Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang mei 2017 nr. 5


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 24 mei 2017.

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

1 Verslaafd

Bestuur

2 Collecte Oranjefonds voor HEVO 3 Van het bestuur 4 Wie wil helpen bij het beheer van De Ontmoeting

Workshop en lezingen

5 Fietscursus voor senioren ‘Veilig op Pad! 6 Wie wandelt met ons mee?

Voorlichting

3 Van de ouderenadviseurs 6 HEVO-Infomarkt op donderdag 18 mei 7 Senioren ComputerLeercentrum

Uittips

11 Rondvaart Kagerplassen en Braassemermeer 12 Dagtocht Wereldhavendagen 13 Dansen op Vinyl 14 Musical Aida extra voorstelling voor HEVO

Spelen met taal

11 Tsja, wat lees ik eigenlijk

Terugblik

15 Voorbereiding op het Paasfeest in De Annenborch 18 Het concert van het HEVO-seniorenkoor 20 Collecte Paasviering 2017

En ook ....

4 ‘HEVO-Fietsbridgedrive’ en Q-bike hebben een deal 8 HEVO-Actueeltjes 12 Taoïstische bewegingsleer 13 HEVO-Kortingslijst 2017-2018 16 Activiteit van de maand: HEVO-schildersateliergroep 17 Janny Heuveling - bewogen bestuurslid 18 Samen op zoek naar verbinding 19 Afstuderen 19 Kick-off ‘Wandelen in de wijk van Rosmalen’ 20 Hulpdienst Kom Rosmalen al 25 jaar actief


Verslaafd?

N

ou denk je bij ‘een verslaving’ misschien eerst aan drinken, roken, gokken of nog erger, het gebruiken van drugs. Toch kan er ook sprake zijn van een verslaving als het gaat om het uitoefenen van je hobby. Met name als er een grote regelmaat in ontstaat, zoals bij het oplossen van sudoku’s in de krant. Elke morgen wordt de krant doorgenomen en eindigt deze nieuwshonger bij een nog grotere honger: het willen oplossen van de dagelijkse sudoku. Zodra je weet wat het principe is, ga je op zoek naar moeilijkere vormen, én die zijn er gelukkig. Er zijn puzzels van één ster, maar ook van vier! En dan zijn er nog de diverse speciale vormen zoals een duo-sudoku, een vijfvoudige sudoku en de killer-sudoku. Naast het feit dat ze in de krant staan, kun je deze puzzels ook in boekjes kopen of ze opzoeken op internet. Gratis en voor niets een hele voorraad nieuwe lastige, uitdagende sudoku’s….. Waar komen deze dingen eigenlijk vandaan? Je zou denken uit Japan, maar dat klopt niet helemaal. Al voor 1980 werd er in de VS een puzzel gepubliceerd, waarbij de maker geïnspireerd moet zijn geweest door de Zwitserse wiskundige, die het magisch vierkant heeft bedacht. Daarna is de puzzel inderdaad wel in Japan terecht gekomen, waar hij de naam Sudoku kreeg. Dat staat voor ‘alleen getallen’. Het Japanse schrift leent zich niet zo voor kruiswoordpuzzels en dat is misschien de reden waarom de sudoku daar voor het eerst een rage werd. Vanuit Japan is de sudoku via Engeland in de rest van Europa – en dus ook bij ons – verspreid. Gelukkig gaan de temperaturen omhoog, worden de dagen langer en kan ik me ook losrukken van deze puzzelverslaving. Er wacht immers nog een ándere verslaving: ik pak mijn rugzak, mijn GPS en iPad en ga ergens in een of andere stad, of op het platteland, of in de bossen of op de hei op zoek naar nieuwe geocaches….. Mattie Daniels, redactioneel

1


Collecte Oranjefonds voor HEVO Wie doet mee aan de collecte van het Oranjefonds voor HEVO? EVO gaat in de periode van 6 tot en met 10 juni collecteren in Rosmalen-Zuid voor het Oranjefonds. Het fonds wil sociale samenhang en sociale participatie bevorderen. Door zijn steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Een doelstelling die goed aansluit bij de missie van HEVO. Door te collecteren steunen we niet alleen het werk van het Oranjefonds maar halen we ook geld op voor HEVO. 50% van de opbrengst komt namelijk direct ten goede aan onze vereniging. We zoeken 10 collectanten die in Rosmalen-Zuid (ten zuiden van de spoorlijn) in hun buurt willen collecteren. en gemiddelde opbrengst per bus van Є 100, - is een reële mogelijkheid. Dat betekent voor HEVO Є 500, -. Te gebruiken in het kader van 65 jaar HEVO, bijvoorbeeld voor de open dag op 8 juli. Wie doet mee? Aanmelden kan bij Tonny van Raaij, tonnyvanraaij@gmail.com

H E

Peter de Leeuw, secretaris

• Een formulier invullen? • Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen? • Hoe zit het met mijn ziektekostenverzekering? • Kan ik hulp via de gemeente krijgen? • Betaal ik een eigen bijdrage? • Mijn administratie is een rommeltje! Bel of mail voor een kosteloos advies naar de HEVO-ouderenadviseurs ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl

2

Telefoon: 06-53279098


Van het bestuur

H

arrie Wijn heeft met ingang van 10 april zijn taak als beheerder van De Ontmoeting en als voorzitter van de beheercommissie neergelegd. Het bestuur betreurt deze stap zeer. Harrie heeft heel veel voor De Ontmoeting en daarmee voor HEVO betekend. Hij heeft samen met zijn commissie en de gastvrouwen en gastheren De Ontmoeting gemaakt tot het centrum van de vereniging. Het bestuur was met Harrie in gesprek om te komen tot een andere invulling van het beheer en de rol van Harrie daarbinnen. Harrie kon zich niet vinden in de voorgestelde veranderingen, die het bestuur wenselijk vindt om alle functies binnen het beheer van De Ontmoeting beter tot hun recht te laten komen. Ook Marijke van Hirtum is gestopt als lid van de beheercommissie en gastvrouw. Het bestuur dankt beiden voor hun bijdrage aan HEVO. Voorlopig zijn Ruud van Aart en ondergetekende aanspreekpunten voor het beheer van De Ontmoeting. We willen zo snel mogelijk komen tot invulling van de vacatures in de beheercommissie. Marlies Markensteyn is webredacteur geworden. Samen met onze webmasters de technische mensen - gaat zij er aan werken dat de website actueler en interactiever wordt. Marlies houdt in de gaten wat actueel is en wat op de frontpage moet of de verschillende pagina’s achter de tabbladen nog actueel zijn of aanpassing behoeven en welke informatie, die van belang is voor senioren, via onze website ontsloten zou kunnen worden. Teksten op de website moeten vaak aan een andere opbouw voldoen dan de geschreven teksten in bijvoorbeeld HEVO-Actueel. Marlies heeft de vrijheid om de aangeleverde kopij om te werken voor gebruik op de website. We werken gestaag verder aan een vernieuwing van de website. Het e-mailadres van Marlies is: webredacteur@hevorosmalen.nl Peter de Leeuw, secretaris.

3


Wie wil helpen bij het beheer van De Ontmoeting?

I

n verband met het afscheid van Harrie Wijn en Marijke van Hirtum van de beheercommissie zijn wij op zoek naar nieuwe leden. We gaan het beheer anders inrichten. Dat betekent dat we de taken meer willen verdelen. We onderscheiden daarvoor het beheer en de horeca. We hebben nog niet alles tot in detail uitgewerkt maar denken op hoofdlijnen aan de volgende indeling. Het beheer richt zich op het pand en de installaties. Denk daarbij aan dagelijks en groter onderhoud, vervanging, relatie met verhuurder de Kleine Meierij, contact met leveranciers en/of bedrijven in geval van storingen, beveiliging, licht en geluid, wet- en regelgeving. De horeca richt zich onder andere op de inkoop, de werving, planning en opleiding van gastvrouwen en gastheren, de relatie met de huurders en gebruikers, de planning in overleg met de activiteitencommissie, het verzorgen van lunches en hapjes en de naleving van de wet- en regelgeving. Zoals aangegeven willen we de taken spreiden met dien verstande dat er een eindverantwoordelijke is voor het geheel. Hoe we dat invullen zijn we nog aan het bekijken. Voor dit moment roepen we leden op die op een of andere manier een uitvoerende rol zouden willen spelen in het beheer van De Ontmoeting. Ben je geïnteresseerd? Dan kun je bellen met Ruud van Aart, 073-5215786 of Peter de Leeuw, 06-37602637. Je kunt ook mailen naar info@hevorosmalen.nl

Peter de Leeuw, secretaris

‘HEVO-Fietsbridgedrive’ en Q-bike hebben een deal In overleg met Q-bike Service bestaat er de mogelijkheid om voor de eerste ‘HEVO-Fietsbridgedrive’ op zaterdag 17 juni een e-bike te huren. Voorraad is 10 - 15 stuks. De fietsen worden bijtijds gebracht en na afloop opgehaald bij De Ontmoeting. Actieprijs voor 1 dag huur  € 20, - i.v.p. € 25, -. Opgeven bij M. Kurvers, 06-29547700 of m.kurvers@home.nl

4


Fietscursus voor senioren: ‘Veilig op Pad!’

W

e worden allemaal ouder en willen zo lang mogelijk mobiel en gezond blijven. De moderne fiets, in het bijzonder de e-bike, is daarbij voor velen een uitkomst. Maar vooral bij senioren worden de risico’s bij deelname met de fiets aan het verkeer nogal eens onderschat. Om veilig, met plezier en zelfvertrouwen te kunnen blijven fietsen biedt HEVO, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, een cursus aan, bestaande uit 3 onderdelen: • • •

theorie, met uitleg over de laatste verkeersregels en over de fiets (vooral de e-bike) door een VVN-instructeur, met de eigen fiets meedoen op een speciaal behendigheidsoefenparcours, deelnemen aan een fietsroute in de omgeving met typische verkeerssituaties onder begeleiding en instructie van de HEVO-fietsclub.

