Page 1

HEVO-Actueel achttiende jaargang januari 2018 nr. 1


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

In deze Redactie Redactie 1

HEVO-Actueel

#metoo

Bestuur 2 6

Van het bestuur Gastvrouwen en gastheren gezocht

Workshops en lezingen 3

Lezing over rondreis Rusland

Redactieadres

Van de ouderenadviseurs

Deadline HEVO-Actueel

4 5

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Het energielabel voor uw woning Mantelzorg overkomt je

Woensdag 17 januari 2018

Uittips

Vormgeving

6

Verspreiding

7 8

Tiny Kappen, Wil Coppelmans. Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

9

Musical: ‘Was getekend Annie MG Schmidt’ Voorjaarsreis Berlijn NIEUW: FilmPLUS met iets extra’s in PERRON-3 Eerste bijeenkomst KennisMakers van start

Terugblik

10 Rosmalen uit de Coulissen

Activiteit van de maand 11 Bridge

Spelen met taal 14 It’s always the same song (altijd hetzelfde liedje)

En ook .... 1 9 15 18 19 20 22 23 24

Informatie wandelen 2018 ROUW-begeleidingsgroep Tentoonstelling Carmen Haffmans Zin in Kienen? En de € 10.000,- gaan naar ..... Carnaval 2018 vieren bij HEVO Wie komt de reiscommissie versterken? Het HEVO Repair Café gaat van start Huisvuil scheiden


Van het bestuur

H

et is al weer even geleden, het vrijwilligersfeest. Er waren zo’n 125 vrijwilligers aanwezig, een aantal met hun partner. Onze voorzitter Carel van den Heuvel opende de vergadering. Hij probeerde erachter te komen waarom men vrijwilliger is door aanwezigen uit te vragen, wat dat voor hen betekent en ook of ze het nog lang willen doen. Daarna zette hij vier leden in de bloemetjes als dank voor hun vrijwilligerswerk binnen HEVO. Hij benadrukte dat het onmogelijk is alle vrijwilligers bloemen te geven, maar dat op deze wijze het bestuur via de gelukkigen van de avond de waardering naar allen wil uitspreken. Lies Manie kreeg bloemen bij haar afscheid na 10 jaar als docente bij taoïstische beweegkunst. Zij heeft die activiteit binnen HEVO met haar enthousiaste manier van lesgeven groot gemaakt. Marijke Kenter kreeg bloemen voor haar rol als manusje-van-alles bij ‘Sport 55+’. Een taak die nog zwaarder werd na het wegvallen van Loet Buis. Ze deed dan ook een oproep voor een nieuwe voorzitter voor de club. Bloemen gingen ook naar Wil Verstappen. Via haar dankte Carel alle 60 bezorgers, die elke maand door weer en wind de HEVO-Actueel en de ‘Ons’ bij ons in de bus stoppen. Jacques de Bresser werd in de bloemetjes gezet voor zijn grote rol in de organisatie van de taoïstische beweegkunst. Het computersysteem in De Ontmoeting, zowel de hardware als de software, is verouderd. Ook blijkt een oud-e-mailadres gehackt. Daardoor werkt bijvoorbeeld de presentatie op het tv-scherm in de bar niet meer. Er wordt gewerkt aan vervanging van apparatuur in de hoop dat na de kerst alles weer optimaal werkt. HEVO werkt samen met de StadsBIEB in het project ‘Kennismakers’. Kennismakers biedt een podium aan iemand die ons wil laten delen in zijn kennis. Dat kan zijn vanuit een hobby of een brede interesse voor een bepaald onderwerp. Voor de eerste helft van het jaar zijn 6 bijeenkomsten gepland, de ene maand in de bieb in Rosmalen, de andere maand bij ons in De Ontmoeting. U leest er meer over verderop in dit blad. We werken aan de vernieuwing van de website. Kernwoorden: toegankelijker, eenvoudiger, informatiever. Maar ook van deze tijd, zowel qua uitstraling als wat techniek betreft. In januari gaan we aan een groep leden onze ideeën over de opzet van de website uiteenzetten. De verwachting is dat half 2018 de nieuwe site de lucht in gaat. In de loop van februari of maart krijgt u een nieuwe KBO-ledenpas. De huidige ledenpas blijft tot die tijd gewoon geldig Peter de Leeuw, secretaris

2


Lezing over rondreis door Rusland

D

e HEVO-reiscommissie heeft het voornemen om in samenwerking met de ‘Rusland & Oost-Europa Academie’ een achtdaagse reis te laten organiseren naar Rusland. Ter voorbereiding daartoe wordt door Marie-Thérèse ter Haar op woensdag 24 januari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur in De Ontmoeting een lezing gehouden over het heden en verleden van Rusland en de relatie met het Westen.

