Page 1


2-3:Layout 1

04.04.2011

16:29

Page 1

KAKO STATI O

vih dana rotarijanci u našem budućem Distriktu 2483 – Srbija i Crna Gora, bili su prijatno iznenađeni prvim brojem časopisa „Srpski ROTAR“. Kao što se moglo i očekivati, ali je i jasno navedeno u impresumu osnivači su Rotari klub Beograd i odabrana grupa

NA SOPSTVENE NOGE ? trikta 2481 Rtn. Vissarion Zahosa na seminaru PETS u Nišu saznali smo da i budući novoformirani severno-grčki Distrikt 2484 planira da uspostavi svoj regionalni časopis. Inače, na ovom seminaru izložena je i ponuda PDG Rtn. Naska Načeva da

Piše Nikola Obradović

rotarijanaca – entuzijasta. Ono što se iz sadržaja ali i razgovora koji sam imao sa uredničkim odborom može zaključiti jeste želja da ovaj časopis bude i Pismo guvernera glasilo našeg novog Distrikta. dr Milana Stojadinovića Pojava ,,Srpskog ROTARA’’ posle tačno 70 godina od gašenja njegovog prethodnika bugarski i srpski rotarijanci uspostave za,,Jugoslovenskog ROTARA’’ jednički bugarsko-srpski časopis „RO1941. godine posebno me je TARI na Balkanu“. emotivno podsetila na vreme Želja mi je da sa svim čitaocima ovog čakada su predratni rotarijanci sopisa podelim neka moja razmišljanja u osnivali i prvi Rotari klub vezi s gore navedenim predlogom, ali i Beograd i časopis Distrikta početnim naporima da „Srpski ROTAR“ op77. Među osnivačima, pored stane. Voje Kujundžića, Ferdi- Naslovna strana prvog broja lista • Mišljenja sam da su 1324 rotarijanca u 56 nanda Grandberga, Milana JUGOSLOVENSKI ROTAR bb rotari klubova u Srbiji i 150 rotarijanca u 6 roStojadinovića i drugih bio je i moj deda Sreten Obradović. Sam časopis štampan je, od svog prvog broja, 15. jula 1933. godine do gašenja 1941. u grafičko-umetničkom zavodu „Planeta“, u vlasništvu moga dede. Tadašnji guverner 77. Rotari distrikta dr Milan Stojadinović, u uvodniku navodi i odluku sa distriktske konferencije u vidu rezolucije: „da se kao glasilo počne izdavati periodična publikacija i da glavni urednik lista ima da bude guverner distrikta, a stalni dopisnici svi sekretari klubova“. Ukoliko napravimo neko poređenje između ova dva časopisa vidimo da je našim prethodnicima bilo potrebno samo 4 godine da pokrenu časopis distrikta 77, dok je nama bilo neophodno čitavih 19 godina do pravog punoletstva da bi svetlost dana ugledao prvi broj distriktskog časopisa. Razloga za ovih 19 godina je mnogo, a pra svega neprestano „šetanje“ iz distrikta u distrikt sa periodima kada smo bili „posebna zona širenja“. Tako smo u distriktima kojima smo pripadali imali prijatelje rotarijance Hotel SRPSKI KRALJ u Pariskoj ulici gde se nalazio Glavni stan beogradskog iz ukupno 9 država. U međuvremenu novoformirani Rotari kluba. bugarski Distrikt 2482 uspostavio je svoj časopis „RO- Pogled od paviljona ,,Cvijeta Zuzorić’’ TARI u Bugarskoj“. Od aktuelnog guvernera našeg Dis- na Kalemegdanu.

2

APRIL 2011.

tari klubova u Crnoj Gori sposobni da posle 19 godina pokrenu svoj vlastiti ro hhhhtarijanski časopis, • Dosadašnju saradnju sa časopisom „ROTARI u Bugarskoj“ treba i dalje nastaviti i gajiti, a posebno rotarijanci koji su već u uređivačkom odboru i rotari klubovi koji su u bratskim odnosima sa bugarskim rotari klubovima, • Sa novoformiranim glasilom severno-grčkih rotarijanaca treba uspostaviti saradnju i povremeno ih informisati o delovanju i događajima u našem Distriktu 2483, Spisak predsednika • Rotary International je, po i sekretara jugoslovenskog prezentiraniminformacijama,vol77. Distrikta za godinu jandaifinansijskipomogne os1933/34. nivanje lokalnog časopisa

Kratka istorija osnivanja rotary klubova na ovim prostorima:

SRBIJA: • Prvi Rotari klub Beograd osnovan 4. marta 1929. godine, a Charter povelju dobio na Vidovdan 28. juna iste godine, • Distrikt 77 – Kraljevina Jugoslavija, uspostavljen 9. novembra 1933. sa 15 klubova i 405 članova • Prvi Rotari klub Beograd reosnovan 8. maja 1992. godine

BUGARSKA: • Prvi Rotari klub Sofija osnovan 25. maja 1933. godine, • Distrikt 86 – Bugarska sa guvernerom Boshkoffom osnovan 1935. godine, • Prvi Rotari klub Sofija reosnovan novembra 1991. godine, a 2007. godine osnovan ponovo bugarski Distrikt 2482. GRČKA: • Prvi Rotari klub Solun u severnoj Grčkoj osnovan 1934. godine.

Godina 1935, 25. mart i gost Cluba g. Zlatarev iz RC Sofija, Bugarska.

u severnoj Grčkoj, a valja sagledati tu mogučnost da se slična podrška obezbedi i za naš novoformirani časopis, • Potrebno je usostaviti i saradnju sa glavnim časopisom Rotary international – ,,The ROTARIAN’’, pogotovo sada kada po prvi put uspostavljamo naš novi Distrikt 2483. Na kraju krajeva naš časopis „Srpski ROTAR“ treba da bude sredstvo i informisanja, ali i promocije rotarijanstva na ovim prostorima. Osim rotarijanaca, za koje se pretpostavlja da će uredno čitati naš časopis, supruga koje su možda još pažljiviji čitaoci, „Srpski ROTAR“ mora da dođe i u ruke mnogih medija, ustanova, kompanija i javnih radnika. APRIL 2011.

Oglasi u listu Sadržaj prvog broja Doza realnosti u početnim naporima može nam u budućnosti biti od velike koristi. To se posebno odnosi na planirani tiraž, učestalost izlaženja, organizaciju redakcije, distribuciju, troškove i pretplatu. Kratak sažetak najvažnijih vesti u časopisu valjalo bi objaviti i na engleskom jeziku

3


4:Layout 1

04.04.2011

16:37

Page 1

THE RI PRESIDENT’S MONTHLY MESSAGE

APRIL 2011 SOMETHING OLD, SOMETHING NEW Most Rotarians know that for several decades, Rotary has operated with four Avenues of Service: namely Club Service, Vocational Service, Community Service, and International Service. But an unusual thing happened at the 2010 Council on Legislation! The proposed enactment to add a fifth Avenue of Service was approved by the Council after being rejected at previous Councils. The new avenue is called New Generations Service, and there is some confusion and concern about the impact of the change. The proposer of the enactment did not file a statement of support, and therefore, we do not have a written statement of the proposer’s rationale. However, it seems to me that the purpose and effect is to focus more attention on the Rotary programs for youth and young adults. Rotary’s programs of Interact, RYLA, Rotaract, and Rotary Youth Exchange are some of the best in the world for young people. However, they havebeen dividedbetweenCommunityServiceandInternationalServiceattheclublevelanddistrict level,whichhasmadeitmoredifficultforthemto becoordinated.ThechangetofiveAvenuesof ServicewillprovideasingledirectororcoordinatorforeachclubandeachdistricttosuperviseandpromotetheRotaryprogramsfor young people. Our work with youth and young adults has two salutary benefits. First, the favorable influence on the participants by their exposure to the core values of Rotary, which are fellowship, service, integrity, diversity, and leadership. Second, the positive memory of Rotary that often causes the participants to join Rotary clubs later in their lives. We need to do a better job of recruiting the participants into Rotary membership, and we are working on plans to record the names and e-mail addresses of the participants to stay in touch with them as they leave the youth and young adult programs. So in reality, the 2010 Council on Legislation did not create any new programs. But adding the fifth Avenue of Service will facilitate our quest to make the youth and young adult programs even Bigger, Better, and Bolder in the future – and to recruit even more of the participants into Rotary membership. The perfect example of a win-win situation! R I President Ray Klinginsmith

PORUKA PREDSEDNIKA RI

APRIL 2011 NEŠTO STARO, NEŠTO NOVO Većina rotarijanaca zna da Rotari već nekoliko decenija radi kroz četiri avenije služenja, i to: klupske delatnosti, delatnost u profesiji, delatnost u društvenoj zajednici i međunarodne delatnosti. Ali, jedna neobična stvar dogodila se tokom rada Saveta za pravna pitanja (Council on legislation) 2010. godine! Prihvaćen je predlog da se doda i peta avenija, koji je prethodni Savet odbio. Ova nova avenija nazvana je služenje novim generacijama (New generations service), mada je ovde došlo do konfuzije i nedoumice o uticaju ove promene. Predlagač akta nije podneo izjavu podrške i zbog toga nemamo pismeno obrazloženje predlagača. Međutim, čini mi se da je svrha i suština ovog predloga da se programi Rotarija više posvete i fokusiraju na omladinu i mlade osobe. Rotari programi Interact, RYLA, Rotaract i Rotary razmena mladih, među najboljim su programima za mlade u svetu. Međutim, njihova nadležnost potpada pod dve avenije u klubu i distriktu: delatnost u društvenoj zajednici i međunarodne delatnosti, što otežava koordinaciju rada. Uvođenjem pete avenije služenja, imamo samo jednog direktora ili koordinatora u svakom klubu i distriktu da nadgleda i promoviše Rotari programe za mlade. Našradsaomladinomimladimljudimaimadveprednosti. Prvo, povoljan uticaj na učesnike koji uče osnovne vrednosti Rotarija, a to su: druženje, služenje, integritet, raznolikost i liderstvo Drugo, pozitivno sećanje na Rotari što često izaziva da se učesnici kasnije pridruže Rotari klubovima. Moramo se više potruditi na regrutovanju učesnika u članstvo Rotarija, pa planiramo da evidentiramo imena i e-mail adrese učesnika kako bi ostali u kontaktu sa njima i onda kad zbog godina ne mogu više da učestvuju u programa za mlade. Dakle, u stvarnosti, 2010. Savet za pravna pitanja nije stvorio nikakav novi program. Ali, dodao je petu aveniju služenja, koja će olakšati našu misiju da stvorimo JOŠ VEĆE, BOLJE I ČVRŠĆE programe za mlade u budućnosti - i da se regrutuje još više učesnika u članstvo Rotarija. Savršen primer pobedničke situacije!

Rej Klinginsmit Predsednik R I

CITAT MESECA

Svakog meseca izdvajamo po jedan od citata iz bogate Rotari istorije. Za ovaj mesec smo izabrali: ,,Kao što Rotary nikada ne bi zadržao svoje mesto, ukoliko se stalno ne razvija, tako ni jedan Ro tary klub ne može sebi dozvoliti mirovanje, dok životna reka protiče kraj njega. “ Armando de Arruda Pereira RI predsednik 1940-41.

4

APRIL 2011.


5:Layout 1

04.04.2011

16:37

Page 2

-U SUSRET NAJVE}EM HRI{}ANSKOM PRAZNIKU

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОСКРЕСЕ! ХРИСТОС

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВИХ, СМЕРТИЈУ СМЕРТ ПОПРАВ И СУШЧИМ ВО ГРОБЈЕ ЖИВОТ ДАРОВАВ!

ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! ВОСКРЕСЕ! ВАИСТИНУ

SRETAN USKRS! Јерусалим – град три вере

ЦРКВА СВЕТОГ ГРОБА

НАСТАВАК НА СТРАНИ 7

...На место које се зове Голгота, што значи место Ло- света места. Овде је прави лавиринт цркава под једном бања... (Еванђеље по Матеју, 27,33) куполом. Тамо су грчка, герменска, гоптска, етиопска, дошао је Господ наш Исус Христос носећи свој Крст...а грузијска и сиријска црква. Католичку страну представља неки Јосиф из Ариматеје измоли од Понтија Пилата да фрањевачки ред, који је заменио августинце, а основао га добије тело Исусово, а ...у врту бејаше нов гроб у ком је свети Фрањо Асишки, 1209. године. још нико није био сахрањен. Пошто је овај гроб био За период од 1500 година, колико траје, црква Светог близу – због јудејског петка – сахранише ту Исуса... Гроба доживљавала је низ великих промена и поправки, (Еванђеље пo Јовану, 19, 41, 42).На брду Лoбања – Гол- а пожар из 1808. године, велики земљотрес 1927. године, гота, на месту где се налазила пећина са Хри- НАЈЛЕПША ЈЕ пожар 1934. и реновирање, које је почело стовим гробом, данас се уздиже црква Светог 1961. године а завршено 1980. године, учиГроба (Holy Sepulchre). Под њеним кровом ПОБЕДА ДУХА нили су да се на њој данас могу распознати НАД ТЕЛОМ! три периода: византијски, крсташки и време налазе се сједињене Голгота, Господњи Гроб, црква Часног Крста и остала света места везана за Рас- великих поправки које је током 19. века предузимала пеће Исусово. Грчка црква. Цркву Светог Гроба подигла је царица Јелена мајка цара Крајем 12. века, Саладин поверава кључеве цркве двема Константина Великог који је Миланским едиктом 313. го- угледним палестинским породицама да могу да отварају дине признао хришћанство за званичну религију Римског и закључавају Храм. царства. Градња је почела 326. године, а црква је свечано У 16. веку, у време Сулејмана Величанственог власнишотворена 14. септембра 335. године и била је сва од злата, тво над Светом Земљом, у потпуности су преузели сребра, са мермерним стубовима и дивним мозаицима. Турци, а у 17. веку Јермени су од Турака откупили право Данас ходочасници од те цркве не могу видети много, јер да отварају и затварају Цркву. је она временом рушена, паљена, и доста тога је на њој Данас се у Цркву улази кроз врата са јужне стране, која мењано, а данас се види оно што је подигнуто из времена потичу из Саладиновог освајања Јерусалима, 1187. гокрсташа, 1149. године. дине. Персијанци су је 714. године порушили и сравнили са Брава на вратима смештена је врло високо и кљчар се сваземљом, а 1089. године, крсташи су саградили цркву која ког јутра, мердевинама, пење до ње да би му кроз мали је само 28. година била очувана, јер је Крсташе до ногу отвор, изнутра дотурили кључеве. Исти ритуал понавља потукао Саладин. Од укупно осам врата на цркви, 1187. се и увече, приликом закључавања и тако, свакодневно, године сва су зазидана осим садашњих. После хаоса од 1246. године, од када хришћани поново посећују своја протеклих векова (Турци, крсташи, хришћани), који је света места. трајао до 1266. године, хришћани поново посећују ова Кад се уђе у цркву, велики простор у њој је – брдо ГоAPRIL 2011.

5


6:Layout 1

05.04.2011

18:05

Page 1

BEOGRAD JAPANU

Poštovani prijatelji u Rotariju, obaveštavamo Vas da je ambasador Japana u Srbiji i Crnoj Gori, njegova ekselencija Toshio Tsunozaki, primio 31. marta predstavnike beogradskih Rotari klubova koji su u ime svih rotarijanaca Beograda preneli izraze najdubljeg saučešća narodu Japana zbog žrtava i razaranja od zemljotresa i cunamija. Ambasador Tsunozaki prihvatio je molbu rotarijanaca da održi PREDAVANJE o posledicama zemljotresa u Japanu na zajedničkom sastanku Rotari klubova Beograda, koji će, posebno za tu priliku, biti organizovan u ponedeljak, 11. aprila u 20 časova u svečanoj sali Rektorata Beogradskog univerziteta. Rotarijanci su ambasadoru Tsunozakiju izneli predloge za pomoć postradalima u Japanu, što je dogovoreno na sastanku beogradskih Rotari klubova 15. marta. Predloženo je da članovi Rotari klubova prihvate decu iz ugroženih područja, kao i da beogradski Rotari klubovi prikupe sredstva i sagrade jednu montažnu kuću za porodicu iz Sendaia ili drugog grada u oblasti pogođenoj razaranjima. U ime japanskog naroda njegova ekselencija ambasador Tsunozaki zahvalio se beogradskim rotarijancima na podršci u ovako teškim trenucima za Japan. On je objasnio da su sva deca iz postradalih područja zbrinuta i da od 1. aprila počinje nova školska godina, što će deci obezbediti nastavak redovnih aktivnosti. Ako neki od japanskih klubova bude zainteresovan za tu vrstu saradnje, ostvarićemo je u direktnom kontaktu. Ambasador je naglasio zahvalnost za materijalnu pomoć koja stiže u Japan i istakao da se finansijska pomoć usmerava centralizovano, preko Crvenog krsta Japana. U tom kontekstu, preporučio je da Rotari klubovi Beograda, ukoliko ne žele da sredstva za montažnu kuću uđu u zajednički fond Crvenog krsta, sačekaju sa tom inicijativom dok Rotari klubovi u Sendaiu i okolini ne obnove rad i onda direktno sa nekim od klubova ugovore tu aktivnost. Rotarijanci Beograda su poklonili ambasadoru Tsunozakiju fotografiju iz 1995. godine japanske dece iz Kobea koja su posle razornog zemljotresa sa svojom profesorkom provela dve nedelje u beogradskim porodicama. Rotari klubove Beograda predstavljali su: Kaća Lazarević (RC Beograd-Singidunum), Ljiljana Marković (RC Beograd-Sava), Svetislav Goncić (RC BeogradSingidunum), Vladimir Matić (RC Beograd-Čukarica) i Artur Demek (RC Beograd-Singidunum). Sastanku je prisustvovao i Goran Takač, jedan od osnivača Japanske privredne komore u Srbiji. Japanska komora će učestvovati u donaciji montažne kuće Japanu.

ZA ORGANIZACIJU ZAJEDNIČKOG SASTANKA BEOGRADSKIH ROTARI KLUBOVA 11. APRILA U SVEČANOJ SALI REKTORATA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA ZADUŽENI SU PREDSEDNICI KLUBOVA BEOGRAD-SINGIDUNUM, BEOGRAD-SAVA I BEOGRAD-ČUKARICA.

Preporučujemo da svi klubovi u Beogradu skup od 11. aprila proglase za redovan sastanak u toj nedelji. Pozivamo sve klubove u Srbiji da pošalju svoje predstavnike na predavanje ambasadora Tsunozakija 11. aprila. Rotarijanski pozdrav, Vladimir Matić, RC Beograd-Čukarica Artur Demek, RC Beograd-Singidunum

6

Dragi rotarijanci, pripreme za novi Distrikt 2483 i rotarijansku 2011/12 godinu se odvijaju prema redosledu o kome smo vas ranije obavestili. PETS za klubove iz Crne Gore je održan u Ulcinju u organizaciji RC Ulcinj. Na PETS-u je bilo prisutno 36 učesnika. PETS za klubove iz Srbije je održan u Nišu u organizaciji RC Niš-Centar uz prisustvo od 124 učesnika. Oba događaja su protekla u najboljem redu, odziv rotarijanaca je bio izuzetno visok, a predavači su ispunili svoj zadatak. Očekuje nas Skupština za Srbiju i Crnu Goru 16. aprila u Beogradu, Konferencija distrikta 29. i 30. aprila i 1. maja u Prevezi i Čarter ceremonija novog distrikta 25. juna u Beogradu. Na PETS-u u Nišu je preporučeno predstavnicima klubova da predlože svojim članovima da podrže akciju pružanja pomoći postradalom prijateljskom Japanu. RC Beograd Metropolitan je uputio klubovima predlog da svaki rotarijanac donira po 10 USD i da se prikupljena sredstva ispred našeg poddistrikta uplate u fond koji je Rotari Fondacija otvorila za pomoć koju rotarijanci treba da upute Japanu. The Rotary Japan 2011 Disaster Recovery Fund.

Tako uplaćena sredstva će se koristiti za grantove za pomoć Japanu i neosporno je da će biti upućena tamo gde su najneophodnija. Sve bliže informacije o ovom fondu možete da pogledate na sajtu RI. In response to the massive earthquake and tsunami that struck off the coast of Japan on 11 March, the Board of Trustees of The Rotary Foundation has established the Rotary Japan 2011 Disaster Recovery Fund. All contributions will support long-term recovery projects carried out in the affected areas. The Trustees will manage the fund. Contribute Donate online Donate by check: Checks should be made payable to The Rotary Foundation and include the notation “Rotary Japan 2011 Disaster Recovery Fund, #G10005.” Send your contribution to: The Rotary Foundation 14280 Collections Center DriveChicago, IL 60693 Donate through your international Rotary office Donate DDF (Rotary districts only) (PDF) Contributions designated to the fund count toward Rotary club and district total contribution goals. However, they are not eligible for Paul Harris Fellow recognition and do not count toward club and district Annual Programs Fund goals. Questions about contributions? E-mail the Contact Center or call +1-866-976-8279. Vesna Baltezarević DG 2011/12 APRIL 2011.


