Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel oktober 2016 nr. 9 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 19 oktober 2016

Vormgeving Tiny Kappen, Wil Coppelmans

Verspreiding Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie Mari Wijnen, 0657593460 e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Spelen met taal 16 Non ho l’età

2 Hoop doet leven!

Terugblik

Bestuur

3 Optreden HEVO-Line Dance groep Komfestival 15 HEVO en Komfestival

4 Vacature voorzitter 5 Van het bestuur

Workshops en lezingen

En ook …..

6 Combi fotocursus 6 Digitaal vaardig en fit

7 Bridgen, iets voor u? 9 HEVO-Actueeltjes van 5 oktober tot 18 november 11 Lid worden van de Pilates-club 12 Wandeldata De Annenborch 17 ‘Hoezo Ontmoeting’ 18 Verkeer en verkeersregels 18 Stille hints 19 Er is niets aan de hand! 20 Voor wie er toen niet bij was

Voorlichting 12 Een bewogen voettocht 13 Lezing: STILTE in de wereld vol lawaai 14 Informatie ouderenadviseurs (1) 14 Informatie ouderenadviseurs (2)

Uittips 3 8 13 16

Film La Famille Bélier Dagtocht Marcienne breifabriek Kerstconcert André Rieu Lekker lachen bij ‘Er hangt liefde in de lucht’

1


Hoop doet leven! Beste HEVO-leden,

Weet u het nog? Enige tijd geleden kon ik u melden in HEVO-Actueel, dat Heemkundekring Rosmalen erin geslaagd was een nieuw woon-, winkel- en werkcentrum te bouwen in ons dorp.

Het nieuwe centrum heeft maar enkele weken stand gehouden. Regen en wind speelden de heemkundekringfoto’s parten. De prachtige nostalgische ‘gebouwen’ legden het loodje, de ‘auto’s’ werden weggespoeld door de watermassa’s. Waren de funderingen, in deze de ideeën, niet sterk genoeg? Ik denk het! Toch een pluim op de heemkundekringhoed. De Heemkunde toonde ons de foto’s aan de hekken. Maar, wat schetst mijn verbazing! Ik sla op woensdagochtend 8 juni 2016 het Brabants Dagblad open en lees dat het Gasthuiskwartier – waar voorheen Het Grôôt stond - in ’s-Hertogenbosch op papier al ingevuld is. En dat na enkele maanden. Mooi, hè. Nou nog de stenen! In de kop zeg ik: ‘Hoop doet leven!’ Zal het er nu toch een keer van komen? ’s-Hertogenbosch wordt voortvarend. Een prachtig nieuw centrum in ons dorp. Ik durf de woorden ‘woon-winkel-werk’ niet te gebruiken. Ik zal al blij zijn als er winkels komen. Echter, het volgende probleem dient zich aan. Wat gebeurt er met het huidige winkelcentrum De Vreeburg? Mij is verteld dat er enkele winkels naar het nieuwe centrum zullen gaan. Grote ruimtes zullen leeg komen te staan. Zal het gaan verpauperen? Ik hoop van niet. Laat Rosmalen kracht tonen. Hebben wij niet een Rosmalense politieke partij in de Bossche gemeenteraad? Weet u, dat het al weer vijfentwintig jaar geleden is, dat er plannen gesmeed werden om het winkelcentrum te bouwen? Ach, waar blijft de tijd? Tempus fugit. Vóór de ingang van de Lambertuskerk vindt u op de grond de spreuk Deus Gaudium Est - God is Vreugde. Een hint richting deze, door mij verzonnen: Rosmalen Gaudium Est. Piet Kerssens, redactioneel

2


Film La Famille Bélier Op maandag 10 oktober om 20.15 uur wordt in samenwerking met PERRON-3, de film ‘La Famille Bélier’ van Eric Lartigau vertoond. In deze Franse komedie ontdekt een meisje, met dove ouders, dat ze een zangtalent heeft. In het gezin Bélier is iedereen doof, behalve de oudste dochter Paula. Zij is de onmisbare tolk in het dagelijks leven van haar ouders, waar zij met name een belangrijke rol speelt in het managen van de familieboerderij. Op een dag besluit Paula met de steun van haar muziekleraar, die ontdekt dat ze geweldig kan zingen, mee te doen aan een zangwedstrijd. Een keuze die haar bij haar gezin kan weghalen maar haar leven voorgoed zal veranderen. Hoofdrolspeelster Louane Emera is bekend van ‘The Voice Frankrijk’ en heeft zonder acteerervaring een geweldige rol neergezet, waarvoor ze ook speciaal gebarentaal heeft aangeleerd. Luca Gelberg, die in de film de rol van Quentin speelt, is de enige dove acteur. Info: http://www.film1.nl/blog/23465-Maak-kennis-met-de-familie-Belier.html. De entree is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vòòr de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd €7,50. Commissie COE.

