Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel juni 2016 nr. 6 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 13 juli 2016

Vormgeving Tiny Kappen, Wil Coppelmans

Verspreiding Carla Couwenberg 073-5216361 of 0627177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie Mari Wijnen, 0657593460 e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken, de advertenties en advertorials.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Uittips 4 Film Australia 14 Dagtocht Volendam op 19 juli 2016 16 Dagtocht Land van Streyen en hortensiakwekerij 19 Zondagmiddag-inloop De Ontmoeting

2 Ontwikkelingen en ouder worden

Bestuur 2 Van het bestuur 3 HEVO en Number One, grijs en groen 5 Bestuursontwikkelingen en KBO-speld

Terugblik 7 Diny Voets koninklijk onderscheiden 13 5-Daagse excursiereis NormandiĂŤ 16 Koninklijk onderscheiden

Workshops en lezingen 5 Opfriscursus rijvaardigheid 2016 6 Zomercursussen van drie weken voor thuisblijvers 14 Lezing en presentatie over het thema barmhartigheid

En ook ‌.. 15 Bezorging HEVO-Actueel 18 Samen naar klassieke muziekconcerten of een opera? 20 HEVO-Muziekgala 2016 21 Wandelen met De Zandlopers 22 Hulpdienst Hintham is op zoek naar vrijwilligers 22 Zingevers gezocht! 23 Als ik maar kan spelen, dan ben ik in mijn nopjes! 24 BEWEEG MEE(R) met De Vrolijke Trappers

Voorlichting 8 HEVO-Actueeltjes 8 juni tot en met 12 augustus 17 Informatie van de ouderenadviseurs (1) 17 Informatie van de ouderenadviseurs (2)

Spelen met taal 19 Ik ben daarvoor behandeld!

1


Ontwikkelingen en ouder worden “Nee opa, niet drukken, je moet swipen”. “Kijk zo, met je vinger licht over het scherm gaan”. Hij doet het voor zoals het moet, 9 jaar oud. Ik zit met mijn iPhone in de hand en ik denk: “Wat zijn die toetsjes toch klein en wat trillen mijn vingers”. Ik ga bellen en de tien cijfers verschijnen op het display. Ik kan het door de spiegeling niet duidelijk zien maar ik denk dat ik het goede nummer heb ingetikt. De telefoon gaat over aan de andere kant en ik hoor een stem van iemand die ik helemaal niet moet hebben. En wat zeg ik!? “Sorry, ik heb verkeerd gedraaid” terwijl je heel goed weet dat je het nummer hebt ingetikt. We zijn het zo gewend en niet alleen de ouderen. Ontwikkelingen, je houdt ze niet tegen, we gaan mee in de vaart der volken. En dat doe je dan en je komt ze tegen, de drankblikjes met een lipje of de kaas in een plastic verpakking. Wie dit heeft uitgevonden!? Allereerst krijg je de plastic verpakking heel moeilijk open en zie het maar weer eens goed af te sluiten nadat je het strookje verwijderd hebt. Ik heb er de grootste moeite mee. Nieuwe ontwikkelingen, we zullen er mee moeten leren omgaan. Verzet je er niet tegen, kost alleen maar heel veel energie, energie die je veel beter kunt gebruiken voor andere belangrijke zaken, dat is veel slimmer. Geert Loeffen, redactioneel

Van het bestuur Tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het in 2015 gevoerde bestuur. De vergadering keurde het jaarverslag en de financiële verantwoording goed en verleende decharge aan bestuur en penningmeester. Ook werden de begroting voor 2016 en het werkplan vastgesteld. De contributie voor 2017 is bepaald op Є 26,-. Tijdens de vergadering namen we afscheid van twee bestuursleden en werden nieuwe bestuursleden benoemd. U leest daarover verder in dit blad. Het conceptverslag van de ALV kunt u lezen op onze website onder ‘Over HEVO/belangrijke documenten’. Al een paar keer heb ik bericht dat we een beleidsplan voor de periode 20172021 gaan opstellen. Het bestuur zou graag de inhoud van het beleidsplan ‘van onderop’ ontwikkelen. Ik heb daarom een aantal keren een oproep gedaan voor leden die in werkgroepen willen meedenken over het te voeren beleid. Helaas hebben daar maar een paar leden op gereageerd.

2


Daarom heeft het bestuur besloten om de meer traditionele ‘van bovenafmethode’ te volgen. Dat betekent dat het bestuur met voorstellen komt die besproken worden met de commissies en in de algemene ledenvergadering volgend jaar. Hetty Goudswaard heeft aangegeven dat zij om persoonlijke redenen per 1 augustus stopt met haar bestuurswerk. Hetty is binnen het bestuur de eerst aanspreekbare persoon voor de commissie Zingeving. Ook zorgt zij voor de filosofiecursussen en socratische gesprekken. Het bestuur beraadt zich de komende maanden over de vervulling van de vacature. We werken steeds aan onze interne en externe communicatie en aan ons imago. Een van onze instrumenten is www.hevorosmalen.nl: de website. U kunt op die site alles vinden over HEVO, over wat we willen bereiken, wat er te doen is, hoe we georganiseerd zijn, welke clubs er zijn. Een schat aan informatie. Maar op een of andere manier vinden leden en niet-leden nog niet gemakkelijk de weg naar onze site. We onderzoeken hoe we onze site actiever en interactiever kunnen maken. Als u ideeën hebt, hoor ik die graag. info@hevorosmalen.nl. HEVO is een vrijwilligersorganisatie. We zijn permanent op zoek naar leden die binnen onze vereniging grote of kleine taken willen vervullen. Op de website vindt u de vacatures. Jammer genoeg heeft er zich nog geen enthousiasteling gemeld die mij wil helpen bij mijn bestuurlijk werk, bijvoorbeeld door notulen te maken. Schroom niet om een keer een gesprekje aan te vragen om van mij te horen wat dit werk inhoudt. Peter de Leeuw, secretaris

HEVO en Number One, grijs en groen HEVO staat midden in de Rosmalense samenleving. Wij staan in contact met andere organisaties. Daarmee versterken we hun en onze kracht. Voor jongeren binnen Rosmalen zijn twee clubs heel actief: SJV - tot groep 8 basisschool - en Number One- vanaf groep 8. Wij zijn met die clubs op zoek naar wat ons kan binden, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat doen we onder de noemer ‘Grijs en groen’. Number One start een project om jongeren vroegtijdig kennis te laten maken met techniek: óf ter voorbereiding op een hobby, óf voor een latere beroepskeuze. Jongeren vinden het vaak moeilijk om een keuze te maken wat ze willen gaan doen in de toekomst. Number One wil hen daarbij helpen. ‘Techniek’ wordt breed benaderd. Van timmeren tot elektronica, van schilderen tot smeden. Number One zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om de jongeren kennis te laten maken met technische vakken. Bijvoorbeeld voor het geven van een gastles, het begeleiden van een workshop.

