Page 30

NOC*NSF heeft ruimte geboden om een 5e CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) aan het topsportlandschap toe te voegen. Op basis van de 2 NTC’s (Nationaal Trainingscentra) van beachvolleybal en zeilen in Den Haag heeft het RTO Metropool een bid ingediend om CTO te worden. De bid is in november 2016 positief beoordeeld en het CTO Metropool heeft een voorlopige accreditatie ontvangen. Per 1 juli 2017 zal Rotterdam samen met Den Haag en Dordrecht voldoen aan de eisen van NOC*NSF.

5e CTO VAN NEDERLAND Met het binnenhalen van de CTO-status beoogt Rotterdam Topsport onder andere het volgende: •B  ijdragen met haar diensten en kennis in RTO Metropoolregio Rotterdam-Den Haag-Dordrecht. •O  ptreden als kenniscentrum voor de gemeente Rotterdam bij de investeringen in het CTO. •V  erbindingen tot stand brengen tussen gemeente, bedrijfsleven en kennisinstellingen om te participeren in het CTO. •H  et aanjagen van innovaties op het gebied van topsport en talentontwikkeling. •A  ndere topsportprogramma’s naar het CTO halen, om dit voldoende omvang en inhoud te geven.

30

ROTTERDAM TOPSPORT 2016

Rotterdam topsport jaarverslag 2016  

2016 was voor Rotterdam Topsport een bijzonder sportjaar. In dit jaar van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vierden onze sporters volop...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you