Page 1

SYSTÉMY PRO ZACHYCENÍ PÁDU


Počty obalů se mohou lišit. Firma neodpovídá za případné chyby tisku, technických údajů nebo překladů. Ilustrace s částečně znázorněným příslušenstvím. Obrázky pro ilustrační účely. Tento katalog je ve výhradním vlastnictví firmy Rotho Blaas srl a nemůže být kopírován, reprodukován nebo publikován, a to ani v podobě výňatků, bez předešlého písemného souhlasu. Jakékoliv porušení je stíháno podle zákona. Dodané hodnoty musí být ověřeny odpovědným návrhářem. Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2016 by rothoblaas

3


Rothoblaas je italská nadnárodní společnost – s původem v alpské oblasti – s vedoucím postavením ve vývoji a navrhování řešení na vysoké technologické úrovni ve stavebnictví.

4


O NÁS Se specializací na trhu v oblasti truhlářství a celou řadou produktů a řešení jsme ideálním partnerem pro projektanty a stavitele.

UPEVNĚNÍ Vzduchotěsnost a

HYDROIZOLACE SNÍŽENÍ HLUKU OCHRANA PROTI PÁDU ZAŘÍZENÍ A STROJE

5


6


JSME VÁM K DISPOZICI VŠUDE Díky mezinárodní zkušenosti získané za více než 25 let činnosti a síti strategicky lokalizovaných dceřiných společností jsme schopni zajistit kvalitní služby, v nichž bezpečnost výrobků a včasné dodávky jsou vždy na prvním místě. Itálie - Cortaccia (Bolzano) Francie - Rakousko - Španělsko - Rusko - Lotyšsko - Argentina - Brazílie - Kolumbie Ekvádor Chile - Austrálie - Kanada

Mnichov Švýcarsko

Rakousko

Rotho Blaas

Milán

Benátky

7


8


OD MYŠLENKY NA TRH "U nás vše, co se týče výrobku, probíhá v rámci firmy. Pečujeme o celý proces od vývoje myšlenky až po uvedení na trh " Robert Blaas

RESEARCH Stavební potřeby trhu

DEVELOPMENT Studium nových řešení

TEST

Experimentální testy

CERTIFICATION

Audity prováděné kvalifikovanými subjekty

CHECK

Kontrola kvality

LAUNCH Uvedení na trh

9


10


K VAŠIM SLUŽBÁM Díky široké nabídce vícejazyčných vzdělávacích kurzů společně s přítomností mezinárodních konzultantů, specializovanému technickému servisu a komplexní internetové stránce s dokumentací, softwaru pro výpočty a konstrukčními detaily jsme Vám k dispozici každý den.

18

ROTHOSCHOOL

školení

KATALOGY A INFORMAČNÍ LISTY

1.600

dokumenty k dispozici on-line 6 SPECIALIZOVANÝCH INŽENÝRŮ

10.000 konzultace/rok

SOFTWARE MYPROJECT

260

vypočitatelné typy připojení

200

KONSTRUKČNÍ DETAILY

soubory dxf v knihovnách ke stažení

11


KNOW-HOW A KONZULTACE Specializovaná technická servisní služba a síť poradců na teritoriu jsou vždy k dispozici poskytnout komplexní technickou a kvalifikovanou podporu ve fázi navrhování, realizace a údržby zabezpečovacích systémů.

ASISTENCE PŘÍMO NA MÍSTĚ Asistence ze strany našich techniků po telefonu a na místě zahrnuje:

asistence skutečná a reální při pokládce kotvících zařízení a OOPP; případné ohledání místa přímo na místě realizace;

hodnocení zvláštních situací, které vyžadují podrobnější technickou podporu.

ROTHOSCHOOL Široká nabídka vzdělávacích kurzů a technických seminářů, zaměřených na aktualizaci dovedností profesionálních pracovníků v této oblasti.

Kurz systému zajištění proti pádu pro kvalifikovaného montéra. Kurz pro použití OOPP proti pádu z výšek a záchranné systémy. Kurz plánování systému zajištění proti pádu.

SPECIFICKÉ KURZY

12


KONTROLA A REVIZE Každý OOPP 3. kategorie, musí být podroben kromě běžné kontroly, která se provádí před a po každém použití, alespoň jednou ročně i kontrole ze strany odborného personálu. Rothoblaas, kromě doručení oznámení o lhůtě kontroly, nabízí možnost roční revize. Kontrola je zaznamenávána v příručce OOPP, přiložené ke každému výrobku. Příručka OOPP musí být uschována.

> OZNÁMENÍ PŘES E-MAIL

VIZUÁLNÍ KONTROLA

>

> ROČNÍ REVIZE

OOPP

PŘÍRUČKA OOPP

KONZULTACE A PROJEKTOVÁNÍ Rothoblaas nabízí komplexní poradenství s cílem zajistit účinnost a bezpečnost návrhu systémů pro zachycení pádu. Při návrhu systému pro zachycení pádu je velmi důležité vzít v úvahu následující aspekty:

Poloha přístupu na střešní krytinu.

Umístění dráhy na střešní krytině vedoucí k dosažení primárního kotvícího systému.

Umístění primárního kotvícího systému.

Měření výšky "průvanu" a případné umístění přídavných zařízení.

Kontrola konstrukce střešní krytiny - na ní závisí volba ukotvení.

13


MODERNÍ VÝROBCE Rothoblaas je moderní výrobce: navrhuje, vyrábí, certifikuje a prodává svá řešení se svým jménem a svou ochrannou známkou. Každá fáze výrobního procesu podléhá přísným a systematickým kontrolám ze strany třetích notifikovaných subjektů, které zaručují správný průběh.

ROZVOJ Zhotovení nového výrobku nebo systému předchází jeho konstrukční návrh.

Pat"l + S‫פ‬$

PROTOTYPY A ZKOUŠKY Návrh je pak převeden do prototypů, následně podrobených zkušebním testům k ověření výkonnosti.

14

L!p


NÁZEV VÝROBKU NÁZEV VÝROBKU SYMBOL UŽIVATELŮ “PŘEČTĚTE SI POKYNY” NORMY EN ČÍSLO ŠARŽE

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ Součástí balení je praktický průvodce s jasnými a podrobnými pokyny k instalaci a použití.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CERTIFIKÁT

Odkaz na: VÝROBCE

TYP CERTIFIKÁTU

VÝROBEK

DRŽITEL CERTIFIKÁTU

POUŽITÍ VÝROBKU

VÝROBEK

SMĚRNICI

MODEL

NORMU

PARAMETRY

CERTIFIKÁT

SMĚRNICE

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ROČNÍ KONTROLY

DATUM, PLATNOST, ČÍSLO ZKOUŠKY, ZÁZNAM

SUBJEKT, KTERÝ PROVÁDÍ ROČNÍ KONTROLU

INFORMACE O NOTIFIKOVANÉM SUBJEKTU

SUBJEKT, KTERÝ VYDÁVÁ CERTIFIKÁT

HMOTNOST

15


16


KOMPLETNÍ ŘADA Široká škála řešení pro přístup, tranzit a provádění operací na střešních krytinách v úplné bezpečnosti: Zajišťovací vedení Kotvící body Kolektivní ochranné pracovní prostředky (KOPP) Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) Přístupy Příslušenství a odpovídající upevnění

pracovat ve výškách nebylo nikdy bezpečnější 17


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

1

PATROL - TOWER

30

PATROL - SHIELD

36

PATROL KIT

42

PATROL - OCEL

42

PATROL - FASÁDA

44

PATROL - VZDUŠNÝ

45

KOTVÍCÍ BODY

2

LOOP - LOOP XL - KRAKEN

70

HOOK EVO

72

HOOK

74

KITE

76

MOBILNÍ UKOTVENÍ

90

OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY

92

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

ALLinONE - SYST

46

ALLinONE - VARIO

52

AOS

78

AOS 01

80

PEVNÉ PARAPETY

VARIO

DIASAFE

TAURUS

18

98

84

58

DIASAFE

3

ROTHONET 1

102

ROTHONET 2

104

SÍTĚ PRO ZACHYCENÍ PÁDU

106

MOBILNÍ PARAPETY

108

85

60

TEMP

64

POINT

86

TEMPORANEA

66

INDUSTRY-21

88


OOPP

4

PROTECTOR EVO

120

SADA OOPP

122

POSTROJE

124

SYSTÉMY PRO ZACHYCENÍ PÁDU

PŘÍSTUPY

LANKA

126

PÁSKY

131

KARABINY

131

ZATAHOVACÍ PRVKY

132

PŘÍSLUŠENSTVÍ

133

VERTICAL I

150

VERTICAL II

151

HÁKY PRO ŽEBŘÍKY TREPPIEDI (TROJNOŽKA)

134

VÝSTUP PO LANĚ

138

UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OMEZENÉ PROSTORY

RUKAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

140

142

5 168

ABS

172

AB1

174

AB7

176

ABU

178

INA

179

IHP - IHM

179

VINYLPRO

180

EPOPLUS

184

PROTIKUS DESKY

188

PŘÍSLUŠENSTVÍ

190

152

6

HBS

156

VGS

160

MET

SKR - SKS (CE)

164

19


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ: VOLBA A UMÍSTĚNÍ Aby se zabránilo riziku pádu při výkonu prací ve výškách, používají se kotvící zařízení, které lze aplikovat jak na nové budovy jakéhokoliv typu, tak na stávající budovy během renovace střešní krytiny. Tato zařízení musí splňovat požadavky normy EN 795 "Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení", souvisejících norem EN a jejich následných aktualizací.

DRUHY KOTVÍCÍ BOD

FLEXIBILNÍ ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

PEVNÉ ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

Samostatný kotvící systém, na němž je připevněno zařízení pro individuální ochranu proti pádu.

Flexibilní vedení s lanem mezi koncovými kotvícími body, ke kterému lze připojit zařízení pro individuální ochranu proti pádu přes karabinu nebo pohyblivý kotvící bod.

Vedení s pevným profilem, na který se aplikuje mobilní kotvící zařízení, aby se zabránilo nebezpečí pádu pracovníků z výšky.

VOLBA ZAŘÍZENÍ Volba kotvícího zařízení k použití se provádí na základě analýzy rizika, tvaru střešní krytiny a typu konstrukce.

ANALÝZA RIZIK

KONTROLA KONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY

PŘÍPADNÉ UMÍSTĚNÍ DALŠÍCH KOTVÍCÍCH BODŮ PRO ODSTRANĚNÍ EFEKTU "KYVADLA"

20

ZOHLEDNĚNÍ BODU PŘÍSTUPU NA STŘEŠNÍ KRYTINU

UMÍSTĚNÍ PRIMÁRNÍHO KOTVÍCÍHO SYSTÉMU

UMÍSTĚNÍ DRÁHY NA STŘEŠNÍ KRYTINĚ


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ KOTVÍCÍCH BODŮ Pro zajištění bezpečného přístupu a pohybu pracovníků, pracujících ve výškách, je nutné dodržovat některé základní aspekty v závislosti na situaci, v níž se pracuje:

3 4

A

2 1

4

4

B 4

C

A

Pracovník s dvojitým lankem pro pohyb mezi kotvícími body.

1

Bezpečný přístup na střešní krytinu přes kotvící bod

B

Pracovník s mobilním zařízením pro zachycení pádu vedeného druhu na kotvícím vedení.

2

Dráha pro dosažení primárního kotvícího systému přes kotvící body (max. 2 m)

3

C

Pracovník s mobilním zařízením pro zachycení pádu vedeného druhu na kotvícím vedení a s přídavným lankem pro zachycení pádu.

Primární kotvící systém (např. flexibilní zajišťovací vedení)

4

Kotvící body pro odstranění efektu kyvadla

21


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ: NORMY Vzhledem k tomu, že neexistují kolektivní ochranné prostředky na střešních krytinách, zákon stanovuje používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), k jejich použití v kombinaci s testovanými kotvícími zařízeními a výrobky v souladu s normou EN 795, s cílem umožnit pracovníkovi přístup, tranzit a provádění operací na střešních krytinách v úplné bezpečnosti.

NORMA EN 795:2012 TYP A

TYP B

Kotvící zařízení s jedním nebo více kotvícími body a s potřebou upevnění ke konstrukci.

Kotvící zařízení s jedním nebo více kotvícími body bez potřeby upevnění ke konstrukci.

TYP C

TYP D

Kotvící zařízení, které využívá flexibilní vedení s odklonem od vodorovné roviny nepřesahující 15°.

Kotvící zařízení, které využívá pevné vedení s odklonem od vodorovné roviny nepřesahující 15°.

TYP E

Kotvící zařízení pro použití na plochách až do 5° odklonu od vodorovné roviny, kde je účinnost založena jen na hmotnosti a na tření mezi samotným zařízením a povrchem.

ZKOUŠKY POŽADOVANÉ NORMOU EN 795:2012 Pro získání certifikátu se kotvící zařízení musí podrobit různým testům: • zkouška deformace • zkouška dynamické pevnosti a integrity • zkouška statické pevnosti Kromě těchto testů, pro získání certifikace kotvících zařízení, určených pro použití více pracovníky, se provádějí dodatečné zkoušky v souladu se specifickou technickou normou CEN/TS 16415 "Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně".

22


23


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK: STATICKÁ KONTROLA UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU Kotvící zařízení jsou systémy s kontrolovanou deformací, testovanou ve všech směrech (360°). Zastavením pádu se zařízení deformuje a absorbuje část energie přenášené z OOPP. Laboratorní testy ukázaly, jak významná je tato deformace pro upevňovací systémy, protože přispívá k přenášení nižšího zatížení jak na tyto systémy, tak na základní konstrukci.

ZATÍŽENÍ APLIKOVÁNA BĚHEM TESTOVÁNÍ

Výrobky Rothoblaas jsou testovány a certifikovány podle evropských norem EN 795:2012 a CEN/TS 16415:2013 na základě zkoušek, prováděných notifikovaným subjektem jak se statickým, tak s dynamickým zatížením. Počet uživatelů

Statická zkouška F [kN]

Dynamická zkouška F [kN]

12

9 (padající hmotnost 100 kg)

13

12 (padající hmotnost 200 kg)

14

9 dynamických + 2 statické*

15

9 dynamických + 3 statické*

Konstrukční hodnoty jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků. Výrobky prodávané firmou Rothoblaasbyly testovány na různých podkladech s různými upevňovacími systémy, tyto charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách jednotlivých výrobků a v jejich návodech k použití a údržbě. * Statické zatížení simuluje pracovníka padnuvšího dříve a visícího na kotvícím zařízení.

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK, DOPORUČOVÁN ZA ÚČELEM STATICKÉ KONTROLY UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU.

Pokud jde o konstrukční účinek, odkazujeme na bod 7 b normy EN 795:2012, která cituje: “uživatel musí být vybaven prostředky pro omezení maximálních dynamických sil, působících na něj během zadržení pádu s maximálně 6 kN”; tento požadavek je rovněž uveden ve všech příručkách výrobků, a proto jej považujeme za konstrukční zatížení pro výpočet.

DEFINICE KONSTRUKČNÍCH ZATÍŽENÍ A METODA KONTROLY

Použitá metoda výpočtu je založena na polovičaté pravděpodobnosti mezních stavů. Zatížení je klasifikováno jako variabilní účinek v základní kombinaci. Proto se jako konstrukční účinek bere v úvahu maximální zatížení přenášené pohlcovačem energie pracovníka: Qk = 6 kN Základní kombinace: Q = Qk · γQ + Wi · γQ Qk = maximální zatížení přenášené pohlcovačem energie EN 355 γQ = 1,5 dílčí koeficient pro variabilní účinky Wi = 1 kN pro každého dalšího pracovníka

24


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

KONSTRUKČNÍ ZATÍŽENÍ: JEDNOTLIVÉ BODY - TYP A

Počet uživatelů

Dynamický účinek padajícího pracovníka [kN]

Statické zatížení již padnuvších a visících pracovníků [kN]

Konstrukční účinek na ukotvení Q [kN]

6 x 1,5

+

-

=

9

6 x 1,5

+

1 x 1,5

=

10,5

6 x 1,5

+

1 x 1,5 + 1 x 1,5

=

12

6 x 1,5

+

1 x 1,5 + 1 x 1,5 + 1 x 1,5

=

13,5

KONSTRUKČNÍ ZATÍŽENÍ: ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ - TYP C X

Q

y

U systému zajišťovacích vedení se konstrukční účinek, působící na podpory, liší v závislosti na geometrii systému a typu podpory. Zatížení, aplikována během zkoušek, působí na lano ve středu rozpětí, jak je znázorněno na obrázku. Při změně délky rozpětí X a zatížení Fstanovují laboratorní testy konstrukční účinek Q , který působí na podpory. Konstrukční hodnoty jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků.

Q

F

PODPORA PRO TOWER - KONTROLOVANÁ DEFORMACE - ŘÍZENÍ SÍLY Q Mmax = 3 kNm 300/400/ 500/600

Q 130

Prvek Tower vykazuje jednoznačně elasticko-plastické chování. Proto, za účelem ověření, je nezbytné vzít v úvahu takové chování, i když je v rozporu s tím, co se obvykle stává při běžných statických kontrolách. Toto chování umožňuje snížit zatížení na upevnění/ konstrukci.

Ohybový moment, který generuje plastový závěs na základně kovového sloupu je roven 3 kNm.

25


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍKLAD VÝPOČTU: STATICKÁ KONTROLA UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU Deformovatelnost kotvícího zařízení snižuje zpomalení zastavení, čímž snižuje sílu přenášenou do upevňovacích systémů. Chování zařízení umožňuje také rozložení zatížení na upevňovací prvky vyváženým způsobem, čímž maximalizuje výkonnost.

KONTROLA UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU - např. HOOK EVO Rothoblaas HOOK EVO (str. 72) je certifikován jako kotvící zařízení podle normy EN 795/A:2012 pro šikmé dřevěné střechy, s nebo bez izolace, pro 1 pracovníka vybaveného OOPP podle normy EN 361 (postroje) a systémem pro zachycení pádu podle normy EN 363 (individuální systémy pro ochranu proti pádu). Zařízení bylo testováno při 360°.

Q MODEL ZLOMENÍ

30 40

Mechanismy zlomení, jež vyplynuly z experimentálních testů, ukazují mechanismus pevnosti vůči extrakci závitů šroubů.

26

100 min. 80 mm

MODEL KONTROLY

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Ve fázi prověřování bude vypočítána jako konstrukční hodnota pevnosti hodnota pevnosti vůči extrakci šroubů, jež jsou součástí upevňovacího systému.

Q = 9 kN (viz str. 25) Doba zatížení = Okamžitá

TRÁMEK

VOLBA ŠROUBU

B = 100 mm H = 140 mm Tvrdé dřevo C24

HBS = 8 x 280 mm Předvrtání = NE Délka závitu b = 80 mm

20 140


KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

VÝPOČET PEVNOSTI V TAHU PRO KONEKTOR (EN 1995:2008 a ETA-11/0030)

extrakce závitu

Zde vypočítané pevnosti v tahu v konektorech jsou uvedeny v tabulce na straně 156.

tah oceli

= 20,13 kN fax,k = 11,7 N/mm2 ρk = 350 kg/m3 nef = n0,9=2,69 lef = b = 80 mm α = 90° d = 8 mm

charakteristický parametr stoupání (ETA-11/0030) charakteristická hustota pro tvrdé dřevo C24 číslo efektivní pro osově zatížené šrouby s n = počet šroubů = 3 délka pronikání závitové části šroubu úhel mezi osou šroubu a směrem vláken vnější průměr závitu šroubu

Rtah,k = nef • ftah,k = 54,07 kN ftah,k = 20,1 kN

charakteristická kapacita tahu šroubu

PŘEDPISOVÉ HODNOTY

VÝPOČET SE SOFTWAREM myProject

EN 1995:2008 kmod = 1,1 γm = 1,3 γm2 = 1,25 Rax,90°,Rd = 17,03 kN Rtah,d = 43,26 kN Rax,Rd = 17,03 kN

Itálie - NTC 2008 kmod = 1 γm = 1,5 γm2 = 1,25 Rax,90°,Rd = 13,42 kN Rtah,d = 43,26 kN Rax,Rd = 13,42 kN

Q = 9 kN

Q = 9 kN

Rax,Rd > Q

Rax,Rd > Q

ZPRÁVA O VÝPOČTU

Program výpočtu myProject lze zdarma stáhnout z webové stránky www.rothoblaas.com. Možnost vybrat dvě různé normy pro výpočet (EN 1995:2008 a NTC 2008).

27


28


29

1. ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

PATROL

EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578

Zajišťovací vedení na držáku Nerezavějící ocel / pozinkovaná ocel

PRAKTIČNOST Výška držáku mezi 300 a 600 mm, aby se mohla přizpůsobit různým tloušťkám střešní krytiny.

OBLASTI POUŽITÍ Upevnění pro jakýkoliv typ střešní krytiny/konstrukce: přímo na hřebenový nosník s držákem s plochou základnou na sklon střechy s nakloněným sloupem a příslušenstvím TOWER SLOPE na hřeben střechy nad krytinový podklad se sloupem s plochou základnou a příslušenstvím TOWER PEAK

30

PATROL-TOWER

UPEVNĚNÍ

PŘEVEDITELNOST Zařízení s kontrolovanou deformací pro snížení zatížení na upevnění/konstrukci.

ESTETIKA Válcový systém zmenšené velikosti, minimalizuje vizuální dopad na střešní krytině.

BEZPEČNOST Podpora je vybavena výztužným vnějším pouzdrem pro snížení přenosu síly na svary.


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘIZPŮSOBITELNOST Možnost montáže držáku nad krytinový podklad s pomocí specializovaných příslušenství (např. TOWER SLOPE)

VÍCEÚČELOVOST Systém byl navržen pro instalaci na konstrukcích z dřeva, betonu a oceli.

FUNKČNOST Připraven se zaintegrovaným pohlcovačem energie a napínákem lana. Všechny technické informace systému jsou vytištěny na napínáku.

PATROL-TOWER

31


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KÓDY A ROZMĚRY INOX

PODPORA PRO TOWER A TOWER A2

H

PODPORA PRO TOWER 22

kód TOWER300 TOWER400 TOWER500 TOWER600

H [mm] 300 400 500 600

materiál pozinkovaná ocel S235JR pozinkovaná ocel S235JR pozinkovaná ocel S235JR pozinkovaná ocel S235JR

ks/balení 1 1 1 1

TOWERA2500

500

nerezavějící ocel 1.4301 / AISI304

1

kód TOWER22500

H [mm] 500

materiál pozinkovaná ocel S235JR

ks/balení 1

H

PŘÍSLUŠENSTVÍ typ

popis

rozměry [mm]

TOPLATE 2.0

nastavitelná deska

350 x 350 x 8

podpora

strana

189 TOPLATE

pevný protikus desky

150 x 150 x 8

TOWER PEAK

sada adaptéru pro střešní hřeben

350 x 100 x 30 189

TOWER SLOPE

sada upevňovacího vedení pro střešní úbočí

SKLON POVRCHU

<5°

1200 x 100 x 20

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Dřevěná konstrukce min. rozměry 160 x 160 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 140 mm Ocelová konstrukce min. tloušťka 6 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

8 šroubů VGS + 4 podložky

šrouby na dřevo

9

160 - 164

1 kit BEF

sada pro upevnění TOWER

9

191

4 kotvící prvky AB1

těžký kotvící prvek

M12

174

4 závitové tyče + VINYLPRO

chemický kotvící prvek

M12

164 - 180

4 nýty

nýt

M12

-

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

32

PATROL-TOWER

d [mm]

podpora

strana


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

GEOMETRIE Ø48

TOWER A TOWER A2

TOWER 22

30

Ø48 30 Ø9,5 Ø15

Ø9,5 Ø15

120

110

150

300-600

110

500

120

150 8

120

120

8

22°

150

150

TECHNICKÉ PARAMETRY X = max. 15 m

X = max. 15 m

Q

Q

Y

F

DÉLKA ROZPĚTÍ X [m] BEZ sloupu TOWER ŠIPKA sloup TOWER300 Y [m] sloup TOWER600

2 0,49 1,26 1,33

6 0,84 1,55 2,10

8 0,96 1,77 2,40

10 1,08 1,97 2,66

12 1,18 2,15 2,90

15 1,32 2,40 3,26

SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

Q

EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 Mmax = 3 kNm

300/400/ 500/600

Q 130

kód TOWER

STATICKÁ SÍLA

DYNAMICKÁ SÍLA

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Fs [kN] (1) 15

Fd [kN] (2) 12

Mmax [kNm] 3

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

PATROL-TOWER

33


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRŮCHOZÍ ÚHLOVÝ PRVEK PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM

KONCOVÝ PRVEK/ POHLCOVAČ/NAPÍNÁK

kód PASANG

kód SPEAR 2 ks/balení

ZARÁŽKA kód PATROLSTOP

KONCOVÝ PRVEK kód PATROLTERM

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NEPRŮCHOZÍ ÚHLOVÝ PRVEK UNIVERZÁLNÍ kód PATROLANG ŠTÍTEK O PŘÍSTUPU kód SI102235

ZARÁŽKA kód PATROLSTOP

LANO kód SEIL-30

34

PATROL-TOWER


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM kód PASINT

ŠTÍTEK O PŘÍSTUPU kód SI102235

LANO kód SEIL-30

POSUVNÉ ZAŘÍZENÍ (KLUZÁK) kód SLIDE1 odstranitelný kód SLIDE2 pevný

KONCOVÝ PRVEK STŘEDNÍ PRVEK NEPRŮCHOZÍ

kód PATROLTERM

kód PATROLMED

STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KONEKTOREM

KONCOVÝ PRVEK/ POHLCOVAČ/NAPÍNÁK

kód PATROLINT

kód SPEAR 2 ks/balení

PATROL-TOWER

35


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

PATROL

EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578

Zajišťovací vedení na podpoře SHIELD Nerezavějící ocel

PACKAGING Dodává se s montážními nýty a pryžovými buněčnými těsněními pro dokonalou hydroizolaci.

PRAKTIČNOST Navržen tak, aby umožňoval jednoduchou a rychlou instalaci.

OBLASTI POUŽITÍ Upevnění pro jakýkoliv typ vlnité střešní krytiny: s izolací bez izolace pro plechy z oceli a hliníku

DISKRÉTNOST Zařízení zajišťuje sníženou vizuální dopad díky malým rozměrům, které nemají žádný vliv na eventuální přítomnost fotovoltaických systémů.

DESIGN Systém s moderními liniemi pro optimální estetický vzhled.

36

PATROL-SHIELD

UPEVNĚNÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘIZPŮSOBITELNOST Používá se na všech střechách z vlnitého plechu se vzdáleností mezi rýhami až do 420 mm.

FUNKČNOST Systém může být instalován na stávajících střechách bez nutnosti odstranění plechu.

