Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang maart 2017 nr. 3


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 15 maart 2017.

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter, 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

1 Van de wieg tot het graf.... verzorgd! 2 Activiteit van de maand: Jeu de Boules

Bestuur

3 Senioren: Beweeg mee(r)! 4 Van het bestuur 5 Informatiemarkt

Workshop en lezingen

6 Lezing: de Maas, van open riool naar natuurparadijs 8 Senioren ComputerLeercentrum

Voorlichting

9 Informatiebijeenkomst aangifte Inkomstenbelasting 10 Informatie van de ouderenadviseurs 12 De Vrolijke Trappers-Fietstochten 2017

Uittips

7 Voorjaarsreis Duitsland Dresden en Leipzig 7 Expositie Mandala tekenen 13 Film: ‘Lady in the Van’ 14 Film: ‘Knielen op een bed violen’ 18 Informatiebijeenkomst zomerreis Dresden-Leipzig 18 FC Den Bosch-RKC: gratis toegang

Spelen met taal

Financiële administratie

21 Het Dictee

Opzegging lidmaatschap

6 11 13 14

Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

En ook ....

15 18 20 21 22 23 24

Rectificatie Reisfolder HEVO-paasviering 2017 Toneelclub zoekt opslagruimte Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting HEVO-Actueeltjes Rabobank Clubkascampagne weer van start Op bezoek bij Kindcentrum ‘t Ven Socratische gesprekken Naar de sterrenwacht met je kleinkind HEVO Jubileum Fiets-Bridgedrive Meekomen!! Blazen!!


Van de wieg tot het graf... verzorgd!

L

aatst was ik op de 55 Plus Vierdaagse in Zutphen. Warempel, het smartlappenkoor uit Empel, was uitgenodigd om het vermaak van de gasten te verlevendigen. Twee optredens stonden er gepland op de agenda. In de tijden tussen de optredens liep ik met enkele koorleden langs de stands, die gericht waren op ons, ouderen. We werden vriendelijk aangesproken door ‘vlotte’ meiden en jongens. Leuk hè …. er waren géén oudere dames en heren, die de producten aan de man of vrouw brachten. Weet u, dat werd mij wel duidelijk tijdens mijn rondgang, dat u heel goed verzorgd wordt! U hoeft u geen zorgen te maken over uw veiligheid, het slapen gaan, uw toekomstige auto c.q. rollator, uw elektrische fiets, uw date, uw reisjes, uw eventuele cursussen, uw woongenot en last but not least uw gezondheid. U hoeft echt niet naar uw huisarts als u iets mankeert. De 55 Plus Vierdaagse heeft de oplossing. Elke oplossing, aangedragen door de, zoals ik al zei, ‘vlotte’ meiden en jongens, was aanwezig. Maar, weet u welke oplossing niet aanwezig was? De betaling van al dat gerief! Mij viel op, dat vele ouderen, die aangesproken werden, echt vriendelijke aanspreekpraatjes weg wuifden. Want wij, ouderen, zien al van verre de aanbiedingen ‘van zoveel voor zoveel!’, met een glimlach aan. En dan denk ik altijd: hoe stelt men de beginprijs samen! Onderzoek, productie, materiaal… enz. Ik weet wel, dat alles zijn prijs heeft, maar een etensbox voor € 40,- à € 50,- is niet mis. Na onze gezellige rondgang was het weer tijd voor het tweede kooroptreden. Vanaf het podium keken de koorleden naar gezellige, kroket etende mensen, die tussen de happen door, leuk meezongen en klapten! Ik kan terugkijken op een zeer fijne dag. Piet Kerssens, redactioneel.

1


Activiteit van de maand: Jeu de Boules

V

elen kennen jeu de boules van de Franse dorpspleintjes of door het zelf te spelen met vrolijk gekleurde ballen tijdens vakantie op de camping. Maar jeu de boules is een heuse sport, die je als recreant of op wedstrijdniveau het hele jaar door kunt beoefenen. Bij HEVO hebben we twee jeu de boulesgroepen die – weer of geen weer – als recreanten hun partijtjes spelen. Zij doen dat op drie banen op het binnenterrein bij Steunpunt Van Meeuwenhof.

Per baan strijden twee teams van elk twee spelers (doublettes) om de punten. Elke speler heeft drie metalen ballen. De bedoeling is om die zo dicht mogelijk bij het ‘but’ (een houten balletje) te werpen. Je mag alleen onderhands gooien. Jeu de boules is Ine in opperste concentratie een spel van behendigheid, concentratie en tactiek. Ine Swinkels is een van de leden van het eerste uur en nog steeds actief bij de club betrokken. Zij vertelde dat toen tien jaar geleden een groepje met het spel begon, al snel bleek dat de animo zo groot was dat er nog in datzelfde jaar een tweede groep werd gevormd. Gezelligheid en de ontmoeting staan bovenaan maar dat wil niet zeggen dat er niet fanatiek gespeeld wordt. Regelmatig wordt de meetlat gebruikt om te bepalen welke bal het dichtst bij het ‘but’ ligt. Tussendoor is er tijd voor klets bij een kopje koffie of thee in Het Steunpunt. Kan er vanwege het weer – komt zelden voor – een keer niet gespeeld worden, dan is er altijd nog een groepje dat voor het sociale Het resultaat bekijken contact koffie komt drinken. Aan het eind van het jaar is er een gezellige bijeenkomst waar de prijsjes worden verdeeld. Ine is ook attent op het lief en leed binnen de club. De jongste deelnemer is 67, de oudste 88. Er is een maandag-middaggroep (13.30 tot 15.30 uur) en een woensdagmorgengroep (09.30 tot 11.30 uur). Er wordt geen contributie geheven (wel een bijdrage in de lief-en-leedpot). Ga gerust eens kijken. Peter de Leeuw, redactie

