Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang oktober 2017 nr. 9


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

In deze Redactie Redactie 1 3

2 Van het bestuur 7 Sluitingsdagen De Ontmoeting 19 Vacatures beheer van De Ontmoeting

Workshop en lezingen 4 9

Deadline HEVO-Actueel

3

Woensdag 18 oktober 2017

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Fietsplezier De HEVO-Actueeltjes

Bestuur

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Redactieadres

HEVO-Actueel

Senioren ComputerLeercentrum Wandelvoetbal

Van de ouderenadviseurs Hoe wilt u wonen?

Uittips

18 Film: Brooklyn 20 ‘Dat zullen we nog wel eens zien’

Spelen met taal 15 Neologismen

Terugblik

11 Wereldhavendagen 12 Romantische voettocht via Rome naar Zuid-Italië

Activiteit van de maand 5 HEVO-Actueeltjes 17 De Vrolijke Voetjes

En ook .... 8

8 13 13 14 15 16 19 19 20

10 jaar medische rijbewijskeuring voor HEVO-leden Eindelijk een nieuwe fietsenstalling HEVO Ziekenbezoekgroep van start, iets voor u? Alzheimer light HEVO werkgroep rouwbegeleiding van start Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting Angst, hoe ga ik er mee om? HEVO-koor zoekt nieuwe leden HEVO-Badmintonclub zoekt nieuwe leden Bezorgers gevraagd voor De Rosbode


Fietsplezier

V

eel mensen beleven plezier aan fietstochten. Je verplaatst je sneller dan de wandelaar, je geniet van de natuur, je bent in beweging en je ziet onderweg heel veel. De intrede van de elektrische fiets heeft het fietsgenoegen van vooral oudere mensen nog groter gemaakt. Het aantal vrijetijdsfietsers op de Nederlandse fietspaden is dan ook met sprongen toegenomen. De schaduwzijde van dit alles is de toegenomen kans op ernstige verkeersongevallen. Er gaat bijna geen dag voorbij of de krant meldt een fietser of wielrenner als verkeersdode. Maar ook de ongelukken die de krant niet halen, hebben vaak desastreuze gevolgen: blijvende invaliditeit en soms een lange periode van moeizame revalidatie. Tijdens onze fietsvakantie in Hongarije en Slovenië maakten wij een dergelijk ongeluk van dichtbij mee. Een ouder echtpaar uit Toronto had op de reis ingetekend en was speciaal daarvoor één dag vóór vertrek naar Schiphol gevlogen. De man, een 86-jarige gepensioneerde dierenarts, had bij die gelegenheid een eenvoudige fiets gehuurd met drie versnellingen en begon, met een jetlag, aan de eerste etappe van onze tocht. Al na enkele kilometers sloeg hij over de kop en kwam met hoofd (en fietshelm) in een modderige greppel terecht. Een geluk bij een ongeluk, maar wel: einde fietsplezier vanwege rugpijn. Erger verging het zijn vrouw twee dagen later. In Maribor (Slovenië) reed ze in volle snelheid schuin tegen een hoge stoeprand op, met als resultaat: een diepe snijwond in haar been waarvoor in het ziekenhuis 18 hechtingen werden aangebracht. Foto’s van haar beschadigde knie leverden het vermoeden op van ernstige kneuzingen, waardoor zij in de rolstoel belandde. Het onfortuinlijke echtpaar moest noodgedwongen extra dagen in het hotel achterblijven, in afwachting van hun gecompliceerde repatriëring met het vliegtuig vanuit Maribor met ‘overstap’ in München naar Toronto. Een ongeluk zit in een klein hoekje. In de voormalige Oostbloklanden wordt de scheiding tussen een voetpad en een fietspad soms niet aangeduid met een streep, maar met een hoge opstaande rand. Door de voorzetzonnebril mist het oog soms de dieptewerking, waardoor mevrouw de opstaande rand als een platte streep ervoer. Een waarschuwing voor hen die in het genoemde gebied willen gaan fietsen. Maar ook in Nederland is voorzichtigheid geboden! Guido Robbens, redactioneel

1


Van het bestuur

D

e organisatie van het beheer van De Ontmoeting krijgt steeds meer vorm en invulling. Cees Franssen neemt de rol op zich van ‘algeheel coördinator beheer De Ontmoeting’. In de afgelopen weken heeft Cees zich vooral georiënteerd op alle facetten die met het beheer te maken hebben. Hij heeft goed om zich heen gekeken en de nodige kennismakingsgesprekjes gevoerd. Voorlopig zorgt ondergetekende voor de planning van het gebruik van de zalen. In dit blad leest u nog een oproep voor twee vacatures binnen de beheercommissie. Soms is het nodig het gebruik van de zalen te herschikken om nieuwe of bestaande activiteiten de benodigde ruimte te geven. Dat kan dan betekenen dat andere activiteiten wat moeten opschuiven in tijd of ruimte. Daar betrekken we dan ook de mogelijkheden bij SJV bij. Zo’n verandering willen we graag in goed overleg en overeenstemming met elkaar doen. Maar soms moet het bestuur een knoop doorhakken. Zo heeft het bestuur na rijp beraad besloten om de bridgers op woensdagmorgen meer ruimte te geven. Zij gaan nu ook de danszaal gebruiken. Met ‘Mandalatekenen’ wordt gesproken over een vervangende ruimte of ander tijdstip. We beseffen dat dit niet altijd fijn is voor de betrokken clubs. Tijdens de zomervakantie van 2018 - het duurt nog even - is De Ontmoeting 4 weken gesloten. Dat betekent dat het seizoen wat langer wordt. De schoolvakanties beginnen hier 9 juli maar De Ontmoeting sluit pas op 21 juli. In de periode van 9 juli tot en met 20 juli zijn we ook gastheer voor de activiteiten van de Zomerschool. De activiteitencommissie gaat tijdig inventariseren welke clubs in die periode een van de zalen willen gebruiken. De commissiestructuur is gewijzigd. Onder de nieuwe commissie ‘Omzien’ (onder leiding van Lidy Verdegaal) valt een bezoekgroep voor bezoek aan ernstig zieke leden of leden die moeilijk het huis uit kunnen en een werkgroep rouwbegeleiding. De commissie ‘Belangenbehartiging’ richt zich op zowel de collectieve als de individuele belangenbehartiging (ouderenadvisering). Paul Scholten is coördinator van deze commissie. De commissies ‘Lief en Leed’, ‘Welzijn en Zorg’ en ‘Ouderenadvisering’ zijn opgeheven. Op 24 oktober om 19.30 uur is er in De Ontmoeting een kennismakingsbijeenkomst voor leden die na half maart 2017 lid zijn geworden. Zij zijn per mail uitgenodigd. Was u de vorige keer verhinderd en bent u alsnog geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom. Alle vrijwilligers bij HEVO krijgen begin november een uitnodiging voor het vrijwilligersfeest op 17 november ’s avonds. Peter de Leeuw, secretaris