VÍCEÚČELOVOST Možnost instalovat přímé a úhlové zajišťovací vedení pomocí vhodných doplňků na základě potřeb.

PATROL-SHIELD

37


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KÓDY A ROZMĚRY INOX

ZAŘÍZENÍ SHIELD

kód SHIELD

B [mm] 360

L [mm] 476,5

materiál nerezavějící ocel 1.4301 / AISI304

ks/balení 1

B

L

SKLON POVRCHU

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři)

<5°

Vlnitý ocelový plech min. tloušťky 0,5 mm Vlnitý hliníkový plech min. tloušťky 1 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ (ETA-13/0255) typ

popis

průměr otvoru [mm]

podpora

32 nýtů

nýt 6,3 x 20,2

6,5

součástí dodávky

BEF306-VE50

nýt 6,3 x 20,2 / 1 balení s 50 ks

6,5

k objednání

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE

osa lana 85

450

476

30 30 30

180 - 420

38

PATROL-SHIELD

180 - 420


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

INSTALACE

180 1

2

- 42

0

3

Aplikujte lepicí pásku z buněčné pryže na

Nainstalujte upevňovací lišty vyvrtáním 32 otvorů o

Zafixujte upevňovací lišty pomocí 32 nýtů, které

upevňovací lišty.

průměru Ø6,5 mm centrálně vzhledem k rýhám.

jsou součástí dodávky.

4

5

6

Upevněte do centrálního otvoru šroub M16 s

Připevněte základovou desku na upevňovací lišty se

Pevně utáhněte všechny šrouby pro zpevnění

podložkami a maticí, které jsou součástí dodávky.

4 šrouby M8, které jsou součástí dodávky.

kotvícího bodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY X = max. 7,5 m

X = max. 7,5 m

Q

Q Y

DÉLKA ROZPĚTÍ ŠIPKA

X [m] Y [m]

2 0,62

F

7,5 1,44

SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

Q

Q

EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 STATICKÁ SÍLA Q

Q

kód SHIELD

Fs [kN] 13

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Fd [kN] 12

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 17,10

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

PATROL-SHIELD

39


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRŮCHOZÍ ÚHLOVÝ PRVEK PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM kód PASANG

KONCOVÝ PRVEK kód PATROLTERM

KONCOVÝ PRVEK/POHLCOVAČ/NAPÍNÁK kód SPEAR 2 ks/balení

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NEPRŮCHOZÍ ÚHLOVÝ PRVEK UNIVERZÁLNÍ kód PATROLANG

KONCOVÝ PRVEK kód PATROLTERM

KONCOVÝ PRVEK/POHLCOVAČ/NAPÍNÁK kód SPEAR 2 ks/balení

40

PATROL-SHIELD


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM kód PASINT

ŠTÍTEK O PŘÍSTUPU kód SI102235 POSUVNÉ ZAŘÍZENÍ (KLUZÁK) kód SLIDE1 odstranitelný kód SLIDE2 pevný

LANO ZARÁŽKA

kód SEIL-30

kód PATROLSTOP

STŘEDNÍ PRVEK NEPRŮCHOZÍ kód PATROLMED

STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KONEKTOREM

ŠTÍTEK O PŘÍSTUPU kód SI102235

kód PATROLINT

LANO kód SEIL-30

ZARÁŽKA kód PATROLSTOP

PATROL-SHIELD

41


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

PATROL KIT

UPEVNĚNÍ EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578

Zajišťovací vedení Patrol v sadě / nerezavějící ocel

součástí pouze v PATROLKIT25

KÓDY A ROZMĚRY kód 1 2 3

1

10 m

2

15 m

3

25 m

PATROLKIT10 PATROLKIT15 PATROLKIT25

PATROL

3

KÓDY

2

kód 1 1 6

42

PATROL

5

Ø lana 8 8 8

ks/balení 1 1 1

EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578

Zajišťovací vedení na ocelové konstrukci

4

L [mm] 10 15 25

INOX

2 3 4 5 6

PATROLEND SPEAR SEIL-30 PATROLINT PATROLMED PATROLANG

INOX

popis koncový prvek koncový prvek / pohlcovač / napínák lano střední prvek průchozí s konektorem střední prvek neprůchozí úhlový prvek

ks/balení 1 2 1 1 1


43


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

PATROL

UPEVNĚNÍ EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578 COMING SOON

Zajišťovací vedení průchozí na fasádě Nerezavějící ocel 3

4

BEZPEČNOST

6

2

S pomocí posuvných zařízení je možné obejít střední a úhlové prvky bez odpojení se od systému. 8

5 10

UNIVERZÁLNOST

9

Možnost přímé instalace na různé typy konstrukcí (beton, dřevo, ocel).

1 7

KOMPLETNÍ Tento systém umožňuje vytvářet kombinované zajišťovací vedení díky dostupnému příslušenství.

KÓDY kód 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

44

PATROL-FASÁDA

PATROLTERM PARTERM PAREND PARIN PAREX PARINTER SPEAR SEIL-30 SLIDE1 SLIDE2 PATROLSTOP SI102235

INOX

popis koncový prvek (k přiřazení k PARTERM) sada koncového prvku pro fasádu koncový prvek se 4 nohami pro fasádu úhlový prvek průchozí vnitřní úhlový prvek průchozí vnější střední prvek průchozí koncový prvek / pohlcovač / napínák lano odstranitelné posuvné zařízení pevné posuvné zařízení zarážka štítek o přístupu

ks/balení 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

PATROL

UPEVNĚNÍ EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578 COMING SOON

Zajišťovací vedení průchozí ve vzduchu Nerezavějící ocel

4

6

1

INSTALACE Systém je určen pro montáž nad hlavou pracovníka.

2

3

MODULÁRNÍ Umožňuje strukturovat zajišťovací vedení podle potřeb přímo na místě instalace.

7 5

JEDNODUCHÝ Díky posuvným zařízením umožňuje tento systém obejít střední a úhlové prvky bez odpojení se od systému s cílem usnadnit a urychlit průchod pracovníků.

KÓDY kód 1 2 3 4 5 6 7

TOWER* PATROLTERM PASINT PASANG SPEAR SEIL-30 SLIDE3 PATROLSTOP SI102235

INOX

popis držák koncový prvek střední prvek průchozí úhlový prvek průchozí koncový prvek / pohlcovač / napínák lano pevné posuvné zařízení zarážka štítek o přístupu

ks/balení 1 1 1 1 2 1 1 1

* Systém je kompatibilní s držákem TOWER300/400/500/600 a verzí z nerezavějící oceli

TOWERA2500

PATROL-VZDUŠNÝ

45


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

ALLinONE

EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578

Zajišťovací vedení na podpoře SYST Nerezavějící ocel/hliník

VÍCEÚČELOVOST Díky vyměnitelným čelistem se přizpůsobí různým typům průmyslové střešní krytiny.

PRAKTIČNOST OBLASTI POUŽITÍ Ukotvení pro každý typ falcované a průmyslové střešní krytiny: čelisti pro standardní falcovaný plech čelisti pro průmyslové střešní krytiny na poptávku pro plechy z oceli a hliníku

Systém může být instalován na stávajících střechách bez nutnosti odstranění plechu.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ Snadná, rychlá a přesná instalace, nevyžaduje vrtání krytiny.

SPOLEHLIVOST Zařízení zajišťuje vysokou stabilitu a odolnost v případě namáhání.

46

ALLinONE-SYST

UPEVNĚNÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘIZPŮSOBITELNOST S použitím různého příslušenství umožňuje tento systém vytvářet kombinované zajišťovací vedení dle každé potřeby.

KOMPLETNÍ Připraven se zaintegrovaným pohlcovačem energie a napínákem lana. Všechny technické informace systému jsou vytištěny na napínáku.

FUNKČNOST Instalace systému nevyžaduje vrtání krytiny, aby se zabránilo tepelným mostům a zajistila hydroizolace struktury.

ALLinONE-SYST

47


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KÓDY A ROZMĚRY SYST KONCOVÝ PRVEK-ÚHLOVÝ PRVEK

kód AIOSYST-01

B [mm] 680

L [mm] 395

materiál hliník ALMg3

ks/balení 1

kód AIOSYST-01SZH

B [mm] 680

L [mm] 195

materiál hliník ALMg3

ks/balení 1

B

L

SYST STŘEDNÍ PRVEK PŘÍMÝ

B

L

SKLON POVRCHU

<5°

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Falcovaný ocelový plech tloušťky ≥ 0,5 mm Falcovaný hliníkový plech tloušťky ≥ 0,7 mm Nelze instalovat na měděném plechu.

90°

GEOMETRIE KONCOVÝ PRVEK-ÚHLOVÝ PRVEK

STŘEDNÍ PRVEK PŘÍMÝ

49 410 - 610

395

12 49

49 410 - 610

195

195 395 680

680

48

ALLinONE-SYST


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

INSTALACE 20 Nm

1

3

Správné umístění na falcovaný plech

Upínací síla šroubů pomocí momentového klíče (str. 190) 20 Nm

>1,5 m >1,5 m

2a

>1,5 m

>1,5 m

4

2b

Upínací síla šroubů pomocí momentového klíče (str. 190)

Minimální vzdálenost od okraje, aby se zabránilo zvednutí plechu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

X = max. 7,5 m

X = max. 7,5 m

Q

Q Y

DÉLKA ROZPĚTÍ ŠIPKA

X [m] Y [m]

7,5 1,15

F

SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

Q

EN 795

Q

Q

STATICKÁ SÍLA

Q

kód AIOSYST-01 AIOSYST-01SZH

Fs [kN] 14 14

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Fd [kN] 10,5 10,5

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 17 6

(1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

ALLinONE-SYST

49


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRŮCHOZÍ STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM

SADA ŠTÍTKŮ*

kód AIOSZH-10

kód TYP-20-IT *na požádání lze dodat v dalších jazycích

POSUVNÉ ZAŘÍZENÍ (KLUZÁK)

LANO kód SEIL-30

kód GLEIT-10 odstranitelný kód GLEIT-13 pevný

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NEPRŮCHOZÍ LANO kód SEIL-30

SADA ŠTÍTKŮ* kód TYP-20-IT *na požádání lze dodat v dalších jazycích

STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KONEKTOREM kód KITSZH-10

50

ALLinONE-SYST


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ÚHLOVÝ PRVEK 90° PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM kód AIOEDLE-10

SADA KONCOVÉHO PRVKU kód ENDS-10 2 ks/balení

KONCOVÝ PRVEK ÚHLOVÝ PRVEK 45° PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM

kód AIOEB-10

kód AIOEDLE-11

ÚHLOVÝ PRVEK UNIVERZÁLNÍ

SADA KONCOVÉHO PRVKU

kód AIOEDLE-14

kód ENDS-10 2 ks/balení

KONCOVÝ PRVEK kód AIOEB-10

ALLinONE-SYST

51


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

ALLinONE

EN 795 C+E

Zajišťovací vedení na podpoře VARIO Nerezavějící ocel

PLOCHÉ STŘECHY Vhodný pro střešní krytiny až do maximálního sklonu 3°.

PRAKTIČNOST Může být instalován na stávajících střechách bez nutnosti vrtání krytiny.

OBLASTI POUŽITÍ Ukotvení pro jakýkoliv typ ploché krytiny (sklon max. 3°): zvláště vhodný pro zelené střechy krytiny, které nelze vrtat terasy

PACKAGING Zahrnuje upevňovací šrouby a drenážní koberec k zajištění hydroizolace krytiny.

SPOLEHLIVOST Konečná hmotnost systému zajišťuje vynikající stabilitu při namáhání.

52

ALLinONE-VARIO

UPEVNĚNÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

VÍCEÚČELOVOST Umožňuje vytvářet přímé a úhlové zajišťovací vedení pomocí vhodných doplňků pro splnění jakýchkoliv potřeb.

FUNKČNOST Podpěrný systém, který nevyžaduje vrtání krytiny, čímž se zabrání tepelným mostům a zajistí se hydroizolace struktury.

DISKRÉTNOST Možnost částečně skryté instalace zařízení na zelených střechách.

ALLinONE-VARIO

53


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KÓDY A ROZMĚRY INOX

VARIO KONCOVÝ PRVEK-ÚHLOVÝ PRVEK

L

kód AIOVARIO-40

B [mm] 1675

L [mm] 1675

materiál nerezavějící ocel 1.4301 IIA

ks/balení 1

Výrobek složený z kovových dílů (betonové desky nejsou součástí dodávky)

B

INOX

VARIO STŘEDNÍ PRVEK

kód AIOVARIO-20

B [mm] 555

L [mm] 1675

materiál nerezavějící ocel 1.4301 IIA

ks/balení 1

Výrobek složený z kovových dílů (betonové desky nejsou součástí dodávky)

L B

SKLON POVRCHU

<5°

OBLASTI POUŽITÍ PLOCHÉ STŘECHY ZELENÉ STŘECHY

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY vložka

popis vložky

rozměry vložky [mm]

pohotovostní hmotnost VARIO [kg] konečná hmotnost [kg]

12 desek (4 x 3)

prefabrikované betonové desky

500 x 500 x 50

23

350

16 desek (4 x 4)

prefabrikované betonové desky

500 x 500 x 38

23

350

6 desek (2 x 3)

prefabrikované betonové desky

500 x 500 x 50

15

180

8 desek (2 x 4)

prefabrikované betonové desky

500 x 500 x 38

15

180

AIOVARIO-40

AIOVARIO-20

54

ALLinONE-VARIO


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

GEOMETRIE KONCOVÝ PRVEK-ÚHLOVÝ PRVEK

STŘEDNÍ PRVEK

1675 1120

167

510

1675

555

1675

555

1675

167

1120

1675

510

INSTALACE

1

2

Střešní krytina musí mít po obvodu obrubník H ≥ 50 mm

3

Montáž a umístění

Vyplnění prostorů betonovými deskami

TECHNICKÉ PARAMETRY max. 7,5 m

max. 3 m

max. 7,5 m

ALLinONE-VARIO

55


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRŮCHOZÍ STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM

SADA ŠTÍTKŮ* LE ZZONTA 0158 O ORI ORAGGI DI ANC LINEA :1996 Cl.C EN 795

kód AIOSZH-10

kód TYP-21-IT

O DI IL PUNT SOTTO A DA: O MIN. DETERMIN DPI SI IO LIBER 1m TE DEL RICAN STATURA + LO SPAZ TA DALL’ALTO + DEL FABB CADU E FUNE AZIONE 2017 INDIC + INFLESSION 2016 ZZATO UTILI E 2015 TO DA ALLAZION DI INST INSTALLA DATA SIMO ALE DEL PROS DATA ROLLO ANNU CONT

*na požádání lze dodat v dalších jazycích

: ETTO

RO PROG

NUME

LANO kód SEIL-30 ŠTÍTEK O PŘÍSTUPU

POSUVNÉ ZAŘÍZENÍ (KLUZÁK) kód GLEIT-10 odstranitelný kód GLEIT-13 pevný

kód SI102235

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ NEPRŮCHOZÍ LANO SADA ŠTÍTKŮ* O ORAGGI DI ANC LINEA :1996 Cl.C EN 795

NTALE ORIZZO 0158

kód SEIL-30

kód TYP-21-IT

O DI IL PUNT SOTTO A DA: O MIN. DETERMIN DPI SI IO LIBER 1m TE DEL RICAN STATURA + LO SPAZ TA DALL’ALTO + DEL FABB CADU E FUNE AZIONE 2017 INDIC + INFLESSION 2016 ZZATO UTILI E 2015 TO DA ALLAZION DI INST INSTALLA DATA SIMO ALE DEL PROS DATA ROLLO ANNU CONT

: ETTO

RO PROG

NUME

*na požádání lze dodat v dalších jazycích

STŘEDNÍ PRVEK PRŮCHOZÍ S KONEKTOREM kód KITSZH-10

ŠTÍTEK O PŘÍSTUPU kód SI102235

56

ALLinONE-VARIO


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

SADA KONCOVÉHO PRVKU

ÚHLOVÝ PRVEK 45° PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM

ÚHLOVÝ PRVEK 90° PRŮCHOZÍ S KLUZÁKEM

kód ENDS-10 2 ks/balení

kód AIOEDLE-10

KONCOVÝ PRVEK

kód AIOEDLE-11

kód AIOEB-10

ÚHLOVÝ PRVEK UNIVERZÁLNÍ kód AIOEDLE-14

SADA KONCOVÉHO PRVKU kód ENDS-10 2 ks/balení

KONCOVÝ PRVEK kód AIOEB-10

ALLinONE-VARIO

57


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

DIASAFE

UPEVNĚNÍ EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2012

Systém podpěrného zajišťovacího vedení Nerezavějící ocel / plast vyztužený skleněnými vlákny (PRFV)

3 2

1 8

4 6 10

7 5 9

PLOCHÉ STŘECHY Vhodný pro střešní krytiny až do maximálního sklonu 5°.

RYCHLÁ INSTALACE Systém se skládá z několika málo složek, které usnadňují a urychlují montáž.

OBLASTI POUŽITÍ Ukotvení pro jakýkoliv typ ploché krytiny (sklon max. 5°): zvláště vhodný pro zelené střechy krytiny, které nelze vrtat

FUNKČNOST Podpěrný systém, který nevyžaduje vrtání krytiny, čímž se zabrání tepelným mostům a zajistí se hydroizolace struktury.

VÍCEÚČELOVOST Umožňuje vytvářet přímé a úhlové zajišťovací vedení pomocí vhodných doplňků pro splnění jakýchkoliv potřeb.

58

DIASAFE


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KÓDY

INOX

kód 1 2 3 4 5 6

popis kotvící zařízení - LINE koberec pro zachycení pádu s kuželem (plast) široký kužel (plast) upevňovací hlavička upevňovací kroužek čtvercová podložka

DD02 DD03 DD04 DD05 DD06 DD07

SKLON POVRCHU

<5°

ks/balení 1 1 1 1 1 1

kód 7 8 9 10

popis očko pro vytvoření smyčky lana napínák lana čelist ocelové lano Ø8 mm (7 x 19) dokumentace

DD08 DD09 DD10 DD11 DD13

ks/balení 1 1 1 1

Použijte kódy DD02/03/04/05/06 jako KOTVÍCÍ BODY. Přidejte kódy DD07/08/09/10 pro každý KONCOVÝ PRVEK.

OBLASTI POUŽITÍ PLOCHÉ STŘECHY ZELENÉ STŘECHY

90°

GEOMETRIE 3000 300

osa lana

3000

INSTALACE lano ochranný plastový kužel ≥ 80 kg/mq zátěž se štěrkem nebo zeminou horizontální nosné podkroví různé typy

TECHNICKÉ PARAMETRY max. 7,5 m

max. 2,08 m

max. 7,5 m

DIASAFE

59


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

TAURUS

UPEVNĚNÍ EN 795/D:2012 CEN/TS 16415:2012 UNI 11578

Kolejnicový systém

HORIZONTÁLNÍ

Nerezavějící ocel / hliník

EN 353-1:2002 CNB/P/11.073

SVISLÝ

RYCHLÁ INSTALACE Díky velké vzdálenosti mezi upevněními kolejnic vyžaduje montáž omezený počet upevňovacích bodů.

KOMPLETNÍ Dostupnost tří různých posuvných zařízení na kuličkových ložiskách: horizontální, vertikální a polyvalentní.

OBLASTI POUŽITÍ Vhodné pro použití na konstrukce z: dřeva betonu oceli

BEZPEČNOST Vertikální a polyvalentní posuvná zařízení jsou vybavena automatickou brzdící jednotkou.

DISKRÉTNOST Kolejnice zajišťuje malé rozměry na krytině, čímž se minimalizuje vizuální dopad.

60

TAURUS


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLASTI POUŽITÍ Dřevěná nosná konstrukce Betonová nosná konstrukce Ocelová nosná konstrukce

90°

GEOMETRIE POJEZD

KOLEJNICE 41 30

101

10 10 34

L

86

INSTALACE ≤ 170 LHORIZONTÁLNÍ = 3000 (doporučeno:2000) LVE VZDUCHU = 1500 LKLESÁNÍ = 1000 ≤ 47 ≤ Ø47

L

175

L

200

140

162 41 3000

≤ 2000

200 Spojovací prvek horizontální - vertikální

170

700-1000 1

Spojovací prvek horizontální 2

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

Q

Q

EN 795 STATICKÁ SÍLA

Q

kód TAUBEF*

Q Q

Fs [kN] 15

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Fd [kN] 6

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 6

(1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

* Odkazujeme na kódy TAUBEF na str. 62

TAURUS

61


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PRVKY PEVNÉHO ZAJIŠŤOVACÍHO VEDENÍ TAURUS

62

TAURUS

kód TAUBEF-10

popis podpora kolejnice

ks/balení 1

kód TAUBEF-20

popis nastavitelná podpora kolejnice pro fasádu

ks/balení 1

kód TAUBEF-12

popis obdélníková matice M10 pro ocelové konstrukce

ks/balení 5

kód TAUBEF-30

popis upevňovací úhlový prvek M16

ks/balení 1

kód TAUEA-10

popis pevná závěrka kolejnice - přístup není možný

ks/balení 1

kód TAUEA-11

popis pohyblivá závěrka kolejnice - přístup je možný

ks/balení 1

kód TAUVB-10

popis spojovací prvek kolejnice

ks/balení 1

kód TAUVB-12

popis spojovací prvek kolejnice pro TAUBEF-12

ks/balení 2

kód TAUBEF-90

popis upevňovací prvek pro žebříky

ks/balení 1

kód TAUGLEIT-H-11

popis posuvné zařízení na horizontální tyči a ve vzduchu (0° ± 5°)

ks/balení 1

kód TAUGLEIT-A-30

popis posuvné zařízení na horizontální a vertikální tyči

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PRVKY PEVNÉHO ZAJIŠŤOVACÍHO VEDENÍ TAURUS

kód TAUGLEIT-V-20

kód RAIL-10-3000

popis posuvné zařízení na tyči pouze pro vertikální aplikace (90°)

ks/balení 1

popis horizontální tyč (0° ± 5° )

L [mm] 3000

ks/balení 1

kód RAIL-20-15

popis ohyb pro systém TAURUS RAIL 15°

L [mm] 480

ks/balení 1

kód RAIL-20-30

popis ohyb pro systém TAURUS RAIL 30°

L [mm] 552

ks/balení 1

kód RAIL-20-45

popis ohyb pro systém TAURUS RAIL 45°

L [mm] 614

ks/balení 1

kód RAIL-20-60

popis ohyb pro systém TAURUS RAIL 60°

L [mm] 666

ks/balení 1

kód RAIL-20-75

popis ohyb pro systém TAURUS RAIL 75°

L [mm] 707

ks/balení 1

kód RAIL-20-90

popis ohyb pro systém TAURUS RAIL 90°

L [mm] 735

ks/balení 1

kód RAIL-30-90 RAIL-40-90

popis ohyb s vnějším profilem tyče 90° ohyb s vnitřním profilem tyče 90°

L [mm] 825 829

ks/balení 1 1

kód TAUTYP-10-IT

popis

ks/balení

štítek pro horizontální systém a systém ve vzduchu v italském jazyce (na požádání lze dodat v dalších jazycích)

1

TAURUS

63


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

TEMP

UPEVNĚNÍ

EN 795 B+C

Mobilní kotvící vedení Nerezavějící ocel / eloxovaný hliník / pozinkovaná ocel SADA KONCOVÉHO PRVKU kód TEMPENDS-10 2 ks/balení

LANO kód SEIL-30

PODPORA PRO STŘEDNÍ PRŮCHOZÍ PRVEK S KLUZÁKEM* kód TEMPSZH-10

* kluzák GLEIT-10/13 (pag. 50)

VÍCEÚČELOVOST Ideální pro tesařské práce, fasády budov, průmyslové sklady, mosty, atd.

JEDNODUCHOST Systém navržen pro rychlou a snadnou instalaci.

OBLASTI POUŽITÍ Upevnění pro jakýkoliv typ krytiny: práce v interiérech práce v exteriérech práce na střechách

KOMPLETNÍ SYSTÉM Sada koncového prvku se zaintegrovaným pohlcovačem energie.

FUNKČNOST Mobilní zajišťovací vedení, vhodné k zajištění dočasné bezpečnosti v pracovních kontextech krátkého trvání.

64

TEMP


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLASTI POUŽITÍ Dřevěná nosná konstrukce Betonová nosná konstrukce Ocelová nosná konstrukce

90°

≥ 500 mm

INSTALACE

Ø

1

2

Umístit na nosnou konstrukci správným způsobem

>1 00 m

m

m

3

Ovinout víckrát kolem konstrukce

22

0m

mm ≥ 900

4

Minimální vzdálenost před zahájením napínání

Respektovat rozměry pro správnou montáž napínáku

TECHNICKÉ PARAMETRY X = min. 6 m - max. 20 m

X = min. 6 m - max. 20 m

Y

Q

Q

Y F

DÉLKA ROZPĚTÍ ŠIPKA

X [m] Y [m]

6 1,1

12 1,7

15 2

20 2,5

SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

EN 795 STATICKÁ SÍLA

kód TEMPENDS-10

Fs [kN] 15

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Fd [kN] 9

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 22

(1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 100 kg z výšky 2,5 metrů.

TEMP

65


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

TEMPORANEA

UPEVNĚNÍ EN 795/C:2012 CEN/TS 16415:2013

Mobilní zajišťovací vedení Pásek z polyesteru

FLEXIBILITA Systém vhodný pro krátkodobé operace, zajišťuje bezpečnost max. 2 pracovníků.

PACKAGING Zahrnuje řehtačkový napínák. Taška přišitá k pásku pro usnadnění přepravy

ukotvení konektor

ukotvení pásek z polyesteru 30 mm

konektor

≥ 40 kN ≥ 21 kN* napínák přepravní taška

INSTALACE A POUŽITÍ Rychlá montáž pomocí konektoru a pásku pro velké zatížení.

KÓDY A ROZMĚRY kód AS3080

L [m] 20

materiál polyester

ks/balení 1

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY

66

TEMPORANEA

typ

popis

strana

2 karabiny

konektor pro velké zatížení ≥ 40 kN

131

2 pásky

pásek pro velké zatížení ≥ 21 kN*

131


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLASTI POUŽITÍ Dřevěná nosná konstrukce Betonová nosná konstrukce Ocelová nosná konstrukce

90°

INSTALACE max. 20 m min. 2 m

max. 15°

F = 150 kg

F > 150 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY X = min. 2 m - max. 20 m

X = min. 2 m - max. 20 m

Q

Q

Y

Y F

DÉLKA ROZPĚTÍ ŠIPKA

X [m] Y [m]

2 0,3

5 0,75

10 1,5

15 2,25

20 3

SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 STATICKÁ SÍLA

kód AS3080

Fs [kN] 19

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Fd [kN] 12

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 21*

(1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

* Zatížení působící na ukotvení s dynamickou sílou 12 kN

TEMPORANEA

67


68


69

2. KOTVÍCÍ BODY


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

LOOP  LOOP XL

UPEVNĚNÍ EN 795/A:2012 UNI 11578

Kotvící bod

Nerezavějící ocel/hliník

DISKRÉTNOST Upevnění pod tašky zajišťuje velmi nízký vizuální dopad, což je ideální pro instalaci na střechách historických center.