Optreden HEVO-Linedancegroep Komfestival Afgelopen maand heeft de HEVO-Linedancegroep een presentatie gegeven tijdens het Komfestival Rosmalen. Dat het linedancen een ontwikkeling heeft doorgemaakt, bleek ook bij de uitvoering van de dansen. Er werd niet alleen op countrymuziek gedanst, maar ook de tango, de jive en zelfs de mambo kwamen aan bod. Ondanks het tijdstip - vroeg in de middag - was er al aardig wat publiek rond de dansvloer. De aanwezigheid van een terras met bar verhoogde de sfeer. Isje Maas

3


Vacature voorzitter HEVO Rosmalen, 65 jaar jong, is een bloeiende en actieve seniorenvereniging binnen de Rosmalense gemeenschap. HEVO draagt eraan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Zij doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant en werkt hecht samen met andere (Rosmalense) organisaties. In verband met het aftreden van onze voorzitter (april 2017) zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van VOORZITTER. De voorzitter geeft leiding aan het algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat (incl. de leden van het dagelijks bestuur) uit maximaal 9 leden. Het bestuur is primair faciliterend naar de commissies en clubs. Elk bestuurslid heeft een eigen taakveld. Binnen het bestuur worden de taakvelden in overleg verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur vergaderen maandelijks. De voorzitter is in beginsel het gezicht van de vereniging naar buiten, in het contact met subsidiënten/sponsoren, met de andere maatschappelijke organisaties binnen Rosmalen en met KBO-Brabant. Informatie HEVO U leest meer over HEVO op onze website www.hevorosmalen.nl . U kunt ook bellen met onze secretaris, Peter de Leeuw, 073-5215268. Hij kan u ook meer vertellen over deze vacature. Vaardigheden Van de voorzitter wordt verwacht dat hij beschikt over: a. uitstekende communicatieve vaardigheden; b. consensusgerichte instelling; c. tact en souplesse; d. goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; e verbindend vermogen; f. ‘natuurlijk overwicht’; g. de vaardigheid een team te leiden en te kunnen functioneren binnen netwerken; h. affiniteit met het werkveld ‘zorg en welzijn’. Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk.

4


De bereidheid om zich als vrijwilliger in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over de nodige tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als voorzitter vraagt gemiddeld ca. 16 uur per week. Sollicitatie Als u interesse hebt, kunt u dit vóór 31 oktober 2016 schriftelijk (met cv) melden bij Peter de Leeuw, secretaris van de vereniging: info@hevorosmalen.nl of door middel van een brief aan Secretaris HEVO, Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen.

Van het bestuur Op zondag 11 september was HEVO weer present op het Komfestival. De hele dag door had onze stand aanloop. We hebben uitleg gegeven en informatiepakketten meegegeven. Onze line-dancegroep verzorgde een mooi optreden op de Markt. Dank aan iedereen die de stand heeft bemenst. In het bestuur is gesproken over de sluitingsdagen in 2017 van De Ontmoeting. De beheercommissie heeft een voorstel voorgelegd. Het is onvermijdelijk dat De Ontmoeting een aantal dagen en soms weken in het jaar dicht is. Als de grote schoonmaak plaatsvindt, is er geen plek voor activiteiten. Ook gastvrouwen en -heren willen wel eens een even rust. Hetzelfde geldt voor de docenten/ instructeurs/dirigenten etc. van de clubs. Beheercommissie en bestuur proberen steeds de sluiting te beperken. Het bestuur bekijkt samen met de beheercommissie en de activiteitencommissie of een kortere sluitingsperiode in de zomermaanden te realiseren is. Dat geeft dan ruimte aan clubs om ook in de zomermaanden hun activiteiten voort te zetten. In de loop van oktober weten we aan de hand van de nodige inventarisaties of dat haalbaar is. Veel clubs hebben betaalde krachten. Zij verzorgen de lessen of repetities. Onlangs zijn de fiscale regels voor de betaling van vergoedingen gewijzigd. De fiscus let scherp op of vergoedingen correct worden uitbetaald. Waar clubs geen zelfstandige rechtspersonen zijn, komen naheffingen of boetes, bij onjuiste betaling, ten laste van HEVO. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat elke betaling voor geleverde diensten volgens de wettelijke regels moet plaatsvinden. Daarom zijn bestuur en activiteitencommissie met de clubs in overleg over deze ingrijpende problematiek. We zijn gestart met de werving van een nieuwe voorzitter. Jan Jansen heeft aangekondigd dat hij zich in 2017 niet opnieuw herkiesbaar stelt. In deze HEVO-Actueel vindt u een oproep. We hebben ook een oproep geplaatst op de website en in De Rosbode. Nu al werven geeft de beoogd voorzitter de tijd om al enige tijd mee te draaien met het bestuur, zodat straks sprake is van een soepele overgang. Peter de Leeuw, secretaris

