Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang november 2017 nr. 10


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

In deze Redactie Redactie

HEVO-Actueel

1

Warmste 16 oktober ooit

2 3 4

Van het bestuur Kennismakers in de bieb in Rosmalen Twee prominente HEVO-leden overleden

Bestuur

Workshop en lezingen

Redactieadres

6 7

Senioren ComputerLeercentrum Positief en kleurrijk ouder worden

Deadline HEVO-Actueel

8 8

De ouderenadviseurs komen bij u thuis Ouderenadviseurs, kort en bondig!

9 9 10 12

Filmaankondiging: Lady in the Van Herinnering Toneeluitvoering NIEUW: ZondagFilmPLUS Gratis naar FC Den Bosch

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Woensdag 15 november 2017

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Van de ouderenadviseurs Uittips

Terugblik 5 12 13 14

HEVO 65 jaar KOM Festival Opfriscursus rijvaardigheid Werkconferentie Kwetsbare Ouderen in Beeld 18 Muziekfeest HEVO 65 jaar 20 Derde prijs voor Qigong 21 Bridgedrive 65 jaar HEVO

Activiteit van de maand 5

Biljartclub ‘De Annagirls’

7 10 11 15 23 24 25 25 26 26 27 28 28 28

Nieuwe leden biljartclub Taoïstische beweegkunst Repair Café HEVO-Actueeltjes Zwarte Pietendiscussie Op naar een leven lang voetbal Algemeen Coördinator Beheer HEVO-kersttournooi biljarten HEVO Streetview 2017 Wie komt onze commissie versterken? HEVO -Kerstviering Klaverjassen in De Ontmoeting Geen huis-aan-huis-blad ontvangen? Wandelen met De Zandlopers

En ook ....


Warmste 16 oktober ooit

D

it waren de woorden van Gerrit Hiemstra. Ik voelde het al aankomen. Deze dag mochten we oppassen op onze jongste kleinkinderen, 5 en 7 jaar oud. We gingen naar de kinderboerderij in Oss en daar was het lekker druk. Vakantietijd, dus er was véél oppas nodig. Meerdere opa’s en oma’s hadden hetzelfde idee. Op zo’n warme dag wil ook de ijsverkoop wel lukken natuurlijk. Op het terrasje was nog slechts een enkel plekje vrij. In de auto naar huis gaf de thermometer 26,5˚C aan! Het leek wel zomervakantie! Op internet heb ik eens opgezocht hoe het zit met de records op 16 oktober. De koudste 16 oktober dateert al van 1904. Het werd toen -2,4˚C. Daarna is het dus op die dag nooit meer zo koud geweest.

De officiëel warmste 16 oktober in Nederland stond tot nu op naam van 1949. Het werd toen 21,2˚C in De Bilt. Vanaf 2017 staat dat record in De Bilt op 21,5˚C. De gemiddelde temperatuur – het langjarig gemiddelde – staat op 15˚C in Eindhoven. Op 16 oktober werd het in Eindhoven 25,4˚C. Maastricht spande de kroon met maar liefst 27,2˚C. Tegenover deze mooie zomer hoge temperaturen staat het vele natuurgeweld van overstromingen, orkanen en sterke stormen. Orkaan Ophelia – ontstaan op de Atlantische Oceaan, ten westen van Afrika – koerste in tegenstelling tot zijn vele soortgenoten niet af op het Caraïbisch gebied, maar boog naar het noorden en raasde op 16 oktober langs Ierland en eiste daar al direct 3 levens en veroorzaakte enorme schade. We mopperen vaak over van alles en nog wat in ons landje, maar we mogen toch echt wel dankbaar zijn dat we (bijna) nooit getroffen worden door orkanen, maar wel mogen genieten van hun positieve randverschijnselen. Mattie Daniels

1


Van het bestuur

W

e zijn trots op onze vereniging. Aan het slot van een geslaagde werkconferentie op 12 oktober reikte wethouder Paul Kagie namens het college van burgemeester en wethouders aan HEVO de sociale penning van de stad ‘s-Hertogenbosch uit. Met de penning wordt de waardering voor de maatschappelijke betekenis van HEVO voor de senioren van Rosmalen uitgedrukt.

Op 17 november is het vrijwilligersfeest. Alle vrijwilligers ontvangen per mail een uitnodiging. Vrijwilligers zijn leden van het bestuur, van commissies en werkgroepen, de bezorgers van de HEVO-Actueel, de gastvrouwen en -heren, leden van de technische dienst en schoonmaakploeg en de bestuurders of verantwoordelijken van de clubs. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging hebben gehad laat dat dan even weten (info@hevorosmalen.nl). Vorige keer berichtte ik dat met Mandalatekenen gezocht wordt naar een andere ruimte omdat de kleine zaal nodig is voor de bridgers. We zijn tot een oplossing gekomen. Mandalatekenen gaat verder in de bestuurskamer. We gaan het licht daar zo aanpassen dat die ruimte voor hen maar ook voor andere soorten van activiteiten te gebruiken is. Op 3 december bestaat HEVO 65 jaar. Het afgelopen jaar hebben we daar op verschillende momenten en manieren aandacht aan besteed. Het begon met een dubbelinterview met Jan Jansen en Carel van den Heuvel, de toen scheidende en komende voorzitter, in De Rosbode. Daarna hadden we de informatiemarkt, de fietsbridgedrive met zo’n 160 deelnemers, de open dag samen met SJV, Dansen op Vinyl op de Driesprong met de 50-jarige Soos Satisfaction, de bridgedrive van alle HEVO-bridgeclubs, de conferentie in PERRON-3 met zo’n 100 deelnemers over Kwetsbare Ouderen in Beeld en op zondag 15 oktober twee spetterende uitvoeringen tijdens het Muziekfeest. We hebben daarmee door het jaar heen veel aandacht gehad in de media. HEVO staat zo weer stevig op de kaart en op veler netvlies. Peter de Leeuw, secretaris

2


Kennismakers in de bieb in Rosmalen

H

EVO werkt samen met de openbare bibliotheek. De ‘bieb’ kent het Kennismakersprogramma. Het programma biedt iemand een podium om zijn kennis of ervaring te delen met het publiek. Onderstaande lezingen vinden plaats in de bieb in Rosmalen. Op maandag 13 november staat een lezing door Peter van Kaathoven over de geboden Zorg binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught op het programma. In de bieb van 14.00 tot 16.00 uur. Peter is werkzaam in het gevangeniswezen en kan dus van binnenuit een beeld schetsen van wat er werkelijk gaande is achter de muren van ‘Nieuw Vosseveld’. Bij Nederlanders is de Gevangenis ‘Nieuw Vosseveld’ algemeen bekend. Weet u wat er echt gaande is achter die grijze betonnen muur op de Vughtse Hei? De lezing zal worden ondersteund door unieke foto’s en beeldmateriaal die een goed beeld geven van de Penitentiaire Inrichtingen Vught. Lees ook: https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/ agenda/evenement/2782-zorg-achter-de-muur Op maandag 27 november vertellen Q-koorts patiënt Jos van der Zee en een arts over de impact van Q-koorts. Jos neemt u me in zijn strijd met QVS (Q koorts) met zichzelf en met het UWV. Een arts zo vervolgens de medische kant van deze slopende ziekte belichten. Ook deze lezing is in de StadsBiEB Rosmalen van 19.30-21.30 uur. Lees ook: https://www.bibliotheekdenbosch.nl/activiteiten/ volledig-overzicht/evenement/2780-diagnose-q-koorts-en-dan Op maandag 11 december, 14.00 uur, geeft Susan Brinkman een lezing. Zij tekent al jaren portretten van mensen en dieren in een gedetailleerde kleurpotlodentechniek. Ze laat in haar lezing de ongekende mogelijkheden zien van het kleurpotlood. Van 4 tot en met 29 december hangt haar werk in de stadsbieb in Rosmalen. Voor leden van de bieb is de entreeprijs voor de lezingen Є 2,50, niet-leden Є 5,Peter de Leeuw

