LIITTIMET JA LIITOSLEVYT PUURAKENTAMISEEN

Page 1

LIITTIMET JA LIITOSLEVYT PUURAKENTAMISEEN RAKENNUKSET, RAKENTEET JA ULKOTILAT


SISÄLLYSLUETTELO

PIILOLIITOKSET PALKEILLE

13

ALUMINI ��������������������������������������������������������������������������� 18 ALUMIDI ���������������������������������������������������������������������������26 ALUMAXI���������������������������������������������������������������������������38 SBD ������������������������������������������������������������������������������������48 STA �������������������������������������������������������������������������������������54 LOCK T TIMBER����������������������������������������������������������������� 60 LOCK T EVO TIMBER ��������������������������������������������������������74 LOCK C CONCRETE �����������������������������������������������������������84 UV-T TIMBER ����������������������������������������������������������������������94 UV-C CONCRETE ��������������������������������������������������������������104 DISC FLAT ����������������������������������������������������������������������108 DISC FLAT A2 ���������������������������������������������������������������� 116 VGU ���������������������������������������������������������������������������������124 VGU PLATE T TIMBER �����������������������������������������������������132 NEO ���������������������������������������������������������������������������������138

EPOKSILIIMAT JA KOUKKULEVYT

143

XEPOX �����������������������������������������������������������������������������146 SHARP METAL ���������������������������������������������������������������160

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

169

WHT �������������������������������������������������������������������������������� 174 TITAN N ��������������������������������������������������������������������������186 TITAN S �������������������������������������������������������������������������� 204 TITAN F ���������������������������������������������������������������������������218 TITAN V �������������������������������������������������������������������������� 228 TITAN SILENT ��������������������������������������������������������������� 234 WHT PLATE C CONCRETE ��������������������������������������������� 242 WHT PLATE T TIMBER ��������������������������������������������������� 250 TITAN PLATE C CONCRETE ������������������������������������������� 254 TITAN PLATE T TIMBER ������������������������������������������������� 262 ALU START �������������������������������������������������������������������� 266 SLOT ��������������������������������������������������������������������������������276 SPIDER ��������������������������������������������������������������������������� 292 PILLAR ���������������������������������������������������������������������������� 308 X-RAD ���������������������������������������������������������������������������� 324


KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

339

BETONIANKKURIT

483

WBR �������������������������������������������������������������������������������� 340

SKR �����������������������������������������������������������488

WBR A2 | AISI304 �������������������������������������������������������� 346

SKS ������������������������������������������������������������488

WKR �������������������������������������������������������������������������������� 348

SKR-E ������������������������������������������������������� 491

WZU ��������������������������������������������������������������������������������352

SKS-E�������������������������������������������������������� 491

WKF �������������������������������������������������������������������������������� 358 WBO - WVS - WHO ���������������������������������������������������� 360

AB1������������������������������������������������������������494

LOG �������������������������������������������������������������������������������� 364

AB1 A4������������������������������������������������������496 AB7 �����������������������������������������������������������498

SPU ��������������������������������������������������������������������������������� 365

ABS �����������������������������������������������������������500

BSA ��������������������������������������������������������������������������������� 368

ABU����������������������������������������������������������� 502

BSI ������������������������������������������������������������������������������������376

AHZ����������������������������������������������������������� 503 AHS ����������������������������������������������������������� 503

LBV ��������������������������������������������������������������������������������� 380 LBB ��������������������������������������������������������������������������������� 386

NDC����������������������������������������������������������504 NDS - NDB����������������������������������������������506 NDK - NDL ���������������������������������������������� 507

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

395

R10 - R20 - R30����������������������������������������������������������� 398 R40 ��������������������������������������������������������������������������������� 404 R70 - R90 ���������������������������������������������������������������������� 407

MBS ����������������������������������������������������������508 VIN-FIX ����������������������������������������������������509 VIN-FIX PRO �������������������������������������������� 511 VIN-FIX PRO NORDIC ���������������������������514 EPO-FIX PLUS �����������������������������������������517 INA ������������������������������������������������������������ 520

X10 ���������������������������������������������������������������������������������� 408

IHP - IHM �������������������������������������������������521

F70 �����������������������������������������������������������������������������������414 S50���������������������������������������������������������������������������������� 420 P10 - P20 ���������������������������������������������������������������������� 424

PULTIT JA TANGOT

525

TYP F ������������������������������������������������������������������������������ 428 TYP FD ��������������������������������������������������������������������������� 436

KOS����������������������������������������������������������� 526

TYP M ����������������������������������������������������������������������������� 440

KOT������������������������������������������������������������531 EKS������������������������������������������������������������ 532

ROUND �������������������������������������������������������������������������� 446

MET ���������������������������������������������������������� 534

BRACE ���������������������������������������������������������������������������� 448 GATE ������������������������������������������������������������������������������ 450

DBB ����������������������������������������������������������540 ZVB ����������������������������������������������������������� 542

ALU TERRACE �������������������������������������������������������������� 452 SUPPORT ���������������������������������������������������������������������� 458 JFA ���������������������������������������������������������������������������������� 464 FLAT | FLIP ��������������������������������������������������������������������� 466 TVM �������������������������������������������������������������������������������� 468 GAP��������������������������������������������������������������������������������� 470 TERRALOCK�������������������������������������������������������������������472 GROUND COVER ���������������������������������������������������������474 NAG ���������������������������������������������������������������������������������475 GRANULO ��������������������������������������������������������������������� 476 TERRA BAND UV���������������������������������������������������������� 478 PROFID �������������������������������������������������������������������������� 479

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

547

LBA ����������������������������������������������������������� 548 LBS ������������������������������������������������������������ 552 HBS PLATE ���������������������������������������������� 556 HBS PLATE EVO �������������������������������������560 KKF AISI410 ��������������������������������������������� 562 VGS ����������������������������������������������������������� 564 NAUHAKIINNITTIMET PUULLE ����������� 567 HBS COIL ������������������������������������������������ 568


IDEASTA MARKKINOILLE TUOTTEEN SYNTYMÄ “Kaikki, mikä koskee tuotetta, tapahtuu meillä sisäisesti� Huolehdimme koko prosessista ideasta kehitykseen ja tuotteen tuomiseen markkinoille� Suunnittelemme, testaamme, suoritamme tuotetarkastuksia ja seuraamme koko sertiiointiprosessia� Valmistelemme tekniset tietosivut, rakennetiedot, kehitämme ohjelmistoa laskentaa ja todentamista varten, tarjoamme täydellistä 360°:n konsultointia�

YLIOPISTOT, TUTKIMUSLAITOKSET

SUUNNITTELIJAT

Hoidamme markkinointia, laadimme luetteloita ja huolehdimme suoraan kaikista pakkauksiin ja merkintöihin liittyvistä näkökohdista� Ja meillä on kaikki nämä taidot yhtiömme sisällä�” Robert Blaas, perustaja ja toimitusjohtaja

MYYNTIVERKOSTO

NETWORK ROTHOBLAAS

IDEAT - TARPEET - EHDOTUKSET

ROTHOBLAAS Ideoiden hallinnan avulla kerätyt ehdotukset arvioidaan

RESEARCH AND DEVELOPMENT Menettelyjen aloittaminen uutuuden kehittämiseksi

4 | IDEASTA MARKKINOILLE

ASIAKKAAT


ANALYYSI

YHTEISTYÖ

TUOTEKEHITYS

Toimet tekniikan nykytilan syventämiseksi, kustannus- ja aika-analyysi

Akateemisten tai kolmansien tahojen yhteistyökumppaneiden etsiminen

Prototyyppien kehittäminen ja jatkuvat parannukset kunnes tuloksena on optimaalinen tuote

SERTIFIOINTI / QUALITY CONTROL Riippumattomien kansainvälisten tahojen suorittama tuotteiden sertifiointiprosessi

TUOTANTO

LOGISTIIKKA

MARKKINOILLE TUOMINEN

Tuotannon aloitus

Pakkausmerkinnät, lähetysten suunnittelu ja varastointi logistiikkakeskuksissamme

Markkinointitoimet, joilla pyritään edistämään uuden tuotteen myyntiä kansainvälisillä markkinoilla

NETWORK ROTHOBLAAS YLIOPISTOT, TUTKIMUSLAITOKSET

SUUNNITTELIJAT

MYYNTIVERKOSTO

ASIAKKAAT IDEASTA MARKKINOILLE | 5


QUALITY CONTROL TARKASTUKSET TUOTANNON ERI VAIHEISSA Rothoblaas kehittää, testaa, valmistaa, sertiioi ja markkinoi tuotteitaan omalla nimellään ja tuotemerkillään� Tuotantoprosessia ohjataan järjestelmällisesti kussakin vaiheessa (FPC) ja koko menettelyä valvotaan ja kontrolloidaan tarkasti vaatimustenmukaisuuden ja laadun takaamiseksi�

ESIMERKKI KULMARAUTOJEN TUOTANTOVAIHEISTA

RAW MATERIAL

MUOTOONLEIKKAUS

LOPPUTUOTE

Teräskela (coil) saapuu tehtaalle

Hihnan leikkaaminen määritettyjen mittojen mukaisesti hydraulisella puristimella

Teknisten eritelmien ja mekaanisten vaatimusten mukainen kolmiulotteinen levy

VARMISTUS

01

A

VARMISTUS

02

03

04

05

VALMISTAJA

AUKOTTAMINEN

TAIVUTUS

Rothoblaasin korkeat laatuvaatimukset täyttävän toimittajan etsiminen

Poraus ja muotoilu teknisen tuotantopiirustuksen mukaisesti

Tasapellin muuntaminen kolmiulotteiseksi levyksi

B

ALL-IN-ONE Automaattinen muottilinja on suunniteltu erityisesti suorittamaan erilaisia työstövaiheita sarjassa: aukottaminen, muotoonleikkaus ja taivutus suoritetaan yhtenä progressiivisena syklinä ilman lisäprosesseja (esim� hitsausta)�

JÄLJITETTÄVYYS Koko tuotantoprosessin aikana jokaisella yksittäisellä levyllä on tunnistuskoodi (eränumero), joka takaa jäljitettävyyden raaka-aineesta aina markkinointiin asti�

6 | QUALITY CONTROL


CE - ETA - DoP Rothoblaas vastaa valmistajana tuotteista, jotka vastaavat sen omistamaa ETA:ta� Näiden tuotteiden mukana on oltava CE-merkintä, joka tavallisesti kiinnitetään etikettiin ja joka on sen vuoksi oikeudellisesti pätevä ja sisältää kaikki tuotteen tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, mukaan lukien:

VARMISTUS

06

C

1. Valmistajan tunnistetiedot 2. ETA-numero 3. Suoritustasoilmoitus 1 --------------------Rotho Blaas 2 --------------------ETA 11/0496 3 --------------------DoP: TITAN_DoP_110496 (www�rothoblaas�com)

PAKKAUS JA MERKINNÄT

LAADUNVALVONTA

Pakkaukset ja merkinnät

Tehdasvalvontamenettely (FPC) jatkuu toisella vaiheella tarkastuksilla, jotka suoritetaan keskusvarastossa

VARMISTUS

07

D

VARMISTUS

08

09

10

E

SUOJAKÄSITTELY

VARASTOINTI

Pinnoitusprosessi (esim� galvaaninen sinkitys)

Tavaroiden vastaanotto ja tavaroiden kerääminen laadunvalvontalaboratoriossa

MYYNTI JA JÄLJITETTÄVYYS Eränumeron ja myyntitilauksen avulla on mahdollista jäljittää kaikki tuotantovaiheet ja niihin liittyvät valvontatoiminnot: asiakkaalla on siten varmuus siitä, että tuote on sertiioitu ja laadukas

VARMENNUKSET A. Saapuvan raaka-aineen varmennus, valvonta ja rekisteröinti B. Geometrinen varmennus toleranssien ja kalibrointien mukaisesti C. Sinkityksen paksuuden varmennus D. Pakkauksen ja merkintöjen varmennus E. LAADUNVALVONTA Sallittujen poikkeamien ja standardoitujen kalibrointien mukainen geometrinen varmennus + sinkityksen varmennus

QUALITY CONTROL | 7


REACH REGULATION Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals (CE n. 1907/2006) Kyseessä on eurooppalainen asetus kemikaalien hallinnasta sellaisenaan tai valmisteiden (seosten) ja tuotteiden ainesosina (3 artiklan kohdat 2,3)� Asetuksessa annetaan kullekin toimitusketjun lenkille erityinen vastuu vaarallisista aineista tiedottamisesta ja niiden turvallisesta käytöstä�

MIKÄ SEN TARKOITUS ON? REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso� REACH-asetuksen syntyminen edellyttää kattavien tietojen keräämistä ja levittämistä tiettyjen aineiden vaaroista ja niiden turvallisesta käytöstä toimitusketjussa (CLP-asetus 1272/2008)� Asetuksessa säädetään Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) suorittamasta tietojen ja seurannan jatkuvasta päivittämisestä� Erityisesti käyttäjälle nämä käsitteet tarkoittavat seuraavaa:

Olemme sisällyttäneet REACH-asetuksen noudattamisen tuotteidemme ja tuotantoprosessiemme valintaparametreihin. Näin voimme taata terveyden ja ympäristön suojelun korkeat laatustandardit�

• SVHC - Susbstances of Very High Concern Luettelo tuotteisiin mahdollisesti sisältyvistä vaarallisista aineista • SDS - Safety Data Sheet Asiakirja, joka sisältää tiedot kunkin vaarallisen seoksen oikeaan käsittelyyn

REACH COMPLIANCE

PROJECT

PRODUCTION

REACH COMPLIANCE

MARKET

Tuotesuunnittelu ja toteutukseen sopivimpien materiaalien valinta�

Tuotantovaiheen aloitus arvioimalla koko prosessin aikana käytettävät aineet�

Näytteiden analysointi/ seulonta REACH-asetuksen vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi�

Tuote täyttää REACH-vaatimukset ja Rothoblaas-laatunormit�

8 | REACH REGULATION


REACH PROCESS

INFORMATION

MANUFACTURER OR IMPORTER

ECHA European Chemicals Agency RESTRICTED SUBSTANCES

PRODUCTS

AUTHORISED SUBSTANCES

MIXTURE

≥ 0,1 %

< 0,1 %

NOT HAZARDOUS

SVHC

SVHC communication NOT REQUIRED

SDS NOT REQUIRED

COMMUNICATION REQUIRED

SDS

SAFETY DATA SHEET

REQUIRED

TECHNICAL CONSULTANT & TECHNICAL SALESMAN

INFORMATION REQUESTS

INFORMATION REQUESTS

MARKET

SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN

HAZARDOUS

REACH REGULATION

ARTICLES

REACH PROCESS | 9PIILOLIITOKSET PALKEILLE


PIILOLIITOKSET PALKEILLE


PIILOLIITOKSET PALKEILLE

ALUMINI PIILOKANNATIN ILMAN REIKIÄ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18

ALUMIDI PIILOKANNATIN REI’ILLÄ TAI ILMAN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26

ALUMAXI PIILOKANNATIN REI’ILLÄ TAI ILMAN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38

SBD ITSEPORAUTUVA TERÄSVAARNA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48

STA SILEÄ TERÄSVAARNA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54

LOCK T PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-PUU � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60

LOCK T EVO PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-PUU ULKORAKENTAMISEEN � � � � � � 74

LOCK C PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-BETONI � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 84

UV-T PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-PUU � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94

UV-C PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-BETONI � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 104

DISC FLAT IRROTETTAVA PIILOLIITIN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108

DISC FLAT A2 IRROTETTAVA PIILOLIITIN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 116

VGU RUUVAUSOHJAIN 45° VGS:LLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 124

VGU PLATE T LEVY VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 132

NEO NEOPREENI-TUKILEVYT � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | 13


PRIMÄÄRI- JA SEKUNDÄÄRILIITOKSET Liitosjärjestelmien laaja valikoima mahdollistaa monimuotoisiin suunnittelutarpeisiin vastaamisen: puuelementtien välisten liitosten tulee taata rakenteen staattinen kestävyys, paloturvallisuus ja samalla tarjota esteettisesti miellyttävä lopputulos.

STAATTINEN TURVALLISUUS MÄÄRITELMÄ

Puurakenteiden primääri- ja sekundääripalkin liitos voidaan esittää kaaviossa niveltuennan avulla, joka sitoo elementit sivuttaissiirtymissä, muttei kierrossa ja on siten erilainen kuin jäykkä tuenta (joka on yleinen betonirakenteissa)� Liitos pystyy itse asiassa siirtämään leikkauskuormituksen ja aksiaalisen kuormituksen sekundääripalkista primääripalkkiin, mutta ei siirrä taivutustai vääntömomenttia�

NIVELTUENTA

JÄYKKÄ TUENTA

ANALYYSI FV

Kiinnitysjärjestelmä ei ole pistesolmu, vaan se koostuu useista elementeistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään� Liitännän geometrinen koniguraatio luo leikkauksen siirron yhteydessä ”parasiittimomentin”, joka lisää elementteihin kohdistuvaa kuormitusta (kiinnityksiin kohdistuva veto / pääpalkin puristus)�

RT

RC

RATKAISU Lujuusarvot on sertiioitu (CE-merkintä), laskettavissa (ETA:n mukaisesti) ja Rothoblaas käsittelee niitä suunnittelijan tarpeiden mukaan (tekniset asiakirjat)�

ETA

Liitäntätyypistä riippuen lujuuksia on eri suuntiin:

Fv

• Fv

= alasuuntainen leikkaus

• Fup = yläsuuntainen leikkaus Fax

Flat Fup

• Flat

= sivusuuntainen leikkaus

• Fax

= aksiaalinen veto

14 | PRIMÄÄRI- JA SEKUNDÄÄRILIITOKSET | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


ESTEETTISET VAATIMUKSET “Kaikki näkevät sen miltä vaikutat. Vain harva tuntee mitä todella olet.” [N� Machiavelli]

PIILOLIITOS

NÄKYVÄ LIITOS

Liittimet on integroitu täysin puuelementteihin optimaalisen esteettisen tuloksen saavuttamiseksi�

Metalliliitos on sijoitettu puuelementin ulkopuolelle, joten se on näkyvissä ja sillä on suuri esteettinen vaikutus�

PALOSUOJAUS Tarkoituksenmukaisesti suunnitellut puurakenteet takaavat korkean suorituskyvyn myös palo-olosuhteissa�

PUU

METALLI

Puu on palava materiaali, joka palaa hitaasti: palotilanteessa poikkileikkauksen kokoa pienennetään ja jäljelle jää jäännöspoikkileikkaus�

Metallimateriaalien mekaaniset ominaisuudet laskevat jyrkästi korkeissa lämpötiloissa�

PUU-METALLI-LIITOKSET

SUOJATUT LIITOKSET

esim� R45

Tarkoituksenmukaisesti suojattu ja puusta eristetty metalliliitos ei menetä kestävyyttään ja säilyttää mekaaniset ominaisuutensa vaadittavan ajan� (esim� R45 = 45 minuuttia)

SUOJAAMATTOMAT LIITOKSET

esim� R15

Suoraan altistuvan metalliliitoksen kestävyys on hyvin rajallinen� (yleensä R15 = 15 minuuttia) Lisäksi hiiltymisen aiheuttama puuosan pieneneminen vähentää kiinnikkeiden ulosvetokestävyys syvyyttä�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | PRIMÄÄRI- JA SEKUNDÄÄRILIITOKSET | 15


GEOMETRIA Liitäntäjärjestelmän valinta sekundääripalkin mittojen mukaan

H

B

POHJA SEKUNDÄÄRIPALKKIB [mm] 300

250

200

150

KORKEUS SEKUNDÄÄRIPALKKI H [mm] 100

50

0 mm

mm 0

200

400

600

800

1000

1200

ALUMINI 80 mm

45 mm

ALUMIDI 80 mm

100 mm

ALUMAXI 160 mm

432 mm

LOCK T 80 mm

35 mm

LOCK T FLOOR 1260 mm

135 mm

330 mm

LOCK T EVO 80 mm

53 mm

LOCK C 120 mm

70 mm

LOCK C FLOOR 1260 mm

135 mm

330 mm

UV-T 100 mm

45 mm

UV-C 180 mm

80 mm

DISC FLAT 100 mm

100 mm

DISC FLAT A2 100 mm

16 | GEOMETRIA | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

100 mm

1680 mm


LUJUUS

Fv

Liitäntäjärjestelmän valinta vertikaalisen leikkauskuormituksen mukaan

Flat

Fax Fup

KÄYTTÖKOHTEET

OUTDOOR

KUORMITUKSET Fv

Fax

Flat

Fup

PUUPUOLEN LUJUUS Rvk [kN] 0

50

100

150

200

250

300

ALUMINI 40 kN

ALUMIDI 155 kN

ALUMAXI 370 kN

LOCK T 65 kN

LOCK T FLOOR 80 kN

LOCK T EVO 35 kN

LOCK C 65 kN

LOCK C FLOOR 80 kN

UV-T 65 kN

UV-C 40 kN

DISC FLAT 65 kN

DISC FLAT A2 45 kN

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LUJUUS | 17


ALUMINI

ETA 09/0361

PIILOKANNATIN ILMAN REIKIÄ TERÄS-ALUMIINI EN AW-6060 alumiiniseoksesta puristamalla valmistettu saumaton kiinnike�

OHUET RAKENTEET Sivun pienet mitat mahdollistavat sekundääripalkkin liitokset pienemmällä leveydellä (alkaen 45 mm:stä)�

KALLISTETUT LIITOKSET Sertiioidut ja lasketut lujuudet kaikkiin suuntiin: horisontaaliset, vertikaaliset ja aksiaaliset lujuudet� Voidaan käyttää kallistetuissa liitoksissa�

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 45 x 70 mm, enintään 140 x 280 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 36 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SBD, STA, SKS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu- ja puu-betoni-leikkausliitokset, sekä kohtisuorat että kallistetut • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

18 | ALUMINI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


NOPEA KOKOAMINEN Kiinnitys, joka on yksinkertainen ja nopea, suoritetaan HBS PLATE EVO -ruuveilla primääripalkkiin ja itseporautuvilla tai sileillä teräsvaarnoilla sekundääripalkkiin�

NÄKYMÄTÖN Piiloliitos takaa tyydyttävän esteettisyyden ja mahdollistaa palonkestävyysvaatimusten täyttämisen� Voidaan käyttää myös ulkona, jos puu peittää sen riittävästi�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMINI | 19


KOODIT JA MITAT ALUMINI KOODI

tyyppi

H

kpl

ALUMINI65

ilman reikiä

ALUMINI95 ALUMINI125 ALUMINI155

ilman reikiä

155

15

ALUMINI185

ilman reikiä

185

15

ALUMINI215

ilman reikiä

215

15

ALUMINI2165

ilman reikiä

2165

1

[mm] 65

25

ilman reikiä

95

25

ilman reikiä

125

25

H

HBS PLATE EVO KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

TX

kpl

HBSPEVO550

5

50

30

TX25

200

HBSPEVO560

5

60

35

TX25

200

TX

kpl

d1 L

SBD KOODI

d1

L

[mm]

[mm]

SBD7555

7,5

55

TX40

50

SBD7575

7,5

75

TX40

50

SBD7595

7,5

95

TX40

50

TX

kpl

d1 L

SKS ALUMINI KOODI

d1

SKSALUMINI660

L

d1 L

[mm]

[mm]

6

60

TX30

100

L

väri

TX

kpl

violetti

TX30

100

PITKÄ KÄRKI KOODI

[mm] TX30200

200

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

ALUMINI: alumiiniseos EN AW-6060� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

KÄYTTÖKOHTEET

Fv

Flat

• Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitokset • Kohtisuorat tai kallistetut liitokset

Fax Fup

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] HBS PLATE EVO

puuruuvit

SBD

itseporautuva teräsvaarna

STA

sileä teräsvaarna

20 | ALUMINI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

5

560

7,5

48

8

54


GEOMETRIA

LA LB

10 25 10

ALUMINI

10

17,5 15

paksuus

s

[mm]

6

laipan leveys

LA

[mm]

45

uuman pituus

LB

[mm]

109,9

laipan reiät

Ø1

[mm]

7,0

Ø1

H

LA

s s

ASENNUS VÄHIMMÄISETÄISYYDET e a4,c as

a4,t

a2 as

sekundääripalkki-sahatavara

a4,c

itseporautuva teräsvaarna

sileä teräsvaarna

SBD Ø7,5

STA Ø8

vaarna-vaarna

a2

[mm]

≥3d

≥ 23

≥ 24

vaarna-palkin yläreuna

a4,t [mm]

≥4d

≥ 30

≥ 32

vaarna-palkin alareuna

a4,c [mm]

≥3d

≥ 23

≥ 24

≥ 10

≥ 12

86

86

vaarna-kannattimen reuna

as

[mm] ≥ 1,2 d0(1)

nasta-primääripalkki

e

[mm]

(1)

reiän läpimitta�

primääripalkki-puu

ruuvi HBS PLATE EVO Ø5 a4,c [mm]

ensimmäinen liitin-palkin ulkosyrjä

≥5d

≥ 25

KOKOAMINEN 01

05

02

03

06

04

07

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMINI | 21


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fv Fv

bJ

hJ

H

ALUMINI itseporautuvilla teräsvaarnoilla SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI ALUMINI

PRIMÄÄRIPALKKI SBD-vaarnat

ruuvit HBS PLATE EVO

Ø7,5(2)

Ø5 x 60

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

90

2 - SBD Ø7,5 x 55

7

2,9

60

120

3 - SBD Ø7,5 x 55

11

7,1

125

60

150

4 - SBD Ø7,5 x 55

15

12,9 19,9

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

65

60

95

Rv,k

155

60

180

5 - SBD Ø7,5 x 55

19

185

60

210

6 - SBD Ø7,5 x 55

23

27,9

215

60

240

7 - SBD Ø7,5 x 55

27

36,5

ALUMINI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI

ALUMINI

STA-vaarnat

ruuvit HBS PLATE EVO

H(1)

bJ

hJ

Ø8(3)

Ø5 x 60

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

65

60

90

2 - STA Ø8 x 60

7

2,9

95

60

120

3 - STA Ø8 x 60

11

7,1

125

60

150

4 - STA Ø8 x 60

15

12,9

155

60

180

5 - STA Ø8 x 60

19

19,9

185

60

210

6 - STA Ø8 x 60

23

27,9

215

60

240

7 - STA Ø8 x 60

27

35,0

HUOMAUTUKSET: (1)

Kannatin, jonka korkeus on H on saatavissa esileikattuna (koodit sivulla 20) tai totautettavissa tangosta ALUMINI2165�

(2)

Itseporautuvat vaarnat SBD Ø7,5: My,k = 42000 Nmm�

(3)

Sileät vaarnat STA Ø8: My,k = 24100 Nmm�

22 | ALUMINI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 25.

Rv,k


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Flat bJ

Flat

H

hJ

ALUMINI itseporautuvilla teräsvaarnoilla SBD ja n teräsvaarnoilla SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI

ALUMINI

ruuvit HBS PLATE EVO

Rlat,k,alu

Rlat,k,beam(2)

[kpl]

[kN]

[kN]

7

1,6

3,1

11

2,3

4,1

150

15

3,0

5,1

180

19

3,8

6,2

H

bJ

hJ

Ø5 x 60

[mm]

[mm]

[mm]

65

60

90

95

60

120

125

60

155

60

185

60

210

23

4,5

7,2

215

60

240

27

5,2

8,2

STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fax bJ

Fax

H

hJ

ALUMINI itseporautuvilla teräsvaarnoilla SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI ALUMINI

PRIMÄÄRIPALKKI

SBD-vaarnat

ruuvit HBS PLATE EVO

Ø7,5

Ø5 x 60

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

90

2 - SBD Ø7,5 x 55

7

15,5

120

3 - SBD Ø7,5 x 55

11

24,3

H

bJ

hJ

[mm]

[mm]

65

60

95

60

Rax,k

125

60

150

4 - SBD Ø7,5 x 55

15

33,2

155

60

180

5 - SBD Ø7,5 x 55

19

42,0

185

60

210

6 - SBD Ø7,5 x 55

23

50,8

215

60

240

7 - SBD Ø7,5 x 55

27

59,7

HUOMAUTUKSET: (1)

Lujuusarvot ovat voimassa sekä itseporautuville vaarnoille SBD Ø7,5 että vaarnoille STA Ø8�

(2)

Lujuusarvot on laskettu liimapuulle GL24h�

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 25.

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMINI | 23


SUOSITELLUT STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS | Fv RUUVATTAVA ANKKURI bJ

Fv

H hJ

ALUMINI itseporautuvilla teräsvaarnoilla SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMINI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI ankkuri LVL SKSALUMINI660(3)

SBD-vaarnat

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

[mm]

125

60

150

155

60

180

185

60

215

60

Ø7,5

Rv,k timber

Ø6 x 60

Rv,d concrete

[kpl - Ø x L]

[kN]

[kpl]

[kN]

3 - SBD Ø7,5 x 55

15,6

4

6,0

3 - SBD Ø7,5 x 55

15,6

5

7,3

210

4 - SBD Ø7,5 x 55

20,8

5

9,1

240

5 - SBD Ø7,5 x 55

26,1

6

11,5

ALUMINI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMINI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI ankkuri LVL SKSALUMINI660(3)

STA-vaarnat

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

[mm]

125

60

150

155

60

180

Ø8

Rv,k timber

Ø6 x 60

Rv,d concrete

[kpl - Ø x L]

[kN]

[kpl]

[kN]

3 - STA Ø8 x 60

15,0

4

6,0

3 - STA Ø8 x 60

15,0

5

7,3

185

60

210

4 - STA Ø8 x 60

20,0

5

9,1

215

60

240

5 - STA Ø8 x 60

25,0

6

11,5

ANKKUREIDEN ASENNUS

L

ALUMINI125

ankkuri SKSALUMINI660

ALUMINI155

ALUMINI185

ALUMINI215

d1

L

d0

t

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

6,0

60

5

≈ 10

24 | ALUMINI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

TX

Tinst [Nm]

TX30

15

Tinst d0

d1 t


YLEISET PERIAATTEET:

STAATTISET ARVOT | Flat | Fax

• Kiinnitysjärjestelmän lujuusarvot ovat voimassa taulukossa määriteltyihin laskentatapauksiin�

SAHATAVARA-SAHATAVARA

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=385 kg/m3 ja betoni C20/25 harvalla raudoituksella ilman etäisyyttä reunasta�

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

• Kertoimet kmod ja γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

Rlat,k,alu γM,alu

• Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

Rlat,d = min

STAATTISET ARVOT | Fv

Rax,d =

SAHATAVARA-SAHATAVARA

jossa γM,T on puumateriaalin osavarmuusluku�

Rlat,k,beam kmod γM,T

Rax,k kmod γM

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk kmod γM

• Joissakin tapauksissa liitoksen leikkauslujuus RV,k on erityisen korkea ja voi ylittää sekundääripalkin leikkauslujuuden� Sen vuoksi on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota puuelementin pienennetyn osan leikkausvarmistukseen suhteessa kannattimeen�

STAATTISET ARVOT | Fv SAHATAVARA-BETONI • Puupuolen ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA09/0361:n mukaisesti� Betonin ankkureiden lujuusarvot ovat laboratoriotiedoista johdettuja suositeltuja suunnitteluarvoja� Betoniin kiinnittämisessä ei ole CE-merkintää, on suositeltavaa käyttää liitosjärjestelmää muihin kuin rakennesovelluksiin� Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rd, concrete

• Betonikiinnitysten järjestelyn vuoksi on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota asennuksen aikana�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMINI | 25


ALUMIDI

ETA 09/0361

PIILOKANNATIN REI’ILLÄ TAI ILMAN KALLISTETUT LIITOKSET Sertiioidut ja lasketut lujuudet kaikkiin suuntiin: horisontaaliset, vertikaaliset ja aksiaaliset lujuudet� Voidaan käyttää seismisillä vyöhykkeillä ja poikkeavassa taivutuksessa�

TERÄS-ALUMIINI Erittäin kestävästä EN AW-6005A alumiiniseoksesta puristamalla valmistettu saumaton kiinnike�

PUU JA BETONI Etäisyydet reikien välillä, jotka on optimoitu liitoksille sekä puussa (naulat tai ruuvit) että teräsbetonissa (ankkuriruuvit tai kemialliset ankkurit)�

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 80 x 100 mm, enintään 200 x 520 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 150 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SBD, STA, SKR

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu- ja puu-betonileikkausliitokset, sekä kohtisuorat että kallistetut • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

26 | ALUMIDI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


NÄKYMÄTÖN Piiloliitos takaa tyydyttävän esteettisyyden ja mahdollistaa palonkestävyysvaatimusten täyttämisen� Kaarros ensimmäisen reiän korkeudella helpottaa sekundääripalkin sisäänvientiä yläkautta�

PUU JA BETONI Betonipinnoilla ja muilla epätasaisilla pinnoilla itseporautuvat vaarnat mahdollistavat suuremman toleranssin puuelementin kiinnittämisessä� Arvot on varmennettu, testattu ja konsolidoitu�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMIDI | 27


KOODIT JA MITAT ALUMIDI ILMAN REIKIÄ KOODI

tyyppi

H

kpl

ALUMIDI80

ilman reikiä

80

25

ALUMIDI120

ilman reikiä

120

25

ALUMIDI160

ilman reikiä

160

25

ALUMIDI200

ilman reikiä

200

15

ALUMIDI240

ilman reikiä

240

15

ALUMIDI2200

ilman reikiä

2200

1

H

kpl

[mm] H

ALUMIDI ILMAN REIKIÄ YLÄKAARROKSELLA KOODI

tyyppi

[mm] ALUMIDI280N

ilman reikiä

280

15

ALUMIDI320N

ilman reikiä

320

8

ALUMIDI360N

ilman reikiä

360

8

ALUMIDI400N

ilman reikiä

400

8

ALUMIDI440N

ilman reikiä

440

8

H

kpl

H

ALUMIDI REI’ILLÄ KOODI

tyyppi

[mm] ALUMIDI120L

rei’illä

120

25

ALUMIDI160L

rei’illä

160

25

ALUMIDI200L

rei’illä

200

15

ALUMIDI240L

rei’illä

240

15

ALUMIDI280L

rei’illä

280

15

ALUMIDI320L

rei’illä

320

8

ALUMIDI360L

rei’illä

360

8

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

H

KUORMITUKSET

ALUMIDI: alumiiniseos EN AW-6005A� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitokset • Sekundääripalkki primääripalkkiin tai pilariin • Kohtisuorat tai kallistetut liitokset

Fv

Flat Fax Fup

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

5

552

7,5

48

LBS

ruuvi levyille

SBD

itseporautuva teräsvaarna

STA

sileä teräsvaarna

12

54

SKR

ruuvattava ankkuri

10

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M8

511

EPO-FIX PLUS

kemiallinen ankkuri

M8

517

28 | ALUMIDI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


GEOMETRIA ALUMIDI ilman reikiä

ALUMIDI Ilman reikiä yläkaarroksella

ALUMIDI rei’illä

LB LA

86

LB 8 32 16

H

LB 86

23,4

23,4 20

20

Ø3

Ø2

40

Ø1 20 19 42 19 LA

14 52 14

LA

s

s

LA

s

s

s

s

ALUMIDI s

[mm]

laipan leveys

LA

[mm]

80

uuman pituus

LB

[mm]

109,4

paksuus

6

laipan reiät

Ø1

[mm]

5,0

suuret siivenreiät

Ø2

[mm]

9,0

ytimen reiät (vaarnat)

Ø3

[mm]

13,0

ASENNUS VÄHIMMÄISETÄISYYDET

hmin

e a4,c

as

e

a4,t

as

a4,t

a2

a2 Tinst as

as

a4,c

a4,c

hef

sekundääripalkki-sahatavara

itseporautuva teräsvaarna

sileä teräsvaarna

SBD Ø7,5

STA Ø12

vaarna-vaarna

a2 [mm]

≥3d

≥ 23

≥ 36

vaarna-palkin yläreuna

a4,t [mm]

≥4d

≥ 30

≥ 48

vaarna-palkin alareuna

a4,c [mm]

≥3d

≥ 23

≥ 36

≥ 10

≥ 16

86

86

ankkurinaula

ruuvi

LBA Ø4

LBS Ø5

≥ 20

≥ 25

kemiallinen ankkuri

ruuvattava ankkuri

VIN FIX-PRO Ø8

SKR-E Ø10

vaarna-kannattimen reuna

as [mm] ≥ 1,2 d0(1)

nasta-primääripalkki

e

(1)

[mm]

Reiän läpimitta�

primääripalkki-puu ensimmäinen liitin-palkin ulkosyrjä

a4,c [mm]

≥5d

primääripalkki-betoni tuen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

hef + 30 ≥ 100

110

reiän läpimitta betonissa

d0

[mm]

10

8

Tinst

[Nm]

10

50

kiristysmomentti hef = kiinnityspisteen todellinen syvyys betonissa�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMIDI | 29


ASENNUSESIMERKKEJÄ Flat

F

Fv

Fv

Fv

Fax

β

α

KOKOAMINEN 01

02

03

ALUMIDI ILMAN REIKIÄ 04

05

06

07

06

07

ALUMIDI ILMAN REIKIÄ YLÄKAARROKSELLA 04

05

ALUMIDI REI’ILLÄ 04

05

30 | ALUMIDI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

06

07


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fv TÄYDELLINEN NAULAUS bJ

Fv

H hJ

ALUMIDI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMIDI H(1) [mm]

bJ [mm]

hJ [mm]

SBD-vaarnat Ø7,5(2) [kpl - Ø x L]

naulat LBA Ø4 x 60 [kpl]

[kN]

Rv,k

LBS-ruuvit Ø5 x 60 [kpl]

Rv,k [kN]

80

120

120

3 - Ø7,5 x 115

14

10,9

14

13,4

120

120

160

4 - Ø7,5 x 115

22

19,7

22

24,6

160

120

200

5 - Ø7,5 x 115

30

29,6

30

35,3

200

120

240

7 - Ø7,5 x 115

38

42,5

38

51,6

240

120

280

9 - Ø7,5 x 115

46

54,6

46

66,5

280

140

320

10 - Ø7,5 x 135

54

71,8

54

85,0

320

140

360

11 - Ø7,5 x 135

62

84,9

62

99,9

360

160

400

12 - Ø7,5 x 155

70

103,6

70

119,9

400

160

440

13 - Ø7,5 x 155

78

116,3

78

130,7

440

160

480

14 - Ø7,5 x 155

86

134,5

86

145,6

ALUMIDI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS NAULOILLA

ALUMIDI STA-vaarnat

naulat LBA

H(1)

bJ

hJ

Ø12(3)

Ø4 x 60

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

Rv,k

KIINNITYS RUUVEILLA LBS-ruuvit Ø5 x 60 [kpl]

Rv,k [kN]

120

120

160

3 - Ø12 x 120

22

23,0

22

25,8

160

120

200

4 - Ø12 x 120

30

34,5

30

40,6

200

120

240

5 - Ø12 x 120

38

46,5

38

54,8

240

120

280

6 - Ø12 x 120

46

60,9

46

68,4

280

140

320

7 - Ø12 x 140

54

77,2

54

87,0

320

140

360

8 - Ø12 x 140

62

93,2

62

102,4

360

160

400

9 - Ø12 x 160

70

114,3

70

124,7

400

160

440

10 - Ø12 x 160

78

127,3

78

141,0

440

160

480

11 - Ø12 x 160

86

144,6

86

154,9

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMIDI | 31


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fv OSITTAINEN NAULAUS (4) bJ Fv

H

hJ

ALUMIDI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMIDI H(1)

bJ

[mm]

[mm]

SBD-vaarnat

naulat LBA

hJ

Ø7,5(2)

Ø4 x 60

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

LBS-ruuvit

Rv,k

Ø5 x 60

[kN]

[kpl]

Rv,k [kN]

80

120

120

3 - Ø7,5 x 115

10

9,0

10

11,2

120

120

160

4 - Ø7,5 x 115

14

15,0

14

18,6

160

120

200

5 - Ø7,5 x 115

18

24,7

18

25,2

200

120

240

6 - Ø7,5 x 115

22

31,0

22

35,2

240

120

280

7 - Ø7,5 x 115

26

38,0

26

45,5

280

140

320

8 - Ø7,5 x 135

30

47,6

30

54,8

320

140

360

9 - Ø7,5 x 135

34

55,0

34

64,8

360

160

400

10 - Ø7,5 x 155

38

66,2

38

75,2

400

160

440

11 - Ø7,5 x 155

42

74,9

42

84,4

440

160

480

12 - Ø7,5 x 155

46

83,2

46

95,3

ALUMIDI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMIDI STA-vaarnat

naulat LBA

H (1)

bJ

hJ

Ø12 (3)

Ø4 x 60

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

[kpl]

[kN]

120

120

160

3 - Ø12 x 120

14

18,2

14

21,4

160

120

200

4 - Ø12 x 120

18

26,4

18

30,9

200

120

240

5 - Ø12 x 120

22

34,8

22

39,7

240

120

280

6 - Ø12 x 120

26

44,0

26

48,5

280

140

320

7 - Ø12 x 140

30

54,0

30

63,5

Rv,k

LBS-ruuvit Ø5 x 60

Rv,k

320

140

360

8 - Ø12 x 140

34

64,2

34

73,2

360

160

400

9 - Ø12 x 160

38

80,2

38

83,0

400

160

440

10 - Ø12 x 160

42

89,4

42

92,7

440

160

480

11 - Ø12 x 160

46

98,7

46

102,5

HUOMAUTUKSET: SAHATAVARA-SAHATAVARA | Fv (1)

Kannatin, jonka korkeus on H on saatavissa esileikattuna versioissa ALUMIDI ilman reikiä, ALUMIDI rei'illä ja ALUMIDI kaarroksella (koodit sivulla 28) tai saatavissa tangosta ALUMIDI2200�

(2)

Itseporautuvat vaarnat SBD Ø7,5: My,k = 42000 Nmm�

(3)

Sileät vaarnat STA Ø12: My,k = 69100 Nmm�

32 | ALUMIDI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

(4)

Osittainen naulaus on tarpeen liitoksille palkki-pilari, jotta kiinnikkeiden vähimmäisetäisyyksiä voidaan noudattaa; sitä voidaan soveltaa myös palkki-palkkiliitoksiin� Osittainen naulaaminen on tehtävä naulaamalla kustakin sarakkeesta vuorotellen kuvan mukaisesti�

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 36.


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Flat

bJ

Flat

H hJ

ALUMIDI itseporautuvilla teräsvaarnoilla SBD tai teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI(2)

ALUMIDI

LBA-naulat / LBS-ruuvit

Rlat,k,alu

Rlat,k,beam(3)

[kpl]

[kN]

[kN]

≥ 10

3,6

9,0 12,0

H

bJ

hJ

Ø4 x 60 / Ø5 x 60

[mm]

[mm]

[mm]

80

120

120

120

120

160

≥ 14

5,4

160

120

200

≥ 18

7,2

15,0

200

120

240

≥ 22

9,1

18,0

240

120

280

≥ 26

10,9

21,0

280

140

320

≥ 30

12,7

28,1

320

140

360

≥ 34

14,5

31,6

360

160

400

≥ 38

16,3

40,1

400

160

440

≥ 42

18,1

44,1

440

160

480

≥ 46

19,9

48,1

STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fax bJ

Fax

H hJ

ALUMIDI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMIDI SBD-vaarnat

naulat LBA

H [mm]

bJ [mm]

hJ [mm]

Ø7,5 [kpl - Ø x L]

Ø4 x 60 [kpl]

80

120

120

3 - Ø7,5 x 115

14

Rax,k

LBS-ruuvit

[kN]

Ø5 x 60 [kpl]

11,3

14

Rax,k [kN] 23,9

120

120

160

4 - Ø7,5 x 115

22

17,8

22

37,5

160

120

200

5 - Ø7,5 x 115

30

24,3

30

51,2

200

120

240

7 - Ø7,5 x 115

38

30,8

38

64,8

240

120

280

9 - Ø7,5 x 115

46

37,3

46

78,4

280

140

320

10 - Ø7,5 x 135

54

43,7

54

92,1

320

140

360

11 - Ø7,5 x 135

62

50,2

62

105,7

360

160

400

12 - Ø7,5 x 155

70

56,7

70

119,4

400

160

440

13 - Ø7,5 x 155

78

63,2

78

133,0

440

160

480

14 - Ø7,5 x 155

86

69,7

86

146,6

HUOMAUTUKSET: SAHATAVARA-SAHATAVARA | Flat | Fax (1)

Lujuusarvot ovat voimassa sekä itseporautuville vaarnoille SBD Ø7,5 että vaarnoille STA Ø12�

(2)

Lujuusarvot ovat voimassa sekä nauloille LBA Ø4 että ruuveille LBS Ø5�

(3)

Lujuusarvot on laskettu liimapuulle GL24h�

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 36.

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMIDI | 33


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS | Fv RUUVATTAVA ANKKURI bJ

Fv

H hJ

ALUMIDI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMIDI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI

SBD-vaarnat

H(1)

bJ

[mm]

[mm]

80 120

ankkuri SKR-E

hJ

Ø7,5(2)

Rv,k timber

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kN]

120

120

2 - Ø7,5 x 115

16,6

2

6,1

120

160

3 - Ø7,5 x 115

24,9

4

10,2

160

120

200

4 - Ø7,5 x 115

33,2

4

12,9

200

120

240

5 - Ø7,5 x 115

41,6

6

17,4

240

120

280

6 - Ø7,5 x 115

49,9

6

19,8

280

140

320

6 - Ø7,5 x 135

55,1

8

24,3

Ø10 x

80(4)

Rv,d concrete

[kpl]

[kN]

320

140

360

7 - Ø7,5 x 135

64,3

8

26,5

360

160

400

7 - Ø7,5 x 155

71,1

10

31,1

400

160

440

8 - Ø7,5 x 155

81,2

10

33,1

440

160

480

9 - Ø7,5 x 155

91,4

12

38,8

ALUMIDI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMIDI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI

STA-vaarnat

H(1)

bJ

[mm]

[mm]

ankkuri SKR-E

hJ

Ø12(3)

Rv,k timber

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kN]

Ø10 x

80(4)

Rv,d concrete

[kpl]

[kN]

120

120

160

3 - Ø12 x 120

35,5

4

10,2

160

120

200

4 - Ø12 x 120

47,3

4

12,9

200

120

240

5 - Ø12 x 120

59,1

6

17,4

240

120

280

6 - Ø12 x 120

70,9

6

19,8

280

140

320

7 - Ø12 x 140

91,0

8

24,3

320

140

360

8 - Ø12 x 140

104,0

8

26,5

360

160

400

9 - Ø12 x 160

128,4

10

31,1

400

160

440

10 - Ø12 x 160

142,7

10

33,1

440

160

480

11 - Ø12 x 160

157,0

12

38,8

34 | ALUMIDI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS | Fv KEMIALLINEN ANKKURI bJ

Fv

H hJ

ALUMIDI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMIDI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI

SBD-vaarnat

ankkuri VIN-FIX PRO

H(1)

bJ

hJ

Ø7,5(2)

Rv,k timber

Ø8 x 110(5)

Rv,d concrete

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kN]

[kpl]

[kN]

80

120

120

3 - Ø7,5 x 115

24,9

2

8,8

120

120

160

4 - Ø7,5 x 115

33,2

4

15,4

160

120

200

5 - Ø7,5 x 115

41,6

4

22,1

200

120

240

7 - Ø7,5 x 115

58,2

6

30,7

240

120

280

8 - Ø7,5 x 115

66,5

6

37,0

280

140

320

10 - Ø7,5 x 135

91,9

8

48,7

320

140

360

11 - Ø7,5 x 135

101,1

8

55,6

360

160

400

12 - Ø7,5 x 155

121,9

10

64,4

400

160

440

13 - Ø7,5 x 155

132,0

10

66,4

440

160

480

14 - Ø7,5 x 155

142,2

12

80,0

ALUMIDI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMIDI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI

STA-vaarnat

H(1)

bJ

[mm]

[mm]

ankkuri VIN-FIX PRO

hJ

Ø12(3)

Rv,k timber

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kN]

[kpl]

[kN]

Ø8 x

110(5)

Rv,d concrete

120

120

160

3 - Ø12 x 120

35,5

4

15,4

160

120

200

4 - Ø12 x 120

47,3

4

22,1

200

120

240

5 - Ø12 x 120

59,1

6

30,7

240

120

280

6 - Ø12 x 120

70,9

6

37,0

280

140

320

7 - Ø12 x 140

91,0

8

48,7

320

140

360

8 - Ø12 x 140

104,0

8

55,6

360

160

400

9 - Ø12 x 160

128,4

10

64,4

400

160

440

10 - Ø12 x 160

142,7

10

66,4

440

160

480

11 - Ø12 x 160

157,0

12

80,0

HUOMAUTUKSET: SAHATAVARA-BETONI (1)

Kannatin, jonka korkeus on H on saatavissa esileikattuna versioissa ALUMIDI ilman reikiä, ALUMIDI rei'illä ja ALUMIDI kaarroksella (koodit sivulla 28) tai saatavissa tangosta ALUMIDI2200�

(2)

Itseporautuvat vaarnat SBD Ø7,5: My,k = 42000 Nmm�

(3)

Sileät vaarnat STA Ø12: My,k = 69100 Nmm�

(4)

Ruuvattava ankkuri SKR-E ETA 19/0100:n mukaisesti� Asenna ankkurit pareittainylhäältä lähtien, asettaen tulpat reikiin sarakkeisiin vuorotellen�

(5)

VIN-FIX PRO kemiallinen ankkuri kierretangoilla (INA-tyyppi), jonka teräsluokka on vähintään 5�8 ja jonka hef = 93 mm� Asenna ankkurit pareittainylhäältä lähtien, asettaen tulpat reikiin sarakkeisiin vuorotellen�

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 36.

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMIDI | 35


YLEISET PERIAATTEET:

STAATTISET ARVOT | Flat | Fax

• Kiinnitysjärjestelmän lujuusarvot ovat voimassa taulukossa määriteltyihin laskentatapauksiin�

SAHATAVARA-SAHATAVARA

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=385 kg/m3 ja betoni C25/30 harvalla raudoituksella ilman etäisyyttä reunasta� • Kertoimet kmod ja γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rlat,k,alu γM,alu

• Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� • Kun kyseessä on yhdistetty kuormitus, on suoritettava seuraavat tarkastukset:

Fv,d Rv,d

2

+

Flat,d Rlat,d

2

+

Fax,d Rax,d

Rlat,d = min

2

≥ 1

Rax,d =

Rlat,k,beam kmod γM,T

Rax,k kmod γM

jossa γM,T on puumateriaalin osavarmuusluku�

STAATTISET ARVOT | Fv SAHATAVARA-SAHATAVARA

STAATTISET ARVOT | Fv

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaan ja ne on arvioitu Rothoblaasin koemenetelmän mukaisesti�

SAHATAVARA-BETONI

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk kmod γM

• Joissakin tapauksissa liitoksen leikkauslujuus Rv,k on erityisen korkea ja voi ylittää sekundääripalkin leikkauslujuuden� Sen vuoksi on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota puuelementin pienennetyn osan leikkausvarmistukseen suhteessa kannattimeen�

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti� Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rd, concrete

MyProject-ohjelmisto (www�rothoblaas�com) on käytettävissä ilmaiseksi eri laskentakokoonpanoille�

• Se mahdollistaa useiden koniguraatioiden analysoinnin vaihtelemalla kiinnitysten lukumäärää ja tyyppiä, kallistusta, mittoja ja rakenneosien materiaalia mekaanisen lujuuden optimoimiseksi� • Mahdollisuus valita kaksi erilaista laskentamenetelmää (ETA09/0361:n ja kokeellisen mallin mukaisesti)� • Laaja ja monipuolinen valikoima ALUMINI-, ALUMIDI- ja ALUMAXI-kannattimia, jotka täyttävät erilaiset staattiset tarpeet�

36 | ALUMIDI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


LABORATORIOKOKEET KOKEELLISET TUTKIMUKSET Tieteellinen ja tutkimusyhteistyö Trenton yliopiston kanssa johti laajaan kokeelliseen kampanjaan, jonka tarkoituksena oli tarkistaa ALU-kannattimien todellinen käyttäytyminen ja siten kehittää numeerinen malli, joka loisi korrelaation teoreettisten olettamusten ja laboratoriotestien tulosten välille (kokeellinen Rothoblaas-menetelmä)�

TUTKIMUS JA KEHITYS Kokeellinen tutkimus - Materiaalientutkimuksen laboratorio (Teknillinen tiedekunta, Trento)�

Pienille näytteille (puu-puu ja puu-betoni) tehtävät testit�

Reaalikokoisille näytteille tehtävät testit (liitos primääripalkki-välipohjapalkki)�

NUMEERINEN MALLINTAMINEN Plastisen muodonmuutoksen tutkiminen ALU- kiinnittimien sekä ankkureiden ja vaarnojen välillä käyttäen elementtimenetelmää�

Tilavuusmalli ALU-kannattimesta betonissa

Von Mises jännitysten kehittyminen vaarnojen ja ALU-kannattimen välillä

Vertailu testin lopussa alkuperäisen ilman muodonmuutosta olevan sekä muodonmuutoksia kokeneen testikappaleen välillä�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMIDI | 37


ALUMAXI

ETA 09/0361

PIILOKANNATIN REI’ILLÄ TAI ILMAN YLIVERTAISTA KESTÄVYYTTÄ Standartoitu liitosjärjestelmä, joka on kehitetty tarjoamaan suurempia lujuus- ja mitoitusarvoja� Sertiioidut ja lasketut arvot�

TERÄS-ALUMIINI Erittäin kestävästä EN AW-6005A alumiiniseoksesta puristamalla valmistettu saumaton kiinnike�

NOPEA KIINNITYS Sertiioidut ja lasketut lujuudet kaikkiin suuntiin: horisontaaliset, vertikaaliset ja aksiaaliset lujuudet� Sertiioitu kiinnitys myös LBS-ruuveilla ja SBD Itseporautuvat vaarnat�

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 160 x 432 mm, enintään 280 x 1200 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 345 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SBD, STA, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu- ja puu-betonileikkausliitokset, sekä kohtisuorat että kallistetut • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

38 | ALUMAXI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


PALONKESTO Alumiiniterässeoksen keveys helpottaa kuljetusta ja käsittelyä paikan päällä ja varmistaa erinomaisen kestävyyden� Piiloliitos mahdollistaa palonkestävyysvaatimusten täyttämisen�

SUURET RAKENTEET Ihanteellinen suurten palkkien liitoksiin, jotka vaativat suurta lujuutta� Ilman reikiä oleva versio mahdollistaa vaarnojen laajan sijoittamisen�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMAXI | 39


KOODIT JA MITAT ALUMAXI REI’ILLÄ KOODI

tyyppi

H

kpl

ALUMAXI384L

rei’illä

ALUMAXI512L ALUMAXI640L ALUMAXI768L

rei’illä

768

1

ALUMAXI2176L

rei’illä

2176

1

H

kpl

[mm] 384

1

rei’illä

512

1

rei’illä

640

1

H

ALUMAXI ILMAN REIKIÄ KOODI

tyyppi

ALUMAXI2176

ilman reikiä

[mm] 2176

1

H

LBS KOODI

d1

L

b

TX

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

LBS760

7

60

55

TX30

100

LBS780

7

80

75

TX30

100

LBS7100

7

100

95

TX30

100

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

d1 L

KUORMITUKSET

ALUMAXI: alumiiniseos EN AW-6005A� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

KÄYTTÖKOHTEET

Fv

Flat

• Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitokset • Sekundääripalkki primääripalkkiin tai pilariin • Kohtisuorat tai kallistetut liitokset

Fax Fup

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

LBA

ankkurinaula

6

548

LBS

ruuvi levyille

7

552

[mm]

SBD

itseporautuva teräsvaarna

7,5

48

STA

sileä teräsvaarna

16

54

KOS

pultti

M16

526

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M16

511

EPO-FIX PLUS

kemiallinen ankkuri

M16

517

40 | ALUMAXI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


GEOMETRIA ALUMAXI rei’illä

ALUMAXI ilman reikiä

LB LA

139

LB

33 32

64

H

64

Ø3

Ø2 Ø1

32 s1

s1

25,5 79 25,5 LA

s2

LA

s2

ALUMAXI s1

siiven paksuus

[mm]

12

ytimen paksuus

s2

[mm]

10

laipan leveys

LA

[mm]

130 172

uuman pituus

LB

[mm]

laipan reiät

Ø1

[mm]

7,5

suuret siivenreiät

Ø2

[mm]

17,0

ytimen reiät (vaarnat)

Ø3

[mm]

17,0

ASENNUS VÄHIMMÄISETÄISYYDET hmin

e

e

a4,c a4,t

as

a4,t

as

a2

a2 Tinst

as

as

a4,c

a4,c

hef

sekundääripalkki-sahatavara

itseporautuva teräsvaarna

sileä teräsvaarna

SBD Ø7,5

STA Ø16 ≥ 48

vaarna-vaarna

a2 [mm]

≥3d

≥ 23

vaarna-palkin yläreuna

a4,t [mm]

≥4d

≥ 30

≥ 64

vaarna-palkin alareuna

a4,c [mm]

≥3d

≥ 23

≥ 48

≥ 10

≥ 21

vaarna-kannattimen reuna vaarna-vaarna nasta-primääripalkki

as [mm] ≥ 1,2 d0(1) a1(2)

[mm]

e

[mm]

≥3d

≥ 23

-

92 ÷ 139

139

(1)

Reiän läpimitta�

(2)

Kuitu-voimakulman kanssa yhdensuuntaisten tappien välinen etäisyys α = 90°, kun käytetään SBD:tä�

primääripalkki-puu ensimmäinen liitin-palkin ulkosyrjä

a4,c

[mm]

≥5d

ankkurinaula

ruuvi

LBA Ø6

LBS Ø7

≥ 30

≥ 35 kemiallinen ankkuri

primääripalkki-betoni

VIN-FIX PRO Ø16 tuen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

reiän läpimitta betonissa

d0

[mm]

18

Tinst

[Nm]

80

kiristysmomentti

hef + 30 ≥ 100

hef = kiinnityspisteen todellinen syvyys betonissa

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMAXI | 41


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fv TÄYDELLINEN NAULAUS Fv

bJ

Fv

H hJ

STA Ø16

SBD Ø7,5

ALUMAXI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMAXI STA-vaarnat

naulat LBA

Ø16(2)

Ø6 x 80

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

[kpl]

[kN]

432

6 - Ø16 x 160

48

122,8

48

130,3

7 - Ø16 x 160

56

152,0

56

152,0

8 - Ø16 x 160

64

173,8

64

173,8

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

384

160

448

160

496

512

160

560

LBS-ruuvit

Rv,k

Ø7 x 80

Rv,k

576

160

624

9 - Ø16 x 160

72

195,5

72

195,5

640

200

688

10 - Ø16 x 200

80

246,0

80

246,0

704

200

752

11 - Ø16 x 200

88

270,6

88

270,6

768

200

816

12 - Ø16 x 200

96

295,2

96

295,2

832

200

880

13 - Ø16 x 200

104

319,8

104

319,8

896

200

944

14 - Ø16 x 200

112

344,4

112

344,4

960

200

1008

15 - Ø16 x 200

120

369,0

120

369,0

ALUMAXI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS NAULOILLA

ALUMAXI

KIINNITYS RUUVEILLA

SBD-vaarnat

naulat LBA

Ø7,5(3)

Ø6 x 80

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

[kpl]

[kN]

432

12 - Ø7,5 x 155

48

121,0

48

121,0

Rv,k

LBS-ruuvit

Rv,k

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

384

160

448

160

496

14 - Ø7,5 x 155

56

141,2

56

141,2

512

160

560

16 - Ø7,5 x 155

64

161,3

64

161,3

Ø7 x 80

576

160

624

18 - Ø7,5 x 155

72

181,5

72

181,5

640

200

688

20 - Ø7,5 x 195

80

230,7

80

230,7

704

200

752

22 - Ø7,5 x 195

88

253,8

88

253,8

768

200

816

24 - Ø7,5 x 195

96

276,9

96

276,9

832

200

880

26 - Ø7,5 x 195

104

299,9

104

299,9

896

200

944

28 - Ø7,5 x 195

112

323,0

112

323,0

960

200

1008

30 - Ø7,5 x 195

120

346,1

120

346,1

42 | ALUMAXI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fv OSITTAINEN NAULAUS(4) Fv

bJ

Fv

H hJ

STA Ø16

SBD Ø7,5

ALUMAXI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMAXI STA-vaarnat

naulat LBA

Ø16(2)

Ø6 x 80

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

[kpl]

[kN]

432

6 - Ø16 x 160

24

61,4

24

83,6

496

7 - Ø16 x 160

28

80,0

28

103,5

560

8 - Ø16 x 160

32

99,7

32

123,3

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

384

160

448

160

512

160

Rv,k

LBS-ruuvit Ø7 x 80

Rv,k

576

160

624

9 - Ø16 x 160

36

120,2

36

143,1

640

200

688

10 - Ø16 x 200

40

141,3

40

162,7

704

200

752

11 - Ø16 x 200

44

162,7

44

182,2

768

200

816

12 - Ø16 x 200

48

184,3

48

201,5

832

200

880

13 - Ø16 x 200

52

206,1

52

220,8

896

200

944

14 - Ø16 x 200

56

227,8

56

239,9

960

200

1008

15 - Ø16 x 200

60

249,6

60

258,9

ALUMAXI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMAXI SBD-vaarnat

naulat LBA

Ø7,5(3)

Ø6 x 80

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

[kpl]

[kN]

432

8 - Ø7,5 x 155

24

61,4

24

80,7

160

496

10 - Ø7,5 x 155

28

80,0

28

100,8

160

560

12 - Ø7,5 x 155

32

99,7

32

121,0

160

624

14 - Ø7,5 x 155

36

120,2

36

141,2

640

200

688

16 - Ø7,5 x 195

40

141,3

40

162,7

704

200

752

18 - Ø7,5 x 195

44

162,7

44

182,2

768

200

816

20 - Ø7,5 x 195

48

184,3

48

201,5

832

200

880

22 - Ø7,5 x 195

52

206,1

52

220,8

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

384

160

448 512 576

Rv,k

LBS-ruuvit Ø7 x 80

Rv,k

896

200

944

24 - Ø7,5 x 195

56

227,8

56

239,9

960

200

1008

26 - Ø7,5 x 195

60

249,6

60

258,9

HUOMAUTUKSET: SAHATAVARA-SAHATAVARA | Fv (1)

Kannatin, jonka korkeus on H on saatavissa esileikattuna versioissa ALUMAXI rei’illä (koodit sivulla 40) tai toteutettavissa tangoista ALUMAXI2176 tai ALUMAXI2176L�

(2)

Sileät vaarnat STA Ø16: My,k = 191000 Nmm

(3)

Itseporautuvat vaarnat SBD Ø7,5: My,k = 42000 Nmm�

(4)

Osittainen naulaus on tarpeen liitoksille palkki-pilari, jotta kiinnikkeiden vähimmäisetäisyyksiä voidaan noudattaa; sitä voidaan soveltaa myös palkki-palkkiliitoksiin� Osittainen naulaaminen on tehtävä naulaamalla kustakin sarakkeesta vuorotellen kuvan mukaisesti� Yleiset laskentaperiaatteet sivulla .

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMAXI | 43


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Flat

bJ

Flat

H hJ

ALUMAXI itseporautuvilla teräsvaarnoilla SBD ja teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI(2)

ALUMAXI

LBA-naulat / LBS-ruuvit

Rlat,k,alu

Rlat,k,beam(3)

H

bJ

hJ

Ø6 x 80 / Ø7 x 80

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

384

160

432

≥ 24

31,2

34,3

448

160

496

≥ 28

36,4

39,4

512

160

560

≥ 32

41,6

44,4

576

160

624

≥ 36

46,8

49,5

640

200

688

≥ 40

52,0

69,1

704

200

752

≥ 44

57,2

75,6

768

200

816

≥ 48

62,4

82,0

832

200

880

≥ 52

67,6

88,4

896

200

944

≥ 56

72,8

94,9

960

200

1008

≥ 60

78,0

101,3

STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS | Fax bJ

Fax

H hJ

ALUMAXI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI KIINNITYS RUUVEILLA

KIINNITYS NAULOILLA

ALUMAXI STA-vaarnat

naulat LBA

Ø16

Ø6 x 80

[mm]

[kpl - Ø x L]

[kpl]

[kN]

[kpl]

[kN]

432

6 - Ø16 x 160

48

79,2

48

144,3

92,4

56

168,3

105,6

64

192,3

118,8

72

216,4

80

132,0

80

240,4

88

145,2

88

264,5

12 - Ø16 x 200

96

158,4

96

288,5

H(1)

bJ

hJ

[mm]

[mm]

384

160

448

160

496

7 - Ø16 x 160

56

512

160

560

8 - Ø16 x 160

64

576

160

624

9 - Ø16 x 160

72

640

200

688

10 - Ø16 x 200

704

200

752

11 - Ø16 x 200

768

200

816

Rax,k

LBS-ruuvit Ø7 x 80

Rax,k

832

200

880

13 - Ø16 x 200

104

171,6

104

312,5

896

200

944

14 - Ø16 x 200

112

184,8

112

336,6

960

200

1008

15 - Ø16 x 200

120

198,0

120

360,6

HUOMAUTUKSET: SAHATAVARA-SAHATAVARA | Flat | Fax (1)

Lujuusarvot ovat voimassa sekä itseporautuville vaarnoille STA Ø16 että vaarnoille SBD Ø7,5�

(2)

Lujuusarvot ovat voimassa sekä nauloille LBA Ø6 että ruuveille LBS Ø7�

(3)

Lujuusarvot on laskettu liimapuulle GL24h�

44 | ALUMAXI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 46.


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS | Fv KEMIALLINEN ANKKURI bJ

Fv

H hJ

ALUMAXI teräsvaarnoilla STA SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMAXI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI

STA-vaarnat

ankkuri VIN-FIX PRO

H(1) [mm]

bJ [mm]

hJ [mm]

Ø16(2) [kpl - Ø x L]

Rv,k timber [kN]

Ø16 x 160(4) [kpl]

Rv,d concrete [kN]

384

160

432

6 - Ø16 x 160

130,3

6

89,3

448

160

496

7 - Ø16 x 160

152,0

8

112,4

512

160

560

8 - Ø16 x 160

173,8

8

126,4

576

160

624

9 - Ø16 x 160

195,5

10

149,5

640

200

688

10 - Ø16 x 200

246,0

10

163,8

704

200

752

11 - Ø16 x 200

270,6

12

191,4

768

200

816

12 - Ø16 x 200

295,2

12

197,2

832

200

880

13 - Ø16 x 200

319,8

14

226,2

896

200

944

14 - Ø16 x 200

344,4

14

239,7

960

200

1008

15 - Ø16 x 200

369,0

16

258,9

bJ

Fv

H hJ

ALUMAXI Itseporautuvat vaarnat SBD SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA ALUMAXI

PRIMÄÄRIPALKKI HALKEILEMATON BETONI

SBD-vaarnat

ankkuri VIN-FIX PRO

H(1) [mm]

bJ [mm]

hJ [mm]

Ø7,5(3) [kpl - Ø x L]

Rv,k timber [kN]

Ø16 x 160(4) [kpl]

Rv,d concrete [kN]

384

160

432

12 - Ø7,5 x 155

121,0

6

89,3

448

160

496

14 - Ø7,5 x 155

141,2

8

112,4

512

160

560

16 - Ø7,5 x 155

161,3

8

126,4

576

160

624

18 - Ø7,5 x 155

181,5

10

149,5

640

200

688

20 - Ø7,5 x 195

230,7

10

163,8

704

200

752

22 - Ø7,5 x 195

253,8

12

191,4

768

200

816

24 - Ø7,5 x 195

276,9

12

197,2

832

200

880

26 - Ø7,5 x 195

299,9

14

226,2

896

200

944

28 - Ø7,5 x 195

323,0

14

239,7

960

200

1008

30 - Ø7,5 x 195

346,1

16

258,9

HUOMAUTUKSET: SAHATAVARA-BETONI (1)

Kannatin, jonka korkeus on H on saatavissa esileikattuna versioissa ALUMAXI rei’illä (koodit sivulla 40) tai toteutettavissa tangoista ALUMAXI2176 tai ALUMAXI2176L�

(2)

Sileät vaarnat STA Ø16: My,k = 191000 Nmm�

(3)

Itseporautuvat vaarnat SBD Ø7,5: My,k = 42000 Nmm�

(4)

VIN-FIX PRO kemiallinen ankkuri kierretangoilla (INA-tyyppi), jonka teräsluokka on vähintään 5�8 ja jonka hef = 128 mm� Asenna ankkurit pareittainylhäältä lähtien, asettaen tulpat reikiin sarakkeisiin vuorotellen� Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 46.

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | ALUMAXI | 45


YLEISET PERIAATTEET:

STAATTISET ARVOT | Flat | Fax

• Kiinnitysjärjestelmän lujuusarvot ovat voimassa taulukossa määriteltyihin laskentatapauksiin� MyProject-ohjelmisto (www�rothoblaas�com) on käytettävissä ilmaiseksi eri laskentakokoonpanoille� • Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=385 kg/m3 ja betoni C25/30 harvalla raudoituksella ilman etäisyyttä reunasta� • Kertoimet kmod ja γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi� • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

SAHATAVARA-SAHATAVARA • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rlat,d = min

• Kun kyseessä on yhdistetty kuormitus, on suoritettava seuraavat tarkastukset:

Fv,d Rv,d

2

+

Flat,d Rlat,d

2

+

Fax,d Rax,d

2

≥ 1

Rax,d =

Rlat,k,alu γM,alu Rlat,k,beam kmod γM,T

Rax,k kmod γM

jossa γM,T on puumateriaalin osavarmuusluku�

STAATTISET ARVOT | Fv

STAATTISET ARVOT | Fv

SAHATAVARA-SAHATAVARA • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

SAHATAVARA-BETONI

Rd =

Rk kmod γM

• Joissakin tapauksissa liitoksen leikkauslujuus Rv,k on erityisen korkea ja voi ylittää sekundääripalkin leikkauslujuuden� Sen vuoksi on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota puuelementin pienennetyn osan leikkausvarmistukseen suhteessa kannattimeen�

46 | ALUMAXI | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-09/0361:n mukaisesti� Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti� Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rd, concrete


BIM-KIRJASTOT BUILDING INFORMATION MODELING

Rakenteelliset liitäntäelementit digitaalisessa muodossa Täydennettynä kolmiulotteisilla geometrisillä ominaisuuksilla ja lisäparametritiedoilla, ne ovat saatavilla IFC-, REVIT-, ALLPLAN-, ARCHICAD-, SKETCHUP- ja TEKLA-muodoissa, ja ne ovat valmiita integroitumaan seuraavaan onnistuneeseen projektiisi. Lataa ne heti!

www.rothoblaas.com/bimcad


SBD

SISÄLTÄÄ BIT

EN 14592

ITSEPORAUTUVA TERÄSVAARNA TERÄS JA ALUMIINI Itseporautuva sahatavara-metallikärki erityisellä geometrialla, joka vähentää mahdollisia rikkoutumismahdollisuuksia� Upotettava lieriömäinen kanta takaa optimaalisen estetiikan ja mahdollistaa palonkestävyysvaatimusten täyttämisen�

SUUREMPI LÄPIMITTA 7,5 mm:n mittainen halkaisija takaa 15% suuremman leikkauslujuuden ja mahdollistaa kiinnikkeiden määrän optimoinnin�

KAKSOISKIERRE Kierre kärjen takana (b1) helpottaa ruuvaamista� Kannan (b2) alla oleva pidempi kierre mahdollistaa liitoksen nopean ja tarkan sulkemisen�

OMINAISUUDET FOKUS

itseporautuva puu-metalli-puu

KANTA

upotettava sylinterikanta

VIDEO

HALKAISIJA

7,5 mm

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

PITUUS

55 - 235 mm

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET Itseporautuva järjestelmä piilokiinnityksille puu-teräsliitoksille ja puu-alumiiniliitoksille� Käytettävissä ruuvinvääntimillä 600-1500 rpm ja: • teräs S235 ≤ 10,0 mm • teräs S275 ≤ 8,0 mm • teräs S355 ≤ 6,0 mm • kiinnikkeet ALUMINI, ALUMIDI ja ALUMAXI Käyttöluokat 1 ja 2�

48 | SBD | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KULMAPALKIT Ihanteellinen primääripalkkien yhdistämiseen ja jatkuvien palkkien valmistukseen leikkaus- ja momenttivoimien palauttamisen avulla� Vaarnan pienempi halkaisija takaa liitokset, joilla on suuri jäykkyys�

MOMENTTILIITOS Sertiioitu, testattu ja laskettu myös Rothoblaas-standardilevyjen, kuten TYP X -pilaripidikkeen kiinnittämiseksi�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | SBD | 49


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm]

7,5 TX40

L

b2

b1

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

SBD7555

55

10

-

50

SBD7575

75

10

15

50

SBD7595

95

20

15

50

SBD75115

115

20

15

50

SBD75135

135

20

15

50

SBD75155

155

20

15

50

SBD75175

175

40

15

50

SBD75195

195

40

15

50

SBD75215

215

40

15

50

SBD75235

235

40

15

50

d1

L

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS SBD: hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-teräs-puu-liitokset

GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET

d1

dk

b1

b2

Lp

L

Nimellishalkaisija

b1

b2

d1

[mm]

7,5

Kannan halkaisija

dk

[mm]

11,0

Kärjen pituus

Lp

[mm]

19,0

Tehollinen pituus

Lef

[mm]

L - 8,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nmm]

42000

50 | SBD | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


ASENNUS levy

s yksittäinen levy

s kaksi levyä

[mm]

[mm]

teräs S235

10,0

8,0

teräs S275

8,0

6,0

teräs S355

6,0

5,0

ALUMINI

6,0

-

ALUMIDI

6,0

-

s

ALUMAXI

10,0

-

yksittäinen levy

s

s

kaksi levyä

Leikkausliitos puu-metallilevy-puu Suositeltu paine:

≈ 40 kg

Suositeltu kiristys:

≈ 1000 - 1500 rpm (teräslevy) ≈ 600 - 1000 rpm (teräslevy)

LEIKKAUSSUUNTAISESTI KUORMITETTUJEN LIITTIMIEN MINIMIETÄISYYDET(1)

Voiman ja syiden välinen kulma α = 0°

Voiman ja syiden välinen kulma α = 90°

d1

[mm]

7,5

7,5

a1

[mm]

38

23

a2

[mm]

23

23

a3,t

[mm]

80

80

a3,c

[mm]

40

40

a4,t

[mm]

23

30

a4,c

[mm]

23

23

kuormitettu pää -90° < α < 90°

a2 a2

kuormittamaton pää 90° < α < 270°

F α

α F

a1 a1

a3,t

kuormitettu reuna 0° < α < 180°

kuormittamaton reuna 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

HUOMAUTUKSET: (1)

Minimietäisyydet ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | SBD | 51


STAATTISET ARVOT PUU-TERÄS JA ALUMIINI LEIKKAUS Rv,k - 1 SISÄLEVY VAARNAN KANNAN TUNKEUTUMISSYVYYS 0 mm KIINNITYS

SBD

[mm] 7,5x55

ta

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Palkin leveys

B

[mm]

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Kannan tunkeutumissyvyys

p

[mm]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ulkoinen sahatavara

ta

[mm]

27

37

47

57

67

77

87

97

107

117

7,48

9,20

10,18

11,46

12,91

13,69

13,95

13,95

13,95

13,95

30°

6,89

8,59

9,40

10,51

11,77

12,71

13,21

13,21

13,21

13,21

s ta

7,5x75

Rv,k [kN]

voima-syy-kulma

B

45°

6,41

8,09

8,77

9,72

10,84

11,90

12,53

12,57

12,57

12,57

60°

6,00

7,67

8,24

9,08

10,07

11,15

11,78

12,02

12,02

12,02

90°

5,66

7,31

7,79

8,53

9,42

10,40

11,14

11,54

11,54

11,54

VAARNAN KANNAN TUNKEUTUMISSYVYYS 15 mm KIINNITYS

p

SBD

[mm] 7,5x55

ta

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Palkin leveys

B

[mm]

80

100

120

140

160

180

200

220

240

-

Kannan tunkeutumissyvyys

p

[mm]

15

15

15

15

15

15

15

15

15

-

Ulkoinen sahatavara

ta

[mm]

37

47

57

67

77

87

97

107

117

-

8,47

9,10

10,13

11,43

12,89

13,95

13,95

13,95

13,95

-

30°

7,79

8,49

9,35

10,48

11,75

13,06

13,21

13,21

13,21

-

s ta

7,5x75

Rv,k [kN]

voima-syy-kulma

B

45°

7,25

8,00

8,72

9,70

10,82

12,04

12,57

12,57

12,57

-

60°

6,67

7,58

8,19

9,05

10,05

11,14

12,02

12,02

12,02

-

90°

6,14

7,23

7,74

8,50

9,40

10,39

11,40

11,54

11,54

-

KORJAUSKERROIN kF ERI OMINAISTIHEYS ρk Lujuusluokka ρk

C24

[kg/m3]

kF

GL22h

C30

GL24h

C40/GL32c

GL28h

D24

D30

350

370

380

385

400

425

485

530

0,91

0,96

0,99

1,00

1,02

1,05

1,12

1,17

Eri ominaistiheyksille ρk mitoitusarvo puupuolen lujuudelle lasketaan seuraavasti: R 'V,d = R V,d · kF�

VAARNOJEN TEHOLLINEN LUKUMÄÄÄRÄ nef kulmalle α = 0° a1 [mm]

nef

lkm SBD

40

50

60

70

80

90

100

120

140

2

1,49

1,58

1,65

1,72

1,78

1,83

3

2,15

2,27

2,38

2,47

2,56

2,63

1,88

1,97

2,00

2,70

2,83

2,94

4

2,79

2,95

3,08

3,21

3,31

3,41

3,50

3,67

3,81

5

3,41

3,60

3,77

3,92

4,05

4,17

4,28

4,48

4,66

6

4,01

4,24

4,44

4,62

4,77

4,92

5,05

5,28

5,49

7

4,61

4,88

5,10

5,30

5,48

5,65

5,80

6,07

6,31

Jos on useita syysuunnan suuntaisia vaarnoja, on tehollinen lukumäärä otettava huomioon: R 'V,d = R V,d · nef�

52 | SBD | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT PUU-TERÄS JA ALUMIINI LEIKKAUS Rv,k - 2 SISÄINEN LEVY VAARNAN KANNAN TUNKEUTUMISSYVYYS 0 mm KIINNITYS

s ta

SBD

7,5x75

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Palkin leveys

B

[mm]

-

-

-

-

140

160

180

200

220

240

Kannan tunkeutumissyvyys

p

[mm]

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Ulkoinen sahatavara

ta

[mm]

-

-

-

-

37

42

48

56

66

74

Sisäinen sahatavara

ti

[mm]

-

-

-

-

54

64

72

76

76

80

-

-

-

-

21,03

23,07

24,25

25,28

26,71

27,41

s ti

[mm] 7,5x55

ta

Rv,k [kN]

B

voima-syy-kulma

30°

-

-

-

-

19,19

21,17

22,71

23,60

24,85

25,72

45°

-

-

-

-

17,69

19,62

21,08

22,19

23,30

24,25

60°

-

-

-

-

16,45

18,32

19,62

20,75

21,73

22,84

90°

-

-

-

-

15,40

17,09

18,40

19,40

20,28

21,48

VAARNAN KANNAN TUNKEUTUMISSYVYYS 10 mm KIINNITYS

ta

ti

[mm] 7,5x55

7,5x75

7,5x95 7,5x115 7,5x135 7,5x155 7,5x175 7,5x195 7,5x215 7,5x235

Palkin leveys

B

[mm]

-

-

-

140

160

180

200

220

240

-

Kannan tunkeutumissyvyys

p

[mm]

-

-

-

10

10

10

10

10

10

-

Ulkoinen sahatavara

ta

[mm]

-

-

-

37

42

48

56

66

74

-

Sisäinen sahatavara

ti

[mm]

-

-

-

54

64

72

76

76

80

-

-

-

-

19,31

22,20

23,23

24,02

25,28

26,42

-

30°

-

-

-

17,49

20,25

21,86

22,52

23,60

24,59

-

45°

-

-

-

16,01

18,65

20,36

21,26

22,19

23,07

-

s

s

p

SBD

ta

B

Rv,k [kN]

voima-syy-kulma

60°

-

-

-

14,78

17,32

19,02

19,94

20,75

21,78

-

90°

-

-

-

13,75

16,07

17,88

18,68

19,40

20,52

-

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset� • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk kmod γM

• Annetut arvot on laskettu 5 mm:n paksuisilla levyillä ja porauksella 6 mm:n paksuiseen puuhun ja ne liittyvät yhteen SBD-nastaan� • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3� • Puuelementtien ja metallilevyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | SBD | 53


STA

EN 14592

SILEÄ TERÄSVAARNA TERÄS Teräs S355, jolla varmistetaan suurempi leikkauslujuus rakennesovelluksissa käytetyissä mitoissa (Ø16 ja Ø20)�

GEOMETRIA Kapenevan pää, joka on helppo työntää puussa olevaan reikään� Saatavana 1,0 m versiona�

ERIKOISVERSIO Saatavana pyynnöstä kitkaversiona liukumisenestogeometrialla seismisillä alueilla käytettäväksi�

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

HALKAISIJA

8,0 - 20,0 mm

PITUUS

60 - 500 mm

TERÄS

S235 (Ø8-Ø12) - S355 (Ø16-Ø20)

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu- ja puu-teräsliitosten asennus puurunkoihin • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

54 | STA | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


SUURET RAKENTEET Laskentatarkkuus: CE-merkintä käyttöönsoveltuvuuden varmistamiseksi� Parannettu kitkaversio ihanteellinen seismiselle alueelle�

SAHATAVARA-METALLI Ihanteellinen ALU-kannattimien kanssa piiloliitosten toteutuksessa� Kun sitä käytetään puutappien kanssa, se täyttää palonkestävyysvaatimukset ja takaa tyydyttävän esteettisyyden�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | STA | 55


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm]

8

12

12

16

L

teräs

kpl

[mm]

d1

KOODI

L

[mm]

teräs

kpl

[mm]

STA860B

60

S235

200

STA16200B

200

S355

50

STA880B

80

S235

200

STA16220B

220

S355

50

STA8100B

100

S235

200

STA16240B

240

S355

50

STA8120B

120

S235

200

STA16260B

260

S355

50

STA8140B

140

S235

200

STA16280B

280

S355

50

STA1260B

60

S235

100

STA16300B

300

S355

50

STA1270B

70

S235

100

STA16320B

320

S355

50

STA1280B

80

S235

100

STA16340B

340

S355

50

STA1290B

90

S235

100

STA16360B

360

S355

50

STA12100B

100

S235

100

STA16380B

380

S355

50

16

STA12110B

110

S235

100

STA16400B

400

S355

50

STA12120B

120

S235

100

STA16420B

420

S355

50

STA12130B

130

S235

100

50

STA12140B

140

S235

100

STA12150B

150

S235

STA12160B

160

STA12170B

170

STA12180B STA12200B STA12220B STA12240B STA12260B STA12280B

STA16500B

500

S355

STA161000B

1000

S355

1

100

STA20120B

120

S355

25

S235

100

STA20140B

140

S355

25

S235

100

STA20160B

160

S355

25

180

S235

100

STA20180B

180

S355

25

200

S235

100

STA20190B

190

S355

25

220

S235

100

STA20200B

200

S355

25

240

S235

100

STA20220B

220

S355

25

260

S235

100

STA20240B

240

S355

25

280

S235

100

STA20260B

260

S355

25

16

20

STA12320B

320

S235

100

STA20300B

300

S355

25

STA12340B

340

S235

100

STA20320B

320

S355

25

STA121000B

1000

S235

1

STA20360B

360

S355

25

STA1680B

80

S355

50

STA20400B

400

S355

25

STA16100B

100

S355

50

STA201000B

1000

S355

25

STA16110B

110

S355

50

STA16120B

120

S355

50

STA16130B

130

S355

50

STA16140B

140

S355

50

STA16150B

150

S355

50

STA16160B

160

S355

50

STA16170B

170

S355

50

STA16180B

180

S355

50

STA16190B

190

S355

50

Saatavana pyynnöstä kitkaversiona liukumisenestogeometrialla seismisillä alueilla käytettäväksi (esim� STAS16200)� Minimimäärä 1000 kpl�

20

d1 L

MATERIAALI JA KESTÄVYYS STA Ø8-Ø12: hiiliteräs S235 galvaanisella sinkityksellä� STA Ø16-Ø20: hiiliteräs S355 galvaanisella sinkityksellä� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset • Puu-teräs-puu-liitokset

56 | STA | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

KUORMITUKSET Fv

Fv


GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET

d1 L

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

8

12

16

20

Pituus

L

[mm]

60 ÷ 140

60 ÷ 340

80 ÷ 500

120 ÷ 400

teräs Materiaali

Ominaismyötömomentti

S235

S235

S355

S355

fu,k,min

[N/mm2]

360

360

460

460

fy,k,min

[N/mm2]

235

235

355

355

[Nmm]

24100

69100

191000

340000

My,k

Mekaaniset parametrit CE-merkinnän mukaiset standardin EN 14592 mukaisesti�

LEIKKAUSSUUNTAISESTI KUORMITETTUJEN LIITTIMIEN MINIMIETÄISYYDET(1)

Voiman ja syiden välinen kulma α = 0°

Voiman ja syiden välinen kulma α = 90°

d1

[mm]

8

12

16

20

8

12

16

20

a1

[mm]

40

60

80

100

24

36

48

60

a2

[mm]

24

36

48

60

24

36

48

60

112

140

80

84

112

140

a3,t

[mm]

80

84

a3,c

[mm]

40

42

56

70

80

84

112

140

a4,t

[mm]

24

36

48

60

32

48

64

80

a4,c

[mm]

24

36

48

60

24

36

48

60

kuormitettu pää -90° < α < 90°

a2 a2

kuormittamaton pää 90° < α < 270°

F α

α F

a1 a1

a3,t

kuormitettu reuna 0° < α < 180°

kuormittamaton reuna 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c

a3,c

HUOMAUTUKSET: (1)

Minimietäisyydet ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | STA | 57


STAATTISET ARVOT PUU-TERÄS JA ALUMIINI 1 SISÄINEN LEVY - LEIKKAUS Rv,k

ta t

ta

B d1

L

B

ta

Rvk,0°

Rvk,30°

Rvk,45°

Rvk,60°

Rvk,90°

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

12

16

20

60

60

27

13,9

12,9

12,2

11,5

11,0

80

80

37

15,2

13,9

12,9

12,1

11,5

100

100

47

17,0

15,4

14,2

13,2

12,4

120

120

57

19,1

17,2

15,7

14,6

13,6

140

140

67

21,4

19,2

17,5

16,1

14,9

160

160

77

22,1

20,7

19,3

17,7

16,4

> 180

-

-

22,1

20,7

19,6

18,7

17,8

80

80

37

25,5

23,6

22,2

21,0

19,7

100

100

47

26,8

24,6

22,8

21,4

20,2

120

120

57

28,7

26,1

24,0

22,4

21,0

140

140

67

31,1

28,0

25,6

23,7

22,2

160

160

77

33,7

30,2

27,4

25,3

23,5

180

180

87

36,5

32,5

29,5

27,0

25,0

200

200

97

39,4

35,0

31,6

28,9

26,7

220

220

107

40,9

37,6

33,9

30,9

28,4

240

240

117

40,9

38,2

36,0

32,9

30,3

120

120

57

39,0

35,5

32,8

30,6

28,9

140

140

67

41,2

37,1

34,1

31,6

29,7

160

160

77

43,8

39,2

35,8

33,0

30,8

180

180

87

46,8

41,6

37,7

34,7

32,2

190

180

87

46,8

41,6

37,7

34,7

32,2

200

200

97

50,0

44,3

39,9

36,5

33,8

220

220

107

53,3

47,0

42,3

38,6

35,6

240

240

117

56,8

50,0

44,8

40,7

37,4

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset� • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

R k Rd = k mod γM • Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

58 | STA | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

• Annetut arvot on laskettu 5 mm:n paksuisilla levyillä ja porauksella 6 mm:n paksuiseen puuhun ja ne liittyvät yhteen STA-vaarnaan� • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3� • Puuelementtien ja metallilevyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�


KORJAUSKERROIN kF ERI OMINAISTIHEYS ρk Lujuusluokka ρk

C24

[kg/m3]

kF

GL22h

C30

GL24h

C40/GL32c

GL28h

D24

D30

350

370

380

385

400

425

485

530

0,91

0,96

0,99

1,00

1,02

1,05

1,12

1,17

Eri ominaistiheyksilleρk mitoitusarvo puupuolen lujuudelle lasketaan seuraavasti: R 'V,d = R V,d · kF�

VAARNOJEN TEHOLLINEN LUKUMÄÄÄRÄ nef kulmalle α = 0° a1 [mm] nro STA

5∙d

7∙d

10∙d

12∙d

16∙d

18∙d

20∙d

2

1,47

1,60

1,75

1,83

1,97

2,00

2,00

nef

3

2,12

2,30

2,52

2,63

2,83

2,92

2,99

4

2,74

2,98

3,26

3,41

3,67

3,78

3,88

5

3,35

3,65

3,99

4,17

4,48

4,62

4,74

6

3,95

4,30

4,70

4,92

5,28

5,44

5,59

7

4,54

4,94

5,40

5,65

6,07

6,25

6,42

Jos on useita syysuunnan suuntaisia vaarnoja, on tehollinen lukumäärä otettava huomioon R’v,d = Rv,d · nef� d = vaarnan nimellishalkaisija

STAS-VAARNA LIUKUMISENESTOLLA SEISMISILLE KUORMILLE

d1 L

Kuvioitu vaarna on saatavilla pyynnöstä, mikä ennakoi uuden EN 14592 -standardin (“FINAL DRAFT FprEN 14592:2019”, 04/03/2019) sääntelyvaatimusta, joka takaa seismisellä alueella tarvittavan vähintään 1 kN:n ulovetolujuuden� Kuviointi vastaa myös EC8:n esitykseen, jolla pyritään estämään lieriömäisten varsielementtien liukuminen seismisellä vyöhykkeellä sijaitsevista liitoksista�

STAS - ULOSVETOARVOT 6 5

Ulosvetolujuus [kN]

4 3 2 1 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Koenumero 14592 minimum

M12

M16

M20

”Kuvioidut vaarnat” ovat hyödyllisyysmallin kohteena�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | STA | 59


LOCK T

TIMBER

ETA 19/0831

PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-PUU KÄYTÄNNÖLLINEN Helppo ja nopea asentaa, kiinnittyy yhdellä ruuvityypillä� Yksinkertaisesti irrottettava liitos, ihanteellinen väliaikaisten rakenteiden rakentamiseen�

OHUET RAKENTEET Voidaan käyttää myös piilotettuna puuelementtien kanssa, joiden poikkileikkaus on pienempi� Ihanteellinen rakenteisiin, huvimajoihin ja kalusteisiin�

MONIPUOLINEN Mahdollistaa erinomaisen asennustoleranssin� Integroituu sivulukituslevyihin ja pystysuoraan liukumisenestoruuviin�

LOCK T FLOOR

OMINAISUUDET FOKUS

purkamisen mahdollistavat liitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 35 x 80 mm, enintään 200 x 440 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 65 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-leikkausliitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

60 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


ESTEETTISYYS Täysin piiloon jäävä liitos, mahdollistaa palonkestävyysvaatimusten täyttämisen� Kiitos asennuksen yhdellä ruuvityypillä, asennus on helppo ja nopea�

CLT-LATTIAT Sauvaversio on erityisesti suunniteltu lattioiden kiinnittämiseen CLT-paneeleihin� Innovatiivinen liitos poikkeuksellisilla lujuusarvoilla�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T | 61


KOODIT JA MITAT LOCK T Ø5

H

H H

B

H

H

s

s

B

LOCKT1880

LOCKT3580

KOODI

s

B

LOCKT35100

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

s

B

B

LOCKT35120

s

LOCKT53120

nscrews - Ø

nLOCKSTOP - tyyppi

kpl *

LOCKT1880

17,5

80

20

4-Ø5

1 LOCKSTOP5U

50

LOCKT3580

35

80

20

8-Ø5

2 LOCKSTOP5

50

LOCKT35100

35

100

20

12-Ø5

2 LOCKSTOP5

50

LOCKT35120

35

120

20

16-Ø5

4 LOCKSTOP5

25

LOCKT53120

52,5

120

20

24-Ø5

4 LOCKSTOP5

25

Ruuvit ja LOCK STOP eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä

LOCK STOP Ø5 B KOODI

LOCKSTOP5U

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

21,5

27,5

13

50

19

27,5

13

100

LOCKSTOP5

LOCKSTOP5

LBS KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

LBS550

5

50

46

TX20

200

LBS570

5

70

66

TX20

200

MATERIAALI JA KESTÄVYYS LOCK T: alumiiniseos EN AW-6005A� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset massiivipuu-, liimapuu-, LVL- ja CLT-rakenne-elementtien välillä

62 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

TX

S

H

H

LOCKSTOP5U

LOCKSTOP5U käytettäväksi LOCKT1880:n kanssa� LOCKSTOP5 käytettäväksi muiden mallien kanssa� LOCK STOP:in käyttö on valinnaista eikä vaikuta rakenteelliseen suorituskykyyn�

B

S

kpl

kpl d1 L

KUORMITUKSET Fv


KOODIT JA MITAT LOCK T Ø7

H

H

H

H

H

B

s

LOCKT50135

B

s

B

LOCKT50175

KOODI

B

s

LOCKT75175

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

B

s

LOCKT75215 nscrews - Ø

s

LOCKT100215 nLOCKSTOP - tyyppi

kpl*

LOCKT50135

50

135

22

12-Ø7

2 LOCKSTOP7

25

LOCKT50175

50

175

22

16-Ø7

4 LOCKSTOP7

18

LOCKT75175

75

175

22

24-Ø7

4 LOCKSTOP7

12

LOCKT75215

75

215

22

36-Ø7

4 LOCKSTOP7

12

100

215

22

48-Ø7

4 LOCKSTOP7

8

LOCKT100215

Ruuvit ja LOCK STOP eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä

LOCK T FLOOR Ø7

H

B s KOODI

LOCKTFLOOR135

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

1200

135

22

nscrews - Ø

kpl*

64-Ø7

1

Ruuvit eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä

LOCK STOP Ø7

B

KOODI

LOCKSTOP7

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

26,5

38

15

S

kpl

50

H

LOCK STOP:in käyttö on valinnaista eikä vaikuta rakenteelliseen suorituskykyyn�

LBS KOODI

LBS780

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

7

80

75

TX

kpl d1

TX30

100

L

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T | 63


GEOMETRIA | LOCK T Ø5

pääelementti

sekundäärinen palkki

H

B

B

s

YKSITTÄINEN LIITIN LOCK T -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

LBS

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

2+2 - Ø5x50

35 x 50

50 x 95

2+2 - Ø5x70

35 x 70

70 x 95

4+4 - Ø5x50

53 x 50

50 x 95

4+4 - Ø5x70

53 x 70

70 x 95

6+6 - Ø5x50

53 x 50

50 x 115

6+6 - Ø5x70

53 x 70

70 x 115

8+8 - Ø5x50

53 x 50

50 x 135

8+8 - Ø5x70

53 x 70

70 x 135

12+12 - Ø5x50

70 x 50

50 x 135

12+12 - Ø5x70

70 x 70

70 x 135

LOCKT1880

17,5 x 80 x 20

LOCKT3580

35 x 80 x 20

LOCKT35100

35 x 100 x 20

LOCKT35120

35 x 120 x 20

LOCKT53120

52,5 x 120 x 20

esiporauksella

ei esiporausta

35 x 80

43 x 80

53 x 80

61 x 80

53 x 100

61 x 100

53 x 120

61 x 120

70 x 120

78 x 120

LIITINPARI LOCK T -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

LBS

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

12+12 - Ø5x50

88 x 50

50 x 115

12+12 - Ø5x70

88 x 70

70 x 115

16+16 - Ø5x50

88 x 50

50 x 135

16+16 - Ø5x70

88 x 70

70 x 135

20+20 - Ø5x50

105 x 50

50 x 135

20+20 - Ø5x70

105 x 70

70 x 135

LOCKT 35100 + 35100

70 x 100 x 20

LOCKT 35120 + 35120

70 x 120 x 20

LOCKT 35120 + 53120

87,5 x 120 x 20

64 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

esiporauksella

ei esiporausta

88 x 100

96 x 100

88 x 120

96 x 120

105 x 120

113 x 120


ASENNUS PALKKIIN | LOCK T Ø5 PRIMÄÄRIPALKKI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

B

BF ≥B nj HH

HF ≥H

HH

hj

hj nH

bj

BH

SF = 20 mm

Mitalla HF tarkoitetaan uran vähimmäiskorkeutta vakioleveydellä� Jyrsittäessä on otettava huomioon pyöristetty osa�

ASENNUS PYLVÄÄSEEN | LOCK T Ø5 PILARI

PALKKI

B c nj hj

hj nH bj BS

HS

SF = 20 mm

LIITTIMEN SIJOITUS | LOCK T Ø5 liitin

cmin [mm]

LOCKT1880

7,5

LOCKT3580

7,5

LOCKT35100

5,0

LOCKT35120

2,5

LOCKT53120

2,5

Asennuksessa pilariin, kun noudatetaan ruuvin vähimmäisetäisyyttä pilarin kuormittamattomasta päästä, liitintä on laskettava c:llä pilarin päähän nähden� Tämä voidaan saavuttaa nostamalla pilaria suhteessa palkin päähän (kuten kuvassa näkyy) tai laskemalla liitintä suhteessa palkin päähän määrällä c�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T | 65


GEOMETRIA | LOCK T Ø7 pääelementti

sekundäärinen palkki

H

B

s

B

YKSITTÄINEN LIITIN LOCK T -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

LBS

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

esiporauksella

ei esiporausta

LOCKT50135

50 x 135 x 22

6+6 - Ø7x80

74 x 80

80 x 155

74 x 135

80 x 140(1)

LOCKT50175

50 x 175 x 22

8+8 - Ø7x80

74 x 80

80 x 190

74 x 175

80 x 175

LOCKT75175

75 x 175 x 22

12+12 - Ø7x80

99 x 80

80 x 190

99 x 175

105 x 175

LOCKT75215

75 x 215 x 22

18+18 - Ø7x80

99 x 80

80 x 230

99 x 175

105 x 215

100 x 215 x 22

24+24 - Ø7x80

124 x 80

80 x 230

124 x 215

130 x 215

LOCKT100215

LIITINPARI LOCK T -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

LBS

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

esiporauksella

ei esiporausta

LOCKT 50135 + 50135

100 x 135 x 22

12+12 - Ø7x80

124 x 80

80 x 155

124 x 135

130 x 140(1)

LOCKT 50175 + 50175

100 x 175 x 22

16+16 - Ø7x80

124 x 80

80 x 190

124 x 175

130 x 175

LOCKT 50175 + 75175

125 x 175 x 22

20+20 - Ø7x80

149 x 80

80 x 190

149 x 175

155 x 175

LOCKT 75215 + 75215

150 x 215 x 22

36+36 - Ø7x80

174 x 80

80 x 230

174 x 215

180 x 215

LOCKT 75215 + 100215

175 x 215 x 22

42+42 - Ø7x80

199 x 80

80 x 230

199 x 215

205 x 215

HUOMAUTUKSET: (1)

Jos asennuksessa ei käytetä esiporausta, LOCKT50135-liitin on asetettava 5 mm alemmaksi kuin sekundääripalkin yläreuna, jotta noudatetaan ruuvien vähimmäisetäisyyttä�

66 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


ASENNUS PALKKIIN | LOCK T Ø7 PRIMÄÄRIPALKKI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

B

BF ≥B nj

HH

HF ≥H

hj

HH

hj

nH

bj BH

SF = 22 mm

Mitalla HF tarkoitetaan uran vähimmäiskorkeutta vakioleveydellä� Jyrsittäessä on otettava huomioon pyöristetty osa�

ASENNUS PYLVÄÄSEEN | LOCK T Ø7 PILARI

PALKKI

B c nj hj

hj

nH

bj BS

HS

SF = 22 mm

LIITTIMEN SIJOITUS | LOCK T Ø7 liitin

cmin [mm]

LOCKT50135

15

LOCKT50175

5

LOCKT75175

5

LOCKT75215

15

LOCKT100215

15

Asennuksessa pilariin, kun noudatetaan ruuvin vähimmäisetäisyyttä pilarin kuormittamattomasta päästä, liitintä on laskettava c:llä pilarin päähän nähden� Tämä voidaan saavuttaa nostamalla pilaria suhteessa palkin päähän (kuten kuvassa näkyy) tai laskemalla liitintä suhteessa palkin päähän määrällä c�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T | 67


GEOMETRIA | LOCK T FLOOR SEINÄ

LATTIA

H

B

B

s

LOCK T FLOOR -LIITIN

RUUVIT

SEINÄ

LATTIA

nH+nj - ØxL

BW,min

hp,min

[mm]

[mm]

80

135(3)

LBS nro moduulit(2)

BxHxs [mm]

[mm]

LOCKTFLOOR135

1

300 x135 x 22

8+8 - Ø7x80

tyyppi

LOCKTFLOOR135

2

600 x135 x 22

16+16 - Ø7x80

LOCKTFLOOR135

3

900 x135 x 22

24+24 - Ø7x80

LOCKTFLOOR135

4

1200 x135 x 22

32+32 - Ø7x80

PIILOASENNUS | LOCK T FLOOR SEINÄ

LATTIA

≥ 15 mm

≥ 15 mm

HF ≥ 145 mm

≥ 10 mm (3)

nH

BW

≥ 10 mm

nj

hP

SF = 22 mm

NÄKYVÄ ASENNUS | LOCK T FLOOR SEINÄ

LATTIA

≥ 15 mm

≥ 15 mm

nH

nj

BW

hP

SF = 22 mm

HUOMAUTUKSET: (2)

1200 mm pitkä liitin voidaan leikata 300 mm leveiksi moduuleiksi�

68 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

(3)

Jos asennuksessa lattia on linjassa seinän yläreunan kanssa, liitin on sijoitettava 10 mm:n päähän CLT-lattian yläreunasta� Näin voidaan noudattaa seinän ruuvien vähimmäisetäisyyttä paneelin yläreunasta� Tällöin lattian vähimmäispaksuus hP on 145 mm�


ASENNUS NÄKYVÄ ASENNUS LOCK STOP:ILLA 1

2

3

4

Aseta liitin primääripalkkiin ja kiinnitä ensimmäiset ruuvit� Käytettäessä LOCK STOP:ia (valinnainen) aseta LOCK STOP ja kiinnitä jäljellä olevat ruuvit�

6

5

Aseta liitin sekundääripalkkiin ja kiinnitä ensimmäiset ruuvit� Käytettäessä LOCK STOP:ia (valinnainen) aseta LOCK STOP ja kiinnitä jäljellä olevat ruuvit�

7

Kiinnitä sekundääripalkkiin pujottamalla se ylhäältä alas�

Liukumisenestoruuvit voidaan asentaa ilman rakenteellista funktiota tekemällä Ø5-reikä, joka on 45° kulmassa liittimen yläosassa� Reikään on asetettava Ø5-ruuvi�

PIILOASENNUS 1

2

Jyrsi pääelementti� Aseta liitin primääripalkkiin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

5

3

4

Aseta liitin sekundääriseen palkkiin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

6

Kiinnitä sekundääripalkkiin pujottamalla se ylhäältä alas�

Liukumisenestoruuvit voidaan asentaa ilman rakenteellista toimintaa tekemällä yksi tai useampi Ø5 reikä, jotka ovat 45° kulmassa liittimen yläosassa� Reikiin on asetettava Ø5-ruuvi�

ASENNUS PUOLIKSI PIILOON 2

1

Aseta liitin primääripalkkiin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

3

Suorita sekundääripalkkiin kokonaisjyrsintä� Aseta liitin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

5

4

6

Kiinnitä sekundääripalkki pujottamalla se ylhäältä alas�

Liukumisenestoruuvit voidaan asentaa ilman rakenteellista toimintaa tekemällä yksi tai useampi Ø5 reikä, jotka ovat 45° kulmassa liittimen yläosassa� Reikiin on asetettava Ø5-ruuvi�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T | 69