2


Senioren: Beweeg mee(r)! Fittest ’t Ven en Rosmalen Centrum p zaterdag 11 februari hebben zo’n 60 senioren (van 65 jaar en ouder) uit de buurten ‘t Ven en Rosmalen Centrum een uitgebreide fittest afgelegd in de nieuwe accommodatie van SJV en de sportzaal in het Kindcentrum ‘t Ven aan de Mimosastraat. De fittest werd onder auspiciën van HEVO en Sport Alliantie Rosmalen samen met de gemeente georganiseerd door acht studenten van Fontys Hogeschool, Sport en Bewegen. Jo Bemelmans leidde de projectgroep. Maaike Schneider van het gemeentelijke ’S-port’ stuurde de studenten aan. De deelnemers werden bij een groot aantal onderdelen begeleid door leden van HEVO. Bea Intveld had 25 leden bereid gevonden om hun zaterdag hiervoor in te zetten. Dokter Damen was aanwezig voor aanvullend advies en om mee te beoordelen of iemand de fittest kon afleggen. De fittest geeft een beeld van de fysieke en deels mentale gesteldheid. Ook werden de ogen en oren getest en gaf de GGD voorlichting over gezond leven. Na afloop kregen de deelnemers professioneel advies en werd een aanbod van sport- en beweegactiviteiten met ze doorgenomen. Aan de hand van de evaluatie van de dag bekijkt de Sport Alliantie Rosmalen of er in meer buurten van Rosmalen een fittest voor senioren kan worden gehouden. HEVO is dan zeker weer van de partij omdat we gezond oud worden heel belangrijk vinden.

O

Peter de Leeuw, projectgroep Senioren: Beweeg mee(r)!

3


Van het bestuur

O

p 5 februari had het bestuur zijn jaarlijkse heidag. We keken terug (‘Hebben we gedaan wat we wilden doen?’), keken naar hoe we als bestuur met elkaar omgaan, hoe we onze taken invullen en naar het functioneren van de commissies. Op de agenda stond ook wat we in het nieuwe jaar gaan doen en hoe de financiële toekomst is. De bestuurskamer was bijna te klein om het bestuur en de kandidaat-leden te bergen. Het was wel een mooie gelegenheid om iedereen op de foto te zetten. Al eerder was bekend dat Jan Jansen stopt als voorzitter/bestuurslid. Tijdens de vergadering kondigde Pierre Kisters, bestuurslid vanaf 2011, aan dat hij zich niet laat herbenoemen.

Vlnr: Pierre Kisters, Ruud van Aart, Jan Jansen, Carel van den Heuvel, Peter de Leeuw, Janny Heuveling, Jos van Raak, Ellie de Vaan, Piet Spierings en Lidy Verdegaal.

Het conceptbeleidsplan 2017-2020 is besproken met leden van de commissies en vertegenwoordigers van de clubs. Het algemene oordeel is dat in het plan de juiste thema’s worden aangekaart, dat de richting helder is, maar dat op onderdelen het voorgenomen beleid kan worden aangescherpt of verduidelijkt. In groepjes werden de verschillende hoofdstukken doorgenomen, zoals de relatie met KBO-Brabant, de functie van De Ontmoeting, de verhouding clubs-HEVO, de ondersteuning aan senioren en de toekomst van onze financiën. De opmerkingen worden verwerkt in het definitieve concept (vaststelling in de algemene ledenvergadering op dinsdagmiddag 2 mei). Het bestuur wil met de Zomerschool in de periode van 17 juli tot en met 3 augustus (middagen) in De Ontmoeting een aantrekkelijk aanbod van cursussen, workshops etc. aan de Rosmalense senioren aanbieden. De Zomerschool heeft in de evaluatie 2016 aangegeven dat zij wat negatieve ervaringen hadden bij de ontvangst bij ons in De Ontmoeting. Het bestuur betreurt dit. Het bestuur heeft veel vertrouwen in onze gastvrouwen -heren.

4


Zij verrichten door het jaar heen in De Ontmoeting veel en goed werk. Dat waardeert het bestuur ten zeerste. Als dan sprake blijkt te zijn van verschil in verwachtingen, is dat vervelend. Dat betekent dat voor 2017 goede afspraken over en weer moeten worden gemaakt. Als De Ontmoeting open is voor de Zomerschool, gaan we ook bekijken welke HEVO-activiteiten gelijktijdig kunnen doorgaan. Openstelling van De Ontmoeting betekent dat er gastvrouwen -heren nodig zijn. Het bestuur heeft de beheercommissie gevraagd een oproep te doen aan hen die dan wil werken. Mocht blijken dat er geen gastvrouwen -heren beschikbaar zijn, dan bekijkt men of het programma elders in Rosmalen kan worden afgewerkt. Peter de Leeuw, secretaris

Informatiemarkt

I

n de vorige HEVO-Actueel meldde ik in het artikeltje over 65 jaar HEVO, dat we weer een informatiemarkt organiseren in De Ontmoeting.

Inmiddels is de datum waarop dat gebeurt, gewijzigd. De informatiemarkt wordt gehouden op donderdag 18 mei, van 11.00 tot 16.00 uur. Uiteraard komt er tegen die tijd nog meer informatie over het programma. Peter de Leeuw, secretaris

5


Lezing: de Maas, van open riool naar natuurparadijs Een culturele biografie van Rosmalen en zijn relatie met de grote rivieren.

