Page 1


“Each work of art is one half of a secret handshake� Michael Chabon in Manhood for Amateurs

p2


die goeie ouwe homo sapiens die ook daadwerkelijk een jumbojet in elkaar gaat knutselen. Welkom bij Festival De Keuze in zijn nieuwe ‘look.’ Na 23 jaar variaties van De Keuze uit de roemruchte Rotterdamse Schouwburg, maakt de nieuwe ‘Keuze’ zich nu op voor een festival anno 2013. We zijn simpelweg op zoek naar meer dialoog. Natuurlijk is een festival bedoeld als dialoog. Het publiek bestaat immers uit een paar honderd homo sapiens, een 3 miljoen jaar oude overlever-observator, die nu al sinds vele duizenden jaren zetelt op de evolutionaire troon. De Koning zit in het publiek! Onze vaak ingewikkelde menselijke mix van wreedheid en vriendelijkheid vormt niet alleen de basis van menig schitterende theatervoorstelling, maar is ook het emotionele startpunt voor zij die komen kijken en luisteren. Wat ons nou net óns maakt, is dat wij onze verbeeldingskracht hebben doorontwikkeld. Zoals Iggy Pop het ooit in zijn befaamde woorden vatte, hangt ons succes als soort voor een groot deel af van ons vermogen om “ons eerst iets voor te stellen en om daar vervolgens realiteit van te kunnen maken.” Een kat kan er misschien wel van dromen te kunnen vliegen om een vogeltje te vangen, maar het is nog altijd

Daarom, welkom op dit feest van hedendaags theater van over de hele wereld. Bij wat de legendarische Oscar Wilde omschreef als “de meest prachtige van alle kunstvormen: de meest directe wijze waarop de ene mens met de andere kan delen in wat het is om mens te zijn.” Ik hoop u in september te mogen verwelkomen! Mark Yeoman Artistic Director Festival De Keuze Welcome to the ‘new look’ Festival De Keuze. After 23 years of varying versions of De Keuze emanating from the illustrious Rotterdamse Schouwburg, the new ‘Keuze’ is now setting out to re-configure itself to anno 2013. What we’re looking for is, to put it simply, more of a dialogue. Of course it’s meant to be a dialogue. The audience is made up of a couple of hundred homo sapiens, a 3 million year old survivor-observer species, now sitting on the evolutionary throne since a few thousand years. The King is in the audience! Our sometimes-complex human mixture of cruelty and kindness is the basis not just for many a

p3 great performance, but also provide the emotional and practical foundations of those that watch and listen. Part of the trick of us being us, is that we have super-developed our imaginations. As Iggy Pop once famously pointed out, our success as a species has much to do with our ability “first to imagine something, and then our subsequent ability to set about turning it into reality”. A cat may dream about being able to fly to catch a bird, but it’s still good old homo sapiens that ends up building jet planes. So, welcome to this feast of modern theatre from around the world, in the words of the legendary Oscar Wilde “the greatest of all art forms, the most immediate way in which a human being can share with another, the sense of what it is to be a human being”. Looking forward to seeing you here in September! Mark Yeoman Artistic Director Festival De Keuze


Inhoudsopgave p4 20 Ro Theater Vreugdetranen drogen snel Nederland

7 Halory Goerger & Antoine Defoort Germinal Frankrijk 9 Théâtre du Rêve Expérimental /Chong Wang Ibsen in one take China 11 Ula Sickle/Dinozord/Jolie Ngemi/Yann Leguay Solid Gold & Jolie Canada/België/Congo/ Frankrijk 13 Chelfitsch/Toshiki Okada Ground and floor Japan 14 Schwalbe/Productiehuis Rotterdam Schwalbe zoekt massa Nederland 15 Tiago Rodrigues If a window would open Portugal 17 Marcelo Evelin Suddenly everywhere is black with people Brazilië/Nederland 19 Annie Dorsen A piece of work Verenigde Staten

21 Sarah Vanhee Lecture for every one België 23 Christiane Jatahy Julia Brazilië

36 Broeder Dieleman & Herrek Warhaus Gruppo Di Pawlowski 38 ClublePOP doet Japan Bo Koek & Sirene orkest Amariszi Akwasi

25 Giulio D’Anna O O O O O O O O Italië 27 Amir Reza Koohestani/Mehr Theatre Group Timeloss Iran 28 Alexandre Singh The Humans Verenigde Staten /Frankrijk/ Nederland

40 What is your dream? Rebuilding the future: snelweg Return of the classics Retrospect: The Humans People under Pressure Keuze Campus

29 Amund Sjølie Sveen Economic Theory for dummies Noorwegen 31 Hwang Kim Pizza’s for the people Zuid- Korea

43 Drinks/Table talks/bbq Mediawand Festivalhart de Keuze Table Talks Chinese bbq

32 Pleinprogrammering 34 Circumstance en Uninvited Guests Give me back my broken night Verenigd Koninkrijk

45 Imagine 2020/ Create to Connect 46 Informatie 48 Colofon 48 Sponsoren 49 Blokkenschema


p5


foto’s: Alain Rico

p6


Frankrijk | Frans/French (Nederlandse boventiteling/Dutch subtitles) | 80 min

Halory Goerger/Antoine Defoort

germinal vr 20 september 20:15 en za 21 september 21:00 Rotterdamse Schouwburg, Grote Zaal € 16,-

In de openingsvoorstelling Germinal betreden vier acteurs het podium als een nog onontdekte plek. “Wat zouden we doen als we de mogelijkheid hadden om helemaal opnieuw te beginnen, ook al hebben we slechts een oppervlakte van 8 bij 10 meter tot onze beschikking?” Als een nieuwe geschiedenis van de beschaving in 80 minuten begint Germinal met de ontdekking van taal. De acteurs vallen vervolgens van de ene ontdekking in de andere – van de wetten van de natuurkunde tot de beginselen van mondelinge communicatie. Uiteraard gaat al dit ontdekken gepaard met de nodige valkuilen en puinhopen. Germinal is een bizarre, intelligente en lichtvoetige voorstelling die inmiddels is uitgegroeid tot één van de internationale festivalhits van het seizoen! De Fransen Halory Goerger en Antoine Defoort banen zich al jaren een weg door verschillende media en evenveel genres. Ze combineren een ongepolijste do-it-yourself mentaliteit met een sterke virtuositeit en hun wetenschappelijke aanpak met een enorme dosis humor.

p7 Concept Antoine Defoort & Halory Goerger Met Arnaud Boulogne, Ondine Cloez, Antoine Defoort & Halory Goerger Productie L’Amicale de production (Rijsel en Brussel) Project gecoproduceerd door NXTSTP, met de steun van het Cultuurprogramma van de Europese Unie

Bizarre, intelligent and light-hearted opening of Festival de Keuze 2013 In the opening performance Germinal, four actors enter the stage as if it was an undiscovered spot. “What would we do if we had the possibility to start all over, even though we only have access to a surface area of 8 to 10 meters?” Like a new history of civilization in 80 minutes, Germinal starts with the discovery of language. Subsequently, the actors jump from one discovery to the next – from the laws of physics to the principles of vocal communication. Obviously, all these discoveries go hand in hand with all sorts of pitfalls and messes. Germinal is a bizarre, intelligent and light-hearted performance, which has already grown to become one of this season’s international festival hits! For many years now, the Frenchmen Halory Goerger and Antoine Defoort have been working their way through various media and just as many genres. They manage to combine a raw do-it-yourself mentality with grandiose virtuosity, and a scientific approach with an enormous amount of humour.


p8


China | Chinees/Chinese (Engelse boventiteling/English subtitles) | Europese première | 90 min

Théâtre du Rêve Expérimental/Chong Wang

Ibsen in One Take vr 27 en za 28 september, 21:00 Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal € 16,-

Bereid je voor op een bewerking van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen zoals je hem nog niet eerder zag: als een modern Chinees verhaal over een man die terugkijkt op zijn leven. In een briljante mix van film en theater schuiven alle belangrijke momenten aan zijn geestesoog voorbij. De Chinese regisseur Chong Wang ging hiervoor een unieke samenwerking aan met de Noorse schrijfster Oda Fiskum. Fiskum voegde personages, thema’s en dialogen uit 27 toneelstukken van Ibsen samen tot het levensverhaal van een gewone Chinese man. Chong Wang ensceneerde dit verhaal zo dat één camera alle live gespeelde scènes filmt en deze vervolgens in één lange take op een scherm toont. Het resultaat, Ibsen in One Take is een ontroerende voorstelling, die zowel de sfeer ademt van hedendaags China, als van 19eeeuws Noorwegen. De Chinese maatschappij wordt anno 2013 gekenmerkt door flinke generatiekloven en ondergaat vele snelle sociale veranderingen. Het zoeken naar een eigen plek in de familie en in deze maatschappij maakt deze voorstelling heel herkenbaar.

p9 Tekst Oda Fiskum, Regie Wang Chong Spel Li Jialong, Tan Zongyuan, Yang Boxiong, Liu Xiaqing, Fang Li , Zhang Yezi, Zhao Ting, Man Ting, Yang Fan, Liang Anzheng, Liu Mizhuang cinematografie Liang Anzheng, Yang Fan Tour manager Ping Pong Productions

Brilliant performance about the life of an ordinary, modern Chinese man Be prepared for an adaptation of the work of Norwegian playwright Henrik Ibsen as you have never ever seen before: as a modern Chinese story about a man who looks back on his life. In a brilliant mixture of film and drama, he sees all the important moments of his life pass in his mind’s eye. For this performance, Chinese director Chong Wang entered into a unique collaboration with the Norwegian writer Oda Fiskum. Fiskum combined characters, themes and dialogues from 27 plays written by Ibsen into the life story of an ordinary Chinese man. Chong Wang has staged this story by having all the live performed scenes filmed by one camera, which thereupon shows these on a screen in one long take. The result, Ibsen in One Take, is a poignant performance, which exudes both the atmosphere of contemporary China and 19th centurial Norway. In this year 2013, Chinese society is characterized by severe generation gaps and is going through many rapid social changes. The search for a safe place within the family and within this society, makes this performance very recognizable.


