veerman, één van de drijvende krachten achter het jaarlijkse eerbetoon aan de enige Nederlandse Olympisch kampioen boksen. “De Chinezen keken verbaasd op toen ze meer mensen in het Topsportcentrum zagen zitten dan tijdens de finales van de Spelen in Beijing. Ze voelden zich vereerd en wilden er op 14 november graag bij zijn.” Aad Veerman, grondlegger en voormalig hoofdsponsor van de Bep van Klaveren Memorial, was tijdens de Olympische Spelen van 2008 onder de indruk geraakt van de Chinese boksers die er voor zorgden dat Cuba afstand moest doen van de status van beste amateurboksland ter wereld. “Vanaf dat moment zijn we op zoek geweest naar wegen om China naar Rotterdam te halen,” aldus Ronald Blom, voorzitter van de Raad van Advies van de Memorial. Samen met Frank Overhand en Conrad Alleblas bovendien verantwoordelijk voor Rotterdam Boxing, een initiatief om Rotterdamse boksers te ondersteunen op weg naar de Olympische Spelen van Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016. “De Bep van Klaveren Memorial stort jaarlijks het bedrag dat de verkoop van T-shirts oplevert op de rekening van Rotterdam Boxing. Zie ons vooral als een stel liefhebbers die weer Rotterdammers op het hoogste podium willen. En dan ook nog eens de illusie hebben een nieuwe Bep van Klaveren op te leiden. Deze bokser was volstrekt uniek, maar aan de andere kant achter Leontien Zijlaard-Van Moorsel staat er nu Marianne Vos en na Inge de Bruin heeft de zwembond Ranomi Kromowidjojo opgeleid. Wij willen daarom het boksen in Rotterdam samen met coach Ton Dunk en zijn boksschool Van ’t Hof een impuls voor de toekomst geven. Daarbij krijgen we gelukkig de hulp en financiële steun van Rotterdam Topsport en bedrijven als Rotterdam Investment Group en FCL Marine Agencies.” Groot voordeel van de uitnodiging van China voor de Memorial is dat er voor Rotterdam Boxing direct een voorstel ligt om in januari 2012 voor een trainingskamp van een maand naar Guangzhou te komen. “Een prachtig gebaar en een bewijs dat ze niemand vrezen. Chinezen zijn staatsamateur. Daar wordt alles voor geregeld. Kost en inwoning, tweemaal trainen per dag, faciliteiten en wedstrijden. Dat lijkt ideaal, maar het systeem is keihard. Wie afvalt, verliest alle privileges. Het is dus niet zo vreemd dat een bokser daar nog buigt voor zijn coaches. Die bepalen immers hun toekomst,” aldus Lenten-Veerman. Die had bovendien moeite om de Chinese keuzeheren uit te leggen dat er op de achttiende Memorial maar acht Nederlandse boksers vechten. “Ze begrepen niet waarom er een zwaargewicht op de lijst ontbrak, omdat we die in ons land niet hebben. Althans niet op het niveau om tegen een Chinees van wereldformaat in de ring te staan. Dat was een eyeopener. Als ze in China namelijk ergens geen gebrek aan hebben, is het aan talent. Boksers worden vanuit het hele land geselecteerd en naar het Papendal van China, Guangzhou, gebracht. Op de Memorial krijgen we dus echt de wereldtop te zien. Misschien slecht voor de uitslag van de interland, maar voor ons als organisatie iets om trots op te zijn.” (AdH)

magazine

13:31:33

Topsport_05_2011_P036-068.indd 43

43

26-9-2011 16:38:08


‘In nederland wordt de vIsIe van de sporter zèlf vaak nIet gehoord’

Ernst vindt plEziEr tErug

Topsport_05_2011_P036-068.indd 44

26-9-2011 16:38:27


TalenT aan heT woord

Aan stoppen heeft hij nooit gedacht. Maar als gevolg van studie en stage aan de middelbare hotelschool in Rotterdam en een akkefietje bij zijn (voormalige) club Victoria was het plezier in squash hem voor een flink deel vergaan. Inmiddels heeft hij de lol in zijn sport hervonden. Afleiding vond hij in het bespelen van gitaar en piano en in het luisteren naar de Amerikaanse rapper Pitbull. Een verre en lange vakantie waaide zijn hoofd schoon. Als het aan Michael Ernst ligt gaat Nederland straks weer van hem horen.

“Vooropgesteld dat ik over de juiste talenten beschik, zal ik de echte stappen omhoog alleen kunnen maken als ik naar het buitenland ga. Egypte is wat squash betreft het beloofde land, op de voet gevolgd door Engeland en Frankrijk. Dáár gebeurt het, dáár wordt geleerd, dáár wordt getraind op snelheid, op aanvallend spel en op racketskills,” stelt Michael Ernst. “Van spelen tegen het – en dat bedoel ik zeker niet oneerbiedig – tweede garnituur in Egypte word je als Nederlander al beter. Kijken in Egypte is leren. In Nederland is men voor zeventig procent bezig met de basis en conditie en met dertig procent met squash. In de toplanden is het precies andersom.”

Foto Michael Ernst is met ingang van het komende seizoen te bewonderen bij Topsquash Maassluis. Klaar met Victoria – hij traint er tegen betaling van de baanhuur nog wel – koos hij bewust voor een avontuur in de eerste divisie. Daar hoopt het 21-jarige talent de weg omhoog terug te vinden. “Een kampioenschap is het doel.”

G e m a k zu c ht i g Op zijn negende met squash begonnen bij Ommoord was Michael Ernst tot zijn vijftiende vooral te bezichtigen als een gemakzuchtige recreant. Een verloren finalepartij tijdens het NK voor D-junioren gooide het roer volledig om. “Ik crashte tegen een meisje van dertien! Op dat moment ging er iets kapot. Ik kon dat niet hebben en besloot meteen om me serieus met squash bezig te gaan houden. En toen bleek ik wel degelijk over talent te beschikken.”

N i et m o g e l i j k Ernst ervoer al snel dat squash in Nederland voor een gedreven speler een moeilijke zaak is. In eigen land aansluiting vinden bij de internationale top is niet mogelijk. Daarvoor moet je echt het land uit. En dat is weer een kwestie van geld. Met draagkrachtige ouders of sponsors die je een buitenlands avontuur gunnen, kun je een eind komen. In Nederland is squash op niveau niet in de eerste plaats een zaak van alleen topsport. Wel – en meer dan elders – van het maken van de goede keuzes.”

D ro o m Als gevolg van een meningsverschil over het dragen van de naam van één van zijn sponsors op zijn shirt werd hij door Victoria de deur gewezen. “Er stond een foto in de krant, waarop de naam Van Cleef nauwelijks leesbaar was op mijn kleding. En de namen Van Cleef en Didacticum, de hoofdsponsor van Victoria, konden opeens niet meer samen op één shirt.” “Vreemd,” vindt Ernst. “Ik speelde immers al geruime tijd in dat shirt. Bij Victoria hield men vol dat ze me dat meer dan eens hadden verteld. Maar dat is niet waar.”

Hij geeft toe dat hij voor trainers en coaches niet altijd de makkelijkste is (geweest) om mee te werken. “Natuurlijk hebben die jongens wel eens gelijk. Maar dat heb ik af en toe ook. Het vervelende is, dat in Nederland de visie van de sporter zèlf vaak niet wordt gehoord. Het is zoals de coach zegt. Klaar! Daar heb ik soms moeite mee.” “Als mijn studie is afgerond, zou ik dolgraag naar het buitenland gaan,” mijmert Ernst. “Dat is vanaf mijn vijftiende altijd mijn grote droom geweest. Maar het geld, hè… Sponsors zijn welkom,” grijnst hij.

Doelen

‘EEn kampioEnschap is hEt doEl.’

Reden waarom Ernst sportief niet (te) ver vooruit durft te denken. “Ik heb een aantal doelen in mijn hoofd, maar een route erheen heb ik niet uitgestippeld. Wat mijn squashtoekomst betreft, leef ik hooguit twee maanden vooruit. In jaren denk ik niet meer.”

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 45

45

26-9-2011 16:39:13


(advertentie) (advertentie)

Speel het spel anders en je wint Rules don’t Rule Een verrassende tactiek, techniek of opstelling. In de sport is het vaak de sleutel tot de overwinning. En zo is het ook in het bedrijfsleven. Breken met conventies leidt tot succes. Als accountantsorganisatie dragen we daar graag aan bij. We scheppen ruimte voor de creativiteit van onze klanten. Door onze multidisciplinaire manier van werken. Door te kijken naar het totaal. Door te analyseren, te controleren en te inspireren. Praat eens met Sander Boomman en Esther Wijzenbroek, tel. 010-277 71 500 of kijk op www.mazars.nl. Ga verder met Mazars.

Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P036-068.indd 46 40

26-9-2011 17-6-2011 16:39:39 13:20:25


ZOEKEN NAAR DE BALANS “De behandeling van een blessure komt neer op het verschil tussen belasting en belastbaarheid. Als sportarts ben je altijd op zoek naar de balans tussen die twee. Wat kan het lichaam aan? Kan er een beetje bij of moet er wat af? Hoe groot kun je de stappen maken? Dat is voor iedereen anders. Het is net een doolhof: vind je de beste en snelste route voor die individuele sporter?” Aan het woord is sportarts Simone van der Putten. Zij is ook directeur-eigenaar van het Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam (SMA). Sinds de opening van het Topsportcentrum in 2000 was het SMA Rotterdam daar gevestigd. Vorig jaar oktober verruilden Van der Putten en haar collega’s de sportomgeving voor een medische: de praktijk verhuisde naar het Ikazia Ziekenhuis (bij winkelcentrum Zuidplein). Daar betrok het SMA Rotterdam een nieuwe vleugel op de begane grond, naast de afdeling fysiotherapie. “We hebben hier meer ruimte: een extra behandelkamer en alles is net wat groter. Dat biedt meer mogelijkheden voor stages; we hebben hier regelmatig studenten en huisartsen in opleiding die de opleiding sportgeneeskunde doen. Eén van de fysiotherapeuten van het ziekenhuis is bezig met de opleiding sportfysiotherapie. De samenwerking met de sportfysiotherapeuten van Fysiotherapie Spanjerberg in het Topsportcentrum blijft intensief, als tevoren.

S p e c i a l i s te n Naast Simone van der Putten werken er nog twee sportartsen en vier ondersteunende medewerkers bij het SMA Rotterdam. De beoogde synergie blijkt een jaar na het intrekken bij het Ikazia Ziekenhuis ook daadwerkelijk te werken. “We zijn medisch specialisten. Dan heb je behoefte aan nauwe samenwerking met andere specialisten. Die vind je alleen in een ziekenhuis. Je komt elkaar tegen in de gang en bij gezamenlijk overleg. Een ander voordeel is dat aanvullend onderzoek meestal meteen gedaan kan worden.” Het zijn met name de collega’s van orthopedie, chirurgie en cardiologie en de longafdeling met wie de SMA-artsen samenwerken. Die samenwerking gaat verder dan de behandeling van individuele patiënten. Zo organiseerden het SMA en specialisten uit het ziekenhuis afgelopen voorjaar een symposium voor huisartsen met als titel ‘De sportarts zet de patiënt niet buitenspel’.

Foto: Rob Weeda

B l e s s u re s p re e ku u r “Vóór de verhuizing werkten we al samen; zo hielden we hier eenmaal per week een blessurespreekuur. Ook in het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht hebben we sportpoli’s opgezet en zij vormen een onderdeel van het SMA Rotterdam. Eén dag per week werkt er een van onze sportartsen voor keuringen en blessurebehandelingen.” Van de zijde van Ikazia was Van der Putten al een paar keer gepolst of het SMA Rotterdam zich er niet wilde vestigen. Toen het Topsportcentrum verbouwd werd, was dat het geschikte moment om de stap te zetten. Het kwam mooi uit dat Ikazia ook bezig was met een uitbreiding: er was plek en die kon naar de wens van het SMA Rotterdam worden ingericht. Nogal afwijkend van de rest van het ziekenhuis. Warmer vooral. “In elk geval geen ziekenhuissfeer,” beaamt Van der Putten. Het Sportmedisch Adviescentrum is zelfstandig gebleven en neemt daarmee een bijzondere positie in het Ikazia Ziekenhuis in. De andere specialisten vormen een onderdeel van het ziekenhuis. Het SMA Rotterdam heeft eigen personeel en is zelf verantwoordelijk voor haar financiën. (MD)

magazine

13:20:25

Topsport_05_2011_P036-068.indd 47

47

26-9-2011 16:40:10


Foto: Rob Weeda

‘En als wE nu maar gEnoEg samEn blijvEn winnEn, komEn wE volgEnd jaar vanzElf in londEn tErEcht’ 48

Topsport_05_2011_P036-068.indd 48

magazine

26-9-2011 16:40:58


AnthirA vAn Wensveen droomt vAn PArAlymPics Ze geeft eerlijk toe dat ze wel eens droomt van de Paralympische Spelen van Londen 2012. Maar verder dan een grote hal met veel tafeltennistafels en veel spelers en speelsters, gaan de gedachten van de 14-jarige Anthira van Wensveen nog niet. “Ik weet ook eigenlijk niet wat ik me er precies bij moet voorstellen. Ik weet wel dat het geweldig zou zijn om er volgend jaar bij te zijn.

Maar het is allemaal nog zo nieuw voor mij dus het plaatje in mijn hoofd is nog vaag,” aldus de speelster van de Schiedamse tafeltennisvereniging Scyedam, vlak voor haar vertrek naar een belangrijk veertig puntentoernooi in het Engelse Sheffield. Met de tafeltennisster uit Capelle aan den IJssel lijkt op het eerste gezicht niets aan de hand. De vraag waarom ze dan droomt van de Paralympische Spelen vindt Van Wensveen echter niet vervelend. “Ik voel me niet gehandicapt en gedraag me daar ook niet naar. Maar doordat er bij mijn geboorte iets mis is gegaan, kan ik mijn linkerarm niet optimaal gebruiken. De officiële naam luidt Erbse parese. Ik was als baby nogal fors, dus bij de bevalling moest ik echt gehaald worden. Mijn schouder is achter het schaambeen blijven steken, waardoor er een schouderdystocie is ontstaan. In gewone mensentaal, een van de zenuwen die tussen je hoofd en schouder loopt, is daardoor beschadigd.” Kijkend met die wetenschap naar de leerling van de derde klas HAVO/VWO van Thorbecke Voortgezet Onderwijs blijkt dat Van Wensen inderdaad met haar linkerarm wat breder loopt dan normaal. En haar hand kan ze bij nadere bestudering niet draaien. Ze kan er zelf om lachen. “Ober zal ik met zo’n linker hand niet worden. Ach, ik ben er mee geboren en weet niet beter. Er zijn toen ik jong was tijdens een operatie zenuwen uit mijn beide kuiten getransplanteerd naar mijn schouder. Als ik in een korte broek speel, vallen die twee littekens vaak eerder op dan mijn handicap.” Van Wensveen gaat ook niet als gehandicapt door het leven. Door haar oudere zus en broer werd ze van kleins af aan nooit ontzien tijdens spelletjes

met ballen en ballonnen. “Een soort verkapte therapie. Daardoor kan ik ook meer dan gemiddeld met deze beperking. Toen mijn zus en broer gingen tafeltennissen, heb ik me ook nooit afgevraagd of ik dat wel zou kunnen. Ik speel rechts en mijn probleem, als je dat zo wilt noemen, zit links.” Haar broer staat niet meer achter de tafel, haar zus wel, maar de Capelse speelt inmiddels met jongens van Scyedam in de reguliere juniorencompetitie. Net als elke talentvolle sporter rijdt haar vader haar naar trainingen en wedstrijden en fungeert moeder als vliegende keep. Het idee voor deelname aan de Paralympics is vorig jaar ontstaan, doordat de Zwolse Danielle de Jong zich in haar klasse 9 lijkt te gaan plaatsen voor Londen. “Ik ben een speelster uit klasse 10, de lichtste categorie die er in gehandicaptensport bestaat. Klassen 9 en 10 mogen met elkaar spelen. Als Danielle zich individueel weet te plaatsen, en ze staat op dit moment bij de beste acht van de wereld, mag ze in Londen ook met mij dubbelen.” “Dat zou voor mij een geweldige kans zijn om aan de Paralympics deel te nemen. In klasse 10 sta ik op de veertiende plaats, dus zelf rechtstreeks kwalificeren wordt moeilijk. Maar als het via de dubbel met De Jong ook kan, zou dat geweldig zijn. We spelen nog niet zo heel lang samen, maar het gaat wel goed. Mijn dubbelpartner is al 21 jaar, maar achter de tafel zeggen leeftijden niet veel. Dan gaat het ook in gehandicaptensport gewoon om het winnen. En als we nu maar genoeg samen blijven winnen, komen we volgend jaar vanzelf in Londen terecht. Het lijkt me echt geweldig zo’n groot evenement een keer als deelnemer mee te maken. Als ik dan de Olympische Spelen niet haal, heb ik in ieder geval aan de Paralympics deelgenomen.” (AdH)

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 49

49

26-9-2011 16:41:30


(advertentie)

Uw evenement met uitzicht op de skyline

van Rotterdam

Het nieuwe Luxor Theater, gelegen aan de voet van de Erasmusbrug in het hart van Rotterdam, is een uitstekende locatie voor vergaderingen, presentaties, personeels-feesten en exclusieve bijeenkomsten. Voor zowel grote als kleinere gezelschappen biedt het nieuwe Luxor de juiste balans tussen een levendige zakelijke omgeving en een informele ambiance. U vindt in het theater diverse foyers, een VIP-lounge en de grote zaal met een capaciteit voor 1500 personen. Voor alle evenementen geldt: maatwerk en uitstekende hospitality.

Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P036-068.indd 50 48

Wij bieden u de volgende faciliteiten: – Audiovisuele apparatuur – Een avondvoorstelling in combinatie met uw bijeenkomst – Persoonlijke begeleiding door hospitalitymedewerkers – Hotelovernachtingen in de omgeving – Aanlegsteiger voor watertaxi en partyschepen Voor meer informatie: www.luxorevents.nl of bel: 010 - 496 01 62 Luxor Theater Rotterdam Posthumalaan 1, 3072 AG Rotterdam

26-9-2011 17-6-2011 16:41:54 13:23:32


COLUMN

JOOP ALBERDA

FUN, COOL, TRUE AND NOW Het is nog ongeveer driehonderd dagen tot de Olympische Spelen van Londen. Het grote ijkpunt voor de vaderlandse sportwereld. Waar staat Nederland als sportnatie. Doen we internationaal nog mee en zijn we in staat gebleken om iconen als Van den Hoogenband, Zijlaard-Van Moorsel en Inge de Bruijn te vervangen. Ik zie op dit moment geen argumenten voor pessimisme. Inderdaad ik ben richting de Spelen van 2012 voorzichtig optimistisch. Hoe vreemd het misschien ook mag klinken, maar voor bewustwording zou het wel eens goed zijn als we in Engeland maar vier of vijf medailles scoorden. Nederland is echter veel te goed georganiseerd, dus dat gaat niet gebeuren. Wat het dan wel wordt? De 25 plakken van Sydney, de 22 van Athene of de zestien van Beijing. Een aantal sporten ligt op koers. Zoals mocht worden verwacht trouwens. Leontien Zijlaard-Van Moorsel heet nu Marianne Vos, Epke Zonderland is de nieuwe Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn is opgevolgd door Ranomi Kromowidjojo. Individuele sporters bepalen de oogst, maar teamsporters schrijven het verhaal van de Spelen. De gouden volleyballers van Atlanta in 1996 of de waterpolosters van Beijing 2008 spraken en spreken nog steeds tot de verbeelding. Maar sporten in teamverband staat haaks op de hedendaagse sportbeleving. Voor de jeugd geldt dat sport vooral aan bepaalde voorwaarden moet voldoen: fun, cool, true en now. Dat gegeven betekent dat we naar andere concepten en structuren moeten om de jeugd te blijven binden. Beachvolleybal is fun, cool, true en now. Indoorvolleybal is dat niet. Met alle gevolgen van dien. Maurits Hendriks zou als technisch verantwoordelijk beleidsbepaler binnen NOC*NSF wat mij betreft over risicodragend kapitaal moeten beschikken om op dit soort trends in te spelen. Maar sport is in ons land in veel opzichten gepolitiseerd en in bijna alles geadministreerd. De ďŹ nanciĂŤle macht ligt bij de bonden. Vier of vijf medailles zou de natie doen wakker schrikken. Hetzelfde geldt voor de lobby voor 2028. Het momentum om de Olympische Spelen naar Nederland te halen is weg. We proberen mensen te overtuigen die reeds overtuigd zijn. Het is als gelovigen in de kerk. Iedereen is het eens met wat uit het grote boek wordt gelezen. Het moet anders en als het even kan niet op basis van maar vier of vijf medailles. Wel op basis van succes, gevolgd door een stevige discussie. We kunnen als sportland zo veel beter.

magazine

13:23:32

Topsport_05_2011_P036-068.indd 51

51

26-9-2011 16:42:20


(advertentie) (advertentie)

Specialist in personenvervoer De Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. is in samenwerking met de Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. één van de grootste vervoersregisseurs in Nederland en gespecialiseerd in personenvervoer. Per jaar vervoert zij alleen al op contractbasis meer dan 4 miljoen reizigers!

Airport vervoer | Directievervoer | Leerlingenvervoer | Rolstoelvervoer | Taxi Touringcar en groepsvervoer | Trouwvervoer | Vervoer op Maat | VIP vervoer | Zakelijk vervoer RMC B.V. • Keenstraat 46 • 3044 CD ROTTERDAM • T 010-462 63 33 • www.rmc-rotterdam.nl

RTC is our most preferred supplier

Even ruimte* nodig?

*Uw nieuwe bedrijfsruimte op maat, in afmeting, locatie èn tijd. Spectrum is een snel te bouwen, flexibel en modulair gebouw dat ingezet kan worden voor een grote verscheidenheid aan tijdelijke en semipermanente ruimtebehoeften. Dankzij de hoge isolatiewaarde en de optimale luchtdichtheid is de energieprestatie van de Spectrum uitstekend en blijven uw energiekosten beheersbaar. In combinatie met de hoge mate van herbruikbaarheid en de geringe hoeveelheid bouwafval op locatie is het een echt duurzame ruimteoplossing helemaal klaar voor de toekomst. Kijk voor meer informatie op: www.deboer.nl/spectrum

Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P036-068.indd 52 50

26-9-2011 17-6-2011 16:42:40 13:24:09


Bo ks coach To n D u n k D en k T i n g eesT J o o p a lB er Da

“Niet bestgeklede, maar bestprestereNde team ek” Waren de vlaggen en grote paarden overal in de stad een blikvanger voor het ek Dressuur en het chio in de stad, momenteel is er in rotterdam een soort boksvibe voelbaar. The noble art of selfdefence is weliswaar niet dominant aanwezig, maar wie er oog voor heeft merkt dat de Maasstad zich langzaam maar zeker opmaakt voor het ek Boksen voor Vrouwen dat van 17 tot en met 22 oktober in het Topsportcentrum naast de kuip wordt gehouden.

an

Natuurlijk geniet ik als liefhebber van studenten mode van de Willem de Kooning Academie, die ter promotie van de sport bokskleding voor de Nederlandse selectie ontwerpen. De clinics die in samenwerking met Sport en Recreatie op middelbare scholen worden verzorgd, vind ik ook zonder het EK voor Vrouwen heel belangrijk. En een boksring ter promotie van het EK in de hal van het stadhuis is een grote blijk van respect en waardering voor onze sport. Maar nogmaals we willen later niet aan dit EK worden herinnerd als het team met de mooiste outfit. We willen de boeken in als de boksploeg die voor eigen publiek medailles veroverde. Ik heb nog niet zo lang geleden het verhaal van Joop Alberda op weg naar Olympisch goud in Atlanta gehoord. Hij won met zijn lange mannen in de finale van de World League in Ahoy voor het eerst van het tot dan toe ongenaakbare Italië. “Hij zegt dat het Olympisch goud feitelijk in Rotterdam werd gewonnen, omdat daar het besef groeide dat Italië kon worden verslagen. Het zou voor het boksen prachtig zijn als we over een maand of tien kunnen zeggen dat de basis voor een medaille in Londen lag in een succesvol EK in Rotterdam.”(AdH)

Foto: Van der GraaF FotoGraFie/Foto: SteVen enSerinG

“Het is prettig wanneer er aandacht is voor je sport. Het geeft je het gevoel dat die serieus wordt genomen. Het is prachtig wat er gebeurt in de stad, maar het beste wat ons kan overkomen is een Europese titel voor een Nederlandse bokster,” aldus bondscoach Ton Dunk “Ik weet nog goed dat er tien, vijftien jaar geleden over dameswielrennen ook wat lacherig werd gedaan. Totdat Leontien Zijlaard-Van Moorsel wereldtitels begon te verzamelen,” aldus de bokstrainer op het kantoor van boksschool Van ’t Hof gevestigd op een steenworp van het standbeeld van de befaamde Bep van Klaveren. “Of hij boksen voor dames een goed plan zou hebben gevonden, weet ik niet helemaal. Dameswielrennen is inmiddels een algemeen geaccepteerde sport. Daar zijn geen discussies meer over. Over damesboksen wordt nog wel eens lacherig gedaan. Ik heb vaak genoeg de opmerking gehoord of dames in de ring dan met handtassen slaan. Makkelijk scoren in een volle huiskamer. Ik durf iedereen uit te nodigen voor een training met Nouchka Fontijn en Marichelle de Jong. Dan zijn we snel klaar met praten en beseft iedereen dat damesboksen topsport is. Deze meiden willen volgend jaar naar de Olympische Spelen van Londen en werken daar keihard voor.”

