Page 1

rOtarY iN NEDErlaND • 80 E JaarGaNG • MEi 2011 • WWW.rOtarY.Nl

RotaRY magazine GEHEE L VERNI EUWD TO VERTR CH OUWD

MARGReeT de VRIes, ROTARIAN EN AlGEmEEN DIRECTEuR sTICHTING lEzEN & sCHRIJVEN

‘SOEpElER WORDEN VOOR jONGE lEDEN’

JÖRGen RaYMann WIl MeeR vROUWen

ROtARIAN hANS CORStjENS: bE pROUD AND tEll It!


inhoud

voorwoord

13 COLUMNISTen

Wie: Paul Elsinger Wat: voorzitter RAN-bestuur E-mail: info@rotarynederland.nl

Presentator/comedian Jörgen Raymann en schrijver Ton Theunis klimmen in hun scherpe pennen over de attendance

‘WAAROM EEN NIEUW MAGAZINE?’

V

14 BE PROUD AND TELL IT

oor u ligt een nieuw blad, Rotary magazine. Niet alleen de naam is veranderd, ook de inhoud. Waarom deze restyle? Al geruime tijd krijgen wij vragen: kan het blad niet aantrekkelijker worden gemaakt om meer met de tijd mee te gaan? Het Gouverneursberaad heeft de daad bij het woord gevoegd en de RAN gevraagd de Rotarian een ander gezicht te geven. Rekening houdend met de verplichte internationale Rotary-standaard is een blad gemaakt dat qua inhoud en vormgeving moderner is en ook een bredere doelgroep moet gaan aanspreken. Niet alleen intern gericht, maar ook geschikt om door nietRotarians te worden gelezen. Rotary laat door middel van het magazine zien wat het is en wat het doet. We kunnen het magazine bijvoorbeeld op de leestafel leggen: het is dan een promotiemiddel om potentiële leden te overtuigen lid te worden. Het zal ook een bijdrage gaan leveren aan de imagoverbetering die Rotary nastreeft. Rotary magazine zal zich in de komende jaren moeten ontwikkelen. Rotarians moeten zich meer betrokken gaan voelen bij de inhoud van het blad. Clubinformatie, opiniërende artikelen, discussie aan de hand van stellingen. Het magazine is de spreekbuis van Rotarians. Interactie met en tussen leden; u zult uitgedaagd worden. Behalve als vervanger van de papieren Rotarian zal het magazine ook een elektronische versie krijgen. In eerste instantie door een PDF-versie gekoppeld aan de website. Verdere digitalisering zal daarop volgen. Aansluiting met de social media en een app op de iPad behoren tot de mogelijkheden. Alles zal met gepaste voortvarendheid geschieden, waarbij wij de behoudende Rotarians niet uit het oog zullen verliezen.

Rotarian Hans Corstjens vindt dat we best wat harder aan de weg mogen timmeren

16 GouVErNEURS NEMEN AFSCHEID ‘Naar buiten treden is voor Rotary van levensbelang’

24 de stelling

moeten ‘ We het voor

jonge leden aantrekkelijker maken

colofon Rotary Magazine is het ledenblad van Rotary Nederland en verschijnt 6x per jaar in een oplage van 20.000 ex. Districtsredacteuren Vivianne Viguurs (D1550), Pauline Meijwaard (D1560), Ab Visscher (D1570), Conrad van de Weetering (D1580), Vera Kerremans (D1590), Edward Lemme (D1600), Hans van Reijsen/Ad Huiskes (D1610). Concept & realisatie ZB Communicatie & Media bv, Ede, www.zbcom.nl Vormgeving Marinka Reuten/ZB. Fotografie Winand Stut, Harmen de Jong, Ewout Huibers, Albert Brunsting, Bert Andrée, Rob Becker, Rob Elsjan Coverfoto Harmen de Jong Drukwerk DeltaHage Grafische Dienstverlening, Den Haag Advertenties Bureau Nassau, Amsterdam Contact info@rotarynederland.nl

31 ANNONCES

Wat goed is blijft: volop aanbiedingen en zoekertjes van Rotarians

> 2 pagina’s!

Rubrieken

414

4 In beeld 6 Rotary volgens... 7 Het getal 8 Het talent 9 Ook Rotarian... 11 Ik twitter dus ik besta 21 De gift RotarY magazine 3


In beeld

4 RotarY magazine


BEURZEN OPEN TEGEN POLIO Elke werkdag om negen uur opent de Beurs in Amsterdam met een gongslag, waarop alle handelsklokken gelijk kunnen worden gezet. Op 23 februari, de 106de verjaardag van Rotary, mocht PDG Paul Knijff dit doen temidden van Rotarians. Tegelijk kwam het Rotary-logo End Polio Now groot in beeld. Gongslag en beeld klonken en straalden tegelijkertijd in alle grote beurzen van Europa. Niet alleen die moeten aandacht hebben voor onze strijd tegen de virusziekte, ook de regering. Daarom werd het logo van End Polio Now later die dag, over de Vijverberg heen, op het gebouw van de Eerste Kamer geprojecteerd. Het motto: Rotary mag gezien worden!


clubnieuws

Rotary volgens... ‘Een club mannen uit de hogere klasse die goede dingen doet voor de maatschappij. Een beetje decadent, dat ook. De RotaryClub in mijn woonplaats ondersteunt een kindertehuis. Dat vind ik een goede zaak.’

Corrine Gandara (42) uit Brummen, typelerares, geen lid van de Rotary.

oudste club van Nederland

Vrienden

29 januari 1923. Een dag zonder noemenswaardigheden, zo lijkt het. Tenminste, in de nieuwsarchieven is niets bijzonders te vinden. Maar voor Rotary is het wel degelijk een memorabele dag: de eerste RC van Nederland wordt opgericht in Amsterdam. Daarmee verdient Rotary Club Amsterdam de titel ‘Eerste RC van Nederland’. Dat is wel een foto waard... De redactie belde met secretaris Jaap van Straalen. ‘We zijn een hechte vriendengroep en springlevend’, vertelt Jaap. ‘Op dit moment hebben we 103 leden, met een ‘harde’ kern van ongeveer 35 man. Waar we trots op zijn? Enkele jaren hebben wij waterprojecten in Afrika gesteund en daarvoor hebben we een onderscheiding gekregen. We steunen ook al een aantal jaren een school in Amsterdam-West: het Calvijn met Junior College. Met geld, raad en stagemogelijkheden. Voor het nieuwe

bestuursjaar staat in ieder geval de voortgang van dit project op de agenda. Maar we gaan ons uiteraard ook oriënteren op nieuwe projecten. Daarbij gaan we ook jongere leden betrekken.’

Lees ook op pagina 29 het verhaal van het oudste lid van Nederland dat van de leden van zijn club niet mag stoppen!

succes Sjouwen met zes liter water RC Harderwijk ondersteunt het project Wandelen voor Water. Tweehonderd kinderen van vijf basisscholen lieten zich 23 maart sponsoren en liepen zes kilometer met zes liter water. rotarian en medeorganisator Bert Feijen: ‘De kinderen worden er zich bewust van hoe belangrijk en hoe vanzelfsprekend voor ons schoon drinkwater is. Wij hebben het opgehaalde bedrag (€10.000) verdubbeld.’ Ook RC Beilen organiseerde een wandeling voor 250 kinderen uit de omgeving, daar werd 7.000 opgehaald. www.wandelenvoorwater.nl

6 RotarY magazine


20 klaslokalen voor basisschool in Kenia Rotarian en oud-huisarts Pieter de Nes (RC Oosterwolde, links op de foto) ontving 15 februari de Millenniumprijs 2010. Aan de prijs is een bedrag van duizend euro verbonden, waarmee de gemeente Oostellingswerf haar waardering uitspreekt voor de vasthoudendheid, inzet en professionaliteit waarmee “zijn” Stichting School en Scholing Siaya al jaren bezig is. De afgelopen zeven jaar werkt de stichting in de Keniaanse provincieplaats aan onderwijs. De Nes: ’Toen we in 2004 startten, gingen de kinderen onder erbarmelijke omstandigheden naar school. Nu zijn er twintig schoollokalen, een kantoor voor de meester, een kleuterschool, een ambachtschool en een naaiatelier. De school groeide van 360 naar 1.500 leerlingen. Ja, daar zijn we best trots op.’ RC Oosterwolde steunt de stichting door fundraisingactiviteiten en benoemde Pieter twee jaar geleden tot Paul Harris Fellow.

kort Op gympjes... Kunstenaar Diederick Kraaijeveld reisde in januari op uitnodiging van Rotary naar Delhi. Hij verzamelde daar oud hout, waarmee hij na thuiskomst het kunstwerk ‘Dehli All Stars’ maakte. Hij doneert dit iconische werk aan de End Polio Now-actie.