5


Combi fotocursus Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen is gestart met een Combi-Fotocursus. Met een digitale camera maak je veel meer foto’s dan voorheen. Het verwerken, bewerken en beheren van al deze foto’s is een hele klus. Wij geven daarom een cursus waarin een combinatie van verschillende handelingen en technieken aan de orde komt. U kunt tijdens de cursus aangeven of u over een bepaald onderdeel meer zou willen leren. In overleg met de cursisten wordt dan bekeken of en hoe aan uw behoefte tegemoet gekomen kan worden. De Combi-Fotocursus bestaat uit 5 lessen. Aan bod komen de volgende onderwerpen: • hoe werkt een digitale camera (compact, systeem, spiegelreflex); • fotoformaten, eigenschappen, voor- en nadelen; • hoe werkt je eigen camera (camera en gebruiksaanwijzing meenemen); • hoe stel je jouw eigen camera optimaal in; • foto’s van geheugenkaart overbrengen naar de PC; • mappen aanmaken en systeem aanbrengen in je fotocollectie; • hoe maak je technisch goede foto’s en waar moet je op letten; • fotoboek maken (2 lessen); • foto bewerken met PhotoFiltre. Computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100 te Rosmalen. Maandag 14 november a.s. om 09.30 uur start de laatste cursus van dit jaar. Er kunnen 6 mensen deelnemen, dus meld u snel aan bij Annette Gladdines 06-20356366. Neemt u ook eens een kijkje op www.scr-rosmalen.nl voor het volledige cursusoverzicht. Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend: van 09.30 uur tot 10.30 uur en 10.30 uur tot 11.30 uur. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag. Kosten € 2,50 per uur. Afspraak maken 0620372776 óf tijdens deze bovengenoemde inloopuren: 073-8519630. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

Digitaal vaardig en fit Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen biedt u de mogelijkheid digitaal vaardig te worden en digitaal fit te blijven. Workshop Social Media: 11 en 25 oktober: 13.30 uur. Kosten € 5,-. In een demonstratie van ca. 1,5 uur wordt uitgelegd wat onder Social Media wordt verstaan en hoe het werkt. Vormen van Social Media die aan de orde komen zijn Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube, LinkedIn en nog meer.

6


De maatschappelijke invloed van de sociale media (altijd en overal het nieuws het snelst) • Openen van accounts • Uitleg over de werking van Facebook en Twitter • Beheer van de privacy (blijf baas over je accounts) • Etiquette op het net (hoe converseer ik op het net) • Liken en ontvrienden Uitgebreide fotocursus: Start maandag 14 november: 09.30 uur. Omgaan met Androïd Tablet: Start maandag 14 november, 13.30 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone: Start dinsdag 15 november, 13.30 uur. Cursus Windows10 Start: Start maandag 14 november, 15.15 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone: Start dinsdag 15 november, 13.30 uur. Vervolg Omgaan met de iPad: Start woensdag 16 november, 13.30 uur. Overstappen van Windows7/8 naar Windows10: Start woensdag 16 november, 15.15 uur. De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum en worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, Rosmalen Voor aanmelden en informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op onze website www.scr-rosmalen.nl. Genoemde cursussen zijn slechts een greep uit ons ruime cursusaanbod voor zowel de beginnende als de gevorderde computeraars. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, in De Ontmoeting, in Cultureel Centrum de Biechten en in Ons Trefpunt Maliskamp. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

Bridgen, iets voor U? Op de maandagmiddag in De Ontmoeting zijn er nog plaatsen vrij bij onze damesbridgeclub. Wij spelen vier spellen in een half uur. Uiteraard is gezelligheid ook belangrijk naast het spel. Wij spelen van 13.15 tot 16.30 uur. De contributie bedraagt € 25,- per jaar. Voor aanmelding en/of meer informatie: Tini v.d.Heiden, 073-6415069 of Trix v. Eijndthoven, 073-6212132.

7


8


HEVO-Actueeltjes van 5 oktober tot 18 november Badminton

Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Bloemstukjes maken

Woensdag 5 oktober: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting, bestuurskamer. Bloemstukjes maken ter ere van de Mariamaand. Info en aanmelden tot 26 september: Jenny van Rooij, 073-5213732 of Wil van de Broek, 073-8500456

Danscafé

Zondag 23 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!!

Cursus en Workshop

Woensdag 19 oktober.

Dinsdagen 11 en 25 oktober: 13.30 uur. SCR. Workshop Social Media. Kosten: € 5,- per 1½ uur. ***

Excursie

Woensdag 12 oktober: Rondleiding en excursie bij Cor Unum, ’s-Hertogenbosch. Info en aanmelding vóór 1 oktober: Marianne van Aart, (voorkeur) mariannevanaart@gmail.com 0649109900.

Maandag 14 november: 09.30 uur. SCR. Begindatum cursus Uitgebreide Combi-fotocursus. *** Maandag 14 november: 13.30 uur. SCR. Begindatum cursus Omgaan met Androïd Tablet.

Film

Maandag 14 november: 15.15 uur. SCR. Begindatum cursus Windows10 Start.

Maandag 10 oktober: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: La Famille Bélier. ***

Dinsdag 15 november: 13.30 uur. SCR. Begindatum cursus Omgaan met de Androïd Smartphone

Filosofie

Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

Woensdag 16 november: 13.30 uur. SCR. Begindatum cursus Vervolg Omgaan met de iPad.