VÍCEÚČELOVOST LOOP a LOOP XL, díky kombinaci se zařízením KRAKEN, lze nainstalovat i na betonové desky s minimální tloušťkou 40 mm.

DŘEVO A BETON LOOP ea LOOP XL lze instalovat na dřevo, a s pomocí upevňovacího zařízení KRAKEN také na beton.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ Ukotvení je vhodné pro každý profil krytiny a typu tašek, což umožňuje rychlou a snadnou instalaci.

70

LOOP - LOOP XL

KÓDY A ROZMĚRY

INOX

kód L [mm] rozměry [mm] materiál ks/balení LOOP 456 nerezavějící ocel 1.4404 - AISI316 1 LOOPXL 756 nerezavějící ocel 1.4404 - AISI316 1 KRAKEN* 116 x 100 nerezavějící ocel 1.4016 IIA - AISI430 1 * Kompletní se šrouby pro připojení s LOOP a LOOPXL

PŘÍSLUŠENSTVÍ typ

popis

PALMIFIX

univerzální protikus desky

strana 188


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

SKLON POVRCHU

<5°

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Dřevěná konstrukce min. rozměry 100 x 100 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 40 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

min. hloubka ukotvení [mm]

2 šrouby HBS 4 závitové tyče + VINYLPRO

podpora

strana

šrouby na dřevo

8

80

156

chemický kotvící prvek

M8

-

164 - 180

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE KRAKEN

LOOP - LOOP XL L = 456 LOOP / L = 756 LOOP XL

36 18

3

80

100

Ø9

12 84 18 34

96 116

65

Ø8,5

INSTALACE

1

2

Vrtání betonu a čištění otvorů

3

Vložení síťového pouzdra.

4

Injektáž chemického kotvícího prvku do otvorů.

5

Umístění závitových tyčí.

Umístění matic a upevnění.

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

EN 795:2012 Q Q

Q

Q

kód LOOP LOOPXL KRAKEN

STATICKÁ SÍLA

DYNAMICKÁ SÍLA

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Qs [kN] (1) 12 12 12

Qd [kN] (2) 9 9 9

Q [kN] 9 9 9

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 100 kg

LOOP - LOOP XL

71


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

HOOK EVO

UPEVNĚNÍ EN 795/A:2012 UNI 11578

Kotvící bod Nerezavějící ocel

DISKRÉTNOST Upevnění pod tašky zajišťuje velmi nízký vizuální dopad, s optimálním estetickým výsledkem.

BEZPEČNOST Vyroben z jednoho kusu bez svařování, je certifikován pro aplikaci síly ve všech směrech (360°).

MINIMÁLNÍ ČÁST Optimalizované proporce pro bezpečné použití na dřevěných krokvích o minimální velikosti100 x 100 mm.

FLEXIBILITA Rychlá a snadná instalace. Základní deska se zvýšeným počtem otvorů umožňuje instalovat upevnění v různých polohách, v závislosti na typu střešních tašek.

72

HOOK EVO

KÓDY A ROZMĚRY kód HOOKEVO

L [mm] 490

INOX

materiál nerezavějící ocel 1.4016 - AISI430

ks/balení 1


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Dřevěná konstrukce min. rozměry 100 x 100 mm

<5°

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

3 šrouby HBS

šrouby na dřevo

d [mm]

min. hloubka ukotvení [mm]

8

80

podpora

strana 156

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE 490 409 135°

79

3 50

50

132

40

22 22 22 22

Ø9 144

Použijte 3 otvory Ø9 mm pro upevnění na dřevo.

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

EN 795:2012 STATICKÁ SÍLA Q

Q

Q

kód HOOKEVO Q

Qs [kN] 12

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] 9

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 9

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 100 kg

HOOK EVO

73


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

HOOK

UPEVNĚNÍ

EN 795 A

Kotvící bod Nerezavějící ocel

KOMPLETNÍ ŘADA K dispozici ve 4 různých výškách k přizpůsobení tloušťce izolace každé krytiny ze dřeva nebo betonu.

BEZPEČNOST Vyroben z jednoho kusu bez svařování, je certifikován pro aplikaci síly ve všech směrech (360°).

ESTETIKA A FUNKČNOST Upevnění pod tašky zajišťuje velmi nízký vizuální dopad na krytinu. Navržen pro bezpečnou aplikaci na dřevěných krokvích min. rozměrů 80 x 100 mm.

DŘEVO A BETON Speciální konformace otvorů pro upevnění byla optimalizována za účelem umožnit montáž zařízení i na betonových konstrukcích.

74

HOOK

KÓDY A ROZMĚRY kód HOOK20 HOOK50 HOOK100 HOOK140

H [mm] 20 50 100 140

INOX

materiál nerezavějící ocel 1.4016 - AISI430 nerezavějící ocel 1.4016 - AISI430 nerezavějící ocel 1.4016 - AISI430 nerezavějící ocel 1.4016 - AISI430

ks/balení 10 10 10 10

PŘÍSLUŠENSTVÍ typ

popis

PALMIFIX

univerzální protikus desky

strana 188


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři)

<5°

Dřevěná konstrukce min. rozměry 80 x 100 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 100 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

min. hloubka ukotvení [mm]

3 šrouby HBS

podpora

strana

šrouby na dřevo

8

80

156

2 kotvící prvky SKR

zašroubovatelný kotvící prvek

10

100

168

2 kotvící prvky AB1

těžký kotvící prvek

M10

90

174

2 závitové tyče + VINYLPRO

chemický kotvící prvek

M10

70

164 - 180

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE HOOK20

HOOK50 517

517

229

229

113,6

143,6

20 = H

50 = H

35 Ø11

Ø8,5

96

HOOK100

96

HOOK140 517

517

229

229

193,6

233,6

100 = H

140 = H

96 2 otvory Ø11 mm pro upevnění na beton / 3 otvory Ø8,5 mm pro upevnění na dřevo

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

EN 795 STATICKÁ SÍLA Q

Q

Q

Q

kód HOOK20 HOOK50 HOOK100 HOOK140

Qs [kN] 13 13 13 13

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] -

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 10,5 10,5 10,5 10,5

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 100 kg z výšky 2,5 metrů.

HOOK

75


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

KITE

UPEVNĚNÍ EN 795/A:2012 UNI 11578

Kotvící bod Nerezavějící ocel

PRAKTIČNOST Jeho lehká hmotnost a kompaktní rozměry z něj dělají ukotvení pro rychlou a snadnou instalaci.

BEZPEČNOST Vyroben laserovým řezáním z jednoho kusu bez svařování, zajišťuje bezpečnost ve všech aplikacích.

VÍCEÚČELOVOST Ideální jako kotvící bod v různých kontextech, poskytuje obsluze bezpečný přístup na střechy a terasy.

UNIVERZÁLNOST Extrémně flexibilní ve svých aplikacích, může být instalován na konstrukcích ze dřeva, betonu nebo oceli, aniž by došlo k omezení jeho funkčnosti.

76

KITE

KÓDY A ROZMĚRY kód KITE

rozměry [mm] 101 x 100

INOX

materiál nerezavějící ocel 1.4016 - AISI430

ks/balení 1


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři)

<5°

Dřevěná konstrukce min. rozměry 100 x 100 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 140 mm Ocelová konstrukce min. tloušťka 5 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

min. hloubka ukotvení [mm]

podpora

strana

2 šrouby HBS + 1 šroub VGS

šrouby na dřevo

8 - 11

100

156 - 160

1 sada BEFKITE

sada pro upevnění KITE

8 - 11

100

191

1 kotvící prvek AB1

těžký kotvící prvek

M12

90

174

1 závitová tyč + VINYLPRO

chemický kotvící prvek

M12

-

164 - 180

1 šroub

šroub

M12

-

-

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE 42 26 65

Ø13

27

100

101

135°

Ø9

3 14

39

59

100

1 otvor Ø13 mm pro upevnění na betonu a oceli / 2 otvory Ø9 mm + 1 otvor Ø13 mm pro upevnění na dřevu.

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

Q Q

EN 795:2012 Q

Q

Q

STATICKÁ SÍLA

kód KITE

Qs [kN] 12

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] 9

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 9

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 100 kg

KITE

77


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

AOS

UPEVNĚNÍ EN 795/A:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578

Kotvící bod Nerezavějící ocel

FUNKČNOST Otočné očko 360° umožňuje pracovníkovi úplnou svobodu pohybu na střešní krytině.

KOMPLETNÍ Dodává se v praktické kompletní sadě se šrouby a podložkami pro montáž.

VÍCEÚČELOVOST Ideální jako kotvící bod v různých kontextech, poskytuje obsluze bezpečný přístup na střechy a terasy.

UNIVERZÁLNOST Závitová tyč k dispozici v různých délkách umožňuje přizpůsobit ukotvení jakémukoliv typu konstrukce ze dřeva, betonu nebo oceli.

KÓDY A ROZMĚRY

INOX

kód H [mm] H užitečná [mm] materiál ks/balení AOS50 80 29 nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1 AOS130 175 135 nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1 AOS200 250 166 nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1 AOS300 350 266 nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1 AOS400 450 366 nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1 AOS500 550 466 nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1 PŘÍSLUŠENSTVÍ

78

AOS

typ

popis

PALMIFIX

univerzální protikus desky

strana 188


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři)

<5°

Dřevěná konstrukce min. rozměry 100 x 120 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 164 mm Ocelová konstrukce min. tloušťka 5 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

VINYLPRO

chemický kotvící prvek

podpora

strana

M16

180

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE AOS50*

80

AOS130**

AOS200

AOS300

AOS400

AOS500

29 175

135

250

166

200

350

266

300

M16

450

366

400

550 500

466

KOTVÍCÍ OČKO

Ø17

28

60 * doporučuje se pro použití na ocel ** doporučuje se pro použití na betonu společně s chemickým kotvícím prvkem

98

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ Q Q Q

EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013

Q Q

STATICKÁ SÍLA

kód AOS

Qs [kN] 14

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] 12

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 12

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

AOS

79


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

AOS 01

UPEVNĚNÍ EN 795/A:2012 CEN/TS 16415:2013 UNI 11578 na TOWER

Kotvící bod pro Tower a Shield Nerezavějící ocel

na SHIELD

PRAKTIČNOST Otočné očko 360° umožňuje pracovníkovi úplnou svobodu pohybu na střešní krytině.

VÝKONNOST Nosnost až 4 pracovníků v závislosti na systému, na kterém je nainstalován (TOWER nebo SHIELD)

VÍCEÚČELOVOST Určeno pro instalace na Shield a Tower, Tower 22 a Tower A2

KOMPLETNÍ Dodává se v praktické kompletní sadě se šrouby a podložkami pro montáž.

80

AOS 01

KÓDY A ROZMĚRY kód AOS01

materiál nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304

INOX

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

AOS 01 KOTVÍCÍ OČKO PRO PODPORU PRO ZACHYCENÍ PÁDU V KOMBINACI S:

INOX

PODPORA PRO TOWER A TOWER A2

kód TOWER300 TOWER400 TOWER500 TOWER600

H

TOWERA2500

H [mm] 300 400 500 600

materiál pozinkovaná ocel S235JR pozinkovaná ocel S235JR pozinkovaná ocel S235JR pozinkovaná ocel S235JR

ks/balení 1 1 1 1

500

nerezavějící ocel 1.4301 / AISI304

1

materiál pozinkovaná ocel S235JR

ks/balení 1

Pro upevnění odkazujeme na str. 32.

PODPORA PRO TOWER 22

kód TOWER22500

H [mm] 500

Pro upevnění odkazujeme na str. 32.

H

INOX

ZAŘÍZENÍ SHIELD

kód SHIELD

B [mm] 360

L [mm] 476,5

materiál nerezavějící ocel 1.4301 / AISI304

ks/balení 1

Pro upevnění odkazujeme na str. 38.

B

L

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TOWER, TOWER A2 A TOWER 22 typ

popis

rozměry [mm]

TOPLATE 2.0

nastavitelná deska

350 x 350 x 8

TOPLATE

pevný protikus desky

150 x 150 x 8

TOWER PEAK

sada adaptéru pro střešní hřeben

350 x 100 x 30

podpora

strana

189

189 TOWER SLOPE

sada upevňovacího vedení pro střešní úbočí

1200 x 100 x 20

AOS 01

81


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) na DRŽÁKU TOWER: Dřevěná konstrukce min. rozměry 160 x 160 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 140 mm Ocelová konstrukce min. tloušťka 6 mm na ZAŘÍZENÍ SHIELD: Vlnitý ocelový plech tloušťky ≥ 0,4 mm Vlnitý hliníkový plech tloušťky ≥ 0,6 mm

90°

GEOMETRIE

Ø48 30

PODPORA PRO TOWER A TOWER A2

PODPORA PRO TOWER 22 Ø48 30

Ø9,5 Ø15

500

Ø9,5 Ø15

300-600 110

120

150

110

120

150 8

120

120

8

22°

150

150

ZAŘÍZENÍ SHIELD

30 30 30

70

293

180 - 420

450

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ

Q

EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013

Q

Q

82

STATICKÁ SÍLA

Q

AOS 01

kód TOWER+AOS01 SHIELD+AOS01

Qs [kN] 15 13

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] 12 12

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Mmax [kNm] 3 -

Pro definice sil a konstrukčního účinku viz úvod na str. 24. (1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 200 kg

Q [kN] 10,5


83


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

VARIO

UPEVNĚNÍ

EN 795 E

Kotvící bod Nerezavějící ocel

PACKAGING Dodává se v kompletní sadě s otočným očkem 360° otočný, drenážním kobercem a upevňovacími šrouby (Betonové desky nejsou součástí dodávky)

PRAKTIČNOST Bezpečná instalace na střechách s max. sklonem 3°, nevyžaduje perforaci krytiny.

DISKRÉTNOST Možnost částečně skryté instalace zařízení na plochých zelených střechách.

FUNKČNOST Podpěrný systém, který nevyžaduje vrtání krytiny, čímž se zabrání tepelným mostům a infiltracím.

84

VARIO

KÓDY A ROZMĚRY kód EAPVARIO-10

INOX

rozměry [mm] materiál ks/balení 1675 x 1675 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1

Výrobek složený z kovových dílů (betonové desky nejsou součástí dodávky) Pro technické informace odkazujeme na AIOVARIO-40 na str. 52.


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

DIASAFE

Kotvící a podpěrný bod

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

EN 795/A:2012

EN 795/A:2012 CEN/TS 16415:2012

ZÁTĚŽ > 80 kg/m2

ZÁTĚŽ > 200 kg/m2

Nerezavějící ocel / plast vyztužený skleněnými vlákny (PRFV)

PLOCHÉ STŘECHY Vhodné pro střechy se sklonem do 5°.

FUNKČNOST 2 1

DISKRÉTNOST Zařízení zajišťuje velmi nízký vizuální dopad, s optimálním estetickým výsledkem.

Podpěrný systém, který nevyžaduje vrtání krytiny, čímž se zabrání tepelným mostům a zajistí se hydroizolace struktury.

KÓDY A ROZMĚRY kód 1 2

DD01 DD03 DD13

INOX

popis kotvící zařízení koberec pro zachycení pádu 3 x 3 m s kuželem (plast) dokumentace

ks/balení 1 1 1

Pro technické informace odkazujeme na str. 58.

DIASAFE

85


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

POINT

UPEVNĚNÍ

EN 795 A

Kotvící bod Nerezavějící ocel

PRAKTIČNOST Rychlá a snadná instalace jak ve verzi pro dřevo, tak ve dvou verzích pro beton.

BEZPEČNOST

1

2

Verze pro dřevo je vybavena dalším vnitřním bezpečnostním systémem pro případ rozbití.

3

KÓDY A ROZMĚRY 1

ZAŘÍZENÍ POINT pro dřevěné konstrukce

kód POINT-11-300 POINT-11-400 POINT-11-500 POINT-11-600

2

VÍCEÚČELOVOST Přizpůsobitelný tloušťce krytiny díky výšce mezi 300 a 600 mm.

KOMPLETNÍ ŘADA Kotvící zařízení k dispozici pro instalace na dřevěné nebo betonové konstrukce.

86

POINT

materiál ks/balení nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1

ZAŘÍZENÍ POINT pro betonové konstrukce

kód POINT-12-300 POINT-12-400 POINT-12-500 POINT-12-600

3

H [mm] 300 400 500 600

H [mm] 300 400 500 600

H [mm] 300 400 500 600

INOX

materiál ks/balení nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1

ZAŘÍZENÍ POINT pro betonové konstrukce

kód POINT-13-300 POINT-13-400 POINT-13-500 POINT-13-600

INOX

INOX

materiál ks/balení nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1 nerezavějící ocel 1.4301 IIA - AISI304 1


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

SKLON POVRCHU

<5°

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Dřevěná konstrukce s min. rozměry 140 x 140 mm, alternativně s min. rozměry 100 x 140 mm + min. 19 mm bednění. Betonová konstrukce min. tloušťka 150 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ PRO POINT-13 typ

popis

d [mm]

VINYLPRO

chemický kotvící prvek

podpora

strana

M16

180

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE POINT-11

29 48

POINT-12

POINT-13

29 48

18

35 55

18

300-400-500-600

16

300-400-500-600

minimální hloubka upevnění

125

125

300-400-500-600

minimální hloubka upevnění

minimální hloubka upevnění

125

INSTALACE POINT12/13* * Pouze ppro upevnění POINT-13 použijte chemický kotvící prvek VINYLPRO

40 Nm

1

2

Vrtání betonu

Čištění otvoru foukáním

3

4

Další čištění štětinovým kartáčkem

5

Upevnění pomocí Umístění kotvícího očka momentového klíče (str. 190)

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ EN 795 STATICKÁ SÍLA

19 140

125 100

Tento kotvící bod je sám o sobě upevněním ke konstrukci a jedná se o deformovatelný výrobek. Když je namáhán, deformuje se absorbováním energie a upevnění v struktuře odolává extrakční síle.

kód POINT-11 POINT-12 POINT-13

Qs [kN] 14 14 14

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] (2) -

(1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po

pádu hmotnosti 100 kg z výšky 2,5 metrů.

POINT

87


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

INDUSTRY21

UPEVNĚNÍ

EN 795 A+B

Kotvící bod

Hliník / nerezavějící ocel

DISKRÉTNOST Malé rozměry zajišťují omezenou viditelnost zařízení na krytině.

PRAKTIČNOST Může být rychle a snadno instalován přímo na plech již stávajících konstrukcí.

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STRUKTUR Instalace zařízení nevyžaduje vrtání plechu pro zajištění vzduchotěsnosti a vodotěsnosti střešní krytiny.

BEZPEČNOST Vybaven nastavitelným stabilizačním držákem, aby se zabránilo bočnímu ohýbání zařízení.

88

INDUSTRY-21

KÓDY A ROZMĚRY kód L [mm] INDUSTRY-21 395

materiál ks/balení hliník + nerezavějící ocel 1.4301 - AISI304 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Falcovaný ocelový plech tloušťky ≥ 0,5 mm Falcovaný hliníkový plech tloušťky ≥ 0,7 mm Nelze instalovat na měděném plechu.

90°

GEOMETRIE Ø30

20

95

49 36 395

nastavitelný

112

112

68

INSTALACE 20 Nm >1,5 m >1,5 m 20 Nm

1

2

Správné umístění na falcovaný plech

3

Minimální vzdálenost od okraje, aby se zabránilo zvednutí plechu.

4

Upínací síla šroubů pomocí momentového klíče (str. 190), aby bylo zajištěno dostatečné utažení bez namáhání šroubů.

TECHNICKÉ PARAMETRY SÍLY V LABORATOŘI PŘI HOMOLOGAČNÍM TESTOVÁNÍ Q EN 795

Q STATICKÁ SÍLA

Q Q

kód INDUSTRY-21

Qs [kN] 13

(1)

DYNAMICKÁ SÍLA

Qd [kN] 11,5

(2)

KONSTRUKČNÍ ÚČINEK

Q [kN] 10,5

(1) Statická síla aplikovaná po dobu 3 minut / (2) Dynamická síla aplikovaná po pádu hmotnosti 100 kg

INDUSTRY-21

89


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

MOBILNÍ UKOTVENÍ

UPEVNĚNÍ

EN 795 B

Kotvící bod Hliník

ODSTRANITELNÝ Může být smontován a demontován jednoduchým a rychlým způsobem, zajišťuje dočasný přístup ke krytině v úplné bezpečnosti.

VÍCEÚČELOVOST Lze použít se zařízeními pro zachycení pádu a pro polohování.

FUNKČNOST Může být dočasně instalováno dveře, okna a šikmé světlíky bez strukturálního poškození.

PŘIZPŮSOBITELNOST Umožňuje zvolit naprosto svobodně bod pro dočasnou instalaci, a to i v prostředí, ve kterém je přístup na střešní krytinu.

90

MOBILNÍ UKOTVENÍ

KÓDY A ROZMĚRY kód AS4580

rozměry [mm] hmotnost [kg] 1450 x 300 x 200 3,2

materiál hliník

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLASTI POUŽITÍ Střešní okna a světlíky Dveře

90°

ROZMĚRY OTEVŘENÍ OTVORU upevňovací deska

300-1280

kotvící kroužek nosná traverza seřizovací šroub nastavovací deska

pojistný šroub zarážky

Spojovací traverza musí být namontována na stabilním otvoru okna, dveří či šikmém otvoru se statickou odolností alespoň 15 kN.

INSTALACE NA DVEŘE NEBO OKNO

1

Umístěte ukotvení na dveře.

2

Umístěte zařízení z vnější strany prostoru, ve kterém probíhá práce.

3

Přibližte nastavovací desku k bočnímu povrchu a utáhněte.

NA STŘEŠNÍ OKNO

1

Umístěte ukotvení na šikmý otvor (pouze s přídavnou deskou).

2

Umístěte zařízení na vnější stranu šikmého otvoru.

3

Přibližte nastavovací desku k bočnímu povrchu a utáhněte.

MOBILNÍ UKOTVENÍ

91


KOTVÍCÍ BODY

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

UKOTVENÍ UNI

EN 795 A

Ukotvení pro ocelové konstrukce

b

b

b a = 30-100 mm b = 5-100 mm

a

a

c

b

b

a

c

a

c

b

b

a

c

AS7205

hmotnost [kg]

materiál

ks/balení

2,5

nerezavějící ocel

1

c

b

a = 30-100 mm b = 30-100 mm c = max 12 mm

a

a = 30-100 mm b = 30-100 mm c = max 12 mm

a Ø30-Ø90 mm

INOX

kód

a

b

c

a = 30-100 mm b = 30-100 mm c = max 12 mm

a

UKOTVENÍ 65-120 mm

EN 795 B

Posuvné ukotvení pro ocelové konstrukce

65-120

GALV

kód AS7209

92

hmotnost [kg]

materiál

ks/balení

5,2

galvanicky pozinkovaná ocel

1

OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UKOTVENÍ 75-210 mm

UPEVNĚNÍ

EN 795 B

Ukotvení pro ocelové konstrukce

GALV

kód hmotnost [kg] materiál ks/balení galvanicky pozinkovaná ocel 1 AS8055 4

UKOTVENÍ 95-400 mm

EN 795 B

Ukotvení pro ocelové konstrukce

Přenosné zařízení díky extrémní lehkosti.

kód hmotnost [kg] AS8054 1,37

materiál hliník

ks/balení 1

OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY

93


94


95

3. KOLEKTIVNÍ OCHRANA


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA - DOČASNÁ A TRVALÁ Kolektivní ochranné pracovní prostředky (KOPP) mají za úkol chránit lidi před riziky pro zdraví a bezpečnost. Použití KOPP musí být považováno za prioritní ve srovnání s použitím osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Existují různé typy výrobků v závislosti na potřebách staveniště.

96

DOČASNÉ PARAPETY

TRVALÉ PARAPETY

Provizorní ochrany, které pádům z výšky během opravných a montážních prací na střešních krytinách. V souladu s normou EN 13374.

Trvalé ochrany pro střešní krytiny. Operátoři se mohou svobodně pohybovat bez OOPP. Výrobky v souladu s normami EN 14122-3 a EN 13374. Bezpečnostní třída A.


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

SÍTĚ PRO SVĚTLÍKY

SÍTĚ PRO DOČASNOU OCHRANU

Chrání pracovníky před pády uvnitř budov, jsou namontovány trvale. V souladu s normou EN 1263-1.

Chrání pracovníky před pády z výšky během opravných a montážních prací na pracovním místě. Poskytují svobodu pohybu a v případě pádu je dopad absorbován. Existují různé typy, Typ S (horizontální) a Typ U (vertikální). V souladu s normou EN 1263-1.

97


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

PARAPET

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 14122-3

Zařízení pro kolektivní ochranu Hliník

RYCHLOST Verze 1 a 2 jsou dodávány s předvrtanou upevňovací deskou, verze 3 nevyžaduje vrtání střešní rytiny.

2

MODULÁRNÍ 1 3

Modulární systém, odpovídá každému požadavku konstrukce díky širokému sortimentu příslušenství k dispozici.

KÓDY A ROZMĚRY PODPORA A VZPĚRNÁ TYČ VERTIKÁLNÍ STANDARD

kód AS7215

1

H [mm] 1100

materiál hliník

ks/balení 1

PODPORA A VZPĚRNÁ TYČ PLOCHÁ STANDARD

kód AS7216

2

H [mm] 1100

materiál hliník

ks/balení 1

PODPORA A VZPĚRNÁ TYČ SE ZÁTĚŽÍ STANDARD

kód 3

AS7217

H [mm] 1100

materiál hliník

ks/balení 1

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ

98

typ

popis

AB1

těžký kotvící prvek

M12

174

závitové tyče + VINYLPRO

chemický kotvící prvek

M12

164 - 180

PEVNÉ PARAPETY

d [mm]

podpora

strana


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

ŠIKMÝ PARAPET

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 14122-3

Zařízení pro kolektivní ochranu Hliník

JEDNODUCHOST Jednoduchá montáž systému, spočívá v několika krocích.

2

ESTETIKA 1 3

Vzpěrná tyč je nasměrována dovnitř, vhodná pro nejvyhledávanější architektonická řešení.

