Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel november 2016 nr. 10 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 16 november 2016

Vormgeving Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter, 06-23053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie Mari Wijnen, 06-57593460 e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Uittips 14 Toen stond de trein stil ..! 18 Film, August: Osage County

2 Windcharger

Bestuur

Terugblik

3 Van het bestuur 4 Jan gaat vertrekken

6 HEVO-Muziekgala 2016 15 Bezoek aan Cor Unum 19 Creatieve wedstrijd

Workshops en lezingen 5 ‘De laatste zorg goed geregeld’ 8 Digitaal vaardig hoort erbij 8 ‘Mijn Overheid’

En ook ….. 11 ‘KunstRouteEvent’ 12 HEVO-toneelclub in de startblokken 15 HEVO-Actueeltjes 18 HEVO-Kerstviering 20 Badminton, Iets voor u? 20 GGD Hart van Brabant in de wijk!

Voorlichting 10 Even nader kennis maken 12 Informatie van de ouderen adviseurs

1


Windcharger Ik werd wakker van een bulderend geluid. Zware storm. Maar toen hoorde ik nog een ander geluid, een loeiend geluid. Ik sprong mijn bed uit, schoot snel iets aan en rende de storm en de stromende regen in naar de achtertuin. Daar stond de ‘windsjazer’ zoals ik hem toen noemde. Later begreep ik dat het ‘windcharger’ moest zijn. Het was een hoge paal, waaraan een grote propeller zat. En met een storm als deze was het gevaar groot dat die propeller er af zou waaien. Ik pakte een emmer met zware stenen die onder aan de paal stond en hing hem aan een haak. Zo, de rem zat er op. Dat was onze stroomvoorziening, maar het werkte vaak niet. De ene keer was er geen of weinig wind en werden de accu’s in de garage niet opgeladen en de andere keer was er storm en stond hij ook stil. We hadden dus vaak helemáál geen stroom. Daarom hadden wij in de woonkamer en de keuken butagaslampen. Toen mijn vader het huis kocht begin jaren veertig, hingen er overal lampen en hij had geen idee, dat er geen elektriciteit was. Dat ontdekten ze pas toen ze er woonden.. De reden dat er geen elektriciteit was, was omdat er twee transformatorhuisjes geplaatst moesten worden door twee gemeentes en die vonden dat te duur voor de paar huizen en boerderijen die er stonden. Uiteindelijk gebeurde dat pas in 1959! Mijn moeder was toen zo blij dat ze in het begin alle lampen in het hele huis aan deed. Een zee van licht. Nu er overal windmolens aan de horizon te zien zijn, denk ik soms terug aan toen. Wij waren toch pioniers, ongewild maar toch… Nu is het belangrijk dat elektriciteit op een andere manier wordt opgewekt dan jarenlang gebeurd is met een enorme vervuiling als gevolg. Er wordt van alles bedacht: behalve de windmolens ook zonnepanelen en zelfs centrales, waarin koeienmest wordt omgezet in elektriciteit. Wij moeten zeker nu zuinig zijn op onze aarde en ons bewust van de opwarming met alle gevolgen van dien. Ingrid Thelissen, redactioneel

2


Van het bestuur In de algemene ledenvergadering van april 2017 wordt het beleidsplan 2017-2021 vastgesteld. Het is niet gelukt om de inhoud van het beleidsplan ‘van onder op’ te ontwikkelen. Daarom is gekozen voor de traditionele weg. Dit betekent dat het bestuur het voortouw heeft. Het bestuur schrijft een concept dat in januari a.s. wordt besproken met de leden van de commissies en de besturen van de clubs (aparte sessies). Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden. Gelet op de hoeveelheid werk wil het bestuur het aantal leden uitbreiden naar 9, het statutaire maximum. In het volgende nummer van HEVO-Actueel kan ik u berichten of dat is gelukt. Omdat alleen de algemene ledenvergadering bestuursleden kan benoemen, nemen de nieuwe leden tot april 2017 deel aan het bestuur als beoogd-bestuurslid. De voorpagina van onze website wordt vernieuwd. De bezoeker van de website www.hevorosmalen.nl zit niet te wachten op een verhaaltje wat HEVO is maar wel wat HEVO doet of wat iemand bij HEVO kan doen. Dit betekent dat de informatie op de voorpagina actueler wordt. Nieuws en agenda worden dominant, we gaan meer werken met foto’s en we verminderen het aantal tabs in de menubalk.Ook de voorpagina van HEVO-Actueel en de Nieuwsbrief krijgen een ander aangezicht. Bedoeling is om met de veranderingen nog meer in te spelen op de actualiteit. Daar spelen we dan ook weer op in, in onze externe communicatie. Het is goed dat clubs zichzelf willen profileren. Tegelijkertijd willen we als HEVO eenheid uitstralen. Daarom doen wij een dringend beroep om als u iets hebt voor de krant dat te laten lopen via Ronald Cramer of Tonny van Raaij. Zij zijn onder externecommunicatie@hevorosmalen.nl te bereiken. Ronald en Tonny sturen wekelijks een persinfo uit naar een groot aantal media. Volgend jaar bestaat HEVO 65 jaar, ons 13de lustrum. We gaan daar aandacht aan besteden. Een werkgroepje bereidt een programma voor. Zeer waarschijnlijk maakt daar ook een open dag, waar onze clubs zich kunnen presenteren, deel van uit. De commissies is gevraagd om voor 15 december hun werkplannen en begroting in te dienen. De clubs krijgen in de loop van december de vraag om hun ledenbestand op te geven en inzage te geven in hun activiteiten en financiën. Krijgt u de wekelijkse Nieuwsbrief nog niet? Meldt u dan aan via de website of geef uw mailadres aan ledenadministratie@hevorosmalen.nl door. Op dat mailadres kunt u ook andere wijzigingen doorgeven. Peter de Leeuw, secretaris