7:Layout 1

04.04.2011

16:37

Page 2

Десно од олтара, испод стаклене плоче може се видети стена Голготе са великом пукотином која је настала од земљотреса који се догодио у тренутку кад је Исус Христос издахнуо на Крсту ...И гле, завеса у храму расцепи се на двоје од горе до доле, и земља се затресе, и стене се распадоше... (Еванђеље по Матеју). Увек упаљена кандила и дивни свећњаци обасјавају ово свето и тужно место. Верници су на коленима и моле се затворених очију. Ту се налазе станице 10, Пукотина води у подземље, у Адамову цркву, до места 11, и 13. Страдалног пута. где је Адамов гроб, на који је текла крв из Христосових рана и обливала Адамову лобању ...Кад је Господ Исус Станица 10 је место на Христос разапет овде... он је поквасио кости нашег ком су римски војници исцрпљеном Исусу дали вино са претка својом крвљу... и тиме беше опран прародитељсмирном да попије, али га је Он одбио. ски грех Адама и Еве! Зато је на већини икона које при...а војници кад распеше Исуса, узеше његове хаљине и казују Распеће живописана и приказана Адамова лобања начинише четири дела, сваком војнику по део, и доњу испод ногу распетог Исуса. хаљину. А доња хаљина није била шивена, него сва По изласку са Голготе, указује се Камен Миропомазања изаткана одозго до доле. Тада рекоше међу собом: да је који се налази на улазу у Цркву. То је исполирана црвена не цепамо, него да бацимо коцку за њу, коме ће припа- плоча на којој је тело Исуса Христоса било припремљено сти; да се испуни Писмо (које каже:) Разделише моје и миропомазано за сахрану пре полагања у гроб. ...Нихаљине међу собом и бацише коцку за моје одело. кодим, хришћанин, скида уз дозволу, тело Исусово са Војници то и учинише... Крста да га још пре Шабата намаже миришљвим (Еванђеље по Јовану, 19, 23, 24). уљима и увије у бело платно и сахрани га... Ти војници: Клаудије Прокула који је О овој плочи старају се јерменски давао Исусу вино са смирном, Пемонаси и свакодневно, више пута, троније, копљем провераваше да ли квасе Камен миришљавом водом и је Исус жив и њихов заповедник уљима. Верници у великом броју цеЛонгин – први су незнабожци који су ливају и метанишу над Каменом тако приступили Христосовој вери оног да је ту свакодневна гужва. дана кад је умро на Крсту. У близини Камена Помазања налази Станица се налази неколико метара се Ротонда са Христосовим Гробом у од улаза у цркву Светог Гроба, са поцентру. дигнутом Латинском капелом, а Она је некада била под ведрим поред улаза стоји крст. небом, а данас има куполу која је У Латинској капели распећа, са украшена златним звездама. Сам десне стране Голготе, налази се СтаЖивоносни Гроб Господњи је велиница 11 Страдалног пута и велики чине 2,07 х 1,93 метра и подсећа на мозаик који приказује Исуса Хрикоцку и до њега се долази између стоса прикованог на Крст, са мајком малих зидова, високих око пола Маријом у црнини, а у подножју метра на којима се налазе држачи са ЦРКВА СВЕТОГ ГРОБА крста на коленима је фигура Марије свећама високим око три метра! Магдалене. Ово је Станица 14 – последња на Христосовом СтраПотресна сцена која надвисује часну трепезу са преле- далном путу! пим свећњацима. Да би се ушло у Гроб, мора се ући у прву, већу капелу, Ту се налази сребрни олтар из 1588. године, поклон Капију Анђела. Ова капела, Кувуклија, је из 18. века и има цркви Светог Гроба од тосканског великог војводе Фер- руску куполу, јер су је Руси саградили. Део Светог Кадинанда Медичија. мена означава тачно место где је заправо седео Анђео на Станица 13 Страдалног пута је Богородичино попрсје, камену који је био наваљен на гроб и где су га виделе Мау католичком делу цркве, које се налази на средини тог рија Магдалена, Марија (мајка Јаковљева) и Салома. целокупног простора, а Станица 12 је на грчком делу и ...А кад уђоше у гроб, видеше младића обучена у дугу то је место где је стајао Крст. Испод овог малог олтара, на белу хаљину, како седи с десне стране и запрепастише поду, кроз стално осветљено стакло, може се видети се. Но, он им рече: не плашите се. Тражите распетога стена на којој је стајала и туговала Богородица док је Исуса Назарећанина; васкрсао је, нема га овде; ево Исус умирао на Крсту место где га положише.. ...И када наста шести час, би тама по целој земљи до (Еванђеље по Марку, 16,5,6). часа деветога. А у девети час повика Исус веома Уласком у Гроб Исуса Христоса кроз ниска засвођена гласно: Елоу, Елоу, лама савахтани? То јест преведено: врата мало ко од ходочасника може остати концентрисан, Боже мој, Боже мој, зашто ме остави? присебан и разгледати мирно ову невелику просторију, Чувши то неки од оних што тамо стајаху рекоше: која је украшена са три иконе које припадају грчкој, јергле, зове Илију. менској и католичкој цркви. А један отрча и натопи сунђер оцатом, па натаче на Овде је сахрањен Онај Ко је дошао да друге спасава и трску те га појаше говорећи: пустите, да видимо хоће сам себе понудио за жртву... ли доћи Илија да га скине. А Исус повика веома гласно Преко гроба је постављена камена плоча да поклононици и издахну... не би могли да дирају или одбију делове камена и на њој (Еванђеље по Марку, 15, 33 – 37). се обавља служба. Испод олтара је диск од сребра са отвором у средини и то Због бројности ходочасника у Гроб могу ући три човека, а време је место где је забоден Крст у стену. Кроз отвор диска боравка ограничено је на три минута! може се руком додирнути - камен Голготе, а лево и десно Овде се завршава свих четрнаест станица Страдалног пута. су исти такви црни дискови који представљају места на У Цркви Светог Гроба, под куполом свака од цркава има којима су стајали крстови са разапетим разбојницима. своју капелу. APRIL 2011.

НАСТАВАК НА СТРАНИ 9

НАСТАВАК СА СТРАНЕ 5

Јулиo Ариза Урбина: Голгота - детаљ гота. Тај простор је засведеним стубовима подељен на два дела, леви је грчки, а десни католички. У католичком делу је простор где је Господ Исус Христос распет на Крст.

7


8:Layout 1

04.04.2011

16:37

Page 1

100 GODINA LISTA ,,THE ROTARIAN’’ U januaru ove godine navršilo se 100. godina od kada je prvi broj lista ,,The National Rotarian’’ izašao iz štampe 1911. godine i imao 12 strana. List je pokrenuo Pol Haris, posle skoro šest godina od osnivanja prvog Rotari kluba u Čikagu, a prvi urednik lista bio je Čes Peri, dugogodišnji Generalni sekretar R I. Pol Haris je u listu redovno pisao sve do smrti, 1947. godine jer je u njemu mogao da se obrati ,,svakom rotarijancu pojedinačno’’! Smatrao je ovaj list koji je donosio vesti i oglase, jednim od stubova rotarijanstva. Štampan je u 2000 primeraka u štampariji H.L. Ruggles & Co., jednog od prvih članova Rotari kluba u Čikagu. U Čikagu je tada bilo 16 Rotari klubova sa 1086 članova, ali je ovaj broj primeraka brzo bio razgrabljen, tako da se ubrzano doštampalo još 2000 primeraka lista. Poreklom iz Mičigena, Hari Ragles je diplomirao na Univerzitetu Nortvestern u Evanstonu, Ilinois, i pridružio se Rotariju na drugom sastanku. Bio je rizničar RK Čikago tokom prve godine, predsednik od 1908. do 1910. godine, i Rotary direktor od 1912. do 1913. Poznat je po tome što je uveo

pevanje na sastancima kluba. Iz njegove štamparije izašla je i prva Rotary pesmarica. Bio je aktivni član RK Čikago i počasni član u još sedam klubova. Umro je 26. oktobra 1959. godine. Naredne godine, list je promenio ime u ,,The Rotarian’’ i do danas je ovo najpopularniji časopis rotarijanaca u svetu ■

Да ли је ИСТИНИТО? Да ли је ПОШТЕНО према свима? Да ли ће проистећи ДОБРА ВОЉА и ПРИЈАТЕЉСТВО? Да ли ће бити КОРИСНО за све?

NA MESECU POSTOJI TRAG O ROTARY INTERNATIONAL? Američki astronaut Baz Oldrin iz RC Space Center (Houston), Texas, je poneo i kao trajno obeležje na Mesecu ostavio TEST ČETIRI PITANJA.

IZ BELEŽNICE BIVŠEG GUVERNERA DISTRIKTA 2481 DRAGANA BRAJERA

NIHIL SECUNDUS – NIKAD DRUGI!

Svaki rotarijanac treba da je nalik legendarnom Olimpijskom heroju Michael-u Phelps- u. Kada su ga pre takmičenja pitali da li će postati drugi Mark Spitz, koji je tada bio nosilac zlatne medalje, Michael je odgovorio: ”Mark je veliki, ali ja ne želim da budem drugi Mark. Ja želim da budem prvi Michael Phelps.” Medjutim, nikako ne treba zaboraviti da aktivnost Distrikta pre svega zavisi od aktivnosti njegovih klubova. Rotary klubove u tome ne može niko da zameni. Najodgovorniji rotarijanac u svakom klubu je njegov predsednik. Predsednik daje posebno obeležje klubu u godini svoga mandata. Nije bez razloga uzrečica: ,,Pokažite mi dobrog predsednika, pokazaću vam dobar klub”. Sve rotarijance treba da okupi jedna od najlepših godišnjih tema koje je Rotary ikada imao i motiviše nas da dajemo više nego što uzimamo i da svojoj deci ostavimo u nasledje više nego što smo sami nasledili, jer BUDUĆNOST ROTARIJA JE U NAŠIM RUKAMA! Iz pisma u julu 2009.

NESEBI^NO SLU@ITI Zamrzivač za čuvanje majčinog mleka, poklon Ljubomira Hadži Đorđevića, firme HEMTEK i RC Beograd Institutu za neonatologiju u Beogradu

8

APRIL 2011.


9:Layout 1

04.04.2011

16:36

Page 2

NAŠ ROTAR IVO ANDRI} ^LAN NAŠEG KLUBA

PRI^A ZA VA{E ~ITAWE

”Ja sam prvi put progledao pred tim mostom na Drini. Prozor moje sobe gledao je na veličanstveni most, pred kojim sam uvek zastajao idući u školu. I dok su se moji drugovi igrali kraj reke, ja sam tu, na sredini mosta, na kamenoj klupi - sofi, kako je zovu, voleo satima da slušam pričanja starih ljudi”, zabeležio je Andrić.

IVO ANDRI}

ZNAKOVI PORED PUTA

■Изнад ,,Знакова поред пута'' требало би написати: ,,Уђите и разгледајте! Слободно! Овде нема афоризама''. ■Младићу који чита новине: - Што губите вид и траћите време читајући то што никад није било истина нити је на путу да то постане, и што ће већ сутра можда бити очигледна лаж. ■Нема лепшег задатка него што је: омогућити неком развитак, помоћи човеку у његовој тежњи за успоном. ■Старим колико морам, подмлађујем се колико могу.

НАСТАВАК СА СТРАНЕ 7

Na 502. sastanku Rotari kluba Beograd, 2. januara 1939. godine u članstvo je primljen naš pisac i diplomata Ivo Andrić. U vreme primanja u Rotari klub bio je pomoćnik ministra unutrašnjih dela Kraljevine Jugoslavije, član SANU i već je napisao EX PONTO (1918.), PUT ALIJE ĐERZELEZA (1920.), MOST NA ŽEPI (1925.), ANIKINA VREMENA (1931.) i esej RAZGOVOR S GOJOM (1936.) Kako je ubrzo po prijemu u članstvo postao opunomoćeni ministar i poslanik Kraljevine Jugoslavije u Berlinu (12. april 1939.) i kako je duže bio odsutan u radu Kluba, članstvo mu je ugašeno ■

(1892 + 1975) ■Ја сам од оних људи који врло доцкан бивају паметни. И никад потпуно. А што је најгоре, то се не примећује на први поглед.

■ Рано легање и рано устајање имали су за мене увек нечег болног, Ближег животињском него људском животу.Човек који мора да легне са мраком а устане са свитањем изгледа ми увек као уназађен и несрећан створ. И кад год сам, ма с ког разлога, и сам морао тако да живим, осећао сам се као болесник, осуђеник, несрећник. ■Ко људима све верује, пролази рђаво; ко ништа не верује, још горе.

■Друштвене промене. Човечанство мора, с времена на време, да промени раме на којем носи терет који се зове живот.

■Најјефтиније се продају даровити и способни људи, јер њих лукави купци највише траже, а они сами врло често нису ни свесни своје вредности. Ту треба тражити узрок многим од великих личних трагедија изузетних људи. ■Кад не могу да видим, нећу ни да гледам. Што дуже живим, све се више дивим многострукости људских способности.

Централни део је Црква Васкрсења која припада Јерусалимској Патријаршији. Капела Бичевања у којој се налази део стуба на коме је ишибан Исус Христос. Када се наслони уво на плочу, неретко се чује звук ударца бича... Капела са Два Олтара : леви, мањи део посвећен је разбојнику који је препознао у лику детета Господа нашег, када је Света Породица бежала у Мисир у прогонство, где ће остати три године. Разбојник је погледао дете рекавши да има БОЖАНСКЕ очи... и да га остали не дирају и пусте их да иду с миром... Десни, већи део посвећен је светој царици Јелени, мајци цара Константина. У њој се налази очувани мозаик из 6. века и верници воде рачуна да не газе по њему. У доњем нивоу Цркве је место где је царица Јелена пронашла Часни Крст. Како није била сигурна који је прави, узела је мртваца кога су ту управо сахрањивали и постављала га на сва три крста. Када је мртвац васкрсао, био је постављен управо на Часни Крст. Ту је данас Римокатоличка капела. Капелу Лонгнна, капетана страже који је копљем пробо Исусово ребро и преобратио се, чувају Јермени и старају се о капели. APRIL 2011.