D

e lezing betreft de geschiedenis van Rosmalen en de betekenis van de grote rivieren. We maken een reis door de tijd. We beschrijven het ontstaan van de landschappen, de tektoniek, de rol van Maas en Rijn en de vestiging van de eerste mensen op de dekzandrug. We volgen hun weg door de tijd, de wijze waarop zij hun omgeving inrichtten en een bestaan wisten op te bouwen. Speciaal gaan we in op de betekenis van de rivier de Maas. We sluiten af met een toekomstvisie op de rivier. De lezing wordt verzorgd door Jan Nillesen op 17 maart van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. De entree is voor HEVO-leden € 5,- (niet-leden € 6,-), te betalen aan de zaal vóór aanvang van de lezing. Vóór 15 maart aanmelden bij Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

Rectificatie Reisfolder

B

ij deze HEVO-Actueel treft u een folder aan met daarin de reizen die de reiscommissie voor u heeft uitgezocht. Is er iets voor u bij? Meldt u zich dan aan bij de contactpersoon, die bij elke reis vermeld staat. Op de HEVO-website staat een uitgebreide beschrijving van alle reizen. Bij de dagtochten naar de Wereldhavendagen in Rotterdam is per abuis de verkeerde prijs vermeld. Het moet zijn: HEVO-leden € 69,50 en niet-leden € 74,50. Onze excuses voor deze vergissing. Ine Jacobs, Reiscommissie

6


7


Senioren Computer Leercentrum Rosmalen SCR goed van start in het nieuwe jaar

O

nze tweede lesperiode is alweer begonnen. Wij bieden u de volgende cursussen aan, vanaf begindatum: Uitgebreide Fotocursus maandag 10 april 09.30 uur Omgaan met de iPad maandag 10 april 13.30 uur Windows10 Start (beginnerscursus) maandag 10 april 15.15 uur Omgaan met de Androïd Smartphone dinsdag 11 april 13.30 uur Omgaan met Androïd Tablet dinsdag 11 april 15.15 uur Overstappen van Windows7/8 naar Windows10 woensdag 12 april 13.30 uur De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum. Kijk voor het complete cursusaanbod en aanmelden op www.scr-rosmalen.nl óf in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatie bijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting , C.C. De Biechten en Ons Trefpunt.

SCR komt met nieuws

V

oor de liefhebbers extra ingelast. Hoe leuk is het om iemand of jezelf een fotoboek cadeau te doen? Een cursus Fotoboek maken. Deze wordt gegeven op 3 dinsdagmiddagen: 7, 14 en 21 maart om 15.15 uur. De kosten bedragen € 25,-. Bij voldoende belangstelling, bijvoorbeeld voor een cursus Excel, willen we graag cursussen inplannen. Dat geldt ook voor workshops. Meldt u daarom aan! Individuele lessen Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15,- per cursusdeel van 1,5 uur. Maak daarom gerust uw wensen kenbaar en na overleg met u, kunnen wij maatwerk leveren. Informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines, 06-20356366. Kijk op www.scr-rosmalen.nl voor het complete cursusaanbod.

8


Ook zijn de volgende gratis cursussen van start gegaan door een samenwerking van StadsBiEB Centrum, StadsBiEB Rosmalen, Humanitas Computerhuis en Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen. • Klik & Tik. Het internet op. U leert in uw eigen tempo o.a. websites bekijken, invullen van een online formulier, e-mailen en downloaden. • De overheid gaat digitaal. U ook? U leert hoe u in 4 dagdelen o.a. gebruik kunt maken van de Belastingdienst en de digitale diensten van uw gemeente. Informatie via www.bibliotheekdenbosch.nl, cursus@bibliotheekdenbosch.nl of Marij de Graaf, Ton van Bijnen, 073-6802900. Tineke Braaksma-van Emmerik, secretaris SCR

Informatiebijeenkomst aangifte Inkomstenbelasting

V

oorjaar 2017: veel mensen hebben bij het verschijnen van deze HEVO-Actueel de ‘blauwe brief’ van de Belastingdienst al ontvangen met de oproep tot aangifte Inkomstenbelasting 2016. Elk jaar zijn er wel wijzigingen, veranderingen in aftrekposten of tarieven en elk jaar roept dat vragen op. Om daarin tegemoet te komen, organiseren de Stichting BAS (Biechten Actieve Senioren) en HEVO een bijeenkomst met als thema: Aangifte Inkomstenbelasting 2016. De bijeenkomst is voornamelijk bedoeld voor alle senioren in Hintham en Rosmalen, die zelf hun aangifte verzorgen. Twijfelt u of alles goed is ingevuld? Kom dan op 8 maart a.s. naar De Biechten in Hintham. Ervaren, vrijwillige HEVO-belastinginvullers geven uitleg hoe u de aangifte moet invullen en geven tips voor mogelijke aftrekposten, enz. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het recht op huur- en zorgtoeslag. Er zal ruim gelegenheid worden gegeven tot het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 maart 2017, aanvang 14.00 uur in De Biechten, Vincent van Goghlaan 1 te Hintham, in de Rembrandtzaal. De zaal is open om 13.30 uur en rond 16.00 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten. De toegang is gratis. U bent van harte welkom. Stichting BAS en Seniorenvereniging HEVO

9


Informatie van de ouderenadviseurs Tips voor het invullen van de belastingaangifte Inkomstenbelasting 2016. 1. kunt tot 1 mei aangifte doen. Denkt u langer nodig te hebben? Dan moet u vóór 1 mei uitstel aanvragen. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2016. Dat kan via de belastingtelefoon 0800-0543 of digitaal via ‘Mijn belastingdienst’. Als u de aangifte vóór 1 april instuurt, dan krijgt u vóór 1 juli de voorlopige aanslag en voorkomt u, dat u eventueel rente over de aanslag moet betalen. 2. Vul uw aangifte digitaal in via ‘Mijn belastingdienst’. Controleer goed de al ingevulde gegevens. Partners kunnen het beste gezamenlijk aangifte doen. Vraag tijdig een Digid aan. Niet zo handig met internet? U kunt ook een vertrouwd iemand via www.machtigen.digid.nl machtigen. 3. Is uw partner opgenomen in een verpleeghuis? Als uw partner op het adres van het verpleeghuis bij de gemeente staat ingeschreven, hebt u beiden recht op de alleenstaande ouderenkorting, indien u AOW heeft. De alleenstaande ouderenkorting is € 436,- per persoon (2016). Geef in de (voor-ingevulde) aangifte aan, dat u recht heeft op alleenstaande AOW. 4. Aftrekposten zoals ziektekosten of giften? Bewaar de bewijsstukken, bijvoorbeeld rekeningen, bankafschriften en agenda. De belastingdienst kan daar naar vragen. 5. Meer informatie? Kom naar een van de informatiebijeenkomsten. Op de middag van 8 maart in De Biechten in Hintham of in de middag van 10 maart in De Ontmoeting. (www.hevorosmalen.nl/agenda). Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. Zie HEVO-Actueel van februari jl. Zij zijn bereikbaar via 06-53279098.