414

Wintersferen in Dronten Het is alweer even geleden, maar het vermelden waard. De eerste editie van het RC Dronten winterfeest in De Rede van Dronten (Flevoland) was een groot succes. Bijna 800 bezoekers dansten in februari en de kunstveiling bracht 10.000 op voor lokale goede doelen als het Alzheimercafé en Stichting 4 mei herdenking. Happy Valentine in Kudelstraart ‘Ik voel me heerlijk verwend’, aldus een gast aan het Valentijnsdiner dat RC Aalsmeer-

het getal

414 nieuwe leden konden Rotaryclubs in Nederland in het eerste kwartaal verwelkomen. Peter Zomerdijk is één van deze kersverse Rotarians. Hij werd 12 april lid van de RC Uithuizen-Het Hogeland, nadat zijn buurvrouw Andrea Kwint-Smit, ook lid van deze afdeling, hem had benaderd. ‘Vanuit mijn vakgebied kan ik de club versterken‘, zegt de interieurarchitect (46) uit het Groningse Middelstum. ‘Er was nog geen architect lid van onze club. Als er iets moet gebeuren op het gebied van presentatie en vormgeving, kan ik daarin een rol spelen.’ Met zijn lidmaatschap hoopt hij de wereld ‘een klein beetje’ te verbeteren. ‘Ik wil graag iets goeds doen voor de maatschappij. Mijn ervaringen bij de club zijn positief. Je komt met veel soorten mensen in aanraking, heel inspirerend.’

winterse sferen. In december organiseerde RC Hardewijk op de Vischmarkt de Christmas Carol Harderwijk. Daar werd 15.000 euro opgehaald voor Kika (Kinderen Kankervrij).

Mijdrecht-Uithoorn in samenwerking met het plaatselijke Rode Kruis en De Zonnebloem organiseerde. De gasten werden opgehaald en kregen een tafelheer. Er was muziek en een Valentijnsdiner. Nog meer winter: in Harderwijk Ook Harderwijk verkeerde in

RC Hardenberg go’s social media De Hardenbergse club wil meer informatie verstrekken via LinkedIn, Facebook, Twitter en Hyves. Om daarin meer handigheid te krijgen, hebben innovatieadviseurs van Syntes op 4 februari het Sprokkelgala georganiseerd voor Rotaryleden. Zie ook www.rotaryclubhardenberg.nl

RotarY magazine 7


CLuBnieuwS

hEt tAlENt

Shelterboxen naar rampgebied

RAZENDSNEl hUlp VOOR jApAN

Dit jaar vindt de allereerste ShelterBox Challenge plaats. In het weekend van 3 en 4 september navigeren 25 teams van vier personen door Amsterdam. ShelterBox is een toegewijd netwerk van Rotarians en andere vrijwilligers die het mogelijk maken mensen in rampgebieden van noodhulp te voorzien. Zoals onlangs in Japan, waar razendsnel hulp werd georganiseerd. De teams voeren opdrachten uit en dragen een lege ShelterBox met zich mee. Eén van de partners is de Koninklijke Marine, de deelnemers zullen op hun basis in de Amsterdamse haven overnachten in echte ShelterBox tenten. Rotarians worden van harte uitgenodigd de uitdaging aan te gaan en zich in te schrijven met een team. Op een andere manier ondersteunen kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld als vrijwilliger of via contacten in uw netwerk. Meer informatie of aanmelden? www.shelterbox.nl

WIE: Rutger C. Mazel WAt: Coördinator buitenlandredactie NOS Nieuws lID SINDS: 2000 (Rotary International) / 2006 (RC Amsterdam Nachtwacht) WAAROM tAlENt? Na een korte detachering op de haagse NOS-redactie werkt Rutger sinds januari weer op ‘buitenland‘ in hilversum. politieke omwentelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika volgen elkaar in snel tempo op. Daarover, maar bijvoorbeeld ook over de aardbeving in japan, maken Rutger en zijn collega’s vele extra uren radio en televisie. Gelukkig is er ook tijd voor Rotary, aldus Rutger, zowel binnen als buiten ‘de nachtwacht’.

kORt DRONtEN Op DE kAARt De luxortempel in Egypte en de Trevi fontein in Rome. En nu ook flipse makelaardij in Dronten. In navolging van de indrukwekkende lijst gebouwen projecteert de eigenaar van flipse makelaardij én voorzitter van RC Dronten sinds 23 februari ook de End Polio Now-slogan op zijn bedrijfspand. 35 WAtERpOMpEN IN MAlAWI Bij Rotaryclub Krimper-

8 RotaRY magazine

tOEREN VOOR VOEDSElbANk De vier leeuwarder Rotary Clubs organiseerden 15 mei de Dertig Dorpen Toer Tocht. De opbrengst ging naar de Voedselbank.

waard-West hopen ze op een ‘olievlekwerking’. Vanaf 2005 heeft de club namelijk geld ingezameld voor malawi. Resultaat: in één jaar waren er geen kinderen meer gestorven, was de economie op gang gekomen en stonden er 35 waterpompen. lees meer op: www.serviceclubs.eu.

FRIES hOOGStANDjE In samenwerking met de Gemeente leeuwarden en een aantal sponsoren heeft RC leeuwarden-Oldehove zich het lot van de veertig meter hoge historische toren Oldehoven aangetrokken. De club nam het initiatief tot een interne renovatie van dit leeuwarder icoon.

ROtARy tRAINt tOEkOMStIGE lEIDERS Het Rotary leadership Institute Nederland (RlI) kende een succesvolle start: twaalf Rotarians kregen onlangs hun diploma. Het RlI is een internationaal initiatief met als doel de toekomstige leiders van Rotaryclubs te trainen. www.rotary-rli.nl


OOk ROtARIAN

De vrouwen van RC Zandzegge

Alex van hooff, directeur van burgers’ Zoo

SChOMMElEN IN SENEGAl Dankzij de bijdragen van de 37 vrouwelijke leden van RC zandzegge (nabij utrecht) is de Jardin Enfant in Kafountine (senegal) een aantal speeltoestellen, bankjes, een kast en een prachtig geschilderde muur rijker. Eerder nam de club al een school onder haar hoede, die inmiddels vijftien jaar draait. Dit jaar was de kindercrèche aan de beurt. Veel meer dan een boekje en een krijtje waren er niet. De plaatselijke timmerman, de smid en de houtvlechter zagen nog nooit eerder een wip of evenwichtsbalk, maar ze maakten het allemaal zelf op basis van foto’s en tekeningen die clubleden hadden meegenomen.

FIEtSEN IN MEDEMblIk RC medemblik organiseert jaarlijks de Pinksterfietstocht. In 35 kilometer, aldus de organisatie, ‘fietst u onder meer langs de Bonifatiuskerk waar drie kunstenaars exposeren, langs de Wieringermeer en de grasdrogerij’. meer informatie op: www.rotary.nl/medemblik DENkEN IN lAREN-blARICUM RC laren-Blaricum had rond het 50-jarig jubileum een bijeenkomst in het singer museum in laren. De (gerestaureerde) Denker van Rodin stond centraal. Op de foto be-

Tijdens drukke dagen is hij niet te beroerd zelf een oranje hesje aan te trekken en te assisteren op de parkeerplaats. Alex van Hooff, een boomlange vent van 2,02 meter, directeur van Burgers Zoo én Rotarian. Zijn vrouw Bertine zit eveneens in de directie en is ook Rotarian. Van Hooff (1972) is de vierde generatie die het Arnhemse familiebedrijf runt. Zijn overgrootvader Johan Burgers richtte de dierentuin in 1913 op. ‘Eigenlijk zijn mijn vrouw en ik exotische boeren’, zei Van Hooff eens in een interview. ‘Net als boeren wonen wij op het terrein van ons bedrijf.’

2009 werd daarmee al 45.000 euro opgehaald voor stichting zeekadetkorps IJmond, stichting Energy4All, schoolmeubilair voor suriname en Ananse foundation. www.rotaryhighlandgames-velsen.nl

wondert districtsgouverneur D1570 Albertine Perre (midden) de Denker, geflankeerd door de duo-voorzitters Tineke Vermeer en liesbeth Citroen.

EVEN VOORStEllEN Rotaryclub Vriezenveen is niet meer... Inmiddels gaat de veertig jaar oude club als Rotaryclub Twenterand door het leven.

hIGhlAND IN VElSEN RC Velsen organiseerde 21 mei in Park Velserbeek echte schotse Highlandgames. In

ZINGEN EN SpEllEN VOOR lEERGElD RC Tiel-Waalstreek organiseert jaarlijks een sponsor-

concert in de lambertuskerk in Buren. Het goede doel: stichting leergeld. Op 19 maart kon worden geluisterd naar kamermuziek, mede mogelijk gemaakt door 65 sponsors. www.leergeld.nl MOtORRIjDERS GEVRAAGD Het Nederlandse chapter van de International fellowship of motorcycling zoekt motorrijdende Rotarians. Onder meer om in Nederland een tocht te organiseren. Interesse? www.ofmr.org of mail naar Wiecher spelde, whspelde@xs4all.nl.

RotaRY magazine 9


Uit het land waar het leven een speciale kwaliteit kent‌

NIEUW: DE HUSQVARNA AUTOMOWER 305 UIT ZWEDEN Voor een perfect gemaaid gazon is altijd een gazonmaaier nodig die bij u en uw gazon past. Husqvarna voorziet van een uitgebreid assortiment machines met verschillende maaimethoden die werkelijk aan al uw maaiwensen voldoen. Met de juiste Husqvarna gazonmaaier wordt het werk makkelijker en de kwaliteit van uw gazon beter: onze nieuwe robotmaaier Automower 305 is hier een uitstekend voorbeeld van.