Капела Деобе Одела посвећена је дељењу Исусове одеће између стражара испод Крста. Следећа је Капела посвећена месту где је стајала Пресвета Дјева док је Исус Христос разапињан на Крст, где је тужила за њим, иако је знала кад га је родила, каква ће му бити судбина. Ту се налази плоча испод које је место где је Исус стајао и чекао да га разапну. У Капели се налазе три иконе Богородице, потпуно тамне од многобројних свећа. Најпознатија од њих – Богородица Умиленија, чудотворна је икона и понекад, уз свесрдне молитве верника отвори око и - пусти сузу! У римокатоличкој Капели налазе се оргуље чији звук пријатно одјекује под куполом Цркве. Коптска Капела наслања се на Гроб Господњи са задње стране ■ Хаџи Душан М. Глушац

из необјављеног рукописа ИДЕЊЕ У СВЕТУ ЗЕМЉУ земаљску отаџбину Господа нашег Исуса Христоса БОГОУГОДНО ХОДОЧАШЋЕ ЗА ВАСКРС просте 2007. године (28. март - 12. април)

9


10:Layout 1

04.04.2011

16:36

Page 1

VESTI IZ KLUBOVA Dragi rotarijanci, pripreme za novi Distrikt 2483 i rotarijansku 2011/12 godinu se odvijaju prema redosledu o kome smo vas ranije obavestili. PETS za klubove iz Crne Gore je održan u Ulcinju u organizaciji RC Ulcinj. Na PETS-u je bilo prisutno 36 učesnika. PETS za klubove iz Srbije je održan u Nišu u organizaciji RC Niš-Centar uz prisustvo od 124 učesnika. Oba događaja su protekla u najboljem redu, odziv rotarijanaca je bio izuzetno visok, a predavači su ispunili svoj zadatak. Očekuje nas Skupština za Srbiju i Crnu Goru 16. aprila u Beogradu, Konferencija distrikta 29. i 30. aprila i 1. maja u Prevezi i Čarter ceremonija novog distrikta 25. juna u Beogradu. Na PETS-u u Nišu je preporučeno predstavnicima klubova da predlože svojim članovima da podrže akciju pružanja pomoći postradalom prijateljskom Japanu. RC Beograd Metropolitan je uputio klubovima predlog da svaki rotarijanac donira po 10 USD i da se prikupljena sredstva ispred našeg poddistrikta uplate u fond koji je Rotari Fondacija otvorila za pomoć koju rotarijanci treba da upute Japanu. The Rotary Japan 2011 Disaster Recovery Fund.

Tako uplaćena sredstva će se koristiti za grantove za pomoć Japanu i neosporno je da će biti upućena tamo gde su najneophodnija. Sve bliže informacije o ovom fondu možete da pogledate na sajtu RI.

In response to the massive earthquake and tsunami that struck off the coast of Japan on 11 March, the Board of Trustees of The Rotary Foundation has established the Rotary Japan 2011 Disaster Recovery Fund. All contributions will support long-term recovery projects carried out in the affected areas. The Trustees will manage the fund. Contribute Donate online Donate by check: Checks should be made payable to The Rotary Foundation and include the notation “Rotary Japan 2011 Disaster Recovery Fund, #G10005.” Send your contribution to: The Rotary Foundation 14280 Collections Center DriveChicago, IL 60693 Donate through your international Rotary office Donate DDF (Rotary districts only) (PDF) Contributions designated to the fund count toward Rotary club and district total contribution goals. However, they are not eligible for Paul Harris Fellow recognition and do not count toward club and district Annual Programs Fund goals. Questions about contributions? E-mail the Contact Center or call +1-866-976-8279.

RC Beograd STARI GRAD Dragi prijatelji, pozivamo vas u petak, 08. aprila 2011. godine da nam se pridružite na redovnom sastanku u hotelu ,,Continental’’ u 20.00 h. Gosti će nam biti delegacija iz našeg bratskog Rotari kluba Moskva koji su izrazili želju da upoznaju i ostale beogradske Rotari klubove. Večera je 1.200 dinara. Iskreno u Rotariju

RC PROKUPLJE PROGRAM DRUŽENJA I SPORTSKIH AKTIVNOSTI koje će se održati u subotu, 09. aprila 2011. godine u restoranu „Olimpic Residence“ u Prokuplju. Prijem gostiju od 10,00 do 11,00 posluženje kafom, pićem i piticama. Prijava ekipa i izvlačenje parova 11,00. Takmičenja od 11,30 do 14,30 i to: bacanje „trojki“, mali fudbal, stoni tenis i pikado (žene). Svečani ručak od 14,30. Proglašenje pobednika i uručivanje nagrada od 18,00. Druženje uz muziku našeg orkestra. Kotizacija 1.600,00. Prijavite se na email nuskok@gmail.com ili telefonom 063 / 8877-188 Živorad Trifunović

RC ČAČAK Tokom prošle godine RC Čačak je vodio Projekat ,,50 metara Rotary obale", u koji su bili uključeni RC Kragujevac, RC Topola i RC Kraljevo. Projekat je bio vredan 6.000 eura i finansiran je sredstvima RC Bern iz Švajcarske i iz fondacije porodice Ćesarov. Projekat je podrazumevao uredjenje 50 metara obale na reci Zapadna Morava, Ibar, jezeru u Kragujevcu i delu crkvene porte u Topoli. Postavljeno je po šest kompleta betonskih stolova sa klupama i deo obale je uredjen i očišćen. Nastavak se planira za april 2011. i podrazumeva uključenje škola iz navedenih gradova cilj da svaka škola ima ,,svojih 50 metara obale" o kojoj će brinuti, uredjivati, čistiti... Srdačan pozdrav, Nenad Tutunović RC Čačak izabrani predsednik za 2011/12

Vesna Baltezarević DG 2011/12

10

APRIL 2011.


10:Layout 1

04.04.2011

16:36

Page 2

БЕОГРАДСКИ РОТАРИ КЛУБОВИ ЗА ПОМОЋ КРАЉЕВУ


11:Layout 1

04.04.2011

16:35

Page 1

MESECOSLOV

APRIL 2011. ДАН ШАЛЕ И СМЕХА РК ЋУПРИЈА МОРАВА – Првоаприлски хуманитарни бал

1

1896. У Атини су почеле Прве модерне олимпијске игре.

6

РК СУБОТИЦА – прослава годишњице чартера. РК ЗАЈЕЧАР – турнир у преферансу. 1792. долар озакоњен као новчана јединица САД.

Април је месец посвећен часописима Ротарија. Током целог месеца клубови организују програме и активности који промовишу читање и коришћење часописа ,,THE ROTARIAN’’ и других званичних регионалних часописа Ротарија. Овај месец посвећен је и заштити човекове средине широм наше планете. 1915. од последица прележаног тифуса умрла велика српска сликарка и добровољац у Првом светском рату, Надежда Петровић.

2

3

БЛАГОВЕСТИ СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА РК БЕОГРАД – Скупштина Клуба

7

1941. Трупе Трећег ДАН ЖРТАВА КОНЦЕНТРАЦИО- Рајха окупирале Београд и целу НИХ ЛОГОРА Краљевину Југославију.

РК Београд – ВРАЧАР – прослава годишњице чартера. СВЕТСКИ ДАН РОМА (Одлуком ОУН, 1971. године)

8

РК ПРОКУПЉЕ – спорт и дружење

4

1969. у Хјустону, САД, уграђено прво вештачко срце.

1346. српски цар и краљ Стефан Душан основао Пећку патријаршију.

9

1958. умрла велика српска књижевница Исидора Секулић.

5

1912. брод ,,Титаник'' кренуо из енглеске луке Сауптентон на своје прво и на жалост, последње путовање, јер је ударио у санту леда и потонуо.

10

РК СРЕМСКА МИТРО-

1832. рођен српски сликар Стеван Тодоровић.

1931. проглашена ВИЦА – прослава годишњице чартера је Шпанска и промоција филателистичке поштанске република.

11 12 13 14 15 СКУПШТИНА за клубове из Србије и Црне Горе, одржава се у Београду. ЛАЗАРЕВА СУБОТА – ВРБИЦА. 1346. српски краљ Душан Стефан Немањић IV крунисан на сабору у Скопљу за ,,Цара Срба, Грка и Арбанаса''.

1956. распуштен Информбиро

Улазак Господа Исуса Христос а у Јерусалим – ЦВЕТИ.

марке ,,Stop Polio Now". 1979. јак земљотрес погодио приморје Црне Горе.

1868. У Висконсину, САД, рођен је оснивач Ротарија, Пол Харис. 1824. У Мисолонгију, Грчка, умро велики енглески песник Џорџ Гордон Бајрон.

1860. рођен српски песник Војислав Илић

16 17 18 19 20 753. пре н.е. Ромул основао је Рим.

1815. у Такову, у ВАСКРСЕЊЕ Шумадији кнез Милош Обреновић ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТОСА – почео Други ВАСКРС српски устанак против Турака.

ВЕЛИКИ ПЕТАК

ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК

21 22 23 24 25 ВАСКРСНИ УТОРАК 1452. у Винчију, Италија, рођен велики уметник и научник Ренесансе Леонардо да Винчи.

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

1992. свечано проглашена Савезна Република Југославија.

Конференција Дистрикта 2481 одржава се у Превези, Грчка. 1929. у Чачку умро српски војвода Степа Степановић.

1919. основано је Друштво народа, претеча ОУН.

1815. бој српских устаника против Турака на Љубићу.

311. цар Константин Велики признао хришћанство у Римском царству.

26 27 28 29 30 APRIL 2011.

11


12-13:Layout 1

04.04.2011

16:35

Page 1

DOBROTA ^LANOVA ROTARI KLUBOVA

LJUDI VELIKOG SRCA POSETILI KRALJEVO NA KRAJU HUMANITARNE AKCIJE

Poštovani prijatelji u Rotariju, sa velikim zadovoljstvom obaveštavam Vas da smo uspešno završili humuanitarnu akciju - izgradnja beogradske montažne kuće za samohranu Danu Nikolić uplatom poslednje rate dana 24. 03. 2011. godine u iznosu od 62.845 dinara što sa ranije islaćenim

Radosna Dana Nikolić i njena...

sredstvima svih 13 beogradskih Rotari klubova i RC Kraljeva ukupno iznosi 1.354.803 dinara, odnosno 13.011 eura. Dana 25. 03. 2011.godine predstavnici beogradskih Rotari klubova (RC Beograd- IPDG Dragan Brajer i Srđan Milinković, RC Beograd-Metropolitan-DGN Nikola Obradović i Dušan Ilić, RC Beograd-Stari Grad-ADG Sveta Milovanović i Milan Marić, RC Beograd-Sava-Petar Miljković, RC Beograd-DunavBora Kovačević i Jelena Agatunović i RC BeogradČukarica-Vladimir Matić) obišli su zajedno sa prijateljima iz RC Kraljevo samohranu Danu Nikolić sa poklonima za njeno useljenje u novu kuću.

Takođe, iskoristili smo priliku i u istom sastavu posetili i čestitali porodici Lešević useljenje u drugu montažnu kuću koja je izgrađena zajedničkom akcijom klubova iz našeg Poddistrikta a u kojoj je učestvovalo i devet Rotari klubova iz Beograda. Posebno smo zadovoljni što smo realizovali i poslednje akcije shodno dogovoru predstavnika beogradskih Rotari Klubova tako što smo uručili obećani materijal O.Š. „Svetozar Marković“ i Miši Karapandžiću članu

12

Poštovani, prosleđujem grupnu fotografiju sa Čarter proslave održane u restoranu ,,Svrljižanka” u Nišu, 26.03.2011. godine. Klub je ušao u Rotari porodicu 03.03.2010 godine.Proslavi su prisustvovali rotarijanci iz Niša – Rotari klubovi: Niš, Niš - Konstantin Veliki, Niš - Centar, Niš - Naissus, iz Beograda: RK Beograd, RK Beograd - Stari grad, RK Beograd - Skadarlija, RK Beograd – Dunav, Rotari klubovi: Valjevo, Sremska Mitrovica, Kruševac, Leskovac, Prokuplje, Pirot, Ćuprija, Vranje i Rotarakt klubovi Niš i Niš- Naissus.