VALINNAISET KALLISTETUT RUUVIT Reiät, jotka ovat 45° kulmassa, on porattava rakennustyömaalla halkaisijaltaan 5 mm:n rautaporanterällä� Kuvassa näkyvät valinnaisten kaltevien reikien sijainnit�

35

52,5

17,5

20 15

20 17,5 15

LOCKT1880

LOCKT3580 LOCKT35100 LOCKT35120

50

75

30

20

30

LOCKT50135 LOCKT50175

25

LOCKT53120

100 20

30

LOCKT75175 LOCKT75215

25

25

LOCKT100215 valinnainen ruuvi Ø5 mm

tyyppi

valinnaiset ruuvit Ø5 Lmax [mm]

45°

L

m

ax

LOCKT1880 LOCKT3580 LOCKT35100 LOCKT35120 LOCKT53120 LOCKT50135 LOCKT50175 LOCKT75175 LOCKT75215 LOCKT100215

50

80

LOCK T FLOOR ASENNUS CLT:HEN

1

Aseta liitin seinää vasten ja kiinnitä kaikki ruuvit�

2

Aseta liitin lattiaa vasten ja kiinnitä kaikki ruuvit�

70 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

3

Kiinnitä lattia pujottamalla se ylhäältä alas�

20


STAATTISET ARVOT LOCK T Ø5 LOCK T -LIITIN

PUU

ALUMIINI

LBS-ruuvit tyyppi

BxHxs

nH+nj - ØxL

Rv,timber,k

Rv,alu,k

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

C24(4) LOCKT1880

17,5 x 80 x 20

LOCKT3580

35 x 80 x 20

LOCKT35100

35 x 100 x 20

LOCKT35120

35 x 120 x 20

LOCKT53120

52,5 x 120 x 20

LOCKT 35100 + 35100

70 x 100 x 20

LOCKT 35120 + 35120

70 x 120 x 20

LOCKT 35120 + 53120

87,5 x 120 x 20

GL24h(5)

LVL(6)

2+2 - Ø5x50

2,33

2,54

2,58

2+2 - Ø5x70

2,86

3,00

2,99

4+4 - Ø5x50

4,65

5,07

5,17

4+4 - Ø5x70

5,72

6,00

5,97

6+6 - Ø5x50

6,98

7,61

7,75

6+6 - Ø5x70

8,57

8,99

8,96

8+8 - Ø5x50

9,31

10,15

10,33

8+8 - Ø5x70

11,43

11,99

11,94

12+12 - Ø5x50

13,96

15,22

15,50

12+12 - Ø5x70

17,15

17,99

17,92

12+12 - Ø5x50

13,96

15,22

15,50

12+12 - Ø5x70

17,15

17,99

17,92

16+16 - Ø5x50

18,61

20,30

20,66

16+16 - Ø5x70

22,87

23,98

23,89

20+20 - Ø5x50

23,27

25,37

25,83

20+20 - Ø5x70

28,58

29,98

29,86

10,0 20,0 20,0 20,0 30,0

40,0 40,0 50,0

LOCK T Ø7 LOCK T -LIITIN

PUU

ALUMIINI

LBS-ruuvit tyyppi

BxHxs

nH+nj - ØxL

Rv,timber,k

Rv,alu,k

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

C24(4)

GL24h(5)

LVL(6)

LOCKT50135

50 x 135 x 22

6+6 - Ø7x80

15,38

16,36

15,90

30,0

LOCKT50175

50 x 175 x 22

8+8 - Ø7x80

20,50

21,81

21,20

40,0

LOCKT75175

75 x 175 x 22

12+12 - Ø7x80

30,75

32,72

31,80

60,0

LOCKT75215

75 x 215 x 22

18+18 - Ø7x80

46,13

49,08

47,70

60,0

LOCKT100215

100 x 215 x 22

24+24 - Ø7x80

61,51

65,43

63,60

80,0

LOCKT 50135 + 50135

100 x 135 x 22

12+12 - Ø7x80

30,75

32,72

31,80

60,0

LOCKT 50175 + 50175

100 x 175 x 22

16+16 - Ø7x80

41,01

43,62

42,40

80,0

LOCKT 50175 + 75175

125 x 175 x 22

20+20 - Ø7x80

51,26

54,53

53,00

100,0

LOCKT 75215 + 75215

150 x 215 x 22

36+36 - Ø7x80

92,26

98,15

95,40

120,0

LOCKT 75215 + 100215

175 x 215 x 22

42+42 - Ø7x80

107,64

114,51

111,30

140,0

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T | 71


STAATTISET ARVOT LOCK T FLOOR CLT:LLE LOCK T FLOOR -LIITIN

PUU

ALUMIINI

LBS-ruuvit tyyppi

BxHxs

nH+nj - ØxL

Rv,timber,k

Rv,alu,k

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

CLT(7) LOCKTFLOOR135

300 x 135 x 22

8+8 - Ø7x80

20,40

240,0

LOCKTFLOOR135

600 x 135 x 22

16+16 - Ø7x80

40,79

480,0

LOCKTFLOOR135

900 x 135 x 22

24+24 - Ø7x80

61,19

720,0

LOCKTFLOOR135

1200 x 135 x 22

32+32 - Ø7x80

81,59

960,0

LIITOKSEN JÄYKKYYS Siirtymäkerroin voidaan laskea standardin ETA-19/0831 mukaisesti seuraavalla lausekkeella:

Kv,ser =

n ρm1,5 d 0,8 kN mm 30

jossa: • d on sekundääripalkkiin ruuvien kierteen halkaisija millimetreinä; • ρm on sekundääripalkin keskimääräinen tiheys, yksikössä kg/m3; • n on ruuvien lukumäärä sekundääripalkissa�

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(4)

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

(5)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=350 kg/m3� Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=385 kg/m3�

(6)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille esireiän kanssa� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=480 kg/m3�

(7)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=350 kg/m3�

• Kerroin γM2 vastaa vetokuormitukselle alttiiden alumiinin poikkileikkausten osittaista kerrointa, ja se on oletettava laskennassa käytetyn voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti� Muiden säännösten puuttuessa ehdotetaan käytettäväksi standardissa EN 1999-1-1 esitettyä arvoa, joka on γM2=1,25� • Kerroin γM on asianmukainen turvakerroin liitosten puupuolelle, joka oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaiseksi� • Projektin lujuus saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti�

Rv,d = min

Rv,timber,d = Rv,timber,k kmod γM Rv,alu,k Rv,alu,d = γM2

• Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� Erityisesti palkkien akseliin nähden kohtisuorassa olevien kuormien osalta suositellaan molempien puuelementtien halkeilun tarkastusta (splitting)� • Kun käytetään pariliittimiä, asennuksen aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta niiden asettamisessa linjaan, jotta vältetään näihin kahteen liittimeen kohdistuvat erilaiset rasitukset� • Samanpituisia ruuveja on käytettävä kaikissa rei'issä, erikseen liittimen kummallakin puolella� Kahdessa liittimessä, pääelementin puolella ja sekundääripalkkiin puolella, voidaan käyttää eripituisia ruuveja� • Kiinnitysosa on aina kiinnitettävä kokonaan käyttäen kaikkia reikiä� • Jos pää- tai sekundääripalkin ruuvien ominaistiheys ρk≤420 kg/m3, esiporausta ei vaadita� Jos pää- tai sekundäärisen palkin ominaistiheys ρk>420 kg/m3, esiporaus on pakollinen� • Pilarien ruuveille esiporaus on aina pakollinen� • CLT-paneeleihin asennetussa LOCKTFLOOR135-liittimessä esiporausta ei tarvita�

72 | LOCK T | PIILOLIITOKSET PALKEILLELOCK T EVO

TIMBER

ETA 19/0831

PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-PUU ULKORAKENTAMISEEN ALUMIINI EVO Erikoismaalauksen ansiosta sitä voidaan käyttää ulkona käyttöluokassa 3� Helppo ja nopea asentaa, kiinnittyy yhdellä ruuvityypillä�

ULKORAKENTAMINEN Yksinkertaisesti irrottettava liitos, ihanteellinen väliaikaisten rakenteiden rakentamiseen, jotka ovat altiina säänvaihteluille�

AGGRESSIIVISET PUULAJIT Ihanteellinen sovelluksiin, joissa on tanniineja sisältäviä esansseja tai jotka on käsitelty kyllästysaineilla ja muilla kemiallisilla menetelmillä�

OMINAISUUDET FOKUS

irrotettavat liitokset ulkorakentamiseen

PUUPROFIILIT

vähintään 53 x 80 mm, enintään 160 x 280 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 35 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, KKF AISI410

MATERIAALI Alumiiniseos graiittimustalla erikoismaalilla�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset puu-puu ulkorakentamiseen • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • aggressiiviset puulajit (sisältävät tanniineja) • kemiallisesti käsitellyt puut

74 | LOCK T EVO | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KÄYTTÖLUOKKA 3 Erityismaalilla maalattu alumiiniseos yhdessä C4 EVO päällystettyjen ruuvien tai martensiittisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien kanssa mahdollistaa liitoksen käytön käyttöluokassa 3�

KEHÄRAKENNE TAMMESTA Ihanteellinen aggressiivisten, tanniineja sisältävien puulajien kiinnitykseen, kuten kastanja ja tammi� Asennus ulkorakentamiseen sopivilla ruuveilla KKF AISI410�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T EVO | 75


KOODIT JA MITAT LOCK T EVO Ø5 KOODI

B

H

s

nscrews - Ø

[mm]

[mm]

[mm]

nLOCKSTOP - tyyppi

kpl * H H

LOCKTEVO3580

35

80

20

8 - Ø5

2 LOCKSTOP5

50

LOCKTEVO35120

35

120

20

16 - Ø5

4 LOCKSTOP5

25

Ruuvit ja LOCK STOP eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä

s

B

B

LOCKTEVO3580

LOCKTEVO35120

LOCK STOP Ø5 B KOODI

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

19

27,5

13

LOCKSTOP5

kpl

100

S

H

LOCK STOP:in käyttö on valinnaista eikä vaikuta rakenteelliseen suorituskykyyn�

HBS PLATE EVO KOODI

d1

L

b

TX

[mm]

[mm]

[mm]

HBSPEVO550

5

50

30

TX25

200

HBSPEVO570

5

70

40

TX25

100

kpl

d1

L

b

TX

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

KKF550

5

50

30

TX25

200

KKF570

5

70

40

TX25

100

d1 L

KKF AISI410 KOODI

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

d1 L

KUORMITUKSET

LOCK T EVO: maalattu alumiiniseos EN AW-6005A� Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1)� Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset massiivipuu-, liimapuu-, LVL- ja CLT-rakenne-elementtien välillä

76 | LOCK T EVO | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

s


KOODIT JA MITAT LOCK T EVO Ø6 KOODI

nscrews - Ø

nLOCKSTOP - tyyppi

kpl*

22

16 - Ø6

4 LOCKSTOP 7

18

22

36 - Ø6

4 LOCKSTOP 7

12

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

LOCKTEVO50175

50

175

LOCKTEVO75215

75

215

H

H

Ruuvit ja LOCK STOP eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä B

s

B

LOCKTEVO50175

LOCK STOP Ø6

B

KOODI

LOCKSTOP7

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

26,5

38

15

s

LOCKTEVO75215

S

kpl

50

H

LOCK STOP:in käyttö on valinnaista eikä vaikuta rakenteelliseen suorituskykyyn�

HBS PLATE EVO KOODI

HBSPEVO680

d1

L

b

TX

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

6

80

50

TX30

100

d1

L

b

TX

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

6

80

50

d1 L

KKF AISI410 KOODI

KKF680

d1 TX30

100

L

PERGOLAT JA HUVIMAJAT Ihanteellinen puurakenteiden ulkorakentamiseen ja käyttöluokkaan 3 sijoitettujen puurakenteiden rakentamiseen� Mahdollisuus poistaa liitos kausiluonteisten tarpeiden mukaisesti�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T EVO | 77


GEOMETRIA | LOCK T EVO Ø5

pääelementti

sekundäärinen palkki

H

B

B

s

YKSITTÄINEN LIITIN LOCK T EVO -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

HBS PLATE EVO KKF AISI410

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

4+4 - Ø5x50

53 x 50

50 x 95

4+4 - Ø5x70

53 x 70

70 x 95

8+8 - Ø5x50

53 x 50

50 x 135

8+8 - Ø5x70

53 x 70

70 x 135

LOCKTEVO3580

35 x 80 x 20

LOCKTEVO35120

35 x 120 x 20

esiporauksella

ei esiporausta

53 x 80

61 x 80

53 x 120

61 x 120

LIITINPARI LOCK T EVO -LIITIN

tyyppi

LOCKTEVO 35120 + 35120

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

HBS PLATE EVO KKF AISI410

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

16+16 - Ø5x50

88 x 50

50 x 135

16+16 - Ø5x70

88 x 70

70 x 135

70 x 120 x 20

78 | LOCK T EVO | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

esiporauksella

ei esiporausta

88 x 120

96 x 120


ASENNUS PALKKIIN | LOCK T EVO Ø5 PRIMÄÄRIPALKKI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

BF ≥B

B nj

HF ≥H

hj

hj

HH

HH

nH

bj BH

SF = 20 mm

Mitalla HF tarkoitetaan uran vähimmäiskorkeutta vakioleveydellä� Jyrsittäessä on otettava huomioon pyöristetty osa�

ASENNUS PYLVÄÄSEEN | LOCK T EVO Ø5 PILARI

PALKKI

B c nj hj

hj nH bj BS

HS

SF = 20 mm

LIITTIMEN SIJOITUS | LOCK T EVO Ø5 liitin

cmin [mm]

LOCKTEVO3580

7,5

LOCKTEVO35120

2,5

Asennuksessa pilariin, kun noudatetaan ruuvin vähimmäisetäisyyttä pilarin kuormittamattomasta päästä, liitintä on laskettava c:llä pilarin päähän nähden� Tämä voidaan saavuttaa nostamalla pilaria suhteessa palkin päähän (kuten kuvassa näkyy) tai laskemalla liitintä suhteessa palkin päähän määrällä c�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T EVO | 79


GEOMETRIA | LOCK T EVO Ø6

pääelementti

sekundäärinen palkki

H

B

B

s

YKSITTÄINEN LIITIN LOCK T EVO -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

HBS PLATE EVO KKF AISI410

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

esiporauksella

ei esiporausta

LOCKTEVO50175

50 x 175 x 22

8+8 - Ø6x80

68 x 80

80 x 180

68 x 175

80 x 175

LOCKTEVO75215

75 x 215 x 22

18+18 - Ø6x80

93 x 80

80 x 220

93 x 215

105 x 215

LIITINPARI LOCK T EVO -LIITIN

tyyppi

RUUVIT

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

HBS PLATE EVO KKF AISI410

pilari

palkki

BxHxs

nH+nj - ØxL

BS,min x HS,min

BH,min x HH,min

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

esiporauksella

ei esiporausta

esiporauksella

ei esiporausta

LOCKTEVO 50175 + 50175

100 x 175 x 22

16+16 - Ø6x80

118 x 80

80 x 180

118 x 175

130 x 175

LOCKTEVO 75215 + 75215

150 x 215 x 22 36+36 - Ø6x80

168 x 80

80 x 220

168 x 215

180 x 215

80 | LOCK T EVO | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


ASENNUS PALKKIIN | LOCK T EVO Ø6 PRIMÄÄRIPALKKI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

BF ≥B

B

nj HF ≥H

hj

hj

HH

HH

nH

BH

bj

SF = 22 mm

Mitalla HF tarkoitetaan uran vähimmäiskorkeutta vakioleveydellä� Jyrsittäessä on otettava huomioon pyöristetty osa�

ASENNUS PYLVÄÄSEEN | LOCK T EVO Ø6 PILARI

PALKKI

B c nj hj

j

hj

nH bj BS

HS

SF = 22 mm

LIITTIMEN SIJOITUS | LOCK T EVO Ø6 liitin

cmin [mm]

LOCKTEVO50175

5

LOCKTEVO75215

15

Asennuksessa pilariin, kun noudatetaan ruuvin vähimmäisetäisyyttä pilarin kuormittamattomasta päästä, liitintä on laskettava c:llä pilarin päähän nähden� Tämä voidaan saavuttaa nostamalla pilaria suhteessa palkin päähän (kuten kuvassa näkyy) tai laskemalla liitintä suhteessa palkin päähän määrällä c�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T EVO | 81


ASENNUS NÄKYVÄ ASENNUS LOCK STOP:ILLA 1

2

3

4

Aseta liitin primääripalkkiin ja kiinnitä ensimmäiset ruuvit� Käytettäessä LOCK STOP:ia (valinnainen) aseta LOCK STOP ja kiinnitä jäljellä olevat ruuvit�

5

Aseta liitin sekundääripalkkiin ja kiinnitä ensimmäiset ruuvit� Käytettäessä LOCK STOP:ia (valinnainen) aseta LOCK STOP ja kiinnitä jäljellä olevat ruuvit�

Kiinnitä sekundääripalkki pujottamalla se ylhäältä alas�

6

Liukumisenestoruuvit voidaan asentaa ilman rakenteellista funktiota tekemällä Ø5-reikä, joka on 45° kulmassa liittimen yläosassa� Reikään on asetettava Ø5-ruuvi�

PIILOASENNUS 1

2

Jyrsi pääelementti� Aseta liitin primääripalkkiin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

3

4

Aseta liitin sekundääripalkkiin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

Kiinnitä sekundääripalkki pujottamalla se ylhäältä alas�

5

Liukumisenestoruuvit voidaan asentaa ilman rakenteellista toimintaa tekemällä yksi tai useampi Ø5 reikä, jotka ovat 45° kulmassa liittimen yläosassa� Reikiin on asetettava Ø5-ruuvi�

ASENNUS PUOLIKSI PIILOON 2

1

Aseta liitin primääripalkkiin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

3

Suorita sekundääripalkkiin kokonaisjyrsintä� Aseta liitin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

4

Kiinnitä sekundääripalkki pujottamalla se ylhäältä alas�

5

Liukumisenestoruuvit voidaan asentaa ilman rakenteellista toimintaa tekemällä yksi tai useampi Ø5 reikä, jotka ovat 45° kulmassa liittimen yläosassa� Reikiin on asetettava Ø5-ruuvi�

HUOMAA: katso valinnaisten kallistettujen ruuvien reikien geometria kohdasta VALINNAISET KALLISTETUT RUUVIT sivulta 70

82 | LOCK T EVO | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT LOCK T EVO Ø5 LOCK T EVO -LIITIN

PUU

ALUMIINI

ruuvit HBS PLATE EVO KKF AISI410 tyyppi

BxHxs

nH+nj - ØxL

[mm]

[mm]

LOCKTEVO3580

35 x 80 x 20

LOCKTEVO35120

35 x 120 x 20

LOCKTEVO 35120 + 35120

70 x 120 x 20

Rv,timber,k

Rv,alu,k

[kN]

[kN]

C24(1)

C50(2)

4+4 - Ø5x50

3,97

5,66

4+4 - Ø5x70

4,81

6,23

8+8 - Ø5x50

7,94

11,31

8+8 - Ø5x70

9,62

12,46

16+16 - Ø5x50

15,88

22,62

16+16 - Ø5x70

19,23

24,92

20,0 20,0

40,0

LOCK T EVO Ø6 LOCK T EVO -LIITIN

PUU

ALUMIINI

ruuvit HBS PLATE EVO KKF AISI410 tyyppi

BxHxs

nH+nj - ØxL

[mm]

[mm]

Rv,timber,k

Rv,alu,k

[kN] C24(1)

[kN] C50(2)

LOCKTEVO50175

50 x 175 x 22

8+8 - Ø6x80

13,92

18,24

40,0

LOCKTEVO75215

75 x 215 x 22

18+18 - Ø6x80

31,31

41,04

60,0

LOCKTEVO 50175 + 50175

100 x 175 x 22

16+16 - Ø6x80

27,83

36,48

80,0

LOCKTEVO 75215 + 75215

150 x 215 x 22

36+36 - Ø6x80

62,62

82,07

120,0

LIITOKSEN JÄYKKYYS:

YLEISET PERIAATTEET:

• Siirtymäkerroin voidaan laskea standardin ETA-19/0831 mukaisesti seuraavalla lausekkeella:

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

1,5

Kv,ser =

n ρm d 30

0,8

kN mm

• Kerroin γM2 vastaa vetokuormitukselle alttiiden alumiinin poikkileikkausten osittaista kerrointa, ja se on oletettava laskennassa käytetyn voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti� Muiden säännösten puuttuessa ehdotetaan käytettäväksi standardissa EN 1999-1-1 esitettyä arvoa, joka on γM2=1,25� • Kerroin γM on asianmukainen turvakerroin liitosten puupuolelle, joka oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaiseksi�

jossa: d on sekundääripalkkiin ruuvien kierteen halkaisija millimetreinä;

• Projektin lujuus saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti�

3

ρm on sekundääripalkin keskimääräinen tiheys, yksikössä kg/m ; n on ruuvien lukumäärä sekundääripalkissa�

HUOMAUTUKSET: (1)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=350 kg/m3�

(2)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille esireiän kanssa� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=430 kg/m3�

Rv,d = min

Rv,timber,d = Rv,timber,k kmod γM Rv,alu,k Rv,alu,d = γM2

• Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� Erityisesti palkkien akseliin nähden kohtisuorassa olevien kuormien osalta suositellaan molempien puuelementtien halkeilun tarkastusta (splitting)� • Kun käytetään pariliittimiä, asennuksen aikana on noudatettava erityistä varovaisuutta niiden asettamisessa linjaan, jotta vältetään näihin kahteen liittimeen kohdistuvat erilaiset rasitukset� • Samanpituisia ruuveja on käytettävä kaikissa rei'issä, erikseen liittimen kummallakin puolella� Kahdessa liittimessä, pääelementin puolella ja sekundääripalkkiin puolella, voidaan käyttää eripituisia ruuveja� • Kiinnitysosa on aina kiinnitettävä kokonaan käyttäen kaikkia reikiä� • Jos pää- tai sekundääripalkin ruuvien ominaistiheys ρk≤420 kg/m3, esiporausta ei vaadita� Jos pää- tai sekundäärisen palkin ominaistiheys ρk>420 kg/m3, esiporaus on pakollinen� • Pilarien ruuveille esiporaus on aina pakollinen�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK T EVO | 83


LOCK C

CONCRETE

ETA 19/0831

PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-BETONI YKSINKERTAINEN Nopea asennus betoniin� Helppo koukkukiinnitysjärjestelmä, jossa on ruuviankkurit betonipuolella ja itseporautuvat ruuvit puupuolella�

SIIRRETTÄVÄ Kytkentäjärjestelmän ansiosta puupalkit on helppo irrottaa kausiluonteisten tarpeiden mukaisesti�

PIILOTETTU Betoninkiinnitys on piilotettu� Kun se asennetaan ilman jyrsimistä, se luo esteettisesti tyydyttävän lopputuloksen�

LOCK C FLOOR

OMINAISUUDET FOKUS

irrotettavat liitokset betonia varten

PUUPROFIILIT

vähintään 70 x 120 mm, enintään 200 x 440 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 65 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBS, SKS-E

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset puu-betoni • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

84 | LOCK C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


RAKENNUSTEN KUNNOSTUS Tankoversio on erityisesti suunniteltu CLT-lattioiden kiinnittämiseksi betonipalkkeihin tai reunuksiin tai muurauselementteihin� Ihanteellinen olemassa olevien rakennusten kunnostamiseen tai remontoimiseen�

SAHATAVARA-BETONI Ihanteellinen katosten tai pergoloiden tekemiseen betonitukien lähelle� Piilotettava ja helposti asennettava kiinnitys�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK C | 85


KOODIT JA MITAT LOCK C Ø5 KOODI

LOCKC53120

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

52,5

120

20

nscrews - Ø

nanchors - Ø

nLOCKSTOP - tyyppi

kpl *

12 - Ø5

2 - Ø8

2 LOCKSTOP5

25

H

Ruuvit, ankkurit ja LOCK STOP eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä (puupuolen liitin + betonipuolen liitin) B

s

LOCKC53120

LOCK STOP Ø5 KOODI

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

19

27,5

13

LOCKSTOP5

B

kpl

100

S

H

LOCK STOP:in käyttö on valinnaista eikä vaikuta rakenteelliseen suorituskykyyn�

LBS KOODI

d1

L

b

TX

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

LBS550

5

50

46

TX20

200

LBS570

5

70

66

TX20

200

TX

kpl

d1

L

SKS-E KOODI

SKS75100CE

d1

L

d0

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

8

100

6

20

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

d1

TX30

50

L

KUORMITUKSET

LOCK C: alumiiniseos EN AW-6005A� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)� Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-betoni- ja puu-teräsliitokset

86 | LOCK C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KOODIT JA MITAT LOCK C Ø7 KOODI

LOCKC75175 LOCKC100215

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

75

175

22

100

215

22

nanchors - Ø

nLOCKSTOP tyyppi

kpl*

12 - Ø7

2 - Ø10

2 LOCKSTOP7

12

24 - Ø7

4 - Ø10

2 LOCKSTOP7

8

nscrews - Ø

H

H

Ruuvit, ankkurit ja LOCK STOP eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä (puupuolen liitin + betonipuolen liitin) B

s

B

LOCKC75175

s

LOCKC100215

LOCK C FLOOR Ø7

H

B

KOODI

LOCKCFLOOR135

s

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

1200

135

22

nscrews - Ø

nanchors - Ø

kpl*

32 - Ø7

8 - Ø10

1

Ruuvit ja ankkurit eivät sisälly pakkaukseen� * liitäntäparien lukumäärä (puupuolen liitin + betonipuolen liitin)

LOCK STOP Ø7

B

KOODI

LOCKSTOP7

B

H

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

26,5

38

15

50

S

H

LOCK STOP:in käyttö on valinnaista eikä vaikuta rakenteelliseen suorituskykyyn�

LBS KOODI

LBS780

d1

L

b

TX

[mm]

[mm]

[mm]

7

80

75

kpl d1

TX30

100

TX

kpl

L

SKS-E KOODI

SKS10100CE

d1

L

d0

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

10

100

8

50

d1

TX40

50

L

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK C | 87


GEOMETRIA | LOCK C Ø5 betonipuoli

puupuoli

45

45

H

B

LOCK C -LIITIN

B

s

BETONI

PUU

ankkurit SKS-E tyyppi

LOCKC53120

LBS-ruuvit

BxHxs

nC - ØxL

BC,min

nj - ØxL

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

52,5 x 120 x 20

2 - Ø8x100

12 - Ø5x50

120

12 - Ø5x70

esiporauksella

ei esiporausta

70 x 120

78 x 120

ASENNUS | LOCK C Ø5 BETONI

PUU

B nj hj

nC

hj

bj BC

88 | LOCK C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

SF = 20 mm


GEOMETRIA | LOCK C Ø7 LOCKC75175

LOCKC100215

betonipuoli

puupuoli

betonipuoli

puupuoli

50

50

70

H

90

130 H

B

s

B

B

LOCK C -LIITIN

BETONI

B

PUU

ankkurit SKS-E tyyppi

s

LBS-ruuvit

BxHxs

nC - ØxL

BC,min

nj - ØxL

bJ,min x hj,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm] esiporauksella

LOCKC75175 LOCKC100215

ei esiporausta

75 x 175 x 22

2 - Ø10x100

120

12 - Ø7x80

99 x 175

105 x 175

100 x 215 x 22

4 - Ø10x100

120

24 - Ø7x80

124 x 215

130 x 215

ASENNUS | LOCK C Ø7 BETONI

PUU

B

nj

hj

nC

BC

SF = 22 mm

hj

bj

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK C | 89


GEOMETRIA | LOCK C FLOOR CLT:HEN SEINÄ

LATTIA

H

B

s

LOCK C FLOOR -LIITIN

B

SEINÄ

CLT-LATTIA

ankkurit SKS-E nro moduulit(1)

tyyppi

LBS-ruuvit

BxHxs

nC - ØxL

BC,min

nj - ØxL

hp,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

LOCKFLOOR135

1

300 x 135 x 22

2 - Ø10x100

120

8 - Ø7x80

135

LOCKFLOOR135

2

600 x 135 x 22

4 - Ø10x100

120

16 - Ø7x80

135

LOCKFLOOR135

3

900 x 135 x 22

6 - Ø10x100

120

24 - Ø7x80

135

LOCKFLOOR135

4

1200 x 135 x 22

8 - Ø10x100

120

32 - Ø7x80

135

GEOMETRIA | LOCK C CLT:HEN SEINÄ

LATTIA

≥ 15 mm 70

nC nj

75

150

75

BC

HUOMAUTUKSET: (1)

1200 mm pitkä liitin voidaan leikata 300 mm leveiksi moduuleiksi�

90 | LOCK C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

SF = 20mm

hP


ASENNUS NÄKYVÄ ASENNUS LOCK STOP:ILLA 1

2

3

4

Aseta liitin betoniin ja kiinnitä ankkurit asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti�

5

Aseta liitin puupalkkiin ja kiinnitä ensimmäiset ruuvit� Käytettäessä LOCK STOP:ia (valinnainen) aseta LOCK STOP ja kiinnitä jäljellä olevat ruuvit�

6

Kiinnitä palkki pujottamalla se ylhäältä alas�

ASENNUS PUOLIKSI PIILOON 1

2

Aseta liitin betoniin ja kiinnitä ankkurit asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti�

3

4

Suorita sekundääripalkkiin kokonaisjyrsintä� Aseta liitin ja kiinnitä kaikki ruuvit�

5

6

Kiinnitä palkki pujottamalla se ylhäältä alas�

ASENNUS LOCK C FLOOR

1

Aseta liitin betoniin ja kiinnitä ankkurit asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti�

2

Aseta liitin lattiaa vasten ja kiinnitä kaikki ruuvit�

3

Kiinnitä palkki pujottamalla se ylhäältä alas�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK C | 91


STAATTISET ARVOT LOCK C Ø5 LOCK C -LIITIN

PUU LBS-ruuvit

tyyppi

LOCKC53120

BETONI EI-HALKEILLUT

ALUMIINI

ankkurit SKS-E

BxHxs

nj - ØxL

Rv,timber,k

Rv,alu,k

nC - ØxL

Rv,concrete,d

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN]

30,0

2 - Ø8x100

12,10

52,5 x 120 x 20

C24(2) GL24h(3)

LVL(4)

12 - Ø5x50

13,96

15,22

15,50

12 - Ø5x70

17,15

17,99

17,92

LOCK C Ø7 LOCK C -LIITIN

PUU LBS-ruuvit

tyyppi

LOCKC75175 LOCKC100215

BETONI EI-HALKEILLUT

ALUMIINI

ankkurit SKS-E

BxHxs

nj - ØxL

Rv,timber,k

Rv,alu,k

nC - ØxL

Rv,concrete,d

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN]

C24(2) GL24h(3)

LVL(4)

75 x 175 x 22

12 - Ø7x80

30,75

32,72

31,80

60,0

2 - Ø10x100

20,80

100 x 215 x 22

24 - Ø7x80

61,51

65,43

63,60

80,0

4 - Ø10x100

35,50

LOCK C FLOOR CLT:LLE LOCK C FLOOR -LIITIN

PUU LBS-ruuvit

tyyppi

BETONI EI-HALKEILLUT

ALUMIINI

ankkurit SKS-E

BxHxs

nj - ØxL

Rv,timber,k

Rv,alu,k

nC - ØxL

Rv,concrete,d

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[mm]

[kN]

CLT(5) LOCKCFLOOR135

300 x 135 x 22

8 - Ø7x80

20,40

240,0

2 - Ø10x100

24,60

LOCKCFLOOR135

600 x 135 x 22

16 - Ø7x80

40,79

480,0

4 - Ø10x100

47,90

LOCKCFLOOR135

900 x 135 x 22

24 - Ø7x80

61,19

720,0

6 - Ø10x100

71,10

LOCKCFLOOR135

1200 x 135 x 22

32 - Ø7x80

81,59

960,0

8 - Ø10x100

94,30

92 | LOCK C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT VAIHTOEHTOISTEN ANKKUREIDEN MITOITUS Jos kiinnityksessä käytetään muita kuin taulukossa esitettyjä ankkureita, kiinnitys betoniin voidaan laskea ankkurin ETA:n perusteella vieressä olevan kaavion mukaisesti�

e=s Fv

Samoin jos kiinnitetään teräkseen uppokantapulteilla, teräkseen kiinnitys voidaan laskea teräsrakenteiden pulttien laskemista koskevien voimassa olevien säännösten mukaisesti sivulla olevan kaavion mukaisesti� Ankkuriryhmän kokoonpano on tarkastettava leikkausvoiman ja taivutusmomentin osalta, jotka vastaavat seuraavia: Vd = Fv,d Md = e Fv,d

LIITOKSEN JÄYKKYYS Siirtymäkerroin voidaan laskea standardin ETA-19/0831 mukaisesti seuraavalla lausekkeella:

Kv,ser =

n ρm1,5 d 0,8 kN mm 30

jossa: • d on sekundääripalkkiin ruuvien kierteen halkaisija millimetreinä; • ρm on sekundääripalkin keskimääräinen tiheys, yksikössä kg/m3; • n on ruuvien lukumäärä sekundääripalkissa�

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(2)

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

(3)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=350 kg/m3� Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=385 kg/m3�

(4)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille esireiän kanssa� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=480 kg/m3�

(5)

Arvot laskettu ETA-19/0831:n, ETA-11/0030:n ja EN 1995-1-1:n mukaisesti ruuveille ilman esiporausta� Lujuusarvon voidaan olettaa olevan turvallisuuden suhteen validi myös esireiän ollessa läsnä� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=350 kg/m3�

• Kerroin γM2 vastaa vetokuormitukselle alttiiden alumiinin poikkileikkausten osittaista kerrointa, ja se on oletettava laskennassa käytetyn voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti� Muiden säännösten puuttuessa ehdotetaan käytettäväksi standardissa EN 1999-1-1 esitettyä arvoa, joka on γM2=1,25� • Kerroin γM on asianmukainen turvakerroin liitosten puupuolelle, joka oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaiseksi� • Projektin lujuus saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti�

Rv,d = min

Rv,timber,d = Rv,timber,k kmod γM Rv,alu,k Rv,alu,d = γM2 Rv,concrete,d

• Puupalkkien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� Erityisesti palkkien akseliin nähden kohtisuorassa olevien kuormien osalta suositellaan halkeilun tarkastusta (splitting)� • Samanpituisia ruuveja on käytettävä kaikissa rei'issä, kiinnittäen liitin kokonaan käyttäen kaikkia reikiä� • Ruuveille palkkeihin, joiden ominaistiheys ρk≤420 kg/m3, esiporausta ei vaadita� Jos palkin ominaistiheys ρk>420 kg/m3, esiporaus on pakollinen� • CLT-paneeleihin asennetussa LOCKTFLOOR135-liittimessä esiporausta ei tarvita� • Laskentavaiheessa otettiin huomioon betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella, ilman liitinvälejä ja reunaetäisyys ja minimipaksuus ovat taulukon asennusparametrien mukaiset� Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim� vähimmäisetäisyydet reunoista tai betonin eri paksuus), betonipuolen lujuus on laskettava erikseen ( katso kohta VAIHTOEHTOISTEN ANKKUREIDEN MITOITUS)�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | LOCK C | 93


UV-T

TIMBER

ETA

PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-PUU TÄYDELLINEN VALIKOIMA Saatavana viitenä versiona, jotka soveltuvat sekundääripalkkiin ja kuormitukseen� Lujuudet ylittävät 60 kN�

SIIRRETTÄVÄ Kytkentäjärjestelmä on nopea asentaa ja voidaan irrottaa helposti; ihanteellinen väliaikaisten rakenteiden toteuttamiseen�

TUULI JA MAANJÄRISTYS Sertiioidut lujuudet kaikkiin kuorman suuntiin, jotta ne voidaan kiinnittää turvallisesti myös sivuttais-, aksiaali- ja nosteen läsnäollessa�

OMINAISUUDET FOKUS

purkamisen mahdollistavat liitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 45 x 100 mm, enintään 240 x 520 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 63 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBS, HBS, VGS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset puu-puu ja sovellukset, jotka vaativat lujuutta kaikkiin suuntiin • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

94 | UV-T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KAIKKI SUUNNAT Sekundääripalkkiin kiinnitetyt kallistetut ruuvit takaavat lujuuden kaikkiin suuntiin: vertikaalisesti, horisontaalisesti ja aksiaalisesti� Liitos on turvallinen myös tuulen ja maanjäristyksen aiheuttamien voimien läsnäollessa�

NOPEA KOKOAMINEN Asennus on intuitiivinen, yksinkertainen ja nopea� Lukitusruuvi estää irrottamisen ja varmistaa lujuuden myös sisäänvientisuuntaa vastakkaiseen suuntaan�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | UV-T | 95


KOODIT JA MITAT UV-T KOODI

B

H

s

Ø90°

Ø45°

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

UVT3070

30

70

16

[mm] [mm]

UVT4085

40

85

16

5

6

25

UVT60115

60

115

16

5

6

25

UVT60160

60

160

16

5

6

10

UVT60215

60

215

16

5

6

10

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

LBS550

5

50

46

TX20

200

LBS560

5

60

56

TX20

200

LBS570

5

70

66

TX20

200

TX

kpl

5

4

25 H B

Ruuvit eivät sisälly pakkaukseen�

LBS: ruuvi 90° KOODI

TX

kpl d1 L

HBS: ruuvi 45° UVT3070:lle KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

HBS450

4

50

30

TX20

400

HBS470

4

70

40

TX20

200

d1 L

VGS: ruuvi 45° liittimille UVT4085 / UVT60115 / UVT60160 / UVT60215 KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

TX

kpl

VGS6100

6

100

88

TX30

100

VGS6160

6

160

148

TX30

100

d1 L

KIINNIKKEET KIINNITYSTEN ENIMMÄISMÄÄRÄ KULLEKIN LIITTIMELLE (täydellinen naulaus) KOODI

n90°

n45°

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

UVT3070

8 - LBS Ø5

6 (+1) - HBS Ø4

UVT4085

11 - LBS Ø5

4 (+1) - VGS Ø6

UVT60115

17 - LBS Ø5

6 (+1) - VGS Ø6

UVT60160

25 - LBS Ø5

6 (+1) - VGS Ø6

UVT60215

34 - LBS Ø5

8 (+1) - VGS Ø6

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

LBS 90° HBS/VGS 45°

KUORMITUKSET

UV: alumiiniseos� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset • Sekundääripalkki primääripalkkiin tai pilariin

96 | UV-T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

Fv

Flat Fax Fup


UVT3070 PUUELEMENTTIEN VÄHIMMÄISMITAT H

B

s

PRIMÄÄRIPALKKI

TYYPPI RUUVI 45°

UV-LIITIN

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI jyrsintä

tyyppi

UVT3070

BxHxs

ØxL

BH,min

BF

SF

bJ,min

hJ,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

30

16

45

100

45

115

30 x 70 x 16

HBS Ø4 x 50

45

HBS Ø4 x 70

60

KIINNIKKEET SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI tyyppi

naulaus täydellinen

UVT3070

nH,45° (3)

nH,90° +

osittainen(2)

nJ,45°

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

6 - LBS Ø5

1 - HBS Ø4

2 - LBS Ø5

6 - HBS Ø4

4 - LBS Ø5

1 - HBS Ø4

2 - LBS Ø5

4 - HBS Ø4

Fv

Fv

SF

B=BF Flat

nJ,90°

nH,45°

Flat

e H

nJ,90° Fax

hJ

nH,90°

nJ,45°

≥10 mm

bJ

BH

Fup

Fup

STAATTISET OMINAISARVOT-PUU-PUU-LIITOS TÄYDELLINEN NAULAUS +

OSITTAINEN NAULAUS

tyyppi ruuvit 45°

tyyppi ruuvit 90°

LBS Ø5 x 50

LBS Ø5 x 60

LBS Ø5 x 70

tyyppi ruuvit 45°

HBS Ø4 x 50

HBS Ø4 x 70

HBS Ø4 x 50

HBS Ø4 x 70

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

Rax,k

1,45

1,45

1,45

1,45

Rv,k

6,77

9,03

4,51

6,02

Rup,k

1,13

1,50

1,13

1,50

Rlat,k

1,72

1,81

1,49

1,57

Rax,k

1,76

1,76

1,76

1,76

Rv,k

6,77

9,03

4,51

6,02

Rup,k

1,13

1,50

1,13

1,50

Rlat,k

1,72

1,81

1,49

1,57

Rax,k

2,08

2,08

2,08

2,08

Rv,k

6,77

9,03

4,51

6,02

Rup,k

1,13

1,50

1,13

1,50

Rlat,k

1,72

1,81

1,49

1,57

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | UV-T | 97


UVT4085 PUUELEMENTTIEN VÄHIMMÄISMITAT

H

B

s

PRIMÄÄRIPALKKI

TYYPPI RUUVIT 45°

UV-LIITIN

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI jyrsintä

tyyppi

UVT4085

BxHxs

ØxL

BH,min

BF

SF

bJ,min

hJ,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

40

16

40 x 85 x 16

VGS Ø6 x 100

80

VGS Ø6 x 160

120

70

120

70

160

KIINNIKKEET SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI tyyppi

naulaus täydellinen

UVT4085

nH,45° (3)

nH,90° +

osittainen(2)

nJ,90°

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

9 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

2 - LBS Ø5

4 - VGS Ø6

5 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

2 - LBS Ø5

4 - VGS Ø6

Fv

Fv

B=BF

SF

Flat

Flat

e H

nJ,45°

nH,45°

nJ,90°

Fax

hJ

nJ,45° nH,90° ≥10 mm bJ

BH

Fup

Fup

STAATTISET OMINAISARVOT-PUU-PUU-LIITOS TÄYDELLINEN NAULAUS +

OSITTAINEN NAULAUS

tyyppi ruuvit 45°

tyyppi ruuvit 90°

LBS Ø5 x 50

LBS Ø5 x 60

LBS Ø5 x 70

tyyppi ruuvit 45°

VGS Ø6 x 100

VGS Ø6 x 160

VGS Ø6 x 100

VGS Ø6 x 160

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

Rax,k

1,45

1,45

1,45

1,45

Rv,k

18,67

19,22

10,68

10,68

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

1,50

1,50

1,50

1,50

Rax,k

1,76

1,76

1,76

1,76

Rv,k

18,67

20,40

11,33

11,33

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

1,57

1,57

1,57

1,57

Rax,k

2,08

2,08

2,08

2,08

Rv,k

18,67

21,58

11,99

11,99

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

1,64

1,64

1,64

1,57

98 | UV-T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


UVT60115 PUUELEMENTTIEN VÄHIMMÄISMITAT

H

B

s

PRIMÄÄRIPALKKI

TYYPPI RUUVI 45°

UV-LIITIN

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI jyrsintä

tyyppi

BxHxs [mm]

UVT60115

60 x 115 x 16

ØxL

BH,min

BF

SF

bJ,min

hJ,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

80

180

80

220

[mm]

[mm]

VGS Ø6 x 100

80

VGS Ø6 x 160

120

60

16

KIINNIKKEET SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

PRIMÄÄRIPALKKI tyyppi

naulaus

UVT60115

täydellinen

nH,45° (3)

nH,90° +

osittainen(2)

nJ,90°

nJ,45°

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

15 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

2 - LBS Ø5

6 - VGS Ø6

8 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

2 - LBS Ø5

4 - VGS Ø6

Fv

Fv

B=BF

SF

Flat

Flat

nH,45°

e H

nJ,90°

Fax

hJ

nH,90°

nJ,45°

≥10 mm

bJ

BH

Fup

Fup

STAATTISET OMINAISARVOT-PUU-PUU-LIITOS TÄYDELLINEN NAULAUS +

OSITTAINEN NAULAUS

tyyppi ruuvit 45°

tyyppi ruuvit 90°

LBS Ø5 x 50

LBS Ø5 x 60

LBS Ø5 x 70

tyyppi ruuvit 45°

VGS Ø6 x 100

VGS Ø6 x 160

VGS Ø6 x 100

VGS Ø6 x 160

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

Rax,k

1,45

1,45

1,45

1,45

Rv,k

28,00

32,03

17,08

17,08

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

2,59

2,59

2,18

2,18

Rax,k

1,76

1,76

1,76

1,76

Rv,k

28,00

34,00

18,13

18,13

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

2,70

2,70

2,28

2,28

Rax,k

2,08

2,08

2,08

2,08

Rv,k

28,00

35,97

18,67

19,18

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

2,82

2,82

2,38

2,38

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | UV-T | 99


UVT60160 PUUELEMENTTIEN VÄHIMMÄISMITAT H

B PRIMÄÄRIPALKKI

UV-LIITIN

TYYPPI RUUVIT 45°

s SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

SEKUNDÄÄRIPALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI jyrsintä

tyyppi

BxHxs [mm]

UVT60160

ØxL [mm]

60 x 160 x 16

BH,min [mm]

VGS Ø6 x 100

80

VGS Ø6 x 160

120

BF [mm]

SF [mm]

60

16

bJ,min [mm]

hJ,min [mm]

100

180

100

220

KIINNIKKEET PRIMÄÄRIPALKKI tyyppi

naulaus

UVT60160

täydellinen

+

osittainen(2)

SEKUNDÄÄRIPALKKI (3)

nH,90° [kpl - Ø]

nH,45° [kpl - Ø]

nJ,90° [kpl - Ø]

21 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

4 - LBS Ø5

6 - VGS Ø6

11 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

4 - LBS Ø5

4 - VGS Ø6

Fv

Fv

B=BF

SF

Flat

nJ,45° [kpl - Ø]

Flat nH,45°

nJ,90°

e Fax

H hJ

nJ,45°

nH,90° ≥10 mm bJ

BH

Fup

Fup

STAATTISET OMINAISARVOT-PUU-PUU-LIITOS TÄYDELLINEN NAULAUS +

OSITTAINEN NAULAUS

tyyppi ruuvit 45° VGS Ø6 x 100

tyyppi ruuvit 90°

LBS Ø5 x 50

LBS Ø5 x 60

LBS Ø5 x 70

tyyppi ruuvit 45°

VGS Ø6 x 160

VGS Ø6 x 100

VGS Ø6 x 160

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

Rax,k

2,90

2,90

2,90

2,90

Rv,k

28,00

44,85

18,67

23,49

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

3,01

3,01

2,71

2,71

Rax,k

3,53

3,53

3,53

3,53

Rv,k

28,00

47,09

18,67

24,93

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85 2,83

Rlat,k

3,15

3,15

2,83

Rax,k

4,16

4,16

4,16

4,16

Rv,k

28,00

47,09

18,67

26,38

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

3,28

3,28

2,95

2,95

100 | UV-T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


UVT60215 PUUELEMENTTIEN VÄHIMMÄISMITAT H

s

B PRIMÄÄRIPALKKI

UV-LIITIN

TYYPPI RUUVIT 45°

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

SEKUNDÄÄRIPALKKI(1)

PRIMÄÄRIPALKKI jyrsintä

tyyppi

BxHxs [mm]

UVT60215

ØxL [mm]

60 x 215 x 16

BH,min [mm]

VGS Ø6 x 100

80

VGS Ø6 x 160

120

BF [mm]

SF [mm]

60

16

bJ,min [mm]

hJ,min [mm]

100

220

100

260

KIINNIKKEET PRIMÄÄRIPALKKI tyyppi

naulaus

UVT60215

täydellinen

+

osittainen(2)

SEKUNDÄÄRIPALKKI (3)

nH,90° [kpl - Ø]

nH,45° [kpl - Ø]

nJ,90° [kpl - Ø]

nJ,45° [kpl - Ø]

30 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

4 - LBS Ø5

8 - VGS Ø6

16 - LBS Ø5

1 - VGS Ø6

4 - LBS Ø5

4 - VGS Ø6

Fv

Fv

B=BF

SF Flat

Flat

nJ,90° nH,45°

e Fax

H hJ

nH,90°

nJ,45°

≥10 mm bJ

BH Fup

Fup

STAATTISET OMINAISARVOT-PUU-PUU-LIITOS TÄYDELLINEN NAULAUS +

OSITTAINEN NAULAUS

tyyppi ruuvit 45°

tyyppi ruuvit 90°

LBS Ø5 x 50

LBS Ø5 x 60

LBS Ø5 x 70

tyyppi ruuvit 45°

VGS Ø6 x 100

VGS Ø6 x 160

VGS Ø6 x 100

[kN]

[kN]

[kN]

VGS Ø6 x 160 [kN]

Rax,k

2,90

2,90

2,90

2,90

Rv,k

37,34

62,79

18,67

31,40

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

3,37

3,37

2,78

2,78

Rax,k

3,53

3,53

3,53

3,53

Rv,k

37,34

62,79

18,67

31,40

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

3,53

3,53

2,90

2,90

Rax,k

4,16

4,16

4,16

4,16

Rv,k

37,34

62,79

18,67

31,40

Rup,k

4,67

7,85

4,67

7,85

Rlat,k

3,68

3,68

3,03

3,03

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | UV-T | 101


HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti�

Puuelementtien vähimmäismitat vaihtelevat kuormituksen suunnan muuttuessa, ja ne olisi tarkistettava ajoittain� Taulukossa esitetään vähimmäismitat, joiden avulla suunnittelija voi valita liittimen� Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

(2)

Osittainen naulaus on tehtävä kuvassa esitettyjen asennuskaavioiden ja ETA:n mukaisesti�

(3)

Jos kyseessä ovat kuormitukset Fv tai Fup tulee käyttää ylimääräistä kallistettua ruuvia pääpalkissa, joka asetetaan liittimen kinnittämisen jälkeen�

Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk kmod γM

Kertoimet γM ja kmod oletetaan voimassa olevien määräysten mukaisiksi� • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3� • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� • Kun kyseessä on yhdistetty kuormitus, on suoritettava seuraavat tarkastukset:

Fax,d Rax,d

+

Fv/up,d Rv/up,d

2

+

Flat,d Rlat,d

2

≥ 1

• Kiinnitys on mahdollista naulaamalla kokonaan palkkisovelluksiin tai osittain pilarisovelluksiin� Sekundäärisen palkin puolelle tulee aina asettaa kallistetut ruuvit kahteen ylimpään reikään ja kahteen alimpaan reikään� • Lateraalisen kuormituksen Flat oletetaan toimivan etäisyydellä e = H/2 liittimen keskipisteestä� “e“:n eri arvoille on mahdollista laskea lujuusarvot ETA:n mukaisesti� • Oletetaan, että pääpalkin kiertyminen on estetty� Jos UV-liitin on asennettu vain palkin toiselle puolelle, tulee ottaa huomioon epäkeskisyydestä johtuva momentti Mv = Fd� (BH /2 � 14 mm)� Sama koskee liitäntää palkin molemmin puolin, kuormitusten ero on > 20%�

102 | UV-T | PIILOLIITOKSET PALKEILLEUV-C

CONCRETE

ETA

PIILOLIITIN KOUKULLA PUU-BETONI PUU JA BETONI Laskettu ja sertiioitu liitos sekundääristen palkkien kiinnittämiseksi betonitukiin (palkit tai pilarit); sertiioitu myös terästukiin�

SIIRRETTÄVÄ Kytkentäjärjestelmä on nopea asentaa ja voidaan irrottaa helposti; ihanteellinen väliaikaisten rakenteiden toteuttamiseen�

LUKITUS Pakkauksen sisältämät ylimääräiset lukitusruuvit varmistavat kestävyyden alhaalta ylös suuntautuvia voimia vastaan�

OMINAISUUDET FOKUS

purkamisen mahdollistavat liitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 80 x 180 mm, enintään 240 x 440 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k enintään 63 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBS, VGS, SKS-E

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset puu-betoni ja sovellukset, jotka vaativat lujuutta kaikkiin suuntiin • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

104 | UV-C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KOODIT JA MITAT UV-C KOODI

B

H

s

Øconcrete

Ø90°

Ø45°

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

UVC60115

60

115

24

12

5

6

10

UVC60160

60

160

24

12

5

6

10

UVC60215

60

215

24

12

5

6

10

H

B

Kiinnikkeet eivät sisälly pakkaukseen�

SKS-E: ankkuriruuvi uppokannalla KOODI SKS10100CE

d1

L

d0

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

10

100

8

50

TX

kpl d1

TX40

50

TX

kpl

L

LBS: ruuvi 90° KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

LBS550

5

50

46

TX20

200

LBS560

5

60

56

TX20

200

LBS570

5

70

66

TX20

200

d1

L

b

TX

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

VGS6100

6

100

88

TX30

100

VGS6160

6

160

148

TX30

100

d1 L

VGS: ruuvi 45° KOODI

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KIINNIKKEET

UV: alumiiniseos� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

d1 L

KUORMITUKSET Fv

LBS 90°

SKS-E

KÄYTTÖKOHTEET

VGS 45°

Fax

• Puu-betoni-liitokset

Fup

NOPEA KIINNITYS Asennusta betoniin helpottaa SKS-E ankkuriruuvien käyttö, jotka asennetaan kuivana nopeasti ja helposti� Betonisovelluksen arvot on laskettu ja ne ovat saatavilla�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | UV-C | 105


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS UVC60115 PALKKI/ PILARI BETONI

UVC60160

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

PALKKI/ PILARI BETONI

UVC60215

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

PALKKI/ PILARI BETONI

SEKUNDÄÄRINEN PALKKI

H H H s

B

s

B

B

s

KIINNIKKEET PALKKI/ PILARI BETONI

UV-C-LIITIN naulaus / kiinnikkeet

BxHxs

nH,90°

nJ,90°

nJ,45°

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

2 - SKS-E Ø10

2 - LBS Ø5

6 - VGS Ø6

2 - SKS-E Ø10

4 - LBS Ø5

6 - VGS Ø6

3 - SKS-E Ø10

4 - LBS Ø5

8 - VGS Ø6

[mm] UVC60115

60 x 115 x 24

UVC60160

60 x 160 x 24

UVC60215

60 x 215 x 24

täydellinen

SEKUNDÄÄRIPALKKI SAHATAVARA

Jos on tarpeen estää liitintä liukumista ylöspäin (esim� Fup), mukana toimitetaan kaksi ylimääräistä M6 x 20 ruuvia� Ruuvit ja niiden aluslevyt sisältyvät pakkaukseen�

PUU-BETONI-LIITOS Fv

Fv

H hJ ≥10 mm

B

Bconcrete

bJ

SEKUNDÄÄRINEN PUUPALKKI (2) tyyppi

UVC60115

RVk PUU kiinnitys reiät Ø5(1)

kiinnitys reiät Ø6(1)

RVd HALKEILEMATON BETONI

Rv,k timber

kiinnitys reiät Ø12

bJ,min

hJ,min

Rv,d concrete

[mm]

[mm]

Ø x L [mm]

Ø x L [mm]

[kN]

Ø x L [mm]

[kN]

80

180

LBS Ø5 x 50

VGS Ø6 x 100

28,00

SKS-E Ø10 x 100

12,70

UVC60160

100

180

LBS Ø5 x 50

VGS Ø6 x 100

28,00

SKS-E Ø10 x 100

17,20

UVC60215

100

220

LBS Ø5 x 50

VGS Ø6 x 100

37,34

SKS-E Ø10 x 100

21,30

106 | UV-C | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


VAIHTOEHTOISTEN ANKKUREIDEN MITOITUS Kiinnitys betoniin muilla kuin taulukoiduilla ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien Fbolt perusteella, jotka voidaan määrittää kertoimilla kt�

VETOKUORMITUS Fax

VERTIKAALINEN LEIKKAUSKUORMITUS Fv Fv

Fax bolt Fax bolt

Fax bolt,d =

Flat bolt

Fax bolt

Flat bolt

Fax bolt

Fax

Fax,d nbolt

Flat bolt,d = kt

Fv,d

Fax bolt,d = kt Fv,d nbolt

kt

kt

UVC60115

2

0,50

0,299

UVC60160

2

0,50

0,192

UVC60215

3

0,33

0,106

Ankkuritarkastus on suoritettu tyydyttävästi, jos projektin lujuus, joka on laskettu ottaen huomioon ryhmävaikutukset ja UV-C-liittimen geometria, on suurempi kuin mitoitusarvo: R bolt,d ≥ F bolt,d

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Taulukon osoittamia pidempien LBS- tai VGS-vaarnojen käyttö on sallittu vaikuttamatta liitoksen kokonaislujuuteen (betonin puoleinen murtuma)� Tässä tapauksessa asennusparametrit (sekundaarinen puupalkki) on arvioitava uudelleen�

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti� Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti�

(2)

Puuelementtien vähimmäismitat vaihtelevat kuormituksen suunnan muuttuessa, ja ne olisi tarkistettava ajoittain� Taulukossa esitetään vähimmäismitat, joiden avulla suunnittelija voi valita liittimen� Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rv,k timber kmod γM Rv,d concrete

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi� • Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=350 kg/m3 ja betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella, vähimmäispaksuus Bconcrete yhtä suuri kuin 120 mm ilman etäisyyttä reunasta� • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; vastuussa olevan suunnittelijan on tarkistettava erilaiset rajaolosuhteet (esim� vähimmäisetäisyydet reunoista)�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | UV-C | 107


DISC FLAT

ETA 19/0706

IRROTETTAVA PIILOLIITIN YHDISTETYT KUORMITUKSET Kestää sekä leikkaus- että vetovoimat, koska elementit on kiristetty läpivientitangolla� CE-merkintä ETA:n mukaisesti�

KÄYTÄNNÖLLINEN Helppo asentaa, koska asennuksen jälkeen se on mahdollista kiristää� Nopea ja tarkka kiinnitys LBS-ruuvien ansiosta�

SIIRRETTÄVÄ Voidaan käyttää myös väliaikaisiin rakenteisiin, poistaa helposti läpivientitankojärjestelmän ansiosta�

OMINAISUUDET FOKUS

universaalit liitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 100 x 100 mm, enintään 280 x 280 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv yli 60 kN, Rax yli 100 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBS, KOS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset puu-puu kaikissa suunnissa • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

108 | DISC FLAT | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

sekundääripalkin


ESTEETTISYYS Täysin piilotettu liitos takaa miellyttävän esteettisen lopputuloksen�

MONIPUOLISUUS Voidaan käyttää lukuisiin sovelluksiin, mahdollistaa leikkausliitosten ja vetoliitäntöjen luomisen puuelementtien välille�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | DISC FLAT | 109


KOODIT JA MITAT KOODI DISCF55

D

s

M

n0°+n45° - Ø

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

55

10

12

10 - Ø5

16

DISCF80

80

15

16

10 - Ø7

8

DISCF120

120

15

20

18 - Ø7

4

s

Ruuvit eivät sisälly pakkaukseen� D

LBS DISCF55:lle KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

TX

kpl

LBS550

5

50

46

TX20

200

LBS560

5

60

56

TX20

200

LBS570

5

70

66

TX20

200

TX

kpl

d1 L

LBS DISCF80:lle ja DISCF120:lle KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

LBS760

7

60

55

TX30

100

LBS780

7

80

75

TX30

100

LBS7100

7

100

95

TX30

100

d1 L

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

DISC FLAT: hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

Fv Flat

KÄYTTÖKOHTEET

Flat

• Puu-puu-liitokset massiivipuu-, liimapuu-, LVL- ja CLT-rakenne-elementtien välillä • Puu-teräs-liitokset • Puu-betoni-liitokset

Fax Fv

GEOMETRIA n45°

n0°

M

D

D

s

110 | DISC FLAT | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


VÄHIMMÄISMITAT LIITIN DISC FLAT

RUUVIT

DISCF55

DISCF80

DISCF120

SEKUNDÄÄRIPALKKI

PÄÄELEMENTTI

ØxL

bJ,min

hJ,min

HH,min*

DH

SF

DF

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

LBS Ø5 x 50

100

100

110

LBS Ø5 x 60

110

110

115

13

11

56

17

16

81

21

16

121

LBS Ø5 x 70

130

130

130

LBS Ø7 x 60

120

120

150

LBS Ø7 x 80

150

150

165

LBS Ø7 x 100

180

180

180

LBS Ø7 x 80

160

160

200

LBS Ø7 x 100

190

190

215

* HH,min on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään jyrsintää� Asennukseen ilman jyrsintää sovelletaan pultin vähimmäisetäisyyksiä standardin EN 1995-1-1 mukaisesti�

ASENNUS ILMAN JYRSINTÄÄ PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

DH

ta

HH

hJ

hJ

bJ

AVOJYRSINTÄ PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

ta

DH

HH

SF

HH

hJ

hJ

DF

bJ

PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

PYÖREÄ JYRSINTÄ

ta

DH

HH

HH

DF

SF

hJ

hJ

bJ

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | DISC FLAT | 111


AKSELIVÄLIT JA ETÄISYYDET liitin

DISCF55

DISCF80 DISCF120

ruuvit Ø x L

a1

a3,t

a4,t

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

LBS Ø5 x 50 LBS Ø5 x 60 LBS Ø5 x 70 LBS Ø7 x 60 LBS Ø7 x 80 LBS Ø7 x 100 LBS Ø7 x 80 LBS Ø7 x 100

90 105 120 110 140 170 150 180

50 55 65 60 75 90 80 95

PÄÄELEMENTTI ASENNUS JYRSINTÄ KÄYTTÄEN ta

SEKUNDÄÄRIPALKKI YKSITTÄINEN ASENNUS

60

90 120 SEKUNDÄÄRIPALKKI MONIASENNUS

SF a3,t

a3,t Fv a3,t

a4,t

a1 a3,t

a3,t

a1

a3,t

a3,t

ASENNUSVAIHTOEHDOT

a3,t

Liittimen suunta on yhdentekevä� Voidaan asettaa VAIHTOEHDON 1 tai 2 mukaisesti� DISCF120

DISCF80

DISCF55

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

KIINNIKKEET LIITIN DISC FLAT

RUUVIT n45°

DISCF55 DISCF80 DISCF120

n0°

pultit kiinnitykseen puuhun

aluslevyt puulle

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

8 - LBS Ø5 8 - LBS Ø7 16 - LBS Ø7

2 - LBS Ø5 2 - LBS Ø7 2 - LBS Ø7

1 - KOS M12 1 - KOS M16 1 - KOS M20

1 - ULS1052 M12 1 - ULS1052 M16 1 - ULS1052 M20

112 | DISC FLAT | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT SEKUNDÄÄRIPALKKIIN PUOLEN LUJUUDET liitin

ruuvit Ø x L

bJ,min x hJ,min

Rv,screws,k = Rlat,screws,k

[mm]

[mm]

[kN]

LBS Ø5 x 50 LBS Ø5 x 60 LBS Ø5 x 70 LBS Ø7 x 60 LBS Ø7 x 80 LBS Ø7 x 100 LBS Ø7 x 80 LBS Ø7 x 100

DISCF55

DISCF80 DISCF120

Rax,screws,k [kN]

GL24h(1)

LVL(2)

GL24h(1)

LVL(2)

9,60 11,83 14,06 14,69 20,94 27,19 41,88 54,38

8,03 9,89 11,76 12,28 17,51 22,73 48,15 62,52

17,01 20,96 24,91 26,10 37,16 48,22 70,66 91,72

11,64 14,34 17,04 17,91 25,47 33,03 81,24 105,46

100 x 100 110 x 110 130 x 130 120 x 120 150 x 150 180 x 180 160 x 160 190 x 190

LEIKKAUSLUJUUDET PÄÄELEMENTIN PUOLELLA Rv,main,k (8) [kN]

liitin ILMAN JYRSINTÄÄ palkki DISCF55 DISCF80 DISCF120

JYRSINNÄLLÄ

pilari

seinä

palkki

pilari

GL24h(1)

LVL(2)

GL24h(1)

LVL(2)

CLT(3)

GL24h(1)

LVL(2)

GL24h(1)

LVL(2)

13,9 21,2 34,1

14,3 21,7 35,0

19,9 31,0 48,1

23,0 37,5 54,4

19,0 25,7 32,8

25,1 40,8 71,1

28,3 46,2 80,0

35,6 58,6 98,7

42,5 71,9 117,5

Rlat,main,k (8) [kN]

liitin

JYRSINNÄLLÄ (7)

ILMAN JYRSINTÄÄ palkki

DISCF55 DISCF80 DISCF120

pilari

seinä

palkki

pilari

GL24h(1)

LVL(2)

GL24h(1)

LVL(2)

CLT(3)

GL24h(1)

LVL(2)

GL24h(1)

LVL(2)

19,9 31,0 48,1

23,0 37,5 54,4

13,9 21,2 34,1

14,3 21,7 35,0

17,5 23,8 30,7

35,6 58,6 98,7

42,5 71,9 117,5

25,1 40,8 71,1

28,3 46,2 80,0

VETOLUJUUDET PÄÄELEMENTIN PUOLELLA liitin

Rax,main,k [kN]

DISCF55 DISCF80 DISCF120

GL24h(4)

LVL(5)

CLT(6)

18,7 25,3 34,8

22,4 30,4 41,8

17,9 24,3 33,5

LIITOKSEN JÄYKKYYS Siirtymäkerroin voidaan laskea standardin ETA 19/0706 mukaisesti seuraavIlla lausekkeIlla: Kax,ser = 150 kN/mm Kv,ser = Klat,ser =

ρm1,5 d kN/mm 23

Kv,ser = Klat,ser = 70

d2 kN/mm

puu-puu-liitoksissa oleville leikkauskuormitetuille liittimille teräs-puu-liitoksissa oleville leikkauskuormitetuille liittimille

jossa: • d on pultin halkaisija millimetreinä; • ρm on pääelementin keskimääräinen tiheys, yksikössä kg/m3�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | DISC FLAT | 113


HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=385 kg/m3�

• Liittimen ominaislujuusarvot saadaan seuraavasti:

(2)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=480kg/m3�

(3)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti� Laskelmassa otettiin huomioon ρk=350kg/m3�

(4)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti tyypin DIN1052 aluslevyillä, ja ne on laskettava uudelleen, jos käytetään muita aluslevyjä� Laskelmassa on otettu huomioon fc,90,k=2,5 MPa�

(5)

(6)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti tyypin DIN1052 aluslevyillä, ja ne on laskettava uudelleen, jos käytetään muita aluslevyjä� Laskelmassa on otettu huomioon fc,90,k=3,0 MPa� Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti tyypin DIN1052 aluslevyillä, ja ne on laskettava uudelleen, jos käytetään muita aluslevyjä� Laskelmassa on otettu huomioon fc,90,k=2,4 MPa�

(7)

Jos liitintä käytetään pääpalkin jyrsinnän kanssa, ja siihen kohdistuu kuormitus Flat, on tehtävä suljettu pyöreä jyrsintä�

(8)

Lujuusarvot on laskettu pultin hyödylliselle pituudelle: - ta = 100 mm DISCF55:lle palkissa tai pylväässä; - ta = 120 mm DISCF80:lle palkissa tai pylväässä; - ta = 180 mm DISCF120:lle palkissa tai pylväässä; - ta = 100 mm DISCF55:lle, DISCF80:lle ja DISCF120:lle seinässä� Jos pituus on pidempi tai lyhyempi, lujuudet voidaan laskea standardin ETA19/0706 mukaisesti�

Rv,k = min

Rax,k = min

Rlat,k = min

Rv,screws,k Rv,main,k Rax,screws,k Rax,main,k Rlat,screws,k Rlat,main,k

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

Rd =

Rk kmod γM

• Yhdistetyissä kuormituksissa Fv, Fax ja Flat on noudatettava seuraavaa lauseketta:

Fax,d Rax,d

2

+

Fv,d Rv,d

+

Flat,d Rlat,d

≥ 1

• Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� • Teräksestä tai betonista valmistetun pääelementin osalta suunnittelijan on laskettava Rv,main,k, Rax,main,k ja Rlat,main,k� Mitoituksen asiaankuuluvat arvot lasketaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisilla kertoimilla γM� • Mahdollisisa asennusvaihtoehtoja sekundääripalkkiin on kaksi (vaihtoehto 1 / vaihtoehto 2)� Lujuus ei muutu kummassakaan tapauksessa� Jos kyseessä on moniasennus, on suositeltavaa asentaa liittimet vuorotellen vaihtoehdoilla 1 ja 2� • Kun käytetään useita liittimiä, ruuvin puolen lujuudet (Fv,screws, Fax,screws, Flat,screws) voidaan kertoa liittimien määrällä� • Jos käytetään useita liittimiä, pääelementin puoleisen liitoksen laskee suunnittelija standardin EN 1995-1-1 lukujen 8�5 ja 8�9 mukaisesti� • Samanpituisia ruuveja on käytettävä kaikissa rei’issä�

114 | DISC FLAT | PIILOLIITOKSET PALKEILLEDISC FLAT A2

ETA 19/0706

IRROTETTAVA PIILOLIITIN YHDISTETYT KUORMITUKSET Kestää sekä leikkaus- että vetovoimat, koska elementit on kiristetty läpivientitangolla� CE-merkintä ETA:n mukaisesti�

KÄYTÄNNÖLLINEN Helppo asentaa, koska asennuksen jälkeen se on mahdollista kiristää� Nopea ja tarkka kiinnitys KKF AISI410 -ruuvien ansiosta�

SIIRRETTÄVÄ Voidaan käyttää myös väliaikaisiin rakenteisiin, poistaa helposti läpivientitankojärjestelmän ansiosta�

OMINAISUUDET FOKUS

universaalit liitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 100 x 100 mm, enintään 280 x 280 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv yli 40 kN, Rax yli 70 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

KKF AISI410, KOS A2

MATERIAALI Ruostumaton teräs A2 | AISI 304�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset puu-puu kaikissa suunnissa • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

116 | DISC FLAT A2 | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

sekundääripalkin


KÄYTTÖLUOKKA 3 Ruostumaton teräs A2 | AISI304 yhdessä KKF AISI410 martensiittisten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien kanssa mahdollistaa liitoksen käytön käyttöluokassa 3�

KEHÄRAKENNE TAMMESTA Ihanteellinen aggressiivisten, tanniineja sisältävien puulajien kiinnitykseen, kuten kastanja ja tammi� Asennus ulkorakentamiseen sopivilla ruuveilla KKF AISI410�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | DISC FLAT A2 | 117


KOODIT JA MITAT s KOODI DISCFA255

D

s

M

n0°+n45° - Ø

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

55

10

12

10 - Ø5

16

DISCFA280

80

15

16

10 - Ø6

8

DISCFA2120

120

15

20

18 - Ø6

4

Ruuvit eivät sisälly pakkaukseen�

D

KKF AISI410 KOS DISCFA255:lle KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

TX

kpl

KKF550

5

50

30

TX25

200

KKF560

5

60

35

TX25

200

KKF570

5

70

40

TX25

100

TX

kpl

d1 L

KKF AISI410 DISCFA280:lle ja DISCFA2120:lle KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

KKF680

6

80

50

TX30

100

KKF6100

6

100

60

TX30

100

KKF6120

6

120

75

TX30

100

d1 L

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

DISC FLAT A2: ruostumaton teräs AISI304� Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1)�

Fv Flat

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset massiivipuu-, liimapuu-, LVL- ja CLT-rakenne-elementtien välillä • Puu-teräs-liitokset • Puu-betoni-liitokset

Flat Fax Fv

GEOMETRIA n45° n0°

M

D

D

s

118 | DISC FLAT A2 | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


VÄHIMMÄISMITAT LIITIN DISC FLAT

RUUVIT

DISCFA255

DISCFA280

DISCFA2120

SEKUNDÄÄRIPALKKI

PÄÄELEMENTTI

ØxL

bJ,min

hJ,min

HH,min*

DH

SF

DF

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

KKF AISI410 Ø5 x 50

100

100

110 13

11

56

17

16

81

21

16

121

KKF AISI410 Ø5 x 60

110

110

115

KKF AISI410 Ø5 x 70

130

130

130

KKF AISI410 Ø6 x 80

150

150

165

KKF AISI410 Ø6 x 100

180

180

180

KKF AISI410 Ø6 x 120

210

210

210

KKF AISI410 Ø6 x 80

160

160

200

KKF AISI410 Ø6 x 100

190

190

215

KKF AISI410 Ø6 x 120

220

220

230

* HH,min on voimassa vain, jos asennuksessa käytetään jyrsintää� Asennukseen ilman jyrsintää sovelletaan pultin vähimmäisetäisyyksiä standardin EN 1995-1-1 mukaisesti�

ASENNUS ILMAN JYRSINTÄÄ PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

ta

DH

HH

hJ

hJ

bJ

AVOJYRSINTÄ PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

ta

DH

SF

HH

HH

hJ

hJ

bJ

DF

PYÖREÄ JYRSINTÄ PÄÄELEMENTTI

SEKUNDÄÄRIPALKKI

ta

DH

HH

HH

DF

SF

hJ

hJ

bJ

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | DISC FLAT A2 | 119


AKSELIVÄLIT JA ETÄISYYDET liitin

DISCFA255

DISCFA280

DISCFA2120

ruuvit Ø x L

a1

a3,t

a4,t

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

KKF AISI410 Ø5 x 50 KKF AISI410 Ø5 x 60 KKF AISI410 Ø5 x 70 KKF AISI410 Ø6 x 80 KKF AISI410 Ø6 x 100 KKF AISI410 Ø6 x120 KKF AISI410 Ø6 x 80 KKF AISI410 Ø6 x 100 KKF AISI410 Ø6 x 120

90 105 120 140 170 200 150 180 210

50 55 65 75 90 105 80 95 110

PÄÄELEMENTTI ASENNUS JYRSINTÄ KÄYTTÄEN ta

SEKUNDÄÄRIPALKKI YKSITTÄINEN ASENNUS

60

90

120

SEKUNDÄÄRIPALKKI MONIASENNUS

SF a3,t

a3,t

Fv a3,t

a4,t a3,t

a1

a3,t

a1

a3,t

a3,t

ASENNUSVAIHTOEHDOT

a3,t

Liittimen suunta on yhdentekevä� Voidaan asettaa VAIHTOEHDON 1 tai 2 mukaisesti� DISCFA255

DISCFA280

DISCFA2120

VAIHTOEHTO 1

VAIHTOEHTO 2

KIINNIKKEET LIITIN DISC FLAT

RUUVIT n45°

DISCFA255 DISCFA280 DISCFA2120

n0°

pultit kiinnitykseen puuhun

aluslevyt puulle

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

[kpl - Ø]

8 - KKF AISI410 Ø5 8 - KKF AISI410 Ø7 16 - KKF AISI410 Ø7

2 - KKF AISI410 Ø5 2 - KKF AISI410 Ø7 2 - KKF AISI410 Ø7

1 - AI601 M12 1 - AI601 M16 1 - AI601 M20

1 - AI9021 M12 1 - AI9021 M16 1 - AI9021 M20

120 | DISC FLAT A2 | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


STAATTISET ARVOT SEKUNDÄÄRIPALKKIIN PUOLEN LUJUUDET liitin

ruuvit Ø x L

bJ,min x hJ,min

Rv,screws,k = Rlat,screws,k

[mm]

[mm]

[kN]

KKF AISI410 Ø5 x 50 KKF AISI410 Ø5 x 60 KKF AISI410 Ø5 x 70 KKF AISI410 Ø6 x 80 KKF AISI410 Ø6 x 100 KKF AISI410 Ø6 x120 KKF AISI410 Ø6 x 80 KKF AISI410 Ø6 x 100 KKF AISI410 Ø6 x 120

DISCFA255

DISCFA280

DISCFA2120

100 x 100 110 x 110 130 x 130 150 x 150 180 x 180 210 x 210 160 x 160 190 x 190 220 x 220

Rax,screws,k [kN]

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

6,20 7,24 8,27 12,41 14,89 18,61 24,82 29,78 37,23

7,32 8,53 9,75 14,63 17,56 21,95 29,26 35,12 43,89

10,98 12,81 14,64 21,96 26,35 32,94 41,82 50,18 62,73

12,95 15,10 17,26 25,89 31,07 38,84 49,30 59,16 73,95

LEIKKAUSLUJUUDET PÄÄELEMENTIN PUOLELLA Rv,main,k(6) [kN]

liitin ILMAN JYRSINTÄÄ palkki DISCFA255 DISCFA280 DISCFA2120

JYRSINNÄLLÄ pilari

palkki

pilari

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

11,1 15,0 25,7

11,5 15,2 26,6

13,5 20,2 32,5

14,7 22,2 35,6

21,3 32,9 58,5

24,0 37,2 67,0

27,7 45,2 78,5

32,3 53,0 92,1

Rlat,main,k(6) [kN]

liitin

JYRSINNÄLLÄ (5)

ILMAN JYRSINTÄÄ palkki DISCFA255 DISCFA280 DISCFA2120

pilari

palkki

pilari

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

C24(1)

C50(2)

13,5 20,2 32,5

14,7 22,2 35,6

11,1 15,0 25,7

11,5 15,2 26,6

27,7 45,2 78,5

32,3 53,0 92,1

21,3 32,9 58,5

24,0 37,2 67,0

VETOLUJUUDET PÄÄELEMENTIN PUOLELLA liitin

Rax,main,k [kN]

DISCFA255 DISCFA280 DISCFA2120

C24(3)

C50(4)

6,8 12,5 17,6

8,5 15,6 22,0

LIITOKSEN JÄYKKYYS Siirtymäkerroin voidaan laskea standardin ETA 19/0706 mukaisesti seuraavIlla lausekkeIlla: Kax,ser = 150 kN/mm Kv,ser = Klat,ser =

ρm1,5 d kN/mm 23

Kv,ser = Klat,ser = 70

d2 kN/mm

puu-puu-liitoksissa oleville leikkauskuormitetuille liittimille teräs-puu-liitoksissa oleville leikkauskuormitetuille liittimille

jossa: • d on pultin halkaisija millimetreinä; • ρm on pääelementin keskimääräinen tiheys, yksikössä kg/m3�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | DISC FLAT A2 | 121


HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti� Laskelmassa otettiin huomioon havupuu, jonka ρk = 350 kg/m3�

• Liittimen ominaislujuusarvot saadaan seuraavasti:

(2)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti� Laskelmassa otettiin huomioon havupuu, jonka ρk = 430 kg/m3�

(3)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti tyypin DIN9021 aluslevyillä, ja ne on laskettava uudelleen, jos käytetään muita aluslevyjä� Laskelmassa on otettu huomioon fc,90,k=2,4 MPa�

(4)

Arvot laskettu ETA-19/0706:n mukaisesti tyypin DIN9021 aluslevyillä, ja ne on laskettava uudelleen, jos käytetään muita aluslevyjä� Laskelmassa on otettu huomioon fc,90,k=3,0 MPa�

(5)

Jos liitintä käytetään pääpalkin jyrsinnän kanssa, ja siihen kohdistuu kuormitus Flat, on tehtävä suljettu pyöreä jyrsintä�

(6)

Lujuusarvot on laskettu pultin hyödylliselle pituudelle: - ta = 100 mm DISCFA255:lle; - ta = 120 mm DISCFA280:lle; - ta = 160 mm DISCFA2120:lle� Jos pituus on pidempi tai lyhyempi, lujuudet voidaan laskea standardin ETA19/0706 mukaisesti�

Rv,k = min

Rax,k = min

Rlat,k = min

Rv,screws,k Rv,main,k Rax,screws,k Rax,main,k Rlat,screws,k Rlat,main,k

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

Rd =

Rk kmod γM

• Yhdistetyissä kuormituksissa Fv, Fax ja Flat on noudatettava seuraavaa lauseketta:

Fax,d Rax,d

2

+

Fv,d Rv,d

+

Flat,d Rlat,d

≥ 1

• Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� • Teräksestä tai betonista valmistetun pääelementin osalta suunnittelijan on laskettava Rv,main,k, Rax,main,k ja Rlat,main,k� Mitoituksen asiaankuuluvat arvot lasketaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisilla kertoimilla γM� • Mahdollisisa asennusvaihtoehtoja sekundääripalkkiin on kaksi (vaihtoehto 1 / vaihtoehto 2)� Lujuus ei muutu kummassakaan tapauksessa� Jos kyseessä on moniasennus, on suositeltavaa asentaa liittimet vuorotellen vaihtoehdoilla 1 ja 2� • Kun käytetään useita liittimiä, ruuvin puolen lujuudet (Fv,screws, Fax,screws, Flat,screws) voidaan kertoa liittimien määrällä� • Jos käytetään useita liittimiä, pääelementin puoleisen liitoksen laskee suunnittelija standardin EN 1995-1-1 lukujen 8�5 ja 8�9 mukaisesti� • Samanpituisia ruuveja on käytettävä kaikissa rei’issä�

122 | DISC FLAT A2 | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


JOTKIN YHTEISTYÖT SYNTYVÄT KESTÄMÄÄN

CTC, liitin puu-betonilattioiden yhteistyöhön CE-sertifikaatti mahdollistaa 5 tai 6 cm:n betonilaatan liittämisen lattian puupalkkeihin, jolloin saat uuden puu-betonirakenteen, jolla on poikkeuksellinen kestävyys ja erinomainen staattinen ja akustinen suorituskyky. Hyväksytty, itseporautuva, peruutettavissa oleva, nopea ja ei-invasiivinen järjestelmä. Tutustu siihen heti!

www.rothoblaas.com


VGU

ETA 11/0030

RUUVAUSOHJAIN 45° VGS:LLE TURVALLISUUS VGU-aluslevy mahdollistaa VGS-ruuvien asennuksen 45° kaltevuuteen teräslevyille� CE-merkitty aluslevy ETA 11/0030 mukaisesti�

LUJUUS VGU:n käyttö VGS-ruuveilla, jotka on kallistettu 45° teräslevyille, palauttaa ruuvin liukuvastusarvot�

KÄYTÄNNÖLLISYYS Ergonominen muoto takaa lujan ja tarkan otteen asennuksen aikana� Kolme ruuvausohjainversiota, jotka ovat yhteensopivia VGS Ø9:n, Ø11:n ja Ø13 mm:n kanssa eri paksuisille levyille�

OMINAISUUDET FOKUS

45° teräs-puu-liitokset

LEVYN PAKSUUS

3,0 - 20,0 mm

LEVYN REIKÄ

uritettu

ALUSLEVYN

9,0 | 11,0 | 13,0 mm

VIDEO Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • tiheät puulajit Käyttöluokat 1 ja 2�

124 | VGU | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


VETOLUJUUS Ihanteellinen liitoksille, joissa tarvitaan suurta vetolujuutta tai liukuvastusta� Voidaan käyttää levyille VGU PLATE T�

VGU PLATE T Ihanteellinen yhdistettynä VGU PLATE T -levyihin jäykkien liitosten luomiseksi ja momenttivoimien osittaiseksi palauttamiseksi�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU | 125


KOODIT JA MITAT ALUSLEVY VGU KOODI

ruuvi

dv

[mm]

[mm]

kpl

VGU945

VGS Ø9

5

25

VGU1145

VGS Ø11

6

25

VGU1345

VGS Ø13

8

25

APUKEHIKKO JIG VGU KOODI

aluslevy

dh

dv

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

JIGVGU945

VGU945

5,5

5

1

JIGVGU1145

VGU1145

6,5

6

1

JIGVGU1345

VGU1345

8,5

8

1

kpl

dh

HSS PUUPORANTERÄT KOODI

dv

LT

LE

[mm]

[mm]

[mm]

5

150

100

1

F1599106

6

150

100

1

F1599108

8

150

100

1

kpl

F1599105

LE LT

LUKITUSRENGAS HSS-TERILLE KOODI

dv

dint

dext

[mm]

[mm]

[mm]

dint

F2108005

5

5

10

10

F2108006

6

6

12

10

F2108008

8

8

16

10

dext

dv = esiporausreiän halkaisija

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

VGU: hiiliteräs S235 galvaanisella sinkityksellä� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Teräs-sahatavara-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] VGS

täyskierreliitin

126 | VGU | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

9-11-13

564


GEOMETRIA

D2 D1

H h L Aluslevy

VGU945

VGU1145

VGU1345

VGS-ruuvin läpimitta

d1

[mm]

9,0

11,0

13,0

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

5,0

6,0

8,0

Sisähalkaisija

D1

[mm]

9,7

11,8

14,0

Ulkohalkaisija

D2

[mm]

19,0

23,0

27,4

Pohjan pituus

L

[mm]

31,8

38,8

45,8

Pohjan korkeus

h

[mm]

3,0

3,6

4,3

Kokonaiskorkeus

H

[mm]

23,0

28,0

33,0

VGS ruuvit, joiden pituus on L > 300 mm� Suositellaan esiporausta Ø5 mm� Asennus on tehtävä siten, että kuormitukset jakautuvat tasaisesti kaikkiin asennettuihin VGU-aluslevyihin�

ASENNUS LF

BF

SPLATE

Aluslevy

VGU945

min� 33,0 Uritetun reiän pituus LF [mm] max� 34,0 min� 14,0 Uritetun reiän leveys BF [mm] max� 15,0 min� 3,0 Teräslevyn paksuus SPLATE [mm] max� 12,0* (*) Suuremmille paksuuksille on välttämätöntä toteuttaa teräslevyn alaosassa senkkaus�

VGU1145

VGU1345

min� 41,0 max� 42,0 min� 17,0 max� 18,0 min� 4,0 max� 15,0*

min� 49,0 max� 50,0 min� 20,0 max� 21,0 min� 5,0 max� 15,0*

PUU-TERÄS-SOVELLUS SUOSITELTU ASENNUSMOMENTTI: Mins NO IMPACT

G V

mm

G

Mins = 50 Nm

V

VGS Ø13

X

Mins = 40 Nm

S

VGS Ø11 L ≥ 400 mm

Mins X

Mins = 30 Nm S

VGS Ø11 L < 400 mm

X

X

510

X

Mins = 20 Nm

X

VGS Ø9

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU | 127


ASENNUS ESIPORAUSTA VARTEN OLEVAN APUVÄLINEEN AVULLA

Esiporausapuväline mahdollistaa 45° esiporauksen tekemisen, joka helpottaa ruuvausvaihetta�

1

2

V

Tee apukehikon avulla esiporaus käyttäen erityistä terää (vähintään 20 mm)�

NO IMPACT

S

G

Aseta VGU-aluslevy sopivaan paikkaan ja käytä oikean halkaisijan omaavaa JIG-VGU-apuvälinettä�

X

X

X

V

S

G

45° X

X

X

3

4

Aseta ruuvi ja noudata asennuskulmaa 45°�

Käyttäen ruuvinväännintä, joka EI OLE ISKEVÄ, kiristä ruuvi noin 1 cm:n etäisyydelle aluslevystä�

Mins X

X

S X

S X

G

V

S

X

X X

S

X

G

V

S

X

X

V

S

G

X

X

S

G

X

V

X

X

X

V

S

G

X

X

X

Kiristä ruuvi loppuun kiristysmomenttiavaimella käyttäen oikeaa maksimiasennusmomenttia�

128 | VGU | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

X

X

5

6

Suorita toimenpide kaikille aluslevyille�

G

V

G

V G

X

510

G

X X

mm

X

S

X

V

X

V


ASENNUS ILMAN ESIPORAUSTA

LF

V

NO IMPACT

S

G

Aseta teräslevy puun päälle ja aseta VGU-aluslaatat tarkoituksenmukaisiin aukkoihin�

X

X

X

V

S

G

45° X

X

X

1

2

Aseta ruuvi ja noudata asennuskulmaa 45°�

Käyttäen ruuvinväännintä, joka EI OLE ISKEVÄ, kiristä ruuvi noin 1 cm:n etäisyydelle aluslevystä�

Mins X

X

S X

S

G V

S

X

G

V

X

G

X

X X

S

X

V

S

X

G

V

G

510

G

X X

mm

X

S

X

V

X

V

X

V

S

G

X

X

S

G

X

V

X

X

X

V

S

G

X

X

X

Kiristä ruuvi loppuun kiristysmomenttiavaimella käyttäen oikeaa maksimiasennusmomenttia�

X

X

3

4

Suorita toimenpide kaikille aluslevyille�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU | 129


STAATTISET ARVOT | TERÄS-SAHATAVARA-LIITOS LIUKUMISVASTUS RV Fv SPLATE

45°

L

S

g

Fv

Amin d1

VGU

VGS d1

puu L

[mm] [mm]

puu

teräs

Sg

Amin

RV,k(1)

Sg

Amin

RV,k(1)

Sg

Amin

RV,k(1)

Rtens,k 45°(2)

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

SPLATE

VGU945

9

3 mm

11

7 mm

12 mm

100

80

75

6,43

75

75

6,03

65

65

5,22

120

100

90

8,04

95

85

7,63

85

80

6,83

140

120

105

9,64

115

100

9,24

105

95

8,44

160

140

120

11,25

135

115

10,85

125

110

10,04

180

160

135

12,86

155

130

12,46

145

125

11,65

200

180

145

14,46

175

145

14,06

165

135

13,26

220

200

160

16,07

195

160

15,67

185

150

14,87

240

220

175

17,68

215

170

17,28

205

165

16,47

260

240

190

19,29

235

185

18,88

225

180

18,08

280

260

205

20,89

255

200

20,49

245

195

19,69

300

280

220

22,50

275

215

22,10

265

205

21,29

320

300

230

24,11

295

230

23,71

285

220

22,90

340

320

245

25,71

315

245

25,31

305

235

24,51

360

340

260

27,32

335

255

26,92

325

250

26,12

380

360

275

28,93

355

270

28,53

345

265

27,72

400

380

290

30,54

375

285

30,13

365

280

29,33

440

420

315

33,75

415

315

33,35

405

305

32,54

480

460

345

36,96

455

340

36,56

445

335

35,76

520

500

375

40,18

495

370

39,78

485

365

38,97

SPLATE

VGU1145

puu

4 mm 100

75

75

10 mm 7,37

70

70

15 mm 6,88

60

60

5,89

125

100

90

9,82

95

85

9,33

85

80

8,35

150

125

110

12,28

120

105

11,79

110

100

10,80

175

150

125

14,73

145

125

14,24

135

115

13,26

200

175

145

17,19

170

140

16,70

160

135

15,71

225

200

160

19,64

195

160

19,15

185

150

18,17

250

225

180

22,10

220

175

21,61

210

170

20,63

275

250

195

24,55

245

195

24,06

235

185

23,08

300

275

215

27,01

270

210

26,52

260

205

25,54

325

300

230

29,46

295

230

28,97

285

220

27,99

350

325

250

31,92

320

245

31,43

310

240

30,45

375

350

265

34,38

345

265

33,88

335

255

32,90

400

375

285

36,83

370

280

36,34

360

275

35,36

450

425

320

41,74

420

315

41,25

410

310

40,27

500

475

355

46,65

470

350

46,16

460

345

45,18

550

525

390

51,56

520

390

51,07

510

380

50,09

600

575

425

56,47

570

425

55,98

560

415

55,00

700

675

495

66,30

670

495

65,80

660

485

64,82

800

775

570

76,12

770

565

75,63

760

555

74,64

130 | VGU | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

17,96

26,87


STAATTISET ARVOT | TERÄS-SAHATAVARA-LIITOS LIUKUMISVASTUS RV Fv SPLATE

45°

L

S

g

Fv

Amin d1

VGU

VGS d1

puu L

[mm] [mm]

puu

teräs

Sg

Amin

RV,k(1)

Sg

Amin

RV,k(1)

Sg

Amin

RV,k(1)

Rtens,k 45°(2)

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

SPLATE

VGU1345

13

puu

5 mm

10 mm

15 mm

100

65

65

7,54

60

60

6,96

50

55

5,80

150

115

100

13,35

110

100

12,77

100

90

11,61

200

165

135

19,15

160

135

18,57

150

125

17,41

300

265

205

30,76

260

205

30,18

250

195

29,02

400

365

280

42,37

360

275

41,79

350

265

40,63

500

465

350

53,97

460

345

53,39

450

340

52,23

600

565

420

65,58

560

415

65,00

550

410

63,84

37,48

HUOMAUTUKSET: (1)

Littimen ulosvetolujuus on arvioitu olettaen 45° kulma syysuunnan ja liittimen välille ja tehollinen kierteen pituus joka on yhtä suuri kuin Sg�

(2)

Liittimen vetolujuus on arvioitu olettaen 45° kulma syysuunnan ja liittimen välille�

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0030:n mukaisesti�

• SPLATE:n väliarvoja varten on mahdollista interpoloida lineaarisesti� • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3� • Puuelementtien ja teräslevyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� • Riville liittimiä n, jotka ovat yhdensuuntaisia kuormituksen Fv kanssa, suositellaan, että tehollinen kantokyky arvioidaan seuraavasti: Rv,d,tot = nef · Rv,d ja nef = max { 0,9 n ; n0,9 }

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo on minimi puupuolen resistanssin (RV,d) ja mitoittavan teräspuolen resistanssin (Rtens,d45°) välillä�

RV,d = min

RV,k kmod γM Rtens,k 45° γM2

Kertoimet kmod ja γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi� • Liitoksen oikeaa toteutusta varten pitää liittimen kannan olla täysin VGU-aluslevyn sisällä�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU | 131


VGU PLATE T

TIMBER

LEVY VETOVOIMILLE MOMENTTILIITOS Yhdessä VGU-aluslevyn ja VGS-ruuvien kanssa mahdollistaa momenttikuormitusten siirtämisen palkki-pilari-liitoksiin�

VEDOSSA OLEVA LIITOS VGS-ruuvien ansiosta, jotka on asennettu 45° kulmassa, mahdollistaa suurten vetokuormitusten siirron�

ASENNUKSEN HELPPOUS Levy on varustettu VGU-aluslevyjen kotelointiaukoilla, joihin VGS-ruuvit voidaan asettaa 45° kulmassa�

OMINAISUUDET FOKUS

palkki-pilari momenttiliitokset

PUUPROFIILIT

vähintään 120 x 120 mm, enintään 280 x 400 mm

MOMENTTILUJUUS

Mk enintään 20 kNm

KIINNIKKEET

VGU, VGS

MATERIAALI Kaksiulotteinen rei’itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL Käyttöluokat 1 ja 2�

132 | VGU PLATE T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KATOKSET JA PERGOLAT Kiitos palkki-pilari lukitusliitoksen, joka voidaan toteuttaa VGU PLATE T:llä, VGU:lla ja VGS:llä, on mahdollista helposti luoda pieniä rakenteita�

VETO JA PURISTUS Momenttiliitos hajautuu VGU PLATE T -levyn absorboimaksi vetovaikutukseksi ja puun absorboimaksi puristusvaikutukseksi, tai kuten tässä tapauksessa DISC FLAT -piiloliittimen absorboimaksi�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU PLATE T | 133


KOODIT JA MITAT KOODI

B

L

s

B

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

VGUPLATET185

88

185

3

1

VGUPLATET350

108

350

4

1

B

s L

L

s

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

VGU PLATE T: hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1) F1

F1

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset M

MUUT TUOTTEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] VGS

täyskierreruuvi

9-11

564

VGU

aluslevy 45°

9-11

124

GEOMETRIA VGUPLATET185

VGUPLATET350

3

Ø5

Ø5

185 Ø14

350 Ø17 33 16

41

46 88

37 41 17 55 108

134 | VGU PLATE T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

4


ASENNUS JA VÄHIMMÄISETÄISYYDET ETÄISYYS REUNASTA a 2,CG d ruuvi

a2,CG

[mm]

B1,min

[mm]

[mm]

VGUPLATET185

9

≥ 4d

36

120

VGUPLATET350

11

≥ 4d

44

150

B1,min a2,CG

RUUVIN PAINOPISTEEN JA KUORMITETUN PÄÄN ETÄISYYS a1,CG d ruuvi

a1,CG

Lscrew,min(1)

[mm]

[mm]

[mm]

H1,min (1) B2,min (1) [mm]

VGUPLATET185

9

≥ 10d

90

120

90

150

VGUPLATET350

11

≥ 10d

110

175

125

260

(1)

H1,min

[mm]

a1,CG

Voimassa oleva raja-arvo, kun otetaan huomioon levyn keskilinja, joka on keskitetty puuelementtien rajapintaan, käyttäen kaikkia liittimiä�

B2,min

SIJOITUS VGU PLATE T -levyjä voidaan käyttää veto- tai momenttiliitännöissä; sijoitus on tehtävä kallistettujen ruuvien vähimmäisetäisyyksien mukaisesti� Ø5-reiät on suunniteltu asentamaan levy LBA Ø4/LBS Ø5:llä ennen kallistettujen ruuvien kiinnittämistä aluslevyllä; VGU:iden kokoonpanotiedot ovat sivulla 128-129� Näytetään molempien levyjen liittimien kiinteät etäisyydet�

32,5

120

35

78

124

Suunnitteluvaatimuksista riippuen on mahdollista luoda piiloliitos jyrsimällä puuosat taulukossa esitettyjen ohjeiden mukaisesti�

a

a

c

c

b

b

Jyrsinnän mitat a

b

c

[mm]

[mm]

[mm]

VGUPLATET185

90

25

215

VGUPLATET350

110

30

380

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU PLATE T | 135


STAATTISET ARVOT PIILOLIITOS

F1

F1

F1

F1

B1

H1

KOODI

R1,k

elementin mitat kiinnikkeet B1

H1

[mm]

[mm]

120 VGUPLATET185

VGUPLATET350

180

kpl

R1,k tens

R1,k plate

[kN]

[kN]

[kN]

35,9

39,3

100,3

95,9

9 x 220

2+2

32,1

2+2

38,6

9 x 260

2+2

38,6

9 x 320

2+2

48,2

9 x 320

2+2

48,2

VGU945

280

9 x 380

2+2

57,9

200

11 x 275

4+4

91,6

240

11 x 325

4+4

110,0

240

11 x 325

4+4

110,0

11 x 375

4+4

128,3

280

11 x 375

4+4

128,3

320

11 x 450

4+4

155,8

280

200

[mm]

VGU1145

steel plate

R1,k ax

9 x 260

240

160

nv

160

240

160

VGS - d1 x L

200 200

140

VGU

R1,k

screw

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 ja ETA-11/0030 mukaiset� • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

R1,k ax kmod γtimber R1,k tens γMsteel R1,k steel γMsteel

Md = min

Mk timber kmod γMtimber Mk steel γMsteel

γMsteel oletetaan kuten γM2 Kertoimet kmod, γM, γM2 oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

136 | VGU PLATE T | PIILOLIITOKSET PALKEILLE

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3� • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen� Kun käytetään momenttiliitoksia, on tarpeen ottaa käyttöön asianmukainen liitäntäjärjestelmä leikkauskuormien absorboimiseksi� • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; muissa olosuhteissa ne tulee varmistaa�


STAATTISET ARVOT PALKKI-PILARI MOMENTTILIITOKSET

B1

H1

M

B2

KOODI

elementtien mitat B2

(1)

[mm] 220 240 VGUPLATET185

240 290 290 330 330 370

VGUPLATET350

370 400 400 460

kiinnikkeet

B1

H1

[mm]

[mm]

120 140 160 160 180 200

VGU

Mk timber(2)

Mk steel(2)

[kNm]

[kNm]

2+2

2,9

4,0

2+2

4,5

5,0

9 x 260

2+2

5,1

5,0

9 x 320

2+2

7,3

6,0

VGS - d1 x L

nv

[mm]

kpl

160

9 x 220

200

9 x 260

200

VGU945

240 240

9 x 320

2+2

8,1

6,1

280

9 x 380

2+2

11,2

7,1

200

11 x 275

4+4

6,7

11,6

240

11 x 325

4+4

9,6

13,9

240

11 x 325

4+4

10,6

14,0

VGU1145

11 x 375

4+4

14,4

16,4

280

11 x 375

4+4

15,8

16,5

320

11 x 450

4+4

20,8

18,8

280

HUOMAUTUKSET: (1)

Pilarien vähimmäismitat taulukossa esitettyjen ruuvin pituuksien avulla, kun otetaan huomioon levy, joka on keskitetty puuelementtien rajapintaan�

(2)

Lujuusmomentit, jotka on laskettu elastis-lineaarisilla sidoksilla ottaen huomioon ruuvien muodonmuutokset kuormitusten jakautumisessa�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | VGU PLATE T | 137


NEO NEOPREENI-TUKILEVYT MITAT Nauhojen leveys on optimoitu yleisimmille palkkien poikkileikkauksille� Saatavana myös laattoina, jotka leikataan työmaan tarpeiden mukaan�

TUET Ihanteellinen rakenteellisiin tukiin ja staattisiin rajoitteisiin kahdella vapausasteella� Versiossa CE-merkintä käyttöönsoveltuvuuden varmistamiseksi�

CE-MERKINTÄ Versio on standardin EN 1337-3 mukaisesti ihanteellinen rakenteelliseen käyttöön�

MATERIAALI Luonnonkumi- ja styroksikumilevyt�

KÄYTTÖKOHTEET Betonin rakennetuet • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

138 | NEO | PIILOLIITOKSET PALKEILLE


KOODIT JA MITAT NEO 10 JA NEO 20 KOODI

kuvaus

NEO101280 NEO101680 NEO202080 NEO202480 NEO10PAL NEO20PAL

nauha nauha nauha nauha laatta laatta

s

B

L

[mm] [mm] [mm]

paino

kpl

[kg]

L

10 10 20 20 10 20

120 160 200 240 1200 1200

800 800 800 800 800 800

1,46 1,95 4,86 5,84 14,6 29,2

1 1 1 1 1 1

s

B

L

paino

kpl

B B

L

NEO 10 CE KOODI

kuvaus

[mm] [mm] [mm] NEO101680CE NEO102080CE

L

[kg]

nauha nauha

10 10

160 200

800 800

1,60 2,00

1 1

kuvaus

s

B

L

paino

kpl

B

NEO 20 CE KOODI

[mm] [mm] [mm] NEO202080CE NEO202480CE

nauha nauha

20 20

200 240

800 800

L

[kg] 4,00 4,80

1 1

B

TEKNISET TIEDOT NEO Ominaisuudet

arvot g/cm3

Ominaispaino

1,25

NEO CE Ominaisuudet

standardit

arvot g/cm3

Ominaispaino Moduuli G

-

EN 1337-3 p. 4.3.1.1

Vetolujuus

-

ISO 37 tyyppi 2

Minimimurtovenymä

-

ISO 37 tyyppi 2

Minimirepimislujuus

24 h; 70 °C

Puristuksen jälkeinen jäännösmuodonmuutos

välike 9,38 - 25 %

Otsoninkestävyys

venymä: 30 % - 96 h; 40 °C ± 2 °C; 25 pphm

Nopeutettu vanhentaminen

(suurin ero käyttämättömään arvoon)

Kovuus

MPa painettu näyte näyte tuesta painettu näyte näyte tuesta

MPa %

1,25 0,9 ≥ 16 ≥ 14 425 375

ISO 34-1 metodi A

kN/m

≥ 8

ISO 815 / 24 h 70 °C

%

≤ 30

ISO 1431-1

nähty

ei säröilyä

ISO 188

-

- 5 + 10

7 d, 70 °C

ISO 48

IRHD

60 ± 5

Vetolujuus

7 d, 70 °C

ISO 37 tyyppi 2

%

± 15

Murtovenymä

7 d, 70 °C

ISO 37 tyyppi 2

%

± 25

PURISTUSLUJUUS: • Yksinkertaisten tyynytukien ominaispuristuslujuus Rk lasketaan standardin EN 1337-3 mukaisesti�

Rk = min 1,4 G

A2 lp 1,8t

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd=Rk/ γM Kerroin γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi�

;7 A G

jossa A=pinta-ala, lp= kehä ja t=laatan paksuus�

PIILOLIITOKSET PALKEILLE | NEO | 139EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY

XEPOX KAKSIKOMPONENTTINEN EPOKSILIIMA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 146

SHARP METAL KYNSILEVYT

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 160

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | 143


HAJAUTETUT JA KESKITETYT LIITOKSET

VOIMANSIIRTOTAPA Liitokset, joissa on liittimet sylinterimäisellä varrella välittävät kuorman korkeiden ja hyvin paikallisten leikkausvoimien kautta: ne välittyvät rakenteellisiin elementteihin epätasaisesti, mikä aiheuttaa siirtymisvoiman rajoitettuun puutilavuuteen (merkitty sinisellä viereisessä kuvassa)�

Liitos liittimillä, joissa on sylinterimäinen varsi�

XEPOX-epoksiliiman ja SHARP METAL -tekniikan avulla kuorma voidaan hajauttaa erittäin laajalle alueelle verrattuna sylinterimäisen varren omaavaan liittimeen� Tämä johtaa puukomponentin homogeenisempään ja lievempään kuormitukseen�

Liitos liimattu XEPOXilla�

Liitos SHARP METAL:in avulla�

SKAALAUSTEKIJÄT Sylinterimäisen varren liitosten halkaisija on yleensä 4-20 mm ja kuormitusvoimat ovat suhteessa tähän kokoon� Koska voima on keskittynyt, näiden liittimien käyttö edellyttää vähimmäisetäisyyksien ja liitinvälien noudattamista, jotta jännittyneeseen puukuituun ei tule hauraita murtumia� Lisäksi käytettäessä halkaisijaltaan suuria liittimiä puuelementtien reikiä vastaava kokonaispoikkileikkaus heikkenee merkittävästi� SHARP METAL -koukkupinnan mekaaninen hammastus ja XEPOX-liiman puurakenteeseen tunkeutuminen mahdollistavat kuormituksen jakautumisen koko liitetylle puualueelle, jolloin vältetään halkeaminen ja poikkileikkauksen heikkeneminen� 144 | HAJAUTETUT JA KESKITETYT LIITOKSET | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


HAJAUTETTUJEN VOIMIEN LIITÄNTÖJEN MONIPUOLISUUS Hajautettujen voimien avulla toimivat tekniikat pystyvät mukautumaan erilaisiin suunnitteluratkaisuihin erilaista kantavuusmekanismia käyttäen� XEPOX-epoksiliima- ja SHARP METAL -tekniikat pystyvät muodostamaan liitokset kahden puuelementin välille ja siirtämään leikkausjännityskuormia pinnoille�

SHARP METAL

XEPOX

Lisäksi hajautettujen voimien mekanismi soveltuu myös liitoksiin, jotka on tavallisesti toteutettu sylinterimäisen varren omaavilla liittimillä, lisaten liitosten jäykkyyttä ja lujuutta�

LOCK SHARP

MOMENTTILIITOKSET hiekkapuhallettu levy

Vs G Ms

Ns

d

e

rei’itetty levy

SHARP METAL -tekniikkaa käytetään suoraan liittimeen, mikä lisää ruuvien lujuutta�

Uraan piilotettu levy siirtää kuormat hartsin ansiosta, joka kiinnittyy täydellisesti hiekkapuhallettuun levyyn tai kiinnittyy reikiin, jos se porataan�

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | HAJAUTETUT JA KESKITETYT LIITOKSET | 145


XEPOX

EN 1504-4

KAKSIKOMPONENTTINEN EPOKSILIIMA LUOTETTAVA Kestävyydestä on osoituksena sen 30 vuotta jatkunut käyttö puurakentamisessa�

SUORITUSKYKYINEN Korkean suorituskyvyn kaksikomponenttinen epoksiliima� Liitosten lujuus riippuu yksinomaan puumateriaalista liiman ylivertaisen lujuuden ansiosta�

MONIPUOLINEN Patruunassa käytännöllistä ja nopeaa käyttöä varten, koot 3 litraa ja 5 litraa suurempia tilavuusliitoksia varten�

OMINAISUUDET FOKUS

rakenteellinen liimasidos

TYYPIT

tankoliitokset, liitokset rei’itetyillä tai hiekkapuhalletuilla levyillä

VALIKOIMA

5 tuotetta sopivat kaikkiin asennustarpeisiin

KÄYTTÖ

voidaan käyttää suihkuttamalla, pensselillä, kaatamalla tai lastalla viskositeetista riippuen

VIDEO Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

MATERIAALI Kaksikomponenttinen epoksiliima�

KÄYTTÖKOHTEET Leikkausliitokset, aksiaalinen toiminta ja momentti seuraaville materiaaleille • massiivipuu ja liimapuu • CLT • betoni

146 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


RAKENTEELLINEN Erinomainen monisuuntaisten jäykkien liitosten rakentamiseen�

STAATTINEN KONSOLIDOINTI Voidaan käyttää puumateriaalin rekonstruointiin yhdessä metallitankojen ja muiden materiaalien kanssa�

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | XEPOX | 147


KOODIT JA MITAT PURKIT

PATRUUNAT

KOODI

kuvaus

sisältö

kpl

KOODI

kuvaus

XEPOXP3000

P - pohjustustuote

XEPOXL3000

L - neste

XEPOXL5000 XEPOXF3000

F - luidi

XEPOXF5000 XEPOXG3000

G - geeli

sisältö

kpl

[ml]

[ml] A + B = 3000

1

XEPOXF400

F - luidi

400

1

A + B = 3000

1

XEPOXD400

D - paksu

400

1

A + B = 5000

1

A + B = 3000

1

A + B = 5000

1

A + B = 3000

1

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET KOODI

kuvaus

MAMDB

kaksipatruunainen pistooli

kpl 1

STINGXP

sekoitusnokka

1

KÄYTTÖTARKOITUKSET XEPOX P - pohjustustuote Kaksikomponenttinen epoksiliima, jonka viskositeetti on erittäin alhainen ja korkea imeytyvyys, hiilikuitu- tai lasinauhoilla/-kankailla vahvistettaviin rakenteisiin. Hyödyllinen myös hiekkapuhallettujen levyjen SA2.5/SA3 (ISO 8501) suojaamiseen ja FRP-osien (Fiber Reinforced Polymers) rakentamiseen. Voidaan levittää rullalla, ruiskulla ja pensselillä. Säilyy 36 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa lämpötilassa +5 °C - +30 °C.