2


Hoe wilt u wonen?

S

teeds vaker worden aan ons vragen gesteld over wonen. De meesten van ons willen graag zo lang mogelijk in het eigen huis blijven wonen. Maar velen vragen zich af of dat wel kan in de huidige woning. Belangrijk is dat u tijdig nadenkt over wat u wilt en dan ook daarnaar handelt! Een huis met trappen kan aangepast worden, maar een grote tuin blijft wellicht toch een probleem. Bij een huurhuis kunnen misschien via de Wmo aanpassingen gedaan worden. Bij een huis van uzelf kan een kleine verbouwing misschien al een oplossing bieden. Maar ook verhuizen is een mogelijkheid. U kunt uw huidige woning verkopen en bijvoorbeeld een appartement kopen of huren. U kunt naar een andere huurwoning: huurappartement, een seniorenwoning, senioren-plus woning, zorgwoning. Allemaal onder verschillende voorwaarden. Een laatste stap kan natuurlijk nog het verzorgingshuis of het verpleeghuis zijn. Wij kunnen u helpen met het inzichtelijk maken van de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Schroom niet ons te bellen. We helpen u graag. Heeft u nog vragen of wilt u hulp, neem dan contact op met een van de ouderenadviseurs via 06-53279098. Margreet van Dijl-Glas, namens de vrijwillige ouderenadviseurs

De HEVO-Actueeltjes

E

lke maand opnieuw weet ons redactielid Piet Kerssens alle actuele zaken te verzamelen, die onder de naam HEVO-Actueeltjes geplaatst worden. Het gaat om alle mogelijke zaken, activiteiten of oproepen. Dit alles om iedereen op tijd te informeren, maar toch willen we hier verandering in gaan aanbrengen. Elk jaar worden alle vaste activiteiten opgenomen in een boekje, dit jaar: ‘Activiteiten 2017-2018’. Daarnaast worden deze óók elke maand weer gepubliceerd in het overzicht HEVO-Actueeltjes. Dit laatste willen we gaan veranderen en alleen nog de niet-vaste activiteiten vermelden in HEVO-Actueel. We hopen hiermee extra duidelijkheid te verschaffen aan onze leden. Het overzicht ‘Activiteiten 2017-2018’ vindt u in het folderrek in De Ontmoeting. Geert Loeffen, eindredacteur

3


Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen Donderdag 12 oktober om 14.00 uur is er weer een voorlichtingsbijeenkomst in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Maandag 16 oktober start een nieuwe periode van cursussen van elk 5 lessen. Hieronder worden de startdata genoemd, de volgende 4 lessen zijn steeds op dezelfde dag van de week en tijd van de dag. Maandag 16 oktober: • Digitale Fotocursus om 09.30 uur • Cursus Omgaan met de iPad/iPhone om 13.30 uur Dinsdag 17 oktober: • Cursus Windows 10 Start om 13.30 uur Woensdag 18 oktober: • Vervolgcursus Android tablet en Smartphone om 13.30 uur • Cursus Omgaan met de Android tablet om 15.15 uur Donderdag 19 oktober: • Cursus Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 om 15.15 uur Vrijdag 27 oktober: • Vervolgcursus Omgaan met de Android tablet en Smartphone om 13.30 uur. Presentaties zijn eenmalig, bijdrage € 5,-. Privacy & Veiligheid: • dinsdag 17 oktober om 15.15 uur en donderdag 9 november om 14.00 uur. Social Media: • vrijdag 20 oktober om 13.30 uur. Aanmelden voor presentaties en informatiebijeenkomst bij Annette Gladdines, 06-20356366. Aanmelden voor cursussen via aanmeldformulieren; deze kunt u vinden in onze informatieboekjes in De Annenborch, PERRON-3 of in het HEVO-gebouw De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk op www.scr-rosmalen.nl onze website. Dit gaat als volgt: klik op Cursussen, dan op Cursusagenda en aanmelden, dan op de betreffende datum van de cursus en tot slot vult u het formulier volledig in en drukt op verzenden. De cursussen, presentaties en informatiebijeenkomst worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch.

4


HEVO-Actueeltjes 2 oktober tot en met 17 november Alzheimercafé

Expositie in De Ontmoeting

De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, ’s-Hertogenbosch Maandag: 9 oktober: 19.30 uur. Gespreksthema: Kleinkinderen en dementie. Maandag 13 november: 19.30 uur. Gespreksthema: Als thuiswonen niet meer gaat.

Maandag 28 augustus tot donderdag 30 november: Ellen Verf exposeert.