...nova kuća

RC Kraljevo čija je kuća znatno oštećena u zemljotresu. Ovu akciju koordinirao je ADG Sveta Milovanović koji je obezbedio šleper za prevoz robe i donatorski veću količinu građevinskog materijala što je sve zajedno sa keramičkim pločicama koje je poklonio Petar Miljković iz RC Beograd-Sava i građevinskim materijalom koji smo mi uplatili značajna pomoć za neophodnu sanaciju. Još jedanput zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovoj akciji i želim nam još ovako uspešnih zajedničkih akcija u budućnosti. Rotarijanski pozdrav. Vladimir Matić RC Beograd-Čukarica

Radost na licima: Vlada Matić i ADG Sveta Milovanović

Snimak za uspomenu

ROTARI KLUB NIŠ MEDIANA

APRIL 2011.

Na slici sleva na desno: SEDE: Dr.Leonid Stoimenov, dolazeći Predsednik, Svetozar Aleksov, Predsednik 2010/2011, Dragan Brajer, IPD Governor 2009-10, Dr. Darko Mitić DG Special representative; STOJE: Goran Jovanović, Goran Simić, Miloš Kostić, Marija Lalić, Mića Jeremić, Vladica Krstić, Vojislav Ćirić, Dragoslav Pavlović, Saša Petrović, Ivana Todorović, Saša Radičević, Anđela Bratić, Raffi Benlian, Saša Videnović, Dragan Radivojević. Poštovani prijatelji u Rotariju, veliko mi je zadovoljstvo da Vas obavestim da je dana 31.03.2011. godine Darko Šovran iz RTC Beograd - Metropolitan, predstavnik Srbije u evropskom Rotaraktu, odneo pomoć našim prijateljima u Kraljevo i to 1,5 paleta cigle, 18 kanti boje za fasadu i 50 kg rebrastog gvožđa, čime smo završili našu uspešnu akciju pomoći Kraljevu. Rotarijanski pozdrav. Vladimir Matić Rotari klub Beograd-Čukarica Darko Šovran


14:Layout 1

04.04.2011

16:34

Page 1

највиђенији Сигурно Смедеревац прве по-

MILAN JOVANOVI} STOJIMIROVI}

PRO{LOST ROTARIJA

зних дела, приповетке, поезију... Био је интелектуалац par exelence. По ослобођењу, његова кућа је претворена у Музеј Смедерева, а шездесетих година конфискована. Већина експоната у Музеју је из свих области, из збирке Милана Јовановића Стојимировића. Писана заоставштина чува се у Матици српској у Новом Саду, смедеревском Архиву и смедеревској Библиотеци. Историјски архив у Смедереву је прошле године објавио збирку приповедака „Балкан Балканцима“, а београдска „Просвета“ двотомне „Силуете старог Београда“. Милан Јовановић Стојимировић умро је у сиромаштву и сахрањен на Новом београдском гробљу. Деце није имао и сав живот је посветио

ловине двадесетог века. Сиромашно детињство без оца, у граду на Дунаву који је целог живота обожавао. На почетку Првог светског рата одлази за Београд, код ујака др Душана Стојимировића, тадашњег директора психијатријске клинике и свих болница Београда. За цело време Првог светског рата, поред помагања у душевној болници, учи језике и ради као секретар Црвеног крста, помажући Марку Леку, тадашњем (1898. Смедерево председнику. Завршио је Правни факултет, а никад се – 1966. Београд) правом није бавио, већ новинарством, књижевношћу, политиком и ко- своме роду. лекционирањем уметничких дела. Препоручујем Већ од 1921. новинар је „Самоуправе“ и свима да читају дописник из Швајцарске за Централни прес- његове радове биро. 1930. који су непревагодине, по националним задацима одлази у зиђени сведоци Скопље и покреће први ондашњи лист „Вар- свога времена ■ дар“. Истовремено постаје и члан Ротари клуба у Скопљу и држи запажена преда- Томислав вања из књижевности и српско-албанских Стевановић односа. Половином четврте деценије враћа књижевник се на захтев Милана Стојадиновића за Бео- РОТАРИ КЛУБ град, где је био директор „Самоуправе“, ос- СМЕДЕРЕВО нивач агенције „Авала“ и њен директор, посланик за смедеревски крај и активни учесник разговора са Хитлером у делегацији са кнезом Павлом и Драгишом Цветковићем. После бомбардовања Београда бива ухапшен по налогу генерала Симовића, а затим је ангажован на листу „Обнова“, званичном гласилу Недићеве владе. Већ у јесен 1941. SLOBODAN BOBA MANIĆ прихвата се за директора Државне архиве и RC SMEDEREVO ту остаје до ослобођења. Склања се у Не- Siguran sam da će pokreмачку са Недићем и осталим високим зва- tanje časopisa ,,SRPSKI ничницима, али га Енглези враћају ROTAR'' doprineti širenju партизанским властима, где је за велеиздају dobre volje i želim timu осуђен на 15 година робије са тешким puno sreće u radu. радом. Одлежао је половину. Nadam se da će i svako Од 1910. па до краја живота свакога дана водио је дневник и то је најдрагоценије све- od nas svojim zalaganдочанство тога времена. Писао је низ про- jem tome doprineti.

REKLI STE... O LISTU

14

APRIL 2011.


15:Layout 1

04.04.2011

16:34

Page 1


15:Layout 1

04.04.2011

16:34

Page 2

ROTARI KLUB PANČEVO svojim sugrađanima poklonio fitness park na otvorenom

Po ugledu na mnoge evropske gradove, Rotari klub Pančevo došao je na ideju da Pančevcima podari fitnes park na otvorenom. U zelenoj oazi Pančeva, u srcu Narodne bašte, posetioci i prolaznici ubuduće će moći besplatno da vežbaju i da se rekreiraju na šest „antivandalskih“ sprava. U prisustvu članova Rotari kluba Pančevo, gostiju iz Slovenije i posetilaca, Fitnes park je svečano otvorio Božidar Baroš, zamenik gradonačelnice Pančeva. Crvena vrpca je svečano Prema rečima presečena i fitnes park je u upotrebi Đure Boškovića, člana Rotari kluba Pančevo, projekat Fitnes parka pomogli su slovenački Rotari klub iz Celja i brojni sponzori. - Rotari funkcioniše tako što u svom humanitarnom radu traži humanitarne organizacije koje bi zajednički radili određene projekte i cilj je da se zajedsportske Prijateljske i do ničkim snagama realizuju ti u aj uš sl ra poruke se projekti. U ovom slučaju mi smo našli kosponzora u našem prijateljskom klubu iz Celja. To je RC „Barbara Celjska“ i naša dva kluba ušla su u zajednički projekat i počela pripreme. Ceo projekat ide u skladu sa našom distriktskom organizacijom, a od nih Snimak za uspo smo dobili menu jedan deo sredstava i tako zatvorili finansijsku konstrukciju. Ukupno, sa spravama i građevinskim radovima, ovaj projekat je koštao oko devet hiljada evra - kaže Đura Bošković iz Rotari kluba Pančevo. Povodom obeležavanja 80 godina od osnivanja prvog Rotari kluba u Pančevu i osam godina od obnavljanja rotarijanstva, u goste Pančevcima došli su članovi Rotari kluba „Barbara Celjska“ iz Celja. -S veseljem smo se pridružili ovom projektu kad su nas pitali da li bismo i mi

učestvovali. Ovaj projekat činio nam se vrlo zanimljiv. Ja mislim da će biti veoma praktičan za vaše građane, tako da smo i mi delimično pomogli njegovo finansiranje. I meni lično ovo se čini veoma zanimljivo. U Celju ovakvih fitnes parkova na otvorenom nema, a mislim da ih nema ni u Sloveniji. Fitnes u slici Čini mi se vrlo zanimljivo da građani koji se ovde rekreiraju, posle trčanja ili pre trčanja mogu da vežbaju na spravama – rekao je Bojan Cvelfar iz Rotari kluba „Barbara Celjska“ u Celju. Od 20 h u restoranu ,,Mali raj” održana je tradicionalna lady’s ni, night sa gostima iz Radovi su bili original boja lih se ve i ni rs mnogih Rotary klubova iz Srbije i raznov gostima iz Rotary kluba ,,Barbara Celjska’’. U toku večeri organizovana je lutrija, a sav prihod ide u humanitarne svrhe. Članovi Rotar-akt kluba Pančevo prodavali su ručne radove iz međuopštinske organizacije Saveza slepih Srbije – Pančevo, Udruženja obolelih od Multiplex skleroze Pančevo i specijalne bolnice za psihija- ,,Mali raj’’ te večeri stvarno mali triske bolesti iz Kovina. Sav prihod od prodatih radova biće upotrebljen za nabavku materijala za radnu terapiju ■

Razgovor prijatelja uz okrepljenje

APRIL 2011.

15


16-17:Layout 1

04.04.2011

16:33

Page 1

ROTARI KLUB DEDINJE

DONATORSKO VE^E ZA „DOKTOROVU KULU“

U petak, 18.03.2011.godine, u pozorištu „Madlenianum“, održana je humanitarna

Predsednik RC Beograd Dedinje Slobodan Janković i glumica Vjera Mujović, kao voditelj

jvodina“, predsednici i članovi Rotari klubova iz Beograda i Srbije i mnogobrojni prijatelji kluba. U programu su učestvovali: Merima Njegomir, Suzana Šuvaković – primadona Beogradske opere, operski pevač Oliver Njego, duo Moderato, glumica Vjera Mujović kao voditelj programa, KUD „Gradimir“, mladi izvođači

Prota Nebojša Topolić u razgovoru sa gostima

narodne muzike Aleksandra Lojanica, Tatjana Vasiljev i Vukašin Vujović, kao i Milana Drobac – laureat međunarodnog takmičenja „Davorin Jenko“, uz klavirsku pratnju profesora Zvonimira Trajkovića.

priredba za rekonstrukciju „Doktorove kule“ u organizaciji RC Beograd-Dedinje. „Doktorova kula“ je staro zdanje u krugu Kliničkog centra Srbije, a projektom je predviđeno da se uredi za smeštaj dece obolele od malignih bolesti i njihovih roditelja, jer mališani dolaze na hemioterapiju u Klinički centar Beograd iz svih delova Srbije. Priredbi su prisustvovali prota Nebojša Topolić, izaslanik njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, njihove ekselencije ambasadori Švajcarske i Crne Gore, predsednik Opštine Savski Venac, predstavnici Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR), budući guverner distrikta Vesna Baltezarević, predstavnici Fudbalskog saveza Srbije, direktor preduzeća „Elektrovo- Oliver Njego i Merima Njegomir

16

APRIL 2011.

Na početku su se prisutnima obratili gospodin Slobodan Janković, predsednik RC Beograd Dedinje, gospodin Tomislav Đorđević, predsednik opštine Savski Venac i gospođa Žana Korolija, predsednica Upravnog odbora NURDOR-a. Program nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa je publika najtoplijim aplauzima nagradila sve učesnike koji su svojim nastupima dali donatorski doprinos ovoj akciji. U divnom ambijentu ,,Madlenianuma” posle predstave priređen je prigodan koktel za sve goste. Ovom priredbom napravljen je veliki korak ka realizaciji rekonstrukcije ,,Doktorove kule”, jer su otvorena vrata akcijama drugih klubova, institucija i pojedinaca kako bi se projekat što pre uspešno završio. Ovom prilikom zahvaljujemo svim sponzorima i donatorima Dečiji ansambl KUD ,,Gradimir” koji su prisustvom, kupovinom karata i dodatnim donacijama podržali ovu humanitarnu priredbu. Svi koji žele da pomognu ovu akciju, koja i dalje traje, mogu nam se obratiti na e-mail: rotarydedinje@gmail.com ili tel. +381 63 393 634. Slobodan Janković predsednik RC Beograd-Dedinje

REKLI STE... O LISTU АLEKSANDAR GEORGIJEVIĆ RC Beograd – VRAČAR Hvala na velikom zalaganju i inicijativi za pokretanje lista ,,ROTAR’’. Iskreno verujem da će list naići na pozitivne reakcije naše rotarijanske javnosti. Zaista mislim da je list ,,ROTAR’’ nešto najbolje što se moglo desiti našem Rotariju u ovo vreme. Broj klubova se srećom povećao, pa samim tim i broj ljudi, naših sestara i braće sa kojima je lepo upoznati se. Verujem u uspeh ,,ROTARA’’ i želim redakciji uspeh u radu.