Dan zal Marie-Thérèse ook toelichting geven op een eventuele rondreis naar Rusland in het najaar van 2018. Wellicht wordt aangesloten bij een reis van de Ruslandacademie van 17 t/m 24 augustus 2018; ofwel wordt bij voldoende belangstelling van HEVO-leden en niet-HEVO-leden, een eigen HEVO-reis georganiseerd. De reiscommissie zal de belangstelling hiervoor nagaan. Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens de lezing van Marie-Thérèse zonder aan een reis naar Rusland deel te nemen. Marie-Thérèse studeerde Russisch en Ruslandkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Al in de communistische tijd verbleef ze veelvuldig in Rusland en ze maakte er ook het einde van de Koude Oorlog mee. Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in Rusland en ze volgt de ontwikkelingen daar nog steeds op de voet. Van meet af aan heeft Marie-Thérèse haar kennis van en ervaring met dit land uitgedragen door het geven van lezingen, cursussen en het organiseren van reizen naar Rusland. Over haar belevenissen in en haar visie op Rusland heeft Marie-Thérèse inmiddels meerdere boeken geschreven: Ruslands erfdeel (2008), Rusland in de 21e eeuw (2012), Zijn zij nou gek of zijn wij het? (2015) en recent : De ontgoocheling. Marie-Thérèse zal de reis naar Rusland begeleiden en gedurende de dagtochten vertellen over de vele aspecten van Rusland. Wilt u meer weten over de ‘Rusland & Oost-Europa Academie’, kijk dan op www.ruslandacademie.nl. Voor vragen en info: Jan Jansen, j.th.jansen@home.nl of 06-51313707.

3


Het energielabel voor uw woning

B

ij verkoop van een woning is het sinds 2008 verplicht om aan de nieuwe eigenaar een geregistreerd energielabel te overhandigen. Dit op straffe van een boete van circa â‚Ź 400,- en de verplichting om alsnog het energielabel te registeren. Het is verstandig om niet het moment van verkoop af te wachten, maar om het nu al te doen. Dan kunt u het nu in alle rust afhandelen. Alleen de eigenaar van de woning kan het energielabel laten registreren. Als eigenaar wordt beschouwd, diegene, op wiens naam de woning is ingeschreven in het kadaster. De aanvraag kunt u doen door met uw Digid-code in te loggen op de website www.energielabelvoorwoningen.nl. U vult de gevraagde gegevens in en selecteert een erkend deskundige, die uw gegevens beoordeelt. Na goedkeuring wordt uw energielabel door deze deskundige geregistreerd. Voor deze dienst betaalt u de deskundige en binnen enkele dagen kan het geregeld zijn. Als de eigenaar van de woning is overleden, kan men niet meer op de normale manier het energielabel laten registreren. Immers na overlijden wordt altijd onmiddellijk de Digid-code geblokkeerd door de overheid. De partner of erfgenamen moeten dan een zogenaamd koppelverzoek indienen. Dat gaat gepaard met een aantal officiĂŤle papieren (eigendomsbewijs en nog veel meer stukken). Dit kost daardoor meer inspanning en tijd. Om dit te voorkomen is het aan te raden om nu al het energielabel voor uw woning te laten registreren. Nu kan het in alle rust en indien nodig, kan er hulp geboden worden. De registratie van een energielabel is 10 jaar geldig. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ouderenadviseurs van HEVO, ouderenadviseurs@hevoromalen.nl of bellen naar 06-532799098. Zij kunnen u verder helpen of eventueel doorverwijzen naar een adviseur. Wim Hendriks

4


Mantelzorg overkomt je Wat is mantelzorg? bent mantelzorger, als u voor langere tijd voor iemand in uw omgeving zorgt. Dat kan een familielid zijn, een goede kennis of buur. Zorgt u voor uw partner die chronisch ziek is, uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is, uw vader of moeder die hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger.

