Page 127

OBJAVTE VIAC: „PLATNE A SPOJOVACIE PRVKY PRE DREVO“ s

UV-T

45°

DISC Ø 90° [mm] 5

Ø45° [mm] 4

D1 [mm]

Ø

ks

UVT3070

BxHxs [mm] 30 x 70 x 16

25

DISC55

55

M12

1

UVT4085

40 x 85 x 16

5

6

25

DISC80

80

M16

1

UVT60115

60 x 115 x 16

5

6

25

DISC120

120

M20

1

UVT60160 60 x 160 x 16

5

6

10

upevňovacie skrutky sú súčasťou balenia

UVT60215

5

6

10

KÓDY

60 x 215 x 16

ks

CE

UV-C KÓDY UVC60115

BxHxs Øcls Ø 90° Ø45° [mm] [mm] [mm] [mm] 60 x 115 x 24 12 5 6

UVC60160 60 x 160 x 24 UVC60215 60 x 215 x 24

12

5

12

6

5

6

ks

CE

10

10

TX

d1 x L [mm]

ks

PF603550 PF603560

20

5 x 50

200

20

5 x 60

200

PF603570

20

5 x 70

200

CE

TX

d1 x L [mm]

b [mm]

ks

PF603550

20

5 x 50

46

200

LBS780

25

7 x 80

70

100

d1 x L [mm]

ks

HBS450

20

4 x 50

200

HBS470

20

4 x 70

200

CE

CE

D1 [mm]

Ø

DISCI55

55

M12

1

DISCI80

80

M16

1

DISCI120

120

M20

1 D1

FE010335

M12

d1 x L [mm] 22 x 54

FE013340

M16

28,5 x 72

Ø

diera [mm] 24

100

32

50

ks

TX

d1 x L [mm]

ks

30

6 x 100

100

WKF120

VGS6160

30

6 x 160

100

WKF140

60 x 140 x 2,5

54

100

WKF160

60 x 160 x 2,5

54

100

WKF180

60 x 180 x 2,5

54

100

WKF200

60 x 200 x 2,5

54

100

CE

SKS PRE UV-C

40

10 x 100

d0 cls [mm]

Tinst [Nm]

ks

8

50

50

CE

KÓDY

s

Rozmery výrobku Priemer diery pre skrutky vložené v 90° uhle Priemer diery pre skrutky vložené v 45° uhle Priemer otvorov pre upevnenie na betón Priemer a dĺžka skrutky

P [mm] 54

100

ks

CE

P

B

WKF

otvory na vertikálnej prírube: Ø5 8 ks Ø8,5 x 41,5 1 ks otvori na základni:

BxHxs Ø90° Ø45° Øcls d1 x L

DISC | DISC A2

H

VGS6100

TX

B

UV-C

skrutky SCI (kód: SCI4050) nie sú súčasťou balenia skrutky KKF (kód: KKF580) nie sú súčasťou balenia

KÓDY

SKS10100CE

45°

H

ks

B xHxs [mm] 60 x 120 x 2,5

KÓDY

90°

WKF

VGS: SKRUTKA 45° PRE UV-T A UV-C

ØxL [mm]

B

UV-T

DISC A2 | AISI304

KÓDY

TX

90°

SIMPLEX

HBS: SKRUTKA 45° PRE UVT3070 KÓDY

H

s

KÓDY

KÓDY

10

LBS: SKRUTKA 90° PRE UV-T A UV-C KÓDY

KÓDY

TX b D1 Ø

Vložka Dĺžka závitu Priemer disku Tyč

Ø8,5 1 ks Ø8,5 x 16,5 2 ks

KÓDY A ROZMERY | 125

EXTERIÉR - SK - 2018  

Životnosť drevenej terasy závisí od správneho výberu suroviny a pozornosti pri výbere konštrukčných detailov. Všeobecne platí, že vždy j...

EXTERIÉR - SK - 2018  

Životnosť drevenej terasy závisí od správneho výberu suroviny a pozornosti pri výbere konštrukčných detailov. Všeobecne platí, že vždy j...