A

B

Komponentin A luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2. Komponentin B luokitus: Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1;Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.

XEPOX L - neste Kaksikomponenttinen epoksiliima rakenteellisiin sovelluksiin, hyvin nestemäinen, soveltuu valuun hyvin syviin pystysuoriin reikiin ja suuriin liitoksiin, joissa on piilokappaleet erittäin syvissa urissa tai hyvin pienet aukot (1 mm tai enemmän), aina mahdollisten vuotokohtien huolellisen sulkemisen jälkeen. Kaadettava ja injektoitava annosteltava. Säilyy 36 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa lämpötilassa +5 °C - +30 °C.

A

B

Komponentin A luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2. Komponentin B luokitus: Acute Tox. 4; STOT RE 2; Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.

XEPOX F - fluidi Rakenteellisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettu nestemäinen kaksikomponenttinen epoksiliima, jota voidaan käyttää reikiin injektoitaessa ja uriin vuotojen tiivistyksen jälkeen. Suositellaan taitettujen liittimien (Turrini-Piazza-järjestelmä) lujittamiseksi puu-betonilattioihin, joissa on sekä uusia että jo olemassa olevat palkkeja; metallin ja puun välinen etäisyys noin 2 mm tai enemmän. Kaato pystysuoriin reikiin ja uriin metallilevyn tai tankojen sisäänviennin jälkeen. Kaadettava tai injektoitava patruunan kanssa. Säilyy 36 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa lämpötilassa +5 °C - 30 °C.

A

B

Komponentin A luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2. Komponentin B luokitus: STOT RE 2; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.

XEPOX D - paksu Tiksotrooppinen (paksu) kaksikomponenttinen epoksiliima rakennesovelluksiin, jota voidaan käyttää injektioissa erityisesti laminoiduissa puupalkeissa, massiivipuussa, muurauselementeissä ja raudoitetussa betonissa oleviin vaaka- tai pystyreikiin. Injektoitava patruunan kanssa. Säilyy 36 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa lämpötilassa +5 °C - +30 °C. Komponentin A luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2. Komponentin B luokitus: Repr. 1A; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.

XEPOX G - geeli Rakenteellisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettu kaksikomponenttinen epoksiliimageeli, jota voidaan käyttää lastan avulla myös pystysuorilla pinnoilla ja pinnoilla, joiden paksuus on merkittävä tai epäsäännöllinen. Soveltuu erittäin suuriin puisiin päällekkäisyyksiin ja rakennevahvisteiden liimaamiseen lasikuitu- tai hiilikuitukangasta käyttäen sekä puun tai metallin pinnoitukseen (verhoukseen). Lastalla levitettävä. Säilyy 36 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa lämpötilassa +5 °C - +30 °C. Komponentin A luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2. Komponentin B luokitus: Acute Tox. 4; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; STOT SE 3; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.

148 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY

A

B


TEKNISET OMINAISUUDET Ominaisuudet

Standardi

XEPOX P

XEPOX L

XEPOX F

XEPOX D

XEPOX G

Ominaispaino

ASTM D 792-66

≈ 1,10

≈ 1,40

≈ 1,45

≈ 2,00

≈ 1,90

Stoikiometrinen tilavuussuhde (A/B) (1)

-

100 : 50 (2)

100 : 50

100 : 50

100 : 50

100 : 50

Pot life 23 ± 2° 150 cc

ERL 13-70

[min]

-

50 ÷ 60

50 ÷ 60

50 ÷ 60

60 ÷ 70

Seoksen työstettävyysaika

ERL 13-70

[min]

25 ÷ 30

25 ÷ 30

25 ÷ 30

25 ÷ 30

-

Levityslämpötila (suhteellinen kosteus max 90%)

-

[°C]

10 ÷ 35

10 ÷ 35

10 ÷ 35

5 ÷ 40

5 ÷ 40

Ehdotettu paksuus

-

[mm]

0,1 ÷ 2

1÷2

2÷4

2÷6

1 ÷ 10

Normaali kitkajännite σ

EN 12188

[N/mm2]

21

27

25

19

23

Kalteva leikkauslujjus σ0 50°

EN 12188

[N/mm2]

94

70

93

55

102

Kalteva leikkauslujjus σ0 60°

EN 12188

[N/mm2]

106

88

101

80

109

Kalteva leikkauslujjus σ0 70°

EN 12188

[N/mm2]

121

103

115

95

116

Leikkaus-kitkalujuus τ

EN 12188

[N/mm2]

39

27

36

27

37

Yksittäinen puristuksesta johtuva murtokuormitus(3)

EN 13412

[N/mm2]

83

88

85

84

94

Kimmokerroin keskimääräinen puristuksessa

EN 13412

[N/mm2]

3438

3098

3937

3824

5764

Lämpölaajenemiskerroin (alueella -20 °C/+40 °C)

EN 177

[m/m∙°C]

7,0 x 10-5

7,0 x 10-5

6,0 x 10-5

6,0 x 10-5

7,0 x 10-5

Yksittäinen vedosta johtuva murtokuormitus(4)

ASTM D638

[N/mm2]

40

36

30

28

30

Kimmokerroin keskimääräinen vedossa(4)

ASTM D638

[N/mm2]

3300

4600

4600

6600

7900

Yksittäinen taipumisesta johtuva murtokuormitus(4)

ASTM D790

[N/mm2]

86

64

38

46

46

Kimmokerroin keskimääräinen taipumisessa(4)

ASTM D790

[N/mm2]

2400

3700

2600

5400

5400

Yksittäinen kuorma leikkausmurtumassa (punch tool)(4)

ASTM D732

[N/mm2]

28

28

28

19

25

Viskositeetti

-

[mPa∙s]

A = 1100 B = 250

A = 2300 B = 800

A = 14000 B = 11500

A = 300000 A = 450000 B = 300000 B = 13000

HUOMAUTUKSET: (1)

Komponentit pakataan valmiiksi pakattuina määrinä, käyttövalmiina. Suhde on tilavuutena (ei painona).

(2)

On suotavaa käyttää enintään yksi litra sekoitettua tuotetta kerrallaan. Komponenttien A:B painosuhde on noin 100:44,4.

(3)

Keskimääräinen arvo puru-/lastausjakson lopussa.

(4)

Testitulokset tutkimuksesta "Innovatiiviset puurakenneliitokset” - Politecnico di Milano.

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | XEPOX | 149


LEVITYS- JA SÄILYTYSLÄMPÖTILAT LIIMOJEN SÄILYTYS Epoksiliimoja tulee säilyttää kohtalaisessa lämpötilassa (suunnilleen +16°C/+20°C) sekä talvella että kesällä aina käyttöajankohtaan asti� Älä säilytä kylmässä, koska se lisää liimojen viskositeettia ja vaikeuttaa aineen kaatamista purkeista ja puristamista ulos patruunoista� Älä jätä pakkausta alttiiksi auringolle, se aiheuttaisi tuotteen lyhyemmän kovettumisajan� +16°C/+20°C

LIIMAN KÄYTTÖ Suositeltu ympäristön lämpötila, kun tuotetta levitetään on > +10 °C� Jos ympäristön lämpötila on liian matala, pakkaus on lämmitettävä vähintään tuntia ennen käyttöä tai levityskohdat ja metallikappaleet on lämmitettävä ennen tuotteen kaatamista� Jos lämpötila on sen sijaan liian korkea, on tarpeen kaataa liimaa jäähdytettynä välttäen päivän kuumimpia tunteja� +16°C/+20°C

REIKIEN JA URIEN KÄSITTELY Ennen liiman kaatoa tai injektiota, toteutetut rei’ät ja urat puussa tulee suojata sateelta ja ilmankosteudelta ja puhdistaa paineilmalla� Jos hartsitettavat osat ovat märkiä tai erittäin kosteita, ne on kuivattava� XEPOX-liimojen käyttö on tarkoitettu asianmukaisesti kuivatulle puulle, jonka kosteuspitoisuus on alle noin 18%�

μ ≤ 18%

LIITOKSET LIIMATUILLA TANGOILLA HARTSI Tankoliitokset soveltuvat toteutettaviksi kaksiakselisten patruunoiden ulospuristuksella, koska hartsimäärät ovat pieniä� Leikkaa nokan kärki, jotta voit muuttaa puristettavan liiman määrää� Pitkien tankojen liimaamiseen on suositeltavaa luoda täyttöreikiä tangon kanssa kohtisuorassa olevaan suuntaan�

150 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


MOMENTTILIITOKSET LEVYILLÄ METALLITUEN VALMISTELU Metalliliitosten vahvistuskappaleet on puhdistettava ja niistä on poistettava rasva� Sileät levyt voidaan rei’ittää tai ne on käsiteltävä SA2�5/SA3-luokan hiekkapuhallusprosessilla ja suojata sitten EPOX P:llä niiden hapettumisen välttämiseksi� Erityisesti kuumina kuukausina metallipintoja on suojeltava suoralta auringonvalolta�

PUUTUEN VALMISTELU Levitä jatkuvat teippinauhat pystysuorien reunojen lähelle teippinauhat sijoittaen ne noin 2÷3 mm päähän reunasta� Käytä sitten asetaattisilikoninarua ja paina niin, että se tarttuu myös vyöllä nauhalla suojattuihin pintoihin� Kaltevien elementtien urat on suljettava puisilla llistoilla tai levyillä siten, että ainoastaan uran pää jää näkyviin korkeimpaan kohtaan, josta liima imeytyy�

TUOTTEEN VALMISTUS

B

Käyttääksesi tuotetta purkeissa kaada kovetin (komponentti B) purkkeihin, jotka sisältävät epoksihartsia (komponentti A)� Sekoita kaksi eriväristä komponenttia yhteen voimakkaasti� Suositellaan sopivaa sekoitinta, jossa on sähkötyökaluun asennettu kaksoiskierre (vaihtoehtoisesti voidaan käyttää metallista vispilää), kunnes saadaan homogeenisen värinen seos� Kaada sitten saatu yhdiste� Seoksen jakamiseksi aukkoihin, joiden pituus on huomattava, kaadetaan suoraan sekoitupurkista, jos kyseessä on kaadettava tuote, tai tuotetta otetaan ja levitetään lastalla�

A

1

2

HARTSI On suositeltavaa käyttää ”hyödyllistä” tarralaakeria, joka toteutetaan asianmukaisella uralla rakenne-elementtien päähän ja joka toimii lisätakauksena kontaktijärjestelmän toimivuudelle� Suosittelemme, että metallilevyjen ja puun välissä olevien rakojen paksuus on 2÷3 mm sivua kohden� Jotta varmistettaisiin välikappaleiden oikea sijainti uran sisällä, on suositeltavaa sijoittaa välikappaleiden aluslevyt XEPOX P -suojan polymerointivaiheen aikana kiinnitettyihin välikappaleisiin�

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | XEPOX | 151


XEPOX-EPOKSILIIMAT HISTORIALLINEN TUOTEPERHE PUUELEMENTTIEN YHDISTÄMISEEN, JOKA PYSTYY VARMISTAMAAN ERINOMAISEN LUJUUDEN JA JÄYKKYYDEN PALAUTTAMISEN

XEPOX-epoksiliimat ovat kaksikomponenttisia hartseja, jotka on erityisesti suunniteltu läpäisemään puun mikrorakenne ja kiinnittymään siihen erittäin tehokkaasti sekä vähentämään hartsien tyypillistä kiteytymistä� Komponenttien A ja B seos aiheuttaa eksotermisen reaktion (lämmön kehittyminen) ja muodostaa kovettuneena kolmiulotteisen rakenteen, jolla on poikkeuksellisia ominaisuuksia, kuten kestävyys ajan mittaan, puuttuva vuorovaikutus kosteuden kanssa, erinomainen lämpöstabiilius, suuri jäykkyys ja kestävyys� Valmisteen jokaisella kemikaalilla tai mineraalilla on oma tehtävänsä, ja ne kaikki yhdessä edistävät liiman suorituskykyominaisuuksien saavuttamista�

KÄYTTÖKOHTEET XEPOX-tuotteiden erilaiset viskositeetit takaavat monipuolisen käytön erityyppisille liitoksille sekä uusissa rakenteissa että rakenteiden kunnostuksessa� Käytettäessä terästä, erityisesti hiekkapuhallettuja tai rei'itettyjä levyjä ja tankoja, saadaan aikaan korkea lujuus rajoitetussa paksuudessa�

1� JATKUVAN MOMENTIN LIITOS

2� KAKSI- TAI KOLMISUUNTAISET YHTEYDET

3� LAPALIITOS

4� VAHINGOITTUNEIDEN OSIEN KORJAUS

ESTEETTISET PARANNUKSET Patruunamuoto mahdollistaa myös sen käytön esteettisiin järjestelyihin ja liimaukseen pieninä määrinä�

152 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVYLIITOKSET LIIMATUILLA TANGOILLA Ohessa ilmoitetaan DIN 1052:2008 -standardiin ja Italian CNR DT 207:2018 -standardiin sisältyvät ohjeet�

TANKOJEN MINIMIETÄISYYDET VETO Tangot liimattu // syysuuntaan nähden a2

5d

a2,c

2,5d

VETO Tangot liimattu

syysuuntaan nähden

a2,c a2

a1

4d

a2

a2

4d

a2 a2,c

a1,t

2,5d

a2,c

2,5d

a2,c

a2,c a2 a2,c a1 a 1,t

a2 a

2,c

LEIKKAUS Tangot liimattu // syysuuntaan nähden a2

5d

a2,c

2,5d

a2,t

4d

LEIKKAUS Tangot liimattu

syysuuntaan nähden

a2,c a2

a1

7d

a2

a2

5d

a2

a1,CG

10d

a2,CG

a2,CG

4d

a2 a2,t a2,c

a2,CG

a1 a 1,CG

a2 a

2,c

Pienin sisäänvientipituus on: lmin = max

0,5 d2 10 d

LASKENTATAPA VETOLUJUUS Tangon, jonka halkaisija on d, vetolujuus on:

Rax,d = min

fyd Ares

teräsmurtuma

π d l fv,d

puun leikkausmurtuma

ft,0,d Aeff

puun vetomurtuma

Tehokkaaksi pinta-alaksi käsitetään neliöala, jonka sivun enimmäispituus on 6d; pinta-alaa pienennetään lyhyemmillä etäisyyksillä elementtien välillä tai reunasta� fyd

= teräksen myötölujuus

ft,0,d

= puun vetolujuuden mitoitusarvo

Liiman leikkauslujuus fv,k riippuu sisäänvientipituudesta

l [mm]

fv,k [MPa]

≤ 250

4

250 < l ≤ 500

5,25 - 0,005 x l

500 < l ≤ 1000

3,5 - 0,0015 x l

kaltevuuskulman α suhteessa syysuuntaan:

fv,α,k = fv,k (1,5 sin2α + cos2α)

154 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY

Aeff d

l


LEIKKAUSLUJUUS

fh,k⟂ = fh,k + 25%

Tangon leikkauslujuus voidaan laskea käyttämällä Johansenin tunnettuja pulttikaavoja seuraavin varotoimin� Jos tanko on liimattu kohtisuoraan kuituun nähden, puristusjännityslujuutta voidaan lisätä jopa 25%� ⟂

fh,k,// = 10% fh,k,⟂

Kuidun suuntaisesti liimattujen tankojen puristusjännityslujuus on 10% syysuuntaan nähden kohtisuorassa olevasta arvosta�

Köysivaikutus arvioidaan liimauksen antamana ulosvetolujuutena (murtuma b)� Jotta liimatun tangon lujuus saataisiin liimauskulmassa α, sen annetaan interpoloida lineaarisesti lujuusarvojen α välillä 0° ja 90° kulmassa�

TESTAUS XEPOXilla liimatun tangon ulosvetolaskelma raportoidaan vertaamalla tulosta Bielin yliopistossa suoritettuihin testeihin ja mittaamalla ylijäämälujuus testin ja laskelman välillä� Tämä osoittaa nykyisen turvamarginaalin: on kuitenkin muistettava, että testin tuloksena saatu arvo ei ole ominaisarvo eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi projektissa�

GEOMETRISET TIEDOT Testinäytteen sivu

80

mm

Aef

6400

mm

d

16

mm

l

160

mm

fyk

900

MPa MPa

ft,0,k

27

γM0

1

kmod

1,1

γM

1,3

Teräsmurtuma

162,9

kN

Puun leikkausmurtuma

29,0

kN

Puun vetomurtuma

146,2

kN

Rax,d = aksiaalista voimaa vastaava mitoituslujuus

29,0

kN

Rax,m = keskimääräinen kokeellinen aksiaalista voimaa vastaava lujuus

96,3

kN

f = ylijäämälujuuskerroin

3,3

HUOMAUTUKSET: Vetolujuus johdettiin testeissä käytettyjen testinäytteiden keskimääräisestä tiheydestä�

Laskelmissa otettiin huomioon kmod ja yM arvot standardin EN 1995 1-1 mukaisesti ja γM0 standardin EN 1993 1-1 mukaisesti�

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | XEPOX | 155


MOMENTTILIITOKSET LEVYILLÄ LASKENTATAPA | PÄÄN POIKKILEIKKAUS

εt = εs’

Momentista ja aksiaalisesta voimasta aiheutuvat jännitykset määritetään homogenoimalla poikkileikkauksen materiaalit, kun kyseessä on tasaisten poikkileikkausten säilyttäminen� Vain levyt absorboivat leikkausrasituksen� On myös tarpeen tarkistaa puun poikkileikkaukseen kohdistuvat rasitustekijät ja jännitykset�

σt = σs’ = σtot

M

εs

σs

LASKENTATAPA | MOMENTTIJAKAUMA RAJAPINNASSA TERÄS-LIIMA-PUU fv,rs

Momentti jaetaan rajapintojen lukumäärälle ja hajotetaan sen jälkeen jännityksiksi, kun otetaan huomioon sekä napainertia painopisteen ympärillä että puun erilaiset jäykkyydet� Näin saadaan suurimmat tangentiaaliset jännitykset kohtisuoraan ja syiden kanssa yhdensuuntaisesti, mikä on todennettava myös niiden vuorovaikutuksessa�

M Grs fv

G ≈ 10 x Grs

Puun leikkausten moduulissa punnittu puolikkaan kappaleen polaarinen jäyhyysmomentti suhteessa painopisteeseen: li h3 12

JP* =

li 3 h 12

G

Grs

Tangentiaalisten jännitysten laskeminen ja yhdistetty todentaminen: τmax,hor

τmax,hor

Md + MT,Ed 2 ni JP* 2

fv,d

τmax,vert fv,rs,d

h 2

G

Nd 2 ni Ai

τmax,vert

Md + MT,Ed e 2 ni JP*

Grs

Vd 2 ni Ai

2

≥ 1

TESTAUS XEPOXilla tehty kahden liitoksen momenttilaskelma raportoidaan vertaamalla tulosta Politecnico di Milanossa tehtyihin 4 pisteen taivutustesteihin� Määritetään testin ja laskelman välinen ylirasituskerroin, joka osoittaa, että liitosten laskennassa on hyvä turvamarginaali� Testin tuloksena saatu arvo ei ole ominaisarvo eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi projektissa�

P/2

P/2

l=6m

SELITYKSET: palkin kanta

σt

suurin puristusjännitys puussa

H

palkin korkeus

σs'

suurin puristusjännitys teräksessä

α1

palkkien kaltevuuskulma

σs

suurin vetojännitys teräksessä

ni

lisäkappaleiden lukumäärä

σtm

suurin taivutusvoima puussa

Si

metallilevyjen paksuus

τmax,hor

suurin vaakasuuntainen tangentiaalinen jännitys

τmax,vert

suurin pystysuuntainen tangentiaalinen jännitys

B

hi

metallilevyjen korkeus

li

metallilevyjen sisäänvientipituus

fv,d

leikkauslujuus syysuunnassa syitä vastaan kohtisuora leikkauslujuus parametri EC 1995 1-1:sta

Ai

kappaleen puolikkaan pinta-ala

fv,rs,d

e

levyn painopisteen ja pääliitoksen välinen epäkeskisyys

kc,90

Bn

palkin leveys ilman uraa

156 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


ESIMERKKI 1 | JATKUVA LIITOS 0,3 B

y B H Bn

200 mm 360 mm 182 mm

VVs s G G

H hi

x

PROJEKTIN MATERIAALIT JA TIEDOT Teräsluokka γM0

Ns

e e

Ms Ms

Ns

d

SOLMUN GEOMETRIA: PALKKI JA LEVYT ni 2 mm Si 5 mm hi 320 mm li 400 mm e 200 mm

Puuluokka GL24h 1,1 kmod 1,3 γM timber Hiekkapuhalletut metallilevyt luokkaa SA2�5/SA3 (ISO8501)�

0,4 B

li

S275 1

B B

i si

XEPOXIN KÄYTTÖ

Suojaa kappaleet hapettumiselta XEPOX P:llä� XEPOX F tai XEPOX L -liiman käyttö�

VARMENNUKSET Md

54,3 kNm

mitoitusmomentti

PÄÄLIITOKSEN TARKASTUS(1), (2) varmistus-% σt

10,6 MPa

53 %

σs'

185,8 MPa

68 %

σs

274,9 MPa

100 %

PUUN POIKKILEIKKAUKSEN VARMISTUS ILMAN URAA varmistus-% 70 %

14,1 MPa

σtm LIITÄNTÄPINTOJEN SUURIMMAN TANGENTIAALISEN JÄNNITTEEN VARMISTUS(3), (4)

varmistus-% 8,56*1011 Nmm2

JP* τmax,hor(3)

1,7 MPa

57 %

τmax,vert(3)

0,2 MPa

20 %

yhdistetty varmistus

60 %

Md = MRd

vaikuttava momentti = mitoitusmomentti

54,3 kNm

MTEST

kokeen lujuusmomentti

94,1 kNm

f

ylirasituskerroin

1,7

KUVAAJA VOIMA - SIIRTYMÄ 90

Venytettyjen ja puristettujen syiden vaakasuuntainen siirtymä keskellä�

80

Load [kN]

70

Kaaviossa esitetään venytettyjen syiden suurin siirtymä, mikä vahvistaa laskelman hypoteesin, jonka mukaan puu reagoi puristukseen yhdessä metallilevyjen kanssa ja siirtää neutraaliakselia ylöspäin�

60 50 40 30 20 10

YLÄREUNA ALAREUNA

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

1,5

Horizontal displacement in the middle section [mm]

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | XEPOX | 157


ESIMERKKI 2: POLVILIITOS 0,3 B SOLMUN GEOMETRIA: PALKKI JA LEVYT ni 2 mm Si 6 mm hi 300 mm li 568 mm e 332 mm

y B H Bn α1

200 360 176 21,8

mm mm mm °

Vs G H

S275 1

Puuluokka GL32c 1,1 kmod 1,3 γM timber Hiekkapuhalletut metallilevyt luokkaa SA2�5/SA3 (ISO8501)�

Ns

α1 li

PROJEKTIN MATERIAALIT JA TIEDOT Teräsluokka γM0

Ms

e

x

hi

B

0,4 B B

i si

XEPOXIN KÄYTTÖ

Suojaa kappaleet hapettumiselta XEPOX P:llä� XEPOX F tai XEPOX L -liiman käyttö�

VARMENNUKSET Md

63,5 kNm

mitoitusmomentti

PÄÄLIITOKSEN TARKASTUS(1), (2) varmistus-% kc,90(A)

1,75

σc

12,7 MPa

100 %

σs'

180,7 MPa

66 %

σs

262,0 MPa

95 %

PUUN POIKKILEIKKAUKSEN VARMISTUS ILMAN URAA varmistus-% 62 %

16,7 MPa

σt LIITÄNTÄPINTOJEN SUURIMMAN TANGENTIAALISEN JÄNNITTEEN VARMISTUS(3), (4)

varmistus-% 1,52*1012

JP*

Nmm2

τmax,hor(3)

1,1 MPa

38 %

τmax,vert(3)

0,2 MPa

21 %

yhdistetty varmistus Md = MRd

43 % 63,5 kNm

vaikuttava momentti = mitoitusmomentti

MTEST

kokeen lujuusmomentti

f

ylirasituskerroin

131,8 kNm 2,1

KUVAAJA VOIMA - SIIRTYMÄ Venytettyjen ja puristettujen syiden vaakasuuntainen siirtymä keskellä� 150 Load [kN]

Kaaviossa esitetään venytettyjen syiden suurin siirtymä, mikä vahvistaa laskelman hypoteesin, jonka mukaan puu reagoi puristukseen yhdessä metallilevyjen kanssa ja siirtää neutraaliakselia ylöspäin�

100

50

YLÄREUNA ALAREUNA 158 | XEPOX | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

Horizontal displacement in the middle section [mm]

1,5


LIITOSTEN JÄYKKYYS XEPOX-liimoilla toteutetut momenttiliitokset takaavat erinomaisen jäykkyyden kytketyissä elementeissä� Tämän tueksi verrataan taipuma-arvoja, jotka on saatu analyyttisistä laskelmista samanarvoisen säteen, poikkileikkauksen ja kuormituksen omaavalle erilliselle säteelle, laskentaesimerkin 1 kokeellisilla tiedoilla�

P/2

P/2

l=6m

Saadaksesi taipuman vertailuarvon käytettävissä olevista koetiedoista, on tarpeen määrittää käyttökuormitus� Tämän saavuttamiseksi on mahdollista ottaa huomioon 54,5 kNm:n resistanssimomentti, joka on laskettu laskutoimituksen esimerkille 1 ja joka ihannetapauksessa vastaa suurinta hyväksyttävää jännitystä äärirajoilla� Näiden tietojen perusteella ja asettamalla säteelle realistinen kuormituksen jakautuminen on mahdollista määrittää suurin käytössä oleva rasitusmomentti käyttämällä kuormituksen vahvistuskertoimia viitestandardin mukaisesti� Jos oletetaan, että tasainen katto on puuta, jolla ei voi kävellä, määritellään seuraavat kuormat� p = 1,5 kN/m2 ; q = 1,5 kN/m2 Tässä tapauksessa kokonaiskuormitus on vakavimmassa käyttöyhdistelmässä noin 70% kuormituksesta murtorajatilassa� Tämän seurauksena suurin vaikuttava momentti on 54,3 x 0,7 = 38 kNm, mikä aiheuttaa noin 13 mm:n hetkellisen taipuman yhdistämättömälle palkille, kun taas kokeellisesti mitattu taipuma on 19 mm� Vertikaalisen siirtymän lisääntyminen on näin ollen: l/1050�

KUVAAJA MOMENTTI - SIIRTYMÄ

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Moment [kNm]

PALKKI XEPOX-LIITOKSELLA JATKUVA PALKKI SUURIN KÄYTTÖMOMENTTI

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vertical displacement in the middle section [mm]

HUOMAUTUKSET: (A)

kc,90 on tekijä, joka muuntaa puun puristuslujuutta Hankinsonin kaavan (EC 1995-1-1, 6�1�5 kohta) voima-syysuuntaan nähden� Kaavassa ei kuitenkaan oteta huomioon hartsin tarjoamaa puunsyiden stabilointia, joka täyttää puuhuokoset; suunnittelijalla on mahdollisuus kasvattaa tätä kerrointa�

(1)

Poikkileikkauksen laskemisessa otettiin huomioon kaikkien materiaalien elastis-lineaariset sidokset� On huomattava, että akselikuormitusten ja leikkausten osalta on tarpeen tarkistaa näiden jännitysten yhdistelmä�

(2)

Tässä laskelmassa katsotaan, että hartsilaakeri mahdollistaa rajapinnan täyden kosketuksen, minkä vuoksi puu voi reagoida puristumiseen� Jos laakeria ei toteuteta, on suositeltavaa tarkastaa metallilevy ainoastaan reagenssina ja soveltaa levyn geometrisiin parametreihin seuraavaa kaavaa:

fyd ≥

Md B h2 6

(3)

On huomattava, että XEPOX-liimoille on ominaista veto- ja leikkauslujuus, joka on huomattavasti suurempi kuin puumateriaalin tarjoama lujuus ja joka ei muutu ajan mittaan� Tästä syystä liitäntöjen vääntölujuuden tarkastus suoritetaan arvioimalla ainoastaan puupuoli ottaen huomioon, että liiman osalta ehdon on täytyttävä�

(4)

Puu-liima-teräs-liitoskohdan leikkausjännite ”τ”, joka siirtyy puuhun, lasketaan enimmäisarvoonsa, jos kallistus on yhdensuuntainen tai kohtisuorassa puukuituihin nähden� Näitä jännityksiä verrataan vastaavasti puun leikkauslujuuteen ja ”rolling shear” -lujuuteen� Tässä laskelmassa olisi otettava huomioon myös leikkausrasituksesta johtuvan kuljetusmomentin MT,Ed, suuruus, jos sellainen on� Huomautetaan, että laskelmissa otettiin huomioon kmod ja yM arvot standardin EN 1995 1-1 mukaisesti ja γM0 standardin EN 1993 1-1 mukaisesti�

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | XEPOX | 159


SHARP METAL KYNSILEVYT UUSI TEKNOLOGIA Levyissä on runsaasti pieniä koukkuja koko teräspinnan alueella� Yhdistäminen tapahtuu metallikoukkujen mekaanisen kiinnittymisen seurauksena puuhun�

KOUKKULEVYT Koko pinnalle jaettu suuri määrä koukkuja luo puuhun levyjen purentaotteen, joka antaa poikkeukselliset lujuus- ja jäykkyysarvot� Liitäntä mahdollistaa suorituskyvyn, joka on verrattavissa liiman tarttumiseen� Ei-invasiivinen ja purettavissa oleva järjestelmä�

JAETTU KUORMITUS Koukut vastaanottavat voimat itseensä ja jakavat ne koko pinnalle� Keskittyneet voimat poistuvat ja vähimmäisetäisyyksien ongelma vähenee� Teräksen paksuus (0,75 mm) on optimaalinen, jotta siihen voidaan ruuvata ilman esiporausta HBS- ja TBS-ruuveilla liitoksen kiristämiseksi�

OMINAISUUDET FOKUS

puu-puu-leikkausliitokset

PITUUS

1,2 ja 5 m

PAKSUUS

0,75 mm

KIINNIKKEET

HBS, TBS, TBS MAX

MATERIAALI Hiiliteräs orgaanisella elektrolyyttipinnoituksella�

KÄYTTÖKOHTEET Puupintojen väliset leikkuuliitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

160 | SHARP METAL | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


LIIMATTOMAT POIMUTETUT LATTIAT Koukkuteknologian ansiosta se sopii erinomaisesti ripa lattioihin (Rippendecke, ribbed loor) valmistukseen ilman tarroja, liimoja ja puristimia. Liiman tarttumisen ja kovettumisen odotusaikojen poistaminen.

LEIKKAUSLIITOKSET Koukutetut levyt mahdollistavat leikkausvoimien siirron kahden puupinnan välissä� Suorituskyky verrattavissa liimaukseen�

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | SHARP METAL | 161


KOODIT JA MITAT SHARP METAL - levyt

s

s

H

H

SHARP501200

KOODI

SHARP501200H

B

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

SHARP501200

50

1200

SHARP501200H

50

1200

B

versio

kpl

0,75

Low Density

10

0,75

High Density

10

SHARP METAL - nauhat

s

s

B

B

SHARP50

KOODI

SHARP50H

B

L

s

versio

kpl

[mm]

[m]

[mm]

SHARP50

50

5

0,75

Low Density

1

SHARP50H

50

5

0,75

High Density

1

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

SHARP METAL: hiiliteräs elektrolyyttipinnoitteella� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1) Fv Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset

162 | SHARP METAL | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

[mm] TBS

leveäkantaiset ruuvit puukentamiseen

8

TBS MAX

leveäkantaiset ruuvit puukentamiseen

8

Lisätietoja on luettelossa "Puuruuvit ja -liittimet”�

TUOTTEEN VERSIOT SHARP METAL -levyt ja nauhat on tehty erityisellä viimeistelyllä molemmille pinnoille, minkä ansiosta teräs voi ankkuroitua puuelementteihin ja kehittää luistoneston�

LOW DENSITY (LD)

HIGH DENSITY (HD)

SHARP501200 SHARP50

SHARP501200H SHARP50H

50

100

tarve alemmille paineille pureutumisen varmistamiseksi

50

100

suuret lujuudet ja jäykkyydet keskitettynä pienempään kokoon

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | SHARP METAL | 163


ASENNUS Liitäntä SHARP METAL HD: hen vaatii vähintään 1,5-2,5 MPa:n käyttöpaineen puutyypistä riippuen, jotta varmistetaan sen pureutuminen; LD-versio vaatii noin puolet voimasta�

TBS-ruuveilla Levyjen käytännöllistä käyttöä varten on mahdollista käyttää TBS Ø8 -ruuveja ilman esiporausta 12d:n välein� TBS:n korotettu kanta kohdistaa riittävän puristuksen SHARP METAL:in kiinnityspisteeseen; ruuvin kierteen on upottava kokonaan toiseen liitettyyn elementtiin�

Fv

Fv

TBS MAX -ruuveilla Voidaan käyttää TBS MAX -ruuveja, jotka nostavat jaon 20d:hen, esimerkiksi sovelluksessa ripa puulattioissa tai CLT-levyjen seinien välisissä kulmaliitoksissa�

Toiminnallisuus ruuvien käytössä SHARP METAL:in käyttö yhdessä ruuvien kanssa mahdollistaa käytännöllisen ja turvallisen asennuksen� Koukkulevy suojaa puuta huomattavasti, mikä lisää sen kestävyyttä ruuveihin vaikuttavien kuitujen suuntaisten kuormien halkeamia vastaan� Ruuvien käyttöä suositellaan myös tukemaan vetokuormia toisiinsa liitettyjen pintojen välillä, esimerkiksi lattia-seinä-liitännässä� Vaikka levyn pystysuorat kuormitukset takaavat riittävän paineen pintojen välillä, veto voi siirtyä� Ruuvit, tässä tapauksessa, vaimentavat jännitystä vaikuttamatta leikkuuliitännän purentaan�

164 | SHARP METAL | EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY


TESTAUS SHARP METAL -tuotteista on yhteistyössä Innsbruckin yliopiston kanssa toteutettu laaja testauskampanja, jonka perusteella esitetään eri suuntiin tehtyjen puukuitutestien tulokset� Mittakaavavaikutusten tarkistamiseksi testattiin useita levyn pituuksia, kun taas paine oli taattu ruuveilla�

Ominaisresistanssiarvot ILMAN RUUVEJA fv,0,k(1)

fv,90,k(1)

fv,EG,k(1)

[MPa]

[MPa]

[MPa]

LD

0,93

0,20

1,03

HD

1,15

0,51

1,03

tyyppi

fv,0,k fv,90,k fv,EG,k

Taulukon arvot on johdettu kokeellisista tiedoista, joista on vähennetty testiruuvien lujuudet.

Ominaislujuudet liitoksille SHARP METAL RUUVIEN KANSSA tyyppi

fv,0,k

kser,0,k

fv,90,k

kser,90,k

fv,EG,k

kser,EG,k

[MPa]

[N/mm]*[1/mm2]

[MPa]

[N/mm]*[1/mm2]

[MPa]

[N/mm]*[1/mm2]

LD

2,02

3,13

2,11

0,65

1,92

4,19

HD

2,24

6,47

2,42

0,90

1,92

5,00

Taulukon arvot vastaavat kokeellisia tietoja TBS 8x160 -ruuveilla, joiden askelväli on 10d (80 mm) ja puun paksuus kannan alla 60 mm. Liitoksen kokonaisjäykkyys Kser [N/mm] määritetään kertomalla kerroin kser levyn pinta-alalla.

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

• Lujuudet ja jäykkyydet on saatu kokeellisesti puunäytteistä, joiden tiheys on 450 kg/m3�

Ominaistiheyksille ρk alle 450 kg/m3, leikkauslujuus voidaan laskea ρk:n funktiona kertomalla taulukoitu lujuus kertoimella kdens

kdens =

ρk 450

1,1

• SHARP METAL:ia olisi käytettävä puupohjaisissa materiaaleissa, joiden keskimääräinen tiheys ρm ≤ 525 kg/m3.

EPOKSILIIMAT JA KYNSILEVY | SHARP METAL | 165SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

WHT KULMALEVY VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 174

TITAN N KULMALEVY LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186

TITAN S KULMALEVY LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � �204

TITAN F KULMALEVY LEIKKAUSVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 218

TITAN V KULMALEVY LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � 228

TITAN SILENT KULMALEVY LEIKKAUSVOIMILLE JOUSTAVALLA PROFIILILLA� � � 234

WHT PLATE C LEVYT VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 242

WHT PLATE T LEVYT VETOVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �250

TITAN PLATE C LEVYT LEIKKAUSVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 254

TITAN PLATE T LEVYT LEIKKAUSVOIMILLE � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 262

ALU START ALUMIINIJÄRJESTELMÄ RAKENNUSTEN KIINNITTÄMISEKSI PERUSTUSTASOON � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �266

SLOT RAKENNEPANEELIEN LIITIN � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276

SPIDER PILAREIDEN JA LATTIOIDEN LIITÄNTÄ- JA VAHVISTUSJÄRJESTELMÄ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 292

PILLAR PILARI-LATTIA-LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �308

X-RAD LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ X-RAD � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 324

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | 169


PUURAKENNUKSET VAAKASUUNTAISET VOIMAT Rakennusta suunniteltaessa on otettava huomioon sen käyttäytyminen sekä vertikaalisten että horisontaalisten voimien kuten tuulen ja maanjäristyksen, yhteydessä� Vaakavoimia voidaan kuvata kuormina, jotka vaikuttavat välipohjien tasolla� Puurakennuksen optimaalisen seismisen suorituskyvyn varmistamiseksi kaikki murtotavat huomioon ottaen on välttämätöntä suunnitella kaikki liitäntäjärjestelmät oikein�

KUORMITUKSIEN JAKAUTUMINEN VAKIOMENETELMÄ

INNOVATIIVISET TOIMINTAMALLIT

Horisontaaliset voimat lattiatasossa synnyttävät rakennuksessa leikkaus- ja vetovoimia eri rakenneosien välille; nämä voimat on vastaanotettava sopivilla liitoksilla� Täydellinen valikoima seinien ja rakennusten liitoksia mahdollistaa myös innovatiivisen suunnittelun�

JOKAISELLE LIITOKSELLE OIKEA RATKAISU Sama rakenteellinen ongelma voidaan ratkaista käyttämällä erilaisia vaihtoehtoisia liitäntäjärjestelmiä�

KOLMIULOTTEISET KULMALEVY

PIILOLIITOKSET

JAETUT LIITOKSET

WHT/TITAN PLATE T TIMBER

TITAN

X-RAD

VGZ/HBS

WHT/TITAN PLATE C CONCRETE

WHT/TITAN

X-RAD

ALU START

PERUSTUSTEN LIITOKSET

VÄLIPOHJIEN LIITOKSET

KAKSIULOTTEISET LEVYT

170 | PUURAKENNUKSET | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


LIITOKSET 12

9

5

11

15

8 4

13

3

2 7 1

6 16

14

10

KULMALEVYT

1

WHT

Niitä käytetään sekä puu-puu että puu-betoniliitoksissa� Mallista riippuen niitä voidaan käyttää vetovoimien, leikkausvoimien tai näiden kahden voimayhdistelmän siirtämiseen� Käyttö yhdessä erityisaluslevyjen kanssa parantaa suorituskykyä ja monipuolisuutta�

2

TITAN N

3

TITAN S + WASHER

4

TITAN V

5

TITAN F

KAKSIULOTTEISET LEVYT

6

WHT PLATE C

Mahdollistavat sekä veto- että leikkausvoimien siirron; soveltuvat käytettävästä tyypistä riippuen sekä puu-puu- että puu-betoni-liitoksiin� Mahdollisuus käyttää halkaisijaltaan erilaisia kiinnikkeitä mahdollistaa monenlaisten lujuuksien kattamisen�

7

TITAN PLATE C

8

WHT PLATE T

9

TITAN PLATE T

ERIKOISLIITTIMET

10 ALU START

Uusi valikoima yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä pienissä asuinrakennuksissa että monikerroksisissa rakennuksissa� Suunnittelijoille ja rakentajille tarjoutuu uusia mahdollisuuksia ja löytää innovatiivisia ratkaisuja�

11

SLOT

12 SLOT 13 SPIDER/PILLAR 14 X-RAD

ITSEPORAUTUVAT RUUVIT Itseporautuvien liittimien valikoimassa on ihanteellinen ratkaisu kaikenlaisiin kuormittaviin voimiin ja kaikenlaisten suunnittelutarpeiden täyttämiseksi�

15 ruuvit HBS/TBS 16 ruuvi VGZ Ø5

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PUURAKENNUKSET | 171


SEISMIC-REV Reduction of Earthquake Vulnerability Maanjäristyksille alttiuden vähentämistä koskevan Seismic-REV ”Reduction of Earthquake Vulnerability” -hankkeen nimenomaisena tavoitteena on vähentää puurakennusten seismistä haavoittuvuutta yleensä tutkimalla ja luonnehtimalla niiden perinteisten metalliliitosten käyttäytymistä, joita käyttäen ne on koottu, ja erityisesti ehdottamalla innovatiivista X-RAD-liitosta asuinrakennusten kokoamiseksi CLT-järjestelmää käyttäen (Cross Laminated Timber)� Tutkimushankkeeseen osallistuivat Rothoblaasin ohella Istituto CNR-IVALSA di San Michele all 'Adige ja Università degli Studi di Trento, jossa koe- ja tutkimustoimet toteutettiin� Tieteellinen raportti kokeellisesta tutkimuksesta on saatavissa Rothoblaasilta�

LIITOKSET (ruuvit, naulat, ...) Sylinterimäiset varren omaavat liittimet, kuten naulat ja ruuvit, sekä leikkaus- että vetokuormitukseen paneeli-puu-, teräs-puuja puu-puu-liitoksiin�

1

2

3

Näyte teräs-puu testattu LBS-ruuveilla leikkauksessa

Näyte paneeli-runkotolppa testattu ring-nauloilla leikkauksessa

25

15

20

10 5 0

Näyte puu-puu testattu HBS-ruuveilla leikkauksessa

2

30

20

force [kN]

force [kN]

Näyte puu-puu testattu vetopuristukseen kallistetuilla VGZ-ruuveilla

1

25

4

-5

15 10 5 0

-10

M_OSB2,8x80

-15

C_OSB2,8x80_1

-5 -10

-20 -15

-10

-5

0

5

10

15

20

35

25

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

displacement [mm]

displacement [mm]

3

40

4

30

35

20

30 force [kN]

force [kN]

10 25 20 15

0 -10

10 M_HBS10x160

-20

5

C_HBS10x160_2 -30

0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

displacement [mm]

172 | SEISMIC-REV | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

-40

-30

-20

-10

0

10

displacement [mm]

20

30

40


LIITÄNNÄT (kulma- ja metallilevyt + kiinnikkeet) Täydelliset metalliliitännät leikkaus- ja vetokuormituksiin sekä puu-betoni- että puu-puu-liitoksiin�

1

2

TITAN puu-puu

3

TITAN puu-puu akustisilla profiileilla

4

WHT puu-betoni

1

80

TITAN WASHER puu-betoni (vedossa)

2

45 40

70

35

60 50

force [kN]

force [kN]

30 40 30 20

25 20 15 10

10

5

0

0 0

5

10

15

20

25

0

30

5

10

displacement [mm]

3

120

20

25

30

4

120

100

100

80

80 60 force [kN]

60 force [kN]

15

displacement [mm]

40 20 0

40 20 0

-20

M_WHT620

-20

-40

C_WHT620_1

-40

M_TITAN+ C_TITAN+_1

-60

-60 0

5

10

15

20

25

0

2

4

displacement [mm]

6

8

10

12

14

16

18

20

displacement [mm]

SEINÄJÄRJESTELMÄ Seinät, joissa on sekä runko- että CLT-tekniikka (Cross Laminated Timber) yhdistettynä testattuihin liitäntöihin�

1

100 80 60

load [kN]

40 20 -100

-80

-60

-40

-20

-20

20

40

60

80

100

-40 -60

1 Seinärunko testin aikana

CLT (Cross Laminated Timber) -seinä testin aikana

-80 -100 imposed horizontal displacement [mm]

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SEISMIC-REV | 173


WHT

ETA 11/0086

KULMALEVY VETOVOIMILLE TÄYDELLINEN VALIKOIMA Saatavana 5 koossa yhdistettävissä 5 aluslevyyn kaikkien staattisen suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi�

ERIKOISTERÄS S355-teräs takaa korkean vetolujuuden�

REIÄN LÄPIMITTA Isokokoisia tankoja varten reikä on oikeassa suhteessa järjestelmän kokoon�

OMINAISUUDET FOKUS

leikkausliitokset

KORKEUS

340 - 740 mm

PAKSUUS

3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- ja puu-puu-vetoliitokset puulevyjä ja -palkkeja varten • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

174 | WHT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


CLT, TIMBER FRAME Korkea lujuus S355-teräksen, vahvistussivulaippojen ja pohjan halkaisijaltaan suuren reiän ansiosta�

SEISMISYYS JA JÄYKKYYS Osana SEISMIC-REV-tutkimushanketta tuotteelle ja siihen liittyville kiinnikkeille tehtiin staattisia ja syklisiä testejä, joiden tuloksena saatiin liitoksen siirtymäkerroin (Kser) ja taipuisuustasot�

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT | 175


KOODIT JA MITAT WHT-KULMALEVY KOODI

H

reikä

nv Ø5

s

kpl

[mm]

[mm]

[kpl]

[mm]

WHT340

340

Ø18

20

3

10

WHT440

440

Ø18

30

3

10

WHT540

540

Ø22

45

3

10

WHT620

620

Ø26

55

3

10

WHT740

740

Ø29

75

3

1

H

WHTW-ALUSLEVY KOODI

reikä

s

WHT340

WHT440

[mm]

[mm]

WHTW50

Ø18

10

WHTW50L

Ø22

10

-

-

WHT540

WHT620

WHT740

kpl

-

-

1

-

-

1 1

WHTW70

Ø22

20

-

-

-

-

WHTW70L

Ø26

20

-

-

-

-

WHTW130

Ø29

40

-

-

-

1 1

-

JOUSTAVA PROFIILI XYLOFON WASHER KOODI

XYLW806060 XYLW808080 XYLW8080140

WHT340 WHT440 WHT540 WHT620 WHT740

reikä

P

B

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

Ø23

60

60

6,0

10

Ø27 Ø30

80 80

80 140

6,0 6,0

10 1

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS WHT: hiiliteräs S355 galvaanisella sinkityksellä� WHTW-ALUSLEVY: hiiliteräs S235 galvaanisella sinkityksellä� Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1)�

F1

F1

XYLOFON WASHER: monoliittinen polyuretaaniseos�

KÄYTTÖKOHTEET • • • • •

Puu-betoni-liitokset OSB-betoni-liitokset Puu-puu-liitokset Puu-OSB-liitokset Puu-teräs-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M16 - M20 - M24 - M27

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M16 - M20 - M24 - M27

517

M16 - M20

526

KOS

pultti

176 | WHT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


GEOMETRIA WHT

WHT340

WHT440

WHT540

WHT620

WHT740

Korkeus

H

[mm]

340

440

540

620

740

Pohja

B

[mm]

60

60

60

80

140

Syvyys

P

[mm]

63

63

63

83

83

Paksuus

s

[mm]

3

3

3

3

3

Puureikien sijainti

h

[mm]

40

60

40

40

-

Betonireiän sijainti

m

[mm]

35

35

35

38

38

Laipan reiät

Ø1

[mm]

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Alustan reikä

Ø2

[mm]

18,0

18,0

22,0

26,0

29,0

20

Ø1 H h 150

m 9

B P

WHTW-ALUSLEVY

WHTW50

WHTW50L

WHTW70

WHTW70L

WHTW130

Pohja

BR

[mm]

50

50

70

70

130

Syvyys

PR

[mm]

56

56

77

77

77

Paksuus

sR

[mm]

10

10

20

20

40

Aluslevyn

Ø3

[mm]

18,0

22,0

22,0

26,0

29,0

s

20 20

P

m

Ø2

BR

SR

PR Ø3

ASENNUS PUU vähimmäisetäisyydet

naulat

ruuvit

LBA Ø4

LBS Ø5

C/GL

a4,c

[mm]

≥ 20

≥ 25

CLT

a4,c

[mm]

≥ 12

≥ 12,5

OSITTAINEN NAULAUS

a4,c

TÄYDELLINEN NAULAUS

a4,c

a4,c

• C/GL: vähimmäisetäisyydet massiivipuulle tai liimapuulle ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3 • CLT: CLT:n vähimmäisetäisyydet ovat ÖNORM EN 1995-1-1 -standardin (Liite K) mukaiset nauloille ja ETA 11/0030:n mukaiset ruuveille

KOKOAMINEN

Betonin poraus ja reikien puhdistus

Kemiallisen ankkurin ruiskuttaminen reikään

Kierretangon sijoitus

WHT-kulmalevyn asennus (vastaavalla aluslevyllä, jos mukana)

Kulmalevyn naulaus

Mutterin sijoittaminen sopivalla kiristysmomentilla

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT | 177


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-VETOLIITOS WHT340 - aluslevyllä ja ilman WHTW50 R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 konigurointi

• täyskiinnitys • aluslevy WHTW50 • ankkuri M16

• osittainen kiinnitys • aluslevy WHTW50 • ankkuri M16

• täyskiinnitys • ilman aluslevyä • ankkuri M16

tyyppi

naulat LBA

LBS-ruuvit

naulat LBA

LBS-ruuvit

naulat LBA

LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

20

31,4

Ø4,0 x 60

20

38,6

Ø5,0 x 40

20

31,4

Ø5,0 x 50

20

38,6

Ø4,0 x 40

14

22,0

Ø4,0x 60

14

27,0

Ø5,0 x 40

14

22,0

Ø5,0 x 50

14

27,0

Ø4,0 x 40

20

31,4

Ø4,0 x 60

20

38,6

Ø5,0 x 40

20

31,4

Ø5,0 x 50

20

38,6

14

22,0

x 40 WHT440 - aluslevyllä ja ilmanØ4,0 WHTW50 naulat LBA • osittainen kiinnitys Ø4,0x 60 • ilman aluslevyä Ø5,0 x 40 • ankkuri M16 LBS-ruuvit Ø5,0 x 50

14

27,0

14

22,0

14

27,0

R1,k steel

R1,d BETONI R1,d uncracked

R1,d cracked

R1,d seismic

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

63,4

γM2

M16 x 190

39,0

M16 x 190

33,8

M16 x 230 M16 x 190

21,0 16,6

63,4

γM2

M16 x 190

39,0

M16 x 190

33,8

M16 x 230 M16 x 190

21,0 16,6

42,0

γM0

M16 x 160

33,8

M16 x 160

29,3

M16 x 190 M16 x 160

17,7 14,4

42,0

γM0

M16 x 160

33,8

M16 x 160

29,3

M16 x 190 M16 x 160

17,7 14,4

F1

WHT440 - aluslevyllä ja ilman WHTW50 R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

R1,k steel

R1,d uncracked

konigurointi tyyppi

• täyskiinnitys • aluslevy WHTW50 • ankkuri M16

• osittainen kiinnitys • aluslevy WHTW50 • ankkuri M16

• osittainen kiinnitys • ilman aluslevyä • ankkuri M16

naulat LBA

LBS-ruuvit

naulat LBA

LBS-ruuvit

naulat LBA

LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

30

47,1

Ø4,0 x 60

30

57,9

Ø5,0 x 40

30

47,1

Ø5,0 x 50

30

57,9

Ø4,0 x 40

20

31,4

Ø4,0 x 60

20

38,6

Ø5,0 x 40

20

31,4

Ø5,0 x 50

20

38,6

Ø4,0 x 40

20

31,4

Ø4,0x 60

20

38,6

Ø5,0 x 40

20

31,4

Ø5,0 x 50

20

38,6

R1,d BETONI R1,d cracked

R1,d seismic

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

63,4

γM2

M16 x 230

49,2

M16 x 230

42,7

M16 x 230

21,0

63,4

γM2

M16 x 230 M16 x 190

49,2 39,0

M16 x 230 M16 x 190

42,7 33,8

M16 x 230 M16 x 190

21,0 16,6

42,0

γM0

M16 x 160

33,8

M16 x 160

29,3

M16 x 160

14,4

F1

HUOMAUTUKSIA SEISMISTÄ SUUNNITTELUA VARTEN Harkitaan huolellisesti lujuksien todellista hierarkiaa sekä koko rakennuksen että liitosjärjestelmän osalta. Kokeellisesti LBA-naulan (ja LBS-ruuvin) lopullinen lujuus on paljon suurempi kuin EN 1995 -standardin mukaisesti arvioitu ominaislujuus. Esim. naula LBA Ø4 x 60 mm: Rv,k = 2,8 - 3,6 kN kokeellisista testeistä (vaihtelee puutyypin ja levyn paksuuden mukaan).

178 | WHT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

Kokeelliset tiedot ovat peräisin Seismic-Rev-tutkimushankkeessa suoritetuista testeistä, ja ne on esitetty tieteellisessä raportissa "Connection systems for timber buildings: experimental campign to characterize stifness, strength and ductility" (DICAM - Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering - UniTN).


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-VETOLIITOS WHT540 - aluslevyllä WHTW50 (M16) R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

R1,k steel

R1,d BETONI R1,d uncracked

R1,d cracked

F1 R1,d seismic

konigurointi tyyppi

• täyskiinnitys • aluslevy WHTW50 • ankkuri M16

• osittainen kiinnitys • aluslevy WHTW50 • ankkuri M16

naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

45

70,7

Ø4,0 x 60

45

86,9

Ø5,0 x 40

45

70,7 86,9

Ø5,0 x 50

45

Ø4,0 x 40

29

45,5

Ø4,0 x 60

29

56,0

Ø5,0 x 40

29

45,5

Ø5,0 x 50

29

56,0

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

EPO-FIX PLUS

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

63,4

γM2

M16 x 190

39,0

M16 x 190

33,8

M16 x 190

16,6

63,4

γM2

M16 x 190

39,0

M16 x 190

33,8

M16 x 190

16,6

WHT540 - aluslevyllä WHTW50L (M20) R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

R1,k steel

R1,d uncracked

konigurointi tyyppi

• täyskiinnitys • aluslevy WHTW50L • ankkuri M20

• osittainen kiinnitys • aluslevy WHTW50L • ankkuri M20

naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

45

70,7

Ø4,0 x 60

45

86,9

Ø5,0 x 40

45

70,7 86,9

Ø5,0 x 50

45

Ø4,0 x 40

29

45,5

Ø4,0 x 60

29

56,0

Ø5,0 x 40

29

45,5

Ø5,0 x 50

29

56,0

F1

R1,d BETONI R1,d cracked

R1,d seismic

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

63,4

γM2

M20 x 240

59,3

M20 x 240 M20 x 284

50,2 62,3

M20 x 240 M20 x 284

25,1 31,1

63,4

γM2

M20 x 240

59,3

M20 x 240 M20 x 284

50,2 62,3

M20 x 240 M20 x 284

25,1 31,1

F1

WHT620 - aluslevyllä WHTW70 (M20) R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

R1,k steel

R1,d uncracked

konigurointi tyyppi

• täyskiinnitys • aluslevy WHTW70 • ankkuri M20

• osittainen kiinnitys • aluslevy WHTW70 • ankkuri M20

naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

55

86,4

Ø4,0 x 60

55

106,2

Ø5,0 x 40

55

86,4

Ø5,0 x 50

55

106,2

Ø4,0 x 40

35

55,0

Ø4,0 x 60

35

67,6

Ø5,0 x 40

35

55,0

Ø5,0 x 50

35

67,6

R1,d BETONI

[kN]

γsteel

85,2

γM2

85,2

γM2

R1,d cracked

R1,d seismic

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

M20 x 240 57,15 M20 x 240

48,5

M20 x 240

24,2

M20 x 240 57,15 M20 x 240

48,5

M20 x 240

24,2

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT | 179


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-VETOLIITOS F1

WHT620 - aluslevyllä WHTW70L (M24) R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

R1,k steel

konigurointi tyyppi

• täyskiinnitys • aluslevy WHTW70L • ankkuri M24

• osittainen kiinnitys • aluslevy WHTW70L • ankkuri M24

naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

55

86,4

Ø4,0 x 60

55

106,2

Ø5,0 x 40

55

86,4

Ø5,0 x 50

55

106,2

Ø4,0 x 40

35

55,0

Ø4,0 x 60

35

67,6

Ø5,0 x 40

35

55,0

Ø5,0 x 50

35

67,6

R1,d BETONI R1,d uncracked

R1,d cracked

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

85,2

γM2

M24 x 270

73,50

M24 x 270 M24 x 323

60,6 75,6

85,2

γM2

M24 x 270

73,50

M24 x 270 M24 x 323

60,6 75,6

F1

WHT740 - aluslevyllä WHTW130 R1,K PUU

R1,K TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

R1,k steel

konigurointi tyyppi

• täyskiinnitys • ankkuri M27 • aluslevy WHTW130

• osittainen kiinnitys • ankkuri M27 • aluslevy WHTW130

naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 40

75

117,8

Ø4,0 x 60

75

144,8

Ø5,0 x 40

75

117,8 144,8

Ø5,0 x 50

75

Ø4,0 x 40

45

70,7

Ø4,0 x 60

45

86,9

Ø5,0 x 40

45

70,7

Ø5,0 x 50

45

86,9

R1,d BETONI R1,d uncracked

R1,d cracked

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

158,6

γM2

M27 x 400

153,3

M27 x 400

109,0

158,6

γM2

M27 x 300

122,6

M27 x 300

70,5

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0086:n mukaisesti. Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti. Projektin liitoksen lujuusominaisuudenarvo saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=350 kg/m3 ja betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella, koska asennusparametrit esittävissä taulukoissa ei ollut etäisyyttä reunasta ja vähimmäispaksuutta.

180 | WHT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

• Betonisivujen suunnittelulujuusarvot annetaan halkeilemattomalle betonille (R1,d uncracked), halkeilevalle betonille (R1,d cracked) ja seismisen veriioinnin tapauksessa (R1,d seismic) kemiallisen ankkurin käytölle kierretangon kanssa, jonka teräsluokka on 5.8. • Seisminen suunnittelu suoritusarvoluokassa C2, ilman sitkeysvaatimuksia ankkureille (vaihtoehto a2) joustava suunnittelu EOTA TR045 -standardin mukaisesti. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • CLT-sovelluksissa (Cross Laminated Timber) suositellaan käytettäväksi riittävän pitkiä nauloja/ruuveja sen varmistamiseksi, että asennussyvyys vaikuttaa puun paksuuteen, joka on riittävä estämään hauraan murtumisen ryhmäefektien vuoksi. • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista), betonipuolen ankkurit voidaan todentaa käyttäen MyProject-laskentaohjelmistoa suunnittelutarpeista riippuen.


KEMIALLISTEN ANKKUREIDEN ASENNUSPARAMETRIT(1) tangon tyyppi

WHT-tyyppi

aluslevyn tyyppi

tix

Ø x L [mm] 160 M16

190

hmin

[mm]

[mm]

-

9

132

140

200

-

9

162

170

200

WHT340 / WHT440 / WHT540

WHTW50

19

152

160

WHT340 / WHT440

WHTW50

19

192

200

240

WHT540

-

9

206

215

240

WHT540

WHTW50L

19

196

205

WHT620

WHTW70

29

189

195

WHT540

WHTW50L

19

243

250

min 284

M27

d0

[mm]

WHT340

240

M24

h1

[mm] WHT340 / WHT440

230

M20

hnom = hef

270

WHT620

WHTW70L

29

215

220

min 323

WHT620

WHTW70L

29

268

275

min 300

WHT740

WHTW130

49

223

230

400

WHT740

WHTW130

49

310

315

18

22

200

240 240 300

26 30

300 320 300 380

INA esileikattu kierretanko, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

tfix L hmin

hnom

h1

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

d0

VAIHTOEHTOISTEN ANKKUREIDEN MITOITUS Kiinnitys betoniin muilla kuin taulukoiduilla ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoiman perusteella, joka voidaan määrittää kertoimilla kt//. Yksittäiseen ankkuriin vaikuttava aksiaalinen vetovoima saadaan seuraavasti:

Fbolt//,d = kt// F1,d eksentrisyyskerroin WHT-kulmalevyyn vaikuttava vetokuormitus

kt// F1

F1

kt// WHT340 WHT440 WHT540 WHT620 WHT740

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fbolt//

Ankkuritarkastus on suoritettu tyydyttävästi, jos vetolujuuden mitoitusarvo, joka on laskettu ottaen huomioon reunavaikutukset, on suurempi kuin projektin kuormitus: Rbolt //,d ≥ Fbolt //,d.

HUOMAUTUKSET: (1)

Pätevät taulukoideille lujuusarvoille.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT | 181


LIITOKSEN JÄYKKYYS SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI Kser • K1,ser keskitasoinen kokeellinen WHT-liitokselle puuhun GL24h ja CLT:hen WHT-tyyppi

WHT340

konigurointi

kiinnitystyyppi

nv

K1,ser [N/mm]

Ø x L [mm]

[kpl]

GL24h

CLT

• kokonaiskiinnitys • ilman aluslevyä

naulat LBA Ø4,0 x 60

20

-

3440

• kokonaiskiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

20

5705

7160

• osittainen kiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

12

-

5260

• kokonaiskiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

30

6609

10190

• osittainen kiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

20

-

8060

• kokonaiskiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

45

-

11470

• osittainen kiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

29

-

9700

• kokonaiskiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

52/55

13247

13540

• osittainen kiinnitys • aluslevyllä

naulat LBA Ø4,0 x 60

30/35

9967

10310

WHT440

WHT540 Puuta koskeva kokeellinen kampanja Seismic-REV GL24h (DICAM-Trenton yliopisto ja CNR-IVALSA San Michele All 'Adige, 2015).

WHT620

• Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti nauloille liitoksessa puu-puu* GL24h/C24 1,5 d0,8 (EN 1995 § 7.1) Naulat (ilman esiporausta) ρm

30 WHT-tyyppi

WHT340

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

naulat LBA Ø4,0 x 60

14

12177

20

17395 17395

WHT440

naulat LBA Ø4,0 x 60

20 30

26093

WHT540

naulat LBA Ø4,0 x 60

29

25223

45

39139

WHT620

naulat LBA Ø4,0 x 60

35

30442

55

47837

* Liitoksille teräs-puu, viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3)).

Kokeellinen kampanja CLT-levyille (C24) (CNR-IBE San Michele All 'Adige,2020).

182 | WHT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


SUURELEMENTTIEN SIIRTOA VAIVATTA

Vahva kuin ampiainen, kevyt kuin perhonen Esittelyssä WASP, kevyt ja kestävä nostoankkuri tehdasvalmisteisten elementtien ja laminoitujen paneelien kuljettamiseen. Se on ihanteellinen moniin rakennustyömaiden käyttötarkoituksiin, sertifioitu ja käyttökelpoinen sekä aksiaalisiin että poikittaiskuormituksiin.

www.rothoblaas.com


TITAN-KULMALEVYT: KAIKKI RATKAISUT YHDESSÄ VALIKOIMASSA VALINTAOPAS PUU-BETONI-LIITOS TITAN N R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

TCN200

FULL PATTERN (30) PARTIAL 4 (25) PARTIAL 3 (20) PARTIAL 2 (15) PARTIAL 1 (10)

[kN] -

[kN] 22,4 17,3 13,5 9,5 6,3

[kN] 17,7 17,5 -

[kN] 2,7 1,6 -

[kN] 14,9 19,0 -

TCN240

FULL PATTERN (36) PARTIAL 4 (30) PARTIAL 3 (24) PARTIAL 2 (18) PARTIAL 1 (12)

-

30,7 23,9 18,7 13,2 8,8

20,4 20,2 -

3,3 1,9 -

23,5 21,3 -

TCN200 + TCW200 FULL PATTERN (30)

37,6

41,3

-

-

-

TCN240 + TCW240 FULL PATTERN (36)

41,4

61,6

-

-

-

TITAN S R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

[kN] 59,5

[kN] 17,9

[kN] 4,3

[kN] 18,8

-

-

-

TCS240

FULL PATTERN (14)

[kN] -

TCS240 + TCW240

FULL PATTERN (14) PARTIAL (9)

41,4 28,7

64,7 -

R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

[kN] -

[kN] 36,0 31,5 21,2 15,3

[kN] 9,5 -

[kN] 4,8 -

[kN] 12,3 -

TITAN F

TCF200

FULL PATTERN (30) PARTIAL 3 (25) PARTIAL 2 (15) PARTIAL 1 (10)

KUORMITUKSET Sertiioidut vetolujuudet (R1), leikkauslujuudet (R2/3)ja kallistuslujuudet (R4,5). Erilaiset täydet (full pattern) ja osittaiset (partial pattern) kiinnityskokoonpanot. Arvot on sertiioitu myös akustisten tärinäeristysproiilin kanssa (XYLOFON ja ALADIN).

F4

F1 F3

F2

184 | TITAN-KULMALEVYT: KAIKKI RATKAISUT YHDESSÄ VALIKOIMASSA | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

F5


Taulukossa esitettyjä lujuusarvoja on pidettävä ohjeellisina arvoina, jotka ohjaavat suunnittelijaa TITAN-kulmalevyn valinnassa. Lopputarkastus suoritetaan tuotesivuilla esitettyjen teknisten tietojen mukaisesti riippuen suunnitteluvaatimuksista ja tuotteeseen liittyvistä todellisista olosuhteista.

Esimerkkinä ilmoitetaan suunnittelulujuusarvot (Rd), jotka on laskettu standardien EN 1995-1-1 ja EN 1993-1-1 mukaisesti ottaen huomioon välittömän kuormituksen kestoluokka (kmod = 1,1), kun kyseessä on halkeilematon betoni, kiinnitys puuhun käyttäen LBS Ø5 x 50 mm -ruuveja (HBS PLATE TITAN S:lle) ja betonin ankkurityyppi vaihtelee kulman mukaan.

PUU-PUU-LIITOS TITAN N

TTN240

FULL PATTERN (36) FULL PATTERN (36) + Xylofon FULL PATTERN (36) + Aladin S. FULL PATTERN (36) + Aladin Es.

R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

[kN] 13,7 -

[kN] 39,5 21,0 24,5 23,3

[kN] 20,1 -

[kN] 3,4 -

[kN] 22,6 -

TITAN S

TTS240

FULL PATTERN (14) FULL PATTERN (14) + Xylofon FULL PATTERN (14) + Aladin S. FULL PATTERN (14) + Aladin Es.

R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

[kN] -

[kN] 50,8 10,6 12,4 11,8

[kN] 17,5 -

[kN] 4,2 -

[kN] 21,3 -

TITAN F

TTF200

FULL PATTERN (30) PARTIAL 3 (25) PARTIAL 2 (15) PARTIAL 1 (10) FULL PATTERN (30) + Xylofon FULL PATTERN (30) + Aladin S. FULL PATTERN (30) + Aladin Es.

R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

[kN] -

[kN] 36,0 31,5 21,2 15,3 14,6 16,9 16,1

[kN] 10,4 -

[kN] 4,7 -

[kN] 14,2 -

TITAN V

TTV240

FULL PATTERN (36) PARTIAL (24) FULL PATTERN (36) + Xylofon(*)

R1,d

R2/3,d

R4,d

R5,d

R4/5,d

[kN] 85,5 54,6 -

[kN] 50,5 43,6 43,0

[kN] -

[kN] -

[kN] -

(*) Koearvo ei sisälly ETA:an.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN-KULMALEVYT: KAIKKI RATKAISUT YHDESSÄ VALIKOIMASSA | 185


TITAN N

ETA 11/0496

KULMALEVY LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE KORKEAT REIÄT Ihanteellinen CLT:lle, helppo asentaa korkeiden reikien ansiosta. Sertiioidut arvot myös osittaisella kiinnityksellä pohjalaastin tai juuripalkin ansiosta.

80 kN LEIKKAUKSESSA Erinomainen leikkauslujuus. 82,6 kN:n asti betonissa (TCW-aluslevyllä). 46,7 kN:n asti puussa.

70 kN VEDOSSA Betonissa TCN-kulmalevyt TCW-aluslevyillä takaavat erinomaisen vetolujuuden. R1,k 69,8 kN:n ominaisarvoon asti.

OMINAISUUDET FOKUS

leikkaus- ja vetoliitokset

KORKEUS

120 mm

PAKSUUS

3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, SKR, AB1

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- sekä puu-puu- leikkaus- ja vetoliitokset • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

186 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


PIILOTETTU KIINNITYS (HOLD DOWN) Ihanteellinen puu-betonille sekä ankkurointina seinien päissä että ja leikkauskulmissa pitkin seiniä. Se voidaan myös piiloasentaa lattian sisään.

KAIKKI SUUNNAT Sertiioidut leikkaus- (F2,3), veto- (F1) ja kallistuslujuudet (F4,5). Sertiioidut arvot myös osittaisille kiinnityksille ja akustisille väliproiileille.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 187


KOODIT JA MITAT TITAN N - TCN | BETONI-PUU-LIITOKSET KOODI

B

P

H

reiät

nv Ø5

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[mm]

TCN200

200

103

120

Ø13

30

3

10

TCN240

240

123

120

Ø17

36

3

10

H

P

B

TITAN WASHER - TCW | BETONI-PUU-LIITOKSET KOODI

TCN200

TCN240

TCW200

-

TCW240

-

B

P

s

reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

190

72

12

Ø14

1

230

73

12

Ø18

1

s P

B

TITAN N - TTN | PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

TTN240

H

B

P

H

nH Ø5

nv Ø5

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

240

93

120

36

36

3

kpl

10

P

B

AKUSTISET PROFIILIT | PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

XYL35120240

tyyppi

B

P

s

[mm]

[mm]

kpl

xylofon plate

240 mm

120

6

10

ALADIN95

soft

50 m(*)

95

5

10

ALADIN115

extra soft

50 m(*)

115

7

10

s P

B

(*) Leikataan paikan päällä

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

TITAN N: hiiliteräs DX51D+Z275. TITAN WASHER: hiiliteräs S235 galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1). XYLOFON PLATE: 35 shore polyuretaaniseos. ALADIN STRIPE: Kompakti EPDM.

F1

F1 F2

F3

F5

F4

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-betoni-liitokset • Puu-puu-liitokset • Puu-teräs-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

AB1

mekaaninen ankkuri

12 - 16

494

SKR

ruuvattava ankkuri

12 - 16

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M12 - M16

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M12 - M16

517

188 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


GEOMETRIA TCN200

TCN240 20 10

Ø5

3

Ø5

10 20 20 10

120

TTN240 3

20 10 10 20 20 10

120

60

10 20 20 10

120

60

60 3

3

200

3

240

240

40 103

31,5 Ø13

3

20 10

Ø5

33

41

20 20 20

93

123

41 Ø17

31,5

41 25

150

Ø5

25 39

TCW200

162

TCW240 37

72

20 10

39

37 73

Ø14

Ø18

35

36

190

230

12

12 20

150

20

34

162

34

ASENNUS BETONIIN TITAN TCN-kulmalevyn kiinnitys on tehtävä 2 ankkurilla käyttäen yhtä seuraavista asennusmenetelmistä kuormituksen aiheuttajasta riippuen.

IHANTEELLINEN ASENNUS

VAIHTOEHTOINEN ASENNUS

2 ankkuria sijoitettuna SISÄREIKIIN (IN) (merkitty painettuna tuotteessa)

2 ankkuria sijoitettu ULKOREIKIIN (OUT) (esim. ankkurin ja betonin tukirakenteen vuorovaikutus)

Ankkuriin kohdistuva kuormitus matalampi (eksentrisyydet ey ja kt minimissä)

Ankkuriin kohdistuva kuormitus korkea (eksentrisyydet ey ja kt maksimissa)

Optimoitu liitoslujuus

Vähäisempi liitoslujuus

ASENNUS ALUSLEVYLLÄ

Kiinnitys WASHER TCW:llä on tehtävä käyttäen 2 sisäreikiin sijoitettua ankkuria (IN)

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 189


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCN200 F2/3

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø5

koniguraatio puussa(1)

tyyppi

• full pattern

• pattern 4

• pattern 3

• pattern 2

• pattern 1

R2/3,k timber

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

30

kiinnikkeet reiät Ø13

IN(2)

Ø

nH

ey,IN

ey,OUT

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

22,1

M12

2

38,5

70,0

26,5 17,4

25

20,4 13,7

20

16,0 9,6

15

11,2 6,4

10

7,5

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) tai ulkoisiin (OUT) reikiin asennetuille ankkureille.

kiinnikkeet reiät Ø13

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

OUT(3)

tyyppi

ØxL [mm]

[kN]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

29,7

24,4

VIN-FIX PRO 8.8

M12 x 130

48,1

39,1

SKR-E

12 x 90

38,3

31,3

AB1

M12 x 100

35,4

28,9

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

29,7

24,4

VIN-FIX PRO 8.8

M12 x 130

35,1

28,9

SKR-E

12 x 90

34,6

28,4

AB1

M12 x 100

35,4

28,9

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 x 130

19,2

15,7

SKR-E

12 x 90

8,8

7,2

AB1

M12 x 100

10,6

8,7

• seismic

asennus

TCN200

R2/3,d concrete IN(2)

ankkurityyppi

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin [mm]

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 X 130

3

112

112

120

14

SKR-E

12 x 90

3

64

87

110

10

AB1

M12 x 100

3

70

80

85

12

200

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET: (1)

Osittaisen kiinnityksen kaaviot (pattern) sivulla 192.

(2)

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

190 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

(3)

OUT(3)

Ankkureiden asennus kahteen ulkoreikään (OUT).


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCN240

F2/3

PUUPUOLEN LUJUUS PUU koniguraatio puussa(1)

• full pattern

• pattern 4

• pattern 3

• pattern 2

• pattern 1

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

R2/3,k timber

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

36

kiinnikkeet reiät Ø17

IN(2)

OUT(3)

Ø

nH

ey,IN

ey,OUT

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

30,3

M16

2

39,5

80,5

36,3 24,0

30

28,2 18,8

24

22,1 13,3

18

15,6 8,9

12

10,4

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) tai ulkoisiin (OUT) reikiin asennetuille ankkureille.

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

• seismic

kiinnikkeet reiät Ø17

OUT(3)

ØxL [mm]

[kN]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M16 x 160

55,8

43,9

VIN-FIX PRO 8.8

M16 x 160

90,1

70,9

SKR-E

16 x 130

67,4

53,1

AB1

M16 x 145

67,4

53,1

VIN-FIX PRO 5.8/8.8

M16 x 160

55,0

43,2

SKR-E

16 x 130

55,0

43,2

AB1

M16 x 145

55,0

43,2

EPO-FIX PLUS 5.8

M16 x 160

26,6

21,1

EPO-FIX PLUS 8.8

M16 x 160

28,1

21,9

SKR-E

16 x 130

19,9

15,8

AB1

M16 x 145

19,9

15,8

asennus

TCN240

R2/3,d concrete IN(2)

tyyppi

ankkurityyppi

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin [mm]

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M16 x 160

3

137

137

145

18

SKR-E

16 x 130

3

85

127

150

14

AB1

M16 x 145

3

85

97

105

16

200

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 202.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 191


TCN200 - TCN240 | OSITTAISET KIINNITYSKAAVIOT KUORMITUKSELLE F2/3 Jos suunnittelutarpeet, kuten erikokoiset kuormitukset F2/3 tai seinän ja tukipinnan välissä on välikerros HB (tasoituslaasti, kynnys tai muu), on mahdollista ottaa käyttöön osittaisia kiinnitysjärjestelmiä (pattern):

FULL PATTERN

PATTERN 4

PATTERN 3

PATTERN 2

PATTERN 1

Pattern 2:ta sovelletaan myös kuormituksiin F4, F5 ja F4/5.

VÄLIKERROKSEN HB ENIMMÄISKORKEUS

HB

HB

koniguraatio puussa

nv reiät Ø5 [kpl] TCN200

TCN240

CLT

C/GL

HB max [mm]

HB max [mm]

naulat

ruuvit

naulat

ruuvit

LBA Ø4

LBS Ø5

LBA Ø4

LBS Ø5

• full pattern

30

36

20

30

32

10

• pattern 4

25

30

30

40

42

20

• pattern 3

20

24

40

50

52

30

• pattern 2

15

18

50

60

62

40

• pattern 1

10

12

60

70

72

50

Välikerroksen HB korkeus (tasoituslaasti, kynnys tai muu) määritetään ottaen huomioon seuraavat puukiinnittimiä koskevat standardien vaatimukset: • CLT: vähimmäisetäisyydet ovat ÖNORM EN 1995-1-1 -standardin (Liite K) mukaiset nauloille ja ETA 11/0030:n mukaiset ruuveille. • C/GL: vähimmäisetäisyydet massiivipuulle tai liimapuulle ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3.

TCN200 - TCN240 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE F2/3 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (e). Laskelman eksentrisyydet ey vaihtelevat valitun asennsutyypin mukaisesti: 2 sisäistä ankkuria (IN) tai 2 ulkoista ankkuria (OUT). Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: VSd,x = F2/3,d MSd,z = F2/3,d x ey,IN/OUT

z x

F2/3 ey

192 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

y


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F4 - F5 - F4/5 | PUU-BETONI TCN200 - TCN240 PUU

TERÄS

kiinnikkeet reiät Ø5

F4

TCN200

• pattern 2

• full nailing TCN240

• pattern 2

R4,k steel

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

30

20,9

22,4

γM0

15

20,7

24,3

γM0

36

24,1

26,9

γM0

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

IN(1)

reikäkiinnikkeet

ØxL

tyyppi

• full nailing

R4,k timber

BETONI

Ø

nH

[mm]

[kpl]

M12

2

kt⊥

kt//

0,5

-

F4 M16 18

23,9

29,1

2

0,5

Fbolt,⊥

-

γM0

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F4,d PUU

TERÄS

kiinnikkeet reiät Ø5

F5

TCN200

• pattern 2

• full pattern TCN240

• pattern 2

R5,k steel

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

30

6,6

2,7

γM0

15

3,6

1,6

36

8,0

3,3

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

IN(1)

reikäkiinnikkeet

ØxL

tyyppi

• full pattern

R5,k timber

BETONI

Ø

nH

kt⊥

kt//

[mm]

[kpl] 0,5

0,47

γM0

0,5

0,83

γM0

0,5

0,48

0,5

0,83

M12

2 Fbolt,// F5

M16 18

4,3

1,9

Fbolt,⊥

2

γM0

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F5,d; NSd,z = 2 x kt// x F5,d PUU

TERÄS

kiinnikkeet reiät Ø5

F4/5

KAKSI KULMALEVYÄ

• full pattern TCN200

• pattern 2

• full pattern TCN240

• pattern 2

R4/5,k timber

R4/5,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

30 + 30

25,6

14,9

γM0

tyyppi

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

BETONI IN(1)

reikäkiinnikkeet Ø

nH

[mm]

[kpl]

M12

kt⊥

kt//

0,41

0,08

2+2

15 + 15

22,4

20,9

γM0

0,46

0,06

36 + 36

27,8

24,7

γM0

0,43

0,06

0,48

0,04

F4/5 M16 18 + 18

25,2

30,6

2+2

γM0

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F4/5,d; NSd,z = 2 x kt// x F4/5,d

Taulukoidut arvot F4, F5 ja F4/5 pätevät kuormituksen e=0 (kiertoon rajoittuvat puuelementit) laskennan eksentrisyyteen. Liitoksessa 2 kulmalevyllä, jos kuormitus F4/5,d kohdistetaan eksentrisesti ja e≠0, on tarkastettava yhdistetyt kuormat ottaen huomioon veto-osan lisävaikutus:

ΔF1,d = F4/5,d

F4/5

F1

b

F1

e F4/5

e b

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 202.

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 193


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCN200 + TCW200

F2/3

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø5

koniguraatio puussa

tyyppi

TCN200 + TCW200

R2/3,k timber

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

30

IN(1)

kiinnikkeet reiät Ø13 Ø

nH

ey,IN

ez,IN

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

56,7

M12

2

38,5

83,5

66,4

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) reikiin asennetuille ankkureille WASHER:in avulla.

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

• seismic

kiinnikkeet reiät Ø13

IN(1)

[mm]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

25,8

VIN-FIX PRO 8.8

M12 x 180

41,3

SKR-E

12 x 110

17,4

AB1

M12 x 120

26,1

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

14,7

VIN-FIX PRO 5.8/8.8

M12 x 180

20,8

EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 130

25,8

AB1

M12 x 120

17,3

EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 180

10,8

EPO-FIX PLUS 8.8

M12 x 180

12,4

asennus

TCN200 + TCW200

R2/3,d concrete

ØxL

tyyppi

ankkurityyppi

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin [mm]

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 x 130

15

99

99

105

14

M12 x 180

15

149

149

149

14

SKR-E

12 x 110

15

64

95

115

10

AB1

M12 x 120

15

70

80

85

12

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET: (1)

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

194 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

200

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCN240 + TCW240

F2/3

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø5

koniguraatio puussa

tyyppi

TCN240 + TCW240

R2/3,k timber

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

36

IN(1)

kiinnikkeet reiät Ø17 Ø

nH

ey,IN

ez,IN

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

70,5

M16

2

39,5

83,5

82,6

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) reikiin asennetuille ankkureille WASHER:in avulla.

kiinnikkeet reiät Ø17

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

IN(1)

[mm]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M16 X 190

49,5

VIN-FIX PRO 8.8

M16 X 190

61,6

SKR-E

16 X 130

32,1

AB1

M16 X 145

39,5

VIN-FIX PRO 5.8/8.8

M16 X 190

30,9

M16 X 160

40,1

M16 X 190

49,1

M16 X 145

28,4

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 AB1 EPO-FIX PLUS 5.8

• seismic EPO-FIX PLUS 8.8

asennus

M16 X 190

15,2

M16 X 230

16,6

M16 X 190

16,6

M16 X 230

21,0

ankkurityyppi tyyppi

TCN240 + TCW240

R2/3,d concrete

ØxL

tyyppi

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M16 x 160

15

126

126

135

18

200

M16 x 190

15

155

155

155

18

200

M16 x 230

15

195

195

195

18

240

SKR-E

16 x 130

15

85

115

145

14

200

AB1

M16 x 145

15

85

97

105

16

200

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 202.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 195


TCW200 - TCW240 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE F2/3 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (e). Laskennan eksentrisyydet ey ja ez viittaavat asennukseen, jossa on WASHER TCW kahdella sisäankkurilla (IN). Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: VSd,x = F2/3,d MSd,z = F2/3,d x ey,IN MSd,y = F2/3,d x ez,IN

F2/3 z

ez

x

y

ey

TCW200 - TCW240 | LIITOKSEN JÄYKKYYS KUORMITUKSELLE F2/3 SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI K2/3,ser •

K2/3,ser keskimääräinen kokeellinen liitokselle TITAN CLT:lle (Cross Laminated Timber) ETA 11/0496:n mukaisesti

kiinnitystyyppi

nv

K2/3,ser

Ø x L [mm]

[kpl]

[mm]

TCN200 + TCW200

LBS-ruuvit Ø5,0 x 50

30

9600

TCN240 + TCW240

LBS-ruuvit Ø5,0 x 50

36

10000

tyyppi

Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti ruuveille liitoksessa puu-puu* GL24h/C24

1,5 0,8 Ruuvit (naulat ilman esiporausta) ρm d

30

(EN 1995 §7.1)

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[mm]

TCN200 + TCW200

LBS-ruuvit Ø5,0 x 50

30

31192

TCN240 + TCW240

LBS-ruuvit Ø5,0 x 50

36

37431

tyyppi

* Liitoksille teräs-puu, viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3)).

196 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F1 | PUU-BETONI TCN200 + TCW200 F1

PUUPUOLEN LUJUUS PUU koniguraatio puussa

TCN200 + TCW200

TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 ØxL

nv

[mm]

[kpl]

tyyppi

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

[kN] 57,9

30

68,1

BETONI

R1,k steel

kiinnikkeet reiät Ø13

[kN]

γsteel

45,7

γM0

IN(1)

Ø

nH

kt//

[mm]

[kpl]

[mm]

M12

2

1,09

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) reikiin asennetuille ankkureille WASHER:in avulla.

koniguraatio betonissa

kiinnikkeet reiät Ø13 tyyppi

VIN-FIX PRO 5.8/8.8 • halkeilematon

• halkeillut

• seismic

asennus

TCN200 + TCW200

R1,d concrete ØxL

IN(1)

[mm]

[kN]

M12 x 180

22,1

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 x 130

23,1

EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 180

25,4

EPO-FIX PLUS 8.8

M12 x 180

37,6

VIN-FIX PRO 5.8/8.8

M12 x 180

10,6

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

ankkurityyppi

M12 x 130

12,9

M12 x 180

19,7

M12 x 180

8,1

M12 x 230

10,9

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

tyyppi

Ø x L [mm] M12 x 130

15

95

95

100

14

200

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 x 180

15

145

145

150

14

200

M12 x 230

15

195

195

195

14

240

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 202.

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 197


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F1 | PUU-BETONI TCN240 + TCW240 F1

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

koniguraatio puussa

tyyppi

TCN240 + TCW240

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

[kN] 69,5

36

81,7

BETONI

R1,k steel

kiinnikkeet reiät Ø17

[kN]

γsteel

68,9

γM0

Ø

nH

kt//

[mm]

[kpl]

[mm]

M16

2

1,08

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) reikiin asennetuille ankkureille WASHER:in avulla. kiinnikkeet reiät Ø17

koniguraatio betonissa

tyyppi

VIN-FIX PRO 5.8/8.8 • halkeilematon EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

VIN-FIX PRO 5.8/8.8 • halkeillut EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

• seismic

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

asennus

TCN240 + TCW200

ankkurityyppi

R1,d concrete ØxL

IN(1)

[mm]

[kN]

M16 x 190

28,2

M16 x 230

35,8

M16 x 160

34,1

M16 x 190

41,4

M16 x 190

14,5

M16 x 230

18,3

M16 x 190

23,7

M16 x 230

30,0

M16 x 190

10,4

M16 x 230

13,2

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M16 x 160

15

126

126

126

18

200

M16 x 190

15

155

155

155

18

200

M16 x 230

15

195

195

195

18

240

tfix hnom hef h1 d0 hmin

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 202.

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

198 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

IN(1)

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus


TCW200 - TCW240 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE F1 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (kt). Jos asennettu betoniin WASHER TCW:n kanssa, on asennettava 2 sisäankkuria (IN).

Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: NSd,z = 2 x kt// x F1,d

2kt x F1

z x

y

TCW200 - TCW240 | LIITOKSEN JÄYKKYYS KUORMITUKSELLE F1 SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI K1,ser • K1,ser keskimääräinen kokeellinen liitokselle TITAN CLT:lle (Cross Laminated Timber) C24 tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

K1,ser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

TCN200 + TCW200

-

-

-

TCN240 + TCW240

naulat LBA Ø4,0 x 60

36

28455

• Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti nauloille liitoksessa puu-puu* GL24h/C24 1,5 d0,8 (EN 1995 § 7.1) Naulat (ilman esiporausta) ρm

30 tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

TCN200 (+ TCW200)

naulat LBA Ø4,0 x 60

30

26093

TCN240 (+ TCW240)

naulat LBA Ø4,0 x 60

36

31311

* Liitoksille teräs-puu, viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3))

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 199


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-PUU TTN240

F2/3

F2/3

PUU koniguraatio puussa(1)

TTN240 TTN240 + XYLOFON TTN240 + ALADIN STRIPE SOFT TTN240 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT

proiili(2)

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

ØxL

nv

nH

s

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

36

36

-

36

36

6

36

36

5

36

36

7

R2/3,k timber [kN] 37,9 46,7 24,8 22,8 28,9 27,5 27,5 25,8

STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F1 | PUU-PUU TTN240 F1

PUU kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

TTN240

R1,k timber

ØxL

nv

nH

[mm]

[kpl]

[kpl]

36

36

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

[kN] 7,4 16,2

HUOMAUTUKSET: (1)

TTN240-kulmalevy voidaan asentaa yhdessä erilaisten joustavien akustisten proiilien kanssa, jotka on asetettu vaakasuoran laipan alle full pattern koniguraatiolla. Taulukoidut lujuusarvot on raportoitu asiakirjassa ETA-11/0496 ja laskettu "Blaß, H.J. und Laskewitz, B. (2000); Load-Carrying Capacity of Joints with Dowel-Type fasteners and Interlayers." mukaisesti jättäen huomiotta konservatiivisesti proiilin jäykkyyden.

200 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

(2)

Proiilin paksuus: ALADIN-tyypin proiilin tapauksessa laskelmassa otettiin huomioon aaltoilevan osan aiheuttama paksuuden pieneneminen ja aallon aiheuttama puristus sisäänviennin aikana.


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F4 - F5 - F4/5 | PUU-PUU TTN240 PUU

TERÄS R4,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

F4

TTN240

tyyppi

• full pattern

R4,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

36 + 36

23,8

31,1

γM0

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

PUU

TERÄS R5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

F5

TTN240

tyyppi

• full pattern

R5,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

36 + 36

7,3

3,4

γM0

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

PUU

F4/5 KAKSI KULMALEVYÄ TTN240

• full pattern

R4/5,k timber

ØxL

nv [kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

72 + 72

26,7

31,6

γM0

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

Taulukoidut arvot F4, F5 ja F4/5 pätevät kuormituksen e=0 (kiertoon rajoittuvat puuelementit) laskennan eksentrisyyteen. Liitoksessa 2 kulmalevyllä, jos kuormitus F4/5,d kohdistetaan eksentrisesti ja e≠0, on tarkastettava yhdistetyt kuormat ottaen huomioon veto-osan lisävaikutus:

ΔF1,d = F4/5,d

R4/5,k steel

[mm] naulat LBA

F5

TERÄS

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

F4

F4/5

F4/5

F1

b e

F1

F4/5

e b

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 202.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN N | 201


YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0496:n mukaisesti. Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti (ks. Luku 6 ANKKURIT BETONILLE). Projektin liitoksen lujuusominaisuuksien arvot saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. On suositeltavaa tarkistaa, että murtumia ei ole ennen liitoksen lujuuden saavuttamista. • Puiset rakenneosat, joihin liitäntälaitteet on kiinnitetty, on estettävä kiertymästä. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. Arvoille ρk, jotka ovat suurempia, puupuolen lujuudet voidaan muuntaa arvon kdens avulla:

kdens = kdens =

ρk

0,5

for 350 kg/m3 ≥ ρk ≥ 420 kg/m3

350 ρk 350

0,5

for LVL with ρk ≥ 500 kg/m3

202 | TITAN N | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella, ilman liitinvälejä ja reunaetäisyys ja minimipaksuus ovat taulukon asennusparametrien mukaiset. Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista tai betonin eri paksuus), betonipuolen ankkurit voidaan todentaa käyttäen MyProject-laskentaohjelmistoa suunnittelutarpeista riippuen. • Seisminen suunnittelu suoritusarvoluokassa C2, ilman sitkeysvaatimuksia ankkureille (vaihtoehto a2) joustava suunnittelu EOTA TR045 -standardin mukaisesti. Kemiallisissa ankkureissa, joihin kohdistuu leikkauskuormitus, oletetaan, että ankkurin ja levyn reiän välinen rengas on täytetty (αgap=1).TITAN S

ETA 11/0496

KULMALEVY LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE REIÄT HBS PLATE:LLE Kiinnitys HBS PLATE Ø8 -ruuveilla ruuvinvääntimen avulla helpottaa ja nopeuttaa asennusta ja mahdollistaa turvallisen ja mukavan työskentelyn.

85 kN LEIKKAUKSESSA Erinomainen leikkauslujuus. 85,9 kN:n asti betonissa (TCW-aluslevyllä). 60,0 kN:n asti puussa.

75 kN VEDOSSA Betonissa TCS-kulmalevyt TCW-aluslevyillä takaavat erinomaisen vetolujuuden. R1,k 75,9 kN:n ominaisarvoon asti.

OMINAISUUDET FOKUS

leikkaus- ja vetoliitokset

KORKEUS

130 mm

PAKSUUS

3,0 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, SKR, AB1

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- ja puu-puu-vetoliitokset puulevyjä ja -rimoja varten • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

204 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


MUKAVUUS Kulmien kiinnitys pienellä määrällä HBS Ø8 -ruuveja nopeuttaa asennusta ja lisää käyttäjän mukavuutta.

KAIKKI SUUNNAT Sertiioidut leikkaus- (F2,3), veto- (F1) ja kallistuslujuudet (F4,5). Arvot on sertiioitu myös akustisten proiilien kanssa.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN S | 205


KOODIT JA MITAT TITAN S - TCS | BETONI-PUU-LIITOKSET KOODI

TCS240

B

P

H

reiät

nv Ø11

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[mm]

240

123

130

4 x Ø17

14

3

H

kpl

10 P

B

TITAN WASHER - TCW240 | BETONI-PUU-LIITOKSET KOODI

B

P

s

reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

230

73

12

Ø18

TCW240

kpl

1

s P

B

TITAN S - TTS| PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

TTS240

B

P

H

nH Ø11

nv Ø11

s

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

240

130

130

14

14

3

kpl H 10 P

B

AKUSTISET PROFIILIT | PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

XYL35120240

tyyppi

B

xylofon plate

240 mm

soft

ALADIN95 ALADIN115

extra soft

P

s

[mm]

[mm]

120

6

10

50 m(*)

95

5

10

m(*)

115

7

10

50

kpl

s P

B

(*) Leikataan paikan päällä

HBS PLATE KOODI

HBSP880

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

8

80

55

TX

d1

kpl

L TX40

100

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

TITAN S: hiiliteräs DX51D+Z275. TITAN WASHER: hiiliteräs S235 galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1). XYLOFON PLATE: 35 shore polyuretaaniseos. ALADIN STRIPE: Kompakti EPDM.

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-betoni-liitokset • Puu-puu-liitokset • Puu-teräs-liitokset

206 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

F1

F2

F1

F3

F5

F4


MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] HBS PLATE

ruuvi katkaistulla kartiokannalla

8

556

AB1

mekaaninen ankkuri

16

494

SKR

ruuvattava ankkuri

16

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M16

511

EPO-FIX PLUS

kemiallinen ankkuri

M16

517

GEOMETRIA TCS240

TCW240 50 20

Ø11

3

Ø18 36

130

30

230

50 3

50

12

3 34

162

34

240

41 123

50

41

130

30

Ø17

30 20

41

39

162

3 20 30

37 73

30

240

50 20

Ø11

20 30 130

TTS240

Ø11

39

50 20

ASENNUS BETONIIN TITAN TCS-kulmalevyn kiinnitys on tehtävä 2 ankkurilla käyttäen yhtä seuraavista asennusmenetelmistä kuormituksen aiheuttajasta riippuen.

IHANTEELLINEN ASENNUS

VAIHTOEHTOINEN ASENNUS

2 ankkuria sijoitettuna SISÄREIKIIN (IN) (merkitty painettuna tuotteessa)

2 ankkuria sijoitettu ULKOREIKIIN (OUT) (esim. ankkurin ja betonin tukirakenteen vuorovaikutus)

Ankkuriin kohdistuva kuormitus matalampi (eksentrisyydet ey ja kt minimissä)

Ankkuriin kohdistuva kuormitus korkea (eksentrisyydet ey ja kt maksimissa)

Optimoitu liitoslujuus

Vähäisempi liitoslujuus

ASENNUS ALUSLEVYLLÄ

Kiinnitys WASHER TCW:llä on tehtävä käyttäen 2 sisäreikiin sijoitettua ankkuria (IN)

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN S | 207


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCS240

F2/3

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø11

koniguraatio puussa

TCS240

R2/3,k timber

tyyppi

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

HBS PLATE

Ø8,0 x 80

14

kiinnikkeet reiät Ø17

IN(1)

OUT(2)

Ø

nH

ey,IN

ey,OUT

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

70,3

M16

2

39,5

80,5

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) tai ulkoisiin (OUT) reikiin asennetuille ankkureille.

kiinnikkeet reiät Ø17

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

ØxL

OUT(2)

[mm]

[kN]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M16 x 160

55,8

43,9

VIN-FIX PRO 8.8

M16 x 160

90,1

70,9

tyyppi

SKR-E

16 x 130

67,4

53,1

AB1

M16 x 145

67,4

53,1

VIN-FIX PRO 5.8/8.8

M16 x 160

55,0

43,2

SKR-E

16 x 130

55,0

43,2

• halkeillut

• seismic

AB1

M16 x 145

55,0

43,2

EPO-FIX PLUS 5.8

M16 x 160

26,6

21,1

EPO-FIX PLUS 8.8

asennus

TCS240

R2/3,d concrete IN(1)

M16 x 160

28,1

21,9

M16 x 190

33,8

26,7

M16 x 230

42,1

33,2

ankkurityyppi

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M16 x 160

3

137

137

145

18

200

M16 x 190

3

164

164

170

18

200

EPO-FIX PLUS 8.8

M16 x 230

3

204

204

210

18

240

SKR-E

16 x 130

3

85

127

150

14

200

AB1

M16 x 145

3

85

97

105

16

200

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET: (1)

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

(2)

Ankkureiden asennus kahteen ulkoreikään (OUT).

208 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus


TCS240 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE | F2/3 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (e). Laskelman eksentrisyydet ey vaihtelevat valitun asennsutyypin mukaisesti: 2 sisäistä ankkuria (IN) tai 2 ulkoista ankkuria (OUT). Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: VSd,x = F2/3,d MSd,z = F2/3,d x ey,IN/OUT

z x

y

F2/3 ey

STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F4 - F5 - F4/5 | PUU-BETONI TCS240 PUU

TERÄS R4,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

F4

tyyppi

R4,k steel

F4

IN(1)

reikäkiinnikkeet

ØxL

nv

Ø

nH

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

[mm]

[kpl]

14

21,1

18,1

γM0

M16

2

HBS PLATE Ø8,0 x 80

TCS240

BETONI

kt⊥

kt//

0,5

-

Fbolt,⊥

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F4,d

PUU

TERÄS R5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

F5

tyyppi

R5,k steel

F5

IN(1)

reikäkiinnikkeet

ØxL

nv

Ø

nH

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

[mm]

[kpl]

14

17,1

4,3

γM0

M16

2

HBS PLATE Ø8,0 x 80

TCS240

Fbolt,//

BETONI

kt⊥

kt//

0,5

0,36

Fbolt,⊥

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F5,d; NSd,z = 2 x kt// x F5,d

PUU

TERÄS R4/5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

F4/5

tyyppi

KAKSI KULMALEVYÄ

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

HBS PLATE Ø8,0 x 80 14 + 14

TCS240

BETONI

R4/5,k steel

F4/5

IN(1)

reikäkiinnikkeet Ø

nH

[kN]

[kN]

γsteel

[mm]

[kpl]

27,4

18,8

γM0

M16

2+2

kt⊥

kt//

0,39

0,08

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F4/5,d; NSd,z = 2 x kt// x F4/5,d

Taulukoidut arvot F4, F5 ja F4/5 pätevät kuormituksen e=0 (kiertoon rajoittuvat puuelementit) laskennan eksentrisyyteen. Liitoksessa 2 kulmalevyllä, jos kuormitus F4/5,d kohdistetaan eksentrisesti ja e≠0, on tarkastettava yhdistetyt kuormat ottaen huomioon veto-osan lisävaikutus:

ΔF1,d = F4/5,d

F4/5

F1

b

F1

e F4/5

e b

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 216.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN S | 209


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCS240 + TCW240

F2/3

PUUPUOLEN LUJUUS PUU koniguraatio puussa

TCS240 + TCW240

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø11 ØxL

nv

[mm]

[kpl]

Ø8,0 x 80

14

tyyppi

HBS PLATE

R2/3,k timber

IN(1)

kiinnikkeet reiät Ø17 Ø

nH

ey,IN

ez,IN

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

85,9

M16

2

39,5

78,5

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) reikiin asennetuille ankkureille WASHER:in avulla.