3


Number One wil jongeren ook mee naar buiten nemen, bijv. voor een bezoek aan ‘Nemo’ in Amsterdam of een bouwplaats. Ook is de idee opgekomen van een repairwerkplaats waar jongeren onder begeleiding van ouderen apparaten kunnen repareren. We vinden dit een goed idee. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die affiniteit hebben met techniek en jongeren. Number One wil samen met die groep vrijwilligers een concreet uitvoeringsplan opstellen: wat gaan we met de jongeren doen, hoe, wie, waar, wanneer en wat hebben we daar voor nodig. Er wordt gedacht over een gericht aanbod maar nadrukkelijk wil men ook aansluiten bij de wensen en ideeën van de jongeren. Voor de jongeren een mooie kans en voor de vrijwilliger dankbaar werk om de eigen kennis en ervaring in te zetten voor de gemotiveerde jeugd. Bent u geïnteresseerd? Mail dan uw naam naar info@hevorosmalen.nl dan zorgen we dat er snel een soort kennismakingsbijeenkomst is met de jongerenwerker van Divers, Maik van Zutphen. Peter de Leeuw, secretaris

Film Australia Op maandag 13 juni 2016 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Australia’ van Baz Luhrmann bekend van de film ‘Moulin Rouge’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. De aanvangstijd is 20.15 uur. Inhoud: Australië, even voor de Tweede Wereldoorlog. Een Engelse aristocrate - Nicole Kidman - erft een ranch ter grootte van Maryland. Wanneer Engelse veebaronnen het gemunt hebben op haar grond, sluit ze zich met tegenzin aan bij een veedrijver - Hugh Jacman - om zo haar tweeduizend runderen over honderden kilometers land te drijven en een vijandige overname te voorkomen. Kaarten: de entreeprijs is op vertoon van het HEVO-pasje voor leden € 6,50 en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-PASJE mee te nemen! Commissie COE

4


Bestuurswisselingen en KBO-speld Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 april jl. hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden, Harrie Wijn en Hans van der Bruggen. De voorzitter stond in zijn afscheidswoorden uitgebreid stil bij de verdiensten van beiden voor HEVO. Overigens stopt Harrie alleen met het bestuurswerk. Hij blijft voorzitter van de beheercommissie en de activiteitencommissie. Hans kreeg tijdens de vergadering van KBO-Brabant-bestuurder Van Erp de zilveren KBO-speld met goud opgespeld. Hij kreeg die onderscheiding vanwege zijn jarenlange werk voor HEVO maar ook voor zijn verdiensten voor KBO-Brabant en de KBO-Kring ’s-Hertogenbosch. Ook Hans gaat niet op zijn lauweren rusten. Hij wordt lid van de evenementencommissie en blijft actief in de sponsorcommissie.

In de vergadering werden ook opvolgers benoemd. Ruud van Aart en Jos van Raak werden benoemd tot bestuurslid. In het Algemeen Bestuur is Ruud benoemd als penningmeester en bestuurlijk aanspreekbare persoon voor de beheercommissie. Jos wordt het aanspreekbare bestuurslid voor de activiteitencommissie en evenementencommissie. Ondergetekende werd voor drie jaar herbenoemd en blijft secretaris. Peter de Leeuw, secretaris

Opfriscursus rijvaardigheid 2016 Wilt u weten hoe het gesteld is met uw verkeerskennis, uw reactievermogen maar vooral uw rijvaardigheid ? Meld u dan aan voor de door HEVO georganiseerde training op dinsdagochtend 16 augustus en donderdagochtend of -middag 8 augustus 2016. Meer informatie en de inschrijfmogelijkheden zijn vermeld op de flyer, die u ontvangt met deze HEVO-Actueel. Schrijf s.v.p. snel in. Op www.hevorosmalen/opfriscursus2016 kunt u zich ook direct aanmelden. Pieter Vissers, evenementencommissie

5


Zomercursussen van drie weken voor thuisblijvers Het Seniorencomputerleercentrum Rosmalen biedt in de periode van 25 juli t/m 11 augustus, de volgende computercursussen aan: • Fotocursus 5 lessen: 25-07: 10.00 uur, 27-07: 15.15 uur, 01-08: 10.00 uur, 03-08: 15.15 uur, 08-08: 10.00 uur • Omgaan met de Androïd Tablet:26-07: 13.30 uur intake, 28-07: 13.30 uur, 02-08: 13.30 uur, 04-08: 13.30 uur, 09-08: 13.30 uur, 11-08: 13.30 uur • Omgaan met de iPad:25-07:13.30 uur intake, 27-07: 13.30 uur, 01-08: 13.30 uur, 03-08: 13.30 uur, 08-08: 13.30 uur, 10-08: 13.30 uur • Overstapcursus van Windows 7/8 naar Windows10 vijf lessen: 26-07: 15.15 uur, 28-07: 15.15 uur, 02-08: 15.15 uur, 04-08: 15.15 uur, 09-08: 15.15 uur. Locatie: Computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100. Aanmelden bij Annette Gladdines, agladdines@home.nl of 0620356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch: 073-8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Bij de fotocursus komen de volgende onderwerpen aan bod: - hoe werkt een digitale camera (compact, systeem, spiegelreflex) - fotoformaten, eigenschappen, voor- en nadelen - hoe werkt je eigen camera (camera en gebruiksaanwijzing meenemen) - hoe stel je jouw eigen camera optimaal in - foto’s van geheugenkaart overbrengen naar de PC - mappen aanmaken en systeem aanbrengen in je fotocollectie - hoe maak je technisch goede foto’s en waar moet je op letten - fotoboek maken (2 lessen) - foto bewerken met PhotoFiltre. Dit is uw kans om te leren hoe u uw Tablet/iPad optimaal gebruikt. Wie reeds bekend is met het gebruik van Windows 7 en 8 en het nieuwe programma Windows 10 reeds op de computer heeft gedownload, kan bij ons de cursus volgen: Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. Na de zomercursussen starten we op 15 augustus t/m 16 september weer met e reguliere cursussen. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting, cultureel centrum De Biechten en Het Trefpunt (Maliskamp). ‘De Inloop’, waar u met problemen en vragen over uw computer, tablet of smartphone terecht kunt, is gedurende de zomer gesloten. We starten weer op 16 augustus week 33. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