HEVO-film

PERRON-3 Maandag 9 oktober: 20.15 uur. HEVO-film Brooklyn. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50. HEVOpas meenemen. Voor niet-HEVO-leden en online bestelde tickets € 7,50. ***

Cursussen

Senioren ComputerLeercentrum De Annenborch. Donderdag 12 oktober 14.00 uur: Voorlichtingsbijeenkomst omtrent de cursussen. Maandag 16 oktober 09.30 uur: Digitale fotocursus. 13.30 uur: Omgaan met de iPad/iPhone Dinsdag 17 oktober 13.30 uur: Windows 10 Start. Woensdag 18 oktober 13.30 uur: Android Smartphone. 15.15 uur: Omgaan met de Android-tablet. Donderdag 19 oktober 15.15 uur: Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. Vrijdag 27 oktober 13.30 uur: Vervolg Omgaan met de Android-tablet en Smartphone. Aanmeldformulieren: De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting, www.scr-rosmalen.nl Info en aanmelding: Annette Gladdines, 06-20356366. ***

HEVO 65 jaar muziekfeest

PERRON-3 Zondag 15 oktober. Voorstellingen om 13.30 en 19.00 uur. Haast U!! Kaartverkoop: Kassa PERRON-3, 073-8507550 of op www.perron-3.nl

HEVO-toneelvoorstellingen

De Ontmoeting Vrijdag 24 november Zaterdag 25 november Zondag 26 november: Opvoering van het luchtig blijspel. ‘Dat zullen we nog wel eens zien’ Kaartverkoop: Jaas, Dorpstraat, Rosmalen. ***

Hulp bij wandelen

De Annenborch Dinsdag 10, 24 oktober en 7 november: 09.45 tot 10.45 uur. Info: Wilma Tiebosch, 06-25434250, wilmatiebosch@kpnmail.nl

Kienen

De Ontmoeting Vrijdag 13 oktober: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. De Annenborch Zaterdag 14 oktober: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur Het Steunpunt Donderdag 26 oktober: 19.30 – 22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur.

Danscafé

De Annenborch Zondag 29 oktober: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!!

Woensdag 18 oktober.

5


Kienen (vervolg)

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer Vrijdag 13 oktober en 10 november. 09.30 tot 13.00 uur. Vooraf aanmelden: Jan Mollee, 0735217250. ***

De Annenborch Zaterdag 11 november 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur.

Lezing

De Ontmoeting Donderdag 9 november 14.00 – 16.00 uur: Voettocht naar Rome. Guus Wesselink en Riet van Laake vertellen over hun eerste lange pelgrimstocht. De entreeprijs is voor HEVO-leden € 5,-, voor niet-HEVO-leden € 6,- inclusief een kopje koffie/thee. Vooraf aanmelden: Roos Schreuder, 073-6890661, r.schreuder@telfort.nl (voorkeur!) Vrijdag 10 november 10.00 – 12.00 uur: Angst. Clazien Pulles en Harry Willems.

Seniorencontactmiddagen

De Biechten, Vincent van Goghlaan. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 5 oktober: Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner – 3-gangendiner - voor slechts € 7,-. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u tot uiterlijk 4 oktober te bellen naar S.C.C. De Biechten, 073-6419072. 19 oktober: Seniorencafé. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Kerkzaal Laurentius, Oude Baan. Dinsdag. 14.00 tot 16.30 uur. 10 oktober 14 november Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Het Groote Hart, Deltalaan. Woensdag. 13.30 tot 16.00 uur. 11 en 25 oktober 8 november: Bloemschikken. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Ons Trefpunt, Maliskamp. Vrijdag. 14.00 tot 16.30 uur 27 oktober Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Dinsdag. 14.00 tot 17.00 uur. 31 oktober Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076 De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. 5 november: Hans Bender draait voor u oude singeltjes en ook uw singeltjes, die u meebrengt. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732

Presentaties SCR

De Annenborch Dinsdag 17 oktober en Donderdag 9 november 15.15 uur: Privacy & Veiligheid. Vrijdag 20 oktober 13.30 uur: Social Media. Kosten: € 5,Info: Annette Gladdines, 06-20356366. ***

Reizen

Donderdag 5 oktober: 08.45 uur. Dagtocht Aken. Vertrek: Gildeplein Aanmelden: Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Vrijdag 22 december tot en met woensdag 27 december. Kerstreis naar Duitsland, Rotenburg an der Fulda. Reeds nu vermelding. U kunt zich dan bijtijds aanmelden bij: Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Kijk voor de reizen en dagtochten op de HEVO-website, www.hevorosmalen.nl onder het kopje Reizen.

6


Vakantie

Maandag 6 november, 13.30 uur Wandeling langs het Mรกximakanaal richting Empel Vertrek vanaf De Ontmoeting

Wandelen

Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

De Ontmoeting is gesloten van zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober wegens najaarsvakantie. De Annenborch, dinsdag. 09.30 uur. 17 en 31 oktober 14 november: Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Wandelvoetbal

RKKSV Kruisstraat/Rosmalen, sportpark Eikenhage. Vrijdag 6 oktober: 18.30 tot 19.30 uur. Info en aanmelden: Sam Nieborg, activiteiten@rkksv.nl ***

Maandag 2 oktober, 13.30 uur. De Zandlopers. Wandeling naar de Nulandse Heide. Vertrek vanaf de parkeerplaats P2 bij de Binckhorst, Waterleidingstraat 2, Rosmalen.

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

Sluitingsdagen De Ontmoeting

H

et bestuur heeft de sluitingsdagen van De Ontmoeting voor dit seizoen vastgesteld. Herfstvakantie 14 tot en met 22 oktober Kerstvakantie 23 december tot en met 9 januari tot 12.00 uur. Op 8 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst; de volgende morgen wordt opgeruimd. Vanaf 12.00 uur kunnen de clubjes weer binnen. Geen seniorencontactmiddag op 7 januari Carnaval 10 tot en met 13 februari Meivakantie 28 april tot en met 6 mei Zomervakantie 21 juli tot en met 19 augustus Dit betekent dat de activiteiten van onze clubs langer door kunnen gaan. Vanaf 9 juli dan wel in combinatie met de activiteiten van de Zomerschool. Vanaf woensdag 22 november 15.00 uur tot maandag 27 november 12.30 uur worden de grote en kleine zaal gebruikt door de toneelclub voor haar jaarlijkse voorstelling. De betrokken clubs zijn ingelicht. Gekeken wordt of zij in het gebouw van SJV terecht kunnen. Bar en biljartruimte zijn wel gewoon open. Peter de Leeuw, secretaris