3


Jan gaat vertrekken “Bestuurders – en zeker voorzitters – hebben een houdbaarheidstermijn. Je moet niet automatisch van termijn naar termijn doorgaan”. Aan het woord is Jan Jansen, 70 jaar en tot april 2017 voorzitter van HEVO. Voorafgaand aan zijn besluit stelde hij zichzelf een aantal vragen, zoals: is er nog voldoende engagement, inspiratie? Ben ik nog herkenbaar als boegbeeld van HEVO? Gaan mensen niet zeggen en/of denken: “daar heb je hem weer?” Jan vindt het verstandig om met een nieuwe voorzitter ook nieuwe inspiratie binnen te halen. In de afgelopen tien jaar groeide HEVO van 1500 naar ruim 2500 leden. “De positie van HEVO is van essentieel belang in een tijd van toenemende vergrijzing en de daarmee gepaard gaande problematiek”, aldus Jan. Op de vraagstukken waar kwetsbare senioren mee te kampen hebben, heeft HEVO nog onvoldoende antwoorden. Daar zou meer aandacht aan besteed moeten worden. HEVO is er nu (nog) voor de actieve en vitale senior. Binnen het Rosmalense verenigingsleven is HEVO een attente partner. Jan: “Het meest recente voorbeeld daarvan is de samenwerking met SJV, waaruit het nieuwe kindcentrum aan de Mimosastraat is ontstaan. HEVO zal daar met een aantal activiteiten een plek krijgen”. De Ontmoeting, aanvankelijk bedoeld als ontmoetingsplaats, is een activiteitencentrum geworden waar je niet spontaan binnenloopt om met vrienden een kop koffie te drinken. Jan: “Die ontwikkeling is een andere geworden dan mij voor ogen stond”. Iedere wijk in Rosmalen heeft inmiddels zijn eigen invulling gegeven aan een ontmoetingsplek. Jan noemt die burgerinitiatieven “niet concurrerend met HEVO” en voegt eraan toe: “HEVO is een fantastische vereniging. Stoppen met het voorzitterschap gaat me aan het hart. Ik wil in de toekomst van betekenis blijven voor HEVO maar wel op een andere manier. En daarnaast meer tijd krijgen voor hobby’s: reizen, fotografie”. Marlies Markensteyn

4


‘De laatste zorg goed geregeld’ De Commissie Collectieve Belangenbehartiging organiseert op donderdag 24 november 2016 in De Ontmoeting van 14.00 uur tot 16.00 uur de lezing ‘De laatste zorg goed geregeld!’ door Dorien Aarts van Hospice De Duinsche Hoeve en Lilian Arts. De dood is een moeilijk onderwerp dat we liever uit de weg gaan. Uit onderzoek blijkt echter dat het veel oplevert als we er tijdig bij stilstaan en erover praten. Het geeft.rust en het helpt om de gekozen wensen te realiseren. In deze lezing neemt Dorien Aarts u mee naar Hospice de Duinsche Hoeve. Aan de hand van foto’s kunt u zien hoe het gebouw er van binnen uit ziet. Ze geeft uitleg over de doelgroep, over wie in aanmerking komt voor het hospice, hoe het werkt en welke zorg er wordt geboden. Daarnaast vertelt zij over de organisatie van vrijwilligers en professionals, over de dilemma’s en mooie momenten in het hospice. Er zal ook een korte uitleg zijn over beslissingen omtrent het levenseinde zoals euthanasie, hulp bij zelfdoding, stoppen met eten en drinken. Zo krijgt u door haar verhaal een indruk wat er binnen de muren in het hospice allemaal mogelijk is en wat we onze gasten kunnen bieden. 