Geo-caching

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 uur tot 22.00 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

Woensdag 16 november: 15.15 uur. SCR. Begindatum cursus Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. Alle cursussen vinden plaats in SCR, De Annenborch. Info: Annette Gladdines: 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl

9


HEVO-vrijwilligersfeestavond

Dinsdag 11 oktober: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorenmiddag is elke tweede dinsdag van de maand.

Vrijdag 18 november: 19.30-22.30 uur. De Ontmoeting. Feestavond voor de HEVO-vrijwilliger.

Keuringen

Vrijdagen 7 oktober en 4 november: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring-allĂŠĂŠn voor HEVO-leden voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

Woensdagen 12 oktober: 13.30-16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand

Kienen

Vrijdag 14 oktober: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur Zaterdag 15 oktober: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur Donderdag 27 oktober: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur

Dinsdag 25 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes en eventueel jeu de boules. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076 Note: De seniorenmiddag is elke laatste dinsdag van de maand.

Lezing

Dinsdag 1 november: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Thema: STILTE in een wereld vol lawaai. Hoe krijg ik het van binnen STIL? *** Donderdag 3 november: 14.00-15.30 uur. De Ontmoeting. Een bewogen voettocht door de voormalige DDR, verteld door Riet van Laake en Guus Wesselink. ***

Reizen

Zondag 9 oktober: 08.45 tot 21.00 uur. Dagtocht Eiffel met boottocht op de Rursee. Vertrek vanaf het Gildeplein. Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dinivoets@ziggo.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen.

Seniorencontactmiddagen

Donderdagen 6 en 20 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004, 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand.

Woensdag 26 oktober: 13.30-16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Attentie! Deze seniorenmiddag vervalt vanwege herfstvakantie. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Vrijdag 28 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. Ons Trefpunt. Sint Jozefstraat 1. Diverse spelletjes. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Note: De seniorenmiddag is elke laatste vrijdag van de maand. Donderdagen 3 en 17 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004, 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand.

10


Zondag 6 november: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Muzikale bingo met Hans Bender. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. Note: De seniorenmiddag is elke eerste zondag van de maand. Dinsdag 8 november: 14.00 - 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorenmiddag is elke tweede dinsdag van de maand. Woensdag 9 november: 13.30-16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand.

Vakantie

Zaterdag 22 oktober tot en met zondag 30 oktober: De Ontmoeting is gesloten wegens herfstvakantie.

Wandelen

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 0629547700. Dinsdagen 18 oktober, 1 en 15 november: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch Info: Bea Intveld, 073-5215581, 0610754753. Maandag 7 november: 13.30 uur. Rustige wandeling naar de Nulandse Heide. Vertrek vanaf het parkeerterrein bij de Binckhorst P2. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163..

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie

Lid worden van de Pilates-club Pilates is een bewegingsmethode, ontwikkeld door Joseph Pilates (1880-1967). Zijn oefeningen starten vanuit het buik-, bekken-, en lage ruggebied. Ook wel het Powerhouse genoemd. Mobilisatie van de rug, stabiliteit van het bekken en versterken van de diepe buikspieren vormen de basis. Iedere oefening is een combinatie van kracht, souplesse, lichaamscontrole en bewuste ademhaling. Pilates versoepelt en versterkt het lichaam, verbetert je houding en bevordert je lichaamsbewustwording. Het brengt je lichaam in balans! Vanwege het vertrek van een paar leden op de dinsdagmiddag, is er ruimte voor nieuwe leden. De activiteiten vinden plaats in De Ontmoeting op dinsdag om 14.45 en 15.45 uur. Als je belangstelling hebt, kom dan een proefles volgen. Info en aanmelden bij: Nonnie van der Loop, nonnievanderloop@hotmail.com 06-45925867.

11


Een bewogen voettocht Op donderdag 3 november 2016 wordt in De Ontmoeting onder de titel ‘Een bewogen voettocht’ door Riet van Laake en Guus Wesselink verteld over hun voetreis door de voormalige DDR. De aanvangstijd is 14.00 uur en de lezing duurt tot 15.30 uur. Guus (1948) en Riet (1946) lopen sinds hun pensionering. In juni 2013 wandelden ze vanaf ‘s-Hertogenbosch in totaal 2200 kilometer naar Zuid-Italië. Het echtpaar schreef hierover leuke verhalen in hun eerste boek. Het stel uit ’s-Hertogenbosch bleef pelgrimeren en wandelde in mei 2014 van Oost naar West langs de oude Via Regia-weg door het land van Luther en Bach. Ze ontmoetten daar een samenleving die nog steeds moet wennen aan de verworven vrijheid. Guus en Riet vertellen in deze lezing – met mooie beelden - over deze wandeling op de prikkelende scheidslijn tussen een omgevallen socialistische heilstaat en de opkrabbelende westerse democratie. De 470 km lange wandeltocht heet: Oecumenischer Pilgerweg. Guus verdiepte zich in de historie van de DDR met zijn samenleving achter prikkeldraad. Hij vertelt er boeiend over. In 1989 viel de Berlijnse Muur. Vijfentwintig jaar later waagt de bevolking erover te praten; het echtpaar tekende openhartige verhalen op in dit vroegere Oost-Duitsland. Over die indrukwekkende wandeltocht én de interviews schreven beiden een nieuw boek: “Over prikkeldraad en zegeningen”. De lezing bij HEVO is interactief, dat wil zeggen dat iedereen ná de lezing Guus en Riet vragen kan stellen: over pelgrimeren, rugzak, DDR, prikkeldraad en over zegeningen. Ook kan men het boek aanschaffen en laten signeren door de schrijvers. Aanmelden: Marianne van Aart, mariannevanaart@gmail.com 06-49109900 De entree is voor HEVO-leden € 5,- (niet leden € 6,-), te betalen bij aanvang van de lezing. Commissie COE.