KÓDY A ROZMĚRY PODPORA A VZPĚRNÁ TYČ VERTIKÁLNÍ ŠIKMÁ

kód AS7218

1

H [mm] 1100

materiál hliník

ks/balení 1

PODPORA A VZPĚRNÁ TYČ PLOCHÁ ŠIKMÁ

kód AS7219

2

H [mm] 1100

materiál hliník

ks/balení 1

PODPORA A VZPĚRNÁ TYČ SE ZÁTĚŽÍ ŠIKMÁ

kód 3

AS7220

H [mm] 1100

materiál hliník

ks/balení 1

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

podpora

strana

AB1

těžký kotvící prvek

M12

174

závitové tyče + VINYLPRO

chemický kotvící prvek

M12

164 - 180

PEVNÉ PARAPETY

99


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro pevné parapety

kód AS7211 AS7214

popis hliníková průchodka pro vzpěry hliníková průchodka pro vzpěry

L [mm] 3000 3000

s [mm] 2 3

rozvor vzpěry [m] 1,5 2,0

ks/balení 1 1

Průchodky L = 6000 mm k dispozici na požádání

100

PEVNÉ PARAPETY

kód AS7221

popis spoj se šrouby pro průchodky

ks/balení 1

kód AS7222

popis zátka Ø40 mm pro uzavření otvoru průchodky

ks/balení 1

kód AS7223

popis sada úhlového spoje se šroubem

ks/balení 1

kód AS7224

popis sada spoje se šrouby pro zarážku nohy

ks/balení 1

kód AS7225

popis destička pro upevnění zarážky nohy se šrouby pro vzpěrnou tyč

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

kód AS7226

kód AS7228

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

popis průchozí podpora se šrouby pro zdi

popis zarážka nohy pro parapety

ks/balení 1

L [mm] 3000

H [mm] 150

ks/balení 1

Zarážka nohy L = 6000 mm k dispozici na požádání

kód AS7229

kód AS7232

popis spoj se šrouby pro zarážku nohy

popis zátěž

ks/balení 1

hmotnost [kg] 22,5

ks/balení 1

Jedna zátěž pro vzpěrné tyče s rozvorem 1,5 m / Dvě zátěže pro vzpěrné tyče s rozvorem 2 m

kód AS7230 AS7231

popis dvířka pro otvírání/zavírání dvířka pro otvírání/zavírání

L [mm] 700 1300

ks/balení 1 1

PEVNÉ PARAPETY

101


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

ROTHONET 1

certifikát

EN 10204 Typ Elegance certifikát

Horizontální síť pro zachycení pádu

EN 1263-1 Typ Classic

Typ Elegance - nerezavějící ocel / Typ Classic - polypropylen

SNADNOST Rychlá a snadná instalace pomocí úhlových a přímých upevňovacích prvků. Včetně destičky proti vniknutí

VÍCEÚČELOVOST Možnost aplikace na konstrukce z různých materiálů (dřevo, ocel, beton)

MATERIÁLY K dispozici v provedení z nerezové oceli nebo polypropylenu, s cílem zajistit nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou v každém kontextu.

ESTETIKA Ladnější a více harmonické tvary než u tradičních sítí pro lepší výkonnost při instalaci v občanských a průmyslových stavbách.

102

ROTHONET 1

UPEVNĚNÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

KOTVÍCÍ BODY

SKLON POVRCHU

<5°

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři) Dřevěná konstrukce min. šířka 100 mm Betonová konstrukce min. tloušťka 150 mm Ocelová konstrukce min. tloušťka 2 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

podpora

šrouby 8 x 100

šrouby na dřevo

8

součástí balení

šrouby 7,5 x 60

závitořezný šroub pro cement

7,5

součástí balení

šrouby 5,5 x 25

samořezný šroub pro ocel

5,5

součástí balení

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních, testovaných v laboratoři.

GEOMETRIE ÚHLOVÝ PODPORNÝ PRVEK

75

STŘEDNÍ PODPORNÝ PRVEK

30

75 60

Ø 8,5

35 20

100

40 3

40

3

Ø 8,5

INSTALACE < 450 mm < 450 mm

< 450 mm

úhlový prvek

Aplikace úhlového/středního podpěrného prvku.

1

Umístění podpor dle návodu.

střední prvek

Maximální vzdálenosti pro správné umístění podpěrných prvků.

2

Připevnění podpor šrouby, které jsou součástí balení.

3

Ukotvení sítě k podporám.

ROTHONET 1

103


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

ROTHONET 2

UPEVNĚNÍ

certifikát

EN 15057:2006 EN 1873:2006 EN 14963:2007

Horizontální síť pro zachycení pádu Pozinkovaná ocel

PŘIZPŮSOBITELNOST K dispozici v různých velikostech, aby splňovala veškeré potřeby staveniště.

SNADNOST Dodává se v praktických rolích pro usnadnění přepravy a použití.

JEDNODUCHOST Rychlá instalace s pomocí dřevěných nebo kovových profilů.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Může být instalováno na dokončených budovách bez nutnosti demontáže světlíku.

104

ROTHONET 2

KÓDY A ROZMĚRY kód AS6500 AS6505 AS6510 AS6515 AS6520 AS6525 AS6530

H [mm] 1020 1220 1520 1830 2030 2230 2530

L [m] 25 25 25 25 25 25 25

materiál pozinkovaná ocel pozinkovaná ocel pozinkovaná ocel pozinkovaná ocel pozinkovaná ocel pozinkovaná ocel pozinkovaná ocel

ks/balení 1 1 1 1 1 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

KOTVÍCÍ BODY

SKLON POVRCHU

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OBLAST POUŽITÍ (minimální rozměry testovány v laboratoři)

<5°

Nosná konstrukce z masivního nebo vrstveného dřeva. Betonová konstrukce min. tloušťka 50 mm Ocelová konstrukce min. tloušťka 3 mm

90°

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - UPEVNĚNÍ typ

popis

d [mm]

podpora

strana

šrouby HBS

šrouby na dřevo

6

156

kotvící prvek SKR

šroubovací ukotvení do betonu

7,5

168

SBS6360

samořezný šroub dřevo/kov L = 60 mm

SBS6370

samořezný šroub dřevo/kov L = 70 mm

6,3

viz katalog "Šrouby na dřevo"

SBS6385

samořezný šroub dřevo/kov L = 85 mm

PF400043

děrovaná páska L = 50 m, B = 40 mm, s = 3 mm

-

viz katalog “Desky a konektory na dřevo“

V návodu jsou k dispozici podrobné informace o upevňovacích zařízeních rothoblass, testovaných v laboratoři.

Při spojení dvou sousedících sítí je nutné zajistit překrytí nejméně 1000 mm a zdvojnásobení upevnění.

zóna upevnění

zóna upevnění

GEOMETRIE

Na začátku a na konci takového překrytí první upevňovací prvek musí být umístěn ve vzdálenosti menší než 150 mm od začátku překrytí.

51 51 25 25 51

102

102

102

102

51 25 25

H variabilní

INSTALACE Dřevěná lišta 30 x 40 mm / úhlová z oceli 30 x 30 x 3 mm / profil z oceli 30 x 3 mm

H [mm] 1020

ŘEŠENÍ A

1220 ŘEŠENÍ B

1520 ŘEŠENÍ C

1830 2030

> 50

2230 > 50 A

C

Minimální vzdálenost upevnění od okraje konstrukce.

B

2530

mezera prostor [mm] 0 - 770 0 - 840 730 - 970 820 - 1040 930 - 1270 1020 - 1340 1230 - 1580 1320 - 1650 1530 - 1780 1630 - 1850 1730 - 1980 1830 - 2050 1930 - 2280 2030 - 2350

schéma upevnění A-C B A-C B A-C B A-C B A-C B A-C B A-C B

rozvor upevnění [mm] 1000 900 700 600 500 400 300

Na dvou koncích sítě musí být zvýšen počet upevňovacích prvků (alespoň 3 další).

ROTHONET 2

105


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

SÍŤ PRO ZACHYCENÍ PÁDU

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 1263-1 TÜV Rheinland Product Safety

geprüfte Sicherheit

Boční ochranná síť pro zachycení pádu Polypropylen - typ S

PRAKTIČNOST Vyžaduje omezený počet upevňovacích prvků (maximální vzdálenost mezi ukotveními: 2,5 m)

MODULÁRNÍ Možnost spojit různé sítě vzájemně mezi sebou k pokrytí větších ploch.

KÓDY A ROZMĚRY kód AS6000 AS6010 AS6020 AS6030

rozměry [m] 5 x 10 6 x 10 10 x 10 7,5 x 15

mesh [mm] 100 100 100 100

Ø lana [mm] 5 5 5 5

hmotnost [kg] 11,4 13,7 22,9 25,7

Každý upevňovací bod musí vydržet minimální zatížení rovnající se 6 kN.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

106

kód

popis

AS6050

upevňovací lano

14

lze objednat v metrech

AS6060

šicí lano

6

lze objednat v metrech

SÍŤ PRO ZACHYCENÍ PÁDU

Ø [mm]

ks/balení 1 1 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

SÍŤ PRO ZACHYCENÍ PÁDU

certifikát

EN 1263-1 TÜV Rheinland Product Safety

geprüfte Sicherheit

Boční ochranná síť Polypropylen - typ U

BEZPEČNOST Systém ochrany okrajů střech nebo lešení.

FUNKČNOST Instalace je možná navlečením každého jednotlivého oka do trubky lešení nebo pomocí upevňovacích popruhů (volitelné příslušenství)

KÓDY A ROZMĚRY kód AS6040

rozměry [m] 2 x 10

mesh [mm] 100

Ø lana [mm] 5

hmotnost [kg] 4,5

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

AS6045

upevňovací popruh

L [mm]

rozvor [mm]

600

700

SÍŤ PRO ZACHYCENÍ PÁDU

107


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PARAPET 1

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ certifikát TŘÍDY A

EN 13374

Dočasný, pro sklony nepřesahující 10°.

Použitelné pro dřevěné nosníky s tloušťkou od 80 do 200 mm. Max. doporučovaná vzdálenost mezi vzpěrnými tyčemi je 1,5 metrů.

GALV

kód materiál stupně hmotnost [kg] ks/balení AS1005 galvanicky pozinkovaná ocel 90 7,8 1

PARAPET 2

certifikát TŘÍDY B

EN 13374

Dočasný, pro sklony nepřesahující 30°.

Použitelný pro dřevěné nosníky s tloušťkou od 100 do 200 mm. Max. doporučovaná vzdálenost mezi vzpěrnými tyčemi je 1,5 metrů.

GALV

kód materiál stupně hmotnost [kg] ks/balení AS1010 galvanicky pozinkovaná ocel 68 10 1

108

MOBILNÍ PARAPETY


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

PŘÍSTUPY

PARAPET 3

UPEVNĚNÍ certifikát TŘÍDY A

EN 13374

Univerzální, s výkyvem.

Pro aplikaci na schodech. Pro použití i na střechách s maximálním sklonem 10°.

GALV

kód materiál hmotnost [kg] AS1050 galvanicky pozinkovaná ocel 4,7

ks/balení 1

NAKLONITELNÝ PARAPET

certifikát TŘÍDY B

EN 13374

Dočasná ochrana, pro sklony nepřesahující 30°.

Možnost otevření svěrky od 80 do 500 mm. Doporučená vzdálenost mezi podporami 1,4 - 1,5 metrů.

POUŽITÍ S PARALELNÍMI RAMENY

GALV

370

POUŽITÍ S OTEVŘENÝM RAMENEM

mm 500 mm

kód materiál AS7158 galvanicky pozinkovaná ocel

hmotnost [kg] 11,2

ks/balení 1

MOBILNÍ PARAPETY

109


110


111

4. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY Tam, kde systémy kolektivní ochrany nejsou dostatečné, nebo je nelze aplikovat, je nezbytné používat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), ať už jsou určené pro zadržení, pracovní polohování nebo zachycení pádu. Jeden OOPP pro zachycení pádu zahrnuje postroj, střední prvek (lano) a konektor a pro jeho použití vyžaduje přístupný a bezpečný kotvící bod.

ZADRŽOVACÍ LANA

PRO ZACHYCENÍ PÁDU VEDENÉHO DRUHU

POSTROJ

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ PŘILBY BLOKOVACÍ PRVKY ZATAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ

KARABINY

PÁSKY SADA OOPP

LANKA S POHLCOVAČEM ENERGIE

112


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

POSTROJE Postroje pro polohování a zachycení pádu jsou vhodné pro všechny situace práce ve výšce. Aby pracovník mohl pracovat v bezpečí, mají postroje obvykle jeden nebo více úchytných bodů: břišní, boční, hrudní a zádový. BŘIŠNÍ A BOČNÍ ÚCHYTNÉ BODY

HRUDNÍ A ZÁDOVÉ ÚCHYTNÉ BODY

Body, které přenášejí zatížení na úroveň pásu pro pohodlnou práci během zavěšení, a to rozložením hmotnosti mezi břišní a stehenní popruhy.

Umožňují připojení systému pro zachycení pádu, čímž zajišťují stabilní a uklidňující polohu pro pracovníka po pádu z výšky.

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

Ergonomické polstrování stehenních popruhů Automatické spony pro nastavení

Nosné kroužky na materiál

Břišní kroužek pro polohování CE EN 813

Prodyšný materiál

Boční kroužky pro polohování CE EN 358

Prodyšný pásový popruh

Hrudní pojistný kroužek proti pádu (A) CE EN 361

Regulátor výšky

Automatické spony pro nastavení

Zádový pojistný kroužek proti pádu (A) CE EN 361

113


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ÚDRŽBA A PÉČE O ZAŘÍZENÍ Péče a údržba o vlastní zařízení je zásadní pro bezpečnost uživatele. Řezy, oděry, popáleniny a jiné známky opotřebení mají vliv na jeho bezpečnost: poškození zařízení může ohrozit jeho provoz a způsobit nehody, kterým se lze vyhnout pomocí účinných preventivních inspekcí.

TEXTILNÍ ZAŘÍZENÍ ŘEZY

DEGRADACE V DŮSLEDKU ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ

Ostrý řez o 2 mm snižuje odolnost tkaniny až na 40%.

Slunce a svařování mohou vést k poškození textilních složek.

ODĚRY

ŠVY

Oděr na textilu působí přesně jako řez, protože se trhají vlákna tkaniny.

Před každým použitím je nezbytné zkontrolovat, zda nejsou přítomné žádné volné, roztrhané, opotřebované nebo chybějící vlákna.

POPÁLENINY Vzniklé jak od zdrojů tepla, tak při styku s chemikáliemi nebo dráždivými látkami nebo materiály. Zejména je to nylon, který se obvykle poškodí při kontaktu s kyselinami a polyester při kontaktu se zásaditými látkami.

MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ ZNÁMKY OPOTŘEBENÍ

DEFORMACE

Časté používání zařízení může ovlivnit jeho rychlejší opotřebení. Četnost kontrol musí být proto přímo úměrná frekvenci používání.

Nadměrné zatížení nebo nesprávné použití může vést ke změnám a rozbití zařízení.

UVOLNĚNÉ ČÁSTI

KOROZE A OXIDACE

Před každým použitím zkontrolujte integritu zařízení (uvolněné šrouby, známky popraskání, atd).

Uschovávejte zařízení na místech chráněných před vlhkosti atmosferickými vlivy, aby nedošlo k ohrožení jeho funkčnosti.

KONTROLA A REVIZE Každý OOPP musí být podroben kromě běžné kontroly, která se provádí před a po každém použití, alespoň jednou ročně i kontrole ze strany odborného personálu. Rothoblaas nabízí možnost roční kontroly a kontrola je zaznamenávána v příručce OOPP, přiložené ke každému výrobku.

114

VED APPRO


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ Při pracích ve výškách volba vhodného zařízení k použití a stanovení maximálního provozního zatížení je povinností provozovatele.

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ Při použití bezpečnostních zařízení pro práce v závěsu byste měli vždy mít na paměti proměnné zátěže, jak je znázorněno na následujících obrázcích. Čím větší je úhel mezi spojovacími prvky, tím větší bude provozní zatížení.

580 kgf

60o

165o

120o

580 kgf 1000 kgf

1000 kgf

3830 kgf

3830 kgf

1000 kgf

1000 kgf 1000 kgf

SITUACE 1

SITUACE 2

SITUACE 3

Se sníženým úhlem je zatížení umírněné (optimální situace).

S větším úhlem se zatížení zvyšuje (pozor na použitý spojovací prvek).

S obzvláště velkým a přetrvávajícím úhlem dojde k nadměrnému zatížení.

MEZ PEVNOSTI V závislosti na různých konfiguracích kotvícího zařízení lze získat proměnné meze pevnosti. Tento aspekt je rovněž svěřen na uvážení uživateli, který, v závislosti na typu zásahu, vybere nejvhodnější instalaci. 2 x 22 kN 16 kN

8 kN

2 x 22 kN 16 kN

115


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH Existují různé metody práce na laně. Volba správné pracovní techniky závisí na účelu zásahu, který má být proveden. Pracovník zvolí nejvhodnější OOPP v závislosti na typu práce, kterou má provést.

ZADRŽENÍ Technika, která slouží k zabránění dosažení prostoru s rizikem pádu ze strany pracovníka (princip vodítka): lanko + postroj pro pracovní polohování (délka lanka musí být taková, aby zabraňovala pracovníkovi ve vstupu do prostoru pádu).

ZACHYCENÍ PÁDU PREVENCE RIZIK SOUVISEJÍCÍCH S PÁDEM

Systém pro zachycení pádu má za úkol:

Délka lanka + háčky

Maximální prodloužení pohlcovače energie = 1,75 m

NÁRAZ NA PŘEKÁŽKU NEBO NA ZEM

Je nezbytné použít napínák pérování. Tato vzdálenost je volný prostor potřebný pod uživatelem, aby se zabránilo při pádu nárazu na případné překážky. • lanka a pohlcovače energie nesmí přesahovat dva metry na délku • výška pádu musí být vždy omezena na minimum • výpočet napínáku pérování se liší v závislosti na použitém systému

116

Vzdálenost mezi kotvícím bodem a chodidly pracovníka = 1,5 m

Minimální vzdálenost mezi chodidly pracovníka a zemí = 1 m

POŽADOVÁN NAPÍNÁK PÉROVÁNÍ

• omezit vzdálenost potřebnou pro zachycení pádu • pohltit energii pádu kvůli omezení zastavovací síly přenášené na lidské tělo • udržet postiženého v poloze vhodné pro omezení účinku nehybného zavěšení.


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘÍLIŠ VYSOKÁ RÁZOVÁ SÍLA

Během pádu pracovník nesmí být v žádném případě vystaven rázové síle větší než 6 kN. Existují dvě možnosti: • ujistěte se, že lanka stále zůstávají upevněny na kotvících bodech, nad úrovní hlavy tak, aby se minimalizovala výška pádu a a nárazové síly, které generují • pokud nelze omezit pád, je nezbytné vybavit nejčastěji používané OOPP pohlcovačem energie pro snížení rázové síly (pohlcovače energie a systémy s dynamickými lany).

FALL FACTOR 0

FALL FACTOR 1

FALL FACTOR 2

max 0,5 m

NEHYBNÉ ZAVĚŠENÍ

Systém pro zachycení je navržen tak, že v případě pádu minimalizuje gravitační účinky na lidské tělo. Nicméně, důsledky pádu jsou často vážné. Nehybné zavěšení v postroji může způsobit vážné fyziologické poruchy. Tyto poruchy se vyskytují v případě delšího zavěšení subjektu v bezvědomí, tudíž osoby, jež není schopna plynule a samostatně měnit opěrné body ve svém postroji. Týmy musí být vyškoleni, jak poskytnout první pomoc pracovníkovi, který je v bezvědomí nebo není schopen vlastní pomoci v nouzi.

PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ

Pracovní technika, která umožňuje pracovníkovi pracovat s napnutými osobními ochrannými pracovními prostředky a mít přitom volné ruce: • v případě, že je riziko pádu do prázdna nulové:

polohovací

postroj a polohovací lanko. • v případě, že existuje riziko pádu: postroj a lanko na zachycení pádu a pro polohování.

117


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

EVROPSKÉ NORMY OOPP jsou rozděleny do první, druhé a třetí kategorie. První dvě kategorie zahrnují zařízení, určená k ochraně pracovníků, kteří vykonávají úkoly s nízkým až středním rizikem, zatímco třetí kategorie obsahuje zařízení "na záchranu života", jež jsou určena k odvrácení nebezpečí ohrožení života. Použití takových zařízení vyžaduje, aby uživatelé absolvovali specializované kurzy, v souladu s čl. 77 Leg. naříz. 81/2008. Níže je uveden seznam hlavních evropských směrnic o OOPP.

UNI EN 341:1993

UNI EN 361:2003

Záchranné slaňovací zařízení

Postroje na tělo

UNI EN 353-1:2003

UNI EN 362:2005

Pevné zajišťovací vedení

Karabiny

UNI EN 353-2:2003

UNI EN 363:2003

Flexibilní zajišťovací vedení

UNI EN 354:2003 Lanka

UNI EN 355:2003 Pohlcovače energie

UNI EN 364:1993 Zkušební metody

UNI EN 365:2003 Všeobecné požadavky na návody k používání a značení.

UNI EN 358:2001

UNI EN 12841:2007

Pásy pro pracovní polohování a lanka

Systém pro přístup se dvěma lany

UNI EN 360:2003 Zatahovací zařízení

118

Systémy pro zachycení pádu


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

OMEZENÉ PROSTORY Pod omezeným prostorem se rozumí jakékoliv omezené prostředí, kde je riziko úmrtí nebo vážného zranění velmi vysoké vzhledem k přítomnosti látek nebo nebezpečných podmínek (např. nedostatek kyslíku).

Omezené prostory lze snadno identifikovat dle přítomnosti otvorů malých rozměrů, jako je tomu v případě: • nádrže • sila • nádoby, které se používají v reaktorech • zavřené odvodňovací systémy • kanalizační sítě • otevřené cisterny

• zásobníky • spalovací komory uvnitř pecí • potrubí • prostředí s nedostatečným nebo neexistujícím větráním

NEBEZPEČÍ SPOJENÁ S OMEZENÝMI PROSTORY V uzavřených prostorech může vzniknout několik kritických situací. Příčinou je často:

NEDOSTATEK KYSLÍKU

VYSOKÉ KONCENTRACE PRACHU

ZBYTKY UVNITŘ CISTEREN A NÁDRŽÍ

POŽÁRY A VÝBUCHY

PLYN, KOUŘ A TOXICKÉ VÝPARY

VYSOKÉ TEPLOTY

KAPALNÉ NEBO PEVNÉ LÁTKY

ZÁKONNÉ PŘEDPISY Za účelem stanovení opatření nezbytných k zajištění bezpečnosti pracovníků, je zapotřebí provést řádné posouzení rizik souvisejících s činnostmi, které mají být provedeny. Pro operace v uzavřených prostorách se jedná o identifikaci přítomného nebezpečí, posouzení rizika a identifikaci preventivních opatření, která mají být přijata.

Pro správné posouzení vezměte v úvahu: • • • • •

typ činnosti typ pracovního prostředí materiály a nástroje k použití kvalifikace pracovníků řešení, která se musí přijmout pro nouzové zásahy

119


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PROTECTOR EVO

certifikát

EN 397

Přilba pro výškové práce, práce na stavbách a v průmyslu Polykarbonát

PRAKTIČNOST

zlepšená ventilace

Mimořádně lehká pro zajištění pohodlí při práci jednoduché nastavení

BEZPEČNOST Vybavena podbradním řemínkem, který je navržen tak, aby se otevřel v případě nárazu v rozmezí od 15 o 25 kg

umývatelná výplň

KÓDY A ROZMĚRY kód AS3018

velikost jediná

materiál skořepiny polykarbonát

hmotnost [g] 375

ks/balení 1

Na požádání lze objednat přilbu v různých barvách nebo přizpůsobenou dle podnikových požadavků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

1

AS7091

průsvitný obličejový štít

1

2

AS7092

tmavý obličejový štít

1

3

AS2230

chrániče sluchu

1

4

AS7039

adaptér pro chrániče sluchu

1

5

AS7093

náhradní výplň černé barvy

1

6

AS7067

náhradní obvodní pásek

1

1

120

ks/balení

2

PŘILBA

3

4

5

6


121


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

KIT PROFI 3

2

kód 1 2

AS9030

3 4

1

4

5

5

popis AS3000 MASTER m/l AS3050 ROPE I (10 m) AS3025 ARRESTER AS3018 PROTECTOR EVO RSBAG pytel

ks/balení 1 1 1 1 1

popis AS3200 NEOS jediná velikost AS4510 LINOSTOP II (10 m) RBBAG batoh

ks/balení 1 1 1

KIT BASE 2

kód 1

AS9020 1

2 3

3

RSBAG + RBBAG

Nepromokavý pytel a batoh

Kompletní s háky pro zvedání Zcela nepromokavý pytel s vnitřní kapsou na doklady

kód 1 1

122

2

SADA OOPP

2

RSBAG RBBAG

hmotnost [g] 610 390

kapacita [l] 30 23,6

výška [mm] 700 400

ks/balení 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

popis RSBAG pytel AS3075 BAND (L = 1200 mm) AS3076 BAND (L = 1800 mm) AS7122 ROPE (30 m) AS3092 ASCEND LEFT AS3093 ASCEND RIGHT AS3100 slaňovací zařízení AS3057 CARABINER 2 AS7043 nůžky na řezání kabelů AS7242 hliníkový kladkostroj s dvojitou kladkou

ks/balení 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2

RESCUE KIT

Pro záchranu při zavěšení

3

4 2

1

kód 1 2 3 4

7

5

6

AS9040

5 6 7 8 9 10

8

9

10

PLATFORM KIT

Pro práci na plošinách

1

3

2

kód 1 4

AS9045

2 3 4

popis RSBAG pytel AS3018 PROTECTOR EVO AS4550 P32 PRO m/xl AS3140 PLATROPE

ks/balení 1 1 1 1

SADA OOPP

123


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

PANTHER

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 361

certifikát

EN 1277/A

Postroj pro zachycení pádu

Dva úchytné body: hrudní a zádový Snadno a rychle navlékatelný, s rychlospojkami kód AS3210

