Page 1

RÓTARÝKLÚBBUR HAFNARFJARÐAR 2007-2008

www.rotary.is/hafnarfj


RÓTARÝKLÚBBUR HAFNARFJARÐAR Stofndagur 9. október 1946 Stofnbréf nr. 6424 Umdæmi 1360 • klúbbnr. 9803 www.rotary.is/hafnarfj • hafnarfjordur@rotary.is Fundarstaður: Gafl-Inn, efri hæð Dalshrauni 13 • www.gaflinn.is sími 555 4477 Fundartími: Fimmtudagur kl. 12.15 - 13.30 Fjórpróf rótarýmanna: Er það satt og rétt? Er það drengilegt? Eykur það velvild og vinarhug? Er það öllum til góðs? Félagsgjöld greiðast á reikning 1101-26-000187, kt. 571175-1429 Fyrri hluti fyrir 20. júlí – Seinni hluti fyrir 20. jan. www.rotary.is/hafnarfj – 3


Rótarýumdæmi 1360 Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík Sími 568 2233, fax 568 2242, www.rotary.is — rotary@rotary.is Skrifstofan er opin virka daga kl. 10-12 Skrifstofustjóri: Margrét Sigurjónsdóttir.

Umdæmisstjóri 2007-2008: Pétur Bjarnason, Rótarýklúbbi Akureyrar umdstjori@rotary.is - sími 894 0333

Verðandi umdæmisstjóri 2008-2009: Ellen Ingvadóttir, Rótarýklúbbi Rvk-Miðborg ellening@simnet.is - sími 897 2717

Forseti Rotary International 2007-2008: Wilfrid J. Wilkinson Einkunarorð hans eru: „Rotary shares“ – Rótarý leggur lið.

www.rotary.org 4 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Stjórn: 2007-2008 Forseti: Verðandi forseti: Ritari: Gjaldkeri: Stallari: Fv. forseti:

Gunnhildur Sigurðardóttir Haraldur Þór Ólafsson Hallgrímur Iónasson Gylfi Sigurðsson Kári Valvesson Guðni Gíslasson

Vararitari: Varagjaldkeri: Varastallari:

Hjördís Guðbjörnsdóttir Jón Auðunn Jónsson Víðir Stefánsson

Endurskoðendur: Ólafur Haukur Magnússon Jónas Reynisson Til vara: Helgi Ásgeir Harðarson Söngstjórar:

Guðmundur Rúnar Ólafsson Almar Grímsson Sigríður Kristín Helgadóttir Sigurður Björgvinsson

Minjavarsla:

Hjalti Jóhannsson Albert Kristinsson

Umsjón með fundarsókn:

Jóhannes Einarsson

Ritstjóri vefsíðu: Guðni Gíslason

www.rotary.is/hafnarfj – 5


Nefndir klúbbsins 2006-2007 Starfsþjónustunefnd: Starfsþjónustunefnd skal sjá um, að klúbbfélagar veiti fræðslu um starfsgrein sína til þess að félagarnir fái skilið viðfangsefni og starfsaðstöðu hvers annars, svo og þjónustuhlutverk það, sem hver um sig gegnir í þjóðfélaginu á hverjum tima. - Sigfús Jónsson, formaður, Trausti Sveinbjörnsson, varaformaður, Auðunn Karlsson, Bjarni Jónsson og Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir .

Þjóðmálanefnd: Þjóðmálanefnd sér um að helstu mál bæjarfélagsins og þjóðfélagsins verði jafnan kynnt félögunum á fundum og leiðbeina eftir föngum um það á hvern hátt félagar geta best lagt málum þessum lið. - Haraldur Reynir Jónsson, formaður, Gunnar Hjaltalín, varaformaður, Haraldur Stefánsson, Helgi Ásgeir Harðarson og Almar Grímsson .

Alþjóðanefnd: Alþjóðanefnd sér um fræðslu um viðhorf Rótarý til alþjóðamála og á hvern hátt Rótarýfélagsskapurinn og félagar geta best stuðlað að og eflt velvild og gagnkvæman skilning þjóða á milli.

6 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Nefndin veitir erlendum Rótarýfélögum fyrirgreiðslu og formaður hennar skal, ásamt stallara, taka á móti erlendum gestum. Guðmundur Friðrik Sigurðsson, formaður, Hallfríður Helgadóttir, varaformaður, Gunnar H. Sæmundsson, Sigþór Jóhannesson og Skúli Valtýsson.

Starfsgreinanefnd: Starfsgreinanefnd gerir skrá um þær starfsgreinar í bæjarfélaginu sem talið er rétt, að geti átt fulltrúa í klúbbnum, svo og hverjar eigi þar fulltrúa þegar. Við gerð skrárinnar eða endurskoðun skal í meginatriðum farið eftir reglum og leiðbeiningum, skv. „Outline of Classification“, er R.I. gefur út. Ef mikilsverðar starfsgreinar eiga ekki fulltrúa í klúbbnum skal nefndin benda stjórn og félögum á mikilvægi þess, að fulltrúar fáist í þær. Nefndin endurskoðar árlega starfsgreinaskrána og leitast við í samráði við stjórn klúbbsins að hafa fulltrúa fyrir flestar greinar þjónustu, atvinnu- og viðskipta í bænum. - ÞórdísBjarnadóttir, formaður, Eyjólfur Sæmundsson, varaformaður, Jónas Reynisson, Skúli Þórsson og Albert Kristinsson.

www.rotary.is/hafnarfj – 7


Félaganefnd: Félaganefnd athugar allar tillögur um nýja félaga í klúbbinn. Hún kynnir sér gaumgæfilega, hvort þeir njóti álits og trausts í störfum sinum og ennfremur, hvort þeir séu félagslyndir. Nefndin lætur stjórn klúbbsins í té álit sitt á þeim mönnum. Sá einn getur orðið félagi í klúbbnum, sem ekki fær meira en eitt mótatkvæði í nefndinni. - Kristján Stefánsson, formaður, Hjalti Jóhannsson, varaformaður, Helgi Þórisson, Bjarni Þórðarson og Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir.

