Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang september 2017 nr. 8


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

In deze Redactie Redactie 1 2 3

HEVO-Actueel

Geweld Het heeft de .... behaagd .... HEVO-Nieuwsbrief

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Bestuur

Redactieadres

Workshop en lezingen

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel

Woensdag 13 september 2017

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

4

Van het bestuur

5 Senioren ComputerLeercentrum 10 Lezing over kunststroming De Stijl 100 jaar later 15 Werkconferentie Kwetsbare ouderen in beeld

Van de ouderenadviseurs 6

Ervaringen van een ouderenadviseur

Uittips 11 HEVO 65 jaar: Muziekfeest 12 Kerstreis - 22 tot en met 27 december

Terugblik 13 Linedancegroep De Oldtimers 14 Impressies van een HEVO-zomervakantiereis 16 Zomerschool 2017 18 Dansen op Vinyl: wat een feest was het! 20 Fietsbridgedrive-foto’s met ondertiteling

En ook .... 7 12 16 17 17 20

HEVO-Actueeltjes De clash van de burgemeesters Zomaar wat gezegdes Mijn naam is Ellen Verf Tsja, wat lees ik eigenlijk? Vooraankondiging Toneelvoorstellingen


Geweld

G

isteren keek ik naar de film Michiel de Ruyter, een film met veel geweld. De zeeslagen waren bloederig en er vielen veel gewonden en doden. De Ruyter behaalde veel overwinningen, maar Nederland was tot op het bot verdeeld door staatsgezinden en prinsgezinden. De broeders Johan en Cornelis de Witt werden geradbraakt en gelyncht. En dan kom ik terug in onze tijd, waarin wij ons verbazen over de wreedheid in de wereld. Wij kunnen het niet bevatten, maar hoe ver staan wij van deze tijd af? In liefde en oorlog is alles geoorloofd, is een gezegde en daar komt het ook vaak op neer. Ook in óns verleden was er veel geweld.

En dan nu. In een artikel las ik onlangs dat er veel wordt ‘gepest’: op scholen, op de werkvloer en bij senioren. Ligt daar al de oorsprong van geweld? Kinderen, die op school al worden gepest. Dat kan met schelden, maar ook al met fysiek geweld, waardoor kinderen doodongelukkig kunnen worden. En ook de sociale media zijn tegenwoordig een middel om te pesten. Vervolgens wordt er daarna gepest op de werkvloer. En tenslotte als je oud bent geworden. Dan wordt iemand soms ‘geboycot’, omdat hij of zij niet bij een bepaalde groep hoort. Zit al dit geweld ín óns? Begint geweld met ‘pesten’? Hoe is het mogelijk dat je elkaar zo veel pijn kunt doen en het dan heel normaal vinden. Hoe is het mogelijk dat men onschuldige mensen zo maar kan vermoorden, alleen omdat ze jouw opvattingen niet hebben of niet van jouw stam zijn. We kijken verbijsterd naar de tv en zien alle ellende van de wereld voorbij komen. Je zou dit een halt toe willen roepen, maar hoe? We kunnen alleen maar proberen in onze eigen omgeving goed met elkaar om te gaan en elkaar te respecteren zoals we zijn. En dan hopen dat we dat ook uitstralen! Ingrid Thelissen, redactioneel

1


Het heeft de ...... behaagd ......

Z

onder enige twijfel kent u deze uitdrukking: ‘Het heeft de koning behaagd…..’ Deze regel gebruik ik om u aan te geven dat het het HEVO-bestuur heeft behaagd om De Ontmoeting tot eind juli open te stellen voor u. U kent de discussie nog wel van vorig jaar. De Ontmoeting is gesloten. Vele ongenoegens zijn besproken en jawel, het HEVO-bestuur heeft uw opmerkingen omtrent het openhouden van De Ontmoeting ter harte genomen.

Vele gastheren en –vrouwen zijn benaderd en bereid gevonden om u ter wille te zijn. De Zomerschool is gebruik gaan maken van de ruimtes en het café is open voor u. Op een broeierige woensdagmiddag toog ik naar De Ontmoeting en wie zag ik. Onze trouwe bezoeker Ben. In een vorige HEVO-Actueel heb ik in mijn redactioneel stukje u uitgenodigd om te komen buurten en te genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. Vol goede moed stap ik binnen in de veronderstelling, dat ik zou struikelen over de ‘HEVO-benen’. Ha, ha, helemaal niet! Zoals gezegd, onze Ben zat aan de ontmoetingstafel, samen met de gastvrouwen Germaine en Adriana, heerlijk te keuvelen. U begrijpt mijn verwondering. Zovele HEVO-leden zijn van harte welkom….. maar waar was u? Uiteraard komen de biljartclubs, maar u als ‘niet-praktiserend’ HEVO-lid bent er niet! Terwijl ons HEVO-bestuur u verwachtte! Zou u volgend jaar komen of heeft het komen naar De Ontmoeting een langere gewenningsperiode nodig? Nee toch! Piet Kerssens

2


HEVO-Nieuwsbrief

‘M

ien, is de post er al? Ja, ligt op tafel of ik heb nog niet in de brievenbus gekeken!’ In de twintigste eeuw vond dit gesprekje in menig huishouden plaats. Stukje nostalgie! In de eenentwintigste eeuw wordt deze vraag niet meer gesteld. Je iPad, iPhone of smartphone geeft een pingeltje – in mijn geval een wijnglas – of er een e-mail, een appje of een HEVO-Nieuwsbrief binnengekomen is. Snel kijk je dan op je device. Engels voor apparaat, zoals u weet. Hé, ik noem de HEVO-Nieuwsbrief. Weet u, dat er al op 1273 e-mailadressen de HEVO-Nieuwsbrief binnenkomt. Zit u er al bij? Laatst kreeg ik van Annemarie, onze ledenadministratrice, een ledenlijst met wel 2600 HEVO-leden met bijna evenzovele e-mailadressen.

