Page 1

voda

Oljni separatorji

, ISO 9001


2

O podjetju

Slovenski proizvajalec, tradicija in strokovnost Podjetji ROTO in Kovinoplastika Pavlinjek sta slovenska proizvajalca plastiènih izdelkov s 35 letno tradicijo. Izdelki so plod lastnega znanja inženirjev in sodelovanja z inštituti ter natanènega dela preko 200 zaposlenih. ROTO je zasebno podjetje s sedežem v Murski Soboti, ki ima tudi hèerinska proizvodna podjetja na Hrvaškem, Srbiji, BiH in Makedoniji. Podjetje je certificirano po standardu ISO 9001 in ISO 14000.

ROTO ima lastno proizvodnjo, razvojni center (od ideje do izvedbe), prodajno - potniško mrežo doma in po svetu, lasten transport in servis. ROTO je prejemnik številnih mednarodnih priznanj kot so »Nagrada za izjemne gospodarske dosežke pri GZS«, Okoljsko partnerstva, Znak gostoljubnosti, Znak kakovosti v graditeljstvu, itd.

O oljnih separatorjih Material Lovilci so izdelani iz naravi prijaznega polietilena, ki je primeren za fekalne in èiste vode. Uporaba V skladu z direktivo EU morajo biti lovilci olj vgrajeni na vseh: • parkirišèih avtomobilov, • parkirišèih tovornjakov, • pokritih parkirišèih ali odprtih površinah. Loèevalniki lahkih tekoèin so namenjeni izloèanju lahkih tekoèin, ki jih doloèa prevzeti evropski standard SIST EN 858-1 del in prEN 858-2. Del v Annex-u A. Delovanje Roto oljnega separatorja Deževnica pomešana z oljem in blatom steèe iz cestne površine v kanalizacijski sistem ali neposredno v naravo. To blato je pogosto kontaminirano z oljem. Rotojevi oljni separatorji so konstruirani tako, da oèistijo vodo od olja in blata. Za optimalni uèinek se obièajno uporablja dvo delni rezervoar. Prvi del rezervoarja loèi blato od vode, zatem pa drugi del loèi olje od vode.

Notranjost rezervoàrjev Znotraj separatorja blata se izvedejo naslednji koraki: Z oljem in blatom umazana voda preide v rezervoar. S pomoèjo posebnega patentiranega Rotojevega sistema za distribucijo vode se voda enakomerno porazdeli po rezervoarju. Blato se usede na dno rezervoarja. Ko pride voda iz prvega dela rezervoarja v drugi del je ta gosta umazanija že odstranjena. Znotraj drugega dela rezervoarja se olje izloèi od vode. Umazana vodà pride v sepàràtor. S pomoèjo Rotojevega patentiranega distribucijskega sistema za vode, se nato voda in olje enakomerno porazdelita. Veèje kapljice olja se dvignejo na vodno površino zaradi njegove nizke gostote. Manjše kapljice se združijo, poveèajo po obsegu v filtru in se dvignejo na površino. Tako lahko podjetja, ki se ukvarjajo s èišèenjem otpadnih voda, oèistijo oljni separator. Na ta naèin je voda, ki priteèe skozi spodnjo odprtino, brez olja.

vtok

iztok koalescentni filter

separator blata separator olja

avtomatska zapora


Oljni separatorji

Oljni separator:

I. klasa (s koalescentnim filtrom)

Velikosti oljnega separatorja

Model

Šifra

Pretok Q lit/s (NS)

Volumen (L)

A (d)

NS 3 SIP

7595

3

3500

1987

Dimenzije separatorja v mm C (v-min) C (v-max) B (š)

1800

2050

2500

Cevni prikljuèek DN (mm)

Višina vtoka / iztoka Hv / HI (mm)

DN 160

1550/1470

NS 6 SIP

7597

6

3500

1987

1800

2050

2500

DN 160

1550/1470

NS 10 SIP

7275

10

5000

2480

1800

2050

2500

DN 200

1510/1430

NS 15 SIP

7599

15

6000

2880

1800

2050

2500

DN 200

1510/1430

NS 20 SIP

7588

20

6000

2880

1800

2050

2500

DN 200

1510/1430

NS 30 SIP

7273

30

8000

2680

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

NS 40 SIP

7278

40

12000

3760

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

NS 50 SIP

7276

50

20000

6280

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

NS 75 SIP

7289

75

20000

6280

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

NS 100 SIP

7421

100

30000

8800

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

NS 150 SIP

7592

150

40000

11320

2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

200

50000

13840

2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

250

2 x 30000

17600

2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

DN Hi

Hv

Vmax, Vmin

7598 7600

DN

NS 200 SIP NS 250 SIP

A

B

3


Oljni separatorji

Oljni separator:

II. klasa (brez koalescentnega filtra)

Velikosti oljnega separatorja Dimenzije separatorja v mm C (v-min) C (v-max) B (š)

Cevni prikljuèek DN (mm)

Višina vtoka / iztoka Hv / HI (mm)

2500

DN 160

1550/1470

2050

2500

DN 160

1550/1470

1800

2050

2500

DN 200

1510/1430

2880

1800

2050

2500

DN 200

1510/1430

6000

2880

1800

2050

2500

DN 200

1510/1430

30

8000

2680

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

7274

40

12000

3760

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

7277

50

20000

6280

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

Model

Šifra

Pretok Q lit/s (NS)

Volumen (L)

A (d)

NS 3 SIIP

7590

3

3500

1987

1800

2050

NS 6 SIIP

7591

6

3500

1987

1800

NS 10 SIIP

7288

10

5000

2480

NS 15 SIIP

7593

15

6000

NS 20 SIIP

7271

20

NS 30 SIIP

7272

NS 40 SIIP NS 50 SIIP

7294

75

20000

6280

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

7422

100

30000

8800

2310

2350

2830

DN 300

1990/1840

NS 150 SIIP

7285

150

40000

11320

2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

NS 200 SIIP

7286

200

50000

13840

2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

NS 250 SIIP

7287

250

2 x 30000

17600

2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

Hi A

Vmax, Vmin

DN

DN

NS 75 SIIP NS 100 SIIP

Hv

4

B


Oljni separatorji

Oljni separator z:

By Pass 20% By Pass 10% Velikosti oljnega separatorja Maks. skupni Maks. pretok skozi pretok Q (lit/s) separator Q (lit/s)

Dimenzije separatorja v mm Volumen (L) B (š) C (v-min) C (v-max) A (d)

Cevni prikljuèek Višina vtoka / iztoka DN (mm) Hv / HI (mm)

Model

Šifra

ROTO 3/15 SIP

6880

15

3

3500

1987 1800

2050

2500

DN 200

1560/1460

ROTO 6/30 SIP

6881

30

6

3500

1987 1800

2050

2500

DN 300

1460/1310

ROTO 10/50 SIP

6882

50

10

5000

2480 1800

2050

2500

DN 300

1460/1310

ROTO 15/75 SIP

6883

75

15

6000

2880 1800

2050

2500

DN 300

1460/1310

ROTO 20/100 SIP

6884

100

20

6000

2880 1800

2050

2500

DN 300

1460/1310

ROTO 30/150 SIP

6885

150

30

8000

2680 2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

ROTO 40/200 SIP

6886

200

40

12000

3760 2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

ROTO 50/250 SIP

6887

250

50

20000

6280 2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

ROTO 75/375 SIP

6888

375

75

20000

6280 2310

2350

2830

DN 500

1790/1540

ROTO 100/500 SIP 6889

500

100

30000

8800 2310

2350

2830

DN 600

1680/1380

Model

Šifra

ROTO 30/3 SIP

6890

Maks. skupni Maks. pretok skozi pretok Q (lit/s) separator Q (lit/s)

30

3

Dimenzije separatorja v mm Volumen (L) B (š) C (v-min) C (v-max) A (d)

3500

1987 1800

2050

Cevni prikljuèek Višina vtoka / iztoka DN (mm) Hv / HI (mm)

2500

DN 300

1460/1310

6891

60

6

3500

1987 1800

2050

2500

DN 300

1460/1310

6892

100

10

8000

2680 2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

ROTO 150/15 SIP

6893

150

15

8000

2680 2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

ROTO 200/20 SIP

6894

200

20

12000

3760 2310

2350

2830

DN 400

1890/1690

ROTO 300/30 SIP

6895

300

30

20000

6280 2310

2350

2830

DN 500

1790/1540

ROTO 400/40 SIP

6896

400

40

20000

6280 2310

2350

2830

DN 500

1790/1540

ROTO 500/50 SIP

6897

500

50

30000

8800 2310

2350

2830

DN 600

1680/1380

Hv

DN Hi Vmax, Vmin

DN

ROTO 60/6 SIP ROTO 100/10 SIP

A

B

5


Oljni separatorji

Oljni separator:

I. klasa (v obliki jaška)

Velikosti oljnega separatorja

Model

Šifra

Pretok Q lit/s (NS)

NS 1,5 SIP 8200

Volumen Vcelotni [l] Vusedalnika [l]

Jašek

A (d)

Dimenzije separatorja v mm Cevni prikljuèek Višina vtoka/iztoka DN (mm) Hv / Hi (mm) C (v-min) C (v-max) B (š)