U

Paul Scholten, ouderenadviseur

Alzheimercafé

U

hebt ongetwijfeld wel eens van een Alzheimercafé gehoord. In ’s-Hertogenbosch is er een in De Hooghe Clock aan de Klokkenlaan. Elke tweede maandagavond van de maand (niet in mei en augustus) vanaf 19.30 uur. Ik ben er een poosje geleden weer geweest. Het is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Het valt me steeds weer op hoe open mensen met elkaar spreken over het leven met dementie. Ik merk ook dat mensen het fijn vinden om ervaringen uit te wisselen, iets waar ze baat bij hebben.

10


Onder leiding van een casemanager dementie en een psycholoog wordt steeds een bepaald thema behandeld, op een voor ieder begrijpelijke manier. Soms is er een gastspreker. In januari was dat een geriater van het JBZ, Astrid van Strien en op 13 maart komt notaris Yvonne Cox. Het onderwerp is dan: “Wie regelt mijn belangen als ik dat zelf niet meer kan?”. Op 10 april gaat het over de dilemma’s waar je als mantelzorger in de loop van het ziekteproces tegenaan kunt lopen en op 12 juni over ‘Dementie en gedragsveranderingen’. U kunt er ook allerlei informatiemateriaal vinden, vooral van Alzheimer-Nederland. Vanwege mijn functie als ouderenadviseur en uit interesse ben ik al verschillende keren bij een bijeenkomst geweest. Het is echt een aanrader! Meer informatie: 06-53279098. Ad Kuijpers, ouderenadviseur

HEVO Paasviering 2017 Thema “Geloven in de Opstanding?!” oorafgaand aan het paasfeest wordt dit jaar een oecumenische woord- en gebedsdienst gehouden op vrijdag 7 april om 14.30 uur in het restaurant van De Annenborch. De zaal is open vanaf 14.00 uur.

V

Op weg naar Pasen vragen wij ons af, wat God bedoelde met de opwekking van Jezus uit de dood. Paus Benedictus zei eens: “Indien Christus niet verrezen zou zijn, zou elke hoop een illusie blijven”. De commissie zingeving zal in gebed en lezingen ingaan op het thema.De dienst wordt met koor- en samenzang opgeluisterd door het HEVO-koor o.l.v. Jan Pos. Na de dienst kunnen we onder het genot van koffie en thee met paasbrood nog napraten. Omdat er in het restaurant maar 100 plaatsen beschikbaar zijn vragen wij u om vooraf een kaartje te kopen. Let op: dit geldt ook voor bewoners van De Annenborch ! Vanaf maandag 20 maart zijn de kaartjes voor € 2,- te koop bij de receptie in De Annenborch óf aan de bar in De Ontmoeting. Tijdens de viering is er géén collecte maar de opbrengst van de kaartjes wordt door HEVO overgemaakt aan Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen. Wij wensen u een inspirerende dienst en een Zalig Pasen! Commissie Zingeving, Loek Mostertman / Evenementencommissie Pieter Vissers

11


De Vrolijke Trappers - Fietstochten 2017

H

EVO-fietsgroep ‘De Vrolijke Trappers’ organiseert ook in 2017 weer achtien mooie en gezellige fietstochten. We starten altijd om 09.30 uur bij De Ontmoeting. Deelname is gratis en ook niet-leden zijn welkom. U fietst mee op eigen risico en consumpties op de pauzeplaatsen zijn voor uw eigen rekening. De gemiddelde snelheid waarmee gereden wordt, is 15 km per uur. Zorg er tijdig voor dat zowel u als uw fiets in goede conditie zijn en noteer alle onderstaande data in uw agenda of op uw kalender. Doe mee: BEWEGEN IS GOED VOOR U en we hanteren het principe SAMEN UIT, SAMEN THUIS! Ook goed om nu al te weten: de FietsToerClub Rosmalen organiseert op zondag 25 juni voor de 25ste keer zijn bekende Bockenreijderstocht. Naast tochten van 75 en 110 km zal er voor u als HEVO-lid - en aanhang - ook een extra tocht van plm. 45 km worden uitgezet. Noteer dus ook zondag 25 juni alvast voor nog een leuke fietservaring. Dag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag

Datum Afstand 05 april 30 km 19 april 45 km 03 mei 30 km 17 mei 45 km 31 mei 30 km 14 juni 45 km 28 juni 30 km 05 juli 45 km 12 juli 60 km 19 juli 30 km 26 juli 45 km 02 aug 60 km 09 aug 30 km 16 aug 45 km 23 aug 60 km 30 aug 30 km 13 sept 45 km 27 sept 30 km

Leo Houdijk

12

Routeman Henk Baarens Jack Delhez Leo Houdijk Paul Rambags Nico van Rijswijk Paul Rambags Nico van Rijswijk Jack Delhez Leo Houdijk Henk Baarens Nico van Rijswijk Leo Houdijk Henk Baarens Paul Rambags Nico van Rijswijk Jack Delhez Paul Rambags Henk Baarens

Telefoon 5230163 5214998 5214444 5212065 5214696 5212065 5214696 5214998 5214444 5230163 5214696 5214444 5230163 5212065 5214696 5214998 5212065 5230163


Film: ‘Lady in the Van’