Na het verhaal van Dorien vertelt Lilian Arts hoe u zelf de regie kunt behouden vóór, maar ook ná het overlijden. Zij neemt u mee in de wereld van afscheid nemen en vertelt wat u vooraf al kunt regelen. Ook het levenstestament, het wensenboek, de mogelijkheden die er in 2016 zijn met betrekking tot opbaren, balsemen, rouwdrukwerk, de kosten en uitvaartlocaties en rituelen, komen aan de orde. Hiermee hoopt zij dat u, als u ooit een uitvaart moet regelen, naderhand kunt zeggen: “Het was een mooie dag, ondanks mijn verdriet. Ik heb het met de uitvaartverzorging kunnen regelen, zoals ik het wilde en met de mensen die me dierbaar zijn”. Marijke Bertrums

5


HEVO-Muziekgala 2016 De evenementencommissie van HEVO heeft op vrijdag 30 september jl. een gevarieerd muzikaal menu kunnen serveren. Peter de Leeuw opende, als vice-voorzitter van HEVO, dit muzikale feest, door ons veel plezier te wensen met dit jaarlijkse festijn voor alle senioren van Rosmalen. Ceremoniemeester Sjef Peters was de juiste man om de diverse onderdelen in te leiden. Als noviteit was een groot scherm opgesteld waarvan bij de optredens gebruik gemaakt kon worden. Het Rosmalens Mannenkoor opende met het forse drinklied uit Verdi’s opera Ernani. De gezongen Italiaanse tekst met de Nederlandse vertaling kon nu mooi geprojecteerd worden. Ook de diverse liederen uit allerlei Europese landen konden wij toen meelezen. Het koor sloot zijn enthousiaste optreden af met een gezongen ode aan de befaamde schilder Jeroen Bosch. Muzikaal cabaret werd daarna gebracht door Carla en Jan Rauh. Aan de orde kwam onder meer het hedendaagse fenomeen van de verwarrende keuzemenu’s bij telefonisch contact met allerlei instanties. Ook ons drukke programma met hobby’s en verplichtingen, die acute afspraken moeilijk maken. Behalve eigen teksten over senioren, zong het duo Dubbel Rauh enkele evergreens uit onze jeugd. Na de middagpauze was er een wervelend optreden van Dansschool ‘Dreamdance’. De jonge lui in de leeftijd van 11 tot 18 jaar namen ons mee in een dansuitbeelding van een museumnacht. Met veel bravoure dansten zij zo synchroon mogelijk beurtelings als wakker geworden mummies en als museumpersoneel. Als dank kregen zij van HEVO een puntzak met snoep. Na de pauze ‘s avonds, gaf het Filharmonisch Orkest ‘s-Hertogenbosch een spetterend optreden met mooie klassieke muziekstukken. Deze 60 musici, van jong tot seniorenleeftijd, bespeelden hun instrumenten met veel overgave. Het openingsnummer met de forse Schiller-Marsch van Meyerbeer was verrassend. De aandachtig luisterende senioren genoten daarna nog van de muziek van Johann Strauss Junior en Johannes Brahms. Het Muziekgala werd besloten met ‘Musical Intermezzo’. Dit programmaonderdeel was zeker voor de liefhebbers van klassieke Engelstalige evergreens een ware traktatie. Ook de Nederlandstalige popmuziek werd niet vergeten. De Dolly Dots-liedjes werden door het publiek met plezier ontvangen. HEVO kan met recht terugzien op een geslaagd Muziekgala. Jo van Zantvoort, redactie.

6


7


Digitaal vaardig hoort er bij Iedere 50-plusser is welkom bij het SCR. Ook belangstellenden uit de omgeving van Rosmalen kunnen deelnemen aan onze activiteiten. De cursusgroepen zijn klein, maximaal zes personen, zodat er veel persoonlijke aandacht kan worden gegeven. Het SCR staat open voor nieuwe ontwikkelingen en past zijn aanbod regelmatig aan. Hebt u wensen, meldt ons dat en wij kijken of er een cursus/workshop voor kan worden ontwikkeld. Zo is er onlangs vraag geweest naar een Excel cursus. Bij voldoende belangstelling kunnen we een cursus starten. Wij vragen u uw belangstelling hiervoor kenbaar te maken aan Annette Gladdines: 06-20356366. Onze cursussen worden gegeven in het computerlokaal van Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100 te Rosmalen. Neemt u ook eens een kijkje op onze website www.scr-rosmalen.nl voor het volledige cursusoverzicht óf kijk in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, bij PERRON-3, het HEVO-gebouw De Ontmoeting, het Cultureel Centrum de Biechten en Het Trefpunt - Maliskamp. Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend zijn er inloopuren van 09.30 uur tot 10.30 uur en 10.30 uur tot 11.30 uur.Loopt u tegen problemen aan met uw computer, tablet of smartphone? Wij helpen u graag. Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 0620372776 óf tijdens deze inloopuren: 073-8519630. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

‘Mijn overheid’ Op vrijdag 25 november om 13.30 uur is er weer een Workshop Mijn overheid voor iedereen die meer wil weten over de plannen van de overheid om steeds meer overheidsdiensten via het internet aan te bieden. Een belangrijk voorbeeld daarbij is het verdwijnen van de blauwe envelop van de belastingdienst. Het plan is om vanaf 2017 belastingaangifte alleen nog maar digitaal toe te staan. De communicatie hierover gaat dan via een persoonlijke digitale berichtenbox in ‘MijnOverheid.nl’. Maar ‘MijnOverheid.nl’ biedt veel meer. Zoals onder andere toegang tot uw gegevens bij de basisregistratie, de belastingdienst, het pensioenfonds, het kadaster, de Sociale Verzekeringsbank, UWV en de gemeente.