Daarnaast bent u in de gelegenheid om een proefrit te maken met de nieuwste e-bikes. Hiervoor is de lokale fietsspecialist ‘Profile van Hassel’ aanwezig. Eventueel kan uw fiets ook gecontroleerd worden. De cursus wordt gehouden op vrijdag 9 juni 2017 van 12.45 tot 16.30 uur in en nabij De Ontmoeting. Wij vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 5, - per deelnemer (koffie/thee gratis). Wilt u meer weten of u direct aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Hans van der Bruggen, 073-5213204 of Pieter Vissers, 073-5217615. U kunt ook een e-mail met gegevens (naam, telefoonnummer) sturen naar evenementen@hevorosmalen.nl onder vermelding van ‘deelname fietscursus 2017’. Het eenvoudigste is om in te schrijven via www.hevorosmalen.nl/fietscursus2017, de HEVO-website. Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer NL27 RABO 0314525076 t.n.v. HEVO- evenementencommissie Rosmalen, onder vermelding van ‘Fietscursus 2017’. Belangrijk: pas na ontvangst van uw eigen bijdrage is de inschrijving definitief! Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 2 juni 2017. Deelname is op volgorde van betaling. U kunt deelnemen zowel met een gewone als met een elektrische fiets (e-bike). Ook niet-leden kunnen zich aanmelden. Evenementencommissie, Pieter Vissers

5


Wie wandelt met ons mee?

E A

ven voorstellen: Onze groep bestaat uit 4 personen. Wij wandelen met bewoners van De Annenborch, die aan een rolstoel gekluisterd zijn. ls er nog 3 vrijwilligers bij zouden komen, dan kunnen alle rolstoelgebruikers met ons mee. Nu moeten we een keuze maken wie wél en wie níet mee mag.

U begrijpt dat dit zowel voor de bewoners als voor ons heel erg vervelend is. We wandelen op donderdag, eens in de twee weken, van 09.45 tot 10.45 uur. Na terugkomst drinken we samen koffie. De eerstvolgende wandeling is op 9 mei. We hopen dan geen keuze meer te hoeven maken. Voor Informatie: Wilma Tiebosch, wilmatiebosch@cloud.com of 06-52434150.

HEVO-Infomarkt op donderdag 18 mei

W

e zijn trots dat er weer een breed scala aan bedrijven en instellingen meedoet aan de HEVOinfomarkt. Daardoor kunt u allerlei informatie krijgen en worden uw vragen beantwoord op het gebied van wonen, prettig leven, bíjblijven, zorg en gezondheid én als het echt niet meer gaat.

We starten de markt om 11.00 uur. Bij binnenkomst krijgt u een informatieboekje waarin alle deelnemers zich kort voorstellen, met daarin een plattegrond waarop u de betreffende stands kunt vinden. U kunt dan rustig rondgaan en bekijken wat voor u interessant is. Om alvast een voorproefje te geven, vindt u op deze pagina de logo’s van de deelnemers. De bar van De Ontmoeting is die dag natuurlijk open, zodat deelnemers en bezoekers, onder het genot van een kop koffie of ander drankje, met elkaar kunnen praten en informatie kunnen uitwisselen. Om 16.00 uur sluiten we de markt. Het wordt een interessante en plezierige dag! U bent allemaal van harte welkom! Tonny van Raaij

6


Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen

H

et Senioren ComputerLeercentrum probeert iedere lesperiode, buiten het reguliere programma dat geboden wordt, met enkele extra’s te komen. Bij voldoende belangstelling, bijvoorbeeld voor een cursus Excel, Word of Fotoboek maken, willen we graag cursussen inplannen. Dat geldt ook voor workshops. Meld u daarom aan.

Individuele lessen. Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15, - per cursusdeel van 1,5 uur. Maak daarom gerust uw wensen kenbaar en na overleg met u, kunnen wij maatwerk leveren. Deze zomer verzorgen wij weer zomercursussen. Onze reguliere cursussen worden dan compact gegeven: 2 lessen per week, gedurende 3 weken. Informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines, 06-20356366. Kijk op www.scr-rosmalen.nl voor het complete cursusaanbod! Taal? Taalvaardig? Digitaalvaardig? Het Senioren ComputerLeercentrum (SCR) helpt u bij problemen. Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend: van 09.30 tot 10.30 en van 10.30 tot 11.30 uur. Wij helpen u graag. Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken op 06-20372776 óf tijdens deze inloopuren. Annette Gladinnes

7


HEVO-Actueeltjes 3 mei tot en met 23 juni Badminton

Zondag 7 mei: 14.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Muziekmiddag, verzorgd door 6 musici, variërend in de leeftijd van 13 tot 78 jaar. Zij brengen lichtklassieke liederen, American songs, musicalliederen en instrumentale muziek. Entreegeld: HEVO-leden € 5, en niet-HEVO-leden € 6, -. Aanmelding: Joke Pos-van Iersel, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Computercursussen

Het Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen wil, bij voldoende belangstelling, cursussen Excel, Word of Fotoboek maken inplannen. Dat geldt ook voor workshops. Ook bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen met persoonlijke begeleiding. Kosten: € 15, - per 1½ uur. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl

Danscafé

Zondag 28 mei: 14.00 uur. Restaurant De Annenborch. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 24 mei.

Computerproblemen

Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

De Ontmoeting

Vrijdag 5 mei gesloten wegens Bevrijdingsdag. Donderdag 25 mei gesloten wegens Hemelvaartsdag. Zondag 4 juni en maandag 5 juni gesloten wegens Pinksteren.