magazine

13:24:09

Topsport_05_2011_P036-068.indd 53

53

26-9-2011 16:43:05


(advertentie) (advertentie)

transportatIon and logIstIcs FInance InternatIonal trade

Head quarters Boezembocht 23 3034 KA Rotterdam The Netherlands

Postal address P.O. Box 3185 3003 AD Rotterdam The Netherlands

Communication phone: +31(0)10 - 411 34 21 fax: +31(0)10 - 411 34 23 e-mail: info@rignetherlands.com

visit us at

INDIANA0054_Adv.RIG aanpassen.indd 1

rignetherlands.com

02-02-2011 09:59:51

Rotterdam

Rotterdam Topsport en Hogeschool Inholland Rotterdam werken de komende jaren samen. Met elkaar investeren in sportstad Rotterdam. Daar gaat het om. De afstudeerrichting Sport en Bestuur (van de opleiding Management, Economie en Recht) zal hieraan bijdragen. Sport en bestuur is een afstudeerrichting waarbinnen moderne professionals in de sportwereld via praktijkopdrachten leren besturen en organiseren in de sportwereld. Hogeschool Inholland Rotterdam is ge誰nteresseerd in bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan het hoger onderwijs. Heeft u interesse in een mogelijke samenwerking met Hogeschool Inholland Rotterdam of heeft u een praktijkopdracht voor Sport en Bestuur? Neem dan contact op met het Hogeschool Inholland Bureau Externe Betrekkingen Straat 00 T: 010-439 9381 E: Externebetrekkingen.Rotterdam@ Inholland.nl

Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P036-068.indd 54 56

Postbus 00000 0000 XX Plaats T +31(0)00 000 00 00 F +31(0)00 000 00 00 www.inholland.nl

26-9-2011 17-6-2011 16:43:32 13:28:37


TERUGBLIKKEN

Tekst: Ardie den Hoed Fotografi e: Laura Kraut, Digishots Photography, Rob Jelsma

09:59:51

EK Dressuur

CHIO Rotterdam

Adelinde Cornelissen heeft met Jerich Parzival de Kür op muziek, het klapstuk van het EK Dressuur in Rotterdam, op haar naam geschreven.

Met het luiden van een koperen bel, die in de afgelopen 62 jaar tijdens het CHIO Rotterdam door de leden van de jury bij springwedstrijden in het Kralingse Bos werd gebruikt, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje de nieuwbouw voor het CHIO en Rotterdamsche manège officieel geopend.

Haar optreden in het feeërieke Kralingse Bos was volgens de jury de ultieme dans tussen mens en paard, die onder toeziend oog van Koningin Beatrix en kleindochter, prinses Amalia in een uitverkocht huis swingend naar goud walsten. Bijna dramatisch was het optreden van Totilas. Het aan de Duitse handelaar Paul Schockemöhle verkochte toppaard werd voor het EK getipt als kanshebber voor goud. Maar paard en ruiter Matthias Alexander Rath lijken vooralsnog geen geslaagde combinatie en kwamen niet verder dan een vijfde plaats. Groot Brittannië won tijdens het EK Dressuur in Rotterdam voor de eerste keer in de historie goud in de landenwedstrijd. Het team met Emile Faurie, Charlotte Dujardin, Carl Hester en Laura Bechtolsheimer zegevierde met overmacht voor Duitsland en Nederland.

Na de offi ciële handeling woonde de Prins de beslissende wedstrijd van de Nations Cup bij. Die werd gewonnen door het team van Duitsland. Ludger Beerbaum versloeg in de barrage met zijn paard Gontha de Brit Ben Maher met Tripple X. In de Longines Grote Prijs van Rotterdam greep Jeroen Dubbeldam op de laatste dag van het evenement met BMC Van Grunsven Dubbeldam net naast de hoofdprijs van 50 duizend euro. De Amerikaanse Beezie Madden rondde het parcours met Coral Reef Via Volo uiteindelijk 0,8 seconden sneller. Voor Madden was het de tweede keer, na de winst in 1999, dat ze de Grote Prijs in de Maasstad op haar naam schreef.

EK Handbal onder 19 jaar Na een uiterst succesvol Europees Kampioenschap Handbal onder 19 jaar heeft het Nederlands team de titel aan de jeugd van Denemarken moeten laten. In een met 2000 toeschouwers bijna uitverkocht Topsportcentrum in Rotterdam beslisten de Denen de finale kort na rust (13-17) door Oranje op een onoverbrugbare achterstand van acht treffers te zetten. Onder leiding van de Groningse Lois Abbringh (topscorer van het toernooi met 65 treffers) vocht de formatie van coach Monique Teisterman zich nog terug, maar kwam niet dichter in de buurt van de Denen dan vier treffers. Oranje stelde zich, na een geslaagd toernooi, tevreden met de eerste finaleplaats en bijbehorende zilver in de NHV-geschiedenis. Het evenement vormde overigens de blauwdruk voor het Europees Kampioenschap voor senioren dat volgend jaar in vier Nederlandse steden (Almere, Apeldoorn, Eindhoven en Rotterdam) wordt georganiseerd. Op dit moment zijn titelverdediger en negenvoudig kampioen Noorwegen en het organiserende Oranje als enige twee landen reeds zeker van deelname aan het EK. Dat prijkt van 2 tot en met 16 december 2012 op de kalender.

World Port Tournament Chinese Taipei heeft in het Neptunus Familie Stadion na een zinderende finale het tweejaarlijkse World Port Tournament op zijn naam gebracht. Na een 4-4 stand na de reguliere negen innings en geen score in de verlenging, viel de beslissing in de tiebreak door een honkslag van Chih-Pei Huang, waarop Wei Chih-Chen het beslissende punt scoorde. Het was voor de eerste maal in de geschiedenis dat het evenement pas in de elfde innings na een tiebreak werd beslist. Met eerste toernooizege onderbrak Chinese Taipei in Rotterdam de reeks van maar liefst zes Cubaanse WPT-overwinningen. Lin Han van Chinese Taipei werd gekozen tot zowel beste slagman, als meest populaire en waardevolle speler van het toernooi. De organisatie van het evenement onder leiding van voorzitter Jacques van Steen trok overigens minder toeschouwers dan in 2009.

magazine

13:28:37

Topsport_05_2011_P036-068.indd 55

55

26-9-2011 16:43:58


(advertentie) (advertentie)

Nu verkrijgbaar in de serie Professioneel Sportmanagement

Auteurs: Irving Rein, Philip Kotler, Ben Shields en Hans Westerbeek ISBN: 978-90-5472-063-8 Prijs: € 39,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 384 pagina’s

Auteur: Heiko van Staveren ISBN 978-90-5472-042-3 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 344 pagina’s

Auteurs: Hans Westerbeek, Berend Rubingh, David Shilbury en Shayne Quick ISBN 978-90-5472-039-3 Prijs: € 39,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 520 pagina’s Vierde geactualiseerde druk

Auteur: Hans Westerbeek, met bijdragen van o.a. Jan Rijpstra, Pieter Verhoogt en Aaron Smith ISBN 978-90-5472-018-8 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 288 pagina’s

SportManagement

De sportfan beschikt tegenwoordig over talloze keuzemogelijkheden – naast de sport dingen ook andere vormen van vrijetijdsbesteding naar de gunsten van de fan. Traditionele sporten krijgen te maken met nieuwe concurrenten, zoals snowboarden, lacrosse, poker en paintball. De oude businessmodellen, ontwikkeld in een tijd waarin het tv-aanbod nog beperkt was en stadions koud en winderig, zijn niet langer toereikend. Deze uitgave, voorzien van vele (inter)nationale sport cases, presenteert een innovatief bedrijfsmodel dat vooral gericht is op het tevredenstellen en behouden van sportfans. De auteurs reiken middelen aan waarmee het sportproduct beklijft, minder wordt beïnvloed door de grillige patronen van winnen en verliezen, en snel aan de veranderende marktomstandigheden kan worden aangepast.

Deze publicatie biedt een uitvoerige inleiding op de grondbeginselen van management en de manier waarop die in de praktijk worden toegepast in sportorganisaties op allerlei niveaus: van mensen die werkzaam zijn bij gemeenten tot regionale/provinciale, nationale en internationale sportorganisaties. Theorie en praktijk gaan hand in hand: op Nederland geïnspireerde cases zorgen ervoor dat de lezer zich de theorie eenvoudig eigen maakt. Vrijwel alle hoofdstukken zijn voorzien van een reeks doelstellingen, een samenvatting van de belangrijkste principes, overzichtsvragen, literatuursuggesties en relevante websites voor verdere verdieping. Kortom: een must have voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met sport.