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

kiinnikkeet reiät Ø17

IN(1)

[mm]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M16 x 190

50,4

VIN-FIX PRO 8.8

M16 x 190

64,7

SKR-E

16 x 130

33,9

AB1

M16 x 145

41,6

VIN-FIX PRO 5.8/8.8

M16 x 190

32,3

M16 x 160

41,7

M16 x 190

50,4

M16 x 145

29,6

M16 x 190

15,7

M16 x 230

17,1

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8 AB1 EPO-FIX PLUS 5.8

• seismic EPO-FIX PLUS 8.8

asennus

M16 x 190

17,3

M16 x 230

21,7

ankkurityyppi tyyppi

TCS240 + TCW240

R2/3,d concrete

ØxL

tyyppi

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M16 x 160

15

126

126

135

18

200

M16 x 190

15

155

155

155

18

200

M16 x 230

15

195

195

195

18

240

SKR-E

16 x 130

15

85

115

145

14

200

AB1

M16 x 145

15

85

97

105

16

200

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET: (1)

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

(2)

Ankkureiden asennus kahteen ulkoreikään (OUT).

210 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus


TCW240 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE F2/3 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (e). Laskennan eksentrisyydet ey ja ez viittaavat asennukseen, jossa on WASHER TCW kahdella sisäankkurilla (IN). Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: VSd,x = F2/3,d MSd,z = F2/3,d x ey,IN MSd,y = F2/3,d x ez,IN F2/3 z

ez

x

y

ey

TCS240 - TCW240 | LIITOKSEN JÄYKKYYS KUORMITUKSELLE | F2/3 SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI K2/3,ser • K2/3,ser keskimääräinen kokeellinen liitokselle TITAN CLT:lle (Cross Laminated Timber) ETA 11/0496:n mukaisesti tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

K2/3,ser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

TCS240

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

8200

TCS240 + TCW240

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

8600

• Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti ruuveille liitoksessa puu-puu* C24/GL24h

ρm1,5 d0,8

Ruuvit (naulat ilman esiporausta) tyyppi

TCS240 (+ TCW240)

30

(EN 1995 § 7.1)

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

21201

* Liitoksille teräs-puu viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3)).

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 216.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN S | 211


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F1 | PUU-BETONI TCS240 + TCW240 F1

F1

HB

PARTIAL PATTERN(1)

FULL PATTERN

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

TERÄS R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

koniguraatio puussa

tyyppi

TCS240 + TCW240

BETONI

R1,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

full pattern

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

-

75,9

partial pattern

HBS PLATE Ø8,0 x 80

9

33,9

75,9

kiinnikkeet reiät Ø17 Ø

nH

kt//

γsteel

[mm]

[kpl]

[mm]

γM0

M16

2

1,08

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) reikiin asennetuille ankkureille WASHER:in avulla.

kiinnikkeet reiät Ø17

koniguraatio betonissa

VIN-FIX PRO 5.8/8.8 • halkeilematon EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

VIN-FIX PRO 5.8/8.8 • halkeillut EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

• seismic

R1,d concrete ØxL

IN(2)

[mm]

[kN]

M16 x 190

28,2

M16 x 230

35,8

M16 x 160

34,1

M16 x 190

41,4

tyyppi

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

asennus

14,5 18,3

M16 x 190

23,7

M16 x 230

30,0

M16 x 190

10,4

M16 x 230

13,2

ankkurityyppi tyyppi

TCS240 + TCW240

M16 x 190 M16 x 230

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M16 x 160

15

126

126

126

18

200

M16 x 190

15

155

155

155

18

200

M16 x 230

15

195

195

195

18

240

Ø x L [mm]

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET: (1)

Jos suunnittelutarpeet, kuten erikokoiset kuormitukset F1 tai seinän ja tukipinnan välissä oleva välikerros HB, ovat olemassa, CLT-paneeliin voidaan asentaa osittainen kiinnitys, jossa HB ≤ 32 mm.

212 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

(2)

IN(2)

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).


TCW200 - TCW240 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE | F1 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (kt). Jos asennettu betoniin WASHER TCW:n kanssa, on asennettava 2 sisäankkuria (IN).

Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: NSd,z = 2 x kt// x F1,d

2kt x F1

z x

y

TCW240 | LIITOKSEN JÄYKKYYS KUORMITUKSELLE F1 SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI K1,ser • K1,ser keskimääräinen kokeellinen liitokselle TITAN CLT:lle (Cross Laminated Timber) ETA 11/0496:n mukaisesti tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

K1,ser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

11500

TCS240 + TCW240

• Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti ruuveille liitoksessa puu-puu* C24/GL24h

ρm1,5 d0,8

Ruuvit (naulat ilman esiporausta) tyyppi

TCS240 + TCW240

30

(EN 1995 § 7.1)

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

21201

* Liitoksille teräs-puu viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3)).

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 216.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN S | 213


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-PUU TTS240

F2/3

F2/3

PUU proiili(2)

kiinnikkeet reiät Ø11

koniguraatio puussa(1)

TTS240

HBS PLATE

nv

nH

s

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

[kN]

Ø8,0 x 80

14

14

-

60,0

6

12,5

5

14,7

7

13,9

TTS240 + XYLOFON TTS240 + ALADIN STRIPE SOFT

Ø8,0 x 80

HBS PLATE

14

TTS240 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT

TTS240 | LIITOKSEN JÄYKKYYS KUORMITUKSELLE | F2/3 SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI K2/3,ser •

K2/3,ser keskimääräinen kokeellinen liitokselle TITAN CLT:lle (Cross Laminated Timber) ETA 11/0496:n mukaisesti

tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

nH

K2/3,ser

Ø x L [mm]

[kpl]

[kpl]

[N/mm]

HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

14

5600

TTS240

Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti ruuveille liitoksessa puu-puu* C24/GL24h

Ruuvit (naulat ilman esiporausta)

tyyppi

TTS240

ρm1,5 d0,8 30

R2/3,k timber

ØxL

tyyppi

(EN 1995 § 7.1)

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

ruuvit HBS PLATE Ø8,0 x 80

14

21201

* Liitoksille teräs-puu viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3)).

214 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

14


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F4 - F5 - F4/5 | PUU-PUU TTS240 PUU

TERÄS R4,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

F4

tyyppi

TTS240

HBS PLATE

R4,k steel

ØxL

n

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

Ø8,0 x 80

14 + 14

20,7

20,9

γM0

F4

PUU

TERÄS R5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

F5

tyyppi

TTS240

HBS PLATE

R5,k steel

ØxL

n

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

Ø8,0 x 80

14 + 14

16,8

4,2

γM0

F5

PUU

F4/5 KAKSI VYÄ

TERÄS R4/5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø11

KULMALE-

TTS240

tyyppi

HBS PLATE

R4/5,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

Ø8,0 x 80

28 + 28

25,2

23,4

γM0

F4/5

Taulukoidut arvot F4, F5 ja F4/5 pätevät kuormituksen e=0 (kiertoon rajoittuvat puuelementit) laskennan eksentrisyyteen.

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

TTN240-kulmalevy voidaan asentaa yhdessä erilaisten joustavien akustisten proiilien kanssa, jotka on asetettu vaakasuoran laipan alle. Taulukoidut lujuusarvot on raportoitu asiakirjassa ETA 11/0496 ja laskettu "Blaß, H.J. und Laskewitz, B. (2000); Load-Carrying Capacity of Joints with Dowel-Type fasteners and Interlayers." mukaisesti jättäen huomiotta konservatiivisesti proiilin jäykkyyden.

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 216.

(2)

Proiilin paksuus: ALADIN-tyypin proiilin tapauksessa laskelmassa otettiin huomioon aaltoilevan osan aiheuttama sen paksuuden pieneneminen ja aallon aiheuttama puristus sisäänviennin aikana.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN S | 215


YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0496:n mukaisesti. Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti (ks. Luku 6 ANKKURIT BETONILLE). Projektin liitoksen lujuusominaisuuksien arvot saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. On suositeltavaa tarkistaa, että murtumia ei ole ennen liitoksen lujuuden saavuttamista. • Puiset rakenneosat, joihin liitäntälaitteet on kiinnitetty, on estettävä kiertymästä. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. Arvoille ρk, jotka ovat suurempia, puupuolen lujuudet voidaan muuntaa arvon kdens avulla:

kdens = kdens =

ρk

0,5

for 350 kg/m3 ≥ ρk ≥ 420 kg/m3

350 ρk 350

0,5

for LVL with ρk ≥ 500 kg/m3

216 | TITAN S | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella, ilman liitinvälejä ja reunaetäisyys ja minimipaksuus ovat taulukon asennusparametrien mukaiset. Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista tai betonin eri paksuus), betonipuolen ankkurit voidaan todentaa käyttäen MyProject-laskentaohjelmistoa suunnittelutarpeista riippuen. • Seisminen suunnittelu suoritusarvoluokassa C2, ilman sitkeysvaatimuksia ankkureille (vaihtoehto a2) joustava suunnittelu EOTA TR045 -standardin mukaisesti. Kemiallisissa ankkureissa, joihin kohdistuu leikkauskuormitus, oletetaan, että ankkurin ja levyn reiän välinen rengas on täytetty (αgap=1).TITAN F

ETA 11/0496

KULMALEVY LEIKKAUSVOIMILLE MATALAT REIÄT Ihanteellinen TIMBER FRAME:lle, suunniteltu kiinnitettäväksi laituripalkkeihin tai runkojen rimoihin. Sertiioidut arvot myös osittaisella naulaamisella.

RUNKO Pystylaipan reikien matalan sijainnin ansiosta se tarjoaa erinomaiset leikauslujuusarvot jopa matalilla laituripalkeilla. R2,k enintään 42,5 kN sekä puussa että betonissa.

BETONIREIÄT TITAN-kulmalevyt on suunniteltu tarjoamaan kaksi kiinnitysmahdollisuutta betonille maalujitustankojen välttämiseksi.

OMINAISUUDET FOKUS

leikkausliitokset

KORKEUS

71 mm

PAKSUUS

3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, SKR, AB1

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- ja puu-puu-leikkausliitokset puulevyjä ja -rimoja varten. • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

218 | TITAN F | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


SAHATAVARA-SAHATAVARA Ihanteellinen leikkausliitoksiin sekä lattian ja seinän välillä että seinän ja seinän välillä. Korkea leikkauslujuus mahdollistaa kiinnikkeiden määrän optimoinnin.

TITAN SILENT Ihanteellinen yhdessä XYLOFON PLATE:n kanssa rajoittamaan akustisia siltoja ja vähentämään puulattian tärinää.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN F | 219


KOODIT JA MITAT TITAN F - TCF | BETONI-PUU-LIITOKSET KOODI

TCF200

B

P

H

reiät

nv Ø5

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[mm]

200

103

71

Ø13

30

3

kpl

H

10 P

B

TITAN F - TTF | PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

TTF200

B

P

H

nH Ø5

nv Ø5

s

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

200

71

71

30

30

3

kpl

H

10

P

B

AKUSTISET PROFIILIT | PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

XYL3570200

tyyppi

B

P

s

[mm]

[mm]

kpl

xylofon plate

200 mm

70

6

10

ALADIN95

soft

50 m(*)

95

5

10

ALADIN115

extra soft

50 m(*)

115

7

10

s P

B

(*) Leikataan paikan päällä

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

TITAN F: hiiliteräs DX51D+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1). XYLOFON PLATE: 35 shore polyuretaaniseos. ALADIN STRIPE: Kompakti EPDM.

KÄYTTÖKOHTEET

F2

F3

F5

F4

• Puu-betoni-liitokset • Puu-puu-liitokset • Puu-teräs-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

AB1

mekaaninen ankkuri

12

494

SKR

ruuvattava ankkuri

12

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M12

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M12

517

220 | TITAN F | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


GEOMETRIA TCF200

TTF200 20 10

Ø5

3

20 10

Ø5

35

71

150

35

71

26 25

26

3

25

25

150

3

25 26

39,5 71 103

3 10

10

35

31,5

10

Ø13 31,5

20 10

Ø5

200

200

ASENNUS BETONIIN Kulmalevyn TITAN TCF200 kiinnitys betoniin on suoritettava 2 ankkurilla käyttäen yhtä seuraavista asennusmenetelmistä:

IHANTEELLINEN ASENNUS

VAIHTOEHTOINEN ASENNUS

2 ankkuria sijoitettuna SISÄREIKIIN (IN) (merkitty painettuna tuotteessa)

2 ankkuria sijoitettu ULKOREIKIIN (OUT) (esim. ankkurin ja betonin tukirakenteen vuorovaikutus)

Ankkuriin kohdistuva kuormitus matalampi (eksentrisyydet ey ja kt minimissä)

Ankkuriin kohdistuva kuormitus korkea (eksentrisyydet ey ja kt maksimissa)

Optimoitu liitoslujuus

Vähäisempi liitoslujuus

TCF200 - TTF200 | OSITTAISET KIINNITYSKAAVIOT KUORMITUKSELLE F2/3 Suunnittelutarpeiden, kuten erikokoisten kuormitusten F2/3 tai kynnyksen tai alustapalkin läsnäollessa on mahdollista ottaa käyttöön osittaisia kiinnitysjärjestelmiä (pattern) riippuen puuelementin korkeudesta HB:

koniguraatio puussa

HB

nv kpl

HB ≥ 90 mm

30

koniguraatio puussa

kiinnityskaaviot

HB

nv [kpl]

pattern 2

HB ≥ 70 mm

15

pattern 1

HB ≥ 60 mm

10

29

full pattern

30 90

26

26

pattern 3

HB ≥ 80 mm

25

80 26

kiinnityskaaviot

70 26

27

60

26

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN F | 221


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-BETONI TCF200

F2/3

HB

PUUPUOLEN LUJUUS PUU

BETONI

kiinnikkeet reiät Ø5

koniguraatio puussa

tyyppi

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

• full pattern

naulat LBA

Ø4,0 x 60

HB ≥ 90 mm

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

• pattern 3 HB ≥ 80 mm

• pattern 2 HB ≥ 70 mm

• pattern 1 HB ≥ 60 mm

R2/3,k timber

30

kiinnikkeet reiät Ø13

IN(1)

Ø

nH

ey,IN

ey,OUT

[kN]

[mm]

[kpl]

[mm]

[mm]

35,5

M12

2

38,5

70,0

42,5 31,0

25

37,2 20,9

15

25,1 15,1

10

18,1

BETONIPUOLEN LUJUUS Joidenkin mahdollisten kiinnitysratkaisujen lujuusarvot sisäisiin (IN) tai ulkoisiin (OUT) reikiin asennetuille ankkureille.

kiinnikkeet reiät Ø13

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

tyyppi

ØxL

OUT(2)

[mm]

[kN]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

29,7

24,4

M12 x 130

48,1

39,1

SKR-E

12 x 90

38,3

31,3

AB1

M12 x 100

35,4

28,9

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

29,7

24,4

VIN-FIX PRO 8.8

M12 x 130

35,1

28,9

SKR-E

12 x 90

34,6

28,4

AB1

M12 x 100

35,4

28,9

EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 x 130

19,2

15,7

SKR-E

12 x 90

8,8

7,2

AB1

M12 x 100

10,6

8,7

asennus

TCF200

R2/3,d concrete IN(1)

VIN-FIX PRO 8.8

• seismic

ankkurityyppi

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin [mm]

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8/8.8

M12 x 130

3

112

112

120

14

SKR-E

12 x 90

3

64

87

110

10

AB1

M12 x 100

3

70

80

85

12

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

HUOMAUTUKSET: (1)

Ankkurien asennus kahteen sisäreikään (IN).

(2)

Ankkureiden asennus kahteen ulkoreikään (OUT).

222 | TITAN F | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

OUT(2)

200

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus


TCF200 | ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE KUORMITUKSELLE F2/3 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, joka voidaan määrittää taulukon geometrisilla parametreilla (e). Laskelman eksentrisyydet ey vaihtelevat valitun asennsutyypin mukaisesti: 2 sisäistä ankkuria (IN) tai 2 ulkoista ankkuria (OUT). Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta: VSd,x = F2/3,d MSd,z = F2/3,d x ey,IN/OUT z x

y

F2/3 ey

STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F4 - F5 - F4/5 | PUU-BETONI TCF200 PUU

TERÄS R4,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

F4

• full pattern

tyyppi

R4,k steel

BETONI

ØxL

nv

Ø

nH

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

[mm]

[kpl]

30

14,6

9,5

γM0

M12

2

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

IN(1)

reikäkiinnikkeet kt⊥

kt//

0,5

-

F4

Fbolt,⊥

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F4,d PUU

TERÄS R5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

F5

• full pattern

tyyppi

R5,k steel

BETONI

ØxL

nv

Ø

nH

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

[mm]

[kpl]

30

10,7

4,8

γM0

M12

2

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

Fbolt,//

IN(1)

reikäkiinnikkeet kt⊥

kt//

0,5

0,27

F5

Fbolt,⊥

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F5,d NSd,z = 2 x kt// x F5,d PUU

F4/5 KAKSI KULMALEVYÄ • full pattern

TERÄS R4/5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

R4/5,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

30 + 30

23,8

12,3

naulat LBA

Ø4,0x60

LBS-ruuvit

Ø5,0x50

BETONI IN(1)

reikäkiinnikkeet Ø

nH

γsteel

[mm]

[kpl]

γM0

M12

2+2

kt⊥

kt//

0,31

0,10

F4/5

2 ankkurin ryhmä on tarkastettava seuraavien osalta: VSd,y = 2 x kt⊥ x F4/5,d NSd,z = 2 x kt// x F4/5,d Taulukoidut arvot F4, F5 ja F4/5 pätevät kuormituksen e=0 (kiertoon rajoittuvat puuelementit) laskennan eksentrisyyteen.

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 226.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN F | 223


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-PUU TTF200 LEIKKAUSLUJUUS R2/3

F2/3

HB

PUU kiinnikkeet reiät Ø5

koniguraatio puussa

tyyppi

ØxL

nv

nH

[mm]

[kpl]

[kpl]

30

30

25

25

15

15

10

10

• full pattern

naulat LBA

Ø4,0 x 60

HB ≥ 90 mm

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

• pattern 3 HB ≥ 80 mm

• pattern 2 HB ≥ 70 mm

• pattern 1 HB ≥ 60 mm

R2/3,k timber [kN] 35,5 42,5 31,0 37,2 20,9 25,1 15,1 18,1

LEIKKAUSLUJUUS R2/3 AKUSTISELLA PROFIILILLA

F2/3

PUU koniguraatio puussa(1)

TTF200 + XYLOFON TTF200 + ALADIN STRIPE SOFT TTF200 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT

proiili(2)

kiinnikkeet reiät Ø5 ØxL

nv

nH

s

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

30

30

6

tyyppi

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

30 30

30 30

5 7

R2/3,k timber [kN] 17,2 15,8 20,0 19,0 19,0 17,9

HUOMAUTUKSET: (1)

TTF200-kulmalevy voidaan asentaa yhdessä erilaisten joustavien akustisten proiilien kanssa, jotka on asetettu vaakasuoran laipan alle full pattern koniguraatiolla. Taulukoidut lujuusarvot on raportoitu asiakirjassa ETA 11/0496 ja laskettu "Blaß, H.J. und Laskewitz, B. (2000); Load-Carrying Capacity of Joints with Dowel-Type fasteners and Interlayers." mukaisesti jättäen huomiotta konservatiivisesti proiilin jäykkyyden.

224 | TITAN F | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

(2)

Proiilin paksuus: ALADIN-tyypin proiilin tapauksessa laskelmassa otettiin huomioon aaltoilevan osan aiheuttama sen paksuuden pieneneminen ja aallon aiheuttama puristus sisäänviennin aikana.


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F4 - F5 - F4/5 | PUU-PUU TTF200 PUU

TERÄS R4,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

F4

• full pattern

tyyppi

R4,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

30 + 30

14,1

10,4

γM0

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

PUU

TERÄS R5,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

F5

• full pattern

tyyppi

R5,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

30 + 30

10,8

4,7

γM0

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

PUU

F4/5 KAKSI KULMALEVYÄ • full pattern

R4/5,k timber

R4/5,k steel

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

γsteel

60+60

21,0

14,2

γM0

naulat LBA

Ø4,0 x 60

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

F5

TERÄS

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

F4

F4/5

Taulukoidut arvot F4, F5 ja F4/5 pätevät kuormituksen e=0 (kiertoon rajoittuvat puuelementit) laskennan eksentrisyyteen.

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 226.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN F | 225


TCF200 - TTF200 | LIITOKSEN JÄYKKYYS KUORMITUKSELLE F2/3 SIIRTYMÄKERTOIMEN ARVIOINTI K2/3,ser • K2/3,ser keskimääräinen kokeellinen liitokselle TITAN CLT:lle (Cross Laminated Timber) C24 tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

nH

K2/3,ser

Ø x L [mm]

[kpl]

[kpl]

[N/mm]

TCF200

naulat LBA Ø4,0 x 60

30

-

8479

TTF200

naulat LBA Ø4,0 x 60

30

30

8212

• Kser standardin EN 1995-1-1 mukaisesti nauloille liitoksessa puu-puu* GL24h/C24 1,5 d0,8 (EN 1995 § 7.1) Naulat (ilman esiporausta) ρm

30 tyyppi

kiinnitystyyppi

nv

Kser

Ø x L [mm]

[kpl]

[N/mm]

TCF200

naulat LBA Ø4,0 x 60

30

26093

TTF200

naulat LBA Ø4,0 x 60

30

26093

* Liitoksille teräs-puu viitestandardi määrittää mahdollisuuden taulukkoarvon Kser tuplaamiseksi (7.1 (3)).

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0496:n mukaisesti. Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti (ks. Luku 6 ANKKURIT BETONILLE). Projektin liitoksen lujuusominaisuuksien arvot saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. On suositeltavaa tarkistaa, että murtumia ei ole ennen liitoksen lujuuden saavuttamista. • Puiset rakenneosat, joihin liitäntälaitteet on kiinnitetty, on estettävä kiertymästä. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. Arvoille ρk, jotka ovat suurempia, puupuolen lujuudet voidaan muuntaa arvon kdens avulla:

kdens = kdens =

ρk

0,5

for 350 kg/m3 ≥ ρk ≥ 420 kg/m3

350 ρk 350

0,5

for LVL with ρk ≥ 500 kg/m3

226 | TITAN F | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella, ilman liitinvälejä ja reunaetäisyys ja minimipaksuus ovat taulukon asennusparametrien mukaiset. Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista tai betonin eri paksuus), betonipuolen ankkurit voidaan todentaa käyttäen MyProject-laskentaohjelmistoa suunnittelutarpeista riippuen. • Seisminen suunnittelu suoritusarvoluokassa C2, ilman sitkeysvaatimuksia ankkureille (vaihtoehto a2) joustava suunnittelu EOTA TR045 -standardin mukaisesti. Kemiallisissa ankkureissa, joihin kohdistuu leikkauskuormitus, oletetaan, että ankkurin ja levyn reiän välinen rengas on täytetty (αgap=1).


RAKENNA HYVIN, ELÄ PAREMMIN

Enemmän energiatehokkuutta Passive Housen sertifioiduilla teipeillä Tutustu Passive Housen korkean energiatehokkuuden vuoksi sertifioituihin teippiratkaisuihin. FLEXI BAND, universaali teippi, joka petä koskaan; SEAL BAND, akryyliteippi sisäisiin tiivistyksiin, tarttuu kaikentyyppiseen puuhun; ja SPEEDY BAND, universaali vuoraamaton teippi, joka takaa erittäin nopeat sovellukset.

www.rothoblaas.com


TITAN V

ETA 11/0496

KULMALEVY LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE REIÄT VGS:LLE Ihanteellinen CLT:lle. VGS Ø11 kokokierteiset vinoon asennetut ruuvit tarjoavat poikkeuksellisen lujuuden ja mahdollistavat välikerrosten seinien kiinnittämisen jopa eri paksuisina.

PIILOTETTU Pystylaipan alennetun korkeuden ansiosta voit integroida ja piilottaa kulmalevy lattiarakenteen sisälle. Teräksen paksuus: 4 mm.

100 kN VEDOSSA Puussa TTV-kulmalevy takaa sekä poikkeuksellisen vetolujuuden (R1,k 101,0 kN:n asti) että leikkauslujuuden (R2,k 59,7 kN:n asti). Mahdollisuus osittaiseen kiinnitykseen.

OMINAISUUDET FOKUS

leikkaus- ja vetoliitokset

KORKEUS

120 mm

VIDEO

PAKSUUS

4,0 mm

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

LBA, LBS, VGS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-leikkaus- tai vetoliitokset • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu

228 | TITAN V | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


PIILOTETTU KIINNITYS (HOLD DOWN) Ihanteellinen puu-puulle sekä ankkurointina seinien päissä että ja leikkauskulmissa pitkin seiniä. Se voidaan myös piiloasentaa lattian sisään.

VAIN YKSI KULMALEVY Yhden kulmalevyn käyttö sekä leikkaus- että vetokuormitettujen seinien kiinnittämiseen. Kiinnitysten optimointi ja homogeenisuus. Mahdollisuus myös osittaisiin kiinnityksiin ja akustisille väliproiileille.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN V | 229


KOODIT JA MITAT TITAN V - TTV | PUU-PUU-LIITOKSET KOODI

B

P

H

nV Ø5

nH Ø5

nH Ø12

s

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[kpl]

[mm]

240

83

120

36

30

5

4

TTV240

H

kpl 10 B

P

VGS KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

TX

kpl

d1

VGS11150

11

150

140

TX50

25

VGS11200

11

200

190

TX50

25

L

LBA KOODI

d1

L

[mm]

[mm]

4

60

LBA460

kpl

d1 L

250

LBS KOODI

d1

L

[mm]

[mm]

5

50

LBS550

TX

kpl

TX20

200

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

d1 L

KUORMITUKSET

TITAN V: hiiliteräs S275 galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1 F2F2

F1

F3F3

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset

GEOMETRIA

ASENNUS

TTV240 20 10

Ø5

15°

4

15°

10 20 20 10

120

60 4 240

20 50

50

50

50 20 33

83

20 20 10 Ø12

Ø5

15°

230 | TITAN V | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F1 | PUU-PUU TTV240 F1

kiinnikkeet reiät Ø5

nV

konigurointi

tyyppi

[mm] nH

• full pattern F1

nV

konigurointi

nH

Ø4,0 x 60

36

30

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

36

30

ruuvi VGS Ø5

nv

nH

tyyppi

ØxL [mm]

• partial pattern F1

K1,ser

[kpl]

[kN]

[kN/mm]

5

101,0

12,5

R1,k timber

K1,ser

ØxL

nH

[mm] Ø11 x 200

[kpl] [kpl]

kiinnikkeet reiät Ø5

nH

tyyppi

naulat LBA

tyyppi

R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø12 nv

ØxL

kiinnikkeet reiät Ø12 ØxL

nH

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN/mm]

Ø11 x 150

5

64,5

10,5

R2/3,k timber

K2/3,ser

[kpl] [kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

24

24

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

24

24

ruuvi VGS Ø5

nH

tyyppi

STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS F2/3 | PUU-PUU TTV240

F2/3

kiinnikkeet reiät Ø5 nV

konigurointi

tyyppi

[mm] nH

• full pattern F2/3 • full pattern F2/3 + xylofon(1)

kiinnikkeet reiät Ø12 nv

ØxL

konigurointi

naulat LBA

Ø4,0 x 60

36

30

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

36

30

naulat LBA

Ø4,0 x 60

36

30

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

36

30

tyyppi

• partial pattern F2/3

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN/mm]

ruuvi VGS Ø5

Ø11 x 200

2

59,7

6,6

ruuvi VGS Ø5

Ø11 x 200

2

49,4

6,2

R2/3,k timber

K2/3,ser

kiinnikkeet reiät Ø12 nv

ØxL [mm]

nH

nH

[kpl] [kpl]

kiinnikkeet reiät Ø5 nV

ØxL

nH

tyyppi

ØxL

nH

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN/mm]

Ø11 x 150

2

51,5

4,8

[kpl] [kpl]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

24

24

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 50

24

24

ruuvi VGS Ø5

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 233.

Ominaislujuusarvot R2/3,k ja siirtymäkerroinarvo K2/3,ser saatiin laboratoriotestien tuloksista CLT-näytteille (5 kerrosta) akustisen proiilin XYLOFON 35 kanssa, paksuus 6 mm (testit suoritettu yhdessä CNR-IBE - San Michele all'Adigen kanssa). Koniguraatio ei sisälly ETA 11/0496:een.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN V | 231


KOKEELLISET TUTKIMUKSET | TTV240 BIAKSIAALINEN KÄYTTÄYTYMINEN LEIKKAUS- JA VETOVOIMILLE TTV240 on innovatiivinen liitäntäjärjestelmä, jolla on korkea suorituskyky sekä veto- että leikkauskuormituksia vastaan. Koska paksuus on suurempi ja lattiapaneelin kiinnittämiseen käytetään täysikierteisiä ruuveja, tästä seuraa, että liitos käyttäytyy erinomaisesti, jos siihen kohdistuu biaksiaalisia kuormituksia eri suuntiin.

Numeerisen mallintamisen ja analyyttisten tarkastusten ensimmäisen vaiheen jälkeen toteutettiin laaja kokeellinen kampanja, jossa käytettiin sekä monotonisia että syklisiä testejä 5-kerroksisilla CLT-paneeleilla, koniguraatioissa, joissa oli sekä täydellinen että osittainen kiinnitys(1) ja joissa käytettiin erilaisia kuormitusvoiman kaltevuuksia: α = 0°; 30°; 45°; 60°; 90°.

TENSION

Deformed shape for tension action and displacement contour of the ABAQUS model

90° 60° 45° V,α 30°

F

α

© University of Kassel

0° Deformed shape for shear action and displacement contour of the ABAQUS model

SHEAR

Kuva 1. 30° setup kuormituksille 60°:ssa.

Kokeelliset kampanjat toteutettiin kansainvälisessä yhteistyössä Kasselin yliopiston (Saksa), Ennan ”Kore” -yliopiston (Italia) ja CNR-IBE:n Bioekonomian instituutin (Italia) kanssa.

KOKEELLINEN LUJUUSALUE Samanlaisia romahdustiloja saavutettiin kaikissa leikkaus- (α=0°), veto- (α=90°) ja kuormituskaltevuustesteissä (30° ≤ α ≤ 60°), jotka johtuivat alalaipan ylilujuuden ansiosta pystylaipan naulojen murtumisesta. Sykliseen kuormitukseen liittyvät mekaaniset parametrit osoittivat myös hyvän vastaavuuden varmistaen taipumismurtumat ylänauloissa. Pienen halkaisijan omaavilla kiinnikkeillä pystyttiin saavuttamaan vertailukelpoiset lujuudet kuormituksen suunnasta riippumatta. Koetulosten vertailu vahvisti analyyttiset näkökohdat, joiden perusteella voidaan olettaa, että lujuusalue on ympyrän muotoinen.

(b)

(a)

(c)

Kuva 2. Näytteet syklisten testien lopussa: veto (a), leikkaus (b) ja 45° (c) (osittainen kiinnitys).

Kuva 3. Vetoa (a), leikkausta (b) ja 45° (c) koskevat monotoniset ja sykliset voima-siirtymäkäyrät (osittainen kiinnitys).

HUOMAUTUKSET: (1)

Täydellinen kiinnitys - Täysi naulaus: - 5 VGS Ø11x150 mm ja 36+30 LBA Ø4x60 mm 90°/60°/45°/30°:lle - 2 VGS ja 36+30 LBA Ø4x60 mm 0°:lle

232 | TITAN V | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

Osittainen kiinnitys - Osittainen naulaus: - 5 VGS Ø11x150 mm ja 24+24 LBA Ø4x60 mm 90°/60°/45°/30°:lle - 2 VGS ja 24+24 LBA Ø4x60 mm 0°:lle


KOKEELLINEN LUJUUSALUE OSITTAINEN KIINNITYS

TÄYSKIINNITYS

FULL SCALE TEST Yksittäistä liitäntää koskevan tutkimuksen päätteeksi CLT-seinille tehtiin täysimittaiset testit, joissa otettiin huomioon seinäpaneelin erilaiset h/b-suhteet. Analyysia tehdään parhaillaan.

h/b ≈ 2:1

h/b ≈ 1:1

h/b ≈ 2:3

LISÄTIEDOT JA JULKAISUT: •

European Technical Assessment ETA-11/0496: Rotho Blaas TITAN Angle Brackets, 2018.

D'Arenzo G., Rinaldin G., Fossetti M., Fragiacomo M., Nebiolo F., Chiodega M. Tensile and shear behaviour of an innovative angle bracket for CLT structures. World Conference on Timber Engineering, WCTE; South Korea, 2018. D’Arenzo G., Rinaldin G., Fossetti M., Fragiacomo M. An innovative shear-tension angle bracket for Cross-Laminated Timber structures: Experimental tests and numerical modelling. Engineering Structures 197, 2019.

• • •

D’Arenzo G., Cottonaro D.R., Macaluso G., Fossetti M., Fragiacomo M., Seim W., Chiodega M., Sestigiani L. Mechanical characterization of an innovative wall-to-loor connection for Cross-Laminated Timber structures. XVIII Kongressi ANIDIS; Ascoli Piceno, 2019. D’Arenzo G., Blaas H. Structural Fasteners Design and Challenges in Mass Timber Buildings. CTBUH; Chicago, 2019. Tensile and shear behaviour of an innovative angle bracket for X-LAM structures. PTEC; Brisbane, Australia, 2019. D'Arenzo G. Innovative biaxial behaviour connector for Cross-laminated Timber structures. PhD thesis, University of Enna “Kore”, 2020.

YLEISET PERIAATTEET: •

Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0496:n mukaisesti.

Projektin liitoksen lujuusominaisuuksien arvot saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Ri,d = Ri,k timber

• Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. On suositeltavaa tarkistaa, että murtumia ei ole ennen liitoksen lujuuden saavuttamista. • Puiset rakenneosat, joihin liitäntälaitteet on kiinnitetty, on estettävä kiertymästä.

kmod γM

Kertoimet kmod ja γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. Arvoille ρk, jotka ovat suurempia, puupuolen lujuudet voidaan muuntaa arvon kdensavulla:

kdens = kdens =

ρk

0,5

for 350 kg/m3 ≥ ρk ≥ 420 kg/m3

350 ρk 350

0,5

for LVL with ρk ≥ 500 kg/m3

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN V | 233


FLANKSOUND

TITAN SILENT

EN ISO 10848

ETA 11/0496

KULMALEVY LEIKKAUSVOIMILLE JOUSTAVALLA PROFIILILLA ÄÄNENERISTYS Jalkojen aiheuttaman tärinän merkittävä vähentäminen ja välittyvän melun vaimentaminen erinomaisen akustisen mukavuuden takaamiseksi.

SERTIFIOIDUT ARVOT Tärinänvaimennusarvot testattu sekä akateemisesti että teollisesti. Mekaaniset leikkauslujuusarvot testattu ja sertiioitu ETA:n mukaisesti.

EI AKUSTISIA SILTOJA Erinomainen leikkauslujuus kulmassa ja proiilin äänieristysvoima mahdollistavat liitäntöjen akustisten siltojen eliminoimisen.

OMINAISUUDET FOKUS

leikkausliitokset

KORKEUS

71 - 130 mm

PAKSUUS

3,0 ja 4,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, HBS PLATE, VGS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty teräslevy, jonka joustava proiili on polyuretaaniseosta.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-leikkausliitokset akustisen sillan pienentämisellä • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

234 | TITAN SILENT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


ASUMISMUKAVUUS TITAN-kulmalevyjen lujuus yhdistettynä XYLOFON PLATE:n akustiseen suorituskykyyn varmistaa tärinän aiheuttaman melun vähenemisen.

AKUSTIIKKA JA STAATIIKKA Leikkauslujuusarvot sertiioitu ETA:n mukaisesti. Arvot on edelleentestattu sekä akateemisesti että teollisesti ja ne ovat saatavilla konsultointia varten.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN SILENT | 235


KOODIT JA MITAT TITAN N - TTN KOODI

B

P

H

nH Ø5

nv Ø5

s

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

240

93

120

36

36

3

TTN240

H

kpl

10

P

B

TITAN F - TTF KOODI

B

P

H

nH Ø5

nv Ø5

s

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

200

71

71

30

30

3

TTF200

kpl

H

10

P

B

TITAN S - TTS KOODI

B

P

H

nH Ø11

nv Ø11

s

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

240

130

130

14

14

3

TTS240

kpl

H

10 P

B

TITAN V - TTV KOODI

B

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[kpl]

[mm]

240

83

120

36

30

5

4

TTV240

nV Ø5 nH Ø5 nH Ø12

s

kpl

H

10 B

P

XYLOFON PLATE KOODI

B

P

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

XYL3570200

200

70

6,0

10

XYL35100200

200

100

6,0

10

XYL35120240

240

120

6,0

10

s P

B

ALADIN STRIPE KOODI

tyyppi

L

P

s

kpl

[mm]

[m]

[mm]

[mm]

ALADIN95

soft

50(*)

95

5

1

ALADIN115

extra soft

50(*)

115

7

1

s P

(*) Leikataan

paikan päällä.

236 | TITAN SILENT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

TITAN: katso tuotesivut. XYLOFON PLATE: 35 shore monoliittista polyuretaaniseosta, jossa ei ole haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai haitallisia aineita. ALADIN STRIPE: Kompakti puristettu EPDM (soft-versio) ja kompakti laajennettu EPDM (extra soft -versio). Korkea kemiallinen vakaus, ei haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

F2

F3

F2,3

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-leikkausliitokset akustisen sillan pienentämisellä

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

LBS

ruuvi levyille

5

552

HBS PLATE

ruuvi TTS240:lle

8

556

VGS

täyskierreruuvi TTV240:lle

11

564

4

548

GEOMETRIA XYL35100200

6

100

ALADIN115

240 6

6 70

ALADIN95

XYL35120240

200

200

XYL3570200

7

5 120

95

115

STAATTISET ARVOT JA ASENNUS LEIKKAUSLIITOKSET | PUU-PUU

F2/3

TITAN:

Mekaaniset lujuusarvot ja asennustavat näkyvät tuotesivuilla.

XYLOFON PLATE/ALADIN STRIPE:

Tekniset tiedot ja asennusohjeet löytyvät luettelosta "AKUSTIIKKARATKAISUT" tai tuotetietosivuilta (www.rothoblaas.com)

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN SILENT | 237


AKUSTIS - MEKAANINEN KÄYTTÄYTYMINEN TITAN SILENT TITAN SILENT -järjestelmälle on tehty sarja testejä, jotka ovat mahdollistaneet sen akustisen ja mekaanisen käyttäytymisen ymmärtämisen. Seismic-Rev -hankkeen yhteydessä ja yhteistyössä useiden tutkimuslaitosten kanssa toteutetut koekampanjat ovat osoittaneet, miten joustavan proiilin ominaisuudet vaikuttavat liitoksen mekaaniseen suorituskykyyn. Akustiselta kannalta Flanksound-hankkeessa on osoitettu, että liitäntöjen tyyppi ja määrä vaikuttavat voimakkaasti kykyyn vaimentaa tärinää liitoksen läpi.

dB dB

Hz Hz F

F

KOKEELLISET TUTKIMUKSET: MEKAANINEN KÄYTTÄYTYMINEN Seismic-Rev -hankkeessa käynnistettiin yhteistyössä Trenton yliopiston ja Bioekonomiainstituutin (IBE - San Michele all 'Adige) kanssa tutkimushanke erilaisten äänieristeproiilien yhteydessä käytettyjen TITAN-kulmarautojen mekaanisen käyttäytymisen arvioimiseksi.

LABORATORION ENSIMMÄINEN VAIHE Ensimmäisessä kokeellisessa vaiheessa tehtiin monotoniset leikkaustestit käyttäen lineaarisia kuormitusmenetelmiä siirtymän ohjauksessa, ja tarkoituksena oli arvioida TTF200-liitoksen ja LBA Ø4 x 60 mm -naulojen välisen äärimmäisen resistanssin ja jäykkyyden vaihtelua.

Testinäytteet: CLT-levyt TITAN TTF200 -kulmalevy

NUMEERINEN MALLINTAMINEN Alustavan tutkimuskampanjan tulokset korostivat, että on tärkeää tehdä tarkempia analyyseja akustisten proiilien vaikutuksesta TTF200- ja TTN240-metallikulmarautojen mekaaniseen käyttäytymiseen kokonaislujuuden ja jäykkyyden osalta. Tästä syystä päätettiin suorittaa lisäarviointeja numeromallintamalla valmiit elementit, alkaen yhden naulan käyttäytymisestä. Käsiteltävänä olevassa asiassa analysoitiin kolmen erilaisen joustavan proiilin vaikutusta: XYLOFON 35 (6 mm), ALADIN STRIPE SOFT (5 mm) ja ALADIN STRIPE EXTRA SOFT (7 mm).

Muodonmuutos Tx [mm] aiheutettua siirtymää kohti 8 mm

LABORATORION TOINEN VAIHE Laboratoriotestit suoritettiin tässä vaiheessa joidenkin standardin EN 26891 vaatimusten mukaisesti. TITAN SILENT -näytteet, jotka on koottu erilaisilla TITAN-laitteilla yhdistettynä joustavaan proiiliin XYLOFON 35 (6 mm), tuotiin murtumapisteeseen, jotta voitiin tutkia suurinta kuormitusta, kuormitusta 15 mm:n kohdalla ja vastaavia siirtymiä ilman kuormituksen vaikutusta ja siten puristusvaikutuksia akustiseen proiiliin (levyn ja puupaneelin välinen suurin rako). Testinäytteet: CLT-levyt 5 kerrosta TITAN-kulmaraudat täyskiinnityksellä TTF200 - TTN240 - TTS240 - TTV240 joustava proiili XYLOFON 35

238 | TITAN SILENT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


MUUTOKSET MEKAANISESSA LEIKKAUSLUJUUDESSA ÄÄNIERISTYSPROFIILIN MUKAAN Analysoitujen eri kokoonpanojen tulosten vertailu raportoidaan voiman vaihteluna siirtymän ollessa 15 mm (F15 mm) ja elastisen jäykkyyden ollessa 5 mm (Ks,5 mm).

TITAN TTF200 koniguraatiot

TTF200

sp

F15 mm ΔF15 mm K5 mm ΔK5 mm

[mm]

[kN]

-

68,4

90

80

[kN/mm] -

9,55

70

-

TTF200 + ALADIN STRIPE SOFT red.*

3

59,0

-14 %

8,58

-10 %

TTF200 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT red.*

4

56,4

-18 %

8,25

-14 %

TTF200 + ALADIN STRIPE SOFT

5

55,0

-20 %

7,98

-16 %

TTF200 + XYLOFON PLATE

6

54,3

-21 %

7,79

-18 %

TTF200 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT

7

47,0

-31 %

7,30

-24 %

TTF200 + XYLOFON PLATE - testi 003

6

54,2

-21 %

5,49

-43 %

60 F [kN]

50

40 30

20 10

* Pienempi paksuus: proiilin korkeus pienempi aaltoilevan osan ja naulan kannan aiheuttaman puristuksen vuoksi käytön aikana.

5

10

15 δ [mm]

20

25

5

10

15 δ [mm]

20

25

TITAN TTN240 koniguraatiot

sp

F15 mm ΔF15 mm K5 mm ΔK5 mm

90

80

[mm]

[kN]

[kN/mm]

TTN240

-

71,9

-

9,16

-

TTN2400 + ALADIN STRIPE SOFT red.*

3

64,0

-11 %

8,40

-8 %

TTN240 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT red.*

4

61,0

-15 %

8,17

-11 %

TTN240 + ALADIN STRIPE SOFT

5

59,0

-18 %

8,00

-13 %

TTN240 + XYLOFON PLATE

6

58,0

-19 %

7,81

-15 %

TTN240 + ALADIN STRIPE EXTRA SOFT

7

53,5

-26 %

7,47

-18 %

TTN240 + XYLOFON PLATE - testi 001

6

61,5

-15%

6,19

-32%

70

60 F [kN]

50

40 30

20 10

* Pienempi paksuus: proiilin korkeus pienempi aaltoilevan osan ja naulan kannan aiheuttaman puristuksen vuoksi käytön aikana.

KOKEELLISET TULOKSET Saadut tulokset osoittavat, että laitteiden lujuus ja jäykkyys ovat vähentyneet äänieristysproiilien asennuksen seurauksena. Tämä vaihtelu riippuu suuresti proiilin paksuudesta. Jotta lujuuden väheneminen pysyisi noin 20%:ssa, on tarpeen ottaa käyttöön proiilit, joiden todelliset paksuudet ovat enintään 6 mm.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN SILENT | 239


KOKEELLISET TUTKIMUKSET: FLANKSOUND-HANKE Rothoblaas on rahoittanut tutkimusta, jonka tavoitteena on mitata eri CLT-levyliitosten värähtelynvaimennusindeksiä Kij. Kunkin liitoksen osalta ilmoitetaan värähtelynvaimennusindeksi suhteessa kyseessä oleviin siirtoreitteihin kolmannella oktaavikaistalla taajuusalueella 100-3150 Hz. On myös olemassa keskiarvo (200-1250 Hz), jota voidaan käyttää yksinkertaistettuun laskentaan tietoisena tämän menetelmän käyttöön liittyvistä rajoituksista. Alla on esimerkiksi TITAN SILENT -järjestelmän vaimennuskapasiteetin vertailu.

T-MALLINEN LIITOS 3

KIINNITYSJÄRJESTELMÄ HBS-ruuvit Ø8 x 240 mm TTN240-kulmaraudat Rei’itetty levy LBV 100 x 500 mm

800 300 160 2

JOUSTAVA PROFIILI

NO 1 100

f (Hz)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 AVG 200-1250

K12 (dB)

13,6

14,9

4,4

9,4

11,4

7,0

8,9

9,0

14,5

18,2

17,4

20,2

21,9

28,9

28,3

36,7

12,9

K13 (dB)

22,5

25,3

15,7

16,5

15,0

12,6

13,4

15,8

21,1

18,6

19,3

18,8

23,5

29,0

27,5

32,3

16,8

K23 (dB)

4,8

- 1,3

- 4,1

4,7

5,7

1,2

- 3,7

2,2

6,5

8,5

9,0

17,5

16,0

16,6

17,3

22,7

5,7

T-MALLINEN LIITOS 3

KIINNITYSJÄRJESTELMÄ HBS-ruuvit Ø8 x 240 mm TTN240-kulmaraudat Rei’itetty levy LBV 100 x 500 mm

800 300 160 2

JOUSTAVA PROFIILI

XYLOFON + TITAN SILENT 1 100

f (Hz)

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150

K12 (dB)

17,4

13,1

7,0

11,1

10,8

11,5

10,5

15,6

20,4

22,4

21,9

24,7

24,5

K13 (dB)

23,9

24,5

18,3

20,6

16,3

18,2

19,4

19,6

25,7

27,2

25,6

21,9

K23 (dB)

7,1

- 3,1

- 2,5

6,2

6,0

6,4

0,7

9,7

9,5

12,5

12,7

19,3

AVG 200-1250

38,4

38,6

41,0

16,6

24,5

41,7

44,9

49,0

21,6

16,8

21,8

25,2

27,2

9,2

KOKEELLISET TULOKSET Saadut tulokset osoittavat, että laitteiden lujuus ja jäykkyys ovat vähentyneet äänieristysproiilien asennuksen seurauksena. Tämä vaihtelu riippuu suuresti proiilin paksuudesta. Jotta lujuuden väheneminen pysyisi noin 20 %:ssa, on tarpeen ottaa käyttöön proiilit, joiden todelliset paksuudet ovat enintään 6 mm.

240 | TITAN SILENT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


VÄHEMMÄN MELUA, ENEMMÄN ELÄMÄNLAATUA

Älä aliarvioi projekteissasi akustista mukavuutta Asumisen hyvinvointi riippuu myös akustisen mukavuuden laadusta. Nykyään on mahdollista toteuttaa joitakin varotoimia suunnitteluvaiheessa tämän näkökohdan hallitsemiseksi. Tehokas ratkaisu on XYLOFON, joustava polyuretaanisekoitusprofiili, joka katkaisee ilma- ja runkoääniä ja parantaa asujien elämänlaatua.

www.rothoblaas.com


WHT PLATE C CONCRETE

EN 14545

LEVYT VETOVOIMILLE KAKSI VERSIOTA WHT PLATE 440 ihanteellinen runkorakenteisiin (platform frame); WHT PLATE 540 ihanteellinen CLT-paneelirakenteisiin (Cross Laminated Timber).

TASALIITOKSET Ihanteellinen CLT-levyjen (Cross Laminated Timber) ja runkojen (platform frame) liitoksiin, jotka ovat jatkuvassa vetokuormituksessa, teräsbetoniseen pohjarakenteeseen.

LAATU Korkean vetolujuuden ansiosta voit optimoida asennettujen levyjen määrän, mikä säästää huomattavasti aikaa. CE-merkinnän mukaisesti lasketut ja varmennetut arvot.

OMINAISUUDET FOKUS

betonin vetoliitokset

KORKEUS

440 | 540 mm

PAKSUUS

3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS

MATERIAALI Kaksiulotteinen rei’itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni-leikkausliitokset puulevyjä ja -palkkeja varten • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

242 | WHT PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


SAHATAVARA-BETONI Luonnollisen tehtävänsä lisäksi se on ihanteellinen sellaisten erityistilanteiden ratkaisemiseen, joissa vetovoimat on siirrettävä puusta betoniin.

MONIKÄYTTÖINEN Ennalta laskettuja osittaisia naulauksia voidaan käyttää erikokoisten kuormitusten tai tasokerroksen läsnäollessa.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT PLATE C | 243


KOODIT JA MITAT WHT PLATE C KOODI

B

H

reiät

nv Ø5

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

[mm]

WHTPLATE440

60

440

Ø17

18

3

10

WHTPLATE540

140

540

Ø17

50

3

10

H H

B

B

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS WHT PLATE C: hiiliteräs DX51D+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1

F1

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-betoni-liitokset • OSB-betoni-liitokset • Puu-teräs-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

AB1

mekaaninen ankkuri

16

494

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M16

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M16

517

KOS

M16

526

pultti

GEOMETRIA WHTPLATE440 10 20

WHTPLATE540

3

25 20

3

10 20

10 20

Ø5 Ø5

440

70 540 130 260 Ø17 50 60

Ø17 50 30

80 140

244 | WHT PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

30


ASENNUS

PUU vähimmäisetäisyydet C/GL CLT

naulat

ruuvit

LBA Ø4

LBS Ø5

a4,c

[mm]

≥ 20

≥ 25

a3,t

[mm]

≥ 60

≥ 75

a4,c

[mm]

≥ 12

≥ 12,5

a3,t

[mm]

≥ 40

≥ 30

a4,c

a4,c

a3,t

a3,t

• C/GL: vähimmäisetäisyydet massiivipuulle tai liimapuulle ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3 • CLT: CLT:n vähimmäisetäisyydet ovat ÖNORM EN 1995-1-1 -standardin (Liite K) mukaiset nauloille ja ETA 11/0030:n mukaiset ruuveille

ASENNUS WHTPLATE440

ASENNUS WHTPLATE540

WHT PLATE 440 voidaan käyttää erilaisissa rakennejärjestelmissä (CLT/runko) ja maalitännöissä (pohjapalkilla/ilman, tasoituskerroksella/ilman). Välikerroksen HB sijainnista ja koosta riippuen ja puun ja betonin sivuilla olevien kiinnikkeiden vähimmäisetäisyyksiä noudattaen WHT PLATE 440 on sijoitettava siten, että ankkuri on seuraavalla etäisyydellä betonin reunasta: 130 mm ≤ cx ≤ 200 mm.

Suunnittelutarpeiden, kuten erikokoisten jännitysten, tai seinän ja tukipinnan välisen tasauskerroksen läsnäollessa on mahdollista ottaa käyttöön ennalta laskettuja ja optimoituja osittaisia naulauksia, jotka vaikuttavat puun kiinnitysten tehokkaaseen lukumäärään. Vaihtoehtoiset naulaustavat ovat mahdollisia liittimille annettujen vähimmäisetäisyyksien mukaisesti.

OSITTAINEN 30 KIINNITYSTÄ

OSITTAINEN 15 KIINNITYSTÄ

TASAUSKERROS

HB cx min cx max

CX

HB

[mm]

[mm]

cx min = 130

70

cx max = 200

0

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT PLATE C | 245


STAATTISET ARVOT | VETOLIITOS | PUU-BETONI WHTPLATE440 F1

F1

cx min cx max

hmin

BETONIN VÄHIMMÄISPAKSUUS hmin ≥ 200 mm R1,K PUU konigurointi

• c2 max = 200 mm • täyskiinnitys • 1 ankkuri M16

R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

• c2 min = 130 mm • täyskiinnitys • 1 ankkuri M16

R1,K TERÄS

naulat LBA

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 60

18

35,0

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

18

31,8

naulat LBA

Ø4,0 x 60

18

35,0

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60 15

(1)

R1,k steel

R1,d BETONI R1,d uncracked

R1,d cracked

R1,d seismic

VIN-FIX PRO

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

34,8

γM2

M16 x 190

24,8

M16 x 190

17,6

M16 x 190

17,6

34,8

γM2

M16 x 190

31,2

M16 x 190

25,1

M16 x 190

17,6

27,5

BETONIN VÄHIMMÄISPAKSUUS hmin ≥ 150 mm R1,K PUU konigurointi

• c2 max = 200 mm • täyskiinnitys • 1 ankkuri M16

R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

• c2 min = 130 mm • täyskiinnitys • 1 ankkuri M16

R1,K TERÄS

naulat LBA

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 60

18

35,0

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

18

31,8

naulat LBA

Ø4,0 x 60

18

35,0

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60 15

(1)

R1,k steel

R1,d uncracked

R1,d cracked

R1,d seismic

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

34,8

γM2

M16 x 136

20,2

M16 x 136

14,3

M16 x 136

14,3

34,8

γM2

M16 x 136

28,8

M16 x 136

20,4

M16 x 136

17,6

27,5

HUOMAUTUKSET: (1)

R1,d BETONI

Taulukkokoniguraatiossa ei suositella alarivin ruuvien asentamista etäisyyden a3,t mukaisesti (kuormitettu pää) = 15d = 75 mm.

246 | WHT PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


STAATTISET ARVOT | VETOLIITOS | PUU-BETONI WHTPLATE540 YHTEENSÄ 50 KIINNITYSTÄ

OSITTAINEN 30 KIINNITYSTÄ

F1

OSITTAINEN 15 KIINNITYSTÄ

F1

F1

hmin

BETONIN VÄHIMMÄISPAKSUUS hmin ≥ 200 mm R1,K PUU konigurointi

R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

50

83,5

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

50

81,6

• osittainen kiinnitys(2) 30 kiinnitystä • 2 ankkuria M16

naulat LBA

Ø4,0 x 60

30

70,8

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

30

69,9

• osittainen kiinnitys(2) 15 kiinnitystä • 2 ankkuria M16

naulat LBA

Ø4,0 x 60

15

35,4

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

15

35,0

tyyppi

• täyskiinnitys • 2 ankkuria M16

R1,d BETONI(3)

R1,K TERÄS R1,k steel

R1,d uncracked

R1,d cracked

R1,d seismic

VIN-FIX PRO

VIN-FIX PRO

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

70,6

γM2

M16 x 190

48,2

M16 x 190

34,2

M16 x 190

29,0

BETONIN VÄHIMMÄISPAKSUUS hmin ≥ 150 mm R1,K PUU konigurointi

R1,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

naulat LBA Ø4,0 x 60 50

83,5

Ø5,0 x 60 50

81,6

• osittainen kiinnitys(2) 30 kiinnitystä • 2 ankkuria M16

naulat LBA Ø4,0 x 60 30

70,8

Ø5,0 x 60 30

69,9

• osittainen kiinnitys(2) 15 kiinnitystä • 2 ankkuria M16

naulat LBA Ø4,0 x 60 15

35,4

Ø5,0 x 60 15

35,0

• täyskiinnitys • 2 ankkuria M16

LBS-ruuvit

LBS-ruuvit

LBS-ruuvit

R1,d BETONI(3)

R1,K TERÄS R1,k steel

[kN]

70,6

R1,d uncracked

R1,d cracked

EPO-FIX PLUS

EPO-FIX PLUS

ØxL

ØxL

R1,d seismic EPO-FIX PLUS

ØxL

γsteel

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

[mm]

[kN]

γM2

M16 x 136

39,6

M16 x 136

28,0

M16 x 136

23,8

HUOMAUTUKSET: (2)

Jos koniguraatiossa on osittainen naulaus, taulukoidut lujuusarvot pätevät kiinnitysten asentamiseen puuhun a1 > 10d mukaisesti (nef= n)

(3)

Betonipuolen lujuusarvot pätevät, jos WHTPLATE540-levyn kiinnityslovet on sijoitettu puun ja betonin väliseen rajapintaan (cx = 260 mm).

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT PLATE C | 247


KEMIALLISTEN ANKKUREIDEN ASENNUSPARAMETRIT(1) ankkurityyppi

tix

hnom = hef

h1

d0

hmin

[mm]

[mm]

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

EPO-FIX PLUS 5.8

M16 x min 136

3

114

120

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8

M16 x 190

3

164

170

150 18

200

INA esileikattu kierretanko, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

tfix L hmin

hnom

h1

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

d0

VAIHTOEHTOISTEN ANKKUREIDEN MITOITUS Kiinnitys betoniin muilla kuin taulukoiduilla ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, jotka voidaan määrittää kertoimilla kt⊥. Yksittäiseen ankkuriin vaikuttava lateraalinen leikkausvoima saadaan seuraavasti:

Fbolt kt⊥ F1

,d

= kt

F1,d

F1

eksentrisyyskerroin WHT PLATE -kulmalevyyn vaikuttava vetokuormitus

kt⊥ WHTPLATE440

1,00

WHTPLATE540

0,50

Fbolt⊥

Fbolt⊥

Ankkuritarkastus on suoritettu tyydyttävästi, jos projektin leikkauslujuus, joka on laskettu ottaen huomioon ryhmävaikutukset, on suurempi kuin projektin kuormitus: Rbolt ⊥,d ≥ Fbolt ⊥,d.

HUOMAUTUKSIA SEISMISTÄ SUUNNITTELUA VARTEN Harkitaan huolellisesti lujuksien todellista hierarkiaa sekä koko rakennuksen että liitosjärjestelmän osalta. Kokeellisesti LBA-naulan (ja LBS-ruuvin) lopullinen lujuus on paljon suurempi kuin EN 1995 -standardin mukaisesti arvioitu ominaislujuus. Esim. naula LBA Ø4 x 60 mm: Rv,k = 2,8 - 3,6 kN kokeellisista testeistä (vaihtelee puutyypin ja levyn paksuuden mukaan).

HUOMAUTUKSET: (1)

Pätevät taulukoiduille lujuusarvoille.

248 | WHT PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

Kokeelliset tiedot ovat peräisin Seismic-Rev-tutkimushankkeessa suoritetuista testeistä, ja ne on esitetty tieteellisessä raportissa "Connection systems for timber buildings: experimental campign to characterize stifness, strength and ductility" (DICAM - Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering - UniTN).


YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset. Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti.

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=350 kg/m3 ja betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella ja minimipaksuudella, joka on esitetty vastaavissa taulukoissa.

Projektin liitoksen lujuusominaisuudenarvo saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

• Betonisivujen suunnittelulujuusarvot annetaan halkeilemattomalle betonille (R1,d uncracked), halkeilevalle betonille (R1,d cracked) ja seismisen veriioinnin tapauksessa (R1,d seismic) kemiallisen ankkurin käytölle kierretangon kanssa, jonka teräsluokka on 5.8.

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Puupuolen lujuusarvot R1,k timber on laskettu ottaen huomioon teholloinen luku taulukon 8.1 (EN 1995-1-1) mukaisesti

• Seisminen suunnittelu suoritusarvoluokassa C2, ilman sitkeysvaatimuksia ankkureille (vaihtoehto a2 joustava suunnittelu EOTA TR045 -standardin mukaisesti). Kemiallisissa ankkureissa oletetaan, että ankkurin ja levyn reiän välinen rengas on täytetty (αgap=1). • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista), betonipuolen ankkuriryhmä voidaan todentaa käyttäen MyProject-laskentaohjelmistoa suunnittelutarpeista riippuen. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT PLATE C | 249


WHT PLATE T

TIMBER

EN 14545

LEVYT VETOVOIMILLE TÄYDELLINEN VALIKOIMA Saatavana 3 eri paksuus-, materiaali- ja korkeusversiona. Pythagoraan kolmikko tarjoaa eri tason vetolujuuden.

VETO Käyttövalmiit levyt: laskettu, sertiioitu puu-puu-liitoksiin kohdistuvien vetovoimien osalta. Kolme eri lujuustasoa.

SISMA JA MONIKERROKSISET Ihanteellinen monikerroksisten rakennusten suunnitteluun eri lattiapaksuuksille. Ominaisvetolujuus ylittää 150 kN.

OMINAISUUDET FOKUS

puun vetoliitokset

KORKEUS

600 - 820 mm

PAKSUUS

3,0 - 5,0 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE, HBS PLATE EVO

MATERIAALI Kaksiulotteinen rei’itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-vetoliitokset puulevyjä ja -palkkeja varten • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

250 | WHT PLATE T | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


MULTI-STOREY Ihanteellinen vetoliitoksiin monikerroksisissa CLT-rakennuksissa, joissa vaaditaan korkeat vetolujuudet. Optimoitu geometria turvalliselle kiinnittämiselle.

HBS PLATE Ihanteellinen yhdistettynä HBS PLATE tai HBS PLATE EVO -ruuveihin. Ruuvien kanta on katkaistun kartion muotoinen ja se on paksumpi, jotta laatat voidaan kiinnittää täysin turvallisesti ja luotettavasti puuhun.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT PLATE T | 251


KOODIT JA MITAT WHT PLATE T KOODI

H

B

nv Ø11

s

[mm]

[mm]

[kpl]

[mm]

kpl

WHTPT600

594

91

30

3

10

WHTPT720

722

118

56

4

5

WHTPT820

826

145

80

5

1

H

B

HBS PLATE KOODI

d1

L

b

TX

[mm]

[mm]

[mm]

HBSP880

8

80

55

TX40

100

HBSP8100

8

100

75

TX40

100

d1

kpl L

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS WHT PLATE T: hiiliteräs S355 galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset

GEOMETRIA WHTPT600

WHTPT720

WHTPT820 145

5

Ø11

118

4

Ø11

91

3 32 48

Ø11 32 48

32 48

826 252 722

212

594 212

252 | WHT PLATE T | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


ASENNUS

a4,c

ruuvit

PUU vähimmäisetäisyydet CLT

HBS PLATE Ø8 a4,c a3,t

[mm]

≥ 20

[mm]

≥ 48

a3,t

WHT PLATE T -levyt on suunniteltu erilaisille lattiapaksuuksille, mukaan lukien joustava akustinen proiili. Asennuslovet osoittavat asennuksen apuna CLT-seinäpaneelien välisen suurimman sallitun etäisyyden (D) HBS PLATE Ø8 mm -ruuvien vähimmäisetäisyyksiä noudattaen. Tähän etäisyyteen sisältyy akustisen proiilin tarvitsema tila(sacoustic). KOODI

D

Hmax lattia

sacoustic

[mm]

[mm]

[mm]

212

200

6+6

WHTPT720

212

200

6+6

WHTPT820

252

240

6+6

s H

D

s WHTPT600

STAATTISET ARVOT | VETOLIITOS | PUU-PUU WHT PLATE T R1,K PUU kiinnikkeet reiät Ø11 KOODI

WHTPT600 WHTPT720 WHTPT820

R1,K TERÄS R1,k timber

HBS PLATE ØxL [mm]

[kpl]

[kN]

Ø8,0 x 80

15 + 15

56,8

Ø8,0 x 100

15 + 15

62,1

Ø8,0 x 80

28 + 28

104,7

Ø8,0 x 100

28 + 28

115,8

Ø8,0 x 80

40 + 40

158,5

Ø8,0 x 100

40 + 40

176,1

F1

R1,k steel

nv [kN]

γsteel

80,3

γM2

135,9

γM2

206,6

γM2

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 ja ETA-11/0030 mukaiset. Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3 • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

Rk timber kmod γM Rk steel γsteel

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | WHT PLATE T | 253


TITAN PLATE C CONCRETE

EN 14545

LEVYT LEIKKAUSVOIMILLE MONIPUOLINEN Voidaan käyttää jatkuvaan liitäntään alusrakenteessa sekä CLT-levyjen (Cross Laminated Timber) että kehystettyjen levyjen osarakenteeseen.

INNOVATIIVINEN Suunniteltu kiinnitettäväksi nauloilla tai ruuveilla, osittaisella tai täydellisellä kiinnityksellä. Mahdollisuus asentaa jopa pohjalaastin läsnäollessa.

LASKETTU JA SERTIFIOITU CE-merkintä standardin EN 14545 mukaisesti. Saatavana kahtena versiona. TCP300, jonka paksuus on optimoitu CLT:lle.

OMINAISUUDET FOKUS

betonin leikkausliitokset

KORKEUS

200 | 300 mm

PAKSUUS

3,0 | 4,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS, AB1, SKR

MATERIAALI Kaksiulotteinen rei’itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni-leikkausliitokset puulevyjä ja -palkkeja varten • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

254 | TITAN PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


KOROTUKSET Ihanteellinen luomaan tasoliitoksia betoni- tai muurauselementtien ja CLT-paneelien v채lille. Jatkuvien leikkausliitosten rakentaminen.

BETONINEN REUNAKIVI Monipuoliset asennuskokoonpanot. Ratkaisut, jotka on suunniteltu, laskettu, testattu ja sertiioitu osittaisella ja t채ydellisell채 kiinnityksell채 ja joiden kuitusuunta on vaaka- tai pystysuora.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN PLATE C | 255


KOODIT JA MITAT TITAN PLATE TCP KOODI

B

H

reiät

[mm]

[mm]

nv Ø5

s

[kpl]

[mm]

kpl H

TCP200

200

214

Ø13

30

3

10

TCP300

300

240

Ø17

21

4

5 B

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS TCP200: hiiliteräs DX51D+Z275. TCP300: hiiliteräs S355 galvaanisella Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

sinkityksellä.

F2

F3 F2/3

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-betoni-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

SKR

ruuvattava ankkuri

12 - 16

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M12 - M16

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M12 - M16

517

GEOMETRIA

TCP 300 TCP200

TCP300

Ø5 Ø5

20 10

5 42 19

3

4 10 20 20 30

10 20 20 10 32 240

214

Ø13

cx=90

cx=130

Ø17

32 25

75

75

25

200

256 | TITAN PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

30 30

240 300

30


ASENNUS PUU vähimmäisetäisyydet

naulat

ruuvit

LBA Ø4

LBS Ø5

C/GL

a4,t

[mm]

≥ 20

≥ 25

CLT

a3,t

[mm]

≥ 28

≥ 30

a4,t

a3,t

• C/GL: vähimmäisetäisyydet massiivipuulle tai liimapuule ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puulelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3 • CLT: CLT:n vähimmäisetäisyydet ovat ÖNORM EN 1995-1-1 -standardin (Liite K) mukaiset nauloille ja ETA 11/0030:n mukaiset ruuveille

OSITTAINEN KIINNITYS Jos on olemassa erityisiä suunnittelutarpeita, kuten erikokoisia kuormituksia tai seinän ja tukipinnan välissä on tasoitekerros, on mahdollista ottaa käyttöön ennalta laskettuja osittaisia naulauksia tai sijoittaa levyt tarpeen mukaan (esim. alennetut levyt) noudattaen taulukossa esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä ja tarkastaa betonipuolen ankkuriryhmän lujuus ottaen huomioon etäisyyden lisäys reunasta (cx). Alla on muutamia esimerkkejä mahdollisista rajakoniguraatioista:

TCP200

� 60 mm nails � 70 mm screws

�30

�40

90

OSITTAINEN 15 KIINNITYSTÄ - CLT

130

90

OSITTAINEN 15 KIINNITYSTÄ - C/GL

ALENNETTU LEVY - C/GL

TCP300

80 20

40

130

OSITTAINEN 14 KIINNITYSTÄ - CLT

150

130

OSITTAINEN 7 KIINNITYSTÄ - CLT

ALENNETTU LEVY - C/GL

KOKOAMINEN

Sijoita TITAN TCP:n katkoviiva puun ja betonin rajapintaan ja merkitse reiät

TITAN TCP -levyn poisto ja betonin poraus

Reikien perusteellinen puhdistus

Ankkurin ruiskuttaminen ja kierretankojen asettaminen

TITAN TCP -levyn asennus ja naulaus

Mutterien ja aluslevyjen sijoittaminen sopivalla kiristysmomentilla

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN PLATE C | 257


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS | PUU-BETONI TCP200

F2/3

F2/3

ey

ey

YHTEENSÄ

OSITTAINEN

PUUPUOLEN LUJUUS PUU koniguraatio puussa

TERÄS R2/3,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

(1)

R2/3,k CLT

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

30

55,6

70,8

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

30

54,1

69,9

naulat LBA

Ø4,0 x 60

15

27,8

35,4

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

15

27,0

35,0

tyyppi

(2)

• täyskiinnitys

BETONI

R2/3,k steel

kiinnikkeet reiät Ø13

[kN]

γsteel

21,8

γM2

Ø

nv

ey (3)

[mm]

[kpl]

[mm] 147

M12 20,5

• osittainen kiinnitys

2 162

γM2

BETONIPUOLEN LUJUUS Betonin lujuusarvot joissakin mahdollisista ankkurointiratkaisuissa puun kiinnittämiseen hyväksyttyjen koniguraatioiden mukaisesti (ey). Levy oletetaan sijoitettavan siten, että asennuslovet ovat puu-betoni rajapinnassa (ankkuri ja betonin reunan välinen etäisyys cx = 90 mm).

täyskiinnitys (ey = 147 mm)

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

R2/3,d concrete

kiinnikkeet reiät Ø13 tyyppi

osittaiskiinnitys (ey = 162 mm)

ØxL [mm]

[kN]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

14,3

13,0

SKR-E

12 x 90

12,6

11,4

AB1

M12 x 100

13,1

11,9

VIN-FIX PRO 5.8

M12 x 130

10,1

9,2

SKR-E

12 x 90

8,9

8,1

AB1

M12 x 100

9,2

8,4

EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 130

6,5

6,1

EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 180

9,3

8,4

• seismic

HUOMAUTUKSET: (1)

Massiivipuu- tai liimapuualuspalkkia käytettäessä lujuusarvot on laskettu taulukon 8.1 (EN 1995 -1-1) mukaisesti.

(2)

Lujuusarvot käytettäessä CLT:tä.

258 | TITAN PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

(3)

Laskennan epätarkkuus betonin ankkuriryhmän tarkastamisessa.


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS | PUU-BETONI TCP300

F2/3

F2/3

F2/3 ey

ey

ey

OSITTAINEN 14 KIINNITYSTÄ

YHTEENSÄ

OSITTAINEN 7 KIINNITYSTÄ

PUUPUOLEN LUJUUS PUU koniguraatio puussa

TERÄS R2/3,k timber

kiinnikkeet reiät Ø5

(1)

R2/3,k CLT

ØxL

nv

[mm]

[kpl]

[kN]

[kN]

naulat LBA

Ø4,0 x 60

21

38,4

49,6

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

21

36,9

48,9

naulat LBA

Ø4,0 x 60

14

25,6

33,0

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

14

24,6

32,6

naulat LBA

Ø4,0 x 60

7

12,8

16,5

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

7

12,3

16,3

tyyppi

• täyskiinnitys

• osittainen kiinnitys 14 kiinnitystä

• osittainen kiinnitys 7 kiinnitystä

(2)

BETONI

R2/3,k steel

kiinnikkeet reiät Ø17

[kN]

γsteel

64,0

γM2

60,5

γM2

57,6

γM2

Ø

nv

ey (3)

[mm]

[kpl]

[mm] 180

M16

2

190

200

BETONIPUOLEN LUJUUS Betonin lujuusarvot joissakin mahdollisista ankkurointiratkaisuissa puun kiinnittämiseen hyväksyttyjen koniguraatioiden mukaisesti (ey). Levy oletetaan sijoitettavan siten, että asennuslovet ovat puu-betoni rajapinnassa (ankkuri ja betonin reunan välinen etäisyys cx = 130 mm).

täyskiinnitys (ey = 180 mm)

koniguraatio betonissa

• halkeilematon

• halkeillut

osittaiskiinnitys (ey = 200 mm)

R2/3,d concrete

kiinnikkeet reiät Ø17 tyyppi

osittaiskiinnitys (ey = 190 mm)

ØxL [mm]

[kN]

[kN]

[kN]

VIN-FIX PRO 5.8

M16 x 190

34,4

32,7

31,1

SKR-E

16 x 130

29,7

28,2

26,8

AB1

M16 x 145

30,2

28,7

27,3

VIN-FIX PRO 5.8

M16 x 190

24,4

23,2

22,0

SKR-E

16 x 130

21,0

19,9

19,0

AB1

M16 x 145

21,4

20,3

19,3

EPO-FIX PLUS 5.8

M16 x 190

16,6

16,0

15,4

EPO-FIX PLUS 8.8

M16 x 230

21,1

20,3

19,4

• seismic

YLEISET PERIAATTEET: Yleiset laskentaperiaatteet sivulla 260

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN PLATE C | 259


KEMIALLISTEN ANKKUREIDEN ASENNUSPARAMETRIT | TCP200 - TCP300 asennus

ankkurityyppi

tix

hef

hnom

h1

d0

hmin [mm]

tyyppi

Ø x L [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 130

3

112

112

120

14

SKR-E

12 x 90

3

64

87

110

10

AB1

M12 x 100

3

70

80

85

12

EPO-FIX PLUS 5.8

M12 x 180

3

161

161

170

14

VIN-FIX PRO EPO-FIX PLUS 5.8

M16 x 190

4

164

164

170

18

SKR-E

16 x 130

4

85

126

150

14

AB1

M16 x 145

4

85

97

105

16

EPO-FIX PLUS 8.8

M16 x 230

4

200

200

205

14

TCP200

TCP300

150

200

200

240

Esileikattu kierretanko INA, jossa on mutteri ja aluslevy: katso sivu 520 Kierretanko MGS luokka 8.8 kokoon leikattava: katso sivu 534

tfix L hmin

hnom

h1

tfix hnom hef h1 d0 hmin

kiinnitetyn levyn paksuus asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija betonissa betonin vähimmäispaksuus

d0

ANKKURIEN VARMISTUS BETONILLE | TCP200 - TCP300 Kiinnitys betoniin ankkureilla on tarkastettava itse ankkureiden kuormitusvoimien perusteella, jotka riippuvat puupuolen kiinnityskoniguraatiosta. Naulojen/ruuvien sijainti ja lukumäärä määrittävät epäkeskisyysarvon ja y:n, jolla tarkoitetaan naulan painopisteen ja ankkureiden välistä etäisyyttä.

Ankkuriryhmä on tarkastettava seuraavien varalta:

F2/3

VSd,x = F2/3,d MSd,z = F2/3,d x jay

ey

F2/3 ey

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset. Betoniankkureiden suunnitteluarvot lasketaan vastaavien Eurooppalaisten Teknisten Arviointien mukaisesti. Projektin liitoksen lujuusominaisuudenarvo saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd = min

(Rk, timber or Rk, CLT ) kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet kmod, γM ja γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

260 | TITAN PLATE C | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

• Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=350 kg/m3 ja betonin lujuusluokka C25/30 lujitekerroksella ja minimipaksuudella, joka on esitetty taulukossa. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; olosuhteissa, jotka poikkeavat esitetyistä (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista), betonipuolen ankkurit voidaan todentaa käyttäen MyProject-laskentaohjelmistoa suunnittelutarpeista riippuen. • Seisminen suunnittelu suoritusarvoluokassa C2, ilman sitkeysvaatimuksia ankkureille (vaihtoehto a2) joustava suunnittelu EOTA TR045 -standardin mukaisesti. Kemiallisissa ankkureissa oletetaan, että ankkurin ja levyn reiän välinen rengas on täytetty (αgap=1).


KOKEELLISET TUTKIMUKSET | TCP300 TCP300-levyn suunnittelussa ja todentamisessa käytettyjen numeeristen mallien kalibroimiseksi toteutettiin kokeilukampanja yhteistyössä Istituto per la BioEconomia (IBE) - San Michele all'Adigen kanssa. CLT-paneeleiden naulattu tai ruuvattu liitäntäjärjestelmä on kuormitettiin leikkauksessa monotonisten kokeiden avulla ja kontrolloitiin siirtymää tallentaen kuorma, siirtymä kahteen pääsuuntaan ja romahdustila. Saatuja tuloksia käytettiin TCP300-levyn analyyttisen laskentamallin validointiin olettaen, että leikkauksen keskipiste sijaitsee puun kiinnitysten painopisteessä ja että näin ollen ankkureita, jotka ovat yleensä järjestelmän heikko kohta, kuormitetaan paitsi leikkausvoimilla myös paikallisella momentilla. Eri kiinnityskokoonpanoja (naulat Ø4 / ruuvit Ø5, täysnaulaus, osittainen naulaus 14 liittimellä, osittainen naulaus 7 liittimellä) koskeva tutkimus osoittaa, että puun liittimien suhteellinen jäykkyys verrattuna ankkureihin vaikuttaa voimakkaasti levyn mekaaniseen käyttäytymiseen simuloiduissa testeissä teräspulteilla. Kaikissa tapauksissa on havaittu puukiinnikkeiden katkaisutapa, johon ei liity levyn selvää pyörimistä. Vain joissakin tapauksissa (täysnaulaus) levyn huomattava pyöriminen lisää puun kiinnikkeisiin kohdistuvia kuormituksia, mikä johtuu paikallisen momentin uudelleenjakautumisesta, jolloin ankkureihin kohdistuva kuormitus, joka edustaa järjestelmän kokonaislujuuden rajapistettä, helpottuu.

60

60

50

50

46,8

40 Load [kN]

Load [kN]

40 30 20

up

30 20

10

10 down

0 0

5

10

15

Displacement vy [mm]

20

25

-1,5 -0,5 0,5

1,5

Displacement vx [mm] vx up vx down

Osittain naulatun TCP300-näytteen (nro 14 LBA-naulaa Ø4 x 60 mm) voima-siirtymäkaaviot.

Lisätutkimukset ovat tarpeen, jotta voidaan määritellä analyysimalli, joka on yleistettävissä erilaisiin levyn käyttökoniguraatioihin ja joka kykenee tarjoamaan järjestelmän todelliset jäykkyydet ja kuormitusten uudelleenjakautumisen muuttuviin oheisolosuhteisiin (liittimet ja perusmateriaalit).

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN PLATE C | 261


TITAN PLATE T

TIMBER

EN 14545

LEVYT LEIKKAUSVOIMILLE SAHATAVARA-SAHATAVARA Ihanteelliset levyt puupalkkien tasaliitoksiin puisiin kantaviin paneeleihin.

LEVYT LEIKKAUKSESSA Lasketut leikkauslujuudet sekä osittaiselle että täyskiinnitykselle massivipuulle, liimapuulle jaCLT:lle.

LASKETTU JA SERTIFIOITU CE-merkintä eurooppalaisen standardin EN 14545 mukaisesti. Saatavana kahtena versiona. TTP300-versio sopii ihanteellisesti CLT:lle.

OMINAISUUDET FOKUS

puu-puu-leikkausliitokset

KORKEUS

200 | 300 mm

PAKSUUS

3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS

MATERIAALI Kaksiulotteinen rei’itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-leikkausliitokset puulevyjä ja -palkkeja varten • CLT, LVL • massiivipuu ja liimapuu • runkorakenne (platform frame)

262 | TITAN PLATE T | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


KOODIT JA MITAT TITAN PLATE TTP KOODI

B

H

nv1 Ø5

nv2 Ø5

s

kpl

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

[mm]

TTP200

200

105

7

7

3

10

TTP300

300

200

42

14

3

5

H

B

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS TTP200: hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä. TTP300: hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1). F2

F3

F2,3

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

[mm]

GEOMETRIA TTP200

TTP300 21 21 11

Ø5

Ø5

8 25

5

25 5

105 40

50

8 16 28 28

3

200

50

200

25 5 5 42

42 22

3

300

CLT 300 mm:n versio on erityisesti suunniteltu maksimoimaan leikkauslujuus CLT-rakenteissa. Ihanteellinen lattian kansipalkkien liittämiseen kantaviin seiniin.

TIMBER FRAME 200 mm:n versio mahdollistaa myös perustuksen kansipalkkien (korkeus yli 8 cm) kiinnittämisen ylempään kantavaan paneeliin sekä CLTettä TIMBER FRAME -rakenteissa.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN PLATE T | 263


ASENNUS TTP-levyjä voidaan käyttää sekä CLT-levyissä että massivi-/liimapuuelementeissä, ja ne on sijoitettava kiinnityslovien ollessa puu-puurajapinnassa. Jos kiinnitetään palkkiin/kansipalkkiin, elementtien vähimmäiskoko HB esitetään taulukossa asennuspiirustusten osalta.

HB MIN [mm]

TTP200 TTP300

naulat

ruuvit

LBA Ø4

LBS Ø5

täyskiinnitys

75

-

täyskiinnitys

100

105

osittainen kiinnitys

110

130

Korkeus HB määräytyy ottaen huomioon minimietäisyydet masiivipuulle tai liimapuulle standardin EN 1995-1-1 mukaisesti ETA:n makaisesti olettaen puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3

TTP200 | TÄYSKIINNITYS

HB HB

HB

TTP300 | TÄYSKIINNITYS

HB

HB

TTP300 | OSITTAINEN KIINNITYS

HB

HB

264 | TITAN PLATE T | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

HB


STAATTISET ARVOT | LEIKKAUSLIITOS | PUU-PUU TTP200

F2/3

YHTEENSÄ

PUU R2/3,k timber(1)

kiinnikkeet reiät Ø5

konigurointi

tyyppi

• täyskiinnitys

naulat LBA

ØxL

nv1

nv2

[mm]

[kpl]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 60

7

7

7,8

TTP300 F2/3

F2/3

YHTEENSÄ

OSITTAINEN

PUU konigurointi

• täyskiinnitys

• osittainen kiinnitys

R2/3,k timber(1)

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

naulat LBA

ØxL

nv1

nv2

[mm]

[kpl]

[kpl]

[kN]

Ø4,0 x 60

42

14

28,0

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

42

14

27,7

naulat LBA

Ø4,0 x 60

14

14

15,3

LBS-ruuvit

Ø5,0 x 60

14

14

15,1

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset.

Lujuusarvot ovat voimassa kaikille osassa ASENNUS esitetyille täys-/ osaittaiskonfiguraatioille.

Projektin liitoksen lujuusominaisuuksien arvot saadaan taulukkoarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk timber kmod γM

Kertoimet kmod, γM oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | TITAN PLATE T | 265


ALU START

ETA

ALUMIINIJÄRJESTELMÄ RAKENNUSTEN KIINNITTÄMISEKSI PERUSTUSTASOON CE-MERKINTÄ ETA:N MUKAISESTI Proiili kykenee siirtämään leikkaus-, veto- ja puristuskuormat perustukseen. Lujuudet on testattu, laskettu ja sertiioitu erityisen ETA:n mukaisesti.

PERUSTUSLIITTYMÄT Proiili mahdollistaa puupaneelien (CLT tai TIMBER FRAME) ja betonialustan välisen kosketuksen poistamisen. Erinomainen rakennuksen maakiinnityksen kestävyys.

TUKIPINNAN TASOITUS Erityisten asennussapluunoiden ansiosta asennuspinnan tasoa on helppo säätää. Koko rakennuksen saattaminen tasoon on yksinkertaista, tarkkaa ja nopeaa.

OMINAISUUDET FOKUS

CLT- ja TIMBER FRAME -levyjen nosto ja tasoitus

LEVEYS

100 - 160 mm

LUJUUS

kaikkiin kuormitussuuntiin

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR-E, AB1, VIN-FIX PRO, EPO-FIX PLUS

VIDEO Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy.

KÄYTTÖKOHTEET Puisten rakennusten maakiinnitys ja perustusten nosto ja tukipinnan saattaminen tasoon • CLT-seinät • TIMBER FRAME -seinät

266 | ALU START | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


KESTÄVYYS Perustuksen noston ja alumiinimateriaalin ansiosta rakennuksen tukipohja on suojattu kapillaarinousulta. Maakiinnitys antaa rakenteelle kestävyyttä ja terveellisyyttä.

LEIKKAUSVASTUS ETA:N MUKAAN Sivulaipan ansiosta proiili voidaan kiinnittää puuseinään nauloilla tai ruuveilla, jotka takaavat erinomaisen leikkauslujuuden, joka on sertiioitu CE-merkinnällä ETA:n mukaisesti.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | ALU START | 267


KOODIT JA MITAT ALU START

L

L

L

B ALUSTART100

KOODI

B

B

ALUSTART120

ALUSTART35

B

L

[mm]

[mm]

kpl

ALUSTART100

100

2400

1

ALUSTART120

120

2400

1

ALUSTART35 *

35

2400

1

* ALUSTART100:n ja ALUSTART120:n sivulaajennus.

KOKOAMINENTARVIKKEET - JIG START -SAPLUUNAT KOODI

kuvaus

B

P

[mm]

[mm]

kpl B

JIGSTARTI

lineaarisen liitoksen tasoitussapluuna

160

-

25

JIGSTARTL

kulmaliitoksen tasoitussapluuna

160

160

10

Sapluunoiden mukana toimitetaan M12-pultti korkeussäätöä varten, ALUSBOLT-pultit ja ALUSMUT-mutterit.

JIGSTARTI

P

B

JIGSTARTL

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET KOODI

kuvaus

kpl

ALUSBOLT

vasarapääpultti sapluunan kiinnittämistä varten

100

ALUSMUT

vasarapultin mutteri

100

ALUSPIN

joustava tulppa ISO 8752 ALUSTART35:n asentamista varten

50

ALUSBOLT

ALUSBOLT ja ALUSPIN voidaan tilata sapluunasta erillisinä varaosina.

268 | ALU START | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

ALUSMUT

ALUSPIN


MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

ALU START: alumiiniseos EN AW-6060. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1

F1 F4

F5

F3

F2

KÄYTTÖKOHTEET • CLT/TIMBER FRAME seinä-perusta-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi

5

552

SKR-E

ruuvattava mekaaninen ankkuri

12

491

AB1

mekaaninen laajeneva ankkuri

M12

494

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M12

511

EPO-FIX PLUS

kemiallinen ankkuri

M12

517

GEOMETRIA ALUSTART100

ALUSTART120

100

120

28

28

ALUSTART35 35 90

90

38

38

38

10 14 14 12 5 40

Ø31

Ø14

38

100

KOODI

200

B

H

L

nv Ø5

nH Ø14

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

[kpl]

ALUSTART100

100

90

2400

171

12

ALUSTART120

120

90

2400

171

12

ALUSTART35

35

38

2400

-

-

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | ALU START | 269


ASENNUS | PUU ALU START on ulkoneva alumiiniproiili, joka on suunniteltu seinien sijoittamiseen varten ja ratkaisemaan perustus-puuseinä solmukohta. Proiili on suunniteltu kestämään kaikki puuseinälle tyypilliset kuormitukset, eli F1, F2/3, F4 ja F5. ALU START -proiilit, kahdessa koossa, on suunniteltu sopimaan CLT-seinille, joiden paksuudet ovat 100 tai 120 mm ( ALUSTART35-sivulaajennusosan käyttö mahdollistaa käytön paksumpien CLT- (

a b c

A

B

B

) ja TIMBER FRAME- (

C

A

).

) seinien kanssa.

a. tukilevy b. runkopalkki c. poikkipalkki

C

ALUSTART35-sivulaajennus on helppo asentaa ALUSTART100- ja ALUSTART120-proiileihin. Muodostettu proiili lukitaan tämän jälkeen paikalleen kahdella ALUSPIN-tulpalla, jotka asetetaan päihin.

PROFIILIN VALINTA proiili

proiilin pohja

seinän vähimmäispaksuus

[mm]

CLT

TIMBER FRAME

ALUSTART100

100

100 mm

-

ALUSTART120

120

120 mm

runkopalkki 100 mm + levy ≥ 20 mm

ALUSTART100 + ALUSTART35

135

140 mm

runkopalkki 120 mm + levy ≥ 15 mm

ALUSTART120 + ALUSTART35

155

160 mm

runkopalkki ≥ 140 mm + levy ≥ 15 mm

270 | ALU START | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


ASENNUS | PUU NAULAUKSET ALU START -proiileja voidaan käyttää erilaisissa rakennusjärjestelmissä (CLT / TIMBER FRAME). Rakennustekniikasta riippuen on mahdollista ottaa käyttöön erilaisia nauloja vähimmäisetäisyyksiä noudattaen.

VÄHIMMÄISETÄISYYDET PUU vähimmäisetäisyydet

C/GL CLT

naulat

ruuvit

LBA Ø4

LBS Ø5

a4,t

[mm]

≥ 28

-

a3,t

[mm]

≥ 60

-

a4,t

[mm]

≥ 28

≥ 30

• C/GL: vähimmäisetäisyydet massiivipuulle tai liimapuulle ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3. • CLT: CLT:n vähimmäisetäisyydet ovat ÖNORM EN 1995-1-1 -standardin (Liite K) mukaiset nauloille ja ETA 11/0030:n mukaiset ruuveille.

OSITTAINEN NAULAUS NAULOILLE MASSIIVIPUUHUN (C) TAI LIIMAPUUHUN (GL) a3,t

a4,t

TÄYSNAULAUS CLT:HEN a4,t

a4,t

OSITTAINEN NAULAUS CLT:HEN a4,t

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | ALU START | 271


ASENNUS | BETONI ALU START -proiilien kiinnittäminen betoniin on tehtävä projektin kuormiin sopivilla ankkureilla. Voit järjestää vaarnat kaikkiin reikiin tai valita suuremmat asennusetäisyydet.

200

400

Tiedot asennusvaiheesta kohdassa "SIJOITUS".

LISÄLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT ALU START geometrian avulla voit käyttää muita liitäntäjärjestelmiä, kuten TITAN TCN ja WHT, vaikka proiilin ja perustuksen välissä olisi tasauskerros. TITAN TCN:n asentamiseen on saatavana sertiioituja osittaisia naulauksia, joiden avulla voidaan asentaa jopa 30 mm:n paksuinen pohjalaasti. Titan TCN -kulmalevyjen staattiset arvot ja sopivat naulat on saatavilla tämän luettelon vastaavilta sivuilta.

F2/3 ALU START

≤ 30

272 | ALU START | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

≤ 30


SIJOITUS Kokoonpanossa käytetään erityisiä JIG START -sapluunoita proiilien korkeustason säätöön, lineaariseen liitokseen ja 90° kulmien toteuttamiseen.

1

2

3

4

JIGSTARTI-mallit voivat yhdistää kaksi peräkkäistä proiilia, ja ne on sijoitettava ALUSTART:in molemmille puolille asettamatta rajoitteita. JIGSTARTL-malleja voidaan käyttää 90° kulmaliitäntään. Kussakin mallissa on kuusikantapultti, jonka avulla alumiiniproiileja voidaan säätää korkeussuunnassa.

JIGSTARTI

JIGSTARTL

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | ALU START | 273


KOKOAMINEN

1

Proiilien alustava sijoittaminen asennuspinnalle sapluunoiden ja mahdollisten elementtien kokoon leikattujen osien avulla.

49

2,4

,9 717

≤ 40 mm

≤ 20 mm

877,1

2

Lopullinen planimetrinen asettelu sekä pituuksien ja diagonaalien todentaminen.

3

ALU START -rimojen pituussuuntainen tasaus.

5

Mahdollisen laudoituksen toteutus puulaudoilla.

274 | ALU START | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

Tarkkuussäätö JIG START -sapluunoilla seinän kokonaispituudelta, kompensoiden proiilien koon leikkauksen toleranssit.

4

Rimojen sivutason tasaus.

6

Proiilin ja betonituen välisen laastikerroksen toteuttaminen.


7

8

Betoniankkurit kiinnitetään ankkurin asennusohjeiden mukaisesti.

9

Poistetaan JIG START -sapluunat, joita voidaan käyttää uudelleen.

10

Puisten seinien sijoittaminen.

Proiilien kiinnittäminen nauloilla tai ruuveilla.

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? Lisätietoja ALU START -tuotteesta on saatavilla teknisistä tiedoista internet-sivustolla www.rothoblaas.com.

F1

F1 F4

F5

F2

F3

-15,0°C

0°C

19,5°C

STAATTINEN SUORITUSKYKY

TERMOHYGROMETRINEN SUORITUSKYKY

ETA:n mukaisesti sertiioidut puu- ja betonipuolen staattiset arvot.

Lineaarisen lämpösillan mallintaminen ja laskeminen FEM-ohjelmistolla.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | ALU START | 275


SLOT

ETA 19/0167

RAKENNEPANEELIEN LIITIN MONOLIITTINEN PANEELI Mahdollistaa erittäin korkean jäykkyyden liitokset ja pystyy siirtämään poikkeuksellisia leikkausvoimia paneelien välillä. Ihanteellinen seinille ja lattioille.

KÄTEVÄ Kiilamainen muoto helpottaa asennusta uraan. Alveolaarinen geometria maksimoi lujuuden. Valmistettu alumiinista, kevyt ja helppo käsitellä.

ASENNUSNOPEUS Mahdollisuus asentaa kallistetuilla apuruuveilla, jotka helpottavat paneelien keskinäistä kiristystä. Erinomainen suorituskyky: liitin voi korvata jopa 60 Ø6-ruuvia.

OMINAISUUDET FOKUS

seinä- ja lattialiitokset

PANEELIT

paksuus 90-160 mm

VIDEO

LUJUUS

Rv,k35-120 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

HBS

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty alumiiniseoslevy.

KÄYTTÖKOHTEET Seinä- ja lattiapaneelien liitokset • CLT, LVL • liimapuu

276 | SLOT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


MULTI-STOREY Ihanteellinen seinä- ja lattialiitoksiin monikerroksisissa rakennuksissa. Mahdollistaa tehtaassa tehtyjen paneelien kokoamisen paikan päällä pienten mittojen kuljetustarpeisiin.

LIIMAPUU, CLT, LVL CE-merkintä ETA:n mukaisesti. Testatut, sertiioidut ja lasketut arvot myös laminoidulle puulle, CLT lle, LVL Softwoodille ja LVL Hardwoodille.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SLOT | 277


KOODIT JA MITAT KOODI

L

kpl

[mm] SLOT90

120

10 L

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

SLOT: alumiiniseos EN AW-6005A. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1955-1-1).

Leikkauskuormitukset paneelipinnassa. FORZE

KÄYTTÖKOHTEET • CLT-levyt • Liimapuulevyt • LVL-havupuupaneelit, joissa on ristikkäiset tai yhdensuuntaiset levyt • LVL-lehtipuupaneelit, joissa on ristikkäiset tai yhdensuuntaiset levyt

Fv

Fv

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

L

[mm]

[mm]

HBS

HBS-ruuvit

6

120

HBS

HBS-ruuvit

8

140

tuki

Lisätietoja on luettelossa "Puuruuvit ja -liittimet”.

GEOMETRIA LIITIN

B

L

Hwedge

H

H

B

L

B

H

Hwedge

L

nscrews

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kpl]

89

40

34

120

2

Ruuvit ovat valinnaisia eivätkä sisälly pakkaukseen.

278 | SLOT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


GEOMETRIA URA PANEELISSA PONTTIREUNAINEN PANEELI

TASAREUNAINEN PANEELI

bslot

bslot

tpanel

tpanel

bslot

bslot

hslot

hslot

tpanel

lslot

lslot

tpanel

lslot

hslot (1)

bslot,min

lslot,min

tpanel,min

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

90

60

90

40 ± 0,5

ASENNUS PONTTIREUNAINEN PANEELI

TASAREUNAINEN PANEELI

tgap

tgap bin

te

bin

te

te bin

tgap

te tgap,max(2)

te bin

tgap

te

te

te

bin,max

te,min

[mm]

[mm]

[mm]

5

tpanel-90 (3)

57,5

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SLOT | 279


LIITTIMEN KÄYTTÖ KOKOAMINENLAITTEENA Liitintä voidaan käyttää myös asennuslaitteena kiilamuodon ja ruuvien ansiosta.

01

02

03

04

05

06

VÄHIMMÄISETÄISYYDET SEINÄ

LATTIA

a3,t a3,t

a1 a1

a1 a1 a3,t

a1

a3,t

CLT

a1

[mm]

320(4)

a3,t

[mm]

320(4)

LVL

liimapuu

ristikkäislevyt

yhdensuuntaiset levyt

320(4)

480

480

320(4)

480

480

280 | SLOT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


STAATTISET ARVOT

CLT(5)

∑d0(6) =

Rv,k

kser

[kN]

[kN/mm]

40

[mm]

34,37

45

[mm]

37,81

49

[mm]

40,57

50

[mm]

41,26

55

[mm]

44,70

59

[mm]

47,46

60

[mm]

48,15

65

[mm]

51,59

69

[mm]

54,35

ristikkäislevyt(7)

d0,a

d0,b

17,50

d0,a

d0,b

d0,c

52,72

LVL-havupuu

24,00 yhdensuuntaiset levyt

8)

ristikkäislevyt(9)

70,97 125,71

LVL-lehtipuu

48,67 yhdensuuntaiset

liimapuu (11)

levyt(10)

116,59

68,13

25,67

∑d0 = d0,a + d0,b + d0,c

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-19/0167:n mukaisesti.

(2)

(3) (4)

Suositeltua ±0,5 mm:n toleranssia on pidettävä ohjeellisena. Uritus riittämättömällä haukolla voi vaikeuttaa liittimen asettamista; uritus liiallisella haukolla voi vähentää liitoksen alkujäykkyyttä. Ennen ensimmäisen paneelierän leikkaamista on suositeltavaa suorittaa koejyrsintä paneelien leikkaamiseen käytetyn koneen suorittaman jyrsinnän laadun tarkistamiseksi. Paneelien välinen etäisyys on otettava huomioon liittimen vastuksen laskennassa; laskentaa varten katso ETA-19/0167. Paneelien välinen rako voi mahdollisesti sisältää täytemateriaalia. Liitin voidaan asentaa mihin tahansa kohtaan paneelin paksuuden sisällä. Ristikkäislevyisen CLT:n ja LVL:n osalta, kun asennus on a1 < 480 mm tai3,t< 480 mm, lujuutta vähennetään kertoimella ka1 ETA-19/0167:n vaatimusten mukaisesti.

ka1 = 1 - 0,001 (5)

(6)

480 - min a1 ; a3,t

Arvot laskettu standardin ETA-19/0167 mukaisesti ja voimassa käyttöluokassa 1 standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon seuraavat parametrit: fc,0k = 24 MPa, ρk =350 kg/m3, tgap= 0 mm, a1 ≥ 480 mm, a3,t ≥ 480 mm. Parametri ∑d0 vastaa Fv:n suuntaisten kerrosten kumulatiivista paksuutta liittimen paksuuden B sisällä (ks. kuva).

(7)

Arvot laskettu ETA-19/0167:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon seuraavat parametrit: fc,0k = 26 MPa, ρk =480 kg/m3, tgap= 0 mm, a1 ≥ 480 mm, a3,t ≥ 480 mm.

(8)

Arvot laskettu ETA-19/0167:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon seuraavat parametrit: fc,0k =35 MPa, ρk = 480kg/m3, tgap = 0mm.

(9)

Arvot laskettu ETA-19/0167:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon seuraavat parametrit: fc,0k = 62 MPa, ρk =730 kg/m3, tgap= 0 mm, a1 ≥ 480 mm, a3,t ≥ 480 mm.

(10)

Arvot laskettu ETA-19/0167:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon seuraavat parametrit: fc,0k = 57,5 MPa, ρk =730 kg/m3, tgap= 0 mm.

(11)

Arvot laskettu standardin ETA-19/0167 mukaisesti ja voimassa käyttöluokassa 1 standardin EN 1995-1-1 mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon seuraavat parametrit: fc,0k = 24 MPa, ρk = 385 kg/m3, tgap = 0 mm.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

Rd =

Rk kmod γM

Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Kiinnitysjärjestelmän lujuusarvot ovat voimassa taulukossa määriteltyihin laskentatapauksiin. MyProject-ohjelmisto (www.rothoblaas.com) on käytettävissä ilmaiseksi eri laskentakokoonpanoille. • Liitintä voidaan käyttää liitäntöihin liimapuun, CLT- ja LVL-elementtien tai vastaavien liimattujen elementtien välillä. • Paneelien välinen kosketuspinta voi olla tasainen tai muodoltaan pontitettu "uros-naaras", katso kuva osassa ASENNUS. • Yhteydessä on käytettävä vähintään kahta liitintä. • Liitinten on oltava samassa syvyydessä (te) molemmissa kiinnitettävissä osissa. • Nämä kaksi kaltevaa ruuvia ovat valinnaisia, eikä niillä ole vaikutusta lujuuden ja jäykkyyden laskemiseen.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SLOT | 281


CLT-PANEELIEN VÄLISET LEIKKAUSLIITÄNNÄT | JÄYKKYYS CLT-MONIPANEELISEINÄT, JOIDEN PÄISSÄ ON ANKKUROINTI (HOLD-DOWN) YKSITTÄISEN SEINÄN KÄYTTÄYTYMINEN

F

Monipaneelisessa CLT-seinässä on kaksi mahdollista seinän kiertokäyttäytymistä, jotka määräytyvät useiden parametrien perusteella. Samoissa olosuhteissa voidaan sanoa, että jäykkyyssuhde kv/kh määrittää seinän kiertokäyttäytymisen, jossa:

KYTKETTYJEN PANEELIEN KÄYTTÄYTYMINEN

F

q F

• kv= levyjen välisen liitoksen leikkauksen kokonaisjäykkyys;

kv

• kh= ankkuroinnin vetojäykkyys. Samoissa olosuhteissa voidaan sanoa, että korkeille arvoille kv/kh (näin ollen kv:n korkeille arvoille) seinän kinemaattinen käyttäytyminen pyrkii lähestymään yhden seinän käyttäytymistä. Tämäntyyppinen seinä on mallintamisen yksinkertaisuuden vuoksi paljon helpompi suunnitella kuin seinä, jossa on kytketty paneelikäyttäytyminen.

kv

kh

CLT-MONIPANEELILATTIAT Horisontaalisten voimien (maanjäristys tai tuuli) jakautuminen lattiasta alempiin seiniin riippuu lattian jäykkyydestä sen omassa tasossa. Jäykkä lattia mahdollistaa horisontaalisten ulkoisten voimien välittymisen alempiin seiniin kalvokäyttäytymisellä. Kalvokäyttäytyminen on lattian rakennekaavion yksinkertaisuuden vuoksi paljon helpompi suunnitella kuin joustava lattia omassa tasossaan. Lisäksi monissa kansainvälisissä seismisissä määräyksissä edellytetään jäykkää kalvoa rakennussuunnitelman säännöllisyyden ja siten rakennuksen paremman seismisen vasteen saamiseksi.

KORKEAN JA TESTEILLÄ SERTIFIOIDUN JÄYKKYYDEN AIKAANSAAMA ETU SLOT-liittimen käyttö, jolle ovat ominaisia korkeat jäykkyys- ja lujuusarvot, johtaa kiistattomiin etuihin sekä monikerroksisessa CLT-seinässä että kalvon lattiassa. Nämä lujuus- ja jäykkyysarvot validoidaan kokeellisesti ja sertiioidaan standardin ETA-19/0167 mukaisesti; tämä tarkoittaa, että suunnittelijalla on sertiioidut, tarkat ja luotettavat tiedot.