Wandelen vanaf De Annenborch Een rustige wandeling van 1 uur. Vertrek om 09.30 uur. Dinsdag 6 en 20 September. Dinsdag 1, 15 en 29 november.

Dinsdag 4 en 18 oktober. Dinsdag 13 en 27 november.

12


Lezing: STILTE in een wereld vol lawaai Hoe krijg ik het van binnen STIL? Onder dit thema organiseren de medewerkers van ‘De Binnentuin’, (‘Vindplaats voor zingeving en verdieping’) een bijeenkomst. Clazien Pulles en Harry Willems, verzorgen in samenwerking met de Commissie Zingeving van HEVO deze bijeenkomst op dinsdag 1 november van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Het valt niet mee vandaag de dag de stilte nog te horen. Zo gauw je je buitenshuis begeeft, komt het straatgeluid je tegemoet. Maar ook op een andere manier zoeken wij zelf voortdurend prikkels op, die ons weghouden van de stilte. Het lijkt wel of we bang zijn voor stilte. We doen alle mogelijke moeite om niet stil te vallen of te voorkómen dat er een pijnlijke stilte valt. En dat is jammer. Want stil zijn kan vol betekenis zijn en ons leven verdiepen en rijker maken. Nooit meer stil kunnen zijn, maakt onszelf en onze samenleving neurotisch. Je ervaart het leven niet meer. Je weet dat het er is, maar het is niet (meer) van jou. Je bent het kwijt, je bent jezelf kwijt. Hoe krijgen we het weer stil van binnen? Hoe komen we weer tot onszelf? Daarover willen we in deze themabijeenkomst met elkaar nadenken en spreken. U bent van harte welkom. Commissie Zingeving

Kerstconcert André Rieu

In het septembernummer stond een prachtig arrangement: Het nieuwjaarsconcert met André Rieu. Ik hoorde dat het enthousiasme hiervoor zó groot is en dat het snel was ‘uitverkocht’. Daarom wil ik u wijzen op de mogelijkheid dat er nog een manier is om zo’n prachtig concert bij te wonen, namelijk in de bioscoop. In verschillende Pathé-bioscopen, bijvoorbeeld Tilburg en in de Utopolis bioscoop te Oss, wordt het kerstconcert ‘uitgezonden’. Het voordeel: Je kunt alles goed zien en horen. Je zit comfortabel. Parkeergelegenheid is geregeld. Ik heb al enkele concerten van André op deze wijze bekeken en het is zeer aan te raden. Op zaterdag 19 november om 18.00 uur is André Rieu, samen met zijn welbekende Johann Strauss orkest, te bewonderen op het witte doek. Zing mee met de kerstklassiekers en vier een heerlijke kerst met André. Tineke Braaksma-van Emmerik

13


Informatie ouderenadviseurs (1) Hebt u toch de brieven over uw toeslagen, op papier ontvangen? U hebt er ongetwijfeld over gelezen: de blauwe envelop zou verdwijnen. Er is heel veel commentaar gekomen op dat plan. Mensen die geen computer hebben, (veel ouderen dus) zouden hun berichten over huur- en zorgtoeslag niet meer op papier krijgen. Er is gelukkig geluisterd naar de vele boze reacties. U kunt met één telefoontje regelen dat u toch alle informatie van de belastingdienst, waaronder die over uw huur- en zorgtoeslag, op papier krijgt. Natuurlijk is het de bedoeling dat alleen mensen die geen computer hebben of er niet mee om kunnen gaan, hiervan gebruik maken. U belt naar 0800-2358352. Zorg dat u uw Burgerservicenummer van uzelf en uw eventuele partner bij de hand hebt. U krijgt daarna een bevestiging van de afspraak. Als u meer informatie wilt, dan helpen de ouderenadviseurs u graag verder. Dat geldt natuurlijk ook voor andere onderwerpen. Mail naar ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of bel 0653279098. Namens de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers

Informatie ouderenadviseurs (2) Het Wijkplein Rosmalen is er ook voor u. Deskundige vrijwilligers kunnen u informatie en advies geven over wonen, werken, zorg en WMO. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het lezen van officiële brieven, het invullen van formulieren of u bijstaan bij een telefoongesprek naar een instantie.Ook kunt u een afspraak maken met een medewerker van een organisatie, die met het Wijkplein samenwerkt. Dat zijn de gemeente, de mantelzorgondersteuning van Divers, Juvans maatschappelijk werk, Stichting MEE, Bureau Sociale Raadslieden, vrijwillige thuishulp en de wijkwerkers van Divers. Het Wijkplein is er niet alleen voor senioren maar voor mensen van alle leeftijden. De ouderenadviseurs hebben alleen maar goede ervaringen met het Wijkplein. Ga er gewoon een keertje vrijblijvend langs. Het Wijkplein Rosmalen is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het is gevestigd op de 1e verdieping van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1, 5243 SR Rosmalen, 073-6153000. Een folder van het Wijkplein ligt ook in het folderrek in De Ontmoeting. Paul Scholten, ouderenadviseur

14


HEVO en Komfestival Al vele jaren is HEVO present op het succesvolle Rosmalens Komfestival. Het Komfestival is een grote markt waar bedrijven, winkeliers, stichtingen en verenigingen hun producten en diensten aan de man/vrouw proberen te brengen. Ook HEVO doet dat met veel succes, getuige de diverse nieuwe leden die ons dit jaarlijks oplevert. HEVO voelt zich als grootste vereniging in Rosmalen ook moreel verplicht hieraan mee te doen en dat doen we met plezier. Bestuursleden en leden van de evenementencommissie proberen hun verhalen aan belangstellenden te ‘verkopen’. We proberen de mensen mee te geven dat het in hun eigen belang is om lid van HEVO te worden en daarmee ook lid van een ouderenbond KBO-Brabant.

Als je ‘potentiële klanten’ aanspreekt, blijkt dat toch veel mensen zeggen niet uit Rosmalen te komen, terwijl ook velen zeggen al HEVO-lid te zijn. Anderen voelen zich - ook al zijn ze 75 - nog te jong voor een lidmaatschap. Ook zijn er mensen die zeggen nog ‘midden in het leven’ te staan. Mijn persoonlijke reactie is dan, dat ik al ruim 10 jaar bij HEVO betrokken ben en ik ook nog steeds het idee heb, dat ik midden in het leven sta. Ook spreek je mensen die zeggen vaak en veel van HEVO gehoord en gelezen te hebben, maar er nog niet aan toe zijn gekomen om lid te worden. Een enkeling is dan bereid om maar meteen het inschrijfformulier in te vullen en een ander krijgt een informatiepakket mee. Dat pakket bestaat uit de ONS van KBO-Brabant, ons eigen HEVO-Actueel en de folders met overzicht van de activiteiten, de kortingen, de informatie en natuurlijk het inschrijfformulier. Een gratis HEVO-schrijfblokje, waar iedereen altijd wel belangstelling voor heeft, gaat er natuurlijk ook bij, evenals een foldertje over het HEVO-Muziekgala op 30 september. Ook dit jaar waren weer een drietal jongeren van het Rodenborch-College als stagiaire aanwezig om ons te helpen. Onze fotograaf Michael Bögels zorgde weer voor een fotoreportage, die op onze website te zien is. En nu maar met enige spanning afwachten wat het resultaat is van het vrijwilligerswerk op 11 september. Hans van der Bruggen, Evenementencommissie

15


Lekker lachen bij ‘Er hangt liefde in de lucht’ HEVO-toneelgroep ‘Rosmalen uit de Coulissen’ speelt volgende maand 3 keer de komedie ‘Er hangt liefde in de lucht’, geschreven door Jose Frehe en Rob van Vliet. Daarmee is gekozen voor een stuk dat garant staat voor een avondje (of middagje) ontspannen vermaak. De tien acteurs, onder leiding van regisseur Marianne Weterings, zorgen ervoor dat er lekker gelachen kan worden in seniorencentrum De Ontmoeting. Aan het dorpsplein zijn de dokterspraktijk en de snackbar buren. De nieuwe doktersvrouw heeft het nogal hoog in de bol en wil de praktijk laten verbouwen. Daarom is de wachtkamer tijdelijk buiten, zodat we extra goed kennis kunnen maken met de bijzondere patiënten en de weinig klantvriendelijke assistente. Frietbakker Cees verdeelt zijn aandacht tussen zijn ex, bouwvakker Gerrit en de dorpspastoor, die aan zijn huishoudster probeert te ontsnappen. Een verkleedpartij van de pastoor tot ‘Uncle Jack’ zorgt voor hilarische taferelen. ‘Rosmalen uit de coulissen’ is actief sinds 2009. De eerste avondvullende voorstelling werd gespeeld in PERRON-3. Sinds de opening van De Ontmoeting is deze locatie het thuishonk van de toneelclub. De afgelopen jaren stonden hier al drie stukken op het programma. ‘Er hangt liefde in de lucht’ wordt gespeeld op vrijdag 11 november (20.00 uur), zaterdag 12 november (20.00 uur) en zondag 13 november (14.00 uur). Kaarten kosten € 7,50 (inclusief 1x koffie/thee) en zijn vanaf 5 oktober verkrijgbaar aan de bar van De Ontmoeting. Ron Cramer