Aðrar nefndir: Ferðanefnd: Nefndin gerir tillögur um og undirbýr styttri og lengri ferðir klúbbsins þ.á.m. gönguferðir í bænum eða í nágr. - Einar Eyjólfsson, formaður, Hjalti Jóhannsson, varaformaður, Guðmundur RúnarÓlafsson, Sigurþór Aðalsteinsson og Hjördís Guðbjörnsdóttir.

Klúbbþjónustunefnd: Hlutverk nefndarinnar er að efla starfsemi klúbbsins inn á við og út á við, að virkja félaga til átaka og að hlúa að og leggja lið hressilegum 8 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


og heilbrigðum félagsanda. Enn fremur að vinna með stjórn að samskiptum við aðra klúbba og að efla samvinnu við Inner Wheel klúbb Hafnarfjarðar. - Guðbjartur Einarsson, formaður, Víðir Stefánsson, varaformaður, Almar Grímsson, Sigurður Þorleifsson og Þórður Helgason.

Landgræðslunefnd: Nefndin vinnur að því að efla framlag klúbbsins og einstakra félaga til skógræktar og landgræðslu. - Sigurður Haraldsson, formaður, Guðni Gíslason, varaformaður, Jón Vignir Karlsson, Guðmundur Steinar Jónsson, Trausti Ó Lárusson og Þráinn Hauksson.

Rótarýfræðslunefnd: Nefndin starfar með stjórn að fræðslu um málefni Rótarýumdæmisins og kynningu á skipulagi, starfsemi og stefnumiðum Rótarý. - Sigurður Hallgrímsson, formaður, Steingrímur Guðjónsson, varaformðaur, Björn Pétursson, Gunnar Gunnarsson og Bjarni Þórðarson.

www.rotary.is/hafnarfj – 9


Skemmtinefnd: Nefndin annast undirbúning árshátíðar, jólafundar, afkvæmafundar og þorrablóts. Einnig annast nefndin undirbúning sérstakra hátíðafunda svo sem við heimsóknir annarra klúbba. - María Kristín Gylfadóttir, formaður, Haraldur Stefánsson, varaformaður, , Jón Auðunn Jónsson,Þráinn Hauksson og Bessi Þorsteinsson.

Sögunefnd: Nefndinni er ætlað að taka saman síðustu 10 ár í sögu Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar. - Björn Pétursson, formaður, Albert Kristinsson, varaformaður,Bjarni Jónsson og Sigurþór Aðalsteinsson.

URR-nefndin: URR - Unglinganámskeið Rótarý í ræðulist. Nefndinni er ætlað að standa fyrir átaki í grunnskólumbæjarins til að kenna 10. bekkingum að tjá sig opinberlega og þannig að undirbúa þau betur fyrir lífið með því að þjálfa þau. - Reynir Guðnason, formaður, Sigríður Kristín Helgadóttir,J.Pálmi Hinriksson, Ólafur Haukur Magnússon og Kjartan Jóhannsson.

10 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Verðlaunanefnd nemenda: Nefndin undirbýr og annast afhendingu viðurkenninga til skólafólks úr menntastofnunum bæjarins fyrir framúrskarandi námsárangur og sér um að kynna afhendinguna fjölmiðlum. Hjördís Guðbjörnsdóttir, formaður, Reynir Guðnason, Jóhannes Einarsson .

Æskulýðsnefnd: Æskulýðsnefnd er stjórninni til ráðgjafar um málefni æskufólks í Hafnarfirði og sjá um skipulag á skiptinemastarfi og öðrum heimsóknum æskufólks. Nefndinni er einnig ætlað að kanna á hvern hátt hægt er að kynna starf rótarýhreyfingarinnar fyrir æskufólki og kanna hvort grundvöllur sé fyrir að klúbburinn viðurkenni leiðtogastörf æskufólks. - Ólafur Haukur Magnússon, formaður, Guðmundur Rúnar Ólafsson, varaformarður, Ingvar Geirsson, Sigríður Kristín Helgadóttir og Þráinn Hauksson.

www.rotary.is/hafnarfj – 11


Öldrunarnefnd: Nefndin hefur umsjón með stuðningi klúbbsins að málefnum aldraðra í bænum. Nefndin annast dagskrá heimsókna klúbbfélaga á tómstunda, dvalar- og/eða hjúkrunarheimilum aldraðra. - Sigurður Björgvinsson , formaður,Sigurður Hallgrímsson , varaformaður, Jónína Sigþrúður Sigurðardóttir, Sigurjón Pétursson og Þór Halldórsson.

Framkvæmdasjóður: Sjóðurinn hefur með höndum málefni Framkvæmdasjóðs sem starfar samkvæmt sérstökum samþykktum. Árleg fjáröflun er hefðbundin útgáfa og sala jólamerkja. Stjórn sjóðsins hefur samráð við stjórn klúbbsins um ráðstöfun fjármuna úr sjóðnum. Skúli Þórsson, formaður, Skúli G. Valtýsson, Jón Auðun Jónsson.

Umsjón með Rótarýgolfi. Jóhannes Pálmi Hinriksson, Sigurður Þorleifsson, Guðmundur Friðrik Sigurðsson.

12 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Fundir á starfsárinu 2006-2007 5. júlí 12. 19. 26.

Stjórnarskipti. Klúbbþjónustunefnd (haldinn í norska húsinu í Heiðmörk. kl. 17.30). Starfsþjónustunefnd (RBG) Þjóðmálanefnd (GRÓ)

2. ágúst 9. 16. 23. 30.

Rótarýfræðslunefnd (BJ) Félaganefnd (AG) Æskulýðsnefnd (GSJ) Fundur í skógarlundi - Landgræðslunefnd Starfsgreinanefnd (GE)

1. sept 6. 13. 20. 27.

Dagsferð - Ferðanefnd –( laugardagur) Öldrunarnefnd (HJ) Klúbbþing kl. 18 - Stjórn/Rótarýfræðslunefnd URR-nefndin (SÞ) Klúbbþjónustunefnd (BP)

4. okt. 6. okt. 11. 18. 25.

Alþjóðanefnd (AK) Árshátíð -Skemmtinefnd Æskulýðsnefnd (GGu) Framkvæmdasjóður (SB) Starfsþjónustunefnd (JAJ)

www.rotary.is/hafnarfj – 13


1. nóv. 8. 15. 22. 29.