O

p maandag 13 maart 2017 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Lady in the Van’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur. Inhoud: The Lady in the Van (regie: Nicolas Hytner) is een vrijwel waargebeurd verhaal over een sociaal geïsoleerd oud vrouwtje, dat leeft in een verwaarloosde bus. Zij stond vijftien jaar geparkeerd op de oprit van schrijver en toneelspeler Alan Bennett, die zijn ervaringen eerder al vertaald had naar een boek en een toneelstuk. Maggie Smith had de rol tevens tweemaal eerder op zich genomen, eenmaal op het toneel en meest recentelijk in een radiostuk. Nu wordt haar vertaling van het personage op het filmdoek vereeuwigd en heeft Maggie Smith in dit late carrièrestadium een filmrol toegevoegd, die haar op het lijf geschreven is. De entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50. Voor niet-leden en voor online bestelde kaarten betaalt u € 7,50. Commissie COE

Toneelclub zoekt opslagruimte Na de succesvolle voorstellingen eind vorig jaar pakt ‘Rosmalen uit de Coulissen’ de draad weer op. Inmiddels is een nieuw stuk gekozen (wederom een komedie) en zijn de repetities gestart. Eind november treden de leden van de HEVOtoneelclub weer aan in De Ontmoeting. Inmiddels zijn vijf avondvullende stukken gespeeld. Naast goede herinneringen bleven er ook tastbare zaken over van die uitvoeringen: decorstukken, rekwisieten, kleding e.d. Om die zaken in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, is een goede opslagruimte nodig. De toneelclub is op zoek naar een droge locatie van zo’n 25 m2. Als het even kan op ‘non-factuur-basis’, dus gratis. Wie heeft ruimte beschikbaar of heeft een goede tip? Reacties graag naar Peter Diepenhorst, 073-5941003, of Thom van den Hoven, 06-16778451. De gouden tip wordt beloond met 2 vrijkaarten voor de komende voorstelling.

13


Film: ‘Knielen op een bed violen’

O

p zondag 26 maart 2017 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Knielen op een bed violen’ naar het boek van Jan Siebelink gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 14.00 uur. Inhoud: jeugdliefdes Hans en Margje Sievez leiden een gelukkig gezinsleven op hun kwekerij. Op een dag komt Hans de prediker Jozef Mieras tegen, die hem over God vertelt en de herinneringen aan zijn streng gelovige opvoeding aanwakkert. Als Hans vervolgens een diepreligieuze ervaring heeft, is hij ervan overtuigd in direct contact met God te hebben gestaan. In de daaropvolgende zoektocht naar zingeving en het eeuwige leven verliest hij het zicht op de werkelijkheid en het contact met zijn omgeving. Terwijl Hans steeds verder in de macht van de sekte lijkt weg te glijden, kan Margje weinig meer doen dan toekijken hoe de liefde van haar leven langzaam maar zeker verdwijnt. Met Noortje Herlaar en Barry Atsma. Kaarten: de entree bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50; € 7,50 voor niet-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE.

Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting

O

p zondag 2 april tijdens de inloopmiddag zullen de ‘Kakelbontjes’ zich laten horen en zien. Zoals gewoonlijk is De Ontmoeting tussen 14.00 en 17.00 uur open. Iedereen is van harte welkom om naar dit muzikale spektakel te komen luisteren. De ‘Kakelbontjes’ staan bekend om hun gevarieerd programma o.l.v. dirigent Henk de Winkel. Deze combinatie biedt in elk geval een goed muzikaal koor. Om een leuke middag te hebben, kunt u gewoon binnen komen wandelen en u hoeft ook geen lid van HEVO te zijn. Tot ziens op 2 april a.s. Voor info: Jenny van Rooij, 073-5213732.

14


HEVO-Actueeltjes 7 maart tot en met 7 april Badminton

Deadline HEVO-Actueel!!

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78, Rosmalen. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Woensdag 15 maart.

Excursie Sterrenwacht Halley

Vrijdag 31 maart: 19.00 tot 21.00 uur. Sterrenwacht Halley. Aanmelding: tot 22 maart bij Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com ***

Computerproblemen

Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Expositie

In maart worden er in verband met het afscheid van Gesina Versteeg nog mandala’s getoond in De Ontmoeting.

Fietstocht

Woensdag 5 april: 09.30 uur. 30 km. De Ontmoeting. De Vrolijke Trappers. Info: Henk Baarens, 073-5230163.

Cursus

Dinsdag 7 maart: 15.15 uur. Fotoboek maken. Vervolgdata: 14 en 21 maart. Kosten: € 25, -. Locatie: Computerlokaal De Annenborch. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl *** Maandag 10 april: 09.30 uur. Uitgebreide Fotocursus. 13.30 uur. Omgaan met iPad. 15.15 uur. Windows10 Start. Dinsdag 11 april: 13.30 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone. 15.15 uur. Omgaan met Androïd Tablet. Woensdag 12 april: 13.30 uur. Overstappen van Windows7/8 naar Windows10. Locatie: Computerlokaal De Annenborch. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl Cursus Excel: bij voldoende aanmeldingen wordt deze ingepland. Meld u aan!

Film

Maandag 13 maart: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: ‘Lady in the Van’ met in de hoofdrol Maggie Smith. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVOpas meenemen). Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50. *** Zondag 26 maart: 14.00 uur. PERRON-3. HEVO-film: ‘Knielen op een bed violen’ naar het boek van Jan Siebelink. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVOpas meenemen). Voor niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 7,50. ***

Filosofie

Elke derde maandag van de maand: 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

Geo-caching

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 tot 22.00 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig.

Danscafé

Zondag 26 maart: 14.00 uur. Restaurant De Annenborch. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

15


Lezing

Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is. Wanneer De Ontmoeting gesloten is, leest u in de HEVO-Nieuwsbrief.