APRIL 2011.

17


18-19:Layout 1

04.04.2011

16:33

Page 1

OKO NIŠA KIŠA…

P.E.T.S. u Nišu 19-20.03.2011

vogodišnji P.E.T.S. je održan u Nišu u hotelu O ,,Aleksandar’’ koji pruža veličanstven pogled na grad. Seminar je organizovan od strane District Elected

Himne...

Governor za godinu 2011-2012, Vesne Baltezarević i kluba domaćina RC Niš Centar. Okupljanje od preko stodvadeset učesnika seminara nije uspela da omete ni kiša kao ni radovi na niškim ulicama. Nakon okupljanja, upisivanja i medjusobnog pozdravljanja rad je počeo izvodjenjem himni Srbije, Grčke i Rotary International-a. Putem filma učesnicima seminara se zatim obratio RI Governor Elected, Gospodin Kalyan Banerjee svojom godišnjom temom. Nakon guvernera usledio je javni nastup hora osnovne škole ,,Ratko Vukićević’’ iz Niša a potom se pristupilo radu. Usledio je pozdravni govor District Governer, gospodina Vissarion Zahos-a. Guverner je na početku ukazao na značaj prijateljstva koji moramo da negujemo i širimo kroz naš Rotary pokret. Guverner je naznačio da se nalazimo na prekretnici je od sledeće rotarijanske godine, 2011-2012, postajemo distrikt 2483 i sastojaćemo se samo od klubova iz Srbije i Crne Gore. Ostaćemo uskraćeni za pomoć prijatelja iz Grčke, Makedonije i sa Kosova i samo od nas će zavisiti naš budući rad. Nakon govora guvernera prikazan je promotivni film o gradu domaćinu Nišu. District Elected Governer districta 2483, gospodja Vesna Baltezarević je svoj govor takodje započela značajem prijateljstva, kao i potrebom da iz prošlosti izvučemo pouke, a loše postupke ukoliko ih je bilo ostavimo iza nas. Gospodja Guverner je ukazala na značaj dobročinstva koji je naš pokret pokazao kroz akcije za pomoć Kraljevu kao i kroz novu započetu akciju izgradnje Doktorove Kule u Beogradu. Gospodja Baltezarević je istakla da nas rotarijanaca u novom distriktu ima 1324 u klubovima Srbije i 150 u klubovima Crne Gore. Zadatak distriktnog tima je da u godini 2011-2012 broj klubova u Srbiji bude povećan sa 56 na 60 a broj klubova u Crnoj Gori kojih trenutno ima 6 se uveća za jedan novi klub.

18

Distriktna skupština je najavljena za 16.04.2011. u Beogradu, a mesto skupštine će biti naknadno objavljeno. Vesna Baltezarević je naznačila značaj porodice, kao osnov svih nas a zatim ukazala na važnost kontinuiteta u dobrim delima i širenju prijateljstva nas rotarijanaca. Guvernerka je najavila pokretanje web strane www.rotarydistrict2483.com preko koje će nam biti omogućena bolja komunikacija i obaveštenost. Od novih, specifičnih akcija, guverner Vesna Baltezarević je najavila Sajam Profesija, na kome će rotarijancima biti omogućeno da predstave sebe i upoznaju druge prijatelje iz našeg pokreta. Guvernerka je takodje najavila i organizovanje Komunikacionog Treninga. Nove teme i novi predavači su bili: Značaj Rotary-ja na Balkanu – DG Vissarion Zahos Eradikcija Polia – Assistant RRFC Zone 20b g. Velimir Baltezarević Uloga predsednika Kluba – Country Trainer, g. Pavle Bogetić.

... u prepunoj sali.

Uloga sekretara Kluba – Distriktni sekretar, g.Ljiljana Lainović Elektronsko poslovanje klubova – ADG, g.Momčilo Sretenović Finansijske obaveze klubova – District Treasurer, g.Zoran Matić ,,Service above self” na lokalnom i internacionalnom nivou – Country Regional Trainer, g.Rade Nedeljković Rotari kao strukovna elita – District Extension Chair, g.Svetislav Milovanović Članstvo, izbor novih članova – DGN, g.Nikola Obradović Godišnji plan i postavljanje ciljeva – Country Regional Trainer, g.Marinel Subu

Značaj formiranja novih klubova – ADG, g.Zoran Tasić Nova Rotari generacija – Country Youth Chair, g.Aleksandar Georgijević. Prvi radni dan je završen pa su se učesnici skupa radosno okupili na svečanoj večeri. Drugog radnog dana, bile su predstavljene teme zaštite Rotari svojine, promocije novog web portala www.rotarydistrict2483.com. Na kraju seminara, DGE Vesna Baltezarević je predstavila distriktni tim za rotarijansku godinu 2011-2012. Na kraju seminara su uručeni sertifikati učesnicima. Distriktnom guverneru, članovima distriktnog tima kao i predsednicima i sekretarima klubova u rotarijanskoj godini 2011-2012 želimo puno uspeha u radu ■

REKLI STE... O LISTU

Dr SRĐAN SRETENOVIĆ PPr 2009/2010 RC Beograd

Časopis ,,SRPSKI ROTAR’’ je najverovatnije stariji od većine nas, odražava tradiciju i opominje nas da je ne smemo gubiti u vremenu koje je bilo i koje nam sledi. Čestitam vrednim ljudima dobrih namera koji su uložili, i uložiće, veliki lični napor da ovaj časopis postave na noge i učine ga dostojnim ideji koju predstavlja, za dobrobit svih nas.

NESEBI^NO SLU@ITI Horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija u Cetinjskoj i Makedonskoj ulici u Beogradu, poklon Čedomira Petrinjca, firme ALPE Saobraćaj d.o.o. i RC Beograd i RC Sombor za Školu učenika za zaštitu vida ,,Dragan Kovačević’’.

... i pozdravna reč Guvernera Distrikta...

Uloga i značaj Rotary fondacije – DRFCC, g. Pavle Vamošer List Srpski ROTAR predstavio je član redakcijskog kolegijuma lista Zoran Zdravković. Istaknuto je da je radi boljeg upoznavanja, dobročinstva i širenja prijateljstva izmedju nas rotarijanaca, inicijativa za pokretanje lista bila nužno potrebna. List je nastao na inicijativi nekolicine članova koja je podržana od celine RC Beograd, kao nastavak tradicije izdavanja lista još iz godina 1933. do 1941. List je neprofitabilan i finansira se samo dobrotvornim prilozima rotarijanaca i prijatelja Rotarija, koji to žele kroz pretplatu ili oglašavanje. Istaknuta je velika potreba za učešćem svih zainteresovanih da se uključe u rad izdavanja lista kroz izveštavanje, aktivno učešće u radu redakcije lista, kao i kroz finansijsko pomaganje izdavanja lista. List će izlaziti u početku mesečno u tiražu od preko 1500 primeraka i biće ciljano slat poštom na adrese klubova. Nekoliko puta je podvučena važnost ideje da list treba da bude aktivno glasilo svih rotarijanaca iz našeg Distrikta i pozvani su svi zainteresovani na saradnju. Posle ručka nastavilo se sa radom: APRIL 2011.

APRIL 2011.

19


20-21:Layout 1

04.04.2011

16:32

Page 1

ДОБРОТА КАО МУДРОСТ РОТАРИ

VITEZOVI ZLATNOG T ^KA НАСТАВАК ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

ПРЕ 83 ГОДИНЕ У СРБИЈИ ЈЕ ОСНОВАН ПРВИ РОТАРИ КЛУБ

ОВО МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ О РОТАРИЈУ: ■ Ротари је ,,рођен'' у улици Дирборн у центру Чикага, у америчкој држави Илиноис, у соби број 711 – канцеларији инжењера Гаса Лера, где је одржан први састанак Пола Хариса и пријатеља на ком су разговарали и разматрали идеју о оснивању Клуба за професионалце и пословне људе. Ова значајна соба за Ротари, је демонтирана, реконструисана и данас се налази у Светском центру Ротари Интернационала у згради са 18 спратова и 37.000 квадратних метара пословног простора у Еванстону у околини Чикага.

НАЈВИША ФОРМА МУДРОСТИ ЈЕ ДОБРОТА! Талмуд, света јеврејска књига

■ Званични амблем Ротарија је точак са зупчаником. Чикашки ротар Монтаг Бер по професији гравер, нацртао је симбол Ротарија, точак сеоских кола са неколико линија које су означавале прашину и покрет. Тек 1923. године прихваћен је амблем – зупчаник са 24 зупца и шест паока. ■ Званична застава Ротарија усвојена је на Конференцији у америчком граду Даласу, 1929. године. Застава је беле боје, а на средини се налази званични амблем – зупчаник у златној боји. Речи ROTARY INTERNATIONAL које се налазе на врху и дну удубљења су такође златне боје. Прва Ротари застава завијорила се у Канзас Ситију, у америчкој држави Мисури, 1915. године. ■ Званична химна Ротари Интернационала је аранжиран марш из Бетовенове увертире која у оригиналу гласи: BEETHOVEN’S EGMONT OVERTURE, op. 84 ■ Полио Плус је најмасовнији пројекат Ротарија који је усмерен ка искорењивању полиомијелитиса (дечје парализе) у свету. Њиме се реализује заштита деце и од пет других смртоносних дечјих болести, што је означено речју ,,плус’’. Ниједна друга невладина организација није себи поставила овако велики задатак као што је Полио Плус програм. Овај програм се може сматрати највећим хуманитарним пројектом у свету. ■Године 2008. и 2009. у свету је вакцинисано 222.270.331 деце против полиомелитиса, а вакцинација је обављена у 22 земље, од тога у 17 земаља у Африци.

20

Организација као што је Ротари ми је помогла и мотивисала ме да се још више интересујем да би заједничким снагама успели и искоренили полио у свету! Бил Гејтс.

■ Клубови чине Дистрикте, на чијем челу је Гувернер, чији мандат такође траје годину дана.

■ Ротари прима жене у своје чланство од 1989. године.

■ Данас, 1,3 милиона ротаријанаца припадају неком од 30. 000 клубова у више од 160 држава.

■ Број Ротари клубова у централној и источној Европи је повећан за 80% у протеклих десет година. ■ Из трезора Ротари фондације од 1974. године до данас издвојено је више од сто осамдесет милиона долара за разне стипендије.

■ Ротаријанску значку некада су носили и британски премијери сер Винстон Черчил и Маргарет Тачер, наш писац, дипломата и нобеловац Иво Андрић, немачки писац Томас Ман, као и амерички председник Џон Кенеди ■

ПРВИ ПУТ... ■ Први састанак Ротари клуба одржан је 23. фебруара 1905. године у Чикагу. Овај датум је рођендан Ротарија и Светски дан разумевања и мира. ■ Први Ротари клуб који је почео са одржавањем састанака сваке недеље био је Ротари клуб број 3 Оукланда, у америчкој држави Калифорнији. ■ Први Ротари клуб ван САД основан је у Винипегу, у канадској провинцији Манитоба, 1910. године. ■ Први Ротари клуб ван Северне Америке основан је 1911. године у Даблину, Ирска. ■ Први Ротари клуб у земљи чији званични језик није енглески, основан је 1916. године у Хавани, Куба. ■ Први Ротари клуб у Јужној Америци основан је 1918. године у Монтевидеу, Уругвај. ■ Први Ротари клуб у Азији основан је 1919. године у Манили, Филипини. ■ Први Ротари клуб у Африци основан је 1921. године у Јоханесбургу, Јужна Африка. ■ Први Ротари клуб у Аустралији основан је 1921. године у Мелбурну. ■ Ротари је први пут усвојио назив ROTARY INTERNATIONAL 1922. године. Пре тога се звао Међуна-

APRIL 2011.