Expositie

Maandag 3 april tot maandag 3 juli: De Ontmoeting. Fototentoonstelling van de Rosmalense fotograaf Piet Prins. www.prinsphoto.nl

Concert

Vrijdag 5 mei: 13.00 uur. PERRON-3. Leerlingen van het Rodenborch-college vieren de vrijheid door middel van een concert met de titel: ‘What the world needs now’. Ook worden er teksten, gedichten voorgelezen, die gemaakt zijn door Rosmalense basisschoolleerlingen. Gratis kaarten zijn te reserveren via: 5mei@rodenborch.nl Info: René van Gerven, 06-46650220 en Noortje van de Eerenbeemt, 06-38450802.***

Fietscursus

Vrijdag 9 juni: 12.45 tot 16.30 uur. In en nabij De Ontmoeting. Zowel HEVOleden als nie-HEVO-leden zijn welkom. Kosten: € 5, -. Info en aanmelden, mogelijk tot vrijdag 2 juni: Hans van der Bruggen, 073-5213204, Pieter Vissers, 073-5217615, HEVO-website www.hevorosmalen.nl/ fietscursus2017 ***

8


Fietstocht

Musical

Donderdag 8 juni: 15.00 uur. PERRON-3. Speciale try-out voorstelling voor HEVO-leden door leerlingen van het Rodenborch-college. Kosten kaartjes: Volwassenen € 6, - en voor kleinkinderen € 3, -. ***

Woensdag 3 mei: 09.30 uur. 30 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Leo Houdijk, 073-5214444. Woensdag 17 mei: 09.30 uur. 45 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Paul Rambags, 073-5212065.

Reizen

Woensdag 31 mei: 09.30 uur. 30 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Nico van Rijswijk, 073-5214696

Attentie! 8-daagse zomerreis van 22 tot 29 juli: Oostenrijk NiederÖsterreich – Kirchschlag. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl

Woensdag 14 juni: 09.30 uur. 45 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Paul Rambags, 073-5212065. Zondag 25 juni: De Bockenreijderstocht

Woensdag 21 juni: 09.30 uur Dagtocht en rondvaart Kagerplassen en Braassemermeer. Aanmelden vanaf 1 mei: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com ***

Film

Maandag 8 mei: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: ‘Elser’. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVOpas meenemen). Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50. ***

Extra!! Dagtochten Wereldhavendagen op 2 en 3 september. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op zondag 3 september. Aanmelden: Rieki Plappert, 073-5221728, 06-55973861, ha.plappert@home.nl ***

Inschrijving Fiets-bridgedrive

U kunt u inschrijven via het inschrijfformulier op onze website www.hevorosmalen.nl/fietsbridgedrive2017 of via het papieren inschrijfformulier, dat u vindt op het folderrek in De Ontmoeting. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn welkom. Info: Paul Rambags, 06-22801502 of Tini Kurvers, 06-29547700.

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 12 mei en 9 juni: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

Kienen

Zaterdag 6 mei: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

Seniorencontactmiddagen

Vrijdag 19 mei: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur.

In mei en juni zijn er geen seniorencontactmiddagen in De Ontmoeting. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732

Donderdag 1 juni: 19.30 tot 22.00 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur.

Donderdag 4 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor slechts € 7, -.

Zaterdag 10 juni: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

9


Woensdag 14 juni: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder berichtgeving, niet komt. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990

Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 9 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Donderdag 15 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Woensdag 10 en 24 mei: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder berichtgeving, niet komt. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990.

Sjoelen

Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting.

Wandelen

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700

Donderdag 18 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met bingo.Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Vrijdag 26 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375.

Dinsdag 2, 16 en 30 mei: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Dinsdag 30 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Attentie! In juni en juli is de Sportkantine Kruisstraat gesloten, op dinsdag 29 augustus gaan we weer van start. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076

Dinsdag 13 juni: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Donderdag 1 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor slechts € 7, -. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Dinsdag 13 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 0735212011, theovanstraten@home.nl

Piet Kerssens, redactie.

10


Rondvaart Kagerplassen en Braassemermeer

D

e bus vertrekt op 21 juni om 09.00 uur vanaf het Gildeplein en Hintham. We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn in Rosmalen. Vanaf Warmond maken we een boottocht over de Oude Rijn en de Kromme Does naar het Braassemermeer. Via allerlei waterwegen komen we op de parel van de Kagerplassen met vele prachtige molens en eilanden. Op de boot gebruiken we de lunch. Na deze mooie vaartocht gaan we naar Harmelen, waar voor ons een driegangendiner klaar staat.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt € 67,50. Voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5, -. Aanmelden kan vanaf 1 mei bij Ine Jacobs, inejacobsine@gmail.com of telefonisch: 073-6422096 of 06-28276951. Pas als u betaald heeft, bent u definitief aangemeld. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van Kagerplassen + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10, - aan kosten, terug op uw rekening.

Tsja, wat lees ik eigenlijk?

I

k vond enige tijd geleden een boekje met daarin 1000 nieuwe woorden die het niet gaan redden. Het zijn doordenkertjes of het is een kans voor open doel. Hieronder enige van die woorden. • Gaandacht: Pas aandacht krijgen als je gaat. • Referendam: Mogelijke nieuwe stad in Nederland waar potentiële inwoners zelf mogen beslissen of die er wel of niet komt. En wat denkt u van deze? • Misverstandshuwelijk: Dat je ja hebt gezegd maar de vraag niet hebt gehoord. Volgende keer meer. Geert Loeffen

11


Dagtochten Wereldhavendagen Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op zondag 3 september.