Sport en recht

Sport en economie: een aftrap

Sport heeft een bijzondere rechtspositie in ons dagelijks leven en met de toenemende commercialisering en globalisering is een uitgebreide verhandeling over Nederlands recht met betrekking tot sport onmisbaar. Sport en recht besteedt aandacht aan de ontwikkelingen van spel- en sportregels en hun verhouding tot verschillende rechtsgebieden. Verder worden de rechtsposities besproken van sporters, sportorganisaties en sportbestuurders en -begeleiders. Ook de arbeidsverhoudingen die rondom de sportbeoefening zijn ontstaan, komen ruimschoots aan de orde. Als sluitstuk is gekozen voor de rechten die de exploitatie van sportprestaties door organisatie en sporter mogelijk maken.

Jaarlijks gaan er in de bedrijfstak sport miljoenen euro’s om. Trudo Dejonghe behandelt in vier delen de belangrijkste punten uit de sporteconomie. Deel 1 toont aan dat de relatie tussen sport en economie een snelgroeiend studiedomein is. Deel 2 handelt over vraag en aanbod op sportgebied. De verhouding tussen vrije tijd, inkomen en sportparticipatie en -consumptie wordt uitgelegd, en economische variabelen als prijs en inkomen komen aan bod. Deel 3 gaat over professionele teamsporten en de verschillen in sportbenadering tussen Europa en Amerika. Deel 4 behandelt financiële studies op het gebied van megasportevenementen, zoals de Olympische Spelen en voetbaltoernooien. Uitgelegd wordt hoe de economische impact van een sportevenement gemeten kan worden.

Strategische sportmarketing

Leiderschap in sport en business

Strategische sportmarketing is in eerste aanleg bestemd voor docenten en studenten sportmarketing. De vele voorbeelden en stappenplannen maken het echter tot een dermate praktische handleiding én theoretisch naslagwerk, dat deze uitgave ook voor belanghebbenden buiten het onderwijs van grote betekenis is. Doordat de auteurs sportmarketing in een context van algemene strategische besluitvorming hebben geplaatst, is dit boek onmisbaar voor eenieder die zich beroepshalve met sportmarketing bezighoudt.

Wat het bedrijfsleven kan leren van de sport… en andersom! Aan de hand van een grote hoeveelheid internationale voorbeelden op het gebied van alle denkbare sporten tonen de auteurs welke cruciale leiderschapslessen de sport te bieden heeft. Met een voorwoord van Marcel Sturkenboom (directeur sport NOC*NSF).

Joop Alberda: Eindelijk een Nederlandstalig boek dat de integrale organisatie en planning van marketing/communicatie vanuit de sportinhoud invult: een basisboek voor alle collega’s en toekomstige managers in de sport.

Recensie op website Harvard Business School: ‘Business als sport zien’: het is (…) het meest gebruikte cliché in de managementliteratuur. De bijdrage van Westerbeek en Smith is echter zowel intelligent als zeer leesbaar: dit boek gaat de strijd aan met de afgezaagde vergelijkingen die we allemaal wel kennen, en streeft ze behendig en in een bondige stijl voorbij.

Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief

Management van sportaccommodaties en -evenementen

Sport is een snelgroeiende bedrijfstak die maar liefst drie procent van de wereldhandel voor zijn rekening neemt. Logisch dat de overheid iets te zeggen wil hebben over de wijze waarop het geld wordt besteed. Hans Westerbeek bespreekt hoe overheden over de hele wereld omgaan met sportbeoefening en -beleving. Ook wordt de lezer uitgebreid geïnformeerd over wat er momenteel op sportbeleidsgebied gebeurt in Nederland en Australië. Sportbeleid biedt een enorme rijkdom aan inzichten en meningen van meer dan twintig seniormanagers uit de Nederlandse sport- en beleidswereld, die u zal inspireren om op unieke wijze zelf verder te denken over het hoe, waarom en wanneer van sportbeleid.

Of het nu gaat om de Olympische Spelen of om een atletiekwedstrijd voor de jeugd: een zorgvuldige organisatie is van groot belang om ervan verzekerd te zijn dat zowel sporters als toeschouwers plezier beleven aan het sportevenement. Van skybox tot sprinklers, van catering tot sanitair: accommodatie- en evenementenmanagers zijn verantwoordelijk voor het succes van elk sportevenement. Geen ander Nederlandstalig boek geeft zo’n compleet beeld van het werkterrein van de accommodatie- en evenementenmanager. Het wijst op de kansen die er liggen en – niet minder belangrijk – op de valkuilen die gemeden moeten worden. Kortom, een echte aanrader voor iedereen die werkzaam is in deze boeiende tak van de sportbranche!

Auteurs: Hans Westerbeek, Russell Hoye, Aaron Smith, Bob Stewart en Matthew Nicholson ISBN 978-90-5472-014-0 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 342 pagina’s

Auteur: Trudo Dejonghe ISBN 978-90-5472-047-8 Prijs: € 37,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 349 pagina’s

Auteurs: Hans Westerbeek en Aaron Smith ISBN 978-90-77072-89-9 Prijs: € 34,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 285 pagina’s

Auteurs: Hans Westerbeek, Aaron Smith, Paul Turner, Paul Emery, Christine Green, Linda van Leeuwen en Berend Rubingh ISBN 978-90-77072-90-5 Prijs: € 39,50 (excl. btw en verzendkosten) Omvang: 384 pagina’s Tweede druk

!

NIEUW

De ongrijpbare sportfan

Antwoordbon Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van De ongrijpbare sportfan (ISBN 978-90-5472-063-8) voor € 39,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Sport en recht (ISBN 978-90-5472-042-3) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Strategische sportmarketing (ISBN 978-90-5472-039-3) voor € 39,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Sportbeleid in internationaal vergelijkend perspectief (ISBN 978-90-5472-018-8) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van SportManagement (ISBN 978-90-5472-014-0) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Sport en economie: een aftrap (ISBN 978-90-5472-047-8) voor € 37,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Leiderschap in sport en business (ISBN 978-90-77072-89-9) voor € 34,50* per stuk. Ja, ik bestel . . . . . exempla(a)r(en) van Management van sportaccommodaties en -evenementen (ISBN 978-90-77072-90-5) voor € 39,50* per stuk. * Prijzen zijn exclusief btw en verzend- en administratiekosten. Uw bestelling wordt u, vergezeld van een factuur, per post toegestuurd.

Ja, ik word graag op de hoogte gehouden van nieuwe publicaties en bijeenkomsten op het gebied van sport.

Organisatie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contactpersoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M/V Postadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Factuuradres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indien dit afwijkt van het postadres)

Telefoonnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faxnr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuur deze antwoordbon in een ongefrankeerde envelop naar Arko Sports Media, t.a.v. Lezersservice, Antwoordnummer 2638, 3430 VD Nieuwegein, of fax hem naar 030 605 26 18. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 600 47 80.

Bezoek voor meer interessante sportuitgaven regelmatig www.sportsmedia.nl

66

13392_hele_sportmanagement.indd 1

Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P036-068.indd 56 66

magazine

20-06-2008 09:50:03

26-9-2011 17-6-2011 16:44:52 13:35:45


ColuMn COLUMN

PETER OUWERKERK

peter

HAARSCHEURTJES

spO ec

Het zal midden jaren tachtig zijn geweest. Er was diepgaand technisch onderzoek gepleegd naar de fysieke staat van Stadion Feijenoord, het rapport was nog strikt geheim, maar iemand had kennelijk de onbedwingbare behoefte gehad te lekken. Precies op mijn krantenbureau. Het Vrije Volk meldde in een verontrustende krantenopening: ‘Haarscheurtjes in de Kuip’.

Sport is en insp zaalvoe atletiek spreekk in hun d afgeslo

Stadiondirecteur Frits de Kimpe was op z’n zachtst gezegd not amused. Nog voordat de inkt droog was, hing hij al aan de telefoon. De zaterdagkrant zorgde voor flink wat opschudding. De Kimpe, die nota bene zelf de Kuip bewoonde, had geen plezierig weekeinde, moest iedereen sussen, alles uitleggen en het rapport proberen tegen te spreken. Het waren ‘onzinberichten’, en áls het al waar was dan was er ‘zeker geen acuut instortingsgevaar’. Gelukkig speelde Feyenoord die zondag uit, en kon het een noch het ander proefondervindelijk worden bewezen.