Nu is mijn vraag aan u: Wilt u ook de HEVO-Nieuwsbrief ontvangen? Zo ja, gaat u dan naar onze HEVO-website. Op de homepage ziet u een postbode met een groot bord, waarop staat E-MAIL. Daar moet u niet op klikken, maar op het kopje “AANMELDEN NIEUWSBRIEF HEVO”. Dan komt u op de page, waarop u uw achternaam, voorletters en e-mailadres moet invullen. Klik dan op Aanmelden Nieuwsbrief en het is voor elkaar. Vanaf dat moment ontvangt u elke vrijdag de HEVO-Nieuwsbrief. Eitje, niet waar?! Hoewel, je weet het tegenwoordig niet meer met die eieren. De kranten staan de laatste weken vol met fipronil-eieren. Ik zie u op de nieuwsbrief! Piet Kerssens, corrector HEVO-Nieuwsbrief

3


Van het bestuur

H

et bestuur heeft even gas terug genomen in de afgelopen weken. Maar is inmiddels weer volop aan de slag. Op 25 augustus was er een bijeenkomst met de gastvrouwen en gastheren, de technische dienst en de schoonmaak. Op 28 augustus vergaderde het DB en maandag 4 september het AB. In de volgende HEVO-Actueel leest u de genomen besluiten. En inmiddels hebben ook verschillende commissies weer vergaderd. In de vorige HEVO-Actueel meldde ik, dat de fietsenstalling wordt uitgebreid. Ik vergat daarbij op te roepen om meer op de fiets te komen. Dat is niet alleen gezond, maar vermindert ook de parkeerdruk rondom De Ontmoeting. Voor de uitbreiding van de fietsenstalling verdwijnen 3 parkeerplaatsen. Alternatieve plaatsen vindt u aan het begin van de Tulpstraat - Azaleastraat bij de seniorenwoningen. Het bestuur vraagt u dringend om zo min mogelijk langs het trottoir aan de overzijde van De Ontmoeting te parkeren. Sommige bewoners ervaren de auto’s voor hun deur als overlast. Wij gaan met de gemeente in overleg over de parkeerdruk op de omgeving. Ook praten we met hen over een derde parkeerplaats voor invaliden. Een aantal leden heeft onder leiding van Ans Aarts er voor gezorgd dat u na de zomersluiting in een schone Ontmoeting kwam. Dank daarvoor. Dank ook aan onze gastvrouwen en gastheren, die dagelijks voor ons in De Ontmoeting klaarstaan. De Ontmoeting is alle werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur geopend. U bent van harte welkom om deel te nemen aan een activiteit van onze clubs, een lezing bij te wonen of gewoon koffie/thee of een borrel te drinken. HEVO presenteert zich op 10 september weer tijdens het KOM-festival. We hebben daar een stand waar we (bestuursleden en commissieleden) de bezoekers informeren over wat HEVO te bieden heeft Ronald Cramer heeft vanwege persoonlijke omstandigheden besloten om te stoppen met de externe communicatie. Ronald zorgde er voor dat wekelijks een persbericht aangeboden werd aan verschillende media. Zo leest u wekelijks in de Rosbode onder senioren welke activiteiten er bij HEVO zijn. Samen met Tonny van Raaij zorgt de medewerker externe communicatie voor publiciteit rondom bijzondere evenementen of gebeurtenissen. Ik geef graag meer informatie. Peter de Leeuw, secretaris

4


Senioren ComputerLeercentrum

H

et Senioren ComputerLeercentrum start weer met computer/tablet/phone-cursussen

Woensdag 11 oktober is er weer een informatiebijeenkomst in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Maandag 16 oktober start een nieuwe periode van cursussen van elk 5 lessen. Hieronder worden de startdata genoemd, de volgende 4 lessen zijn steeds op dezelfde dag van de week en tijd van de dag. • Maandag 16 oktober: Digitale Fotocursus om 09.30 uur Cursus Omgaan met de iPad/iPhone om 13.30 uur • Dinsdag 17 oktober: Cursus Windows 10 Start om 13.30 uur • Woensdag 18 oktober: Vervolgcursus Android-tablet en Smartphone om 13.30 uur Cursus Omgaan met de Android tablet om 15.15 uur • Donderdag 19 oktober: Cursus Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 om 15.15 uur • Vrijdag 27 oktober: Vervolgcursus Omgaan met de Android-tablet en Smartphone om 13.30 uur Presentaties zijn eenmalig, bijdrage € 5,• Privacy & Veiligheid dinsdag 17 oktober om 15.15 uur en donderdag 9 november om 14.00 uur • Social Media vrijdag 20 oktober om 13.30 uur Aanmelden voor presentaties en informatiebijeenkomst bij Annette Gladdines: 06-20356366. Aanmelden voor cursussen via aanmeldformulieren. Deze kunt u vinden in onze informatieboekjes in De Annenborch, PERRON-3 of in het HEVO-gebouw De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk op onze website www.scr-rosmalen.nl als volgt: klik op Cursussen, dan op Cursusagenda en aanmelden, dan op de betreffende datum van de cursus en het formulier volledig invullen en verzenden. De cursussen, presentaties en informatiebijeenkomst worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Annette Gladdines