MASTER

stehenní popruhy otvíratelné

certifikát

EN 361

velikost jediná

certifikát

EN 358

hmotnost [g] ks/balení 850 1

certifikát

EN 813

certifikát

EN 1277/A

Postroj pro zachycení pádu a pro polohování

Pět úchytných bodů: hrudní, zádový, břišní a dva boční Prodyšný pásový popruh a vycpané ramenní popruhy Dvě oka pro uchycení nástrojů

kód AS3000 AS3001

velikost M/L XL

P-71E

hmotnost [g] 1130 1180

certifikát

EN 361

certifikát

EN 358

ks/balení 1 1

certifikát

EN 813

Postroj pro zachycení pádu a pro polohování

Pět úchytných bodů: hrudní, zádový, břišní a dva boční Zcela nastavitelný

kód AS7195

124

POSTROJE

velikost M/XL

hmotnost [g] 1720

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

P-60

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 361

certifikát

EN 358

Postroj pro zachycení pádu a pro polohování

Čtyři úchytné body: hrudní, zádový a dva boční Snadno navlékatelný kód AS4553

velikost M/XL

hmotnost [g] 1540

ks/balení 1

P32 PRO

certifikát

EN 361

Postroj pro zachycení pádu

Dva úchytné body: hrudní a zádový Snadno a rychle navlékatelný, s rychlospojkami

kód AS4550

otvíratelné

velikost M/XL

hmotnost [g] 1315

NEOS

ks/balení 1

certifikát

EN 361

Postroj pro zachycení pádu

Dva úchytné body: hrudní a zádový Mimořádně lehký kód AS3200

velikost jediná

hmotnost [g] 580

ks/balení 1

POSTROJE

125


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

SICUROPE

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 355

Lanko s jedním ramenem s pohlcovačem energie

Je opatřeno dvěma karabinami z oceli Vybaveno pružným páskem pro větší pohodlí během prací

kód AS3040 AS3041

L [m] 1,5 2

hmotnost [g] 1200 1350

DOUBLE SICUROPE

ks/balení 1 1

certifikát

EN 355

Lanko s dvojitým ramenem s pohlcovačem energie

Je opatřeno dvěma karabinami z hliníku s bezpečnostní pákou a kruhovou maticí z oceli Vybaveno pružnými pásky pro větší pohodlí během prací

kód AS3030 AS3031

L [m] 1,5 2

hmotnost [g] 980 1050

SCAFFOLD DUO

ks/balení 1 1

certifikát

EN 355

Lanko s dvojitým ramenem s pohlcovačem energie

Je opatřeno dvěma karabinami z hliníku s velkým otevřením a kruhovou maticí z oceli Vybaveno pružnými pásky pro větší pohodlí během prací

kód AS3035

126

LANKA

L [m] 1,5

hmotnost [g] 1305

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

ARRESTER

PŘÍSTUPY certifikát

EN 353-2

certifikát

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 358

certifikát

EN 567

EN 12841A/B

Zařízení pro zachycení pádu a pro polohování

Dvojitá funkce pro zabránění pádu i pro polohování Zastavuje pád z výšky, uklouznutí na nakloněné ploše nebo nekontrolované slanění

kód AS3025

hmotnost [g] 385

Ø lana [mm] 10 - 12

ks/balení 1

Lano není součástí

ROPE I

certifikát

certifikát

EN 566

EN 795/B

Lano s očnicemi s karabinou autoblock

Semistatické lano vybaveno dvěma přišitými očnicemi a kruhovou maticí autoblock Vhodné pro zařízení pro zachycení pádu vedeného druhu ARRESTER

kód AS3050 AS3052 AS3051

ROPE II

L [m] 10 15 20

certifikát

EN 354

hmotnost [g] 1260 1630 2010

certifikát

EN 358

Ø lana [mm] 11 11 11

certifikát

ks/balení 1 1 1

certifikát

EN 566

EN 795/B

Lanko s očnicemi nenastavitelné

Semistatické lano vybaveno dvěma přišitými očnicemi Je vybaveno ochranným opláštěním kód AS3045 AS3046 AS3047

L [m] 1 1,5 2

hmotnost [g] 135 172 210

Ø lana [mm] 11 11 11

ks/balení 1 1 1

LANKA

127


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

BRAKE

PŘÍSTUPY certifikát

EN 353-2

certifikát

EN 354

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 358

certifikát

EN 795/B

Multifunkční zařízení pro zachycení pádu Používá se jako systém pro zastavení pádu, zadržení a polohování Vhodné také jako dočasné zajišťovací vedení pro dva pracovníky kód PSABRAKE-10 PSABRAKE-15 PSABRAKE-20 PSABRAKE-25

L [m] 10 15 20 25

hmotnost [g] 1600 1980 2500 2950

Ø lana [mm] 12 12 12 12

LINOSTOP II

ks/balení 1 1 1 1

certifikát

EN 353-2

Zařízení pro zachycení pádu vedeného druhu na kotvícím vedení

Pojistné zařízení z pochromované oceli se zaintegrovaným pohlcovačem energie Polyamidové lano Ø12 kód AS4510 AS4515 AS4520

SHARK

L [m] 10 15 20

hmotnost [g] 2000 2500 3000

certifikát

EN 353-2

certifikát

EN 354

Ø lana [mm] 12 12 12

certifikát

EN 358

ks/balení 1 1 1

certifikát

EN 795/C

Multifunkční zařízení pro zachycení pádu s ocelovým jádrem

Řezuvzdorné lano, odolné vůči ostrým ocelovým hranám Lano s vysokou flexibilitou Vhodné také jako dočasné zajišťovací vedení pro čtyři pracovníky kód PSASHARK-10 PSASHARK-15

128

LANKA

L [m] 10 15

hmotnost [g] 3220 4180

Ø lana [mm] 12 12

ks/balení 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

ROPE III

certifikát

EN 353-2

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

AC 010

certifikát

EN 353-2

Zařízení pro zachycení pádu

Semistatické lano

Semistatické lano vybaveno dvěma přišitými očnicemi Ø14 K použití společně s AS7199 kód AS7200 AS7201 AS7202

L [m] 20 30 50

Ø lana [mm] 14 14 14

ks/balení 1 1 1

kód AS7199

hmotnost [g] 220

Ø lana [mm] 14

ks/balení 1

Lano není součástí

TRIMMER

certifikát

EN 358

Polohovací zařízení

certifikát

EN 362

DESCENT

certifikát

EN 341

Záchranné slaňovací zařízení s karabinami twistlock

2

1 3

kód 1 2 3 4

AS3142 AS3060 AS3066 AS3059

popis systém pro polohování 3 m karabina pro lešení háček pro karabinu/lanko karabina s dvojitou bezpečnostní pákou

4

ks/balení 1 1 1 1

kód AS7264

L lana [m] 20

Ø lana [mm] 11

ks/balení 1

LANKA

129


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

ENERGY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA certifikát

EN 355

Nastavitelné lanko s pohlcovačem energie

kód AS7233

L max [m] 2

ROPE IV

Ø lana [mm] 12

130

LANKA

L lana [m] 60

PŘÍSTUPY

PLATROPE

ks/balení 1

certifikát

EN 1891

kód AS3140

L max [m] 1,9

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 355

Bezpečnostní zařízení pro plošiny

Statické lano

kód AS7101

OOPP

certifikát

EN 353-2

hmotnost [g] 1430

DUCK

ks/balení 1

certifikát

EN 567

Posuvné blokovací zařízení pro lano

Ø lana [mm] 10,5

kód AS3091

hmotnost [g] 70

Ø lana [mm] 8 - 13

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

BAND

certifikát

EN 354

Pásek

certifikát

EN 566

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

QUICKLINK

certifikát

EN 362

Karabina z oceli pro postroje

certifikát*

EN 795/B

50 kN

1

kód 1 1 2 2

pásek

2

pásek pro vysoké zatížení**

mez hmotnost [g] pevnosti [kN] ks/balení AS3071 1200 červená-černá 110 23 1 AS3072 1800 oranžová-černá 260 23 1 AS3075 1200 červená 125 35 1 AS3076 1800 černá 260 35 1 L [mm]

15 kN

barva

kód AS3065

materiál oceli

hmotnost [g] 152

ks/balení 1

* Pouze pro pásek pro vysoké zatížení ** Určen pro DOČASNÉ ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ (str. 66)

CARABINER 1

Ocelová/hliníková karabina se šroubovací kruhovou maticí

certifikát

EN 362

CARABINER 2

certifikát

Ocelová karabina s kruhovou maticí autoblock

EN 362

certifikát

certifikát

EN 12275

24 kN

10 kN

EN 12275

50 kN

7 kN

13 kN

20 kN

1

22 kN

7 kN

7 kN

2

kód 1 2

AS3055 AS3056

materiál oceli hliník

hmotnost [g] otevření [mm] ks/balení 143 16 1 65 16 1

kód AS3057

materiál ocel

hmotnost [g] otevření [mm] 240 26

ks/balení 1

KARABINY

131


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

FALL BLOCK

certifikát

EN 360

Zatahovací zařízení s ocelovým lanem

PŘÍSTUPY

FALL ARREST

Zatahovací zařízení s ocelovým lanem

UPEVNĚNÍ

certifikát

EN 360

2

1

GALV

kód AS3110 AS3115 AS3120

L [m] 10 15 20

hmotnost [kg] 4,6 7,2 7,7

ks/balení 1 1 1

Vhodné pro horizontální práce

certifikát

EN 360

Zatahovací zařízení s páskem

132

L [m] 6

ZATAHOVACÍ PRVKY

kód 1 2

AS7210 AS7316*

L [m] 6 1,8

hmotnost [kg] 5,1 0,8

ks/balení 1 1

* V kombinaci s AS7210 vhodné pro horizontální práce

WEBBING I

kód AS7203

GALV

hmotnost [kg] 1,7

WEBBING II

certifikát

EN 360

Zatahovací zařízení s páskem

ks/balení 1

kód AS7159

L [m] 2,5

hmotnost [kg] 0,9

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro práce ve výškách

EN 12278

kód AS7242

popis hliníkový kladkostroj s dvojitou kladkou

hmotnost [g] 490

ks/balení 1

EN 12278

kód AS7243

popis hliníkový kladkostroj s jednou kladkou

hmotnost [g] 260

ks/balení 1

certifikát EN 12278

kód AS8056

popis kladka

hmotnost [g] 250

ks/balení 1

EN 795/B

kód AS3094

popis 5 kotvících bodů

hmotnost [g] 106

ks/balení 1

kód AS7207

popis sedačka pro práce v zavěšení

ks/balení 1

kód AS8053

popis záchranný trojúhelník

ks/balení 1

EN 341

kód AS3100

popis slaňovací zařízení s pojistkou proti panice

hmotnost [g] 450

EN 12841/C

certifikát NFPA-T/E

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

133


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

TRIPOD I

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 795/B:2012 TS 16415:2012

Mobilní zařízení se třemi nohami pro sestup a zvedání Trojnožka z hliníkové slitiny

aplikace zařízení 1 a 2

H

Výška Průměr otevření základny trojnožky Vzdálenost nohou Nosnost Kotvící body na hlavě

D L

H D L

[cm] [cm] [cm]

179 - 289 173 - 271 147 - 232 max. 2 pracovníky 3

KÓDY A ROZMĚRY kód AS8065

rozměry balení [cm] 190 x 30 x 30

hmotnost [kg] 37

materiál hliník

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

ks/balení

1

AS3125

zatahovací zařízení s lanem z nerezavějící oceli L = 25 m se zařízením pro rekuperaci

1

2

AS8051

adaptér pro trojnožku a zatahovací zařízení

1

3

AS7247

zvedací kladka 25 m pro trojnožku

1

4

AS8052

dvojitá záchranná očnice

1

1

134

popis

2

TREPPIEDI (TROJNOŽKA)

3

4


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

TRIPOD II

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 795/B

Mobilní zařízení se třemi nohami pro sestup a zvedání Trojnožka z hliníkové slitiny

H

Výška Průměr otevření základny trojnožky Vzdálenost nohou Nosnost Kotvící body na hlavě

D L

H D L

[cm] [cm] [cm]

130 - 220 155 180 max. 1 pracovník 3

KÓDY A ROZMĚRY kód AS8068

rozměry balení [cm] 130 x 45 x 30

hmotnost [kg] 14

materiál hliník

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

ks/balení

1

AS3141

sestavený kladkostroj s lanem L = 15 m (poměr síly 1/5)

1

2

AS8066

slaňovací zařízení

1

3

AS8052

dvojitá záchranná očnice

1

1

2

3

TREPPIEDI (TROJNOŽKA)

135


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

TRIPOD III

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 795/B:1996

Mobilní zařízení se třemi nohami pro sestup a zvedání Trojnožka z hliníkové slitiny

H

Výška Průměr otevření základny trojnožky Vzdálenost nohou Nosnost Kotvící body na hlavě

D

H D L

[cm] [cm] [cm]

147 - 229 140 - 213 119 - 182 max. 1 pracovník 4

L

KÓDY A ROZMĚRY kód AS7206

rozměry balení [cm] 175 x 23 x 23

hmotnost [kg] 16,5

materiál hliník

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

1

AS7248

zvedací kladka 20 m pro trojnožku

1

2

AS7247

zvedací kladka 25 m pro trojnožku

1

3

AS8052

dvojitá záchranná očnice

1

4

AS7298

kladka

1

1

136

ks/balení

2

3

TREPPIEDI (TROJNOŽKA)

4


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

BIPOD

Mobilní zařízení se dvěma nohami pro sestup a zvedání Hliníková slitina

X

H

Výška Diagonála Vzdálenost nohou Nosnost Kotvící body na hlavě

L

H X L

[cm] [cm] [cm]

185 185 155 max. 1 pracovník 3

KÓDY A ROZMĚRY kód AS8069

rozměry balení [cm] 190 x 30 x 30

hmotnost [kg] 15

materiál hliník

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

ks/balení

1

AS8066

slaňovací zařízení

1

2

PSABRAKE-20

multifunkční zařízení pro zachycení pádu L = 20 m

1

3

AS3051

lano s očnicemi s karabinou autoblock L = 20 m

1

4

AS3025

zařízení pro zachycení pádu a pro polohování

1

1

2

3

4

TREPPIEDI (TROJNOŽKA)

137


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

FOOT

Doplňkový blokovací prvek pro nohy

Vybaven prvkem proti překroucení Vybaven otvorem pro zasunutí konektoru pro zablokování vačky, která zabraňuje náhodnému uvolnění lana. kód AS3095 AS3096

noha levá pravá

barva černá šedá

HAND

Ø lana [mm] 8 - 12 8 - 12

certifikát

EN 567

ks/balení 1 1

certifikát

EN 12841/B

Doplňkový blokovací prvek pro ruky

Pohodlné a bezpečné přední uchopení Dodává se s dvěma výměnnými rukojeťmi různých velikostí

kód AS3097 AS3098

ruka levý pravá

BODY

barva šedá černá

Ø lana [mm] 8 - 12,7 8 - 12,7

certifikát

EN 567

ks/balení 1 1

certifikát

EN 12841/B

Břišní blokovací prvek

Zmenšené rozměry Malá hmotnost kód AS3099

138

VÝSTUP PO LANĚ

hmotnost [g] 80

Ø lana [mm] 8 - 12

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

WAIST

certifikát

EN 567

certifikát

Blokovací prvek Cam Clean

EN 12841/B

Břišní upevnění zmenšených rozměrů Vynikající schopnost zablokovat zvláště zablácená lana kód AS7284

hmotnost [g] 220

Ø lana [mm] 8 - 13

ASCEND LEFT

ks/balení 1

certifikát

EN 567

certifikát

Mobilní blokovací prvek pro výstup z levé strany

EN 12841/B

Vynikající schopnost zablokovat zvláště zablácená lana Vysoká odolnost proti opotřebení kód AS3092

hmotnost [g] 225

Ø lana [mm] 8 - 13

ASCEND RIGHT

ks/balení 1

certifikát

EN 567

certifikát

Mobilní blokovací prvek pro výstup z pravé strany

EN 12841/B

Vynikající schopnost zablokovat zvláště zablácená lana Vysoká odolnost proti opotřebení kód AS3093

hmotnost [g] 225

Ø lana [mm] 8 - 13

ks/balení 1

VÝSTUP PO LANĚ

139


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

BLOWER

Ventilátor pro kanály - omezené prostory

DVOJÍ FUNKCE

VÝKON

Použitelný jak pro odvod, tak pro přívod vzduchu v uzavřených prostředích.

Výkonnější motor zajišťuje výměna vzduchu v krátké době

NEHLUČNÝ

LEHKÝ

Zvýšený výkon motoru nemá vliv na hlučnost.

Malé rozměry a hmotnost pro snadnou přepravu.

Hmotnost Výška ROZMĚRY Délka Šířka Napětí Frekvence TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU Elektrický motor Hluk Proud vzduchu

kód AS8070

140

Ø [mm] 200

OMEZENÉ PROSTORY

[kg] [mm] [mm] [mm] [V] [Hz] [W] [dB] [m3/h]

8,1 470 381 317,5 230 - 250 50 - 60 185 80 1392

ks/balení 1

Hmotnost Výška ROZMĚRY Délka Šířka Napětí Frekvence TECHNICKÉ ÚDAJE MOTORU Elektrický motor Hluk Proud vzduchu

kód AS8075

Ø [mm] 290

[kg] [mm] [mm] [mm] [V] [Hz] [W] [dB] [m3/h]

14,75 533 431,5 355,5 230 - 250 50 - 60 745 85 3552

ks/balení 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PIPE

Vzduchová hadice pro ventilátor

Pro použití s BLOWER společně s COLLAR kód AS8073 AS8074 AS8078 AS8079

L [m] 4 7,1 4 7,1

Ø [mm] 200 200 290 290

ventilátor AS8070 AS8070 AS8075 AS8075

ks/balení 1 1 1 1

CONNECTOR

Konektor pro vzduchové hadice

Pro připojení dvou hadic PIPE kód AS8071 AS8076

Ø [mm] 200 290

ventilátor AS8070 AS8075

ks/balení 1 1

COLLAR

Páska pro utahování vzduchové trubky

Pro rovnoměrné utažení PIPE na BLOWER a CONNECTOR kód AS8072 AS8077

Ø [mm] 200 290

ventilátor AS8070 AS8075

ks/balení 1 1

OMEZENÉ PROSTORY

141


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

OOPP

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

ECO

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 388

Pletené rukavice - 100% polyester/nitril

certifikát

EN 420

Optimální odolnost vůči oděru Elastické zápěstí a prodyšný hřbet ruky kód AS2205 AS2206 AS2207

velikost 8 9 10

DYNEEMA

pár/balení 12 12 12

certifikát

EN 388

Rukavice odolné vůči řezu - Dyneema/polyuretan

certifikát

EN 420

Optimální úroveň mechanické ochrany Vysoká hbitost, komfort a prodyšnost

kód AS2210 AS2211 AS2212

velikost 8 9 10

NITRAN

pár/balení 1 1 1

certifikát

EN 388

Pletené rukavice z nylonu - elasten/pěnový nitril

certifikát

EN 420

Pěnový nitrilový povlak na dlaních, jež dělá rukavice více prodyšné. Vynikající odolnost proti oděru s vynikající přilnavostí a rovněž odolnost vůči olejům. kód AS2215 AS2216 AS2217

142

RUKAVICE

velikost 8 9 10

pár/balení 1 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sluchátka, brýle, signalizační řetěz

EN 352-2

kód AS2220

popis jednorázové ucpávky do uší z polyuretanové pěny

potlačení hluku SNR [dB] pár/balení 37 200

EN 352-1

kód AS2225

popis skládací chrániče uší

potlačení hluku SNR [dB] ks/balení 29 1

EN 166

kód AS2235

popis brýle s postranicemi - panoramická přiléhavá struktura

ks/balení 1

EN 166

kód AS2240

popis brýle s postranicemi - nosní můstek ze silikonové pryže

ks/balení 1

EN 166

kód AS2245

popis brýle s postranicemi - šedé zornice

ks/balení 1

EN 149

kód AS2250

popis obličejový respirátor na ochranu před částicemi z netkané textilie

ks/balení 20

kód AS2201

popis sloupek pro vymezení

H [mm] 900

hmotnost [kg] 1,1

ks/balení 1

kód AS2202

popis signalizační řetěz z plastu

rozměry [mm] 39 x 24

hmotnost [g/m] 70

m/balení 25

PŘÍSLUŠENSTVÍ

143


144


145

5. PŘÍSTUPY


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY NA STŘEŠNÍ KRYTINY A BEZPEČNÉ TRASY Termín "přístup" označuje bod, dosažitelný přes trasu, která umožňuje bezpečný přechod jednoho nebo více pracovníků a přenos materiálů či pracovních nástrojů na střešní krytinu. Rothoblaas nabízí celou řadu zařízení, která splňují všechny potřeby staveb, a to jak civilních, tak i průmyslových.

146

VERTIKÁLNÍ ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRO ŽEBŘÍKY

HÁKY PRO ŽEBŘÍKY

Vhodné pro instalaci na žebřících, umožňují pracovníkům bezpečný přístup na střechu.

Umožňují pracovníkům připojit přenosný žebřík tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí a převrácení.

LÁVKY

ŽEBŘÍKY S OBRUČÍ NEBO BEZ OBRUČE

Pochozí plochy, které umožňují vytvářet bezpečné stezky vhodné pro instalaci na křehkých střechách.

Používají se v průmyslovém prostředí, protože se připevňují natrvalo a jsou vybaveny ochrannou klecí (obruče).


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

UŽIVATELSKY PŘIZPŮSOBITELNÝ NÁVRH Technické oddělení je k dispozici pro konzultaci a projekt vertikálních žebříků na zdi a lávek podle konkrétních potřeb každé místa. Všechna řešení Rothoblaas pro přístup na střechu a tranzit se snadno instalují a jsou dodávány s návodem k montáži.

ŽEBŘÍK S OBRUČÍ

Skládá se ze standardních modulárních dílů , které v kombinaci s různými doplňky umožňují bezpečný přístup na střešní krytinu. Navržen v souladu s ustanoveními čl. 113 Legisl. nařízení 09/04/2008 č. 81 "JEDNOTNÝ TEXT". A H2

S H1

LÁVKY

Zcela přizpůsobitelné, jsou určeny pro bezpečný přechod na křehkých, kluzkých nebo těžce pochozích střechách nebo k překonávání překážek. Jsou vybaveny zábradlím a bočnicemi na ochranu nohou, umožňují tranzit také nespecializovaných pracovníků bez nutnosti použít odpovídající OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky).

147


148


149


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

OOPP

UPEVNĚNÍ

VERTICAL I

certifikát

EN 353-1:2002 CNB/P/11.073

Vertikální zajišťovací vedení Nerezavějící ocel

1

PŘIZPŮSOBITELNOST Instalace možná na žebřících různé délky dle konkrétních potřeb

BEZPEČNOST Systém se zaintegrovaným pohlcovačem energie

3

2

SKLON POVRCHU

<5°

1

90°

OBLASTI POUŽITÍ

KÓDY INOX

kód 1 2 3

150

VERTENDS-50 VERTSZH-50 VERTGLEIT-50 SEIL-30 VERTTYP-50-IT

VERTICAL I

popis sada pro upevnění koncových částí s pohlcovačem energie střední držák (jeden každé 3 metry) posuvné zařízení lano Ø8 mm identifikační štítek v ITALŠTINĚ (na požádání k dispozici také v jiných jazycích)

ks/balení 1 1 1 1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

VERTICAL II

UPEVNĚNÍ certifikát

EN 353-1:2002 CNB/P/11.073

Vertikální zajišťovací vedení Galvanicky pozinkovaná ocel

JEDNODUCHOST

8

Rychlá a snadná instalace zařízení zajišťuje bezpečnost pracovníka 2

11

PRAKTIČNOST Praktický a funkční systém, s optimálním poměrem kvalita/cena

1

3

6

7

10

9

KÓDY

GALV

4

kód 8

5

1 2 3 4 5 6 7 8

SKLON POVRCHU

9 10 11

<5°

90°

AS7265 AS7266 AS7267 AS7268 AS7269 AS7270 AS7271 AS7272 AS7273 AS7274 AS7275 AS7276

popis horní podpora koncového prvku pohlcovač energie kabel Ø8 mm (délka na zakázku) napínák dolní podpora koncového prvku posuvné zařízení střední podpůrný prvek konektor (jeden pro každý koncový prvek) pojistný prvek kabelu svorka (potřebné 3 kusy) sada pro upevnění pohlcovače a kabelu identifikační štítek

ks/balení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Na požádání k dispozici pro 2 uživatele

VERTICAL II

151


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

PŘÍSTUPY

OOPP

UPEVNĚNÍ

STEP I

Hák pro uchycení žebříku na šikmých střechách

kód AS5200

počet otvorů 3

kód AS5215

otvory Ø9 [ks] 5

kód AS5220

otvory Ø9 [ks] 5

Ø otvorů[mm] 11,5

ks/balení 1

STEP II

Hák pro uchycení žebříku na zdi

otvory Ø13 [ks] 4

ks/balení 1

STEP III

Hák pro uchycení žebříku na rovných plochách

152

HÁKY PRO ŽEBŘÍKY

otvory Ø13 [ks] 4

ks/balení 1


153


154


155

6. UPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

HBS

Šroub se zápustnou hlavou Uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním

PACKAGING Box + CE paper + BIT

SPECIÁLNÍ OCEL

1000

Ocel s vysokou tažností (přizpůsobuje se pohybům dřevem) a s vysokou odolností (fy,k = 1000 N/mm2)

KÓDY A ROZMĚRY GALV

ŠROUB HBS

A L b

d1

SOUSTRUŽENÁ PODLOŽKA

D2

156

HBS

kód HBS880 HBS8100 HBS8120 HBS8140 HBS8160 HBS8180 HBS8200 HBS8220 HBS8240 HBS8260 HBS8280 HBS8300 HBS8320 HBS8340 HBS8360 HBS8380 HBS8400 HBS8440 HBS8500

kód HUS8

d1 [mm]

8 TX40

L [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 500

b [mm] 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100

D2 [mm] 25

A [mm] 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 340 400

ks/balení 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ks/balení 50


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

GEOMETRIE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI dk

ŠROUB HBS

90° t1 ds L b

Jmenovitý průměr Průměr hlavy Průměr jádra Průměr nohy Tloušťka hlavy Průměr předvrtání

d1 dk d2 ds t1 dv

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8 14,5 5,4 5,8 4,5 5,0

Charakteristická doba meze kluzu Charakteristický parametr pevnosti vůči extrakci Charakteristický parametr pronikání hlavy Charakteristická pevnost v tahu

My,k fax,k

[Nmm] [N/mm2] [N/mm2] [kN]

20057,5 11,7 10,5 20,1

[mm] [mm] [mm]

HUS8 HBS Ø8 8,5 25,0 5,0

fhlava,k ftah,k

d2 d1 PODLOŽKA TORNITA HUS

D1

Podložka Šroub Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka

s D2

D1 D2 S

INSTALACE MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PRO ŠROUBY NAMÁHANÉ PŘI ŘEZU Úhel mezi silou a vlákny α = 0°

a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Úhel mezi silou a vlákny α = 90° ŠROUBY VLOŽENY S PŘEDVRTÁNÍM

ŠROUBY VLOŽENY BEZ PŘEDVRTÁNÍ

40 24 96 56 24 24

96 40 120 80 40 40

namáhaný konec -90° < α < 90°

spojovací prvek

směr vláken

a2 a2 a1

a1

a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

namáhaný konec 90° < α < 270°

a2 a2 a1

a1

ŠROUBY VLOŽENY S PŘEDVRTÁNÍM

ŠROUBY VLOŽENY BEZ PŘEDVRTÁNÍ

32 32 56 56 56 24

40 40 80 80 80 40

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

nezatížený okraj 180° < α < 360°

namáhaný okraj 0° < α < 180°

a4,t a3,t

a4,c

a3,c

POZNÁMKY • Minimální vzdálenosti jsou dle normy EN 1995:2008 a v souladu s ETA-11/0030, berouc v úvahu hustotu dřevěných prvků, rovnající se ρk ≤ 420 kg/m3. • V případě spojování oceli a dřeva mohou být minimální odstupy (a1, a2) vynásobeny koeficientem 0,7.