3


Twee prominente HEVO-leden overleden Lout Buis

Op zondag 15 oktober is Lout Buis (84 jaar), erelid van onze vereniging, overleden. Lout werd lid in 1993 en was onze voorzitter van 1995 - als opvolger van Jos de Letter - tot 2007. Hij heeft in zijn bestuursperiode gezorgd voor een, bij de groei van onze vereniging, passende organisatie. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 800 naar 1650 leden. Ook was hij de initiator achter het besluit om de sociëteit aan de Azaleastraat en ondergrond voor Є 1,- te verkopen aan Kleine Meierij. Daardoor kon na vele jaren van planvorming en overleg in 2012 daar De Ontmoeting worden gerealiseerd. In 2007 droeg hij de voorzittershamer over aan Jan Jansen. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Lout vanwege zijn grote verdiensten voor HEVO erelid. Lout bleef daarna actief binnen HEVO. Hij was voorzitter van de HEVO-club Sportief Rosmalen 55+, waar hij zelf ook elke week mee sportte. Op dinsdagmiddagen was hij in De Ontmoeting present bij de schakers. Lout was jarenlang bestuurlijk actief binnen de Unie-KBO. Na de afsplitsing was hij binnen HEVO een warm pleitbezorger van KBO-Brabant. Vanwege zijn verdiensten voor de KBO kreeg hij in 2011 de gouden speld met briljant. Wij zullen Lout herinneren als een aimabel man, die zijn opbouwende kritiek op een heel gedragen wijze kon formuleren, die altijd klaar stond met raad en die bij verschillende gelegenheden zijn betrokkenheid bij onze vereniging toonde. Jan Hoofs

Op zaterdag 14 oktober overleed Jan Hoofs (84 jaar). Lid vanaf 1988. Ook hij was jarenlang bestuurslid van onze vereniging. Hij heeft een grote rol gespeeld bij de realisering in 1993 van de eerste eigen sociëteit aan de Azaleastraat. Met zijn echtgenote Joop heeft hij daar de eerste jaren de rol van beheerder vervuld. Jan was in die jaren - letterlijk en figuurlijk - ‘de evenementencommissie’. Bijna in zijn eentje organiseerde hij menig feest, zoals het 50- en 55-jarig bestaan van HEVO en de ‘dag van de ouderen’. Hij slaagde er ook in om HEVO op verschillende manieren goed voor het voetlicht te brengen. Hij bedacht vele acties om leden te werven. Gezien de groei van het ledental met succes.

4


En als we weer een mijlpaal hadden bereikt met het 1000ste of 1500ste lid zorgde Jan ervoor, dat dat publiekelijk aandacht kreeg. In 2007 stopte hij met zijn bestuurlijk werk voor HEVO. De laatste jaren kennen we Jan van de organisatie van de rijbewijskeuringen, samen met dokter Damen. Afgelopen vrijdag kreeg hij nog bloemen van HEVO omdat hij tien jaar geleden was gestart met deze keuringen. Jan stond ook aan de wieg van de BROEMcursus, nu de opfriscursus rijvaardigheid. In 2009 kreeg Jan de zilveren KBO-speld uitgereikt voor zijn vele werk voor onze vereniging. In 2014 besloot het bestuur om geen ereleden meer te benoemen, maar leden met een bijzonder grote verdienste voor onze vereniging te honoreren met de titel Lid van Verdienste. Jan viel de eer te beurt om nog in hetzelfde jaar - als eerste in de rij benoemd te worden tot Lid van Verdienste. Wij zullen ons Jan herinneren als een aimabel man met grote organisatorische kwaliteiten en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die altijd klaar stond met raad en die tot op het eind bij verschillende gelegenheden zijn betrokkenheid bij onze vereniging toonde. Peter de Leeuw, secretaris

HEVO 65 jaar

O

p 15 oktober hebben velen kunnen genieten van het feit, dat HEVO 65 jaar bestaat. De afgelopen maanden heeft de evenementencommissie er met haar programmakeuze voor gezorgd, dat het ook voor de leden een echt feest is geworden. Het, door hen gekozen, programma bestond uit drie uiteenlopende onderdelen, namelijk Popkoor TUNE uit Rosmalen, cabaretier Mark van de Veerdonk en de Schijndelse Bigband, alle drie erg goed! Popkoor TUNE zong erg mooi, alleen jammer dat het koor niet volledig was. Mark van de Veerdonk, bij velen al bekend, heeft zijn faam waargemaakt en er zeker nieuwe fans bij gekregen. Bigband Schijndel, misschien wat minder bekend dan Mark, was voor velen een openbaring: een geweldig orkest met goede solisten. Dat ik er moeite mee heb om te zeggen, wie of wat ik het beste vond, wil eigenlijk zeggen, dat de evenementencommissie heeft gewonnen; ze had geen betere keuzes kunnen maken. Ik heb er van genoten! Cees Duijs

5


Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen De informatiebijeenkomst van 12 oktober jl. was druk bezocht maar hier en daar zijn er nog mogelijkheden. Informeer bij Annette Gladdines, 06-20356366. Wintercursussen betreffen de periode 4 december t/m 22 december. Vijf lessen in 3 weken waardoor de cursusdagen en aanvangstijden dan verschillend kunnen zijn. Op 9 november is er ook een presentatie. Maandag 4 december: • Cursus Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 start om 15.15 uur. Cursusdagen maandag: 4/12, 11/12 en 18/12 en donderdag 7/12 en 14/12 • Cursus fotoboek maken Cursusdagen: maandag: 4/12, 11/12, 18/12 om 09.30 uur en dinsdag: 5/12 en 12/12 om 15.15 uur Dinsdag 5 december: • Cursus Omgaan met de Android tablet Cursusdagen: dinsdag. 5/12, 12/12, 19/12 en donderdag: 7/12 en 14/12 om 13.30 uur. Woensdag 6 december: • Cursus Excel Cursusdagen woensdag: 6/12, 13/12 en 20/12 en vrijdag 8/12 en 15/12: om 15.15 uur. • Cursus omgaan met de i-Pad Cursusdagen woensdag: 6/12, 13/12, 20/12 en vrijdag: 8/12 en 15/12 om 13.30 uur. Presentaties zijn eenmalig, bijdrage € 5,00 • Veiligheid & Privacy op het Internet Donderdag: 9 november 13.30 uur. Aanmelden voor deelname bij Annette Gladdines: 06-20356366 Het is handig om u aan te melden voor de cursussen door het invullen van een aanmeldformulier dat u kunt vinden in onze informatieboekjes in De Annenborch, PERRON-3 of in het HEVO-gebouw De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk op onze website www.scr-rosmalen.nl als volgt: Klik op cursussen, dan op cursusagenda en vervolgens op aanmelden. Klik daarna op de startdatum van de cursus en vul het formulier volledig in waarna u het verzendt. Cursussen en presentaties in het computerlokaal in De Annenborch. Samenwerking Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch Cursussen Klik & Tik en Digisterker opgave bij Informatie via www.bibliotheekdenbosch.nl, cursus@bibliotheekdenbosch.nl of telefonisch Monique Overwater/Ton van Bijnen 073- 6802900 Bert van Strien