D

e bus vertrekt om 09.00 uur vanaf de bekende opstapplaatsen Gildeplein en Hintham. We rijden richting Spijkenisse waar we om 10.30 uur inschepen. We verwachten om 17.15 uur weer terug te zijn in Rosmalen. Deze reis is inclusief een all-in arrangement met live muziek en entertainment. Ook het welkomstdrankje, soep vooraf, brunch (koud/warm buffet) en dessert horen er bij. Alle drankjes tijdens deze rondvaart zijn inbegrepen (exclusief buitenlands gedistilleerd). De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 69,50 voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5, -. Aanmelden bij Rieki Plappert, 073-5221728 of 06-55973861 mailen kan ook naar: ha.plappert@home.nl Pas als u betaald heeft, bent u definitief aangemeld. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Wereldhavendagen + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10, - aan kosten, terug op uw rekening. Rieki Plappert, de reiscommisie

Taoïstische Bewegingsleer

Z

oals de meesten van jullie zullen weten, bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan heel veel activiteiten binnen HEVO. Een van die activiteiten is de taoïstische bewegingsleer: tai-chi -Qigong en tai-chi tao. Er zijn op maandag- en dinsdagmiddag en dinsdagavond nog plaatsen vrij. Heb je interesse? De lessen duren 1 uur en lopen volgens rooster van 1 januari tot 31 december. De kosten bedragen €75, - per jaar. Na afloop is er natuurlijk gelegenheid om met elkaar te genieten van een consumptie. Aanmelden kun je via taichitaobestuur@gmail.com bij Ina Ploem of bij Jacques de Bresser. Ina Ploem

12


Dansen op Vinyl

D

oe uw ogen dicht en stel u voor... Het is zondagmiddag 20 augustus en prachtig weer. De Driesprong in Rosmalen is omgetoverd in een gezellig dorpsplein met in het midden een kiosk met een dansvloer in de vorm van een ouderwetse langspeelplaat. Dj’s draaien plaatjes uit de jaren 60-70-80-90. De terrassen zitten vol met opa’s, oma’s, kinderen en kleinkinderen. Mensen drinken wat, kletsen met elkaar en vermaken zich op en rond de dansvloer. Ziet u het voor U? Het gaat écht gebeuren. Soos Satisfaction bestaat dit jaar 50 jaar en HEVO 65 jaar. We voelen ons met elkaar verwant en organiseren samen dit geweldige dorpsfeest: Dansen op Vinyl. Samen vormen we de dansparen uit het logo! Zet de datum alvast in uw agenda! Nodig kinderen en kleinkinderen, vrienden en buren uit om mee te komen. Dan maken we er met zijn allen één groot feest van! Tonny van Raaij, namens het organisatieteam

HEVO-Kortingslijst 2017-2018

L

et op ! De HEVO-kortingslijst is weer uit en zit in een nieuw jasje ! De nieuwe, fraai ogende kortingslijst is van kracht van 1 mei 2017 tot 1 mei 2018. Bij 56 lokale ondernemers en winkels kunnen HEVO-leden op vertoon van een geldige ledenpas van interessante kortingen genieten. Er zijn elk jaar afvallers maar ook weer nieuwe deelnemers! Wat denkt u van een smakelijke korting op een lekker etentje, 10% op een nieuwe (elektrische) fiets of 10% op notarisakten? Ook de 10% op nieuwe schoenen/laarzen en nieuwe kleding blijft een lokker! Zelfs uw huisdieren kunnen nu genieten van goedkoper voer in de dierenwinkel. Reken maar eens uit! De nieuwe lijst bereikt u als bijlage bij de HEVO-Actueel van mei 2017. Het is verstandig, deze lijst op te prikken en te bewaren, zodat u als HEVO-lid altijd weet waar u uw slag kunt slaan. En vergeet uw voordeelpas niet bij uw aankopen (achteraf is te laat)! De lijst is (binnenkort) ook in te zien op en te downloaden van de HEVO-website: www.hevorosmalen.nl onder de kop ‘voordeelpas’. Pak uw voordeel en leest u ook de voorwaarden voor deelname in de lijst op pagina 2! Paul Rambags, coördinator HEVO-kortingslijst.

13


Musical Aida extra voorstelling voor HEVO Musical Aida – door leerlingen Rodenborch College. Na de succesproducties “Cats” en “De Klokkenluider” is het enthousiaste productieteam, bestaande uit Sosse Haagmans, Dirkje van Hirtum en Isabelle Koks, volop bezig met de voorbereiding van “Aida”. Een grote groep getalenteerde leerlingen én de inbreng van de live muziekgroep van het Rodenborch College staan garant voor een nieuw spektakelstuk, en dat alles onder de bezielende regie van René van Gerven.