6


Diny Voets koninklijk onderscheiden Op 26 april is Diny Voets door de Koning benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rombouts speldde in de raadzaal de versierselen op. Diny is een sociaal bewogen en betrokken lid van HEVO. Zij is binnen onze vereniging als vrijwilliger op vele terreinen actief. Daarom is vanuit HEVO het initiatief genomen om voor haar een lintje aan te vragen. Diny is al 18 jaar organisator van de reizen en sinds 2000 voorzitter van de commissie Reizen. Zij is de spin in het web, de initiator en vooral steun en toeverlaat voor de senioren. Diny bereidt met grote inzet de dagtochten en meerdaagse reizen voor, heeft contact met alle betrokken partijen, lost problemen op en gaat mee als begeleidster. Tijdens zo’n reis past ze als een ‘kloek’ op haar medereizigers, is oor en oog, helpt en ondersteunt. Ze zorgt ervoor dat in een ontspannen sfeer alles op rolletjes loopt. Door haar grote inzet hebben de afgelopen achttien jaar zeer veel senioren in Rosmalen een paar onvergetelijke vakanties gehad. Als voorzitter van de commissie Lief en leed is Diny al ruim vijftien jaar de steun en toeverlaat voor de nabestaanden van overleden leden van HEVO. Ze probeert altijd de uitvaartdiensten bij te wonen en gaat enige maanden na het overlijden op huisbezoek bij de weduwe of weduwnaar. Ook bij meer vreugdevolle gelegenheden van de leden zorgt Diny dat onze vereniging iets van zich laat horen of zien. Zij zorgt voor de bloemen en bezoekt de recepties. Met de Christelijke feestdagen zorgt Diny voor een bijzondere attentie voor de langdurig zieke leden en de leden die woonachtig zijn in het zorgcentrum De Annenborch. Naast dit vele werk zorgt Diny er ook nog voor dat elke maand in haar ‘rayon’ de leden de HEVO-Actueel en Ons in de bus krijgen. Naast Diny kregen nog andere leden van HEVO vanwege hun grote maatschappelijke verdiensten een koninklijke onderscheiding. Het echtpaar Herman en Wil Suijs-Van Hoek en Thea Sanders-Van der Staak werden door de Koning ook benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Peter de Leeuw, secretaris bestuur

7


HEVO-Actueeltjes 8 juni tot en met 12 augustus Cursus Woensdag 8 juni: Start aanmelding. Opfriscursus Rijvaardigheid. Zie flyer en onze website www.hevorosmalen.nl/opfriscursus2016 Maandag 25 juli: 10.00 uur. Fotocursus. Vervolgdata: 27 juli – 15.15 uur, 1 augustus - 10.00 uur, 3 augustus - 15.15 uur, 8 augustus - 10.00 uur. Maandag 25 juli: 13.30 uur. - intake - Omgaan met de iPad. Vervolgdata: 27 juli, 1 augustus, 3 augustus, 8 augustus, 10 augustus - 13.30 uur. Dinsdag 26 juli: 13.30 uur. - intake - Omgaan met Androïd Tablet. Vervolgdata: 28 juli, 2 augustus, 4 augustus, 9 augustus, 11 augustus - 13.30 uur. Dinsdag 26 juli: 15.15 uur. Overstapcursus van Windows 7/8 naar Windows 10. Vervolgdata: 28 juli, 2 augustus, 4 augustus, 9 augustus - 15.15 uur. Computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch. Info en aanmelding: Annette Gladdines, 0620356366, agladdines@home.nl Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken tijdens deze inloopuren: De Annenborch, 073-8519630 of 0620372776. Danscafé Zondag 19 juni en 24 juli: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 13 juli. Fietsen Woensdag 15 juni: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Jack Delhez, 073-5214998. Woensdag 29 juni: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Nico van Rijswijk, 073-5214696. Woensdag 6 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Paul Rambags, 073-5212065. Woensdag 13 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Info: Leo Houdijk, 073-5214444.

8


Fietsen - vervolg Woensdag 20 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Henk Baarens, 073-5230163. Woensdag 27 juli: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Henk Baarens, 073-5230163. Woensdag 3 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Info: Leo Houdijk, 073-5214444. Woensdag 10 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Paul Rambags, 073-5212065. Film Maandag 13 juni: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film Australia.*** HEVO Muziekgala 2016 Woensdag 15 juni: PERRON-3. Start verkoop kaartjes muziekgala alleen in PERRON-3. Voorheen Dag van de Senioren.*** Informatie Maandag 4 juli: 14.00 uur. De Annenborch. Informatiebijeenkomst over computer-, tablet- en smartphonecursussen en computerhulp voor ná de zomervakantie. Computerlokaal. Aanmelding (tot 2 juli): De Annenborch, 073-8519600. Info: Annette Gladdines, 0620356366. Keuringen Vrijdag 8 juli: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring - alléén voor HEVO-leden - voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554 Kienen Zaterdag 11 juni en 16 juli: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 1 juli: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Musical Donderdag 9 juni: 15.30 uur. PERRON-3. Try-out voorstelling Rodenborch musical De Klokkenluider van de Notre Dame.