Iedere spor De slotdag rekstok, ce het achtdu ontembare Zo stil als h 2-3-4-5-6in het glim feestgedrui

Haarscheurtjes. Voorzichtige tekenen van slijtage in ijzer, beton en staal. Kon gebeuren in een constructie van voor de oorlog, ook in het allermooiste voetbalstadion van het land. Maar inmiddels al wel vijftig jaar oud. Er gingen in die jaren 55.000 toeschouwers per wedstrijd door de poorten: de tientallen miljoenen die de voetbaltempel bezochten, dansten niet zelden de banken los op de doelpunten van de thuisclub: De Volewijckers 11-4, Ajax 9-4, Ajax 9-5, GVAV 7-4. En kwam Bruce Springsteen of een andere held uit de wereld van de rock, pop ‘n’ roll, dan leek de Kuip wel een trilplaat; wie zijn roer recht probeerde te houden in de urinoirs van de tweede ring, straalde vloeistofdia’s op de wanden. Het ontwerp van Van den Broek & Bakema kón tegen een stootje, was voor de ingebruikneming uitgebreid getest door tienduizenden werklozen, maar geen bouwwerk ontkomt aan de erosie des tijds.

op muziek gemarineer Katarina W sport explo

Een week n in Ahoy hu slingers, co free fight v genieten en het Wemble herrie? Zon zonder dat aan relatie visitekaart Perfect verb al) vernieu niet bij h etiket mijl ra

Die tijd is inmiddels weer een kwart eeuw verder geschoven. Van mogelijk onveilig toeven in de Kuip is nooit meer iets vernomen; de ‘haarscheurtjes’ zijn gedicht, de Kuip geldt nog steeds als een onverwoestbaar brok voetbalnostalgie. Maar: oud. En in een monument moet ook de nieuwe tijd kunnen leven. De tijd van de verrijdbare velden, de computergestuurde schuifdaken, de VIP-boxen als paleizen. De tijd van sponsorparticipatie naast die van supporters. De tijd van het multifunctionele Stadionpark. Respect voor het verleden, vizier op de toekomst – voor Feyenoord én Rotterdam (-Zuid). Soms zou je willen dat er opnieuw iemand lekte: ‘Haarscheurtjes in de Kuip’. Misschien dat zo’n braindrain de “Moti’s” (fractievoorzitter PvdA Rotterdam) onder ons kan overtuigen.

S D

magazine

13:35:45

Topsport_05_2011_P036-068.indd 57

66

57

magazine

26-9-2011 16:45:22


PA R T N ER S R OT T ER DA M TO P S P O R T

PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT PARTNERS ROTTERDAM TOPSPORT

TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TOPSPORTVERENIGINGEN R OT T ER DA M TO PROTTERDAM S P O RROTTERDAM T O N D ER S T EU NONDERSTEUNT T D E R OT DE T ER DA M S E TO P S P O R T V ER EN I G I N G EN TOPSPORT ROTTERDAMSE TOPSPORTVERENIGINGEN ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TOPSPORTVERENIGINGEN

ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TALENTCENTRA ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TALENTCENTRA

R OT T ER DA M TO P S P O R T O N DPARTNERS ER S T EU NROTTERDAM T D E R EG ITOPSPORT O N A L E TA L EN TC EN T R A ROTTERDAM TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TALENTCENTRA

S.T.A.R. S.T.A.R. S.T.A.R.

ROTTERDAM Topsport_05_2011_P036-068.indd 58

TOPSPORT ONDERSTEUNT DE ROTTERDAMSE TOPSPORTVERENIGINGEN

26-9-2011 16:46:05


SPORT KORT

SPONSOR

magazine 1E JAARGANG

I

NUMMER 2

I

EXCLUSIEF VOOR ROT TERDAM TOPSPORT PARTNERS

RT V RIJNMOND W I L N A A R LO N D E N

H I LTO N R OT T E R DA M WO R DT G R O N D I G V E R B O U W D

NIEUWE SPONSORS A A N H E T WO O R D

Topsport_05_2011_P036-068.indd 59

26-9-2011 16:46:32


TO P S P O R T & BUSINESS Meer dan 90 bedrijven onderschrijven onze ambitie om Rotterdam als internationale toonaangevende Sportstad te positioneren. Onze enthousiaste en betrokken sponsorgroep is onderverdeeld in een aantal categorieën, namelijk: Gold sponsors, Silver sponsors, Suppliers, Mediapartners en Businessclubleden. Onze sponsors zijn onderdeel van een krachtig Rotterdams netwerk, doen zaken in een sportieve omgeving, worden persoonlijk begeleid bij introductie aan onze andere partners, genieten van exclusieve hospitality units met het beste uitzicht op topsporters in actie. Zo krijgen zij volop mogelijkheden om in een ontspannen zakelijke omgeving andere relaties te ontmoeten. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze sponsormanagers Peter Stok of Fred van Duijvenbode via: 010 497 12 12. Op onze website: www.rotterdamtopsport.nl vindt u tevens meer informatie over onze organisatie.

SPONSOR IN THE SPOTLIGHT

10 VRAGEN AAN... Wat is uw naam? Jan Rutgers. Welk bedrijf vertegenwoordigt u? Hilton Rotterdam. Wat is uw functie en sinds wanneer? Directeur, sinds drie jaar. Welke sporten beoefent u? Golfen, hardlopen, zeilen en wintersport. Sinds wanneer is Hilton Rotterdam partner van Rotterdam Topsport? Twee jaar geleden mochten we het contract tekenen. We wilden dat al heel lang en toen de groep Topsporthotels werd uitgebreid naar zes kregen we de kans. Een goede timing dus, want je was nog maar kort directeur hier? Ja, kennelijk heb ik geluk in dat soort zaken: ook de verbouwing waaraan we deze zomer begonnen zijn, stond al heel lang op het verlanglijstje van Hilton Rotterdam. M’n drie voorgangers hebben zich ervoor ingezet en toen kwam het er niet door. Je kunt wel bij het hoofdkantoor pleiten voor een renovatie, maar zolang het hotel uitstekend draait, zien ze daar de noodzaak er niet snel van in. Maar 9 maanden nadat ik hier kwam begon de recessie en dat is een goede tijd om te investeren voor kapitaal krachtige ondernemingen. Hoe ingrijpend is de verbouwing? Alle kamers worden vernieuwd; met de nadruk op huiselijk en comfortabel, zodat ze ook aangenaam zijn voor gasten die langere tijd in het hotel verblijven. Daarvan hebben we er in Rotterdam vrij veel. Omdat ze aan een project

in de stad werken bijvoorbeeld. Voor sportevenementen is belangrijk dat we het aantal twinkamers met tachtig hebben uitgebreid. Sporters willen niet samen in een 2-persoonsbed. Verder bouwen we een restaurant met 170 couverts dat ook voor niet-hotelgasten veel beter toegankelijk is en een eigen ingang krijgt aan de Kruiskade. Er komt een veel grotere lobby – één zoals je die in de grotere internationale hotels vaak tegenkomt en waar je makkelijk en graag wilt afspreken en vertoeven. De vergaderzalen worden ook aangepakt: er komen grotere zalen. De hoofdingang verleggen we van de Kruiskade naar het Weena. Daar komt een grotere entree.” En als bonus creëren wij ook een parkeerplaats onder het Hotel voor veertig auto’s. Dat zal wel wat kosten? De totale verbouwing kost 35 miljoen euro. Wanneer moet alles klaar zijn? Eind 2012. Het hotel blijft open. Alleen de banquetting zal ongeveer een jaar gesloten zijn. En we missen bij de kamers een deel van de capaciteit. De gasten mogen er geen last van hebben. Gelukkig zijn de werkzaamheden tussen 09.00 en 17.00 uur en dan zijn er bijna geen gasten in het hotel. Het gebouw is een monument. Levert dat beperkingen op? Nauwelijks. Het hotel ging in 1963 open en het ontwerp van architect Maaskant is tijdloos. We brengen een aantal oorspronkelijke details terug. Bijvoorbeeld de ramen. Daarnaast gaan we de buitenkant grondig schoonmaken zodat de witte kleur terugkomt. (MD)

RESERVEER IN UW AGENDA Naast de hospitalityontvangsten bij sportevenementen organiseert Rotterdam Topsport speciaal voor u regelmatige speciale business-to-business activiteiten. Zorg dat u er bij bent! 15/10

BOKSCLINIC T.B.V. PINK RIBBON Topsportcentrum Rotterdam

4/11

SQUASHCLINIC Squashvereniging Victoria (tijdens voorrondes WK Squash)

14/11

THEMA BIJEENKOMST Diverse locaties. (voorafgaand aan Bep van Klaveren Memorial in het Topsportcentrum)

