Page 18

VIDITEĽNÉ UPEVNENIE KKT A4 | AISI316 KKT COLOR A4 | AISI316 SCI A4 | AISI316 KKZ A2 | AISI304 KKZ BRONZE A2 | AISI304 KWP A2 | AISI305

18 18 18 19 19 19

EWS A2 | AISI305 SCI A2 | AISI305 SCA A2 | AISI304 EWS AISI410 KKF AISI410 SHS-AS AISI410

20 20 20 21 21 21

KKT HBS+ EVO HBS EVO SBS A2 | AISI304 KKA AISI410 KKA N

22 22 22 23 23 23

Drevený obklad sa prispôsobí akémukoľvek prostrediu: rozmanitosť drevín umožňuje naplniť všetky dizajnérske a estetické požiadavky. Správny výber dreviny a kvalita dosky na základe požiadaviek na dizajn zabraňuje vzniku zmršťovania alebo napučiavania alebo výskytu rozdielnych deformácií medzi prvkami a pokrúteniu. Tieto javy môžu ohroziť správnu funkčnosť upevňovacieho systému. Kompletný sortiment skrutiek Rothoblaas ponúka vhodné riešenia pre rôzne kombinácie materiálov a hustôt v závislosti od druhu dreva. Predvŕtanie počas upevňovania je potrebné vtedy, ak je hustota materiálu taká, že by mohla narušila funkčnosť spojovacieho prvku. Výber materiálu spojovacieho prvku a jeho povrchovej úpravy závisí od statických požiadaviek a agresivity prostredia. Je potrebné nájsť najlepší pomer medzi mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči korózii. Dobrá odolnosť voči korózii je predpokladom životnosti prvkov používaných v triede služieb 3 (vonkajšie prostredie). Táto funkcia je optimalizovaná pomocou vhodných opatrení, ktoré zabraňujú statickým a/alebo estetickým problémom a následnej údržbe. Upevnenie má veľmi malý podiel na celkových nákladoch na obklad, no má významný vplyv na životnosť a dlhodobú kvalitu stavby.

OBJAVTE VÝROBKY

EXTERIÉR - SK - 2018  

Životnosť drevenej terasy závisí od správneho výberu suroviny a pozornosti pri výbere konštrukčných detailov. Všeobecne platí, že vždy j...

EXTERIÉR - SK - 2018  

Životnosť drevenej terasy závisí od správneho výberu suroviny a pozornosti pri výbere konštrukčných detailov. Všeobecne platí, že vždy j...