9


Reizen Donderdag 9 juni: 09.30 tot 20.15 uur. Rondvaart Biesbosch en bezoek Basiliek in Oudenbosch. Vertrek: Gildeplein. Info en aanmelding: Ine Jacobs, 073-6422096 of 0628276951, inejacobsine@gmail.com Woensdag 6 tot en met 12 juli: Zomerreis naar Nauders Oostenrijk. Info: Diny Voets, 073-5030900, 0610843040, dini.voets@ziggo.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen. Dinsdag 19 juli: 08.30 tot 20.45 uur. Dagtocht Volendam. Info en aanmelding vanaf 7 juni: Diny Voets, 073-5030900, 0610843040, dini.voets@ziggo.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen.*** Dinsdag 9 augustus: 08.45 tot 21.00 uur. Dagtocht Land van Streijen en bezoek Hortensiakwekerij. Info en aanmelding (vanaf 7 juni): Rieki Plappert, 073-5221728, 0655973861, ha.plappert@home.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen.*** Rondleiding Woensdag 15 juni: 14.00 uur. Kathedrale Basiliek St. Jan. Vertrek: Bouwloods, Torenstraat 16, ’s-Hertogenbosch. Aanmelding: W. Hendriks, bij voorkeur whendriks@home.nl of 073-5213384 - na 18.00 uur -. Seniorencontactmiddagen Woensdag 8 juni: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Er is deze middag geen bloemschikken. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Dinsdag 14 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl Note: De seniorencontactmiddag is elke tweede dinsdag. Donderdag 16 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. Woensdag 22 juni: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Vrijdag 24 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375.

10


Seniorencontactmiddagen - vervolg Dinsdag 28 juni: Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Gesloten wegens vakantie! Zondag 3 juli: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van accordeonclub Accorda. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732.*** Donderdag 7 juli en 21 juli: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. Echter, in de maand augustus is er geen seniorenmiddag! Dinsdag 12 juli: Kerkzaal Laurentius, Rosmalen Gesloten wegens vakantie! Dinsdag 26 juli: Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Gesloten wegens vakantie! Juli en augustus: Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Gesloten wegens vakantie! Zondag 7 augustus: De Ontmoeting. Gesloten wegens vakantie! Dinsdag 9 augustus: Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Rosmalen Gesloten wegens vakantie! Woensdag 10 augustus: Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Gesloten wegens vakantie! Sjoelen Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting. Sjoelen. U bent als HEVO-lid van harte welkom.. Vakantie Zaterdag 23 juli tot en met 4 september: De Ontmoeting. Gesloten wegens zomervakantie! Wandelen Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek van De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 0629547700. Dinsdag 21 juni: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek van De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581 of 0610754753. In juli en augustus zijn er geen wandelingen, georganiseerd door Bea Intveld.

11


Wandelen -vervolg Maandag 4 juli: 13.30 uur. Rustige wandeling met De Zandlopers langs De Wetering. Vertrek vanaf de Cello-buurtwinkel, Bernadettestraat 9, Maliskamp. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Maandag 1 augustus: 13.30 uur. Rustige wandeling met De Zandlopers naar De Karreput. Vertrek vanaf de parkeerplaats van de voormalige Openbare basisschool Kruisstraat, Kruisstraat 29. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

verhuiszorgen, in liefdevolle handen verhuiszorgen, in liefdevolle handen

www.overhuizen.com 12


5-Daagse excursiereis Normandië Op maandag 9 mei om 08.00 uur vertrokken we met negenendertig personen voor een excursiereis naar Normandië. De eindbestemming was Hotel Otelinn in Caen. Onderweg hebben we de Franse stad Amiens aangedaan voor een kort bezoek aan onder andere de kathedraal Notre-Dame van Amiens. Dinsdag 10 mei reden we naar twee bekende monumenten van Frankrijk namelijk Mont Saint Michel en Saint Malo. De Mont Saint Michel is de derde toeristische attractie in Frankrijk na de Eiffeltoren en Kasteel van Versailles. Saint Malo is een havenstad en ligt aan de kust in het noorden van Bretagne. In de oude stad is de kathedraal een bezienswaardigheid. Op derde dag en vierde dag werden we door een deskundige Nederlandstalige gids vergezeld. Tot in detail werden we over de bezienswaardigheden ingelicht. Op woensdag 11 mei hebben we langs de kust een aantal schilderachtige plaatsen aangedaan. Honfleur, een schilderachtig havenstadje, werd als eerste bezocht. Het ligt aan de rivierbedding van de Seine tegenover de stad Le Havre. Bijna alle gebouwen zijn toegevoegd aan de lijst met cultureel erfgoed in Frankrijk. Een van de bezienswaardigheden is de houten kerk Sainte-Catherine. Van hieruit reden we een schitterende kustroute met soms smalle straatjes naar Trouville-sur-Mer met een schilderachtige vissershaven, de mondaine badplaats Deauville en Cabourg. Op weg naar Caen passeren we de Pegasus Bridge bij de plaats Bénouville. De brug was een van de belangrijke in te nemen doelen tijdens de Operation Deadstick voorafgaand aan de landingen in Normandië. Ten slotte hebben we een rondrit gemaakt door de duizend jaar oude stad Caen waar we onder andere Chateau Ducal en de St. Pieterskerk bezochten. Donderdag 12 mei was het hoogtepunt van de reis. We bezochten het Omaha Beach D-Day Memorial en het 360 circular cinema in Arromanches. Indrukwekkend was het bezoek aan de Amerikaanse begraafplaats in Collevillesur-Mer met meer dan negenduizend oorlogsgraven en de Pointe du Hoc, dat in de Tweede Wereldoorlog werd bestreken door Duitse bunkers en kanonnen. Tenslotte hebben we een bezoek gebracht aan Sainte-Mère-Église waar aan de kerktoren nog steeds symbolisch een parachutist aan de toren hangt. Al met al een geslaagde excursiereis met dank aan een ervaren chauffeur, een deskundige gids, gemotiveerde reisgenoten en last but not least uitstekende gastvrouwen Diny en Riekie. Tiny Kappen