6


Positief en kleurrijk ouder worden

O

p donderdag 30 november is van 14.00 uur tot 16.00 uur in De Ontmoeting een lezing over dit onderwerp. Mijn naam is Carla Schoot en ik werk als preventiemedewerker bij de ‘GGD Hart voor Brabant’. Vóór de pauze ga ik graag met u in gesprek over  positieve gezondheid en wat u zelf kunt doen rondom bewust en positief ouder worden. De oude definitie van gezondheid richt zich vooral op het al dan niet hebben van een ziekte. Positieve gezondheid is meer. U kunt zich immers met een ziekte of beperking heel gezond voelen. Bij positieve gezondheid bent u het middelpunt en niet uw ziekte. U wordt aangesproken op uw veerkracht. Uw gezondheid is continu in beweging en u wordt steeds uitgedaagd te blijven zoeken naar een nieuw evenwicht.  Positieve gezondheid geeft u een actieve rol, u hebt de regie. In het gesprek met u over positieve gezondheid gaan we in op vragen als: Zorg ik goed voor mijn lichaam? Heb ik genoeg en fijn contact met andere mensen? Voel ik me opgewekt? Geniet ik van het leven? Mijn naam is Stans Doornweerd van Stans Styling en na de pauze nodig ik u allen uit om met en bij elkaar te gaan kijken wat kleuren met uw persoonlijke uitstraling kunnen doen.  Door het dragen van de kleuren die bij jou passen, voel je je respectvoller naar jezelf. Daardoor ga je meer stralen en ontvang je vanzelf complimenten en dat zorgt weer voor een positieve invloed op je gezondheid. Dit kan al op een heel eenvoudige manier zijn bijvoorbeeld met een kleurrijke bril, lippenstift, een kleurrijk shirt of stropdas. Met enkele voorbeelden uit de zaal worden zowel dames als heren geïnspireerd en laat ik zien dat je met de juiste kleuren die passen bij je haar, huid en ogen je er stralend uit kan zien! Toegang is gratis, ook voor niet-HEVO-leden. Aanmelden is niet nodig. Commissie Belangenbehartiging

Nieuwe leden biljartclub ‘De Vrolijke Rakkers’

D

e leden van Biljartclub ‘De Vrolijke Rakkers’, allen lid van HEVO, spelen op maandag-en dinsdagmiddag in het gebouw van Handboogschutterij Nimrod aan de Chr. Kannemansstraat 26 in Hintham. We beginnen om 13.00 uur. We zijn op zoek naar nieuwe leden, die in competitieverband en/of vrij willen spelen. Heb je interesse of wil je meer weten kom dan eens vrijblijvend kijken of zoek contact met Johan Wierenga, 06-37392615.

7


De ouderenadviseurs komen bij u thuis

H

uisbezoeken aan 85-plussers De ouderenadviseurs van HEVO hebben zich voorgenomen om in 2018 alle HEVO-leden van 85 jaar en ouder thuis te bezoeken. We komen graag met u in contact omdat we willen weten wat er bij u leeft en wat HEVO voor u kan betekenen. Waarmee kunnen we u eventueel van dienst zijn. De ouderenadviseur komt na een telefonische afspraak bij u thuis op bezoek. Het gesprek kan dan gaan over alles wat u maar met ons wilt bespreken. Wij vertellen u wat HEVO kan bieden op het gebied van activiteiten, zorg en welzijn, sociale contacten en ondersteuning. We zijn ook nieuwsgierig naar uw mening over de mogelijkheden, die HEVO biedt. Wat mist u in het aanbod van HEVO? We starten met huisbezoeken bij leden, die 85 jaar of ouder zijn en wordt het een succes dan gaan we daarna verder met de groep leden van 83 en 84 jaar. Begin volgend jaar hoort u hier meer over. Mocht u al eerder zo’n huisbezoek willen, neem dan contact op met de ouderenadviseurs per telefoon 06-53279098 of per mail ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl. Paul Scholten, vrijwillig ouderenadviseur

Ouderenadviseurs, kort en bondig! Wij zijn er voor u! Hoe voorkom ik, dat ik veel huurtoeslag krijg en alles moet terugbetalen? Hoe werkt een PGB (Persoons Gebonden Budget)? Hoe zit het met mijn ziektekostenverzekering? Ik mag niet meer autorijden. Kom ik in aanmerking voor deeltaxi? Help! Mijn adminstratie is een rommeltje! Ik wil wel eens iemand op de koffie hebben. Bel of mail voor een kostenloos advies naar de HEVO-ouderenadviseurs ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl - 06-53279098

8


Filmaankondiging: Lady in the Van

O

p maandag 13 november wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Lady in the Van’ van Nicholas Hytner gedraaid in de filmzaal PERRON-3. De aanvangstijd is 20.15 uur. The Lady in the Van is een grotendeels waargebeurd verhaal over een sociaal geïsoleerd oud vrouwtje, dat in een verwaarloosd busje woont. Zij stond vijftien jaar geparkeerd op de oprit van schrijver en toneelspeler Alan Bennett, die zijn ervaringen eerder al vertaald had naar een boek en een theaterstuk. Maggie Smith heeft de rol al tweemaal eerder op zich genomen, eenmaal op het toneel en recentelijk ook in een radiostuk. Nu wordt haar vertaling van het personage op het filmdoek vereeuwigd en heeft zij in dit late carrièrestadium een filmrol toegevoegd, die haar op het lijf geschreven staat. Zie recensies: https://www.biosagenda.nl/film_the-lady-in-the-van_30309.html; https://www.filmtotaal.nl/film/27142 De entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50; € 7,50 voor niet-HEVO-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE

Herinnering toneelvoorstelling

U

komt toch ook? Het toneelstuk ‘Dat zullen we nog wel zien’ wordt gespeeld in De Ontmoeting op vrijdag 24 november om 20.00 uur, op zaterdag 25 november om 20.00 uur en op zondag 26 november om 14.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf woensdag 1 november bij cadeauwinkel ‘Jaas’, Dorpsstraat 43, naast bakker Van Zuylen. Kosten: € 7,50 p.p. inclusief 1 consumptie, excl. speciaalbieren en gedistilleerd. ‘Jaas’ is geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.30 uur tot 18.00 uur, vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur.

9


NIEUW: ZondagFilmPLUS Film met iets extra’s in PERRON-3 p zondag 19 november start HEVO in samenwerking met PERRON-3 met een reeks zondagfilms met een extraatje: iedere maand een door HEVO uitgezochte filmtitel met in de pauze een kopje koffie of thee met iets lekkers, wat steeds zal variëren. De eerste film in deze reeks is La La Land. Dit komisch musicaldrama, waarin succes een prille romance tussen Emma Stone en Ryan Gosling dreigt te laten ontsporen. De regisseur is Damien Chazelle, die ook de film ‘Whiplash’ regisseerde. De aanvang is 11.00 uur.

