Page 42

UCHYTENIE K ZEMI TYP R10 - R20 - R30 TYP P10 - P20 TYP S50 TYP X S10 - X R10 TYP RI40 A2 | AISI304 TYP R40 Q TYP R40 R TYP FDI20 A2 | AISI304 TYP FI50 A2 | AISI304 TYP FI10 A2 | AISI304

42 43 44 45 46 46 46 47 47 47

TYP F70 TYP FD70 TYP R90 TYP F51 TYP F20 TYP FR20 TYP F10 TYP FM50 TYP F11

48 48 48 49 49 49 50 50 50

TYP F50 TYP FR50 TYP F12 TYP FD10 TYP FD30 TYP FD50 TYP FD20 TYP FD40 TYP FD60

50 50 50 51 51 51 51 51 51

Technické posúdenie ukotvenia stĺpu k zemi je detail, ktorý si vyžaduje veľkú pozornosť. Široká ponuka Rothoblaas nám umožňuje splniť všetky dizajnérske a estetické požiadavky: rôzne kombinácie geometrických vlastností a povrchovej úpravy umožňujú ponúknuť kompletný sortiment riešení pre realizáciu akéhokoľvek typu konštrukcie. Vhodnosť spojovacieho systému a príslušných uchytení sa posudzuje podľa skutočných podmienok inštalácie a rôznych ovplyvňujúcich faktorov (napr. podmienky prostredia, teplota a vlhkosť, úrovne znečistenia, kategórie korozívnosti, atď.). Pozornosť venovaná detailom zaručuje estetický výsledok, životnosť a stabilitu drevenej konštrukcie. Riziku poškodenia dreva spôsobeného postriekaním alebo hromadením vody sa dá vyhnúť jednoduchým dodržaním primeranej vzdialenosti medzi zemou a dreveným prvkom. Na pätkách stĺpov Rothoblaas sa používajú štyri typy povrchovej úpravy, ktoré sa pre vonkajšie použitie zaraďujú do prevádzkovej triedy 3: • ŽIAROVÉ ZINKOVANIE: zaručuje vysokú životnosť a odstraňuje potrebu údržby; • ŽIAROVÉ ZINKOVANIE S THERMO DUST: povrchová úprava s vysokou životnosťou so špeciálnym lakom s tvrdým farebným práškom podľa estetických požiadaviek. Verzie: hnedá/antracitová; • DAC COAT: pre vynikajúci estetický výsledok a väčšiu odolnosť proti nárazom; • NEREZOVÁ OCEĽ: zaisťuje odolnosť voči korózii aj v mimoriadne agresívnom prostredí. OBJAVTE VÝROBKY

EXTERIÉR - SK - 2018  

Životnosť drevenej terasy závisí od správneho výberu suroviny a pozornosti pri výbere konštrukčných detailov. Všeobecne platí, že vždy j...

EXTERIÉR - SK - 2018  

Životnosť drevenej terasy závisí od správneho výberu suroviny a pozornosti pri výbere konštrukčných detailov. Všeobecne platí, že vždy j...