13


Lezing en presentatie over het thema barmhartigheid Op dinsdag 26 april jl. leidden Clazien Pulles en Harry Willems van ‘De Binnentuin’ - www.vindplaatsdebinnentuin.wordpress.com - een bijeenkomst over het thema barmhartigheid. Het geheel stond onder toezicht van de Commissie Zingeving. Misschien mede door het slechte weer van die dag waren er dit keer minder aanwezigen dan anders. Toch was het thema zeer de moeite waard. Als eerste hield Harry Willems een inhoudelijk verhaal over wat barmhartigheid eigenlijk is. Als je op het eerste gezicht naar onze wereld kijkt, zie je vaak veel onbarmhartigheid. Er is bijvoorbeeld veel onenigheid over de opvang van vluchtelingen. Ook in eigen kring is barmhartigheid vaak ver te zoeken. We denken vaak in zwart-wit-tegenstellingen en gaan daarbij uit van vooroordelen. Niet voor niets stellen alle religies barmhartigheid centraal. Dat geldt zowel voor jodendom en christendom als ook voor boeddhisme en islam, zoals Harry duidelijk naar voren bracht. Om barmhartig te worden, is het heel belangrijk om voor jezelf niet langer dualistisch te denken. Niet ik tegenover de ander, maar wij samen. Probeer op ‘de barmhartige Samaritaan’ uit de bijbel te lijken! Na een korte discussie hierover ging Clazien Pulles na de pauze in een presentatie met geprojecteerde beelden in op de vraag, of je een held of een heilige moet zijn, als je barmhartig wilt worden. Zij bracht naar voren, dat iedereen zich kan en mag beschouwen als een held in opleiding. Het zijn vaak ‘gewone’ mensen, die bewogen zijn en bewogen worden, en die in beweging komen om iets te doen. Barmhartigheid groeit in jezelf, maar wordt volwassen in de ander, die een beroep op je doet. Daarvoor is nodig dat je goed naar jezelf kijkt én goed om je heen kijkt. Na een korte discussie werd de bijeenkomst met een warm applaus afgesloten. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 1 november a.s. Het thema is dan: Stilte in een wereld vol lawaai! Commissie Zingeving HEVO

Dagtocht Volendam op 19 juli 2016 De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.45 uur weer terug in Rosmalen te zijn. Volendam: het gezellige vissersdorp gelegen aan het IJsselmeer. We brengen een bezoek aan de Simone-hoeve, waar u koffie of thee met appeltaart wordt aangeboden.

14


De kaasmaker geeft uitleg over diverse kazen die u natuurlijk ook kunt proeven. Na de uitgebreide lunch brengen we een bezoek aan een palingkwekerij en ook hier proeven we natuurlijk weer. Daarna heeft u nog even tijd om de leuke winkeltjes te bekijken of op een terrasje aan de haven te gaan zitten. Of: u laat een leuke foto van u maken in Volendamse klederdracht. Na het bezoek aan Volendam rijden we weer richting Rosmalen; onderweg staat er nog een heerlijk diner voor ons klaar. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 61,-. Voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 7 juni bij Diny Voets tel. 073-5030900 of 0610843040. Naar dini.voets@ziggo.nl mailen kan ook. Nadat u zich heeft aangemeld én mits er plaats is, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van ‘reiscommissie HEVO’, onder vermelding van Volendam + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening.

Bezorging HEVO-Actueel Een hartenkreet, Vele van jullie zetten zich al tijden in om de HEVO-Actueel en Ons huis aan huis te bezorgen. Zij doen dat met veel enthousiasme, maar bij de oudere bezorgers protesteert het lichaam soms. De wil is er wel....maar het gaat niet meer. Voor al deze mensen: BEDANKT VOOR JULLIE INZET. Omdat er al vele bezorgers vervangen zijn, is mijn lijst van reserve-bezorgers geslonken. Jullie voelen mijn vraag al..........wie kan ik nog toevoegen aan de reservelijst? Ook zoek ik nog een vaste bezorger voor de wijk KruisstraatVliertwijksestraat. Dat zijn 29 adressen. Nog een dringend verzoek aan de bezorgsters/bezorgers: als jullie een keer niet kunnen, kijk dan even of er iemand op jullie adressenlijst staat, die je kunt vragen een keer te bezorgen. Laat het mij even weten als dat niet gelukt is. In mei was ik zelf 50 km .... en 300 adressen verder. Mijn lichaam zei toen ook......STOP. Reacties naar: bezorgingHA@hevorosmalen.nl of 0627177478 of 073-5216361. Ik verwacht dat de mailbox over gaat lopen. Carla Couwenberg

15


Dagtocht Land van Streijen en hortensiakwekerij De bus vertrekt op 9 augustus om 08.45 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 21.00 uur weer terug te zijn in Rosmalen. In de omgeving van Breda bezoeken we een hortensiakwekerij. Daar aangekomen staat de koffie met appelflap voor ons klaar. U krijgt een rondleiding op de kwekerij waar meer dan 40.000 hortensia’s in allerlei kleuren en soorten te bewonderen zijn. Vervolgens wordt gedemonstreerd hoe een boeket of krans van deze bloemen wordt gemaakt. De bloemstukken worden verloot onder het gezelschap. Dan richting Terheijden voor het diner. In het Land van Streijen geeft de smid een demonstratie. Later op de middag maken we o.l.v. een gids nog een rondrit door deze mooie streek en volgen we een deel van de watersnoodroute 1953. De dag wordt afgesloten met een heerlijke koffietafel. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor HEVO-leden € 59,-. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag van € 5,- bij. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 7 juni bij Rieki Plappert, ha.plappert@home.nl, 073-5221728 of 0655973861. Nadat u zich heeft aangemeld en er is plaats dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31, t.n.v. reiscommissie HEVO, onder vermelding van Streijen + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening.