7


10 jaar medische rijbewijskeuring voor HEVO-leden

O

p 8 oktober 2007 schreef Jan Hoofs een voorstel voor de oprichting van een medische keuring voor HEVO-leden. Dat moest toen vanaf 70 jaar. Samen met de gepensioneerde huisarts Harry Damen zijn deze keuringen gestart. Gedurende de afgelopen 10 jaar heeft Jan Hoofs deze medische keuringen georganiseerd, regelde de administratie, nam de telefonische aanmeldingen aan en was bij de keuringen aanwezig. Dit was slechts één van zijn activiteiten die hij voor HEVO heeft gedaan. Om gezondheidsredenen moet Jan Hoofs na 10 jaar deze activiteit overdragen. Wij zijn Jan zeer dankbaar voor dit 10 jaar geleden voorgestelde initiatief waar heel veel HEVO-leden maandelijks gebruik van maken. De keuringen voor het rijbewijs zijn nu vanaf 75 jaar. Door de RDW wordt per brief aangekondigd wanneer uw rijbewijs verloopt. U doorloopt dan de volgende stappen: 1. Om te mogen rijden moet u volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. Om dat te kunnen doen, stelt het CBR u een aantal vragen. Deze vragen staan op de ‘Eigen verklaring 75+’ 2. Bij het Gemeentekantoor (PERRON-3) koopt u een ‘Eigen verklaring 75+’, die u invult en meeneemt naar de keuringsarts. Deze ‘Eigen verklaring 75+’ kunt u ook via www.mijn.cbr.nl downloaden. 3. U meldt zich aan voor één van de keuringsmomenten die HEVO organiseert. Aanmelden kan vanaf nu bij Jan Mollee, 073-5217250. 4. U bezoekt de keuringsarts en neemt dan de ingevulde ‘Eigen verklaring 75+’ mee. De arts bespreekt deze verklaring met u. Voor de keuring op vrijdag 10 november en vrijdag 8 december kunt u zich nog aanmelden, nu dus bij Jan Mollee, 073-5217250.

Eindelijk een nieuwe fietsenstalling

S

inds 11 september hebben we meer ruimte om de fietsen te parkeren. Fijn voor het groeiend aantal mensen, dat op de fiets naar De Ontmoeting komt. Bewegen is belangrijk! Fijn ook voor de veiligheid rondom het gebouw. De fietsnietjes zijn geschonken door de gemeente. Aannemingsbedrijf Jan van Rosmalen heeft ze gratis geplaatst en de invalideparkeerplaatsen voor ons verlegd. Dank aan deze sponsors! Tonny van Raaij, sponsorcommissie.

8


Wandelvoetbal HEVO wil graag het meer bewegen van senioren bevorderen. Dat doen we samen met de Sport Alliantie Rosmalen en de plaatselijke sportverenigingen. Daarom brengen we graag onderstaand aanbod onder uw aandacht. Redactie

O

p vrijdag 6 oktober organiseert RKKSV van 18:30 tot 19:30 uur Wandelvoetbal, met aansluitend een feestavond. Wat is wandelvoetbal? Ken je het gevoel, dat je het liefst weer wilt gaan voetballen, maar dat dit door lichamelijke beperkingen niet meer mogelijk is? Dat hoeft dus niet! Bij RKKSV Kruisstraat/Rosmalen zijn we bezig met wandelvoetbal voor senioren (60+). De naam zegt het natuurlijk al, bij dit speltype wordt er gewandeld. Op deze manier blijft het laagdrempelig en voor iedereen goed uit te voeren, zowel voor mannen als voor vrouwen. Wandelvoetbal zorgt gegarandeerd voor heel veel sportplezier bij de senior-voetballer, die graag aan het bewegen is op een gedoseerde wijze. Belangrijk bij wandelvoetbal is het technische aspect van voetbal en niet het fysieke. Om die reden zijn slidings niet toegestaan en kun je enkel de goal van je tegenstander bereiken door over te spelen. Ook zijn de afmetingen van het veld anders, namelijk 20 bij 40 meter en er wordt gespeeld met teams van zes of zeven spelers zonder keepers, waarbij onbeperkt gewisseld mag worden. We gaan dus bij RKKSV Kruisstraat/Rosmalen op 6 oktober een kennismaking verzorgen op sportpark Eikenhage. Iedereen is van harte welkom. GeĂŻnteresseerd? Neem dan contact op met: activiteiten@rkksv.nl

Sam Nieborg

9


HEVO ziekenbezoekgroep van start

I

s dat iets voor u? HEVO is een club van actieve senioren. Maar wat als een lid door ziekte of gebreken blijvend niet meer actief kan zijn? Vanouds was er de commissie Lief en Leed die dan zorgde voor een bloemetje of een bezoekje. Maar het aantal leden stijgt, en daarmee ook het aantal leden dat op enig moment gedwongen met zijn activiteiten moet stoppen. Vandaar dat HEVO onder auspiciĂŤn van de nieuwe commissie Omzien dit najaar start met een ziekenbezoekgroep. Leden van deze groep gaan op bezoek bij HEVO-leden, die ernstig ziek zijn of moeilijk het huis uit kunnen. Voor deze bezoekgroep zoeken we 12 vrijwilligers. Wie zoeken wij? Wij zoeken mensen die een dagdeel per week over hebben en graag iets voor een ander betekenen. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk om met een ernstig zieke in gesprek te gaan. Vandaar dat aan alle deelnemers tevoren een training gespreksvaardigheden wordt aangeboden. De training gespreksvaardigheden De training van de deelnemers aan de ziekenbezoekgroep wordt georganiseerd door Welzijn Divers en zal worden gegeven door Arna Muskens. De training bestaat uit drie bijeenkomsten, en deze zullen plaatsvinden op woensdag 1, 15 en 29 november, van 10.00 - 12.00 uur. Op 29 november wordt een acteur ingezet, op wie de deelnemers de geleerde gespreksvaardigheden kunnen uitproberen. De bijeenkomsten vinden plaats in het SJV-gebouw, Mimosastraat 1, Rosmalen. Wij vragen van deelnemers om bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Belangstelling? Stuur per omgaande een e-mail aan Lidy Verdegaal, verdegaal069@planet.nl Graag uw adres en telefoonnummer vermelden. Kort daarop krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met twee mensen van de commissie Omzien waar u meer informatie krijgt, waarna u kunt besluiten of u inderdaad deel wil gaan uitmaken van de ziekenbezoekgroep. Heeft u nog vragen? 073-5225780. Diny Voets, Janny Heuveling, Jenny van Rooij, Lidy Verdegaal, De commissie Omzien.