Tilnefning til stjórnarkjörs (SA) Ferðanefnd (MKG) Stjórnarkjör (GFS) Rótarýfræðslunefnd (HÞ) Öldrunarnefnd (HG)

6. des 13. 20. 27.

Þjóðmálanefd (HSt) Alþjóðanefnd (H.Þ.Ó) Jólafundur (kvöld) - Skemmtinefnd Afkvæmafundur - Skemtinefnd

2007 3. jan. 10. 17. 24. 31.

Þjóðmálanefnd (IG) Starfsgreinanefnd (EE) Æskulýðsnefnd (ÞB) Þorrablót - Skemmtinefnd (SP) Rótaryfræðslunefnd (EÞS)

7. feb. 14. 21. 28.

Félaganefnd (ÞH) Starfsþjónustunefnd (SGV) Rótarýfræðslunefnd (BjÞ) Þjóðmálanefnd (KS)

6. mars 13. 20. 27.

Klúbbþjónustunefnd (KJ) Starfsþjónustunefnd (SE) Skírdagur. Enginn fundur Klúbbþjónustunefnd (SG)

14 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


3. apríl 10. 17. 24.

URR-nefndin (JE) Rótarýfræðslunefnd (SHall) Alþjóðanefnd(RG) Sumardagurinn fyrsti. Enginn fundur

1. maí 8. 15. 22. 24. 29. 30.-31.

Dagsferð – Ferðanefnd. Landgræðslunefnd (GG) Starfsgreinaerindi - Starfsþjónustunefnd (TS) Alþjóðanefnd (BeÞ) Skógræktarferð kl. 14 - Landgræðslunefnd Félaganefnd (HÁH) Umdæmisþing á Akureyri

Júní 5. júní 12. j19. 26.

Ferð á Snæfellsnes - Ferðanefnd Öldrunarnefnd (VS) Æskulýðsnefnd (HRJ) Verðlaunanefnd nemenda. (HH) Skýrsla starfsárs - Reikningsskil

3. júlí

Stjórnarskiptafundur - makar velkomnir

www.rotary.is/hafnarfj – 15


16 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Félagatal klúbbsins Albert J. Kristinsson PH, fyrrv. deildarstjóri. Stgr.: Dreifing raforku. F. 4. júní 1926. Rf. 14. maí 1964. Vallarbarði 3, 220 Hf., símar 555 0785, 8950785, akek@simnet.is, Elsa Kristinsdóttir. Almar Grímsson PH, lyfjafræðingur. Stgr.: Lyfsala. F. 16. apríl 1942. Rf. 30. maí 1985. Herjólfsgötu 38, 220 Hf., símar 555 2098, 664 5559, almar@hafnarfjordur.is, Anna Björk Guðbjörnsdóttir. Auðunn Karlsson, rafmagnstæknifræðingur. Stgr.: Rafmagnstæknifræði, F. 25. febrúar 1950, Rf. 8.desember 2005. Daggarvöllum 13, 221 Hf., símar 555 0723, 898 0723, 5813844, audunn@tth.is, Þorbjörg Símonardóttir. Bessi H. Þorsteinsson, ráðgjafi. Stgr.: Veitinga- og gistiheimilarekstur. F. 5. ágúst 1952. Rf. Borgarnesi 21. júní 1990, Hf. 7. nóvember 1991. Suðurhvammi 5, 220 Hf., símar 555 1201, 897 2599, bessih@simnet.is, Agnes Jóhannsdóttir. Bjarnar Ingimarsson PH, fyrrv. fjármálastjóri. Stgr.: Álframleiðsla. F. 9. apríl 1935. Rf. 24. júní 1976. Smyrlahrauni 44, 220 Hf., sími 555 1077, bjarnari@mmedia.is, Nanna Ottósdóttir. www.rotary.is/hafnarfj – 17


Bjarni Jónsson PH, listmálari. Stgr.: Myndlist. F. 15. september 1934. Rf. Hf. 22. júni 1962 til 11. okt.1973. Rf. 13. nóvember 1986. Ægissíðu 101, 107 Rvík., sími 551 2774. Bjarni Þórðarson PH, framkvæmdastjóri. Stgr.: Tryggingastærðfræði. F. 5. ágúst 1936. Rf. 27. apríl 1979. Miðvangi 7, 220 Hf., símar 555 1433, 896 1008, 533 1200, bjarnith@tv.is, Kristín Guðmundsdóttir. Björn B. Líndal PH, vélstjóri. Stgr.: Sportvöruframleiðsla. F. 31. desember 1929. Rf. 14. mars 1974. Fjarðargötu 17, 220 Hf., sími 555 0062, Sigríður Guðmundsdóttir. Björn Pétursson, bæjarminjavörður. Stgr.: Sagnfræði. F. 8. júlí 1970, Rf. 1. desember 2005, Blómvöllum 1, 221 Hf., símar 565 4824, 664 5781, 585 5780, bp@hafnarfjordur.is, Sigrún Hafsteinsdóttir. Daníel Sigurðsson, hönnuður. Stgr.: Skipasmíðar. F. 18. júlí 1952. Rf. 18. jan. 2001. Lækjarás 6, 210 Gb. símar 565 6553, 862 1807, dsig@simnet.is, Ethel Sigurvinsdóttir.