U

Mantelzorg kan er bij elke mantelzorger anders uitzien. Veel mensen denken bij mantelzorg alleen aan hulp bij het huishouden (boodschappen doen) of ondersteuning bij lichamelijke verzorging (helpen met douchen en aankleden). Maar mantelzorg omvat veel meer. Sommige mantelzorgers zorgen elke dag 24 uur of brengen iedere dag een bezoek om te zien of alles goed gaat en doen dan de administratie en/of boodschappen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Soms is de zorg voor een ander geleidelijk gegroeid en een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden. Men kan ook van de ene op de andere dag mantelzorger worden. Vaak is het fijn om er te kunnen zijn voor iemand die je lief is. Mantelzorg is iets moois voor de persoon die zorg geeft én voor degene die zorg ontvangt. Vindt u mantelzorg vanzelfsprekend? Of juist best zwaar en intensief? Mantelzorg kan erg zwaar worden en dan raakt een mantelzorger overbelast. Voor hulp kan men dan terecht bij het ‘Steunpunt Mantelzorg Divers’. De consulenten van het steunpunt zijn er voor u. De consulenten werken vanuit de wijkpleinen. Zonder verwijzing en kosteloos kunt u een afspraak maken bij een wijkplein. Voor informatie: zie www.divers/mantelzorg of bel 073-2068800. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft sinds 2015 een regeling voor praktische ondersteuning van huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen huishoudelijke hulp krijgen in hun eigen huishouden of bij degene voor wie zij zorgen. Er is ook een regeling voor tuinonderhoud waar al veel mantelzorgers gebruik van maken. Mantelzorgers die gebruik willen maken van een van deze regelingen, kunnen zich aanmelden bij Steunpunt Mantelzorg Divers. Een folder met inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de wijkpleinen. Ook in het folderrek van De Ontmoeting ligt de folder. Meer weten? Mail naar ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of bel een ouderenadviseur: 06-53279098. Paul Scholten, ouderenadviseur

5


Musical ‘Was getekend, Annie MG Schmidt’

D

e reiscommissie biedt voor de leden van HEVO de mogelijkheid om op zondag 8 april a.s. de musical ‘Was getekend, Annie MG Schmidt’ in het DeLaMar Theater in Amsterdam te bezoeken. De prijs is inclusief een diner na afloop van de voorstelling. Dit arrangement is inclusief busvervoer, een eersterangsticket en het diner. De prijs bedraagt € 91,- p.p. Wilt u mee, wacht dan niet te lang met boeken: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. De bus vertrekt om 11.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.15 uur weer terug in Rosmalen te zijn. Aanmelden voor deze reis: Rieki Plappert, 073-5221728 of 06-55973861. Mailen kan ook naar ha.plappert@home.nl Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van ‘AM Schmidt’ plus uw telefoonnummer. Uw aanmelding is pas definitief nadat u betaald heeft. Ine Jacobs, reiscommissie

Gastvrouwen en gastheren gezocht

V

oor het team van gastvrouwen en gastheren van De Ontmoeting zijn we op zoek naar uitbreiding. Zonder hen komt de openstelling van De Ontmoeting in de knel. We zoeken met name leden die op avonden (wekelijks of een keer per twee weken) gastvrouw of gastheer willen zijn. Zo is er een vacature op donderdagavond. Dat is een levendige avond met biljart, koor en line dance. Ook bekijken we de mogelijkheden van openstelling van De Ontmoeting op de maandagavonden. Na een korte introductie ga je met een ervaren gastvrouw of gastheer aan de slag. Aanmelden bij ondergetekende op info@hevorosmalen.nl of 06-37602637.

Peter de Leeuw, coördinator gastvrouwen en gastheren

6


Voorjaarsreis Berlijn van 21 t/m 25 mei 2018

D

eze reis wordt in zijn geheel uitgevoerd en georganiseerd door ‘Brabant Express’ voor HEVO Rosmalen. Reissom: € 489,- p.p. Toeslag 1-persoonskamer: € 79,- p.p. Bij de reissom is inbegrepen: Vervoer per luxe touringcar, voorzien van toilet en airconditioning. Service en begeleiding door een ervaren chauffeur, tevens reisleider.