8


Onze Workshop Introductie Social Media is een succes te noemen; daarom hebben wij nog een workshop gepland op: vrijdag 9 november a.s. om 13.30 uur. Kosten € 5,- voor 1,5 uur. De volgende cursussen zijn in de laatste periode van dit jaar gepland: • Cursus Windows10 Start: start maandag 14 november, 15.15 uur. • Overstappen van Windows7/8 naar Windows10: start woensdag 16 november, 15.15 uur. • Omgaan met Androïd Tablet: start maandag 14 november, 13.30 uur. • Vervolg Omgaan met de iPad: start woensdag 16 november, 13.30 uur. • Omgaan met de Androïd Smartphone: start dinsdag 15 november, 13.30 uur. • Uitgebreide fotocursus: start maandag 14 november: 09.30 uur. De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum. Workshops en cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, Rosmalen. Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15,- per cursusdeel van 1,5 uur. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op onze website www.scr-rosmalen.nl of in ons informatieboekje. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

9


Even nader kennismaken …. Kennismaken… met wie? Of met wat? Tja, ik moet een beetje vaagjes doen, want waar ik je kennis mee wil laten maken is een ‘stiekeme’ bezigheid. Een stiekem spel, een stiekeme hobby of stiekeme sport. Een hobby die je alleen, of in kleine groepjes doet, lekker buiten, in het dorp, in de stad, in het bos of op de hei. Maar liefst zó, dat niemand in de gaten heeft waarmee je bezig bent. Ik heb het over Geocaching. Bij deze hobby – of voor sommige mensen is het een echte sport – gebruik je ook niet je echte naam, maar een schuilnaam, of codenaam, bv Piraat164 of Dedunnevandale. Ik kan proberen duidelijk te maken waarover deze hobby gaat, maar nog beter is, als je eens bij ons clubje op bezoek komt. We vergaderen elke eerste dinsdag en derde donderdag van de maand. Waar? Tja, dat geef ik hier niet prijs, maar we komen in het café van De Ontmoeting samen – steeds om 19.30 uur – en gaan vanuit daar naar onze ‘geheime’ plek…. Op www.geocaching.com ligt de basis van ons spel. Daar vinden we informatie over wat we gaan doen. We gaan namelijk buiten iets zoeken. De plaats waar we iets moeten zoeken, wordt dus op internet aangeduid met een coördinaat. Die coördinaat wordt in de GPS gezet en dan kun je op weg. Op de juiste plaats aangekomen, begint het zoeken. Soms heb je nog een cryptische hint gekregen. Als je vindt wat je zoekt, dan zeggen wij dat we de cache, de schat, gevonden hebben. In de cache zit een logboekje, waarin we onze naam schrijven, als bewijs van het vinden. Dit alles moet stiekem gebeuren. Mensen die onze hobby niet kennen, mogen er dus niets van merken. Weer thuis aangekomen, geef je op internet aan, dat je de bewuste cache hebt gevonden. Dit is de meest eenvoudige variant van het spel; er zijn véél varianten. Voor iedereen zit er wel een variant in, die je speciaal aanspreekt! Met wie heb je nu een beetje kennis gemaakt? Met de HEVO Geocachingclub. Zeg het stiekem voort…. Mattie Daniels, 073-5214409 of mattie.daniels@home.nl

10


‘KunstRouteEvent’ Er vormde zich zondag 2 oktober tegen 13.00 uur een rij voor de deur van De Ontmoeting: Loopvogels, Pentagram, Piraat164 en een heleboel anderen stonden ‘te dringen’ om binnen te komen. De zon scheen nog heerlijk. Er was nog geen spoor te zien van de vele hevige buien die wel op buienradar het scherm vulden. Om klokslag 13.00 uur ging de deur open en werden behalve bovenstaande teams ook de Bosch-uil, de Dunnevandale, Geokoers en al hun collega’s de lange gang doorgestuurd naar de grote zaal. Daar zat de organisatie klaar met een lijst van inschrijvingen. Had je daar een vinkje voor je naam, dan mocht je je handtekening zetten in het logboekje en kreeg je een koffiemunt. Vervolgens kregen de deelnemers een mooi ingebonden setje met 10 caches en een bonus. Sommigen mensen gingen direct op pad, anderen bleven gezellig even kletsen, namen een kopje koffie en een lekkere zelfgemaakte plak cake en gingen aan de slag met het bestuderen van de papieren. Waar liggen de caches? Is er een vaste route? De Kentering? Hoe kom ik daar? Weten jullie iets van het weer? Blijft het droog? Kun je wel bij Heijmans komen; daar is de weg toch afgesloten? Allemaal vragen waar Geocachers hun hoofd over buigen als ze deelnemen aan een ‘Event’. Dat ‘Event’ werd georganiseerd door onze eigen HEVO- Geocachingclub. Er hadden zo’n 80 deelnemers aanwezig kunnen zijn. De meesten natuurlijk uit de directe omgeving van Rosmalen en Den Bosch, maar er waren ook mensen uit Boxtel, Berghem, Moergestel en zelfs uit Rotterdam! De slechte weersvooruitzichten hielden zo’n 20 mensen thuis, waardoor we uiteindelijk op 59 deelnemers bleven steken. Tegen 17.00 uur waren er een heleboel weer terug; sommigen een beetje nat, maar iedereen heel tevreden. Er volgde nog een loterij waarbij een voor Geocachers handig appje 10 keer uit de hoge hoed werd getoverd. Dit event vraagt om een vervolg…. Mattie Daniëls