18 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Einar Eyjólfsson PH, fríkirkjuprestur. Stgr.: Prestsstörf. F. 26. nóvember 1958. Rf. 16. október 1986. Linnetsstig 2, 220 Hf., símar 565 1478, 565 3430, einar@frikirkja.is, Edda Möller. Einar S. M. Sveinsson PH, fyrrv. framkvæmdastjóri. Stgr.: Fiskútflutningur. F. 27. desember 1928. Rf. 3. júní 1971. Herjólfsgötu 40, 220 Hf., símar 555 2525, 853 3090, 893 3090, einarsm@isl.is, Ingveldur Óskarsdóttir. Eyjólfur Þór Sæmundsson, forstjóri. Stgr.: Vinnueftirlit. F. 28. september 1950. Rf. 6. júlí 1995. Fagrahvammi 7, 220 Hf., símar 555 0256, 892 7583, 550 4660, eyjolfurs@ver.is, Gerður S. Sigurðardóttir. Guðbjartur Einarsson PH, framkvæmdastjóri. Stgr.: Véla- og varahlutaverslun. F.10. september 1941. Rf. Hf. 12. janúar 1978 til 1. febrúar 1987, Bodö Öst apríl 1988 til 8. ágúst 1991, Hf. 19. september 1991. Fagrahvammi 2B, 220 Hf, símar 565 0935, 565 1236, veltak@veltak.is, Sissel Einarsson. Guðmundur Guðmundsson, framkvæmdastjóri, Stgr.: Verktaki. F. 23.12.1949, Rf. Hf. 28. júní 2007, Rkl. Sauðárkróks frá 1973. Kaplaskólsvegi 63, 107, Rvk., símar 453 5518, 892 4931, gg@magnuzen.is, Sigurlaug Magnúsdóttir.

www.rotary.is/hafnarfj – 19


Guðmundur Steinar Jónsson, framkvæmdastjóri, Stgr.: Eignaumsýsla. F. 27. mars 1956. Rf. 19. des. 2002. Eskiholti 4, 210 Gbæ, símar 565 8556, 860 8205, gj@sjoli.is, Gígja Jónatansdóttir. Guðmundur Rúnar Ólafsson PH, tannlæknir. Stgr.: Tannlækningar. F. 28. júlí 1956. Rf. 11. október 1986. Lækjarbergi 8, 221 Hf., símar 565 1607, 898 2620, 565 1411, grunaro@simnet.is, Linda Björk Magnúsdóttir. Guðmundur Friðrik Sigurðsson PH, endurskoðandi. Stgr.: Endurskoðun. F. 28. júní 1946. Rf. Húsavík 28. feb. 1978, Hf. 29. nóvember 1979. Skipalón 24, 220 Hf., símar 555 1382, 696 0202, fridrik@icelandrefund.com, Kristín Pálsdóttir. Guðni Gíslason PH, innanhúsarkitekt og ritstjóri. Stgr.: Innanhússarkitektúr. F. 16. október 1957. Rf. 18. janúar 1996. Klukkubergi 16, 221 Hf., símar 555 4513, 896 4613, 565 4513, gudni@rotary.is, Kristjana Þórdís Ásgeirsdóttir. Gunnar Gunnarsson, skólastjóri. Stgr.: Tónlist. F. 26. september 1952. Rf. 7. febrúar 2002. Miðholti 4, 220 Hf., símar 565 4504, 899 0111, 555 2704, gunngun@ismennt.is, Linda Laufey Bragadóttir.

20 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Gunnar Hjaltalín, endurskoðandi. Stgr.: Endurskoðun. F.8. júní 1946. Rf. 9. janúar 2003. Sævangi 44, 220 Hf., símar 555 1528, 892 4454, 565 1144, ghjaltalin@vortex.is, Helga Ragnheiður Stefánsdóttir. Gunnar Hörður Sæmundsson, framkvæmdastjóri Stgr.: Véltæknifræði, f. 28. nóvember 1956, Rf. 8. desember 2005. Burknabergi 12, 221 Hf. símar 555 3576, 893 8065, bukini@centrum.is, Sigríður Björg Stefánsdóttir. Gunnhildur Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur. Stgr.: Hjúkrun. F. 31. júlí 1941. Rf. 11. júní 1998. Herjólfsgötu 40, 220 Hf., símar 555 1213, 898 5892, gunnhildursig@simnet.is. Gylfi Sigurðsson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Húsasmíðar. F. 17. febrúar 1950. Rf. 27. júní 1996. Lækjarhvammi 11, 220 Hf., símar 555 1497, 897 7947, 565 4797, gylfi.sig@simnet.is, Ásta Reynisdóttir. Hallfríður Helgadóttir, ritari forstjóra. Stgr.: Erlend samskipti. F. 11. september 1957. Rf. 11.apríl 2002. Hátúni 35, 105 Rvk. símar 565 0415, 664 1121, h.helgadottir@gmail.com.

www.rotary.is/hafnarfj – 21


Hallgrímur Jónasson, forstjóri. Stgr.: Iðntækni. F. 17. apríl 1952. Rf. 6. júlí 1995. Víðivangi 17, 220 Hf., símar 555 3034, 898 0071, 570 7100, hallgr@iti.is, Ingibjörg E. Ásgeirsdóttir. Haraldur Reynir Jónsson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Togaraútgerð. F. 26. maí 1953. Rf. 19. desember 2002. Sævangi 48, 220 Hf., símar 555 4803, 860 8203, 585 8203, hj@sjoli.is, Guðmunda Þórunn Gísladóttir. Haraldur Þór Ólason, framkvæmdastjóri. Stgr.: Endurvinnsla málma. F. 11. júlí 1950. Rf. 6. desember 1984. Sævangi 52, 220 Hf., símar 555 3338, 892 4316, 565 3557, haraldur@fura.is, Þórunn Úlfarsdóttir. Haraldur Sigurðsson, verkfræðingur. Stgr.: Fjarskiptaverkfræði. F. 7. maí 1932. Rf. 24. janúar 1980. Miðvangi 159, 220 Hf., símar 565 3330, 892 6211, haraldurs@simnet.is, Alexía Gísladóttir. Haraldur Stefánsson, sjónfræðingur. Stgr.: Sjónfræði. F. 9. október 1955. Rf. í Straumi 2001 Rkl. Hfj. 27. maí 2004. Steinási 14, 210 Gb. símar: 555 3319, 565 4595, 896 4875, halli@plusnet.is, Helga Steingerður Sigurðardóttir