Meer kwaliteit uit Zweden www.husqvarna.nl Š 2011 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of Husqvarna AB (publ).

11040240 Adv Automower ZL.indd 1

29-04-11 10:18


11 10:18

JobRotary vindt werk

‘een 40-PLuSSeR aan weRk heLPen voeLt GeweLdiG’ JobRotary begeleidt werkzoekenden die ouder zijn dan 40 jaar bij het vinden van nieuw werk. zij worden begeleid door vrijwillige mentoren van Rotary. met de duizendste succesvolle begeleiding heeft JobRotary haar bestaansrecht meer dan bewezen, aldus ambassadeur Nol de Kok, lid van RC Oldebroek. Hij reist het hele land door om clubs te enthousiasmeren voor JobRotary. En dat blijkt nodig. ‘Je merkt dat veel clubs niet beseffen wat leden kunnen betekenen voor oudere werklozen. De kern van JobRotary? Wij luisteren naar de kandidaat, onze mentoren nemen daar echt de tijd voor. De begeleiding is één op één. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het begint al bij het uWV.’ Veertigplussers worden nogal eens gezien als ‘moeilijk bemiddelbaar’. Ten onrechte volgens Nol, die juist de sterke punten van de oudere werkzoekende benadrukt. ‘ze hebben veel kennis en ervaring en zijn minstens zo loyaal.’ Het is geweldig om te doen, aldus Nol. ‘Er zijn momenteel circa 150.000 werkzoekenden boven de veertig, dus er wacht ons een prachtige taak.’ www.jobrotary.nl

CLuBnieuwS Ik tWIttER DUS Ik bEStA Rotarian Carl lunenborg (RC Soestdijk) is online communicatie consultant. Voor Rotary magazine speurt hij naar berichten over de Rotary en houdt hij bij wat er leeft op linkedIn en twitter. ‘Kijk, dat is nog eens gebruikmaken van de kracht van sociale netwerken: een nieuwe penningmeester van een RC vraagt, voordat hij aan zijn opdracht begint, op linkedIn naar het beste boekhoudpakket. En wordt vervolgens bedolven onder de suggesties van fellow-Rotarians over opties, prijzen en voor- en nadelen. Het is een mooi voorbeeld van een Rotarian die niet blijft ploeteren met old school-oplossingen. Deze man durft de rest van de wereld te vragen hem en zijn club verder te helpen. Was dat niet een van de basisprincipes van Rotary?’ Carl volgen op twitter? @Carllunenborg

spelen voor Stichting Leukemie

Monopoly in Amersfoort Rotaractclub Amersfoort maakt een Monopolyspel. Niet de Kalverstraat, maar de Amersfoortse Langestraat wordt de lucratiefste plek op het bord. De opbrengst is voor Stichting Leukemie, die onderzoek naar leukemie steunt. Een straatje op het bordspel kopen kan via monopoly@racamersfoort.nl.

kORt ROtARy ElItAIR? Een mooi interview met Onno te Nuyl, gouverneur D1590, medio maart in het Dagblad van het Noorden. ‘Rotary is er niet alleen voor de elite’, kopte het stuk. http://www.rotary.nl/d1590/ nieuws/districtsnieuws/Emmenmaart2011-2.jpg SpIkSplINtERNIEUWE ROlStOElbUS RC sliedrecht heeft samen met andere sponsoren eind februari een nieuwe rolstoel-

bus geschonken aan de stichting Waardeburgh, die bestaat uit vier verzorgingshuizen, heeft De lions Ablasserwaard en Pietje Vlot stichting namen het leeuwendeel voor hun rekening.

ziekenhuis voor de aanschaf van mp3-spelers. Het is het enige ziekenhuis in Nederland dat muziektherapie inzet na een beroerte. Dat initiatief heeft de club met het bedrag gesteund.

MUZIEk AlS MEDICIjN RC Huizen heeft 10.000 euro geschonken aan het Tergooi-

tRAINING IN SURINAME Hoe kunnen beginnende ondernemers in suriname hun bedrijfsvoering professionaliseren? met die vraag gingen zo’n honderd Rotarians in de Wapenzaal te Nijenrode aan de slag. Rotary Interlandcommissie Nederlandsuriname organiseerde dit symposium op 15 februari ter

gelegenheid van haar vijfjarig bestaan.

NAAR hEt CAFÉ meer dan honderd bezoekers kwamen naar de vijftiende aflevering van het science Café zeist, een initiatief van RC zeist. De bijeenkomsten moeten een brug slaan tussen wetenschap en samenleving.

RotaRY magazine 11


De cheque

Van Groningen tot Maastricht en van Zuthpen tot Haarlem reiken Rotarians wekelijks cheques uit aan mensen of instellingen die dat nodig hebben. Een impressie.

Deze cheque-uitreiking bij RC MedemblikKoggeland was niet alledaags: hulphond Twan overhandigde een cheque aan zijn baasje. Er werd 1.000 euro opgehaald voor de Stichting Hulphond Nederland.

Een welkome financiële impuls voor het Xenia Hospice uit Leiden, een hospice voor jongeren met een levensbedreigende ziekte. RC Leiderdorp overhandigde de initiatiefnemers 4.500 euro.

RC Hillegom-Lisse bracht 15.000 euro bijeen voor de Stichting Shelterbox Nederland, die grote kunststof boxen met onder andere tenten, dekens, kookgerei en gereedschap levert aan rampgebieden.

Tijdens een kookdiner in het Drentse Zuidwolde bracht RC HoogeveenMiddenveld 6.600 euro bijeen voor Orange Babies, een stichting die zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s opvangt.

Piet Tulner (links), vertegenwoordiger van het bestuur van de stichting Vrienden van het Hospice Kromme Rijnstreek, ontvangt uit handen van Johan de Boer, voorzitter van RC Houten, een cheque van 20.000 euro.

Samen met Mark Vijn Theaterproducties heeft RC De Eenhoorn 13.416 euro verzameld voor verschillende goede doelen, zoals ‘Polio de wereld uit’. De cheque-uitreiking vond plaats in schouwburg Het Park in Hoorn.

Apeldoornse leerlingen haalden voor bijna 20.000 mensen in Tanzania een bedrag op van ruim 48.000 euro. Ze liepen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug, zoals kinderen in ontwikkelingslanden iedere dag moeten doen.

Er is 29.000 euro bij elkaar gefietst voor Nationaal Fonds Kinderhulp en Villa Pardoes. RC Hellendoorn Nijverdal organiseert de Zilveren Kruis Achmea Holterberg Classic.

De stichting Egelbescherming Nederland kreeg 1000 euro van RC Naarden-Bussum. De club plaatst ieder jaar een vrijwilligersorganisatie in de schijnwerpers. De stichting vangt jaarlijks zo’n 1000 egels op.

Johan Roo, voorzitter van RC Staphorst, overhandigde in februari een cheque van 18.000 euro aan Stichting Hartedroom. Die zet zich in voor kinderen met cardiomyopathie, een ernstige hartspierziekte.

RC Beilen overhandigde cheques aan Promens Care (4.500 euro), Scouting Beilen (1.250 euro), Leger des Heils (2.500 euro) en de organisatie van het paralympisch WK voetbal in Drenthe (1.000 euro).


CoLuMn jörgen Raymann is comedian en presentator. ton theunis is schrijver. beiden zijn Rotarian.

bEStE tON, zoals je wellicht gemerkt hebt, ben ik een tijdje niet geweest. mijn attendance is zo slecht geweest, dat ik mij opnieuw moest voorstellen aan sommige fellows. Vooral de iets oudere leden bleken niet moeilijk te doen over mijn verzuim. Die waren eerder opgelucht dat ik weer terug was. Eerlijk is eerlijk, mijn jonge verschijning draagt toch bij aan het gevoel dat het wel meevalt met de vergrijzing. Er is blijkbaar een tendens dat de Rotary aan het vergrijzen is. Ik begrijp niet hoe dat kan, want als jonge God voel ik mij prima tussen al die grijze wijze heren. sowieso vind ik de verdeling bij ons redelijk goed. In plaats van meer jonge leden zie ik liever meer vrouwelijke leden. misschien zou het voor jongeren aantrekkelijk zijn als wij ook wat modernere methodieken hanteren. Ik denk bijvoorbeeld aan een social network waarmee wij dagelijks met elkaar kunnen communiceren, in plaats van alleen maar op de dinsdag. Voor het tafelen kunnen wij elkaar dan tijdens het moment van stilte virtueel van alles toewensen. Ik heb nog meer ideeën maar wil eerst weten of jij, mijn senior, daar wel oren naar hebt. Groet,

jÖRGEN

bEStE jÖRGEN, Namens de meeste fellows: welkom terug! Met name de penningmeester was opgelucht want die liep al een tijd met een paar enveloppen voor je in zijn binnenzak. Aan je reactie afgelopen dinsdag kon ik zien dat je ze inmiddels ontvangen hebt. Ik wil je natuurlijk niet ontrieven, maar je verschijnen afgelopen dinsdag deed de gemiddelde leeftijd van onze club met ongeveer 1,7 jaar dalen. Ik geef toe, alle kleine beetjes helpen, maar om jouw beetje nu zo te lauweren… In je idee over vrouwen kan ik me helemaal vinden, zij het dat werven van meer vrouwelijke jónge leden bij de ledencommissie de absolute voorkeur geniet. Karel is bang dat je anders zijn schoonmoeder op ideeën brengt. Is dat eigenlijk wel verstandig, zo’n sociaal netwerk? Ik bedoel, ik ben dan misschien wat ouderwets in die dingen, maar afgelopen week werd het ogenblik stilte ook al weer links en rechts van me doorbroken omdat er iemand zo nodig wilde twotteren dat hij zich volgende week moet laten dotteren. Heus, ik heb alle begrip voor dat moderne gedoe, maar schrijf mij maar gewoon weer een brief. ondertussen wens ik je, virtueel én traditioneel: Koloku komediman. Hartelijks,

tON

RotaRY magazine 13


INSIDE ROTARY Interview met: Hans Corstjens, 47 jaar, is oprichter en creatief directeur van Buro Beeldvang in Weert. Sinds vijf jaar is hij lid van RC Weert-Land van Horne