Vrijdag 17 maart: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Lezing: ‘De Maas, van open riool naar natuurparadijs’ door Jan Nillisen. Entree: HEVO-leden € 5, en voor niet-HEVO-leden € 6, -. Vóór 15 maart aanmelden bij Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com ***

HEVO-paasviering

Vrijdag 7 april: 14.30 uur. Restaurant De Annenborch. Oecumenische woord- en gebedsdienst. Inloop vanaf 14.00 uur. Kaartjes à € 2, - zijn te koop vanaf 20 maart in De Annenborch en De Ontmoeting. ***

Presentatie geplande reis

Donderdag 23 maart: 13.30 uur. De Ontmoeting. Brabant Expres geeft een presentatie over een geplande reis naar Dresden-Leipzig. Iedereen is welkom. ***

Inkomstenbelasting 2016

Woensdag 8 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Organisatie: Stichting BAS. Informatiebijeenkomst over de aangifte Inkomstenbelasting 2016. Bedoeld voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Iedereen is van harte welkom. Rembrandtzaal is open om 13.30 uur. Toegang: gratis. *** Vrijdag 10 maart: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Organisatie: HEVO. Informatiebijeenkomst over de aangifte Inkomstenbelasting 2016. Bedoeld voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Toegang: gratis. ***

Reizen Vrijdag 17 maart: 09.00 uur. Dagtocht naar Van Noppen Chocoladefabriek en Soet en Vermaek. Hilvarenbeek. Vertrek vanaf het Gildeplein. Aanmelden vanaf 6 februari: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 10 maart en 7 april: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVOleden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

Inschrijving Fiets-bridgedrive

Vanaf 6 maart kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze website www.hevorosmalen.nl of via het papieren inschrijfformulier, dat u vindt op het folderrek in De Ontmoeting. Info: Paul Rambags, 06-22801502 of Tini Kurvers, 06-29547700. ***

Seniorencontactmiddagen

Woensdag 8 maart: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder berichtgeving, niet komt. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Dinsdag 14 maart: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Kienen

Zaterdag 11 maart: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 30 maart: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. Zaterdag 1 april: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 7 april: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur.

16


Voetbal

Donderdag 16 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met bingo. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com Woensdag 22 maart: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info en aanmelding: Riet Zijlemans, 073-6123990. Dinsdag 28 maart: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. Vrijdag 31 maart: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Zondag 2 april: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Muzikale middag met De Kakelbontjes o.l.v. Henk de Winkel. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. ***

Dinsdag 14 maart: De Ontmoeting. Gratis entreekaart afhalen voor de voetbalwedstrijd FC Den Bosch – RKC op vrijdag 17 maart, 20.00 uur. Let op! Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan eerst een mailtje naar hansvanderbruggen@hetnet.nl ***

Wandelen

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700. Dinsdag 7 en 21 maart: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753 Dinsdag 4 april: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753. Maandag 3 april: 13.30 uur. Rustige wandeling langs de Wetering met De Zandlopers. Vertrek vanaf de Cello-buurtwinkel in de Maliskamp. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163.

Donderdag 6 april: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner voor slechts € 7, -. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 12.00 uur, te bellen naar De Biechten. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Sjoelen

Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting

Socratisch gesprek

Dinsdag 21 en 28 maart: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Socratische gesprekken onder begeleiding van Marja Havermans. Vervolgdata: 9, 23 en 30 mei, 20 juni. Kosten: € 45, -. Info en opgave: Marja Havermans, 06-49255638, marjahavermans@gmail.com ***

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Piet Kerssens, redactie.

17


De Rabobank Clubkascampagne weer van start!

V

orig jaar hebben we dankzij de inzet en stemmen van alle HEVO-leden ruim € 1.800,- opgehaald. Dat was een héél welkome aanvulling voor de HEVO- clubkas! Het muziekgala en de kerstviering zijn daardoor gefinancierd. We rekenen ook dit jaar weer op u. Om het geheugen weer even op te frissen: wat is de Rabobank Clubkascampagne ook al weer? De Rabobank stelt elk jaar € 100.000 beschikbaar aan lokale maatschappelijke organisaties. Een vereniging als HEVO kan zich daarvoor aanmelden en komt dan op de website te staan. Alle klanten van de Rabobank krijgen vervolgens per e-mail of per post een stemcode toegestuurd. Bewaar deze code goed! U krijgt daarmee toegang tot de website. Van 10 tot en met 25 april kunt u dan uw stem uitbrengen. Elke stem is geld waard. Flink wat geld zoals u hierboven heeft kunnen lezen. Bent u niet zo vaardig met de computer? Kom met de stemcode naar De Ontmoeting en leden van de sponsorcommissie helpen u graag ter plekke verder. Dus: hart voor HEVO? Stemcode goed bewaren en stemmen in april! Tonny van Raaij HEVO Sponsorcommissie

Informatiebijeenkomst zomerreis Dresden-Leipzig

O

p donderdag 23 maart komt ‘Brabant Expres’ een presentatie geven over de geplande reis naar Dresden-Leipzig. Degenen die zich al aangemeld hebben, zijn uiteraard van harte welkom. Ongetwijfeld zijn er nog meer mensen, die interesse hebben voor deze reis. Wij hopen hen ook te mogen verwelkomen. De bijeenkomst is in De Ontmoeting en begint om 13.30 uur. Rieki Plappert, reiscommissie.

FC Den Bosch - RKC: gratis toegang

O

p vrijdag 17 maart om 20.00 uur, speelt FC Den Bosch de thuiswedstrijd tegen RKC uit Waalwijk. Wilt u in aanmerking komen voor een gratis entreekaartje, stuur dan een mailtje naar hansvanderbruggen@hetnet.nl . Het kaartje kunt u dan afhalen vanaf dinsdag 14 maart in De Ontmoeting. Als ‘tegenprestatie’ wil FC Den Bosch graag de namen en e-mailadressen van de gebruikers van de toegangskaarten. Hans van der Bruggen