Koninklijk onderscheiden Dat ik zomaar een lintje kreeg van onze koning, dat is niet niks. En dan alles wat er daarna nog kwam! Hartverwarmend was dat. De felicitaties, de vele kaarten, telefoontjes, e-mailberichten, bloemen en attenties. Maar bovenal heb ik heel erg genoten van de receptie in ons gebouw De Ontmoeting. Ik zou best iedereen persoonlijk willen bedanken maar ik ben bang dat ik dan misschien iemand zou kunnen overslaan. Daarom bij deze: aan iedereen van HEVO heel veel dank voor alles rondom dit voor mij zo bijzonder gebeuren! Ik ben supertrots. Diny Voets

16


Informatie van de ouderenadviseurs (1) Ondersteuning bij uw Wmo-aanvraag door een cliëntondersteuner

U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen. Of omdat het lopen u steeds slechter afgaat, waardoor u er minder opuit trekt. De gemeente onderzoekt dan uw situatie en kent eventueel bepaalde voorzieningen toe. De gemeente kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk zo geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning - Wmo - 2015. In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zorgt ervoor dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarvoor organisatie MEE ingeschakeld. Voorgaande geldt ook bij een herindicatie. U kunt echter ook gebruik maken van een cliëntondersteuner van KBO-Brabant. Bij HEVO is een van de ouderenadviseurs opgeleid als cliëntondersteuner. Hij kan u helpen bij het doen van een aanvraag en bij de voorbereiding van het gesprek met de gemeente. Als u dat wilt, kan hij ook bij het gesprek met de gemeente aanwezig zijn. Op de website van KBO-Brabant vindt u uitgebreide informatie over de Wmo en cliëntondersteuning: www.kbo-brabant.nl onder het hoofdstuk welzijn en zorg. Ook in De Ontmoeting is een folder over de Wmo beschikbaar. Wil u meer weten, bel dan met een van de ouderenadviseurs 06-53279098. Paul Scholten, ouderenadviseur

Informatie van de ouderenadviseurs (2) Ondersteuning Mantelzorger

Wanneer ben je eigenlijk mantelzorger? Dat is het geval als je langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, vader, moeder of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg kan veel moois brengen, maar kan ook zwaar en intensief zijn. Zeker als de zorg langer duurt dan gedacht of steeds zwaarder wordt. Het is goed om te weten dat er bij ‘Divers’ een ‘Steunpunt Mantelzorg’ is. Bij de consulent ‘Mantelzorg’ kunt u terecht voor informatie, praktische en emotionele ondersteuning. De consulenten zijn bereikbaar via de Wijkpleinen in ’s-Hertogenbosch. In Rosmalen vindt u het Wijkplein in PERRON-3. Elke woensdagochtend houdt Marianne Verhulst, consulent ‘Mantelzorg’, daar spreekuur: van 09.00-10.00 uur vrije inloop; van 10.00-12.00 uur op afspraak.

17


U kunt het ‘Steunpunt Mantelzorg’ bereiken op 073-2068800. Marianne is rechtstreeks bereikbaar op 0646752850. U weet wellicht dat het mantelzorgcompliment door het Rijk is afgeschaft. In plaats daarvan toont de gemeente ’s-Hertogenbosch haar waardering voor mantelzorgers door het schenken van een waardebon van € 50,-. Daarvoor is registratie als mantelzorger nodig - zie hierna hoe dat kan -. Mantelzorgers kunnen ook in aanmerking komen voor maximaal 2,5 uur per week huishoudelijke hulp tegen een gereduceerd tarief: € 5,50 per uur. U moet ook dan geregistreerd staan als mantelzorger. Meer informatie, bijvoorbeeld een folder met alle voorwaarden, kunt u krijgen op het Wijkplein Rosmalen 073-6153000 of bij het Steunpunt Mantelzorg 073-2068800. U kunt ook de website van Divers www.divers.nl/mantelzorg raadplegen: daar kunt u zich ook aanmelden als mantelzorger. Ook op de website van de landelijke vereniging voor Mantelzorgers - www.mezzo.nl - kunt u heel veel informatie vinden over mantelzorg. Op www.dementie.nl heeft ook ‘Alzheimer Nederland’ veel informatie voor mantelzorgers geplaatst. En wellicht kunnen ook wij, ouderenadviseurs, iets voor u betekenen. We zijn te bereiken via 0653279098. Ad Kuijpers, ouderenadviseur

Samen naar klassieke muziekconcerten of een opera? Geniet u van het bijwonen van een klassiek muziekconcert of een opera, maar vindt u het lastig om alleen naar een concert te gaan? De commissie COE wil graag onderzoeken of er belangstelling is onder HEVO-leden om met een aantal klassieke muziekliefhebbers gezamenlijk ca. 1 x per 6 weken een klassiek concert of opera te bezoeken in Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch. De commissie COE stelt zich voor dat deze groep zelf een keuze maakt uit het aanbod van bijvoorbeeld Theater aan de Parade en dat er met elkaar meegereden wordt naar het theater. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij Ellie de Vaan, liefst per e-mail: edevaan@planet.nl of telefonisch na 19.00 uur: 073-5224663. Namens de commissie COE Ellie de Vaan

18


Ik ben daarvoor behandeld! Dankzij de typetjes Jacobse en Van Es - Koot en Bie - heeft de uitdrukking ‘de tuin winterklaar maken’ een speciale betekenis gekregen. Het is een eufemisme geworden. Daarbij komt het erop neer dat een paar louche tuinlieden tegen betaling alle planten en struiken weghalen uit je tuin, om hem vervolgens in desastreuze toestand achter te laten. Een tweede eufemisme treffen we aan bij de typetjes ‘moeder en zoon Carla en Frank van Putten’. Wanneer Carla even uit beeld is, spreekt Frank - meesterlijk vertolkt door Wim de Bie - zijn verlangen uit naar een vriendin: het liefst zou hij met een blonde del ergens de bloemetjes buiten zetten, maar ja: ‘Ik heb geen vriendin, ik heb alleen mijn moeder en ik ben daarvoor behandeld!’. Voor het woordenboek heeft ‘behandelen’ een neutrale betekenis: zo kan een arts zijn patiënt ‘goed’ of ‘slecht’ behandelen. In de praktijk echter is met ‘behandelen’ meestal iets negatiefs bedoeld: een behandelaar heeft namelijk ten opzichte van de behandelde - het lijdend voorwerp - een machtspositie; de ‘behandelde’ daarentegen verkeert in de positie van een afwachtende, een onderworpene en soms van een willoos slachtoffer. “Iemand een speciale behandeling geven” kan zo een eufemisme zijn voor: iemand martelen of bij genocide iemand vermoorden. Behandelen betekent dus niet zelden: mishandelen. Guido Robbens