Non ho l’età Als jongere was ik verliefd op de 16-jarige Gigliola Cinquetti, die in 1964 het Songfestival won. Je hart ging sneller slaan bij die beeldschone signorina die met haar ragfijne stemgeluid een even braaf als onschuldig vijftiger jaren-thema bezong. “Non ho l’ età per uscire sola con te”: ik heb nog niet de leeftijd om alleen met jou uit te gaan. Aan die ontroering heb ik een voorliefde voor het Italiaans ontwikkeld. Afgezien van een talencursus en enkele vakanties was er helaas weinig gelegenheid om de taal te oefenen.

16


De bewondering voor de Italiaanse kunst en cultuur is gebleven, al weet ik dat er ook een duister Italië is: dat van de corruptie, de maffia, de bureaucratie. Tijdens mijn fietsreis door Italië heb ik op terrasjes ook ervaren hoezeer de tragedie van de sisma (aardbeving) van 16 augustus de mensen had aangegrepen. Mijn kennis van het Italiaans is voldoende voor een eenvoudig gesprek. Maar als er humor bij komt, loop ik een slag achter. Zo wilde ik in Padua geld pinnen. De uitdrukking ‘perni di soldi’ had ik niet paraat, dus vroeg ik een kelner: Dove si trova una banca? (Waar is hier een bank?). Zijn antwoord: ah, vuoi rapinare? (wil jij een bankroof plegen?). Voor een respons was ik te laat. Schaterend gaf hij mij een schouderklop. Italië is ook het land van de chiusine, de putdeksels. Als je van een helling omlaag fietst en je wil een lekke band voorkomen, vermijd dan de putdeksels: soms steken ze namelijk enkele millimeters boven het asfalt uit. Tenzij een bandje plakken je hobby is. Guido Robbens

‘Hoezo Ontmoeting’ Gaarne wil ik reageren op de klaagbrief “Hoezo Ontmoeting?” Dat er in augustus een vakantiesluiting is, gaf echter de gelegenheid om de Olympische Spelen in Rio uitgebreid te volgen. Ook de De Ontmoeting was op enkele tijdstippen opengesteld voor activiteiten van de jaarlijkse Zomerschool. Over een periode van 3 weken waren wij, de senioren van Rosmalen en Den Bosch, in de gelegenheid op diverse plaatsen in te schrijven voor allerlei interessante en gezellige bijeenkomsten. Ondergetekende is ook verbaasd over de vraagstelling aan onze HEVO-voorzitter. De vakantieperiode zal volgens mij vast elk jaar in gezamenlijk overleg van HEVO-bestuur en de beheercommissie worden gekozen. Want de gastvrouwen en gastheren zijn het jaar rond VRIJWILLIG, ja in hoofdletters, voor ons in touw. De lijst met invallers is nu zelfs zowat leeg, zodat er behoefte is aan vitale senioren om dit team te gaan versterken. Of wil de schrijver van ‘Hoezo Ontmoeting?’ wellicht zelf een vakantieploeg organiseren? Jo van Zantvoort-van Dijk

17


Verkeer en verkeersregels Enige tijd geleden vroeg Pieter Vissers mij of ik deel wilde uitmaken van het HEVO-wegwijsteam. Door omstandigheden en voorbereidingen voor een reis naar Florida moest ik echter van deelname afzien. In HEVO-Actueel leest u dat zij het beste wegwijsteam van Noord-Brabant zijn geworden. Gefeliciteerd. Terugkomend uit Florida is dit prachtige nieuws voor mij aanleiding om achter (of vóór) de computer te gaan zitten. Rijdend in Amerika: een genot! Je zit heerlijk ontspannen in je huurauto. In de eerste plaats, je rijdt in een automaat. Heerlijk, zonder schakelen. Vier, vijf banen naast elkaar. Vrachtauto’s rijden op de rechterbaan, geen bumperrijden, iedereen geeft richting aan als hij of zij van baan móét wisselen. Veránder je niet van richting, dan blijf je op je éigen baan. Wat geeft dat een veilig gevoel! Iedereen houdt zich aan de snelheid, want bij overschrijding heb je binnen een mum van tijd een police-patrol achter je aan, die je ‘vriendelijk’ vraagt waarom jij zo hard moet rijden. En een smoesje wordt niet geloofd, want iedereen heeft wel eens een ziek familielid of moet op tijd op zijn of haar werk zijn. O ja, weet je wat ook zo fijn is. De regel: ‘Rechts heeft voorrang’, bestaat niet in Amerika. Degene, die het eerst bij een kruising of rotonde komt, heeft voorrang. Had ik in het begin wel moeite mee, want uiteraard nam ik die Nederlandse regel mee. En bij scholen mag je niet harder rijden dan 15 mijl per uur, want een kind komt voor de Amerikaan op de eerste plaats. Men rijdt nooit zónder verlichting op de fiets. Wat zou het in Nederland qua verkeer anders zijn, als een paar van die Amerikaanse regels toegepast zouden worden. Toen ik P3 van Schiphol verliet, moest ik mij weer aanpassen…… Begrijpt u wat ik bedoel. Ik denk het wel. Piet Kerssens.