18


19


Op bezoek bij Kindcentrum ‘t Ven

“I

k heb de mooiste school van Den Bosch en omgeving”. Deze woorden spatten van het gezicht van Joep van Lierop, directeur van het nieuwe Kindcentrum ’t Ven in de Mimosastraat in Rosmalen. Toen er plannen gingen ontstaan om een nieuwe school in ’t Ven te bouwen, legde Joep enkele criteria bij de architect neer. Transparantie, kleurenrijkdom, licht en op de eerste plaats kindvriendelijkheid. Nou, daar kon de architect wel wat mee. Als je in het nieuwe gebouw rondloopt, komen die vier aspecten zeer tot hun recht. Alles is open, maar die openheid geeft je een ‘besloten’ gevoel, waarin het voor de leerkrachten en kinderen goed werken is. De lokalen kunnen aaneengeschakeld worden, tussenwanden worden weggeschoven als klassen willen samenwerken. In de tussenruimten zitten kinderen in alle rust aan tafels en computers te werken, zij storen elkaar niet. Dit in tegenstelling tot het oude gebouw in de Seringenstraat, waarin ik 38 jaar gewerkt heb als leerkracht. Kleuren zijn er volop, die vrolijkheid uitstralen. Groen, oranje, geel krijgen hun weerklank in de gangen en ruimtes. De geluiden, die kinderen maken, storen je niet. De wanden zijn bekleed met geluidwerend materiaal. Licht dringt overal in door. Kindvriendelijk: dit woord is het belangrijkste. Het gebouw is een lust om in te werken. Het kindcentrum, dat op vrijdag 31 maart officieel geopend wordt, geeft ruimte aan een basisschool, een peuterarrangement en tussen- en buitenschoolse opvang van Kanteel. SJV gaat er ook haar domicilie vinden na de komende zomervakantie en niet te vergeten onze HEVO, die waarschijnlijk, ook ná de zomervakantie, voor enkele van haar clubs gebruik gaat maken van de ruimtes van SJV en de gymzaal. De onderhandelingen zijn gaande. Ook de bezwaren van omwonenden, die aanvankelijk niet zo blij waren met nieuwbouw voor hun neus, smolten als sneeuw voor de zon. Toen zij zicht kregen op de prachtige stenen, die gebruikt gingen worden, was dat voor hen hèt omslagpunt. Ze zijn nu trots. Tot slot wil ik Silvio, de conciërge van de school, hartelijk danken voor de rondleiding. Ik mag zeggen dat het nieuwe kindcentrum een grote aanwinst is voor de wijk ’t Ven. Piet Kerssens, redactie

20


Het Dictee

I

n december jongstleden konden spellingsfanaten weer eens hun hart ophalen aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Misschien heeft u ook vergenoegd uw tanden zitten stukbijten op de spelling van constructen als ‘impardonnabele dociliteit’, ‘Rock-‘n-rolllegende’, ‘kladderadatsch’ en ‘fotovoltaïsche cellen’. Toch heerst er ook ongenoegen over dit overdreven jaarlijkse spellinggedoe. Zo pleitte opiniepeiler Maurice de Hond bij de kwesties van ou/au en ei/ij voor een uniforme schrijfwijze: geen verschil meer dus tussen ‘rauw’ en ‘rouw’ of tussen ‘leiden’ en ‘lijden’. Laten we alstublieft toch alles gewoon opschrijven, zoals we het zeggen, zo luidt de veelgehoorde kritiek. Een ondoordacht oordeel! Niet alleen omdat er een betekenisverschil bestaat tussen ‘speld’ en ‘spelt’, die op dezelfde wijze worden uitgesproken. Eveneens tussen ‘bod’ en ‘bot’, ‘verassen’ en ‘verrassen’, ‘vergaste’ en ‘vergastte’, ‘raid’ en ‘reet’, ‘wordt’ en ‘word’ . Maar vooral omdat een dergelijke ‘fonetische’ spelling zou vereisen dat iedere Nederlandstalige, jong en oud, West-Vlaming en Oost-Groninger, allochtoon en autochtoon, opiniepeiler en popster, het perfectst denkbare, accentloze Nederlands spreekt. Een utopie. Voor handhaving van een zekere mate van uniformiteit binnen het Nederlands taalgebied is regelgeving in spelling noodzakelijk. Daarbij zijn die regels zelf lang niet altijd ‘fonetisch logisch’. In het voorbeeld van ‘speld’ spreken we de ‘D’ uit als T. We schrijven desondanks ‘d’ vanwege het meervoud ‘spelden’. Afspraken over spelling staan garant voor de culturele homogeniteit van een taalgebied. Afzien van spellingregels voelt aan als culturele verloedering. Guido Robbens

Socratische gesprekken

E

r is weer ruimte voor nieuwe deelnemers aan de socratische gesprekken onder begeleiding van Marja Havermans. De komende reeks gesprekken vinden steeds plaats op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op 21 en 28 maart, 9, 23 en 30 mei en 20 juni in De Ontmoeting. Wilt u graag meedoen, goed leren luisteren, uw eigen vooronderstellingen onderzoeken en ontdekken hoe u verhelderende en verdiepende vragen kunt stellen? Geef u dan op per mail: marjahavermans@gmail.com of 06-49255638. Kosten: € 45,-. Marja Havermans