O

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Tussen het serveren van koffie door, rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waarop ze hopen, ver weg. Het lot brengt deze dromers samen, maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? La La Land is een moderne variant op de klassieke Hollywoodmusical en een ode aan iedereen die durft te dromen. Voor een recensie, zie: https://www.filmtotaal.nl/recensie/12508 De entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 8,50; voor nietHEVO-leden en voor online bestelde kaarten € 9,50 (inclusief koffie of thee met een verrassing in de pauze). Commissie Cultuur Educatie en Ontspanning

Taoïstische beweegkunst

E

r is nog plaats voor nieuwe leden op de maandagmiddag van 12.45 uur tot 13.45 uur.

Ook op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur en dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn nieuwe leden van harte welkom. Informatie: Ina Ploem

10


Repair Café wil starten!

H

et koffiezetapparaat doet het niet meer, je stofzuiger maakt een raar geluid, je haarföhn produceert een schroeilucht, het kinderfietsje heeft een opknapbeurt nodig. Dingen, die we allemaal meemaken. Laten repareren is vaak te duur in verhouding tot de kostprijs. Weggooien dan maar? Mooi niet! In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen, waar bijna niets mis mee is en die, na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen, die deze praktische kennis nog wel bezitten, staan vaak aan de kant, terwijl we hun ervaring zo mooi zouden kunnen benutten om te leren hoe het moet en om alles weer te laten werken. Dan biedt het Repair Café HEVO een antwoord: samen met een handige techneut kijken naar wat er mis is en het repareren. Daar worden we allemaal wijzer van. Wim Hendriks heeft binnen HEVO het initiatief genomen om vanaf januari te starten met het Repair Café HEVO. Hij zal zelf zijn kennis en vaardigheden inzetten, maar heeft graag nog een paar ‘collega’s’, die bijvoorbeeld een halve dag per maand mee willen werken. Ben jij zo’n handige techneut en wil je, als vrijwilliger, jouw kennis delen en inzetten? Neem dan contact op met Wim, hevorepaircafe@gmail.com of 06-43082539. Een geweldig initiatief, dit Repair Café HEVO! Ik zal zeker een van de eerste klanten zijn. Tonny van Raaij

11


KOM-festival 2017

O

p zondag 10 september was HEVO ook weer vertegenwoordigd op het succesvolle jaarlijkse KOM-festival Rosmalen. Naast vele bedrijven, politieke partijen en eetgelegenheden zijn ook veel verenigingen aanwezig om zich aan het publiek te presenteren. Als een van de grotere verenigingen in Rosmalen, doet HEVO daar natuurlijk ook aan mee. Met stagiaires, bestuurs- en commissieleden probeerden we vele belangstellenden te informeren over wat seniorenvereniging HEVO Rosmalen te bieden heeft. Naast de vele activiteiten van de clubs, lezingen, sport- en culturele activiteiten, zijn dat ook onze HEVO-ouderenadviseurs, die Rosmalense senioren kunnen helpen en informeren over veel zaken, waarmee zij als senioren te maken (kunnen) krijgen. Dat men ook als HEVO-lid, lid is van KBO-Brabant, de belangenorganisatie van senioren, is iets wat aan belangstellenden wordt meegegeven. Dat men als HEVO-lid ook bij veel winkels kortingen kan krijgen, spreekt de senioren wel aan. Alleen daarom zou je al lid willen worden, want korting willen we allemaal wel. Veel senioren met wie we bij de HEVO-kraam spraken, zeiden soms al jaren lid te zijn en ook veel mensen kwamen niet uit Rosmalen. Maar enkele dagen na het festival bleken 25 personen zich als nieuw lid te hebben aangemeld. Kortom: het succesvolle komfestival houden we als evenementen-commissie in ons jaarlijkse programma. Met dank aan stagiaires, bestuurs- en commissieleden voor een dagje komfestival. Hans van der Bruggen, coördinator komfestival

GRATIS naar FC Den Bosch - De Graafschap

F

C Den Bosch nodigt HEVO-leden graag uit voor een gratis bezoek aan de wedstrijd FC Den Bosch – De Graafschap, op maandag 27 november a.s. om 20.00 uur in Stadion De Vliert. OJC heeft onlangs thuis tegen Jong De Graafschap gelijkgespeeld en daar één punt aan overgehouden. FC Den Bosch zal nu zeker proberen drie wedstrijdpunten in onze gemeente te houden. FC wil ook in het linkerrijtje van de eerste divisie blijven staan, dus spanning volop. Hebt u belangstelling voor 1 of 2 kaartjes? Mail dat dan naar hansvanderbruggen@hetnet.nl en u kunt uw kaartjes afhalen in De Ontmoeting op vrijdagmiddag 24 of maandag 27 november a.s. Hans van der Bruggen

12


Opfriscursus rijvaardigheid

O

p 5 en 7 september 2017 hebben 59 personen deelgenomen aan de door de HEVO-evenementencommissie georganiseerde ‘Opfriscursus rijvaardigheid’, in het verleden ‘BROEM-cursus’ genoemd. Zoals al vele jaren het geval is, stelt de gemeente hiervoor subsidie beschikbaar omdat zij, evenals HEVO, het belang inziet van veilige weggebruikers. Naast uitleg over verkeersregels en -borden, kon men in een ‘drivesimulator’ ervaren wat een dode hoek betekent. Een apotheker gaf informatie over het gebruik van geneesmiddelen bij het autorijden. Het belangrijkste onderdeel is het rijden in de eigen auto met een ervaren rijinstructeur. Die geeft commentaar tijdens uw autorit en wijst bijvoorbeeld op moeilijke turborotondes, zoals er enkele zijn in Rosmalen en Empel. Een evaluatiegesprek met de rijinstructeur na een uurtje rijden besluit de tweedaagse cursus, waarna men het boek ‘Veilig op weg met vernieuwde verkeersregels’ in ontvangst mag nemen. Kortom, het was heel nuttig voor alle deelnemers, die hier beslist iets aan gehad zullen hebben. U, lezers, zult het zeker merken in het veiliger Rosmalense verkeer. Ook volgend jaar zal HEVO weer een opfriscursus organiseren, mogelijk in een iets andere opzet, mits ook de gemeente weer financieel over de brug komt. Met dank aan de deelnemers, rijinstructeurs en onze vrijwilligers van de evenementencommissie. Hans van der Bruggen, coördinator opfriscursus

13


Werkconferentie Kwetsbare Ouderen in Beeld

O

p 12 oktober hielden HEVO, Divers en Avans Hogeschool, in PERRON-3 een werkconferentie met als titel ‘Kwetsbare Ouderen in Beeld’.