Het programma • 21 mei 2018 - Dag 1: Reisdag naar Berlijn. • 22 mei 2018 - Dag 2: West-Berlijn: onze chauffeur en gids neemt ons mee langs de bezienswaardigheden van voormalig West-Berlijn zoals: de Rijksdag, de Kurfürstendamm, de Gedächtniskirche, het Europa-centrum, de Potsdamer Platz en nog veel meer! Daarna: een rondvaart over de rivier de Spree inclusief een ‘Schnitzel Wiener Art mit Kartoffelsalat’. • 23 mei 2018 - Dag 3: Vandaag een bezoek aan Schloss Sanssouci, in Potsdam. Met een gids maken we een rondgang door het paleis. Na de rondleiding rijden we naar een centraal punt nabij het ‘Holländische Viertel’. Dit is een stratenblok met typisch Hollandse woningen. • 24 mei 2017 - Dag 4: Oost-Berlijn: na genoten te hebben van het uitgebreide ontbijtbuffet, vertrekken we naar het voormalige Oost-Berlijn. We zien o.a. de Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, de beroemde straat ‘Unter den Linden’ met het Staatsoperagebouw, het koninklijk wapenarsenaal, de Berlijnse Dom en het Rode Raadhuis. ’s Middags bezoeken we het Nikolaiviertel, Hier krijgt u een idee van het oude Berlijn. Het bekendste gebouw in deze wijk is de Nikolaikirche, de oudste kerk in heel Berlijn. • 25 mei 2018 - Dag 5: Terugreis en diner. Tijdens deze reis verblijven we 4 nachten in hotel Haveltreff, nabij Potsdam en Berlijn. Een uitgebreide omschrijving van de reis vindt u op de website van HEVO. Op donderdag 1 februari om 14.00 uur komt ‘Brabant Express’ naar De Ontmoeting om een presentatie over deze reis te verzorgen. Aanmelden voor deze reis bij Rieki Plappert: ha.plappert@home.nl of bellen naar 073-5221728 of 06–55973861

7


NIEUW: FilmPLUS met iets extra’s in PERRON-3

O

p zondag 14 januari om 11.00 uur organiseert HEVO in samenwerking met PERRON-3 weer een zondagfilm met een extraatje. Dat wil zeggen: iedere maand een door HEVO uitgezochte filmtitel met daarbij iets lekkers, wat steeds zal variëren. De film op 14 januari is: André Rieu – Under the Stars. Dit is de registratie van de spectaculaire concerten die André Rieu met zijn ‘Johann Strauss Orchestra’ in juli 2011 voor het vijfde achtereenvolgende jaar op het Maastrichtse Vrijthof gaf. Muzikale gasten: Kimmy Skota uit Kaapstad, de Australische Mirusia, The Platin Tenors, het Soweto Gospel Choir uit Johannesburg en het New Yorkse Harlem Gospel Choir. Onder het publiek bevond zich ook de Britse ster-acteur Sir Anthony Hopkins, wiens meeslepende ‘And The Waltz Goes On’ ook ten gehore werd gebracht. Kaarten kosten op vertoon van uw HEVO-pasje aan de balie van PERRON-3 € 8,50. Niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 9,50. Commissie COE

8


ROUW-begeleidingsgroep Als u dat wilt, komt HEVO bij u thuis. aarschijnlijk hebt u de aankondiging gelezen dat HEVO op verzoek op huisbezoek komt. Om meer voor onze leden te kunnen betekenen, heeft een aantal vrijwilligers zich aangemeld om bij mensen op bezoek te gaan. Zij hebben hun training inmiddels achter de rug en ze willen u graag ontmoeten bij u thuis. Er is een ZIEKEN-bezoekgroep en een ROUW-begeleidingsgroep. In HEVO-Actueel en in de HEVO-Nieuwsbrief willen we hierbij de ROUWbegeleidingsgroep onder uw aandacht brengen. Leden van deze groep willen u graag bezoeken als u een groot verlies te verwerken hebt gekregen. Na het overlijden van uw man/vrouw of partner staat uw leven helemaal op zijn kop en moet u een weg zien te vinden om alleen verder te kunnen. Dat is heel zwaar; er is nog zoveel te vertellen en te delen, zoveel verdriet en gemis, ook na langere tijd. Rouw is niet aan tijd gebonden. Als u het fijn vindt, dat er iemand bij u thuis langskomt om uw verhaal te horen, neem dan contact op met: Janny Heuveling, coördinator vrijwilligers Rouwbegeleiding, 073-5212420.