Be proud and tell it! Het is niet toevallig dat juist híj wat wil doen aan het imago van de club. Als creatief directeur van Buro Beeldvang is Hans Corstjens een professional op het gebied van beeldvorming en pr. Zijn stellige mening: Rotary mag best wat harder aan de weg mag timmeren.

O

f zelfs móet timmeren. Een telefoongesprek met Hans levert mooie discussiepunten op. Want, zo zegt hij, de servicegerichtheid van Rotary is wat ons bindt. Natuurlijk hebben we plezier met elkaar, natuurlijk netwerken we, maar uiteindelijk is het verlenen van service onze kernwaarde. ‘We organiseren evenementen om geld binnen te halen voor goede doelen en we ondersteunen met concrete, praktische daden. Dat is niet zonder meer bekend. Wie weet nou dat Rotary zich wereldwijd inzet voor de bestrijding van polio? Dat zelfs Microsoft-oprichter Bill Gates ons steunt, mede vanwege onze goede naam? Dat is toch prachtig! Er zijn leden die daarin heel bescheiden zijn, die het heel gewoon vinden wat we doen. Maar dan zeg ik: be proud and tell it!’ Bij het grote publiek heerst nog steeds het beeld van Rotary als sigarenrokende mannenclub die goed in de slappe was zit en makkelijk wat geld kan wegge-

14 RotarY magazine

ven aan een goed doel, vervolgt Hans. ‘Maar als ik kijk naar onze club in Weert, dan zie ik een zeer diverse club, met verschillende mensen, uit allerlei beroepsgroepen, met hun eigen verhalen en interesses. Hartstikke interessant. Als we willen verjongen, en dat móeten we, dan moeten we dat laten zien.’

Imago Aan de weg timmeren houdt volgens Hans meer in dan het versturen van persberichten waarin wordt verteld hoeveel geld er voor een goed doel is binnengehaald. ‘Nee, we moeten laten zien hóe we bezig zijn. Dat we ook echt nieuwe dingen dóen. Dat we bijvoorbeeld onze handen uit de mouwen steken in een zorginstelling en dat we dus middenin de samenleving staan. Als we ons imago willen veranderen en willen verjongen, moeten we dat gaan vertellen. Ik geloof stellig dat we daarmee jonge mensen kunnen interesse-

ren voor een club als Rotary. Je ziet ook in het bedrijfsleven dat bedrijven met duidelijke doelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, heel erg in trek zijn bij potentiële werknemers.’

Kracht Hans: ‘Als wij over dit onderwerp discussiëren, zeggen mensen wel eens tegen mij: jij wilt mooie verhalen vertellen. Maar dat is niet waar ik voor sta. Ik pleit er wél voor dat we authentieke verhalen vertellen. Niet dat wij zo goed zijn, maar wel dat we onze servicegedachte goed uitvoeren. Op een moderne manier. Want als we ergens voor moeten waken, dan is het dat onze traditie een zwakte wordt, terwijl het juist onze kracht is.’ Wilt u reageren op Hans? Discussieer mee op LinkedIn. Ga naar www.linkedin.com/in/rotarynl!


RotarY magazine 15

Illustratie: Mireille Schaap


De club

Marianne Koebrugge Gouverneur district 1560 lid sinds 1999 Eigenaar pluimveehouderij Ton van Vliet Gouverneur district 1600 lid sinds 1995 Oud-directeur facilitaire dienst Hogeschool

Albertine Perre Gouverneur district 1570 lid sinds 1994 Arts

16 RotarY magazine


Frank van der Meijden Gouverneur district1550 lid sinds 1997 Luitenant-kolonel

Peter Kleuters Gouverneur district 1580 lid sinds 1993 Notaris

Jos Zwaans Gouverneur district 1610 lid sinds 1989 Fysiotherapeut

Afwezig: Onno te Nuyl Gouverneur district 1590 lid sinds 1981 Directeur management adviesbureau

afscheid In Rotary magazine voortaan een ‘mini-poster’ van een leuke club. Een bijzondere ‘club’, het

Gouveneursoverleg (dat op1juli afscheid neemt) trapt af. Gouveneur Marianne Koebrugge-Mulder: ‘Ontspannen, toegankelijk en werken aan ons imago. Daar hebben we het afgelopen jaar veel energie in gestoken. Ons voortbestaan als service-organisatie moet gevoed worden met nieuwe ideeën en nieuwe leden. Een mooie eerste aanzet was de landelijke pr-campagne voor “Polio de wereld uit”. Hierdoor kunnen Rotarians uitleg geven over “wie wij zijn”en “wat we doen”. Dit jaar samenvatten? Soms bereik je een doel, soms behoeft het bijstelling, maar waar je het voor doet is Rotary. Wij wensen onze opvolgers een goed gouverneursjaar toe.’ Oproep! Ook met uw club op een bijzondere plek in uw dorp of stad op de foto? Mail naar info@rotarynederland.nl

RotarY magazine 17


Moeten we S kaaRtJe koPen v hoogleraar Milieukunde klaas van Egmond hekelt het huidige kabinet, dat volgens hem het milieu negeert en privatiseert. hij pleit voor een Zwitsers model, dat kan zorgen voor een veel evenwichtiger beleid. ‘Er is direct hervorming nodig.’

cv WiE

Klaas van Egmond, 1946 FuNCTIe

hoogleraar Geowetenschappen en milieukunde aan de universiteit utrecht VORIGe FuNCTIes

onder meer: directeur milieu van het RIVm en directeur van het milieuen Natuurplanbureau. schrijver van het boek Een vorm van beschaving. OPLeIdING

Voedseltechnologie, landbouwuniversiteit in Wageningen

v

an Egmond maakt zich zorgen. Alles wat waarde heeft, wil het huidige kabinet het liefst omzetten in geld en waar mogelijk privatiseren, vindt hij. ‘Iedereen lijkt het normaal te vinden dat je straks een kaartje moet kopen voor het bos. Er is geen visie meer op wat publiek en wat gemeenschappelijk is. Het gaat mij niet alleen om het redden van de natuur, het is ook de cultuur, de geesteshouding, waar ik mij tegen verzet.’ Hoe kon het zover komen? ‘Generaals vechten de vorige oorlog, zo heet het. Dat geldt ook voor politici: ze bestrijden de vorige crisis. In mijn tijd in Den Haag, als directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau, heb ik kunnen zien hoe de eenzijdige ideologie van de vrije markt in de afgelopen decennia alleen maar werd gestimuleerd door de weerzin tegen het voorafgaande, even fundamentalistische systeem. Alles werd geframed als reactie op Oost-Europese toestanden. Toenmalig minister Van der Hoeven van Economische Zaken sprak bijvoorbeeld van ‘Sovjetpraktijken bij de energiebedrijven’; die moesten

dus nodig geprivatiseerd worden. Men heeft het over ‘Staatsnatuur’ als men de Ecologische Hoofdstruktuur bedoelt, dat wil zeggen de natuur die van ons allemaal is en voor het grote publiek toegankelijk; volstrekt ten onrechte wordt gesuggereerd dat daar iets mis mee is. De vice-premier prijst zich gelukkig dat de Chinezen veel interesse hebben in de Nederlandse havens en infrastructuur; we verkopen het land waarin we leven en we zagen aan de tak waarop we zitten. Dit kabinet maakt haast met de private toe-eigening van de nog resterende schaarste. Alles wordt eenzijdig geëconomiseerd.’

Combineren Het gaat er om, aldus Van Egmond, dat we recht doen aan andere kwaliteiten van het leven dan alleen de economische. Omgekeerd leidt een eenzijdig sociale benadering ook tot niets. Het gaat er blijkbaar om die verschillende kwaliteiten op een volwassen manier te combineren. Dat kan met een regering die gelijktijdig recht doet aan de verschillende aspecten van de mens. ‘Juist daarom heb ik vorig jaar tijdens de formatie gepleit voor

‘ik PLeit vooR een kaMeRBReed kaBinet, waaRin aLLe PaRtiJen PLaatSneMen’ 18 RotaRY magazine


oPinie

een Kamerbreed kabinet, waarin alle partijen zitting hebben.