foto’s: Laurent Paillier

p10

foto: Christian Tundula


Canada/België/Congo/Frankrijk | Taal geen probleem/Language no problem Nederlandse première | 60 min

Ula Sickle/Dinozord/Jolie Ngemi/Yann Leguay

Solid Gold & Jolie za 21 september 19:30 en zo 22 september 14:30 Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal € 16,-

In twee zinderende danssolo’s voelen we de energie en vitaliteit van Congolese jongeren. Hun talenten blijven vaak onopgemerkt, maar in nachtclubs vinden zij hun uitlaatklep. De Canadees-Poolse choreografe Ula Sickle ontmoette de dansers/choreografen Dinozord en Jolie Ngemi in Kinshasa. Samen werkten ze aan het tweeluik Solid Gold & Jolie. Dinozord vertrekt in Solid Gold vanuit zijn achtergrond in hip hop. Hij schrijft een alternatieve dansgeschiedenis en volgt een pad langs diverse dansstijlen: traditionele Afrikaanse dans, de roaring twenties showdans van Broadway en street dance uit het New York van de jaren ‘70 en ’80. Ngemi gaat in Jolie verder waar Dinozord eindigt. Ze baseert zich op hedendaagse Congolese muziekvideo’s en het uitgaansleven in nachtclubs. Muzikant Yann Leguay voegt een live soundtrack toe aan beide solo’s, waarbij hij gebruik maakt van de stemmen, voetstappen en ademhaling van de dansers zelf. De energie en onvermijdelijke uitputting worden hoorbaar.

p11 Concept Ula Sickle Performance Dinozord, Jolie Ngemi Geluid Yann Leguay Productie Caravan Production (Brussel)

Shimmering dance from Congolese nightclubs In two shimmering dance solos, we can sense the energy and vitality of Congolese youngsters. Very often their talents remain unnoticed, but in the nightclubs they can vent these. The Canadian-Polish choreographer Ula Sickle has met the dancers/choreographers Dinozord and Jolie Ngemi in Kinshasa. Together they have created the diptych Solid Gold & Jolie. In Solid Gold, Dinozord starts from his hip hop background and subsequently writes an alternative dance history following a path crossing various dance styles: traditional African dance, roaring twenties show dance from Broadway and street dance from New York in the seventies and eighties. Ngemi continues in Jolie where Dinozord left off. She bases her work on contemporary Congolese music videos and nightclub entertainment. The musician Yann Leguay adds a live sound track to both of the solos, using the voices, footsteps and breathing of the dancers themselves. The energy and inevitable exhaustion become audible.


foto’s: Kamel Moussa

p12


Japan | Japans/Japanese (Nederlandse en Engelse boventiteling/Dutch and English subtitles) Nederlandse première | 90 min

Chelfitsch/Toshiki Okada

ground and floor do 19 en vr 20 september, 20:30 Rotterdamse Schouwburg, Krijn Boon Studio € 16,-

Toshiki Okada is één van de meest toonaangevende regisseurs uit de jongste generatie met een grote internationale reputatie. Met zijn gezelschap Chelfitsch (een verbastering van het Engelse woord selfish) speelt hij op alle belangrijke festivals. Zijn theater is scherpzinnig, uniek in zijn soort en simpelweg ontzettend mooi. In Ground and Floor reageert Toshiki Okada op de lamgeslagen Japanse maatschappij na de kernramp bij Fukushima. Zijn vrouwelijke hoofdpersonage neemt geen deel meer aan de wereld om haar heen. Zij wil spreken in een samenleving waar zwijgzaamheid de regel is. Een geest waart over het toneel en kijkt toe hoe haar kinderen hun leven weer op de rails proberen te zetten. De haast woordloze voorstelling wordt ondersteund door een fantastische soundscape. Deze minimale en radicale voorstelling geeft een beeld van een emotioneel verstoorde samenleving. Met Ground and Floor komt Chelfitsch nu voor het eerst naar Rotterdam.

p13 Tekst en regie Toshiki Okada Spel Taichi Yamagata, Makoto Yazawa, Yukiko Sasaki, Mari Ando en Izumi Aoyagi Muziek Sangatsu Productie Chelfitsch (Tokyo), Tamiko Ouki

Impressive performance about a paralysed Japan Toshiki Okada is one of the leading directors of his young generation, who have a great international reputation. With his company Chelfitsch (a corruption of selfish), he performs at all the main festivals. His form of drama is shrewd, acute, unique and simply tremendously beautiful. In Ground and Floor, Toshiki Okada responds to the paralysed Japanese society after the nuclear disaster of Fukushima. His female main character no longer takes part in the world around her. She wants to speak out in a society where silence is the rule. A spirit wanders across the stage and observes how her children try to get their lives back on the rails. The performance is almost wordless and supported by a fantastic soundscape. This minimal and radical performance provides an image of an emotionally disturbed society. Ground and Floor will be the first appearance of Chelfitsch in Rotterdam.


Nederland | Taal geen probleem/language no problem | Wereldpremière | 90 min

Schwalbe/Productiehuis Rotterdam

Schwalbe zoekt massa do 19 september 19:00, vr 20 september 22:00 en za 21 september 17:00 Ro Theater Studio € 13,50

De ongecontroleerde kracht van de massa

p14 Schwalbe zoekt massa gaat over het verlangen en de angst om onderdeel te zijn van een groter geheel, de voorstelling toont de tweestrijd die schuilgaat in de mens. Enerzijds de euforie die iemand kan voelen op het moment dat hij opgaat in de menigte; bij een concert, een bedevaartsoord of demonstratie. Anderzijds de angst die hij voelt voor de ongecontroleerde kracht van de massa. De massa die destructief kan zijn. Die in paniek om zich heen slaat. Die vertrapt en die in alles wat zich buiten hem begeeft een vijand ziet. Schwalbe breidt zich voor deze voorstelling uit met honderd man om een ware massa te vormen.

Concept en spel Christina Flick, Melih Gençboyaci, Marie Groothof, Floor van Leeuwen, Kimmy Ligtvoet, Ariadna Rubio Lleó, Daan Simons Een productie van: Productiehuis Rotterdam (Theater Rotterdam) In coproductie met DE COPRODUCERS

The uncontrolled power of masses Schwalbe zoekt massa is about the craving for and the fear of forming part of a larger entity; the performance shows the internal conflict that lies concealed in every human being. On the one hand, the euphoria that you can experience when swallowed up into the crowd during a concert, at a place of pilgrimage or a demonstration. And on the other hand the fear you can feel for the uncontrolled power of the masses. The mass, which can be destructive. Which can lash out in panic. Which can trample, and deem everyone outside the mass to be an enemy. For this performance, Schwalbe extends the group with a hundred people to form a real mass.


Portugal | Engels/English | Nederlandse première | 90 min

Tiago Rodrigues

If a window would open di 24 en wo 25 september, 19:00 Ro Theater Studio € 13,50

Vorig jaar verraste Tiago Rodrigues het Festival De Keuze-publiek met een voorstelling over de censuur in de Portugese theatergeschiedenis. Dit jaar legt hij ons zijn ideeën voor over een intiemere, nieuwe versie van het journaal. In If a window would open synchroniseren vier acteurs (samen met een DJ) het Portugese journaal na. Ze vervangen het publieke debat en het gesprek van de dag door intieme persoonlijke verhalen en zoeken nieuwe manieren om over de voorbije dag te praten. Het is de geboorte van een ándere journalistiek, waarin een minuscule en krachtige blik van verstandhouding tussen twee acteurs dezelfde impact kan hebben als ‘de opwarming van de aarde’.

p15 Regie en tekst Tiago Rodrigues Met Cláudia Gaiolas, Paula Diogo, Tiago Rodrigues, Tónan Quito en Alexandre Talhinhas Productie Magda Bizarro, Mundo Perfeito Coproductie Alkantara Festival en Teatro Nacional D. Maria II (Lissabon)

A more intimate, new version of the Portuguese newscast by four actors and a DJ Last year, Tiago Rodrigues sprang a surprise on the audience of Festival De Keuze with a performance about the censorship in the Portuguese theatre history. This year, he presents us with his ideas about a more intimate, new version of the newscast. In If a window would open four actors (together with a DJ) post-synchronize the Portuguese newscast. They replace the public debate and the talk of the town with intimate personal stories, and they go searching for new ways to talk about the bygone day. This is also the birth of a different form of journalism, in which a tiny but powerful knowing look between two actors can have the same impact as ‘global warming’.


foto: Sergio Caddah

p16


Brazilië/Nederland | Taal geen probleem/language no problem | Nederlandse première | 60 min

Marcelo Evelin/Demolition Inc.

Suddenly everywhere is black with people za 21 september 21:15 en zo 22 september 16:30 Ro Theater, € 16,-

p17 In deze bezwerende voorstelling vormen pikzwart geverfde dansers een obscuur organisme van aaneen geklonterde lichamen. Door hun aanwezigheid manipuleren ze je eigen positie in de ruimte. Nog niet eerder kwamen dansers letterlijk zo dichtbij je. Voor Suddenly everywhere is black with people (‘Plots is het overal zwart van het volk’) baseerde Marcelo Evelin zich op het meesterwerk Massa en macht van Nobelprijswinnaar Elias Canetti, waarin deze het onheilspellende fenomeen van mensenmenigten probeert te ontraadselen. Fascinerende associaties volgen elkaar in hoog tempo op: een oproer, een oorlogsdans, een feestelijk ritueel, een kudde op jacht. Ze laten je alle hoeken van de theaterzaal zien. Choreograaf Marcelo Evelin is één van de grootste talenten uit Brazilië, deze voorstelling was dit jaar onder meer te zien op het toonaangevende Kunstenfestivaldesarts in Brussel.