5


Ervaringen van een ouderenadviseur

E

en alleenstaande mevrouw belt ons op ons 06-nummer en zegt dat ze veel brieven krijgt van het CAK en van de zorgverzekering. Ze weet er geen raad mee. Ze heeft het idee dat ze veel teveel moet betalen. Of wij eens willen kijken. Eén van ons maakt een afspraak bij haar thuis en begint, na een inleidend praatje, met alle brieven op datum te leggen en krijgt zo zicht op de zaak. Hij beoordeelt of het bedrag, dat het CAK haar laat betalen, goed is. Daarvoor kijkt hij naar de belastingaanslag van twee jaar terug. Op zich klopt dat, maar het blijkt dat haar situatie flink is veranderd en dat ze nu veel minder inkomen heeft. Hij maakt een verzoek om verlaging van de eigen bijdrage aan het CAK op. Daarna bekijkt hij de brieven van de zorgverzekering. Bij één bedrag twijfelt hij of dat wel klopt. Hij belt de zorgverzekering. Het blijkt dat er een foutje is gemaakt en dat een gedeelte van de nota alsnog vergoed wordt. De andere bedragen, die ze moet betalen, betreffen het Eigen Risico en dat zal ze moeten betalen. Met de zorgverzekering wordt een betalingsregeling afgesproken. Omdat haar inkomen behoorlijk is gedaald, kan mevrouw volgend jaar misschien onder de gemeentelijke collectieve verzekering vallen. Ze ontvangt dan ook een vergoeding van de gemeente. Ze spreken af dat mevrouw de ouderenadviseur belt als ze in november het aanbod voor het nieuwe jaar van de zorgverzekeraar krijgt. Dan zullen ze samen bekijken of een wijziging zinvol kan zijn. Dat is slechts één voorbeeld, waarvoor u ons kunt benaderen. Maar er zijn legio situaties, waarin we u kunnen helpen. Schroom niet ons te bellen. We helpen u graag. Heeft u nog vragen of wilt u hulp, neem dan contact op met een van de ouderenadviseurs via 06-53279098. Ad Kuijpers, vrijwillig ouderenadviseur

6


HEVO-Actueeltjes 5 september t/m 13 oktober Badminton

Computerproblemen

Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Donderdag 7 september: 15.00 tot 16.00 uur. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

De Annenborch Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Computercursussen SCR

De Annenborch Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen wil, bij voldoende belangstelling, cursussen Excel, Word inplannen, zowel in groepsverband als individueel. Aanmeldformulieren zijn te vinden in De Annenborch, PERRON-3 en De Ontmoeting. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, ook kunt u digitaal inschrijven www.scr-rosmalen.nl Kopje Cursussen, dan cursusagenda en aanmelden en vervolgens op betreffende datum van de cursus. Maandag 28 augustus: 09.30 uur. Fotoboek maken. 13.30 uur. Vervolgcursus Android-tablet en Smartphone. 15.50 uur. Overstappen van Window 7/8 naar Windows 10. Dinsdag 29 augustus: 13.30 uur. Omgaan met de Android-smartphone. 15.15 uur. Presentatie Privacy en Veiligheid. Bijdrage: € 5,Vervolgdata: Woensdag 6 (13.30 uur) en 20 september (14.00 uur), dinsdag 17 oktober (15.15 uur), vrijdag 20 oktober (13.30 uur), donderdag 9 november (14.00 uur). Donderdag 31 augustus 13.30 uur. Omgaan met de Android-tablet. 15.15 uur. Windows 10 verdieping. Vrijdag 1 september 13.30 uur. Omgaan met de iPad en iPhone. Info: Annette Gladdines, 06-20356366.

Danscafé

De Annenborch Zondag 24 september: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 13 september.

De Ontmoeting gesloten

Van zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober: De Ontmoeting is dicht wegens herfstvakantie.

Excursie

Woensdag 20 september: 14.00 tot 16.30 uur. Wijngaard Domaines les Damianes, Sint Oedenrode. Verzamelen op het Gildeplein om 12.45 uur. Kosten: € 12,50 (exclusief bijdrage vervoer). Te voldoen op NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Com. COE, HEVO, Rosmalen Aanmelding: vóór 16 september bij Marianne van Aart, 06-49109900, mariannevanaart@gmail.com Zie ook het HEVO-Actueel-augustusnummer en de HEVO-website.

Expositie in De Ontmoeting

Maandag 28 augustus tot donderdag 30 november: Ellen Verf exposeert. ***

7


Fietstocht

Kienen

De Ontmoeting Woensdag. 09.30 uur. De Vrolijke Trappers. 13 september: 45 km. Paul Rambags, 073-5212065. 27 september: 30 km. Henk Baarens, 073-5230163.

Het Steunpunt Donderdag 31 augustus: 19.30 – 22.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. De Annenborch Zaterdag 9 september: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. De Ontmoeting Vrijdag 13 oktober: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur.

HEVO-film

PERRON-3. Maandag 11 september: 20.15 uur Florence Foster Jenkins met Meryl Streep. Kosten: HEVO-leden € 6,50. Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50.

Komfestival

Centrum Rosmalen Zondag 10 september: 11.00 tot ca. 17.00 uur. Hier zult u ook de HEVO-kraam aantreffen.