De doelen waren: inzicht krijgen in dat beeld en het in beeld brengen daarvan. Hoe pakken we het op en hoe lossen we het op? Dagvoorzitter Jan de Wit heette allen welkom. Hij gaf een uiteenzetting van de bedoelingen. Vervolgens gaf hij het woord aan Dr. Louis Neve, lector Lectoraat Active Ageing, die vertelde, dat vergrijzing geen probleem is, echter de techniek om met dit gegeven om te gaan, verdient aandacht. In de wereld zijn er Blauwe Zones, waar men het gezondst leeft en die gebieden leven volgens The Power of 9. Ik zal er u enkele noemen: beweeg natuurlijk, blijf doelen stellen, consumeer veel groenten en weinig vlees, drink wijn met mate, zie veel in een breder perspectief, bouw een sociaal netwerk op. Hij introduceerde de term: Hari Hachi Bu. Een Japanner eet tot 80 procent, van hetgeen je normaal consumeert. Na deze presentatie nodigde Jan de Wit twee onderzoekers van Avans uit, die, in opdracht van HEVO, een onderzoek hebben gedaan. Zij gaven ons richtlijnen om vereenzaming bij ouderen te voorkomen. Twee casussen werden ons voorgelegd, die in verscheidene groepen de leidraden werden voor discussie. Na enige tijd werden de teksten op de flapovers door de vertegenwoordigers van de groepen nader uitgelegd. Hiervan zult u in de toekomst, door middel van publicaties, op de hoogte gebracht worden. Na dit item vermaakten leerlingen van het Rodenborchcollege ons met zang en dans, wat zeer gewaardeerd werd. Paul Kagie, locoburgemeester, kreeg daarna het woord. In zijn speech gaf hij aan, dat het gemeentebestuur de hartenkreten, weerlegd op de flapovers, zeer ter harte gaat nemen en dat er oplossingen komen. Tot slot vroeg hij voorzitter Carel van den Heuvel en oud-voorzitter Jan Jansen naar voren om hun de sociale penning van ’s-Hertogenbosch voor de vele verdiensten van HEVO toe te kennen. Na dit gegeven werd iedereen uitgenodigd om informeel afscheid te nemen van Jan Jansen. Het was een zeer geslaagde conferentie. Piet Kerssens, redactie

14


HEVO-Actueeltjes 6 november t/m 16 december Alzheimercafé

HEVO-film

De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, ’s-Hertogenbosch Maandag 13 november: 19.30 uur. Gespreksthema: Als thuiswonen niet meer gaat. Maandag 11 december: 19.30 uur. Afsluiting van het jaar met een theatervoorstelling Oploskoffie

PERRON-3 Maandag 13 november: 20.15 uur. HEVO-film: The Lady in the Van. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVOleden en online bestelde tickets € 7,50. *** Zondag 19 november: 11.00 uur. HEVO-film op zondag: Komisch musicaldrama, La La Land. Kosten ticket: HEVO-leden € 8,50. HEVOpas meenemen. Voor niet HEVO-leden en online bestelde tickets € 9,50 incl. koffie/ thee met versnapering in de pauze. ***

Cursussen SCR Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen. De Annenborch. Donderdag 9 november 13.30 uur: Presentatie Veiligheid & Privacy op het internet. Maandag 4 december 09.30 uur: Fotoboek maken. 15.15 uur: Overstappen Windows 7/8 naar Windows 10. Dinsdag 5 december 13.30 uur: Omgaan met de Android Tablet

HEVO-kersttoernooi Biljarten

De Hazelaar Vrijdag 15 december. Aanvang 09.00 – 09.30 uur. Over de exacte aanvangstijd wordt u geïnformeerd. ***

HEVO-toneelvoorstellingen

De Ontmoeting Vrijdag 24 november: 20.00 uur. Zaterdag 25 november: 20.00 uur. Zondag 26 november: 14.30 uur. Opvoering van het luchtig blijspel. ‘Dat zullen we nog wel zien.’ Kosten per kaartje: € 7,50 inclusief 1 consumptie (excl. speciale bieren en gedistilleerd) Kaartverkoop: Cadeauwinkel Jaas, Dorpstraat 43, naast bakker Van Zuylen, Rosmalen.

Woensdag 6 december 13.30 uur: Omgaan met de iPad. 15.15 uur: Excel. Aanmeldformulieren: De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting, www.scr-rosmalen.nl Info en aanmelding: Annette Gladdines, 06-20356366. ***

Danscafé

De Annenborch Zondag 26 november: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

HEVO-vrijwilligersavond

De Ontmoeting Vrijdag 17 november: 19.30 – 22.30 uur.

Deadline HEVO-Actueel!!

Kerstviering

Woensdag 15 november.

St. Lambertuskerk Dinsdag 19 december: 11.30 uur. Kerk is open vanaf 11.00 uur.

Expositie in De Ontmoeting Tot donderdag 30 november: Ellen Verf exposeert.

15


Kerstviering (vervolg)

De Ontmoeting Donderdag 30 november 14.00 – 16.00 uur: Positief en kleurrijk ouder worden. GGD en Stanskleurenstijl. Carla Schoot. *** Stadsbieb Rosmalen Maandag 11 december 14.00 uur. Ongekende mogelijkheden van het kleurpotlood. Susan Brinkman. In de weken voor haar lezing hangt haar werk in de Stadsbieb Rosmalen. ***

Na afloop van de viering is er een kerstlunch in Villa Fleurie. Start kaartverkoop kerstviering! Vrijdag 8 december: van 13.30 tot 14.30 uur in De Annenborch S.C.C. De Biechten Steunpunt van Meeuwenhof De Ontmoeting ***

Kienen

Presentaties SCR

De Annenborch Zaterdag 11 november Zaterdag 9 december: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur De Ontmoeting Vrijdag 8 december: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. Het Steunpunt Donderdag 30 november: 19.30- 2.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur.

De Annenborch Donderdag 9 november 15.15 uur: Privacy & Veiligheid.

Reizen

Vrijdag 22 december tot en met woensdag 27 december. Kerstreis naar Duitsland, Rotenburg an der Fulda. Aanmelden: Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Kijk voor de reizen en dagtochten op de HEVO-website, www.hevorosmalen.nl onder het kopje Reizen.

Lezing

De Ontmoeting Donderdag 9 november 14.00 – 16.00 uur: Voettocht naar Rome. Guus Wesselink en Riet van Laake vertellen over hun eerste lange pelgrimstocht. De entreeprijs is voor HEVO-leden € 5,-, voor niet-HEVO-leden € 6,- inclusief een kopje koffie/thee. Vooraf aanmelden: Roos Schreuder, 073-6890661, r.schreuder@telfort.nl (voorkeur!) De Ontmoeting Vrijdag 10 november 10.00 – 12.00 uur: Angst. Clazien Pulles en Harry Willems. Stadsbieb Rosmalen Maandag 13 november 14.00 – 16.00 uur. Zorg binnen de Penitentiaire Inrichtingen Vught. Peter van Kaathoven. *** Stadsbieb Rosmalen Maandag 27 november 19.30 – 21.30 uur. Impact van Q-koorts. Jos v.d. Zee en Alfons Olde Loohuis. ***

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 10 november 8 december Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alleen voor HEVO-leden, 073-5217250.

Seniorencontactmiddagen

Het Groote Hart, Deltalaan. Woensdag. 13.30 tot 16.00 uur. 8 november 22 november: Bloemschikken. 20 december: Kerststukje. Info en aanmelding: Riet Zijlemans, 073-6123990. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Dinsdag. 14.00 tot 16.30 uur. 14 november 12 december Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

16


Seniorencontactmiddagen (vervolg)

Wandelen

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 16 november: Seniorencafé met bingo. 7 december: Seniorencafé met om 17.00 sociaal diner voor slechts € 7,-. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u tot uiterlijk 6 december te bellen naar S.C.C. De Biechten, 073-6419072. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Ons Trefpunt, Maliskamp. Vrijdag. 14.00 tot 16.30 uur 24 november In december is er geen seniorenmiddag in verband met vakantie. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Dinsdag. 14.00 tot 17.00 uur. 28 november 19 december Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. 10 december: Troubadour Jan van Bommel treedt voor u op in Brabants dialect. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732.