282 | SLOT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


LIITÄNTÄJÄRJESTELMIEN KOKEELLINEN VERTAILU

Vuonna 2019 S. Michele All 'Adigen CNR-IBE-laboratorioissa toteutettiin täysimittaisia seiniä koskeva koekampanja. Kampanjan tarkoituksena on määrittää eri liitäntäjärjestelmiä käyttäen koottujen monikerroksisten seinien kiertokäyttäytyminen. Testit ovat monotonistyppisiä siirtymän hallinnassa.

TESTI 1A: SINGLE PANEL WHT340

TESTI 2A: 2 SLOT CONNECTORS

3,75 m

1,25 m

1,25 m

1,25 m

F

F

2,40 m WHT340

WHT340

2,40 m

TESTI 3: SPLINE JOINT

1,25 m

1,25 m

TESTI 4: HALF-LAP JOINT

1,25 m

1,25 m

F

1,25 m

1,25 m

F

WHT340

2,40 m

WHT340

2,40 m

2 x HBS Ø6 x 70 spacing 50 mm

HBS Ø8 x 100 spacing 100 mm

TESTI 1B: SINGLE PANEL WHT620

TESTI 2B: 4 SLOT CONNECTORS

3,75 m

1,25 m

1,25 m

1,25 m

WHT620

2,40 m

WHT620

F

F

2,40 m

Tehtiin kaksi testisarjaa, joista ensimmäisessä kiinnitettiin seinän maahan käyttäen 1 WHT340-aluslevyä ja 20 Ø4 x 60 ankkurinaulaa: • TESTI 1A: koko paneeli. • TESTI 2A: kolme toisisiinsa kytkettyä paneelia 2 SLOT-liittimellä. • TESTI 3: kolme toisiinsa kytkettyä paneelia LVL-paneelilla ja HBS Ø6 x 70 -ruuvipari, joiden akseliväli on 50 mm (88 ruuvia liitäntää kohti). • TESTI 4: kolme toisiinsa kytkettyä paneelia puolipontilla ja ruuveilla HBS Ø8 x 100 akselivälillä 100 mm (22 ruuvia liitäntää kohti). Toisessa testisarjassa seinät kiinnitettiin maahan 1 WHT620:lla, jossa on aluslevy ja 55 Anker-naulaa Ø4 x 60: • TESTI 1B: koko paneeli. • TESTI 2B: kolme toisiinsa kytkettyä paneelia 4 SLOT-liittimellä joka liitokselle. Kokeelliset vertailut näkyvät seuraavalla sivulla.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SLOT | 283


LIITÄNTÄJÄRJESTELMIEN KOKEELLINEN VERTAILU VERTAILU SLOT - YKSITTÄINEN PANEELI 180

150 120 F [kN]

90 δ

60

SINGLE PANEL WHT340

F

2 SLOT CONNECTORS

30

SINGLE PANEL WHT620 4 SLOT CONNECTORS

0 0

5

10

15

20

25

δ [mm]

Kaaviossa esitetään vertailu yksittäisen paneelin ja SLOT-liittimellä kytkettyjen paneelien välillä. Molemmissa kokeissa, joissa käytettiin SLOT-liittimiä, havaittiin selvästi yhden seinän käyttäytymistä, ja yksi yhteinen kiertymispiste sijaitsee seinän puristetussa reunassa. SLOT-liittimet pysyivät elastisessa kentässä molemmissa kokeissa, kun hold-down katkesi. SLOT-liittimeen kytketyt seinät menettävät jäykkyyttä 2030% verrattuna yksittäiseen paneeliin. Lisäämällä liittimien määrää voidaan edelleen lähestyä monipaneelisen seinän jäykkyyttä vastaamaan yksittäisen paneelin vastaavaa jäykkyyttä. Esimerkiksi 2,40 m korkeassa seinässä on mahdollista asettaa enintään 6 SLOT jokaiselle liitokselle, kolminkertaistaen pystysaumojen jäykkyyden 2A-kokoonpanossa.

VERTAILU SLOT - SPLINE JOINT - HALF LAP JOINT 180

150 120 F [kN]

90 δ

60

F 2 SLOT CONNECTORS

30

SPLINE JOINT HALF LAP JOINT

0

0

5

10

15

20

25

δ [mm]

Kaaviossa esitetään vertailu testin 2A (2 SLOT-liitintä) ja muiden liitäntäjärjestelmien (testi 3 ja 4) välillä. Testit on suunniteltu edustamaan kahta rajatapausta: • TESTIÄ 2A varten käyttäen vähimmäismäärää SLOT-liittimiä (2 liitintä); • TESTEJÄ 3 ja 4 varten käyttäen erittäin suurta määrää ruuveja (22 ruuvia half-lap jointille ja 88 ruuvia spline jointille). Seinä, joka on kytketty 2 SLOT-liittimellä, onnistuu käyttäytymään samalla tavalla kuin seinä, joka on kytketty erittäin suurella määrällä ruuveja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos suunnittelija aikoo edelleen lähentää monipaneelisen seinän käyttäytymistä yksittäisen paneelin käyttäytymiseen, SLOT-järjestelmässä on runsaasti tilaa jäykkyyden lisäämiseksi, kun taas muissa testatuissa liitäntäjärjestelmissä saavutetaan jo suurin jäykkyysraja, koska ruuvien lukumäärän lisääminen voi olla hankalaa.

284 | SLOT | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


LIITÄNTÄJÄRJESTELMIEN ANALYYTTINEN VERTAILU SUUREMMAT AKSELIVÄLIT liitäntäjärjestelmä

liittimien lukumäärä

akseleiden väli

Rv,k

[mm]

[kN]

SLOT

2

967

81,1

HALF-LAP

14

200

42,6

SPLINE JOINT

56

100

60,9

liittimien lukumäärä

akseleiden väli

Rv,k

[mm]

[kN]

PIENEMMÄT AKSELIVÄLIT liitäntäjärjestelmä

SLOT

4

580

162,3

HALF-LAP

28

100

73,1

SPLINE JOINT

114

50

70,1

Lujuusarvot on laskettu standardien ETA-19/0167, ETA-11/0030 ja EN 1995-1-1 mukaisesti.

Taulukoissa esitetään vertailu näiden kolmen liitäntätyypin lujuuden osalta. Laskennassa käytettiin 2,9 m korkeaa seinäpaneelia. Taulukossa SUUREMMAT AKSELIVÄLIT käytettiin 200 mm:n akseliväliä puolipontissa ja 100 mm:n akseliväliä spline jointissa. SLOT-liittimeen on käytetty noin 1 m:n akseliväliä; tässä tapauksessa ruuviliitokset tarjoavat paljon alhaisemman lujuuden kuin SLOT-liitin. Kuten voidaan havaita taulukosta PIENEMMÄT AKSELIVÄLIT, ruuvien akselivälin puolittamalla (ja siten ruuvien määrän kaksinkertaistamalla) ei ole mahdollista saavuttaa edellisen tapauksen ainoastaan kahden SLOT-liittimen tarjoamaa lujuutta, koska tehollinen luku vähentää lujuutta. 4 SLOT-liittimellä on myös mahdollista saavuttaa erittäin vaikeat lujuusarvot ruuveilla saavutettavaksi. Tämä tarkoittaa, että korkeita liitoslujuusarvoja ei voida saavuttaa perinteisillä liitoksilla.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SLOT | 285


SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET SPIDER-LIITIN on syntynyt Innsbruckin yliopiston Arbeitsbereich für Holzbaussa ja toteutunut tiiviissä yhteistyössä Rothoblaasin kanssa. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaftin (FFG) osarahoittama kunnianhimoinen tutkimushanke johti ensimmäistä kertaa maailmassa asianmukaisesti tuettujen CLT-tasalattioiden rakentamiseen tarkoitetun metalliliittimen kehittämiseen. Koekampanja mahdollisti 10 eri sovellukseen soveltuvan mallin kehittämisen. PILLAR-liitin on yksinkertaistettu versio SPIDER-liittimestä, joka sopii pilareille, joiden akseliväli on pienempi; se voi mukautua monipuolisesti erityyppisiin sovelluksiin.

SPIDER OSAT

KIINNIKKEET

uppokantaruuvit M16/M20 ylemmän pylvään ruuvit VGS Ø11

ylempi levy laatta kartio

pultit SPBOLT Ø12

siivet (6 kappaletta)

sylinteri

kallistetut ruuvit VGS Ø9

alempi levy

vahvistusruuvit (valinnaiset) VGS Ø9 alemman pylvään ruuvit VGS Ø11

PILLAR OSAT

KIINNIKKEET

uppokantaruuvit M16/M20 ylemmän pylvään ruuvit VGS Ø11

ylempi levy laatta

pultit SPBOLT Ø12 kiinnityslevy

sylinteri JAKOLEVY (valinnainen)

kiinnitysruuvit HBS PLATE Ø8 vahvistusruuvit (valinnaiset) VGS Ø9

XYLOFON WASHER (valinnainen) alempi levy

286 | SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

alemman pylvään ruuvit VGS Ø11


ESISKAALAUSTAULUKOT CLT-levyn paksuus [mm] 200

220

240

280

160 + 160

Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

SPI60S

345

+ 296

290

+

349

240

+

401

185

+

454

135

+ 506

135

+ 506

245

+

394

SPI80S

630

+ 296

575

+

349

525

+

401

470

+

454

420

+ 506

420

+ 506

530

+

394

SPI80M

920

+ 296

865

+

349

815

+

401

760

+

454

710

+ 506

710

+ 506

820

+

394

SPI80L

1215

+ 296

1185 +

349

1135 +

401

1080 +

454

1030 + 506

1030 + 506

1140 +

394

SPI100S

1515

+ 296

1515 +

349

1515 +

401

1515 +

454

1475 + 506

1475 + 506

1515 +

394

SPI100M

1965

+ 296

1930 +

349

1895 +

401

1855 +

454

1820 + 506

1820 + 506

2030 +

394

SPI120S

2490 + 296

2440 +

349

2385 +

401

2335 +

454

2280 + 506

2280 + 506

2395 +

394

SPI120M

2855 + 296

2855 +

349

2855 +

401

2855 +

454

2855 + 506

2855 + 506

2855 +

394

SPI100L

3805 + 296

3805 +

349

3805 +

401

3805 +

454

3805 + 506

3805 + 506

3805 +

394

SPI120L

4840 + 296 4840 +

349

4840 +

401

4840 +

454

4840 + 506

4840 + 506

4840 +

394

GL32h

180

LVL PYÖKKI

160

TERÄS

MALLI

TOLPAT

SPIDER-LIITTIMEN SUUNNITTELULUJUUDET

PILLAR-LIITTIMEN SUUNNITTELULUJUUDET

200

220

240

Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d Fco,up,d + Fslab,d

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

Fco,up,d

Fslab,d

[kN]

PIL60S

470

+ 132

470

+

145

470

+

157

470

+

157

470

+

184

PIL80S

815

+ 167

815

+

181

815

+

195

815

+

195

815

+

225

PIL80M

1005 + 208

990

+

223

975

+

239

975

+

239

940

+

272

PIL80L

1325

+ 208

1310 +

223

1295 +

239

1295 +

239

1265 +

272

PIL100S

1515

+ 162

1515 +

175

1515 +

190

1515 +

190

1515 +

220

PIL100M

2205 + 202

2205 +

218

2205 +

234

2205 +

234

2205 +

266

PIL120S

2675

+ 196

2660 +

211

2645 +

227

2645 +

227

2610 + 260

PIL120M

3200 + 196

3185 +

211

3170 +

227

3170 +

227

3140 + 260

PIL100L

4435 + 202

4435 +

218

4435 +

234

4435 +

234

4435 +

PIL120L

5480 + 196

5480 +

211

5480 +

227

5480 +

227

5480 + 260

266

GL32h

180

PILLAR LVL PYÖKKI

160

TOLPAT

SPIDER

CLT-levyn paksuus [mm]

Fco,up,d

Fslab,d TERÄS

MALLI

HUOMAUTUKSET: Taulukossa esitetyt lujuudet viittaavat suunnitteluarvoihin, jotka on laskettu standardien EN 1993-1-1, EN 1993-1-12 ja EN 1995-1-1 mukaisesti ottaen huomioon kuormituksen keskikestoluokka (kmod=0,8).

Taulukossa esitettyjä arvoja on pidettävä liittimen esiskaalausarvoina. Rakenteellinen tarkastus on tehtävä seuraavilla sivuilla olevien taulukoiden mukaisesti. Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

Turvallisuussyistä on harkittu, että CLT-lattian korkeus olisi 320 mm. Kaikki lujuudet viittaavat tilanteeseen "vahvistuksella". PILLAR-liittimen koniguraatio on esitetty keskituella (katso vastaava luku).

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET | 287


ESIVALINTATAULUKOT Taulukkoja voidaan käyttää ensimmäiseen liittimen valintaan kussakin asennossa ja kerroksessa. Laskutaulussa jokainen sarake viittaa kyseisen pilarin eri vaikutusalueeseen Ai, kun taas jokainen rivi viittaa eri kerrokseen, kerrosten numerointi suoritetaan katosta alaspäin. Yhdistämällä vaikutusalueen ja kerroksen, voit määrittää liittimen, joka sopii parhaiten kullekin tasolle. Laskennassa käytetään lattiaan kohdistuvaa suunnittelukuormitusta, kun Suurin Sallittu Kuormitus on 8,0 kN/m 2 ja kuormituksen kestoluokka on keskimäärin (kmod=0,8). Lopullinen valinta ja rakenteellinen tarkastus on tehtävä seuraavilla sivuilla olevien taulukoiden mukaisesti. Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. Eri solujen värit mahdollistavat sopivimman materiaalin määrittämisen sen pilarin rakentamiseen, johon SPIDER- tai PILLAR-liitin liittyy. Tarkempi laskenta ja erityyppisen pilarin valinta voidaan joka tapauksessa tehdä seuraavilla sivuilla olevien taulukoiden mukaisesti.

Liimapuupilarit LVL-lehtipuupilari Teräspilari

ESIMERKKI Piirustuksessa näkyvän 5-kerroksisen rakennuksen ja korostetun pilarin osalta oletetaan vaikutusalueeksi noin 40 m2. Ensimmäisessä analyysissä käytettävät liittimet ja pilarit ovat seuraavat:

Lattia Lattia Lattia Lattia

1

2

3

4

liitin SPI60S liimapuupilarissa liitin SPI80S liimapuupilarissa liitin SPI80M liimapuupilarissa

1

Ai

2

Ai

3

Ai

4

Ai

5

liitin SPI80L liimapuupilarissa Ai

Lattia

5

liitin SPI100S LVL-lehtipuupilarissa

Ai

L1 2 L1

L2 2

L2

Lattian vaikutusaluekaavio.

288 | SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


loor number

ESIVALINTATAULUKOT Ai [m2] 10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

PIL60S

PIL60S

PIL80S

PIL80M

SPI60S

SPI60S

SPI60S

SPI60S

SPI60S

2

PIL60S

PIL60S

PIL80S

PIL80M

SPI80S

SPI80S

SPI80S

SPI80S

SPI80S

3

PIL60S

PIL60S

PIL80S

PIL80M

SPI80S

SPI80M

SPI80M

SPI80L

SPI80L

4

PIL60S

PIL60S

PIL80S

PIL80M

SPI80M

SPI80L

SPI80L

SPI100S

SPI100S

5

PIL60S

PIL80S

PIL80S

PIL80M

SPI80L

SPI80L

SPI100S

SPI100S

SPI100M

6

PIL60S

PIL80S

PIL80S

PIL80L

SPI100S

SPI100S

SPI100M

SPI100M

SPI120S

7

PIL80S

PIL80S

PIL80M

PIL80L

SPI100S

SPI100M

SPI120S

SPI120S

SPI120M

8

PIL80S

PIL80M

PIL80L

PIL100M

SPI100M

SPI120S

SPI120S

SPI120M

SPI120M

9

PIL80S

PIL80M

PIL80L

PIL100M

SPI120S

SPI120S

SPI120M

SPI100L

SPI100L

10

PIL80S

PIL80L

PIL100S

PIL100M

SPI120S

SPI120M

SPI100L

SPI100L

SPI100L

11

PIL80S

PIL80L

PIL100M

PIL100M

SPI120M

SPI120M

SPI100L

SPI100L

SPI120L

12

PIL80M

PIL100S

PIL100M

PIL100M

SPI120M

SPI100L

SPI100L

SPI120L

SPI120L

13

PIL80M

PIL100S

PIL100M

PIL120S

SPI100L

SPI100L

SPI120L

SPI120L

SPI120L

14

PIL80L

PIL100M

PIL100M

PIL120S

SPI100L

SPI100L

SPI120L

SPI120L

-

15

PIL80L

PIL100M

PIL120S

PIL120M

SPI100L

SPI120L

SPI120L

-

-

16

PIL80L

PIL100M

PIL120S

PIL120M

SPI100L

SPI120L

SPI120L

-

-

17

PIL80L

PIL100M

PIL120S

PIL100L

SPI120L

SPI120L

-

-

-

18

PIL100S

PIL100M

PIL120M

PIL100L

SPI120L

SPI120L

-

-

-

19

PIL100S

PIL100M

PIL120M

PIL100L

SPI120L

-

-

-

-

20

PIL100M

PIL120S

PIL120M

PIL100L

SPI120L

-

-

-

-

21

PIL100M

PIL120S

PIL100L

PIL100L

SPI120L

-

-

-

-

22

PIL100M

PIL120S

PIL100L

PIL100L

-

-

-

-

-

23

PIL100M

PIL120S

PIL100L

PIL100L

-

-

-

-

-

24

PIL100M

PIL120M

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

25

PIL100M

PIL120M

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

26

PIL100M

PIL120M

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

27

PIL100M

PIL120M

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

28

PIL100M

PIL100L

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

29

PIL120S

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

-

30

PIL120S

PIL100L

PIL120L

-

-

-

-

-

-

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET | 289


LATTIAN RAKENNUSTAPA SPIDER-liittimelle voidaan tunnistaa kaksi eri asennustapaa ja PILLAR-liittimelle kaksi. Yhdistettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos molempia liittimiä käytetään samassa kerroksessa suorituskyvyn ja kustannusten optimoimiseksi. SPIDER LAATTALATTIA

RISTIKKÄISET LEVYT

m ,0 ~6

0m ~7, 0m ~7,

m ,0 ~6

~7,0 m

~6,0

m

pilareiden välinen enimmäisetäisyys

huolto-ontelo levyjen alla

hyödyntää paneelin ristiinkantavuutta

ei momenttiliitoksia PILLAR

KESKUSTUET

REUNA-/KULMATUET

0m ~7,

0m ~7, 0m ~7,

0m ~7,

~3,5 m

~3,5 m ~3,5 m

~3,5 m

~3,5 m

vähemmän pilareita kuin reuna-/kulmatukien tapauksessa

ei ylimääräisiä tukia

pilarittomat ulkoseinät

ei momenttiliitoksia

SPIDER + PILLAR

0m ~7, 0m ~7,

PILLAR-liitintä voidaan käyttää yhdessä SPIDER-liittimen kanssa vähemmän rasitetuissa kannattimissa tai reuna- ja kulma-alueilla suorituskyvyn ja kustannusten optimoimiseksi. Tämä ratkaisu mahdollistaa suuremman arkkitehtonisen vapauden pilarien sijoittamisessa suunnitelmaan.

~7,0 m ~7,0 m

suurin mahdollinen arkkitehtoninen vapaus pilarien sijoittelussa SPIDER PILLAR

suorituskyvyn ja kustannusten optimointi

290 | SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


CLT-PANEELIEN VÄLISTEN LIITOSTEN KUORMITUS CLT-lattian levykäyttäytyminen voidaan saavuttaa momentinkestävillä erityisliitännöillä. Liitännät, jotka tavallisesti sijaitsevat 1/4 etäisyydellä SPIDER LAATTALATTIALLA , ei koskaan ole maksimaalista rasitusmomenttia. Jos kyseessä on PILLAR-JÄRJESTELMÄ KESKITUILLA, liitännät sijoitetaan suunnilleen keskiviivalle, jossa momentti on edelleen pienempi pylväiden välisen etäisyyden lyhenemisen vuoksi. Seuraavissa kaavioissa esitetään pilarin pystysuorat poikkileikkaukset.

SPIDER LAATTALATTIALLA

PILLAR KESKUSTUILLA

Mmax-

Mmax-

Mmax+

Mmax+

Vmax-

Vmax-

Vmax+

Vmax+

CLT-PANEELIEN VÄLINEN ERITYISLIITÄNTÄ

Momenttiliitäntä tehty teräslevyillä, jotka on liimattu pystyjyrsintään paneelissa. Liitännän geometria varmistaa positiivisen ja negatiivisen momenttivastuksen, joka mukautuu tyypillisiin vaippajännityksiin. Teräksen kaltaisen korkean suorituskyvyn materiaalin käyttö yhdessä epoksihartsin kanssa takaa erinomaisen suorituskyvyn lujuuden ja jäykkyyden osalta.

M-

MV-

V-

M+

M+ V+

V+

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER- JA PILLAR-LIITTIMET | 291


SPIDER

ETA 19/0700

PILAREIDEN JA LATTIOIDEN LIITÄNTÄ- JA VAHVISTUSJÄRJESTELMÄ MONIKERROKSISET RAKENNUKSET Mahdollistaa monikerroksisten rakennusten luomisen pilari-lattiarakenteella. Sertiioitu, laskettu ja optimoitu liimapuu-, LVL-, teräs- ja teräsbetonipilareille. Uudet arkkitehtoniset ja rakenteelliset näkymät.

PILARI-PILARI Järjestelmän keskellä oleva teräsydin estää CLT-paneelien murskautumisen ja mahdollistaa yli 5000 kN pystysuoran voiman siirron pilareiden välillä.

CLT:N VAHVISTUSJÄRJESTELMÄ Järjestelmän siivet varmistavat CLT-paneelien lävistysvahvistuksen, mikä mahdollistaa poikkeukselliset leikkauslujuusarvot. Pylväiden välinen etäisyys on suurempi kuin 7,0 x 7,0 m rakenteellista ruutua.

OMINAISUUDET FOKUS

monikerroksiset rakennukset

TOLPAT

vähintään 200 x 200 mm, enintään 280 x 280 mm

RAKENTEELLINEN RUUTU yli 7,0 x 7,0 m LUJUUS

VIDEO Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

Rk kompressio yli 5000 kN

MATERIAALI Teräs S355-S690 galvanoidulla sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Monikerroksiset rakennukset, joissa on pilaripohjainen järjestelmä. Massiivipuu-, liimapuu-, tiheäpuu-, CLT-, LVL-, teräs- ja betonipilarit.

292 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


WOODEN SKYCRAPERS Vakioliitäntä- ja vahvistusjärjestelmä pilaripohjaisella järjestelmällä varustettujen puurakenteisten pilvenpiirtäjien luomiseksi. Uusia arkkitehtonisia mahdollisuuksia rakentamisessa.

RISTIKKÄISET CLT-LEVYT Rakenne on poikkeuksellisen luja ja jäykkä CLT-levyjen ristikkäisen asettelun vuoksi. Mahdollisuus luoda vapaita tiloja, jotka ovat moduulijaoltaan 6,0 x 6,0 m jopa ilman momenttiliitoksia.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 293


KOODIT JA MITAT SPIDER-LIITIN Dtp ttp Dcyl tbp Dbp

Koodi koostuu CLT-paneelin vastaavasta paksuudesta millimetreinä (XXX = tCLT). SPI80MXXX CLT-paneeleille, joiden XXX = tCLT = 200 mm : koodi SPI80M200. KOODI

sylinteri

alempi levy

ylempi levy

Dcyl

Dbp x tbp

Dtp x ttp

[mm]

[mm]

paino

[mm]

kpl

[kg]

SPI60SXXX

60

200 x 30

200 x 20

52,2

1

SPI80SXXX

80

240 x 30

200 x 20

63,6

1

SPI80MXXX

80

280 x 30

240 x 30

73,1

1

SPI80LXXX

80

280 x 40

280 x 30

87,0

1

SPI100SXXX

100

240 x 30

240 x 20

74,9

1

SPI100MXXX

100

280 x 30

280 x 30

86,1

1

SPI120SXXX

120

280 x 30

280 x 30

91,6

1

SPI120MXXX

120

280 x 40

280 x 40

111,6

1

SPI100LXXX

100

240 x 20

ei ole

64,6

1

SPI120LXXX

120

240 x 20

ei ole

70,1

1

SPI60S toimitetaan ilman ylempää levyä. Tämä voidaan tilata erikseen STP20020C-koodilla.

XXX = tCLT [mm] 160

180

200

220

240

280

320

160 180

160

200

240

220

280

Saatavilla myös paksuuksille tCLT, joita ei ole esitetty taulukossa.

Kukin koodi sisältää seuraavat osat: uppokantaruuvit M16/M20 ylempi levy (ei sisälly SPI60SXXX:ään)

laatta sylinteri

kartio

alempi levy

6 siipeä

294 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

160


KOODIT JA MITAT RUUVIEN MÄÄRÄ LIITINTÄ KOHDEN nco,up nbolts nincl nreinf

nco,down SPI60S - SPI80S - SPI100S-SPI100L - SPI120L

SPI80M - SPI80L - SPI100M - SPI120S - SPI120M

48

48

VGS Ø9

nco,up

4

4

VGS Ø11

nco,down

4

4

VGS Ø11

nincl

nbolts

4

4

SPBOLT1235

nreinf

14

16

VGS Ø9

Ruuvit ja pultit eivät sisälly pakkaukseen. Vahvistusruuvit vreinf ovat valinnaisia.

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS SPIDER: Teräs S355-S690 galvanoidulla sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

Ft

Fco,up

Fslab

KÄYTTÖKOHTEET • CLT-lattiat tuettu aina pilareilla • Massiivipuu-, liimapuu-, LVL-havupuu-tai LVLlehtipuupilarit • Teräspilarit ja teräsbetonipilarit

Ft

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] HBS PLATE

puuruuvit

VGS

täyskierreliitin

8

556

9-11

564

PULTTI - kuusiokanta teräs 8.8 EN 15048 KOODI

SPBOLT1235

d

L

SW

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

M12

35

19

tanko

dINT

dEXT

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M12

13

24

2,5

d

SW 100

L

ULS 125 - aluslevy KOODI

ULS13242

kpl dINT dEXT 500

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 295


GEOMETRIA JA MATERIAALIT 830 415

415 Dtc

Dtp ttp 72

64

DCLT tCLT Dcyl

tbp Alemman pylvään jyrsiminen on valinnaista

Dbp

Dbc

LIITIN MALLI

alempi levy Dbp x tbp

malli

sylinteri materiaali

[mm]

Dcyl

materiaali

laatta materiaali

[mm]

ylempi levy Dtp x ttp

malli

materiaali

[mm]

SPI60S

200 x

30

S355

60

S355

S355

200 x

20

S355

SPI80S

240 x

30

S355

80

S355

S355

200 x

20

S355

SPI80M

280 x

30

S690

80

S355

S355

240 x

30

S355

SPI80L

280 x

40

S690

80

S355

S355

280 x

30

S690

SPI100S

240 x

30

S690

100

S355

S355

240 x

20

S690

SPI100M

280 x

30

S690

100

S355

S355

280 x

30

S690

SPI120S

280 x

30

S690

120

S355

S355

280 x

30

S690

SPI120M

280 x

40

S690

120

S355

S355

280 x

40

SPI100L

240 x

20

S690

100

1.7225

S690

-

SPI120L

240 x

20

S690

120

1.7225

S690

-

S690

SPI100L ja SPI120L mahdollistavat teräspilareiden kiinnittämisen ilman ylempää levyä.

PILARIT JA CLT-LEVYT MALLI

ylempi pylväs

alempi pylväs

CLTlevy

vahvistus (valinnainen)

Dtc,min

Dbc,min

DCLT

Dreinf

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

SPI60S

200

200

80

170

SPI80S

200

240

100

210

14

SPI80M

240

280

100

240

16

SPI80L

280

280

100

240

16

nreinf

14

SPI100S

240

240

120

210

14

SPI100M

280

280

120

240

16

SPI120S

280

280

140

240

16

SPI120M

280

280

140

240

16

SPI100L

240

240

120

210

14

SPI120L

240

240

140

220

14

296 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


GEOMETRIA JA MATERIAALIT PILAREIDEN JA CLT-LEVYJEN OMINAISUUDET Parametri

160 mm ≤ tCLT < 200 mm

tCLT ≥ 200 mm

EIx/EIy

0,68 - 1,46

0,84 - 1,19

GAz,x/GAz,y

0,71 - 1,40

0,76 - 1,31

Min (EIx, EIy)

1525

kNm2/m

3344 kNm2/m

Max (EIx, EIy)

2229 kNm2/m

3989 kNm2/m

Min (GAz,x, GAz,y)

11945 kNm/m

17708 kNm/m

Max (GAz,x, GAz,y)

16769 kNm/m

23261 kNm/m

Listojen paksuus

≤ 40 mm

≤ 40 mm

≥ 3,5

≥ 3,5

EN 338 -standardin mukainen vähimmäislujuusluokka

C24/T14

C24/T14

CLT-levyn paksuuden mittatoleranssi

± 2 mm

± 2 mm

Suhde leveys - paksuus listat b/t

EIx, EIy

Joustojäykkyys x- ja y-suuntiin 1 m leveälle CLT-paneelille

GAz,x, GAz,y

Leikkauksen jäykkyys x- ja y-suuntiin 1 m leveälle CLT-paneelille

x

Suunta ylälistakuidun suuntainen

y

Suunta kohtisuorassa ylälistan kuituun nähden

CLT-LEVYN RUUVIT tCLT

kallistetut ruuvit nincl

vahvistusruuvit valinnaiset nreinf

[mm]

[kpl - ØxL]

[kpl - ØxL]

160

48 VGS Ø9x200

VGS Ø9x100

180

48 VGS Ø9x240

VGS Ø9x100

200

48 VGS Ø9x280

VGS Ø9x100

220

48 VGS Ø9x280

VGS Ø9x120

240

48 VGS Ø9x320

VGS Ø9x120

280

48 VGS Ø9x360

VGS Ø9x140

320 (160 + 160)

48 VGS Ø9x400

VGS Ø9x160

nincl nreinf

tCLT

Taulukkoon sisältymättömiä paneelin paksuuksia koskevat säännöt: - käytä kallistetuille ruuveille alemman paksuuden paneelin pituutta; - vahvistusruuveille käytetään ylemmän paksuuden paneelin pituutta. Esimerkki: CLT-paneeleissa, joiden paksuus on 250 mm, käytetään kallistettuja ruuveja VGS Ø9x320 ja vahvistusruuveja VGS Ø9x140.

VAHVISTUSRUUVIT (VALINNAISET) suorakaiteen muotoinen pohjalevy

Dreinf

Dreinf

G S

G S

pyöreä pohjalevy

G S

S

S

S

V G

V

V G

V

G S

V

V G

S

V G

S

V

S

V G

V G

G S

V

V

G S V G

V

nreinf G S

nreinf

DCLT

V

V

DCLT

G S

G S

V G

V G

S

S

V

V

G S

G S

V G

V G V G

S

S

S

V G

G S

V G

V

V

G S

V

V G

S

S

G S

G S

Dbp

S

V

V

S

S

V G

Dbp

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 297

G S


KOKOAMINEN Kiinnitä pohjalevy pilarin yläpintaan ruuveilla VGS Ø11 asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti. Pohjalevy voidaan piilottaa pilariin sijoitettuun jyrsintään. Teräspilareiden asentamiseen voidaan käyttää M12-pultteja, joissa on uppopäät. Kun asennat teräsbetonipilareita, käytä asianmukaisia uppokantaliittimiä.

1

2

3

Aseta sylinteriin CLT-paneeli, joka on esiporattu pyöreällä reiällä, jonka halkaisija on DCLT. Paneeliin voidaan lisätä vahvike puristusta vastaan lujuuden lisäämiseksi.

4

Ruuvaa kartio sylinteriin, kunnes se koskettaa CLT-paneelin pintaa.

5

Aseta 6 siipeä CLT-paneelin ja kartion yläpinnalle.

Aseta kuusikulmainen laatta siten, että 6 siipeä asetetaan paikoilleen ja kiinnitä uppokantaruuvi 10 tai 12 mm kuusikulmaisella urospuolisella jakoavaimella.

NO IMPACT

m

1c

6A

20 Nm

7

Aseta EI-IMPULSSI-ruuvinvääntimellä 48 ruuvia VGS Ø9 kaltevien aluslevyjen sisään 45 asteen asennuskulmaa noudattaen (käytä tarvittaessa sapluunaa JIGVGU945 esireiälle). Ruuvaa pysäyttämällä se noin 1 cm:n päähän aluslevystä ja täydennä ruuvin kiristys momenttiavaimella käyttämällä 20 Nm:n kiinnitysmomenttia.

298 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


KOKOAMINEN Kiinnitä ylempi levy pilarin alapintaan ruuveilla VGS Ø11 asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti. Ylälevy on varustettu sopivilla kierrerei'illä, jotka kuusikulmaiseen laatan kiinnittämiseksi.

8

± 5°

X

X

X

S

VG X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

X

X

X

S

X

X

VG

X

S

VG X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

X

X

X

S

X

X

VG

X

S

VG X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

9

Aseta ylempi pilari kuusikulmaiselle levylle ja kiinnitä se 4:llä SPBOLT1235-pultilla ULS125-aluslevyllä. Teräksestä valmistetussa ylemmässä pilarissa ei saa käyttää ylempää levyä ja pilarissa on oltava asianmukainen teräslevy, jossa on reiät 4:n SPBOLT1235-pultin kiinnittämiseen.

10

Kuusikulmaisessa laatassa olevien reikien ansiosta pylväs voi kääntyä ± 5°. Käännä pilari oikeaan asentoon ja ruuvaa 4 pulttia SPBOLT1235 sivuavaimella.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 299


ERITYISOHJEET SPI100S - SPI100M - SPI100L - SPI120S - SPI120M - SPI120L

Jos Spider-liittimen sylinterin halkaisija Dcyl = 100 tai 120 mm, kuusikulmaisen levyn koko on suurempi. Tällöin vaihe 6A on korvattava vaiheilla 6B - 6F .

x12 HBS PLATE

6B

6C

Kun olet asettanut kuusikulmaisen laatan ja uppokantaruuvin, aseta 12 HBSP8120-ruuvia 6 siiven 12 pystyreikään. Nämä ruuvit pitävät siivet paikoillaan seuraavissa vaiheissa.

Irrota uppokantaruuvi ja irrota kuusikulmainen levy.

NO IMPACT

X

X

X

S

VG X

X

X

S

VG X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG X

X

X

S

VG X

X

X

S

VG

X

X

X

S

VG

6D

6E

Aseta EI-IMPULSSI-ruuvinvääntimellä 12 ruuvia VGS Ø9 kaltevien lähinmpänä sylinterä olevien aluslevyjen sisään 45 asteen asennuskulmaa noudattaen (käytä tarvittaessa sapluunaa JIGVGU945 esireiälle). Ruuvaa pysähtyen noin 1 cm:n päähän aluslevystä.

NO IMPACT

6F

300 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

Aseta kuusikulmainen laatta ja kiinnitä uppokantaruuvi 10 tai 12 mm kuusikulmaisella urospuolisella jakoavaimella.

Aseta EI-IMPULSSI-ruuvinvääntimellä jäljellä olevat 36 ruuvia VGS Ø9 kaltevien aluslevyjen sisään 45 asteen asennuskulmaa noudattaen (käytä tarvittaessa sapluunaa JIGVGU945 esireiälle). Ruuvaa pysähtyen noin 1 cm:n päähän aluslevystä.


CLT-PANEELIN TUOTANTO- JA ASENNUSTOLERANSSIT Liitin on suunniteltu mukautumaan CLT-paneelin tuotannon ja asennuksen toleransseihin. CLT-levyjen todellinen paksuus voi tuotantotoleranssin vuoksi poiketa hieman nimellispaksuudesta. 1.

CLT-LEVYN PAKSUUDEN TUOTANTOTOLERANSSI ± 2 mm Kartiota on ruuvattava, kunnes se koskettaa CLT-paneelin pintaa (pinta tuksissa sylinteriin (pinta A ). ±2 mm:n toleranssi absorboituu alueella -

paksuustoleranssi CLT +2 mm

-

paksuustoleranssi CLT 0 mm

-

paksuustoleranssi CLT -2 mm

B

C

), ja laatta on asetettava siten, että se on koske-

:

kosketus laatan ja siiven välillä alueella reunus 2 mm alueella reunus 4 mm alueella

B

;

;

B

B

.

SPIDER:in kokonaiskorkeus pysyy vakiona riippumatta CLT-paneelin tuotantotoleranssista. Näin CLT-levyjen tuotantotoleranssi ei vaikuta pilareiden pituuteen. 2.

TOLERANSSI ±10 mm LATTIAN ASETTAMISESSA (alue

D

)

CLT-paneelissa olevaa reikää suurennetaan 20 mm:llä, jotta SPIDER:in ja reiän välillä on lievä epätasapaino.

A

B

C

A

B

C

A

B

2 mm

tCLT + 2 mm

C

4 mm

tCLT

tCLT - 2 mm

laatta

sylinteri

kartio

käsivarsi

D

10 mm

10 mm

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 301


STAATTISET ARVOT | LÄVISTYSLEIKKAUS JA VETO LIITTIMEEN KOHDISTUVA KUORMITUS Ft

Fslab

Ft

LÄVISTYSLEIKKAUSLUJUUS - VOIMASSA OLEVAT ARVOT KAIKILLE DI SPIDER-MALLEILLE tCLT

vahvistettuna Rslab,k

ilman vahvistusta ksus(2)

ksus(2)

Rslab,k

[mm]

[kN]

160

463

0,60

419

0,70

180

545

0,60

494

0,70

200

627

0,60

568

0,70

220

709

0,60

642

0,70

240

791

0,60

717

0,70

280

791

0,60

717

0,70

616

0,36

558

0,46

160 +

160(1)

[kN]

VETOLUJUUS - VOIMASSA OLEVAT ARVOT KAIKILLE DI SPIDER-MALLEILLE Ruuvit pilari ylempi/alempi [kpl - ØxL]

Ft,k [kN] C24(3)

GL24h(4)

GL28h(5)

GL32h(6)

4 VGS Ø11x250

34,60

37,32

40,38

41,54

4 VGS Ø11x400

56,20

60,65

65,64

67,49

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

160 + 160 -koniguraatio liittyy CLT-ristikkäispaneelien asettamiseen.

(2)

Kerroin ksus ilmaisee vetoon kallistettujen ruuvien tuoman voiman ja pohjalevyyn puristuksella kuormittamattoman voiman välisen suhteen.

• Paneelin paksuuksille tCLT taulukossa annettujen paksuuksien väliltä on suositeltavaa käyttää alemmalle paksuudelle annettuja lujuusarvoja.

(3)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon massiivipuupylväs C24, jonka ρk = 350 kg/m3.

(4)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon liimapuupylväs GL24h, jonka ρk = 385 kg/m3.

(5)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon liimapuupylväs GL28h, jonka ρk = 425kg/m3.

(6)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon liimapuupylväs GL32h, jonka ρk = 440kg/m3.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Kerroin γM on asianmukainen turvakerroin liitäntäpuolella.

Rslab,d =

Rt,d =

Rslab,k kmod γM

Rt,k kmod γM

• Seuraavia lausekkeita on noudatettava tarkastuksissa:

Fslab,d ≤ 1,0 Rslab,d Ft,d ≤ 1,0 Rt,d • Lattian lävistysleikkauslujuus (Fslab,d) sisältää kaikkien SPIDER:in vahvistuskomponenttien (siivet ja vahvistusruuvit) sekä CLT-paneelin leikkaus- ja rolling shearin alueella, johon tuki vaikuttaa. Muut lattiapaneeleiden Murtorajatila- ja Käyttörajatilavarmistukset ovat suunnittelijan vastuulla.

302 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


STAATTISET ARVOT | KUORMITUKSEN SIIRTO LIITTIMEEN KOHDISTUVA KUORMITUS

MURTUMAMEKANISMIT JA VARMISTUKSET

Fco,up puupuolen kompressio (Rtimber,up) ksus Fslab

ylemmän levyn taipuma (Rtp) kuormituksen siirto (Rlt) sylinterin kompressio (Rb)

Fco,up + ksus Fslab

alemman levyn taipuma (Rbp)

(1-ksus) Fslab

puupuolen kompressio (Rtimber,down)

Fco,up + Fslab

SPIDER SPI60S TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

Lujuusluokka

kuormitus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

C24

595

660

GL24h

680

754

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(5)

γsteel

450

γM0(1)

Fco,up,d

Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

663

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

907

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(5)

706

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

GL28h

794

880

GL32h(3)

907

1005

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL24h

754

1086

GL28h

880

1267

GL32h(3)

1005

1448

SPIDER SPI80S TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

Lujuusluokka

kuormitus

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(6)

γsteel

655

γM0(1)

Fco,up,d Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

1286

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

1626

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(6)

939

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 303


SPIDER SPI80M TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

kuormitus

Lujuusluokka

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(6)

γsteel

939

γM0(1)

Fco,up,d Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

1286

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

1626

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(6)

1761

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

GL24h

1086

1426

GL28h

1267

1663

GL32h(3)

1448

1901

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL24h

1426

1802

GL28h

1663

2102

GL32h(3)

1901

2402

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

SPIDER SPI80L TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

kuormitus

Lujuusluokka

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(6)

γsteel

1761

γM0*(2)

Fco,up,d Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

1286

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

1626

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(6)

2350

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

SPIDER SPI100S TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

kuormitus

Lujuusluokka

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(7)

γsteel

1689

γM0*(2)

Fco,up,d Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

2031

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

2474

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(7)

2519

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

GL28h

1163

1267

GL32h

1330

1448

LVL GL75(4)

2280

2977

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

SPIDER SPI100M TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

kuormitus

Lujuusluokka

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(7)

γsteel

2394

γM0*(2)

Fco,up,d Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

2031

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

2474

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(7)

2394

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

304 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

GL28h

1724

1724

GL32h

1970

1970

LVL GL75(4)

3748

3748


SPIDER SPI120S TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

Lujuusluokka

kuormitus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(7)

γsteel

3034

γM0*(2)

Fco,up,d Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

2856

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

3336

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(7)

3034

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

GL28h

1724

1724

GL32h

1970

1970

LVL GL75(4)

4184

4184

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL28h

2188

2188

GL32h

2501

2501

5101

5101

SPIDER SPI120M TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

Lujuusluokka

kuormitus

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(7)

γsteel

3976

γM0*(2)

Fco,up,d Fco,up,d

LVL

Kuormituksen siirto

Rlt,k

2856

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

3336

γM0(1)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy

Rbp,k(7)

3976

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

GL75(4)

SPI100L ja SPI120L on optimoitu käytettäväksi teräspilareiden kanssa. Tässä tapauksessa ylempää levyä ei ole.

SPIDER SPI100L TERÄSPUOLEN LUJUUDET Varmennukset

lujuus

kuormitus

Rsteel,k

Ylempi

levy(9)

Rtp,k

[kN]

γsteel

-

-

Fco,up,d

Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

4190

γM0*(2)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

5010

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy (10)

Rbp,k

-

-

Fco,up,d + ksus Fslab,d

SPIDER SPI120L TERÄSPUOLEN LUJUUDET Varmennukset

lujuus

kuormitus

Rsteel,k [kN] levy(9)

γsteel

Rtp,k

-

-

Fco,up,d

Kuormituksen siirto

Rlt,k

5325

γM0*(2)

Fco,up,d

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

6220

γM0*(2)

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Alempi levy (10)

Rbp,k

-

-

Fco,up,d + ksus Fslab,d

Ylempi

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | SPIDER | 305


HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Kerroin γM0 vastaa teräksen S355 poikkileikkausten lujuuden osittaista kerrointa, ja se on oletettava laskennassa käytetyn voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi standardin EN 1995-1-1 mukaan se on 1,00.

• Projektin puupuolen arvot saadaan ominaisarvoista seuraavasti: Kertoimet γMT ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Kerroin γ MT on asianmukainen turvakerroin puumateriaalille.

(2)

Kerroin γM0* vastaa standardin EN 1993-1-1 soveltamisalaan kuulumattomien teräskappaleiden lujuuden osittaista kerrointa. Se oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaiseksi. Standardien puuttuessasuositellaan käytettäväksi arvoa γM0* = 1,10.

Rtimber,up,d =

Kyseinen SPIDER-liitinmalli on optimoitu käytettäväksi GL32h liimapuupilareiden kanssa. Pienempiä ominaisuuksia omaavien materiaalien käyttö on sallittua; tällöin liittimen metalliosat ovat ylimitoitettuja.

Rtimber,down,d =

(3)

(4)

Kyseinen SPIDER-liitinmalli on optimoitu käytettäväksi GL75LVL-puupilareiden kanssa ETA-14/0354:n mukaisesti. Pienempiä ominaisuuksia omaavien materiaalien käyttö on sallittua; tällöin liittimen metalliosat ovat ylimitoitettuja.

(5)

Turvallisuussyistä lujuus lasketaan käyttämällä kerrointa ksteel joka on voimassa puupilareille C24. Samaa arvoa voidaan käyttää pilareille GL24h, GL28h ja GL32h.

(6)

Lujuus lasketaan käyttäen GL32h-puupilareille soveltuvaa kerrointa ksteel. Jos pilareissa käytetään muita materiaaleja, lujuus on laskettava standardin ETA19/0700 mukaisesti.

(7)

Lujuus lasketaan käyttäen GL75-puupilareille soveltuvaa kerrointa ksteel. Jos pilareissa käytetään muita materiaaleja, lujuus on laskettava standardin ETA19/0700 mukaisesti.

(8)

Sylinterin puristuslujuus on laskettu levyn korkeudelle 320 mm. Kaikissa muissa tapauksissa voidaan käyttää samaa arvoa turvallisuuden vuoksi.

(9)

Liitin toimitetaan ilman ylempää levyä. Teräspilari voidaan liittää suoraan SPIDER-liittimeen 4 M12-pultin kautta. Ylemmässä pilarissa on oltava suunnittelijan mitoittama levy, joka soveltuu kuorman SIIRTÄMISEEN SPIDER-liittimeen.

(10)

SPIDER-liittimen pohjalevy ei ole mitoiltaan sellainen, että se siirtäisi kuorman teräksiseen pohjapilariin. Jälkimmäisessä on oltava suunnittelijan mitoittama levy, joka soveltuu kuorman vastaanottamiseen SPIDER-liittimestä.

Rtimber,up,k kmod γMT Rtimber,down,k kmod γMT

• Projektin teräspuolen arvot saadaan ominaisarvoista seuraavasti. Kertoimet γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi (katso huomautukset 1 e 2).

Rtp,d =

Rtp,k γsteel

Rlt,d =

Rlt,k γsteel

Rb,d =

Rb,k γsteel

Rbp,d =

Rbp,k γsteel

• Seuraavia lausekkeita on noudatettava tarkastuksissa:

Fco,up,d

{

min Rtimber,up,d ;Rtp,d ;Rlt,d

Fco,up,d + ksus Fslab,d

{

min Rb,d ;Rbp,d

Fco,up,d + Fslab,d

}

}

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0

Rtimber,down,d • Pilaripuolen varmistuksissa viitataan kuitujen kanssa yhdensuuntaiseen puristuslujuuteen SPIDER-liittimessä. Pilarin epävakaus on tarkastettava erikseen.

306 | SPIDER | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSETPILLAR

ETA 19/0700

PILARI-LATTIA-LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ PYLVÄSRAKENNUKSET Järjestelmä mahdollistaa pilari-lattiajärjestelmällä varustettujen rakennusten rakentamisen. Pylväiden välinen etäisyys enintään 3,5 x 7,0 m. SPIDER-järjestelmän sisällä se on ihanteellinen käytettäväksi nurkkapylmäissä tai rakenteellisen ruudukon kehällä.

PILARI-PILARI Järjestelmän keskellä oleva teräsydin estää CLT-paneelien murskautumisen ja mahdollistaa yli 5000 kN pystysuoran voiman siirron pilareiden välillä.

TYÖMAATURVALLISUUS CLT-paneelien yhdistämisellä kaiteisiin voidaan välttää rakennustelineiden käyttöä kulmissa ja kehällä. Pilareiden jalan sisään kätkettynä se mahdollistaa lattian pienempien paksuuksien viimeistelyn.

OMINAISUUDET FOKUS

monikerroksiset rakennukset

TOLPAT

vähintään 200 x 200 mm, enintään 280 x 280 mm

RAKENTEELLINEN RUUTU enintään 3,5 x 7,0 m LUJUUS

VIDEO Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

Rk kompressio yli 5000 kN

MATERIAALI Teräs S355-S690 galvanoidulla sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Monikerroksiset rakennukset, joissa on pilaripohjainen järjestelmä. Massiivipuu-, liimapuu-, tiheäpuu-, CLT-, LVL-, teräs- ja teräsbetonipilarit.

308 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


MULTI-STOREY Liitäntäjärjestelmä puu-, betoni- tai teräspilareihin kohdistuville suurille pistemäisille puristuskuormille. Ihanteellinen monikerroksisiin CLT-rakennuksiin. Puristuslujuus ylittää 500 tonnia.

TERÄS JA BETONI Monipuolinen liitäntä laskettu ja sertiioitu myös CLT-paneelien ja betoni- tai teräspilareiden välisille liitoksille.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 309


KOODIT JA MITAT PILLAR-LIITIN Dtp ttp Dcyl tbp Dbp

Koodi koostuu CLT-paneelin vastaavasta paksuudesta millimetreinä (XXX = tCLT). Esimerkki: PIL80MXXX CLT-paneeleille, joiden XXX = tCLT = 200 mm : koodi PIL80M200. KOODI

sylinteri

alempi levy

ylempi levy

Dcyl

Dbp x tbp

Dtp x ttp

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

200 x 20 200 x 30 240 x 30 280 x 40 240 x 20 280 x 30 280 x 30 280 x 40 ei ole ei ole

26,4 38,2 43,7 64,3 42,2 55,5 60,3 72,5 34,7 41,8

PIL60SXXX PIL80SXXX PIL80MXXX PIL80LXXX PIL100SXXX PIL100MXXX PIL120SXXX PIL120MXXX PIL100LXXX PIL120LXXX

200 240 280 280 240 280 280 280 280 280

60 80 80 80 100 100 120 120 100 120

x x x x x x x x x x

30 30 30 40 30 30 30 40 20 20

paino

kpl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

XXX = tCLT [mm] 160

160

180

200

220

200

180

240

280

280

240

220

Saatavilla myös paksuuksille tCLT, joita ei ole esitetty taulukossa.

Kukin koodi sisältää seuraavat osat: uppokantaruuvit M16/M20

sylinteri

alempi levy

kiinnityslevy

XYLOFON WASHER (valinnainen) KOODI XYLWXX60200 XYLWXX80240 XYLWXX80280 XYLWXX100240 XYLWXX100280 XYLWXX120280

ylempi levy

laatta

JAKOLEVY (valinnainen)

soveltuu

kpl

PIL60S PIL80S PIL80M - PIL80L PIL100S PIL100M - PIL100L PIL120S - PIL120M - PIL120L

1 1 1 1 1 1

Koodi koostuu XYLOFON:in vastaavasta shoresta (35, 50, 70, 80 tai 90). XYLOFON WASHER 35 shore PIL80M:lle koodi XYLW3580280

310 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

KOODI SP60200 SP80240 SP80280 SP100240 SP100280 SP120280

soveltuu

kpl

PIL60S PIL80S PIL80M - PIL80L PIL100S PIL100M - PIL100L PIL120S - PIL120M - PIL120L

1 1 1 1 1 1

Jakolevyä käytetään vain käytettäessä yhdistelmää XYLOFON WASHER + vahvistusruuvit.


KOODIT JA MITAT RUUVIEN MÄÄRÄ LIITINTÄ KOHDEN

nco,up nbolts nfix nreinf

nco,down nco,up

4

VGS Ø11

nco,down

4

VGS Ø11

nbolts

4

SPBOLT1235

nix

12

HBS PLATE Ø8

katso osio GEOMETRIA JA MATERIAALIT sivulla 312

VGS Ø9

nreinf

Ruuvit ja pultit eivät sisälly pakkaukseen. Vahvistusruuvit vreinf ovat valinnaisia.

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS PILLAR: teräs S355-S690 galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

Fco,up

KÄYTTÖKOHTEET

Ft

Fslab

• CLT-lattiat tuettu aina pilareilla • Massiivipuu-, liimapuu-, LVL-havupuu-tai LVLlehtipuupilarit • Teräspilarit ja teräsbetonipilarit

Ft

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] HBS PLATE

puuruuvit

VGS

täyskierreliitin

8

556

9-11

564

PULTTI - kuusiokanta teräs 8.8 EN 15048 KOODI

SPBOLT1235

d

L

SW

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

M12

35

19

tanko

dINT

dEXT

s

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M12

13

24

2,5

d

SW 100

L

ULS 125 - aluslevy KOODI

ULS13242

kpl dINT dEXT 500

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 311


GEOMETRIA JA MATERIAALIT Dtc

Dtp ttp H = 73 mm(*)

DCLT tCLT Dcyl

tbp

SF Alemman pylvään jyrsiminen on valinnaista

Dbp

Dbc (*) Kokoon

on lisättävä 6 mm, jos käytetään XYLOFON WASHER:ia (H = 79 mm) ja 12 mm, jos käytetään XYLOFON WASHER:ia + jakolevyä (H = 85 mm).

LIITIN MALLI

alempi levy Dbp x tbp

malli

sylinteri materiaali

[mm] PIL60S

Dcyl

laatta

materiaali

materiaali

S355

S355

200 x

[mm] S355

60

ylempi levy Dtp x ttp

malli

materiaali

[mm] 20

S355

200 x

30

PIL80S

240 x

30

S355

80

S355

S355

200 x

30

S355

PIL80M

280 x

30

S690

80

S355

S355

240 x

30

S690

PIL80L

280 x

40

S690

80

S355

S355

280 x

40

S690

PIL100S

240 x

30

S690

100

S355

S355

240 x

20

S690

PIL100M

280 x

30

S690

100

S355

S355

280 x

30

S690

PIL120S

280 x

30

S690

120

S355

S355

280 x

30

S690

PIL120M

280 x

40

S690

120

S355

S355

280 x

40

PIL100L

280 x

20

S690

100

1.7225

S690

-

-

-

PIL120L

280 x

20

S690

120

1.7225

S690

-

-

-

S690

PIL100L ja PIL120L mahdollistavat teräspilareiden kiinnittämisen ilman ylempää levyä.

PILARIT JA CLT-LEVYT MALLI

ylempi pylväs

alempi pylväs

CLTlevy

vahvistus (valinnainen)

Dtc,min

Dbc,min

SF*

DCLT

Rscrews

nreinf

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

keski

reuna

kulma

PIL60S

200

200

30

80

85

14

6

2

PIL80S

200

240

30

100

105

14

6

2

PIL80M

240

280

30

100

120

16

7

3

PIL80L

280

280

40

100

120

16

7

3

PIL100S

240

240

30

120

105

14

6

2

PIL100M

280

280

30

120

120

16

7

3

PIL120S

280

280

30

140

120

16

7

3

PIL120M

280

280

40

140

120

16

7

3

PIL100L

200

280

-

120

120

16

7

3

PIL120L

200

280

-

140

120

16

7

3

* Alemmassa pilarissa olevan uran SF paksuutta on lisättävä 6 mm, jos käytetään XYLOFON WASHER:ia ja 12 mm, jos käytetään XYLOFON WASHER:ia + jakolevyä.

312 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


GEOMETRIA JA MATERIAALIT PILAREIDEN JA CLT-LEVYJEN OMINAISUUDET Parametri

160 mm ≤ tCLT

Listojen paksuus

≤ 40 mm

EN 338 -standardin mukainen vähimmäislujuusluokka

C24/T14

CLT-LEVYN VAHVISTUSRUUVIT tCLT

vahvistusruuvit (valinnaiset)

[mm]

[kpl - ØxL]

160

VGS Ø9x100

180

VGS Ø9x100

200

VGS Ø9x100

220

VGS Ø9x120

240

VGS Ø9x120

280

VGS Ø9x140

Levyille, joiden paksuus on mittojen välissä käytetään ylemmän paksuuden määrittämää pituutta. Esimerkki: CLT-paneeleissa, joiden paksuus on 210 mm, käytetään vahvistusruuveja VGS Ø9x120.

VAHVISTUSRUUVIT (VALINNAISET) REUNATUKI

KULMATUKI

23 °

23

2

°

2

°

23

23 °

s ew

23 °

s ew

s ew

nreinf = 16

R scr

°

R scr

R scr

23

23 ° 3°

°

23 ° 3°

23

Rscrews

23 °

KESKUSTUKI Rscrews

nreinf = 3

nreinf = 7

DCLT

DCLT

DCLT

Dbp = 280 mm

Dbp = 280 mm

Dbp = 280 mm

REUNATUKI

KULMATUKI

KESKUSTUKI Rscrews

26

26°

°

26

30 °

° 30

26

°

°

26

°

Rscrews

30 °

26 °

s rew

nreinf = 6

R sc

26 °

s ew cr

Rs

nreinf = 14

nreinf = 2

DCLT

DCLT

DCLT

Dbp = 200-240 mm

Dbp = 200-240 mm

Dbp = 200-240 mm

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 313


KOKOAMINEN Kiinnitä pohjalevy pilarin yläpintaan ruuveilla VGS Ø11 asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti. Pohjalevy voidaan piilottaa pilariin sijoitettuun jyrsintään. Teräspilareiden asentamiseen voidaan käyttää M12-pultteja, joissa on uppopäät. Kun asennat teräsbetonipilareita, käytä asianmukaisia uppokantaliittimiä.

1

Aseta XYLOFON WASHER (valinnainen) ja/tai JAKOLEVY (valinnainen) sylinteriin.

2

3

4

Aseta sylinteriin CLT-paneelit, joka on esiporattu pyöreällä reiällä, jonka halkaisija on DCLT. Paneeliin 'voidaan lisätä vahvike puristusta vastaan lujuuden lisäämiseksi.

Aseta KIINNITYSLEVY sylinteriin.

x12 HBS PLATE

5

Liitä KIINNITYSLEVY CLT-paneeleihin 12 HBS-LEVYN 8x120 ruuvilla.

314 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

6

Aseta LAATTA SYLINTERIIN ja kiinnitä uppokantaruuvi 10 tai 12 mm kuusikulmaisella urospuolisella avaimella.


KOKOAMINEN Kiinnitä ylempi levy pilarin alapintaan ruuveilla VGS Ø11 asiaankuuluvien asennusohjeiden mukaisesti. Ylälevy on varustettu sopivilla kierrerei'illä laatan kiinnittämiseksi.

7

± 5°

8

9

Aseta ylempi pilari levylle ja kiinnitä se 4:llä SPBOLT1235-pultilla ULS125-aluslevyllä. Teräksestä valmistetussa ylemmässä pilarissa ei saa käyttää ylempää levyä ja pilarissa on oltava asianmukainen teräslevy, jossa on kierteytetyt reiät 4:n SPBOLT1235-pultin kiinnittämiseen.

Kuusikulmaisessa laatassa olevien reikien ansiosta pylväs voi kääntyä ± 5°. Käännä pilari oikeaan asentoon ja ruuvaa 4 pulttia SPBOLT1235 sivuavaimella.

CLT-PANEELIN TUOTANTO- JA ASENNUSTOLERANSSIT Liitin on suunniteltu mukautumaan CLT-paneelin tuotannon ja asennuksen toleransseihin. 1.

CLT-LEVYN PAKSUUDEN TUOTANTOTOLERANSSI Mahdollinen toleranssi CLT-lattian paksuudessa absorboituu kiinnityslevyyn (alue

A

), joka voi liukua terässylinterissä.

PILLAR-liittimen kokonaiskorkeus pysyy vakiona riippumatta CLT-paneelin tuotantotoleranssista. 2.

TOLERANSSI ±10 mm LATTIAN ASETTAMISESSA (alue

B

)

sylinteri

B

kiinnityslevy

10 mm

10 mm

A

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 315


STAATTISET ARVOT PILLAR-liittimen avulla voit sijoittaa pilarit CLT-paneelin sisäpuolelle (CENTRAL), CLT-paneelin reunalle (EDGE) tai paneelin kulmaan (CORNER). Samaan pilariin voidaan yhdistää erityyppisiä tukia. Tässä tapauksessa kuituun nähden kohtisuorassa olevan puristusvoiman varmistus suoritetaan erikseen kullekin paneelille. Seuraavat taulukot näyttävät kaikki vahvistettujen ja vahvistamattomien tapausten lujuusarvot riippuen CLT-paneelin paksuudesta.

MAHDOLLISET TUKIKONFIGURAATIOT CORNER

CENTRAL EDGE

EDGE

YHDISTETYT TUKIKONFIGURAATIOT

CORNER

CORNER

CORNER

CORNER

CORNER

CORNER

EDGE

LIITTIMEEN KOHDISTUVA KUORMITUS

EDGE

EDGE

MURTUMAMEKANISMIT JA VARMISTUKSET

puupuolen kompressio (Rtimber,up)

Fco,up

ylemmän levyn taipuma (Rtp) kuormituksen siirto (Rlt) sylinterin kompressio (Rb) alemman levyn taipuma (Rbp) Fslab puupuolen kompressio (Rtimber,down)

316 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


PILLAR PIL60S CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

207

103

46

154

68

29

160

5

180

5

226

113

48

154

68

29

200

7

246

123

55

197

83

33

220(11)

7

246

123

55

197

83

33

240

7

288

144

59

197

83

33

280(12)

7

288

144

59

197

83

33

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

Lujuusluokka

lujuus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

C24

595

823

GL24h

680

941

GL28h

794

1097

GL32h(3)

907

1254

Rsteel,k [kN] Rtp,k(5)

Ylempi levy

γsteel

450

γM0(1)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

871

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

923

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(5)

690

γM0(1)

PILLAR PIL80S CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm] 160

5

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

261

131

58

219

96

41

180

5

283

141

60

219

96

41

200

7

305

153

69

281

118

48

220(11)

7

305

153

69

281

118

48

240

7

352

176

73

281

118

48

280(12)

7

352

176

73

281

118

48

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

Lujuusluokka

lujuus Rsteel,k [kN]

Ylempi levy

Rtp,k(6)

γsteel

994

γM0(1)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

1560

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

1634

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(6)

928

γM0(1)

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL24h

959

1273

GL28h

1118

1485

GL32h(3)

1278

1697

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 317


PILLAR PIL80M CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

162

81

305

134

57

160

5

325

180

5

349

174

85

305

134

57

200

7

373

187

93

373

164

66

220(11)

7

373

187

93

373

164

66

240

7

425

212

104

391

164

66

280(12)

7

425

212

104

391

164

66

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

Lujuusluokka

lujuus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

Rsteel,k [kN] Rtp,k(6)

Ylempi levy

γsteel

1804

γM0*(2)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

1560

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

1634

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(6)

1777

γM0*(2)

GL24h

1273

1426

GL28h

1485

1663

GL32h(3)

1697

1901

PILLAR PIL80L CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

162

81

305

134

57

160

5

325

180

5

349

174

85

305

134

57

200

7

373

187

93

373

164

66

220(11)

7

373

187

93

373

164

66

240

7

425

212

104

391

164

66

280(12)

7

425

212

104

391

164

66

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

Lujuusluokka

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL24h

1802

1802

GL28h

2102

2102

GL32h(3)

2402

2402

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(6)

γsteel

2350

γM0*(2)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

1560

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

1634

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(6)

2350

γM0*(2)

318 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


PILLAR PIL100S CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm] 160

5

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

253

126

55

203

89

38

180

5

274

137

57

203

89

38

200

7

297

148

65

260

109

44

220(11)

7

297

148

65

260

109

44

240

7

343

172

69

260

109

44

280(12)

7

343

172

69

260

109

44

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

Lujuusluokka

lujuus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

Rsteel,k [kN] Rtp,k(7)

Ylempi levy

γsteel

1709

γM0*(2)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

2365

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

2474

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(7)

2498

γM0*(2)

GL28h

1330

1776

GL32h

2280

3381

LVL GL75 (4)

2280

3381

PILLAR PIL100M CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

158

79

289

127

54

160

5

316

180

5

340

170

82

289

127

54

200

7

365

182

91

365

155

63

220(11)

7

365

182

91

365

155

63

240

7

416

208

101

370

155

63

280(12)

7

416

208

101

370

155

63

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

Lujuusluokka

lujuus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL28h

1861

1861

GL32h

2127

2127

3748

3748

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(7)

γsteel

2429

γM0*(2)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

2365

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

2474

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(7)

2429

γM0*(2)

LVL

GL75 (4)

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 319


PILLAR PIL120S CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

76

270

118

50

160

5

306

158

180

5

330

165

79

270

118

50

200

7

354

177

89

346

145

59

220(11)

7

354

177

89

346

145

59

240

7

406

203

96

346

145

59

280(12)

7

406

203

96

346

145

59

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

Lujuusluokka

lujuus

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

Rsteel,k [kN] Rtp,k(7)

Ylempi levy

γsteel

3067

γM0*(2)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

3234

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

3336

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(7)

3067

γM0*(2)

GL28h

1991

1991

GL32h

2276

2276

LVL GL75 (4)

4311

4311

PILLAR PIL120M CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

76

270

118

50

160

5

306

153

180

5

330

165

79

270

118

50

200

7

354

177

89

346

145

59

220(11)

7

354

177

89

346

145

59

240

7

406

203

96

346

145

59

280(12)

7

406

203

96

346

145

59

TERÄSPUOLEN LUJUUDET

PUUPUOLEN LUJUUDET

Varmennukset

lujuus

Lujuusluokka

Rtimber,up,k

Rtimber,down,k

[kN]

[kN]

GL28h

2188

2188

GL32h

2501

2501

5101

5101

Rsteel,k [kN] Ylempi levy

Rtp,k(7)

γsteel

3976

γM0*(2)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

3234

γM0(1)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

3336

γM0(1)

Alempi levy

Rbp,k(7)

3976

γM0*(2)

320 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

LVL

GL75 (4)


PILLAR PIL100L CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

158

79

289

127

54

160

5

316

180

5

340

170

82

289

127

54

200

7

365

182

91

365

155

63

220(11)

7

365

182

91

365

155

63

240

7

416

208

101

370

155

63

280(12)

7

416

208

101

370

155

63

TERÄSPUOLEN LUJUUDET Varmennukset

lujuus Rsteel,k [kN]

γsteel

-

-

Ylempi levy

Rtp,k(9)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

4880

γM0*(2)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

5084

γM0*(2)

Alempi levy

Rbp,k(10)

-

-

PILLAR PIL120L CLT-LATTIAN LUJUUS KUITUUN NÄHDEN KOHTISUORASSA OLEVAN PURISTUSVOIMAN SUHTEEN CLT-levy tCLT

Rslab,k [kN]

kerrokset

[mm]

vahvistettuna

ilman vahvistusta

keski

reuna

kulma

keski

reuna

kulma

76

270

118

50

160

5

306

153

180

5

330

165

79

270

118

50

200

7

354

177

89

346

145

59

220(11)

7

354

177

89

346

145

59

240

7

406

203

96

346

145

59

280(12)

7

406

203

96

346

145

59

TERÄSPUOLEN LUJUUDET Varmennukset

lujuus Rsteel,k [kN]

γsteel

-

-

Ylempi levy

Rtp,k(9)

Kuormituksen siirto

Rlt,k

6030

γM0*(2)

Sylinterin kompressio

Rb,k(8)

6220

γM0*(2)

Alempi levy

Rbp,k(10)

-

-

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | PILLAR | 321


VETOLUJUUS VOIMASSA OLEVAT ARVOT KAIKILLE DI PILLAR-MALLEILLE Ruuvit pilari ylempi/alempi

Ft

Ft,k C24(13)

GL24h(14)

GL28h(15)

GL32h(16)

[kpl - ØxL]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

4 VGS Ø11x250

34,60

37,32

40,38

41,54

4 VGS Ø11x400

56,20

60,65

65,64

67,49

Ft

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Kerroin γM0 vastaa teräksen S355 poikkileikkausten lujuuden osittaista kerrointa, ja se on oletettava laskennassa käytetyn voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi standardin EN 1995-1-1 mukaan se on 1,00.

• Paneelin paksuuksille tCLT taulukossa annettujen paksuuksien väliltä on suositeltavaa käyttää alemmalle paksuudelle annettuja lujuusarvoja Fslab,k.

(2)

Kerroin γM0* vastaa standardin EN1993-1-1 soveltamisalaan kuulumattomien teräskappaleiden lujuuden osittaista kerrointa. Se oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaiseksi. Standardien puuttuessa suositellaan käytettäväksi arvoa γM0* = 1,10.

(3)

Kyseinen PILLAR-liitinmalli on optimoitu käytettäväksi GL32h liimapuupilareiden kanssa. Pienempiä ominaisuuksia omaavien materiaalien käyttö johtaa liittimen metalliosien ylimitoitukseen.

(4)

Kyseinen PILLAR-liitinmalli on optimoitu käytettäväksi GL75LVL-puupilareiden kanssa ETA-14/0354:n mukaisesti. Pienempiä ominaisuuksia omaavien materiaalien käyttö johtaa liittimen metalliosien ylimitoitukseen.

Rtimber,up,d =

Turvallisuussyistä lujuus lasketaan käyttämällä kerrointa ksteel joka on voimassa puupilareille C24. Samaa arvoa voidaan käyttää pilareille GL24h, GL28h ja GL32h.

Rtimber,down,d =

(5)

(6)

Lujuus lasketaan käyttäen GL32H-puupilareille soveltuvaa kerrointa ksteel. Jos pilareissa käytetään muita materiaaleja, lujuus on laskettava standardin ETA19/0700 mukaisesti.

(7)

Lujuus lasketaan käyttäen GL75-puupilareille soveltuvaa kerrointa ksteel. Jos pilareissa käytetään muita materiaaleja, lujuus on laskettava standardin ETA19/0700 mukaisesti.

(8)

Sylinterin puristuslujuus on laskettu levyn korkeudelle 280 mm. Kaikissa muissa tapauksissa voidaan käyttää samaa arvoa turvallisuuden vuoksi.

(9)

Liitin toimitetaan ilman ylempää levyä. Teräspilari voidaan liittää suoraan PILLAR-liittimeen 4 M12-pultin kautta. Ylemmässä pilarissa on oltava suunnittelijan mitoittama levy, joka soveltuu kuorman SIIRTÄMISEEN PILLAR-liittimeen.

(10)

(11)

(12)

PILLAR-liittimen pohjalevy ei ole mitoiltaan sellainen, että se siirtäisi kuorman teräksiseen pohjapilariin. Jälkimmäisessä on oltava suunnittelijan mitoittama levy, joka soveltuu kuorman vastaanottamiseen PILLAR-liittimestä. Standardissa ETA-19/0700 ei ilmoiteta 220 mm:n paksuisten CLT-lattioiden lujuusarvoja. Turvallisuussyistä taulukossa on ilmoitettu 200 mm:n paksuisille lattioille annetut arvot. Standardissa ETA-19/0700 ei ilmoiteta 280 mm:n paksuisten CLT-lattioiden lujuusarvoja. Turvallisuussyistä taulukossa on ilmoitettu 240 mm:n paksuisille lattioille annetut arvot.

(13)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon massiivipuupylväs C24, jonka ρk = 350 kg/m3.

(14)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon liimapuupylväs GL24h, jonka ρk = 385 kg/m3.

• Projektin puupuolen arvot saadaan ominaisarvoista seuraavasti: Kertoimet γMT ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Kerroin γM on asianmukainen turvakerroin liitäntäpuolella, kun taas kerroin γMT on asianmukainen turvakerroin puumateriaalin puolella.

Rslab,d =

Rslab,k kmod γM

Rt,d =

Rt,k kmod γM

Rtimber,up,k kmod γMT Rtimber,down,k kmod γMT

• Projektin teräspuolen arvot saadaan ominaisarvoista seuraavasti. Kertoimet γsteel oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi (katso huomautukset 1 e 2).

Rtp,d =

Rtp,k γsteel

Rlt,d =

Rlt,k γsteel

Rb,d =

Rb,k γsteel

Rbp,d =

Rbp,k γsteel

• Seuraavia lausekkeita on noudatettava tarkastuksissa:

Fslab,d

≤ 1,0

Rslab,d Fco,up,d

{

min Rtimber,up,d ; Rtp,d ; Rlt,d ; Rb,d ; Rbp,d

Fco,up,d + Fslab,d

}

≤ 1,0

≤ 1,0

Rtimber,down,d

(15)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon liimapuupylväs GL28h, jonka ρk = 425 kg/m3.

Ft,d

(16)

Arvot laskettu ETA-11/0030:n mukaisesti. Laskelmassa otettiin huomioon liimapuupylväs GL32h, jonka ρk = 440 kg/m3.

Rt,d

≤ 1,0

• Lattian kuituun nähden kohtisuorassa oleva puristuslujuus (Fslab,d) ei sisällä CLT-paneelin leikkauslujuutta ja rolling shearia alueella, johon tuki vaikuttaa. Lattian Murtorajatila- ja Käyttörajatilatarkistukset on tehtävä erikseen. • Pilaripuolen varmistuksissa viitataan kuitujen kanssa yhdensuuntaiseen puristuslujuuteen PILLAR-liittimessä. Pilarin epävakaus on tarkastettava erikseen.

322 | PILLAR | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSETX-RAD

ETA 15/0632

LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ X-RAD VALLANKUMOUKSELLINEN Puurakentamisen radikaali innovaatio. Määrittelee uudelleen paneelien leikkaamista, kuljettamista, kokoamista ja lujuutta koskevat standardit. Erinomainen staattinen ja seisminen suorituskyky.

PATENTED Erittäin nopea CLT-seinien ja -lattioiden käsittely ja kokoonpano. Kokoonpanoaikojen, työmaavirheiden ja onnettomuusriskien raju väheneminen.

RAKENTEELLINEN TURVALLISUUS Ihanteellinen liitäntäjärjestelmä seismiselle suunnittelulle sitkeysarvoilla, jotka on testattu ja sertiioitu (CE - ETA 15/0632.)

OMINAISUUDET FOKUS

CLT-rakennusten kiinnitys

CLT-SEINÄT

100 - 200 mm

VIDEO

LUJUUS

RK enintään 280 kN

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

XVGS, XBOLT, MGS

MATERIAALI Rei'itetyt teräslevyt ja minikerroksinen pyökki.

KÄYTTÖKOHTEET Puurakennusten kuljetus, kokoaminen ja rakentaminen CLT (Cross Laminated Timber) -rakenteella.

324 | X-RAD | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


INNOVAATIO Metallisen laatikkoelementin sisällä on monikerroksinen pyökkiproiili, joka liitetään CLT-seinien kulmiin täyskierteisillä ruuveilla.

SUOJAUS Maaliitännässä X-SEAL:in ja tarrasuojakalvojen käyttö CLT-seinissä takaa rakenteen kestävyyden.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | X-RAD | 325


RAKENNUSTYÖMAAN AIKATAULU Liitosten standardointi ja niiden pienempi kokonaismäärä tekee X-RAD-järjestelmästä parhaan vaihtoehdon, kun rakennustyömaan määräajat ovat työn toteuttamista hallitseva tekijä. Nämä edut osoitettiin konkreettisesti ensimmäisen X-RAD-järjestelmällä varustettujen rakennusten rakentamisen aikana, jolloin kaikkien rakenteen kokoamiseen tarvittavien toimintojen kesto kirjattiin huolellisesti ja dokumentoitiin vertaamalla sitä lopuksi siihen, mitä perinteisillä kiinnityspisteillä varustettu ratkaisu edellyttää.

X-RAD-RATKAISUN JA PERINTEISTEN KULMARAUTOJEN KIINNITYSAIKOJEN VERTAILU

X-RAD-JÄRJESTELMÄ

Tarvittava keskimääräinen asennusaika 1:lle X-ONE:lle: noin 5 minuuttia. Tarvittava kokonaisaika yhden seinän sijoittamiseen ja kokoamiseen (4 X-ONE:a tehtaalla + 4 X-PLATE:a rakennustyömaalla): noin 30 minuuttia.

VERTIKAALINEN NOSTO CLT-seinät asennetaan työmaalla pulttiliitoksilla ja erityisillä levyillä, jotka on varta vasten kehitetty paneelien kaikkia geometrisiä koniguraatioita varten. X-RAD-järjestelmä mahdollistaa CLT-levyjen nostamisen, käsittelyn ja kokoamisen suoraan kuljetusvälineestä rakenteilla olevaan rakenteeseen, välttäen varastointi- ja säilytysvaiheita. X-RAD-järjestelmä on sertiioitu konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti käytettäväksi lisäkäyttöön vertikaalisena nostopisteenä CLT-paneelien kuljetuksessa.

T

T β

326 | X-RAD | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

PERINTEINEN JÄRJESTELMÄ

Tarvittava kokonaisaika yhden seinän sijoittamiseen ja kokoamiseen (kiinnitys 4 kpl WHT440 + 4 kpl TCN240 + 4 kpl TTN200): noin 60 - 70 minuuttia.


PALOKÄYTTÄYTYMINEN X-RAD-järjestelmä mahdollistaa X-ONE:sta ja X-PLATE:sta koostuvan rakenteellisen liitännän seinän akselisijoituksen. Näin X-SEAL-järjestelmän täysin esimuotoillut komponentit kiinnittyvät liitoksen metalliosiin ja varmistavat ilmatiiviyden ja lämpöakustisen eristyksen. Tämän järjestelmän palokäyttäytymisen ymmärtämiseksi käynnistettiin tutkimusohjelma Münchenin teknillisessä yliopistossa (TUM). Tässä vaiheessa tutkittiin MI-interplanaarisolmuketta, jossa oli X-ONE, X-PLATE ja X-SEAL, ja sen tiivistämistä akryyliteipillä, joka oli koottu 100 mm paksuun CLT-paneeliin. Testattiin kahta erityyppistä näytettä: • (A) rakenteellinen seinä, jossa on X-RAD-järjestelmä ilman palon puoleista pinnoitetta; • (B) rakenteellinen seinä, jossa on kipsilevyllä päällystetty X-RAD-järjestelmä DIN EN520 -standardin mukaisesti ja joka on kiinnitetty tiiviisti. Lämpötilojen kehityksen seuraamiseksi testin aikana termoparit asennettiin 6 eri asentoon liitännän sisällä. Kuten Eurocode-standardissa EN 1993:1-2 kuvataan, teräskomponenttien myötölujuus, kimmokerroin ja suhteellisuusraja ovat laskeneet merkittävästi yli 400 °C:ssa. 500 °C:n lämpötilassa myötölujuus väheni 20% ja kimmokerroin 40%. Testin aikana viitearvona pidetään lämpötilaa 500 °C.

KESKIMÄÄRÄISTEN MITATTUJEN LÄMPÖTILOJEN KEHITYS TESTIKAPPALE (A) PÄÄLLYSTÄMÄTÖN (TULELLE ALTIS PUOLI)

Tulosten analyysi osoittaa, että useimmat X-RAD-järjestelmän komponentit (lukuun ottamatta X-ONE-järjestelmän uloimpia osia) pitävät lämpötilan alle 500 °C vähintään 30 minuutin ajan, mikä osoittaa hyvää palokäyttäytymistä X-SEAL-järjestelmän tarjoaman suojan ansiosta.

900

800

Temperature [°C]

700

600

500

X-PLATE F (1/3/5) X-ONE BASESCREW FA (8/10)

400

X-PLATE FA (2/4/6)

300

X-ONE - X-PLATE (11/12/13/14)

200

X-ONE BASESCREW F (7/9) 100

X-ONE - CRACK (17/18)

0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Time [min]

TESTIKAPPALE (B) PÄÄLLYSTETTY (TULELLE ALTIS PUOLI)

Tulosten analyysi korostaa, miten kaikki X-RAD-järjestelmän komponentit pitävät lämpötilan alle 500 °C yli 60 minuutin ajan, mikä osoittaa erinomaista palokäyttäytymistä X-SEAL-järjestelmän ja pinnoitettujen kipsilevyjen tarjoaman suojan ansiosta.

900

800

700

Temperature [°C]

600

500

X-PLATE F (3/5)

400

X-ONE BASESCREW FA (8/10)

300

X-PLATE FA (2/4/6) 200

X-ONE - X-PLATE (11/12/13/14) X-ONE BASESCREW F (7/9)

100

X-ONE - CRACK (17/18)

0 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Time [min]

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | X-RAD | 327


X-ONE KOODIT JA MITAT X-VGS-RUUVIT

X-ONE KOODI

L

B

H

[mm]

[mm]

[mm]

273

90

113

XONE

KOODI

kpl

XVGS11350

1

MANUAALINEN SAPLUUNA KOODI ATXONE

L

b

d1

[mm]

[mm]

[mm]

350

340

11

TX

kpl

TX50

25

AUTOMAATTINEN SAPLUUNA kuvaus

kpl

KOODI

kuvaus

kpl

X-ONE-asennuksen manuaalinen sapluuna

1

JIGONE

X-ONE-asennuksen automaattinen sapluuna

1

GEOMETRIA 36

113

89

113

45°

90

273

102 90

Ø6

Ø6

273

SIJOITUS Paneelin paksuudesta ja sijainnista riippumatta X-ONE:n kiinnittämiseen tarkoitettu leikkaus tehdään seinien yläosaan 45° kulmassa ja sen pituus on 360,6 mm. YKSITYISKOHTA STANDARDILEIKKAUKSESTA, TASOJEN VÄLINEN JA YLÄSOLMU

YKSITYISKOHTA STANDARDILEIKKAUKSESTA, POHJASOLMU

18

0, 3

s 300

255

36

0, 6

18

0, 3

255

s/2

255

45°

255 45°

328 | X-RAD | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET

100


MITOITUSARVOT X-ONE-liitännän varmistus katsotaan suoritetuksi, kun edustava kuormituspiste F d täyttää mitoitusehdon:

N[kN] 110

Rd

90

Fd ≤ Rd

70

Fd 50

X-ONE projektin alue viittaa taulukon lujuusarvoihin ja kertoimiin γM kuormituksille, joiden kestoluokka on hetkellinen (maanjäristys ja tuuli).

30

10

-210

-190

-170

-150

-130

-110

-90

-70

-50

-30

-10

V[kN]α = 0° 10

30

50

70

90

110

130

-30

-50

-70

-90

-110

-130

-150

-170

SELITYKSET:

-190

Rk

-210

Rd EN 1995-1-1 Projektin lujuusalue standardien EN1995-1-1 ja EN1993-1-8 mukaisesti

Yhteenvetotaulukko ominaislujuuksista eri kuormituskoniguraatioissa ja viittaus murtotavan mukaiseen osavarmuuslukuun (teräs tai puu).

GLOBAALI LUJUUS

LUJUUSKOMPONENTIT

MURTOTAPA

OSAVARMUUSLUVUT(1)

Rk

Vk

Nk

[kN]

[kN]

[kN]

111,6

111,6

111,6

veto VGS

γM2 = 1,25

45°

141,0

99,7

99,7

palamurto M16-reiässä

γM2 = 1,25

90°

111,6

0,0

111,6

veto VGS

γM2 = 1,25

135°

97,0

-68,6

68,6

veto VGS

γM2 = 1,25

180°

165,9

-165,9

0,0

VGS-kierteen ulosvetokestävyys

γM,timber = 1,3

225°

279,6

-197,7

-197,7

puun puristus

γM,timber = 1,3

270°

165,9

0,0

-165,9

VGS-kierteen ulosveto

γM,timber = 1,3

315°

97,0

68,6

-68,6

veto VGS

γM2 = 1,25

360°

111,6

111,6

0,0

veto VGS

γM2 = 1,25

α

γM

HUOMAUTUKSET: (1)

Osittaiset turvakertoimet oletetaan laskennassa käytettävän voimassaolevan standardin mukaisiksi. Taulukossa esitetään standardin EN 1993-1-8 mukaiset teräspuolen arvot ja standardin EN 1995-1-1 mukaiset puupuolen arvot.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | X-RAD | 329


X-PLATE KOODIT JA MITAT MUOTO X

MUOTO T

MUOTO G

MUOTO J

MUOTO I

FORMA 0

X-PLATE TOP

TX100 TX120 TX140

TT100 TT120 TT140

TG100 TG120 TG140

TJ100 TJ120 TJ140

TI100 TI120 TI140

4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660 2 XBOLT1260

3 XONE 18 XVGS11350 6 XBOLT1660 2 XBOLT1260

2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660

2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660

2 XONE 12 XVGS11350 4XBOLT1660

X-PLATE MID

MX100 MX120 MX140

MT100 MT120 MT140

MG100 MG120 MG140

MJ100 MJ120 MJ140

MI100 MI120 MI140

MO100 MO120 MO140

8 XONE 48 XVGS11350 8 XBOLT1665 8 XBOLT1660 4 XBOLT1260

6 XONE 36 XVGS11350 8 XBOLT1665 4 XBOLT1660 4 XBOLT1260

4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660

4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1660

4 XONE 24 XVGS11350 8 XBOLT1665

2 XONE 12 XVGS11350 4 XBOLT1660

X-PLATE BASE 4x

3x

2x

2x

2x

1x

BMINI

BMAXI

BMINIL

BMINIR

BMAXIL

BMAXIR

1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

1 XONE 6 XVGS11350 2 XBOLT1660

330 | X-RAD | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


LEVYJÄRJESTELMÄ X-PLATE X-ONE tekee CLT-paneelista moduulin, jossa on erityiset liitännät kiinnittämistä varten. X-PLATE mahdollistaa moduulien muuttumisen rakennuksiksi. Voidaan liittää 100-200 mm:n paksuisia levyjä. X-PLATE-levyt ovat ihanteellinen ratkaisu jokaiseen työmaan tilanteeseen, kehitetty kaikkiin geometrisiin koniguraatioihin. X-PLATE-levyt erotetaan niiden sijainnin perusteella rakennustasolla (X-BASE, X-MID, X-TOP) sekä solmun geometrisen kokoonpanon ja kytkettyjen paneelien paksuuden mukaan.

KOODIN X-PLATE MID-TOP KOOSTUMUS

T

TASO + SOLMU + PAKSUUS G

• TASO: osoittaa, että nämä ovat keskitason MID (M) ja ylätason TOP (T) levyjä

O

• SOLMU: osoittaa solmukohdan tyypin (X, T, G, J, I, O) • PAKSUUS: ilmoittaa sen paneelin paksuuden, jota voidaan käyttää levyn kanssa. On olemassa kolme vakiopaksuusperhettä, 100 mm - 120 mm - 140mm. Voit käyttää kaikkia paneelin paksuuksia välillä 100-200 mm, käyttäen universaaleja levyjä solmuissa G, J, T ja X, yhdessä SPACER-paksuuslevyjen kanssa, jotka on kehitetty tapauskohtaisesti. Universaaleja levyjä on saatavana MID-S- ja TOP-S-versioina 100-140 mm:n paksuisille paneeleille ja MID-SS- ja TOP-SS-versioina 140-200 mm:n paksuisille levyille.

X

J I

KOODIN X-PLATE BASE KOOSTUMUS TASO + PAKSUUS + SUUNTA TOP

• TASO: B osoittaa, että nämä ovat pohjatason levyjä. • PAKSUUS: ilmoittaa sen paneelin paksuusvälin, jota voidaan käyttää levyn kanssa. Levyperheitä on kaksi, joista ensimmäinen on suunniteltu 100-130 mm:n paksuuksille (BMIN-koodi) ja toinen 130-200 mm:n paksuuksille (BMAXI-koodi).

MID

• SUUNTA: ilmaisee levyn suunnan seinään nähden, oikea/vasen (R/L), läsnä vain epäsymmetristen levyjen kohdalla.

MID

BASE

LISÄTARVIKKEET: X-PLATE BASE EASY MUIHIN KUIN RAKENTEELLISIIN KIINNITYKSIIN

Jos perustuskiinnitys vaaditaan muille kuin rakenteellisille seinille tai väliaikainen kiinnitys seinän oikeaan kohdistukseen (esim. huomattavan pitkät seinät), BEASYT-levy (vaihtoehtona X-ONE-levylle) voidaan asentaa CLT-paneelin alakulmaan (yksinkertaistetulla 45° leikkauksella ilman vaakasuoraa sahausta) ja BEASYC-levy (vaihtoehtona X-PLATE BASE -levylle) perustuslevyksi.

KOODIT JA MITAT KOODI

s

ØSUP

n. ØSUP

ØINT

n. ØINT

kpl

[mm]

[mm]

BEASYT

5

9

3

[mm] 17

2

1

BEASYC

5

17

2

13

2

1

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | X-RAD | 331


X-SEAL KOODIT JA MITAT MUOTO X

MUOTO T

MUOTO G

MUOTO J

MUOTO I

XSEALTJ100 XSEALTJ120 XSEALTX140 4 KOMPONENTTIA

XSEALTI100 XSEALTI120 XSEALTI140 2 KOMPONENTTIA

MUOTO O

X-SEAL TOP

XSEALTX100 XSEALTX120 XSEALTX140 8 KOMPONENTTIA

XSEALTT100 XSEALTT120 XSEALTT140 5 KOMPONENTTIA

XSEALTG100 XSEALTG120 XSEALTG140 4 KOMPONENTTIA

X-SEAL MID

XSEALMX100 XSEALMX120 XSEALMX140 16 KOMPONENTTIA

XSEALMT100 XSEALMT120 XSEALMT140 9 KOMPONENTTIA

XSEALMG100 XSEALMG120 XSEALMG140 6 KOMPONENTTIA

XSEALMJ100 XSEALMJ120 XSEALMJ140 6 KOMPONENTTIA

XSEALMI100 XSEALMI120 XSEALMI140 3 KOMPONENTTIA

XSEALMO100 XSEALMO120 XSEALMO140 3 KOMPONENTTIA

XSEALBI100 XSEALBI120 XSEALBI140 2 KOMPONENTTIA

XSEALBO100 XSEALBO120 XSEALBO140 2 KOMPONENTTIA

X-SEAL BASE

XSEALBX100 XSEALBX120 XSEALBX140 8 KOMPONENTTIA

XSEALBT100 XSEALBT120 XSEALBT140 5 KOMPONENTTIA

XSEALBG100 XSEALBG120 XSEALBG140 4 KOMPONENTTIA

XSEALBJ100 XSEALBJ120 XSEALBJ140 4 KOMPONENTTIA

X-SEAL BASE

X-SEAL SPACER

XSEALSPARE50 XSEALSPARE60 XSEALSPARE70

XSEALSPACER5 XSEALSPACER10

332 | X-RAD | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


X-SEAL-JÄRJESTELMÄ hyödyntää samaa logiikkaa kuin X-PLATE. Kullekin kokoonpanolle on ominaista ja sitä kuvataan seuraavasti: •

TASO: Ilmoittaa, onko se pohjataso B (BASE), tasojen välinen M (MID) vai ylätaso T (TOP).

SOLMU: osoittaa solmukohdan tyypin (X, T, G, J, I, O).

PAKSUUS: ilmoittaa sen paneelin paksuuden, jota voidaan käyttää levyn kanssa. On olemassa kolme vakiopaksuusperhettä: 100 mm - 120 mm - 140 mm. Kaikkia paneelin paksuuksia välillä 100-200 mm voidaan käyttää yhdistämällä standardipaksuuksien peruskomponentit SPACER-elementteihin, joiden paksuudet ovat 5-10 mm.

TERMOHYGROMETRINEN KÄYTTÄYTYMINEN X-RAD-järjestelmän lämpöanalyysi tehdään pisteen lämpösillan määrittämiseksi ja todentamiseksi. Epäsuotuisimmat olosuhteet tutkimuksen ja todentamisen keskittämiseksi ovat BASE G -elementin maaliitäntä ja katon seinä- ja lattialiitännän solmupiste, TOP G. Tutkimus suoritetaan FEM - 3D -mallilla. Tarkasteltava viitestratigraia edustaa mahdollista standarditilannetta, joka löytyy nykyisestä rakennuskäytännöstä. Kuvassa näet rakennuspaketin ja tarkasteltavat materiaalit. Tiettyjen materiaalien valinta mahdollistaa tarkastusten asiayhteyden määrittämisen, eikä se sulje pois eri tuotteiden käyttöä. Seuraavassa esitetään yleiskatsaus tutkimuksesta ja sen tuloksista. Saat täydellisen tutkimusraportin tai lisätietoja Rothoblaasin teknisestä toimistosta.

B

A

SOLMU A | Perustusliitos kerroin

kuvaus

1

arvo

X Chi (16 cm)

lämpövirta

- 0,330 W/solmu

fRsi (Te = - 5 °C)

lämpötilakerroin

0,801

7

2 U1 3

9

6

6

4 5 6

8 U2

SOLMU A | Lämpövirta (Chi) eristys

seinän läpäisevyys

arvo

12 + 5 cm

0,190

W/m2K

- 0,380 W/solmu

16 + 5 cm

0,160 W/m2K

- 0,330 W/solmu

24 + 5 cm

W/m2K

- 0,260 W/solmu

0,121

SOLMU A | Homevaara (Tsi) lämpötila (te)

Tsi eristys 12 cm

Tsi eristys 16 cm

Tsi eristys 24 cm

fRsi-average

0,801

0,811

0,824

- 5,0 °C

15,2 °C

15,5 °C

15,8 °C

0,0 °C

16,0 °C

16,2 °C

16,5 °C

5,0 °C

16,8 °C

16,9 °C

17,1 °C

1. CLT 10 cm 2. Puukuitueriste 5 cm 3. Kipsilevy 4. Puulattia 5. Betonitasoitus 6. XPS ekstrudoitu polystyreeni 12 cm 7. Puukuitueriste 12 cm 8. Betoni 9. Maa

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | X-RAD | 333


AKUSTINEN KÄYTTÄYTYMINEN X-RAD:in avulla rakenteelliset solmut keskittyvät yksittäisiin ja erillisiin pisteisiin. Akustiikan osalta tehtiin Flanksound Projectin sisällä tutkimus X-RAD:n avulla tehtyjen rakenteellisten solmukohtien akustisen karakterisoinnin aikaansaamiseksi. Rothoblaas on sen vuoksi edistänyt tutkimusta, jonka tavoitteena on mitata värinänvaimennusindeksiä Kij erilaisissa CLT-paneelien välisissä liitoksissa. Tavoitteena on sekä tuottaa erityisiä kokeellisia tietoja rakennusten akustista suunnittelua vartenCLT-paneelissa että edistää laskentamenetelmien kehittämistä. Lisätietoja projektista ja mittausmenetelmistä on luettelossa AKUSTIIKKARATKAISUT.

HUOMIO YKSITYISKOHTIIN CLT-seinien yläosassa olevien rakenteellisten solmukohtien tarkan sijainnin ansiosta X-RAD mahdollistaa lattioiden liikkumattomuuden seinien välillä. Tämä tuo mukanaan merkittäviä akustisia etuja, jotka kasvavat erityisten proiilien käyttöönoton myötä, jos kuvassa esitetyt aukot ummistetaan.

5 mm:n aukot

1 mm:n aukot

XYLOFON

XYLOFON/ALADIN STRIPE

ERITYISSOVELLUKSET X-RAD-järjestelmä avaa uusia näköaloja CLT-rakentamiseen. Parempi kestävyys ja äärimmäinen jäykkyys mahdollistavat CLT-paneelien suuremman käyttökapasiteetin, optimoiden puun ja liitosten suorituskyvyn. Syntyy innovatiivisia ratkaisuja, kuten hybridirakenteita (puu-betoni, puu-teräs), jäykistäviä ydinrakenteita ja modulaarisia rakenteita.

334 | X-RAD | SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET


HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ? X-RAD on täydellinen rakennusjärjestelmä, joka on suunniteltu yksityiskohtaisesti. Tässä luettelossa esitetään vain yleiskatsaus järjestelmästä. Lisätietoja rakennusjärjestelmästä on verkkosivustolla www.rothoblaas.com olevalla teknisellä tietosivulla, joka sisältää mm. seuraavia aiheita käsitteleviä osioita.

MYPROJECT: X-ONE-MODUULI

X-RAD-JÄRJESTELMÄN MALLINTAMISOHJEET

X-ONE-liittimen laskeminen MyProject-ohjelmiston avulla.

Ehdotus FEM-mallintamismenetelmäksi rakennuksille, jotka on toteutettu käyttäen X-RAD-järjestelmää.

ASENNUS

MALLINTAMISESTA TYÖMAALLE

Yksityiskohdat liittimen manuaalisesta ja automaattisesta asennuksesta.

Menettely suunnittelun ja toteutuksen optimoimiseksi.

CAD/CAM-RAKENNUSSUUNNITTELU

EDISTYNYT TEHDASVALMISTEISUUS

CAD/CAM-malliin piirrettävien solmujen ja geometrioiden yksityiskohdat.

Mahdollisuus rakennusten edistyneeseen tehdasvalmisteisuuteen käyttäen X-RAD-järjestelmää.

SEINIEN JA RAKENNUSTEN LIITOKSET | X-RAD | 335KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

WBR KULMALEVYT RAKENNUKSIIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340

WBR A2 | AISI304 KULMALEVYT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ . . . . . . . . . . .346

WKR VAHVISTETUT KULMALEVYT TALOILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348

WZU KULMALEVY VETOVOIMILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

WKF KULMALEVYT JULKISIVUIHIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

WBO - WVS - WHO ERI KULMAPROFIILIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360

LOG LOG HOUSEN KULMALEVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364

SPU ANKKURILEVY UNI PALKEILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

BSA METALLISET PALKKIKENGÄT ULKOSIIVILLÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . .368

BSI METALLISET PALKKIKENGÄT SISÄSIIVILLÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

LBV NAULAUSLEVYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380

LBB SIDEVANNE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | 339


WBR

ETA

KULMALEVYT RAKENNUKSIIN TÄYDELLINEN VALIKOIMA Yksinkertainen ja tehokas järjestelmä saatavissa eri koissa, jotka vastaavat kaikkiin sovellustarpeisiin.

SERTIFIOIDUT LUJUUDET Ihanteellinen rakenteellisiin liitoksiin, jotka vaativat leikkaus-, veto- tai kaatumislujuutta.

PUU JA BETONI Lukuisten reikien ja niiden järjestelyn ansiosta se soveltuu käytettäväksi sekä puussa että betonissa.

OMINAISUUDET FOKUS

leikkaus- ja vetokiinnitykset

KORKEUS

70 - 170 mm

PAKSUUS

1,5 - 3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- ja puu-puu-liitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • rankarakenteet (platform frame) • puupohjaiset levyt

340 | WBR | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


TARKKA RATKAISU Mittojen moninaisuus tekee siitä täydellisen ratkaisun tarkkoihin sovelluksiin, jopa kaikkein erikoisimpiin.

TURVALLINEN Käyttöönsoveltuvuus ja turvallisuus taataan CE-merkinnällä ETA:n mukaisesti. Tuotetestaukseen perustuvat varmennetut arvot.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WBR | 341


KOODIT JA MITAT WBR 70-90-100

S250 GALV

H H H

1

P

2

B

KOODI

P

B

3

P

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

n Ø13

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WBR070

55

70

70

2,0

14

2

-

100

2

WBR090

65

90

90

2,5

20

2

-

100

3

WBR100

90

100

100

3,0

28

4

2

50

WBR 90110-170

DX51D GALV

H

H

1

B

P

KOODI

2

P

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø13

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

1

WBR90110

110

50

90

3,0

21

6

50

2

WBR170

95

114

174

3,0

53

9

25

WBR THIN 70-90-100

S250 GALV

H

H H

1

P

KOODI

2

B

P

B

3

P

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

55

70

70

1,5

16

2

100

1

WBR07015

2

WBR09015

65

90

90

1,5

20

2

100

3

WBR10020

90

100

100

2,0

24

4

50

342 | WBR | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

WBR- WBR THIN 70-90-110: hiiliteräs S250GD+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1

F1

WBR 90110-170: hiiliteräs DX51D+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F4

F5 F2

F3

F1

F1

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset • Puu-betoni-liitokset • Puu-teräs-liitokset

F4

F5 F2

F3

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

SKR

ruuvattava ankkuri

10

488

M10 - M12

517

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS WBR 70-90-100

1

2

3

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

OMINAISARVOT

kiinnitys reiät Ø5 KOODI

R2/3,k

R1,k

R4/5,k*

tyyppi

ØxL

nv

[mm]

kpl

[kN]

[kN]

[kN]

WBR070

naulat LBA

Ø4,0 x 60

12

3,9

1,7

2,0

2 WBR090

naulat LBA

Ø4,0 x 60

18

5,6

3,1

3,7

3 WBR100

naulat LBA

Ø4,0 x 60

26

8,9

3,8

4,6

1

* 2 kulmalevyä liitäntää kohti

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WBR | 343


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS WBR 90110-170

1

2

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

OMINAISARVOT

kiinnitys reiät Ø5 KOODI

1

WBR90110

2 WBR170

tyyppi

R2/3,k

R4/5,k*

R1,k

ØxL

nv

R2/3,k timber

R1,k timber

R1,k steel

R4/5,k timber

R4/5,k steel

[mm]

kpl

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

naulat LBA

Ø4,0x60

17

7,1

2,5

3,4

10,4

10,9

naulat LBA

Ø4,0x60

49

11,0

1,7

3,7

12,4

9,2

* 2 kulmalevyä liitäntää kohti

WBR THIN 70-90-100

1

2

3

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

OMINAISARVOT

kiinnitys reiät Ø5 KOODI

R2/3,k

R1,k

R4/5,k*

tyyppi

ØxL

nv

[mm]

kpl

[kN]

[kN]

[kN]

WBR07015

naulat LBA

Ø4,0x60

16

5,1

4,8

11,1

2 WBR09015

naulat LBA

Ø4,0x60

20

6,7

5,3

11,7

3 WBR10020

naulat LBA

Ø4,0x60

24

10,2

7,5

12,4

1

* 2 kulmalevyä liitäntää kohti

344 | WBR | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS

1

2

3

4

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ kiinnitys reiät Ø5

KOODI

tyyppi

OMINAISARVOT

kiinnitys reiät Ø11

kiinnitys reiät Ø13

R2/3,k

ØxL

nv

nH

nH

R2/3,k

Bolt 2/3(1)

[mm]

kpl

kpl

kpl

[kN]

kt⊥

WBR100

naulat LBA

Ø4,0x60

26

2

-

8,9

1,11

2 WBR10020

naulat LBA

Ø4,0x60

26

2

-

10,2

0,63

3 WBR90110

naulat LBA

Ø4,0x60

17

-

2

7,1

0,71

4 WBR170

naulat LBA

Ø4,0x60

49

-

4

11,0

0,65

1

Puun ja betonin ominaisarvot lasketaan olettaen, että osa eksentrisyyden aiheuttamasta momentista jakautuu naulaukseen. Muut staattiset kaaviot ovat suunnittelijan arvioitavissa.

HUOMAUTUKSET: (1)

Kiinnitys betoniin on tarkastettava ankkurin itsensä kuormitusvoiman perusteella, joka voidaan määrittää taulukoiduilla kertoimilla kt//tai kt⊥.

⊥ Ankkuriin vaikuttava voima saadaan seuraavasti:

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Fbolt,d = kt Fd

kt eksentrisyyskerroin Fd kulmalevyyn vaikuttava projektin kuormitus Ankkuriryhmän tarkastus on suoritettu tyydyttävästi, jos mitoitusarvo, joka on laskettu ottaen huomioon reunavaikutukset, on suurempi kuin projektin kuormitus: Rd ≥ Fd. • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; muissa olosuhteissa ne tulee varmistaa.

Rd = min

Rk,timber kmod γM Rk,steel γsteel

γsteel oletetaan kuten γM0 • Kertoimet γM0,γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WBR | 345


WBR A2 | AISI304

A2

AISI 304

KULMALEVYT RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ ULKORAKENTAMINEN Ruostumaton teräs A2 | AISI304 ulkokäyttöön käyttöluokissa 1, 2 ja 3 sekä erinomaiseen kestävyyteen.

MONIPUOLINEN KIINNITYS Kiinnitys ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla nauloilla ja ankkureilla. Reikien koko ja järjestely on suunniteltu optimaaliseen käyttöön kaikissa tilanteissa.