HEVO 65 jaar muziekfeest

Lezing

PERRON-3. Attentie! Reeds nu datumvermelding in verband met kaartverkoop! Zondag 15 oktober. Voorstellingen om 13.30 en 19.00 uur. Kaartverkoop: start dinsdag 8 augustus bij kassa PERRON-3, 073-8507550 of op www.perron-3.nl

De Ontmoeting Vrijdag 29 september: 10.00 – 12.00 uur. Lezing over kunststroming De Stijl 100 jaar later.Inleider: Leo Gorter, galeriehouder in Heusden. Kosten: HEVO-leden € 5,- en voor nietHEVO-leden € 6,- inclusief koffie of thee. Aanmelden vóór 15 september bij: Ellie de Vaan, bij voorkeur via e-mail edevaan@planet.nl of – na 19.00 uur – 073-5224663. ***

HEVO-toneelvoorstellingen

De Ontmoeting. Attentie! Reeds nu datumvermelding. Vrijdag 24 november Zaterdag 25 november Zondag 26 november: Opvoering van een luchtig blijspel: ‘Dat zullen we nog wel eens zien!’ van Rien Bakker door de HEVOtoneelgroep Rosmalen uit de Coulissen. Noteert u de data reeds nu in uw agenda. Nadere info volgt! ***

Opfriscursus Rijvaardigheid HEVO

PERRON-3 Dinsdag 5 september en donderdag 7 september Info: Angèle van Beckhoven, 073-5217829 of Pieter Vissers, 073-5217615.

Hulp bij wandelen

Reizen

De Annenborch Eens in de 14 dagen van 09.45 tot 10.45 uur wandelen we met rolstoelgebruikers. Wij hebben nog drie vrijwilligers nodig, die met hen gaan wandelen. Eerstvolgende data zijn dinsdag 12 en 26 september en 10 oktober. Info: Wilma Tiebosch, 06-25434250, wilmatiebosch@kpnmail.nl

Donderdag 5 oktober: 08.45 uur. Dagtocht Aken. Vertrek: Gildeplein. Aanmelden vanaf 7 augustus: Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Kijk voor de reizen en dagtochten op de HEVO-website, www.hevorosmalen.nl onder het kopje Reizen.

8


Rijbewijskeuring 75+

29 augustus: Gezellige bijeenkomst met een kopje koffie/thee, biertje, borreltje. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076.

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 13 oktober: Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Mollee, 073-5217250.

De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. 1 oktober: Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 5 oktober: Seniorencafé - bridgen, andere kaartspellen, biljarten, sjoelen, een gezellig praatje - met om 17.00 uur sociaaldiner – 3-gangendiner voor slechts € 7,-. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u tot uiterlijk 4 oktober te bellen naar S.C.C. De Biechten, 073-6419072. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Seniorencontactmiddagen

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 7 september: Seniorencafé - bridgen, andere kaartspellen, biljarten, sjoelen, een gezellig praatje - met om 17.00 uur sociaaldiner – 3-gangendiner - voor slechts € 7,-. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u tot uiterlijk 6 september te bellen naar S.C.C. De Biechten, 073-6419072. 21 september: Seniorencafé met bingo.

Sjoelen

De Ontmoeting Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

Kerkzaal Laurentius, Oude Baan. Dinsdag. 14.00 tot 16.30 uur. 12 september: Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Socratische gesprekken bij HEVO De Ontmoeting-bestuurskamer

Het Groote Hart, Deltalaan. Woensdag. 13.30 tot 16.00 uur. 13 september: Bloemschikken. Doet u mee, dan even drie dagen voor datum melden. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder berichtgeving, niet komt. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990.

Dinsdag 5 september: 10.00 tot 12.00 uur. Er is nog plaats voor 5 à 6 nieuwe deelnemers. Vervolgdata: 19 sept. - 3 okt. – 24 okt. – 7 nov. – 21 nov. – 12 dec. Kosten: € 52,50. Aanmelden: marjahavermans@gmail.com 06-49255638. U kunt u ook informeren op www.filosofischegesprekken.nl

Ons Trefpunt, Maliskamp. Vrijdag. 14.00 tot 16.30 uur 8 september: Diverse spelletjes. Om 17.00 uur samen eten. Doet u mee, dan even vóór dinsdag 5 september een telefoontje plegen. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Dinsdag. 14.00 tot 17.00 uur.

Talencursussen

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham September/oktober: Maandag Frans, 13.00 tot 14.30 uur. Kosten: € 150,per seizoen. Aanmelden: 073-6141546. Italiaans, 16.00 tot 17.30 uur. Kosten: € 150,- per seizoen. Aanmelden: 06-24250123.