10


Wereldhavendagen

H

et leek ons wel leuk om een kijkje te nemen vanaf het water tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. Rieki en Diny hadden alles goed voorbereid en we gingen op zaterdag 2 september op weg. In Spijkenisse gingen we aan boord van een grote partyboot, de “Marlina” waar maximaal 500 personen op mee konden. De zon scheen en de koffie met gebak smaakte goed. Daarna konden we heerlijk in de zon, mooie foto’s maken vanaf het dek. Beneden werd de soep uitgeserveerd. Daarna kon men per tafel bij het warm en koud buffet kiezen uit een keur van gerechten. Het zag er goed uit en het was heerlijk. We gingen weer terug naar het dek, daar was genoeg te zien. En nog steeds zon! We voeren langs vele verschillende gebouwen, onder de Erasmus- en de Willemsbrug door, langs de Euromast, de MS Rotterdam, diverse sleepboten en veel marineschepen; vanaf het dek prachtig te zien. We hebben ook nog even het “straatje keren” gezien van een P&O-schip met behulp van sleepboten. We werden naar beneden geroepen, omdat er een dessertje wachtte, gevolgd door de koffie. Voor we het wisten waren we al weer in Spijkenisse. Al met al een heel geslaagde dag. Dank aan Diny en Rieki voor de goede organisatie. En niet te vergeten Johnny, de chauffeur, die ons veilig en op een leuke manier weer in Rosmalen afleverde. Stieneke en Jacqueline

11


Een voettocht via Rome naar Zuid-Italië

O

p donderdag 9 november 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur wordt in De Ontmoeting onder deze titel weer een prachtig verhaal gepresenteerd door ‘Vier vrije voeten’. Guus Wesselink en Riet van Laake komen vertellen over hun eerste, lange pelgrimstocht. Zij vertrokken op een mooie warme dag in juni 2013 vanaf de Parade in Den Bosch en wandelden met de rugzak op vervolgens via België, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland over de Alpen naar Rome en nog 300 kilometer verder naar zuidelijk Italië. Het werd een avontuurlijke voetreis van 2200 kilometer naar Pietrelcina, de geboorteplaats van Padre Pio.

Bijna 4 maanden lang liepen deze Bosschenaren door prachtige landstreken en genoten ze van de bijzondere ontmoetingen onderweg, van de seizoenen, van de cultuur én van hun tijd met elkaar. Onderweg waren er natuurlijk ook problemen en uitdagingen. In deze interactieve lezing geven Guus en Riet openhartig antwoorden op alle andere vragen die u wilt stellen! ‘Vier vrije voeten’ is ook de titel van het boek dat zij over deze pelgrimstocht hebben geschreven. U kunt het bij het binnenlopen en in de pauze inkijken en voor € 20,- (eventueel gesigneerd) aanschaffen, want ze brengen een aantal exemplaren mee. Kom naar hun boeiende verhaal luisteren en geniet van de prachtige beelden over mensen, natuur, kunst en cultuur onderweg naar Rome! Iedereen is welkom! Wel graag vooraf aanmelden bij: Roos Schreuder, liefst per e-mail r.schreuder@telfort.nl of via 073-6890661. De entree is voor HEVO-leden € 5,- (niet-leden € 6,00), te betalen bij aanvang van de lezing; dit is inclusief een kopje koffie of thee.

12


Alzheimer Light Door Cor Swanenberg k dacht dat de tuin wel wat water kon gebruiken. Toen ik de slang aansloot, zag ik dat onze auto ook wel een wasbeurt kon gebruiken. Ik liep de garage in en zag dat ik wel de post uit brievenbus gehaald had, maar die op de tuintafel had laten liggen. Ik ging eerst de post doorkijken. Ik ga de auto straks wel poetsen.

I

Ik legde de autosleutels op tafel, legde de rekeningen apart en gooide de ‘flutpost’ bij het oud papier en zag dat de doos vol was. Ik legde de rekeningen op tafel en bracht de papierdoos naar de garage. Maar toen dacht ik: ‘Laat ik eerst de rekeningen maar afwerken.’ Ik dus achter de computer om te telebankieren. Maar waar heb ik mijn bril nou gelaten? Zie ik daar op mijn bureau mijn kopje thee staan, dat ik nog maar half op had en koud geworden was. Eerst maar wegbrengen voordat ik het omstoot. Op het aanrecht staat een plant die water tekort komt. Eerst maar even gieten. Hé, daar ligt mijn bril, waar ik vanmorgen bij de krant lezen, op had misgepakt. Die hoort op mijn bureau te liggen bij de computer, maar daar ligt de afstandsbediening van de tv. Zou mijn vrouw die weer aangezien hebben voor de telefoon? De afstandsbediening hoort in ieder geval niet in de keuken te liggen. En vanavond weer alles afzoeken waar hij ligt. Verdikkeme, heb ik geknoeid met het water geven. Eerst de vloer maar even droogmaken. Ik leg de afstandsbediening op de keukentafel en zoek een doekje. Dat vond ik, maar wat was ik eigenlijk aan het doen? Het komt er ’s avonds op neer dat ik de auto niet gewassen heb, de rekeningen niet betaald zijn, de tuin niet gesproeid is, de afstandsbediening nergens te vinden is en ik geef mijn vrouw natuurlijk weer de schuld. Waar mijn bril ligt, mag Joost weten en waar mijn autosleutels zijn gebleven weet ook niemand maar ik ben wel ontzettend moe van alles wat ik niet gedaan heb. Ik denk dat we om hulp moeten gaan vragen. Ik herken me hier wel in. Geert Loeffen