HBS

157


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

charakteristické hodnoty

STATICKÉ HODNOTY

EN 1995:2008

ŘEZ GEOMETRIE

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

TAH

DŘEVO-DŘEVO

DŘEVO-DŘEVO S PODLOŽKOU

OCEL-DŘEVO TENKÁ DESKA (1)

OCEL-DŘEVO HRUBÁ DESKA (2)

EXTRAKCE ZÁVITU (3)

PRONIKÁNÍ HLAVY (4)

PRONIKÁNÍ HLAVY S PODLOŽKOU (4)

RV,k [kN] 2,57 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

RV,k [kN] 3,28 3,96 4,16 4,16 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41

RV,k [kN]

RV,k [kN]

Rax,k [kN] 5,20 5,20 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Rhlava,k [kN] 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Rhlava,k [kN] 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 7,01

A L b

8

L [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 440 500

b [mm] 52 52 60 60 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100

A [mm] 28 48 60 80 80 100 120 140 160 180 200 200 220 240 260 280 300 340 400

3,96 3,96 4,16 4,16 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16 5,16

SPLATE ≥ 8 mm

d1 [mm]

SPLATE ≤ 4 mm

d1

5,06 5,06 5,26 5,26 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26 6,26

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou dle normy EN 1995:2008 a v souladu s ETA11/0030. • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Charakteristické pevnosti v řezu jsou hodnoceny pro případ použití tenké desky

(SPLATE ≤ 0,5 d1). (2) Charakteristické pevnosti v řezu jsou hodnoceny pro případ použití hrubé desky (SPLATE ≥ d1). (3) Axiální pevnost vůči extrakci závitu byla hodnocena s ohledem na úhel 90° mezi vlákny a konektorem a na délku zaražení rovnající se b.

(4) Axiální pevnost pronikání hlavy, s nebo bez podložky, byla hodnocena na

• • • • • • • •

158

Koeficienty γm a kmod musí být přijaty v souladu s platnými předpisy použitými pro výpočet. Pro hodnoty mechanické pevnosti a pro geometrii šroubů odkazujeme na to, co je uvedeno v ETA-11/0030. Ve fázi výpočtu se bere v úvahu hustota dřevěných prvků, rovnající se ρk = 380 kg/m3. Charakteristické pevnosti mohou být považovány za platné ve prospěch bezpečnosti, a to i pro vyšší hustoty. Hodnoty byly vypočteny s ohledem na závitovou část zcela zasunutou do dřevěného prvku. Dimenzování a ověřování dřevěných prvků a ocelových plechů musí být provedeno odděleně. Charakteristické pevnosti v řezu se měří pro šrouby vložené bez předvrtání; v případě šroubů vložených s předvrtáním lze získat větší hodnoty pevnosti. Pro různé konfigurace výpočtů je k dispozici bezplatně ke stažení software (www.rothoblaas.com) Charakteristické síly se měří na masivním nebo laminovaném dřevě; v případě spojů s prvky z Xlam se mohou hodnoty pevnosti lišit a musí být hodnoceny na základě vlastností panelu a konfigurace připojení. Kompletní seznam kódů a technických údajů naleznete v katalogu "Šrouby do dřeva" (www.rothoblaas.com)

HBS

dřevěném prvku. V případě spojení ocel-dřevo je obvykle závazná pevnost v tahu oceli s ohledem na oddělení nebo proniknutí hlavy.


159


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

VGS

Závitový konektor se zápustnou hlavou Uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním

PACKAGING Box + CE paper + BIT

SE ZÁPUSTNOU HLAVOU Se zápustnou hlavou pro použití na ocelových deskách.

KÓDY A ROZMĚRY GALV

ŠROUB VGS

L

kód VGS9160 VGS9200 VGS9240 VGS9280 VGS9320 VGS9360

b

d1

160

VGS

VGS11100 VGS11150 VGS11200 VGS11250 VGS11300 VGS11350 VGS11400 VGS11450 VGS11500 VGS11550 VGS11600

d1 [mm]

9 TX40

11 TX50

L [mm] 160 200 240 280 320 360

b [mm] 150 190 230 270 310 350

ks/balení 25 25 25 25 25 25

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

90 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

GEOMETRIE A MECHANICKÉ VLASTNOSTI 90°

45°

KONEKTOR VGS

t1 S X

X

Jmenovitý průměr Průměr hlavy Průměr jádra Průměr nohy Tloušťka hlavy Průměr předvrtu*

dk

V

G

X

ds L

Charakteristická doba meze kluzu Charakteristický parametr pevnosti vůči extrakci Charakteristická pevnost v tahu Charakteristická pevnost v kluzu

d2 d1

d1 dk d2 ds t1 dv

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

9 16,0 5,9 6,5 6,5 5,0

11 19,3 6,6 7,7 8,2 6,0

My,k fax,k ftah,k fy,k

[Nmm] [N/mm2] [kN] [N/mm2]

27244,1 11,7 25,4 1000

45905,4 11,7 38,0 1000

* Povinnost předvrtání pro konektory s Ø11 ≥ 400 mm

EFEKTIVNÍ ZÁVIT DLE VÝPOČTU b = L - 10 mm představuje celou délku závitové části. Sg = (L - 10 mm - 10 mm - Tol.) / 2 představuje polovinu délky závitové části bez tolerance (Tol.) 10 mm pro pokládku.

L

10

Sg

Sg

Tol.

Hodnoty extrakce, řezání a posuvu dřevo-dřevo byly vyhodnoceny umístěním těžiště konektoru v korespondenci řezné roviny a s ohledem na efektivní závit rovnající se Sg.

10

INSTALACE MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PRO ŠROUBY NAMÁHANÉ PŘI ŘEZU

ŠROUBY VLOŽENY BEZ PŘEDVRTÁNÍ

Úhel mezi silou a vlákny α = 0° a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

a1

Úhel mezi silou a vlákny α = 0°

Úhel mezi silou a vlákny α = 90°

9

11

9

11

9

11

9

11

108 45 135 90 45 45

132 55 165 110 55 55

45 45 90 90 90 45

55 55 110 110 110 55

45 27 108 63 27 27

55 33 132 77 33 33

36 36 63 63 63 27

44 44 77 77 77 33

namáhaný konec -90° < α < 90°

a2 a2 a1

Úhel mezi silou a vlákny α = 90°

spojovací prvek

směr vláken

ŠROUBY VLOŽENY S PŘEDVRTÁNÍM

namáhaný konec 90° < α < 270°

a2 a2 a1

a1

nezatížený okraj 180° < α < 360°

namáhaný okraj 0° < α < 180°

a4,t a3,t

a4,c

a3,c

POZNÁMKY • Minimální vzdálenosti jsou dle normy EN 1995:2008 a v souladu s ETA-11/0030, berouc v úvahu hustotu dřevěných prvků, rovnající se ρk ≤ 420 kg/m3.

• V případě spojování oceli a dřeva mohou být minimální odstupy (a1, a2) vynásobeny koeficientem 0,7.

VGS

161


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

INSTALACE MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PRO AXIÁLNĚ ZATÍŽENÉ ŠROUBY

ŠROUBY VLOŽENY S ÚHLEM 90° VZHLEDEM K VLÁKNU

a1 a2 a2,LIM (1) a1,c a2,c

ŠROUBY VLOŽENY BEZ PŘEDVRTÁNÍ

ŠROUBY VLOŽENY S PŘEDVRTÁNÍM

Úhel mezi silou a vlákny α = 0°

Úhel mezi silou a vlákny α = 90°

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

9

11

9

11

45 45 23 90 36

55 55 28 110 44

45 45 23 90 27

55 55 28 110 33

NÁKRES

POHLED a2,c a2 a2,c

a1,c

a1

a1,c

a1

POZNÁMKY (1) Axiální vzdálenost a může být snížena až na 2,5 · d pokud se pro každý konek2 1 tor zachová “spojovací plocha” a1 · a2 = 25 · d12.

• Minimální vzdálenosti pro axiálně zatížené konektory jsou nezávislé na úhlu vložení konektoru a úhlu síly vzhledem ke směru vláken v souladu s ETA11/0030.

charakteristické hodnoty

STATICKÉ HODNOTY

EN 1995:2008

ŘEZ GEOMETRIE

DŘEVO-DŘEVO

sg L

A

b sg d1

d1 [mm]

9

11

162

VGS

L [mm] 160 200 240 280 320 360

sg [mm] 65 85 105 125 145 165

Amin [mm] 80 100 120 140 160 180

RV,k [kN] 5,06 5,62 6,19 6,47 6,47 6,47

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

4,22 6,33 7,42 8,28 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

charakteristické hodnoty

STATICKÉ HODNOTY

EN 1995:2008

TAH (1) / KOMPRESE (2) GEOMETRIE

L

EXTRAKCE CELÉHO ZÁVITU (3)

EXTRAKCE ČÁSTI ZÁVITU (3)

sg

d1

9

11

NESTÁLOST

dřevo

ocel

ocel

Rtah,k [kN]

Rki,k [kN]

25,40

17,20

38,00

21,88

A

A

b

sg

d1 [mm]

TAH OCELI

A

dřevo

L [mm] 160 200 240 280 320 360

b [mm] 150 190 230 270 310 350

Amin [mm] 170 210 250 290 330 370

Rax,k [kN] 16,87 21,37 25,87 30,36 34,86 39,36

sg [mm] 65 85 105 125 145 165

Amin [mm] 85 105 125 145 165 185

Rax,k [kN] 7,31 9,56 11,81 14,06 16,31 18,56

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

90 140 190 240 290 340 390 440 490 540 590

110 160 210 260 310 360 410 460 510 560 610

12,37 19,24 26,12 32,99 39,86 46,73 53,61 60,48 67,35 74,22 81,10

35 60 85 110 135 160 185 210 235 260 285

55 80 105 130 155 180 205 230 255 280 305

4,81 8,25 11,68 15,12 18,56 21,99 25,43 28,86 32,30 35,74 39,17

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou dle normy EN 1995:2008 a v souladu s ETA11/0030. • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Konstrukční pevnost v tahu konektoru je minimální

• • • • • •

Koeficienty γm e kmod musí být přijaty v souladu s platnými předpisy použitými pro výpočet. Pro hodnoty mechanické pevnosti a pro geometrii šroubů odkazujeme na to, co je uvedeno v ETA-11/0030. Ve fázi výpočtu se bere v úvahu hustota dřevěných prvků, rovnající se ρk = 380 kg/m3. Charakteristické pevnosti mohou být považovány za platné ve prospěch bezpečnosti, a to i pro vyšší hustoty Dimenzování a ověřování dřevěných prvků a ocelových plechů musí být provedeno odděleně. Charakteristické pevnosti v řezu se měří pro šrouby vložené bez předvrtání; v případě šroubů vložených s předvrtáním lze získat větší hodnoty pevnosti. Hodnoty extrakce, řezání a posuvu dřevo-dřevo byly vyhodnoceny umístěním těžiště konektoru v korespondenci řezné roviny . Charakteristické síly se měří na masivním nebo laminovaném dřevě; v případě spojů s prvky z XLAM se mohou hodnoty pevnosti lišit a musí být hodnoceny na základě vlastností panelu a konfigurace připojení. Kompletní technické údaje naleznete v katalogu "Šrouby do dřeva" (www. rothoblaas.com)

mezi konstrukční pevností na straně dřeva (Rax,d) a konstrukční pevností na straně oceli (Rtens,d).

(2) Konstrukční pevnost v kompresi konektoru je minimální

mezi konstrukční pevností na straně dřeva (Rax,d) a konstrukční pevností v nestabilitě (Rki,d).

(3) Axiální pevnost vůči extrakci závitu byla hodnocena s ohledem na úhel 90°

mezi vlákny a konektorem a na délku efektivního rovnající se b o sg. Pro mezilehlé hodnoty sg lze interpolovat lineárně.

VGS

163


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

MET

Závitové tyče, matice a podložky

MGS 1000

Závitová tyč

GALV

Třída oceli 4.8 - galvanicky pozinkovaná DIN 975 d L

kód MGS10008 MGS100010 MGS100012 MGS100014 MGS100016

tyč M8 M10 M12 M14 M16

L [mm] 1000 1000 1000 1000 1000

ks/balení 10 10 10 10 10

MGS 1000

Závitová tyč

GALV

Třída oceli 8.8 - galvanicky pozinkovaná DIN 975 d L

kód MGS10888 MGS11088 MGS11288 MGS11488 MGS11688

tyč M8 M10 M12 M14 M16

L [mm] 1000 1000 1000 1000 1000

ks/balení 1 1 1 1 1

STATICKÉ HODNOTY - PEVNOST A TAH

N,ax d1 d2 p

N,ax

164

MET

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY

STATICKÉ HODNOTY

třída oceli 4.8

8.8

třída oceli 4.8 8.8

tyč

d1 [mm]

d2 [mm]

p [mm]

Aresist [mm2]

Nax,k [kN]

Nax,k [kN]

Nadm [kg]

Nadm [kg]

M8 M10 M12 M14 M16

8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

6,47 8,16 9,85 11,55 13,55

1,25 1,50 1,75 2,00 2,00

36,6 58,0 84,3 115,0 157,0

13,2 20,9 30,3 41,4 56,5

26,4 41,8 60,7 82,8 113,0

586 928 1349 1840 2512

1365 2163 3144 4290 5856

• Charakteristické hodnoty jsou dle normy EN 1993. • Konstrukčníhodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem: Nax,d = Nax,k / γm2


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

MUT 934

Šestihranná matice

GALV

Třída oceli 8 - galvanicky pozinkovaná DIN 934 (ISO 4032*) Ch h

kód MUT9348 MUT93410 MUT93412 MUT93414 MUT93416

tyč M8 M10 M12 M14 M16

h [mm] 6,5 8 10 11 13

Ch [mm] 13 17 19 22 24

ks/balení 400 500 500 200 200

* Norma ISO 4032 se liší od normy DIN 934 pro parametry h a Ch v průměrech M10, M12 a M14

MUT 985

Samosvorná matice

INOX

Nerezavějící ocel A2 DIN 985 (ISO 10511*)

kód MUT9858 MUT98510 MUT98512 MUT98516

Ch h

tyč M8 M10 M12 M16

h [mm] 8 10 12 16

Ch [mm] 13 17 19 24

ks/balení 1 1 1 1

* Norma ISO 10511 se liší od normy DIN 985 pro parametry h a Ch v průměrech M10 a M12.

MGS

Závitová tyč

INOX

Nerezavějící ocel A2 DIN 975 d

kód AI9758 AI97510 AI97512 AI97516

tyč M8 M10 M12 M16

L [mm] 1000 1000 1000 1000

ks/balení 5 5 5 5

L

AI 934

Šestihranná matice

INOX

Nerezavějící ocel A2 DIN 934 (ISO 4032*)

kód AI9348 AI93410 AI93412 AI93416

Ch h

tyč M8 M10 M12 M16

h [mm] 6,5 8 10 13

Ch [mm] 13 16 18 24

ks/balení 500 200 200 100

* Norma ISO 4032 se liší od normy DIN 934 pro parametry h a Ch v průměrech M10 a M12

AI 9021

Podložka

INOX

Nerezavějící ocel A2 DIN 9021 (ISO 9073*)

dEXT

dINT

kód AI90218 AI902110 AI902112 AI902116

tyč M8 M10 M12 M16

dINT [mm] 8,4 10,5 13 17

dEXT [mm] 24 30 37 50

s [mm] 2 2,5 3 3

ks/balení 500 500 200 100

* Norma ISO 9073 se liší od normy DIN 9021 pro povrchovou tvrdost.

MET

165


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

ULS 9021

Podložka

GALV

Ocel S235 - galvanicky pozinkovaná DIN 9021 (ISO 9073*)

dEXT

dINT

kód ULS8242 ULS10302 ULS13373 ULS15443 ULS17503

tyč M8 M10 M12 M14 M16

dINT [mm] 8,4 10,5 13 15 17

dEXT [mm] 24 30 37 44 50

s [mm] 2 2,5 3 3 3

ks/balení 200 200 200 100 100

* Norma ISO 9073 se liší od normy DIN 9021 pro povrchovou tvrdost.

ULS 440

Podložka

GALV

Ocel S235 - galvanicky pozinkovaná DIN 440 R (ISO 7094*)

dEXT

kód ULS11343 ULS13444 ULS17565

tyč M10 M12 M16

dINT [mm] 11 13,5 17,5

dEXT [mm] 34 44 56

s [mm] 3 4 5

ks/balení 200 200 50

* Norma ISO 7094 se liší od normy DIN 440 R pro povrchovou tvrdost.

dINT

ULS 1052

Podložka

GALV

Ocel S235 - galvanicky pozinkovaná DIN 1052

dEXT

kód ULS14586 ULS18686

tyč M12 M16

dINT [mm] 14 18

dEXT [mm] 58 68

s [mm] 6 6

ks/balení 50 50

dINT

ULS 125

Podložka

GALV

Ocel S235 - galvanicky pozinkovaná DIN 125 A (ISO 7089*)

dEXT

dINT

kód ULS81616 ULS10202 ULS13242 ULS17303

tyč M8 M10 M12 M16

dINT [mm] 8,4 10,5 13 17

dEXT [mm] 16 20 24 30

* Norma ISO 7089 se liší od normy DIN 125 A pro povrchovou tvrdost.

166

MET

s [mm] 1,6 2 2,5 3

ks/balení 1000 500 500 250


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

STATICKÉ HODNOTY  PODLOŽKY PEVNOST V PRONIKÁNÍ DO DŘEVA

s

dINT dEXT N,ax

tyč

M10

M12

M16

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY

STATICKÉ HODNOTY

norma

dINT [mm]

dEXT [mm]

s [mm]

Nax,k [kN]

Nadm [kg]

DIN 125 A DIN 9021 DIN 440 R DIN 1052 DIN 125 A DIN 9021 DIN 440 R DIN 1052 DIN 125 A DIN 9021 DIN 440 R DIN 1052

10,5 10,5 11 13,0 13,0 13,5 14,0 17,0 17,0 17,5 18,0

20,0 30,0 34,0 24,0 37,0 44,0 58,0 30,0 50,0 56,0 68,0

2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 4,0 6,0 3,0 3,0 5,0 6,0

1,84 5,02 6,58 2,59 7,63 11,16 20,15 3,89 14,07 18,00 27,36

68 186 244 96 283 413 746 144 521 667 1013

KRITIČNOST: PRONIKÁNÍ PODLOŽKY DO DŘEVA

N > Nax,Max

N,ax

N,ax

POZNÁMKY • Charakteristické hodnoty jsou dle normy EN 1995:2008. • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

• Pevnost v pronikání podložky je úměrná jejímu povrchu, který je v kontaktu s dřevěným prvkem. • Přípustné hodnoty jsou dle normy DIN 1052:1988.

Koeficienty γm e kmod musí být přijaty v souladu s platnými předpisy použitými pro výpočet. • Ve fázi výpočtu se bere v úvahu hustota dřevěných prvků, rovnající se ρk = 380 kg/m3.

MET

167


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

SKR  SKS

SKR - SKS: šroubovací ukotvení do betonu Speciální závit pro upevnění nasucho Povrchová úprava trojmocným chromem Cr3+

Vhodný do nepopraskaného betonu Zvětšená šestihranná hlava

Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná Průchozí upevnění Instalace bez expanze

GALV

SKR šestihranná hlava

kód SKR7560 SKR7580 SKR75100 SKR1080 SKR10100 SKR10120 SKR10140 SKR10160 SKR12100 SKR12120 SKR12140 SKR12160 SKR12200 SKR12240 SKR12280 SKR12320 SKR12400

d1 [mm]

L [mm] 60 80 100

tfix [mm] 10 30 20

h1,min [mm] 60 60 90

hnom [mm] 50 50 80

d0 cls [mm] 6 6 6

df dřevo [mm] 8 8 8

df ocel [mm] 8 -10 8 -10 8 -10

SW [mm] 13 13 13

10

80 100 120 140 160

30 20 40 60 80

65 95 95 95 95

50 80 80 80 80

8 8 8 8 8

10 10 10 10 10

10 -12 10 -12 10 -12 10 -12 10 -12

16 16 16 16 16

25 25 25 25 25

50 25 25 25 25

12

100 120 140 160 200 240 280 320 400

20 40 60 80 120 160 200 240 320

100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80

10 10 10 10 10 10 10 10 10

12 12 12 12 12 12 12 12 12

12 -14 12 -14 12 -14 12 -14 12 -14 12-14 12 -14 12 -14 12 -14

18 18 18 18 18 18 18 18 18

50 50 50 50 50 50 50 50 50

25 25 25 25 25 25 25 25 25

7,5

Tinst [Nm] ks/balení 15 50 15 50 15 50

GALV

SKS se zápustnou hlavou

kód SKS7560 SKS7580 SKS75100 SKS75120 SKS75140 SKS75160

d1 [mm]

7,5

L [mm] 60 80 100 120 140 160

tfix [mm] 10 30 20 40 60 80

h1,min [mm] 60 60 90 90 90 90

hnom [mm] 50 50 80 80 80 80

d0 cls [mm] 6 6 6 6 6 6

df dřevo [mm] 8 8 8 8 8 8

df ocel [mm] -

TX [mm] TX40 TX40 TX40 TX40 TX40 TX40

Tinst SW tfix L

df

hnom

h1

d1 d0

168

SKR - SKS

d1 = průměr kotvícího prvku L = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka h1 = minimální hloubka otvoru hef = jmenovitá hloubka ukotvení

d0 = průměr otvoru v betonovém podkladu df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění SW = velikost klíče Tinst = utahovací moment

Tinst [Nm] ks/balení 50 50 50 50 50 50


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

SKR - SKS CE: šroubovací ukotvení do betonu CE1 ES možnost 1 Certifikované použití pro popraskaný a nepopraskaný beton od C20/25 do C50/60.

Kategorie seismické výkonnosti C2

Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná Průchozí upevnění Instalace bez expanze

(M8-M16)

Požární odolnost R120 Samosvorné vroubkování pod hlavou (SKR CE)

GALV

SKR CE šestihranná hlava s falešnou podložkou

d1 [mm] 8

L [mm] 100

tfix [mm] 40

h1,min [mm] 75

hnom [mm] 60

d0 cls [mm] 6

df dřevo [mm] 9

df ocel [mm] 9

SW [mm] 10

SKR1080CE SKR10100CE SKR10120CE

10

80 100 120

10 30 50

85 85 85

70 70 70

8 8 8

12 12 12

12 12 12

13 13 13

50 50 50

50 25 25

SKR12110CE SKR12150CE SKR12210CE

12

110 150 210

30 70 130

100 100 100

80 80 80

10 10 10

14 14 14

14 14 14

15 15 15

80 80 80

25 25 20

SKR16130CE

16

130

20

140

110

14

18

18

21

160

10

kód SKR8100CE

Tinst [Nm] ks/balení 20 50

GALV

SKS CE se zápustnou rovnou hlavou

d1 [mm] SKS75100CE 8 kód

L [mm] 100

tfix [mm] 40

h1,min [mm] 75

hnom [mm] 60

d0 cls [mm] 6

df dřevo [mm] 9

df ocel [mm] -

TX [mm] TX30

Tinst [Nm] ks/balení 20 50

MONTÁŽ

Tinst

1

2

3

4

5

SKR - SKS

169


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

SKR - SKS: šroubovací ukotvení do betonu INSTALACE SKR Rozvory a vzdálenosti pro zatížení v tahu Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje Minimální tloušťka betonové podpory Kritický rozvor Kritická vzdálenost od okraje

s c hmin c

s

smin,N cmin,N hmin scr,N ccr,N

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

smin,V cmin,V hmin scr,V ccr,V

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

Rozvory a vzdálenosti pro zatížení v řezu Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje Minimální tloušťka betonové podpory Kritický rozvor Kritická vzdálenost od okraje

SKS

7,5

10

12

7,5

50 50 100 100 50

60 60 110 150 70

65 65 130 180 80

50 50 100 100 50

7,5

10

12

7,5

50 50 100 140 70

60 60 110 200 110

70 70 130 240 130

50 50 100 140 70

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

STATICKÉ HODNOTY Platí pro jeden kotvící prvek v nepřítomnosti rozvorů a vzdálenosti od okraje a pro beton třídy C20/25.

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY (doporučené) NEPOPRASKANÝ BETON

170

TAH

TAH (1)

PRONIKÁNÍ HLAVY

Vrec [kN] 2,50 6,65 8,18

N2,rec [kN] 1,19 (2) 1,86 (2) 2,83 (2)

2,50

0,72

SKR

7,5 10 12

N1,rec [kN] 2,13 6,64 8,40

SKS

7,5

2,13

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Přípustné hodnoty (doporučené) v tahu a řezu jsou v souladu s osvědčením č. 2006/5205/1 vydaném v Miláně Polytechnickým institutem a byly získány s ohledem na bezpečnostní faktor rovnající se 4 pro mezní zatížení selhání.

(1) Při posuzování celkové pevnosti kotvícího prvku

SKR - SKS

se pevnost v řezu na prvku k upevnění (např. dřevo, ocel, atd.) musí posuzovat samostatně v závislosti na použitém materiálu. (2) Hodnoty se vztahují na použití SKR instalovaném s podložkou DIN 9021 (ISO 9073).


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

SKR - SKS CE: šroubovací ukotvení do betonu CE1 INSTALACE SKR CE Minimální rozvory a vzdálenosti Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje

s c

Minimální tloušťka betonové podpory hmin

c

Kritická vzdálenost od okraje

8

10

12

16

8

50 50 50 50 110

60 60 60 60 130

80 80 80 80 170

45 45 45 45 100

smin pro c ≥ cmin pro s ≥ hmin

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

45 45 45 45 100 8

10

12

16

8

scr,N (3) scr,sp (4) ccr,N (3) ccr,sp (4)

[mm] [mm] [mm] [mm]

144 160 72 80

168 175 84 85

192 195 96 95

255 255 128 130

144 160 72 80

Kritické rozvory a vzdálenosti Kritický rozvor

s

SKS CE

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

STATICKÉ HODNOTY Platí pro jeden kotvící prvek v nepřítomnosti rozvorů a vzdálenosti od okraje a pro beton třídy C20/25.