W

Eerste bijeenkomst KennisMakers van start Samen met HEVO organiseert de bibliotheek dit jaar een reeks van zes KennisMakers-bijeenkomsten. KennisMakers zijn mensen die hun passie of kennis over een bepaald onderwerp met u willen delen. Dat kan over van alles gaan: muziek, reizen, geschiedenis, sport. Noem het maar op! De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in StadsBiEB Rosmalen en in De Ontmoeting. De eerste bijeenkomst is op donderdag 25 januari in de bieb in de Maand van de Spiritualiteit. David Andreae geeft een lezing met de titel: ‘Opnieuw beginnen - de oerstappen in het creatief proces’. De wereld verandert op veel vlakken: duurzaamheid, economie, migratie. De mens wordt flink uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen. In deze bijeenkomst neemt hij bezoekers mee in zijn verhaal over hoe die creatieve processen tot stand komen, waarbij hij zoekt naar de overeenkomsten tussen spiritualiteit, wetenschap en filosofie. Gratis kaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekdenbosch.nl.

9


Rosmalen uit de Coulissen

I

n het augustusnummer van HEVO-Actueel stond een interview met Riet Kipperman, voorzitster van de HEVO-toneelgroep. Ik vroeg haar toen wat het essentiële is van toneel. Uit alle spelerskelen kwamen toen de antwoorden: met z’n allen iets neerzetten, mensen amuseren en kruipen in de huid van een ander. Nou, en dat hebben ze gedaan! Op donderdag 23 november mocht ik de generale repetitie bijwonen van ‘Dat zullen we nog wel zien’. Wat ik gezien heb, is haast onbeschrijflijk. Ik zag arrogantie, schijnheiligheid, bedrog, jaloezie, hebzucht, naïviteit, paniek en brutaliteit uit mensen komen. Wat kunnen ze in de huid van een ander kruipen! Ik heb genoten. De strekking van het stuk is de verkoop van het huis van een bejaarde moeder. Dochter Hermine richt alle pijlen daarop, maar moeder verzet zich in alle toonaarden. Een makelaar wordt ingeschakeld om het huis te taxeren, maar deze wordt belaagd door thuiszorghulp Corrie, die door ‘flowerpower-schoondochter’ Ellen is gehypnotiseerd om van haar fobieën bevrijd te worden. De hypnose leidt tot situaties, die de lachspieren van het publiek opwekken. Ook neemt zij Joop, verkleed als Schot, onder handen of beter gezegd ‘onder knieën’. Tweede thuishulp Miep wijst, op haar zeer directe manier, dochter Hermine op haar arrogante gedrag. Menig ruzietje ontstaat hieruit. Maatschappelijke werkster Carola indiceert de noodzaak tot opname van moeder in het verzorgingshuis, maar raakt door haar nonchalance te veel in verwarring om tot een gefundeerd rapport te komen. In allerlei scènes blijft moeder zich verzetten, terwijl dochterlief telkens door de thuishulpen verwijten naar het hoofd geslingerd krijgt, dat ze haar zin wil doordrijven. En dan de pointe van het stuk: de verkoop van het huis gaat niet door. Moeder blijft zelfstandig wonen en is verliefd op taxichauffeur Hein, die haar liefdevol helpt. Tot slot zingen Joop en Miep het alom bekende lied: ‘Omdat ik zoveel van je hou’ van Willy Derby, dat massaal wordt meegezongen door het publiek. Ik wil Marianne (regisseuse), Annie, Thom, Miriam, Annie, Peter, Wil, Thérèse, Jodi, Riet, Elly (souffleuse), Henk en Henk (geluid) complimenteren met de geweldige prestatie, die zij neergezet hebben. Piet Kerssens, redactie