Zondagmiddaginloop De Ontmoeting Op zondag 3 juli a.s. is de laatste inloopmiddag in De Ontmoeting voordat de vakantieperiode aanbreekt. Wij proberen er een gezellige middag van te maken met de accordeonclub Accorda. Deze club komt uit Vlijmen en bestaat uit vijf mannen en zes vrouwen die allemaal accordeon spelen. De dirigente is Cecile Breuervan den Dungen: zij komt uit Rosmalen, evenals nog drie medespelers. Dit is dus gedeeltelijk een thuiswedstrijd en het gaat dus goedkomen. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Daarna is er nog tijd om gezellig na te borrelen. Wij rekenen op uw komst. Jenny van Rooij, 073-5213732

19


HEVO-muziekgala 2016 Op vrijdag 30 september kunt u genieten van dit evenement, voorheen bekend als Dag van de Senioren, met - voor het eerst - een wisselend middag- en avondprogramma. Het middagprogramma, vanaf 13.45 uur, biedt een variëteit aan zang, muziek en dans terwijl in het avondprogramma, vanaf 19.00 uur, ook het klassieke genre aan bod komt. Toegangskaarten à € 7,50 zijn al vanaf half juni 2016 verkrijgbaar via de website www.perron-3.nl of bij PERRON-3, 073-8507550. Wat kunt u allemaal verwachten ? Het Rosmalens Mannenkoor met ongeveer veertig stemmen, onder leiding van Fred van der Grint, vertolkt op hoog niveau een breed en veelzijdig repertoire met liederen uit de middeleeuwen tot hedendaags; van klassiek tot pop en van romantiek tot musical. Bij ons muziekgala brengt het koor een gevarieerde bloemlezing uit het repertoire, ondersteund door afbeelding- en tekstprojecties, een lust voor oor en oog. Dansschool Dreamdance is alleen in het middagprogramma te zien. Drie selectiegroepen in leeftijd variërend van 11 tot 18 jaar, zullen in speciale choreografieën dansen, in stijlen van streetjazz, moderne jazz en streetdance. Tevens treden de groepen gezamenlijk op. Carla Rauh was twee jaar geleden succesvol bij ons in De And’re Zusjes. Zij komt nu samen met haar broer Jan als ‘DUBBEL RAUH’ met muzikale begeleiding zingen en spelen over het thema liefde uit de voorstelling ‘het seniorencomplex’. Hoe complex is het leven van een moderne 55plusser?

20


Musical Intermezzo, winnaar van de Vughtse cultuurprijs 2015, is een swingende vocalgroep die al acht muziektheaterproducties heeft uitgevoerd. De groep vertolkt met een professionele performance bekende musicalnummers maar ook popclassics. In het avondprogramma kunt u genieten van het Rosmalens Mannenkoor, Carla en Jan Rauh en de vocalgroep Musical Intermezzo. Voor de liefhebbers van het populair-klassieke genre hebben wij plaats ingeruimd voor het Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch, al vijftig jaar een begrip. Het orkest, met zestig enthousiaste amateurmusici, heeft recent nog een gastoptreden in St. Petersburg verzorgd. Op het programma staan onder meer werken van Meyerbeer, Johann Strauss en Brahms. De muzikale omlijsting vóór en na de voorstellingen en tijdens de pauzes wordt verzorgd door het HEVO-ensemble Con Amore. Wij verwelkomen u graag op vrijdag 30 september in PERRON-3. Pieter Vissers – evenementencommissie HEVO

Wandelen met De Zandlopers Op maandag 4 juli om 13.30 uur gaan we wandelen langs de Wetering. We vertrekken vanaf de Cello-buurtwinkel, Bernadettestraat 9 in Maliskamp. Op maandag 1 augustus om 13.30 uur gaan we wandelen naar De Karreput. We vertrekken vanaf de parkeerplaats van de voormalige openbare basisschool De Kruisstraat, Kruisstraat 29. We wandelen in een rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft u zich niet van te voren aan te melden. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Informatie: Maggy Vegers 073-5213163 of Henny van de Ven 073-5213347.

21


Hulpdienst Hintham is op zoek naar vrijwilligers • • • • • •

Je houdt van autorijden Je bent in het bezit van een auto Je hebt graag contact met mensen Je wilt wijkgenoten helpen Je hebt regelmatig een dag over Je woont in Hintham

Kun je bovenstaande vragen steeds met ja beantwoorden, denk er dan eens over om vrijwilliger te worden bij de Hulpdienst Hintham. Wij helpen inwoners uit Hintham met praktische hulp in het dagelijks leven, als familie, buren of vrienden dat even niet kunnen. Vervoer naar het ziekenhuis of dokter, mee boodschappen doen, naar de kapper, naar een activiteit, etc.. Voor het gebruik van je auto krijg je een onkostenvergoeding en er is een goede aanvullende vrijwilligersverzekering. Je kunt zelf aangeven hoe groot je inzet zal zijn. Jouw eigen agenda is bepalend. Je hebt steeds op een dag dienst, dat wil zeggen, dat je dan beschikbaar bent voor de hulpvragen van die dag. In overleg met alle vrijwilligers wordt door de coördinator driemaandelijks een schema gemaakt. Denk er eens over na en bel voor meer informatie met de coördinator van de Hulpdienst Hintham, Jan de Laat, 073-6418926. Grijp je kans en word lid van een enthousiaste groep van veertien vrijwilligers. Het levert je veel waardering op van de cliënten. Paul Scholten, vrijwilliger bij de Hulpdienst Hintham.

Zingevers gezocht! De commissie Zingeving van HEVO heeft dringend behoefte aan verjonging en versterking. Het is al jaren een hechte club, maar hij is wel erg klein geworden, met name door het overlijden van drijvende krachten als Wout Pulles. Nu ook nog Hetty Goudswaard binnenkort gaat stoppen met haar werk voor HEVO, wordt het echt urgent om aanvulling te zoeken. Hetty heeft zich geweldig ingezet voor onze commissie en we laten haar node gaan, dankbaar voor haar inzet en voor haar gastvrijheid bij onze vergaderingen. De laatste jaren waren we met zessen: Hetty, Ingrid, Loek, Piet en twee Jannen. Dat team werkte uitstekend samen en vond tot dusver uitbreiding niet nodig, maar nu wordt de groep echt te klein om de verschillende taken goed te blijven uitvoeren.