Het verhaal van Aida speelt zich af in het Egypte van de farao’s, dat in strijd is met het buurland Nubië. Tijdens een expeditie op vijandelijk gebied neemt de Egyptische legerkapitein Radames een groep vrouwen gevangen waaronder de beeldschone Aida. Radames weet dan nog niet dat Aida de dochter van de koning is maar is wel op slag onder de indruk van haar. Hij schenkt haar als slavin aan zijn verloofde, prinses Amneris. Wat niet mag, gebeurt toch: Aida en Radames worden hopeloos verliefd op elkaar. Inmiddels kondigt de farao het huwelijk van zijn dochter Amneris met Radames aan. Amneris merkt dat haar aanstaande echtgenoot van een ander houdt. Op haar beurt raakt Aida in een innerlijke tweestrijd, omdat een verhouding van de Nubische koningsdochter met Radames gezien zal worden als verraad aan haar volk. De vraag is dus nu: kiest Aida voor haar volk of voor de liefde? Op donderdagmiddag 8 juni is er in PERRON-3 een speciale try-out voorstelling voor HEVO, die om 15.00 uur begint. Kaartjes tegen de gereduceerde prijs van € 6, - zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar in De Ontmoeting. Het is erg leuk als kleinkinderen meekomen; kaartjes hiervoor kosten € 3, -. Eventueel kunt u in PERRON-3 voor aanvang van de voorstelling nog een kaartje kopen. Mocht u verhinderd zijn bij deze voorstelling dan kunt u nog een kaartje kopen voor de reguliere voorstellingen op donderdagavond, vrijdag, zaterdag of zondag (€ 9,50). Kijk hiervoor op https://musical.rodenborch.nl Pieter Vissers, evenementencommissie

14


Voorbereiding op het paasfeest in De Annenborch

O

p vrijdag 7 april jl. vond in het sfeervolle restaurant van De Annenborch de viering plaats als voorbereiding op het paasfeest. Het thema van de viering was: ‘Geloven in de opstanding’?! In zijn openingswoord gaf Loek Mostertman uitleg over het gekozen thema. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus uit de dood, zoals de christenen dat al bijna 2000 jaar vieren. Na de stille of goede week, waarin we het lijden en de dood van Jezus herdenken, vieren we Zijn Verrijzenis. Van Zijn Verrijzenis zijn helaas geen foto- of filmbeelden, maar er zijn talloze beeldende kunstenaars die tot op de dag van vandaag op hun eigen wijze de verrijzenis van Jezus uitbeelden.

Het was een sfeervolle viering met mooie verhalen en overwegingen. Ons eigen HEVO-koor, onder de bezielende leiding van hun dirigent Jan Pos, zong prachtige liederen, met begeleiding van de pianist Henk de Winkel. Als speciale gasten waren Lidwijne Kuijk, dwarsfluit en Jos Lampert piano. Aan het slot van de viering sprak Pierre Kisters, namens het bestuur, een woord van dank en waardering uit voor dominee Piet Vliegenthart, die jarenlang deel uitmaakte van de commissie zingeving en door zijn inbreng de oecumene gezicht gaf. Hij gaat van een welverdiend emeritaat genieten. Ook Loek Mostertman, de voorzitter van de commissie zingeving, gaat de commissie, na jarenlang zijn bijdrage geleverd te hebben, verlaten. Hij maakte de commissie met zijn inbreng en gedrevenheid tot een bloeiende en belangrijke commissie van HEVO. Op een later tijdstip wordt officieel afscheid van beide heren genomen. Na de viering werden de gasten getrakteerd op koffie en heerlijk paasbrood. De commissie zingeving en de evenementencommissie kunnen terug zien op een mooie voorbereiding op Pasen. Annemarie Peters, commissie zingeving

15


Activiteit van de maand: HEVO-schildersateliergroep

O

p 14 februari om half 2 loop ik de grote zaal binnen, maak kennis met een paar mensen en zoek een plaatsje. Roelie stelt me voor aan de schildersgroep waar ik deze middag te gast ben om een indruk op te doen hoe het in deze creatieve groep toegaat. Meestal werken de deelnemers zelfstandig met verschillende eigen materialen (aquarel, acryl of potlood) n.a.v. eigen gekozen onderwerpen. Men stimuleert elkaar en Tea en Roelie begeleiden waar nodig. Enkele keren wordt er een stilleven neergezet om na te schilderen en soms wordt er zoals dit keer een workshop gegeven. Er wordt aan de hand van een stokpop stilgestaan bij de verhoudingen van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld: een hoofd is het 1/7 deel van de lengte van een lichaam. Het is de bedoeling dat we een model (één van de deelnemers) gaan natekenen, zonder details, schetsenderwijs, met je eigen materialen. Ik heb een eenvoudig potlood gekozen, maar anderen gebruiken ook wel houtskool of krijt. Roelie loopt langs en daagt hier en daar uit tot het gebruik van andere materialen.Na 10 minuten lopen deelnemers een rondje om ook elkaars werk te bekijken. Er komt een ander model, in een andere houding en we beginnen op een schoon blad opnieuw. Na de pauze gaan we een van onze schetsen verder uitwerken. Ik neem dan de tijd om in gesprek te gaan met deelnemers. Ik ontmoet Willem, die alleen op dinsdagmiddag schildert op de club, maar er verder niet aan toe komt. Druk met broodbakken, lezen, cursus Engels, werken aan een website en andere zaken doen met de computer. Elly, die bezig is met Tai-Chi en vrijwilliger is bij ORVA, de ziekenomroep in het JBZ, schildert thuis wel. Zeker na het fitnessen, samen met haar zus. Geeske schildert niet precies, maar juist in vage vlakken. Thuis is ze heel creatief met naaien en ook in de tuin. Het schilderen is voor haar een winteractiviteit. Aan het eind van de les wordt elkaars werk weer bekeken en geeft iedereen nog tips. Deze groep bestaat vanaf 2011, maar Roelie (oneven weken) en haar collega Tea (even weken) zijn vanaf 2014 op de dinsdagen actief als begeleiders. Rond half 5 loop ik met een mooie ervaring rijker naar buiten. De drie uurtjes zijn voorbij gevlógen. Mattie Daniels, redactie