Van en met Andrez Lean Ghizze, Daniel Barra, Elielson Pacheco, Hitomi Nagasu, Jell Carone, Loes Van der Pligt, Marcelo Evelin, Márcio Nonato, Regina Veloso, Rosângela Sulidade, Sérgio Caddah, Sho Takiguchi, Tamar Blom en Wilfred Loopstra. Coproductie Festival Panorama (Brazilië), Kyoto Experiment Met ondersteuning van Saison Foundation (Japan) en Kunstenfestivaldesarts (België)

Bodies lumped together in an invoking dance performance In this invoking performance, dancers painted pitchblack form an obscure organism of bodies lumped together. Due to their presence, they manipulate your own position in space. Never before have dancers literally come so close to you. For Suddenly everywhere is black with people Marcelo Evelin used the essay ‘Crowds and Power’ by Nobel Prize winner Elias Canetti as a basis. In this essay Canetti tries to unriddle the ominous phenomenon of crowds of people. Fascinating associations appear in quick succession: a revolt, a war dance, a festive ritual, a hunting herd. They make you aware of all the auditorium’s angles. Choreographer Marcelo Evelin is one of Brazil’s major talents. This performance also formed part of the prominent art festival Kunstenfestivaldesarts in Brussels.


p18

foto: Bruno Pucheron


Verenigde Staten | Engels/English | Nederlandse première | 60 min

Annie Dorsen

A piece of work vr 27 en za 28 september, 19:00 Rotterdamse Schouwburg, Krijn Boon Studio € 16,-

p19

To be or not to be? De beroemdste zin uit Hamlet krijgt in A Piece of Work een geheel nieuwe dimensie. Hoofdpersonage is dit keer namelijk een voorgeprogrammeerde computer, een 21e eeuwse ‘hamletmachine’. Er staat naast deze machine nog één menselijke acteur overeind. Hij gaat een spannende dialoog aan met de dominante computer over wat het betekent mens te zijn in dit digitale tijdperk. Kunstmatige intelligentie versus de lichamelijke aanwezigheid van de acteur op het toneel. In A Piece of Work wordt onze relatie met computers danig op de proef gesteld. Laat je verrassen door deze angstaanjagende en tegelijk bijzonder grappige kijk op ons bestaan.

Concept en regie Annie Dorsen Spel Scott Shepherd Geluid en netwerkontwerp Grégory Beller Scenografie en video Jim Findlay Productie Audra Diahann Lang, ARMATURE projects Coproductie BIT Teatergarasjen (Bergen), Black Box Teater (Oslo), Brooklyn Academy of Music (NYC), brut (Wenen), On the Boards (Seattle) en Théâtre de la Villette (Parijs).

Hamlet machine versus human actor To be or not to be? The most famous sentence from Hamlet will be given a totally new dimension in A Piece of Work. Whereas this time the main character is a pre-programmed computer: a 21st century ‘hamlet machine’. Besides this machine, only one human actor has kept his footing. He enters into an engrossing dialogue with this dominant computer about what it means to be a human being in this digital age. Artificial intelligence versus the physical presence of the actor on the stage. In A Piece of Work, our relationship with computers is thoroughly put to the test. Allow yourself to enjoy the surprise of this terrifying and yet extremely funny view on our existence.


Nederland | Nederlands/Dutch (geen boventiteling/no subtitles) | Wereldpremière | 180 min

Ro Theater

Vreugdetranen drogen snel zo 22 september 16:30 en ma 23 september 20:15 Rotterdamse Schouwburg, Grote Zaal € 16,-

p20 Voor Festival De Keuze regisseert Alize Zandwijk deze ultieme samensmelting van theater, dans en muziek. Net als in de films van Emir Kusturica en de boeken van Gabriel García Márquez lopen verschillende ontroerende, hilarische, bizarre en groteske verhalen door elkaar. Op een bruiloft komen alle personages samen: de doorgedraaide filosoof, die opmerkelijke verhalen en vreemde moppen vertelt, een oma die geneest met haar magische handen en een man die denkt dat hij al in de hemel is. De ernst van het leven wordt voor de duur van deze voorstelling opgeschort. Vreugdetranen drogen snel is een bruisende voorstelling over de zoektocht naar geluk, over de poging het lot te sturen en de ontdekking dat het leven niet maakbaar is. Met veel energie en opwinding, met diepe ontroering en heftige verontwaardiging en kakelende ganzen.

Spel, muziek en dans Jack Wouterse, Gijs Naber, Fania Sorel, Sylvia Poorta, Hannah van Lunteren, Herman Gilis, Yahya Gaier, Beppe Costa, Oleg Fateev, Rutger Woudenberg, Angelina Deck, Charlotte Goesaert en Miquel de Jong  Tekst  Rik van den Bos  Regie  Alize Zandwijk   Muziek  Beppe Costa   Decor Thomas Rupert

Cheerful Kusturica theatre with lots of dance and music For Festival De Keuze, Alize Zandwijk will direct an ultimate fusion of drama, dance and music. Vreugdetranen drogen snel is a dazzling performance about a search for happiness, about an attempt to direct destiny and the discovery that life is not perfectible. All this with a lot of energy, deep emotion, fierce indignation and cackling geese.


België | Nederlands/Dutch | Nederlandse première | 30 min

Sarah Vanhee

Lecture for Every One vr 20 september, 19:30 Rotterdamse Schouwburg, Hal Gratis

Sarah Vanhee, de rijzende ster uit het Belgische alternatieve theatercircuit, heeft zich een onmogelijke, utopische taak gesteld: het creëren van een toespraak die overal, bij elke gelegenheid en voor iedereen gehouden kan worden. Onuitgenodigd loopt Vanhee uiteenlopende bijeenkomsten van mensen binnen om de korte lezing te geven. Gelegenheden als een financiële top, een kerkdienst, een gemeenteraadszitting of aandeelhoudersvergadering worden voor even opgeschrikt en wakker geschud met eerlijke en persoonlijke woorden die de wereld even op zijn kop zetten. Ze wil iedereen aanspreken op een manier die niet beheerst wordt door wetten en regels, politiek of reclame. In zo divers mogelijke contexten tast Vanhee af wat in onze samenleving überhaupt een gezamenlijk referentiekader zou kunnen zijn. Lecture For Every One is geen voorstelling, maar een indringer, een geschenk, een vriendelijk virus dat zich over de stad verspreidt.

p21 Concept, tekst & performance: Sarah Vanhee Productie: CAMPO (Gent) Coproductie: Kunstenfestivaldesarts (Brussel) & Frascati Producties (Amsterdam)

A lecture that startles the world Sarah Vanhee, the rising star in the alternative Belgian theatre scene, has set herself an impossible, utopian task: to create a lecture that can be given everywhere, at any opportunity and for everyone. Uninvited, Vanhee walks into a diversity of meetings to deliver this short lecture. Gatherings such as a financial summit, a religious service, a council meeting or a shareholders’ meeting can be startled for a short moment with her honest and personal words that turn the world around. She wants to address everyone in a manner that is not governed by laws and rules, politics or advertising. In as diverse contexts as possible, Vanhee explores what could be a collective frame of reference in our society. Lecture For Every One is not a performance; it is an intruder, a gift, a friendly virus spreading around town.


p22


Brazilië | Portugees/Portuguese (Engelse boventiteling/English subtitles) | 85 min

Christiane Jatahy

julia wo 25 en do 26 september, 21:00 Rotterdamse Schouwburg, Grote Zaal € 16,-

p23

Julia is Christiane Jatahy’s eigenzinnige interpretatie van het toneelstuk  Freule Julie  van de Zweedse schrijver August Strindberg. In dit 19e-eeuwse verhaal gaat de jonge dochter van een rijk man een verboden relatie aan met een huisknecht. In Jatahy’s broeierige versie speelt het verhaal zich af in het hedendaagse Brazilië. Het is een ontroerende, beklemmende voorstelling waarin het gebruik van film, theater en live-video elkaar steeds afwisselen en aanvullen. De twee krachtige acteurs zijn uitstekend gecast en spelen de sterren van de hemel, zelden kom je in het theater zo dicht op de huid. Zuid-Amerika is zich momenteel helemaal aan het heruitvinden als broedplaats voor vernieuwend theater. Het werk van Jatahy is daar een treffend voorbeeld van. 

Regie en bewerking Christiane Jatahy Naar Freule Julie van August Strindberg Acteurs Julia Bernat en Rodrigo dos Santos Filmacteur Tatiana Tiburcio Fotografie en camera David Pacheco Video Felipe Norkus Productieleiding João Braune (Fomenta Produções)

Powerfully performed film drama Julia is Christiane Jatahy’s eccentric interpretation of the play Miss Julie by the Swedish writer August Strindberg. In this 19th century story, the young daughter of a rich man embarks on a forbidden relationship with a manservant. In Jatahy’s sultry version the story is enacted in contemporary Brazil. It is a moving, oppressive performance in which film, drama and live video continuously relieve and complement each other. The two powerful actors have been perfectly cast and their performance is out of this world; it rarely happens that it comes so close in a play. At the moment, South America is completely re-inventing itself as the breeding ground for innovative drama. Jatahy’s work is a striking example of this trend.


p24

foto: Sergio Caddah


Italië/Nederland | Engels/English | Wereldpremière | 60 min

Giulio D’Anna

OOOOOOOO di 24 september 21:00 en wo 25 september 19:00 Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal € 13,50

p25 In Zagreb (Kroatië) staat het Museum of Broken Relationships. Choreograaf Giulio D’Anna liet zich inspireren door deze unieke verzameling persoonlijke herinneringen aan verbroken (liefdes)relaties en zoekt in de dansvoorstelling O O O O O O O O de grenzen op van wat privé is en wat dat misschien moet blijven. D’Anna vroeg mensen hiervoor hun bijzondere verhalen over verbroken intimiteit met hem te delen in de vorm van een brief of beeld. Dit resulteerde in een serie emotionele verhalen die niet in woorden te vertalen zijn, maar wel in een spannende dansvoorstelling. De dansers laten zien wat liefde voor hen betekent en welke rol hij in hun leven speelt. Een prachtvoorstelling voor iedereen die wel eens heeft liefgehad en niet wist wat hij met de souvenirs moest doen. D’Anna studeerde in 2009 af aan de School for New Dance Developments in Amsterdam. Dit jaar won hij de Anticorpi XL CollaborAction prijs als stimulans voor de ontwikkeling van O O O O O O O O.