9


De Zandlopers. Maandag 4 september: 13.30 uur. Wandeling naar de Nulandse Heide. Vertrek vanaf de parkeerplaats P2 bij de Binckhorst, Waterleidingstraat 2, Rosmalen. Ook niet-HEVO-leden zijn welkom. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347. De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 19 september 3 oktober: Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Spaans, 18.00 tot 19.30 uur. Kosten: € 150,- per seizoen. Aanmelden: 073-6440361. Woensdag Engels, in voorbereiding, bij minimaal 5 deelnemers kan deze cursus starten. 16.00 tot 17.30 uur. Kosten: € 150,- per seizoen. Informatie, kijk dan op de website van Stichting BAS, www.basdebiechten.nl ***

Wandelen

De Ontmoeting Elke dinsdag. 09.30 uur. Oók als De Ontmoeting gesloten is. Attentie! Er zijn voortaan twee wandelingen! Stevige wandeling van 6 km per uur gedurende 1½ uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602, avdberg11@home.nl of Tini Kurvers, 06-29547700, m.kurvers@home.nl Minder stevige wandeling van 5 km per uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173, henk-ans7@hotmail.com of Ria Vriend, 073-8885459, nh.vriend@quicknet.nl

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

Lezing over kunststroming De Stijl 100 jaar later

I

n deze inleiding wordt kort ingegaan op het ontstaan van kunststroming De Stijl. Aan de orde komen de maatschappelijke context, de nieuwe uitgangspunten in de kunst, een aantal kunststromingen, die in het verlengde van De Stijl ontstaan zijn zoals minimalisme, abstract expressionisme, colorfield painting, etc. Er wordt afgesloten met werk van enkele kunstenaars, waarin de sporen van De Stijl duidelijk zichtbaar zijn. De lezing wordt ondersteund met veel foto’s.

De lezing wordt gegeven door de heer Leo Gorter, galeriehouder in Heusden, op vrijdag 29 september van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Entree voor HEVO-leden is € 5,- en voor niet-HEVO-leden € 6,- inclusief koffie of thee, te betalen aan de zaal voor aanvang van de lezing. Voor deelname meldt u zich vóór 15 september bij: Ellie de Vaan, bij voorkeur via de mail edevaan@planet.nl of per telefoon - na 19.00 uur - 073-5224663. Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

10


HEVO 65: Muziekfeest

H

EVO 65 jaar, maar springlevend: reden om eens flink uit te pakken. Daarom kunt u op zondag 15 oktober in PERRON-3 genieten van cabaretier Mark van de Veerdonk, Popkoor Tune uit Rosmalen en Bigband Schijndel. Er is een voorstelling om 13.30 uur en een voorstelling om 19.00 uur. Het programma wordt geopend door het Rosmalens Popkoor Tune bestaande uit ruim 50 leden met een voortreffelijke stembezetting o.l.v. dirigent Erik Fortier. U gaat luisteren naar mooie vertolkingen van herkenbare Engels- en Nederlandstalige nummers zoals van The Beach Boys, The Beatles en Rod Stewart, maar ook Racoon, Anouk Maas en Bløf.

Na het popkoor kunt u kijken en luisteren naar de onverwoestbare ‘Slabroekse Knuffelboer’ Mark van de Veerdonk met zijn grappen en grollen. Mark staat al 30 jaar op de planken met tientallen avondvullende cabaretproducties in heel het land. Op dit moment maakt hij furore met ‘Kaaskleum’. Voor ons zal het een mix van Brabantse humor worden, waarin ook de historie van 65 jaar HEVO wordt belicht. We zijn benieuwd. Na zijn eerste optreden bent u na de pauze weer welkom in de zaal voor een tweede optreden van deze artiest. Daarna gaan we naar de finale met de 35-jarige Bigband Schijndel in een complete bezetting van circa 20 personen met uiteraard de uitgebreid swingende koperbezetting. Ze spelen bekende traditionals uit de klassieke periode zoals Glenn Miller en Duke Ellington. Ook bewerkingen van hedendaagse popklassiekers zoals Stevie Wonder, Randy Crawford en Queen ontbreken niet. De muziek staat centraal, maar topzangeres Lotte van der Heijden zal zeker bijdragen aan een kwalitatief hoogstaand en gezellig afsluitend optreden. Wilt u dit unieke en fantastische evenement bijwonen? Kaartjes à € 10,- zijn verkrijgbaar bij de kassa van PERRON-3. Ook via 073-8507550 of op de website www.perron-3.nl Tevens vindt u daar meer informatie. Pieter Vissers, evenementencommissie

11


Kerstreis - 22 tot en met 27 december

D

e kerstreis gaat dit jaar naar Duitsland. We verblijven in het viersterren Posthotel in het stadje Rotenburg an der Fulda. We bezoeken o.a. Bad Arolsen, waar het paleis staat, waar koninginregentes Emma geboren is, de sprookjeskerstmarkt in Kassel, een bezoek aan de barokke stad Fulda, Eisenach met de Wartburg, een bezoek aan het grensmuseum in Rhön en op de terugweg nog een stop in het stadje Paderborn. De reissom bedraagt € 514,- p.p. De toeslag voor een 1 persoonskamer is € 75,- p.p. Hierbij is inbegrepen: vijf maal overnachting op basis van half pension, excursies, zoals in het programma omschreven, een uitgebreid kerstbuffet, afscheidsdiner in Nederland en het gebruik van Wellness en Spa van het hotel. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Ook vindt u uitgebreide informatie op de website van HEVO. Ine Jacobs

De clash van de burgemeesters

S

inds het bestaan van steden hebben stadbewoners soms de neiging om zich neerbuigend uit te laten over plattelanders of bewoners van de buitengebieden. Zo noemden Brusselaars de inwoners van Woluwe de ‘koolkappers’ waarmee ze behalve enige arrogantie ook nog eens hun ondankbaarheid verwoordden over het feit dat de Woluwenaren de Brusselaars van groenten voorzagen. Een kras staaltje van stedelijke arrogantie leverde de Antwerpse burgemeester Camille Huysmans in 1933 bij gelegenheid van de opening van de Waaslandtunnel, de oude autotunnel onder de Schelde, in de volksmond bekend als de ‘konijnenpijp’. Huysmans, socialist en Minister van Staat, ging er prat op ooit te hebben gecorrespondeerd met Lenin!