22


De core business van een koning is het doorknippen van linten en die van een burgemeester het uitdelen van lintjes op Koningsdag. Zo is onze core business het samenstellen, leiden en begeleiden van bijeenkomsten ter voorbereiding op Kerstmis, Pasen en in de toekomst misschien ook Pinksteren. Bovendien organiseren wij allerlei cursussen en gesprekken over filosofie en levensbeschouwing, meestal tot grote tevredenheid van de deelnemers. Voor dit werk zoeken we nieuwe mensen, die iets kunnen toevoegen aan de toenemende vraag naar filosofie, religie en zingeving. De commissie werkt oecumenisch in de ruimste zin van het woord. Deelname aan het commissiewerk kost ongeveer tien dagdelen per jaar voor vergaderingen, behalve natuurlijk de tijd voor deelneming aan de vieringen, die u toch al wilde bijwonen. Bij gelijke geschiktheid geeft de commissie de voorkeur aan een vrouw, omdat vrouwen nog steeds te weinig vertegenwoordigd zijn in de Zingeving. Mocht u worden benaderd om lid van onze commissie te worden, dan hopen wij dat u daar positief op reageert. Het liefst zien wij dat u zich uit eigen beweging aanmeldt bij het bestuur van HEVO of bij één van onze commissieleden! Loek Mostertman, namens de commissie Zingeving

Als ik maar kan spelen, dan ben ik in mijn nopjes! Bij koorzang is een goede begeleiding belangrijk. Dat bleek tijdens de HEVODag van de Muziek, die onlangs in PERRON-3 gehouden werd. Toen het HEVOkoor het lied De Nachtegaal vertolkte, gaf pianiste Coby Wagemans al improviserend dit lied zoveel cachet, dat men ontroerd raakte. “Op zesjarige leeftijd speelde ik al accordeon, uiteindelijk vond ik de piano leuker, en daarom werd dat mijn keuze”, zegt ze. Coby was 17 jaar toen ze naar het conservatorium ging. De opleiding was zuiver klassiek o.a. Haydn, Mozart, Beethoven, Rachmaninov. Na het behalen van het diploma ging ze werken bij de muziekschool in Vught. “Daar heb ik bijna dertig jaar les gegeven. Daarnaast had ik regelmatig optredens in De Speeldoos. Toen ik gepensioneerd werd, verhuisde ik naar Spanje”. Bij terugkomst in Nederland bracht Coby een schat aan Spaanse muziek mee. Toen Jan Pos, de dirigent van het HEVO-koor, Coby polste of zij begeleidster van het koor wilde worden, aarzelde zij geen moment. Intussen begeleidt zij alweer vier jaar dit koor. Daarnaast valt zij wel eens in bij het herenkoor van de Lambertuskerk en het dameskoor van de Laurentiuskerk. Coby beheerst vele stijlen zowel klassiek en religieus, musicals en smartlappen. Tot slot zegt ze: “Alle muziek is leuk, als ik maar kan spelen, dan ben ik in mijn nopjes”. Wil Smulders, HEVO-koor

23


BEWEEG MEE(R) met fietsgroep De Vrolijke Trappers Ongetwijfeld heeft u gehoord of gelezen dat HEVO en de Sport Alliantie Rosmalen samenwerken in een project dat tot doel heeft senioren boven 55 jaar in beweging te krijgen en te houden. Ik haak daar graag op in en preek meteen voor eigen parochie: een van de (vele) beweegmogelijkheden is natuurlijk: FIETSEN..... een activiteit die tot op hoge leeftijd vol te houden is, al dan niet met behulp van een fiets met trapondersteuning. Zoals u weet organiseert onze HEVO-fietsgroep al vele jaren 18 mooie en vooral ook gezellige fietstochten van 30, 45 of 60 km door ons prachtige NoordBrabantse land en net daar buiten aan de overkant van de Maas. Vele Rosmalense senioren fietsen al trouw met ons mee. HEVO heeft ruim 2500 leden dus er kunnen nog veel meer personen meedoen want er is nog een grote bewegings-groei bij onze fietstochten mogelijk en nodig! Dat we steeds weer nieuwe aantrekkelijke en vooral ook veilige routes hebben, is mede te danken aan de samenwerking met de Fiets Toer Club Rosmalen. Deze FTC Rosmalen organiseert elke week op de zondag-, woensdag- en vrijdagochtend een fietstocht van 70 tot 100 km voor de snellere senioren met een racefiets. HEVO-leden kunnen uitproberen of dit iets voor hen is. Veiligheid en gezelligheid staan voorop. Omgekeerd zijn drie FTC-leden inmiddels routeman bij onze HEVO-fietsgroep De Vrolijke Trappers! Al meer dan dertig jaar wordt door de FTC Rosmalen ook de traditionele Bockenreijderstocht met routes van 70 en 110 km georganiseerd. Die vindt dit jaar plaats op zondag 26 juni en heeft als startplaats het bekende Rosmalense Café d’n Beer. Om meer senioren in beweging te krijgen hebben we samen besloten een extra route van 45 km uit te zetten, speciaal voor senioren uit Rosmalen en omgeving. Op vertoon van uw HEVO-pas zijn de inschrijfkosten slechts twee in plaats van drie euro. De starttijd is tussen 08.30 en 11.00 uur. BEWEEG MEE(R)! is goed voor u. Stap op uw fiets en geniet, niet alleen van onze 18 HEVO-fietstochten - zie HEVO Actueel van April en/of HEVO Website maar ook zondag 26 juni van de 45 km of 70 km Bockenreijderstocht van de FTC Rosmalen. Leo Houdijk HEVO – Fietsgroep De Vrolijke Trappers

24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Jan Jansen voorzitter Peter de Leeuw secretaris/ vicevoorz. Ruud van Aart penningm. Janny Heuveling Hetty Goudswaard Jos van Raak Pierre Kisters Ellie de Vaan

Aanspreekbaar voor: Tel.nr. cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie sponsorcie, beheercie 5215786 cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 cie Zingeving 5216487 activiteitencie, evenementencie 0642282770 KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


d n a a m n e juni-roz

Hevo actueel juni totaal  
Hevo actueel juni totaal  
Advertisement