Concept, regie en choreografie: Giulio D’Anna Performers: Francesco Barba, Mees Borgman, Lana Coporda, Tiana Hemlock-Yensen, Pavlos Marios Ktoridis, Anastasiia Liubchenko, Maciej Sado en Isadora Tomasi. Coproductie Dansateliers Rotterdam, CollaborAction prijs van Anticorpi XL, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Civitanova Casa della Danza (een project van AMAT en Civitanova Danza), Versiliadanza.

What to do with the souvenirs of a broken love? In Zagreb you can find a Museum of Broken Relationships. Choreographer Giulio D’Anna drew his inspiration from this unique collection of personal memories of broken relationships and love affairs. In his dance performance O O O O O O O O he investigates the boundaries between private life and what should remain private. For this performance, D’Anna asked people to share their exceptional stories about broken intimacy with him, using letters or images. This resulted in a series of emotional stories, which could not be conveyed in words, but perfectly well in an exciting dance performance. The dancers show what love means for them and how important this is in their lives. The result is a perfect performance for everyone who has once loved someone and did not know what to do with the souvenirs. D’Anna graduated from the School for New Dance Developments in Amsterdam in 2009. This year he was granted the Anticorpi XL CollaborAction prize as a stimulus to further develop O O O O O O O O.


p26

foto: Amin Bagheri


Iran | Perzisch/Persian (Engelse boventiteling/English subtitles) | 70 min

Amir Reza Koohestani/Mehr Theatre Group

Timeloss do 26 en vr 27 september, 20:30 Ro Theater, € 16,-

Toen hij 22 was hield Amir Reza Koohestani van Metallica en van een meisje dat hij sindsdien nooit meer heeft gezien. Op de dag dat ze uit elkaar gingen stond een van de cd’s van de Amerikaanse metalhelden op, ook al konden ze elkaar daardoor nauwelijks verstaan. Koohestani verwerkte deze ervaring in het persoonlijke meesterwerk Dance on Glasses (2001) waarmee hij internationaal doorbrak en die over de hele wereld te zien was. Twaalf jaar later is zijn leven en zijn land Iran onherkenbaar veranderd en kan Koohestani opnieuw zijn persoonlijke gevecht ensceneren. Timeloss is een vurig verhaal over het verstrijken van de tijd, gespeeld door twee krachtige acteurs, beiden aan het uiteinde van een lange tafel. Festival De Keuze is blij dit prachtige werk – van een van de grote namen uit het internationale theater – vlak na de première te kunnen laten zien in Rotterdam.

p27 Regie, tekst en decor Amir Reza Koohestani Video Davoud Sadri Met Hassan Madjooni en Mahin Sadri Productie Mehr Theatre Group, Pierre Reis Coproductie Festival actoral avec Marseille-Provence 2013 - Capitale Européenne de la Culture, La Bâtie Festival de Genève

Touching and magnificent performance by Iranian virtuoso When he was 22 years old, Amir Reza Koohestani loved Metallica and a girl whom he has never seen since. On the day that they parted, one of the CDs of these American Metal heroes was playing, and so loud that they could therefore hardly hear each other. Koohestani has incorporated this experience in his personal masterpiece Dance on Glasses (2001), with which he has made an international breakthrough and which has been performed all over the world. Twelve years later, both his life and his country Iran have changed beyond recognition, and Koohestani can again stage his personal fight. Timeloss is a fiery story about the elapsing of time, performed by two strong actors, both sitting at the end of a long table. Festival De Keuze is happy to be able to stage this magnificent work – by one of the major names in the international theatre world – in Rotterdam, shortly after its opening night.


Verenigde Staten/Frankrijk/Nederland | Engels/English | Wereldpremière | 180 min

Alexandre Singh

the humans za 28 september 13:30 en 20:15, zo 29 september 13:30 Rotterdamse Schouwburg, Grote Zaal € 16,p28

The Humans van beeldend kunstenaar Alexandre Singh speelt zich af in een tijd vóór het ontstaan van de Aarde, in een wereld bevolkt door geesten, goden, ambachtslieden en mannen van klei en gips. Het vertelt het verhaal van twee geesten, Tophole en Pantalingua, die niet willen dat de aarde ontstaat. Ze gaan in strijd met de egomaniakale Schepper en spannen samen om een ‘Verloren Paradijs’ te creëren waarbij ze De Mens (vertolkt door een Grieks koor) verderven tot de gebrekkige soort die wij nu nog zijn. In samenwerking met Productiehuis Rotterdam, Witte de With en de muziektheaterafdeling van Codarts stelde Singh een bijzondere cast samen van Nederlandse en buitenlandse acteurs, muzikanten (Touki Delphine) en ontwerpers. Singh gebruikt samples uit de hedendaasge pop- en filmcultuur voor een actuele satire, die voortbouwt op klassieke thema’s. The Humans gaat in première bij Festival de Keuze en reist daarna ook naar Brooklyn Academy of Music (BAM) als onderdeel van Performa 13, New York, 13 – 17 november 2013.

Van Alexandre Singh In opdracht van Witte de With Center for Contemporary Art en Performa Coproductie Witte de With Center for Contemporary Art, Productiehuis Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg en Performa 13 Presentatie Festival De Keuze en Brooklyn Acadamy of Music (BAM) Met ondersteuning van Fonds de dotation Famille Moulin, Galeries Lafayette, Le Meurice, Sprüth Magers Berlin London, Institut Français, Codarts Rotterdam, A.P.E (art projects era), Stichting Niemeijer Fonds, Institut Français, AGI Verona Collection en Private Collection Asiago, Gemeente Rotterdam Dienst Kunst en Cultuur

World-wide visual theatre project The Humans by visual artist Alexandre Singh is set in a time before the creation of the earth, in a world populated by ghosts, gods, artisans and men of clay and plaster. It tells the story of two ghosts, Tophole and Pantalingua, who don’t want the earth to be created. They enter into combat with the ego-maniacal Creator and conspire with each other to create a ‘Lost Paradise’ during which they deprave Mankind (performed by a Greek choir) into the imperfect species that we still are. In cooperation with Productiehuis Rotterdam, Witte de With and Codarts’ music theatre section, Singh has assembled a very special cast of Dutch and foreign actors, musicians (Touki Delphine) and designers. Singh has used samples from the contemporary pop film culture to create a topical satire, elaborating on classical themes. The Humans will have its opening night at Festival De Keuze and will subsequently travel to the Brooklyn Academy of Music (BAM) as part of Performa 13 in New York from 13 until 17 November 2013.


Noorwegen | Engels/English | Nederlandse première | 60 min

Amund Sjølie Sveen

Economic Theory for Dummies za 28 september 21:00 en zo 29 september 15:00 Pauluskerk en Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal € 13,50

p29

We voelen het allemaal in onze portemonnee: de financiële crisis. Maar hoe hij opgelost moet worden lijkt eigenlijk niemand te weten. Amund Sjølie Sveen, van huis uit muzikant, vraagt zich af of economen wel de juiste mensen zijn om met antwoorden te komen. Kunnen zij waardenvrij de juiste vragen stellen? Voor iedereen die ook niet zeker weet of economen te vertrouwen zijn, komt Sveen met deze crash course economie. Waarom bestaat geld eigenlijk? Wie hebben banken en leningen nodig? Waarom is groei belangrijk? Deze en andere vragen behandelt Sveen moeiteloos in deze muzikale lecture-performance, zodat we in de toekomst geen economen meer nodig hebben.

Van Amund Sjølie Sveen In opdracht van New Theatre Institute of Latvia Productie Amund Sjølie Sveen Coproductie NTIL en Barents Spektakel / Pikene på Broen (NO)

Entertaining economy crash course We all feel the pinch in our pockets due to the financial crisis. Whereas nobody really seems to know how it should be solved. Amund Sjølie Sveen, originally a musician, wonders whether economists are the right persons to answer these questions. Are they capable of asking the right questions, free from value judgements? For everyone who also doubts the trustworthiness of economists, Sveen provides this economy crash course. Why does money actually exist? Who needs banks and loans? Why is growth important? Sveen effortlessly deals with these and other questions in this musical lecture performance, so that we will no longer need any economists in the future.


p30

foto’s: Hwang Kim


Zuid-Korea | Koreaans / Korean (Engelse boventiteling/ English subtitles) Nederlandse première | 60 min

Hwang Kim

Pizza’s for the People do 26 en vr 27 september, 19:00 Ro Theater Studio €13,50

Noord-Korea is één van de meest geïsoleerde landen ter wereld. Het wijst alle buitenlandse invloeden af door heel strenge controle op media en communicatiemiddelen. Wie had dan ook gedacht dat er één pizzeria is waar de rijke politieke elite een unieke Italiaanse smaaksensatie kan ondergaan omdat de voormalige leider Kim Jong-il een groot pizzaliefhebber was? Kunstenaar en designer Hwang Kim nam dit bizarre feit als uitgangspunt voor zijn project Pizza’s for the People. Via Chinese smokkelroutes bracht hij dvd’s met instructies voor het bakken van een pizza bij Noord Koreanen thuis. In deze speelse, filmische combinatie van een theatervoorstelling en een smokkelavontuur zie je het instructiefilmpje, maar ook de reacties van zijn noorderburen.

p31 Regie Hwang Kim Spel Sang Yuep Yuk, Hee Jung Park Productie Festival Bo:m

Kim Jong-il was a pizza-lover North Korea is one of the most isolated countries in the world. It rejects all foreign influences, using a very strict control on media and means of communication. Therefore, who would ever have thought that there would actually be one pizzeria in North Korea where the wealthy political elite are provided with an authentic Italian taste experience, because the former leader Kim Jong-il was a great pizzalover? South Korean artist and designer Hwang Kim used this bizarre fact as the basis for his Pizzas for the People project. Using Chinese smuggling routes, he brought DVDs to the homes of North Korean people with instructions on how to bake a pizza. In this playful, cinematic combination of a theatrical performance and a smuggling adventure, you can watch the film with instructions, but also the reactions of his northern neighbours.


pleinprogrammering

Videoinstallatie | Nederlandse première Zwitserland | Russisch/Russian Engelse boventiteling/English subtitles

Milo Rau

p32 Installatie | Nederlandse première Verenigd Koninkrijk Taal geen probleem/Language no problem