11


Informatie van de ouderenadviseurs Is uw administratie (thuis) op orde? Wat valt er elke week toch veel post op de deurmat! Vraagt u zich nooit af: Wat moet ik hiermee? Moet ik hier nou wel of niet op reageren? Of moet ik dit nou wel of niet bewaren? Stapelt de hoeveelheid papier zich op? Wordt het na een poos zoveel dat u door de bomen het bos niet meer ziet? En toch is en blijft het zicht op uw eigen administratie heel belangrijk! Voor een goed zicht op uw budget, op uw eigen inkomsten en uitgaven is een overzichtelijke administratie van al de papieren die u krijgt, heel belangrijk. Dat kan mogelijk voorkomen dat u in financiële problemen komt. Als u daarbij hulp nodig hebt: we staan graag voor u klaar. U kunt een mail sturen naar: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl en ons telefoonnummer is: 06-53279098. Speciaal voor nieuwe leden Wilt u met ons in gesprek? Wat hebben de ouderenadviseurs en belastinginvullers te bieden? Waarvoor kunt u bij ons terecht? Kennismaken? Het kan allemaal. Namens de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers

HEVO-toneelclub in de startblokken Nog een paar dagen en dan mogen de spelers van ‘Rosmalen uit de Coulissen’ het toneel op in De Ontmoeting. Op vrijdag 11 november om 20.00 uur, zaterdag 12 november om 20.00 uur en zondag 13 november om 14.00 uur staat de komedie ‘Er hangt liefde in de lucht’ op het programma. Er kan volop gelachen worden bij het stuk, waarin een verkleedpartij van mijnheer pastoor en een gescheurd schilderij belangrijke ingrediënten zijn. In HEVO-Actueel van oktober hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd over dit toneelstuk. Kaarten zijn - zolang de voorraad strekt - nog tot en met vrijdag 11 november te koop aan de bar van De Ontmoeting. Ze kosten € 7,50 (inclusief 1x koffie/thee). Ron Cramer

12


ADVERTORIAL

Uw verhuiszorgen in liefdevolle handen De meeste mensen verhuizen enkele keren in hun leven. Wist u dat verhuizen in de top 3 van stressvolle ervaringen staat? Met name wanneer de leeftijd vordert, legt dit een groter beslag op het mentale en fysieke uithoudingsvermogen. Vaak wordt er gezocht naar ondersteuning in de familiale omgeving. Maar wat als u hen hiermee niet wil belasten? En als uw familie niet in uw omgeving woont? Een helpende hand die naar uw wensen en situatie kijkt, zou dan zeer welkom zijn. Met passende oplossingen en persoonlijke warmte zorgt OverhuiZen dat senioren een goede overtocht maken van de oude naar de nieuwe woonomgeving,praktisch, functioneel én emotioneel. Wij doen het werk. Ook uw kinderen, familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners, hebben er geen omkijken naar. Overhuizen is méér dan verhuizen alleen, wij zijn een zorgverhuisbedrijf. Natuurlijk helpen we met het inpakken en overbrengen van de inboedel. Maar dat is slechts een klein onderdeel van onze functionele dienstverlening. Wij zorgen ook dat de oude woonomgeving leeg en schoon opgeleverd wordt. Desgewenst maken we ook de nieuwe woonklaar. We kunnen ook uw administratieve zaken regelen. Daarnaast geven we aandacht aan het emotionele aspect van de verhuizing. Een plek vol herinneringen achterlaten is immers niet eenvoudig, net als een selectie maken van al uw spullen. Op latere leeftijd een nieuwe start maken, is toch ingrijpend. Wij bieden senioren hierin professionele begeleiding en nazorg, zodat ze ook écht thuis gaan voelen in het nieuwe! Een eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Heeft u interesse, neem contact met ons op via de website www.overhuizen.com of telefonisch 06-25232229.