1,5-3

680

300

FI1000X1500

1375

FI1000

1250

1500

DN 110

1020/920

8201

3-6

1140

550

FI1200X2000

1600

FI1200

1750

2000

DN 110

1100/1045

NS 6 SIP

8202

6-10

1650

750

FI1200X2500

1560

FI1200

2250

2500

DN 160

1590/1510

NS 10 SIP

8203

10-15

2350

1580

2xFI1200X2000

3300

FI1200

1750

2000

DN 160

1075/1010

NS 15 SIP

8204

15-20

3220

2150

2xFI1200X2500

3300

FI1200

2250

2500

DN 200

1550/1470

NS 20 SIP

8205

20-25

4350

2800

2XFI1200X3000

3300

FI1200

2750

3000

DN 200

2050/1970

C

DN

NS 3 SIP

E

D

6

400

B A


Oljni separatorji

Izbira vašega sistema Rotojev oljni separator se mora uporabljati v kombinaciji s separatorjem blata in vzorènim jaškom. Iz tega razloga je zaporedje celotne verige: separator blata - oljni separatorvzorèni jašek. Standard EN858-2 se lahko uporablja za izbiro pravega sistema. Po tem normativu je nominalna velikost podana s formulo:

Ns = (Qr + fx * Qs ) * fd NS = nominalni obseg v L/s Qr = maksimalni pretok deževnice v L/s Qs = maksimalni pretok odpadne vode v L/s fx = zadrževalni faktor, odvisen od narave izpusta (tabela I) Fd = faktor gostote za primerno lahko tekoèino (tabela I)

Tabela I Nàèin uporabe

fx

Industrijske odpadne vode, avtomobilske pralnice,bencinske postaje, èišèenje z oljem umazanih delov itd.

2

Z oljem umazana deževnica iz nepropustnih mest: parkirišèa, ceste, tovarniška dvorišèa itd.

0

Zadržite vsa razlitja lahkih tekoèin- zašèitite obmoèja okolice.

1

Tabela II Nàèin uporabe

gostota (g/cm3)

do 0.85

Od 0.85 do 0.90

Od 0.90 do 0.95

Faktor gostote fd Razred II

1

2

3

Razred I

1

1,5

2

Kombinacija razreda I in II

1

1

1

Vgradnja Pri vgradnji separatorja olja moramo upoštevati naslednje smernice: Jarek mora biti približno 50 cm širši od rezervoarja. Na ta naèin se lahko poleg rezervoarja oblikuje sloj stlaèenega peska. Preprièajte se, da se pod filtrskimi bloki nahaja dobro stisnjena plast. Standardna maksimalna globina montaže je 2,5 metra. V primeru, ko se rezervoar namesti na nižjem nivoju, moramo rezervoar po vstavitvi zašèititi z ojaèano konstrukcijo. Preprièajte se tudi, da ostri predmeti ne poškodujejo rezervoarja! Navodila za vgradnjo oljnega separatorja na terenu, kjer je prisotna podzemna voda: Separator moramo zaradi podzemnih voda uèvrstiti oziroma pridriti, da ga voda ne dvigne. Na dno jame izbetoniramo plošèo v kateri so vijaki za sidranje. Preko njih se lahko rezervoar pritrdi z poliesterskimi trakovi. Rabimo najmanj tri sidrne trakove nosilnosti najmanj 2500 kg. Celotni sistem napolnite z vodo, da: • zagotovite pravilno delovanje neposredno od samega zaèetka, • se izognete plavanju rezervoarja kot rezultat visoke talne vode, • zagotovite èiste senzorje pri elektronski alarmni napravi.

Dodatna oprema Senzori: • Merilec nivoja olja z alarmom • Merilec nivoja olja in blata z alarmom • Naprava za sporoèanje delovanja na mobilni telefon

Avtomatska zapora

Peskolov za vzorèenje

7


ROTO Murska Sobota, SLOVENIJA Tel: ++386 2 52 52 173 Fax: ++386 2 52 52 161 info@roto.si www.roto.si

ROTO GRAD Ivaniæ Grad, CROATIA Tel: ++385 1 28 30 404 Fax: ++385 1 28 30 402 dora@roto-grad.t-com.hr ROTO Alibunar Alibunar, SRBIJA Tel: 00381(0)11 364 16 90 Mob: 00381(0)63 206 212 alibunar@roto.si ROTO M Vinica, MACEDONIA Tel: ++389 3 33 63 516 Fax: ++389 3 33 63 516 rotomvinica@yahoo.com

Murska Sobota Ivaniæ Grad

Alibunar

Vinica

distributer:

Oljni separatorji  

ROTO - Odpadne vode; Oljni separatorji

Oljni separatorji  

ROTO - Odpadne vode; Oljni separatorji

Advertisement