22 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Helgi Ásgeir Harðarson, sölustjóri. Stgr.: Tryggingar. F. 26.desember 1961. Rf. 1. nóvember 2001. Stuðlabergi 32, 221 Hf., símar 565 1708, 822 5571, helgiasg@simnet.is, Margrét Sigmundsdóttir. Helgi Jón Harðarson, sölustjóri. Stgr.: Fasteignasala. F. 20. nóvember 1963. Rf. 28. júní 1990. Birkibergi 4, 221 Hf., símar 555 0775, 893 2233, 520 7500, helgi@hraunhamar.is, Freyja M. Sigurðardóttir. Helgi Þórisson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Hjólbarðar. F. 11. desember 1955. Rf. 16. september 1999. Bakkasmári 16, 201 Kóp., símar 554 2645, 860 0845, 544 5000, helgi@solning.is, Sigríður Pálsdóttir. Hjalti Jóhannsson PH, véltæknifræðingur. Stgr.: Járniðnaður. F. 16. febrúar 1944. Rf. 24. júní 1982. Hamrabyggð 34, 220 Hf., símar 565 2440, 894 2440, 555 2811, hjaltijoh@islandia.is, Helga Bjarnadóttir. Hjördís Guðbjörnsdóttir, skólastjóri. Stgr.: Grunnskólar, yngri deild. F. 27. júlí 1943. Rf. 14. maí 1998. Herjólfsgötu 38, 220 Hf., símar 555 2120, hjorg@simnet.is.

www.rotary.is/hafnarfj – 23


Ingvar Geirsson, húsasmíðameistari. Stgr.: Byggingastarfsemi. F. 18. febrúar 1955. Rf. 16. september 1999. Blómvangi 17, 220 Hf., símar 555 0612, 899 0909, ingv@simnet.is, Gyða Einarsdóttir. Jóhannes Einarsson, skólameistari. Stgr.: Iðnskólar. F. 14. október 1942. Rf. 3. apríl 1997. Hólsbergi 13, 221 Hf., símar 555 2836, 862 2836, 585 3600, johannes.einarsson@idnskolinn.is, Pálína Pálsdóttir. J. Pálmi Hinriksson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Kerfisfræði. F. 22. janúar 1955. Rf. 21. maí 1987. Víðibergi 7, 221 Hf., símar 565 1496, 896 6958, 569 5100, palmi@skyrr.is, Ásgerður Ingólfsdóttir. Jón Bergsson PH, verkfræðingur. Stgr.: Byggingaverkfræði. F. 30. október 1931. Rf. 1. júlí 1960. Smárahvammi 4, 220 Hf., símar 555 1974, 864 3174, jonbogdisa@simnet.is, Þórdís Steinunn Sveinsdóttir. Jón Auðunn Jónsson, hæstaréttarlögmaður. Stgr.: Lögfræði, málflutningur. F. 15. júní 1957. Rf. 11. júní 1992. Erluási 48, 221 Hf., símar 565 2368, 824 4888, 555 3033, jonaudunn@lth.is, Ólafía Sigríður Guðjónsdóttir.

24 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Jón Ásgeir Jónsson PH, pípulagningameistari. Stgr.: Pípulagnir. F. 11. janúar 1942. Rf. Egilsstaðir 8. febrúar 1968, Hf. 4. mars 1976. Laugavegi 162, 105 Rvík, símar 590 3318, 820 3315, 590 3315, jasgeir@skjalasafn.is, Jónína Kristjánsdóttir. Jón Vignir Karlsson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Tölvuviðskipti. F. 29. september 1946. Rf. 18. janúar 1996. Stuðlaberg 52, 221 Hf., símar 544 4500, 896 2555, , jvk@ntv.is, Hjördís E. Ingvarsdóttir. Jónas Reynisson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Sparisjóðir, F. 23. apríl 1961. Rf. 17. september 1987. Glitvangi 31, 220 Hf., símar 565 2630, 896 5181, jr@if.is, Hanna Lára Helgadóttir. Jónatan Garðarsson, framkvæmdastjóri Stgr.: Dagskrárgerð. F. 8 febrúar 1955, Rf. 1. desenber 2005. (áður í Rkl. Straumi 1997-2003). Lóuási 2, 221 Hf. símar 555 3838, 515 3000, 897 1788, jonatang@simnet.is, Rósa Sigurbergsdóttir. Jónína Sigþrúður Sigurðardóttir, aðst. yfirlögregluþjónn. Stgr.: löggæslustörf, F. 11. des. 1954, Rf. 6. jan.2005. Eikarási 1, 210 Gb., símar 561 9785, 897 6505, 570 2613. jonina.fml@rls.is, Hans Markús Hafsteinsson

www.rotary.is/hafnarfj – 25


Kári Valvesson, skipamiðlari. Stgr.: Skipamiðlun. F. 4. desember 1943. Rf. 18. janúar 2001. Sléttahrauni 20, 220 Hf., símar 555 2479, 893 9107, kval@centrum.is, Sigurborg Guðrún Kristinsdóttir. Kjartan Jóhannsson, sendiherra. Stgr.: Utanríkisþjónusta. F. 19. desember 1939. Rf. Hf. 8. okt. 1970 til 28. okt. 1976. Rf. 1. nóv. 2001. Vatnsstíg 21, 101 Rvík, símar 534 2597, 696 2597, kjartan.johannsson@gmail.com, Irma Karlsdóttir. Kristján Stefánsson PH, tæknifræðingur. Stgr.: Verkefnisstjórnun. F. 14. desember 1945. Rf. 10. júní 1982. Herjólfsgötu 38, 220 Hf., símar 555 2120, 893 9708, 565 2100, verk@simnet.is. María Kristín Gylfadóttir, verkefnastjóri. Stgr.: Stjórnmálafræði, F. 21.júní 1971, Rf. 8.desember .2005, Brekkuhvammi 4, 220 Hf., símar 555 0252, 820 4752, 525 4921, mkg@hi.is, Eiríkur Þorvarðarson. Ólafur Haukur Magnússon, rekstrarráðgjafi. Stgr.: Rekstrarráðgjöf. F. 22. nóvember 1960. Rf. 18. janúar 2001. Dofrabergi 9, 221 Hf., símar 565 2653, 895 0031, 414 1700, ohm@tolvulistinn, Sigrún Magnúsdóttir.