12


Bij de inhuldiging stond deze bobo tegenover de burgemeester van de overkant: een katholieke boer uit het dorp Zwijndrecht. “Een schone tunnèl, hé mijnheer de burgemeester !”, sprak de burgervader van Zwijndrecht op zalvende toon (hij sprak ‘tunnel’ op zijn Frans uit). “Tunnèl, tunnèl” bekte Huysmans korzelig terug, “zoiets heet in het Nederlands túnnel. Ik noem je toch ook niet boerenpummèl?” Guido Robbens

Linedancegroep De Oldtimers

E

en verzoek om te komen dansen in een woon- en zorgcentrum of bejaardentehuis leggen wij nooit naast ons neer. Onlangs werd tijdens de pauze van onze les opgemerkt, dat we een verzoek hebben ontvangen van woon- en zorgcentrum De Beemden in St. Michielsgestel om te komen dansen voor hun bewoners op dinsdag 8 augustus 2017. Wie gaat er mee? Iedereen is het er mee eens, dat we dit gaan doen en er wordt afgesproken, wie er beschikbaar is, wie er rijdt en hoe laat vertrekken we? We dansen in formatie, in één of meer rijen, waarbij we dezelfde bewegingen uitvoeren. Oorspronkelijk uit Amerika overgekomen, line dance werd vroeger voornamelijk alleen op countrymuziek gedaan, maar tegenwoordig kun je line dance op verschillende stijlen muziek beoefenen. Zoals u op bovenstaande foto kunt zien is deze avond voor de bewoners en voor ons weer een gezellige avond geworden. Vaak horen wij: ‘Oh, wat zou ik graag even meedansen’! We dansen ook op de muziek van ‘Het leven is goed in mijn Brabantse land’, wat dan spontaan door de bewoners wordt meegezongen. Zo dansen wij een paar keer per jaar bij verschillende tehuizen. De bewoners genieten en wij eveneens van de enthousiaste reacties. Mocht u interesse hebben in een linedance avond bij een, u bekend woon- en zorgcentrum in onze regio, laat het ons dan weten. Wij komen graag! Will Breur

13


Impressies van een HEVO-zomervakantiereis

O

p zaterdag 22 juli om 05.00 uur vertrokken 38 vakantiegangers vanuit Rosmalen naar ons overnachtingsadres in Amstetten in Oostenrijk. We begonnen aan een achtdaagse reis naar Kirchschlag in der Buckligen Welt in NiederĂśsterreich. Op zondag gingen we verder met een lange stop in Mariazell, de beroemdste bedevaartsplaats van Oostenrijk. Via een mooie route gingen we naar ons hotel, waar we vijf nachten zouden verblijven. Omdat ook de terugreis met een overnachting zou plaats vinden, resteerden helaas nog slechts vier hele dagen in Kirchschlag. Onder begeleiding van hotelier Fritz zouden we excursies gaan maken. Het zouden twee hele en twee halve dagtochten worden. Fritz kon het mooi vertellen en het was ook allemaal zeer fraai, maar we misten toch wel een beetje de schoonheid, de bergen en de gezelligheid van Tirol. Tijdens de vier dagtochten konden we genieten van bezoeken aan steden, o.a. de tweede hoofdstad Graz en de Hongaarse plaats Koszeg, tochten door het mooie Burgenland, bezoek aan monumenten als Slot Esterhazy en wapenburcht Forchtenstein, een boottocht over de Neusiedlersee en een tocht met de paardenkoets. Een enkele keer werd gepauzeerd voor een Jause met wijn. Na al deze tripjes smaakte het avondeten prima, opgeluisterd door een accordeonist op de donderdagavond.

Het was al weer vrijdag en de tocht ging huiswaarts via een overnachtingshotel in Berg nabij NĂźrnberg. De terugreis op vrijdag verliep vlotjes, via een mooie tussenstop in Aschaffenburg, zodat we tijdig in Nistelrode konden genieten van het afscheidsdiner. In de drie bezochte hotels was alles prima: de kamer, het ontbijt en het diner. Het weer was over het algemeen goed en zeker de cultuurliefhebbers kwamen aan hun trekken. Mensen, die meer van de natuur houden wellicht ietsjes minder. Dank aan Diny Voets en Rieki Plappert voor hun uitstekende begeleiding. Dank ook aan mijn medereizigers. Met elkaar hebben we het gezellig gehad. Hans van der Bruggen, reisgenoot