De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 14 en 28 november 12 december: Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. Maandag 4 december De Zandlopers. Wandeling naar Het IJzeren Kind/Oosterplas. Vertrek vanaf De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

LET OP:

deadline voor januarinummer is 6 december

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

17


Muziekfeest HEVO 65 jaar

O

p een van de warmste 15 oktober ooit, werd de avond geopend met een praatje van Sjef Peters, van de evenementencommissie en Peter de Leeuw, namens het bestuur. Peter meldde heel trots te zijn op HEVO in het algemeen en op de gekregen Sociale Penning van de gemeente ’s-Hertogenbosch in het bijzonder. Dan begon het programma waarvoor de meeste gasten toch gekomen waren. Het spits werd afgebeten door Popkoor Tune. Ze zongen Nederlandse en Engelse liedjes uit de periode van 1962 tot nu, onder leiding van dirigent Erik Fortier. Zo hoorden we liedjes van onder andere Adèle, de The Beatles, Rod Steward en Bløf. Het tweede optreden kwam voor rekening van Mark van de Veerdonk. Deze cabaretier was op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging en begon aan een verjaardagstoespraak, waarin hij uiteindelijk concludeerde dat je vooral moest kunnen relativeren. Zo zei hij: “Iemand met een cabrio is immers ook dakloos.” Een spiegel werd ons voorgehouden door heel mooi na te spelen wat zich soms voor doet in De Ontmoeting rond de gordijnen: moeten ze open of juist dicht…. Voor de pauze keerde Elvis Presley met een geweldige act terug op aarde, in PERRON-3. Na de pauze richtte Mark zich meer op de toekomst: HEVO in 2052. Het eeuwfeest van HEVO, een vereniging met dan wel 40.000 leden. Natuurlijk ontbraken de kolderieke gedichtjes niet: Rut stond in de zee Het water stond tot aan haar…. enkels Maar straks komt het nog goed Dan wordt het vloed Mark nam afscheid met het lied: “HEVO, HEVO, HEVO; wij houden allemaal van HEVO!!” Tot slot het derde optreden: Big Band Schijndel. De zaal barstte bijna uit haar voegen van het geluid en enthousiasme van dit orkest met dirigent Bas van Dun en zangeres Lotte. Er waren drums, gitaren, piano, schuiftrombones, trompetten en saxofoons. Zij begonnen met ‘In the mood’ en dat waren we ook direct. Een half uurtje later, na nummers van onder andere Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, en Queen, werd afgesloten met ‘My way’. Sjef sloot de avond af, de Big Band speelde nog een toegift en iedereen vertrok, meer dan tevreden, naar huis. Mattie Daniels

18


19


Derde prijs voor Qigong

O

p woensdag 13 september j.l. hebben wij als Taoïstische Beweging meegedaan aan de ‘7th World Health Qigong Tournament and Exchange’. Dit WK werd gehouden in Wassenaar. Qigong is een onderdeel van de taoïstische beweegkunst, net zoals de Tai-Chi. Deelnemers waren drie leden van HEVO (Berthe van Norel, Elly van Liempt en Ina Ploem) en drie leden van ‘De Biechten’ (Jan van Rooy, Nelleke Nelissen en Mirjana Kapetanovic) onder leiding van onze docente Shirley Bijnevelt. Wij hebben als groep flink geoefend en zijn na de zomervakantie elke week 1 à 2 keer bij elkaar geweest. Het was wel moeilijk om alles synchroon uit te voeren. Maar het is ons gelukt, een paar haperingen daargelaten. In Wassenaar was het een groot spektakel. Je kunt het vergelijken met mini-Olympische Spelen. Behalve de Nederlandse delegaties waren er ook nog deelnemers uit 22 andere landen. In totaal waren er 347 deelnemers, die in één ochtend hun kundigheid moesten laten zien. Onze groep was bijna als laatste aan de beurt. De oefening, die wij uitvoerden, was de ‘BA DUAN JIN’, die ook op YouTube is te bekijken. Alle deelnemers waren in wedstrijdtenue. Zie hiervoor op de foto’s de prachtige jassen en broeken. Na een spannende strijd zijn wij in ons onderdeel met de derde prijs naar huis gegaan. Wij hebben ervan genoten en veel gelachen. Kortom, het was een geweldige ervaring. Ina Ploem, voorzitter taoïstische beweegkunst

20


Bridgedrive 65 jaar HEVO

I

n overleg met het bestuur van de 65-jarige HEVO is er een bridgedrive georganiseerd van alle interne bridgeclubs en clubjes van HEVO. Het is een individueel toernooi geworden waarin door loting deelnemers aan elkaar werden gekoppeld.Na iedere ronde van 4 spellen werd er gewisseld en had iedereen een andere partner. Weer snel even met elkaar afspraken maken over het biedsysteem en kaarten maar. Mooi was het om de leden van de diverse clubs gezamenlijk en gezellig te zien strijden. We speelden op woensdagochtend 27 september en de wedstrijd duurde tot 13.00 uur. Het HEVO-bestuur had voor iedere deelnemer/ster een prijsje in de vorm van een fles wijn.De vier hoofdprijzen waren voedselpakketten. De prijzen vielen niet op de eerste drie plaatsen, maar op de één na laatste plek, de op één na hoogste plek, op de 50ste plaats en natuurlijk op de 65ste plaats. De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van HEVO Carel van den Heuvel. Bea Intveld, Lous Bouwman, Theo van Straten en Diny van Tooren waren de prijswinnaars. Vanwege de vele positieve reacties is het misschien een idee om dit jaarlijks te herhalen. Want verbroedering verbindt en maakt allen sterker. Maar dit is iets dat de besturen van de bridgeclubs moeten bepalen. Wij, bestuur van woensdag 55+, kijken terug op een succesvolle bridgedrive. Corrie, Frank, Jacqueline en Marijke

21


Activiteit van de maand Biljartclub ‘De Annagirls’ e Annagirls’ is de vrouwelijke biljartclub van HEVO. Als ik binnenkom, is er al volop activiteit rond het biljart en wordt er al intensief gespeeld. De club bestaat uit 12 personen. ‘De sfeer is erg goed en we hebben veel contact onderling. Eigenlijk moet het doodstil zijn bij het biljarten, maar bij ons telt ook de gezelligheid. We spelen op dinsdagmorgen’. Biljart is een wiskundig spel. Het is ook een concentratiespel en je moet goed opletten. Vóór de pauze spelen we competities en na de pauze is het vrij spel. Competities spelen we onderling, steeds 4 mensen per tafel. De club is opgericht op 23 september 1993. Vroeger mochten vrouwen nooit meedoen met het biljarten. Als de biljarters er waren, stonden de dames achter de bar vaak te kijken. Het boeide hen en zodoende werden ‘De Annagirls’ opgericht. Er waren twee mannen, die les gaven om de dames de ‘kneepjes van het vak’ te leren. Nu is het een hele hechte club geworden. We zijn erg betrokken bij elkaar en gaan minimaal één keer per jaar samen uit. We zijn begonnen in het oude HEVO-gebouw. In dit nieuwe gebouw is er een prachtige biljartruimte met twee tafels. Wat nog wel eens vervelend was, was dat mensen als er gespeeld werd, dwars door de ruimte heen liepen. Nu hangen er bordjes om mensen er op attent te maken, dat dat niet de bedoeling is. Rondom kerst wordt het kersttoernooi gehouden in De Hazelaar. Dat is een competitie samen met de HEVO-biljartclubs van de mannen. Je merkt met zo’n toernooi toch wel dat het heel anders is. ‘Hebben jullie een ledenstop?’ ‘Nee, we hebben geen ledenstop, eigenlijk zoeken wij er nog iemand bij. Er zijn hier twee biljarttafels en dat is mooi. Dan hoef je niet zo heel lang te wachten’. HEVO wenst ‘De Annagirls’ veel succes.