10


Activiteit van de maand: Bridge

O

p een maandagmorgen betreed ik de grote zaal van De Ontmoeting. Als gastheer haal ik het mandje met geld en het lijstje met de bestelde consumpties op. Het is stil, maar toch hoor ik enkele, mij onbekende, termen. Sans-atout, dummy, bieden, manche, down. Het is voor mij abracadabra. Maar gelukkig is daar Tonny van Raaij, die mij het een en ander wil verduidelijken. Sans-atout is het spelen zonder troef, dummy betekent, dat je je kaarten ‘bloot’ op tafel legt en manche betekent, dat je een contract hebt, waarbij je een premie aan punten krijgt. Afhankelijk van de kleur of sans-atout moet je tien of negen slagen halen. Down is de term voor het (laten) verliezen van de tegenpartij. Zo, nu kent u de termen en de uitleg. Duidelijk!? Er verschijnt een glimlach op mijn ‘niet-minded-kaartengezicht’. Maar dat terzijde. Ik vraag aan Tonny wat de essentie is van bridgen. Na enig nadenken zegt zij, dat bridgen een puntenspel is, waarbij logisch denken, goed tellen, concentratie, geheugen én goed met je partner samenwerken, belangrijke vereisten zijn. Er wordt gewerkt met het zogenaamde Acolsysteem. Maar eerst en vooral moet de bridger het spel leuk vinden. Het plezier moet van de spelers afstralen en dat zie ik bij allen, die lid zijn van Ruiten Plus, zoals de maandagochtendclub heet. Spontaan noemt Tonny de naam van Paul Rambags, die velen de kunst van het bridgen, samen met co-docente Pauline Veldkamp, heeft bijgebracht. HEVO kent drie bridgeclubs: Ruiten Plus, damesclub 55+ en gemengd HEVO 55+. Alle drie de clubs heb ik aan het werk gezien en die eerdergenoemde uitstraling van enthousiasme kom ik in elke club tegen. Echter, het heeft mij niet aangezet tot het leren van bridgen. Nee, veel liever schenk ik u een kopje koffie of thee in, maar ik geniet wel van u als u in de pauze in ons café komt om even te ‘ontbridgen’. Piet Kerssens, redactie

11


HEVO bedankt alle sponsors, adverteerders en donateurs 2017


Wij wensen sponsors, adverteerders en donateurs een goed 2018


It’s always the same song (altijd het zelfde liedje)

O

m zijn gebrekkige beheersing van het Engels te verdoezelen, probeerde Louis van Gaal als coach van Manchester United een bekende truc: je vertaalt Nederlandse gezegden letterlijk, waardoor bij de Engelse toehoorders een stilte valt. Tot de ‘Van Gaal-klassiekers’ behoren gewrochten als: ‘It’s always the same song’, ‘That’s another cook’ en ‘I did always the light out’. Dat hij daarmee de taal van Shakespeare met bloemrijke uitdrukkingen zou hebben verrijkt, is te veel eer.

Van Gaal was niet de enige, die in het Engels miskleunde. Ooit verkondigde Joop den Uyl in een toespraak in de jaren zeventig: “We are a nation of undertakers”. Met die uitspraak dacht hij Nederland op de kaart te hebben gezet als ondernemend land, terwijl zijn Canadese toehoorders hun hersenen pijnigden over de vraag, waarom in vredesnaam de begrafenisonderneming in Nederland zo’n bloeiende bedrijfstak was. Ronald Koeman op zijn beurt hanteerde als trainer van Everton in het Engels een ‘woord-voor-woord-techniek’, waarin het Nederlandse zinspatroon direct herkenbaar was. Wanneer in Europa een Duitser met een Italiaan zaken doet, communiceren zij vaak in ‘globaliseringsengels’, een slap aftreksel van het authentieke Engels van het Verenigd Koninkrijk. Ter vergelijking: een vioolsolo van Janine Jansen versus het probeersel van de straatmuzikant. Geschreven Engels is soms ook dubbelzinnig. Zo las ik onlangs de uitdrukking ‘short breathing exercises’, die zonder context voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Bedoelt de schrijver ‘korte ademhalingsoefeningen’ of ‘oefeningen in het kort ademhalen’? Vooral inzake spelling geldt het Engels als een moeilijke taal. Vraag maar na bij Spanjaarden en Franstaligen. Voorzover mij bekend is er geen instituut dat aanstuurt op vereenvoudiging. Zo bestaan bijvoorbeeld voor de lettercombinatie gh 4 verschillende uitspraakmogelijkheden. Geen wonder dat het percentage mensen met leesblindheid in de Angelsaksische landen zeer hoog is. Guido Robbens