14


Werkconferentie Kwetsbare ouderen in beeld

D

e missie van HEVO luidt: Seniorenvereniging HEVO werkt eraan dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. HEVO doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, belangenbehartiging, ondersteuning en activeren. HEVO heeft 2600 leden. Een groot deel neemt actief deel aan een van de vele activiteiten. Tegelijkertijd merken we dat een aantal leden afhaakt of nooit tot deelname overgaat. Wat gaat hierachter schuil? Om meer te weten te komen hebben we een student van AVANS Hogeschool een afstudeeronderzoek laten doen. Tegelijkertijd zien we dat ook buiten onze vereniging ouderen in kwetsbare situaties terecht (dreigen) te komen. Wij willen daar graag meer zicht op krijgen, ze als het ware in beeld krijgen. Hoe kunnen we dit (vroegtijdig) signaleren en vooral, hoe kunnen we dit aanpakken. Dit laatste willen we graag samen met de professionals in het veld en met Rosmalense organisaties doen. Daarom organiseren wij op 12 oktober in PERRON-3 deze werkconferentie. Het programma is: 13.00 uur: ontvangst deelnemers 13.30 uur: opening door dagvoorzitter Jan de Wit Gevolgd door: • Duopresentatie drs. Lowie Van Doninck, onderzoeker/docent AVANS Lectoraat Active Ageing en Dr. Louis Neve, lector bij dit Lectoraat • Presentatie resultaten afstudeeronderzoek i.o.v. HEVO • Muzikale intermezzi door leerlingen Rodenborchcollege • Discussie in groepen aan de hand van casussen en stellingen • Terugkoppelen uitkomst discussies • Slotwoord Paul Kagie, wethouder Zorg en Welzijn Na de conferentie is er een borrel om te toasten op 65 jaar HEVO en is er gelegenheid om informeel afscheid te nemen van onze oud-voorzitter Jan Jansen en kennis te maken met zijn opvolger Carel van den Heuvel. Deze conferentie is financieel mogelijk gemaakt door: Het fonds tot zorg en welzijn van de ouderen in de voormalige gemeente Rosmalen en het coöperatiefonds van de RABO-bank ‘s-Hertogenbosch e.o. U kunt zich aanmelden op info@hevorosmalen.nl of met het aanmeldformulier op de website. Peter de Leeuw, secretaris

15


Zomerschool 2017

O

p vrijdag 4 augustus heeft wethouder Paul Kagie de achtste Zomerschool afgesloten. Een leuk initiatief, vond de wethouder, dat moet worden gecontinueerd. Drie weken lang bood de Zomerschool aan 430 unieke deelnemers 1179 activiteiten om kennis te maken met allerlei nieuwe uitdagingen. Jammer dat er in Rosmalen een aantal activiteiten niet zijn doorgegaan, maar daar was helaas te weinig belangstelling voor. 20% van de bezoekers was man en 12% ouder dan 80 jaar. 50% van de deelnemers is tussen de 65 en 75 jaar. De activiteiten zijn gerealiseerd door het kernteam van vrijwilligers met behulp van 26 vrijwillige gastvrouwen en gastheren, die alles in goede banen probeerden te leiden. Niet te vergeten de 56 gastdocenten, die vrijwillig hun kennis graag overbrengen aan onze senioren. Via de enquête kon men een cijfer geven voor de activiteit en dit was gemiddeld een 8,3. De busdagtocht sprong eruit met zelfs een aantal tienen. Zo heeft de Zomerschool weer veel plezier gebracht, op naar de negende editie...... Vanaf nu zal Ben Krijbolder HEVO vertegenwoordigen in het kernteam. Ben Krijbolder en Jacqueline van den Wildenberg, activiteitencommissie

Zo maar wat gezegdes • • • • • • • •

Laat degenen die de wereld in beweging zetten, eerst zelf in actie komen. Dromen zijn vrijetijdsbesteding van de hersens. Tijd vliegt niet. Wij willen en doen te veel. Leeftijd is niet belangrijk, maar wat je met die jaren hebt gedaan wel. Het bitterste in ons verdriet van vandaag is de herinnering aan onze vreugde van gisteren. Niets is tijdsverlies, als je van de dag geniet. Een vriend is wie tijdens je leven zegt wat anderen na je dood vertellen. Wat je vandaag hebt gedaan, hoef je morgen niet te doen.

16


Mijn naam is Ellen Verf

E

n nee, mijn achternaam is geen pseudoniem, mijn achternaam is echt: Verf. Mijn passie is tekenen en schilderen. Als kind hield ik al veel van tekenen. Ik tekende op alles wat los en vast zat. Later, als alleenstaande werkende moeder, kwam daar helaas nog maar weinig van. Uiteindelijk kroop het bloed toch waar het niet gaan kon en begon ik weer te tekenen. Ik ging cursussen en lessen volgen. Terugkijkend op mijn jeugd, zie ik dat ik toen al de liefde voor het tekenen heb ontwikkeld. Later ging ik ook schilderen, eerst met acryl en daarna uiteindelijk ook met olieverf. Ik heb me de olieverftechniek redelijk eigen gemaakt en me gericht op het schilderen van portretten. Dat onderwerp heeft mij door de jaren heen altijd het meest aangesproken. Hoewel velen specialisatie als een beperking ervaren, had ik die toewijding aan een enkel onderwerp nodig om mij optimaal te kunnen ontwikkelen. Portretten Mijn werk bestaat dus voor een belangrijk deel uit portretten van bekenden en van mensen, die ik interessant vind en die karakter uitstralen. In het schilderen van zo’n persoon kan ik mijn ziel en zaligheid stoppen. Een portret moet zo realistisch mogelijk zijn. Meestal schilder ik een gezicht na van een foto, die ik gekozen heb.Soms ook schilder ik in opdracht. Verschillende van mijn portretten hebben hun plek aan de wanden gevonden bij familie, vrienden, bekenden en onbekenden, die mijn werk waarderen. Op deze manier mijn werk te mogen delen, maakt mij blij en dankbaar. Nogmaals gezegd, mijn passie is tekenen en schilderen! U kunt mijn werk bewonderen in De Ontmoeting en wel van 28 augustus tot 30 november. Ellen Verf

Tsja, wat lees ik eigenlijk? •

Pomphouder: iemand die terecht of onterecht de pomp niet teruggeeft.