‘D

Ingrid Thelissen

22


Zwarte Pietendiscussie

Z

ullen we nu alvast beginnen? Ik doe er graag aan mee. Het ‘haantje van de toren uit Venray’ ziet alles en deelde het volgende mee. De centrale verwarming (CV) kent iedereen wel, maar van een ‘décentrale’ verwarming heeft de huidige jeugd geen weet meer. Dat er vroeger in elk vertrek, dat je warm wilde stoken, een aparte kachel stond, soms van die stinkende petroleumstelletjes, weet alleen onze generatie nog. Winters leken toen veel kouder, bloemen stonden op de ramen, het linoleum was ijskoud. Als moeder de avond daarvoor een paar briketten of eierkolen in de kachel had gelegd, kon de kachel weer opgestookt worden door er voorzichtig nootjes 4 op te strooien. Was de kachel uit, dan was dat dubbele pech; het was steenkoud en je moest maar weer proberen om de kachel opnieuw aan te krijgen Zwarte Piet Tegen 5 december was de knecht van Sinterklaas natuurlijk zwart, want de enige weg naar de gezette schoentjes was door die roetzwarte schoorsteen. Piet was in die tijd zwart, daar maakte niemand een punt van. Nu heeft iedereen CV en zit er geen roetdeeltje meer in de rookgaskanalen. Tóch is Piet nog steeds zwart. Omdat hij door de schoorsteen komt? Nou nee. Het is om dezelfde reden, dat wij van de mattenkloppergeneratie onze kleinkinderen nog steeds wijsmaken dat de trein ‘tjoek-tjoek’ doet, terwijl Guus Meeuwis ons al lang geleerd heeft, dat het ‘kedeng-kedeng’ moet zijn. Steeds vaker horen we, dat Piet niet meer zwart mag zijn. Het gevolg is dat er nu veelkleurige Pieten rondsjouwen. Ook mag Piet niet meer ‘het knechtje’ genoemd worden. Daarom is men gekomen met een voorstel, dat voor eens en voor altijd een eind maakt aan de discussie. We spreken voortaan over Sint en zijn zzp’er en wij denken er dan ‘zeer zwarte Piet’ gewoon bij. Discussie gesloten? Vraag maar aan ‘het haantje van de toren’, die ziet elke schoorsteen.

23

Geert Loeffen


Op naar een leven lang voetbal

O

p vrijdagavond 6 oktober jl. organiseerde RKKSV wandelvoetbal voor 55- plussers. Wij willen ouderen in Rosmalen en omgeving letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen. Door in teamverband te voetballen wordt de sociale betrokkenheid en gezondheid verbeterd. Het is voetballen zonder rennen. Is dat nog wel leuk dan? Jazeker, wandelvoetbal hanteert dezelfde regels als regulier voetbal met een aantal uitzonderingen. De spelregels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden, zodat blessures worden voorkomen. De aanwezige voetballers konden geen genoeg krijgen van het spelletje. Dankzij deze spelvariant is een leven lang voetballen mogelijk. Ook voor 55-plussers, die geen voetbalverleden hebben, is wandelvoetbal een leuke manier om in beweging te komen of te blijven. Deze sport is voor zowel mannen als vrouwen een aanrader. Kon je er vrijdag niet bij zijn, niet getreurd: er komt een vervolg. Voor informatie kun je contact opnemen met RKKSV via activiteiten@rkksv.nl. Foto’s zijn te zien op onze website www.rkksv.nl. Voetbalvereniging RKKSV, Kruisstraat 13a Rosmalen

ArtsLommelenArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging

073-6893597 073 06-53616114 06-5 www.artslommelen.nl www.artslom regio ’s-Hertogenbosch e.o. regio ’s-Hertogenb

onafhankelijk - samen - betrokken -

respectvol - ken transparant oprecht - er en inspirerend bijkinderen het afscheid en- de uitvaart. ken bij het Ze horen afscheid de uitvaart. Ze horen er eid nemen met Afscheid kinderen nemen met flexibel

gewoon bij en kunnen eventueel gewoon een bij actieve en kunnen rol eventueel een actieve rol Persoonlijke het verdriet... spelen. spelen. n zijn kwetsbaar en we Kinderen willen zijn ze graag kwetsbaar enbetrokkenheid we willen ze graag verzacht men. Soms verloopt het beschermen. leven anders Soms en verloopt het leven anders en Ik verzorg uitvaarten met zorg contact en aandacht. Neem contact op voor Vragen? een vrijblijvend Neem op voor een vrijblijvend kinderen, soms op jonge worden leeftijd, kinderen, al ge-somsVragen? op jonge leeftijd, al gemetu een team van draag gesprek.Samen Ook als niet,klein ofgesprek. elders verzekerd Ookmedewerkers als u niet, of elders verzekerd teerd met het levenseinde. confronteerd met het levenseinde. ik zorg voor eenbereikbaar. passend wat pastbereikbaar. bij bent. Wij zijn dagworden en nacht bent. Wij afscheid zijn dag en nacht tsLommelen Uitvaartverzorging Door ArtsLommelen worden Uitvaartverzorging het geleefde n op een ongedwongen kinderen manier opbetrokeen ongedwongen manier betrok- leven, uw wensen en budget.

vertrouwen -

Vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet, of elders verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar

rust professioneel

-

integer

-

luisteren

24

-

met

hart

en

ziel

-


Algemeen Coördinator Beheer in De Ontmoeting Cees Franssen, onze nieuwe Algemeen Coördinator Beheer van De Ontmoeting. Graag wil ik me voorstellen, zodat iedereen een beeld krijgt van mijn persoon. Mijn naam is Cees Franssen, ben 67 jaar, getrouwd met Marijke. Inmiddels is ons gezin uitgebreid tot 11 personen, waaronder 5 geweldige kleinkinderen. Mijn werkzaam leven heb ik met veel plezier en passie doorgebracht bij de firma C & A Nederland. Vanwege mijn werkzaamheden zijn wij in het totaal 5 keer verhuisd van Heerlen tot Koedijk (Noord Holland). Inmiddels wonen we alweer 30 jaar naar volle tevredenheid in Rosmalen. Na mijn pensionering - 5 jaar geleden - heb ik een leuke bijbaan als dagvoorzitter bij cursussen NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen). Mijn hobby’s zijn: weggaan op de racefiets en de tuin bijhouden. Ook maak ik graag legpuzzels. Ik hoop dat ik in samenwerking met jullie allemaal van mijn rol als algemeen coördinator Beheer van De Ontmoeting iets moois kan maken.