26 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir, starfsmannastjóri. Stgr.: Starfsmannastjórn. f. 14. ágúst 1958. Rf. Akureyri jan. 1999, 18.5.2001 í Rkl. Seltjarnarness. Rf. 19. október 2006. Þrastarási 45, 221 Hf., símar 555 0421, 892 0512, 515 1000, rbg@olis.is, Ágúst Ágústsson. Reynir Guðnason, fyrrv. skólastjóri. Stgr.: Grunnskólar. F. 17. ágúst.1943. Rf. 13. des. 2001. Kríuás 47, 221 Hf., símar 555 2550, 861 2552. reynir.gudnason@internet.is, Ingigerður M. Jóhannsdóttir. Sigfús Jónsson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Einkaframkvæmd og ráðgjöf. F. 2. apríl 1951. Rf. 22. janúar 2004. Granaskjóli 8, 107 Rvík, símar 562 1980, 899 7802, 540 6300, sigfus@nysir.is, Kristbjörg Antonsdóttir. Sigríður Krístín Helgadóttir, prestur. Stgr.: Prestsstörf. F. 19. september 1971. Rf. 10. júní 2004. Blómvöllum 3, 221 Hf., símar 555 0211, 897 0211. sigga@frikirkja.is, Eyjólfur Einar Elíasson. Sigurbjörn Óskar Kristinsson PH, málarameistari. Stgr.: Húsamálun. F. 5. mars 1924. Rf. 3. júní 1971. Naustahlein 21, 210 Gb, sími 555 1565, Margrethe Kristinsson.

www.rotary.is/hafnarfj – 27


Sigurður Björgvinsson, skólastjóri. Stgr.: Grunnskólar. F. 27. nóvember 1950. Rf. 25. janúar 2001. Dalsbyggð 7, 210 Gb, símar 565 7246, 664 5890, 595 5800, sigurdur@vidistadaskoli.is, Þórdís Guðjónsdóttir. Sigurður Einarsson, arkitekt. Stgr.: arkitekt. F. 11. apríl 1957. Rf. 22. janúar 2004. Sólbergi 2, 221 Hf., símar 565 2470, 896 2540, 545 4700, sig.e@arkitekt.is, Sólveig Birna Jósefsdóttir. Sigurður Hallgrímsson PH, fyrrv. skipstjóri. Stgr.: Hafnarþjónusta. F. 18. ágúst 1932. Rf. 23. maí 1985. Háabarði 7, 220 Hf., símar 565 1366, 895 1366, shhh@simnet.is, Erla Eiríksdóttir. Sigurður Haraldsson, byggingaverkfræðingur. Stgr.: verkfræði. F. 3. nóvember 1960. Rf. 22. nóvember 2001. Dofrabergi 7, 221 Hf., símar 565 1114, 664 5631, 585 5631, siggih@hafnarfjordur.is, Valgerður Guðrún Halldórsdóttir. Sigurður Þorleifsson PH, tæknifræðingur. Stgr.: Byggingatæknifræði, ráðgjöf. F. 24. nóvember 1948. Rf. 22. mars 1984. Hraunbrún 17, 220 Hf., símar 555 2452, 892 5652, 555 4255, tsth@simnet.is, Sigrún Óskarsdóttir.

28 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Sigurjón Pétursson, framkvæmdastjóri. Stgr.: Þróun hugbúnaðar. F. 22. júní 1950. Rf. 19. desember 2002. Austurgötu 40, 220 Hf., símar 565 1305, 894 0652, sigurjonp@gmail.com, Þóra Hrönn Njálsdóttir. Sigurþór Aðalsteinsson PH, arkitekt. Stgr.: Bæjarskipulag. F. 25. janúar 1944. Rf. 22. mars 1984. Löngulínu 7, 210 Gb, símar 555 4611, 864 4168, 555 4610, si@islandia.is, Ragnheiður Friðjónsdóttir. Sigþór Jóhannesson, verkfræðingur. Stgr.: Hitaveitur. F. 8. desember 1943. Rf. 25. júní 1987. Mávahrauni 5, 220 Hf., símar 555 2241, 660 4529, 578 4529, sigthor@fjarhitun.is, Aðalheiður Jónsdóttir. Skúli G. Valtýsson PH, viðskiptafræðingur. Stgr.: Bókhaldsþjónusta. F. 16. nóvember 1946. Rf. 11. október 1986. Fjóluhvammi 11, 220 Hf., símar 555 2863, 898 3711, 565 3711, skuli@endurskodun.is. Skúli Þórsson PH, rafvirkjameistari. Stgr.: Rafvirkjun. F. 31. maí 1943. Rf. 5. desember 1974. Norðurvangi 28, 220 Hf., símar 555 2320, 894 6820, skuli-th@simnet.is, Hrafnhildur Sigurbjörnsdóttir.

www.rotary.is/hafnarfj – 29


Steinar Steinsson PH, fyrrv.skólastjóri. Stgr.: Iðnskólar. F. 14. oktober 1926. Rf. 10. júní 1982. Holtagerði 80, 200 Kóp, sími 554 0692, stein@simnet.is, Guðbjörg Jónsdóttir. Steingrímur Guðjónsson, prentsmiðjustjóri. Stgr.: Prentverk. F. 27. júlí 1948. Rf. 28. júní 1990. Miðvangi 87, 220 Hf., símar 565 3804, 892 2783, 555 4855, steingrimur@steinmark.is, Sigríður Inga Svavarsdóttir. Trausti Ó. Lárusson PH, framkvæmdastjóri. Stgr.: Timbursala. F. 26. maí 1929. Rf. 14. maí 1964. Fögrukinn 9, 220 Hf., símar 555 3566, 862 9566, 555 0170, fax 565 0994, Elín Sigurðardóttir. Trausti Sveinbjörnsson, rafmagnsiðnfræðingur. Stgr.: raflagnahönnun. F 22. janúar 1946. Rf. 22. janúar 2004. Álfabergi 14, 221 Hf., símar 555 0523, 898 2523, 568 7390, raftr@itn.is, Ingveldur Einarsdóttir. Víðir Stefánsson, verkfræðingur, kennari Stgr.: Fjarskiptaverkfræði. F. 18. ágúst 1964. Rf. 3. apríl 1997. Fálkahrauni 12, 220 Hf., símar 555 6181, 864 4181, el@simnet.is, Elín Ragna Sigurðardóttir.