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY NEPOPRASKANÝ BETON TAH (1)

SKR CE SKS CE

8 10 12 16

NRk,p [kN] 16 20 25 40

8

16

POPRASKANÝ BETON

ŘEZ (2)

2,1 1,8 2,1 2,1

VRk,s [kN] 9,4 20,1 32,4 56,9

2,1

9,4

γMp

TAH (1)

8 10 12 16

NRk,p [kN] 4 7,5 9 16

8

4

γMs 1,5 1,5

SKR CE SKS CE

ŘEZ (2)

2,1 1,8 2,1 2,1

VRk,s [kN] 9,4 20,1 32,4 56,9

2,1

9,4

γMp

γMs 1,5 1,5

rostoucí faktor pro NRk,p ψc

C30/37 C40/50 C50/60

1,22 1,41 1,55

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY (doporučené) NEPOPRASKANÝ BETON

POPRASKANÝ BETON

TAH

ŘEZ

TAH

ŘEZ

SKR CE

8 10 12 16

Nrec [kN] 5,4 7,9 8,5 13,6

Vrec [kN] 4,5 9,6 15,4 27,1

SKR CE

8 10 12 16

Nrec [kN] 1,4 3,0 3,1 5,4

Vrec [kN] 4,5 9,6 15,4 27,1

SKS CE

8

5,4

4,5

SKS CE

8

1,4

4,5

HLAVNÍ PRINCIPY • Charakteristické hodnoty jsou vypočteny v souladu s ETA podle metody projektování A (ETAG001). • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

Koeficienty γm jsou uvedeny v tabulce a podle dohody v osvědčení o výrobku. • Přípustné hodnoty (doporučené) se vypočítávají z charakteristických hodnot použitím dílčích koeficientů bezpečnosti γm pro materiály v souladu s ETA a aplikováním dalšího dílčího koeficientu pro účinky rovnající se γf = 1,4.

• Pro výpočet kotvících prvků se sníženým rozvorem, v blízkosti okrajů nebo pro upevnění na betonu vyšší pevnostní třídy nebo se sníženou tloušťkou odkazujeme na dokument ETA.

POZNÁMKY (1) Způsob selhání pro vytažení (pull-out). (2) Způsob selhání materiálu z oceli. (3) Způsob selhání pro tvorbu kužele betonu. (4) Způsob selhání pro prasknutí (splitting).

SKR - SKS

171


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

ABS

Těžký kotvící expanzní prvek s páskem CE1 ES možnost 1 Certifikované použití pro popraskaný a nepopraskaný beton od C20/25 do C50/60. Kategorie seismické výkonnosti C1

Vhodná pro kompaktní materiály Požární odolnost R120 Šroub 8.8 se šestihrannou hlavou a podložkou

Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná Průchozí upevnění Rozšíření s kontrolou momentu

GALV

ABS

kód

d0 [mm]

Lt [mm] 70 100

dšroubu [mm]

tfix [mm] 5 35

h1,min [mm] 80 80

hef [mm] 55 55

df [mm] 12 12

SW [mm] 10 10

Tinst [Nm] 15 15

ks/balení

FE210356 FE210361

10

FE210366 FE210371

12

100 120

M8

30 50

90 90

60 60

14 14

13 13

30 30

50 25

FE210376 FE210381

16

120 140

M10

40 60

100 100

70 70

18 18

17 17

50 50

25 25

M6

50 50

Tinst SW df

tfix

hef

h1

Lt

d0 = průměr kotvícího prvku = průměr otvoru v betonové podpore d = průměr šroubu Lt = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka

h1 = minimální hloubka otvoru hef = skutečná hloubka ukotvení df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění SW = velikost klíče Tinst = utahovací moment

d d0

MONTÁŽ

Tinst

90° 1

172

2

ABS

3

4

5


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

INSTALACE Minimální rozvory a vzdálenosti Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje

s c

Minimální tloušťka betonové podpory hmin

c

smin pro c ≥ cmin pro s ≥ hmin

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

scr,N (4) scr,sp (5) ccr,N (4) ccr,sp (5)

[mm] [mm] [mm] [mm]

Kritické rozvory a vzdálenosti Kritický rozvor

s

Kritická vzdálenost od okraje

10 / M6

12 / M8

16 / M10

55 110 70 110 110

110 145 100 160 120

80 120 90 175 140

10 / M6

12 / M8

16 / M10

165 220 85 110

180 320 90 160

210 240 105 120

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

STATICKÉ HODNOTY Platí pro jeden kotvící prvek v nepřítomnosti rozvorů a vzdálenosti od okraje a pro beton třídy C20/25.

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY NEPOPRASKANÝ BETON TAH (1)

10 / M6 12 / M8

NRk,p [kN] 16,0 16,0 20,0

POPRASKANÝ BETON

ŘEZ (2)

γMp 1,5

VRk,s [kN] 16,0 25,0 43,0

TAH (1)

γMs 1,45

10 / M6 12 / M8 16 / M10

NRk,p [kN] 5 6 16

ŘEZ

γMp 1,5

VRk,s / Rk,cp [kN] 14,7 (3) 25,0 (2) 42,2 (3)

γMs,Mc

Rostoucí faktor pro NRk,p

1,5 1,45 1,5

ψc

C30/37 C40/50 C50/60

1,22 1,41 1,55

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY (doporučené) NEPOPRASKANÝ BETON

10 / M6 12 / M8 16 / M10

POPRASKANÝ BETON

TAH

ŘEZ

TAH

ŘEZ

Nrec [kN] 7,6 7,6 9,5

[kN] 7,9 12,3 21,2

Nrec [kN] 2,4 2,9 7,6

Vrec [kN] 7,0 12,3 20,1

10 / M6 12 / M8 16 / M10

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou vypočteny v souladu s ETA podle metody projektování A (ETAG001). • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Způsob selhání pro vytažení (pull-out). (2) Způsob selhání materiálu z oceli (V Rk,s ). (3) Způsob selhání pro vylomení (pry-out) V Rk,cp ). (4) Způsob selhání pro tvorbu kužele betonu. (5) Způsob selhání pro prasknutí (splitting).

Koeficienty γm jsou uvedeny v tabulce a podle dohody v osvědčení o výrobku. • Přípustné hodnoty (doporučené) se vypočítávají z charakteristických hodnot použitím dílčích koeficientů bezpečnosti γm pro materiály v souladu s ETA a aplikováním dalšího dílčího koeficientu pro účinky rovnající se γf = 1,4. • Pro výpočet kotvících prvků se sníženým rozvorem, v blízkosti okrajů nebo pro upevnění na betonu vyšší pevnostní třídy nebo se sníženou tloušťkou odkazujeme na dokument ETA.

ABS

173


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

AB1

COMING SOON

Těžký kotvící expanzní prvek CE1 ES možnost 1 Certifikované použití pro popraskaný a nepopraskaný beton od C20/25 do C50/60.

Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná a nerezavějící ocel Průchozí upevnění Rozšíření s kontrolou momentu

Vhodná pro kompaktní materiály Požární odolnost R120 Kompletní se sestavenou maticí a podložkou

GALV

AB1 uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná

kód

d = d0 [mm]

Lt [mm] 72 92 112

tfix [mm] 10 30 50

f [mm] 32 52 72

h1,min [mm] 60 60 60

hef [mm] 45 45 45

df [mm] 9 9 12

SW [mm] 13 13 17

Tinst [Nm] 20 20 20

ks/balení

FE210405 FE210410 FE210415

M8

FE210475 FE210476

M10

112 132

30 50

67 87

75 75

60 60

12 12

17 17

35 35

25 25

FE210440 FE210480 FE210445 FE210490

M12

103 118 148 178

5 20 50 80

53 68 98 115

90 90 90 90

70 70 70 70

14 14 14 14

19 19 19 19

50 50 50 50

25 25 25 25

FE210493

M16

138

20

80

110

85

18

24

120

10

100 50 50

INOX

AB1 nerezavějící ocel A4

Tinst

kód

d = d0 [mm]

Lt [mm] 92 112

tfix [mm] 30 50

f [mm] 52 72

h1,min [mm] 60 60

hef [mm] 45 45

df [mm] 9 9

SW [mm] 13 13

Tinst [Nm] 20 20

ks/balení

AI8095A4 AI80112A4

M8

AI1095A4 AI10132A4

M10

92 132

10 50

47 87

75 75

60 60

12 12

17 17

35 35

50 25

AI12110A4 AI12163A4

M12

118 163

20 65

68 113

90 90

70 70

14 14

19 19

70 70

20 20

AI16123A4

M16

123

5

65

110

85

18

24

120

10

50 50

d SW df f

tfix

Lt hef

h1

d = průměr kotvícího prvku d0 = průměr otvoru v betonové podpoře Lt = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka f = délka závitu

h1 = minimální hloubka otvoru hef = skutečná hloubka ukotvení df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění SW = velikost klíče Tinst = utahovací moment

d0

MONTÁŽ Tinst 90° 1

174

2

AB1

3

4

5


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

INSTALACE Minimální rozvory a vzdálenosti Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje

s c

Minimální tloušťka betonové podpory hmin

c

M8

M10

M12

M16

smin pro c ≥ cmin pro s ≥ hmin

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

50 50 50 50 100

55 80 50 100 120

60 90 55 145 140

70 120 85 150 170

M8

M10

M12

M16

scr,N (3) scr,sp (4) ccr,N (3) ccr,sp (4)

[mm] [mm] [mm] [mm]

135 180 68 90

180 240 90 120

210 280 105 140

255 340 128 170

Kritické rozvory a vzdálenosti Kritický rozvor

s

Kritická vzdálenost od okraje

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

STATICKÉ HODNOTY Platí pro jeden kotvící prvek v nepřítomnosti rozvorů a vzdálenosti od okraje a pro beton třídy C20/25.

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY NEPOPRASKANÝ BETON TAH (1)

NRk,p

M10 M12 M16

ŘEZ (2)

γMp

[kN] 9 16 20 35

POPRASKANÝ BETON

1,8 1,5

VRk,s [kN]

AB1 pozinkovaný

10 18 23 44

AB1 A4 11 17 25 47

TAH (1)

NRk,p

γMs

1,5

M8 M10 M12 M16

[kN] 5 9 12 20

ŘEZ (2)

γMp 1,8 1,5

VRk,s [kN]

AB1 pozinkovaný

10 18 23 44

AB1 A4 11 17 25 47

Rostoucí faktor pro NRk,p 1,5

ψc

C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

1,04 1,10 1,20 1,28

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY (doporučené) NEPOPRASKANÝ BETON TAH Nrec M8 M10 M12 M16

[kN] 3,6 6,3 7,9 16,7

POPRASKANÝ BETON

ŘEZ Vrec [kN] AB1 pozinkovaný AB1 A4 4,8 5,2 8,6 8,1 11,0 11,9 21,0 22,4

TAH Nrec M8 M10 M12 M16

[kN] 2,0 3,6 4,8 9,5

ŘEZ Vrec [kN] AB1 pozinkovaný AB1 A4 4,8 5,2 8,6 8,1 11,0 11,9 21,0 22,4

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou vypočteny v souladu s ETA podle metody projektování A (ETAG001). • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Způsob selhání pro vytažení (pull-out). (2) Způsob selhání materiálu z oceli. (3) Způsob selhání pro tvorbu kužele betonu. (4) Způsob selhání prasknutím (splitting).

Koeficienty γm jsou uvedeny v tabulce a podle dohody v osvědčení o výrobku. • Přípustné hodnoty (doporučené) se vypočítávají z charakteristických hodnot použitím dílčích koeficientů bezpečnosti γm pro materiály v souladu s ETA a aplikováním dalšího dílčího koeficientu pro účinky rovnající se γf = 1,4. • Pro výpočet kotvících prvků se sníženým rozvorem, v blízkosti okrajů nebo pro upevnění na betonu vyšší pevnostní třídy nebo se sníženou tloušťkou odkazujeme na dokument ETA.

AB1

175


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

AB7

Těžký kotvící expanzní prvek CE7 ES možnost 7 Certifikované použití pro nepopraskaný beton od C20/25 do C50/60 Vhodná pro kompaktní materiály

Kompletní se sestavenou maticí a podložkou Dlouhý závit Nerezavějící expanzní pásek A2 (AB7 extradlouhý)

Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná Průchozí upevnění Rozšíření s kontrolou momentu

GALV

AB7 STANDARD

d = d0 [mm] 10

Lt [mm] 70

tfix [mm] 3

f [mm] 29

FE210735 FE210740

12

100 120

23 28 / 43*

48 68

FE210745 FE210750

16

145 220

23 98

80 155

kód FE210730

h1,min [mm] 60

hef [mm] 42

70 50 85 / 70* 65 / 50* 110 110

84 84

df [mm] 12

SW [mm] 17

Tinst [Nm] 35

ks/balení

14 14

19 19

60 60

50 20

18 18

24 24

120 120

15 10

50

* Dvojitá možnost vložení: standardní / snížená hloubka

GALV

AB7 EXTRALONG

kód FE210500 FE210495

Tinst

d = d0 [mm] 16

Lt [mm] 300 400

tfix [mm] 185 245

f [mm] 120 120

h1,min [mm] 120 120

hef [mm] 75,8 75,8

df [mm] 18 18

SW [mm] 24 24

Tinst [Nm] 100 100

ks/balení 5 5

d SW df f

tfix

Lt hef

h1

d = průměr kotvícího prvku d0 = průměr otvoru v betonové podpoře Lt = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka f = délka závitu

h1 = minimální hloubka otvoru hef = skutečná hloubka ukotvení df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění SW = velikost klíče Tinst = utahovací moment

d0

MONTÁŽ Tinst

90° 1

176

2

AB7

3

4

5


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

INSTALACE AB7 STANDARD Minimální rozvory a vzdálenosti Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje Minimální tloušťka betonové podpory

s c hmin c

[mm] [mm] [mm]

Kritické rozvory a vzdálenosti (4)

scr,N scr,sp (5) ccr,N (4) ccr,sp (5)

Kritický rozvor

s

smin cmin hmin

Kritická vzdálenost od okraje

[mm] [mm] [mm] [mm]

AB7 EXTRALONG

M10

M12x100

M12x120(3)

M16

M16

70 70 100

85 85 100

85 85 130 / 100

110 110 168

96 128 200

M10

M12x100

M12x120(3)

M16

M16

126 168 63 84

150 200 75 100

195 / 150 260 / 200 98 / 75 130 / 100

252 336 126 168

270 270 135 135

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

STATICKÉ HODNOTY CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY NEPOPRASKANÝ BETON TAH (1)

AB7 STANDARD AB7 EXTRALONG

M10 M12x100 M12x120 (3) M16 M16

NRk,p kN 12,0 16,0 25,0 / 16,0 35,0 25,0

ŘEZ (2)

1,5 1,5 1,8 / 1,5 1,8

VRk,s / VRk,cp [kN] 13,7 17,8 20,6 / 17,8 38,3

1,5 1,5 1,25 / 1,5 1,25

1,8

13,5

1,25

γMp

γMs,Mc Rostoucí faktor pro NRk,p ψc

C30/37 C40/50 C50/60

1,22 1,41 1,55

PŘÍPUSTNÉ HODNOTY (doporučené) NEPOPRASKANÝ BETON

AB7 STANDARD

M10 M12x100 M12x120 (3) M16

AB7 EXTRALONG

M16

TAH

ŘEZ

Nrec [kN] 5,7 7,6 9,9 / 7,6 13,9

Vrec [kN] 6,5 8,5 11,8 / 8,5 21,9

9,9

7,7

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou vypočteny v souladu s ETA podle metody projektování A (ETAG001). • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Způsob selhání pro vytažení (pull-out). (2) Způsob selhání variabilní (materiál z oceli nebo vylomení). (3) Uvedené hodnoty se vztahují na dvě různé hloubky možné pokládky

pro tento kotvící prvek (standardní / snížená).

(4) Způsob selhání pro tvorbu kužele betonu. (5) Způsob selhání pro prasknutí (splitting).

Koeficienty γm jsou uvedeny v tabulce a podle dohody v osvědčení o výrobku. • Přípustné hodnoty (doporučené) se vypočítávají z charakteristických hodnot použitím dílčích koeficientů bezpečnosti γm pro materiály v souladu s ETA a aplikováním dalšího dílčího koeficientu pro účinky rovnající se γf = 1,4. • Pro výpočet kotvících prvků se sníženým rozvorem, v blízkosti okrajů nebo pro upevnění na betonu vyšší pevnostní třídy nebo se sníženou tloušťkou odkazujeme na dokument ETA.

AB7

177


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

ABU

Těžký kotvící expanzní prvek

Kompletní se sestavenou maticí a podložkou Dlouhý závit Uhlíková ocel galvanicky pozinkovaná

Průchozí upevnění Rozšíření s kontrolou momentu Vhodná pro kompaktní materiály

GALV

kód

Tinst

d SW df f

tfix

Lt h1

d0

178

ABU

d = d0 [mm]

Lt [mm] 95 115

tfix [mm] 40 60

f [mm] 55 70

h1,min [mm] 40 40

df [mm] 9 9

SW [mm] 13 13

Tinst [Nm] ks/balení 20 50 20 50

FE210505 FE210510

8

FE210515 FE210520 FE210525

10

90 100 120

30 40 60

50 60 70

50 50 50

12 12 12

17 17 17

60 60 60

50 50 25

FE210530 FE210535 FE210540

12

95 110 160

5 30 80

55 70 110

65 65 65

14 14 14

19 19 19

100 100 100

25 25 25

FE210541

14

130

30

80

90

16

22

70

15

FE210545 FE210550

16

125 145

20 40

75 95

85 85

18 18

24 24

140 140

15 15

d = průměr kotvícího prvku d0 = průměr otvoru v betonové podpoře Lt = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka

f = délka závitu h1 = minimální hloubka otvoru df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění SW = velikost klíče Tinst = utahovací moment


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

INA

Závitová tyč třídy oceli 5.8 pro chemické kotvící prvky.

Kompletní s maticí (ISO4032) a podložkou (ISO7089) Ocel 5.8 s galvanickým pozinkováním INA

GALV

d [mm] M8

Lt [mm] 110

d0 [mm] 10

df [mm] ≤9

ks/balení

FE210105 FE210110

M10

110 130

12 12

≤ 12 ≤ 13

10 10

FE210115 FE210119

M12

130 180

14 14

≤ 14 ≤ 15

10 10

FE210116 FE210118 FE210121

M16

160 190 230

18 18 18

≤ 18 ≤ 18 ≤ 18

10 10 10

kód FE210100

10

d0 = průměr otvoru v podpoře / df = průměr otvoru v prvku k upevněn

MONTÁŽ Tinst

1

2

3

hef

4

5

6

IHP - IHM

Pouzdra pro děrované materiály

IHP - PLASTOVÁ SÍŤ

kód FE210120 FE210125 FE210130

IHM - KOVOVÁ SÍŤ

kód FE210230 FE210235 FE210240

d0 [mm] 16 16 20

L [mm] 85 130 85

tyč [mm] M10 (M8) M10 (M8) M12 / M16

d0 [mm] 16 16 20

ks/balení

d0 [mm] 12 16 22

L [mm] 1000 1000 1000

tyč [mm] M8 M8 / M10 M12 / M16

d0 [mm] 12 16 22

ks/balení

10 10 10

10 10 5

MONTÁŽ Tinst

1

2

3

4

5

6

INA - IHP - IHM

179


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

VINYLPRO

LEED ®

Chemický vynilesterový kotvící prostředek bez styrenu ES možnost 1 - Kategorie seismické výkonnosti C1

ES možnost 1 Certifikované použití pro popraskaný i nepopraskaný beton, plné nebo děrované zdivo.

Suchý beton, vlhký beton a zaplavené výkopy Certifikovaný pro styk s pitnou vodou Negeneruje napínání v podkladu Bez styrenu - bez zápachu

Požární odolnost R120 V souladu s požadavky LEED ®, IEQ Credit 4.1 Třída A + emise těkavých organických látek (VOC) v obytných prostředích

(kategorie použití a,b,c)

Kategorie seismické výkonnosti C1 (M12-M16)

VINYLPRO

kód FE400055 FE400056

formát [ml] 410 300

ks/balení 1 1

Záruční doba od data výroby: 18 měsíců pro 410 ml / 12 měsíců pro 300 ml.

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

MAM400

formát [ml]

ks/balení

pistole pro kartuše

410

1

FLY401

pistole pro kartuše

300

1

STING

hubička

-

12

PONY

foukací pumpička

-

1

MONTÁŽ Tinst

+20 °C 45 min

hef

1

180

2

VINYLPRO

®

According to LEED IEQ 4.1

3

4

5

6


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

INSTALACE GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY POKLÁDKY- ZÁVITOVÉ TYČE (TYP INA NEBO MGS)

s c hmin c

s

Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje Minimální tloušťka betonové podpory

d

[mm]

M8

M10

M12

M16

d0 hef,min hef,max df Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

10 64 144 9 10

12 80 180 12 20

14 96 216 14 40

18 128 288 18 80

M8

M10

M12

M16

smin cmin hmin

[mm] [mm] [mm]

40 40

50 50 hef + 30 ≥ 100 mm

60 60

80 80 hef + 2 d0

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

Tinst df

tfix

L hef

h1

hmin

d = průměr kotvícího prvku d0 = průměr otvoru v betonové podpoře hef = skutečná hloubka ukotvení df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění

Tinst = utahovací moment L = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka h1 = minimální hloubka otvoru

d d0

ČASY A TEPLOTY POKLÁDKY teplota podkladu - 10 ÷ - 4 °C - 5 ÷ - 1 °C 0 ÷ 4 °C 5 ÷ 9 °C 10 ÷ 19 °C 20 ÷ 29 °C 30 ÷ 34 °C 35 ÷ 39 °C 40 °C

teplota kartuše ≥ + 15 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C ≥ + 5 °C

pracovní doba 90 min 90 min 45 min 25 min 15 min 6 min 4 min 2 min 1,5 min

čekání na aplikaci zátěže suchý podklad mokrý podklad 24 h 48 h 14 h 24 h 7h 14 h 2h 4h 80 min 160 min 45 min 90 min 25 min 50 min 20 min 40 min 15 min 30 min

VINYLPRO

181


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

CHARAKTERISTICKÉ STATICKÉ HODNOTY Platí pro jednu závitovou tyč (typu INA nebo MGS) v nepřítomnosti rozvorů a vzdálenosti od okraje a pro beton třídy C20/25.

NEPOPRASKANÝ BETON (1) TAH NRk,p (2) [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

γMp

ocel 8.8

γMp

M8 M10 M12 M16

64 80 96 128

13,7 25,1 36,2 64,3

1,5

13,7 25,1 36,2 64,3

1,5

1,8

1,8

NRk,s / Rk,p (3) [kN]

hef,max [mm]

ocel 5.8

144 180 216 288

18,0 29,0 42,0 78,0

γMs

ocel 8.8

γM

1,5

29,0 46,0 67,0 144,8

γMp = 1,8

γMs = 1,5

ŘEZ VRk,s (4) [kN]

tyč M8 M10 M12 M16

[mm]

ocel 5.8

≥ 64 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 128

9,0 15,0 21,0 39,0

γMs

ocel 8.8

1,25

15,0 23,0 34,0 63,0

γMs

rostoucí faktor pro NRk,p (5)

1,25

ψc

C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

1,02 1,04 1,08 1,10

POPRASKANÝ BETON (1) TAH NRk,p (2) [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

γMp

ocel 8.8

γMp

M12 M16

96 128

16,3 29,0

1,8

16,3 29,0

1,8

NRk,p (2) [kN]

hef,max [mm]

ocel 5.8

γMp

ocel 8.8

γMp

216 288

36,6 65,1

1,8

36,6 65,1

1,8

ŘEZ

182

VRk [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

γMs

ocel 8.8

γMc

M12 M16

96 128

21,0 39,0

1,25 (4)

31,9 57,9

1,5 (6)

VINYLPRO

VRk,s (4) [kN]

hef,max [mm]

ocel 5.8

γMs

ocel 8.8

γMs

216 288

21,0 39,0

1,25

34,0 63,0

1,25


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

PŘÍPUSTNÉ STATICKÉ HODNOTY NEPOPRASKANÝ BETON TAH Nrec [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

M8 M10 M12 M16

64 80 96 128

6,5 10,0 14,4 25,5

Nrec [kN]

ocel 8.8

hef,max [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

6,5 10,0 14,4 25,5

144 180 216 288

8,6 13,8 20,0 37,1

13,8 21,9 31,9 57,5

ŘEZ Vrec [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

M8 M10 M12 M16

≥ 64 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 128

5,1 8,6 12,0 22,3

8,6 13,1 19,4 36,0

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou vypočteny v souladu s ETA podle metody projektování v TR029 nebo CEN/TS 1992-4:2009. • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Pro výpočet kotvících prvků na zdiva nebo pro použití tyčí se zvýšenou

přilnavostí odkazujeme na referenční dokument ETA.

(2) Způsob selhání pro vytažení a pro tvorbu kužele betonu (pull-out

and concrete cone failure).

(3) Způsob selhání materiálu z oceli pro tyč třídy 5.8 a variabilní pro

tyč třídy 8.8 (materiál z oceli / pull-out).

Koeficienty γm jsou uvedeny v tabulce a podle dohody v osvědčení o výrobku. • Přípustné hodnoty (doporučené) se vypočítávají z charakteristických hodnot použitím dílčích koeficientů bezpečnosti γm pro materiály v souladu s ETA a aplikováním dalšího dílčího koeficientu pro účinky rovnající se γf = 1,4. • Pro návrh kotvících prvků podrobených seizmickému zatížení odkazujeme na referenční dokument ETA a to, co je uvedeno v ETAG 001 Příloha E a TR045. • Pro výpočet kotvících prvků se sníženým rozvorem, v blízkosti okrajů nebo pro upevnění na betonu vyšší pevnostní třídy nebo se sníženou tloušťkou odkazujeme na dokument ETA.

(4) Způsob selhání ocelového materiálu. (5) Faktor zvýšení pro pevnost v tahu (vyjma průhybu

materiálu z oceli) platný jak v přítomnosti nepopraskaného, tak i popraskaného betonu. (6) Způsob selhání pro vylomení (pry-out).