HEVO-kersttoernooi biljarten

I

n de Hazelaar op vrijdag 15 december 2017 Dit jaar is Willie Heesakkers van ‘Krijt op Tijd’ de te kloppen man. De winnaar van vorig jaar kan zijn borst nat maken en zijn titel verdedigen op vrijdag 15 december. Er kunnen maximaal 50 spelers geplaatst worden en we streven ernaar vroeg in de ochtend te beginnen zodat iedereen minimaal 4 partijen libre van 15 beurten kan spelen. De prijs voor deelname bedraagt € 12,50 per persoon voor lunch, 2 consumpties en snacks in de middag. Via uw HEVO biljartclub kunt u zich inschrijven met vermelding van uw gemiddelde. Wij verwachten dat het toernooi tussen 17.00 uur en 17.30 uur beëindigd kan worden. En natuurlijk is het prachtig voor de finalisten als u tot het laatst aanwezig bent om deze kanjers aan te moedigen! HEVO heeft momenteel 8 biljartclubs met circa 100 leden, hetgeen betekent dat ongeveer de helft van harte is uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. We spelen allemaal om te winnen maar het is gewoon heel erg leuk om elkaar op zo’n dag te ontmoeten en wat bij te kletsen. Schrijf je in en doe mee!! Informatie: Peter der Kinderen, 073-5221013

25


HEVO Streetview 2017

O

nder deze naam was het zondag 1 oktober om 11.00 uur lekker druk in De Ontmoeting. HEVO-Geocachingclub organiseerde voor de tweede keer een event. Dat is een bijeenkomst van geocachers die meestal een beetje in de buurt wonen, maar deze keer echter kwamen er ook mensen uit Rotterdam en er was zelfs een Duitssprekende dame en een heer die al 15 jaar in Thailand woont… Het thema van het event was dus Streetview, want op straat is van alles te ontdekken; mensen maken hun omgeving tot hun EIGEN omgeving. Dat kun je zien aan hun voortuin. Mensen geven hun huis een speciale naam en creëren hun eigen sfeer verder nog met behulp van een bijzonder huisnummer, een aparte brievenbus, een schitterende buitenlamp of een creatieve sculptuur. Bij de caches van HEVO Streetview 2017 ging iedereen op zoek naar deze persoonlijke sfeertjes in Rosmalen. Natuurlijk ging niemand op pad zonder eerst genoten te hebben van een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake. Het weer was ons erg gunstig gezind. De dag ervoor was het ongeveer 24 uur regenachtig, maar 1 oktober was het droog en bij tijden zelfs lekker zonnig! In de loop van de middag kwamen ook een aantal personen eens lekker kletsen over wat Geocaching precies is en wat ons clubje doet. Aan het einde van de middag kwamen de eventdeelnemers weer terug, deden enthousiast verslag van hun bevindingen en als ze alles goed hadden gevonden, mochten ze de bonus loggen. Mocht jij nu willen weten wat dát betekent, dan ben je welkom bij onze club. Voor nieuwe leden organiseren we een speciale bijeenkomst. Neem contact op met Mattie Daniels, dan word je daarvoor uitgenodigd. Mattie Daniels, 073-5214409 of mattie.daniels@home.nl

W

Wie komt onze commissie versterken?

e zijn op zoek naar iemand uit de HEVO-gelederen, die het leuk vindt om de enthousiaste evenementencommissie te versterken. Liefst een jongere senior die in staat is om vooral op creatieve wijze de publiciteit te verzorgen, maar zich ook actief wil inzetten bij de voorbereiding en organisatie van diverse evenementen door het jaar heen. Meer informatie ? Bel even 073-5217615 of 06-15324048 of stuur een berichtje naar evenementen@hevorosmalen.nl waarna wij contact met u opnemen. Pieter Vissers - evenementencommissie

26


HEVO-kerstviering: thema ‘Er was geen plaats ......’

D

e oecumenische dienst ter voorbereiding op Kerstmis, welke plaatsvindt in de sfeervolle St. Lambertuskerk, wordt dit jaar gehouden op dinsdagmorgen 19 december om 11.30 uur. De toegang is gratis. De kerk is open vanaf 11.00 uur. De commissie Zingeving en het HEVO-koor willen met lezingen, gebed en zang inspiratie aandragen voor het thema “Er was géén plaats ......”: Tweeduizend jaar terug verwachtte een Joods meisje in Israël een kind dat zou uitgroeien tot een Verlosser die ook nu nog miljoenen mensen inspireert om te werken aan een betere wereld. Het waren toen donkere tijden in Israël, waar het Romeinse leger het voor het zeggen had. Toch kwam er licht door de geboorte van een lang verwachte Verlosser. Dit verhaal is nog steeds actueel in onze tijd: Oorlogen zoals in Afrika en het Midden Oosten kunnen ons wanhopig maken. Velen zijn op de vlucht voor het onmenselijke geweld in onder meer Syrië, Eritrea en Myanmar en zoeken veiligheid en onderdak. Er is niet altijd licht aan de horizon, behalve misschien het licht van Jezus de Messias, wiens geboorte we met Kerstmis vieren. Het is daarom dat we blijven hopen op betere tijden, omdat we met velen die tijden zelf richting kunnen geven. Na afloop van de viering bent u van harte uitgenodigd voor een uitgebreide kerstlunch, welke wordt geserveerd in een prachtige kerstambiance, in het nabijgelegen restaurant Villa Fleurie. De bijdrage voor de lunch is € 10,- en kaartjes zijn verkrijgbaar op vrijdag 8 december 2017 vanaf 13.30 - 14.30 uur op navolgende locaties: • De Annenborch, De Hoef • De Biechten, Hintham • Steunpunt van Meeuwenhof, Weth v.d. Valkstraat • Seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat Hierna zijn kaartjes, voor zover nog beschikbaar, t/m vrijdag 15 december te koop in De Ontmoeting. Alleen met een geldig kaartje kunt u deelnemen aan de kerstlunch ! De commissie zingeving en de evenementencommissie wensen u een inspirerende viering en een mooie kersttijd toe. Jan Jansen, commissie Zingeving / Pieter Vissers evenementencommissie

27


Klaverjassen in De Ontmoeting Bij HEVO heeft zich een nieuw lid aangemeld, mevrouw Diny Westenberg. Zij heeft daarbij te kennen gegeven dat zij het erg leuk zou vinden als er een Klaverjasclubje wordt opgericht. Hebt u interesse om dit mooie kaartspel te beoefenen dan kunt u zich aanmelden en daarbij te kennen geven of u op de donderdagmiddag of de vrijdagmorgen wilt spelen. Dat kan met bijvoorbeeld twee tafels bij de ingang van De Ontmoeting. U kunt uw interesse doorgeven aan: Diny Westenberg, 073-6898469 of dieth01@hetnet.nl Peter der Kinderen, 073-5221013 of peter.wilma@hotmail.com

Geen (gratis) huis-aan-huis-blad ontvangen?

N

aast de aankondigingen in de HEVO-Actueel en de nieuwsbrief, kun je ook vaak verslagen, nieuwtjes en aankondigingen van evenementen en activiteiten van HEVO vinden in de huis-aan-huis bladen. Krijg je (ĂŠĂŠn van) deze bladen niet in de brievenbus, dan kun je contact met ze opnemen via de mail of per telefoon. De Rosbode: mail: bezorgklachten@janenjanmedia.nl of 0492-371137. De Rosbode zal in het vervolg in de Ontmoeting te verkrijgen zijn. Stadsblad: Kies www.stadsbladdenbosch.nl en kies bezorgklachten; gebruik tel: 088-0561595 of het invulformulier. Bossche Omroep: kies www.bosscheomroep.nl en kies krant gemist; gebruik tel: 088-0561595 of het invulformulier. Kees Intveld, commissie coe

Wandelen met De Zandlopers

O

p maandag 4 december 2017 om 13.30 uur gaan we wandelen rond het IJzeren Kind en de Oosterplas. We vertrekken vanaf De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. We wandelen in rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347

28


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Hevo actueel nov totaal  
Hevo actueel nov totaal  
Advertisement