Negeren

bron NRC Handelsblad

Ik noem dat het Zwitserse model. Iedere groep weet zich erkend en vertegenwoordigd. Mensen begrijpen best dat in een kleine en volle wereld niet alles kan, maar ze willen wel erkend worden. In ons huidige systeem negeren we om de vier of acht jaar de ene of de andere helft van de bevolking. In een Kamerbreed kabinet kunnen politici de tegenstellingen overbruggen en werkelijke oplossingen bedenken, in plaats van hun energie te steken in de strijd om de kleine meerderheid en dus om de politieke macht.’ In een ideale wereld worden de grootste bedreigingen het eerst aangepakt, vervolgt Klaas

e StRakS een n vooR het BoS? van Egmond. ‘Afgezien van het dempen van de genoemde politieke slingeringen, is een onmiddellijke hervorming van het financiële systeem nodig. Banken horen bij de infrastructuur van een land. Die moeten niet beursgenoteerd zijn. De relatie tussen de financiële uitwassen en de ecologische crisis is overduidelijk. Als de hoeveelheid geld de reële werkelijkheid overstijgt, volgt onvermijdelijk een uitverkoop van de publieke ruimte; geld klampt zich nou eenmaal vast aan materie. Er komt een steeds grotere druk om “de zaken die van iedereen horen te zijn”, te gaan privatiseren. Met duurzaamheid heeft dat niets te maken.’

Meedoen met deze discussie op linkedIn? Ga naar www.linkedin.com/in/rotarynl!

René Leegte Lid RC ‘s Gravenhage lid van de Tweede Kamer voor de VVD

Paul Metz Lid van RC Arnhem Directeur Integer Consult

vIsIelOOs?

alaRM!

‘Dit kabinet heeft een visie waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid centrale begrippen zijn. Ook op het terrein van duurzaamheid en milieu wordt verantwoordelijkheid gegeven aan mensen zelf. Dat visieloos noemen doet geen recht aan de ambitie van het kabinet. Wel mag je het er mee oneens zijn. Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.’

‘Van Egmond is een professional die alarm slaat, harde kritiek geeft en ruwe voorstellen doet en het debat prikkelt. Helemaal mee eens. Hij bekritiseert kabinetten en wereldsystemen. Dat onze duurzame toekomst radicale transformatie vereist om instorting van de beschaving te voorkomen, is sinds de Club van Rome vaak gezegd - vrijwel zonder ons handelen te veranderen. Rotarians, nu is het moment voor grote stappen!’

RotaRY magazine 19


inteRnationaaL

‘we Moeten BeteR onS BeSt doen oM JonGeRen te weRven’ Rotary moet meer in de jeugd investeren, vindt Ray klinginsmith, president van Rotary International. Daarvoor is inmiddels een belangrijke stap gezet.

cv WiE

Ray Klinginsmith Wat

president, Rotary International Waar

missouri, Verenigde staten FuNCTIe

advocaat

d

e meeste Rotarians zullen weten dat wij al decennia lang op basis van de vier zogenaamde Avenues of Service werken. Echter: er gebeurde vorig jaar iets bijzonders op de Council on Legislation – de driejaarlijkse bijeenkomst waar we over ons beleid praten. Er werd namelijk een vijfde Avenue toegevoegd. De naam: New Generation Service. Er is wat verwarring en ongerustheid over de impact hiervan. Die wil ik graag verhelderen. Het lijkt mij namelijk, dat het doel en het effect ervan is om meer aandacht te besteden aan programma’s voor de jeugd en jongvolwassenen. Interact, Rotaract en Rotary Youth Exchange behoren wereldwijd tot de beste programma’s voor jongeren. Maar ze zijn opgedeeld in Community Service en International Service, waardoor het moeilijk is om zaken goed te coördineren. Door de vijfde Avenue toe te voegen, zal elke club en elk district zelf programma’s voor jongeren kunnen ontwikkelen, coördineren en promoten.

Voordelen Het werken met jeugd heeft twee voordelen. Ten eerste kunnen onze belangrijkste waarden – fellowship, service, integriteit, diversiteit en leiderschap – direct worden overgebracht. Ten tweede:

ook daar

het heeft een positieve invloed op ons imago. Als de jongeren een goed gevoel aan ons overhouden, leidt dat later vaak tot een lidmaatschap. Kortom: we moeten beter ons best doen jongeren te werven. We zijn druk aan het werk de namen en email-adressen van jonge deelnemers te verzamelen om met hen in contact te blijven als zij de jongerenprogramma’s verlaten. Dus de Council on Legislation van 2010 heeft geen nieuwe programma toegevoegd. De vijfde Avenue of Service draagt bij aan goede, nieuwe programma’s voor jongeren en zal zorgen voor nieuwe leden. Een perfect voorbeeld, vind ik, van een win-win-situatie.

‘aLS JonGeRen een Goed GevoeL aan onS oveRhouden, Leidt dat vaak tot een LidMaatSChaP’

honGeR in de vS? In 2009 hadden 50 miljoen Amerikanen te weinig te eten, waaronder maar liefst 17 miljoen kinderen. David Bobanick, bestuursvoorzitter van het Rotary-programma first Harvest werkt er hard aan die getallen naar beneden te krijgen. Dat doet hij onder andere met een ingenieus netwerk van donateurs, zoals boeren, die de overblijvende oogst aan het programma schenken. David heeft met eigen ogen gezien hoe een vrouw werd geholpen die hem aan zijn oma deed denken: ‘That did it for me...’

20 RotaRY magazine


OOk hIj

DE GIFt ‘SOMS WEEt jE AlS MENS GEWOON DAt jE IEtS GOEDS WIlt DOEN. MAAR jE bENt AllEEN EN DAAROM lUkt hEt NIEt. DOORDAt jE lID bENt VAN DE ROtARy, bEN jE WÉl tOt GROtE DINGEN IN StAAt.’ Deepak Agrawal, Rotary Rajkot, India

prachtige opbrengst voor Haiti

George W. bush

Rotary District 7020, waaronder ook Haïti valt, haalde maar liefst 1,5 miljoen dollar op en daarnaast nog 11,5 miljoen dollar aan goederen, zoals medicijnen voor slachtoffers van de aardbeving in Haïti, van januari 2010.

CANADA’S hARt VOOR INDIA Jaarlijks worden er in India 80.000 kinderen geboren met hartproblemen. slechts 10.000 van hen kunnen worden geholpen. Rotarians uit Canada, in samenwerking met hartchirurgen, ziekenhuizen en Rotarians uit India willen dat die situatie verbetert. Districts Gouveneur Douglas W. Vincent: ‘Ik wil Rotarians graag laten zien wat er met hun investeringen gebeurt. Ik vind het ontroerend als een vader van een kind dat net is geopereerd je een knuffel geeft als dank.’

Service above Self. Oftewel: je eigen belang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Of dit motto van Rotary International van toepassing is op Rotarian George W. Bush, daarover zullen de meningen verdeeld zijn. De oud-president van de Verenigde Staten (2000-2008) kreeg tijdens zijn twee ambtstermijnen hOnORaRY naast bijval ook MeMbeR veel kritiek. Bush (New Haven, 1946) groeide op in Texas, studeerde geschiedenis, werd in 1968 reserveofficier bij de Texas National Guard en voltooide midden jaren ’70 de Master of Business Administration aan Harvard University. De Republikein zei bij zijn afscheid dat hij de geschiedenis in wil gaan ‘als de man die 50 miljoen mensen bevrijd heeft en die hielp vrede te bereiken.’ Bush werd op 2 juli 2001 ‘honorary member’.

nieuwe leden

21 oP 6 Het mag gerust een mooie score worden genoemd. Om meer leden te krijgen houdt Rotary Club of Witney in Engeland ‘open avonden’ om mensen die geïnteresseerd zijn in het Rotary-lidmaatschap te ontvangen: dat leverde in zes avonden 21 nieuwe leden op.