12/12

ROTTERDAM SPORTSTAD AWARDS 2011 Nieuwe Luxor Theater

60

Topsport_05_2011_P036-068.indd 60

magazine

26-9-2011 16:48:41


RTV RIJNMOND WIL NAAR LONDEN Hoewel de Olympische Spelen in Londen pas over driekwart jaar plaatsvinden, is RTV Rijnmond al volop bezig met de voorbereiding. “Net als in Beijing willen we proberen ter plekke aanwezig te zijn om de verrichtingen van deelnemende sporters uit de regio te volgen,” aldus algemeen directeur Eric Wehrmeijer. “Grote kans dat we met de Spelen in Londen leuke dingen gaan doen, al dan niet samen met collega-omroepen. Rotterdam Topsport is daarbij een natuurlijke samenwerkingspartner.” RTV Rijnmond is al jaren Mediapartner. Begin dit jaar werd de overeenkomst wederom – en voor drie jaar – verlengd. Maar deze keer met de intentie om de samenwerking te intensiveren. “Zowel bij Rotterdam Topsport als bij ons leefde het idee dat we meer kansen konden benutten als we elkaar consequenter de bal toespelen,” legt Wehrmeijer uit. “Toen we daarover spraken, was het mooi om de bevestiging te zien dat we gemeen hebben dat we steeds beter willen worden. We zijn niet snel tevreden.” Binnen de zender is breed nagedacht over de vraag hoe de samenwerking nóg effectiever kon, breed uit: zowel de sport- als de hoofdredactie, communicatie en de reclameafdeling dachten mee. Vervolgens werden de wensen en ideeën met Rotterdam Topsport besproken. “Het is minder vrijblijvend geworden. We hebben gerichtere afspraken gemaakt.” Bijvoorbeeld over hospitality. “Daar doen we beide veel aan en gaan we meer samen doen. Op het ABN Amro World Tennis Tournament staan we drie deuren verder dan Rotterdam Topsport. Waarom zouden we in de toekomst niet aangrenzende units nemen met een interne doorgang. Dan kunnen we ook wederzijdse relaties ontvangen.”

Sportcafé Een ander plan is gezamenlijk een soort sportcafé te organiseren: live radio-uitzendingen op locatie bij belangrijke sportgebeurtenissen met een regionale uitstraling. “Zoals we ook al doen bij het ABN Amro toernooi, de Zesdaagse en het WPT, maar dan in een sportcafé-opzet. Rotterdam Topsport gaat er voor zorgen dat sporters voor de microfoon komen en andere mensen die voor de luisteraars interessant zijn. Op die manier kan een evenement extra publiciteit krijgen. Aan de exacte opzet en invulling werken RTV Rijnmond en Rotterdam Topsport nog. “We moeten dat uiteraard zorgvuldig doen, al was het maar om binnen de grenzen van de Mediawet te blijven. Als publieke zender mogen we geen activiteiten ontplooien die bijdragen aan de winst van derden en in de sponsoring van programma’s zijn we ook beperkt.” Sportnieuws Wehrmeijer is een warm pleitbezorger van Rotterdam Topsport. RTV Rijnmond heeft dan ook veel baat bij de organisatie, vertelt hij. “Op de eerste plaats voor de journalistieke contacten. We hebben via hen snel toegang tot sporters en bestuurders. Daarnaast is het zakelijke netwerk interessant; daar ontmoeten we bedrijven en organisaties die mogelijk bij ons gaan adverteren. Tot slot worden er dankzij de inzet van Rotterdam Topsport veel interessante topsportevenementen in de stad georganiseerd en heerst er een goed sportklimaat. Sport is voor onze kijkers en luisteraars en belangrijk onderwerp; dus is het fijn dat we veel en interessant sportnieuws kunnen brengen.” Dat doet het nieuwsbedrijf niet alleen via radio en tv. Internet neemt een steeds belangrijker positie in. “Dat merken we aan de bezoekerscijfers; die groeien met de maand. Eind november hebben we een compleet nieuwe website. Sport wordt daarop een aparte afdeling. Daaruit blijkt wel dat sport belangrijk voor het regionale publiek is – en dus ook voor ons.” (MD)

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 61

61

26-9-2011 16:49:11


JOIN THE CLUB Nieuwe sponsors aan het woord

VEEL ROTTERDAMSER WORDT HET NIET

WEGENER WORDT MEDIAPARTNER Wegener Media is Mediapartner geworden van Rotterdom Topsport. De marktleider op het gebied van het uitgeven van huis-aan-huiskranten (in print en online) verspreidt wekelijks 8,2 miljoen huis-aan-huiskranten in heel Nederland. In de regio Rotterdam is de uitgever vooral bekend van De Havenloods, die een totale oplage heeft van 282.800.

Veel Rotterdamser zijn evenementenlocaties niet te vinden: de Cruise Terminal onlosmakelijk met de historie van de stad verbonden en biedt een panoramabreed uitzicht op de Nieuwe Maas en de Erasmusbrug. De Cruise Terminal is onlangs lid geworden van de Businessclub van Rotterdam Topsport. “We willen Rotterdam Topsport en zo de vele sportevenementen in de stad steunen,” zegt Manon Hagen, hoofd sales. “Tegelijkertijd sluiten we graag aan bij het netwerk van Rotterdam Topsport. Mogelijk kunnen we voor hen en alle andere partners iets betekenen in de toekomst.” Het complex leent zich uitstekend voor alle denkbare grootschalige evenementen. De maximumcapaciteit is 2700 gasten. Maar ook kleine gezelschappen zijn welkom in Café Rotterdam, dat tegenwoordig ook dienst doet als evenementenlocatie. In Zaal Rotterdam (voorheen restaurant Café Rotterdam) kunnen groepen vanaf twintig personen terecht. Cruise Terminal Rotterdam is onderdeel van de Dudok Groep, een landelijk opererende horecagroep. De catering is in handen van zusterbedrijf Ma Guise Catering, dat door heel Nederland actief is. “Ook die tak heeft wel wat met sport”, vertelt Manon Hagen. “Zo hebben we een deel van de catering gedaan voor het WK Turnen en hebben we eens een Davis Cup-diner verzorgd.”

“De huis-aan-huiskranten van Wegener Media worden door alle lagen van de bevolking gelezen en vormen daarom een goed platform voor een organisatie als Rotterdam Topsport, die Rotterdamse topsportevenementen wil promoten onder een breed publiek”, licht Irene de Visser van het Rotterdamse Wegenerkantoor de samenwerking toe. “Als mediapartner vinden we het belangrijk om onze lezers in een stad als Rotterdam zoveel mogelijk kennis te laten nemen van alle activiteiten die Rotterdam Topsport onderneemt om sport te stimuleren en het topsportklimaat naar een nog hoger niveau te tillen.”

“SAMEN DE STAD PROMOTEN” “Net als Rotterdam Topsport willen wij de stad promoten.” Voor Mirjam Bode van Punt Uit Media is de samenwerking heel vanzelfsprekend. Zij is algemeen manager van de op het Noordereiland gevestigde uitgeverij die sinds 1 juli Mediapartner is. Naast gevestigde titels als Friends in Business, Rotterdam Punt Uit en RotterdamCulinair.nl geeft Punt Uit Media allerlei speciale magazines uit. Daarnaast is de uitgeverij actief op internet. “We combineren print en multimedia in een dynamisch en interactief

model. Regiocommunicatie zit enorm in de lift doordat je als bedrijf je boodschap gerichter en doelmatiger kunt overbrengen.” Ter ondersteuning van topsportevenementen in Rotterdam wil Punt Uit Media daar aandacht aan besteden. “Met goede redactionele items die voor de lezers van onze bladen interessant zijn en waarin Rotterdam Topsport haar verhaal kan doen. We zijn beide A-merken en kwamen elkaar regelmatig tegen op evenementen. Nu gaan we samen optrekken.”

“De Havenloods gaat onder meer elke maand een klik-en-win-actie plaatsen, waarbij lezers kaarten kunnen winnen voor een Rotterdams sportevenement. Verder zijn er ideeën over samenwerking voor de Olympische Spelen in Londen aangezien er ook sporters uit de regio aan deelnemen.” De Havenloods biedt de lezer in print en online relevante lokale informatie. Van gemeentenieuws tot sportuitslagen, van lezersacties tot de lokale evenementenagenda. Bovendien kan de websitebezoeker zelf bijdragen leveren door bijvoorbeeld sportnieuws, foto’s of video’s op de lokale titelsite (zoals www.dehavenloods.nl) te plaatsen.