родна организација Ротари клубова. ■ Ротари је први пут доделио признање PAUL HARRIS FELONY 1957. године. Ово признање се добија за прилоге веће од хиљаду америчких долара. ■ Ротаракт је основан 1968. године одлуком Ротари Интернационале, а први клуб који је окупљао младе људе с лидерским способностима, у узрасту између 18 и 30 година основао је Ротари клуб Шарлот Север из Шарлота у америчкој држави Северна Калифорнија 1995. године. Данас у свету има 140 Ротаракт клубова. ■ Интеракт је светска Ротари организација младих од 14 до 18 година. ■ Први Ротари клуб у Србији основан је 1928. године у Београду. Оснивач је био Војислав Кујунџић, а први председник Фердинанд Громберг, власник Смедеревске жељезаре и сувласник Борског рудника. ■ Прва обнова ротаријанства у Југославији започета је 1989. године у Београду, када је створен Иницијативни одбор за реоснивање Ротари клуба Београд, а први председник био је адвокат Драган Брајер, уважени члан Ротари клуба Београд и гувернер Дистрикта 2481 за годину 2009 / 2010. ■ Ротари клуб Београд први је наш клуб примљен у међународну организацију Ротарија, 8. маја 1992. године. ■ Ротари клуб Београд први је оснивач Ротаракт (млади ротаријанци) клуба Београд 1994. године. ■ У Београду данас има 13 Ротари клубова и пет Ротаракт клуба. ■ REM (Rotaract European Meeting) који је одржан у Београду од 13. – 16. јануара 2011. године, са преко 600 младих из Европе, до сада је највећи Ротаракт скуп у нашој земљи. ■ Када је председништво Ротари Интернационала 1976. године усвојило кратку поруку која гласи: ,,Ротари је организација пословних и професионалних људи удружених широм света у циљу пружања хуманитарне помоћи, подстицање високих етичких стандарда у свим професијама и унапређења добре воље и мира у свету!'' добила се порука од ових 30 речи које вреди запамтити, јер оне представљају најкраћи одговор: Шта је Ротари клуб?

APRIL 2011.

■ Основна јединица у Ротари дружењу јесте Клуб. Кандидата који треба да постане члан Клуба, који је угледан и успешан члан заједнице, предлаже његов ментор, активни ротаријанац и члан Клуба. ,,Провера’’ кандидата за члана може трајати три месеца, или дуже. Када постане члан Клуба добија своју класификацију, јер се бира најбољи из сваке професије, па био он академик, глумац, лекар, привредник, правник, професор, дизајнер, банкар. КАЛЕНДАР ■ У годишњем Ротари календару месеци су одређени за обележавање великих програма Ротарија: Јануар је месец свести у Ротарију. Фебруар је месец разумевања и мира у свету. Месец март није само месец посвећен проблему неписмености у свету, већ је недеља у којој пада 13. март посвећена светском Ротаракту и младима. Април је месец посвећен часописима Ротарија. Мај је месец пријатељства. Јун је посвећен прославама и дружењу. Јул је месец посвећен писмености и хуманости. Август је месец чланства и ширења Ротарија. Септембар је посвећен омладинским активностима. Октобар је месец служења у професији. Новембар је изабран за месец Ротари фондације. Децембар је месец посвећен породици. ■ Ротаријанска година почиње 1. јула. Тада, на пригодној свечаности, уз присутне чланове породице и госте, на чело Клуба стаје нови председник и истовремено се бирају чланови новог Управног одбора, председници Комисија за клупске послове, друштвену и међународну заједницу и професионалну делатност, секретар, ризничар и церемонијар, као и председник Клуба за наредну годину. ■ Ротари клубови Београда и Србије сакупили су око 30. 000 евра за куповину две монтажне куће за породице из Краљева чији су домови срушени у прошлогодишњем земљотресу. Помоћ у значајном износу стигла је и из других Ротари клубова у свету, Калгарија у Канади, Рочестера у Великој Британији, Сибиу у Румунији, као и фондација из Енглеске, Швајцарске, Канаде и САД.

21

Х. Д. Г.


22-23:Layout 1

04.04.2011

16:32

Page 1

ROTARI KLUB ZAJE^AR

ROTARI KLUB PALI] UKRATKO O NAMA

RC Palić čarterovan je februara 2004.godine. Broj članova kluba je u blagom porastu, danas klub ima 25 članova, od toga četiri žene. Iz godine u godinu nastojimo povećati broj naših akcija.Tradicionalna najstarija naša akcija je u maju u okviru Urbanovih svečanosti. Od kulturoloških, spomenula bih uspešnu zajedničku akciju, prodajnu izložbu umetničkih fotografija sa klubovima Sombor i Baja. Takođe i humanitarnu pozorišnu predstavu u oktobru 2010. ,,Odlad frukt-Negovano Bratimljenje između dva RC - Palić i Margitziget voće’’ po Strindbergovoj drami koju je napisao 1880. godine nakon posete Margitsziget prihvatio naš predlog o bratimljenju. Balkanu. Multikulturalni projekat koji izražava uniCilj ovog bratimljenja je još bolja saradnja i produbljiverzalne vrednosti smo videli u izvođenju vanje prijateljstva između naših klubova i članova. Theater Theatron-a iz Lunda,Švedska. Raduje nas što ćemo danas zajedno proslaviti sa U okviru naše humanitarne misije posebnu pažnju naša dva kluba lep događaj, godišnjicu našeg posvećujemo školi, obdaništu, velikim porodicama, na- čarterovanja i međunarodni Dan mira u svetu koji se jmlađima i starima na Paliću, kao i deci Lurko Haza u vezuje za dan osnivanja Rotarija. Hajdukovu. Dragi Rotarijanci, Opremali smo medicinskim uređajima ambulantu na ne zaboravimo, izdvaja nas od drugih što smo prepozPaliću a ovih dana, kao rezultat akcije pozorišne pred- nali da je radost u davanju i kako je pesnik rekao ,,samo stave, poklonićemo defibrilator gradu i Paliću. ko od sebe daje, stvarno daje." Organizujemo i učestvujemo u ekološkim akcijama. Duboka tuga je u očima sve većeg broja naših sugrađana. U toku osnivanja našeg kluba veliku podršku smo do- Jačajmo našu volju da pomognemo koliko i kad bili od Rotari klubova Budapest-Margitsziget, Zemun i možemo. Subotica. Hvala našim porodicama koje nas razumeju i poOni su nesebično kroz vremenski period bili naši državaju. učitelji i podržavali su nas u nameri da usvojimo principe Rotarija kako bismo postali dobri Rotarijanci. Imi Čejović Sa zadovoljstvom smo primili vest da je RC Budapest- predsednik RC Palić

22

APRIL 2011.

LEPE VESTI

Naš klub je uoči Božića podelio 360 paketića (vrednost jednog paketića je oko 20 eura) deci bez roditeljskog staranja koja su štićenici Centra za socijalni rad.

U aprilu planiramo da ovu predstavu organizujemo i u Pančevu, a sa RK Pančevo, želimo da krajem maja u Zaječaru organizujemo prvo takmičenje u poligonima spretnosti sa konjima dece sa posebnim potrebama■

Takodje, krajem januara, organizovali smo humanitarnu predstavu ,,Loš dan tinejdžerke Dunje’’, a sredstva od predstave ćemo iskoristiti za pravljenje Srdačan pozdrav, rampe koja služi za pojahivanje i sjahivanje Srđan Stanojević RK Zaječar hendikepiranim jahačima.

REKLI STE... O LISTU MILAN JOVANOVIĆ RC Kikinda Pripadam generaciji koja jutro počinju sa „Start“ a krajem dana klikne na „Sleep“, pitam se: - Šta bih uopšte radio da nije izmišljen internet? No, malo je tako uzbudljivih stvari kao kada otvorim Rotary fioku i krenem da preturam po fotografijama,

zastavicama i štampi... Bilteni, razne knjige dobijene od dragih rotarijanaca i vizit karte, dakle, sve izašlo iz štamparije. Otuda, ubeđen sam da od štampe i nema boljeg medija. Želim ja ,,SRPSKOM ROTAR-u’’ i internet i zdanje ali da nam nikada ne uskratite ovu, štampanu verziju. Kada, jedan put, nestane struje, da imamo šta lepo i korisno da radimo...vraćamo film, listajući ,,ROTAR’’ iz....tamo neke... Dragim prijateljima koji su se prihvatili ovako teškog i odgovornog zadatka, čestitam i želim duboku starost uz ,,ROTAR’’.

APRIL 2011.

MOĆ REČI JE VELIKA, ALI MOĆ BROJA JE JOŠ VEĆA! Do kraja septembra 2010. godine u svetu je bilo:

ROTARY Članova: 1.227.563 Klubova: 34.103 ROTARACT Članova: 192.809 Klubova: 8.383

23

INTERACT Članova: 295.895 Klubova: 12.865

RCCs Članova: 160.425 Klubova: 6.975


AJ, KOLIKA JE JAHORINA PLANINA... Dragi prijatelji, Rotari klub Beograd Skadarlija, organizovao je međudistriktnu akciju druženja i skijanja na olimpijskoj planini Jahorina.

Nisu motorne sanke, ali guvernerske jesu

Druženje Rotarijanaca, njhovih porodica i prijatelja održano je od 29.01 05.02. 2011. Jahorina je odabrana iz razloga geografske lokacije, prirodnih resursa, skijaškog olimpijskog centra i blizine aeorodroma. Odabir je olakšala čuvena bosanska gostoljubivost, a naročito bismo istakli fantastičan sadržaj, opremljnost, hranu i profesionalnost aparthotela ,,Vučko’’ kategorije 4*, naravno i samog Olimpijskog centra kao Klik! Za uspomenu privrednog subjekta koji je u protekle dve godine napravio ozbiljan i odličan iskorak. Ovo druženje, poniklo u našem distriktu, održano je i prošle godine. Podržano je i uveličano od Rotari klubova iz okruženja. Lani su pored našeg distrikta, došli gosti iz D 1910. Utisci prošlogodišnjih učesnika su takvi da nije postojala dilema da li ponovo organizovati druženje. Ove godine je akcija dobila na snazi, brojnosti i popunili smo sve raspoložive hotelske kapacitete. Učestvovala su tri Distrikta 1910, 1911 i 2481. Prisustvovalo je 15 klubova i 118 učesnika iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije. Sa velikim zadovoljstvom možemo konstatovati da je suština služenja i druženja ove međudistriktne akcije u potpunosti ispunjena. Druženje u neformalnoj atmosferi imalo je posebnu dubinu. Razgovori u Slanina snežnom ambijentu, uz kamin, u ili wllnes centru hotela ili šetnji, kobasica, rezultirali su potpunom pitanje je? otvorenošću u razgovorima sagledavanja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Rotarija. Jasno se govorilo o lepim stvarima ali i o problemima koji postoje i kako ih rešavati. Klubovi su dogovorali međusobne saradnje, projekte i akcije. Dogovorena su međusobna posećivanja, bratimljenja... Ceo skup i vreme druženja, pored skijanja, bilo je obogaćeno