13


HEVO Werkgroep Rouwbegeleiding van start

H

et kan ons allemaal gebeuren: het verlies van een partner of een ander geliefd iemand. Totaal onverwacht of al lang voorzien, het verdriet is vaak moeilijk te dragen. Na alle drukte en hartelijk medeleven komt de stilte. Dan is het fijn als er iemand met begrip voor uw situatie bij u langs komt. Want er is nog zoveel te vertellen. HEVO start dit najaar onder auspiciĂŤn van de nieuwe commissie Omzien met een Werkgroep Rouwbegeleiding. Voor deze werkgroep zoeken we 6 vrijwilligers. Wie zoeken wij? Wij zoeken in de eerste plaats mensen met een warm hart en een luisterend oor, die een dagdeel per week over hebben. Maar er is meer nodig. In de eerste plaats moeten rouwenden ervan op aan kunnen dat de gesprekken, die zij met u voeren, strikt vertrouwelijk zijn. Verder wordt van de leden van deze werkgroep gevraagd, dat zij zich verdiepen in de theorie van het rouwproces en de rouwtaken. Heeft u zelf een dierbare verloren en bent u dus ervaringsdeskundige? Dat kan helpen, maar omdat iedereen rouw anders beleeft, is dat zeker niet voldoende. Vandaar dat de leden van deze werkgroep een intensieve training van vijf bijeenkomsten wordt aangeboden. De training rouwbegeleiding De training van de leden van de werkgroep wordt gegeven door Moniek van Oss van het Stedelijk Ouderenwerk Welzijn Divers. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en zal plaatsvinden op de woensdagen 25 oktober, 8 november en 22 november, 6 december en 20 december, van 09.30 tot 12.30 uur. Op 22 november wordt een acteur ingezet. De bijeenkomsten vinden plaats in het SJV-gebouw, Mimosastraat 1, Rosmalen. Wij vragen van deelnemers dat zij alle vijf de bijeenkomsten aanwezig zijn. Belangstelling? Stuur per omgaande een e-mail aan Lidy Verdegaal, verdegaal069@planet.nl Graag uw adres en telefoonnummer vermelden. Kort daarop krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met twee mensen van de commissie Omzien waar u meer informatie krijgt, waarna u kunt besluiten of u inderdaad deel wil gaan uitmaken van de werkgroep rouwbegeleiding. Heeft u nog vragen? 073-5225780. Diny Voets, Janny Heuveling, Jenny van Rooij, Lidy Verdegaal, commissie Omzien.

14


Neologismen

E

lke dag bedenken vindingrijke types nieuwe woorden. De meeste daarvan zijn eendagsvliegen, die weer vergeten worden. Enkele echter, zoals plascontract, raken ingeburgerd zodat ze uiteindelijk opgenomen worden in Van Dale. Hieronder staan enkele neologismen waarvan ik vind dat ze opname in het woordenboek verdienen. De plofklas Overvolle schoolklas met meer dan dertig leerlingen. Het homoverkeerslicht Verkeerslicht voor voetgangers waarin poppetjes te zien zijn die een homoseksueel stel moeten voorstellen. In 2015 werd zo’n verkeerslicht in Wenen geïntroduceerd ter gelegenheid van het Songfestival. Intussen hebben sommige steden regenboogzebrapaden, die ook gaybrapaden worden genoemd. Vrije-uitloopouders Ouders die hun kinderen zonder begeleiding van een volwassene naar school laten gaan. In Amerika kreeg een echtpaar een berisping van de kinderbescherming, omdat zij hun kinderen alleen van school naar huis lieten komen. Een kind dat zonder begeleiding van een ouder buiten mag spelen, wordt ook wel een scharrelkind genoemd. Vrije-uitloopkind?

Guido Robbens

Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting

Z

ondag 5 november. In de maand november gaan we terug naar onze tienertijd. Deze middag zal Hans Bender weer oude singles draaien waarop u weer heerlijk kunt weg zwijmelen met herinneringen uit de oude tijd. U mag zelf ook oude plaatjes meebrengen zodat deze weer eens gedraaid worden. Hierdoor kunt u uw lievelingsliedje op deze middag nog eens horen, en delen met vele anderen. Er mag zelfs op gedanst worden. U hoeft geen lid van HEVO te zijn om een leuke middag te hebben. De toegang is gratis. Een kop koffie of thee kost slechts € 1,-. De Ontmoeting is open vanaf 14.00 uur en we eindigen om 17.00 uur. Wij zien u graag als gast komen op zondag 5 november. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732

15


Angst, hoe ga ik er mee om? Waar zijn we bang voor? Waar heb ik angst voor? ngst kan zich in veel vormen uiten. Angst kan heel individueel zijn. Bijvoorbeeld angst voor eenzaamheid, voor verlies, voor ziekte of dood. Of voor ‘ouder worden’. Een levensfase waarin afhankelijkheid kan toenemen door psychische en/of lichamelijke beperkingen. Een levensfase, waarin de angst ontstaat om zelf de regie niet meer in handen te hebben.