CRUISE HOTEL TREEDT TOE TOT TOPSPORTHOTELS Natuurlijk is de grootste aantrekkingskracht van het Cruise Hotel dat het gevestigd is aan boord van het ss Rotterdam. Maar de locatie – het schip ligt afgemeerd aan het Katendrechtsehoofd – is voor sporters om nog een reden heel gunstig. “Je bent hiervandaan zo bij de Kuip en bij Ahoy”, zegt directeur Floris Jan Zwaag. “Maar ook in het centrum. Sinds enige tijd bieden we een gratis shuttleservice naar en van metrostation Rijnhaven, zodat ook gasten zonder eigen vervoer snel en comfortabel naar hun bestemming kunnen.” Het Cruise Hotel is 1 oktober toegetreden tot de selectie Topsporthotels. Het ss Rotterdam is (opnieuw) geopend in februari 2010 en het hotel

62

Topsport_05_2011_P036-068.indd 62

is sindsdien in bedrijf. Het aantal gasten laat een voortdurende groei zien, vertelt Zwaag. “We slagen er goed in een vaste plaats in te nemen. De bezetting is het hele jaar rond al heel behoorlijk.” Het zijn lang niet alleen particulieren die uit nostalgie aan boord komen slapen, eten of feesten. Het Cruise Hotel is ook in trek bij zowel nationale als internationale zakengasten en speciale doelgroepen, zoals sportploegen. “We hebben al een behoorlijk aantal sportploegen aan boord gehad tijdens evenementen. Bijvoorbeeld met het WK Turnen en het WK Tafeltennis. Met 254 kamers hebben we genoeg volume om grotere groepen bij elkaar onder te brengen.”

magazine

26-9-2011 17:56:55


TOPSPORT& BUSINESS Terugblik

GESLAAGDE GOLFDAG Het dreigende waterballet bleef uit op de jaarlijkse golfdag van Rotterdam Topsport. Het grootste deel van die maandag (5 september) goot het van de regen, maar vlak voordat de wedstrijdspelers en de clinicdeelnemers naar buiten gingen, werd het droog op Golf Centrum Rotterdam. Dat was het signaal voor de ruim 65 partners (van ervaren golfers tot mensen die nog nooit eerder een golfclub hadden vastgehouden) om er tegenaan te gaan. Wim Geels van Mediacenter Rotterdam won de wedstrijd, op de voet gevolgd door Frans van der Graaf van Aon en Manfred van der Wal van Golf Club Rotterdam. Bij de clinic maakte Jelle Bakker (Zadkine) indruk met de hoogste swingsnelheid en waren Martijn van Hulsteijn (BMC), Jannelieke Aalstein (Kabinetszaken, Gemeente Rotterdam) en Sigrid Fluit (Het Nieuwe Luxor) het meest balvast. Voor Right To Play was de golfdag ook succesvol. Bij de speciale chiphole werd in totaal 530 euro bij elkaar gespeeld. Daarmee kan de

organisatie tien kinderen een jaar lang laten meedoen aan haar sport- en spelprogramma's. Na de sportieve inspanningen was er tijdens de borrel en het warme buffet ruimschoots gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken danwel uitvoerig bij te praten. De meer dan geslaagde dag werd mede mogelijk gemaakt door O-Seven, Holland Casino, Connectholland Rotterdam, Rijnmond Business, Earth Water, Het Nieuwe Luxor, Thermen Holiday en Golf Centrum Rotterdam.

SQUASHCLINIC ZORGT VOOR KENNERSBLIK

Grote kans dat ze het WK Squash met andere ogen zullen bekijken, de partners en relaties van Rotterdam Topsport die vrijdag 4 november deelnemen aan de clinic bij Victoria. Nadat ze van een wereldtopper enkele fi jne kneepjes hebben geleerd, kunnen de gasten meedoen aan een mini-toernooi. Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar het Nieuwe Luxor. Daar zijn de prijsuitreiking en een buffet. Aansluitend bekijken de deelnemers – met kennersblik – gezamenlijk de kwartfi nales van het WK. Het WK Squash begint op 28 oktober met de voorrondes bij Victoria Squash. Vervolgens zullen de beste spelers en speelsters zich verplaatsen naar het Nieuwe Luxor. Hier vinden van 3 tot en met 6 november de kwartfi nales, halve fi nales en de fi nale plaats.

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 63

63

26-9-2011 17:58:34


sponsorgroep

• De activiteiten van Rotterdam Topsport worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam

GOLD SPONSOR

®

S I LV E R S P O N S O R

®

SUPPLIERS

64

Topsport_05_2011_P036-068.indd 64

magazine

26-9-2011 16:58:43


sponsorgroep

• De activiteiten van Rotterdam Topsport worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam

M ED IAPARTN ER S

BUSINESSCLUB LEDEN

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 65

65

26-9-2011 16:59:32


(advertentie)

“De juiste passie voor sport.” in RotteRDam, mijn SpoRtStaD! Francisco elson Voormalig NBA winnaar en international

“Rotterdam is de stad waar het voor mij allemaal is begonnen. Als jochie stond ik op het basketbalpleintje in Rotterdam en jaren later speel ik in de grootste basketbalcompetitie van de wereld tussen de grote internationale sterren. Als ik dan weer terug ben in Rotterdam, dan kom ik thuis. Geen woorden maar daden, dat is waar Rotterdam bekend om staat. En kijk wat Rotterdam daarmee alleen al in de sport bereikt heeft; het WK Judo in 2009, het WK Turnen en de start van de Tour de France in 2010 en WK Tafeltennis in 2011. Allemaal mijlpalen voor de stad en er komen nog heel veel mooie evenementen aan. Resultaat van een grote passie voor sport én de Rotterdamse mentaliteit! En dat valt niet alleen mij op, ook internationaal weten ze dat Rotterdam een echte Sportstad is, mijn Sportstad!”

Topsport_05_2011_P036-068.indd 66

www.rotterdamtopsport.nl GOLD SPONSOR Holland Casino | VLS Van Leeuwen Services | Canon Business Center Rotterdam | GGN | AON | Hertz SILVER SPONSOR Mazars | De Boer | Rotterdam Investment Group | BAM | Shivers | Connectholland | InHolland | RMC Personenvervoer @RdamTopsport Facebook.com/RotterdamTopsport

26-9-2011 16:59:56


EVENEMENTEN

NIET TE MISSEN! 2011 07/10

EK KWALIFICATIE NEDERLAND – MOLDAVIË (VOETBAL) Stadion Feijenoord

08/10 – 15/10

EK ZITVOLLEYBAL Topsportcentrum Rotterdam

17/10 – 22/10

EK VROUWENBOKSEN Topsportcentrum Rotterdam

20/10 – 22/10

HOLLAND HANDBAL TOERNOOI (DAMES) Topsportcentrum Rotterdam

28/10 – 06/11

WK SQUASH Squashvereniging Victoria (voorrondes) Nieuwe Luxor Theater (finales)

12/11 – 13/11

NK JUDO DAMES EN HEREN Topsportcentrum Rotterdam

14/11

BEP VAN KLAVEREN MEMORIAL Topsportcentrum Rotterdam

14/12 – 18/12

KNLTB TENNIS MASTERS Topsportcentrum Rotterdam

10/12 – 11/12

25STE EUROPEAN BASEBALL COACH CLINIC Novotel Rotterdam Brainpark

12/12

ROTTERDAM SPORTSTAD AWARDS Nieuwe Luxor Theater

27/12 – 30/12

KORFBAL CHALLENGE Topsportcentrum Rotterdam

2012 05/01 − 10/01

RABOBANK ZESDAAGSE VAN ROTTERDAM Ahoy Rotterdam

08/01

HOCKEY INDOOR TOERNOOI Topsportcentrum Rotterdam

29/01

HOCKEY INDOOR TOERNOOI Topsportcentrum Rotterdam

13/02 − 19/02

39E ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT Ahoy Rotterdam

Maart

DUTCH OPEN KARATE (O.V.B.) Topsportcentrum Rotterdam

24/03

ALL STAR GALA BASKETBAL DAMES (O.V.B.) Topsportcentrum Rotterdam

Voor een compleet overzicht van de evenementen: www.rotterdamtopsport.nl

magazine

Topsport_05_2011_P036-068.indd 67

67

26-9-2011 17:01:26


(advertentie)

Sportief beleven Met trots presenteren wij Uw Ahoy. De thuishaven voor uw mooiste belevenissen op het gebied van Sport, Entertainment, Events, Business & Food. Schuif gezellig aan! Onze professionals maken het u graag naar uw zin.

Mijn Kijk voor de evenementenagenda op www.mijnahoy.nl Uw evenement in Ahoy? Neem vrijblijvend contact op via 010 - 293 32 43 of sales@ahoy.nl

Topsport_05_2011_P036-068.indd Topsport_04_2011_P036-068.indd 68

Hier beleef ik! 26-9-2011 17-6-2011 17:01:56 13:35:53

Rotterdam Topsport Magazine najaar 2011  

Rotterdam Topsport Magazine najaar 2011