VINYLPRO

183


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

EPOPLUS

LEED ®

Vysoko výkonný chemický epoxidový kotvící prostředek ES možnost 1 - Kategorie seismické výkonnosti C2

ES možnost 1 Certifikované použití pro popraskaný i nepopraskaný beton Kategorie seismické výkonnosti C2

Suchý beton, vlhký beton a zaplavené výkopy Ukotvení do vyztužených otvorů Certifikovaný pro styk s pitnou vodou Dielektrické upevnění

Požární odolnost R120 V souladu s požadavky LEED ®, IEQ Credit 4.1 Třída A + emise těkavých organických látek (VOC) v obytných prostředích

(M12-M16)

Kategorie seismické výkonnosti C1 (M12-M30)

EPOPLUS

kód FE400070

formát [ml] 385

ks/balení 1

Záruční doba od data výroby: 24 měsíců

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ kód

popis

MAMDB

pistole pro dvojité kartuše

STING PONY

formát [ml]

ks/balení

385

1

hubička

-

12

foukací pumpička

-

1

MONTÁŽ Tinst

+20 °C 10 h

hef

1

184

2

EPOPLUS

®

According to LEED IEQ 4.1

3

4

5

6


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

INSTALACE GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY POKLÁDKY- ZÁVITOVÉ TYČE (TYP INA NEBO MGS)

s c hmin c

s

Minimální rozvor Min. vzdálenost od okraje Minimální tloušťka betonové podpory

d

[mm]

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

d0 hef,min hef,max df Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

10 64 96 9 10

12 80 120 12 20

14 96 144 14 40

18 128 192 18 80

24 160 240 22 120

28 192 288 26 160

32 216 324 30 180

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

smin cmin hmin

[mm] [mm] [mm]

40 40

50 50 hef + 30 ≥ 100 mm

60 60

80 80

100 100

120 120

135 135

hef + 2 d0

Pro středové rozvory a vzdálenosti menší než jsou vzdálenosti kritické dojde ke snížení hodnot odporu dle instalačních parametrů.

Tinst df

tfix

L hef

h1

hmin

d = průměr kotvícího prvku d0 = průměr otvoru v betonové beton hef = skutečná hloubka ukotvení df = max. průměr otvoru v prvku k upevnění

Tinst = utahovací moment L = délka kotvícího prvku tfix = max. zafixovatelná tloušťka h1 = minimální hloubka otvoru

d d0

ČASY A TEPLOTY POKLÁDKY teplota podkladu 5 ÷ 9 °C 10 ÷ 19 °C 20 ÷ 29 °C 35 ÷ 39 °C 40 °C

pracovní doba 120 min 90 min 30 min 20 min 12 min

čekání na aplikaci zátěže suchý podklad 50 h 30 h 10 h 6h 4h

mokrý podklad 4h 160 min 90 min 40 min 30 min

Teplota skladování kartuše + 5 ÷ + 25 °C

EPOPLUS

185


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

CHARAKTERISTICKÉ STATICKÉ HODNOTY Platí pro jednu závitovou tyč (typu INA nebo MGS) v nepřítomnosti rozvorů a vzdálenosti od okraje a pro beton třídy C20/25.

NEPOPRASKANÝ BETON (1) TAH NRk,p (2) [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

64 80 96 128 160 192 216

20,9 32,7 43,4 73,1 102,2 134,4 160,3

γMp

ocel 8.8

γMp

20,9 32,7 43,4 73,1 102,2 134,4 160,3

1,8

2,1

1,8 1,8 2,1

NRk,s / Rk,p (3) [kN]

hef,max [mm]

ocel 5.8

96 120 144 192 240 288 324

18,0 29,0 42,0 78,0 165,9 217,1 274,8

γM

ocel 8.8

γMs = 1,5

γMp = 2,1

31,4 49,0 65,1 115,8 165,9 217,1 274,8

γMp 1,8

2,1

ŘEZ VRk,s (4) [kN]

tyč

hef [mm]

ocel 5.8

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

≥ 64 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 128 ≥ 160 ≥ 192 ≥ 216

9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0

γMs

ocel 8.8

1,25

15,0 23,0 34,0 63,0 98,0 141,0 184,0

γMs rostoucí faktor pro NRk,p (5) 1,25 ψc

C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

1,02 1,04 1,08 1,10

POPRASKANÝ BETON (1) TAH NRk,p (2) [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

M12 M16 M20 M24 M27

96 128 160 192 216

23,5 35,4 50,3 65,1 82,4

γMp

ocel 8.8

γMp

23,5 35,4 50,3 65,1 82,4

1,8 2,1

1,8 2,1

NRk,p (2) [kN]

hef,max [mm]

ocel 5.8

144 192 240 288 324

35,3 53,1 75,4 97,7 123,7

γMp 1,8 2,1

ocel 8.8 35,3 53,1 75,4 97,7 123,7

γMp 1,8 2,1

ŘEZ

186

tyč

hef,min [mm]

M12 M16 M20 M24 M27

96 128 160 192 216

EPOPLUS

VRk [kN] ocel 5.8 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0

γMs

1,25 (4)

ocel 8.8 34,0 70,8 100,5 130,3 164,9

γM γMs

= 1,25 (4)

γMs = 1,5 (6)

VRk,s (4) [kN]

hef,max [mm]

ocel 5.8

144 192 240 288 324

21,0 39,0 61,0 88,0 115,0

γMs

ocel 8.8

γMs

1,25

34,0 63,0 98,0 141,0 184,0

1,25


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

PŘÍPUSTNÉ STATICKÉ HODNOTY NEPOPRASKANÝ BETON TAH

ŘEZ Nrec [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

64 80 96 128 160 192 216

8,3 13,0 17,2 29,0 34,8 45,7 54,5

Nrec [kN]

ocel 8.8

hef,max [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

8,3 13,0 17,2 29,0 34,8 45,7 54,5

96 120 144 192 240 288 324

8,6 13,8 20,0 37,1 56,4 73,9 93,5

12,4 19,4 25,9 46,0 56,4 73,9 93,5

Vrec [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27

≥ 64 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 128 ≥ 160 ≥ 192 ≥ 216

5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 65,7

8,6 13,1 19,4 36,0 56,0 80,6 105,1

POPRASKANÝ BETON TAH Nrec [kN]

Nrec [kN]

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

hef,max [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

M12 M16 M20 M24 M27

96 128 160 192 216

9,3 14,0 17,1 22,2 28,0

9,3 14,0 17,1 22,2 28,0

144 192 240 288 324

14,0 21,1 25,6 33,2 42,1

14,0 21,1 25,6 33,2 42,1

ocel 5.8

ocel 8.8

12,0 22,3 34,9 50,3 65,7

19,4 36,0 56,0 80,6 105,1

ŘEZ

tyč

hef,min [mm]

ocel 5.8

ocel 8.8

hef,max [mm]

M12 M16 M20 M24 M27

96 128 160 192 216

12,0 22,3 34,9 50,3 65,7

19,4 33,7 47,9 62,0 78,5

144 192 240 288 324

HLAVNÍ PRINCIPY

POZNÁMKY

• Charakteristické hodnoty jsou vypočteny v souladu s ETA podle metody projektování v TR029 nebo CEN/TS 1992-4:2009. • Konstrukční hodnoty se získají z charakteristických hodnot následujícím způsobem:

(1) Pro výpočet upevnění prostřednictvím tyčí se zvýšenou přilnavostí odkazujeme na

referenční dokument ETA.

(2) Způsob selhání pro vytažení a pro tvorbu kužele betonu (pull-out

and concrete cone failure).

(3) Způsob selhání variabilní pro tyč třídy 5.8 (materiál z oceli / pull-out) a

materiál z oceli pro tyč třídy 8.8.

Koeficienty γm jsou uvedeny v tabulce a podle dohody v osvědčení o výrobku. • Doporučené hodnoty (přípustné) se vypočítávají z charakteristických hodnot použitím dílčích koeficientů bezpečnosti γm pro materiály v souladu s ETA a aplikováním dalšího dílčího koeficientu pro účinky rovnající se γf = 1,4. • Pro návrh kotvících prvků podrobených seizmickému zatížení odkazujeme na referenční dokument ETA a to, co je uvedeno v ETAG 001 Příloha E a TR045. • Pro výpočet kotvících prvků se sníženým rozvorem, v blízkosti okrajů nebo pro upevnění na betonu vyšší pevnostní třídy nebo se sníženou tloušťkou odkazujeme na dokument ETA.

(4) Způsob selhání materiálu z oceli. (5) Faktor zvýšení pro pevnost v tahu (vyjma průhybu

materiálu z oceli) platný jak v přítomnosti nepopraskaného, tak i popraskaného betonu.

(6) Způsob selhání pro vylomení (pry-out).

EPOPLUS

187


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

PALMIFIX

Univerzální protikus desky pro HOOK, LOOP e AOS Pozinkovaná ocel

L

UNIVERZÁLNOST

B

Systém vhodný pro použití více zařízení

0-

16

5

26

VÍCEÚČELOVOST Vhodné pro aplikace na konstrukcích, které vyžadují zvláštní péči.

KÓDY A ROZMĚRY kód BEF510

B [mm] 350

GALV

L [mm] 130

s [mm] 6

ks/balení 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ - OMEGA kód BEF515

B x L x H [mm] 80 x 290 x 68

s [mm] ks/balení 8

0

13

INSTALACE s HOOK

s LOOP

s AOS

PŘÍKLAD SEKCE s AOS kód BEF510

kód BEF515

188

PALMIFIX

1


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

TOPLATE 2.0

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

TOPLATE

Nastavitelná deska pro TOWER

EN 795:2012 A+C CEN/TS 16415:2013

Pevný protikus desky pro TOWER

Ø15

120

0 15

55

-2

GALV

kód BEF520

rozměry [mm] 350 x 350 x 8

ks/balení 1

GALV

kód BEF401-10-SET

rozměry [mm] 150 x 150 x 8

ks/balení 1

Kompletní sadě se šrouby pro upevnění. Závitové tyče M12 (pag. 164) k objednání zvlášť

TOWER PEAK

EN 795:2012 A+C CEN/TS 16415:2013

Sada adaptéru pro střešní hřeben pro TOWER

TOWER SLOPE

EN 795:2012 A+C CEN/TS 16415:2013

Sada upevňovacího vedení pro střešní úbočí pro TOWER

GALV

kód TOWERPEAK

rozměry [mm] 350 x 100 x 30

min. rozm. dřeva [mm] ks/balení 100/100 1

Nezahrnuje 24 upevňovacích šroubů na konstrukci (HBS Ø8 - str. 156) Minimální pronikání šroubů do struktury 80 mm

GALV

kód TOWERSLOPE

rozměry [mm] 1200 x 100 x 20

min. rozm. dřeva [mm] ks/balení 100/100 1

Nezahrnuje 16 upevňovacích šroubů na konstrukci (HBS Ø8 - str. 156) Minimální pronikání šroubů do struktury 80 mm

PROTIKUS DESKY

189


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro montáž na střešní krytinu

NAPÍNÁK PRO ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PRO ZACHYCENÍ PÁDU

kód 1 2

SI100891 SI100892

popis napínák lana svorka pro napínák lana

ks/balení 1 1

moment [Nm] 10 - 110

ks/balení 1

1

2

MOMENTOVÝ KLÍČ

kód BEAR

NÝTOVAČKA NA BATERII

kód BIRD

Ø nýtů [mm] 4,8 - 7,7

hmotnost [kg] 2,2

výkon [N] 13 000

ks/balení 1

RUČNÍ KLEŠTĚ PRO SLEPÉ NÝTY

kód FINCH

Ø nýtů [mm] 4-5

hmotnost [kg] 0,6

ks/balení 1

kód FINCH2

Ø nýtů [mm] 3 - 6,4

hmotnost [kg] 1,9

ks/balení 1

PROFESIONÁLNÍ NÝTOVAČKA

190

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OOPP

UPEVNĚNÍ

PŘÍSTUPY

3516 NASTŘELOVACÍ PISTOLE ROOFING 16°

kód HH3516

Ø hlavy [mm] 10,5

délka hřebíku [mm] 19 - 45

vedení drát

spoušť hmotnost [kg] samostatně/kontakt 2,3

HŘEBÍKY ROOFING RING - D16° 16°

L d

kód HH10501873 HH10501874 HH10501875

d x L [mm] 3,0 x 19 3,0 x 22 3,0 x 25

galvanizované galvanizované galvanizované

ks/balení 7200 7200 7200

kg/balení 1,4 1,6 1,8

Pro více informací o upevnění pro nastřelovací pistole REICH viz katalog "Zařízení pro dřevěné konstrukce" Hřebíky z nerezové oceli k dispozici na požádání

HYDROIZOLACE

2

kód 1 2

materiál olovo EPDM

SI101615 SI101616

hmotnost [g] 310 76

Ø držák [mm] 48 48

ks/balení 1 1

1

TĚSNÍCÍ NEPROPUSTNÉ KROUŽKY

kód D66424 D66435

materiál alu-butyl alu-butyl

průměr [mm] 42 - 55 42 - 55

podp. kroužku [mm] 400 x 300 230 x 230

barva cihlově červená hliník

ks/balení 5 4

SADA PRO UPEVNĚNÍ TOWER

kód BEF201VGS BEF202VGS

obsah 8 šroubů VGS 9 x 160 mm + 4 podložky 8 šroubů VGS 9 x 200 mm + 4 podložky

ks/balení 1 1

obsah 1 šroub VGS 11 x 100 mm + 2 šrouby HBS 8 x 100 mm

ks/balení 1

SADA PRO UPEVNĚNÍ KITE

kód BEFKITE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

191


192


SEZNAM VÝROBKŮ

KÓDY KAP.: 1 ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ PATROL zajišťovací vedení na držáku

str. 30

TOWER300 TOWER400 TOWER500 TOWER600 TOWERA2500 TOWER22500 PATROLTERM SPEAR PATROLSTOP PASANG PASINT SLIDE1 SLIDE2 PATROLANG PATROLINT PATROLMED SEIL-30 SI102235 str. 36 PATROL zajišťovací vedení na podpoře SHIELD SHIELD BEF306-VE50 PATROLTERM SPEAR PASANG PASINT SLIDE1 SLIDE2 PATROLSTOP PATROLANG PATROLMED PATROLINT SEIL-30 SI102235

PATROL KIT zajišťovací vedení Patrol v sadě

TOWER300 TOWER400 TOWER500 TOWER600 TOWERA2500 PATROLTERM PASINT PASANG SPEAR SEIL-30 SLIDE3 PATROLSTOP SI102235

TAUVB-10 TAUVB-12 TAUBEF-90 TAUGLEIT-H-11 TAUGLEIT-A-30 TAUGLEIT-V-20 RAIL-10-3000 RAIL-20-15 RAIL-20-30 RAIL-20-45 RAIL-20-60 RAIL-20-75 RAIL-20-90 RAIL-30-90 RAIL-40-90 TAUTYP-10-IT

str. 46 ALLinONE zajišťovací vedení na podpoře SYST

TEMP mobilní kotvící vedení

AIOSYST-01 AIOSYST-01SZH TYP-20-IT SEIL-30 AIOSZH-10 GLEIT-10 GLEIT-13 AIOEDLE-11 AIOEDLE-10 ENDS-10 AIOEB-10 KITSZH-10 AIOEDLE-14

TEMPENDS-10 TEMPSZH-10 SEIL-30

TEMPORANEA mobilní kotvící vedení

str. 42

str. 42 PATROL zajišťovací vedení na ocelové konstrukci PATROLEND SPEAR SEIL-30 PATROLINT PATROLMED PATROLANG str. 44 PATROL zajišťovací vedení průchozí na fasádě

LOOP - LOOP XL kotvící bod

DIASAFE kotvící bod

str. 64

str. 66

str. 70

DD02 DD03 DD04 DD05 DD06 DD07 DD08 DD09 DD10 DD11 DD13

str. 72

AOS 01 kotvící bod pro Tower a Shield AOS01 TOWER300 TOWER400 TOWER500 TOWER600

INDUSTRY-21 kotvící bod

str. 88

str. 74

str. 90

AS4580

OCELOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY kotvící bod

str. 92

AS7205 AS7209 AS8055 AS8054

KAP.: 3 KOLEKTIVNÍ OCHRANA str. 76

str. 78

AOS50 AOS130 AOS200 AOS300 AOS400 AOS500 str. 60

str. 86

POINT-11-300 POINT-11-400 POINT-11-500 POINT-11-600 POINT-12-300 POINT-12-400 POINT-12-500 POINT-12-600 POINT-13-300 POINT-13-400 POINT-13-500 POINT-13-600

MOBILNÍ UKOTVENÍ kotvící bod

KITE

AOS kotvící bod

POINT kotvící bod

INDUSTRY-21

HOOK20 HOOK50 HOOK100 HOOK140

KITE kotvící bod

str. 85

DD01 DD03 DD13

HOOKEVO

HOOK kotvící bod

str. 84

EAPVARIO-10

LOOP LOOPXL KRAKEN

HOOK EVO kotvící bod

str. 58 DIASAFE systém podpěrného zajišťovacího vedení

TAUBEF-10 TAUBEF-20 TAUBEF-12 TAUBEF-30 TAUEA-10 TAUEA-11

VARIO kotvící bod

KAP.: 2 KOTVÍCÍ BODY

AIOVARIO-40 AIOVARIO-20 TYP-21-IT SI102235 SEIL-30 AIOSZH-10 GLEIT-10 GLEIT-13 AIOEDLE-11 AIOEDLE-10 ENDS-10 AIOEB-10 KITSZH-10 AIOEDLE-14

TAURUS kolejnicový systém

TOWERA2500 TOWER22500 SHIELD

AS3080

str. 52 ALLinONE zajišťovací vedení na podpoře VARIO

PATROLKIT10 PATROLKIT15 PATROLKIT25

PATROLTERM PARTERM PAREND PARIN PAREX PARINTER SPEAR SEIL-30 SLIDE1 SLIDE2 PATROLSTOP SI102235

str. 45 PATROL zajišťovací vedení průchozí ve vzduchu

str. 80

PEVNÉ PARAPETY kolektivní ochranné prostředky

str. 98

AS7215 AS7216 AS7217 AS7218 AS7219 AS7220 AS7211 AS7214 AS7221 AS7222 AS7223 AS7224 AS7225 AS7226 AS7228 AS7229 AS7232 AS7230 AS7231

193


SEZNAM VÝROBKŮ

KÓDY str. 104 ROTHONET 2 horizontální ochranná síť pro zachycení pádu AS6500 AS6505 AS6510 AS6515 AS6520 AS6525 AS6530

SÍTĚ PRO ZACHYCENÍ PÁDU str. 106 ochranné sítě AS6000 AS6010 AS6020 AS6030 AS6050 AS6060 AS6040 AS6045

MOBILNÍ PARAPETY provizorní ochrana

str. 108

BAND pásek

AS1005 AS1010 AS1050 AS7158

KARABINY str. 120

AS3018 AS7091 AS7092 AS2230 AS7039 AS7093 AS7067

SADA OOPP

str. 122

AS9030 AS9020 RSBAG RBBAG AS9040 AS9045

POSTROJE

str. 124

LANKA

194

VÝSTUP PO LANĚ

str. 131

str. 126

str. 131

str. 132

str. 133

str. 134

AS8068 AS3141 AS8066 AS8052

str. 152 STEP III hák pro uchycení žebříku na plochých střechách str. 140

AS5220

KAP.6 UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ HBS šroub se zápustnou hlavou

str. 142

AS2220 AS2225 AS2235 AS2240 AS2245 AS2250 AS2201 AS2202

VERTENDS-50 VERTSZH-50 VERTGLEIT-50 SEIL-30 VERTTYP-50-IT

str. 152

hák pro uchycení žebříku na šikmých střechách

AS5215

AS2205 AS2206 AS2207 AS2210 AS2211 AS2212 AS2215 AS2216 AS2217

VERTICAL I vertikální zajišťovací vedení

AS7265 AS7266 AS7267 AS7268 AS7269 AS7270 AS7271 AS7272 AS7273 AS7274 AS7275 AS7276

str. 152 STEP II hák pro uchycení žebříku na zdi

str. 156

HBS880 HBS8100 HBS8120 HBS8140 HBS8160 HBS8180 HBS8200 HBS8220 HBS8240 HBS8260 HBS8280 HBS8300 HBS8320 HBS8340 HBS8360 HBS8380 HBS8400 HBS8440 HBS8500 HUS8 str. 160 VGS závitový konektor se zápustnou hlavou

KAP.: 5 PŘÍSTUPY str. 135

str. 151

AS5200

str. 143 PŘÍSLUŠENSTVÍ sluchátka, brýle,signalizační řetěz

AS8065 AS3125 AS8051 AS7247 AS8052

TRIPOD II mobilní zařízení se 3 nohami

str. 138

AS8070 AS8075 AS8073 AS8074 AS8078 AS8079 AS8071 AS8076 AS8072 AS8077

RUKAVICE

VERTICAL II vertikální zajišťovací vedení

STEP I

AS3095 AS3096 AS3097 AS3098 AS3099 AS7284 AS3092 AS3093

OMEZENÉ PROSTORY

AS7242 AS7243 AS8056 AS3094 AS7207 AS8053 AS3100

TRIPOD I mobilní zařízení se 3 nohami

str. 137

AS8069 AS8066 PSABRAKE-20 AS3051 AS3025

AS3110 AS3115 AS3120 AS7210 AS7316 AS7203 AS7159

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro práce ve výškách

AS3210 AS3000 AS3001 AS7195 AS4553 AS4550 AS3200 AS3040 AS3041 AS3030 AS3031 AS3035 AS3025 AS3050 AS3052 AS3051 AS3045 AS3046

BIPOD mobilní zařízení se 2 nohami

AS3065 AS3055 AS3056 AS3057

ZATAHOVACÍ RVKY

str. 136

AS7206 AS7248 AS7247 AS8052 AS7298

AS3072 AS3075 AS3076

KAP.: 4 OOPP PROTECTOR EVO přilba pro výškové práce

TRIPOD III mobilní zařízení se 3 nohami

AS3047 PSABRAKE-10 PSABRAKE-15 PSABRAKE-20 PSABRAKE-25 AS4510 AS4515 AS4520 PSASHARK-10 PSASHARK-15 AS7200 AS7201 AS7202 AS7199 AS3142 AS3060 AS3066 AS3059 AS7264 AS7233 AS3140 AS7101 AS3091

str. 150

VGS9160 VGS9200 VGS9240 VGS9280 VGS9320 VGS9360 VGS11100 VGS11150 VGS11200 VGS11250 VGS11300 VGS11350 VGS11400 VGS11450


SEZNAM VÝROBKŮ

VGS11500 VGS11550 VGS11600 str. 164 MET závitové tyče, matice a podložky MGS10008 MGS100010 MGS100012 MGS100014 MGS100016 MGS10888 MGS11088 MGS11288 MGS11488 MGS11688 MUT9348 MUT93410 MUT93412 MUT93414 MUT93416 MUT9858 MUT98510 MUT98512 MUT98516 AI9758 AI97510 AI97512 AI97516 AI9348 AI93410 AI93412 AI93416 AI90218 AI902110 AI902112 AI902116 ULS8242 ULS10302 ULS13373 ULS15443 ULS17503 ULS11343 ULS13444 ULS17565 ULS14586 ULS18686 ULS81616 ULS10202 ULS13242 ULS17303

SKR - SKS zašroubovatelný kotvící prvek SKR7560 SKR7580 SKR75100 SKR1080 SKR10100 SKR10120 SKR10140 SKR10160 SKR12100 SKR12120 SKR12140 SKR12160 SKR12200 SKR12240 SKR12280

INA tyč pro chemický kotvící prvek

SKR12320 SKR12400 SKS7560 SKS7580 SKS75100 SKS75120 SKS75140 SKS75160 SKR8100CE SKR1080CE SKR10100CE SKR10120CE SKR12110CE SKR12150CE SKR12210CE SKR16130CE SKS75100CE

ABS

FE210100 FE210105 FE210110 FE210115 FE210119 FE210116 FE210118 FE210121

str. 172

str. 168

str. 174

FE210505 FE210510 FE210515 FE210520 FE210525 FE210530 FE210535 FE210540 FE210541 FE210545 FE210550

FE400055 FE400056 MAM400 FLY401 STING PONY str. 184 EPOPLUS chemický kotvící prvek epoxidový FE400070 MAMDB STING PONY

PALMIFIX univerzální protikus desky

str. 188

BEF510 BEF515

TOPLATE 2.0 nastavitelná deska pro TOWER

str. 189

BEF520 str. 176

FE210730 FE210735 FE210740 FE210745 FE210750 FE210500 FE210495

ABU těžký kovový kotvící prvek

FE210120 FE210125 FE210130 FE210230 FE210235 FE210240 str. 180 VINYLPRO chemický kotvící prvek vinylesterový

FE210405 FE210410 FE210415 FE210475 FE210476 FE210440 FE210480 FE210445 FE210490 FE210493 AI8095A4 AI80112A4 AI1095A4 AI10132A4 AI12110A4 AI12163A4 AI16123A4

AB7 těžký kovový kotvící prvek

HH10501873 HH10501874 HH10501875 SI101615 SI101616 D66424 D66435 BEF201VGS BEF202VGS BEFKITE

str. 179 IHP - IHM pouzdro pro děrované materiály

FE210356 FE210361 FE210366 FE210371 FE210376 FE210381

AB1 těžký kovový kotvící prvek

str. 179

str. 189 TOPLATE pevný protikus desky pro TOWER BEF401-10-SET

TOWER PEAK adaptér pro střešní hřeben

str. 189

TOWERPEAK str. 178

TOWER SLOPE upevňovacího vedení

str. 189

TOWERSLOPE

PŘÍSLUŠENSTVÍ pro montáž na střešní krytinu

str. 190

SI100891 SI100892 BEAR BIRD FINCH FINCH2 HH3516

195


POZNÁMKY

196


POZNÁMKY

197


1 2 3 4 5 6

ZAJIŠŤOVACÍ VEDENÍ

KOTVÍCÍ BODY

KOLEKTIVNÍ OCHRANA

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

PŘÍSTUPY

UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


VYSVĚTLIVKY POČET UŽIVATELŮ vhodný pro 1 osobu vhodný pro 2 osoby vhodný pro 3 osoby vhodný pro 4 osoby

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA nerezavějící ocel

INOX

galvanické pozinkování

GALV

pozinkování za tepla hliníkový materiál

SKLON POVRCHU plochý

<5°

nakloněný svislý

90°

APLIKACE dřevo beton ocel vlnitý plech falcovaný plech ploché střechy zelené střechy

CERTIFIKACE označení CE certifikace požární odolnosti certifikace seismické shodnosti LEED

®

According to LEED IEQ 4.1 ®

shodnost s požadavky LEED® třída emisí těkavých látek (VOC)


1500557_11 02|16

01ANTICADE2CS

Tel. +39 0471 81 84 00 - Fax +39 0471 81 84 84 info@rothoblaas.com - www.rothoblaas.com

KÓD

Rotho Blaas srl - I-39040 Cortaccia (BZ) - Via Dell‘Adige 2/1

SYSTÉMY PRO ZACHYCENÍ PÁDU - cz  

Systémy pro zachycení pádu

SYSTÉMY PRO ZACHYCENÍ PÁDU - cz  

Systémy pro zachycení pádu