Robbie Thomson

Rhizome Plaza 19-29 september, 14:00-22:00 Schouwburgplein Gratis Deels machine, deels organisme: met Rhizome Plaza legt visueel kunstenaar Robbie Thomson de menselijke interactie met de natuur bloot. Deze biomechanische installatie krijgt een tiendaagse levenscyclus op het Schouwburgplein. De installatie muteert in reactie op verschillende prikkels – van publiek en sensoren – om te vergroeien met zijn omgeving. ’s Avonds verbindt de Soundpiece de installatie met het Schouwburgplein en de stad in een serie audiovisuele performances. Part machine, part organic: visual artist Robbie Thomson investigates in Rhizome Plaza the human interaction with the natural world. This biomechanical sculptural installation will have a 10 day life-cycle on the Schouwburgplein. During this time the piece will mutate in response to a range of stimuli – from audience interaction to environmental sensors – to ‘grow’ into it’s surroundings. A series of audio-visual performances in the evenings using the subterranean Soundpiece speaker system will extend the sculpture out into the Schouwburgplein and connecting it to the city.

the moscow trial 19-29 september, 14:00-22:00 Schouwburgplein Gratis De beelden van het Pussy Riot-proces lokten in 2012 wereldwijd verontwaardiging uit. In Rusland zelf was het slechts de laatste episode uit tien jaar showprocessen tegen kunstenaars en dissidenten, die op last van Poetin elke vorm van democratische verandering moeten voorkomen. Milo Rau, auteur-regisseur en stichter van het International Institute of Political Murder, ensceneerde in maart 2013 in Moskou een proces rond de vrijheid van meningsuiting: hoe ver reikt die en vooral, wie bepaalt dat? Rau brengt pleitbezorgers voor onder meer de kunst, de staat en de Kerk – geen acteurs, maar mensen uit het echte leven – samen in een gerecreëerd tribunaal. Hij liet het proces naspelen en verzamelde twaalf uur filmmateriaal. Het resultaat is een ‘showproces’ waarin de opdrachten en beperkingen van kritische kunst bepleit worden. Op het Schouwburgplein is het integrale filmmateriaal te zien, maar je hoeft maar tien minuten te kijken om de Russische culturele strijd tussen kunstenaars, de kerk en de politiek te vatten. In response to the Pussy Riot trial, Milo Rau has staged a trial about freedom of speech: how far does it extend and, in particular, who determines that? The result is a ‘show trial’ in which arguments are given for the commissions and limitations of critical art. The complete film materials can be viewed on the Schouwburgplein, but it will only take you ten minutes to fully understand the Russian cultural fight between artists, church and politics.

Concept en uitvoering Robbie Thomson Concept en regie Milo Rau Productie Jens Dietrich, Milena Kipfmüller Geluid Jens Baudisch


Videoinstallatie | Nederlandse première Japan | Japans/Japanese Engelse boventiteling/English subtitles

PortB/Akira Takayama

Referendum Project 19-29 september, 14:00-22:00 Schouwburgplein Gratis

p33

Installatie | Nederlandse première Noorwegen Taal geen probleem/Language no problem

Amund Sjølie Sveen

Rising Water 19-29 september, 14:00-22:00 Schouwburgplein Gratis

“Wat is de naam van je vriendin?” “Wie bewonder je?” In dit filmexperiment zie je interviews met schoolkinderen uit de regio van Fukushima, waar op 11 maart 2011 een aardbeving en tsunami leidden tot de kernramp. Simpele vragen leiden tot emotionele antwoorden. De interviews zijn onderdeel van het Referendum Project van theatermaker Akira Takayama. Hij probeert de post-Fukushima mentaliteit te vatten in de vorm van een nationaal referendum, iets dat nog nooit heeft plaats gevonden in Japan. Zijn gezelschap PortB leidt een beweging van ‘metatheater’ in Japan, die de grens tussen publiek en acteurs probeert te vervagen. In Rotterdam presenteert hij 16 van ruim 800 interviews. Op 19 september vertelt Akira Takayama in de Hal van de Rotterdamse Schouwburg over zijn project.

Als al het ijs op Groenland door de opwarming van de aarde smelt, stijgt het zeeniveau 7 meter. Hoe goed we in Nederland ook zijn in het bouwen van dijken, het is zeker dat Rotterdam dan voor een deel onder water komt te staan. Verhalen over de menselijke angst en fascinatie voor het stijgende water zijn zo oud als de mens zelf. Van de ark van Noach tot de doemscenario’s van klimatologen horen we van de macht van de zee en de nietigheid van de mens. Maar het vertelt nog iets anders: we hebben de kracht om de loop van de geschiedenis te veranderen. Hoe we ons dagelijks leven organiseren bepaalt of het water zal stijgen. Amund Sveen bouwt een geluidsinstallatie op het Schouwburgplein die aangeeft tot waar de zee kan komen…

In this film experiment you can see interviews with school children from the Fukushima region, where an earthquake and a tsunami caused a nuclear disaster on 11 March 2011. Simple questions bring about emotional answers. Akira Takayama tries to grasp the post-Fukushima state of mind by shaping a national referendum, something that has never ever occurred in Japan.

Stories about the fear and fascination of mankind for rising water are as old as mankind itself. Starting from Noah’s ark and up to the climatologist’s doom scenarios, we are told about the power of the sea and the futility of mankind. Amund Sveen will build a sound installation on the Schouwburgplein which will register how high the water can come when the sea level rises 7 meters.

Concept en regie Akira Takayama Video Woomin Gen Interviewers Saki Tanaka, Nami Shinpo Productie Festival/Tokyo, PortB Coproductie Wiener Festwochen

Concept en geluid Amund Sjølie Sveen Constructie technici Rotterdamse Schouwburg


Verenigd Koninkrijk | Engels/English | Nederlandse première | 180/60 min

Circumstance/Uninvited Guests

Give me back my broken night 21, 27 en 28 september (workshop incl. wandeling) 26, 27 en 28 september (nachtwandeling) Locatie – startpunt in Rotterdamse Schouwburg, €13,50

Word zelf stadsontwikkelaar. In Give Me Back My Broken Night krijg je een theatrale rondleiding door de stad. Een rondleiding volledig gericht op de toekomst. Gewapend met gidsen, draagbare projectoren, locatieregistrerende apparaten en een filmische soundtrack worden de collectieve toekomstvisies en fantasieën van de deelnemers vastgelegd. Samen creëer je science fiction in Rotterdam. Met elke stap loop je verder de toekomst in en onthullen alternatieve versies van de stad zichzelf. Speciaal voor Rotterdam ontwikkelen Uninvited Guests en Duncan Speakman van Circumstance deze unieke wandeling door de stad. Daarvoor hebben ze jou nodig. In workshops beelden jullie je samen de toekomst van het stadscentrum in. Of je kunt de work-in-progress nachtwandelingen na afloop van de workshops bijwonen. Meer informatie en aanmelden voor de workshop op www.dekeuze.nl

p34 Van en met Uninvited Guests en Duncan Speakman van Circumstance Met ondersteuning van Het Nieuwe Instituut Producent Rachel Feuchtwang (NL) en Fuel (UK)

Science fiction in Rotterdam, with each step further into the future Become a town planner yourself. In Give Me Back My Broken Night, you will be offered a theatrical guided tour through the city. A guided tour which is completely focussed on the future. Armed with guides, portable projectors, site recording equipment, and a cinematic soundtrack, the collective futuristic views and fantasies of the participants are registered. Together you are creating science fiction in Rotterdam. With each step, you walk further into the future, while alternative versions of the city are revealing themselves. Uninvited Guests and Duncan Speakman of Circumstance are evolving this unique walk though the city especially for Rotterdam. And they need you to do this. Together, you imagine the future of the city centre. Or: visit the workin-progress night-time walks after the workshops. Check www.dekeuze.nl for more information and subscription to the workshop.


p35


muziek In samenwerking met Motel Mozaïque presenteert Festival De Keuze ook concerten in de Schouwburg en op locatie. Together with Motel Mozaïque, Festival De Keuze presents concerts in the Schouwburg and on location.

p36 België | Muziek

België | Muziek

WARHAUS do 19 september, 21:00

GRUPPO DI PAWLOWSKI zo 22 september, 20:00 BAR, Rotterdam € 10

Rotterdamse Schouwburg, Kleine Zaal € 10 Warhaus is het gloednieuwe zijproject van Maarten Devoldere, zanger, toetsenist en co-oprichter van Balthazar. Balthazar is zonder twijfel een van de meest interessante Belgische bands van het moment. De multi-instrumentalist Devoldere speelt bij Warhaus onder meer gitaar, xylofoon en accordeon. Dit combineert hij uiteraard met zijn prachtige, warme stemgeluid. Tot de essentie gestripte liedjes, ontdaan van alle franje.

Veelzijdigheid is de beste vriend van Mauro. Er schuilt een zachte singer-songwriter in de gitarist van dEUS maar hij is ook de aanvoerder van o.a. Mauro & The Grooms en Hitsville Drunks én schuwt de scherpe experimenten en de duivelse climaxen niet met Gruppo di Pawlowski. Dit bizarre feestorkest brengt de meest experimentele en geniale nummers uit Mauro’s onoverzichtelijke oeuvre. Simpelweg de beste Pawlowski ooit!

Songs stripped to the essence by Balthazar vocalist Warhaus is a brand new side-project created by Maarten Devoldere, singer, keyboard player and co-founder of Balthazar. Without any doubt, Balthazar is one of the most interesting contemporary Belgian bands. With Warhaus, multi-instrumentalist Devoldere plays guitar, xylophone, accordion and other instruments. Obviously, he will combine these with his beautiful, warm voice. Songs stripped to the essence, shorn of all their frills.