21


Naar de sterrenwacht met je kleinkind HEVO-commissie COE probeert steeds weer nieuwe activiteiten te bedenken voor onze leden. Het lijkt ons leuk om opa en/of oma met kleinkind(eren) te ontvangen op Sterrenwacht Halley in Vinkel. Vereniging Sterrenwacht Halley heeft in de jaren ’80 een sterrenwacht gebouwd in het buitengebied tussen de dorpskernen Heesch, Vinkel en Heeswijk-Dinther. De sterrenwacht is in 2006/2007 aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke doelstelling van de vereniging is het populariseren van de sterrenkunde. Sterrenwacht Halley beschikt over een digitaal planetarium. De mogelijkheden die het planetarium biedt, zijn haast onbeperkt. Alles draait en beweegt in 3D en is ‘levensecht’. In de koepels op het gebouw staan grote telescopen en op het terrein staat een radiotelescoop. Kortom: genoeg te ontdekken tijdens een excursie. Het programma is als volgt: 1. Een voordracht in het auditorium over allerlei “hemelverschijnselen”, zoals vallende sterren, zons- en maansverduistering en andere sterrenkundige onderwerpen.Er is ook een permanente tentoonstelling met o.a. grote informatieve posters met schitterende foto’s. 2. In het planetarium (4 m koepel) worden 3D-voorstellingen gegeven over allerlei ‘hemelverschijnselen’. Een ‘bezoek’ aan het ISS-ruimtestation en een reis tussen de planeten hoort bij de 3D show, echt uniek. 3. Verder ook een uitleg in de grote koepel op het grote dakterras. Het totale programma duurt twee uur, waarbij de uitleg wat eenvoudiger wordt gehouden ten behoeve van de kinderen. Vanaf de leeftijd 7/8 jaar is het programma goed te volgen. Tijdens een pauze krijgt u gratis koffie/thee/frisdrank. U kunt zich tot 22 maart aanmelden bij Joke Pos, 073-5221436 of via mail: joke.posvaniersel@gmail com voor de excursie op vrijdag 31 maart van 19.00 tot 21.00 uur. De toegangsprijs is voor leden € 5,-, niet-leden € 6,- en voor een kleinkind € 3,-. Dit bedrag dient u na aanmelding vooraf over te maken op iban-nummer NL 34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Seniorenvereniging HEVO-Rosmalen

22


Route naar Halleyweg 1, 5383 KT, Vinkel, vanaf Molenstraat Rosmalen, 12 km, reisduur +/- 15 minuten. • Neem de A59, richting Oss • Na 6 km: Neem op de A59 afslag 51 naar de Van Rijckevorselweg richting Vinkel • Na 400 m: Neem de derde afslag op de rotonde naar de Van Rijckevorselweg richting Vinkel • Na 2,3 km, Sla linksaf richting Brugstraat • Na 2,6 km, Sla rechtsaf richting Bleekeseweg • Na 410 m: Sla rechtsaf richting Halleyweg • Na 160 m: bent u aangekomen bij Halleyweg. De bestemming bevindt zich aan de linkerkant Namens de commissie COE, Gerard Roozen.

HEVO Jubileum Fiets-Bridgedrive

E

indelijk is het zover: HEVO heeft haar eigen Fiets-Bridgedrive! Op zaterdag 17 juni 2017 gaat het gebeuren. We bridgen op zes verschillende locaties waar we steeds, al genietend van de natuur rondom Rosmalen, naar toe fietsen. Start en finish zijn vanzelfsprekend bij De Ontmoeting.

We spelen zes rondes. De afstanden tussen de speellocaties zijn telkens ongeveer vijf kilometer. We fietsen in zes groepen onder leiding van een ervaren routeman -vrouw. Even lekker frisse lucht opsnuiven, zodat we weer vol energie de volgende ronde gaan spelen. Er zijn mooie prijzen beschikbaar, maar het gaat natuurlijk vooral om het plezier en de gezelligheid. Er kunnen 84 paren meedoen. De kosten bedragen voor HEVO-leden € 40,- per paar en voor niet-HEVO-leden € 45,- per paar. Daar krijg je dan wel een heerlijke dag, twee consumpties én een lekkere lunch voor. Meer informatie bij Paul Rambags, 06-22801502 en Tini Kurvers, 06-29547700 en natuurlijk op de HEVO-website. Meedoen? Inschrijven kan vanaf 6 maart via het inschrijfformulier op de website www.hevorosmalen.nl of het papieren inschrijfformulier, te vinden op het folderrek in De Ontmoeting. De inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Wees er dus snel bij! Tonny van Raaij sponsorcommissie

23


Meekomen!! Blazen!!

D

e vakantie van de kleinkinderen was weer aangebroken. Ze zouden bij ons komen want pa en ma moesten nog werken. Natuurlijk hadden we alles goed voorbereid, want we zouden het nog druk genoeg krijgen. Ons eerste uitstapje was Safaripark De Beeksebergen. We reden door het safaripark en de kinderen keken hun ogen uit. Plotseling zagen we dat er een grote giraffe midden op de weg stond, die niet opzij wilde stappen. Ik besloot om hééél zachtjes tegen een van zijn achterpoten te rijden, dan zou die wel weggaan. Vlak nadat ik een van de poten geraakt had, zakte de giraffe er doorheen en kwam in een soort zithouding op de motorkap terecht. Van schrik sloeg de giraffe op hol en nadat wij en zeker ook de kinderen (wat waren zij geschrokken!) bekomen waren van de eerste schrik, moesten we vreselijk lachen. Na afloop in het restaurant nog een glaasje gedronken en weer op weg naar huis. Onderweg konden we nog maar op het nippertje stoppen voor de staart van een kettingbotsing. Gelukkig stonden we op tijd stil en botsten we niet tegen de voorligger. De politie deed onderzoek en nam de schades op aan de auto’s, die betrokken waren bij de botsing. Ze kwamen ook bij onze auto. De politie vroeg of wij schade hadden aan onze auto. Ik antwoordde dat dat gelukkig niet het geval was. ‘En dit dan?’ vroeg de agent wijzend op de zwaar beschadigde motorkap. ‘Oh dat’ zei ik, ‘daar heeft een giraffe op gezeten’. De agent werd boos en hij commandeerde mij: ‘Uitstappen en meekomen, blazen!’. Dit is een waar verhaal, is door een ander opa-omastel verteld. Geert Loeffen, redactie

24


HEVO-informatie Bestuur

Jan Jansen, voorzitter cie reizen, cie lief en leed

073-5214991

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vice voorzitter redactie HEVO-Actueel secretariaatscie Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/zorg en welzijn

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Pierre Kisters, 073-5213692 KBO-zaken, lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie

www.hevorosmalen.nl e-mail: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Maart roert zijn staart.

Profile for HEVO Actueel

Hevo actueel maart totaal  

Hevo actueel maart totaal  

Profile for rosmalen
Advertisement