IJsblokjesfraudeur: iemand die op marktplaats ijsblokjes te koop aanbiedt maar als het pakketje wordt bezorgd, blijkt het gewoon water te zijn.

Gourmetstel: bevriend koppel dat jou wel uitnodigt om te komen eten maar te lui is om zelf te koken.

‘Uit de alfabetweter’ Geert Loeffen

17


Dansen op Vinyl: wat een feest was het!

E

n dan is het ineens over. Maanden van voorbereiden, plannen maken, gesprekken met de horeca, met de bouwers, met de media, met elkaar, veel publiciteit, duimen voor goed weer. Maar wat was het geweldig!

Vrijdagmiddag werd de dansvloer gelegd en werden de overkappingen opgebouwd. Op zaterdagmorgen werden tientallen bakken met singletjes aangevoerd, de laptops met het zoekprogramma geïnstalleerd, de geluidsinstallatie aangebracht en gecheckt, de dames, die de verzoekplaatjes zouden zoeken waren er, de fotografen namen hun plekje in en dj’s Theo en Rini stonden klaar! Om 13.00 uur was er dan de opening. Carel van den Heuvel van HEVO benadrukte in zijn openingswoord de gezamenlijke achterban en de goede samenwerking, Leander Pennings van Soos Satisfaction keek vooruit naar het geweldige evenement en wethouder Jos van Son sprak zijn waardering uit voor alle vrijwilligers door wie dit evenement kon plaatsvinden. Met het draaien van zijn verzoeknummer werd ‘Dansen op Vinyl’ geopend verklaard. Natuurlijk was dat SATISFACTION van The Stones.

Dj Theo Pennings ging meteen los. Enthousiasmerend, met kennis van muziek en humor praatte hij alles aan elkaar met aandacht voor wat hij om zich heen hoorde en zag. Rini Timmers stofte alle plaatjes af, hield de volgorde in het oog en bediende de draaitafels.

18


De plaatjes werden opgezocht nadat de mensen van het computerleercentrum de code voor het aangevraagde nummer hadden doorgegeven. Verzoeknummers waren er genoeg vooral omdat Hans van der Bruggen de terrassen afging met de Dansen op Vinyl-viltjes. De terrassen werden steeds voller en daarmee ook de dansvloer. Danscentrum Rosmalen gaf een goed voorbeeld, de dansparen volgden graag, de linedancers vonden ook al snel het podium en kinderen en ouders vermaakten zich uitstekend. Dit alles op een tutti frutti van muziek uit de jaren 60-70-80-90. Het klonk ons allemaal zo vertrouwd in de oren, we konden alles meezingen of tenminste meeneuriën. Soms was er wat verwarring over een titel of een artiest, maar meestal kwamen we er met z’n allen wel uit. Natuurlijk werd ook muziek van Albert West gevraagd en gedraaid. Rosmalens trots zoals de Dj hem noemde. De zaterdag was de opwarmer. De zondag werd het absolute hoogtepunt! Lekker zonnig, overvolle terrassen, veel mensen op en rond de dansvloer. De horeca zorgde voor een gratis borrelhapje bij de pilsjes, glaasjes wijn en fris. De sfeer was gezellig en enthousiast, iedereen genoot en bij mijn rondgang met de collectebus werd gul gegeven. Wordt het Jeugd Sport Fonds ook nog blij van. Dj’s Theo en Rini stonden de hele middag achter de draaitafel en microfoon. Het was hun laatste klus. Ze dragen het stokje bij Soos Satisfaction na 50 jaar over aan de ‘jongeren’. Toch nog ontroerd werd door hen rond half zes ‘Dansen op Vinyl’ afgesloten.

We kijken terug op een topweekend. Dank aan alle organisatoren, van wie ik vooral drijvende krachten Theo Pennings en Rini Timmers, maar ook Leander Pennings, Jan van Beekveld, Hans van der Bruggen, Jos van Raak en mijzelf mag noemen. Daarnaast natuurlijk de mensen van het Senioren Computerleercentrum Rosmalen en Dansschool Rosmalen en alle andere vrijwilligers. Met z’n allen hebben we een grandioos echt Rosmalens feest neergezet in dit HEVO en Satisfaction jubileumjaar. Zelfs het weer was ons gunstig gezind. Die buitjes op zaterdag, ach……… Tonny van Raaij, organisatie ‘Dansen op Vinyl’

19


Fietsbridgedrive-foto’s met ondertiteling Beste HEVO-leden, n het augustusnummer van ons blad zag u foto`s van de fietsbridgedrive zonder onderschrift. Gaarne wil de redactie dit rectificeren.

I

Nu ziet u hieronder de foto`s met ondertiteling.

Langs idyllische plekjes naar 6 bridgelocaties

De gesponsorde prijzen

1e prijswinnaars Hans en Gerrie Wetser

Vooraankondiging Toneelvoorstellingen

O

nze eigen HEVO-toneelgroep ROSMALEN UIT DE COULISSEN zal op 24, 25 en 26 november het luchtig blijspel: ‘Dat zullen we nog wel eens zien!’ van Rien Bakker opvoeren in De Ontmoeting. Noteert u deze data alvast in uw agenda!!! Nadere bijzonderheden volgen. Riet Kipperman

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/welzijn cie ouderenadvisering

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie Zingeving, cie ccb/welzijn Piet Spierings, 073-6414563 cie Reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl e-mail: webredacteur@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Hevo actueel sept totaal  
Hevo actueel sept totaal  
Advertisement