OMINAISUUDET FOKUS

ulkokäyttö

KORKEUS

70 - 100 mm

PAKSUUS

2,0 | 2,5 mm

KIINNIKKEET

LBAI, SCA A2, SKR-E, AB1 A4

MATERIAALI Ruostumaton teräs A2 | AISI304.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuu käyttöluokkiin 1, 2 ja 3 • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

346 | WBR A2 | AISI304 | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KOODIT JA MITAT WBR A2 70-90-100

A2

AISI 304

H

H

H

1

P

KOODI

1 AI7055

B

P

2

B

P

3

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

55

70

70

2,0

14

2

100

2 AI9065

65

90

90

2,5

16

2

100

3 AI10090

90

105

105

2,5

26

4

50

A4

LBAI A4 | AISI316 KOODI

AISI 316

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

4

50

40

LBAI450

d1

kpl L 250

A2

SCA A2 | AISI304 KOODI SCA4550

AISI 304

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

4,5

50

30

TX

d1

kpl L

TX20

200

SKR EVO KOODI SKREVO1080

d1

L

SW

[mm]

[mm]

[mm]

10

80

16

d1

kpl L 50

A4

AB1 A4 | AISI316 KOODI AB11092A4

COATING

AISI 316

d

L

SW

[mm]

[mm]

[mm]

M10

92

17

kpl

d L

50

ERINOMAINEN KESTÄVYYS Ruostumattoman teräksen A2 | AISI304 ja vastaavien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ansiosta kulmalevyt ovat ihanteelliset ulkokäyttöön.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WBR A2 | AISI304 | 347


WKR

ETA

VAHVISTETUT KULMALEVYT TALOILLE LUJUUS Vahvistettu pohja ja tasapaksuus hyvän veto- ja kallistuslujuuden varmistamiseksi.

MONIPUOLINEN KIINNITYS Kiinnitys voidaan tehdä ruuveilla, nauloilla ja ankkureilla. Reikien koko ja järjestely on suunniteltu optimaaliseen käyttöön kaikissa tilanteissa.

SOIKEA REIKÄ Kiinnitys maahan ruuveilla tai ankkureilla. Alustassa oleva soikea aukko sallii laajan harkintavallan kiinnittämisessä.

OMINAISUUDET FOKUS

vetoliitos

KORKEUS

95 - 285 mm

PAKSUUS

3,0 | 3,5 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- ja puu-puu-liitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • rankarakenteet (platform frame) • puupohjaiset levyt

348 | WKR | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


VAHVIKE Tukijalan erityinen geometria takaa paremman veto- ja kallistuslujuuden. Kulmalevy tukee myös seinää, mikä auttaa pitämään sen pystyasennossa.

VETO Ihanteellinen yleisimpiin liitoksiin ja kaikkiin sovelluksiin, jotka edellyttävät tavallisia vetolujuusarvoja.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WKR | 349


KOODIT JA MITAT WKR 3,5 mm

DD11 GALV

H

H

H

1

P

2

B

KOODI

P

3

B

P

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

nv Ø14

nH Ø12,5

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WKR095

65

85

95

3,5

13

1

-

1

25

2

WKR135

65

85

135

3,5

18

1

1

1

25

3

WKR285

65

85

285

3,5

30

1

3

1

25

WKR 3 mm

S250 GALV

H

H H

1

P

KOODI

2

B

P

3

B

P

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

n Ø13,5

nv Ø13,5 nH Ø13,5

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WKR09530

65

88

95

3

11

1

1

-

1

25

2

WKR13530

65

88

135

3

16

1

2

1

1

25

3

WKR28530

65

88

285

3

30

1

4

3

1

25

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS WKR: teräs DD11 galvaanisella sinkityksellä. WKR 3 mm: teräs S250GD+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1

F1 F5

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset • Puu-betoni-liitokset • Puu-teräs-liitokset

350 | WKR | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

F4


MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

VGS

täyskierreruuvi

11

564

SKR

ruuvattava ankkuri

10

488

M10 - M12

517

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS

1

3

2

4

KIINNITYS PYLVÄÄSEEN

KIINNITYS PALKKIIN

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ KOODI

OMINAISARVOT KIINNITYS PYLVÄÄSEEN

kiinnitys reiät Ø5 tyyppi

6

5

R1,k

ØxL

nv

R1,k timber

R1,k steel

Bolt1(1)

[mm]

kpl

[kN]

[kN]

kt//

3

5,6

10,1

1,44

1 WKR095

naulat LBA

Ø4,0 x 60

2 WKR135

naulat LBA

Ø4,0 x 60

8

15,0

10,1

1,44

3 WKR285

naulat LBA

Ø4,0 x 60

17

31,8

10,1

1,44

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ KOODI

OMINAISARVOT KIINNITYS PALKKIIN

kiinnitys reiät Ø5

tyyppi

R4/5,k*

R1,k

ØxL

nv

R1,k timber

R1,k steel

Bolt1(1)

R4/5,k timber

R4/5,k steel

[mm]

kpl

[kN]

[kN]

kt//

[kN]

[kN]

Bolt4/5(1) kt ⊥

kt//

4 WKR095

naulat LBA

Ø4,0 x 60

8

15,0

10,1

1,44

9,05

9,95

0,70

0,38

5 WKR135

naulat LBA

Ø4,0 x 60

13

24,4

10,1

1,44

9,49

9,97

0,69

0,34

6 WKR285

naulat LBA

Ø4,0 x 60

17

31,8

10,1

1,44

-

-

-

-

* 2 kulmalevyä liitäntää kohti

HUOMAUTUKSET ja YLEISET PERIAATTEET: katso sivu 345.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WKR | 351


WZU

ETA

KULMALEVY VETOVOIMILLE TÄYDELLINEN VALIKOIMA Saatavana eri paksuuksilla. Käytä aluslevyn kanssa tai ilman sitä kuormituksesta riippuen.

SERTIFIOITU LUJUUS Vetolujuusarvot sertiioitu CE-merkinnällä ETA:n mukaisesti.

RUNKORAKENTEET Ihanteellinen kiinnittämään runkorakenteiden puuosat betoniin.

OMINAISUUDET FOKUS

timber frame -runkorakenteiden kiinnitys

KORKEUS

90 - 480 mm

PAKSUUS

2,0 - 4,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-betoni- ja puu-puu-vetoliitokset puulevyjä ja -palkkeja varten • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • rankarakenteet (platform frame) • puupohjaiset levyt

352 | WZU | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


TIMBER FRAME Pystylaipan pienennetty leveys (40 mm) helpottaa asennusta runkopaneelien pystysuoriin osiin.

VETO Pakkauksessa olevan aluslevyn ansiosta WZU STRONG takaa erinomaiset vetolujuusarvot. ETA:n mukaisesti varmennetut arvot.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WZU | 353


KOODIT JA MITAT WZU 90 / 155

S250 GALV

H

H

B

P 1

2 KOODI

P

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

1

WZU090

40

35

90

3,0

11

1

100

2

WZU155

40

50

155

3,0

14

3

100

WZU 200 / 300 / 400

S250 GALV

H

H

H

H

H

H

H P

B

1

B

P

P

2 KOODI

B

3

P

B

B

P

4

5

P 6

B

P

B

7

B

P

H

s

n Ø5

n Ø14

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

200

2,0

19

1

100

1

WZU2002

40

40

2

WZU3002

40

40

300

2,0

25

1

50

3

WZU4002

40

40

400

2,0

34

1

50

4

WZU2004

40

40

200

4,0

19

1

50

5

WZU3004

40

40

300

4,0

25

1

50

6

WZU4004

40

40

400

4,0

34

1

25

7

WZUW

40

43

10

-

-

1

50

354 | WZU | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KOODIT JA MITAT WZU STRONG

S250 GALV

H H H

P

P 1 KOODI

B

2

B

P

3

B

P

H

s

n Ø5

n Ø13

n Ø18

n Ø22

B aluslevy*

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WZU342

40

182

340

2,0

39

1

-

-

160 x 50 x 15 Ø12,5

10

2

WZU422

60

222

420

2,0

79

-

1

-

200 x 60 x 20 Ø16,5

10

3

WZU482

60

123

480

2,5

72

-

-

1

115 x 70 x 20 Ø20,5

10

* Aluslevy sisältyy pakkaukseen

ASENNUS Kiinnitys betoniin kierretangoilla ja kemiallisella ankkurilla.

01

02

03

04

05

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WZU | 355


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-VETOLIITOS WZU 200/300/400 ALUSLEVYLLÄ*

1

2

3

4

5

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

KOODI

1

2

3

4

5

6

WZU2002 WZUW-aluslevyllä

WZU3002 WZUW-aluslevyllä

WZU4002 WZUW-aluslevyllä

WZU2004 WZUW-aluslevyllä

WZU3004 WZUW-aluslevyllä

WZU4004 WZUW-aluslevyllä

OMINAISARVOT

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit naulat LBA LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

kpl

Ø5,0 x 40

R1,K PUU

R1,K TERÄS

R1,k timber

R1,k steel

[kN]

10

19,3 15,7

Ø5,0 x 50

19,3

Ø4,0 x 40

18,8

Ø4,0 x 60 Ø5,0 x 40

12

23,2 18,8

Ø5,0 x 50

23,2

Ø4,0 x 40

18,8

Ø4,0 x 60 Ø5,0 x 40

12

23,2 18,8

Ø5,0 x 50

23,2

Ø4,0 x 40

22,0

Ø4,0 x 60 Ø5,0 x 40

14

27,0 22,0

Ø5,0 x 50

27,0

Ø4,0 x 40

31,4

Ø4,0 x 60 Ø5,0 x 40

20

38,6 31,4

R1,d uncracked (1) VIN-FIX PRO ØxL

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

11,6

γM,0

M12 x 180

8,8

11,6

γM,0

M12 x 180

8,8

11,6

γM,0

M12 x 180

8,8

23,1

γM,0

M12 x 180

7,0

23,1

γM,0

M12 x 180

7,0

23,1

γM,0

M12 x 180

7,0

38,6

Ø5,0 x 50 Ø4,0 x 40

31,4

Ø4,0 x 60

38,6

Ø5,0 x 40

R1,d BETONI

15,7

Ø4,0 x 40 Ø4,0 x 60

6

20

Ø5,0 x 50

* Aluslevy tilattava erikseen

356 | WZU | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

31,4 38,6


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-VETOLIITOS WZU STRONG ALUSLEVYLLÄ*

1

2

3

KIINNITYSTEN LUKUMÄÄRÄ

KOODI

kiinnikkeet reiät Ø5 tyyppi

naulat LBA WZU342

1

LBS-ruuvit naulat LBA WZU422

2

LBS-ruuvit naulat LBA WZU482

3

OMINAISARVOT

LBS-ruuvit

ØxL

nv

[mm]

kpl

Ø 5,0 x 40

R1,K TERÄS

R1,k timber

R1,k steel

[kN]

12

23,2 18,8

Ø 5,0 x 50

23,2

Ø 4,0 x 40

23,6

Ø 4,0 x 60 Ø 5,0 x 40

15

29,0 23,6 31,4

Ø 4,0 x 60

38,6

Ø 5,0 x 50

R1,d uncracked (1) VIN-FIX PRO Ø x L, cl.5.8

[kN]

γsteel

[mm]

[kN]

11,60

γM,0

M12 x 180

23,2

17,30

γM,0

M16 x 190

29,1

21,70

γM,0

M20 x 240

37,9

29,0

Ø 5,0 x 50 Ø 4,0 x 40 Ø 5,0 x 40

R1,d BETONI

18,8

Ø 4,0 x 40 Ø 4,0 x 60

R1,K PUU

20

31,4 38,6

* Aluslevy sisältyy pakkaukseen

HUOMAUTUKSET: (1)

YLEISET PERIAATTEET: .

Esileikatut kierretangot INA, joissa on mutteri ja aluslevy

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

Rk, timber kmod γM Rk, steel γsteel Rd, concrete

Kertoimet γsteel, γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Laskentavaiheessa otettiin huomioon puuelementtien tiheys ρk=350 kg/m3 ja betoni C25/30 lujitekerroksella, vähimmäispaksuus 240 mm, ilman etäisyyttä reunasta. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Lujuusarvot pätevät taulukossa määriteltyihin laskelmaoletuksiin; on tarkistettava erilaiset rajaolosuhteet (esim. vähimmäisetäisyydet reunoista).

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WZU | 357


WKF

ETA

KULMALEVYT JULKISIVUIHIN CE-MERKINTÄ Ihanteellinen uusien tai kunnostettujen julkisivujen eristämiseen. ETA:n mukaisesti varmennetut CE-arvot.

ERIKOISTERÄS Erittäin luja teräs S350 takaa korkean taivutuslujuuden.

VANKKA Vahvistukset, jotka on suunniteltu varmistamaan korkea jäykkyys. Asennus on yksinkertainen ja nopea.

OMINAISUUDET FOKUS

julkisivun listojen kiinnitys

KORKEUS

120 - 200 mm

PAKSUUS

2,5 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Sekundääristen puuelementtien liitokset, joilla on pinnoituksen tukitoiminto • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

358 | WKF | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KOODIT JA MITAT

S350 GALV

P

1

KOODI

B

2

B

P

3

P

H

H

H

H

H

B

4

P

B

5

B

P

B

P

H

s

n Ø5

n Ø8,5

n ØV

n ØH

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

120

2,5

8

1

1 - Ø8,5 x 41,5

2 - Ø8,5 x 16,5

100

1

WKF120

60

54

kpl

2

WKF140

60

54

140

2,5

8

1

1 - Ø8,5 x 41,5

2 - Ø8,5 x 16,5

100

3

WKF160

60

54

160

2,5

8

1

1 - Ø8,5 x 41,5

2 - Ø8,5 x 16,5

100

4

WKF180

60

54

180

2,5

8

1

1 - Ø8,5 x 41,5

2 - Ø8,5 x 16,5

100

5

WKF200

60

54

200

2,5

8

1

1 - Ø8,5 x 41,5

2 - Ø8,5 x 16,5

100

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

LBS

ruuvi levyille

5

552

SKR

ruuvattava ankkuri

10

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M8

511

4

548

LÄMMÖNERITYS Kiinnittää puurungon seinään, jolloin voidaan luoda tilaa puuelementtien lämpöeristykselle ja vesitiiviille kalvolle, jossa on metallikannattimet.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WKF | 359


WBO - WVS - WHO

ETA

ERI KULMAPROFIILIT MITAT Ihanteelliset geometriat erilaisiin sovelluksiin.

SERTIFIKAATTI Käyttöönsoveltuvuus taataan CE-merkinnällä ETA:n mukaisesti.

OMINAISUUDET FOKUS

monipuolinen kiinnitys

KORKEUS

40 - 200 mm

PAKSUUS

2,0 - 4,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu- ja puu-betoni-liitokset massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt

360 | WBO - WVS - WHO | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KOODIT JA MITAT WBO 70 - 90 - 100

S250 GALV

H H H

1

P

B

2

KOODI

P

B

P

3

B

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

n Ø13

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WBO070

55

70

70

2,0

16

2

-

100

2

WBO090

65

90

90

2,5

20

5

-

100

3

WBO100

90

100

100

3,0

28

6

2

50

WBO 50 - 60 - 90

S250 GALV

H H

H

1

P

B

2

KOODI

P

P

B

B

3

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

1

WBO5040

40

50

50

2,5

8

2

150

2

WBO6045

45

60

60

2,5

12

2

50

3

WBO9040

40

90

90

3,0

16

4

100

WBO 135°

S250 GALV

H H

135° 135°

P

1

KOODI

P

B

B

2

B

P

H

s

n Ø5

n Ø11

n Ø13

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WBO13509

65

90

90

2,5

20

5

-

100

2

WBO13510

90

100

100

3,0

28

6

2

40

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WBO - WVS - WHO | 361


KOODIT JA MITAT WVS 80 - 120

S250 GALV

H H

1

P

2

B

KOODI

P

B

B

P

H

s

n Ø5

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

1

WVS8060

55

60

80

2,0

15

-

100

2

WVS12060

55

60

120

2,0

15

-

100

WVS 90

S250 GALV

H

H

1

P

2

B

KOODI

H

B

P

3

B

P

B

P

H

s

n Ø5

n Ø13

n Øv

n ØH

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

50

50

90

3,0

10

3

-

-

1

WVS9050

2

WVS9060

60

60

90

2,5

9

-

1 - Ø5 x 30

1 - Ø10 x 30

3

WVS9080

80

50

90

3,0

16

5

-

-

kpl

100 -

100 100

WHO 40 - 60

S250 GALV

1

P KOODI

H

H

H

2

B

B

P

P

3

B

B

P

H

s

n Ø5

nV Ø5

nH Ø5

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

40

40

40

2,0

8

4

4

-

200

1

WHO4040

2

WHO4060

60

40

40

2,0

12

6

6

-

150

3

WHO6040

40

60

60

2,0

12

6

6

-

150

362 | WBO - WVS - WHO | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


WHO 120 - 160 - 200

S250 GALV

H

H H

P

1

B

KOODI

2

P

P

3

B

B

B

P

H

s

n Ø5

nV Ø5

nH Ø5

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

kpl

1

WHO12040

40

95

120

3,0

16

10

6

-

100

2

WHO16060

60

80

160

4,0

15

8

7

-

50

3

WHO200100

100

100

200

2,5

75

50

25

-

25

WHO A2 | AISI304 - LBV A2 | AISI304

A2

AISI 304

H

1

P

KOODI

2

B

B

P

B

P

H

s

n Ø4,5

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

1

WHOI1540

15

40

40

1,75

4

50

2

LBVI15100

15

100

-

1,75

4

50

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | WBO - WVS - WHO | 363


LOG LOG HOUSEN KULMALEVY TEHOKAS Erikoisgeometriansa ansiosta tukee puun hygrometrisiä muodonmuutoksia.

RUNKORAKENTEET Ihanteelliset versiot puurakenteiden kiinnittämiseksi horisontaalisiin puulohkoihin (LOG210).

PALKIT Ihanteellinen versio puupalkkien kiinnittämiseen horisontaalisiin puulohkoihin (LOG250).

C H

KOODIT JA MITAT

C H

KOODI

B

P

H

C

s

n Ø5

n Ø8,5

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

kpl

1

LOG210

40

65

78

210

2

9

-

25

2

LOG250

40

52

125

250

2

8

1

25

1

P

B

2

P

B

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-liitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • runkorakenne (platform frame) • puupohjaiset levyt • Log House ja Blockbau -järjestelmät

364 | LOG | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


SPU

ETA

ANKKURILEVY UNI PALKEILLE SAHATAVARA-SAHATAVARA Ihanteellinen palkkien kiinnittämiseen telakointipalkkeihin. Kullekin liitokselle suositellaan kahta ankkuria.

SERTIFIKAATTI Käyttöönsoveltuvuus taataan CE-merkinnällä ETA:n mukaisesti.

KOODIT JA MITAT KOODI

B

L

B

s

n Ø5

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

SPU170

170

36

2

9

100

SPU210

210

36

2

13

100

SPU250

250

36

2

17

100

L

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-liitokset • massiivipuu ja liimapuu Kattojen ja pergoloiden rakentaminen

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | SPU | 365


PALKKIKENGÄT VALIKOIMA

BSAS

BSAG

BSAD

BSIS

BSA - palkkikengät ulkosiivillä

BSIG

BSI - palkkikenkä sisäsiivillä

KÄYTTÖTARKOITUKSET Lujuusarvot riippuvat asennuksesta ja tukityypistä. Tärkeimmät koniguraatiot ovat:

SAHATAVARA-SAHATAVARA palkki-palkki

Kenkä voidaan liittää palkkeihin, jotka on järjestetty tasoon tai kallistetuiksi. Kenkään voi kohdistua yhdistettyä kuormitusta.

SAHATAVARA-BETONI

palkki-pilari

palkki-seinä

PUU-OBS

palkki-palkki

palkki-seinä Fv Flat

Fup

ASENNUS - VÄHIMMÄISETÄISYYDET SAHATAVARA-SAHATAVARA

Ensimmäinen liitin - palkin ulkosyrjä

a4,c [mm]

≥ 5d

naula LBA Ø4

ruuvi LBS Ø5

≥ 20

≥ 25

a4,c

a4,c

PUU-CLS Ø8

ankkuri VIN-FIX PRO Ø10 Ø12

Tuen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

Reiän läpimitta betonissa

d0

[mm]

10

12

14

Kiristysmomentti

Tinst

[Nm]

10

20

40

hef + 30 mm ≥ 100

366 | PALKKIKENGÄT | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

hmin hef

a4,c


ASENNUS - KIINNITTIMET SAHATAVARA-SAHATAVARA

BSAS

BSIS

primääripalkki (nH)

sekundääripalkki (nJ)

OSITTAINEN NAULAUS

naulat nH sijoitettu kengän sivulaippaa lähinnä olevaan pylvääseen

naulat nJ järjestetty vuorotellen

TÄYDELLINEN NAULAUS +

naulat nH kaikissa rei’issä

naulat nJ kaikissa rei'issä

PUU-PUU | suuri koko

BSIG

BSAG

primääripalkki (nH)

sekundääripalkki (nJ)

OSITTAINEN NAULAUS

naulat nH sijoitettu kengän sivulaippaa lähinnä olevaan pylvääseen

( )

naulat nJ järjestetty vuorotellen, välttäen punaisella merkittyjä reikiä

TÄYDELLINEN NAULAUS +

naulat nH kaikissa rei’issä

( )

naulat nJ kaikissa rei'issä, välttäen punaisella merkittyjä reikiä

SAHATAVARA-BETONI

BSAS

ANKKUREIDEN KIINNITYS nBOLT

BSAG

primääripalkki (nH)

sekundääripalkki (nJ)

ankkurit nbolt on sijoitettava symmetrisesti pystyakseliin nähden. Vähintään kaksi ankkuria on aina sijoitettava kahteen yläreikään

naulat nJ sijoitettuna edellä esitettyjen täydellisen naulauksen kaavioiden mukaan

ASENNUS - SUOSITELLUT MITAT SEKUNDÄÄRIPALKKI

bJ naula LBA Ø4

Korkeus sekundääripalkki

hJMIN

[mm]

hJMAX [mm]

ruuvi LBS Ø5

H + 12 mm

H + 17 mm

hJ

H

1,5H

B

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | PALKKIKENGÄT | 367


BSA

ETA

METALLISET PALKKIKENGÄT ULKOSIIVILLÄ NOPEUS Standardoitu, sertiioitu, nopea ja taloudellinen järjestelmä.

KAKSISUUNTAINEN TAIVUTUS Mahdollisuus kiinnittää palkki kaksisuuntaiseen taivutukseen, eli käännettynä sen akseliin nähden.

PUU JA BETONI Sopii käytettäväksi sekä puussa että betonissa.

OMINAISUUDET FOKUS

näkyvät liitokset

MITAT

vähintään 40 x 110 mm, enintään 200 x 240 mm

PAKSUUS

2,0 | 2,5 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu- ja puu-betonileikkausliitokset, sekä suorassa kulmassa että kaksisuuntaisessa taivutuksessa • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

368 | BSA | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


WOOD TRUSSES Ihanteellinen myös TRUSS:in ja RAFTER:in kiinnitykseen pienennetyssä poikkileikkauksessa. Sertiioidut arvot myös TIMBER STUD:in suoralle kiinnittämiselle OSB-levyihin.

I-JOIST Hyväksytyt versiot OSB-levyjen suoraa kiinnittämistä, ”I”-palkkien liittämistä ja puu-betoni-liitoksia varten.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | BSA | 369


KOODIT JA MITAT BSAS - sileä KOODI

S250

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

BSAS40110

40

110

2,0

BSAS46117

46

117

2,0

BSAS46137

46

137

2,0

BSAS46207

46

207

2,0

-

25

BSAS5070

50

70

2,0

-

50

BSAS51105

51

105

2,0

50

BSAS51135

51

135

2,0

50

BSAS60100

60

100

2,0

50

BSAS64128

64

128

2,0

50

BSAS64158

64

158

2,0

50

BSAS70125

70

125

2,0

50

BSAS70155

70

155

2,0

BSAS7690

76

90

2,0

GALV

kpl

39

43 50 -

50 H

50

80

B

50 -

50

BSAS76152

76

152

2,0

50

BSAS80120

80

120

2,0

50

BSAS80140

80

140

2,0

50

BSAS80150

80

150

2,0

50

BSAS80180

80

180

2,0

25

BSAS80210

80

210

2,0

50

BSAS90145

90

145

2,0

BSAS92184

92

184

2,0

-

25

BSAS10090

100

90

2,0

-

50

BSAS100120

100

120

2,0

-

50

BSAS100140

100

140

2,0

50

50

BSAS100160

100

160

2,0

BSAS100170

100

170

2,0

25

BSAS100200

100

200

2,0

25

BSAS120120

120

120

2,0

25

BSAS120160

120

160

2,0

50

BSAS120190

120

190

2,0

25

BSAS140140

140

140

2,0

BSAS140160

140

160

2,0

BSAS140180

140

180

2,0

-

50

25 -

25 25

BSAD- 2 kappaletta KOODI

S250

B

H

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

BSAD25100

25

100

2,0

-

25

BSAD25140

25

140

2,0

-

25

BSAD25180

25

180

2,0

-

25

42

GALV

H

80

370 | BSA | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

42

B


KOODIT JA MITAT BSAG - suuri koko KOODI

S250

B

H

s

[mm]

[mm]

[mm]

BSAG100240

100

240

2,5

20

100

280

2,5

20

BSAG120240

120

240

2,5

20

BSAG120280

120

280

2,5

20

BSAG140240

140

240

2,5

20

BSAG140280

140

280

2,5

20

BSAG160160

160

160

2,5

15

BSAG160200

160

200

2,5

15

BSAG160240

160

240

2,5

15

BSAG160280

160

280

2,5

15

BSAG160320

160

320

2,5

15

BSAG180220

180

220

2,5

10

BSAG180280

180

280

2,5

10

BSAG200200

200

200

2,5

10

BSAG200240

200

240

2,5

10

BSA: hiiliteräs S250GD+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

41 61

BSAG100280

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

GALV

kpl

H

B

KUORMITUKSET Fv Flat

KÄYTTÖKOHTEET • • • •

Puu-puu-liitokset Puu-OSB-liitokset (BSAS) Puu-betoni-liitokset Puu-teräs-liitokset

Fup

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvit levyille

5

552

AB1

mekaaninen ankkuri

M8 - M10 -M12

494

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M8 - M10 -M12

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M8 - M10 -M12

517

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | BSA | 371


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS OSITTAINEN/TÄYDELLINEN NAULAUS(1) Fv

Fv

Flat H

B

BSAS - SILEÄ

OSITTAINEN NAULAUS kiinnitysten lukumäärä

TÄYDELLINEN NAULAUS

ominaisarvot

kiinnitysten lukumäärä

ominaisarvot

B

H

naulat LBA

nH(2)

nJ(3)

Rv,k

Rlat,k

nH(2)

nJ(3)

Rv,k

Rlat,k

[mm]

[mm]

d x L [mm]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

40 *

110

Ø4 x 40

8

4

8,7

1,9

-

-

-

-

46 *

117

Ø4 x 40

8

4

9,0

2,1

-

-

-

-

46 *

137

Ø4 x 40

10

6

11,8

2,4

-

-

-

-

46 *

207

Ø4 x 40

14

8

16,9

2,9

-

-

-

-

50 *

70

Ø4 x 40

4

2

3,6

1,3

-

-

-

-

51 *

105

Ø4 x 40

8

4

8,1

2,3

-

-

-

-

51 *

135

Ø4 x 40

10

6

11,5

2,6

-

-

-

-

60

100

Ø4 x 40

8

4

7,6

2,6

14

8

13,0

4,9

64

128

Ø4 x 40

10

6

10,9

3,6

18

10

19,2

5,9

64

158

Ø4 x 40

12

6

15,0

3,6

22

12

26,3

6,7

70

125

Ø4 x 40

10

6

10,5

3,7

18

10

18,6

6,2

70

155

Ø4 x 40

12

6

15,0

3,8

22

12

26,3

7,1

76

90

Ø4 x 40

6

4

5,9

2,9

12

6

10,4

4,4

76

152

Ø4 x 40

12

6

15,0

3,9

22

12

26,3

7,4

80

120

Ø4 x 40

10

6

9,9

4,0

18

10

17,5

6,6

80

140

Ø4 x 40

10

6

12,3

4,0

20

10

22,5

6,7

80

150

Ø4 x 40

12

6

14,8

4,0

22

12

26,3

7,6

80

180

Ø4 x 40

14

8

18,8

4,8

26

14

30,0

8,4

80

210

Ø4 x 40

16

8

18,8

4,8

30

16

33,8

9,1

90

145

Ø4 x 40

12

6

14,2

4,2

22

12

25,7

8,0

92

184

Ø4 x 40

14

8

18,8

5,2

26

14

30,0

9,0

100

90

Ø4 x 60

6

4

8,7

4,8

12

6

15,2

7,2

100

120

Ø4 x 60

10

6

15,3

7,0

18

10

27,1

11,7

100

140

Ø4 x 60

12

6

18,9

6,5

22

12

33,1

12,3

100

160

Ø4 x 60

12

6

18,9

6,5

22

12

33,1

12,3

100

170

Ø4 x 60

14

8

23,6

7,7

26

14

37,8

13,5

100

200

Ø4 x 60

16

8

23,6

7,7

30

16

42,5

14,6

120

120

Ø4 x 60

10

6

15,3

7,0

18

10

27,1

11,7

120

160

Ø4 x 60

14

8

23,6

8,5

26

14

37,8

14,9

120

190

Ø4 x 60

16

8

23,6

8,5

30

16

42,5

16,2

140

140

Ø4 x 60

12

6

18,9

7,4

22

12

33,1

14,3

140

160

Ø4 x 60

14

8

23,6

9,1

26

14

37,8

16,0

140

180

Ø4 x 60

16

8

23,6

9,1

30

16

42,5

17,5

* Ei ole mahdollista naulata kokonaan

372 | BSA | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS OSITTAINEN/TÄYDELLINEN NAULAUS(1) BSAG - SUURI KOKO

OSITTAINEN NAULAUS kiinnitysten lukumäärä

TÄYDELLINEN NAULAUS

ominaisarvot

kiinnitysten lukumäärä

ominaisarvot

B

H

naulat LBA

nH(2)

nJ(3)

Rv,k

Rlat,k

nH(2)

nJ(3)

Rv,k

Rlat,k

[mm]

[mm]

d x L [mm]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

100

240

Ø4 x 60

24

16

40,7

10,7

46

30

75,6

19,9

100

280

Ø4 x 60

28

18

47,3

10,8

54

34

85,1

20,3

120

240

Ø4 x 60

24

16

40,7

12,3

46

30

75,6

22,9

120

280

Ø4 x 60

28

18

47,3

12,6

54

34

85,1

23,5

140

240

Ø4 x 60

24

16

40,7

13,7

46

30

75,6

25,6

140

280

Ø4 x 60

28

18

47,3

14,1

54

34

85,1

26,4

160

160

Ø4 x 60

16

10

21,2

11,1

30

18

41,6

19,9

160

200

Ø4 x 60

20

12

30,7

12,3

38

22

56,7

22,4

160

240

Ø4 x 60

24

16

40,7

15,0

46

30

75,6

27,9

160

280

Ø4 x 60

28

18

47,3

15,5

54

34

85,1

29,0

160

320

Ø4 x 60

32

20

52,0

15,9

62

38

94,6

30,0

180

220

Ø4 x 60

22

14

35,7

15,2

42

26

66,2

27,0

180

280

Ø4 x 60

28

18

47,3

16,7

54

34

85,1

31,3

200

200

Ø4 x 60

20

12

30,7

13,7

38

22

56,7

25,0

200

240

Ø4 x 60

24

16

40,7

16,9

46

30

75,6

31,3

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Osittainen tai täydellinen naulauskaavio on sivulla 367.

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti.

(2)

nH = pääpalkin kiinnitysten lukumäärä.

(3)

nJ = sekundääripalkin kiinnitysten lukumäärä.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk kmod γM

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Jos kuormitus Fv,k on yhdensuuntainen kuidun kanssa, osittainen naulaus on tarpeen. • Kun kyseessä on yhdistetty kuormitus, on suoritettava seuraavat tarkastukset:

Fv,d Rv,d

2

+

Flat,d Rlat,d

2

≥ 1

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | BSA | 373


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS KEMIALLINEN ANKKURI(1) Fv

Fv

H

B

BSAS - SILEÄ

KIINNIKKEET

OMINAISARVOT

B

H

ankkuri VIN-FIX PRO(2)

naulat LBA

Rv,k timber

Rv ,k steel

[mm]

[mm]

[nbolt - Ø x L] (3)

[nJ - Ø x L] (4)

[kN]

[kN]

40 *

110

2 - M8 x 110

4 - Ø4 x 40

11,3

10,6

46 *

137

2 - M10 x 110

6 - Ø4 x 40

15,0

13,2

51 *

105

2 - M8 x 110

4 - Ø4 x 40

11,3

10,6

51 *

135

2 - M10 x 110

6 - Ø4 x 40

15,0

13,2

60

100

2 - M8 x 110

8 - Ø4 x 40

18,8

10,6

64

128

4 - M10 x 110

10 - Ø4 x 40

22,5

26,4

64

158

4 - M10 x 110

12 - Ø4 x 40

26,3

26,4

70

125

4 - M10 x 110

10 - Ø4 x 40

22,5

26,4

70

155

4 - M10 x 110

12 - Ø4 x 40

26,3

26,4

76

152

4 - M10 x 110

12 - Ø4 x 40

26,3

26,4

80

120

4 - M10 x 110

10 - Ø4 x 40

22,5

26,4

80

140

4 - M10 x 110

10 - Ø4 x 40

22,5

26,4

80

150

4 - M10 x 110

12 - Ø4 x 40

26,3

26,4

80

180

4 - M10 x 110

14 - Ø4 x 40

30,0

26,4

80

210

4 - M10 x 110

16 - Ø4 x 40

33,8

26,4

90

145

4 - M10 x 110

12 - Ø4 x 40

26,3

26,4

100

140

4 - M10 x 110

12 - Ø4 x 60

33,1

26,4

100

170

4 - M10 x 110

14 - Ø4 x 60

37,8

26,4

100

200

4 - M10 x 110

16 - Ø4 x 60

42,6

26,4

120

120

4 - M10 x 110

10 - Ø4 x 60

28,4

26,4

120

160

4 - M10 x 110

14 - Ø4 x 60

37,8

26,4

120

190

4 - M10 x 110

16 - Ø4 x 60

42,6

26,4

140

140

2 - M10 x 110

12 - Ø4 x 60

33,1

13,2

140

180

4 - M10 x 110

16 - Ø4 x 60

42,6

26,4

* Osittainen naulaus

374 | BSA | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


STAATTISET ARVOT | PUU-BETONI-LIITOS KEMIALLINEN ANKKURI(1) BSAG - SUURI KOKO

KIINNIKKEET

OMINAISARVOT

B

H

ankkuri VIN-FIX PRO(2)

naulat LBA

[mm]

[mm]

[nbolt - Ø x L] (3)

[nJ - Ø x L] (4)

[kN]

[kN]

100

240

6 - M12 x 130

30 - Ø4 x 60

75,6

59,4

100

280

6 - M12 x 130

34 - Ø4 x 60

85,1

59,4

Rv,k timber

Rv,k steel

120

240

6 - M12 x 130

30 - Ø4 x 60

75,6

59,4

120

280

6 - M12 x 130

34 - Ø4 x 60

85,1

59,4

140

240

6 - M12 x 130

30 - Ø4 x 60

75,6

59,4

140

280

6 - M12 x 130

34 - Ø4 x 60

85,1

59,4

160

160

4 - M12 x 130

18 - Ø4 x 60

47,3

39,6

160

200

6 - M12 x 130

22 - Ø4 x 60

56,7

59,4

160

240

6 - M12 x 130

30 - Ø4 x 60

75,6

59,4

160

280

6 - M12 x 130

34 - Ø4 x 60

85,1

59,4

160

320

6 - M12 x 130

38 - Ø4 x 60

94,6

59,4

180

220

6 - M12 x 130

26 - Ø4 x 60

66,2

59,4

180

280

6 - M12 x 130

34 - Ø4 x 60

85,1

59,4

200

200

6 - M12 x 130

22 - Ø4 x 60

56,7

59,4

200

240

6 - M12 x 130

30 - Ø4 x 60

75,6

59,4

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Betonikiinnitystä varten kaksi yläreikää on aina kiinnitettävä ja ankkurit sijoitettava symmetrisesti kengän pystyakseliin nähden.

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti.

(2)

VIN-FIX PRO kemiallinen ankkuri kierretangoilla (INA-tyyppi), jonka teräsluokka on vähintään 5.8 ja jonka hef ≥ 8d.

(3)

nbolt = betonituessa olevien ankkureiden lukumäärä.

(4)

nJ = sekundääripalkin kiinnitysten lukumäärä.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo projektin lujuusarvoista puupuolella lujuusarvoista puupuolella (Rv,d timber) ja projektin lujuusarvosta teräspuolella (Rv,d steel):

Rv,d = min

Rv,k timber kmod γM Rv,k steel γsteel

γsteel oletetaan kuten γM2 Kertoimet yM, γM2 ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Kiinnitysjärjestelmän lujuusarvot ovat voimassa taulukossa määriteltyihin laskentatapauksiin.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | BSA | 375


BSI

ETA

METALLISET PALKKIKENGÄT SISÄSIIVILLÄ NOPEUS Standardoitu, sertiioitu, nopea ja taloudellinen järjestelmä.

KAKSISUUNTAINEN TAIVUTUS Mahdollisuus kiinnittää palkki kaksisuuntaiseen taivutukseen, eli käännettynä sen akseliin nähden.

ESTEETTISYYS Sisäsiipien ansiosta liitos on melkein "piilossa".

OMINAISUUDET FOKUS

näkyvät liitokset

MITAT

vähintään 40 x 110 mm, enintään 200 x 240 mm

PAKSUUS

2,0 | 2,5 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteinen rei'itetty hiiliteräslevy galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-leikkausliitokset, sekä suorassa kulmassa että kaksisuuntaisessa taivutuksessa • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

376 | BSI | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


PIILOSSA Sisäsiipien ansiosta liitos on melkein piilossa. Sekundääripalkkiin sijoitettu naulaus tekee järjestelmästä kevyen, tehokkaan ja taloudellisen.

SUURET RAKENTEET Nopea ja edullinen järjestelmä, joka mahdollistaa suurten palkkien kiinnittämisen rajoitetun paksuisilla kengillä.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | BSI | 377


KOODIT JA MITAT BSIS - sileä

S250

KOODI

B

H

s

GALV

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

BSIS40110

40

110

2,0

-

50

BSIS60100

60

100

2,0

-

50

BSIS60160

60

160

2,0

-

50

BSIS70125

70

125

2,0

-

50

BSIS80120

80

120

2,0

-

50

BSIS80150

80

150

2,0

-

50

BSIS80180

80

180

2,0

-

25

BSIS90145

90

145

2,0

-

50

BSIS10090

100

90

2,0

-

50

BSIS100120

100

120

2,0

-

50

BSIS100140

100

140

2,0

-

50

BSIS100170

100

170

2,0

-

50

BSIS100200

100

200

2,0

-

25

BSIS120120

120

120

2,0

-

25

BSIS120160

120

160

2,0

-

25

BSIS120190

120

190

2,0

-

25

BSIS140140

140

140

2,0

-

25

BSIS140180

140

180

2,0

-

25

B

H

s

42

42

H

80

B

BSIG - suuri koko KOODI

[mm]

[mm]

[mm]

BSIG120240

120

240

2,5

-

20

BSIG140240

140

240

2,5

-

20

BSIG160160

160

160

2,5

-

15

BSIG160200

160

200

2,5

-

15

BSIG180220

180

220

2,5

-

10

BSIG200200

200

200

2,5

-

10

BSIG200240

200

240

2,5

-

10

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

61

41

kpl

S250 GALV

H

B

KUORMITUKSET

BSI: hiiliteräs S250GD+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

Fv Flat

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset • Puu-OSB-liitokset (BSIS)

Fup

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

378 | BSI | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU-LIITOS OSITTAINEN/TÄYDELLINEN NAULAUS(1) Fv

Fv

Flat H

B BSIS - SILEÄ

OSITTAINEN NAULAUS kiinnitysten lukumäärä

TÄYDELLINEN NAULAUS

ominaisarvot

kiinnitysten lukumäärä

ominaisarvot

B

H

naulat LBA

nH(2)

nJ(3)

Rv,k

Rlat,k

nH(2)

nJ(3)

Rv,k

Rlat,k

[mm]

[mm]

d x L [mm]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

40 * 60 * 60 * 70 * 80 80 80 90 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140

110 100 160 125 120 150 180 145 90 120 140 170 200 120 160 190 140 180

Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 40 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60

8 8 12 10 10 12 14 12 6 10 12 14 16 10 14 16 12 16

4 4 6 6 6 6 8 6 4 6 6 8 8 6 8 8 6 8

8,7 7,6 15,0 10,5 10,4 14,8 12,8 14,2 8,7 16,5 18,9 23,6 23,6 15,6 23,6 23,6 18,9 23,6

1,9 2,6 3,4 3,7 4,0 4,0 4,8 4,2 4,8 7,7 6,5 7,7 7,7 7,0 8,5 8,5 7,4 9,1

18 22 26 22 12 16 22 26 30 18 26 30 22 30

10 12 14 12 6 10 12 14 16 10 14 16 12 16

18,3 26,3 30,0 25,7 16,8 28,4 33,1 37,8 42,5 27,5 37,8 42,5 33,1 42,5

6,7 7,6 8,4 8,0 7,2 12,5 12,3 13,5 14,6 11,7 14,9 16,2 14,3 17,5

* Ei ole mahdollista naulata kokonaan BSIG - SUURI KOKO

OSITTAINEN NAULAUS kiinnitysten lukumäärä nH(2)

nJ(3)

[mm]

naulat LBA d x L [mm]

kpl

kpl

240 240 160 200 220 200 240

Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60 Ø4 x 60

24 24 16 20 22 20 24

16 16 10 12 14 12 16

B

H

[mm] 120 140 160 160 180 200 200

TÄYDELLINEN NAULAUS

ominaisarvot

kiinnitysten lukumäärä

ominaisarvot

Rlat,k

nH(2)

nJ(3)

[kN]

[kN]

kpl

kpl

[kN]

[kN]

40,7 40,7 21,2 30,7 35,7 30,7 40,7

12,3 13,3 11,1 12,3 15,2 13,7 16,9

46 46 30 38 42 38 46

30 30 18 22 26 22 30

75,6 75,6 41,6 56,7 66,2 56,7 75,6

22,9 25,6 19,9 22,4 27,0 25,0 31,6

Rv,k

Rv,k

Rlat,k

HUOMAUTUKSET: (1)

Osittainen tai täydellinen naulauskaavio on sivulla 367.

(2)

nH = pääpalkin kiinnitysten lukumäärä.

(3)

nJ = sekundääripalkin kiinnitysten lukumäärä.

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Jos kuormitus Fv,k on yhdensuuntainen kuidun kanssa, osittainen naulaus on tarpeen. • Kun kyseessä on yhdistetty kuormitus, on suoritettava seuraavat tarkastukset:

Fv,d Rv,d

2

+

Flat,d Rlat,d

2

≥ 1

Rk kmod γM

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | BSI | 379


LBV

EN 14545

NAULAUSLEVYT LAAJA VALIKOIMA Saatavana monenkokoisina, ja ne on suunniteltu täyttämään kaikki suunnittelu- ja rakennustarpeet isojen ja pienien palkkien yksinkertaisista liitoksista tärkeimpiin kerrosten ja välikerrosten välisiin yhteyksiin.

KÄYTTÖVALMIIT Muodot täyttävät kaikki yleisimmät asennusajat. Erinomainen vastine rahalle.

tarpeet

ja

minimoivat

vaativat

vetolujuutta.

SERTIFIOIDUT Ihanteellinen rakenteellisiin liitoksiin, jotka CE-merkinnän takaama geometria ja materiaali.

OMINAISUUDET FOKUS

vetoliitos

KORKEUS

120 - 1200 mm

PAKSUUS

1,5 - 2,5 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS

MATERIAALI Rei’itetyt hiiliteräslevyt galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-liitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

380 | LBV | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


VETO Muodot ja koot yleisimmille puuelementtien välisille liitoksille ja kaikille vetolujuusarvoja vaativille sovelluksille. 1200 mm:n versiot ihanteellisia rakenteellisiin liitoksiin.

SAHATAVARA-SAHATAVARA Ihanteellinen ratkaisu erityistilanteisiin, joissa vetovoimat on siirrettävä puuelementtien, kuten palkkien, rakennelevyjen ja pinnoitteiden välillä.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | LBV | 381


KOODIT JA MITAT LBV 1,5 mm

S250

KOODI

B

H

n Ø5

s

GALV

kpl

[mm]

[mm]

kpl

[mm]

LBV60600

60

600

75

1,5

10

LBV60800

60

800

100

1,5

10

LBV80600

80

600

105

1,5

10

LBV80800

80

800

140

1,5

10

LBV100800

100

800

180

1,5

10

H

B

LBV 2,0 mm

S250

KOODI

B

H

n Ø5

s

[mm]

[mm]

kpl

[mm]

LBV40120

40

120

9

2,0

200

LBV40160

40

160

12

2,0

50

LBV60140

60

140

18

2,0

50

LBV60200

60

200

25

2,0

100

GALV

kpl

LBV60240

60

240

30

2,0

100

LBV80200

80

200

35

2,0

50

LBV80240

80

240

42

2,0

50

LBV80300

80

300

53

2,0

50

LBV100140

100

140

32

2,0

50

LBV100200

100

200

45

2,0

50

LBV100240

100

240

54

2,0

50

LBV100300

100

300

68

2,0

50

LBV100400

100

400

90

2,0

20

LBV100500

100

500

112

2,0

20

LBV120200

120

200

55

2,0

50

LBV120240

120

240

66

2,0

50

LBV120300

120

300

83

2,0

50

LBV140400

140

400

130

2,0

15

LBV160400

160

400

150

2,0

15

LBV200300

200

300

142

2,0

15

B

H

n Ø5

s

kpl

[mm]

[mm]

kpl

[mm]

H B

LBV 2,0 x 1200 mm KOODI

S250

LBV401200

40

1200

90

2,0

20

LBV601200

60

1200

150

2,0

20

LBV801200

80

1200

210

2,0

20

LBV1001200

100

1200

270

2,0

10

LBV1201200

120

1200

330

2,0

10

LBV1401200

140

1200

390

2,0

10

LBV1601200

160

1200

450

2,0

10

LBV1801200

180

1200

510

2,0

10

LBV2001200

200

1200

570

2,0

5

LBV2201200

220

1200

630

2,0

5

LBV2401200

240

1200

690

2,0

5

LBV2601200

260

1200

750

2,0

5

LBV2801200

280

1200

810

2,0

5

LBV3001200

300

1200

870

2,0

5

LBV4001200

400

1200

1170

2,0

5

382 | LBV | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

GALV

H

B


MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KÄYTTÖKOHTEET

LBV: hiiliteräs S250GD+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

• Puu-puu-liitokset

KUORMITUKSET F1

F1

F2

F3

F2

F3

F2,3

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | LBV | 383


GEOMETRIA 10 10

10 10 10

10 20

20

20

20 H

nettopinta-ala

B

B

reiät nettopinta-ala

B

reiät nettopinta-ala

B

reiät nettopinta-ala

[mm]

kpl

[mm]

kpl

[mm]

kpl

40 60 80 100 120

2 3 4 5 6

140 160 180 200 220

7 8 9 10 11

240 260 280 300 400

12 13 14 15 20

ASENNUS PUU - VÄHIMMÄISETÄISYYDET

F a4,c

a4,t

a4,c

F

a3,t

a3,c

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 0°

ankkurinaula

ruuvi

LBA Ø4

LBS Ø5

Sivuliitin - kuormittamaton reuna

a4,c [mm]

≥ 20

≥ 25

Liitin - kuormitettu pää

a3,t [mm]

≥ 60

≥ 75

ankkurinaula

ruuvi

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 90°

LBA Ø4

LBS Ø5

Sivuliitin - kuormitettu reuna

a4,t [mm]

≥ 28

≥ 50

Sivuliitin - kuormittamaton reuna

a4,c [mm]

≥ 20

≥ 25

Liitin - kuormittamaton pää

a3,c [mm]

≥ 40

≥ 50

384 | LBV | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU VETOLIITOS JÄRJESTELMÄN LUJUUS Järjestelmän vetolujuus R1,d on pienin arvo levyn puolen vetolujuuden Rax,d ja kiinnitykseen käytettyjen liittimien leikkauslujuuden ntot · Rv,d välillä. Jos liittimet on sijoitettu useille peräkkäisille riveille ja kuorman suunta on syiden suuntainen, on sovellettava seuraavaa mitoituskriteeriä.

R1,d = min

Rax,d ∑ ni

mik Rv,d

k=

0,85

LBA Ø = 4

0,75

LBA Ø = 5

F1

Jossa mi on syysuunnan suuntaisten liittimien rivien lukumäärä ja ni on yhtä suuri kuin samalle riville sijoitettujen liittimien lukumäärä.

LEVY - VETOLUJUUS OMINAISARVOT tyyppi

LBV 1,5 mm

LBV 2,0 mm

B

s

reiät nettopinta-ala

Rax,k

[mm]

[mm]

kpl

[kN] 20,0

60

1,5

3

80

1,5

4

26,7

100

1,5

5

33,4

40

2,0

2

17,8

60

2,0

3

26,7

80

2,0

4

35,6

100

2,0

5

44,6

120

2,0

6

53,5

140

2,0

7

62,4

160

2,0

8

71,3 80,2

180

2,0

9

200

2,0

10

89,1

220

2,0

11

98,0

240

2,0

12

106,9

260

2,0

13

115,8 124,7

280

2,0

14

300

2,0

15

133,7

400

2,0

20

178,2

LASKENTAESIMERKKI | PUU-PUU-LIITOS Esimerkki kuvassa esitetyn liitostyypin laskemisesta on sivulla 391, ja vertailussa on käytetty myös LBB rei'itettyä nauhaa.

YLEISET PERIAATTEET: • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo (levyn puoli) saadaan ominaisarvoista seuraavasti:

Rax,d

Rax,k = γsteel

• Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen • On suositeltavaa järjestää liittimet symmetrisesti voimalinjaan nähden.

γsteel oletetaan kuten γM2 Kertoimet γM2 oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | LBV | 385


LBB

EN 14545

SIDEVANNE KAKSI PAKSUUTTA Yksinkertainen ja tehokas järjestelmä litteiden tukien luomiseksi; saatavana 1,5 ja 3,0 mm:n paksuisina.

CLIPSET Kiinnityssarja nauhan pään kiinnitykseen, jotta voit luoda mukavasti kannatinrakenteet lattioille tai seinille kaikissa tilanteissa.

ERIKOISTERÄS Erittäin luja teräs S350 GD 1,5 mm:n versiona suurelle lujuudelle pienemmällä paksuudella.

OMINAISUUDET FOKUS

vetoliitos

LEVEYS

40 - 80 mm

PAKSUUS

1,5 | 3,0 mm

KIINNIKKEET

LBA, LBS

MATERIAALI Rei’itetty hiiliteräsnauha galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Puu-puu-liitokset • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt

386 | LBB | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


KANNATINRAKENTEET Ihanteellinen järjestelmä kannatinrakenteiden luomiseen nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Korkealaatuinen teräs; pienempi paksuus ei vaaranna korkeaa vetolujuutta.

VAKAUS Rei’itetyn nauhan pää 60 mm:n versiossa voidaan integroida CLIPSET-terminaaleihin vakaan ja turvallisen kiinnityksen toteuttamiseksi mihin tahansa rakenteeseen.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | LBB | 387


KOODIT JA MITAT LBB 1,5 mm

S350

KOODI

B

H

n Ø5

s

[mm]

[m]

kpl

[mm]

40

50

75 / m

1,5

1

LBB60

60

50

125 / m

1,5

1

LBB80

80

25

175 / m

1,5

1

LBB40

GALV

kpl

B

LBB 3,0 mm

S250

KOODI LBB4030

B

H

n Ø5

s

[mm]

[m]

kpl

[mm]

40

50

75 / m

3

GALV

kpl 1

B

CLIPSET KOODI CLIPSET60

LBB-tyyppi

leveys LBB

kpl

sidevanne LBB60

B=60 mm

1

SARJAAN KUULUVAT:

B

H

L

n Ø5

n Ø13

s

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

kpl

[mm]

254

181

43

9 + 14

2

3

4

2 Clip-Fix-kiristin

76

20

334-404

-

-

2

2

3 Clip-Fix-terminaali

76

20

150

-

-

2

2

1

Päätylevy

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

1 2

kpl 3

KUORMITUKSET

LBB 1,5 mm: hiiliteräs S350GD+Z275. LBB 3,0 mm: hiiliteräs S250GD+Z275. CLIPSET: hiiliteräs DX51D+Z275. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

F1

F1

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] LBA

ankkurinaula

4

548

LBS

ruuvi levyille

5

552

388 | LBB | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT


GEOMETRIA LBB40 / LBB4030

LBB60

40

60

LBB80 80

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10

ASENNUS KOKOAMINEN LBB F1 a4,c

a3,t

PUU - VÄHIMMÄISETÄISYYDET Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 0°

ankkurinaula

ruuvi

LBA Ø4

LBA Ø4

Sivuliitin - kuormittamaton reuna

a4,c

[mm]

≥5d

≥ 20

≥ 25

Liitin - kuormitettu pää

a3,t

[mm]

≥ 15 d

≥ 60

≥ 75

KOKOAMINEN CLIPSET CLIP-FIX-KIRISTIN 01

02

03

04

Avaa Clip-Fix

Aseta sidevanne

Sulje Clip-Fix

Liitä levyyn

01

02

03

04

Avaa Clip-Fix

Aseta sidevanne

Sulje Clip-Fix

Liitä levyyn

CLIP-FIX-TERMINAALI

JÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ 05

Käytä kiristintä kannatinrakenteen pituuden säätämiseen

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | LBB | 389


STAATTISET ARVOT | PUU-PUU VETOLIITOS JÄRJESTELMÄN LUJUUS Järjestelmän vetolujuus R1,d on pienin arvo levyn puolen vetolujuuden Raja kiinnitykseen käytettyjen liittimien leikkauslujuuden ntot · Rv,d välillä. Jos liittimet on sijoitettu useille peräkkäisille riveille ja kuorman suunta on syiden suuntainen, on sovellettava seuraavaa mitoituskriteeriä.

F1

x,d

R1,d = min

Rax,d ∑ ni

mi

k

k=

Rv,d

0,85

LBA Ø = 4

0,75

LBA Ø = 5

Jossa mi vastaa syysuunnan suuntaisten liittimien rivien lukumäärää ja ni on yhtä suuri kuin samalle riville sijoitettujen liittimien lukumäärä.

NAUHA - VETOLUJUUS OMINAISARVOT B

s

reiät nettopinta-ala

Rax,k

[mm]

[mm]

kpl

[kN]

40

1,5

2

17,0

tyyppi

LBB 1,5 mm LBB 3,0 mm

60

1,5

3

25,5

80

1,5

4

34,0

40

3,0

2

26,7

LIITTIMIEN LEIKKAUSLUJUUS Anker-naulojen LBA ja ruuvien LBS lujuudet Rv,k löytyvät luvusta RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE.

HUOMAUTUKSIA SEISMISTÄ SUUNNITTELUA VARTEN Harkitaan huolellisesti lujuksien todellista hierarkiaa sekä koko rakennuksen että liitosjärjestelmän osalta. Kokeellisesti LBA-naulan (ja LBS-ruuvin) lopullinen lujuus on paljon suurempi kuin EN 1995 -standardin mukaisesti arvioitu ominaislujuus. Esim. naula LBA Ø4 x 60 mm: Rv,k= 2,8 - 3,6 kN kokeellisista testeistä (vaihtelee puulajin ja levyn paksuuden mukaan).

Kokeelliset tiedot ovat peräisin Seismic-Rev-tutkimushankkeessa suoritetuista testeistä, ja ne on esitetty tieteellisessä raportissa "Connection systems for timber buildings: experimental campign to characterize stifness, strength and ductility" (DICAM - Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering - UniTN).

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1993 ja EN 1995-1-1 mukaiset. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo (levyn puoli) saadaan ominaisarvoista seuraavasti:

Rax,d

Rax,k = γsteel

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo (liittimen puoli) arvot saadaan ominaisarvoista seuraavasti:

Rv,d =

Rv,k kmod γM

Kertoimet γM2 , γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

390 | LBB | KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • On suositeltavaa järjestää liittimet symmetrisesti voimalinjaan nähden.


LASKENTAESIMERKKI | VETOLIITOS PUU-PUU LBV:LLÄ JA LBB:LLÄ F1,d

PROJEKTIN TIEDOT

B1

Voima Käyttöluokka Kuormituksen kesto Massiivipuu CL24 Elementti 1 Elementti 2 Elementti 3

H2

12,0 kN 2 lyhyt

B1 H2 B3

80 mm 140 mm 80 mm

KÄYTETTÄVÄT TUOTTEET rei’itetty levy LBV401200 (2) B = 40 mm s = 2 mm H = 600 mm ankkurinauloja LBA440(1) d1 = 4,0 mm L = 40 mm

sidevanne LBB40 B = 40 mm s = 1,5 mm ankkurinauloja LBA440(1) d1 = 4,0 mm L = 40 mm

B3

F1,d

JÄRJESTELMÄN LUJUUDEN LASKEMINEN

NAUHA/LEVY - VETOLUJUUS rei’itetty levy LBV401200 (2)

sidevanne LBB40 Rax,k

=

17,0

Rax,k

=

17,8

γM2

=

1,25

γM2

=

1,25

Rax,d

=

13,60 kN

Rax,d

=

14,24 kN

kN

kN

LIITIN - LEIKKAUSLUJUUS rei’itetty levy LBV401200 (2)

sidevanne LBB40 SIDEVANNE LBB4015

REI’ITETTY LEVY LBV401200

Rv,k

=

1,89

kN

Rv,k

=

1,89

kN

ntot

=

13

kpl

ntot

=

13

kpl

n1

=

5

kpl

n1

=

4

kpl

m1

=

2

riviä

m1

=

2

riviä

n2

=

3

kpl

n2

=

5

kpl

m2

=

1

riviä

m2

=

1

riviä

kLBA

=

0,85

kLBA

=

0,85

kmod

=

0,90

kmod

=

0,90

γM

=

1,30

γM

=

1,30

Rv,d

=

1,31

Rv,d

=

1,31

=

13,64 kN

∑mi •

nik

• Rv,d

=

13,61

kN kN

∑mi •

nik

• Rv,d

kN

JÄRJESTELMÄN LUJUUS rei’itetty levy LBV401200 (2)

sidevanne LBB40

Rax,d R1,d = min

VARMISTUS

∑ ni mik Rv,d

R1,d ≥ F1,d

R1,d

=

13,61

kN

R1,d

=

13,64

kN

13,6 kN

12,0

kN

13,64

12,0

kN

mitoitusehto täyttyy

mitoitusehto täyttyy

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

LAskentaesimerkissä käytetään ankkurinauloja LBA. Kiinnitys voidaan tehdä myös LBS-ruuveilla (sivu 552).

• Liitäntäjärjestelmän optimoimiseksi on suositeltavaa käyttää aina useita liittimiä, jolloin ei ylitetä nauhan/levyn vetolujuutta.

(2)

Levy LBV401200 katsotaan leikatuksi pituuteen 600 mm.

• On suositeltavaa järjestää liittimet symmetrisesti voimalinjaan nähden.

KULMALEVYT, KENGÄT JA NAULAUSLEVYT | LBB | 391PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

R10 - R20 - R30

ALU TERRACE

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .398

TERASSIEN ALUMIINIPROFIILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

R40

SUPPORT

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404

SÄÄTÖJALKA

R70

JFA

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

SÄÄTÖJALKA

R90

FLAT | FLIP

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

TERASSIKIINNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466

X10

TVM

RISTIPILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408

TERASSIKIINNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468

F70

GAP

T-MALLINEN PILARIPIDIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

TERASSIKIINNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

S50

TERRALOCK

KORKEAN LUJUUDEN PILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420

TERASSIKIINNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

P10 - P20

GROUND COVER

PUTKIMAINEN UPOTETTAVA PILARIKENKÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

JUURIMATTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

TYP F

NAG

KIINTEÄT PILARIKENGÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428

ASENNUSPALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475

TYP FD

GRANULO

KAKSOISPILARIKENGÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436

KUMIROUHEALUSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476

TYP M

TERRA BAND UV

SEKALAISET PILARIKENGÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440

BUTYYLI-LIIMANAUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

ROUND

PROFID

LIITOKSET PYÖREILLE TOLPILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446

VÄLIPROFIILI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479

BRACE SARANALEVY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448

GATE PORTINKIINNIKKEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | 395


PILARIKENGÄT Pilarikenkien laaja valikoima mahdollistaa monimuotoisiin suunnittelu- ja esteettisiin tarpeisiin vastaamisen. Geometristen ominaisuuksien ja pinnoitteiden erilaiset yhdistelmät tarjoavat täyden valikoiman ratkaisuja.

RAKENNUSYKSITYISKOHTA Yksityiskohtiin kiinnitetty huolellisuus takaa, että tuloksena on esteettinen, kestävä ja vakaa puurakenne.

ETÄISYYS MAASTA

ESTEETTISYYS

Riittävä etäisyys maan ja puuelementin välillä estää veden roiskumisen tai kerääntymisen aiheuttaman puun pilaantumisen riskin�

Homogeeninen pinnoite ja yksityiskohtien huomioonottaminen (esim� TYP R sulkuholkki) varmistavat tyylikkään ja esteettisesti miellyttävän liitoksen�

LUJUUS Sertiioidut ja lasketut lujuusarvot kaikille tuotetyypeille (ETA-10/0422)�

ETA

NIVEL KIINNITYS

JÄYKKÄ KIINNITYS

Puristukseen ja vetoon (N) sekä leikkaukseen liittyvien aksiaalisten kuormitusten siirtyminen alustaan (H) pilarikengän tyypin mukaan�

Taivutusmomentin (M), puristukseen ja vetoon liittyvien aksiaalisten kuormitusten (N) ja leikkauksen siirtäminen alustaan (H) TYP X pilarikengällä�

N

N

N M

H

KANNATINRAKENNE VAADITAAN

396 | PILARIKENGÄT | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

H

KANNATINRAKENNETTA EI TARVITA


VALIKOIMA - GEOMETRIA TYP R säädettävät R40L

R30

R20

R10

TYP X

F70

risti

”T”-malli XR10

XS10

TYP S

TYP P

useita

putkena

R40S

R70

F70

F70L

P10

P20

S50

S40

F10

F50

F12

F11

F51

F69

FD10

FD70

FD20

FD30

FD50

FD60

M70 R

M50

M53

M52

M51

M10

M20

M30

R90

TYP F kiinteät F20

TYP FD kiinteät kaksois

TYP M

M70 S

kiinteät

M60

VALIKOIMA - PINNOITTEET DAC COAT Korkealaatuinen erikoispinnoite erinomaiseen esteettiseen suorituskykyyn ja erinomaiseen iskunkestävyyteen.

RUOSTUMATON TERÄS Ruostumaton teräs takaa varman korroosionkestävyyden myös erityisen vaativissa olosuhteissa.

KUUMASINKITYS DAC COAT

A2

AISI 304

Riittävä galvanoinnin paksuus takaa kestävyyden ajan mittaan ja vähentää huoltotarvetta.

HOT DIP

KUUMASINKITYS THERMO DUSTILLA Erittäin kestävä pintakäsittely. Siinä yhdistyvät kuumasinkinnän ominaisuudet ja erityisen lämpökovettuvan jauhemaalauksen ominaisuudet.

HOT DIP

THERMO DUST

KORROOSIO Asianmukainen suunnittelu ja laadukas pinnoitus ovat olennaisia vaatimuksia elementtien kestävyydelle. Tuotteiden käyttäytymisen seuraamiseksi ja erilaisten pinnoitteiden vertailemiseksi suoritettiin useita pinnoitteen laatu- ja käyttöikätestejä (esim. ISO9227 suolasumu).

Pinnoitus: GALVAANINEN SINKITYS Pinnoitus: DAC COAT

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | PILARIKENGÄT | 397


S235

R10 - R20 - R30

DAC COAT

ETA 10/0422

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ SÄÄDETTÄVÄ Korkeutta voidaan säätää myös asennuksen jälkeen. Säätöjärjestelmä on piilotettu optimaalisen estetiikan varmistamiseksi.

KOROTETTU Etäisyys maasta veden roiskumisen tai kerääntymisen estämiseksi ja korkean kestävyyden varmistamiseksi. Piilokiinnitys puuelementtiin.

HUOMIO YKSITYISKOHTIIN Pohjalle on ominaista ylimääräinen reikä, joka mahdollistaa HBS PLATE EVO -ruuvien asettamisen (sisältyy pakkaukseen).

OMINAISUUDET FOKUS

asennuksen jälkeen säädettävä korkeus

PILARIT

vähintään 80 x 80 mm, enintään 240 x 240 mm

VIDEO

KORKEUS

säädettävissä välillä 140 - 250 mm

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Dac Coat galvanoitu hiiliteräs.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuu käyttöluokkiin 1, 2 ja 3 • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

398 | R10 - R20 - R30 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


LUJUUSOMINAISUUDET Suuret puristuslujuudet suurissa malleissa. Korkeat puristus- ja vetolujuudet tankoversioissa.

TOIMINNALLISUUS Korkeus, jota voidaan säätää asennuksen jälkeen, mahdollistaa asennuksen aikana mahdollisesti ilmenneiden korkeuserojen tasoittamisen.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | R10 - R20 - R30 | 399


KOODIT JA MITAT R10 KOODI

H

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

alareiät

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[n. x mm]

140-165

80 x 80 x 6

4 x Ø9

120 x 120 x 6

R10100

170-205

100 x 100 x 6

4 x Ø11

R10140

200-250 140 x 140 x 8

4 x Ø11

R1080

ruuvit HBS PLATE EVO

kpl

4 x Ø11,5

Ø6 x 90

4

160 x 160 x 6

4 x Ø11,5

Ø8 x 100

4

200 x 200 x 8

4 x Ø11,5

Ø8 x 100

4

ruuvit HBS PLATE EVO

kpl

Ruuvit sisältyvät pakkaukseen.

R20 KOODI

H

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

alareiät

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

R2080

140-165

80 x 80 x 6

4 x Ø9

120 x 120 x 6

4 x Ø11,5

16 x 80

Ø6 x 90

4

R20100

170-205 100 x 100 x 6

4 x Ø11

160 x 160 x 6

4 x Ø11,5

20 x 120

Ø8 x 100

4

R20140

200-250 140 x 140 x 8

4 x Ø11

200 x 200 x 8 4 x Ø11,5

24 x 150

Ø8 x 100

4

Ruuvit sisältyvät pakkaukseen.

R30 - DISC FLAT KOODI

H

ylempi levy

alempi levy

alareiät

tanko Ø

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

LBS-ruuvit

kpl

R3080

150-170

Ø80 x 15

120 x 120 x 6

4 x Ø11,5

16

Ø7 x 60

4

R30120

180-210

Ø120 x 15

160 x 160 x 6

4 x Ø11,5

20

Ø7 x 80

4

Ruuvit sisältyvät pakkaukseen.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS TYP R: hiiliteräs S235 Dac Coat -erityispinnoitteella. Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1). Ylempi levy R30: hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KUORMITUKSET

F1,c

F1,t

d

tuki

KÄYTTÖKOHTEET • Puupilarit • Puupalkit

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

sivu

[mm] XEPOX D

epoksiliima

-

146

AB1 - AB1 A4

metalliankkuri

10

494 - 496

SKR

ruuvattava ankkuri

10

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M10

511

EPO-FIX PLUS

kemiallinen ankkuri

M10

517

400 | R10 - R20 - R30 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


GEOMETRIA R10

R20

R30

Bs,min

Bs,min

Bs,min

ruuvit HBS PLATE EVO

ruuvit HBS PLATE EVO

s1

s1

s1 muhvi

muhvi

muhvi

S2

S2

S2 Ø11,5

a

R20

R30

Ø11,5

A

Ø9 / Ø11

a

Ø11,5

A

Ø9 / Ø11

b

b

B

B

KOODI

R10

H

H

H

A

ruuvit LBS

B

Bs,min

A x B x S2

H

a x b x s1

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

R1080

80

120 x 120 x 6

140-165

80 x 80 x 6

R10100

100

160 x 160 x 6

170-205

100 x 100 x 6

R10140

140

200 x 200 x 8

200-250

140 x 140 x 8

R2080

80

120 x 120 x 6

140-165

80 x 80 x 6

R20100

100

160 x 160 x 6

170-205

100 x 100 x 6

R20140

140

200 x 200 x 8

200-250

140 x 140 x 8

R3080

120

120 x 120 x 6

150-170

Ø80 x 15

R30120

160

160 x 160 x 6

180-210

Ø120 x 15

KOKOAMINEN

1

2

3

4

5

6

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | R10 - R20 - R30 | 401


STAATTISET ARVOT PURISTUSLUJUUS kuormitus

TYP R

pilari

kiinnitys

R1,c k timber

Bs,min

R10 F1,c

R20 Bs,min

γtimber(1)

R1,c k steel [kN]

[mm]

[kN]

R1080

80

71,2

48,3

R10100

100

111,8

75,4

R10140

140

222,8

γsteel

108,6 γMT

R2080

80

55,8

48,3

R20100

100

90,4

75,4

R20140

140

189,0

108,6

R3080

120

-

-

48,3

R30120

160

-

-

75,4

γM1

R30

VETOLUJUUS kuormitus

TYP R

pilari

kiinnitys

Bs,min

R10 F1,t

R20 Bs,min

R1,t k timber γtimber(1)

R1,t k steel [kN]

γsteel

-

-

-

-

5,3

-

-

100

16,1

-

-

R20100

120

30,2

-

-

R20140

160

45,2

-

-

R3080

120

18,7

[mm]

[kN]

R1080

100

4,2

R10100

120

5,3

R10140

160

R2080

R30

γMC

γMT

24,3 γMC

R30120

160

62,4

γM0 36,4

HUOMAUTUKSET: (1)

γMT puumeteriaalin osavarmuusluku; γMC liitosten osavarmuusluku.

YLEISET PERIAATTEET:

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

• Ominaisarvot ovat standardin ETA-10/0422 mukaiset, lukuun ottamatta seuraavalla tavalla laskettuja vetoarvoja R10 ja R20: - R10:n osalta lasketaan kuitujen kanssa yhdensuuntaisten HBS PLATE EVO -ruuvien ulosvetolujuus ETA-11/0030:n mukaisesti; - R20:lle lasketaan ainoastaan epoksiliimalla (XEPOXD400) kiinnitetyn kierretangon tarjoama ulosvetolujuus standardin DIN 1052:2008 mukaisesti. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

Ri,k timber kmod γtimber Ri,k steel γsteel

Kertoimet kmod ja γ oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

402 | R10 - R20 - R30 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


MONOLIITTISET KALVOT KUNNIANHIMOISIMPIIN PROJEKTEIHISI

Elinikäinen kalvo Monoliittiset toiminnalliset kalvot takaavat hengittävyyden kemiallisen reaktion ansiosta eivätkä mikroreikien ansiosta. Tämä johtaa jatkuvaan ja homogeeniseen kerrokseen, joka ei läpäise vettä. Rothoblaas-monoliittikalvot parantavat UV-säteilyn ja korkeiden lämpötilojen kestoa, parantavat mekaanista kestävyyttä ja parantavat sateenkestävyyttä, mikä tekee niistä ennennäkemättömän kestäviä.

www.rothoblaas.com


R40

A2

AISI 304

S235 DAC COAT

ETA 10/0422

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ MUUTETTAVA KORKEUS Korkeutta voidaan säätää toiminnallisten tai esteettisten tarpeiden mukaan.

KOROTETTU Etäisyys maasta veden roiskumisen tai kerääntymisen estämiseksi ja korkean kestävyyden varmistamiseksi. Piilokiinnitys puuelementtiin.

HELPPO KIINNITTÄÄ Ankkurien kätevä asennus suorakaiteen muotoiseen kiinnitysalustaan.

OMINAISUUDET FOKUS

säädettävä korkeus

PILARIT

vähintään 70 x 70 mm, enintään 200 x 200 mm

KORKEUS

säädettävissä välillä 50 - 200 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Hiiliteräs, jossa on Dac Coat -sinkitys ja ruostumaton teräs A2 | AISI304.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuu käyttöluokkiin 1, 2 ja 3 • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

404 | R40 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT S235

R40 L - Long - suorakaiteen muotoinen pohja KOODI

DAC COAT

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

alareiät

tanko ØxL

kpl

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

R40L150

100 x 100 x 6

4 x Ø11

160 x 100 x 6

4 x Ø11,5

20 x 150

1

R40L250

100 x 100 x 6

4 x Ø11

160 x 100 x 6

4 x Ø11,5

24 x 250

1

S235

R40 S - Square - neliöpohja

DAC COAT

KOODI

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

alareiät

[mm] R40S70

70 x 70 x 6

R40S80

80 x 80 x 6

tanko ØxL

kpl

[n. x mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

2 x Ø6

100 x 100 x 6

4 x Ø11,5

16 x 99

1

4 x Ø11

100 x 100 x 6

4 x Ø11,5

20 x 99

1

A2

RI40 L A2| AISI304 - Long - suorakaiteen muotoinen pohja KOODI

AISI 304

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

alareiät

tanko ØxL

kpl

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

RI40L150

100 x 100 x 6

4 x Ø11

160 x 100 x 6

4 x Ø11,5

20 x 150

1

RI40L250

100 x 100 x 6

4 x Ø11

160 x 100 x 6

4 x Ø11,5

24 x 250

1

RI40 A2 | AISI304 Saatavana myös suorakaiteen muotoisena perusversiona A2 | AISI304 ruostumattomasta teräksestä erinomaiseen kestävyyteen.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | R40 | 405


STAATTISET ARVOT PURISTUSLUJUUS F1,c

Bs,min

R40 L - Long KOODI

Bs,min

R1,c k timber

[mm]

[kN]

R40L150

100

100,0

R40L250

100

100,0

R1,c k steel γtimber γMT(1)

[kN] 41,9 50,7

[kN]

γsteel

57,1

γM0

65,3

γsteel γM1

R40 S - Square KOODI

Bs,min [mm]

R1,c k timber [kN]

R40S70

80

50,7

R40S80

100

64,0

R1,c k steel γtimber γMT(1)

[kN] 23,3 38,1

γsteel γM0

[kN] 39,6 61,8

γsteel γM1

HUOMAUTUKSET: (1)

Puumateriaalin osavarmuusluku.

Kertoimet kmod ja γ oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

YLEISET PERIAATTEET:

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3.

• Ominaisarvot ovat standardin ETA-10/0422 mukaiset.

• Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

Ri,k timber kmod γtimber Ri,k steel γsteel

406 | R40 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


R70

S235 DAC COAT

ETA 10/0422

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

levy

reiät

tanko ØxL

[mm]

[n. x mm]

[mm]

kpl

R70100

100 x 100 x 8

4 x Ø11

20 x 350

1

R70140

140 x 140 x 8

4 x Ø11

24 x 450

1

R90

GALV

ETA 10/0422

SÄÄDETTÄVÄ PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

R90100

alempi levy

alareiät

ylempi levy

korkeus

ruuvi ØxL

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[mm]

[mm]

100 x 100 x 5

4 x Ø11,5

Ø80 x 6

130-170

16 x 90

kpl

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | R70 | R90 | 407


S235

X10

HOT DIP

ETA 10/0422

RISTIPILARIKENKÄ KAKSI VERSIOTA Ilman reikiä käytettäväksi itseporautuvien vaarnojen, sileiden vaarnojen tai pulttien kanssa; reikien kanssa käytettäväksi epoksiliiman kanssa.

PIILOLIITOS Täydellinen piiloasennus. Eri lujuusasteet riippuen käytetystä kiinnityskokoonpanosta.

PERUTUSLIITOS Momenttia vastaanottava liitos jäykkien perusliitoksien toteuttamiseen. Molempiin suuntiin sertiioidut ominaismomenttiarvot�

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

PILARIT

vähintään 120 x 120 mm, enintään 240 x 240 mm

VIDEO

KORKEUS

säädettävissä välillä 50 - 200 mm

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

SBD, STA, XEPOX, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Hiiliteräs kuumasinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET Käytä momentinkestäviin liitoksiin� Soveltuu ulkokäyttöön (käyttöluokat 1, 2 ja 3) • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

408 | X10 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


VAPAAT RAKENTEET Perustusliitos pystyy vastaanottamaan vaakasuuntaiset voimat, jotka mahdollistavat sellaisten pergoloiden tai huvimajojen luomisen, jotka eivät tarvitse kannatinrakenteita, ja pysyvät avoimina joka puolelta�

XEPOX Kiinnitysten ristikoniguraatio ja järjestely on suunniteltu varmistamaan momenttilujuus, mikä luo alustaan puolijäykän tuen perustuksiin�

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | X10 | 409


KOODIT JA MITAT XS10 - kiinnitys vaarnoilla tai pulteilla KOODI

alempi levy

alareiät

H

terän paksuus

ristiterät

kpl

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[mm]

XS10120

220 x 220 x 10

4 x Ø13

310

6

sileät

1

XS10160

260 x 260 x 12

4 x Ø17

312

8

sileät

1

alempi levy

alareiät

H

terän paksuus

ristiterät

kpl

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[mm]

220 x 220 x 10

4 x Ø13

310

6

reiät Ø8

1

XR10 - kiinnitys puuhun hartsilla KOODI

XR10120

Ei CE-merkintää.

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

KUORMITUKSET

TYP X: hiiliteräs S235 kuumasinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1).

F1,t F1,c

Bs,min

F2/3

KÄYTTÖKOHTEET

M2/3

• Pilarit massiivipuu tai liimapuu F4/5

M4/5

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] SBD

itseporautuva teräsvaarna

7,5

48

STA

sileä teräsvaarna

12

54

KOS

pultti

M12

526

XEPOX F

epoksiliima

-

146

AB1

metalliankkuri

12-16

494

SKR

ruuvattava ankkuri

12-16

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M12-M16

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M12-M16

517

410 | X10 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


GEOMETRIA XS10120

XS10160

XR10120

120 57 6 57

160 76 8 76

120 57 6 57

Ø8

300

300

46

10

300

50

12

220 57

6

260 76

57

220

8 76

57 6 57

22

15

220 190

15

260 216

20 20

220 190

22

Ø17

15

Ø13

15 15

46

10

190

15

22

216

Ø13 15

22

260

220

190

15

220

ASENNUS ARVIOITU HARTSIMÄÄRÄ XEPOX - XR10 Esimerkkejä jyrsityistä mitoista

jyrsinnän paksuus sf

[mm]

10

12

horisontaalinen jyrsintä A

[mm]

140

140

A

vertikaalinen jyrsintä B

[mm]

280

280

A

V jyrsintä

[mm3]

756000

900480

sf

V levyn reiät

[mm3]

V levy

[mm3]

ΔV

[mm3]

402220

[mm3]

563109

765381

[litraa]

0,60

0,80

14476 353780

hukkakerroin

B

546700

A

sf

1,4

tarvittava hartsimäärä

Tarvittavan hartsin määrän lasku on ohjeellinen asentajan tiedoksi. Tarkastetaan taulukossa annettujen tietojen vaihtelu tehtyjen jyrsintäpaksuuksien mukaan.

KOKOAMINEN XS10

1

2

3

4

2

3

4

XR10

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | X10 | 411


KIINNITYSKONFIGURAATIOT XS10:LLE XS10120

XS10160

S1 - SBD

S1 - STA

S2 - SBD

S2 - STA

itseporautuvat vaarnat SBD

sileät vaarnat STA

itseporautuvat vaarnat SBD

sileät vaarnat STA

20 37 6 37 20

35 40

15

15 20 20

16

52

40

35 40

128

109 109

30

16 41 6 41 16

15

15 20 20

40

28

48

65 65

120

84

60

48 8 48

20

40

105

100

105

40

28

128

88

80

40

30

46 8 46

104 40

40

65

112

84

62

23

42

65

STAATTISET ARVOT F1,t F1,c

Bs,min

F2/3

M2/3

F4/5

M4/5

XS10

KOODI

konig.

puukiinnikkeet

XS10120

XS10160

S1 - SBD

SBD Ø7,5

S1 - STA

STA Ø12

S2 - SBD

SBD Ø7,5

S2 - STA

kpl - Ø x L [mm]

STA Ø12

VETO

LEIKKAUS(1) (2)

R1,c k timber

R1,t k steel

R2/3 k steel = R4/5 k steel

pilari Bs,min

tyyppi

PURISTUS

[mm]

[kN]

[kN]

16 - Ø7,5 x 115

140 x 140

133,0

32,6

16 - Ø7,5 x 135

160 x 160

149,0

32,6

8 - Ø12 x 120

160 x 160

125,0

32,6

16 - Ø7,5 x 135

160 x 160

197,0

59,0

16 - Ø7,5 x 155

200 x 200

213,0

59,0

12 - Ø12 x 160

200 x 200

182,0

59,0

γsteel

[kN]

γM0

3,97

M2/3 k timber = M4/5 k timber

M2/3 k steel = M4/5 k steel

γsteel

[kNm]

[kNm] γsteel

3,03

0,90

γM0

3,34

0,90

2,09

0,90

3,97

4,01 7,99 γM0

7,99

MOMENTTI(1)

γM0

8,29

3,33

1,83

3,68

1,83

6,74

1,83

γM0

γM0

XR10

KOODI

kiinnitys

tyyppi XEPOX-liima

VETO

LEIKKAUS(1) (2)

R1,c k timber

R1,t k steel

R2/3 k steel = R4/5 k steel

pilari Bs,min

XR10120

PURISTUS

(3)

MOMENTTI(1) M2/3 k timber = M4/5 k timber

M2/3 k steel = M4/5 k steel [kNm] γsteel

[mm]

[kN]

[kN]

γsteel

[kN]

γsteel

[kNm]

160 x 160

105,0

32,6

γM0

3,97

γM0

4,35

412 | X10 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

0,90

γM0


NUMEERINEN MALLINTAMINEN XR10 XR10 pilarikengän lujuusominaisuuksien ja plastisen muodonmuutoksen tutkiminen käyttäen elementtimenetelmää�

LIITOKSEN TERÄSPUOLEN KANTOKYKY N

[kN]

50

25

0

FH,max

[kN]

40,77

49,49

50,64

6,12

7,42

7,60

kohdistettu vertikaalinen voima horisontaalinen Von Mises jännitykset levyissä ja tapeissa�

voima(*)

Mmax [kNm]

vastusmomentti (*)

Leikkausvoiman FH korkeudella e = 150 mm�

50 FH

FH [kN] M [kNm]

40 30 20 10

M

0 0 Myötölujuuden suorituskyky levyissä ja tapeissa�

10

20

30

40

50

displacement [mm]

Analyysit osoittavat, että puristuskuorman (N) käyttö ei vaikuta merkittävästi liitoksen kokonaislujuuteen, kun pohjalevyn taivutuksen raja-arvo (M=Max) saavutetaan�

HUOMAUTUKSET: (1)

Tarvitaan syysuuntaan nähden kohtisuorassa oleva vahvike kuhunkin kuorman suuntaan asentamalla 2 ruuvia VGZ Ø7 x Bs,min vertikaalisten laippojen yläpuolelle.

(2)

Pohjalevyn raja-arvo sovellukseen, jossa leikkauskuormituksen raja-arvo on korkeudella e = 220 ÷ 230 mm.

(3)

XEPOX F:n käyttöä suositellaan.

YLEISET PERIAATTEET:

• Lujuusmomentti- ja leikkausarvot lasketaan yksitellen ottamatta huomioon mitään puristusjännityksestä johtuvaa vakauttavaa vaikutusta, joka vaikuttaa liitoksen kokonaislujuuteen� Yhdistetyssä kuormituksessa, tarkastus on tehtävä erikseen� • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3� • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

• Taulukoidut lujuusarvot ovat voimassa kiinnikkeiden asennuksen mukaisesti ilmoitettujen koniguraatioiden mukaisesti� • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-10/0422:n mukaisesti (XS10)� • Mitoitusarvot lasketaan seuraavasti:

Rd = min

Ri,k timber kmod γtimber Ri,k steel γsteel

Kertoimet kmod ja γ oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi� Kiinnitys betonipuolelle on tarkastettava erikseen�

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | X10 | 413


S235

F70

HOT DIP

ETA 10/0422

T-MALLINEN PILARIPIDIKE NÄKYMÄTÖN Sisäterän avulla voit luoda täydellisesti piilotetun liitoksen. Suunniteltu kaikenkokoisille pilareille.

KAKSI VERSIOTA Ilman reikiä käytettäväksi itseporautuvien vaarnojen kanssa; reikien kanssa käytettäväksi sileiden vaarnojen tai pulttien kanssa.

PERUTUSLIITOS Momenttia vastaanottava liitos jäykkien perusliitoksien toteuttamiseen. Eri lujuusasteet riippuen käytetystä kiinnityskokoonpanosta.

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

PILARIT

vähintään 70 x 70 mm, enintään 240 x 240 mm

VIDEO

KORKEUS

150 - 300 mm

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

KIINNIKKEET

SBD, STA, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Hiiliteräs kuumasinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuu käyttöluokkiin 1, 2 ja 3 • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

414 | F70 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


LUJUUSOMINAISUUDET Eri asennuskokoonpanot, kukin laskettu ja sertiioitu ETA:n mukaisesti� Puristuksen, vedon, leikkauksen ja momentin kestävä�

ESTETIIKKA JA KESTÄVYYS Erinomaisen kestävyyden takaamiseksi se voidaan integroida F70 LIFT levyyn, jotta se saa aikaan korotuksen maasta ja suojaa ankkureita kosteudelta�

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | F70 | 415


KOODIT JA MITAT F70 KOODI

pohjalevy

pohjareiät

H

terän paksuus

kpl

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[mm]

F7080

80 x 80 x 6

4 x Ø9

156

4

1

F70100

100 x 100 x 6

4 x Ø9

206

6

1

F70140

140 x 140 x 8

4 x Ø11,5

308

8

1

pohjalevy

pohjareiät

H

terän paksuus

reiät terä

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

F70 L - rei'illä KOODI

kpl

F70100L

100 x 100 x 6

4 x Ø9

206

6

4 x Ø13

1

F70140L

140 x 140 x 8

4 x Ø11,5

308

8

6 x Ø13

1

F70 LIFT KOODI

levy

H

paksuus

[mm]

[mm]

[mm]

F70100LIFT

120 x 120

20

2

1

F70140LIFT

160 x 160

22

2

1

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

kpl

KUORMITUKSET

F70: hiiliteräs S235 kuumasinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1).

F1,t F1,c

Bs,min

KÄYTTÖKOHTEET • Piiloliitos puupilareille F2/3

M2/3

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] SBD

itseporautuva teräsvaarna

7,5

48

STA

sileä teräsvaarna

12

54

KOS/KOT

pultti

M12

526 - 531

SKR

ruuvattava ankkuri

7,5 - 8 - 10

488

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M8 - M10

511

EPO-FIX PLUS kemiallinen ankkuri

M8 - M10

517

416 | F70 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


GEOMETRIA F7080

F70100

F70140 8

6 4 300 200 150

6

6 80 15 50 15

15 Ø9

15

8 100 70 15 Ø9

15

80 50

20

140 100

20

20

Ø11,5

100 70 140 100

15 15

20

F70100LIFT

F70100L

F70140L

120

34

72

34

20

Ø13

40

20 28 44 28

6 90

Ø13

20 120

8

104 300

80

40

200

F70140LIFT

118

106

160 6

8

22 15 15 160

100

144

100 70 15

20 Ø9

140 100

20

20

Ø11,5

70 140 100

15

20

KOKOAMINEN F70 ITSEPORAUTUVILLA VAARNOILLA SBD

1

2

3

4

2

3

4

F70 L VAARNOILLA STA

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | F70 | 417


KIINNITYSKONFIGURAATIOT F70:LLE ITSEPORAUTUVILLA VAARNOILLA SBD

KOODI

F7080

F70100

F70140 160 20

100

20

120

20

40

20 43

20 30 30 20

100

54

43 40

20 20

90 Ø7,5

20

300

80

40

Ø7,5 Ø7,5

200

60

150

21

6

95

85

55

21

6

23

8

STAATTISET ARVOT F70 F1,t F1,c

Bs,min

F2/3

M2/3

PURISTUS KOODI

puukiinnikkeet

pilari Bs,min

VETO

R1,c k timber

R1,c k steel

R1,t k timber

LEIKKAUS

R1,t k steel

R2/3,t k steel M2/3 k timber M2/3 k steel

tyyppi

kpl - Ø x L [mm]

[mm]

[kN]

[kN] γsteel

[kN]

[kN] γsteel [kN] γsteel

F7080

SBD Ø7,5

4 - Ø7,5 x 75

100 x 100

29,6

32,7

17,9

18,3

F70100

SBD Ø7,5

6 - Ø7,5 x 95

120 x 120

52,6

67,8

F70140

SBD Ø7,5

8 - Ø7,5 x 115

160 x 160

87,7

103,0

418 | F70 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

γM1

52,6

15,7

87,7

25,7

3,4 γM0

MOMENTTI

3,8 6,5

γM0

[kNm]

[kNm] γsteel

0,36

0,46

1,98

0,55

4,22

1,28

γM0


KIINNITYSKONFIGURAATIOT F70L:LLE SILEILLÄ VAARNOILLA STA TAI PULTEILLA

KOODI

F70100L

F70140L 160 34

72

34

140 28 44

20 28

40

20

90 300

80

40

200 95

85 21

6

23

8

STAATTISET ARVOT F70L F1,t F1,c

Bs,min

F2/3

M2/3

PURISTUS puukiinnikkeet

KOODI

pilari Bs,min

tyyppi F70100L F70140L

STA

Ø12(1)

STA

Ø12(1)

R1,c k timber

R1,c k steel

R1,t k timber

[kN]

[kN] γsteel

[kN]

kpl - Ø x L [mm]

[mm]

4 - Ø12 x 120

140 x 140

55,7

67,8

160 x 160

104,0

103,0

6 - Ø12 x 140

VETO

γM1

LEIKKAUS

R1,t k steel

R2/3,t k steel M2/3 k timber M2/3 k steel

[kN] γsteel [kN] γsteel

55,7

15,7

104,0

25,7

γM0

MOMENTTI

3,8 6,2

γM0

[kNm]

[kNm] γsteel

2,46

0,55

4,88

1,28

γM0

HUOMAUTUKSET: (1)

Lujuusarvot ovat voimassa myös silloin, kun käytetään vaihtoehtoista kiinnitystä M12-pulteilla standardin ETA-10/0422 mukaisesti.

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-10/0422:n mukaisesti. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

• Taulukoidut lujuusarvot ovat voimassa kiinnikkeiden ja puupilarin sijoituksen mukaisesti ilmoitettujen koniguraatioiden mukaisesti� • Lujuusmomentti- ja leikkausarvot lasketaan yksitellen ottamatta huomioon mitään puristusjännityksestä johtuvaa vakauttavaa vaikutusta, joka vaikuttaa liitoksen kokonaislujuuteen� Yhdistetyssä kuormituksessa, tarkastus on tehtävä erikseen� • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3� • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen�

Ri,k timber kmod γtimber Ri,k steel γsteel

Kertoimet kmod ja γ oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Kiinnitys betonipuolelle on tarkastettava erikseen.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | F70 | 419


S50

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

KORKEAN LUJUUDEN PILARIKENKÄ VAHVA Ominaispuristuslujuus jopa yli 300 kN. Ihanteellinen suurille pilareille.

KOROTETTU Etäisyys maasta veden roiskumisen tai kerääntymisen estämiseksi ja korkean kestävyyden varmistamiseksi. Piilokiinnitys puuelementtiin.

SERTIFIOITU TURVALLISUUS Erinomaiset puristuslujuusarvot laskettu ja sertiioitu ETA:n mukaisesti�

OMINAISUUDET FOKUS

poikkeuksellinen puristuslujuus

PILARIT

120 x 120 mm poikkileikkauksesta lähtien

KORKEUS

120 | 180 | 240 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Hiiliteräs kuumasinkityksellä�

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuu käyttöluokkiin 1, 2 ja 3 • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

420 | S50 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


PISTEKUORMITUS Ihanteellinen suurten puristusvoimien siirtämiseen suurista pilareista. Erinomainen pilarin kestävyys korokkeen putken ansiosta.

SUURET RAKENTEET Ihanteellinen suurien pylväiden ja palkkien rakennusjärjestelmiin (post and beam) ja suurille jänneväleille.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | S50 | 421


KOODIT JA MITAT KOODI

H

P

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

alareiät

tanko ØxL

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

S50120120

144

120

120 x 120 x 12

4 x Ø11

160 x 160 x 12

4 x Ø13

M20 x 120

1

S50120180

204

180

120 x 120 x 12

4 x Ø11

160 x 160 x 12

4 x Ø13

M20 x 120

1

S50160180

212

180

160 x 160 x 16

4 x Ø11

200 x 200 x 16

4 x Ø13

M24 x 150

1

S50160240

272

240

160 x 160 x 16

4 x Ø11

200 x 200 x 16

4 x Ø13

M24 x 150

1

P H

HBS PLATE EVO COATING

KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

8

80

55

HBSPEVO880

TX

kpl d1

TX 40

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

L

100

KUORMITUKSET

S50: hiiliteräs S235 kuumasinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1).

F1,c Bs,min

KÄYTTÖKOHTEET • Puupilarit

MUUT TUOTTEET - KIINNIKKEET tyyppi

kuvaus

d

tuki

sivu

[mm] HBS PLATE EVO

puuruuvit

8

560

SKR

ruuvattava ankkuri

12

488

AB1 - AB1 A4

metalliankkuri

12

494 - 496

VIN-FIX PRO

kemiallinen ankkuri

M12

511

EPO-FIX PLUS

kemiallinen ankkuri

M12

517

KOKOAMINEN

1

2

422 | S50 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

3

4


GEOMETRIA S50120120 S50120180

S50160180 S50160240

20 17

M20 120

120 86

17

M24

160 120

16

86

20

160

17

12

20 Ø11

20

Ø11

17

120

150

160 120

P

120

Ø100

P Ø80 16

12 17

160 126

20

17

160 126

20 Ø13

20

Ø13

17

200 160

Ø80

200 160

Ø100

17 20

STAATTISET ARVOT PURISTUSLUJUUS F1,c

Bs,min

KOODI

Bs,min [mm]

S50120120

120 x 120

S50120180 S50160180

160 x 160

S50160240

R1,c k timber [kN]

R1,c k steel γtimber

193,0 193,0 324,0

[kN]

γsteel

127,0 γMT(1)

324,0

127,0 247,0 247,0

[kN]

γsteel

277,0 γM0

277,0 351,0

γM1

351,0

HUOMAUTUKSET: (1)

γMT puumateriaalin osavarmuusluku.

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin ETA-10/0422 mukaiset. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

Kertoimet kmod ja γ oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Kiinnitys betonipuolelle on tarkastettava erikseen. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

Ri,k timber kmod γtimber Ri,k steel γsteel

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | S50 | 423


P10 - P20

S235

S235

DAC COAT

HOT DIP

ETA 10/0422

PUTKIMAINEN UPOTETTAVA PILARIKENKÄ KOROTETTU Betoniin upotettuna mahdollistaa pilarin etäisyyden maasta ja puun korkean kestävyyden.

H ≥ 300 mm Mahdollisuus asentaa pilari yli 300 mm:n etäisyydelle maasta DIN 68800 -standardin mukaisesti.

SÄÄDETTÄVÄ P20-versiossa korkeutta voidaan säätää tarpeen mukaan.

OMINAISUUDET FOKUS

korotetut rakenteet

PILARIT

vähintään 70 x 70 mm, enintään 160 x 160 mm

KORKEUS

300 | 500 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, XEPOX

MATERIAALI Hiiliteräs kuumasinkityksellä (P10) ja Dac Coat -sinkityksellä (P20).

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuu käyttöluokkiin 1, 2 ja 3 • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL

424 | P10 - P20 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


PARVEKKEET JA TERASSIT Ihanteellinen kestäviin piiloliitoksiin ulkorakentamisen puupilareihin.

ETÄISYYS 300 mm Versioissa, joiden korkeus on 500 mm, takaa yli 300 mm:n etäisyyden maanpinnan ja pylvään pään välillä.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | P10 - P20 | 425


KOODIT JA MITAT S235

P10

HOT DIP

KOODI

H

P

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

P10300

312

300

Ø100 x 6

4 x Ø11,0

80 x 80 x 6

1

P10500

512

500

Ø100 x 6

4 x Ø11,0

80 x 80 x 6

1

P H

S235

P20

DAC COAT

KOODI

H

P

ylempi levy

yläreiät

alempi levy

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

[mm]

P20300

312

300

100 x 100 x 8

4 x Ø11,0

80 x 80 x 6

M24 x 170

1

P20500

512

500

100 x 100 x 8

4 x Ø11,0

80 x 80 x 6

M24 x 170

1

L

kpl

P H

HBS PLATE EVO COATING

KOODI

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

8

80

55

HBSPEVO880

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

TX

kpl d1

TX 40

L

100

KUORMITUKSET

P10: hiiliteräs S235 kuumasinkityksellä. P20: hiiliteräs S235 Dac Coat -erityispinnoitteella. Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1).

F1,c Bs,min

KÄYTTÖKOHTEET • Puupilarit upotettuina valuun

ASENNUS BETONIIN KOODI

P10 P20

H

Hmin

amax*

Dmax

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

P10300

312

156

-

156

P10500

512

256

-

256

P20300

312

156

70

226

P20500

512

256

70

326

* amin ≈ 25÷30 mm (ylälevy + mutteri)

426 | P10 - P20 | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

amax D D H Hmin P10

P20


GEOMETRIA P10

P20 M24

15

100 70 15 Ø11

15 170

100

8 Ø100

Ø100

70 15

6

6 Ø48,3

Ø48,3

Ø11 49,5 P

P

6

6 80 12 56 12 Ø6

12 80

80 12 56 12 Ø6

12

56

80

56

12

12

STAATTISET ARVOT PURISTUSLUJUUS F1,c Bs,min

amax

H Hmin

P10 KOODI

Bs,min

H

Hmin

[mm]

[mm]

[mm]

P10300

100 x 100

312

156

P10500

Ø100

512

256

R1,c k timber

R1,c k steel

[kN]

γtimber

[kN]

γsteel

98,6

γMT(1)

78,7

γM0

[kN]

γsteel

107,0

γM1

99,3

P20 KOODI

P20300

Bs,min

H

Hmin

amax

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

312

156

70

512

256

70

100 x 100

P20500

R1,c k timber

R1,c k steel

[kN]

γtimber

[kN]

γsteel

93,7

γMT(1)

59,5

γM0

[kN]

γsteel

106,0 106,0

γM1

HUOMAUTUKSET: (1)

γMT puumateriaalin osavarmuusluku.

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin ETA-10/0422 mukaiset ja pätevät betonivaluun upottamisen vähimmäissyvyydelle Hmin.

Kertoimet kmod ja γ oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. Kiinnitys betonipuolelle on tarkastettava erikseen. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Puuelementtien ja levyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd = min

Ri,k timber kmod γtimber Ri,k steel γsteel

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | P10 - P20 | 427


TYP F KIINTEÄT PILARIKENGÄT ULKORAKENTAMINEN Kuumasinkitys käytettäväksi käyttöluokissa 1, 2 ja 3. Versiot ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 erinomaiseen kestävyyteen.

VEDEN ULOSVIRTAUS Sisäiset reiät, jotka on suunniteltu mahdollistamaan kertyneen veden ulosvirtaus. Versiot, joissa on integroitu koroke.

OMINAISUUDET FOKUS

nopea asennus

PILARIT

vähintään 70 x 70 mm, enintään 200 x 200 mm

PYÖREÄT PILARIT

Ø80 - Ø140 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt kuumasinkityksellä tai ruostumattomalla teräksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuvat käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Pergoloiden, aitausten ja aitojen rakentaminen.

428 | TYP F | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


F10

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

F1070

71 x 71

150

F1080

81 x 81

F1090

91 x 91

kpl

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

2,0

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

150

2,0

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

150

2,0

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F1080 ei sisälly ETA-asiakirjaan.

FI10 A2 | AISI304

A2

AISI 304

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

FI1070

71 x 71

150

2,0

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FI1090

91 x 91

150

2,0

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP F | 429


F50

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

F50100

101 x 101

150

2,5

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F50120

121 x 121

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F50140

141 x 141

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F50160

161 x 161

200

2,5

240 x 240

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F50180

181 x 181

200

2,5

280 x 280

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F50200

201 x 201

200

2,5

300 x 300

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FI50 A2 | AISI304

A2

AISI 304

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

FI50100

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

101 x 101

150

2,5

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

kpl

1

FI50120

121 x 121

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FI50140

141 x 141

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FI50160

161 x 161

200

2,5

240 x 240

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FI50200

201 x 201

200

2,5

300 x 300

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

430 | TYP F | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


FM50 COLOR

THERMO DUST

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

FM50100

101 x 101

150

2,5

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FM50120

121 x 121

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FM50160

161 x 161

200

2,5

240 x 240

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FM50200

201 x 201

200

2,5

300 x 300

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

Puu ja betonikiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.

FR50 COLOR

THERMO DUST

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

FR50100

101 x 101

150

2,5

150 x 150

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FR50120

121 x 121

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

Puu ja betonikiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP F | 431


F12

S235 HOT DIP

PILARIKENKÄ PIILOPOHJALLA

KOODIT JA MITAT KOODI

pohja

korkeus

paksuus

pohjareiät

siipien reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

F1270

72 x 60

100

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F1280

82 x 60

100

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F1290

92 x 70

120

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F12100

102 x 80

120

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F12120

122 x 100

140

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F12140

142 x 120

160

3,0

4 x Ø13

4 x Ø11

1

F12160

162 x 140

180

3,0

4 x Ø13

4 x Ø11

1

LIFT20

60 x 60

20

3,0

-

-

1

LIFT ei sisälly pakkaukseen.

F11

S235 HOT DIP

PILARIKENKÄ PIILOPOHJALLA

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

F1190

91 x 91

150

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F11100

101 x 101

150

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F11120

121 x 121

150

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

1

F11140

141 x 141

200

3,0

4 x Ø13

4 x Ø11

1

F11160

161 x 161

200

3,0

4 x Ø13

4 x Ø11

1

LIFT20

60 x 60

20

3,0

-

-

1

LIFT ei sisälly pakkaukseen.

432 | TYP F | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

kpl


F51

S235 HOT DIP

PILARIKENKÄ LAIPOILLA

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

laipan reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

kpl

F51120

121 x 121

150

3,0

187 x 187

4 x Ø11,5

8 x Ø11

1

F51140

141 x 141

200

3,0

207 x 207

4 x Ø11,5

8 x Ø11

1

F51160

161 x 161

200

4,0

227 x 227

4 x Ø13,0

8 x Ø11

1

F51180

181 x 181

225

4,0

247 x 247

4 x Ø13,0

8 x Ø11

1

F51200

201 x 201

225

4,0

267 x 267

4 x Ø13,0

8 x Ø11

1

F69

S235 HOT DIP

PILARIKENKÄ LAIPOILLA

KOODIT JA MITAT KOODI

F69100

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

laipan reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

101 x 101

150

2,5

150 x 150

4 x Ø11,5

8 x Ø11

1

F69120

121 x 121

150

2,5

200 x 200

4 x Ø11,5

8 x Ø11

1

F69160

161 x 161

200

3,0

240 x 240

4 x Ø11,5

8 x Ø11

1

F69200

201 x 201

220

3,0

300 x 300

4 x Ø11,5

8 x Ø11

1

LIFT20

60 x 60

20

3,0

-

-

-

1

LIFT ei sisälly pakkaukseen.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP F | 433


F20

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

kpl

F2080

Ø81

150

2,0

160 x 160

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F20100

Ø101

150

2,0

160 x 160

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F20120

Ø121

150

2,0

180 x 180

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

F20140

Ø141

150

2,0

200 x 200

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FR20 COLOR

THERMO DUST

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PIKARIMALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

kpl

FR20100

Ø101

150

2,0

160 x 160

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FR20120

Ø121

150

2,0

180 x 180

4 x Ø11,5

4 x Ø11

1

Puu ja betonikiinnikkeet sisältyvät toimitukseen.