13


Toen stond de trein stil..! Op zondag 27 november om 14.30 uur wordt in samenwerking met zorgcentrum De Annenborch de film ‘Toen stond de trein stil..!’ van Jan Hoofs met camerawerk van Marcel van Grinsven vertoond. Deze documentaire brengt het verhaal van de spoorwegstaking, aangekondigd door het Nederlands kabinet in ballingschap. In de nacht van 17 op 18 september 1944 vertrok uit ’s-Hertogenbosch een lange Rode Kruistrein, volgepakt met Duitse gewonde soldaten op weg naar Duitsland. Vóór het station van Rosmalen stopte de trein. De machinist en de leerling-machinist, de heer J. van Vught, koppelden de locomotief af en vluchtten daarmee naar Nijmegen. Een half jaar heeft de trein vóór het station van Rosmalen gestaan. Was de reden van de vlucht de spoorwegstaking of was het de angst? Wat gebeurde er verder met de trein? Wat waren de gevolgen voor Rosmalen? In 1994 is het de lokale TV van Rosmalen gelukt de heer van Vught op te sporen en voor de camera te krijgen. In deze film zijn ook beelden te zien van de tentoonstelling ‘Rosmalen 50 jaar bevrijd’ en van de dodenherdenking in Rosmalen-dorp en in Hintham. Op het RTV Festival in Ede 1995 kreeg deze film de Educatieprijs. In het voorprogramma twee korte films: ‘de vrijwilliger in de zorg van Rosmalen’ uit 2010 en ‘Zomaar een dag bij HEVO’ uit 2009. De entree is € 2,- inclusief 1 x koffie/thee. De verkoop is aan de zaal in De Annenborch. Jan Hoofs

Bezoek aan Cor Unum Op woensdag 12 oktober jl. bezochten we met een vijftiental HEVO-leden de potterie Cor Unum. Daar wordt moderne gebruikskeramiek gemaakt, die is ontworpen door verschillende kunstenaars. We werden ontvangen in een ruimte, waar eerst het ontstaan van de potterie werd toegelicht. Daarna werden we door de fabriek heengeleid, waar op aanschouwelijke wijze werd uitgelegd hoe de verschillende fasen van het productieproces verlopen. Er worden behalve producten in serie, ook producten in opdracht gemaakt. De voorbereidingen om zich te presenteren op de Design-week in Eindhoven waren in volle gang. Het was een interessante excursie, die we afsloten met een kopje koffie in de naastgelegen Brasserie De Gruyter. Commissie COE

14


HEVO-Actueeltjes van 9 november t/m 22 december Badminton

Film

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78, Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Maandag 14 november: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: ‘August: Osage County’ van John Wells. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen) en niet-HEVO-leden € 7,50. ***

Cursus

Maandag 14 november: 09.30 uur. SCR. Begindatum cursus Uitgebreide Combi-fotocursus. Maandag 14 november: 13.30 uur. SCR. Begindatum cursus Omgaan met Androïd Tablet. Maandag 14 november: 15.15 uur. SCR. Begindatum cursus Windows10 Start. Dinsdag 15 november: 13.30 uur. SCR. Begindatum cursus Omgaan met de Androïd Smartphone. Woensdag 16 november: 13.30 uur. SCR. Begindatum cursus Vervolg Omgaan met de iPad. Woensdag 16 november: 15.15 uur. SCR. Begindatum cursus Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. Alle cursussen vinden plaats in SCR, De Annenborch. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Filosofie

Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

Geo-caching

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 tot 22.00 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

HEVO-vrijwilligersfeestavond

Vrijdag 18 november: 19.30 tot 22.30 uur. De Ontmoeting. Feestavond voor de HEVO-vrijwilliger.

Kerstviering

Dinsdag 20 december: 11.45 uur. St. Lambertuskerk. Toegang: gratis. Aansluitend kerstlunch in Villa Fleurie. Kaartjes kosten € 8, -. Verkrijgbaar op vrijdag 9 december, 13.30 tot 14.30 uur in De Annenborch, De Biechten, Ons Trefpunt, Het Steunpunt van Meeuwenhof en De Ontmoeting. ***

Danscafé

Zondag 27 november: 1 4.00 tot 16.00 uur De Annenborch. Zingen en dansen Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Kienen

Donderdag 24 november: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. Elke laatste donderdag van de maand Vrijdag 9 december: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur

Deadlines HEVO-Actueel!!

Woensdag 16 november (decembernummer) en 7 december (januarinummer)

15


Seniorencontactmiddagen

Zaterdag 19 december: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur Donderdag 22 december: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. In verband met Kerstmis nú één week eerder!

Woensdag 9 november: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Donderdag 17 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004, 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand Woensdag 23 november: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Creatieve middag. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Dinsdag 29 november: 14.00 tot 17.00 uur Sportkantine Kruisstraat. Kaarten, diverse spelletjes en eventueel jeu de boules. Info: Anny v.d. Heuvel, 073-5220076. Note: De seniorenmiddag is elke laatste dinsdag van de maand. Donderdag 1 december: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004, 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. Zondag 4 december: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. Note: De seniorenmiddag is elke eerste zondag van de maand. Zondag 11 december: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Creatieve middag. Bezemsteelhaken met Ans Aarts. Aanmelding vanaf 28 november tot en met 5 december. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732

Lezing

Donderdag 24 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Lezing: ‘De laatste zorg goed geregeld’ door Dorien Aarts, Hospice De Duinsche Hoeve en Lilian Arts. ***

Reizen

Zaterdag 3 december: 08.45 tot 19.15 uur. Marcienne breifabriek. Kerstshow en bezoek glasblazerij. Vertrek vanaf het Gildeplein en aansluitend Pastoor van Thiellaan, Hintham. Kosten: Voor HEVO-leden € 36,50 en voor niet-HEVO-leden € 41,50. Info en aanmelding: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com en op HEVOwebsite onder kopje Reizen. Donderdag 22 december tot en met 27 december: Kerstreis naar Oostenrijk, Maishofen. Kosten: € 499, - per persoon. Toeslag éénpersoonskamer € 85, -. Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040 en op HEVO-website onder kopje Reizen.