RotaRY magazine 21


ROTARY MAGAZINE ZOEKT VRIJWILLIGERS

9 luxe bouwkavels in baarlo bebouwing naar eigen inzicht in te vullen! .DV WHH

1 6

2 7

OODD

Q

3

8

4

5

9

m Hum

ere

nw

eg

w w w. k a s t e e l p a r k b a a r l o . n l ‡ L a n d e l i j k wonen en centraal gelegen

T. 077 358 67 00

‡ . D Y H O V  Y D Q circa 1.525 tot circa 3.000 m2

www.hoeijmakers.nl

‡ % H E R X Z L Q J tot circa 3.500 m3

T. 077 306 71 00

FOTOGRAFEN JOURNALISTEN ILLUSTRATOREN ROTARY MAGAZINE VERSCHIJNT 6X PER JAAR. WILT U ELK NUMMER EEN BIJDRAGE LEVEREN OF LIEVER INCIDENTEEL? LAAT HET ONS WETEN! MAIL NAAR INFO@ROTARYNEDERLAND.NL

www.intermakelaars.com

Rotary

52 22 79

(+(.1+,--_mkk]f`gn]f8aeeap&fd ooo&aeeap&fd

K[`]ddaf_]j`mak :jg]\]jhd]af*1 +/(+;;R]akl

Insignes Vanen Kado artikelen

=[`lk[`]a\af_njYY_lge_g]\]Z]_]d]a\af_ :ab]]f][`lk[`]a\af_cgeln]]dcabc]f&9dae]flYla]eg]l ogj\]fZ]j]c]f\$]j\a]flfY_]\Y[`ll]ogj\]fgn]j]]f gm\]jk[`YhkhdYfnggj\]caf\]j]f$`]ln]jeg_]feg]l ogj\]fn]j\]]d\e]lkgekaf_jabh]f\]_]ngd_]fnggj]]f gf\]jf]eaf_&<alYdd]kaf]]fZabrgf\]jco]lkZYj]h]jag\] nggjZ]a\]hYjlab]f&?g]\]$h]jkggfdabc]]fhjg^]kkagf]d] ZabklYf\ak\YYjZab[jm[aYYd& Ej&?]]jlbYf?mkk]f`gn]fnYfaeeap Y\ng[Yl]fak]]fr]]j]jnYj]fY\ng[YYl]f e]\aYlgjgh`]l_]Za]\nYf`]l^Yeada]j][`l& @abakda\nYf\]N]j]fa_af_nYf>Yeada]j][`l 9\ng[Yl]f]fK[`]a\af_kZ]ea\\]dYYjk n>9K! ]fYdk_][]jlaÇ[]]j\e]\aYlgjda\nYf`]l F]\]jdYf\kE]\aYlagfAfklalmml FEa!&

Licentiehouder Rotary International Nr. 96-4A0091

@]lcYflggj`Yfl]]jlj]\]dabc]]fgh\]rYYcY^_]kl]e\] lYja]n]f&Nggj]]fnjabZdabn]f\c]ffakeYcaf_k_]khj]ccmflm Ydlab\ghcgjl]l]jeabfZab`]el]j][`l&@]lcYflggjak_]d]_]f af`]lK[`]ddaf_]j`makl]R]akl fYZabKdglR]akl!&

Postbus 77 8700 AB Bolsward T 0514 52 31 28 F 0514 52 22 79 E info@vignettechniek.nl I www.vignettechniek.nl

K[`]ddaf_]j`mak :jg]\]jhd]af*1 +/(+;;R]akl

(+(.1+,--_mkk]f`gn]f8aeeap&fd ooo&aeeap&fd

9 luxe bouwkavels


internationaal Rotarian bezoekt club in Dresden

Dresden in 1748 van kunstschilder Canaletto

Op zoek naar mysterie

Freelance balletpedagoog en criticus Conrad van de Weetering (RC Amsterdam-Noord) bezocht Rotaryclub Canaletto in Dresden. In Rotary magazine beschrijft hij deze bijzondere ervaring.

D

e Rotaryclub die ik in Dresden bezocht heet Canaletto. Een mooie naam die aan Venetië doet denken. Toen ik aan één van de leden vroeg waar die naam vandaan kwam, kreeg ik als antwoord: ‘Ga naar de Alte Gemälde Galerie.’ Bij het bellen voor een afspraak bleek dat de club die dag niet samenkwam op zijn vaste adres, maar in de nieuwste en grootste bibliotheek van Duitsland bij de universiteit aan de rand van de stad. We kregen een rondleiding en zagen schitterende oude boeken, zoals een Lutherbijbel en een Mexicaanse kalender. In bijna alle leeszalen staan computers en de meeste boeken zijn gedigitaliseerd, zodat je ze gewoon thuis kunt oproepen. Maar natuurlijk bewaart men de oorspronkelijke boeken ook heel zorgvuldig. Het gebouw is voor zijn energie zelfvoorzienend, met warmte diep uit de aarde, opgepompt met stroom van zonnepanelen. Het moest gebouwd worden omdat de oude bibliotheek in puin lag na de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig lag een

groot aantal boeken toen in kluizen en bleven ze gespaard. In de tram terug naar de stad wees iemand me op een hypermoderne autofabriek, geheel van glas zodat iedereen van buitenaf het productieproces kon volgen.

Frauenkirche De gebouwen in het centrum, zoals de Frauenkirche, de Dom, het slotpark de Zwinger, de Semperopera en de brug over de Elbe, werden niet vervangen maar gerestaureerd. Het silhouet van de stad werd daardoor hersteld. Ik bezocht de meeste gebouwen en was diep onder de indruk van het restauratiewerk, als een legpuzzel met oude stenen. Maar in de Frauenkirche en de Dom, met al hun pracht, miste ik iedere sfeer. Temeer ook omdat ze nauwelijks voor kerkdiensten gebruikt worden maar als drukbezochte musea, waar de bezoekers aan de ene kant binnenliepen, rondkeken en aan de andere kant weer uitliepen. Bij mijn bezoek aan de stad was ik aangenaam verrast door de vriendelijkheid

van de mensen, niet alleen in de Rotaryclub, maar ook in winkels, restaurants en op straat. Dit met één uitzondering: mijn vrouwelijke gids bij de stadswandeling gaf me enorm veel informatie maar alles met onderliggende wrok. Na ‘die Wende’ werd ze ontslagen bij de Stasi (de voormalige inlichtingendienst van Oost-Duitsland) en nu moest ze van armoede rondleidingen geven. Ik was geboeid door de Romaanse bogenbrug over de Elbe, met op de achtergrond het prachtige silhouet van de oude stad. Op een schilderij van Canaletto in de Alte Gemälde Galerie vond ik juist die brug met silhouet uit 1748 en nog vijf andere grote stadsgezichten van het oude Dresden van dezelfde schilder. De naam van de club is een eerbewijs aan deze beelden. Bij de reconstructie zag ik knapgestapelde stenen, maar bij de doeken van Canaletto moest ik wenen. Toen zag ik pas, hoe mooi het wás.

RotarY magazine 23


RotaRY SteLLinG

Margreet de Vries (36) RC Den haag - Des Indes algemeen directeur Stichting Lezen & Schrijven

eens

DE STELLING:

‘Ik vind dat er geen gerichte doelgroepcampagne moet komen. Als je als club met moeite nieuwe leden kunt vinden, probeer dan vooral buiten je eigen netwerken te kijken, dan kom je ook vanzelf geschikte jongeren tegen. En kijk welke regels je soepeler kunt toepassen, die passen bij deze tijd. Eén daarvan is de attendance plicht. Dat moet soepeler kunnen ook zonder de doelstelling van Rotary los te laten. De samenleving verandert, mensen zijn vaak lid van meerdere netwerken. We moeten onze tijd over veel meer groepen en taken verdelen. Dat geldt niet alleen voor jongeren. Het kan dus zijn dat het je niet lukt elke week aanwezig te zijn. Dat moet kunnen. Verder, het moet ook weer geen jongerenclub worden. Juist de intergenerationele uitwisseling van inzichten en meningen is heel waardevol.’

WE MOETEN ROTARY VOOR JONGE LEDEN AANTREKKELIJKER MAKEN

Wij zijn een club grijze heren die, al sigaren puffend, debatteert over sociale misstanden. Althans, dat is ons imago. tijd om dat eens op te poetsen? Of moeten we onze identiteit niet willen veranderen voor jongere leden? 24 RotaRY magazine


paul van der Zon (47) RC Emmen directeur Girasole

eens ‘Een intrigerende stelling. Diversiteit in de club is goed, dus ik vind dat we het voor jongeren aantrekkelijker moeten maken. Maar het is lastig om daar handen en voeten aan te geven. De meerwaarde van een Rotary-lidmaatschap blijkt vaak pas als je lid bént. Toen ik zes jaar geleden lid werd, was ik relatief jong. De levenservaring van ouderen heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Het jongste lid van mijn afdeling is 34 jaar. Haar bijdrage aan de club is belangrijker dan tachtig procent attendance. We beseffen dat je als dertiger een ontzettend druk leven hebt. Wellicht is het een idee een keer een open dag te organiseren. Daar kunnen we jongeren wijzen op de voordelen van een lidmaatschap: een vertrouwensband, zingeving en iets teruggeven aan de maatschappij.’

RotaRY magazine 25


Angel Sellier (33) RC Wassenaar-ter horst apotheker

Oneens ‘Ik vind niet dat Rotary Clubs het per definitie aantrekkelijker moeten maken. Er zijn veel verschillen tussen Rotary Clubs onderling. Zelf werd ik vijf jaar geleden lid. Ik ben warm ontvangen en heb me altijd welkom gevoeld. Rotary Clubs kúnnen wel iets doen om jonge leden te trekken. Jongeren actief benaderen bijvoorbeeld, zoals ook bij mij is gebeurd. Veel twintigers en dertigers denken er niet zo snel aan om lid te worden van een Rotary Club. Ook kunnen we meer kijken naar de specifieke kwaliteiten van jonge leden bij het samenstellen van commissies. Elk lid, jong of oud, kan met enthousiasme zijn of haar specifieke bijdrage leveren aan de club. Belangrijk is om vooral open te blijven staan voor nieuwe ideeën van jonge leden. Rotary moet leuk zijn voor alle leden.’