The best Pawlowski ever! Versatility is Mauro’s best friend. A soft singer-songwriter can be found in dEUS’s guitar-player, but he is also band leader of Mauro & The Grooms, Hitsville Drunks and other bands and he doesn’t shun trenchant experiments and diabolic climaxes, as proved with Gruppo di Pawlowski. This bizarre party orchestra provides the most experimental and brilliant numbers from all of Mauro’s complex oeuvre. Simply the best Pawlowski ever!


gratis muziek

p37

Tijdens Festival De Keuze is in de Hal van de Rotterdamse Schouwburg elke avond gratis muziek te horen van diverse bands, componisten en dj’s. Op de website volgt de hele line up. During Festival De Keuze, each night there will be free concerts of various bands, composers and DJs in the Hal (foyer) of the Rotterdamse Schouwburg. The whole line-up will soon be available on the website. The line-up will definitely include:

Nederland | Muziek

BROEDER DIELEMAN & HERREK di 24 september, 21:00

ClublePOP doet Japan

Rotown gratis Troubadour Broeder Dieleman liet op de laatste editie van Motel Mozaïque al zien dat hij een bijzondere artiest is en beschikt over een flinke dosis humor. Zijn debuutplaat Alles is ijdelheid staat vol spaarzaam gearrangeerde folkliedjes over het Zeeuwse land, over zijn moeder en over de baan die hij ooit had op een begraafplaats. Het Rotterdamse Herrek - eveneens een graag geziene gast op Motel Mozaïque - treedt deze avond op als begeleidingsband. Unique cooperation between Broeder Dieleman and the Rotterdam band Herrek During the latest edition of Motel Mozaïque, troubadour Broeder Dieleman has already proved to be an exceptional artist, who also has his fair share of humour. His debut record Alles is ijdelheid (Everything is vanity) is full of scantily arranged folk songs about the Zeeland area, about his mother and about the job he once had at a cemetery. The Rotterdam band Herrek – also a highly welcomed guest at Motel Mozaïque – will perform as an accompaniment band.

do 19 september, 20:00 Rotterdamse Schouwburg, Hal gratis Dit snobistische Rotterdamse vinylcollectief mixt al jaren op onnavolgbare wijze exotische liedjes met soulvolle indiepop. Deze keer is met name Japan de schietschijf van de plaatjesdraaiers. Verwacht een smaakvolle California Roll met Japanse clubpop en sixties soulpop, maar ook prachtige grooves uit omringende landen, zoals Thaise en Chinese beat en dansbare klanken van Zuid-Korea’s eigen Gainsbourg. For many years now, this snobby Rotterdam vinyl collective has been mixing exotic songs with soulful indiepop in a matchless way. This time in particular Japan is the target of these record players. During this ClublePOP edition you may expect tasteful California Roll with Japanese club pop and sixties soul pop, as well as magnificent grooves from the surrounding countries, such as Thai and Chinese beat, and sounds that you can dance to from South-Korea’s own Gainsbourg.


vervolg gratis muziek p38

BO KOEK & SIRENE ORKEST vr 20 september, 22:30 Rotterdamse Schouwburg, Hal gratis Acteurs en muzikanten van de Veenfabriek hebben onlangs met een aantal gastmuzikanten de voorstelling Six Parts For an Imaginary Movie gemaakt. Muzikant/ theatermaker Bo Koek (Touki Delphine/Veenfabriek) componeerde voor het Sirene Orkest filmmuziek voor zes denkbeeldige filmscènes, geïnspireerd op het werk van Theo van Doesburg, Dada en De Stijl. Op speciaal verzoek van Festival De Keuze speelt Bo Koek samen met het Sirene Orkest de muziek buiten de context van het muziektheaterstuk, ofwel als een echt concert! Recently, the actors and musicians of the Veenfabriek have created the performance Six Parts For an Imaginary Movie, together with a number of guest musicians. For the Sirene Orkest, musician/theatre producer Bo Koek (Touki Delphine/Veenfabriek) has composed film music for six imaginary film scenes, inspired by the works of Theo van Doesburg, Dada and De Stijl. By special request of Festival De Keuze, Bo Koek will perform this music together with the Sirene Orkest without the context of this music theatre play, which means as a real concert!

AMARISZI za 21 september, 23:00 Rotterdamse Schouwburg, Hal gratis De opzwepende band Amariszi verzorgde onlangs de supportact voor Gogol Bordello in de Rotterdamse Schouwburg en deed dat met verve. Amariszi verwerkt op inventieve wijze de Balkan signatuur in hun muziek, verfrissend doorspekt met pop, reggae, folk en klezmer. Opvallend daarbij is de rol van zangeres Merel Simons, die met haar heldere timbre en fraaie dictie het onbetwiste boegbeeld vormt van de groep. In een bezetting van bas & drums, gitaar, blazers en accordeon maakt Amariszi van elk optreden een feest. Recently, the inflaming Amariszi band provided Gogol Bordello’s support act in the Rotterdamse Schouwburg, and with a great deal of verve. In an inventive way, the members of Amariszi incorporate the Balkan signature in their music, refreshingly interspersed with pop, reggae, folk and klezmer. In this, the role of singer Merel Simons is striking; with her clear timbre and fine diction she is the unrivalled spearhead of the group. With a complement of base & drums, guitar, wind instruments and accordion, Amariszi turns every performance into a work of art.

Akwasi vr 27 september, 22:30 Rotterdamse Schouwburg, Hal gratis Akwasi is theatermaker bij Likeminds en rapper en frontman van de hiphop-formatie Zwart Licht. Voor zijn nieuwe theatervoorstelling Daar ergens maakte hij een reeks liedjes, gebaseerd op het oeuvre van de zanger Bram Vermeulen, één van de grootste tekstschrijvers die ons land gekend heeft. Tijdens Motel Mozaïque had Akwasi met een preview al veel bekijks en even later ging op Oerol Daar ergens zeer succesvol in première. Tijdens Festival De Keuze zingt hij de liedjes uit de voorstelling. Liedjes die in september verschijnen op een EP. Akwasi is a theatre producer for Likeminds, and rapper and frontman of the hip-hop band Zwart Licht (Black Light). For his latest theatre performance Daar ergens (Somewhere Over There), he has written a series of songs, based on the works of singer Bram Vermeulen, one of the greatest text writers that the Netherlands has ever known. During Motel Mozaïque, Akwasi attracted a great deal of attention with a preview, and shortly after that Daar ergens had a very successful première on Oerol. During Festival De Keuze, he will sing songs from the performance. Songs that will be released on an EP in September.


p39


talks Wil je meer te weten komen over de kunstenaars, hun voorstellingen en thema’s in het programma? Kom dan naar de Talks die we voorafgaand aan verschillende voorstellingen in Festivalhart De Keuze organiseren. In de Hal van de Rotterdamse Schouwburg ontmoeten makers hun toeschouwers en vertellen over de achtergronden bij hun werk. Would you like to learn more about the programme’s artists, their performances and themes?

Rebuilding the Future: Snelweg

Then come to the Talks that we will organize in Festivalhart De Keuze, prior to various performances. In the Hal (foyer) of the Rotterdamse Schouwburg, artists meet their audience and tell about the backgrounds to their works.

p40

What is your dream? – Referendum Project za 21 september 19:00-20:00 Theatermaker Akira Takayama vertelt over zijn Referendum Project (pag. 33). De interviews op het Schouwburgplein zijn enkel een deel van een omvangrijk project, waarin Takayama de situatie van Japan in het post-Fukushima tijdperk interpreteert. Waarom heeft Japan, dat Hiroshima en Nagasaki verwoest heeft zien worden, toegestaan dat er 54 kerncentrales werden gebouwd? Theatre producer Akira Takayama tells about his Referendum Project (page 33). The interviews on the Schouwburgplein, form only a part of this extensive project, in which Takayama interprets the Japanese situation in this post-Fukushima era. Why did Japan – a country that has witnessed the destruction of Hiroshima and Nagasaki – give permission to built 54 nuclear power stations?

zo 22 september 15:00-16:00 In samenwerking met Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) en in aansluiting op Lecture for Every One (pag. 21) en Give me back my broken night (pag. 34) organiseren we een gesprek over de toekomst van de stad. We kiezen voor het meest ondergewaardeerde element: de snelweg. Sinds zijn ontstaan maakt deze deel uit van visionaire vergezichten van ontwerpers op het stedelijk landschap. Maar wat gebeurt er met de snelwegen als we niet de vergezichten maar het stedelijk leven zelf centraal stellen? Hoe kunnen ze aangename plekken van verblijf worden die een logisch onderdeel vormen van het leven in de stad? Kunstenaars en ontwerpers gaan in gesprek. Ze tonen in woord en beeld hun visie op de snelweg als onderdeel van het stedelijk theater. In cooperation with the Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) in Rotterdam, and on the subject of Lecture for Every One (page 21) and Give me back my broken night (page 34), we will organize a dialogue about the future of the city. We will choose to discuss the most undervalued element: the motorway. Ever since the motorway was created, it has formed part of the designers’ visionary views on the urban landscape. But what would happen to the motorways if we did not focus our attention on the views, but on the urban life itself? How could they become pleasant accommodations, which form a logical part of city life? Artists and designers will enter into dialogue with each other. In words and images, they will provide their view on the motorway as part of the urban theatre.


p41

Return of the Classics do 26 september 19:00-20:00 Theaterregisseur Eric de Vroedt gaat in gesprek met Christiane Jatahy (Brazilië), Chong Wang (China) en Annie Dorsen (VS). Waarom grijpen deze drie jonge niet-Europese kunstenaars terug op die West-Europese klassiekers van Strindberg, Shakespeare en Ibsen? De Vroedt bevraagt hun bijzondere blik op theater en de wereld waarin zij leven en zet ook zichzelf op het spel. Hij is immers regisseur van expliciet geëngageerde voorstelling bij zijn eigen gezelschap Mighty Society maar ook van klassiekers bij Toneelgroep Amsterdam. Theatre director Eric de Vroedt will enter into dialogue with Christiane Jatahy (Brazil), Chong Wang (China) and Annie Dorsen (US). Why do these three young non-European artists fall back on those West-European classics by Strindberg, Shakespeare and Ibsen? De Vroedt will interview them about their particular view on theatre and the world in which they live, during which he will also put himself through the test. After all, he is both the director of explicitly engaged performances staged by his own company Mighty Society, and director of classics when working for Toneelgroep Amsterdam.