16


Janny Heuveling - bewogen bestuurslid

R

uim 9 jaar is Janny Heuveling al een actief lid van het HEVO-bestuur en dat doet ze met veel inzet en kennis. Janny woonde langere tijd in Veldhoven en was daar vrijwilliger bij het Advies- en Informatiecentrum, een voorloper van het Bureau Sociale Raadlieden. Ook was zij oprichter en vicevoorzitter van de Volksuniversiteit. Later kwam ze weer in Rosmalen wonen. Toen heeft Janny op latere leeftijd de Sociale Academie in Den Bosch gedaan. Janny: ‘In Rosmalen werd ik actief bij de Welzijnsinstelling Rosmalen met als portefeuille Jongerenwerk. Jongerencentrum (Number One) was in die tijd een speerpunt. In 2008 werd ik benaderd voor het HEVO-bestuur. Mijn taken werden de Commissie Cultuur en de Commissie Collectieve Belangenbehartiging. De Commissie Cultuur begon met het draaien van films. Dat was iedere keer een avontuur. Het duurde altijd even voor we de film aan de praat kregen en na de pauze begon hij soms gewoon weer opnieuw. Dat veranderde toen we tijdelijk naar PERRON-3 verhuisden en de films professioneler gedraaid werden. Inmiddels waren er ook veel andere cultuuractiviteiten zoals lezingen, excursies, concerten en diavoorstellingen. Een paar jaar geleden ben ik gestopt met de commissie Cultuur en heb ik mij vooral toegelegd op de Commissie Collectieve Belangenbehartiging. Uit dien hoofde werd ik ook afgevaardigde voor de ouderenadviseurs in de Seniorenraad. Mijn thema zijn: bestuur, dementie en wonen en wijken. Er wordt nu op een grote lijn van veranderingen ingezet. Er komen steeds meer nieuwe vragen op HEVO af op het gebied van zorg en over wat mensen moeten doen als ze zelfstandig willen blijven wonen. Er komt nu een nieuwe overkoepelende Commissie Welzijn. Hierin zitten dan de themagroepen, die zelfstandig blijven: de Ouderenadviseurs, de Commissie Lief en Leed, de Seniorencontactmiddagen en de Commissie Belangenbehartiging. Deze nieuwe commissie moet nog vorm krijgen. Alle oceanen zijn met elkaar verbonden en zo zijn ook alle thema’s met elkaar verbonden. Het is niet de bedoeling dat iedereen op een eiland blijft zitten. Het moet één geheel worden. Ik ben altijd voorstander geweest van informatievoorziening. Dat draagt bij aan de emancipatie en zelfstandigheid van mensen. Nu ben ik zelf ouder en merk hoe belangrijk het is om de weg te weten. Mensen moeten om hulp durven vragen. Daarin kan HEVO iets in betekenen. Het is belangrijk om bij een club te horen waar mensen oog hebben voor elkaar, aldus Janny. Ingrid Thelissen

17


Het concert van het HEVO-Seniorenkoor

D

oor een flyer op het mededelingenbord kwamen wij erachter dat er op zondagmiddag 5 februari een concert door het HEVO-seniorenkoor werd gehouden. Als HEVO-leden vonden wij het een goed idee om daar naar te gaan kijken en luisteren. Enigszins verbaasd keken wij op van de geweldige grote opkomst. Dat voorspelde al iets goeds … en dat was ook zo. Geweldig mooi werd er gezongen, meestal door het voltallige koor, soms ook door een paar sopranen, het leken wel engelenstemmen en ook door de dirigent zelf. Kortom: wij werden aangenaam verrast. Heel mooi kwam ook “het kwintet” over, een stuk waarbij de koorleden violen, klarinetten, pauken, trompetten en hoorns voorstelden en per “instrument” en ook gezamenlijk een prachtige uitvoering ten gehore gaven. Het lied ‘Va Pensièro’ leek qua naam wel iets voor te stellen voor of over de HEVO-leden, maar bleek toch iets anders en veel mooiers te zijn dan ‘Ga Gepensioneerde’ Niet alleen de dirigent, maar ook de pianiste sprongen er muzikaal uit. We hebben ontzettend genoten van die middag en vinden het voor herhaling vatbaar. We kunnen het koor aanbevelen als een van de onderdelen voor het muziekgala van HEVO in het najaar van 2017. Trees en Frank van Thiel Noot van de redactie: Door omstandigheden wordt dit artikel pas in dit nummer gepubliceerd terwijl het de bedoeling is geweest om het in het maartnummer te laten zetten. Excuses hiervoor aan de schrijvers van dit artikel.

Samen op zoek naar verbinding 23 mei – uitnodiging – komt u ook?