26 RotaRY magazine


jaap pool (68) RC lunteren gepensioneerd tandarts

eens ‘Je zou kunnen zeggen dat wij bij onze club, Ede-Hoekelum, al een leeftijdsbewust beleid hanteren. Als wij iemand vragen Rotarian te worden, dan gaat de voorkeur uit naar iemand van tussen de dertig en veertig, en bij hoge uitzondering iemand van boven de 45. Vergrijzing van de club is voor ons een voortdurende zorg. Daarom zijn we in de loop der jaren steeds meer een avondclub geworden: in de middag een meeting houden lukt niet met jonge leden die vol in hun carrière zitten. En stel dat wij een vrouw met een drukke baan en drie kinderen vragen om lid te worden, dan verwachten we echt niet van haar dat ze áltijd aanwezig kan zijn. Daarin gaan we met onze tijd mee. En ook als iemand in het voortraject van een nieuw lidmaatschap aangeeft niet altijd bij bijeenkomsten te kunnen zijn, is dat niet langer reden die procedure te stoppen.’

RotaRY magazine 27


In Nederland zijn 200.000 ouderen extreem eenzaam; zij krijgen slechts één keer per maand bezoek. Het Nationaal Ouderenfonds helpt hen met de BoodschappenPlusBus.

Hoe gaat oma eigenlijk n aar de winkel? Het Ouderenfonds vindt dat iedere eenzame oudere mee moet kunnen met de BoodschappenPlusBus. Dit kunnen we niet alleen realiseren. Het starten van een bus kost € 30.000.

Samen boodschappen doen of een uitstapje maken én nieuwe contacten leggen. Er rijden nu zo’n 50 bussen in Nederland waarmee het Ouderenfonds enkele tienduizenden ouderen uit hun isolement haalt.

Wij vragen u ons te helpen dit bedrag bij elkaar te brengen. Helpt u mee? En misschien wilt u zelf eens mee met een uitje? Zo ziet u hoeveel de BoodschappenPlusBus betekent voor ouderen.

Neem contact op met het Nationaal Ouderenfonds via 030 - 656 7774 of info@ouderenfonds.nl

www.ouderenfonds.nl Vergeet-ze-niet!

Samen kom je verder!

Wilde Ganzen is de expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden. Wij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werven we fondsen en leveren

Beste Rotarians,

we kennis en begeleiding. Samen met betrokken

Ontwikkelingssamenwerking:dat is waar Wilde Ganzen voor staat!

Nederlanders doen wij dit al meer dan 50 jaar. Zo zijn

Dat doen we samen met betrokken Nederlanders, samen met u.

er inmiddels ruim 10.000 projecten succesvol afgerond.

Steunt uw Rotary Club ook een project in een ontwikkelingsland? Wilde Ganzen kan uw project financieel én inhoudelijk ondersteunen. Zie www.wildeganzen.nl/pi

Steun ons en kijk op www.wildeganzen.nl Rekening 40.000


oudste rotarian Hij werd in februari 100 en is al 65 jaar lid van de Rotary. ‘Om je rot te lachen’, zegt Noor van Andel daar zelf over. Een gesprek over toen, nu en straks met misschien wel de oudste Rotarian ter wereld.

De oudste Rotarian van Nederland Noor van Andel:

‘Ik mag niet stoppen’ cv wie

Noor van Andel, geboren in Leiden, gestudeerd in Delft (scheikunde). beroepen

Chemisch ingenieur bij Shell Mede-directeur van een textielfabriek Management-adviseur bij het bureau Berenschot.

N

oor van Andel woont zelfstandig in een groot vrijstaand huis in de bossen tussen Enschede en Boekelo. Hij rijdt nog auto en loopt dagelijks zijn lange oprijlaan af om NRC Handelsblad uit de groene brievenbus te pakken. ‘Mijn conditie is prima, ik loop zonder stok.’ Net na de Tweede Wereldoorlog streek hij neer in Twente. Een bekende had hem benaderd mededirecteur te worden van een textielfabriek in Boekelo. Diezelfde kennis was ook commissaris bij RC Enschede. ‘De Rotary werd in 1946 opnieuw opgericht’, vertelt Van Andel. ‘De Duitsers hadden de club verboden omdat ze niet wilden dat burgers zich op welke manier dan ook organiseerden. Toen Rotary Enschede weer van start was gegaan, zochten ze jonge leden. Vandaar dat ik werd benaderd.’ Rotary had in de textielstad indertijd dertig à veertig leden, waar dat er nu ruim 200 zijn, verdeeld

over vier afdelingen. Van Andel noemt nog een ander opvallend verschil tussen toen en nu: ‘Vroeger nam je je eigen boterhammen mee. Bij de club kregen we wel een glaasje melk en een kop koffie.’ Dat de eeuwling nog altijd Rotarian is, is voor een groot deel te danken aan zijn clubgenoten. ‘Ik heb al meermalen aangegeven te willen stoppen, maar zij weerhouden mij daarvan. Waarom ze me er zo graag bij hebben? Geen idee. Blijkbaar wordt mijn aanwezigheid op prijs gesteld.’ Hij probeert de bijeenkomsten van zijn afdeling wekelijks te bezoeken, maar merkt dat zijn gehoor hem parten speelt. Gelukkig nam een vrouwelijke clubgenoot onlangs een mooi initiatief. ‘Eén keer in de maand komen twee Rotarians bij mij op bezoek’, zegt Van Andel. ‘Dan hebben we een gezellig, ongedwongen gesprek, zoals Rotary-gesprekken nu eenmaal gaan.’

RotarY magazine 29


annonces Uw annonce in Rotary magazine? Dat kan al vanaf €30,50! Stuur uw verzoek naar info@rotarynederland.nl Boerderij te huur Laren (Gld). Vrij gelegen, grote tuin. Wandelen en fietsen. Tennis/zwembad op loopafstand. Golf/10km. € 850 p/w, info http://home.kpn.nl/morze001 of bel 06-21540113 La dolce vita in eigen tuin! Italiaanse houtovens, exclusieve terrasoverkappingen en meer moois voor aangenaam leven. Laat u verrassen:

www.buon-gusto.nl

met spectaculair uitzicht op Duomo, Pal.Vecchio en S. Croce. Stuur mail voor info naar

pandol-fini@virgilio.it Zin om met vrienden of familie te koken in een Frans château? Château de Neuvillette (drie uur van Breda) organiseert kookweekends, kijk op

www.chateauenfrance.nl Te huur aan de Cote d’Azur luxe villa 8 pers, volop zeezicht privé-zwembad, 045-5325097 of

Verdient iemand een lintje? Rtn verzorgt haalbaarheidsonderzoek en voorstellen voor Koninklijke onderschei-

www.villaprincehof.nl

dingen. Mr. J.P. Kruimel: 0715652463, jpkruimel@xs4all.nl. Te huur: uniek middeleeuws appartement centrum FLORENCE, 5 slaapkamers, 2 compl. badk., keuken, zitkamer en eetkamer. 2 grote terrassen

villa met groot zwembad en tuin te midden van cultuur, natuur, wijngaarden en stranden. 45 min. rijden van Florence en van Pisa (vliegveld).

BED AND BREAKFAST IN TOSCANE. Welkom bij Past Rotarian in Lucca (It). Rustig gelegen

Tel. 00-39-3484931717 Italië-liefhebbers. Prach-

TE HUUR in florida

Onze prachtige rustiek gelegen villa aan bosrand en kreek, met verw. overdekt privézwembad in Port Charlotte. Vlakbij strand, winkelcentra, golfbanen en alle bezienswaardigheden. Mooi ingericht en een luxe keuken, vaatwasser en wasmachine, droger etc. Grote living, 3 slk, 2 badk. Alles airco Grote tuin met steiger. Prijs € 685,-p/w; Bij 3 weken slechts € 580,- p/w. Bij langer verblijf extra korting. Tel/fax: 0416-335051, e-mail: tiwesimport@zonnet.nl , info + video:

huurhuisflorida.com

tig gelegen huis van Rotarian, met eigen zwembad. Helemaal vrij, met het mooiste terras van Le Marche. Slechts 25 km van Adriatische kust. Rust, cultuur en zon. Bel 035-65 65 625, of kijk op www.boccadilupo.nl, Mw. T. Vermeer. Tsjechië: Vakantiehuis €450/wk 4pers. Stare SplavyMachovo-meer. Praag 70km, Dresden 80km 06-53254459 oostindie@euronet.nl

www.oostindiearchitecten.nl Te huur 4pers. Zelfst. gedeelte van privé chateau in Loirekastelengebied met veranda + zonnige tuin, panorama, garage, hond welkom.