30 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


Þór Halldórsson, fyrrv. yfirlæknir. Stgr.: Lyflækningar. F. 15. október 1929. Rf. 3. júní 1971. Brúnalandi 10, 108 Rvík., sími 581 2216, Auður Ingólfsdóttir. Þórdís Bjarnadóttir, lögmaður Stgr.: lögfræði, F. 3.október 1959, Rf. 6. janúar 2005. Heiðvangi 80, 220 Hf. sími 555 4351, 898 5770, 555 7722, thordis@lognet.is, Dagur Jónsson Þórður Helgason, PH fyrrv. framkvæmdastjóri. Stgr.: Fiskveiðar, útgerð. F. 4. október 1930. Rf. 6. desember 1984. Suðurgötu 96, 220 Hf., símar 555 1654, Hulda Þórðardóttir. Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt. Stgr.: Landslagsarkitektúr. F. 30. ágúst 1957, Rf. 1. desember 2005. Brekkuhlíð 20, 221 Hf., símar 565 3334, 535 5303, 820 5303, thrainn@landslag.is, Vilborg Hafsteinsdóttir.

www.rotary.is/hafnarfj – 31


HEIÐURSFÉLAGAR: Níels Árnason PH, fyrrv. forstjóri. Stgr.: Kvikmyndahús. F. 3. september 1923. Rf. 5. júní 1957. Grandavegi 47, 107 Rvík., sími 562 5355. Heiðursfélagi frá 6.6.2007. Pétur Þorbjörnsson F. 6. október 1922. Hjallabraut 33, Hf., sími 565 5574, Valgerður Sigurðardóttir.

32 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


PAUL HARRIS FÉLAGAR Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar

Níels Árnason Trausti Ó. Lárusson Albert J. Kristinsson Sigurbjörn Ó. Kristinsson Jón Ásgeir Jónsson Bjarni Jónsson Björn Árnason Bjarni Þórðarson Steinar Steinsson Einar S. M. Sveinsson Hjalti Jóhannsson Skúli Þórsson Jón Bergsson Guðmundur Friðrik Sigurðsson Björn Líndal Þórður Helgason Bjarnar Ingimarsson Sigurþór Aðalsteinsson Skúli Valtýsson Almar Grímsson Guðni Gíslason Sigurður Þorleifsson Einar Eyjólfsson Guðbjartur Einarsson Guðmundur Rúnar Ólafsson Kristján Stefánsson Sigurður Hallgrímsson

1988 1988 1989 1994 1996 1996 1996 1998 1998 1998 2000 2000 2001 2001 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006

www.rotary.is/hafnarfj – 33


Afmælisdagar júlí 2007 til júní 2008: Júlí 8. 11. 18. 27. 27. 28. 31.

Björn Pétursson Haraldur Þór Ólason Daníel Sigurðsson Hjördís Guðbjörnsdóttir Steingrímur Guðjónsson Guðmundur Rúnar Ólafsson Gunnhildur Sigurðardóttir

1970 1950 1952 1943 1948 1956 1941

Ágúst 5. 5. 17. 18. 18. 30.

Bessi H. Þorsteinsson Bjarni Þórðarson Reynir Guðnason Sigurður Hallgrímsson Víðir Stefánsson Þráinn Hauksson

1952 1936 1943 1932* 1964 1957*

September 3. Níels Árnason 10. Guðbjartur Einarsson 11. Hallfríður Helgadóttir 15. Bjarni Jónsson 19. Sigríður Kristín Helgadóttir 26. Gunnar Gunnarsson 28. Eyjólfur Þ. Sæmundsson 29. Jón Vignir Karlsson 34 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008

1923 1941 1957* 1934 1971 1952 1950 1946


Október 3. Þórdís Bjarnadóttir 4. Þórður Helgason 6. Pétur Þorbjörnsson 9. Haraldur Stefánsson 14. Steinar Steinsson 14. Jóhannes Einarsson 15. Þór Halldórsson 16. Guðni Gíslason 30. Jón Bergsson

1959 1930 1922 1955 1926 1942 1929 1957* 1931

Nóvember 3. Sigurður Haraldsson 16. Skúli G. Valtýsson 20. Helgi Jón Harðarson 22. Ólafur Haukur Magnússon 24. Sigurður Þorleifsson 26. Einar Eyjólfsson 27. Sigurður Björgvinsson 28. Gunnar Hörður Sæmundsson

1960 1946 1963 1960 1948 1958 1950 1956

Desember 4. Kári Valvesson 8. Sigþór Jóhannesson 11. Helgi Þórisson 11. Jónína Sigþr. Sigurðardóttir 14. Kristján Stefánsson 19. Kjartan Jóhannsson

1943 1943 1955 1954 1945 1939

www.rotary.is/hafnarfj – 35


26. 27. 31. Janúar 11. 22. 22. 25.

Helgi Ásgeir Harðarson Einar S. M. Sveinsson Björn Líndal

1961 1928 1929

Jón Ásgeir Jónsson Trausti Sveinbjörnsson J. Pálmi Hinriksson Sigurþór Aðalsteinsson

1942 1946 1955 1944

Febrúar 8. 16. 17. 18. 25.

Jónatan Garðarsson Hjalti Jóhannsson Gylfi Sigurðsson Ingvar Geirsson Auðunn Karlsson

1955 1944 1950 1955 1950

Mars 5. 27.

Sigurbjörn Ó. Kristinsson Guðmundur Steinar Jónsson

1924 1956

Apríl 2. 9. 11. 16. 17. 23.

Sigfús Jónsson Bjarnar Ingimarsson Sigurður Einarsson Almar Grímsson Hallgrímur Jónasson Jónas Reynisson

1951 1935 1957 1942 1952 1961


Maí 7. 26. 26. 31. Júní 4. 8. 15. 21. 22. 28.