24

svakodnevnim zajedničkim aktivnostima i izletima. Obilazili smo pećinu Orlovača, Sarajevo i Baščaršiju. Organizovana je vožnja motornim sankama bespućima i vrhovima Jahorine. Za vreme trke u veleslalomu organizovana je slaninijada - kobasicijada, kuvano je vino, čaj i Romanijska rakija. Sve je pojačano i pozlaćeno kulinarskim specijalitetima našeg prijatelja i osvedočenog šampiona u spravljanju kobasica, kulena i ostalih pikanterija, člana RC Sremska Mitrovica, Milenka Perića. Naš klub organizovao je ručak - vruće Romanijsko jagnje koje je pečeno na ražnju i posluženo u planinskoj kući na samoj skijaškoj stazi. Organizovana je revijalna trka u veleslalomu za sve učesnike. I ove godine apsolutni prvak u veleslalomu ponovo je bio Zoran Šobota, član RC Beograd Skadarlija. Priređena je dodela medalja i diploma najuspešnijim skijašima, ali i onima koji su se istakli po svojim drugim zapaženim vrlinama, što je uz osmehe pozdravljeno od svih učesnika. Naravno, setili smo se i najmlađih koji su ove godine svi dobili medalje za skijanje sa logom Rotarija i našeg kluba. Član RC Sremska Mitrovica, Milorad Simić - Simke, pomogao je i vodio na njemu svojstven i originalan a nama veseo način, humanitarnu tombolu. Večernja druženja uz muziku, pesmu, tamburaše, ples i igru, trajala su ponekad i do kasno u noć... Na kraju, napomenuli bi i to da veliku zahvalnost dugujemo g. Aleksandru Proviću, direktoru aparthotela ,,Vučko’’ i g. Branku Koromanu, direktoru Olimpijskog centra. Svojim profesionalnim angažovanjem pomogli su nam da tih sedam dana protekne u najboljem redu. Treba istaći da su pomenuti obezbedili našem klubu sjajne finasijske uslove, kako bi smo iste mogli ponuditi kao najbolje na tržištu. I pored toga što su učesnici imali najpovoljnije uslove, naš klub je ovom akcijom obogatio svoj humanitarni fond sa 3.995 evra! Tradicija će se nastaviti i već je postignut dogovor za sledeću godinu. Većina ovogodišnjih učesnika već je potvrdila svoj dolazak, a aparthotel ,,Vučko’’ proširuje i gradi nove kapacitete koji će biti obogaćeni i zatvorenim bazenom.

SUMMERTIME Rotary club Beograd Skadarlija, nastavlja tradicionalnu distriktsku akciju jedrenja Sredozemnim morima. Ove godine krstarićemo morima oko Grčke, Italije, Sicilije i Malte. Stotine učesnika, koji su do sada učestvovali u ovom druženju, podržavaju ovu akciju, a neki rezervišu mesta i za narednu godinu, koja još nije ni isplanirana. Razlog sigurno treba potražiti u zadovoljstvu koje su pronašli ploveći kristalno bistrim plavetnilom. Plovidba pod jedrima punim toplog

vetra, osećaj ukroćenosti prirode što prožima svakog pojedinca, uz neopisive mirise mora, divlje lagune gde sidra često i prenoće, daju potpuno novu dimenziju ljudima koji do tada nisu osetili blagodati te autonomnosti, slobode i ambijenta u celini. Daleko od gradova, civilizacije, uličnih rasveta, noći uz vino, kozji sir, masline, gitaru i pod milionima rasutih zvezda u direktnom kontaktu sa prirodom, stvaraju jedan istinski, ali potpuno drugačiji problem. Kao naučen tekst, svi ponavljaju rečenicu: ,,Kako se ponovo vratiti u hotel, na peškirić, pod suncobrančić, kako se ponovo kupati na komercijalnim plažama, punim gužvi, galame, zamućenog mora…” Sve su to čvrsti aduti onih koji su oprobali i neminovno zavoleli nautički život. Naša putovanja nisu samo hedonistička, nego naprotiv i edukativna. Primera radi, na putu od Sicilije do Malte, imamo sreću i zadovoljstvo da će sa nama ploviti naš prijatelj prof. Gordan Dragović. Gordan je izuzetan poznavalac tamošnjih mnogobrojnih i bogatih kultura, a kao reditelj u operi, dolazeći na tlo Sicilije, gde je opera više od kulture i umetnost, sigurno će imati priliku da nas uputi u svet raskošnih dvorana ili samog izvođenja nekog operskog dela. Ako tome dodamo, da je učešće potvrdila i doktor istorije umetnosti i kustos nacionalnog muzeja Makedonije, Vana Urošević, zadovoljstvo je još veće. Posle pomenute sicilijansko - maltežanske ekspedicije, dogovorena je septembarska i više nego opuštena varijanta krstarenja. Plovićemo Egejom po Severnim Sporadima. Taj arhipelag je idealan za nautičke početnike i porodice sa malom decom. Severni Sporadi čine arhipelag koji je ostrvno veoma gust, te zbog toga razbija morsku ploču, a samim tim nema morskih talasa. Sva ostrva su veoma blizu jedna drugih i vrlo bogata florom i faunom. Skrovite uvale, ribarska sela i njihove taverne, sa ribom otvorenog mora, poznate su nam i od ranije. Dogovoreno druženje sa pri-

jateljima grčkog Rotari kluba Volos - Argos činiće da se uistinu osećamo kao gosti. Dosadašnja iskustva govore, da su druženja članova Rotari klubova, posle ovakvih putovanja ojačana do te mere, da se stvaraju trajna prijateljstva, međusobna posećivanja, bratimljenja, kumstva, brakovi... Od ove godine, akcija dobija i međudistriktski karakter. Pridružuju nam se članovi distrikta 1910 i 1911. Sigurni smo da će i oni poneti lepa iskustva, da ćemo sledećih godina imati još više onih koji žele ovakvu vrstu odmora, a da će se Suton na Santoriniju

Podne u uvali

Partenon - najomiljeniji tip hrama u arhitekturi stare Grčke

APRIL 2011.

Santorini

naš distrikt pominjati po dobrom. Kada osim našeg zadovoljstva, produbljenog osećajem pripadnosti Rotari porodici, uživanja u svakom novom jutru, omogućimo sreću i pomoć, onima kojima je nephodna, naša srca su ispunjena kao i ona jedra s početka priče. Primera radi, samo poslednjom septembarskom akcijom, kada smo formirali flotilu od četiri broda, uspeli smo opremiti sve spavaonice na dečjem odeljenju u ,,Zavodu za mentalno zdravlje Srbije”. Takođe, obezbedili smo zimsku obuću svim štićenicima,,Zavoda za specijalno vaspitanje dece i omladine – Beograd” (62 dečaka i devojčice). Do susreta na plavim talasima, vaš u Rotariju Rotari klub Beograd SKADARLIJA D 2481 APRIL 2011.

25


26:Layout 1

04.04.2011

16:39

Page 1

ИМПРЕСУМ (латински IMPRESSUM), штампана ствар по закону обавезно означавање имена издавача и уредника одговорних за садржину

БРОЈ 2 АПРИЛ 2011. ГОДИНА I (LXXVIII) Дистрикт 2481

Ovaj časopis je nekomercijalan i spada u domen nematerijalne kulture. Izdržava se od oglasa i donacija. Podržite ga. Оснивач: Ротари клуб Београд За оснивача: Срђан Милинковић

Е. пошта: rotarybg@rotary.org.rs

Ми смо уредили априлски број СРПСКОГ РОТАРА: Зоран Здравковић Мирјана Миливојевић Мирослав Миња Николић Тривко Тића Савић Хаџи Душан М. Глушац Чедомир Петрињац

Тираж..................................................1500 Рукописи штампани................................ ћирилицом и latinicom Хартија.............табачни блок 110 грaма Корице..................кунстдрук 160 грама Штампа............графички атеље ,,КУМ'' 11222 Беорад, Олге Јојић 4 Б Oglasi se dostavljaju u rezoluciji 300 pixela po inču, na e-mail ili CD.

PUN FORMAT OGLASA ЈЕ: 1/1 26,5 x 20 cm - K2, K3, K4 300 евра 1/1 унутрашња страна 250 евра 1/2 20 x 13 cm – horizontalno 200 евра 1/4 20 x 6,2 cm – horizontalno 100 евра 1/8 9,7 x 6,3 cm – horizontalno 70 евра 1/2 26,5 x 9,7 cm – vertikalno 1/4 13 x 9,7 cm – vertikalno 1/8 13 x 4,5 cm – vertikalno Za oglase uplatiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate. Četiri ZA: Za celu stranu naručiocu oglasa pripada 30 primeraka broja. Za pola strane naručiocu oglasa pripada 20 primeraka broja. Za četvrtinu strane naručiocu oglasa pripada 10 primeraka broja. Za osminu strane naručiocu oglasa pripada 5 primeraka broja. NE ODGOVARAMO ZA SADRŽINU OGLASA.

REKLI STE... O LISTU NIKOLA MANDIĆ

SVETISLAV MILOVANOVIĆ Ppr 2008/09 ADG RC Beograd RC Beograd – Inicijativa da se STARI GRAD posle više od 70 Pozdravljam vaš godina od napor da dopriprestanka izlaženja nesete našem časopisa ,,JUpokretu. GOSLOVENSKI Lep pozdrav. ROTAR” krene sa izdavanjem novog časopisa je vredna svake pohvale. TIJANA ČEČEVIĆ Verujem da će časopis ,,SRPSKI RC Beograd ROTAR'' doprineti boljem informisanju SAVA ali i spoznaji novih mogućnosti društvene i poslovne saradnje medju Dragi prijatelji, rotarijancima u Klubovima širom obradovala Srbije i Crne Gore. Smatram da je sam se čuvši izuzetno važno i višestruko korisno da za pokretanje se rotarijanci još čvršće povezuju ,,ROTARA’’. kako bi kroz svoj udruženi ekononomZa mene je to ski potencijal mogli još sadržajnije da čaroban služe dobrobiti svoje zajednice. doživljaj Puno uspeha u radu. ponovnog budjenja tradicije koja na ovom SA NASLOVNE STRANE prostoru bez kontinuiteta jako brzo zamire. APRIL U BEOGRADU muzika i tekst: Kornelije Kovač Radujem se kako prvom, tako i peva: Zdravko Čolić svakom sledećem broju u kome očekujem puno reči Rotarijanaca Prolaze i vraćaju se s lastama o aktivnostima klubova, o pojedSunčani i nasmijani dani incima koji zavredjuju posebnu opet je u mojoj duši proljeće pažnju svojim visoko etičkim da l' si djevojka il' žena sada ti? stavovima i delima, o pretečama Rotarija kod nas, o samoj Rotari April u Beogradu uzaludno tražim filozofiji, kao i o svim učinjenim Usne jedne djevojke što se divno mazi naporima koji nas čine dostojnim April u Beogradu miluje joj kosu pripadanja ovoj zajednici. Ispod savskog mosta to je možda ona U našoj organizaciji je puno Al' je drugi ljubi. posvećenika velikog iskustva, koji itekako imaju šta da kažu. Prolaze i vraćaju se s lastama Neka ovaj naš ,,ROTAR’’ bude Sunčani i nasmijani dani naše utočište, mesto na kome opet je u mojoj ćemo sa lakoćom pronalaziti duši proljeće mudre misli, humana dela i preda l' si devojka il' poznavati prijatelje. Neka bude žena sada ti? spona koja će osnaživati naše kontakte, olakšavati našu komuApril u Beogradu nikaciju i davati nam uvide u krejedno prošlo doba tanja na ovoj sceni. nosim ga u mislima Neka to zaista bude naš iz vojničkih soba ,,ROTAR’’ koji ćemo sa nestrApril u Beogradu pljenjem isčekivati i koji će ovoga umorno se smješi puta trajati i pokazati našim Ispod savskog pokoljenjima šta to jeste tradicija. mosta dok se sumrak sprema Srećno! više mene nema.

26

APRIL 2011.


k3:Layout 1

04.04.2011

16:39

Page 1

Srpski rotar br 02  

Rotar april 2011

Srpski rotar br 02  

Rotar april 2011

Advertisement