Een tip van de sluier kunnen we alvast oplichten: we starten met een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur. Meer informatie kunt u te zijner tijd vinden in de HEVO-Nieuwsbrief en de flyers die vanaf 8 mei in De Ontmoeting zullen liggen. Lilian Arts

18


Afstuderen

I

k ben Loes Roosenboom, 21 jaar en wonend in Gennep (Noord-Limburg). Ik zit op dit moment in het vierde en laatste jaar van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ik volg deze opleiding aan Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze opleiding leer ik hoe ik kwetsbare personen in de maatschappij op een professionele manier hulp en begeleiding kan bieden. Als afstudeeropdracht houd ik me op dit moment bezig met een praktijkgericht onderzoek binnen seniorenvereniging HEVO in Rosmalen. Ik ben aan het onderzoeken waarom een groot deel van de leden niet of niet meer actief is binnen de vereniging. Wellicht heb ik u al gebeld om te vragen of u wilt deelnemen aan de telefonische enquête en daaropvolgend eventueel een interview. Het kan ook zijn dat ik u in de komende dagen nog ga bellen om te vragen of ik u een aantal vragen mag stellen. Omdat de leden benaderd worden via een willekeurige steekproef, kan het ook zo zijn dat u niet benaderd wordt. Ik hoop dat ik met het doen van dit onderzoek een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van seniorenvereniging HEVO. Daarnaast vind ik het heel leuk dat ik de kans heb gekregen om dit onderzoek bij HEVO te mogen doen. Ik heb grote affiniteit met senioren en ik vind het interessant om erachter te komen welke behoefte zij hebben.

Kick-off ‘Wandelen in de wijk van Rosmalen’

O

p donderdag 18 mei organiseren de studenten van Fontys Sporthogeschool Eindhoven de kick-off van ‘Wandelen in de wijk’. Dit is een initiatief in het kader van ‘Senioren, beweeg mee(r)!’. Wat is ‘Wandelen in de wijk’ eigenlijk? Studenten van de Fontys Sporthogeschool bieden in verschillende wijken in Rosmalen wandelroutes aan. Deze wandelroutes kunnen individueel gelopen worden, maar ook met anderen. Je kiest je eigen afstand en wandeltempo. Het begin– en eindpunt van de route is op dezelfde plaats. Bij sommige routes kan dit bijvoorbeeld in een café zijn, zodat de wandelaars voor of na het wandelen een lekker kopje koffie kunnen drinken. Het voordeel van deze wandelingen is dat je ze op elk moment van de dag kunt lopen.

19


Het doel van “Wandelen in de wijk” is het bevorderen van de actieve leefstijl. Er wordt een activiteit aangeboden, waarin op een laagdrempelige manier bewogen kan worden. Hiernaast bevordert “wandelen in de wijk” ook het sociaal contact onder de bewoners in de wijk. De routes die worden aangeboden zijn ontworpen door tweedejaars Wellness studenten van Fontys Sporthogeschool. Zij hebben er ook voor gezorgd dat er een Wellness element is toegevoegd aan de routes. Denk hierbij aan verschillende oefeningen. De Kick-off vindt plaats op 18 mei bij OJC, Laaghemaal 38 Rosmalen. Om 10.00 uur beginnen we met een gezamenlijke en gezellige wandeling, afsluitend met een lekker kopje koffie! Iedereen is welkom om met ons mee te wandelen. Hopelijk tot dan! Bea Intveld, namens de studenten Fonty’s Sporthogeschool

Hulpdienst KOM-Rosmalen al 25 jaar actief!

O

p zondag 2 april jl. hebben de vrijwilligers van Hulpdienst KOM-Rosmalen tijdens een feestelijke middag hun 25-jarig jubileum gevierd. De Hulpdienst is onderdeel van ‘Welzijn Divers’. In 1992 is een team van vrijwilligers gestart met het bieden van praktische hulp aan ouderen die zelfstandig wonen in de kom van Rosmalen. Denk bijvoorbeeld aan de begeleiding bij vervoer naar een arts of naar een supermarkt. Iedere dag, behalve op zaterdag, is een vrijwilliger beschikbaar voor hulpvragen. We blijven graag de hulp aan de oudere wijkbewoners bieden. Daarom willen we ons vrijwilligersteam uitbreiden. Hou je van autorijden en contact met andere wijkbewoners, heb je eenmaal per 3 weken een dag ‘over’ en woon je in de centrumwijken van Rosmalen? Bel of mail ons dan even; we vertellen graag over ons werk! Hebben wij uw interesse gewekt en woont u in Hintham? Ook in Hintham kunt u aan de slag bij een hulpdienstteam met en voor wijkbewoners. Anja Hobbelen

Collecte Paasviering 2017

O

p vrijdag 7 april jl. vond in De Annenborch de jaarlijkse paasviering plaats. Tijdens deze viering werd een collecte gehouden die bestemd is voor hospice ‘De Duinsche Hoeve’. Deze collecte heeft € 240, - opgebracht. Dit is een heel mooi bedrag, waarvoor ik iedereen hartelijk wil danken. Dora van Hoek - Fennis, voorzitter HEVO-koor.

20


HEVO-informatie Bestuur

Jan Jansen, voorzitter cie reizen, cie lief en leed

073-5214991

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter redactie HEVO-Actueel secretariaatscie Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/zorg en welzijn

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Pierre Kisters, 073-5213692 KBO-zaken, lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie

www.hevorosmalen.nl e-mail: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


de meimaand niet.

Hevo actueel mei totaal