Retrospect: The Humans zo 29 september 11:00-12:00 inclusief een kop koffie Op de ochtend na de wereldpremière van The Humans blikt filosofe Liesbeth Levy samen met Alexandre Singh terug op het maakproces. Een schat aan inspiratiemateriaal verzamelde hij tijdens het maakproces in ‘causerieën’: luchtige gesprekken tussen Singh en kunstenaars, experts en geïnteresseerden. Eén van de rode draden in zijn zoektocht is humor. Levy stelt de vraag welke rol satire en ironie volgens hem spelen in onze maatschappij. On the morning following The Humans’ world première, philosopher Liesbeth Levy looks back with Alexandre Singh on the creative process. He has acquired a wealth of inspirational materials during his creative process using ‘causeries’: informal talks between Singh and artists, experts and other interested people. Humour was one of the the connecting thread of his search. Levy questions what role satire and irony play in our society, in his opinion.


talks p42

People Under Pressure zo 29 september 16:30 Schrijfster Sanneke van Hassel, toneelschrijver/maker Erik-Ward Geerlings, predikant van de Pauluskerk Dick CouvĂŠe en actrice Fania Sorel bezoeken voorstellingen en reflecteren op hun ervaring. Dit doen ze elk vanuit hun eigen discipline en wel in maximaal 10 minuten. We stelden hen ook een tweede vraag. Festivalprogrammeur Mark Yeoman signaleerde dat veel kunstenaars zich in hun voorstellingen verhouden tot dagelijkse spanningen; ze ontrafelen die, maken ze complexer of bieden alternatieven. Zien zij dat ook zo? Is er sprake van een toenemende druk, eentje die verder gaat dan de huidige economische crisis? Een bijzondere slotmiddag met originele betogen van kort verhaal tot preek, tot toneeldialoog. Writer Sanneke van Hassel, playwright and theatre producer Erik-Ward Geerlings, preacher of the Pauluskerk Dick CouvĂŠe and actress Fania Sorel will attend performances and reflect upon their experiences. They will do this on the basis of their own discipline, and all that in 10 minutes at the most. We have also asked them a second question. Festival programmer Mark Yeoman has noticed that many artists are occupied with daily tensions in their performances; they unravel them, make them more complex or offer alternatives. Do they agree with that observation? Is the increasing pressure an issue? A pressure that goes beyond the current economical crisis? A very special closing afternoon with original argumentations, varying from short stories to sermons and stage dialogues. (In Dutch)

Keuze Campus Ook dit jaar ontvangen we weer vele studenten in de Keuze Campus. Acteurs, regisseurs, dansers, choreografen en theaterwetenschappers in spe krijgen workshops, inspireren elkaar en ontmoeten onze internationale kunstenaars. Ze zijn ook aanwezig bij de Talks. Studenten van ArtEZ (Arnhem), Codarts Muziektheater (Rotterdam), Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (Gent), Theatre Studies Universiteit Utrecht, INSTED (Amsterdam), Dansateliers (Rotterdam), MBO Theaterschool & Acteerschool (Rotterdam), Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (Den Haag) nemen deel aan de Keuze Campus 2013. This year we will again welcome many students in the Keuze Campus. Prospective actors, directors, dancers, choreographers and theatre scientists will be provided with workshops, will inspire each other and will meet our international artists. They will also attend the Talks.


Festivalhart De Keuze/ TABLE TALKS/bbq

Festivalhart De Keuze Het kloppende hart van het festival bevindt zich in de Hal van de Rotterdamse Schouwburg. Dagelijks is er ruimte voor opwindende ontmoetingen, spannende muziek en meeslepende videokunst in Festivalhart De Keuze. Uiteraard kun je er ook terecht voor food & drinks. Festivalhart De Keuze (The Keuze’s Festival Heart) The beating heart of the festival can be found in the Hal (foyer) of the Rotterdamse Schouwburg. Everyday, there will be room for exciting meetings, fascinating music and compelling video art in the Festivalhart De Keuze.

mediawand De mediawand is de blikvanger in de Rotterdamse Schouwburg tijdens Festival De Keuze. Diverse kunstenaars werken aan een speelse constructie waarmee je alle praktische informatie en achtergronden bij voorstellingen krijgt en zelf festivalervaringen kunt delen. Later op de avond verrassen ze je ook met hun eigen werk. During Festival De Keuze, the ‘media wall’ will be the eye-catcher in the Rotterdamse Schouwburg.

Table Talks Festivalprogrammeurs Mark Yeoman en Judith Blankenberg nodigen elke avond kunstenaars, schouwburgmedewerkers, collega-programmeurs, studenten, bezoekers en de gast van de dag uit aan de Keuzetafel in Festivalhart De Keuze. Onder het genot van het favoriete drankje van de speciale gast worden festivalervaringen gedeeld. Welke voorstelling maakte indruk? Welk decor heeft de technici gek gemaakt? Welk boek moet je gelezen hebben? Hoe laat ging jij vannacht naar bed? Geen vraag is te gek, jij bepaalt het gespreksonderwerp. De gast van de dag wordt steeds kort van te voren bekend gemaakt. Invite yourself!

p43

Chinese BBQ Sluit Festival De Keuze ontspannen af en eet met ons mee op zondag 29 september. Theatermaker Chong Wang en zijn team zijn een week lang te gast in Rotterdam. Naast het spelen van de voorstelling Ibsen in One Take geven ze workshops aan studenten en bereiden ze deze bijzondere barbecue voor met lokale en Chinese producten.

Elke avond van 18:00-19:00 in Festivalhart De Keuze, m.u.v. de openingsavond op 20 sept en 29 sept.

Zondag 29 september vanaf 18:00. Op vertoon van een festivalkaartje ontvang je voor €17,50 per persoon een bord en stokjes.

Each night, the Festival programmers Mark Yeoman and Judith Blankenberg will invite artists, Schouwburg employees, colleague programmers, students, visitors and the guest of the day to take a seat at the Keuze Table in the Festivalhart De Keuze. Guests can enjoy their favourite drink and exchange festival experiences. Invite yourself!

Round off Festival De Keuze in a relaxed way and have dinner with us on Sunday 29 September. Theatre producer Chong Wang and his team will be our guests in Rotterdam for a whole week. After playing the performance ‘Ibsen in One Take’, they will provide workshops to students and they will prepare this extraordinary barbecue, offering local and Chinese products.

Each night from 6 till 7 p.m. in Festivalhart De Keuze, except for the opening night on 20 Septand closing night on 29 Sept.

Sunday 29 September from 6 p.m. On presentation of a festival ticket, you will receive a plate and chopsticks for €17.50 per person


performing arts festival groningen

15-25 AUG 2013 main programme Fernando Rubio | Everything by my Side | Buenos Aires, Argentinië Miss Revolutionary Idol Berserker | Ms Berserker Atttttacks!! | Tokio, Japan Christiane Jatahy | Julia | Rio de Janeiro, Brazilië Halory Goerger & Antoine Defoort | Germinal | Lille, Frankrijk France Distraction | France Distraction | Lille, Frankrijk Dayna Hanson | The Clay Duke | Seattle, VS DeLaVallet Bidiefono | Au-dèla | Brazzaville, Republiek Congo Stalker Theatre | Encoded | Sydney, Australië Anne-Cécile Vandalem | Michel Dupont | Brussel, België Cie111 | Sans Objet | Toulouse, Frankrijk Agostina López | La Laguna | Buenos Aires, Argentinië Antony Hamilton | Black Project 1 | Melbourne, Australië Compañia Luis Biasotto | África | Buenos Aires, Argentinië Theatre Replacement & Neworld Theatre | Winners and Losers | Vancouver, Canada Platforma Project & Club Guy & Roni | L’Histoire du Soldat | Moskou, Rusland en Groningen, NL 1er Stratagème | Forecasting | Parijs, Frankrijk Eisa Jocson | Macho Dancer | Manilla, Filippijnen Amund Sjølie Sveen | Sound of Freedom | Oslo, Noorwegen Hawksley Workman | The God That Comes | Halifax, Canada … en nog veel meer

muziekprogramma deels vrije toegang

Daughter | GB | HAIM | VS | MS MR | VS | The Hilliard Ensemble | GB | Noisettes | GB | Pokey LaFarge | VS The Staves | VS | Brendan Benson | VS | Lord Huron | VS | Puggy | BE | Lucy Rose | GB | Bosnian Rainbows | VS … en nog veel meer


Imagine 2020/

p45

Create to Connect Niet alleen is Festival De Keuze in gesprek met kunstenaars en bezoekers, ook met collega’s uit heel Europa wisselen we veelvuldig van gedachten. We maken onderdeel uit van twee – door de Europese Unie ondersteunde – netwerken Imagine 2020 en Create to Connect. Festival De Keuze not only enters into dialogue with artists and visitors, we also frequently exchange ideas with colleagues from all over Europe. We form part of two networks that are supported by the European Union: Imagine 2020 and Create to Connect.

Create to Connect (2013 – 2018) Samen met onze Create to Connect-partners willen we onze manier van international samenwerken onder de loep nemen. We denken na over nieuwe en duurzame manieren om een (blijvende) band te realiseren tussen het lokale publiek en de internationale kunstenaar. Dit jaar zijn o.a. de Chinese BBQ (pag.43), Rhizome Plaza van Robbie Thomson (pag. 32) projecten in het kader van Create to Connect. Together with our Create to Connect partners, we want to critically examine the way in which we work together internationally. We reflect upon new and sustainable methods to realise a (lasting) alliance between the local audience and the international artist. This year, i.e. the Chinese BBQ (page 43) and Rhzome Plaza by Robbie Thomson (page 32) are part of Create to Connect.