Rosmalen bevrijd!

Zondag 27 november: 14.30 tot 16.30 uur. De Annenborch. Oorlogs/bevrijdingsfilm: ‘Toen stond de trein stil…!’ In het voorprogramma twee korte films: ‘De vrijwilligers in de zorg’ en ‘Zomaar een dag bij HEVO’. Kosten: entreekaartje incl. koffie/thee € 2, -. *** Info: zie HEVO-website. Nieuws.

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 2 december: 09.30-13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVOleden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

16


Dinsdag 13 december: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorenmiddag is elke tweede dinsdag van de maand. Woensdag 14 december: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Donderdag 15 december: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Kerstdiner. Info: Karel Stoffels, 073-6420004, 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. Dinsdag 20 december: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Kaarten, diverse spelletjes en eventueel jeu de boules. Info: Anny v.d.Heuvel, 073-5220076. Note: De seniorenmiddag is elke laatste dinsdag van de maand.

Toneel

Vrijdag 11 november: 20.00 uur. Zaterdag 12 november: 20.00 uur. Zondag 13 november: 14.00 uur. De Ontmoeting. HEVO-toneelgroep ‘Rosmalen uit de Coulissen’ speelt de komedie ‘Er hangt liefde in de lucht’. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar in De Ontmoeting. Kosten: € 7,50 inclusief 1 x koffie/thee

Dinsdagen 15 en 29 november: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. Maandag 5 december: 13.30 uur. Wandeling naar De Heinis met De Zandlopers. Vertrek vanaf Sunflower Café op de hoek van Balkweg en Reitscheweg in Soetelieve, ’s-Hertogenbosch. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Dinsdag 13 december: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Workshops

Vrijdag 25 november: 13.30 uur. De Annenborch. SCR. Mijn Overheid. Kosten: € 5, - voor 1½ uur. Info: Annette Gladdines, 06-20356366 Vrijdag 9 december: 13.30 uur. De Annenborch. SCR. Introductie Social Media. Kosten: € 5, - voor 1½ uur. Info: Annette Gladdines, 06-20356366.

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

Wandelen

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700.

17


Film, August: Osage County Zwart komisch drama met Meryl Streep en Julia Roberts, over een crisis binnen de familie Weston uit Oklahoma, na de zelfmoord van de patriarch. Wanneer Beverly Weston, de patriarch van een disfunctionele familie uit Oklahoma, een einde aan zijn leven maakt, keren zijn dochters terug naar hun ouderlijk huis. Hier moeten ze de confrontatie aangaan met hun dominante moeder Violet en komen hun onderlinge problemen op pijnlijke wijze bovendrijven. Dit komische drama is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Tracy Letts, dat bekroond werd met een Pulitzer Prize en diverse Tony Awards. Letts schreef ook het scenario van de film. Actrices Meryl Streep en Julia Roberts, die in de film moeder en dochter spelen, werden beiden genomineerd voor een Oscar. De film draait op maandag 14 november, aanvang 20.15 uur. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3. De prijs van on-line bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Commissie COE

HEVO-Kerstviering Het thema ‘Vol verwachting …’ De oecumenische dienst ter voorbereiding op Kerstmis, die plaatsvindt in de sfeervolle St. Lambertuskerk, wordt dit jaar gehouden op dinsdag 20 december, aanvang 11.45 uur. De toegang is gratis, en u bent welkom vanaf 11.15 uur. De kerstgedachte moet ons hoop blijven geven om verwachtingsvol te blijven uitzien naar een wereld met meer licht en vrede. Maar het begint bij onszelf in ons hart. De commissie zingeving en het HEVO-koor willen met lezingen, gebed en zang inspiratie aandragen voor het thema. Tijdens de dienst is er een collecte voor een goed doel.

18


Aansluitend aan de kerkdienst wordt in het nabijgelegen restaurant Villa Fleurie een kerstlunch geserveerd. De bijdrage voor de lunch is € 8,- en kaartjes zijn verkrijgbaar op vrijdag 9 december 2016 van 13.30 - 14.30 uur op navolgende locaties: • De Annenborch, De Hoef • De Biechten, Hintham • Ons Trefpunt, Meerlaer, Maliskamp • Steunpunt van Meeuwenhof, Weth v.d. Valkstraat • De Ontmoeting. Tot vrijdag 16 december zijn kaartjes, voor zover nog beschikbaar, te verkrijgen in De Ontmoeting. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat zonder geldig kaartje geen toegang tot restaurant Villa Fleurie wordt verkregen. Wij wensen u alvast een goede viering en een Zalig Kerstfeest toe! Loek Mostertman, commissie zingeving / Pieter Vissers evenementencommissie