434 | TYP F | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


LIFT

S235 HOT DIP

KOROKE PILARIKENGILLE

KOODIT JA MITAT KOODI

tyyppi

LIFT20

KOROKE

leveys

korkeus

paksuus

syvyys

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

60

20

3,0

60

kpl

1

HUT

S235 HOT DIP

PILARIKENKIEN HATUT

1

2

KOODIT JA MITAT KOODI

mitat

korkeus

kpl

[mm]

[mm]

70 x 70

20

10

1

HUTS70

1

HUTS90

90 x 90

20

10

1

HUTS100

100 x 100

20

10

1

HUTS120

120 x 120

20

10

2

HUTR80

Ø80

20

10

2

HUTR100

Ø100

20

10

2

HUTR120

Ø120

20

10

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP F | 435


TYP FD KAKSOISPILARIKENGÄT ULKORAKENTAMINEN Kuumasinkitys käytettäväksi käyttöluokissa 1, 2 ja 3. Versiot ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 erinomaiseen kestävyyteen.

SUORAKULMAISET PROFIILIT Ihanteelliset käytettäväksi erikokoisten tai suorakaiteen muotoisten pilareiden kanssa.

OMINAISUUDET FOKUS

käytön monipuolisuus

PILARIT

suorakaiteen tai neliön muotoiset proiilit 70-200 mm

KORKEUS

120 - 220 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt kuumasinkityksellä tai ruostumattomalla teräksellä A2 | AISI304.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuvat käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Pergoloiden, aitausten ja aitojen rakentaminen.

436 | TYP FD | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


FD10

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

FD10120

121 x 56

200

2,5

200 x 95

2 x Ø11,5

2 x Ø11

FD10140

141 x 66

200

2,5

220 x 105

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD10160

161 x 76

200

2,5

240 x 115

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

1

FD10180

181 x 86

200

2,5

260 x 125

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD10200

201 x 96

200

2,5

280 x 135

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD70

S235 HOT DIP

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

kpl

FD7080

81 x 81

180

3,0

120 x 65

2 x Ø11,5

4 x Ø11

1

FD70100

101 x 101

220

3,0

150 x 80

2 x Ø11,5

4 x Ø11

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP FD | 437


FD20

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

kpl

FD20120

121 x 38

200

4,0

200 x 78

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD20140

141 x 46

200

4,0

200 x 85

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD20160

161 x 54

200

4,0

240 x 92

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD20200

201 x 66

200

4,0

280 x 105

2 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FDI20 A2 | AISI304

A2

AISI 304

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

FDI20100

pikari

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

100 x 30

230

3,0

180 x 85

2 x Ø12,5

2 x Ø12,5

kpl

1

FDI20120

120 x 40

250

3,0

190 x 85

2 x Ø12,5

2 x Ø12,5

1

FDI20140

140 x 40

250

3,0

210 x 85

2 x Ø12,5

2 x Ø12,5

1

FDI20160

160 x 40

280

3,0

230 x 85

2 x Ø12,5

2 x Ø12,5

1

FDI20200

200 x 50

300

3,0

270 x 95

2 x Ø12,5

2 x Ø12,5

1

438 | TYP FD | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


FD30

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pilarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

FD3060

180

4,0

60 x 50

1 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD3080

240

4,0

80 x 50

1 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD50

kpl

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pilarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

FD5050

185

4,0

46 x 46

1 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD5080

220

4,0

76 x 76

1 x Ø11,5

2 x Ø11

1

FD60

kpl

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

KAKSOISPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

korkeus

paksuus

pohjan sisus

pohjareiät

pilarin reiät

siipi

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

[mm]

FD6050

185

4,0

46 x 46

2 x Ø11,5

2 x Ø11

40 x 43

1

FD6080

220

4,0

76 x 76

2 x Ø11,5

2 x Ø11

50 x 73

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP FD | 439


TYP M SEKALAISET PILARIKENGÄT ULKORAKENTAMINEN Kuumasinkitys käytettäväksi käyttöluokissa 1, 2 ja 3.

KÄYTTÖ Erityisratkaisut maahan, seinään tai betoniin kiinnittämistä varten. Kallistettavat versiot.

OMINAISUUDET FOKUS

erityissovellukset

PILARIT

vähintään 70 x 70 mm, enintään 160 x 160 mm

PYÖREÄT PILARIT

Ø80 - Ø120 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO

MATERIAALI Kolmiulotteiset rei'itetyt hiiliteräslevyt kuumasinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuvat käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Pergoloiden, aitausten ja aitojen rakentaminen.

440 | TYP M | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


M70 S

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

TOLPPAKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

pikarin korkeus

paksuus

pikarin reiät

kärjen pituus

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

M70S70

71 x 71

150

2,0

4 x Ø11

600

1

M70S90

91 x 91

150

2,0

4 x Ø11

600

1

M70S100

101 x 101

150

2,0

4 x Ø11

750

1

M70S120

121 x 121

150

2,0

4 x Ø11

750

1

M70S100 ja M70S120 eivät sisälly ETA-asiakirjaan.

M70 R

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

TOLPPAKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

pikarin korkeus

paksuus

pikarin reiät

kärjen pituus

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

M70R80

Ø81

150

2,0

4 x Ø11

450

M70R100

Ø101

150

2,0

4 x Ø11

450

1

M70R120

Ø121

150

2,0

4 x Ø11

600

1

1

M70R120 ei sisälly ETA-asiakirjaan.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP M | 441


M50

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PILARIKENKÄ TANGOLLA

KOODIT JA MITAT KOODI

pohja

korkeus

paksuus

pilarin reiät

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

M5070

71 x 60

150

5,0

6 x Ø11

20 x 200

1

M5090

91 x 60

150

5,0

6 x Ø11

20 x 200

1

M50100

101 x 60

150

5,0

6 x Ø11

20 x 200

1

M50120

121 x 60

150

5,0

6 x Ø11

20 x 200

1

M53

kpl

S235 GALV

PILARIKENKÄ TANGOLLA

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjareiät

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

M5380

Ø81

150

3

4 x Ø12,5

20 x 200

M53100

Ø101

150

3

4 x Ø12,5

20 x 200

1

M53120

Ø121

150

3

4 x Ø12,5

20 x 200

1

442 | TYP M | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

kpl

1


M52

S235 HOT DIP

PILARIKENKÄ TANGOLLA

KOODIT JA MITAT KOODI

M5290

pohja

korkeus

paksuus

pohjareiät

siipien reiät

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

[mm]

91 x 70

120

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

20 x 200

kpl

1

M52100

101 x 80

120

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

20 x 200

1

M52120

121 x 100

140

2,5

4 x Ø8

4 x Ø11

20 x 200

1

M51

S235 HOT DIP

PILARIKENKÄ TANGOLLA

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

pohjareiät

siipien reiät

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

[mm]

kpl

M51100

Ø101

150

3,0

2 x Ø8

4 x Ø11

20 x 200

1

M51120

Ø121

150

3,0

2 x Ø8

4 x Ø11

20 x 200

1

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP M | 443


M60

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

PILARIKENKÄ TANGOLLA

KOODIT JA MITAT KOODI

M6080

pohja

korkeus

paksuus

pilarin reiät

tanko ØxL

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[mm]

80 x 80

130

8,0

4 x Ø11

20 x 250

S40

kpl

1

HOT DIP

KALLISTETTAVA PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

sisämitta

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pilarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

S4070

71 x 60

100

5,0

100 x 100

4 x Ø12

6 x Ø11

1

S4090

91 x 60

100

5,0

100 x 100

4 x Ø12

6 x Ø11

1

444 | TYP M | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

kpl


M10

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

SEINÄÄN ASENNETTAVA PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pikari

korkeus

paksuus

leveys

seinän reiät

pikarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

kpl

M1070

71 x 71

150

2,0

151

6 x Ø11

4 x Ø11

1

M1090

91 x 91

150

2,0

175

6 x Ø11

4 x Ø11

1

M20

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

U-MALLINEN PILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

pohja

korkeus

paksuus

pohjareiät

pilarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

M2070

71 x 60

150

5,0

1 x Ø13 + 2 x Ø11,5

6 x Ø11

1

M2090

91 x 60

150

5,0

1 x Ø13 + 2 x Ø11,5

6 x Ø11

1

M20100

101 x 60

150

5,0

1 x Ø13 + 2 x Ø11,5

6 x Ø11

1

M20120

121 x 60

150

5,0

1 x Ø13 + 2 x Ø11,5

6 x Ø11

1

M30

kpl

S235 HOT DIP

ETA 10/0422

JALUSTINPILARIKENKÄ

KOODIT JA MITAT KOODI

sisämitta

korkeus

paksuus

pohjalevy

pohjareiät

pilarin reiät

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[n. x mm]

[n. x mm]

M3070

71 x 50

200

5,0

160 x 60

2 x Ø11,5

4 x Ø11

kpl

1

M3080

81 x 50

200

5,0

170 x 60

2 x Ø11,5

4 x Ø11

1

M3090

91 x 50

200

5,0

180 x 60

2 x Ø11,5

4 x Ø11

1

M30100

101 x 50

200

5,0

190 x 60

2 x Ø11,5

4 x Ø11

1

M30120

121 x 50

200

5,0

210 x 60

2 x Ø11,5

4 x Ø11

1

M30120:lla ei ole CE-merkintää.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TYP M | 445


ROUND

S235 HOT DIP

LIITOKSET PYÖREILLE TOLPILLE ULKORAKENTAMINEN Kuumasinkitys käytettäväksi ulkorakentamiseen käyttöluokissa 1, 2 ja 3.

PYÖREÄT PILARIT Ihanteellinen aitausten ja aitojen toteuttamiseen puisilla elementeillä, joissa on pyöreä osa.

OMINAISUUDET FOKUS

pyöreiden tolppien kiinnitys

PILARIT

Ø60 - Ø140 mm

PAKSUUS

1,5 - 3,0 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, LBA

MATERIAALI Hiiliteräs kuumasinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuvat käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Aitausten ja aitojen rakentaminen.

446 | ROUND | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT ROUND a KOODI

1

ROUND100

axb

d

s

Ø tolppa

Ø1

Ø2

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

205 x 65

-

2,5

Ø100

Ø11

Ø5

b

1

Ø1

10

2

ROUNDE100

117 x 70

-

2,5

Ø100

Ø11

Ø5

10

3

ROUNDH100

70 x 65

70

2,5

Ø100

Ø11

Ø11

10

Ø2

a

d Ø2

b Ø2 2

Ø1

b 3

Ø1 a

b

ROUND L b KOODI

a

d

b

s

Ø tolppa

Ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

a

a

Ø Ø

1

ROUNDL80

80

80

57

1,5

Ø60-Ø80

Ø5

100

2

ROUNDL120

123

123

74

1,5

Ø100-Ø120

Ø5

100

d

1

d 2

ROUND U KOODI

a

b

d

s

Ø

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

ROUNDU80

80

345

40

3,0

Ø6

1

ROUNDU100

100

345

40

3,0

Ø6

1

ROUNDU120

120

345

40

3,0

Ø6

1

b Ø

d

a

AITAUKSET JA AIDAT Ihanteellinen pyöreän poikkileikkauksen puuosien yhdistämiseen: • ROUND100 läpimeneviin liitoksiin; • ROUNDE100 päätyliitoksiin; • ROUNDH100 kädensijan liitoksiin.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | ROUND | 447


BRACE

A2

AISI 304

S235 HOT DIP

SARANALEVY SAUVAT Ihanteellinen vastavuoroiseen kiinnitykseen, jossa pilareiden kaltevuus on vaihteleva, suorakaiteen mallinen tai pyöreä poikkileikkaus.

A2 | AISI304 Saatavana valmistettuna ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöissä.

OMINAISUUDET FOKUS

piiloliitokset

PILARIT

vähintään 80 x 80 mm, enintään 200 x 200 mm

PYÖREÄT PILARIT

Ø80 - Ø160 mm

KIINNIKKEET

HBS PLATE EVO, KOS, KOT A2

MATERIAALI Hiiliteräs, jossa on kuumasinkitys ja ruostumaton teräs A2 | AISI304.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuvat käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Pergoloiden, aitausten ja tasojen rakentamiseen.

448 | BRACE | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT BRACE

S235

s1

KOODI

B

H

L

s

s1

Ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

40

140

235

5

4

13

BRF140

HOT DIP

kpl s 1 H L

B

HBS PLATE EVO COATING

KOODI

HBSPEVO10100

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

10

100

75

TX

kpl d1

TX 40

100

L

KOS KOODI

d

L

[mm]

[mm]

M12

120

KOS12120B

GALV

kpl d 25

L

s1

BRACE A2 | AISI304 KOODI

B

H

L

s

s1

Ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

40

140

235

5

4

13

BRFI140

A2

AISI 304

s

kpl

1 H L

B

A2

KOT A2 | AISI304

AISI 304

KOODI

d

L

[mm]

[mm]

M12

120

kpl d

AI60112120

25

L

A2

SCI A2 | AISI305 KOODI

SCI80120

AISI 305

d1

L

b

[mm]

[mm]

[mm]

8

120

60

TX

kpl d1

TX 40

100

L

A4

SCB A4 | AISI316 KOODI

SCB8

AISI 316

D1

D2

h

dSCI

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

8,5

25,0

5,0

8

kpl h

D2 D1 dSCI 100

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | BRACE | 449


GATE

S235 HOT DIP

PORTINKIINNIKKEET ULKORAKENTAMINEN Kuumasinkitys käytettäväksi ulkorakentamiseen käyttöluokissa 1, 2 ja 3.

MONIPUOLISET Saatavana useita kokoja myös suurille porteille.

GATE LATCH

GATE HOOK

GATE BAND

GATE FLOOR

OMINAISUUDET GATE LATCH

lukitussalpa

GATE FLOOR

sulku lattiaan

GATE HOOK

lukitustappi

GATE BAND

nauha uppoumalla

GATE HINGE

arkkusarana

MATERIAALI Hiiliteräs kuumasinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö ulkoliitoksissa; soveltuvat käyttöluokkiin 1, 2 ja 3. Puutarhan puuporttien rakentaminen.

450 | GATE | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT GATE LATCH axb

c

d

e

Ø

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

GATEL100

100 x 44

16

13

45

Ø5/3,5

10

GATEL120

120 x 44

16

13

45

Ø5/3,5

10

GATEL140

140 x 52

20

16

55

Ø5/4,5

10

kpl

KOODI

kpl

d

Ø b

c e

a

GATE FLOOR KOODI

H

c

Ø

[mm]

[mm]

[mm]

GATEF400

400

Ø16

Ø6,5

5

GATEF500

500

Ø16

Ø6,5

5

H

Ø c

GATE HOOK a KOODI

axb

c

s

e

Ø

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

GATEH13

35 x 100

Ø13

4,0

40

Ø6,5

10

GATEH16

40 x 115

Ø16

4,5

45

Ø7,2

10

GATEH20

60 x 167

Ø20

6,0

45

Ø7,2

4

c e

b Ø s

GATE BAND KOODI

axb

c

s

Ø

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

GATEB13300

300 x 40

Ø13

5,0

Ø7

10

GATEB13500

500 x 40

Ø13

5,0

Ø7

10

GATEB16400

400 x 45

Ø16

5,0

Ø9

10

GATEB16700

700 x 45

Ø16

5,0

Ø9

10

GATEB201200

1200 x 60

Ø20

8,0

Ø9

1

kpl

s

c

Ø

b a

GATE HINGE KOODI

axb

s

Ø

[mm]

[mm]

[mm]

HINGE140

135 x 35

2

Ø5,5

20

HINGE160

156 x 35

2

Ø5,5

20

HINGE200

195 x 35

2

Ø5,5

20

Ø b s a

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | GATE | 451


ALU TERRACE TERASSIEN ALUMIINIPROFIILI KAKSI VERSIOTA ALUTERRA30-versio tavallisille kuormille. ALUTERRA50-versio mustana erittäin suurille kuormille ja mahdollisuudella käyttää molempia puolia.

TUET 1,10 m:n VÄLEIN ALUTERRA50 on suunniteltu erittäin korkealla lujuudella, joka mahdollistaa SUPPORT-tukien sijoittamisen 1,10 m:n välein (proiilikeskiviivaan) jopa suurilla kuormilla (4,0 kN/m2)�

KESTÄVYYS Alumiiniproiileista valmistettu alusrakenne takaa erinomaisen terassin kestävyyden� Valumisputki mahdollistaa veden ulosvirtauksen ja tuottaa tehokkaan mikroilmanvaihdon�

OMINAISUUDET FOKUS

erinomainen kestävyys ja kestävyys

POIKKILEIKKAUKSET

53 x 30 mm ja 60 x 50 mm

PAKSUUS

1,8 mm | 2,2 mm

MATERIAALI Alumiiniversio ja alumiiniversio luokan 15 anodisoinnilla mustalla graiittivärillä�

KÄYTTÖKOHTEET Terassin perustukset� Ulkokäyttö� Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3�

452 | ALU TERRACE | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


ETÄISYYS 1,10 m Kun proiilien keskinäinen etäisyys on 80 cm (kuormitus 4,0 kN/m2) SUPPORT-tuet on mahdollista sijoittaa 1,10 m:n välein sijoittamalla ne ALUTERRACE50:n keskilinjaan�

TÄYDELLINEN JÄRJESTELMÄ Ihanteellinen yhdessä SUPPORT:n kanssa, joka on kiinnitetty sivusuunnassa KKA-ruuveilla� Järjestelmän kestävyys on erinomainen�

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | ALU TERRACE | 453


ALUTERRA50-proiilien stabilointi ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla levyillä ja KKA-ruuveilla�

ALUTERRA30:lla valmistettu alumiinirunko GRANULO PAD:in päällä

LISÄTARVIKKEIDEN KOODIT JA MITAT s s P

H M

M

LBVI15100 KOODI

P WHOI1540

materiaali

s

M

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

FLIP kpl

KOODI

FLAT materiaali

kpl

LBVI15100

A2 | AISI304

1,75

15

100

--

200

FLAT

alumiini musta

200

WHOI1540

A2 | AISI304

1,75

15

40

40

200

FLIP

sinkitetty teräs

200

KKA AISI410

KKA COLOR d1

KOODI

[mm] 4 TX 20 5 TX 25

L

kpl

[mm] KKA420

20

d1

KOODI

[mm] 200

KKA540

40

100

KKA550

50

100

454 | ALU TERRACE | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

4 TX 20 5 TX 25

L

kpl

[mm] KKAN420

20

200

KKAN430

30

200

KKAN440

40

200

KKAN540

40

200


KOODIT JA MITAT KOODI ALUTERRA30

s

B

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

1,8

53

2200

30

1

KOODI ALUTERRA50

s

B

P

H

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

2,5

60

2200

50

kpl 1

HUOMAUTUKSET: pyynnöstä saatavana P= 3000 mm-versiona�

GEOMETRIA

12 5

43

36

12

s

5

19

s

15,5 50

18,5 30

H

P

15,5

11,5 53

60

B

ALU TERRACE 30

MH

P B

ALU TERRACE 50

ESIMERKKI ALUTERRA30:n RUUVIKIINNITYKSESTÄ

1

Aseta ALU TERRACE SUP-Stukeen, jossa on SUPSLHEAD1-pää.

2

Kiinnitä ALU TERRACE KKAN-ruuveilla halkaisijaltaan 4,0 mm.

3

Kiinnitä puiset tai WPC-laudat suoraan ALU TERRACE-proiiliin halkaisijaltaan 5,0 mm KKA-ruuveilla�

4

Toista toimenpide seuraaville laudoille�

KIINNITYSESIMERKKI KIINNIKKEILLÄ CLIP JA ALUTERRA50

1

Aseta ALU TERRACE SUP-Stukeen, jossa on SUPSLHEAD1-pää.

2

Kiinnitä ALU TERRACE KKAN-ruuveilla halkaisijaltaan 4,0 mm.

3

Kiinnitä levyt FLAT-piilotetuilla pidikkeillä ja KKAN-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,0 mm�

4

Toista toimenpide seuraaville laudoille�

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | ALU TERRACE | 455


ESIMERKKI ASENNUKSESTA GRANULO PAD:IN PÄÄLLE 01

02

Useampi ALUTERRA30 voidaan yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyjen avulla. Yhteys on valinnainen.

03

Kohdista kaksi proiilia päästä päähän�

04

Aseta ruostumaton teräslevy LBVI15100 alumiiniproiileihin ja kiinnitä se KKA 4,0 x 20 mm ruuveilla�

Suorita toiminto molemmille puolille maksimoidaksesi vakauden�

ESIMERKKI SIJOITUS SUPPORTIN PÄÄLLE 01

02

KF

K

X

KF

K

X

Useampi ALUTERRA50 voidaan yhdistää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen levyjen avulla� Yhteys on valinnainen, jos liitos yhtyy SUPPORT tukeen�

03

Aseta ruostumaton teräslevy LBVI15100 alumiiniproiileihin sivussa olevien ohjainten kohdalle ja kiinnitä se KKA 4,0 x 20 mm tai KKAN 4,0 mm:n halkaisjan ruuveilla�

456 | ALU TERRACE | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

Liitä alumiiniproiilit halkaisijaltaan 4,0 mm:n KKAN-ruuveilla ja kohdista kaksi alumiiniproiilia päästä päähän�

04

Suorita toiminto molemmille puolille maksimoidaksesi vakauden�


TUKIEN VÄLINEN MAKSIMIETÄISYYS (a) ALU TERRACE 30 ALU TERRACE 30

SUPPORT

i a

a

i = juoksujen jako a = tukien etäisyys

i

i [m]

TYÖKUORMA [kN/m2]

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2,0

0,77

0,74

0,71

0,69

0,67

0,64

0,61

0,59

0,57

3,0

0,67

0,65

0,62

0,60

0,59

0,56

0,53

0,51

0,49

4,0

0,61

0,59

0,57

0,55

0,53

0,51

0,48

0,47

0,45

5,0

0,57

0,54

0,53

0,51

0,49

0,47

0,45

0,43

0,42

ALU TERRACE 50 ALU TERRACE 50 SUPPORT

i a

a

i = juoksujen jako a = tukien etäisyys

i

i [m]

TYÖKUORMA [kN/m2]

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2,0

1,70

1,64

1,58

1,53

1,49

1,41

1,35

1,30

1,25

3,0

1,49

1,43

1,38

1,34

1,30

1,23

1,18

1,14

1,10

4,0

1,35

1,30

1,25

1,22

1,18

1,12

1,07

1,03

1,00

5,0

1,25

1,21

1,16

1,13

1,10

1,04

1,00

0,96

0,92

HUOMAUTUKSET: • Esimerkki muodonmuutoksesta L/300; • EN 1991-1-1 mukainen hyötykuorma:

Laskenta suoritettiin staattisella kaavalla yksiaukkoisena, ottaen huomioon tasaisesti jakautunut kuorma.

- Luokan A alueet: 2,0 ÷ 4,0 kN/m²; - Alueet, jotka ovat alttiita tungokselle C2 = 3,0 ÷ 4,0 kN/m²; - Alueet, jotka ovat alttiita tungokselle C3 = 3,0 ÷ 5,0 kN/m²;

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | ALU TERRACE | 457


SUPPORT SÄÄTÖJALKA KOLME VERSIOTA Versio Small (SUP-S) mahdollistaa korotuksen 37 mm:iin asti, versio Medium (SUP-M) 220 mm:iin ja versio Large (SUP-L) 1020 mm:iin asti. Kaikki versiot ovat säädettävissä.

LUJA Vankka järjestelmä, joka soveltuu suurille kuormille. Versiot Small (SUP-S) ja Medium (SUP-M) versiot kestävät kuormia 400 kg:n asti. Versio Large (SUP-L) kestää jopa 800 kg.

YHDISTETTÄVISSÄ Kaikki versiot voidaan yhdistää tarkoituksenmukaiseen päähän, joka helpottaa sivusuunnassa kiinnittämistä listaan, joka voi olla puuta tai alumiinia. Sovitin laatoille on saatavilla myös pyynnöstä.

OMINAISUUDET FOKUS

äärimmäisen monipuolinen säätö

KORKEUS

22 - 1020 mm

ALEMPI LEVY

SUP-S Ø150 mm SUP-M ja SUP-L Ø200 mm

LUJUUS

400 - 800 kg

MATERIAALI Polypropeeni (PP).

KÄYTTÖKOHTEET Rakenteen nosto ja säätäminen. Ulkokäyttö. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

458 | SUPPORT | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KESTÄVYYS UV-säteitä kestävä materiaali, jota voidaan käyttää myös aggressiivisissa ympäristöissä. Ihanteellinen yhdessä ALU TERRACE:n kanssa.

ALU TERRACE Ihanteellinen yhdessä SUPPORT:n kanssa, joka on kiinnitetty sivusuunnassa KKA-ruuveilla. Järjestelmän kestävyys on erinomainen.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | SUPPORT | 459


Puulistojen kiinnittäminen SUP-M-tukeen käyttäen päätä.

Keraamisista laatoista valmistettu terassi, jossa on käytetty SUP-M:ää ja erityistä sovitinta (koodi SUPMHEAD4 saatavilla pyynnöstä).

LISÄTARVIKKEIDEN KOODIT JA MITAT PÄÄ SUP-S KOODI SUPSLHEAD1

JATKOPALA SUP-M Ø

Ø1

[mm]

[mm]

kpl

70

3 x 14

KOODI

Ø

Ø1

H

kpl H

[mm] SUPMEXT30

20

PÄÄ SUP-M

30

25

H

kpl

JATKOPALA SUP-L Ø

KOODI

Ø

kpl

KOODI

25

SUPLEXT100

[mm] SUPMHEAD1

[mm]

120

PÄÄ SUP-M KOODI

Ø1

BxP [mm]

SUPMHEAD2

120 x 90

H

Ø1

h

KALLISTUKSEN KORJAIN SUP-M JA SUP-L B

P

3 x 14 25

KOODI

PÄÄ SUP-L KOODI SUPSLHEAD1

Ø

Ø1

[mm]

[mm]

70

3 x 14

H 20

kpl

[mm] [mm] 30

100

kpl

Ø

kpl

[mm] Ø1

Ø

20

460 | SUPPORT | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

SUPCORRECT1 SUPCORRECT2

200 200

1% 2%

20 20

SUPCORRECT3

200

3%

20

Ø


KOODIT JA MITAT SUP-S Ø

H

KOODI

Ø

H

kpl

[mm]

[mm]

SUPS2230

150

22 - 30

20

SUPS2840

150

28 - 40

20

Ø

H

kpl

[mm]

[mm]

KOODIT JA MITAT SUP-M Ø

H

KOODI SUPM3550

200

35 -50

25

SUPM5070

200

50 - 70

25

SUPM65100

200

65 - 100

25

SUPM95130

200

95 - 130

25

SUPM125160

200

125 - 160

25

SUPM155190

200

155 - 190

25

SUPM185220

200

185 - 220

25

KOODIT JA MITAT SUP-L

+H

Ø

H

KOODI

kpl

KOODI

Ø

H

kpl

[mm]

[mm]

SUPL415520

200

415 - 520

20

SUPL515620

200

515 - 620

20

200

615 - 720

20

200

715 - 820

20

Ø

H

[mm]

[mm]

SUPL3550

200

35 - 50

20

SUPL5075

200

50 - 75

20

SUPL75120

200

75 - 120

20

SUPL615720

SUPL115220

200

115 - 220

20

SUPL715820

SUPL215320

200

215 - 320

20

SUPL815920

200

815 - 920

20

SUPL315420

200

315 - 420

20

SUPL9151020

200

915 - 1020

20

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | SUPPORT | 461


ASENNUS SUP-S 01

02

03

Lista voidaan yksinkertaisesti asettaa SUP-S:n päälle tai ruuvata se kiinni SUP-S:ään KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-S ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ 01

02

03

04

KF

K

X

KF

K

X

KK

F

X

KK

F

X

Aseta SUPSLHEAD1-pää SUP-S:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-M ASENNUS SUPMHEAD2-PÄÄLLÄ 01

02

03

04

KF

K

X

KK

F

X

KK

F

X

Aseta SUPMHEAD2-pää SUP-M:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-M ASENNUS SUPMHEAD1-PÄÄLLÄ 03

04

K

Aseta SUPMHEAD1-pää SUP-M:n päälle ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

462 | SUPPORT | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT

X

KF

K

X

02

KF

01


SUP-L ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ 01

02

03

04

360°

H

KK

F

X

KK

F

X

Aseta SUPSLHEAD1-pää SUP-L:n päälle, säädä korkeus tarpeen mukaan ja kiinnitä lista KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

SUP-L ASENNUS SUPSLHEAD1-PÄÄLLÄ 01

02

03

04

360°

KK

F

X

KK

F

X

H

Lisää SUPLEXT100-jatkopala SUP-L-tukeen ja aseta sitten SUPSLHEAD1-pää. Säädä korkeutta tarpeen mukaan ja kiinnitä lista sivuilta KKF-ruuveilla, joiden halkaisija on 4,5 mm.

KOODIT JA MITAT KIINNITYS KKF AISI410 d1 [mm] KF

K

X KK

F

X

4,5 TX 20

KOODI

L [mm]

kpl

KKF4520

20

200

KKF4540

40

200

KKF4545

45

200

KKF4550

50

200

KKF4560

60

200

KKF4570

70

200

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | SUPPORT | 463


JFA SÄÄTÖJALKA KORKEUDEN SÄÄTÖ Tuki, jonka säädettävä korkeus sopii ihanteellisesti alustan tason vaihteluiden nopeaan korjaamiseen. Korotettu taso mahdollistaa myös rakenteen tuulettumisen listojen alla.

TUPLASÄÄTÖ Mahdollisuus säätää sekä alhaalta SW 10 -jakoavaimella että ylhäältä tasapäisellä ruuvimeisselillä. Nopea, käytännöllinen ja monipuolinen järjestelmä.

TUKI TPE-muovitukialusta vähentää askelääniä. Nivelrunko pystyy sopeutumaan kalteviin pintoihin.

OMINAISUUDET FOKUS

mahdollisuus säätöön ylä- ja alapuolelta

KORKEUS

4,0 | 6,0 | 8,0 mm

MITAT

Ø8 mm

KÄYTTÖ

rakenteen nosto ja säätäminen

MATERIAALI Hiiliteräs, jossa on galvaaninen sinkitys ja austeniittinen ruostumaton teräs A2 | AISI304.

KÄYTTÖKOHTEET Rakenteen nosto ja säätäminen Ulkokäyttö. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

464 | JFA | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT JFA

JFA A2 | AISI304

KOODI

materiaali

ruuvi Ø x L

kpl

KOODI

materiaali

ruuvi Ø x L

[mm]

kpl

[mm]

JFA840

hiiliteräs

8 x 40

100

JFA860

hiiliteräs

8 x 60

100

JFA880

hiiliteräs

8 x 80

100

JFA860A2

ruostumaton teräs

8 x 60

100

GEOMETRIA

16 L

H SW 10

40

14 25 50

20 Ø8

25 JFA840

57

77

57

25

25

25

JFA860

JFA880

JFA860A2

TEKNISET TIEDOT KOODI

JFA840

JFA860

JFA880

JFA860A2

Materiaali

hiiliteräs

hiiliteräs

hiiliteräs

A2 | AISI304

Ruuvi Ø x L Asennuskorkeus

R

[mm]

8 x 40

8 x 60

8 x 80

8 x 40

[mm]

25 ≤ R ≤ 40

25 ≤ R ≤ 57

25 ≤ R ≤ 77

25 ≤ R ≤ 57

+/- 5°

+/- 5°

+/- 5°

+/- 5°

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

SW 10

SW 10

SW 10

SW 10

Kulmaus Esiporaus holkille

[mm]

Säätömutteri Kokonaiskorkeus

H

[mm]

51

71

91

71

Sallittu kapasiteetti

Fadm

kN

0,8

0,8

0,8

0,8

RUOSTUMATON TERÄS Saatavana myös valmistettuna ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 käytettäväksi erityisen aggressiivisissa ympäristöissä.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | JFA | 465


FLAT | FLIP TERASSIKIINNIKE NÄKYMÄTÖN Täysin huomaamaton. Mustalla pinnoitteella varustettu alumiiniversio takaa erinomaisen esteettisen tuloksen; galvanoitu teräsversio tarjoaa hyvän suorituskyvyn edulliseen hintaan.

NOPEA ASENNUS Nopea ja helppo asennus vain yhdellä ruuvilla ja integroiduilla välikappaleilla, jotka takaavat tarkat välit. Ihanteellinen sovellus PROFID-välikkeellä.

SYMMETRINEN URITUS Sallii levyjen asentamisen urien asennosta riippumatta (symmetrinen). Niissä on pinnalliset raidat, jotka takaavat suuren mekaanisen kestävyyden.

OMINAISUUDET FOKUS

välien äärimmäinen tarkkuus

PINNOITUS

korroosionesto väri musta | galvaaninen sinkitys

LAUDOITUS

symmetrinen uritus

VÄLIT

7,0 mm

KIINNIKKEET

KKTN540 , KKAN440

MATERIAALI Alumiini värillisellä orgaanisella pinnoitteella ja hiiliteräs galvaanisella sinkkipinnoitteella.

KÄYTTÖKOHTEET Ulkokäyttö. Sahatavara-tai WPC-laudoituksen kiinnitys puu-, WPC-tai alumiinipohjarakenteeseen. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

466 | FLAT | FLIP | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT FLAT COLOR

FLIP

KOODI

materiaali

PxBxs

kpl

KOODI

materiaali

PxBxs

[mm] FLAT

alumiini musta

64 x 27 x 4

200

FLIP

sinkitetty teräs

KKT COLOR

KKA COLOR

kiinnitys puuhun ja WPC:hen FLAT:lle ja FLIP:ille

kiinnitys alumiiniin FLAT:lle ja FLIP:ille

d1 [mm] 5 TX 20

KOODI KKTN540

kpl

[mm]

L [mm]

kpl

40

200

d1

66 x 27 x 4

KOODI

L

[mm]

200

kpl

[mm] KKAN420

4 TX 20 5 TX 25

20

200

KKAN430

30

200

KKAN440

40

200

KKAN540

40

200

GEOMETRIA

2

2

4

8,5

27

8

45°

8,5

5

54

5

27

27

42°

8

6,3

6

27

6

27

B

s P

54

6,3

27

B

4

s P

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) Ihanteellinen WPC-lautojen kiinnitykseen. Mahdollisuus kiinnittää myös alumiiniin KKA COLOR-ruuvilla (KKAN440).

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | FLAT | FLIP | 467


TVM TERASSIKIINNIKE NELJÄ VERSIOTA Erilaisia kokoja sovelluksiin, joissa on erilaiset paksuudet ja vaihtelevat leveysliitokset. Musta versio täydellisen näkymätön.

KESTÄVYYS Ruostumaton teräs varmistaa korkean korroosionkestävyyden. Levyjen välinen mikro-ilmanvaihto edistää puurakenteiden kestävyyttä.

EPÄSYMMETRINEN URITUS Ihanteellinen laudoille, joissa on epäsymmetriset urat naaras-naaras-pontit. Liittimen pinnan urat takaavat erinomaisen vakauden.

OMINAISUUDET FOKUS

jyrsintöjen suuri monipuolisuus

LAUDOITUS

epäsymmetrinen uritus

VÄLIT

7,0 - 9,0 mm

KIINNIKKEET

KKTX520A4, KKA420, KKAN420

MATERIAALI Austeniittinen ruostumaton teräs A2 | AISI304 ja alumiini värillisellä orgaanisella pinnoitteella.

KÄYTTÖKOHTEET Käyttö aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. Sahatavara-tai WPC-laudoituksen kiinnitys puu-, WPC-tai alumiinipohjarakenteeseen. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

468 | TVM | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT TVM A2 | AISI304

TVM COLOR

KOODI

materiaali

PxBxs

kpl

KOODI

materiaali

PxBxs

[mm] TVM1

A2 | AISI304

22,5 x 31 x 3

250

TVM2

A2 | AISI304

22,5 x 33 x 2,5

250

TVM3

A2 | AISI304

30 x 29,4 x 2,5

200

TVMN4

alumiini musta

KKT X

KKT COLOR

kiinnitys puuhun ja WPC:hen TVM A2 | AISI304

kiinnitys puuhun ja WPC:hen TVM COLOR

d1

KOODI

L

[mm]

5 TX 20

kpl

d1

[mm]

KOODI

20

200

KKTX525A4

25

200

KKTX530A4

30

200

KKTX540A4

40

200

5 TX 20

KKTN540

KKA AISI410

KKA COLOR kiinnitys alumiiniin TVM COLOR

KOODI

4 TX 20

L

kpl

d1

[mm] KKA420

L

KOODI

[mm]

20

kpl

40

200

L

kpl

[mm]

4 TX 20

200

200

[mm]

kiinnitys alumiiniin TVM A2 | AISI304

d1

23 x 36 x 2,5

[mm]

KKTX520A4

[mm]

kpl

[mm]

KKAN420

20

200

GEOMETRIA TVM1

TVM2 10

12 2,4 8,6 11

1

12

1

31

B

33

P

2,4 12

14

11

B

14,4

17

30

22,5

9,8

15 1

2,4 8,6 11

14

22,5

P

TVMN4

12 3 6,8 9,8

1

TVM3

29,4

23 9,6

P

B

36

P

13

B

KKA Mahdollisuus kiinnittää myös alumiiniproiiliin ruuveilla KKA AISI410 tai KKA COLOR�

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TVM | 469


GAP TERASSIKIINNIKE KAKSI VERSIOTA Saatavana valmistettuna ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304, jolla on erinomainen korroosionkestävyys (GAP3) tai galvanoidusta hiiliteräksestä (GAP4), joka takaa hyvän suorituskyvyn edulliseen hintaan.

KAPEAT VÄLIT Ihanteellinen lattiapäällysteiden valmistamiseksi, joissa on pienet lautojen välit (alkaen 3,0 mm). Kiinnitys tapahtuu ennen laudan sijoittamista.

WPC JA KOVAT PUULAJIT Ihanteellinen laudoille, joissa on symmetriset urat, kuten WPC-levyt tai suuritiheyksiset puulaudat.

OMINAISUUDET FOKUS

ohuemmat välit

LAUDOITUS

symmetrinen uritus

VÄLIT

3,0 - 5,0 mm

KIINNIKKEET

SCA3525, SBA3932

MATERIAALI Austeniittinen ruostumaton teräs A2 | AISI304 ja galvaanisinkitty hiiliteräs.

KÄYTTÖKOHTEET Ulkokäyttö. Sahatavara- tai WPC-laudoituksen kiinnitys puu-, WPC- tai alumiinipohjarakenteeseen. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

470 | GAP | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT GAP 3 A2 | AISI304

GAP 4

KOODI

materiaali

PxBxs

A2 | AISI304

40 x 32 x 11

kpl

KOODI

200

GAP4

materiaali

PxBxs

sinkitetty teräs

42 x 42 x 11

[mm] GAP3

[mm]

SCA A2 | AISI304

HTS

kiinnitys puuhun ja WPC:hen GAP 3

kiinnitys puuhun ja WPC:hen GAP 4

d1

KOODI

L

[mm] 3,5 TX 10

kpl

d1

[mm] 25

500

SCA3535

35

500 SBN

kiinnitys alumiiniin GAP 3

kiinnitys alumiiniin GAP 4

KOODI

L

3,5 TX 15

kpl

25

d1

25

1000

HTS3535

35

500

L

kpl

KOODI

[mm]

3,5 TX 15

1000

kpl

HTS3525

[mm]

[mm] SBNA23525

L

100

[mm]

3,5 TX 15

SBN A2 | AISI304

d1

KOODI

[mm]

SCA3525

[mm]

kpl

SBN3525

25

500

GEOMETRIA GAP 3 A2 | AISI304

GAP 4 11

9 1 9 1

11 23

16,5

19

7,5

4

16,5

12

16

1,5 8,3 11,3 1,5

18 12

42

40

18

16 16,5

12

4

7,5

11

32

11,3

42

s s P

P

B

B

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC) Ihanteellinen WPC-lautojen kiinnitykseen. Mahdollisuus kiinnittää myös alumiiniin SBN-ruuvilla A2 | AISI304.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | GAP | 471


TERRALOCK TERASSIKIINNIKE NÄKYMÄTÖN Täysin piilotettu, takaa erinomaisen esteettisen tuloksen. Ihanteellinen sekä terasseille että julkisivuille. Saatavana metallisena tai muovisena.

TUULETUS Laudoituksen alainen mikro-ilmanvaihto estää veden pysähtymisen ja takaa erinomaisen kestävyyden. Laajennetun tukipinnan ansiosta alusrakenne ei liiskaannu.

NEROKAS Kokoonpanon pysäytys tarkalleen liitinkohdalle. Soikeat reiät puun liikkumiseen. Mahdollisuus vaihtaa yksittäisiä lautoja.

OMINAISUUDET FOKUS

liitosten ja uritusten äärimmäinen monipuolisuus

PINNOITUS

harmaa aluminoitu, musta aluminoitu

LAUDOITUS

ilman uritusta

VÄLIT

2,0 - 10,0 mm

KIINNIKKEET

KKTX520A4, KKAN430, KKF4520

VIDEO Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

MATERIAALI Hiiliteräs värillisellä korroosionestopinnoitteella ja ruskea polypropeeni.

KÄYTTÖKOHTEET Ulkokäyttö. Sahatavara- tai WPC-laudoituksen kiinnitys puu-, WPC- tai alumiinipohjarakenteeseen. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

472 | TERRALOCK | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT TERRALOCK

TERRALOCK PP

KOODI TER60ALU TER180ALU TER60ALUN TER180ALUN

materiaali

PxBxs

kpl

KOODI

sinkitetty teräs sinkitetty teräs sinkitetty musta teräs sinkitetty musta teräs

[mm] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8

100 50 100 50

TER60PPM TER180PPM

materiaali

PxBxs

kpl

ruskea nylon ruskea nylon

[mm] 60 x 20 x 8 180 x 20 x 8

100 50

Saatavana pyynnöstä myös valmistettuna ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 yli 20 000 kappaleen erissä. (koodi TER60A2 e TER180A2).

KKT A4 | AISI316 / KKT COLOR

KKF AISI410

kiinnitys puuhun ja WPC:hen TERRALOCK

kiinnitys puuhun ja WPC:hen TERRALOCK PP

d1 [mm]

KOODI

L [mm] 20 25 30 40 40

KKTX520A4 KKTX525A4 KKTX530A4 KKTX540A4 KKTN540

5 TX 20

kpl

d1 [mm]

KOODI

L [mm]

kpl

200 200 200 200 200

4,5 TX 20

KKF4520

20

200

KKF4540

40

200

L [mm]

kpl

25

1000

KKA COLOR

SBN A2 | AISI304

kiinnitys alumiiniin TERRALOCK

kiinnitys alumiiniin TERRALOCK PP

d1 [mm]

KOODI

4 TX 20

KKAN430

L [mm]

kpl

30

200

d1 [mm]

KOODI

3,5 TX 15

SBN3525

GEOMETRIA TERRALOCK

TERRALOCK PP 5 8

5 8 60 45 15

180 165

20 5 20 20 15

3

5

15

5 10 5

5 20 15

85

5 8

5 8 60 45 15

85

5 10 5

180 165 20

5 20 20 15

10

5 10 5

5

B

5 10 5

85

20 15 Lmin lauta = 100 mm

20

Lmin lauta = 145 mm

P

5

85

Lmin lauta = 100 mm

s

15

s

s

P B

Lmin lauta = 145 mm

s P

P

B

B

TERRALOCK PP Muoviversio sopii terassirakentamiseen lähelle vesistöjä. Kestävyys ajan myötä taattu lautojen alaisen mikro-ilmastoinnin vuoksi. Täydellinen piiloasennus.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | TERRALOCK | 473


GROUND COVER JUURIMATTO VETTÄ LÄPÄISEVÄ Kasvillisuudenestokangas estää rikkaruohojen ja juurten kasvua ja takaa terassin perustusten maasuojauksen. Veden läpäisevä, mahdollistaa ulosvirtauksen.

LUJA Polypropeenistä valmistetun kuitukankaan paino on 50 g/m 2 ja se mahdollistaa terassirakenteen tehokkaan erottamisen maasta. Mitat optimoitu terasseille (1,6 m x 10 m).

KOODIT JA MITAT KOODI COVER50

materiaali TNT

g/m2 50

HxL

A

[m]

[m2]

1,6 x 10

10

Vetolujuus

MD/CD

95 / 55 N

Venymä

MD/CD

35 / 80 %

kpl 1

MATERIAALI Kuitukangas (TNT) polypropyyleenistä (PP).

KÄYTTÖKOHTEET Erottaa alusrakenteen perusmaasta.

474 | GROUND COVER | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


NAG ASENNUSPALA PINOTTAVA Saatavana kolmessa paksuudessa (2,0, 3,0 ja 5,0 mm) ja ne ovat myös ihanteellisia päällekkäin asetettaviksi halutun paksuuden saavuttamiseksi ja terassin perustusten saattamiseksi samaan tasoon.

KESTÄVYYS EPDM-materiaali takaa erinomaisen kestävyyden, ei anna periksi ajan mittaan jtai vaurioidu auringonvalolle altistumisesta.

GEOMETRIA

KOODIT JA MITAT KOODI

BxLxs

tiheys

shore

kpl

[mm]

[kg/m3]

NAG60602

60 x 60 x 2

1220

65

50

NAG60603

60 x 60 x 3

1220

65

30

NAG60605

60 x 60 x 5

1220

65

20

s L

B

Käyttölämpötila -35°C | +90°C

MATERIAALI Musta EPDM.

KÄYTTÖKOHTEET Rakenteiden tasaus ja oikaisu.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | NAG | 475


GRANULO KUMIROUHEALUSTA KOLME MUOTOA Saatavana mattolaattana (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), rullana (GRANULOROLL ja GRANULO100) tai padinä (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Erittäin monipuolinen käyttö eri muotojen ansiosta.

KUMIROUHE Valmistettu kierrätetystä kumirouheesta, joka on lämpösidottu polyuretaanilla. Kestää kemiallisia vaikutuksia, säilyttää ominaisuutensa ajan mittaan ja on 100% kierrätettävä.

TÄRINÄNVAIMENNUS Lämpösidottu kumirouhe mahdollistaa tärinän vaimentamisen ja askeläänten eristämisen. Ihanteellinen myös seinässä ja kaistana akustiseen eristykseen.

OMINAISUUDET FOKUS

vettä läpäisevä ja värähtelyä estävä

PAKSUUDET

4,0 - 10,0 mm

MITAT

matto, rulla, pad

KÄYTTÖ

sahatavara-, alumiini-, WPC-, ja PVC-perustuksen alla

MATERIAALI Lämpösidottu kumirouhe ja PU.

KÄYTTÖKOHTEET Sahatavara-, alumiini-, WPC-, ja PVC-perustuksen alla. Ulkokäyttö. Sopii käyttöluokkiin 1, 2 ja 3.

476 | GRANULO | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


KOODIT JA MITAT KOODI

s

B

L

[mm]

[mm]

[m]

kpl

GRANULOPAD

10

80

0,08

20

GRANULOROLL

8

80

6

1

GRANULO100

4

100

15

1

GRANULOMAT

6

1250

10

1

GEOMETRIA

s L

s

B

GRANULO PAD

s

B

B GRANULO ROLL - GRANULO 100

GRANULO MAT

TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET

standardi

arvo

Kovuus

-

50 shore A

Tiheys

-

750 kg/m3

ISO 29052-1

66 MN/m3

ISO 12354-2

22,6 dB

ISO 12354-2

116,3 Hz

10% muodonmuutos

-

21 kPa

25% muodonmuutos

-

145 kPa

Murtovenymä

-

27 %

UNI EN 12667

0,033 W/mK

Ilmeinen ynaaminen jäykkyys s’t Teoreettinen arvio askeläänten vaimennuksesta Järjestelmän resonanssitaajuus f0(1)

∆Lw(1)

Jännityksen muodonmuutos puristuksessa

Lämmönjohtavuus λ (1)

2

Oletetaan kuormitusolosuhteet m’=125 kg/m .

ÄÄNENERISTYS Ihanteellinen alusta terassirakenteille. Vettä läpäisevänä se on ihanteellinen ulkokäyttöön.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | GRANULO | 477


TERRA BAND UV BUTYYLI-LIIMANAUHA TERASSIT JA JULKISIVUT Ihanteellinen suojaamaan listoja vedeltä ja UV-säteiltä. Käytettävissä sekä terasseille että julkisivuihin, takaa puulistojen suojan ja kestävyyden.

PYSYVÄ UV-STABIILISUUS Musta aluminioitu butyyliyhdiste takaa rajoittamattoman suojan UV-säteitä vastaan, jotka voivat tunkeutua terassien ja julkisivujen lautojen väleihin.

KOODIT JA MITAT KOODI

s

B

L

kpl

[mm]

[mm]

[m]

TERRAUV75

0,8

75

10

TERRAUV100

0,8

100

10

6

TERRAUV200

0,8

200

10

4

8

s: paksuus | B: pohja | L: pituus

MATERIAALI Butyyliyhdiste, joka on peitetty mustalla alumiinikalvolla, jossa on erotuskalvo.

KÄYTTÖKOHTEET Listojen suojaus vettä ja UV-säteilyä vastaan.

478 | TERRA BAND UV | PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT


PROFID VÄLIPROFIILI TUULETUS Neliön muotoinen EPDM-proiili asetetaan listojen päälle� Luo mikrotuuletuksen lautojen alle, joka estää veden pysähtymisen ja takaa erinomaisen kestävyyden�

LUJUUS EPDM-materiaali takaa erinomaisen kestävyyden� Valmistettu tiheydellä yli 1200 kg/m3, joka takaa suuren puristuslujuuden ja on ihanteellinen jopa suurille kuormille�

GEOMETRIA KOODIT JA MITAT KOODI PROFID

s

B

L

tiheys

[mm]

[mm]

[m]

kg/m3

8

8

40

1220

shore

kpl

65

8

L

s B

s: paksuus | B: pohja | L: pituus

MATERIAALI EPDM�

KÄYTTÖKOHTEET Lautojen alainen mikrotuuletus.

PILARIKENGÄT JA TERASSILIITOSOSAT | PROFID | 479BETONIANKKURIT


BETONIANKKURIT


BETONIANKKURIT

SKR | SKS

VIN-FIX

BETONIANKKURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

STYREENITÖN VINYYLIESTERIPOHJAINEN KEMIALLINEN ANKKURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

SKR-E | SKS-E RUUVATTAVA ANKKURI BETONILLE CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

VIN-FIX PRO

AB1

STYREENITÖN VINYYLIESTERIPOHJAINEN KEMIALLINEN ANKKURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

RASKAS LAAJENEVA ANKKURI CE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

AB1 A4 RASKAS LAAJENEVA ANKKURI CE1 RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

AB7

VIN-FIX PRO NORDIC KEMIALLINEN VINYYLIESTERIANKKURI ALHAISIIN LÄMPÖTILOIHIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

EPO-FIX PLUS

RASKAS LAAJENEVA ANKKURI CE7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

KORKEAN SUORITUSKYVYN EPOKSIKEMIKAALIANKKURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

ABS

INA

RASKAS LAAJENEVA ANKKURI VYÖTTEELLÄ CE1 . . . . . . . . . . . . . 500

KIERRETANKO TERÄSLUOKKA 5.8 KEMIALLISIA ANKKUREITA VARTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ABU RASKAS LAAJENEVA ANKKURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

AHZ

IHP - IHM HOLKIT REI’ITETYLLE MATERIAALILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

KESKIRASKAS ANKKURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

AHS RASKAS ANKKURI EI-LÄPIKULKEVILLE KIINNITYKSILLE . . . . . . . . 503

NDC PITKÄ CE-NYLONTULPPA RUUVILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

NDS PITKÄ TULPPA RUUVILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506

NDB NAULATTAVA PITKÄ TULPPA NAULARUUVILLA . . . . . . . . . . . . . . . 506

NDK UNIVERSAALI NYLONTULPPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

NDL UNIVERSAALI PITKÄ NYLONTULPPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

MBS ITSEPORAUTUVA SYLINTERIKANTARUUVI MUURAUKSIIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

BETONIANKKURIT | 483


ANKKURIN VALINTA Ankkureiden mekaanisten ominaisuuksien ja asennusparametrien erilainen yhdistelmä mahdollistaa moniin suunnittelutarpeisiin vastaamisen. Käyttö yhdessä liitäntäjärjestelmiemme kanssa tarjoaa täyden valikoiman ratkaisuja.

RUUVATTAVAT ANKKURIT

SIVU

SKR

Ruuvattava kuusiokanta-ankkuri

488

SKS

Ruuvattava uppokanta-ankkuri

488

SKR EVO

Ruuvattava kuusiokanta-ankkuri

488

SKS EVO

Ruuvattava uppokanta-ankkuri

488

SKR-E

Ruuvattava kuusiokanta-ankkuri CE1

491

SKS-E

Ruuvattava uppokanta-ankkuri CE1

491

AB1

Raskas laajeneva ankkuri CE1

494

AB1 A4

Raskas laajeneva ankkuri CE1 ruostumattomasta teräksestä

496

AB7

Raskas laajeneva ankkuri CE7

498

ABS

Raskas laajeneva ankkuri vyötteellä CE1

500

ABU

Raskas laajeneva ankkuri

502

AHZ

Keskiraskas ankkuri

503

AHS

Raskas ankkuri ei-läpikulkeville kiinnityksille

503

NDC

Pitkä CE-nylontulppa ruuvilla

504

NDS

Pitkä tulppa ruuvilla

506

NDB

Naulattava pitkä tulppa naularuuvilla

506

NDK

Universaali nylontulppa

507

NDL

Universaali pitkä nylontulppa

507

MBS

Itseporautuva sylinterikantaruuvi muurauksiin

508

VIN-FIX

Styreenitön vinyyliesteripohjainen kemiallinen ankkuri

509

VIN-FIX PRO

Styreenitön vinyyliesteripohjainen kemiallinen ankkuri

511

VIN-FIX PRO NORDIC

Kemiallinen vinyyliesteriankkuri alhaisiin lämpötiloihin

514

EPO-FIX PLUS

Korkean suorituskyvyn epoksikemikaaliankkuri

517

INA

Kierretanko teräsluokka 5.8 kemiallisia ankkureita varten

520

IHP - IHM

Holkit rei’itetylle materiaalille

521

RASKAAT METALLIANKKURIT

KEVYET ANKKURIT

KEMIALLISET ANKKURIT

484 | ANKKURIN VALINTA | BETONIANKKURIT


ANKKURIN MATERIAALI

ASENNUS

TOIMINTA

LEED ®

seismic

tuli

LEED (IEQ 4.1)

VOC emission class

ei läpivientiä

kitkan avulla (laajeneminen)

-

-

7,5 ÷ 12

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5 ÷ 12

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 ÷ 16

210

Val. 1

C2

R120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 ÷ 10

40

Val. 1

C2

R120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M8 ÷ M16

84

Val. 1

C2

R120

-

-

-

-

-

-

-

-

M8 ÷ M16

50

Val. 1

C1

R120

-

-

-

-

-

-

-

M10 ÷ M20

245

Val. 7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 ÷ 16

60

Val. 1

C2

R120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M8 ÷ M16

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M8 ÷ M12

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M12 ÷ M16

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 ÷ 10

170

CE

-

R90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6÷8

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 ÷ 14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 ÷ 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,5

-

-

-

-

-

-

-

M8 ÷ M24

1500

Val. 1

C2

-

A+

-

-

-

-

tarttumalla

CE (ETA)

-

muodon avulla (apurunko)

kiinnitettävän elementin enimmäispaksuus

-

läpivienti

halkaisijat

-

ei-halkeillut betoni

-

sinkitetty teräs

puolitäytteinen/rei'itetty muuraus

According to LEED® IEQ 4.1

kiinteä muuraus

[mm]

halkeillut betoni

[mm]

SERTIFIKAATTI

nylon

tix

ruostumaton teräs

d

sinkitty teräs C4 EVO

TUKIMATERIAALI

-

-

-

-

-

M8 ÷ M30

1500

Val. 1

C1

F120

A+

-

-

-

-

M8 ÷ M30

1500

Val. 1

C1

-

-

-

-

-

-

M8 ÷ M30

1500

Val. 1

C2

F120

-

A+

-

-

M8 ÷ M27

-

-

-

-

-

-

-

-

M12 ÷ M22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BETONIANKKURIT | ANKKURIN VALINTA | 485


TOIMINTAPERIAATTEET TOIMINTA Ankkuriin vaikuttavat kuormitukset välittyvät tukeen kolmen eri vuorovaikutustavan kautta riippuen ankkurin geometriasta.

KITKAN AVULLA (LAAJENTUMINEN) - (esim. AB1)

MUODON AVULLA - (esim. SKR)

TARTTUMALLA - (esim. kemialliset ankkurit)

Pito tuen sisällä taataan ankkurin laajenemisen aiheuttamalla kitkalla.

Ankkurin geometrinen muoto mahdollistaa sen lukituksen tukeen varmistaen pidon.

Vetokuormitukset välittyvät tukeen koko reiän lieriömäisen pinnan tartuntavoimien kautta.

TUKIMATERIAALI BETONI

MUURAUS

1 HALKEILEMATON

1

puristusalue (vaihtoehto 7)

2

2 HALKEILLUT

jännitysalue (vaihtoehto 1)

KIINTEÄ TIILI

Muuratun seinän mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttaa vahvasti käytetyn pohjamateriaalin tyyppi.

REI’ITETTY TIILI

Eri sovellusten lujuuksissa on suuria eroja.

3

3 SEISMINEN KUORMITUS

Syklinen kuormitus: vuorotellen puristus-/jännitysalue (C1-C2)

ASENNUS ANKKURIVÄLIT s

ETÄISYYS REUNASTA c

1 2 3

1 enimmäislujuusalue: s ≥ scr

smin scr

1 enimmäislujuusalue: c ≥ ccr

2 pienemmän lujuuden alue: smin ≤ s < scr

1

2 pienemmän lujuuden alue: cmin ≤ c < ccr

3 ei-sallittu alue: s < smin

2

3 ei-sallittu alue: c < cmin

3

cmin ccr

Jos etäisyydet reunasta ja akselivälit ovat kriittisiä etäisyyksiä suuremmat, yksittäisten ankkureiden murtomekanismien välillä ei ole vuorovaikutusta, murtokartiot voidaan kehittää täysin taaten mahdollisimman suuri lujuus. Jos etäisyydet reunasta ja akselivälit ovat kriittisiä etäisyyksiä pienemmät, on tarpeen harkita ankkurin suorituskyvyn vähentämistä tuotetodistuksessa esitetyillä asianmukaisilla kertoimilla. Ankkureita, joiden etäisyydet reunasta ja akselivälit ovat vähimmäisetäisyyksiä lyhyemmät, ei saa asentaa. TUEN VÄHIMMÄISPAKSUUS hmin Ankkureita ei saa asentaa tukiin, joiden paksuus h < hmin, jotta vältetään ennenaikaisesta halkeamisesta (splitting) johtuva lujuuden jyrkkä heikkeneminen. ANKKUROINTISYVYYS hef Ankkurit on asennettava siten, että ankkurointisyvyys hef on vähintään määrätty. Mekaaniset ankkurit: kutakin halkaisijaa kohti oletetaan yleensä yksi sisäänvientisyvyys. Kemialliset ankkurit: sisäänvientisyvyys vaihtelee ja suorituskyky optimoidaan ympäröivien olosuhteiden mukaan. 486 | TOIMINTAPERIAATTEET | BETONIANKKURIT


MURTOMEKANISMIT VETO TERÄS

BETONI

Teräsmateriaalin murtuminen (steel failure)

Ulosvedosta johtuva murtuma (pull-out)

Betonin kartiomurto (concrete cone failure)

Lohkeamismurtuma (splitting)

Kemiallisissa ankkureissa on mahdollinen myös ulosvedon ja betonikartion murtumisen yhdistetty murtuminen (pull-out and concrete come failure). LEIKKAUS TERÄS

BETONI

Teräsmateriaalin rikkoutuminen vipuvarrella tai ilman sitä (steel failure)

Siirtymisestä johtuva murtuma (pry-out)

Betonireunan murtuminen (concrete edge failure)

ASENNUS LÄPIVIENTI Ankkuri työnnetään reikään kiinnitettävän elementin läpi ja laajennetaan sen jälkeen käyttämällä vaadittua kiristysmomenttia. Kiinnitettävän elementin reikä on yhtä suuri tai suurempi kuin tukimateriaaliin (esim. AB1) tehty reikä.

EI LÄPIVIENTIÄ Ankkuri asetetaan reikään ennen kiinnitettävän elementin sijoittamista. Kiinnitettävän elementin reikä voi olla pienempi kuin tukimateriaaliin tehty reikä riippuen myöhemmin asennetusta ruuvista (esim. AHS).

ETÄISYYDELLÄ Kiinnitettävä elementti on ankkuroitu tietylle etäisyydelle tuesta. Katso sopivien ankkureiden arviointi tuotetodistuksista.

BETONIANKKURIT | TOIMINTAPERIAATTEET | 487


SKR | SKS BETONIANKKURI

• • • • • • •

Soveltuu halkeilemattomalle betonille Suurikokoinen kuusiokanta Erikoiskierre kuivakiinnitykseen Kaksoisversio: galvaaninen sinkitys ja C4EVO-pinnoitus Sähkösinkitty hiiliteräs Läpiviennin kiinnitys Asennus ilman laajennusta

SKR

SKR EVO

SKS

SKS EVO

KOODIT JA MITAT SKR - SKS SKR kuusiokanta KOODI

d1

L

tix

h1,min

hnom

d0

df timber

df steel

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

60

10

60

50

6

8

8-10

13

15

50

7,5

80

30

60

50

6

8

8-10

13

15

50

SKR75100

100

20

90

80

6

8

8-10

13

15

50

SKR1080

80

30

65

50

8

10

10-12

16

25

50

100

20

95

80

8

10

10-12

16

25

25

120

40

95

80

8

10

10-12

16

25

25

SKR7560 SKR7580

SKR10100 SKR10120

10

kpl

SKR10140

140

60

95

80

8

10

10-12

16

25

25

SKR10160

160

80

95

80

8

10

10-12

16

25

25

SKR12100

100

20

100

80

10

12

12-14

18

50

25

SKR12120

120

40

100

80

10

12

12-14

18

50

25

SKR12140

140

60

100

80

10

12

12-14

18

50

25

160

80

100

80

10

12

12-14

18

50

25

200

120

100

80

10

12

12-14

18

50

25

SKR12160 SKR12200

12

SKR12240

240

160

100

80

10

12

12-14

18

50

25

SKR12280

280

200

100

80

10

12

12-14

18

50

25

SKR12320

320

240

100

80

10

12

12-14

18

50

25

SKR12400

400

320

100

80

10

12

12-14

18

50

25

d1

L

tix

h1,min

hnom

d0

df timber

dk

TX

Tinst

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

SKS uppokanta KOODI

[Nm]

SKS7560

60

10

60

50

6

8

13

TX40

-

50

SKS7580

80

30

60

50

6

8

13

TX40

-

50

100

20

90

80

6

8

13

TX40

-

50

120

40

90

80

6

8

13

TX40

-

50

SKS75100 SKS75120

7,5

SKS75140

140

60

90

80

6

8

13

TX40

-

50

SKS75160

160

80

90

80

6

8

13

TX40

-

50

488 | SKR | SKS | BETONIANKKURIT


KOODIT JA MITAT SKR - SKS VERSIO EVO COATING

SKR EVO kuusiokanta KOODI

d1

L

tix

h1,min

hnom

d0

df timber

df steel

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

kpl

SKREVO7560

7,5

60

10

60

50

6

8

8-10

13

15

50

SKREVO1080

10

80

30

65

50

8

10

10-12

16

25

50

SKREVO12100

12

100

20

100

80

10

12

12-14

18

50

25

TX

Tinst

kpl

SKS EVO uppokanta KOODI

d1

L

tix

h1,min

hnom

d0

df timber

dk

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

80

30

60

50

6

8

13

TX40

-

50

7,5

100

20

90

80

6

8

13

TX40

-

50

120

40

90

80

6

8

13

TX40

-

50

SKSEVO7580 SKSEVO75100 SKSEVO75120

SKR

Tinst

SKS SW

tfix

dk

df

L d1

[Nm]

hnom

h1

d0

d1 L tfix h1 hnom d0 df SW dk Tinst

ankkurin ulkohalkaisija ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys asennussyvyys reiän halkaisija betonituessa reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko SKR kannan halkaisija SKS kiristysmomentti

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET KOODI

kuvaus

kpl

SOCKET13

holkki SW 13 1/2” liitäntä

1

SOCKET16

holkki SW 16 1/2” liitäntä

1

SOCKET18

holkki SW 18 1/2” liitäntä

1

KOKOAMINEN

1

2

Tee reikä iskuporakoneella

3

Puhdista reikä

SKR

3

Aseta kiinnitettävä kohde paikalleen ja asenna ruuvi iskuruuvinvääntimellä

Tinst

4

SKR

4

SKS

SKS

Varmista, että ankkurin kanta on täysin kosketuksessa kiinnitettävään kohteeseen

5

SKR

Tinst

5

SKS

Tarkista kiristysmomentti Tinst

BETONIANKKURIT | SKR | SKS | 489


ASENNUS c

s

s c

hmin

SKR Liitinvälit ja etäisyydet vetokuormille

SKS

Ø7,5

Ø10

Ø12

Ø7,5

Keskinäinen minimietäisyys

smin,N

[mm]

50

60

65

50

Minimietäisyys reunasta

cmin,N

[mm]

50

60

65

50

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

100

110

130

100

Etäisyys

scr,N

[mm]

100

150

180

100

Kriittinen etäisyys reunasta

ccr,N

[mm]

50

70

80

50

Ø7,5

Ø10

Ø12

Ø7,5

Liitinvälit ja etäisyydet leikkauskuormille Keskinäinen minimietäisyys

smin,V

[mm]

50

60

70

50

Minimietäisyys reunasta

cmin,V

[mm]

50

60

70

50

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

100

110

130

100

Etäisyys

scr,V

[mm]

140

200

240

140

Kriittinen etäisyys reunasta

ccr,V

[mm]

70

110

130

70

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi.

STAATTISET ARVOT Arvot pätevät yksittäiselle ankkurille C20/25 betonissa harvalla raudoituksella kun liitinvälit ja etäisyydet eivät ole mitoittavana tekijänä. SUOSITELLUT ARVOT EI-HALKEILLUT BETONI

SKR

SKS

veto

leikkaus(1)

kannan upotus

N1,rec

Vrec

N2,rec

[kN]

[kN]

[kN]

7,5

2,13

2,50

1,19 (2)

10

6,64

6,65

1,86 (2)

12

8,40

8,18

2,83 (2)

7,5

2,13

2,50

0,72

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Ankkurin kokonaislujuutta arvioitaessa kiinnityksen leikkauslujuus (esim. Puu, teräs jne) on arvioitava erikseen käytetyn materiaalin mukaan.

(2)

Arvot viittaavat DIN 9021 -aluslevyllä (ISO 9073) asennetun SKR:n käyttöön.

• Vetoa ja leikkaamista koskevat suositellut sallitut arvot ovat Milanon teknillisen korkeakoulun antaman sertiikaatin nro 2006/5205/1 mukaiset, ja ne on saatu ottamalla huomioon turvakerroin, joka on 4 suurimmalla murtokuormalla�

490 | SKR | SKS | BETONIANKKURIT


SKR-E | SKS-E

R120

SEISMIC C2

ETA 19/0100

RUUVATTAVA ANKKURI BETONILLE CE1

• • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Suoritusarvoluokka seismisille toimille C1 (M10-M16) ja C2 (M12-M16) Sähkösinkitty hiiliteräs Laippapää itselukkiutuvalla kuvioinnilla (SKR-E) Palonkesto R120 Läpiviennin kiinnitys Asennus ilman laajennusta

KOODIT JA MITAT

SKR-E

SKS-E

SKR-E kuusiokanta valealuslaatalla KOODI SKR8100CE

d1

L

tix

h1,min

hnom

hef

d0

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

8

100

40

75

60

48

6

9

10

20

50

80

10

85

70

56

8

12

13

50

50 25

SKR1080CE SKR10100CE

10

kpl

100

30

85

70

56

8

12

13

50

SKR10120CE

120

50

85

70

56

8

12

13

50

25

SKR1290CE

90

10

100

80

64

10

14

15

80

25

SKR12110CE

110

30

100

80

64

10

14

15

80

25

SKR12150CE

150

70

100

80

64

10

14

15

80

25

12

SKR12210CE

210

130

100

80

64

10

14

15

80

20

SKR12250CE

250

170

100

80

64

10

14

15

80

15

SKR12290CE

290

210

100

80

64

10

14

15

80

15

130

20

140

110

85

14

18

21

160

10

SKR16130CE

16

SKS-E uppokanta KOODI

d1

L

tix

h1,min

hnom

hef

d0

df

dk

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

SKS75100CE

8

100

40

75

60

48

6

9

16

TX30

20

50

SKS10100CE

10

100

30

85

70

56

8

12

20

TX40

50

50

SKR-E

Tinst

dk

df

L d1

hef

hnom

Tinst

kpl

[Nm]

SKS-E SW

tfix

TX

h1

d0

d1 L tfix h1 hnom hef d0 df SW dk Tinst

ankkurin ulkohalkaisija ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän halkaisija betonituessa reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko SKR-E kannan halkaisija SKS-E kiristysmomentti

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET KOODI

kuvaus

kpl

SOCKET10

holkki SW 10 1/2” liitäntä

1

SOCKET13

holkki SW 13 1/2” liitäntä

1

SOCKET15

holkki SW 15 1/2” liitäntä

1

SOCKET21

holkki SW 21 1/2” liitäntä

1

BETONIANKKURIT | SKR-E | SKS-E | 491


KOKOAMINEN

1

2

Tee reikä iskuporakoneella

3

Puhdista reikä

3

SKR-E

SKS-E

Aseta kiinnitettävä kohde paikalleen ja asenna ruuvi iskuruuvinvääntimellä

Tinst

Tinst

4

SKR-E

4

SKS-E

Varmista, että ruuvin kanta on täysin kosketuksessa kiinnitettävään kohteeseen

5

SKR-E

5

SKS-E

Tarkista kiristysmomentti Tinst

ASENNUS c

s

s c

hmin

SKR-E / SKS-E Akseliväli ja vähimmäisetäisyydet

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Keskinäinen minimietäisyys

smin

[mm]

45

50

60

80

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

45

50

60

80

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

100

110

130

170

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Akseliväli ja kriittiset etäisyydet Etäisyys

Kriittinen etäisyys reunasta

(1)

[mm]

144

168

192

255

scr,sp(2)

[mm]

160

175

195

255

ccr,N(1)

[mm]

72

84

96

128

ccr,sp(2)

[mm]

80

85

95

130

scr,N

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi.

492 | SKR-E | SKS-E | BETONIANKKURIT


STAATTISET ARVOT Arvot pätevät yksittäiselle ankkurille C20/25 betonissa harvalla raudoituksella kun liitinvälit ja etäisyydet eivät ole mitoittavana tekijänä.

OMINAISARVOT EI-HALKEILLUT BETONI veto(3) NRk,p

leikkaus(4) VRk,s

γMp

[kN] 8 SKR-E

SKS-E

16

HALKEILLUT BETONI veto(3) γMs

[kN] 2,1

9,4

NRk,p

leikkaus γMp

[kN] 1,5

4

VRk,s/Rk,cp

γMs,Mc

[kN] 2,1

9,4 (4)

1,5

(5)

1,5

10

20

1,8

20,1

1,5

7,5

1,8

15,1

12

25

2,1

32,4

1,5

9

2,1

32,4 (4)

1,5

16

40

2,1

56,9

1,5

16

2,1

56,4 (5)

1,5

8

16

2,1

9,4

1,5

4

2,1

9,4 (4)

1,5

10

20

1,8

20,1

1,5

7,5

1,8

20,1

(4)

1,5

kerroin NRk,p(6) C30/37 Ψc

1,22

C40/50

1,41

C50/60

1,58

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Betonikartion muodostumisesta johtuvat murtumiset.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-19/0100:n mukaisesti.

(2)

Halkeilusta johtuvat murtumiset (splitting).

(3)

Murtuminen johtuen vetäytymisestä (pull-out).

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd = Rk/γM.

(4)

Teräsmateriaalin murtuminen (VRk,s).

(5)

Murtuminen johtuen kuoriutumisesta (pry-out, VRk,cp).

(6)

Vetolujuuden kasvutekijä (lukuun ottamatta teräsmateriaalin murtumista).

Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan� • Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite EOTA Technical Report 045:een� • Ankkureiden laskemiseksi tulipalon aikana, katso ETA ja Technical Report 020�

BETONIANKKURIT | SKR-E | SKS-E | 493


AB1

R120

SEISMIC C2

RASKAS LAAJENEVA ANKKURI CE1

• • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Suoritusarvoluokka seismisille toimille C1 (M10-M16) ja C2 (M12-M16) Sähkösinkitty hiiliteräs Palonkesto R120 Täydellinen kootulla mutterilla ja aluslevyllä Sopii tiiviille materiaaleille Läpiviennin kiinnitys Laajennus vääntömomentilla

KOODIT JA MITAT KOODI

d = d0

Lt

tix

h1,min

hnom

hef

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

kpl

AB1875

M8

75

9

60

55

48

9

13

15

100

AB1895

M8

95

29

60

55

48

9

13

15

50

AB18115

M8

115

49

60

55

48

9

13

15

50

AB110115

M10

115

35

75

68

60

12

17

40

25

AB110135

M10

135

55

75

68

60

12

17

40

25

AB112100

M12

100

4

85

80

70

14

19

60

25

AB112120

M12

120

24

85

80

70

14

19

60

25

AB112150

M12

150

54

85

80

70

14

19

60

25

AB112180

M12

180

84

85

80

70

14

19

60

25

AB116145

M16

145

28

105

97

85

18

24

100

10

d Tinst SW df

tfix

Lt

h1

hef

hnom

d d0 Lt tfix h1 hnom hef df SW Tinst

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko kiristysmomentti

d0

KOKOAMINEN

Tinst

90° 1

2

494 | AB1 | BETONIANKKURIT

3

4

5


ASENNUS c

s

s c hmin

AB1 Akseliväli ja vähimmäisetäisyydet

M8

M10

M12

M16

50

60

70

85

smin

[mm]

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

50

60

70

85

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

100

120

140

170

M8

M10

M12

M16

Keskinäinen minimietäisyys

Akseliväli ja kriittiset etäisyydet Etäisyys

Kriittinen etäisyys reunasta

scr,N(1)

[mm]

144

180

210

255

scr,sp(2)

[mm]

288

300

350

425

ccr,N(1)

[mm]

72

90

105

128

ccr,sp(2)

[mm]

144

150

175

213

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi.

STAATTISET ARVOT Arvot pätevät yksittäiselle ankkurille C20/25 betonissa harvalla raudoituksella kun liitinvälit ja etäisyydet eivät ole mitoittavana tekijänä� OMINAISARVOT EI-HALKEILLUT BETONI veto(3)

tanko NRk,p

HALKEILLUT BETONI leikkaus(4)

γMp

[kN]

VRk,s

veto(3) γMs

[kN]

NRk,p

leikkaus γMp

[kN]

VRk

γM

[kN]

M8

9

1,8

11,0

1,25

6

1,8

12,0

γMc = 1,5(5)

M10

16

1,5

17,4

1,25

9

1,5

17,4

γMs = 1,25(4)

M12

25

1,5

25,3

1,25

16

1,5

25,3

γMs = 1,25(4)

M16

35

1,5

47,1

1,25

25

1,5

47,1

γMs = 1,25(4)

kerroin NRk,p(6) Ψc

C30/37

1,16

C40/50

1,31

C50/60

1,41

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Betonikartion muodostumisesta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-17/0481:n mukaisesti.

(2)

Halkeilusta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset (splitting).

(3)

Murtuminen johtuen vetäytymisestä (pull-out).

(4)

Teräsmateriaalin murtuminen.

(5)

Murtuminen johtuen kuoriutumisesta (pry-out).

(6)

Vetolujuuden kasvutekijä (lukuun ottamatta teräsmateriaalin murtumista).

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd=Rk/γM Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan� • Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite EOTA Technical Report 045:een� • Ankkureiden laskemiseksi tulipalon aikana, katso ETA ja Technical Report 020�

BETONIANKKURIT | AB1 | 495


AB1 A4

A4

AISI 316

R120

SEISMIC C1

RASKAS LAAJENEVA ANKKURI CE1 RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ • • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Suoritusarvoluokka seismisille toimille M12-M16 Ruostumaton teräs A4 Palonkesto R120 Täydellinen kootulla mutterilla ja aluslevyllä Sopii tiiviille materiaaleille Läpiviennin kiinnitys Laajennus vääntömomentilla

KOODIT JA MITAT KOODI

d = d0

Lt

tix

h1,min

hnom

hef

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

92

30

60

50

45

9

13

20

50

112

50

60

50

45

9

13

20

50

92

10

75

68

60

12

17

35

50

AB1892A4

M8

AB18112A4 AB11092A4

M10

AB110132A4

kpl

132

50

75

68

60

12

17

35

25

AB112118A4

M12

118

20

90

81

70

14

19

70

20

AB116138A4

M16

138

20

110

96

85

18

24

120

10

d Tinst SW df

tfix

Lt

h1

hef

hnom

d d0 Lt tfix h1 hnom hef df SW Tinst

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko kiristysmomentti

d0

KOKOAMINEN

Tinst

90° 1

2

496 | AB1 A4 | BETONIANKKURIT

3

4

5


ASENNUS c

s

s c hmin

AB1 A4 Akseliväli ja vähimmäisetäisyydet smin

Keskinäinen minimietäisyys

[mm]

arvoille c ≥ [mm] cmin

Minimietäisyys reunasta

[mm]

arvoille s ≥ [mm]

Betonituen vähimmäispaksuus

Kriittinen etäisyys reunasta

M10

M12

M16

50

55

60

70

50

80

90

120

50

50

55

85

50

100

145

150

hmin

[mm]

100

120

140

170

M8

M10

M12

M16

scr,N(1)

[mm]

135

180

210

255

scr,sp(2)

[mm]

180

240

280

340

ccr,N(1)

[mm]

68

90

105

128

ccr,sp(2)

[mm]

90

120

140

170

Akseliväli ja kriittiset etäisyydet Etäisyys

M8

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

STAATTISET ARVOT Arvot pätevät yksittäiselle ankkurille C20/25 betonissa harvalla raudoituksella kun liitinvälit ja etäisyydet eivät ole mitoittavana tekijänä� OMINAISARVOT EI-HALKEILLUT BETONI veto(3)

tanko NRk,p

leikkaus(4) γMp

[kN] M8 M10 M12 M16

9 16 20 35

HALKEILLUT BETONI

VRk,s

veto(3) γMs

[kN] 1,8 1,8 1,8 1,5

11 17 25 47

NRk,p

leikkaus γMp

[kN] 1,25 1,25 1,25 1,25

5 9 12 20

VRk,s

γM

[kN] 1,8 1,8 1,8 1,5

11 17 25 47

γMc = 1,5(5) γMs = 1,25(4) γMs = 1,25(4) γMs = 1,25(4)

kerroin NRk,p(6)

Ψc

C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

1,04 1,10 1,20 1,28

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Betonikartion muodostumisesta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-10/0076:n mukaisesti.

(2)

Halkeilusta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset (splitting).

(3)

Murtuminen johtuen vetäytymisestä (pull-out).

(4)

Teräsmateriaalin murtuminen.

(5)

Murtuminen johtuen kuoriutumisesta (pry-out).

(6)

Vetolujuuden kasvutekijä (lukuun ottamatta teräsmateriaalin murtumista).

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd=Rk/γM Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan� • Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite EOTA Technical Report 045:een� • Ankkureiden laskemiseksi tulipalon aikana, katso ETA ja Technical Report 020�

BETONIANKKURIT | AB1 A4 | 497


AB7 RASKAS LAAJENEVA ANKKURI CE7

• • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 7 halkeilemattomalle betonille Sähkösinkitty hiiliteräs Täydellinen kootulla mutterilla ja aluslevyllä Pitkä kierre Erittäin pitkä monilaajennuskiinnike Sopii tiiviille materiaaleille Läpiviennin kiinnitys Laajennus vääntömomentilla

AB7 STANDARD

AB7 ERITTÄIN PITKÄ

KOODIT JA MITAT AB7 STANDARD aluslevy ISO 7089 KOODI

d = d0

Lt

tix

h1,min

hnom

hef

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

10

75

10

65

55

50

12

17

35

AB71075 AB712100

12

AB712120 AB716145

16

AB716220 AB720170

20

kpl 50

100

18

80

70

60

14

19

55

50

120

38

80

70

60

14

19

55

20

145

30

110

100

85

18

24

100

15

220

105

110

100

85

18

24

100

10

170

35

125

115

100

22

30

150

5

kpl

AB7 ERITTÄIN PITKÄ aluslevy suurempi ISO 7093 KOODI

d = d0

Lt

tix

h1,min

hnom

hef

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

300

185

110

100

85

18

24

100

5

400

245

110

100

85

18

24

100

5

AB716300

16

AB716400

d Tinst SW df

tfix

Lt

h1

hef

hnom

d d0 Lt tfix h1 hnom hef df SW Tinst

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko kiristysmomentti

d0

KOKOAMINEN

Tinst

90° 1

2

498 | AB7 | BETONIANKKURIT

3

4

5


ASENNUS c

s

s c hmin

AB7 Akseliväli ja vähimmäisetäisyydet

M10

M12

M16

M20

68

81

115

135

smin

[mm]

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

68

81

115

135

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

100

120

170

200

M10

M12

M16

M20

scr,N(1)

[mm]

150

180

255

300

scr,sp(2)

[mm]

250

300

425

500

ccr,N(1)

[mm]

75

90

128

150

ccr,sp(2)

[mm]

125

150

213

250

Keskinäinen minimietäisyys

Akseliväli ja kriittiset etäisyydet Etäisyys Kriittinen etäisyys reunasta

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

STAATTISET ARVOT Arvot pätevät yksittäiselle ankkurille C20/25 betonissa harvalla raudoituksella kun liitinvälit ja etäisyydet eivät ole mitoittavana tekijänä� OMINAISARVOT EI-HALKEILLUT BETONI veto(3)

tanko NRk,p

leikkaus(4) γMp

[kN] M10 M12 M16 M20

VRk,s

γMs

[kN]

12,0 16,0 16,0 30,0

1,8 1,8 1,8 1,5

14,5 21,1 39,3 58,8

1,25 1,25 1,25 1,25

kerroin NRk,p(5) Ψc

C30/37 C40/50 C50/60

1,22 1,41 1,55

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Betonikartion muodostumisesta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-17/0237:n mukaisesti.

(2)

Halkeilusta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset (splitting).

(3)

Murtuminen johtuen vetäytymisestä (pull-out).

(4)

Teräsmateriaalin murtuminen.

(5)

Vetolujuuden kasvutekijä (lukuun ottamatta teräsmateriaalin murtumista).

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd=Rk/γM. Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan�

BETONIANKKURIT | AB7 | 499


ABS

R120

SEISMIC C2

RASKAS LAAJENEVA ANKKURI VYÖTTEELLÄ CE1

• • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Suoritusarvoluokat C1 ja C2 seismisiä toimia varten Sähkösinkitty hiiliteräs Palonkesto R120 Ruuvi 8.8 kuusiokanta ja aluslevy koottu Sopii tiiviille materiaaleille Läpiviennin kiinnitys Laajennus vääntömomentilla

KOODIT JA MITAT KOODI ABS1070

d0

Lt

druuvi

tix

h1,min

hnom

hef

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

70

M6

5

80

65

55

12

10

15

50

10

ABS10100 ABS12100

12

ABS12120 ABS16120

16

ABS16140

100

M6

35

80

65

55

12

10

15

50

100

M8

30

90

70

60

14

13

30

50

120

M8

50

90

70

60

14

13

30

25

120

M10

40

100

80

70

18

17

50

25

140

M10

60

100

80

70

18

17

50

20

Tinst SW df

tfix

hef

h1

kpl

Lt hnom

d0 d Lt tfix h1 hnom hef df SW Tinst

ankkurin halkaisija = reiän halkaisija betonituessa ruuvin halkaisija ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys asennussyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko kiristysmomentti

d d0

KOKOAMINEN

Tinst

90° 1

2

500 | ABS | BETONIANKKURIT

3

4

5


ASENNUS c

s

s c hmin

ABS Akseliväli ja vähimmäisetäisyydet smin

10/M6

12/M8

16/M10

[mm]

55

110

80

Keskinäinen minimietäisyys

arvoille [mm] c≥

110

145

120

[mm]

70

100

90

Minimietäisyys reunasta

arvoille [mm] s≥

110

160

175

110

120

140

10/M6

12/M8

16/M10

cmin

hmin

Betonituen vähimmäispaksuus

[mm]

Akseliväli ja kriittiset etäisyydet (1)

[mm]

165

180

210

scr,sp(2)

[mm]

220

320

240

ccr,N(1)

[mm]

85

90

105

ccr,sp(2)

[mm]

110

160

120

scr,N

Etäisyys Kriittinen etäisyys reunasta

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi.

STAATTISET ARVOT Arvot pätevät yksittäiselle ankkurille C20/25 betonissa harvalla raudoituksella kun liitinvälit ja etäisyydet eivät ole mitoittavana tekijänä� OMINAISARVOT EI-HALKEILLUT BETONI veto(3) NRk,p

leikkaus(4) γMp

VRk,s

1,5 1,5 1,5

16,0 25,0 43,0

[kN] 10/M6 12/M8 16/M10

HALKEILLUT BETONI veto(3) γMs

[kN]

16,0 16,0 20,0

NRk,p

leikkaus γMp

VRk,s/Rk,cp

1,5 1,5 1,5

15,6 (5) 25,0 (4) 42,2 (5)

[kN] 1,45 1,45 1,45

5 6 16

γMs,Mc

[kN] 1,5 1,45 1,5

kerroin NRk,p(6) Ψc

C30/37 C40/50 C50/60

1,22 1,41 1,55

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Betonikartion muodostumisesta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-11/0181:n mukaisesti.

(2)

Halkeilusta vetokuormituksen seurauksena johtuvat murtumiset (splitting).

(3)

Murtuminen johtuen vetäytymisestä (pull-out).

(4)

Teräsmateriaalin murtuminen (VRk,s).

(5)

Murtuminen johtuen kuoriutumisesta (pry-out, VRk,cp).

(6)

Vetolujuuden kasvutekijä (lukuun ottamatta teräsmateriaalin murtumista).

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd = Rk/γM. Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan� • Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite EOTA Technical Report 045:een� • Ankkureiden laskemiseksi tulipalon aikana, katso ETA ja Technical Report 020�

BETONIANKKURIT | ABS | 501


ABU RASKAS LAAJENEVA ANKKURI

• • • • • •

Täydellinen kootulla mutterilla ja aluslevyllä Pitkä kierre Sähkösinkitty hiiliteräs Läpiviennin kiinnitys Laajennus vääntömomentilla Sopii tiiviille materiaaleille

KOODIT JA MITAT KOODI ABU895

d = d0

Lt

tix

f

h1,min

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

95

40

55

40

9

13

20

50

115

60

70

40

9

13

20

50

90

30

50

50

12

17

30

50

8

ABU8115 ABU1090 ABU10100

10

kpl

100

40

60

50

12

17

30

50

ABU10120

120

60

70

50

12

17

30

25

ABU1295

95

5

55

65

14

19

80

25

ABU12110

12

ABU12160 ABU14130

14

ABU16125

16

ABU16145

110

30

70

65

14

19

80

25

160

80

110

65

14

19

80

25

130

30

80

90

16

22

100

15

125

20

75

85

18

24

140

15

145

40

95

85

18

24

140

15

d Tinst SW tfix

df

f Lt

h1

d0

502 | ABU | BETONIANKKURIT

d d0 Lt tfix f h1 SW Tinst

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus kierteen pituus reiän vähimmäissyvyys avaimen koko kiristysmomentti


AHZ KESKIRASKAS ANKKURI • • • • • •

Ruuvi 8.8 kuusiokanta Suurempi aluslevy DIN 9021 Sähkösinkitty hiiliteräs Läpiviennin kiinnitys Laajennus vääntömomentilla Sopii tiiviille materiaaleille

KOODIT JA MITAT KOODI

d0

Lt

druuvi

tix

h1,min

df

SW

Tinst

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[Nm]

8

70

M6

30

40

10

10

15

100

80

M8

30

50

12

13

20

50

10

100

M8

50

50

12

13

20

50

120

M8

70

50

12

13

20

50

12

100

M10

40

60

14

17

35

25

kpl

AHZ870 AHZ1080 AHZ10100 AHZ10120 AHZ12100 Tinst

d0 d Lt tfix h1 df SW Tinst

SW df

tfix

Lt

h1

kpl

ankkurin halkaisija = reiän halkaisija betonituessa ruuvin halkaisija ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko kiristysmomentti

d d0

AHS RASKAS ANKKURI EI-LÄPIKULKEVILLE KIINNITYKSILLE • • • • • •

Ruuvi 8.8 kuusiokanta Suurempi aluslevy DIN 9021 Sähkösinkitty hiiliteräs Ei-läpikulkeva kiinnitys Laajennus vääntömomentilla Sopii tiiviille materiaaleille

KOODIT JA MITAT KOODI

d0

Lt

druuvi

tix

h1,min

df

SW

Tinst [Nm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

AHS1242

12

42

M6

5

55

7

10

13

50

AHS1450

14

50

M8

8

65

9

13

25

50

AHS1660

16

60

M10

20

85

12

17

50

25

Tinst

SW df

tfix

h1

Lt

d

d0 d Lt tfix h1 df SW Tinst

ankkurin halkaisija = reiän halkaisija betonituessa ruuvin halkaisija ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä avaimen koko kiristysmomentti

d0

BETONIANKKURIT | AHZ | AHS | 503


NDC

R90

PITKÄ CE-NYLONTULPPA RUUVILLA

• Sertiioitu käyttö halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa, kiinteässä ja rei'itetyssä muurauksessa (käyttöluokka a, b, c) • Palonkestävyys R90 Ø10 mm:lle • Monikäyttöinen muoviankkuri betoni- ja muuraustöihin, muihin kuin rakennesovelluksiin • Täydellinen sinkitystä teräksestä valmistetulla uppokantaruuvilla • Läpiviennin kiinnitys

KOODIT JA MITAT KOODI

d0

Lt

dv x Lv

tix

h1,min

hef

df

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

ruuvauskärki

kpl

NDC880

80

5,5 x 85

10

80

70

8,5

TX30

50

NDC8100

100

5,5 x 105

30

80

70

8,5

TX30

50

120

5,5 x 125

50

80

70

8,5

TX30

50

NDC8140

140

5,5 x 145

70

80

70

8,5

TX30

50

NDC10100

100

7 x 105

30

80

70

10,5

TX40

50

NDC10120

120

7 x 125

50

80

70

10,5

TX40

50

8

NDC8120

NDC10140

140

7 x 145

70

80

70

10,5

TX40

25

160

7 x 165

90

80

70

10,5

TX40

25

NDC10200

200

7 x 205

130

80

70

10,5

TX40

25

NDC10240

240

7 x 245

170

80

70

10,5

TX40

20

10

NDC10160

tfix

df Lt hef

h1

d0 Lt dv x Lv tfix h1 hef df

ankkurin halkaisija = reiän halkaisija betonituessa ankkurin pituus ruuvin halkaisija x ruuvin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä

d0

KOKOAMINEN

1

2

504 | NDC | BETONIANKKURIT

3

4

5


ASENNUS

s1 s2 s

c s1

s

s

hmin

NDC Akseliväli ja vähimmäisetäisyydet betonissa

Ø8 betoni C12/15

Keskinäinen minimietäisyys

betoni C16/20 betoni C12/15

Minimietäisyys reunasta

betoni C16/20 betoni C12/15 betoni C16/20

Kriittinen etäisyys reunasta Betonituen vähimmäispaksuus

smin

[mm]

cmin

[mm]

ccr,N

[mm]

hmin

[mm]

Ø10

70

85

50

60

70

70

50

50

100 70 100

140 100 100

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

NDC Akseliväli ja etäisyydet muurauksessa

Ø8

Ø10

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

100

Yksittäisen ankkurin pienin akseliväli

smin

[mm]

250

s1,min s2,min

[mm] [mm]

200 400

Ankkuriryhmän vähimmäisetäisyys, joka on kohtisuorassa vapaata reunaa vastaan Pienin akseliväli ankkuriryhmälle, joka on yhdensuuntainen vapaan laidan kanssa kiinteä tiili EN 771-1

115

kiinteä tiili kalkkikivihiekkakivessä EN 771-2

115

tiili, jossa on pystysuorat reiät EN 771-1 (esim� Double Uni)

Tuen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

115

rei'itetty tiili EN 771-1 (560 x 200 x 274 mm)

200

rei’itetty tiili kalkkikivihiekkakivessä DIN106/ EN 771-2

240

STAATTISET ARVOT BETONISSA(1) Koskee yhtä ankkuria ilman rakoja ja etäisyyttä reunasta, erittäin paksua betonia� OMINAISARVOT veto(2) NRk,p

leikkaus(3) γMc

[kN]

VRk,s

γMs

[kN]

C12/15

≥ C16/20

Ø8

1,2

2,0

1,8

4,8

1,25

Ø10

2,0

3,0

1,8

6,4

1,5

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Katso muurauksessa käytettävien ankkureiden laskeminen ETA-asiakirjasta.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-12/0261:n mukaisesti.

(2)

Murtuminen johtuen vetäytymisestä (pull-out).

(3)

Teräsmateriaalin murtuminen (ruuvi).

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd=Rk/γM. Kertoimet γM on esitetty taulukossa tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Lyhennetyillä etäisyyksillä tai lähellä reunaa olevien ankkureiden laskemista tai ankkuriryhmien kiinnittämistä varten katso ETA-asiakirja�

BETONIANKKURIT | NDC | 505


NDS PITKÄ TULPPA RUUVILLA • • • •

Muoviankkuri puolitäytetyille ja rei'itetyille tiilille Läpiviennin kiinnitys Täydellinen sinkitystä teräksestä valmistetulla 5.8 uppokantaruuvilla Kiertoa estävät siivet

KOODIT JA MITAT KOODI

d0

Lt

[mm]

dv x Lv

tix

h1,min

ruuvauskärki

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

NDS10100

100

7 x 105

25

85

TX40

25

NDS10120

120

7 x 125

45

85

TX40

25

10

140

7 x 145

65

85

TX40

25

NDS10160

NDS10140

160

7 x 165

85

85

TX40

25

NDS10200

200

7 x 205

125

85

TX40

25

NDB NAULATTAVA PITKÄ TULPPA NAULARUUVILLA • Muovitulppa senkkikauluksella • Läpiviennin kiinnitys • Täydellinen sinkitystä teräksestä valmistetulla uppokantanaularuuvilla

KOODIT JA MITAT KOODI

d0

Lt

dv x Lv

tix

h1,min

hef

dk

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

NDB640

ruuvauskärki

kpl

40

3,8 x 45

10

30

27

10,0

PZ 2

200

55

3,8 x 60

25

30

27

10,0

PZ 2

100

NDB667

67

3,8 x 72

37

30

27

10,0

PZ 2

100

NDB860

60

4,8 x 65

25

40

35

12,2

PZ 3

100

NDB875

75

4,8 x 80

40

40

35

12,2

PZ 3

100

6

NDB655

8

NDB8100

100

4,8 x 105

65

40

35

12,2

PZ 3

50

NDB8120

120

4,8 x 125

85

40

35

12,2

PZ 3

50

NDB8135

135

4,8 x 140

100

40

35

12,2

PZ 3

50

dk tfix

hef

h1

Lt

Lv

dv

d0 Lt dv x Lv tfix h1 hef dk

ankkurin halkaisija = reiän halkaisija betonituessa ankkurin pituus ruuvin halkaisija x ruuvin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys ankkuroinnin tehollinen syvyys kannan halkaisija

d0

KOKOAMINEN

1

2

506 | NDS | NDB | BETONIANKKURIT

3

4

5


NDK UNIVERSAALI NYLONTULPPA KOODIT JA MITAT UNIVERSAALI - kauluksella KOODI

d0

Lt

druuvi

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

NDKU635

6

35

4-5

100

NDKU850

8

50

4,5 - 6

100

NDKU1060

10

60

6-8

50

kpl

GL - 4 sektori KOODI

d0

Lt

druuvi

[mm]

[mm]

[mm]

8

40

4,5 - 6

100

NDKG1260

12

60

8 - 10

50

NDKG1470

14

70

10 - 12

25

kpl

NDKG840

NDL UNIVERSAALI PITKÄ NYLONTULPPA KOODIT JA MITAT KOODI

d0

Lt

dankkuriruuvi

[mm]

[mm]

[mm]

160

10

25

12

200

10

25

240

10

25

100

12

50

130

12

50

NDL12160 NDL12200 NDL12240 NDL14100 NDL14130

14

NDL14160

160

12

25

NDL16140

140

12

25

NDL16160

160

12

20

200

12

20

240

12

20

NDL16200 NDL16240

16

Ø12 - Ø14

Ø16

BETONIANKKURIT | NDK | NDL | 507


MBS ITSEPORAUTUVA SYLINTERIKANTARUUVI MUURAUKSIIN • • • • • •

Sähkösinkitty hiiliteräs Sopii tiiviille ja puolitäysille materiaaleille Karmit ja ikkunat (kannan halkaisija = 8 mm) Nopea asennus Tuen laajenemisvoimien väheneminen Läpiviennin kiinnitys

KOODIT JA MITAT KOODI

d

L

dk

d0

df

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

MBS7572

72

8

6

MBS7592

92

8

6

MBS75112

112

8

132

MBS75152 MBS75182

MBS75132

7,5

ruuvauskärki

kpl

6,2

TX30

100

6,2

TX30

100

6

6,2

TX30

100

8

6

6,2

TX30

100

152

8

6

6,2

TX30

100

182

8

6

6,2

TX30

100

Saatavana myös litteällä senkkikannalla: ihanteellinen PVC- ja alumiiniprofiilien kiinnittämiseen. dk df

hnom

d dk d0 df hnom

ruuvin halkaisija kannan halkaisija betoni-/muurausreiän halkaisija reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä nimellinen ankkurointisyvyys

d d0

STAATTISET ARVOT ULOSVETOLUJUUS Tuen tyyppi

hnom,min

Nrec

[mm]

[kN]

Betoni Umpitiili Reikätiili Kevytbetoni

30

0,76

40

0,29

80

1,79

40

0,05

60

0,21

80

0,12

KOKOAMINEN MUURAUKSEEN

1

2

508 | MBS | BETONIANKKURIT

3

4


VIN-FIX

SEISMIC C2

STYREENITÖN VINYYLIESTERIPOHJAINEN KEMIALLINEN ANKKURI • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Seisminen suorituskykyluokka C2 (M12-M16) LEED ® -vaatimusten mukainen, IEQ Credit 4.1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöluokka A+ asutussa ympäristössä Kuiva tai märkä betoni Betoni upotetuilla rei'illä Styreenitön

KOODIT JA MITAT KOODI

formaatti

kpl

[ml] FIX300

300

12

FIX420

420

12

Säilyvyys valmistuspäivämäärästä: 12 kuukautta 300 ml:ssa, 18 kuukautta 420 ml:ssa. Varastointilämpötila +5 - +25 °C.

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET tyyppi

kuvaus

formaatti

kpl

MAM400

patruunapistooli

420

1

FLY

patruunapistooli

300

1

STING

nokka

-

12

PONY

puhalluspumppu

-

1

[ml]

KOKOAMINEN +20°C 45min

Tinst

hef

1

2

3

4

5

6

BETONIANKKURIT | VIN-FIX | 509


ASENNUS BETONILLE ASENTAMISEN GEOMETRISET OMINAISUUDET | KIERTEITETYT TANGOT c

s

s c

hmin

d

[mm]

M8

M10

M12

M16

M20

M24

d0

[mm]

10

12

14

18

24

28

hef,min

[mm]

60

60

70

80

90

96

hef,max

[mm]

160

200

240

320

400

480

df

[mm]

9

12

14

18

22

26

Tinst

[Nm]

10

20

40

80

120

160

M8

M10

M12

M16

M20

M24

Keskinäinen minimietäisyys

smin

[mm]

40

50

60

80

100

120

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

40

50

60

80

100

120

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

hef + 30 ≥ 100 mm

hef + 2 d0

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

Tinst tfix

df

d d0 hef df Tinst L tfix h1

L hef

h1

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä suurin kiristysmomentti ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys

d d0

ASENNUSAJAT JA -LÄMPÖTILAT tuen lämpötila

työstettävyysaika

odotusaika ennen kuormitusta

-5 ÷ -1 °C

90 min

6h

0 ÷ +4 °C

45 min

3h

+5 ÷ +9 °C

25 min

2h

20 min

100 min

15 min

80 min

+20 ÷ +29 °C

6 min

45 min

+30 ÷ +34 °C

4 min

25 min

+35 ÷ +39 °C

2 min

20 min

+10 ÷ +14 °C +15 ÷ +19 °C

Komponentin A luokitus: Eye Irrit� 2; Skin Sens� 1�

510 | MBS | BETONIANKKURIT

patruunan lämpötila

+5 ÷ +40 °C

Komponentin B luokitus: Eye Irrit� 2; Skin Sens� 1�


LEED ®

VIN-FIX PRO

According to LEED® IEQ 4.1

F120

SEISMIC C1

STYREENITÖN VINYYLIESTERIPOHJAINEN KEMIALLINEN ANKKURI • • • • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Sertiioitu käyttö muurauksessa (käyttöluokka c, w/d) Seisminen suorituskykyluokka C1 (M12-M24) Palonkestosertiikaatti F120 LEED ® -vaatimusten mukainen, IEQ Credit 4�1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöluokka A+ asutussa ympäristössä Kuiva tai märkä betoni Betoni upotetuilla rei'illä (M8-M16) Ei aiheuta jännitystä tukeen Styreenitön

KOODIT JA MITAT KOODI

formaatti

kpl

VIN300

300

12

VIN410

410

12

[ml]

Säilyvyys valmistuspäivämäärästä: 12 kuukautta 300 ml:ssa, 18 kuukautta 410 ml:ssa� Varastointilämpötila +5 - +25 °C�

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET tyyppi

kuvaus

formaatti

kpl

MAM400

patruunapistooli

410

1

FLY

patruunapistooli

300

1

STING

nokka

-

12

PONY

puhalluspumppu

-

1

[ml]

KOKOAMINEN +20°C 50 min

Tinst

hef

1

2

3

4

5

6

BETONIANKKURIT | VIN-FIX PRO | 511


ASENNUS BETONILLE ASENTAMISEN GEOMETRISET OMINAISUUDET | KIERTEITETYT TANGOT (TYYPPI INA TAI MGS)

c

s

s c

hmin

d

[mm]

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

d0

[mm]

10

12

14

18

22

26

30

35

hef,min

[mm]

64

80

96

128

160

192

216

240

hef,max

[mm]

160

200

240

320

400

480

540

600

df

[mm]

9

12

14

18

22

26

30

33

Tinst

[Nm]

10

20

40

80

150

200

240

275

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

Keskinäinen minimietäisyys

smin

[mm]

hef / 2

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

hef / 2

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

hef + 30 ≥ 100 mm

hef + 2 d0

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

Tinst tfix

df L hef

h1

d d0 hef df Tinst L tfix h1

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä kiristysmomentti ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys

d d0

ASENNUSAJAT JA -LÄMPÖTILAT tuen lämpötila

patruunan lämpötila

työstettävyysaika

odotusaika ennen kuormitusta tuki kuiva

tuki kostea

-10 ÷ +4 °C *

20 min *

24 h *

48 h *

+5 ÷ +9 °C

10 min

145 min

290 min

6 min

85 min

170 min

+20 ÷ +29 °C

4 min

50 min

100 min

+30 °C

4 min

40 min

80 min

+10 ÷ +19 °C

+5 ÷ +20 °C

* käyttö ei sisälly sertifikaattiin�

512 | VIN-FIX PRO | BETONIANKKURIT


STAATTISET OMINAISARVOT Koskee yhtä kierteitettyä tankoa (tyyppiä INA tai MGS) ilman akselivälejä ja etäisyyttä reunasta, erittäin paksua C20/25-betonia ja ohutta vahvistuskerrosta� EI-HALKEILLUT BETONI(1) VETO tanko M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

NRk,p(2) [kN]

hef,standard [mm] 80 90 110 128 170 210 240 270

teräs 5.8 17,1 28,3 39,4 57,9 90,8 126,7 132,3 140,0

teräs 8.8 17,1 28,3 39,4 57,9 90,8 126,7 132,3 140,0

γMp

1,8

2,1

NRk,s/Rk,p(3) [kN]

hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600

γMp

1,8

2,1

teräs 5.8 18,0 29,0 42,0 78,0 122,0 176,0 297,7 311,0

γM

γMs = 1,5

γMp = 2,1

teräs 8.8 29,0 46,0 67,0 144,8 213,6 289,5 297,7 311,0

γM γMs = 1,5

γMp = 1,8 γMp = 2,1

LEIKKAUS tanko M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

VRk,s(4) [kN]

hef [mm]

teräs 5.8

≥ 64 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 128 ≥ 160 ≥ 192 ≥ 216 ≥ 240

9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0 140,0

γMs

teräs 8.8

γMs

1,25

15,0 23,0 34,0 63,0 98,0 141,0 184,0 224,0

1,25

kerroin NRk,p(5) C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

Ψc

1,02 1,04 1,08 1,10

HALKEILLUT BETONI(1) VETO tanko M12 M16 M20 M24

NRk,p(2) [kN]

hef,standard [mm]

teräs 5.8

110 128 170 210

18,7 29,0 48,1 71,3

NRk,p(2) [kN]

hef,max

γMp

teräs 8.8

1,8

18,7 29,0 48,1 71,3

γMp

[mm]

teräs 5.8

1,8

240 320 400 480

40,7 72,4 113,1 162,9

γMp

teräs 8.8

γMp

1,8

40,7 72,4 113,1 162,9

1,8

γMs

teräs 8.8

γMs

1,25

34,0 63,0 98,0 141,0

1,25

LEIKKAUS tanko M12 M16 M20 M24

hef,standard

VRk [kN]

[mm]

teräs 5.8

110 128 170 210

21,0 39,0 61,0 88,0

γMs

1,25

(4)

VRk,s(4) [kN]

hef,max teräs 8.8

γMc

[mm]

teräs 5.8

37,3 57,9 96,1 142,5

1,5 (6)

240 320 400 480

21,0 39,0 61,0 88,0

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Muurauksessa olevien ankkureiden laskemista tai tarttuvuudeltaan parempien tankojen käyttöä varten katso ETA-viiteasiakirja.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-16/0600:n mukaisesti.