A

Angst kan ook maatschappelijk bepaald worden. Bijvoorbeeld angst voor natuurmilieurampen of voor terrorisme. Of als je moet leven in een onderdrukkend systeem van een dictatuur, zonder vrijheid en met geweld. Of in een te bureaucratische maatschappij, waarin je de weg kwijtraakt. Soms weten we niet eens precies waar we bang voor zijn. Leven we onder vage angsten. Angst kan ons dan verlammen, onvrij maken en ons bezorgd en onzeker maken over de toekomst. Toch is angst niet alleen een negatieve emotie. Het kan ons ook waakzaam maken, prikkelen om in beweging te komen, kleur te bekennen, keuzes te maken. Niet langer langs de zijlijn staan of onverschillig blijven. De vraag werpt zich op: hoe kan ik omgaan met mijn angst? Kan ik er een beetje van verlost worden? Kan ik het wat meer loslaten? Hoe kan ik beter omgaan met het onvoorziene, hoe kan ik het niet beïnvloedbare beter hanteren? Een van de mogelijkheden is misschien om je te concentreren op het hier en nu. Leven bij de dag, niet in het verleden en niet in de toekomst. Er zijn vast nog wel andere mogelijkheden om beter om te gaan met angst. Die willen we met elkaar verkennen en bespreken op deze themabijeenkomst. Hiervoor nodigen wij u uit op vrijdag 10 november 2017 bij HEVO, in de grote zaal van De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4, Rosmalen. Aanvang 10.00 uur, sluiting 12.00 uur. De bijeenkomst wordt (be)geleid door Clazien Pulles en Harry Willems, beiden van ‘De Binnentuin’, vindplaats voor zingeving en verdieping. Het geheel is een initiatief van de commissie Zingeving van HEVO. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Harry Willems, commissie Zingeving

16


De Vrolijke Voetjes

O

ngeveer 5 jaar geleden werd de naam ‘Volksdansgroep’ veranderd in ‘De Vrolijke Voetjes’. De eerste danspassen werden gezet in het oude HEVO-gebouw aan de Mimosastraat. Daarna tijdelijk in PERRON-3 en nu gelukkig op hun vaste stek in De Ontmoeting.

Op mijn vraag waarom voor deze naam gekozen werd, antwoordde Lenie van de Ven: “Nou dat is heel eenvoudig, het dansen maakt ons vrolijk, de dansen zijn vrolijk, de voeten worden vrolijk, de stemming wordt vrolijk en tegelijkertijd worden onze grijze cellen geactiveerd. Beter kan het toch niet?”. En dat laatste klopt wel een beetje. Toen ik binnenkwam was de groep aan het dansen o.l.v. lerares Nicole. Ze telt af: “7-8, vrije voet, kruis, sluit, achter, sluit, zij, sluit”. Ik begreep het niet zo snel maar ik zag dat het voor alle danseressen (helaas waren er geen mannen) gesneden koek was. Ik dacht bij dansen aan stijldansen, linedancing, volksdansen, kringdansen of reidansen, maar niet aan Werelddansen. En dan kun je hier zien hoe er gedanst wordt over de hele wereld. Dat is wat De Vrolijke Voetjes willen laten zien. Eerst genieten van de Oostenrijkse melodie van de Radetzky-Marsch en dan dansen zoals je ziet bij het nieuwjaarsconcert, in de Hofburg in Wenen. Maar het kan ook van dichterbij: De Rozenwals uit Oost Nederland. Met haar 92 jaar is Corry het oudste en Irma met 54 jaar het jongste lid. Henny de Heer: “Wij zijn een vriendinnenclub met zorg voor elkaar, een club die éénmaal per week komt dansen. Het is echt niet zo dat we bij elkaar op de koffie gaan, maar we delen wel lief en leed.” Dat was ook wel te merken tijdens de pauze; er werd druk door elkaar heen gepraat; ik kon het niet volgen, maar dat was ook niet persé de bedoeling. Je kon wel zien dat de dames het echt heel goed naar de zin hadden. De gesprekken waren luid maar ook heel vrolijk. Na de pauze ben ik, met mijn eigen voetjes, op de fiets gestapt in de wetenschap dat Voetjes echt Vrolijk kunnen zijn. Geert Loeffen, redactie

17


Film: Brooklyn

O

p maandag 9 oktober 2017 om 20.15 uur wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Brooklyn’ van John Crowley gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. 1950, Brooklyn. Een jonge vrouw, Eilis Lacey (Saoirse Ronan), is verhuisd vanuit een klein conservatief dorp in Ierland naar Brooklyn om te werken en carrière te maken. Daar wordt ze verliefd op de Italiaans-Amerikaanse Tony Fiorello (Emory Cohen). Wanneer een tragedie binnen de familie haar dwingt terug te keren naar haar oude gemeenschap en een jongeman genaamd Jim Farrell (Domhnall Gleeson) haar daar het hof maakt, zit ze in dubio over waar haar toekomst ligt: in het kansrijke Amerika of in het erfgoed van Ierland. Het is een verfilming van het boek van Tóibín. De film werd veelvuldig genomineerd voor filmprijzen waaronder een Golden Globe en diverse Oscars. De entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50; € 7,50 voor niet-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE

ArtsLommelenArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging

073-6893597 073-6 06-53616114 06-53 www.artslommelen.nl www.artslom regio ’s-Hertogenbosch e.o. regio ’s-Hertogenbo

onafhankelijk - samen - betrokken -

respectvol - ken transparant oprecht - er en inspirerend bijkinderen het afscheid en- de uitvaart. ken bij het Ze horen afscheid de uitvaart. Ze horen er scheid nemen met Afscheid kinderen nemen met flexibel

gewoon bij en kunnen eventueel gewoon een bij actieve en kunnen rol eventueel een actieve rol Persoonlijke het verdriet... spelen. spelen. deren zijn kwetsbaar en we Kinderen willen zijn ze graag kwetsbaar enbetrokkenheid we willen ze graag verzacht chermen. Soms verloopt het beschermen. leven anders Soms en verloopt het leven anders en Ik verzorg uitvaarten met zorg contact en aandacht. Neem contact op voor Vragen? een vrijblijvend Neem op voor een vrijblijvend den kinderen, soms op jonge worden leeftijd, kinderen, al ge-somsVragen? op jonge leeftijd, al gemetu een team van draag gesprek.Samen Ook als niet,klein ofgesprek. elders verzekerd Ookmedewerkers als u niet, of elders verzekerd fronteerd met het levenseinde. confronteerd met het levenseinde. ik zorg voor eenbereikbaar. passend wat pastbereikbaar. bij bent. Wij zijn dagworden en nacht bent. Wij afscheid zijn dag en nacht r ArtsLommelen Uitvaartverzorging Door ArtsLommelen worden Uitvaartverzorging het geleefde eren op een ongedwongen kinderen manier opbetrokeen ongedwongen manier betrok- leven, uw wensen en budget.