Creatieve wedstrijd In het Jheronimus Boschjaar werd een creatieve wedstrijd georganiseerd door KBO, samen met de provincie Noord-Brabant. De opdracht was om een werkstuk te maken in de geest van Jeroen Bosch. In dit werkstuk moest duidelijk herkenbaar een persoon of gebouw uit eigen dorp of stad voorkomen. Vanaf het voorjaar zijn er vele Brabantse ouderen bezig geweest om er iets moois van te maken. Bij de schildersateliergroepen van HEVO die op dinsdagmiddag in De Ontmoeting lekker bezig zijn, waren er al meteen enkele mensen die graag aan de wedstrijd wilden deelnemen. De werkstukken moesten vóór 5 augustus ingeleverd zijn. Op donderdag 22 september was de bekendmaking van de winnaars. Om 10.00 uur werden de deelnemers aan de wedstrijd verwacht in het Provinciehuis. Het was leuk om de mensen te ontmoeten die uit heel Brabant kwamen en die allemaal hoopten een van de drie winnaars te zijn. Na een welkomstwoord door de voorzitter van de KBO-Brabant en na een toespraak door de voorzitter van de jury, was het aan de gedeputeerde, de heer Swinkels, om de 3 prijswinnaars bekend te maken. En jawel hoor: de tweede prijs ging naar een HEVO-lid, de heer W. Konickx !! Wij zijn allemaal heel blij voor hem maar we zijn vooral ook heel trots op hem. Marijke van de Meerakker

19


Badminton, iets voor u?

De kinderen van basisschool De Borch zijn tegen 3 uur de zaal nog niet uit of er lopen een paar enthousiaste mensen naar binnen die er voor zorgen dat er 4 badmintonvelden komen , genoeg voor 16 tot 20 spelers. De shuttles worden tevoorschijn gehaald en het spelen gaat beginnen. Eerst maar eens wat opwarmen. Bij de een gaat dat wat fanatieker dan bij de ander. Na een minuutje of 10 worden er partijtjes gemaakt: twee tegen twee, dubbels en mixen dus. Er wordt serieus geprobeerd om de ander uit te dagen en te verslaan. Er worden meestal 3 partijtjes gespeeld en dan is het uur om. Zo treft het groepje elkaar elke donderdagmiddag tussen 3 en 4 uur. Leuk, zul je denken. Dat is het ook! Er is maar één probleem: we zijn maar met 6 tot 8 mensen; dat is te weinig! We zouden zo graag zien dat er meer mensen, zowel mannen als vrouwen, van ons groepje deel gaan uitmaken. Je hoeft geen ervaren badmintonner te zijn. Als je lekker kunt bewegen, kun je meespelen. Je krijgt vanzelf van iedereen tips om je spel beter te maken. Kom eens kijken en neem voor de zekerheid sportspullen mee. Voor een racket kan worden gezorgd. Info: Wim Hendriks: w.hendriks@home.nl of: 073-5213384.

GGD Hart voor Brabanten in de wijk! Graag maak ik via HEVO-Actueel kennis met u. Mijn naam is Carla Schoot en ik ben vanuit de GGD ‘Hart voor Brabant’ als preventiemedewerker actief in Rosmalen. Ik werk samen met wijkbewoners van jong tot oud, met scholen en met allerlei instanties, om de gezondheid van eenieder zo goed mogelijk te houden. U vraagt zich nu vast af: wat kan Carla voor HEVO betekenen? Ik kan u bijvoorbeeld informatie geven over allerlei leefstijlonderwerpen, bijvoorbeeld over gezonde voeding. U heeft vast wel eens van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum gehoord. Maar weet u ook dat deze nog niet zo lang geleden vernieuwd is? Zo is de aanbeveling voor groente van 200 gram naar 250 gram per dag gegaan. Het is aan te bevelen om iedere week een portie peulvruchten te eten en dagelijks een handje (ongezouten) noten. Bewerkt vlees staat niet langer in de Schijf van Vijf. En weet u dat 3 koppen groene of zwarte thee per dag de gezondheid bevordert? Of over vitamine D: ook als u gezond eet, krijgt u hiervan niet altijd genoeg binnen. Vitamine D heeft u nodig voor sterke botten en tanden. Zonlicht en goede voeding zijn belangrijk om genoeg vitamine D binnen te krijgen, maar toch kan het zijn dat u iets extra’s nodig heeft. Bent u een vrouw, ouder dan 50 óf een man, ouder dan 70 jaar, dan heeft u extra vitamine D nodig. Ook als de zon schijnt! Als u informatie wilt, vragen of een goed idee over een activiteit heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik zie u graag bij HEVO of in de wijk! Een vriendelijke groet, Carla Schoot, 088-3686151 of e-mail c.schoot@ggdhvb.nl

20


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Jan Jansen voorzitter Peter de Leeuw secretaris/ vicevoorz. Ruud van Aart penningm. Janny Heuveling Jos van Raak Pierre Kisters Ellie de Vaan

Aanspreekbaar voor: Tel.nr. cie reizen, 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie sponsorcie, beheercie 5215786 cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 activiteitencie, evenementencie 0642282770 KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


November nevelmaand

Hevo actueel november totaal  
Hevo actueel november totaal  
Advertisement