(2)

Ulosvedon ja betonikartion murtumisen aiheuttama murtuminen (pull-out and concrete come failure).

(3)

Teräsmateriaalin murtuminen luokkaan 5.8 kuuluvan tangon osalta ja muuttuva luokkaan 8.8 kuuluvan tangon osalta (teräsmateriaali / pull-out).

(4)

Teräsmateriaalin murtuminen.

(5)

Vetolujuuden (lukuun ottamatta teräsmateriaalin rikkoutumista) lisäyskerroin, joka on voimassa sekä halkeilemattoman että halkeilevan betonin läsnäollessa.

(6)

Murtuminen johtuen kuoriutumisesta (pry-out).

Komponentin A luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.Komponentin B luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd = Rk/γM. Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan� • Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite ETAG 001 Liite E ja TR045� • Eri sertiiointityyppien (halkeileva betoni, halkeilematon betoni, seisminen sovellus, muuraus) halkaisijoiden määrittely on esitetty ETA-asiakirjoissa�

BETONIANKKURIT | VIN-FIX PRO | 513


LEED ®

VIN-FIX PRO NORDIC

According to LEED® IEQ 4.1

SEISMIC C1

KEMIALLINEN VINYYLIESTERIANKKURI ALHAISIIN LÄMPÖTILOIHIN • • • • • • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Sertiioitu käyttö muurauksessa (käyttöluokka c, w/d) Seisminen suorituskykyluokka C1 (M12-M24) Sovellus ja käsittely - 10 °C:een asti LEED ® -vaatimusten mukainen, IEQ Credit 4�1 Kuiva tai märkä betoni Betoni upotetuilla rei'illä Ei aiheuta jännitystä tukeen Styreenitön

KOODIT JA MITAT KOODI

formaatti

kpl

[ml] VIN410N

410

12

Säilyvyys valmistuspäivämäärästä: 18 kuukautta� Varastointilämpötila 0 - +25 °C�

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET tyyppi

kuvaus

formaatti

MAM400

patruunapistooli

STING PONY

kpl

[ml] 410

1

nokka

-

12

puhalluspumppu

-

1

KOKOAMINEN +10°C 1h

Tinst

hef

1

2

3

514 | VIN-FIX PRO NORDIC | BETONIANKKURIT

4

5

6


ASENNUS BETONILLE ASENTAMISEN GEOMETRISET OMINAISUUDET | KIERTEITETYT TANGOT (TYYPPI INA TAI MGS)

c

s

s c hmin

d

[mm]

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

d0

[mm]

10

12

14

18

22

26

30

35

hef,min

[mm]

64

80

96

128

160

192

216

240

hef,max

[mm]

160

200

240

320

400

480

540

600

df

[mm]

9

12

14

18

22

26

30

33

Tinst

[Nm]

10

20

40

80

150

200

240

275

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

Keskinäinen minimietäisyys

smin

[mm]

hef / 2

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

hef / 2

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

hef + 30 ≥ 100 mm

hef + 2 d0

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

Tinst tfix

df L hef

h1

d d0 hef df Tinst L tfix h1

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä kiristysmomentti ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys

d d0

ASENNUSAJAT JA -LÄMPÖTILAT tuen lämpötila

patruunan lämpötila

työstettävyysaika

odotusaika ennen kuormitusta tuki kuiva

tuki kostea

-20 ÷ -11 °C*

45 min *

35 h *

70 h *

-10 ÷ -6 °C

35 min

12 h

24 h

15 min

5h

10 h

10 min

2,5 h

5h

+5 ÷ +9 °C

6 min

80 min

160 min

+10 °C

6 min

60 min

120 min

-5 ÷ -1 °C 0 ÷ +4 °C

0 ÷ +20 °C

* käyttö ei sisälly sertifikaattiin�

BETONIANKKURIT | VIN-FIX PRO NORDIC | 515


STAATTISET OMINAISARVOT Koskee yhtä kierteitettyä tankoa (tyyppiä INA tai MGS) ilman akselivälejä ja etäisyyttä reunasta, erittäin paksua C20/25-betonia ja ohutta vahvistuskerrosta. EI-HALKEILLUT BETONI(1) VETO tanko

NRk,p(2) [kN]

hef,standard [mm]

teräs 5.8

80 90 110 128 170 210 240 270

17,1 28,3 39,4 57,9 90,8 126,7 132,3 140,0

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

γMp

teräs 8.8 17,1 28,3 39,4 57,9 90,8 126,7 132,3 140,0

1,8

2,1

γMp

1,8

2,1

LEIKKAUS tanko M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

VRk,s(3) [kN]

hef [mm]

teräs 5.8

≥ 64 ≥ 80 ≥ 96 ≥ 128 ≥ 160 ≥ 192 ≥ 216 ≥ 240

9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0 140,0

γMs

teräs 8.8

γMs

1,25

15,0 23,0 34,0 63,0 98,0 141,0 184,0 224,0

1,25

γMp

teräs 8.8

γMp

1,8

18,7 29,0 48,1 71,3

1,8

HALKEILLUT BETONI(1) VETO tanko

NRk,p(2) [kN]

hef,standard [mm]

teräs 5.8

110 128 170 210

18,7 29,0 48,1 71,3

M12 M16 M20 M24 LEIKKAUS tanko

hef,standard

VRk [kN]

[mm]

teräs 5.8

110 128 170 210

21,0 39,0 61,0 88,0

M12 M16 M20 M24

γMs

1,25

(3)

teräs 8.8

γMc

37,3 57,9 96,1 142,5

1,5 (5)

kerroin NRk,p(4)

Ψc

C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

1,02 1,04 1,08 1,10

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Muurauksessa olevien ankkureiden laskemista tai tarttuvuudeltaan parempien tankojen käyttöä varten katso ETA-viiteasiakirja.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-16/0600:n mukaisesti.

(2)

Ulosvedon ja betonikartion murtumisen aiheuttama murtuminen (pull-out and concrete come failure).

(3)

Teräsmateriaalin murtuminen.

(4)

Vetolujuuden (lukuun ottamatta teräsmateriaalin rikkoutumista) lisäyskerroin, joka on voimassa sekä halkeilemattoman että halkeilevan betonin läsnäollessa.

• Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan�

(5)

Murtuminen johtuen kuoriutumisesta (pry-out).

• Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite ETAG 001 Liite E ja TR045�

Komponentin A luokitus: Flam. Liq. 3; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3. Komponentin B luokitus: Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1.

516 | VIN-FIX PRO NORDIC | BETONIANKKURIT

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd = Rk/γM. Kertoimet γM on esitetty taulukossa murtumismenetelmän ja tuotteen sertiikaattien mukaisesti�

• Eri sertiiointityyppien (halkeileva betoni, halkeilematon betoni, seisminen sovellus, muuraus) halkaisijoiden määrittely on esitetty ETA-asiakirjoissa�


EPO-FIX PLUS

F120

SEISMIC C2

KORKEAN SUORITUSKYVYN EPOKSIKEMIKAALIANKKURI

• • • • •

CE:n vaihtoehto 1 halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille Seisminen suorituskykyluokka C2 (M12-M16-M20) Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöluokka A+ asutussa ympäristössä Kuiva tai kostea betoni Betoni upotetuilla rei'illä

KOODIT JA MITAT KOODI

formaatti

kpl

[ml] EPO385

385

12

Säilyvyys valmistuspäivämäärästä: 24 kuukautta. Varastointilämpötila +5 - +25 °C.

MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET tyyppi

kuvaus

formaatti

kpl

[ml] MAMDB

kaksipatruunainen pistooli

385

1

STING

nokka

-

12

PONY

puhalluspumppu

-

1

KOKOAMINEN +20°C 10 h

Tinst

hef

1

2

3

4

5

6

BETONIANKKURIT | EPO-FIX PLUS | 517


ASENNUS BETONILLE ASENTAMISEN GEOMETRISET OMINAISUUDET | KIERTEITETYT TANGOT (TYYPPI INA TAI MGS)

c

s

s c

hmin

d

[mm]

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

d0

[mm]

10

12

14

18

22

26

30

35

hef,min

[mm]

60

60

70

80

90

96

108

120

hef,max

[mm]

160

200

240

320

400

480

540

600

df

[mm]

9

12

14

18

22

26

30

33

Tinst

[Nm]

10

20

40

80

120

160

180

200

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

Keskinäinen minimietäisyys

smin

[mm]

max (hef / 2; 5d)

Minimietäisyys reunasta

cmin

[mm]

max (hef / 2; 5d)

Betonituen vähimmäispaksuus

hmin

[mm]

hef + 30 ≥ 100 mm

hef + 2 d0

Akselivälien ja etäisyyksien kriittisten arvojen alapuolella lujuusarvot pienenevät asennusparametrien vuoksi�

Tinst tfix

df

d d0 hef df Tinst L tfix h1

L hef

h1

ankkurin halkaisija reiän halkaisija betonituessa ankkuroinnin tehollinen syvyys reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä kiristysmomentti ankkurin pituus suurin kiinnitettävä paksuus reiän vähimmäissyvyys

d d0

ASENNUSAJAT JA -LÄMPÖTILAT

tuen lämpötila

työstettävyysaika

+5 ÷ +9 °C

odotusaika ennen kuormitusta tuki kuiva

tuki kostea

120 min

50 h

100 h

+10 ÷ +14 °C

45 min

30 h

60 h

+15 ÷ +19 °C

25 min

18 h

36 h

+20 ÷ +29 °C

12 min

10 h

20 h

+30 ÷ +39 °C

6 min

6h

12 h

+40 °C

5 min

4h

8h

Patruunan varastointilämpötila +5 - +25 °C�

518 | EPO-FIX PLUS | BETONIANKKURIT


STAATTISET OMINAISARVOT Koskee yhtä kierteitettyä tankoa (tyyppiä INA tai MGS) ilman akselivälejä ja etäisyyttä reunasta, erittäin paksua C20/25-betonia ja ohutta vahvistuskerrosta� EI-HALKEILLUT BETONI(1) VETO tanko

NRk(2) [kN]

hef,standard [mm]

teräs 5.8

80 90 110 128 170 210 240 270

18,0 29,0 42,0 73,1 111,9 153,7 187,8 224,0

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

NRk,s(2) [kN]

hef,max

teräs 8.8

γM

[mm]

teräs 5.8

29,0 42,4 58,3 73,1 111,9 153,7 187,8 224,0

γMs = 1,5 γMp = 1,5

160 200 240 320 400 480 540 600

18,0 29,0 42,0 78,0 122,0 176,0 230,0 280,0

γMs

teräs 8.8

γMs

1,25

15,0 23,0 34,0 63,0 98,0 141,0 184,0 224,0

1,25

γM γMs = 1,5

γMc = 1,5

γMc = 1,5

γMs

teräs 8.8

γMs

1,5

29,0 46,0 67,0 125,0 196,0 282,0 368,0 449,0

1,5

LEIKKAUS tanko

hef,standard

VRk,s [kN]

[mm]

teräs 5.8

80 90 110 128 170 210 240 270

9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0 140,0

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

HALKEILLUT BETONI(1) VETO tanko

NRk(2) [kN]

hef,standard [mm]

teräs 5.8

110 128 170 210 240 270

31,1 41,8 64,1 87,1 112,0 140,0

M12 M16 M20 M24 M27 M30

NRk(2) [kN]

hef,max

γMp

teräs 8.8

γMp

[mm]

teräs 5.8

1,5

31,1 41,8 64,1 87,1 112,0 140,0

1,5

240 320 400 480 540 600

42,0 78,0 122,0 176,0 230,0 280,0

γMs

teräs 8.8

γMs

1,25 (4)

34,0 63,0 98,0 141,0 184,0 224,0

γMs

teräs 8.8

γM γMs = 1,5

1,5

67,0 104,5 150,8 199,0 251,9 311,0

γMp = 1,5

LEIKKAUS tanko

VRk,s(3) [kN]

hef,min [mm]

teräs 5.8

110 128 170 210 240 270

21,0 39,0 61,0 88,0 115,0 140,0

M12 M16 M20 M24 M27 M30

lisäyskerroin betonille(4) 1,25 Ψc

C25/30 C30/37 C40/50 C50/60

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

Kiinnikkeiden laskemista tai tarttuvuudeltaan parempien tankojen käyttöä varten katso ETA-viiteasiakirja.

• Ominaisarvot on laskettu standardin ETA-17/0347:n mukaisesti.

(2)

Taulukossa esitetään ominaisarvot NRk ja murtotilan mukainen suhteellinen osittainen turvallisuuskerroin.

(3)

Teräsmateriaalin murtuminen.

(4)

Vetolujuuden (lukuun ottamatta teräsmateriaalin rikkoutumista) lisäyskerroin, joka on voimassa sekä halkeilemattoman että halkeilevan betonin läsnäollessa.

Komponentin A luokitus: Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2. Komponentin B luokitus: Acute Tox. 4; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3.

1,02 1,04 1,07 1,09

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Rd = Rk/γM. Kertoimet γM on esitetty taulukossa tuotteen sertiikaattien mukaisesti� • Pienempien akselivälien ankkureita laskettaessa lähellä reunaa tai kiinnitettynä betoniin, jonka lujuusluokka on korkeampi tai paksuus pienempi tai vahvistus tiheä tulee viitata ETA-asiakirjaan� • Seismisen kuormituksen kohteena olevien ankkurien suunnittelua varten katso ETA-asiakirja ja viite TR045� • Eri sertiiointityyppien (halkeileva betoni, halkeilematon betoni, seisminen sovellus) halkaisijoiden määrittely on esitetty ETA-asiakirjoissa�

BETONIANKKURIT | EPO-FIX PLUS | 519


INA KIERRETANKO TERÄSLUOKKA 5.8 KEMIALLISIA ANKKUREITA VARTEN • Täydellinen mutterilla (ISO4032) ja aluslevyllä (ISO7089) • Teräs 5.8 galvanoidulla sinkityksellä

KOODIT JA MITAT KOODI INA8110 INA10110 INA10130 INA12130 INA12180

d

Lt

d0

df

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M8

110

10

≤9

10

110

12

≤ 12

10

130

12

≤ 13

10

M10

M12

INA16160 INA16190

M16

INA16230

kpl

130

14

≤ 14

10

180

14

≤ 15

10

160

18

≤ 18

10

190

18

≤ 18

10

230

18

≤ 18

10

INA20240

M20

240

24

≤ 22

10

INA24270

M24

270

28

≤ 26

10

INA27400

M27

400

32

≤ 30

10

d0 = reiän halkaisija tuessa / df = reiän halkaisija kiinnitettävässä elementissä

KOKOAMINEN Tinst

1

2

520 | INA | BETONIANKKURIT

3

hef

4

5

6


IHP - IHM HOLKIT REI’ITETYLLE MATERIAALILLE

KOODIT JA MITAT IHP - MUOVIVERKKO KOODI

d0

L

tanko

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

IHP1685

16

85

M10 (M8)

10

IHP16130

16

130

M10 (M8)

10

IHP2085

20

85

M12/M16

10

kpl

IHM - METALLIVERKKO KOODI IHM121000

d0

L

tanko

[mm]

[mm]

[mm]

12

1000

M8

50

IHM161000

16

1000

M8/M10

50

IHM221000

22

1000

M12/M16

25

KOKOAMINEN

1

2

3

4

5

6

BETONIANKKURIT | IHP - IHM | 521PULTIT JA TANGOT


PULTIT JA TANGOT


PULTIT JA TANGOT

KOS KUUSIOKANTAPULTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

KOT KUPUKANTAPULTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

EKS KUUSIOKANTAPULTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

MET KIERRETANGOT, MUTTERIT JA ALUSLEVYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

DBB PINTALIITTIMET DIN 1052. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

ZVB HAARUKKAPÄÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

PULTIT JA TANGOT | 525


KOS

EN 14592

KUUSIOKANTAPULTTI • • • •

Metalliliitin, jossa sylinterimäinen varsi ja CE-merkintä standardin EN 14592 mukaisesti Hiiliteräs lujuusluokassa 8.8 kaikille kuusiokantapulteille (KOS) Kuusiokantapultti toimitetaan integroidun mutterin kanssa (hiiliteräsversio) Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 sovelluksiin, jotka ovat suorassa kontaktissa ulkotiloihin (käyttöluokka 3)

KOODIT JA MITAT

KOS

KOS A2

KOS - kuusiokantapultti ja mutteri CE-merkinnällä Teräsluokka 8.8 - galvanoitu DIN 601 (ISO 4016*) d

KOODI

[mm] KOS12100B

M12

M16

L

Amax

[mm]

[mm]

100

75

kpl

d

KOODI

[mm] 25

KOS20120B

L

Amax

kpl

[mm]

[mm]

120

75

10

KOS12120B

120

95

25

KOS20140B

140

95

10

KOS12140B

140

115

25

KOS20160B

160

115

10

KOS12160B

160

135

25

KOS20180B

180

135

10

KOS12180B

180

155

25

KOS20200B

200

155

10

KOS12200B

200

175

25

KOS20220B

220

175

10

KOS12220B

220

195

25

KOS20240B

240

195

10

KOS12240B

240

215

25

KOS20260B

260

215

10

KOS12260B

260

235

25

KOS20280B

280

235

10

KOS12280B

280

255

25

KOS20300B

300

255

10

KOS12300B

300

275

25

KOS20320B

320

275

10

KOS12320B

320

295

25

KOS20340B

340

295

10

KOS12340B

340

315

25

KOS20360B

360

315

10

KOS12360B

360

335

25

KOS20380B

380

335

10

400

355

10

M20

KOS12380B

380

355

25

KOS20400B

KOS12400B

400

375

25

KOS20420B

420

375

10

KOS16140B

140

105

15

KOS20440B

440

395

10

KOS20460B

460

415

10

KOS16160B

160

125

15

KOS16180B

180

145

15

KOS16200B

200

165

15

KOS16220B

220

185

15

KOS16240B

240

205

15

KOS16260B

260

225

15

KOS16280B

280

245

15

KOS16300B

300

265

15

KOS16320B

320

285

15

KOS16340B

340

305

15

KOS16360B

360

325

15

KOS16380B

380

345

15

KOS16400B

400

365

15

KOS16420B

420

385

15

KOS16440B

440

405

15

KOS16460B

460

425

15

KOS16500B

500

465

15

526 | KOS | PULTIT JA TANGOT

d

A L

Suurin kiinnitettävä paksuus A lasketaan käyttäen mutteria MUT934 ja 2 aluslevyä ULS 440. * ISO 4016 -standardi eroaa DIN 601 -standardista SW-parametrin osalta halkaisijassa M12.


KOS A2 | AISI304 - kuusiokantapultti

A2

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 931 (ISO 4014*) d

KOODI

[mm]

M12

M16

AISI 304

L

kpl

[mm]

d

KOODI

L

[mm]

kpl

[mm]

AI60112100

100

25

AI60120160

160

10

AI60112120

120

25

AI60120180

180

10

AI60112140

140

25

AI60120200

200

10

AI60112160

160

10

AI60120220

220

10

AI60112180

180

10

AI60120240

240

10

AI60112200

200

10

AI60120260

260

10

AI60112220

220

10

AI60120280

280

10

AI60112240

240

10

AI60120300

300

5

AI60112260

260

10

AI60120320

320

5

M20

AI60116120

120

25

AI60120340

340

5

AI60116140

140

25

AI60120360

360

5

AI60116150

150

25

AI60120380

380

5

AI60116160

160

10

AI60120400

400

5

AI60116180

180

10

AI60116200

200

10

AI60116220

220

10

AI60116240

240

10

AI60116260

260

10

AI60116280

280

10

AI60116300

300

10

MATERIAALI JA KESTÄVYYS KOS: luokan 8.8 hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

d L

* ISO 4014 -standardi eroaa DIN 931 -standardista SW-parametrin osalta halkaisijassa M12.

KUORMITUKSET Fv

KOS A2 | AISI304: ruostumaton teräs A2 | AISI304. Käyttö käyttöluokassa 3 (EN 1995-1-1). Fax

KÄYTTÖKOHTEET • Puu-puu-liitokset • Puu-teräs-liitokset

PULTIT JA TANGOT | KOS | 527


GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET | KOS Nimellishalkaisija

d

[mm]

M12

M16

M20

SW

[mm]

19

24

30

Kannan paksuus

k

[mm]

7,5

10,0

12,5

Kierteen pituus

b

Avain

[mm]

L ≤ 125 mm

30

38

46

[mm]

125 < L ≤ 200 mm

36

44

52

[mm]

L > 200 mm

49

57

65

8.8

8.8

8.8

SW k

L

Geometria standardien DIN 601 (ISO 4016) ja DIN 931 (ISO 4014) mukainen. teräs Materiaali

b

fu,k

[N/mm ]

800

800

800

fy,k

[N/mm2]

640

640

640

My,k

[Nmm]

153000

324000

579000

2

d Ominaismyötömomentti

Mekaaniset parametrit CE-merkinnän mukaiset standardin EN 14592 mukaisesti.

LEIKKAUSSUUNTAISESTI KUORMITETTUJEN LIITTIMIEN MINIMIETÄISYYDET(1)

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 0°

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 90°

12

16

20

12

16

20

60

80

100

48

64

80

a1

[mm]

a2

[mm]

48

64

80

48

64

80

a3,t

[mm]

84

112

140

84

112

140

a3,c

[mm]

48

64

80

84

112

140

a4,t

[mm]

36

48

60

48

64

80

a4,c

[mm]

36

48

60

36

48

60

kuormitettu pää -90° < α < 90°

a2 a2

kuormittamaton pää 90° < α < 270°

F α

α F

a1 a1

a3,t

HUOMAUTUKSET: (1)

Minimietäisyydet ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia.

528 | KOS | PULTIT JA TANGOT

a3,c

kuormitettu reuna 0° < α < 180°

kuormittamaton reuna 180° < α < 360°

α F α

a4,t

F a4,c


STAATTISET ARVOT | KOS KAKSILEIKKEINEN LIITOS

α

ta

t1

ta

B d

L

ta

t1

Rvk,0°

Rvk,30°

Rvk,45°

Rvk,60°

Rvk,90°

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

12

16

20

220

60

60

20,0

20,0

20,0

19,3

18,5

240

60

80

22,5

21,2

20,2

19,3

18,5 18,5

260

60

100

22,5

21,2

20,2

19,3

280

60

120

22,5

21,2

20,2

19,3

18,5

300

80

100

26,0

24,3

22,9

21,7

20,7

320

80

120

26,0

24,3

22,9

21,7

20,7

340

80

140

26,0

24,3

22,9

21,7

20,7

360

80

160

26,0

24,3

22,9

21,7

20,7

≥ 380

-

-

26,8

26,1

25,4

24,4

23,2

280

80

80

33,9

33,9

33,8

32,2

30,5

300

80

100

38,1

35,7

33,8

32,2

30,5

320

80

120

38,1

35,7

33,8

32,2

30,5

340

80

140

38,1

35,7

33,8

32,2

30,5

360

80

160

38,1

35,7

33,8

32,2

30,5

380

100

140

42,7

39,6

37,2

35,2

33,5

400

100

160

42,7

39,6

37,2

35,2

33,5

420

100

180

42,7

39,6

37,2

35,2

33,5

440

100

200

42,7

39,6

37,2

35,2

33,5

460

120

180

44,7

43,3

40,9

38,5

36,4

500

120

220

44,7

43,3

40,9

38,5

36,4

380

100

120

55,8

51,9

48,9

46,4

44,0

400

100

140

55,8

51,9

48,9

46,4

44,0

420

100

160

55,8

51,9

48,9

46,4

44,0

440

100

180

55,8

51,9

48,9

46,4

44,0

460

120

160

61,2

56,4

52,7

49,7

47,2

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

R k Rd = k mod γM

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3. • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Laskelmassa otettiin huomioon pultin ontto vaikutus DIN 9021 -aluslevyjen kanssa. • Rvk:lle ilmoitettu kallistuskulma viittaa kahteen ulkoiseen elementtiin.

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

PULTIT JA TANGOT | KOS | 529


STAATTISET ARVOT | KOS SOLMUKOHTA, JOSSA 2 METALLILEVYÄ PUUELEMENTISSÄ

α

t ta

t ta

t1 B

d

L

B

ta

t1

Rvk,0°

Rvk,30°

Rvk,45°

Rvk,60°

Rvk,90°

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]

140

100

29

45

34,3

30,3

27,1

24,6

22,4

160

120

39

45

39,1

36,0

32,4

29,3

26,8

12

16

20

180

140

39

65

45,8

41,9

37,7

34,1

31,2

200

160

39

85

50,9

47,8

43,0

38,9

35,5

220

180

49

85

52,0

48,6

44,6

41,4

38,7 42,6

240

200

49

105

52,0

48,9

46,4

44,3

260

220

59

105

53,6

50,2

47,5

45,2

43,3

280

240

59

125

53,6

50,2

47,5

45,2

43,3

140

100

29

35

39,5

34,4

30,5

27,4

24,8

160

120

29

55

47,9

41,8

37,0

33,2

30,2

180

140

39

55

56,4

49,2

43,6

39,1

35,5

200

160

39

75

64,9

56,6

50,1

45,0

40,8 46,2

220

180

39

95

73,4

64,0

56,7

50,9

240

200

49

95

80,5

71,4

63,2

56,8

51,5

260

220

59

95

81,7

73,7

67,5

62,5

56,8

280

240

59

115

86,1

80,7

74,0

68,4

62,2 31,5

160

100

28

47

52,0

44,8

39,3

35,0

180

120

29

65

62,1

53,4

46,9

41,8

37,7

200

140

29

85

72,2

62,1

54,5

48,6

43,8

220

160

39

85

82,3

70,8

62,1

55,4

49,9

240

180

49

85

92,4

79,5

69,8

62,1

56,0

260

200

49

105

102,5

88,2

77,4

68,9

62,1

280

220

59

105

111,2

96,9

85,0

75,7

68,3

300

240

59

125

121,3

105,6

92,6

82,5

74,4

KORJAUSKERROIN kF ERI OMINAISTIHEYS ρk Lujuusluokka

C24

GL22h

C30

GL24h

C40/GL32c

GL28h

D24

D30

ρk [kg/m3]

350

370

380

385

400

425

485

530

kF

0,91

0,96

0,99

1,00

1,02

1,04

1,17

1,23

Eri ominaistiheyksille

k

oleva puupuolen suunnittelulujuus lasketaan kaavalla: R'v,d = Rv,d · kF .

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

Rd =

Rk kmod γM

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Annetut arvot on laskettu 5 mm:n paksuisilla levyillä ja ja 6 mm paksulla työstöllä sekä yhdellä KOS pultilla.

530 | KOS | PULTIT JA TANGOT

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3. • Puuelementtien mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Laskelmassa otettiin huomioon pultin ontto vaikutus DIN 9021 -aluslevyjen kanssa. • Rvk:lle ilmoitettu kallistuskulma viittaa kahteen ulkoiseen elementtiin.


KOT KUPUKANTAPULTTI

• Kupukantapultti toimitetaan integroidun mutterin kanssa (hiiliteräsversio) • Hiiliteräs lujuusluokassa 4.8 kaikille kuusiokantapulteille (KOT) • Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 sovelluksiin, jotka ovat suorassa kontaktissa ulkotiloihin (käyttöluokka 3)

KOODIT JA MITAT

KOT

KOT A2

KOT - kupukantapultti mutterilla Teräsluokka 4.8 - galvanoitu DIN 603 (ISO 8677) d

KOODI

[mm]

M8

M10

L

kpl

[mm] KOT850 KOT860 KOT870 KOT880 KOT890 KOT8100 KOT8120 KOT8140 KOT10100 KOT10120 KOT10130 KOT10140 KOT10150 KOT10160 KOT10180 KOT10200 KOT10220

50 60 70 80 90 100 120 140 100 120 130 140 150 160 180 200 220

d

KOODI

L

[mm] 200 200 200 200 200 100 100 50 100 50 50 50 50 50 50 50 50

M12

kpl

[mm] KOT12200 KOT12220 KOT12240 KOT12260 KOT12280 KOT12300

200 220 240 260 280 300

25 25 25 25 25 25

d L

KOT A2 | AISI304 - kupukantapultti

A2

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 603 (ISO 8677) d

KOODI

[mm]

M8

M10

AISI 304

L

kpl

[mm] AI603850 AI603860 AI603870 AI603880 AI603890 AI6038100 AI6038120 AI6038140 AI60310120 AI60310130 AI60310140 AI60310150 AI60310160 AI60310180 AI60310200 AI60310220

50 60 70 80 90 100 120 140 120 130 140 150 160 180 200 220

d

KOODI

L

[mm] 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

M12

kpl

[mm] AI60312140 AI60312160 AI60312180 AI60312200 AI60312220 AI60312240 AI60312280 AI60312300

140 160 180 200 220 240 280 300

50 50 50 50 50 50 50 50

d L

PULTIT JA TANGOT | KOT | 531


EKS KUUSIOKANTAPULTTI

Teräsluokka 8.8 - galvanoitu DIN 933 (ISO 4017) - täyskierre (•) DIN 931 (ISO 4014) - osittaiskierre (• •)

KOODIT JA MITAT d

KOODI

kierre

[mm] EKS2040 EKS2050 M20

EKS2060 EKS2070 EKS2080 EKS20100 EKS2440 EKS2450 EKS2460

M24

L

kpl

[mm]

EKS2465 EKS2470 EKS2480 EKS2485

• • • •• •• •• • • • • • •• ••

532 | EKS | PULTIT JA TANGOT

40

25

50

25

60

25

70

25

80

25

100

25

40

25

50

25

60

25

65

25

70

25

80

25

85

25

d

L


TYÖ KORKEUKSISSA EI OLE KOSKAAN OLLUT NÄIN TURVALLISTA

Henkilö-, ympäristö ja rakennesuojaimet Rothoblaas Solutions for Safety tarjoaa runsaan valikoiman putoamisenestojärjestelmiä teollisuusympäristöihin ja katoille sekä erikoistuneen teknisen tukipalvelun ja laajan paikallisen konsulttiverkoston, joka on aina saatavilla. Tutustu kaikkiin ratkaisuihimme "Putoamissuojaus ja turvallisuus” -luettelossa.

www.rothoblaas.com/safe


MET KIERRETANGOT, MUTTERIT JA ALUSLEVYT

• Tuotteet metrisellä kierteellä liitosten ja liitosten tekemiseen • Saatavana hiiliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä käytettäväksi käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1)

MGS 1000 KIERRETANKO KOODI

tanko

L

kpl

[mm] MGS10008

M8

1000

10

MGS100010

M10

1000

10

MGS100012

M12

1000

10

MGS100014

M14

1000

10

MGS100016

M16

1000

10

MGS100018

M18

1000

10

MGS100020

M20

1000

10

MGS100022

M22

1000

10

MGS100024

M24

1000

10

MGS100027

M27

1000

10

MGS100030

M30

1000

10

tanko

L

kpl

Teräsluokka 4.8 - galvanoitu DIN 975

d L

MGS 1000 KIERRETANKO KOODI

[mm] MGS10888

M8

1000

1

MGS11088

M10

1000

1

MGS11288

M12

1000

1

MGS11488

M14

1000

1

MGS11688

M16

1000

1

MGS11888

M18

1000

1

MGS12088

M20

1000

1

MGS12488

M24

1000

1

MGS12788

M27

1000

1

tanko

L

kpl

Teräsluokka 8.8 - galvanoitu DIN 975

d L

MGS 2200 KIERRETANKO KOODI

[mm] MGS220012

M12

2200

1

MGS220016

M16

2200

1

MGS220020

M20

2200

1

534 | MET | PULTIT JA TANGOT

Teräsluokka 4.8 - galvanoitu DIN 975 d L


MGS-TANKOJEN STAATTISET ARVOT VETOLUJUUS OMINAISARVOT teräsluokka tanko

4.8

8.8

d1

d2

p

Aresist

Nax,k

Nax,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm2]

[kN]

[kN]

M8

8,0

6,47

1,25

36,6

13,2

26,4

M10

10,0

8,16

1,50

58,0

20,9

41,8

M12

12,0

9,85

1,75

84,3

30,3

60,7

M14

14,0

11,55

2,00

115,0

41,4

82,8

M16

16,0

13,55

2,00

157,0

56,5

113,0 138,2

M18

18,0

14,93

2,50

192,0

69,1

M20

20,0

16,93

2,50

245,0

88,2

176,4

M22

22,0

18,93

2,50

303,0

109,1

218,2

M24

24,0

20,32

3,00

353,0

127,1

254,2

M27

27,0

23,32

3,00

459,0

165,2

330,5

M30

30,0

25,71

3,50

561,0

202,0

403,9

Nax d1 d2 p

Nax

Ominaisarvot ovat standardin EN 1993 mukaiset. Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Nax,d = Nax,k / γM2.

SIMPLEX-MUTTERI Valurauta KOODI

tanko

L

d

reikä

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

SIMPLEX12

M12

54

22

24

100

SIMPLEX16

M16

72

28,5

32

100

L

d

SIMPLEX-MUTTERIIN ULOSVETOLUJUUDEN STAATTISET ARVOT PUUN PURISTUSJÄNNITYSLUJUUS KOODI

tanko

SIMPLEX12

M12

SIMPLEX16

M16

d

Lef

Rv,k

a

[mm]

[mm]

[kN]

[mm]

22

32,0

6,4

155

28,5

43,5

10,4

200

a = vähimmäisetäisyys elementin päästä Lujuudet on määritetty standardin EN 1995 1-1 mukaisesti siten, että ρk = 350 kg/m3

ASENNUS

a

1

a

2

a

3

4

PULTIT JA TANGOT | MET | 535


ULS 9021 ALUSLEVY KOODI

tanko

dINT

dEXT

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

ULS8242

M8

8,4

24

2

200

ULS10302

M10

10,5

30

2,5

200

ULS13373

M12

13

37

3

100

ULS15443

M14

15

44

3

100

ULS17503

M16

17

50

3

100

ULS20564

M18

20

56

4

50

ULS22604

M20

22

60

4

50

Ter채s S235 - galvanoitu DIN 9021 (ISO 7093*) dINT

dEXT

* ISO 7093 -standardi eroaa DIN 9021 standardista pintakovuuden osalta.

ULS 440 ALUSLEVY KOODI

tanko

dINT

dEXT

s [mm]

kpl

[mm]

[mm]

ULS11343

M10

11

34

3

200

ULS13444

M12

13,5

44

4

200

ULS17565

M16

17,5

56

5

50

ULS22726

M20

22

72

6

50

ULS24806

M22

24

80

6

25

Ter채s S235 - galvanoitu DIN 440 R (ISO 7094*) dINT

* ISO 7094 -standardi eroaa DIN 440 R -standardista pintakovuuden osalta. dEXT

ULS 1052 ALUSLEVY KOODI

tanko

dINT

dEXT

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

ULS14586

M12

14

58

6

50

ULS18686

M16

18

68

6

50

ULS22808

M20

22

80

8

25

ULS25928

M22

25

92

8

20

ULS271058

M24

27

105

8

20

ULS 125

Ter채s S235 - galvanoitu DIN 1052 dINT

dEXT

ALUSLEVY KOODI

tanko

dINT

dEXT

s

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

ULS81616

M8

8,4

16

1,6

ULS10202

M10

10,5

20

2

500

ULS13242

M12

13

24

2,5

500

1000

ULS17303

M16

17

30

3

250

ULS21373

M20

21

37

3

250

ULS25444

M24

25

44

4

200

ULS28504

M27

28

50

4

100

ULS31564

M30

31

56

4

20

* ISO 7089 -standardi eroaa DIN 125 A -standardista pintakovuuden osalta.

536 | MET | PULTIT JA TANGOT

Ter채s S235 - galvanoitu DIN 125 A (ISO 7089*)

dINT

dEXT


ULS-ALUSLEVYJEN STAATTISET ARVOT LÄPIVETOLUJUUS PUUTAVARASSA OMINAISARVOT tanko

standardi

M10

M12

M16

M20

M24

dINT

dEXT

s

Nax,k

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

DIN 125 A

10,5

20,0

2,0

1,71

DIN 9021

10,5

30,0

2,5

4,65

DIN 440 R

11,0

34,0

3,0

6,10

DIN 1052

-

-

-

-

DIN 125 A

13,0

24,0

2,5

2,40

dINT dEXT

DIN 9021

13,0

37,0

3,0

7,07

DIN 440 R

13,5

44,0

4,0

10,33 18,66

DIN 1052

14,0

58,0

6,0

DIN 125 A

17,0

30,0

3,0

3,60

DIN 9021

17,0

50,0

3,0

13,02

DIN 440 R

17,5

56,0

5,0

16,67 25,33

DIN 1052

18,0

68,0

6,0

DIN 125 A

21,0

37,0

3,0

5,47

DIN 9021

22,0

60,0

4,0

18,35

DIN 440 R

22,0

72,0

6,0

27,69

DIN 1052

22,0

80,0

8,0

34,85

DIN 125 A

25,0

44,0

4,0

7,72

DIN 9021

-

-

-

-

DIN 440 R

24,0

80,0

6,0

34,31

DIN 1052

27,0

105,0

8,0

60,65

s

Nax

ONGELMA: ALUSLEVYN TUNKEUTUMINEN PUUHUN

N > Nax,Max

Nax

Nax

YLEISET PERIAATTEET: • Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset. • Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

N k Nax,d = ax,k mod γM

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 385 kg/m3. • Aluslevyn läpivetolujuus on verrannollinen sen kosketuspintaan puuelementin kanssa.

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

PULTIT JA TANGOT | MET | 537


MUT 934 KUUSIOMUTTERI KOODI

tanko

h

SW

[mm]

[mm]

6,5

13

kpl

MUT9348

M8

MUT93410

M10

8

17

500

MUT93412

M12

10

19

500

MUT93414

M14

11

22

200

MUT93416

M16

13

24

200

MUT93418

M18

15

27

100

MUT93420

M20

16

30

100

MUT93422

M22

18

32

50

MUT93424

M24

19

36

50

MUT93427

M27

22

41

25

MUT93430

M30

24

46

25

Teräsluokka 8 - galvanoitu DIN 934 (ISO 4032*)

400 SW

h

* ISO 4032 -standardi eroaa DIN 934 -standardista h- ja SW-parametrien osalta halkaisijoissa M10, M12, M14 ja M22.

MUT 6334 LIITÄNTÄMUTTERI KOODI MUT633410

tanko M10

h

SW

[mm]

[mm]

30

17

kpl

Teräsluokka 8 - galvanoitu DIN 6334 h

10

MUT633412

M12

36

19

10

MUT633416

M16

48

24

25

MUT633420

M20

60

30

10

h

SW

kpl

[mm]

[mm]

SW

MUT 1587 KUPUMUTTERI KOODI

tanko

MUT15878S

M8

15

13

MUT158710S

M10

18

17

50

MUT158712S

M12

22

19

50

MUT158714S

M14

25

22

50

MUT158716S

M16

28

24

50

Teräsluokka 8 - galvanoitu DIN 1587

200

MUT158718S

M18

32

27

50

MUT158720S

M20

34

30

25

MUT158722S

M22

39

32

25

MUT158724S

M24

42

36

25

h

SW

Yhtenä kappaleena sorvattu mutteri.

A2

MGS AI 975

AISI 304

KIERRETANKO KOODI

tanko

L

kpl

AI9758

M8

1000

1

AI97510

M10

1000

1

AI97512

M12

1000

1

AI97516

M16

1000

1

AI97520

M20

1000

1

[mm]

538 | MET | PULTIT JA TANGOT

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 975

d L


A2

ULS AI 9021

AISI 304

ALUSLEVY KOODI

tanko

dINT

dEXT

s

AI90218

M8

AI902110

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

8,4

24

2

500

M10

10,5

30

2,5

500

AI902112

M12

13

37

3

200

AI902116

M16

17

50

3

100

AI902120

M20

22

60

4

50

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 9021 (ISO 7093*) dINT

* ISO 7093 -standardi eroaa DIN 9021 standardista pintakovuuden osalta.

dEXT

A2

MUT AI 934

AISI 304

KUUSIOMUTTERI KOODI

tanko

h

SW

[mm]

[mm]

kpl

AI9348

M8

6,5

13

500

AI93410

M10

8

16

200

AI93412

M12

10

18

200

AI93416

M16

13

24

100

AI93420

M20

16

30

50

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 934 (ISO 4032*) SW

h

* ISO 4032 -standardi eroaa DIN 934 -standardista h- ja SW-parametrien osalta halkaisijoissa M10 ja M12.

A2

MUT AI 985

AISI 304

LUKKOMUTTERI KOODI

tanko

h

SW

[mm]

[mm]

kpl

AI9858

M8

8

13

500

AI98510

M10

10

17

200

AI98512

M12

12

19

200

AI98516

M16

16

24

100

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 985 (ISO 10511*) SW

h

* ISO 10511 -standardi eroaa DIN 985 -standardista h- ja SW-parametrien osalta halkaisijoissa M10 ja M12.

A2

MUT AI 1587

AISI 304

KUPUMUTTERI KOODI

tanko

h

SW

[mm]

[mm]

kpl

AI158710

M10

18

17

100

AI158712

M12

22

19

100

AI158716

M16

28

24

50

AI158720

M20

34

30

25

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 DIN 1587

h

Yhtenä kappaleena sorvattu mutteri.

SW

PULTIT JA TANGOT | MET | 539


DBB PINTALIITTIMET DIN 1052

• Pintaliittimet leikkausliitoksiin, saatavana eri kokoisina • Pyöreät metallielementit sopivat parhaiten kahden leikkaustason liitoksiin

APPEL TYYPIN A1 VAARNA - KAKSIPUOLINEN EN 912 KOODI

dEXT

kpl

[mm] APPD80

80

1

APPD95

95

1

APPD126

126

1

APPD190

190

1

dEXT

PRESS TYYPIN C1 VAARNA - KAKSIPUOLINEN EN 912 KOODI

dEXT

dINT

s

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

dINT

PRESSD48

50

17

1,00

200

PRESSD62

62

21

1,20

200

PRESSD75

75

26

1,25

100

PRESSD95

95

33

1,35

40

PRESSD117

117

48

1,50

25

dEXT

tanko

s

kpl

dINT

TYYPIN C2 VAARNA - YKSIPUOLINEN EN 912 KOODI

dEXT [mm]

PRESSE48

50

PRESSE62 PRESSE75

[mm] M12

1,00

300

62

M12

1,20

200

75

M16

1,25

100

PRESSE95

95

M16

1,35

50

PRESSE117

117

M20

1,50

40

540 | DBB | PULTIT JA TANGOT

dEXT


GEKA TYYPIN C10 VAARNA - KAKSIPUOLINEN EN 912 KOODI

dINT dEXT

dINT

s

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

GEKAD50

50

30,5

3,00

50

GEKAD65

65

35,5

3,00

50

GEKAD80

80

49,5

3,00

25

GEKAD95

95

65,5

3,00

25

dEXT

TYYPIN C11 VAARNA - YKSIPUOLINEN EN 912 KOODI

dINT dEXT

dINT

[mm]

[mm]

tanko

s

kpl

[mm]

GEKAE50

50

12,5

M12

3,00

50

GEKAE65

65

16,5

M16

3,00

50

GEKAE80

80

20,5

M20

3,00

25

GEKAE95

95

24,5

M24

3,00

25

dEXT

MUUT TUOTTEET Pyynnöstä on saatavilla jyrsin, jolla voi tehdä kaiverruksia vaarnoihin APPEL ja GEKA.

Lisätietoja on luettelossa "Puurakentamisen työkalut”.

PULTIT JA TANGOT | DBB | 541


ZVB HAARUKKAPÄÄT

• Haarukkapäät, välilevyt ja kiristimet vetotankojärjestelmille • Ei sisällä vetotankoja

KIINNITYSHAARUKKA Valuhaarukka GJS-400-18-LT KOODI

tanko

kierre*

ZVBDX10

M10

R

ZVBSX10

M10

ZVBDX12

M12

ZVBSX12

M12

ZVBDX16

S levy

kpl

[mm] 8

1

L

8

1

R

10

1

L

10

1

M16

R

15

1

ZVBSX16

M16

L

15

1

ZVBDX20

M20

R

18

1

ZVBSX20

M20

L

18

1

ZVBDX24

M24

R

20

1

ZVBSX24

M24

L

20

1

ZVBDX30

M30

R

25

1

ZVBSX30

M30

L

25

1

M27-tangon kiinnityshaarukka saatavilla pyynnöstä. Kierteen peittoelementti saatavilla pyynnöstä. * R = oikeakätinen kierre | L = vasenkätinen kierre G F A S

H

E Ø B

L6 -D/2 +D/2 D

Jmin

M

KIINNITYSHAARUKKA

M10 M12 M16 M20 M24 M30

TAPPI

TANKO

LEVY

A

E

F

H

Ø

G

M

D

L6

S

B

Jmin

reikä

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

9,2 11,2 16,4 19,6 21,8 27,0

17,5 21,0 27,5 35,0 42,0 52,5

23,0 27,2 38,5 46,5 54,5 67,6

29,0 35,4 45,6 56,0 69,0 86,0

10 12 16 20 24 30

32,3 38,4 48,4 59,9 67,8 82,1

M10 M12 M16 M20 M24 M30

16 18 22 28 36 44

28 32 42 51 63 78

8 10 15 18 20 25

20 23 31 37 45 56

35 41 52 62 75 93

11 13 17 21 25 31

542 | ZVB | PULTIT JA TANGOT


VÄLILEVY Hiiliteräs S355 KOODI

kiinnityshaarukka

koukkureikiä*

kpl

[kpl] ZVBDISC10

M10

2

1

ZVBDISC12

M12

2

1

ZVBDISC16

M16

2

1

ZVBDISC20

M20

2

1

ZVBDISC24

M24

2

1

ZVBDISC30

M30

2

1

* Välilevyn kiinnityshaarukkojen määrästä riippuen lisäreikien on oltava halkaisijaltaan tappien mukaisia. M27-kiinnityshaarukan välilevy.

a

b

c

S

f

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

M10

36

78

118

8

11 13

M12

42

94

140

10

M16

54

122

184

15

17

M20

66

150

224

18

21

M24

78

178

264

20

25

M30

98

222

334

25

31

min 50°

c b a

f = laatan ja kiinnityshaarukan kiinnittämiseen tarkoitetun reiän halkaisija

S

STAATTISET ARVOT-VETOLUJUUS NR,d ERI TANKO - KIINNITYSHAARUKKA - LAATTA - LIITOSLEVY -YHDISTELMILLE

L6 Tanko Kiinnityshaarukka

LS B L

Levy LS = järjestelmän pituus

kiinnityshaarukka välilevy Rothoblaas Rothoblaas

GJS-400-18-LT

LB = tangon pituus = LS – 2 · L6

NR,d

L6

NR,d

teräs tanko fy,k [N/mm2]

teräs liitoslaatta * M10

M12

M16

M20

M24

M30

≥ 540

S355

30,1

43,7

81,4

127,0

183,0

290,8

≥ 540

S235

25,6

38,5

76,9

110,5

147,3

230,1

≥ 355

S235

19,6

28,5

53,1

82,9

119,5

189,8

≥ 235

S235

15,0

21,9

40,7

63,5

91,5

144,6

S355

[kN]

HUOMAUTUKSET: * Liitoslevy on mitoitettava tukirakenteeseen tapauskohtaisesti, joten Rothoblaas ei voi toimittaa sitä.

• Vetotankojärjestelmän ja kantavan rakenteen välisen liittymän mitoitus ja tarkastus on tehtävä erikseen.

• Suunnitteluarvot ovat standardin EN 1993 mukaiset. • Tanko on tuote, joka on mitoitettava tapauskohtaisesti.

PULTIT JA TANGOT | ZVB | 543


KIRISTYSMUHVI TARKASTUSREIÄLLÄ Hiiliteräs S355 galvaanisella sinkityksellä DIN 1478 L KOODI

tanko

pituus

R

kpl

[mm] ZVBTEN12

M12

125

1

ZVBTEN16

M16

170

1

ZVBTEN20

M20

200

1

ZVBTEN24

M24

255

1

ZVBTEN27

M27

255

1

ZVBTEN30

M30

255

1

R = oikeakätinen kierre | L = vasenkätinen kierre

KIRISTYSMUHVIN GEOMETRIA DIN 1478 -STANDARDIN MUKAISESTI

C E K

F

B

A

C

[mm]

M12

M16

M20

M24

M27*

M30

25,0

30,0

33,7

42,4

42,4

51,0

F

[mm]

10

10

12

12

12

16

E

[mm]

4,0

4,5

5,0

5,6

5,6

6,3

A

[mm]

125

170

200

255

255

255

B

[mm]

15

20

24

29

40

36

K

[mm]

35

45

55

70

85

85

* mitta ei sisälly standardiin DIN 1478. K = kierretangon sisäänvientisyvyys

STAATTISET ARVOT-VETOLUJUUS

Fax

Nax,k

[kN]

Fax

M12

M16

M20

M24

M27

M30

66,20

97,38

119,09

184,69

184,69

245,92

Nax,k ovat standardin EN 1993 mukaiset ominaisarvot. Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti: Nax,d = Nax,k / γM0

544 | ZVB | PULTIT JA TANGOT


RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE LBA ANKKURIKAMPANAULA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548

LBS ANKKURIRUUVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552

HBS PLATE RUUVI KARTIOKANNALLA TERÄSLEVYILLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

HBS PLATE EVO RUUVI KATKAISTULLA KARTIOKANNALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

KKF AISI410 RUUVI KATKAISTULLA KARTIOKANNALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

VGS TÄYSKIERRE RUUVI UPPO-TAI KUUSIOKANNALLA . . . . . . . . . . . . 564

NAUHOITETUT KIINNITYSTARVIKKEET PUULLE . . . 567 HBS COIL NAUHOITETUT HBS-RUUVIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | 547


LBA

ETA

ANKKURIKAMPANAULA ANKKURINAULA Naula kamparihlattu ulosvetolujuuden parantamiseksi.

CE-MERKINTÄ Naulalla on CE-merkintä ETA:n mukaisesti metallilevyjen kiinnittämiseksi puurakenteisiin.

RUOSTUMATON TERÄS Saatavana myös valmistettuna ruostumattomasta teräksestä A4 | AISI316.

OMINAISUUDET FOKUS

sahalaitainen naula

KANTA

tasainen

HALKAISIJA

4,0 | 6,0 mm

PITUUS

40 - 100 mm

MATERIAALI Hiiliteräs, jossa on valkoinen galvaaninen sinkitys tai ruostumaton teräs A4.

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • lastulevyt ja MDF-levyt Käyttöluokat 1 ja 2.

548 | LBA | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


KOODIT JA MITAT LBA d1

KOODI

[mm]

4

6

A4

LBAI A4 | AISI316 L

b

[mm]

[mm]

kpl

d1

AISI 316

KOODI

[mm]

LBA440

40

30

250

LBA450

50

40

250

LBA460

60

50

250

LBA475

75

60

250

LBA4100

100

80

250

LBA660

60

50

250

LBA680

80

70

250

LBA6100

100

80

250

4

LBAI450

L

b

[mm]

[mm]

kpl

50

40

250

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS LBA: Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

Fax Fv

LBAI: ruostumaton teräs A4 (V4A). Käyttö käyttöluokissa 1, 2 ja 3 (EN 1995-1-1).

Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Teräs-sahatavara-liitokset • Puu-puu-liitokset

GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET | LBA d1 de

dk t1

b L

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

4

6

Kannan halkaisija

dk

[mm]

8,00

12,00

Ulkohalkaisija

de

[mm]

4,40

6,65

Kannan paksuus

t1

[mm]

1,40

2,00

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nmm]

3,0

4,5

6500

19000

Ulosvetolujuuden ominaisarvo

fax,k

[N/mm2]

7,5

7,5

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

6,9

11,4

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | LBA | 549


LEIKKAUKSESSA KUORMITETTUJEN NAULOJEN MINIMIETÄISYYDET | TERÄS-PUU-LIITOKSET(1) ILMAN ESIPORAUSTA ASENNETUT NAULAT

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 0° d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

4 28 14 60 40 20 20

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 90°

6 50 21 90 60 30 30

a2 a2

4 14 14 40 40 28 20

F α

F a1 a1

a3,t

F

α

F α

α

6 21 21 60 60 60 30

a4,c

a4,t

a3,c

LEIKKAUKSESSA KUORMITETTUJEN NAULOJEN MINIMIETÄISYYDET | CLT(2) ILMAN ESIPORAUSTA ASENNETUT NAULAT | LATERAL FACE(3)

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa(4) α = 0° d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

4 24 12 40 24 12 12

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa(4) α = 90°

6 36 18 60 36 18 18

a1 a3,t

4 12 12 28 24 28 12

6 18 18 42 36 42 18

F α

α

α F

a3,c

F

F α a2

a4,t

tCLT

a4,c

HUOMAUTUKSET: (1)

Minimietäisyydet ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3 ja laskennallinen halkaisija on d = naulan nimellishalkaisija.

• Puu-puu-liitosten osalta vähimmäisetäisyydet (a1, a2) tulee kertoa 1,5:llä.

550 | LBA | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

(2)

Vähimmäisetäisyydet ovat kansallisten spesiikaatioiden ÖNORM EN 1995-1-1 Liitteen K mukaiset ja ne katsotaan valideiksi, ellei CLT-levyjen teknisissä asiakirjoissa toisin mainita.

(3)

CLT-levyn minimipaksuus tCLT,min = 10·d - yhden lamellin minimipaksuus ti = 9 mm.

(4)

Voiman ja CLT-levyn uloimman kerroksen syysuunnan välinen kulma.


STAATTISET ARVOT | TERÄS-PUU-LEIKKAUSLIITOS(1) teräs-puu(2)

naulan geometria

SPLATE

Fv

L b

Fv d1

d1

L

b

Rv,k

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

4

6

SPLATE 40 50 60 75 100 SPLATE 60 80 100

30 40 50 60 80 50 70 80

1,5 mm 1,89 2,21 2,36 2,51 2,81 3,0 mm 3,96 4,75 4,98

2,0 mm 1,88 2,21 2,36 2,51 2,81 4,0 mm 3,92 4,75 4,98

2,5 mm 1,86 2,21 2,36 2,51 2,81 5,0 mm 3,89 4,75 4,98

3,0 mm 1,85 2,21 2,36 2,51 2,81 6,0 mm 3,86 4,75 4,98

4,0 mm 1,83 2,21 2,36 2,51 2,81 8,0 mm 3,79 4,75 4,98

5,0 mm 1,80 2,21 2,36 2,51 2,81 10,0 mm 3,73 4,75 4,98

6,0 mm 1,78 2,18 2,36 2,51 2,81 12,0 mm 3,62 4,71 4,98

4,0 mm 2,23 2,30 2,36 2,43 2,55 8,0 mm 4,18 4,55 4,66

5,0 mm 2,19 2,30 2,36 2,43 2,55 10,0 mm 4,08 4,55 4,66

6,0 mm 2,15 2,30 2,36 2,43 2,55 12,0 mm 3,96 4,53 4,66

teräs-CLT (3)

naulan geometria

SPLATE

L b

Fv

Fv d1

d1 [mm]

4

6

L [mm] SPLATE 40 50 60 75 100 SPLATE 60 80 100

b

Rv,k

[mm]

[kN]

30 40 50 60 80 50 70 80

1,5 mm 2,23 2,30 2,36 2,43 2,55 3,0 mm 4,35 4,55 4,66

2,0 mm 2,23 2,30 2,36 2,43 2,55 4,0 mm 4,35 4,55 4,66

2,5 mm 2,23 2,30 2,36 2,43 2,55 5,0 mm 4,34 4,55 4,66

3,0 mm 2,23 2,30 2,36 2,43 2,55 6,0 mm 4,29 4,55 4,66

HUOMAUTUKSET:

YLEISET PERIAATTEET:

(1)

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

LBA Ø4 -naulojen ominaisleikkausvastukset on arvioitu laatoille, joiden paksuus = SPLATE, olettaen aina laatan olevan ETA:n mukainen (SPLATE ≥ 1,5 mm). LBA Ø6 -naulojen ominaisleikkausvastukset on arvioitu laatoille, joiden paksuus = SPLATE, olettaen aina laatan olevan ETA:n mukainen (SPLATE ≥ 3,0 mm).

Rd =

Rk kmod γM

(2)

Teräs-puu-liitosten ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA:n mukaisesti ja pätevät massiivipuulle tai liimapuulle (softwood).

(3)

Teräs-CLT-liitosten ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset kansallisten spesiikaatioiden ÖNORM EN 1995 - Liitteen K mukaisesti ja ne katsotaan valideiksi, ellei CLT-levyjen teknisissä asiakirjoissa toisin mainita.

• Mekaanisen resistanssin arvojen ja naulojen geometrian osalta on viitteenä käytetty ETA:n arvoja.

Taulukkoarvot ovat voimassa CLT-levyille, joiden vähimmäispaksuus tCLT,min = 10·d ja yhden lamellin vähimmäispaksuus ti = 9 mm.

• Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3.

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi.

• Taulukkoarvot eivät riipu voima-syysuunnasta. • Puuelementtien ja teräslevyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Ominaisleikkausresistanssit on oletettu nauloille, jotka on asennettu ilman esiporausta; kun naulat on asennettu esiporauksella, on mahdollista saavuttaa suurempia lujuusarvoja. • Lisätietoja on luettelossa "PUURUUVIT JA-LIITTIMET”, joka on saatavilla osoitteessa www.rothoblaas.com.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | LBA | 551


LBS

SISÄLTÄÄ BIT

ANKKURIRUUVI ANKKURIRUUVI TERÄSLEVYILLE Sylinterimäinen kannanalus on suunniteltu metallielementtien kiinnitykseen. Lukitusvaikutus levyn reiän kanssa takaa erinomaisen staattisen suorituskyvyn.

STAATTINEN Laskettavissa Eurokoodin 5 mukaan puu-teräs-liitoksille paksuilla laatoilla myös ohuilla metallielementeillä. Erinomaiset leikkauslujuusarvot.

TAIPUISUUS Taivutuskulma laajempi kuin 20° standardin mukaisesti, sertiioitu ETA 11/0030:n mukaisesti. SEISMIC-REV sykliset testit standardin EN 12512 mukaisesti.

OMINAISUUDET FOKUS

ankkuriruuvi teräslevyille

KANTA

pyöreä sylinterimäinen kannanalusosa

HALKAISIJA

5,0 | 7,0 mm

PITUUS

25 - 100 mm

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • tiheät puulajit Käyttöluokat 1 ja 2.

552 | LBS | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

ETA 11/0030


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm]

5 TX 20

L

b

[mm]

[mm]

kpl

d1

KOODI

L

b

[mm]

[mm]

LBS760

60

55

100

LBS780

80

75

100

LBS7100

100

95

100

[mm]

LBS525

25

21

500

LBS540

40

36

500

LBS550

50

46

200

LBS560

60

56

200

LBS570

70

66

200

7 TX 30

MATERIAALI JA KESTÄVYYS

kpl

KUORMITUKSET

LBS: Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä. Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

Fax Fv

Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Teräs-sahatavara-liitokset • Puu-puu-liitokset

GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET duk d2 d1

dk t1

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

b L

5

7

Kannan halkaisija

dk

[mm]

7,80

11,00

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

3,00

4,40

Kannanaluksen läpimitta

duk

[mm]

4,90

7,00

Kannan paksuus

t1

[mm]

2,40

3,50

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

3,0

4,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nm]

5,4

14,2

Ulosvetolujuuden ominaisarvo*

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

ρa

[kg/m3]

350

350

Ruuvin kannan läpivetokestävyys*

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

7,9

15,4

Liittyvä tiheys

* Koskee havupuuta - enimmäistiheys 440

kg/m3.

Sovelluksiin eri materiaaleille (esim. LVL) tai suurille tiheyksille katso ETA-11/0030.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | LBS | 553


LEIKKAUKSESSA KUORMITETTUJEN RUUVIEN MINIMIETÄISYYDET | TERÄS-PUU-LIITOKSET(1) RUUVIT ILMAN ESIPORAUSTA

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 0° d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5 42 18 75 50 25 25

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 90°

7 59 25 105 70 35 35

a2 a2

5 18 18 50 50 50 25

α

F α

α

F α

F a1 a1

a3,t

7 25 25 70 70 70 35 F a4,c

a4,t

a3,c

MINIMIETÄISYYDET LEIKKAUS- JA VETORASITETUILLE RUUVEILLE | CLT(2) RUUVIT ILMAN ESIPORAUSTA | LATERAL FACE(3)

d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

5 20 13 30 30 30 13

7 28 18 42 42 42 18

a1 a3,t

F α

α

α F

a3,c

F

F α a2

a4,t

tCLT

a4,c

HUOMAUTUKSET: (1)

Minimietäisyydet ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA-11/0030:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3 ja laskennallinen halkaisija on d = ruuvin nimellishalkaisija.

• Puu-puu-liitosten osalta vähimmäisetäisyydet (a1, a2) tulee kertoa 1,5:llä.

554 | LBS | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

(2)

Minimietäisyydet ovat ETA-11/0030:n mukaiset ja ne katsotaan valideiksi, ellei CLT-levyjen teknisissä asiakirjoissa toisin mainita.

• Minimietäisyydet eivät riipu voima-syysuunnasta. (3)

Vähimmäispaksuus CLT tCLT,min = 10·d1.


STAATTISET ARVOT leikkaus teräs-sahatavara(1)

ruuvin geometria SPLATE

Fv

SPLATE

Fv

Fv

L b

Fv d1

d1 [mm]

L

b

[mm]

[mm]

SPLATE 25 40 50 60 70 SPLATE 60 80 100

5

7

21 36 46 56 66 55 75 95

Rv,k [kN] 1,5 mm 1,48 2,12 2,26 2,41 2,56 3,0 mm 2,55 3,45 4,00

2,0 mm 1,47 2,12 2,26 2,41 2,56 4,0 mm 2,73 3,55 4,12

ruuvin geometria

2,5 mm 1,45 2,10 2,26 2,41 2,56 5,0 mm 3,13 3,82 4,36

3,0 mm 2,09 2,26 2,41 2,56 6,0 mm 3,53 4,10 4,58

4,0 mm 2,05 2,26 2,41 2,56 8,0 mm 3,86 4,38 4,79

5,0 mm 2,25 2,39 2,54 10,0 mm 3,74 4,33 4,74

6,0 mm 2,23 2,38 2,53 12,0 mm 3,62 4,29 4,70

veto (2)

leikkaus puu-puu

A

Fv

Fax

L b

Fv d1

d1

L

b

A

Rv,k

Rax,k

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

25 40 50 60 70 60 80 100

21 36 46 56 66 55 75 95

15 20 25 30 25 35 45

0,93 1,04 1,15 1,27 1,74 2,09 2,37

1,23 2,11 2,69 3,28 3,86 4,50 6,14 7,78

5

7

HUOMAUTUKSET: (1)

LBS Ø5 -ruuvien ominaisleikkausvastukset on arvioitu laatoille, joiden paksuus = SPLATE, olettaen aina laatan paksuuden olevan ETA-11/0030:n mukainen (SPLATE ≥ 1,5 mm). LBS Ø7 -ruuvien ominaisleikkausvastukset on arvioitu laatoille, joiden paksuus = SPLATE, olettaen ohuen laatan tapauksessa (SPLATE ≤ 0,5 d1), keskipaksun (0,5 d1 < SPLATE < d1) tai paksun (SPLATE ≥ d1).

(2)

Kierteen ulosvetokestävyys on arvioitu olettaen 90° kulma puukuitujen ja liittimen välille ja kiinnityksen pituus joka on yhtä suuri kuin b.

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Mekaanisen resistanssin arvojen ja ruuvien geometrian osalta on viitteenä käytetty ETA-11/0030:n arvoja. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Taulukkoarvot ovat voimassa myös CLT-sovelluksessa (levyn minimipaksuus tCLT,min = 10·d1). • Taulukkoarvot eivät riipu voima-syysuunnasta.

YLEISET PERIAATTEET:

• Puuelementtien ja teräslevyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen.

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0030:n mukaisesti.

• Ominaisleikkausresistanssit on oletettu ruuveille, jotka on asennettu ilman esiporausta; kun ruuvit on asennettu esiporauksella, on mahdollista saavuttaa suurempia vastusarvoja.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

• Lisätietoja on luettelossa "PUURUUVIT JA-LIITTIMET”, joka on saatavilla osoitteessa www.rothoblaas.com.

Rd =

Rk kmod γM

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | LBS | 555


HBS PLATE

SISÄLTÄÄ BIT

RUUVI KARTIOKANNALLA TERÄSLEVYILLE HBSP Suunniteltu teräs-puu-liitoksille: kanta on katkaistun kartion muotoinen ja se on paksumpi, jotta laatat voidaan kiinnittää täysin turvallisesti ja luotettavasti puuhun.

TERÄSLEVYJEN KIINNITYS Leikattu ja kartiomainen kannanalus muodostaa lukitusvaikutuksen levyn pyöreän reiän kanssa ja takaa erinomaisen staattisen suorituskyvyn.

HARVA KIERRE Harvempi kierre mahdollistaa erinomaisen leikkaus- ja vetolujuuden teräs-sahatavara-liitoksissa. Tavanomaista korkeammat arvot.

OMINAISUUDET FOKUS

teräs-sahatavara-liitokset

KANTA

katkaistu kartio laatoille

HALKAISIJA

8,0 - 12,0 mm

PITUUS

80 - 200 mm

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • tiheät puulajit Käyttöluokat 1 ja 2.

556 | HBS PLATE | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

ETA 11/0030


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm]

8 TX 40

10 TX 40

L

b

Ap

kpl

d1

KOODI

[mm]

L

b

Ap

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

HBSP880

80

55

1,0 ÷ 15,0

100

HBSP12120

120

90

1,0 ÷ 20,0

25

HBSP8100

100

75

1,0 ÷ 15,0

100

HBSP12140

140

110

1,0 ÷ 20,0

25

HBSP8120

120

95

1,0 ÷ 15,0

100

HBSP8140

140

110

1,0 ÷ 20,0

100

HBSP8160

160

130

1,0 ÷ 20,0

100

HBSP10100

100

75

1,0 ÷ 15,0

50

HBSP10120

120

95

1,0 ÷ 15,0

50

HBSP10140

140

110

1,0 ÷ 20,0

50

HBSP10160

160

130

1,0 ÷ 20,0

50

HBSP10180

180

150

1,0 ÷ 20,0

50

12 TX 50

HBSP12160

160

120

1,0 ÷ 30,0

25

HBSP12180

180

140

1,0 ÷ 30,0

25

HBSP12200

200

160

1,0 ÷ 30,0

25

KUORMITUKSET

MATERIAALI JA KESTÄVYYS HBS PLATE: Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä Käyttö käyttöluokissa 1 ja 2 (EN 1995-1-1).

Fax Fv

Fv

KÄYTTÖKOHTEET • Teräs-sahatavara-liitokset • Puu-puu-liitokset

GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET

BS

P

d2 d1

duk

H

dk

X X

Ap

t1

ds b L

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

8

10

12

Kannan halkaisija

dk

[mm]

14,50

18,25

20,75

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

5,40

6,40

6,80

Sileänosan halkaisija

ds

[mm]

5,80

7,00

8,00

Kannan paksuus

t1

[mm]

3,40

4,35

5,00

Kannanaluksen läpimitta

duk

[mm]

10,00

12,00

14,00

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

5,0

6,0

7,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nm]

20,1

35,8

48,0

Ulosvetolujuuden ominaisarvo*

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

350

Ruuvin kannan läpivetokestävyys*

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

10,5

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

350

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

20,1

31,4

33,9

* Koskee havupuuta - enimmäistiheys 440 kg/m3. Sovelluksiin eri materiaaleille (esim. LVL) tai suurille tiheyksille katso ETA-11/0030.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | HBS PLATE | 557


LEIKKAUKSESSA KUORMITETTUJEN RUUVIEN MINIMIETÄISYYDET | TERÄS-PUU-LIITOKSET(1) RUUVIT ILMAN ESIPORAUSTA

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 0° d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8 67 28 120 80 40 40

10 84 35 150 100 50 50

a2 a2

Kuormitus syysuuntaan nähden, kulmassa α = 90°

12 101 42 180 120 60 60

8 28 28 80 80 80 40

10 35 35 100 100 100 50

α

F α

α

F α

F a1 a1

a3,t

12 42 42 120 120 120 60 F a4,c

a4,t

a3,c

MINIMIETÄISYYDET LEIKKAUS- JA VETORASITETUILLE RUUVEILLE | CLT(2) RUUVIT ILMAN ESIPORAUSTA | LATERAL FACE (3)

d1 a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

8 32 20 48 48 48 20

10 40 25 60 60 60 25

a1 a3,t

12 48 30 72 72 72 30

F α

α

α F

a3,c

F

F α a2

a4,t

tCLT

a4,c

HUOMAUTUKSET: (1)

Minimietäisyydet ovat standardin EN 1995-1-1 mukaisia ETA:n mukaisesti olettaen, että puuelementtien ominaistiheys ρk ≤ 420 kg/m3 ja laskennallinen halkaisija on d = naulan nimellishalkaisija.

• Puu-puu-liitosten osalta vähimmäisetäisyydet (a1, a2) tulee kertoa 1,5:llä.

558 | HBS PLATE | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

(2)

Minimietäisyydet ovat ETA-11/0030:n mukaiset ja ne katsotaan valideiksi, ellei CLT-levyjen teknisissä asiakirjoissa toisin mainita.

• Minimietäisyydet eivät riipu voima-syysuunnasta. (3)

Vähimmäispaksuus CLT tCLT,min = 10·d1.


STAATTISET ARVOT

leikkaus teräs-sahatavara(1)

ruuvin geometria SPLATE

Fv

ulosveto

SPLATE

Fv Fax

L

Fv

b

Fv

d1

d1

L

b

Rv,k

Rax,k (2)

[mm]

[mm]

[mm]

[kN]

[kN]

SPLATE 80 8

55

5,0 mm

6,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

3,74

3,99

4,27

4,90

4,90

5,15

75

4,31

4,31

4,58

4,84

5,37

5,37

7,02

120

95

4,78

4,78

5,05

5,31

5,84

5,84

8,89

140

110

5,12

5,12

5,38

5,65

6,19

6,19

10,30

160

130

5,12

5,12

5,50

5,89

6,66

6,66

12,17

4,0 mm

5,0 mm

6,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

12,0 mm

100

75

5,52

5,47

5,81

6,57

7,41

7,41

8,78

120

95

6,47

6,47

6,78

7,38

8,00

8,00

11,12

140

110

6,91

6,91

7,21

7,83

8,44

8,44

12,87

160

130

7,38

7,38

7,71

8,37

9,02

9,02

15,21

180

150

17,55

SPLATE

12

4,0 mm

3,79

100

SPLATE

10

3,0 mm

7,38

7,38

7,83

8,72

9,61

9,61

5,0 mm

6,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

12,0 mm

15,0 mm

120

90

7,52

7,45

8,08

8,80

9,60

9,60

12,64

140

110

8,42

8,42

9,04

9,67

10,30

10,30

15,44

160

120

8,77

8,77

9,40

10,02

10,65

10,65

16,85

180

140

9,11

9,11

9,86

10,61

11,36

11,36

19,66

200

160

9,11

9,11

10,09

11,08

12,06

12,06

22,46

YLEISET PERIAATTEET:

HUOMAUTUKSET:

• Ominaisarvot ovat standardin EN 1995-1-1 mukaiset ETA-11/0030:n mukaisesti.

(1)

HBS PLATE -ruuvien ominaisleikkausvastukset on arvioitu laatoille, joiden paksuus = SPLATE, olettaen ohuen laatan tapauksessa (SPLATE ≤ 0,5 d1), keskipaksun (0,5 d1 < SPLATE < d1) tai paksun (SPLATE ≥ d1).

(2)

Kierteen ulosvetokestävyys on arvioitu olettaen 90° kulma puukuitujen ja liittimen välille ja kiinnityksen pituus joka on yhtä suuri kuin b.

• Lujuusominaisuuden mitoitusarvo saadaan laskettua ominaisarvoista seuraavasti:

R k Rd = k mod γM

Teräs-puu-liitosten tapauksessa teräksen vetolujuus on yleensä sitova suhteessa irrotukseen tai kannan upotukseen.

Kertoimet γM ja kmod oletetaan laskennassa käytettävien voimassa olevien määräysten mukaisiksi. • Mekaanisen resistanssin arvojen ja ruuvien geometrian osalta on viitteenä käytetty ETA-11/0030:n arvoja. • Taulukkoarvojen laskennassa käytetty sahatavaran oletettuna ominaistiheytenä ρk = 350 kg/m3. • Taulukkoarvot ovat voimassa myös CLT-sovelluksessa (levyn minimipaksuus tCLT,min = 10·d1). • Taulukkoarvot eivät riipu voima-syysuunnasta. • Puuelementtien ja teräslevyjen mitoitus ja tarkistus on suoritettava erikseen. • Ominaisleikkausresistanssit on oletettu ruuveille, jotka on asennettu ilman esiporausta; kun ruuvit on asennettu esiporauksella, on mahdollista saavuttaa suurempia vastusarvoja. • MyProject-ohjelmisto (www.rothoblaas.com) on käytettävissä eri laskentakokoonpanoille. • Lisätietoja on luettelossa "PUURUUVIT JA-LIITTIMET”, joka on saatavilla osoitteessa www.rothoblaas.com.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | HBS PLATE | 559


HBS PLATE EVO

SISÄLTÄÄ BIT

COATING

ETA 11/0030

RUUVI KATKAISTULLA KARTIOKANNALLA HBS PLATE EVO Suunniteltu teräs-sahatavara-liitoksille ulkotiloihin: kanta on katkaistun kartion muotoinen ja se on paksumpi, jotta laatat voidaan kiinnittää täysi turvallisesti ja luotettavasti puuhun. Pienet koot (5,0 ja 6,0 mm) sopivat hyvin myös sahatavara-sahatavara-liitoksiin.

PINNOITE C4 EVO Monikerroksinen 20 μm epoksihartsi- ja alumiinihiutalepohjainen pintakäsittely. Ei ruostetta 1440 tunnin suolasumutestin jälkeen ISO 9227 -standardin mukaisesti. Voidaan käyttää ulkorakentamiseen käyttöluokassa 3 ja ilmastorasitusluokassa C4.

AGGRESSIIVISET PUULAJIT Ihanteellinen sovelluksiin, joissa on tanniineja sisältäviä esansseja tai jotka on käsitelty kyllästysaineilla tai muilla kemiallisilla menetelmillä.

OMINAISUUDET FOKUS

korroosioluokka C4

KANTA

katkaistu kartio laatoille

HALKAISIJA

5,0 - 10,0 mm

PITUUS

40 - 180 mm

MATERIAALI Hiiliteräs ja 20 μm:n pinnoite, jolla on korkea korroosionkestävyys.

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • tiheät puulajit • aggressiiviset puulajit (sisältävät tanniineja) • kemiallisesti käsitellyt puut Käyttöluokka 1, 2 ja 3.

560 | HBS PLATE EVO | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

L

[mm]

b

At

Ap

[mm] [mm] [mm]

5 TX 25

6 TX 30

8 TX 40

kpl

d1

[mm]

KOODI

[mm]

L

b

Ap

[mm]

[mm]

[mm]

kpl

HBSPEVO8120

120

95

1,0 ÷ 15,0

100

HBSPEVO8140

140

110

1,0 ÷ 20,0

100

100

HBSPEVO8160

160

130

1,0 ÷ 20,0

100

100

HBSPEVO1060

60

52

1,0 ÷ 15,0

50

1,0 ÷ 10,0

100

HBSPEVO1080

80

60

1,0 ÷ 15,0

50

1,0 ÷ 10,0

100

HBSPEVO10100

100

75

1,0 ÷ 15,0

50

HBSPEVO550

50

30

20

1,0 ÷ 10,0

200

HBSPEVO560

60

35

25

1,0 ÷ 10,0

200

HBSPEVO570

70

40

30

1,0 ÷ 10,0

HBSPEVO580

80

50

30

1,0 ÷ 10,0

HBSPEVO680

80

50

30

HBSPEVO690

90

55

35

8 TX 40

10 TX 40

HBSPEVO840

40

32

-

1,0 ÷ 15,0

100

HBSPEVO10120

120

95

1,0 ÷ 15,0

50

HBSPEVO860

60

52

-

1,0 ÷ 15,0

100

HBSPEVO10140

140

110

1,0 ÷ 20,0

50

HBSPEVO880

80

55

-

1,0 ÷ 15,0

100

HBSPEVO10160

160

130

1,0 ÷ 20,0

50

HBSPEVO8100

100

75

-

1,0 ÷ 15,0

100

HBSPEVO10180

180

150

1,0 ÷ 20,0

50

Lisätietoja on luettelossa "PUURUUVIT ja -LIITTIMET”.

GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET At

Ap tk d2 d1

H

duk

t1

dk

BS

BS

P X X

P

d2 d1

H

dk

X X

tk

ds

t1

b

duk

ds b

L

L

HBS P EVO - 5,0 | 6,0 mm

HBS P EVO - 8,0 | 10,0 mm

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

5

6

8

10

Kannan halkaisija

dk

[mm]

9,65

12,00

14,50

18,25

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

3,40

3,95

5,40

6,40

Sileänosan halkaisija

ds

[mm]

3,65

4,30

5,80

7,00

Kannan paksuus

t1

[mm]

5,50

6,50

8,00

10,00

Aluslaatan paksuus

tk

[mm]

1,00

1,50

3,40

4,35

Kannanaluksen läpimitta

duk

[mm]

6,0

8,0

10,00

12,00

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

3,0

4,0

5,0

6,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nm]

5,4

9,5

20,1

35,8

Ulosvetolujuuden ominaisarvo*

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Ruuvin kannan läpivetokestävyys*

fhead,k

[N/mm2]

10,5

10,5

10,5

10,5

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

7,9

11,3

20,1

31,4

* Koskee havupuuta - enimmäistiheys 440 kg/m3. Sovelluksiin eri materiaaleille (esim. LVL) tai suurille tiheyksille katso ETA-11/0030.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | HBS PLATE EVO | 561


KKF AISI410

SISÄLTÄÄ BIT

ETA 11/0030

RUUVI KATKAISTULLA KARTIOKANNALLA KATKAISTU KARTIOKANTA Litteä kannanalus on auttaa lastujen imeytymisessä ja välttää puun halkeamia, mikä takaa erinomaisen pintaviimeistelyn.

HARVA KIERRE Erityinen epäsymmetrinen sateenvarjokierre, jonka pituus on suurempi (60%) erinomaisen pitokyvyn vuoksi. Hidas kierre takaa maksimaalisen tarkkuuden kiristyksen lopussa.

AISI410 Martensiittinen ruostumaton teräs, jolla on erinomainen mekaaninen lujuus ja korroosionkestävyys. Voidaan asentaa ilman esiporausta.

OMINAISUUDET FOKUS

erinomainen monikäyttöisyys

KANTA

katkaistu kartio

HALKAISIJA

4,0 - 6,0 mm

PITUUS

20 - 120 mm

MATERIAALI Martensiittinen ruostumaton teräs AISI410.

KÄYTTÖKOHTEET Ihanteellinen ulkokäyttöön yhdessä tuotteiden DISC FLAT A2, LOCK T EVO ja TERRALOCK PP kanssa.

562 | KKF AISI410 | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm]

4 TX 20

4,5 TX 20

L

b

A

kpl

d1

KOODI

[mm]

L

b

A

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

KKF430

30

18

12

500

KKF540

40

24

16

200

KKF435

35

20

15

500

KKF550

50

30

20

200

KKF440

40

24

16

500

KKF560

60

35

25

200

KKF445

45

30

15

200

KKF570

70

40

30

100

5 TX 25

KKF450

50

30

20

200

KKF580

80

50

30

100

KKF4520

20

15

5

200

KKF590

90

55

35

100

KKF4540

40

24

16

200

KKF5100

100

60

40

100

KKF4545

45

30

15

200

KKF680

80

50

30

100

KKF4550

50

30

20

200

KKF6100

100

60

40

100

KKF4560

60

35

25

200

KKF6120

120

75

45

100

KKF4570

70

40

30

200

6 TX 30

Lisätietoja on luettelossa "PUURUUVIT ja -LIITTIMET”.

GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET

KK F

dk

X X

A

d2 d1 ds

t1

b L

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

4

4,5

5

6

Kannan halkaisija

dk

[mm]

7,70

8,70

9,65

11,65

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

2,60

3,05

3,25

4,05

Sileänosan halkaisija

ds

[mm]

2,90

3,35

3,60

4,30

Kannan paksuus

t1

[mm]

5,00

5,00

5,70

7,00

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

2,5

2,5

3,0

4,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nm]

3,0

4,1

5,4

9,5

Ulosvetolujuuden ominaisarvo*

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

11,7

11,7

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Ruuvin kannan läpivetokestävyys*

fhead,k

[N/mm2]

16,5

16,5

16,5

16,5

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

350

350

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

5,0

6,4

7,9

11,3

* Koskee havupuuta - enimmäistiheys 440

kg/m3.

Sovelluksiin eri materiaaleille (esim. LVL) tai suurille tiheyksille katso ETA-11/0030.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | KKF AISI410 | 563


VGS

SISÄLTÄÄ BIT

TÄYSKIERRE RUUVI UPPO-TAI KUUSIOKANNALLA VETO Syvä kierre ja korkealujuus teräs (fy,k = 1000 N/mm2) takaavat erinomaisen vetolujuuden. Hyväksytty kuormitettuihin rakenteellisiin sovelluksiin kaikissa puun syysuunnissa (α = 0° - 90°).

UPPO-TAI KUUSIOKANTA Uppokanta L = 600 mm:n asti on ihanteellinen laatoille tai piilotetuille vahvistuksille. Kuusiokanta L > 600 mm helpottamaan ruuvinvääntimen tarttumista.

CHROMIUM VI FREE Täysin ilman kuusiarvoista kromia. Kemikaalien sääntelyn tiukimpien määräysten (SVHC) mukainen. REACH-tiedot ovat saatavilla.

9,0 | 11,0 | 13,0 mm L ≤ 600 mm

13,0 mm L > 600 mm

OMINAISUUDET FOKUS

45° liitännät, kuormitukset ja vahvistukset

KANTA

uppokanta ribseillä L ≤ 600 mm kuusiokanta L > 600 mm

HALKAISIJA

9,0 | 11,0 | 13,0 mm

PITUUS

100 - 1200 mm

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • tiheät puulajit Käyttöluokat 1 ja 2.

564 | VGS | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE

ETA 11/0030


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm]

L

b

[mm]

[mm]

kpl

d1

KOODI

[mm]

L

b

[mm]

[mm]

kpl

VGS9100

100

90

25

VGS11275

275

265

25

VGS9120

120

110

25

VGS11300

300

290

25

VGS9140

140

130

25

VGS11325

325

315

25

VGS9160

160

150

25

VGS11350

350

340

25

VGS9180

180

170

25

VGS11375

375

365

25

VGS9200

200

190

25

390

25

220

210

25

VGS11400 11 TX 50 VGS11450

400

VGS9220

450

440

25

VGS9240

240

230

25

VGS11500

500

490

25

VGS9260 9 VGS9280 TX 40 VGS9300

260

250

25

VGS11550

550

540

25

280

270

25

VGS11600

600

590

25

300

290

25

VGS11700

700

690

25

VGS9320

320

310

25

VGS11800

800

790

25

VGS9340

340

330

25

VGS13100 (NO RIBS)

100

90

25

VGS9360

360

350

25

VGS13150 (NO RIBS)

150

140

25

VGS9380

380

370

25

VGS13200 (NO RIBS)

200

190

25

VGS9400

400

390

25

300

280

25

VGS9440

440

430

25

VGS9480

480

470

VGS9520

520

VGS11100 VGS11125 VGS11150

25

13 VGS13300 TX 50 VGS13400

400

380

25

VGS13500

500

480

25

510

25

VGS13600

600

580

25

100

90

25

VGS13700

700

680

25

125

115

25

800

780

25

150

140

25

900

880

25

25

1000

980

25

1100

1080

25

1200

1180

25

11 VGS11175 TX 50 VGS11200

175

165

200

190

25

VGS13800 13 VGS13900 SW 19 VGS131000 TX 50 VGS131100

VGS11225

225

215

25

VGS131200

VGS11250

250

240

25

Lisätietoja on luettelossa "PUURUUVIT ja -LIITTIMET”.

ALUSLEVY VGU KOODI VGU945 VGU1145 VGU1345

ruuvi

dv

[mm]

[mm]

VGS Ø9 VGS Ø11 VGS Ø13

5 6 8

kpl 25 25 25

KOUKKU WASP KOODI

max. kapasiteetti

kpl

WASP

[kg] 1300

2

VETOLUJUUS Ihanteellinen liitoksille, joissa tarvitaan suurta vetolujuutta tai liukuvastusta. Voidaan käyttää teräslevyille yhdessä VGU-aluslaatan kanssa.

TITAN V Arvot on testattu, sertiioitu ja laskettu myös Rothoblaasin vakiotuotteiden kiinnitykseen.

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | VGS | 565


GEOMETRIA JA MEKAANISET OMINAISUUDET VGS Ø9 - Ø11 t1 S

d2 d1

V

X

G

X

X

dk

90°

ds b 45°

L

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

9

11

Kannan halkaisija

dk

[mm]

16,00

19,30

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

5,90

6,60

Kannan paksuus

t1

[mm]

6,50

8,20

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

5,0

6,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nm]

27,2

45,9

Ulosvetolujuuden ominaisarvo*

fax,k

[N/mm2]

11,7

11,7

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

350

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

25,4

38,0

fy,k

[N/mm2]

1000

1000

Ominaismyötölujuus * Koskee havupuuta - enimmäistiheys 440

kg/m3.

Sovelluksiin eri materiaaleille (esim. LVL) tai suurille tiheyksille katso ETA-11/0030.

VGS Ø13

t1

t1 X V

ds

duk

b 45°

ds SW

L

L ≤ 600 mm

X

G

S

X

d2 d1

X

V

S

G

X

X

dk

90°

L > 600 mm

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

13 [L ≤ 600 mm]

13 [L > 600 mm]

Kannan halkaisija

dk

[mm]

22,00

-

Avaimen koko

SW

-

SW 19

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

8,00

8,00

Kannan paksuus

t1

[mm]

9,40

7,50

Kannanaluksen läpimitta

duk

[mm]

-

Esiporausreiän halkaisija*

dv

[mm]

8,0 70,9

15,0

Ominaismyötömomentti

My,k

[Nm]

Ulosvetolujuuden ominaisarvo*

fax,k

[N/mm2]

11,7

Liittyvä tiheys

ρa

[kg/m3]

350

Vetomurtokestävyys

ftens,k

[kN]

53,0

fy,k

[N/mm2]

1000

Ominaismyötölujuus

* Koskee havupuuta - enimmäistiheys 440 kg/m3. Sovelluksiin eri materiaaleille (esim. LVL) tai suurille tiheyksille katso ETA-11/0030.

566 | VGS | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


NAUHOITETUT KIINNITYSTARVIKKEET PUULLE 3522 NAULAIN ANKER 25° KOODI

Ø naula

nauhoitus

isku

muovi

yksittäinen

4,1

nauhoitus

HH3522

kpl

• • •

1000

[mm] HH3522

paino [kg]

4

ANKER-NAUHANAULAT - K25° KOODI

dxL [mm]

HH10401443

4,0 x 40

galvanoidut

muovi

HH10401445

4,0 x 50

galvanoidut

muovi

HH10401446

4,0 x 60

galvanoidut

muovi

1000

L

1000 d

25°

d

34°

d

34°

0116 KÄMMENNAULAIN ANKER 34° KOODI

Ø naula

nauhoitus

isku

paino

muovi

yksittäinen

2,36

nauhoitus

ATEU0116

kpl

• • •

2000

[mm] ATEU0116

[kg]

4

ANKER-NAUHANAULAT - K34° KOODI

dxL [mm]

HH20006080

4,0 x 40

galvanoidut

muovi

HH20006085

4,0 x 50

galvanoidut

muovi

HH20006090

4,0 x 60

galvanoidut

muovi

2000

L

2000

3822 ANKER-NAULAIN KOODI

Ø naula

nauhoitus

isku

[mm] HH3822

paino [kg]

4

paperi/muovi

yksittäinen

3,6

nauhoitus

HH3822

kpl

• • •

1250

ANKER-NAUHANAULAT - P34° KOODI

dxL [mm]

HH10401741

4,0 x 40

galvanoidut

paperi

HH10401742

4,0 x 50

galvanoidut

paperi

HH10401743

4,0 x 60

galvanoidut

paperi

1250

L

1250

3731 KÄMMENNAULAIN KOODI

Ømax naulan kanta

yhteensopivat naulat

isku

irtonaulat LBA

yksittäinen

[mm] HH3731

9

paino [kg] 2,5

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | NAUHOITETUT KIINNITYSTARVIKKEET PUULLE | 567


HBS COIL

ETA 11/0030

NAUHOITETUT HBS-RUUVIT NOPEA KÄYTTÖ SARJASSA Nopea ja tarkka asennus. Nopea ja turvallinen suoritus erikoisnauhoituksen ansiosta.

HBS 6,0 mm Saatavana myös 6,0 mm:n läpimitalla, sopii nopeaan seinä-seinäliitosten kiinnittämiseen CLT-rakenteissa.

OMINAISUUDET FOKUS

nauhoitetut HBS-ruuvit

KANTA

uppokanta kannanalusribseillä

VIDEO

HALKAISIJA

4,0 - 6,0 mm

Skannaa QR-koodi ja katso video YouTube-kanavaltamme

PITUUS

30 - 80 mm

MATERIAALI Hiiliteräs galvaanisella sinkityksellä.

KÄYTTÖKOHTEET • massiivipuu ja liimapuu • CLT, LVL • puupohjaiset levyt • tiheät puulajit Käyttöluokat 1 ja 2.

568 | HBS COIL | RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE


KOODIT JA MITAT d1

KOODI

[mm] 4 TX 20 4,5 TX 20

L

b

A

kpl

[mm]

[mm]

[mm]

HZB430

30

16

14

3000

40

24

16

2000

HZB450

50

24

26

1500

50

24

KOODI

L

b

A

[mm]

[mm]

[mm]

HZB560

60

30

30

1250

HZB570

70

35

35

625

[mm]

HZB440

HZB4550

d1

26

5 TX 25 6 TX 30

1500

kpl

HZB580

80

40

40

625

HZB670

70

40

30

625

HZB680

80

40

40

625

MUUT TUOTTEET KOODI

kuvaus

d1

pituudet

[mm]

[mm]

kpl

HH3373

automaattilataaja akkukäyttöiselle ruuvinvääntimelle A 18 M BL

4,0

25-50

1

HH3372

automaattilataaja akkukäyttöiselle ruuvinvääntimelle A 18 M BL

4,5 - 6,0

40-80

1

HH3352

sähkökäyttöinen ruuvinväännin

4,0

25-50

1

HH3338

sähkökäyttöinen ruuvinväännin

4,5 - 6,0

40-80

1

HH14411591

jatkokappale

-

-

1

HZB6PLATE

sovitinlevy HZB Ø6:lle

-

-

1

HH14000621

ruuvauskärki TX30 M6 HZB Ø6:lle

-

-

1

HH3372

HH3338

ASENNUS HBS COIL Ø6 mm Sovitinlevyt HBS COIL -ruuveille, joiden halkaisija on 4,0, 4,5 ja 5,0 toimitetaan jo vastaavien ruuvinvääntimien lataajien mukana. Käytettäessä HBS COIL -ruuveja, joiden halkaisija on 6,0, mukana toimitetut levyt on vaihdettava tarkoituksenmukaiseen HZB6PLATE-sovitinlevyyn. HBS COIL -ruuveille, joiden halkaisija on 6,0, on myös käytettävä asianmukaista ruuvauskärkeä TX30 (koodi HH14000621). Jatkokappaletta HH14411591 suositellaan ruuvien asentamisen helpottamiseksi vaakatasossa oleville tasoille.

HH14411591

HZB6PLATE

HH14000621

GEOMETRIA

B

S

H

dk

X X

A

d2 d1

90° t1

ds b L

Nimellishalkaisija

d1

[mm]

4

4,5

5

6

Kannan halkaisija

dk

[mm]

8,00

9,00

10,00

12,00

Kärjen halkaisija

d2

[mm]

2,55

2,80

3,40

3,95

Sileänosan halkaisija

ds

[mm]

2,75

3,15

3,65

4,30

Kannan paksuus

t1

[mm]

2,80

2,80

3,10

4,50

Esiporausreiän halkaisija

dv

[mm]

2,5

2,5

3,0

4,0

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE | HBS COIL | 569TUOTELUETTELO


TUOTELUETTELO LIITTIMET JA LIITOSLEVYT PUURAKENTAMISEEN tuote

kuvaus

sivu

ALU START

alumiinijärjestelmä rakennusten kiinnittämiseksi perustustasoon

266

ALU TERRACE

terassien alumiiniproiili

452

ALUMAXI

piilokannatin rei’illä tai ilman

38

ALUMIDI

piilokannatin rei’illä tai ilman

26

ALUMINI

piilokannatin ilman reikiä

BRACE

saranalevy

448 368

18

BSA

metalliset palkkikengät ulkosiivillä

BSI

metalliset palkkikengät sisäsiivillä

376

DISC FLAT

irrotettava piiloliitin

108

DISC FLAT A2

irrotettava piiloliitin

116

F70

T-mallinen pilaripidike

414

FLAT | FLIP

terassikiinnike

466

GAP

terassikiinnike

470

GATE

portinkiinnikkeet

450

GRANULO

kumirouhealusta

476

GROUND COVER

juurimatto

474

JFA

säätöjalka

464

LBB

rei’itetty nauha

386

LBV

rei’itetyt levyt

380

LOCK C CONCRETE

piiloliitin koukulla puu-betoni

84

LOCK T TIMBER

piiloliitin koukulla puu-puu

60

LOCK T EVO TIMBER

piiloliitin koukulla puu-puu ulkorakentamiseen

LOG

Log Housen kulmalevy

364

NAG

asennuspala

475

NEO

neopreeni-tukilevyt

138

P10 - P20

putkimainen upotettava pilarikenkä

424

PILLAR

pilari-lattia-liitäntäjärjestelmä

308

PROFID

väliproiili

479

R10 - R20 - R30

säädettävä pilarikenkä

398

74

R40

säädettävä pilarikenkä

340

R70

säädettävä pilarikenkä

407

R90

säädettävä pilarikenkä

407

ROUND

liitokset pyöreille tolpille

446

S50

korkean lujuuden pilarikenkä

420

SBD

itseporautuva teräsvaarna

48

SHARP METAL

kynsilevyt

160

SLOT

rakennepaneelien liitin

276

SPIDER

pilareiden ja lattioiden liitäntä- ja vahvistusjärjestelmä

292 365

SPU

ankkurilevy UNI palkeille

STA

sileä tulppa

SUPPORT

säätöjalka

458

TERRA BAND UV

butyyli-liimanauha

478

TERRALOCK

terassikiinnike

472

TITAN F

kulmalevy leikkausvoimille

218

TITAN N

kulmalevy leikkaus- ja vetovoimille

186

TITAN PLATE C CONCRETE

levyt leikkausvoimille

254

TITAN PLATE T TIMBER

levyt leikkausvoimille

262

TITAN S

kulmalevy leikkaus- ja vetovoimille

204

TITAN SILENT

kulmalevy leikkausvoimille joustavalla proiililla

234

TITAN V

kulmalevy leikkaus- ja vetovoimille

228

TVM

terassikiinnike

468

TYP F

kiinteät pilarikengät

428

TYP FD

kaksoispilarikengät

436

TYP M

sekalaiset pilarikengät

440 104

54

UV-C CONCRETE

piiloliitin koukulla puu-betoni

UV-T TIMBER

piiloliitin koukulla puu-puu

94

VGU

ruuvausohjain 45° VGS:lle

124

VGU PLATE T TIMBER

levy vetovoimille

132

WBO - WVS - WHO

eri kulmaproiilit

360

572 | TUOTELUETTELO


LIITTIMET JA LIITOSLEVYT PUURAKENTAMISEEN tuote

kuvaus

sivu

WBR

kulmalevyt rakennuksiin

340

WBR A2 | AISI304

kulmalevyt ruostumattomasta teräksestä

346

WHT

kulmalevy vetovoimille

174

WHT PLATE C CONCRETE

levyt vetovoimille

242

WHT PLATE T TIMBER

levyt vetovoimille

250

WKF

kulmalevyt julkisivuihin

358

WKR

vahvistetut kulmalevyt taloille

348

WZU

kulmalevy vetovoimille

352

X-RAD

liitäntäjärjestelmä X-RAD

324

X10

ristipilarikenkä

408

XEPOX

kaksikomponenttinen epoksiliima

146

BETONIANKKURIT tuote

kuvaus

sivu

AB1

raskas laajeneva ankkuri CE1

494

AB1 A4

raskas laajeneva ankkuri CE1 ruostumattomasta teräksestä

496

AB7

raskas laajeneva ankkuri CE7

498

ABS

raskas laajeneva ankkuri vyötteellä CE1

500

ABU

raskas laajeneva ankkuri

502

AHS

raskas ankkuri ei-läpikulkeville kiinnityksille

503

AHZ

keskiraskas ankkuri

503

EPO-FIX PLUS

korkean suorituskyvyn epoksikemikaaliankkuri

517

IHP - IHM

holkit rei’itetylle materiaalille

521

INA

kierretanko teräsluokka 5.8 kemiallisia ankkureita varten

520

MBS

itseporautuva sylinterikantaruuvi muurauksiin

508

NDB

naulattava pitkä tulppa naularuuvilla

506

NDC

pitkä CE-nylontulppa ruuvilla

504

NDK

universaali nylonitulppa

507

NDL

universaali pitkä nylontulppa

507

NDS

pitkä tulppa ruuvilla

506

SKR | SKS

betoniankkuri

488

SKR-E | SKS-E

ruuvattava ankkuri betonille CE1

491

VIN-FIX

styreenitön vinyyliesteripohjainen kemiallinen ankkuri

509

VIN-FIX PRO

styreenitön vinyyliesteripohjainen kemiallinen ankkuri

511

VIN-FIX PRO NORDIC

kemiallinen vinyyliesteriankkuri alhaisiin lämpötiloihin

514

kuvaus

sivu 540

PULTIT JA TANGOT tuote DBB

pintaliittimet DIN 1052

EKS

kuusiokantapultti

532

KOS

kuusiokantapultti

526

KOT

kupukantapultti

531

MET

kierretangot, mutterit ja aluslevyt

534

ZVB

haarukkapäät

542

RUUVIT JA NAULAT LEVYILLE tuote

kuvaus

sivu

HBS COIL

nauhoitetut HBS-ruuvit

568

HBS PLATE

ruuvi kartiokannalla teräslevyille

556

HBS PLATE EVO

ruuvi katkaistulla kartiokannalla

560

KKF AISI410

ruuvi katkaistulla kartiokannalla

562

LBA

ankkurikampanaula

548

LBS

ankkuriruuvi

552

VGS

täyskierre ruuvi uppo-tai kuusiokannalla

564

TUOTELUETTELO | 573Rotho Blaas Srl ei anna takeita lakisääteisestä vaatimustenmukaisuudesta ja/tai tietojen ja laskelmien suunnittelusta, vaan tarjoaa ohjeellisia työkaluja teknisenä kaupallisena palveluna osana myyntitoimintaa. Rotho Blaas Srl jatkaa tuotteidensa kehittämistä ja pidättää näin oikeuden muuttaa tuotteiden ominaisuuksia, teknisiä eritelmiä ja muita asiakirjoja ilman ennakkoilmoitusta. Vastuussa olevan käyttäjän tai suunnittelijan velvollisuutena on tarkistaa kussakin käytössä, että tiedot ovat voimassa olevan lainsäädännön ja hankkeen mukaisia. Lopullinen vastuu oikean tuotteen valitsemisesta tiettyyn sovellukseen on käyttäjällä/suunnittelijalla. ”Kokeellisista tutkimuksista” johdetut arvot perustuvat todellisiin testituloksiin, ja ne ovat voimassa ainoastaan ilmoitetuissa testiolosuhteissa. Rotho Blaas Srl ei takaa eikä sitä missään tapauksessa voida pitää vastuussa vahingoista, menetyksistä ja kustannuksista tai muista seurauksista missään ominaisuudessa (takuu vioista, takuu toimintahäiriöistä, tuotevastuu tai oikeudellinen vastuu jne.), jotka liittyvät tuotteiden käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää niitä mihinkään tarkoitukseen; tuotteen sääntöjenvastainen käyttö; Rotho Blaas Srl vapautetaan kaikista paino- ja/tai kirjoitusvirheistä. Jos luettelon eri kieliversioiden sisällössä on eroja, italiankielinen teksti on sitova ja etusijalla käännöksiin nähden. Joissain kuvituskuvissa on käytetty lisävarusteita, jotka eivät sisälly tuotepakkaukseen. Kuvat ovat havainnollistamista varten. Pakkauskoot saattavat vaihdella. Tämä luettelo on Rotho Blaas srl:n yksityisomaisuutta, ja sen osittainenkin kopiointi, toisto tai uudelleenjulkaisu on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin. Rotho Blaas Srl:n yleiset ostoehdot ovat saatavilla verkkosivustolla www.rothoblaas.com Kaikki oikeudet pidätetään. Copyright © 2019 by Rotho Blaas Srl Kaikki renderit © Rotho Blaas Srl


KIINNITYS ERISTYS JA PINTOJEN SUOJAUS AKUSTIIKKA PUTOAMISSUOJAUS KONEET JA TARVIKKEET

02|20

Rothoblaas on italialainen kansainvälisesti toimiva yritys, joka on tehnyt teknologisista innovaatioista päätavoitteensa, saavuttaen muutamassa vuodessa johtavan aseman puurakentamisen ja turvallisuuden aloilla. Valikoimansa kattavuuden sekä kapillaarisen ja erikoistuneen myyntiverkoston ansiosta yritys siirtää tätä know-how:ta asiakkailleen toimien pääasiallisena yhteistyökumppanina innovaatioiden ja rakennusmateriaalien sekä -tekniikoiden kehittämisessä. Tämä kaikki osaltaan auttaa uuden kestävän rakentamisen kulttuurin luomisessa, joka tähtää asumismukavuuden parantamiseen ja CO2-päästöjen vähentämiseen.

COD

Via dell‘Adige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | Italia Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84 info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.com

01PLATES1FI

Rotho Blaas Srl