vertrouwen -

Vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet, of elders verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar

rust professioneel

-

integer

-

luisteren

18

-

met

hart

en

ziel

-


Vacatures Beheer van De Ontmoeting

W

e zijn op zoek naar een lid die de rol van contactpersoon/vertegenwoordiger van de gastvrouwen en gastheren op zich wil nemen. Zij of hij zorgt met de gastvrouwen en gastheren voor de bezetting door de week en tijdens bijzondere evenementen, is aanspreekpunt voor nieuwe gastvrouwen en gastheren, organiseert met de algeheel coördinator de informatieverstrekking en de bijeenkomsten. Ook zoeken we nog iemand die een rol wil spelen bij de schoonmaak. Het gaat enerzijds om het contact met Nellen BV, onze reguliere schoonmaker, en de periodieke controle van hun werk en anderzijds om de organisatie van de grote schoonmaak tijdens de vakantiesluitingen. Deze taak kan dus gesplitst worden. Meer informatie bij Peter de Leeuw: 06-37602637. Peter de Leeuw, secretaris

Het HEVO-koor zoekt nieuwe leden!

W

ij zijn op zoek naar mensen die graag willen zingen. Door ouderdom en overlijden is ons koor flink uitgedund. Momenteel bestaat ons koor uit 33 leden. De laatste jaren is het repertoire, onder leiding van Jan Pos en met aan de piano Coby Wagemans, veranderd en uitgebreid. Het koor zingt nu meerstemmig in diverse talen. Mede daardoor neemt het koor nu deel aan korendagen, verzorgt het optredens in onder andere verzorgingshuizen en verleent het zijn medewerking aan de kerst- en paasviering van HEVO. Wij repeteren in De Ontmoeting op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Loop gerust eens binnen of bel met de secretaris, André Keller, 06-46718742. Hartelijk welkom! Dora van Hoek-Fennis, voorzitter

HEVO-badminton zoekt leden

W

e hebben plaats voor mensen die graag een uurtje willen komen badmintonnen. Ervaring is niet belangrijk. Leden die de sport al langer beoefenen, nemen je graag onder hun hoede. We spelen iedere donderdag van 15.00 tot 16.00 uur in de sportzaal aan de Terpeborch 78 in Rosmalen. Voor nog geen € 2,- per keer (ongeveer € 75,voor het gehele seizoen) kunt u een uurtje heerlijk sporten! Er is altijd een racket over, zodat u direct mee kunt doen. U mag 2 keer gratis meespelen en dan beslissen of u wel of niet meedoet. Aanmelden bij Wim Hendriks: whendriks@home.nl of 06-43082539. Met plezier meer bewegen! We zien u graag op donderdagmiddag verschijnen! Wim Hendriks

19


‘Dat zullen we nog wel zien’

I

n het laatste weekend van november 2017 speelt de HEVO-toneelgroep ‘Rosmalen uit de Coulissen’ een nieuwe komedie. Dit keer is gekozen voor ‘Dat zullen we nog wel zien’ van Rien Bakker. Ook nu weer staat dit stuk garant voor veel kijkplezier. Emoties spelen een grote rol in dit toneelstuk. Onder leiding van regisseuse Marianne Weterings slagen de acteurs er wederom in om alle voorkomende emoties tot uiting te brengen. In het huis van Geertruida Kroonenburg, net weer thuis na een lange revalidatie uit het ziekenhuis, speelt zich het een en ander af. We zien de taxichauffeur Hein die onwennig samen met Geertruida binnenkomt maar aan het eind van het stuk toch een bijzondere rol speelt. De arrogante dochter Hermine probeert zo snel als mogelijk in samenwerking met makelaar Karel Klock en maatschappelijk werkster Carola Brouwer haar moeder elders onder te brengen. Schoondochter Ellen leeft in haar eigen spirituele wereldje. Corrie, op zoek naar een kamer, zorgt voor verrassingen in de liefde. Thuiszorghulp Miep, een echte Bossche, helpt haar een handje, maar de avances met haar man Joop gaan haar te ver. Jaloezie, hebzucht, naïviteit, paniek en brutaliteit zijn dè elementen die borg staan voor een heerlijke ontspannen middag of avond. ‘Dat zullen we nog wel zien’ wordt gespeeld op vrijdag 24 november (20.00 uur), zaterdag 25 november (20.00 uur) en zondag 26 november (14.30 uur). Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 1 november bij cadeauwinkel ‘Jaas’, Dorpsstraat 43, naast bakker Van Zuylen. Kosten: € 7,50 p.p. inclusief 1 consumptie (excl. speciale bieren en gedistilleerd). ‘Jaas’ is geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.30-18.00 uur, vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. Thom van den Hoven, namens de toneelclub

Bezorgers gevraagd voor De Rosbode Elke week maakt ‘Jan en Jan Media’ gratis ruimte in hun bladen om ons te informeren over de activiteiten van HEVO. Voor deze wekelijkse geste willen wij iets terug doen en daarom plaatsen we onderstaand artikel. Redactie Wij zijn op zoek naar bezorgers die op woensdag de Rosbode willen bezorgen. Een paar uurtjes per week lekker in de buitenlucht, en tegen een leuke vergoeding. Als u interesse hebt, neem dan contact met: Jan Forman, directeur/Media-adviseur 06-25466716 jforman@janenjanmedia.nl of www.janenjanmedia.nl en dan naar het aanmeldingsformulier.

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Hevo actueel okt totaal  
Hevo actueel okt totaal  
Advertisement