Imagine 2020 (2010 – 2015) Imagine 2020 is een Europees netwerk van festivals en theaters die zich gezamenlijk inzetten voor een duurzamere toekomst. De Rotterdamse Schouwburg gaat de uitdaging aan om de noodzaak tot transitie te bespreken. We inspireren en ondersteunen kunstenaars die rondom dit thema werken. Tijdens Festival De Keuze zijn de volgende projecten te zien in het kader van Imagine 2020: Sarah Vanhee Lecture for Every One (pag. 21) Circumstance en Uninvited Guests Give me back my broken night (pag. 34) Architectuurinstituut Rotterdam Rebuilding the Future: snelweg (pag. 40) Amund Sveen Economic Theory for Dummies (pag. 29) en Rising Water (pag. 33) Imagine 2020 is a European network of festivals and theatres which collectively devote themselves to a more sustainable future. The Rotterdamse Schouwburg takes up the challenge to discuss this necessity of a transition. We inspire and support artists who incorporate this theme in their works. As part of Imagine 2020, the following projects will be presented during Festival De Keuze: Sarah Vanhee Lecture for Every One (page 21) Circumstance en Uninvited Guests Give me back my broken night (page 34) Architectuurinstituut Rotterdam Rebuilding the Future: snelweg (page 40) AmundSveen Economic Theory for Dummies (page 29) and Rising Water (page 33)


informatie Locaties

D

C E

A

F

B

A Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 3012 CL Rotterdam

C Schouwburgplein

E Pauluskerk Mauritsweg 20 3012 JR Rotterdam

B Ro Theater William Boothlaan 8 3012 VJ Rotterdam

D BAR Schiekade 201 3013 BR Rotterdam

F Rotown Nieuwe Binnenweg 17 3014 GB Rotterdam


information twitter.com/ festivaldekeuze

dekeuze.nl p47

Kaartverkoop Het kopen van kaarten kan per telefoon, aan de kassa of via de website van de Rotterdamse Schouwburg en Festival De Keuze. Via de website krijg je €1,00 korting per kaart. Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op dekeuze.nl Openingstijden kassa Maandag t/m zaterdag van 14:00 tot 18:00, of tot aanvang voorstelling. Op zondag is de kassa geopend vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 14:00 tot 17:00 op 010-411 81 10. Via de website rotterdamseschouwburg.nl en dekeuze.nl kun je 24 uur per dag, 365 dagen per jaar online kaarten kopen.

Kortingen Studenten, vakpashouders en CJP-kaarthouders betalen voor de voorstellingen tijdens Festival De Keuze slechts € 8,50. Deze kaarten zijn enkel te verkrijgen aan de kassa. Houders van een Schouwburgkaart betalen slechts € 13,50 per voorstelling. Via de website krijg je altijd € 1,00 korting per gekocht eticket. Het enige wat je hoeft te doen is kaarten voor je voorstellingen te selecteren en bij de betaaloptie te kiezen voor etickets om zelf af te drukken. Je korting wordt automatisch doorberekend. Deze online korting is alleen geldig op de reguliere prijzen en bij kaarten die met een Schouwburgkaart worden gekocht. Keuze-passepartout Voor € 100 / € 75 (Schouwburgkaart) / € 50 (student) kun je onbeperkt naar alle voorstellingen van Festival De Keuze. Kaarten voor de voorstellingen kun je reserveren aan de kassa of telefonisch en op de dag van de voorstelling op vertoon van je passe-partout afhalen aan de kassa op locatie. 1 kaartje per voorstelling per passe-partout. Het passe-partout geldt niet voor de Chinese BBQ op zondag 29 september.

facebook.com/ festivaldekeuze

Check for more information, trailers, purchases of tickets and discounts dekeuze.nl or rotterdamseschouwburg.nl. Ticket sale also at the box office Monday till Saturday from 14:00 till 18:00 (or in case of performances till the start of the performance). Or via telephone from Monday till Saturday from 14:00 till 17:00: +31 (0)10 411 81 10. The box office is located in the Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 3012 CL, Rotterdam.


cOlOfOn Artistiek directeur Mark Yeoman Programmering Mark Yeoman en Judith Blankenberg Festivalproductie Nienke van Wijk en Maaike van Langen Algemeen directeur Ellen Walraven Hoofd bedrijfsvoering Bert Determann Communicatie, marketing en educatie Ruben Israël (hoofd), Tjeerd Langstraat, Ties Lindner, Yira Rodriguez Garcia, Astrid de Haas, Kim van Zweeden, Nicole Bettonviel, Frédérique van den Boomen (stage) Pers Caroline van der Niet Communicatie advies Mark Hospers Coördinatie techniek Michiel Sipman Controller Paul Jeroen Willems Productieassistentie (stage) Lisa Corsten Keuze Campus Judith Blankenberg Muziekprogrammering Harry Hamelink/Motel Mozaïque Mediawand Ferdinand Ronteltap Tekst en redactie Judith Blankenberg, Mark Hospers en Kim van Zweeden engelse vertaling Tiny Mulder nederlandse vertaling voorwoord Teunkie van der Sluis Ontwerp/vormgeving stofrotterdam.nl Fondsenwerving Brenda Dirkse B&D Funding Festival De Keuze wordt gerealiseerd dankzij de inzet van alle medewerkers van de Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis Rotterdam. Coproducties/Coproductions Festival De Keuze 2013 presenteert en investeert in coproducties: Festival De Keuze is coproducent van Chelfitsch/Toshiki Odaka, Uninvited Guests & Circumstance, Halory Goerger & Antoine Defoort (via NXTSTP) Productiehuis Rotterdam producent van Schwalbe en coproducent van Alexandre Singh

fesTival de keuze 2013 wOrdT mede mOgeliJk gemaakT dOOr:

Stichting Swart-van Essen

G.Ph. Verhagen Stichting

Stichting Frans Centrum van Rotterdam

Met dank aan

Het Nieuwe Instituut

Dit festival is onderdeel van de agenda van Rotterdam Festivals. Kijk voor het volledige overzicht op www.rotterdamfestivals.nl


blokkenschema p49

donderdag 19 sep 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

What is your dream? Akira Takayama Hal

Table Talk Hal

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

ClublePOP (tot 01:00) Hal

Warhaus Kleine Zaal

Schwalbe zoekt massa Schwalbe Ro Theater Studio

23:30

Ground and Floor Chelfitch, Toskhiki Okada Krijn Boon Studio

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

vrijdag 20 sep 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Lecture for… Sarah Vanhee Hal

opening Festival De Keuze Hal

21:00

21:30

22:00

22:30

Ground and Floor Chelfitch, Toskhiki Okada Krijn Boon Studio Germinal Halory Goerger & Antoine Defoort Grote Zaal

23:00

23:30 DJ (tot 02:00) Hal

Bo Koek Hal

Schwalbe zoekt massa Schwalbe Ro Theater Studio

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

zaterdag 21 sep 17:00

17:30

18:00

18:30

Table Talk Hal

Schwalbe zoekt massa Schwalbe Ro Theater Studio

19:00

19:30

20:00

20:30

Solid Gold/ Jolie Ula Sickle Kleine Zaal

21:00

21:30

22:00

Germinal Halory Goerger & Antoine Defoort Grote Zaal

workshop (tot 22:00) Give me back my broken night Uninvited Guests & Circumstance Startpunt Rotterdamse Schouwburg

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

Suddenly everywhere… Marcelo Evelin Ro Theater

22:30

23:00

23:30

Amariszi (daarna DJ tot 02:00) Hal


vervolg blokkenschema

p50

zondag 22 sep 14:30 15:00 15:30

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

Solid Gold/ Jolie Ula Sickle Kleine Zaal

Suddenly everywhere… Marcelo Evelin Ro Theater

Rebuilding the Future AIR Hal Theater

Gruppo di Pawlowski BAR

Table Talk Hal

Vreugdetranen drogen snel RO Theater Grote Zaal

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

maandag 23 sep 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

22:00

22:30

23:00

23:30

23:00

23:30

Vreugdetranen drogen snel RO Theater Grote Zaal

Table Talk Hal

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

dinsdag 24 sep 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

OOOOOOOO Giulio D’Anna Kleine Zaal

Table Talk Hal

If a window would open Tiago Rodrigues Ro Theater Studio

DJ (tot 01:00) Hal

broeder Dieleman & Herrek Rotown

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

woensdag 25 sep 18:00

18:30

Table Talk Hal

19:00

19:30

20:00

OOOOOOOO Giulio D’Anna Kleine Zaal

20:30

21:00

21:30

Julia Christiane Jatahy Grote Zaal

If a window would open Tiago Rodrigues Ro Theater Studio Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

22:00

22:30

DJ (tot 01:00) Hal


donderdag 26 sep 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

Return of the Classics Hal Theater

Table Talk Hal

21:30

22:00

22:30

23:00

Julia Christiane Jatahy Grote Zaal

Pizza’s for the Peope Hwang Kim Ro Theater Studio

23:30

DJ (tot 01:00) Hal nachtwandeling Give me back… Startpunt Rotterdamse Schouwburg

Timeloss Amir Reza Koohestani Ro Theater Zaal

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-22:00 Schouwburgplein

vrijdag 27 sep 18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

22:00

22:30

Ibsen in one take Chong Wang Kleine Zaal

A piece of work Annie Dorsen Krijn Boon Studio

Table Talk Hal

21:30

Pizza’s for the Peope Hwang Kim Ro Theater Studio

23:00

23:30 DJ (tot 02:00) Hal

Akwasi Hal nachtwandeling Give me back… Startpunt Rotterdamse Schouwburg

Timeloss Amir Reza Koohestani Ro Theater Zaal

workshop Give me back… Start Rotterdamse Schouwburg

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza

zaterdag 28 sep 12:00

18:00 18:30

13:30-16:30 The Humans Alexandre Singh Grote Zaal

Table Talk Hal

19:00

19:30

20:00

A piece of work Annie Dorsen Krijn Boon Studio

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

The Humans Alexandre Singh Grote Zaal 21:00 EconoIbsen in one take mic Theory … Chong Wang Amund Sveen Kleine Zaal Pauluskerk

DJ (tot 02:00) Keuze party Hal

workshop Give me back… Start Schouwburg

nachtwandeling Give me back…

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza

zondag 29 sep 13:30

14:00

14:30

15:00 15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

The Humans Alexandre Singh Grote Zaal 12:00-13:00 Liesbeth Levy in gesprek met Alexandre Singh Hal

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

Chinese BBQ Op Locatie Economic Theory … Amund Sveen Kleine Zaal

People Under Pressure Hal

Referendum Project / Moscow Trials / Rising Water / Rhizome Plaza 14:00-21:00 Schouwburgplein

p51

dekeuze.nl


Programmaboek Festival De Keuze  
Programmaboek Festival De Keuze  

Tijdens Festival De Keuze geniet je 11 dagen lang van theater, mediakunst, denken, dans, goed eten en muziek. In de Rotterdamse Schouwburg e...