14


Tentoonstelling Carmen Haffmans

I

k ben Carmen Haffmans. Sinds 2015 bridge ik bij HEVO. Naast tennissen en bridgen is schilderen een van mijn hobby’s. Schilderen was thuis niet vreemd: mijn moeder schilderde al vanaf haar tienertijd. Jarenlang heeft ze schilderles gegeven. Ze schilderde in het atelier achter ons huis. Ik ben opgegroeid in een huis met veel schilderijen en de scherpe olieverflucht was voor mij een bekende geur. Mijn moeder had mij al vaker gevraagd om te gaan schilderen, maar om de een of andere reden hield ik de boot steeds af. Pas op mijn 50e ben ik begonnen met schilderen. Wekelijks kreeg ik les van haar.

Zo leerde ik de fijne kneepjes van het vak. Gedurende een periode van ongeveer 3 jaar heb ik me redelijk intensief met schilderen beziggehouden. Door het wegvallen van mijn moeder is het schilderen daarna op een laag pitje komen te staan. Vanwege mijn liefde voor de natuur heb ik hoofdzakelijk allerlei dieren geschilderd. Als uitgangspunt gebruikte ik een mooie foto uit een boek of tijdschrift van bijvoorbeeld een vogel en schilderde die dan na. Mijn schilderijen zijn gemaakt met olieverf op linnen en katoenen doeken en ze zijn vanaf 28 november 2017 tot eind februari 2018 in De Ontmoeting te bewonderen. Ook hangen er 3 schilderijen van mijn moeder bij. Heeft u interesse in een van de schilderijen, neem dan gerust contact met me op. Ik ben te bereiken op 06-41178351. Carmen Haffmans

15


HEVO-Actueeltjes 9 januari tot en met 17 februari Alzheimercafé

Kienen

De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, ’s-Hertogenbosch Maandag 19 februari: 19.30 uur. Gespreksthema: Na de diagnose: beleving van de dementie.

De Ontmoeting: vrijdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. *** Let op! Wegens kerstvakantie is er op de eerste vrijdagmiddag van 2018, 5 januari, geen kienen. 12 januari 2 februari

Carnaval in De Ontmoeting

Vrijdag 9 februari: 14.11 tot 18.00 uur. Muziekskes, een tonpraoter, De Zangtoffel treden voor u op. Kosten: € 2,- per entreekaartje (incl. 1 consumptie) U koopt van tevoren een kaartje in De Ontmoeting. ***

De Annenborch: zaterdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 13 januari Het Steunpunt: donderdag 19.30 -22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur. 25 januari

Danscafé

De Annenborch Zondag 28 januari: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Lezing

De Ontmoeting: woensdag 15.00 – 17.00 uur. 24 januari: Marie-Thérèse ter Haar vertelt over het verleden en heden van Rusland en de relatie met het Westen, ter voorbereiding op een eventuele rondreis door Rusland in het najaar van 2018. ***

Deadline HEVO-Actueel!!

Woensdag 17 januari.

Expositie in De Ontmoeting Tot eind februari exposeert Carmen Haffmans. ***

Presentatie

HEVO-zondagfilm

De Ontmoeting: donderdag 14.00 uur. 1 februari: Presentatie van de voorjaarsreis naar Berlijn door ‘Brabant Express’, die plaatsvindt van 21 tot en met 25 mei 2018. ***

PERRON-3 Zondag 14 januari: 11.00 uur. André Rieu – Under the Stars. Kosten ticket: HEVO-leden € 8,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVO-leden en online bestelde tickets € 9,50. ***

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 12 januari 9 februari Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alleen voor HEVO-leden, 073-5217250.

HEVO Repair Café

SJV-gebouw – Kindcentrum ’t Ven, Mimosastraat. Woensdag 7 februari: 09.30 – 12.30 uur. Vervolgens is er op iedere 1e en 3e woensdag van de maand Repair Café, zowel voor HEVO-leden als niet-HEVO-leden. ***

16


Seniorencontactmiddagen

Wandelen

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 18 januari: Seniorencafé met bingo. 15 februari: Seniorencafé. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

De Ontmoeting, Dinsdag. 9 januari 5 km. wandeling. Start: 10.45 uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173. 6 km. wandeling. Start: 09.30 uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602. ***

De Ontmoeting. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. Inloop 13.30 uur. 4 februari: Het HEVO-koor treedt voor u op.