Haraldur Sigurðsson Trausti Ó. Lárusson Haraldur Reynir Jónsson Skúli Þórsson

1932 1929 1953 1943

Albert J. Kristinsson Gunnar Hjaltalín Jón Auðunn Jónsson

1926 1946 1957

María Krisín Gylfadóttir Sigurjón Pétursson Guðmundur Fr. Sigurðsson

1971 1950 1946

www.rotary.is/hafnarfj – 37


Fundarstaðir og fundardagar rótarýklúbbanna á Íslandi 2006-2007 MÁNUDAGAR: Reykjavík-Miðborg: Hótel Saga Garðar: Jötunheimar, Bæjarbraut 7 Reykjavík-Breiðholt: Grand Hotel Sigtún Húsavík: Salka, Garðarsbraut 6

kl. 12.15 kl. 12.15 kl. 18.15 kl. 18.15

ÞRIÐJUDAGAR: Kópavogur: Skátaheimilið, Digranesvegi 79, Eyjafjörður: Hótel KEA Selfoss: Hótel Selfoss Vestmannaeyjar: Veitingastaðurinn Fjólan Héraðsbúar: Hótel Hérað Mosfellsbær: Hlégarður

kl. 12.15 kl. 18.15 kl. 18.30 kl. 18.30 kl. 18.30 kl. 19.00

MIÐVIKUDAGAR: Reykjavík: Hótel Saga Engir fundir 18.-25. júlí og 1. ágúst Reikjavík – Inernational: Maður Lifandi Borgartúni 24 Reykjavík - Grafarvogur: Grafarvogskirkja Akranes: Matsalur Semnetsverkmiðjunnar Borgarnes: Hótel Hamar Neskaupstaður: Egilsbúð Ólafsvík: Hótel Ólafsvík

38 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008

kl. 12.10

kl. 17.30 kl. 18.15 kl. 18.30 kl. 18.30 kl. 18.45 kl. 19.30


FIMMTUDAGAR: Straumur-Hafnarfjörður: Hótel Víking kl. 07.00 Borgir Kópavogi: Skátaheimilið Digranesvegi, 79 kl. 07.45 Hafnarfjörður: Gafl-Inn, Dalshrauni 13 kl. 12.15 Reykjavík-Austurbær: Hótel Saga kl. 12.15 Reykjavík-Árbær: Safnaðarh. Árbæjarkirkju kl. 18.15 Ísafjörður: Hótel Ísafjörður kl. 18.30 1. maí - 1. sept kl. kl. 12.00 Rangæingar: Félagsheimilið Hvoli, Hvolsvelli kl. 18.30 Sauðárkrókur: Kaffi Krókur kl. 18.45 Keflavík: Flughótel, Hafnargötu 57 kl. 19.00 Ólafsfjörður: Tjarnarborg v/ Aðalgötu kl. 19.00

FÖSTUDAGAR: Akureyri: Hótel KEA Seltjarnarnes: Félagsheimilið v/ Suðurströnd

kl. 12.15 kl. 12.15

Sjá nánar á www.rotary.is Upplýsingar um fundarstaði erlendra klúbba má finna á www.rotary.org og á heimasíðu klúbbsins. Félagar eru eindregið hvattir til að heimsækja aðra klúbba hér á landi sem erlendis. Ætli félagi í klúbbnum að mæta í klúbbi erlendis er hann hvattur til að taka með borðfána klúbbsins.

www.rotary.is/hafnarfj – 39


Þriggja mínútna erindi Dags 19. júlí 26.

Nafn Ragnheiður Björk Guðmundsdóttir Guðmundur Rúnar Ólafsson

2.ágúst 9. 16. 30.

Bjarni Jónsson Almar Grímsson Guðmundur Steinar Jónsson Guðbjartur Einarsson

6. sept. 20. 27.

Hjalti Jóhannsson Sigurður Þorleifsson Björn Pétursson

4. okt. 11. 18. 25.

Albert J. Kristinsson Gunnar Gunnarsson Sigurður Björgvinsson Jón Auðunn Jónsson

1. nóv. 8. 15. 22. 29.

Sigurþór Aðalsteinsson María Kristín Gylfadóttir Guðmundur Friðrik Sigurðsson Helgi Þórisson Hjördís Guðbjörnsdóttir

6. des 13.

Haraldur Stefánsson Haraldur Þór Ólason

40 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008


3. jan. 07 10. 17. 24. 31.

Ingvar Geirsson Einar Eijólfsson Þórdís Bjarnadóttir Sigurjón Pétursson Eyjólfur Sæmundsson

7. febr 14. 21. 28.

Þráinn Hauksson Skúli G. Valtýsson Bjarni Þórðarsson Kristján Stefánsson

6. mars 13. 27.

Kjartan Jóhannsson Sigurður Einarsson Steingrímur Guðjónsson

3. apríl 10. 17.

Jóhannes einarsson Sigurður Hallgrímsson Reynir Guðnason

8. maí 15. 22. 29.

Guðni Gíslasson Trausti Sveinbjörnsson Bessi Þorsteinsson Helgi Ásgeir Harðarsson

5. júní 12. 19.

Víðir Stefánsson Haraldur Reynir Jónsson Hallfríður Helgadóttir

Klúbbfélagar bera sjálfir ábyrgð á að skipta við aðra forfallist þeir á fundi. www.rotary.is/hafnarfj – 41


Gengið er út frá því að félagar mæti á hvern fund. Minnt er á að félagar geta bætt sér upp mætingu með því að sitja fund í öðrum rótarýklúbbum, í nefndum umdæmisins eða klúbbsins. Forföll: Forfallist félagar eru þeir hvattir til að láta ritara vita með helst dags fyrirvara. Hægt er að senda tilkynninguna beint til forseta eða ritara. Fundarseta: Félagir eru hvattir til að mæta tímanlega en fundir eru settir kl. 12.15 og standa til kl. 13.30. Þurfi fundarmenn nauðsynlega að yfirgefa fund áður en honum lýkur eru þeir hvattir til að láta forseta eða stallara vita í upphafi fundar.

42 – Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar 2007-2008

Umbrot og útlit: Hönnunarhúsið ehf. — Ljósmyndir: Guðni Gíslason — Prentvinnsla: Steinmark ehf.

Fundarsókn


Rótarýklúbbur Hafnarfjarðar stofnaður 9. október 1946

Ræktunarsvæði Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar milli Syðsta-Klifsholts og Mið-Klifsholts Tilvalið að staldra þar við með kaffibrúsa! Minningarreitur Bekkir og borð

2007_RotaryHfj_felagatal  

Félagatal Rótarýklúbbs Hafnarfjarðar 2007-2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you