gossim@hotmail.com Te huur Toscaans (It) landhuis te huur voor 2 tot 10 personen aan meer van Trasimeno tussen Siena en Perugia. Prachtig uitzicht over meer en dal vanaf beboste heuvel, eigen zwembad en 4 golfbanen in de omgeving. Prijs 4 personen € 670 totaal per week. www.casanavicella.com of 06-53645188. Te Koop in Tsjechië, Lipno nad Vltavou. Gemeubileerd app. nr. 217 op park Marina Lipno. Hal, woonkamer, keuken, 2 sl.kamers, badkamer met bad, aparte wc, overloop, balkon, afsluitbare eigenarenruimte, cv ruimte en berging. Nu nog verhuurd via Landal. Eigen gebruik uiteraard mogelijk. Incl. aanlegsteiger in haven. Prijs €85.000,-. Info H.G. Hogeboom, 06-21511945 of henk.hogeboom@planet.nl. Te koop uniek 17e –eeuws rijksmonument (gerestaureerd en gemoderniseerd woonhuis) met kleine galerie en zonnige tuin in de oude dorpskern van Bad Nieuweschans. 0597-521550 of maakjedroomwaar@xs4all.nl KANTAA advice and mental support. Gesprekstherapie in Zweden door Rotarian Conny Groot, www.kantaa.se Malaga Spanje: appartement te huur. 1e verdieping met lift, 2 slaap- en een badkamer. Uitzicht op zee en golfbaan.

www.tee6.nl

30 RotarY magazine

Te huur Zuid-Afrika bij Hermanus te huur zeer luxe villa groot zwembad 3x slkamer+badk. direct aan zee golfbaan/wine estate. Per 2 wk € 3000, dec 4000.

henk@dennert.nl. Frankrijk te huur: Rust/ ruimte voorzien van alle gemakken. 1 uur ten zuiden van Calais. Enige gast op 9 Ha. Golfen, wadlopen, strandzeilen en veel meer. 06-55303455 of

www.lagrandepature.eu Kamer gezocht per z.s.m in Amsterdam voor 1e jaar student: wedstrijdroeier, zoon van advocaat in Den Haag. 06-29597986 Te huur dichtbij Uzes (Fr) vakantievilla met sfeervol terras, zwembad en tuin, 3 slpk, 3 badk, golf, rust en cultuur. 06-53846174 of www.maisonesprit.nl Te koop recreatiewoning, 35m2, vloeropp. 115m2 eigen grond in prachtige Eifel. 1 ½ rijden van Z.Limburg. Prijs € 21.000 verhuur mogelijk. 045-5325097 of 06-53841905 of jsorensen@xs4all.nl. Prachtig vakantiehuis in Schotland. Volledig ingericht, liggend aan het water in een schitterende omgeving. 6/8 pers. € 395 tot € 495 per week. Meer informatie op www.heathercaot-

tage.co.uk / 0348-5533949 Te koop gevraagd studentenhuis in Utrecht-Centrum. In principe pas voor deze zomer, maar eventueel eerder. Geschikt voor 4-5 studenten. Andre Pols tel: 06-513 685 97 Te koop gevraagd Studentenhuis in Amsterdam-centrum. In principe pas voor deze zomer, maar eventueel eerder. Geschikt voor 4-5 studenten. Andre Pols tel: 06-513 685 97 Te huur Villa Oost Algarve Max. Privacy zeezicht, bij dorp, 5 slaap en badkamers, 10 pers. Privé zwembad, Airco, Internet. 06-53250612 of

www.casaladeira.nl Te huur van Rotarian recentelijk gerestaureerd graanhuisje (op terrein eigenaars) in de Chianti/Toscane, te midden van olijfbomen, tussen Florence en Siena. Voor 2-4 pers. Zwem-


TURKIJE/BODRUM/YALIKAVAK

Te huur. Prachtig gelegen recent gebouwd vrijstaande villa op klein complex met zwembad en kinderbadje. Villa heeft 3slpk., 2 badk.,airco, NL-tv, NL beheer en ligt op loopafstand van dorp en strandjes. Terrassen hebben zicht op zee, dorp en op zonsondergang. Het klimaat is aangenaam door zeebries. Het pittoreske vissersdorp Yalikavak heeft een prachtige omgeving en ligt dichtbij Bodrum. Meer info en foto’s op: www.vrijaanzee.nl of bel naar familie Möller: 06-40894133

bad. Draadloos Internet. Maaltijden en kookles op aanvraag. Juli-aug € 850 p.w., verder € 700 p.w. voor inl. 0039-3332605855 (ned/it). Te huur vlakbij de Bodensee luxe vak. appartement, Max. 3 pers. 2 slk, 2 badk, keuken, woon en zitruimte. Voor info. www.

appartementhohenstein.nl Aangeboden zeer ervaren en betrokken bestuurder en personal coach (Rotarian) is beschikbaar voor doeltreffende en discrete begeleiding en advisering van bestuurders en leidinggevenden. Voor oriëntatie en informatie: 06-53352213 Coverband Eleven20one is een spetterende allround band met ervaren muzikanten. Met een repertoire van oude en nieuwe hits en met maar één doel: feest! Voor mee info: www.eleven20one.nl of tel: 0651278078. Te huur een gezellig vakantiehuis op toplocatie in het Friese merengebied. Het huis ligt schitterend aan de Oudegaaster Brekken in Oudega-W. Vrij gebruik van tennisbaan. Max 8

pers: (1 slpkm met 2 bedden, 1 slpkm met 4 bedden, vide met 2 bedden). Huur € 600 - € 700 p.w. 06-22437637 of 06-12521417. Lady Marmalade high tea op locatie. Op elk gewenste plek genieten van diverse theesoorten met zoete & hartige lekkernijen. Info: www.ladymarmalade.nl of 06-4253710 / 06-22407254. Bourgogne B&B van Rotarian, landgoed met eng. parktuin in schitterende landschap. Adembenemend uitzicht op Morvan. Hartelijke sfeer:

Te huur mooi vakantiehuis in oude dorp Grimaud (omg. St Tropez), max 6+2 pers. 4 slk, 3badk, kl. tuin met zwembad. Prachtig uitzicht op zee. Ìnfo: 0786150060 of a.j.joustra@planet.nl. In rustig deel van West-Dordogne aan doodlopende weg gezellig boerenhuis voor 2 tot 6 pers. Zwembad, tuin, uitzicht. www.lafaurie.nl of 06 51 37 5995. Te huur luxe vrijst. vak.huis prachtig uitzicht, 3 slk, 1 badk, vlakbij meren en golfbaan € 780 p.w., tel. 0180-319813 (Karinthië, Oostenrijk). MERIBEL (Fr.), Les Trois Vallées, 1500-3200m, 600 km piste, TE HUUR zeer comfortabel app. (70 m2) direct aan piste (ski-in, ski-out) ruime living, 3 slaapk, 8 bedden, WC, 2 badk, balcon ZW, wijds uitzicht op olymp piste, toplocatie, inl. mob. tel:

in Lucca (It). Rustig gelegen villa met groot zwembad en tuin te midden van cultuur, natuur, wijngaarden en stranden. 45 min. rijden van Florance en van Pisa (vliegveld). Info: 0039 3484931717 Aan de rand van het Nationale Park in Zuid-Frankrijk ligt het prachtige Chateau D’Aiguefonde (16e-18e eeuw) met originele LeNotre tuin en cascades en fonteinen. 8 luxe kamers zijn antiek ingericht. Restaurant, 2 buitenterrassen: uniek uitzicht s’ avonds op het verlichte park. Zwembad (17 m.). 18 holes golfcourse ‘La Barouge’ in de buurt. Musea zijn dichtbij en de Catharen ruines in de Pyreneeen zijn een dagtocht waard. In de zomer: iedere week concerten. 4 nachten demipension voor 2 personen € 900,-. 6 nachten demi-pension voor 2

06-22881918

personen €1175,-. www.chateauaiguefonde.nl of 00 33 563 98 13

Te huur gastenverblijf voor 2 à 3 personen bij het grootste meer van Zweden: Vänern. Gezellige Rotaryclub op loopafstand. Info: www.kantaa.se/

guesthousefrans Bed and Breakfast in Toscane. Welkom bij past Rotarian

70 of aiguefonde@hotmail.com. Ardennen houffalize te huur 6 pers. Comf. vakantiewoning aan wandel/mountainbikeroutes. www.bonnevue.nl of 030-6881967 of bonnevue14@ gmail.com.

Tropea-Calabri-Italie

www.villa-des-pres.com. Rotarians of Amateur Radio (ROAR) one of the oldest fellowships of RI est. 1966 w. 344 members ww. Contact Malcolm Campbell/PA3AHC malcolm@ campbellconsulting.nl or +31 653504772. (we also have own project: ‘Radio Free Somalia’). Dutch hams unite! Te huur Cote d’Azur luxe appartement, omgeving St. Tropez, 4-6 pers, 2 slk, terras/ tuin, garage, zwembad, info: 0522-482037 of 06-53305554 of

Te huur. Luxe appartement met adembenemend uitzicht, 4-6 pers, nabij strand, jachthaven en het middeleeuwse pittoreske Tropea. Prachtige uitvalbasis voor tochten naar Sicilie en de Aeolische eilanden, gelegen op een kleinschalig resort met zwembad. Huurprijs vanaf € 650 p.w. info: www.appartement-italie.nl, tel 0227581759

www.soleildor.nl

RotarY magazine 31


Rotary Magazine  

Ledenmagazine Rotary

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you