Stille hints Kennen jullie dit? Je zit in een gezelschap en je ziet dat je echtgenote je strak aankijkt en dat zij haar rug strekt. Ik weet dan dat ik onderuit gezakt ben en dat mijn buik dan dikker lijkt dan dat hij in werkelijkheid is en je gaat vliegensvlug rechter zitten. Of je merkt dat ze jou aankijkt en onopvallend langs haar lippen strijkt. Je begrijpt het niet. Als ze vervolgens op haar mondhoeken tikt, weet je dat er weer eens iets in je mondhoek is blijven hangen, iets wat je wilde bewaren tot later. Maar het meest erge wat je kan overkomen is dat ze tegenover je zit en non-verbaal laat weten dat je absoluut de verkeerde kleding stukken bij elkaar gezocht hebt om aan te doen. Geert Loeffen

18


Er is niets aan de hand!

Gedicht van J. Dequeker, prof. reumatologie U.Z. Pellenberg Leuven Er is niets aan de hand en ik voel me nog fris want ik ben nog zo gezond als een vis. Het is alleen dat ik wat jicht in mijn knieën krijg en het praten gaat soms met een piepend gehijg. Mijn pols is wat zwak en wat dun wordt mijn bloed maar ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk goed. Die steunzolen onder mijn voeten dat gaat, want anders zou ik niet kunnen lopen op straat. Soms wordt de slaap me nachten lang niet gegund, maar ik merk dat je ook wel eens zonder kunt. Mijn geheugen wordt minder, soms duizelt mijn hoofd, maar dat valt niet op, geen mens die ‘t gelooft. Denk niet dat ik vaak daar in zorg over zit, want ik ben voor mijn leeftijd nog werkelijk fit. Ze zeggen dat je de oude dag als de gouden leeftijd beschouwen mag. Maar af en toe twijfel ik daar toch wel aan als ik ‘s avonds weer moe naar bed ben gegaan. Met mijn oren in de la en mijn tanden in een glas en mijn ogen op de tafel, als ik uitgelezen was. En voordat ik inslaap, bedenk ik me dan: Zit er nog iets los dat ik wegleggen kan? Terwijl het mij zo slecht nog niet zit want ik ben voor mijn leeftijd nog tamelijk fit! Elke morgen stof ik mijn hersens wat af en ben blij met de dag die God me weer gaf. Dan haal ik de krant en lees na mijn bad de overlijdensberichten in het ochtendblad. Als mijn naam er niet in staat, weet ik dat ik nog leef, het was dus de bedoeling dat ik nog wat bleef. Ik geloof dat er toch iets heilzaams in zit want ik ben voor mijn leeftijd nog redelijk fit Wat is voor dit alles tot slot de moraal die te leren valt uit dit goedmoedig verhaal? Voor elk die het ouder zijn glimlachend draagt, als een ander je weer eens “Hoe maak je het?” vraagt, is het beter te zeggen dat het best met je gaat, dan die lui te vertellen hoe het echt met je staat!!! Groetjes van een gepensioneerde

19


Voor wie er toen niet bij was. Dag van de ouderen. De organisatie van deze dag was er wederom in geslaagd om een gevarieerd programma aan te bieden. Ook onze eigen Hannus d’n Heiboer was van de partij. Hij kwam op met een zakje pinda’s in zijn hand en gaf het aan een van degenen die op de 1e rij zat met het verzoek om het door te geven zodat iedereen een of meer pinda’s kon nemen. Het was heerlijk om naar zijn buutreden te luisteren, er was heel veel te lachen. Ook zijn kleinkinderen kwamen er in voor en hij vertelde dat die vaak een zakje M&M’s meebrachten. Dat vonden hij en zijn vrouw heel erg lief en daarom zeiden ze maar niet dat ze die M&M’s zo slecht konden eten. Hij zei: ‘Daarom sabbelen we de chocola er maar van af en doen we de pinda’s terug in het zakje’. Namens Hannus, Geert Loeffen

20


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Jan Jansen voorzitter Peter de Leeuw secretaris/ vicevoorz. Ruud van Aart penningm. Janny Heuveling Jos van Raak Pierre Kisters Ellie de Vaan

Aanspreekbaar voor: Tel.nr. cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie sponsorcie, beheercie 5215786 cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 activiteitencie, evenementencie 0642282770 KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Oktober wijnmaand

Hevo actueel oktober totaal  
Hevo actueel oktober totaal  
Advertisement