De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 16 januari 13 februari Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Sluiting De Ontmoeting Maandag 12 februari Dinsdag 13 februari

De Zandlopers. Geen wandeling wegens Nieuwjaarsdag. Maandag. 13.30 uur. 5 februari. Maliskampse bos. Vertrek: parkeerterrein einde Lijsterbeslaan. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

Stadsbieb Rosmalen

Monique Overwater en Ton van Bijnen nemen u gratis mee op de computer! * Klik & Tik… de basis: werken met de computer vanaf de eerste muisklik. * Klik & Tik… het internet op: het gemakkelijk regelen van dagelijkse zaken via internet. Info: 073-6802900.

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Talencursussen

HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand.

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. De cursussen starten in januari/februari 2 Maandag Duits: 10.30 – 12.00 uur. Aanmelden: 06-50891693.

Piet Kerssens, redactie.

Frans: 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden: 073-6141546. Italiaans: 16.00 – 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123. Spaans: 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361. Kosten: per taal – per seizoen € 150,-. Woensdag Engels: ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Info: Stichting BAS, www.basdebiechten.nl

17


Zin in kienen?

K

ienen was eind vorige eeuw een vermaak dat veel belangstellenden trok. Gewone kroegen organiseerden een of meerdere avonden per week een kienavond. De zalen zaten vol. Ik weet nog wel, dat ik in mijn tijd als voorzitter van SJV tijdens het carnaval een aantal jaren een kienmiddag in De Kentering organiseerde. Volle bak. De grote zaal zat vol met in carnavalskleren gehulde mensen. Een geweldig evenement. Maar die tijden zijn helaas misschien voorbij. Toch wordt er nog steeds gekiend. Bij HEVO gebeurt dit ook al vele jaren. Ook weer in het komende jaar. Vanaf januari 2018 organiseert de activiteitencommissie een maandelijkse kienmiddag op de eerste vrijdagmiddag van de maand. Inloop om 13.30 uur en start om 14.00 uur. Heeft u ook zin om te komen kienen? Er zijn leuke prijzen te winnen en een kienboekje kost maar € 5,-. Er heerst een gezellige maar tegelijk ook een gespannen sfeer, want iedereen wil graag een van de vele prijzen winnen. Dus: heeft u zin in een leuk tijdverdrijf, kom dan op de eerste vrijdagmiddag van de maand naar De Ontmoeting. U bent van harte welkom. Jos van Raak, voorzitter activiteitencommissie

ArtsLommelenArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging

073-6893597 073-68935 06-53616114 06-536161 www.artslommelen.nl www.artslommelen regio ’s-Hertogenbosch e.o. regio ’s-Hertogenbosch e

onafhankelijk - samen - betrokken -

respectvol - ken transparant oprecht - er en inspirerend bijkinderen het afscheid en- de uitvaart. ken bij het Ze horen afscheid de uitvaart. Ze horen er Afscheid nemen met Afscheid kinderen nemen met flexibel

gewoon bij en kunnen eventueel gewoon een bij actieve en kunnen rol eventueel een actieve rol Persoonlijke het verdriet... spelen. spelen. inderen zijn kwetsbaar en we Kinderen willen zijn ze graag kwetsbaar enbetrokkenheid we willen ze graag verzacht eschermen. Soms verloopt het beschermen. leven anders Soms en verloopt het leven anders en Ik verzorg uitvaarten met zorg contact en aandacht. Neem contact op voor Vragen? een vrijblijvend Neem op voor een vrijblijvend orden kinderen, soms op jonge worden leeftijd, kinderen, al ge-somsVragen? op jonge leeftijd, al gemetu een team van draag gesprek.Samen Ook als niet,klein ofgesprek. elders verzekerd Ookmedewerkers als u niet, of elders verzekerd onfronteerd met het levenseinde. confronteerd met het levenseinde. ik zorg voor eenbereikbaar. passend wat pastbereikbaar. bij bent. Wij zijn dagworden en nacht bent. Wij afscheid zijn dag en nacht oor ArtsLommelen Uitvaartverzorging Door ArtsLommelen worden Uitvaartverzorging het geleefde nderen op een ongedwongen kinderen manier opbetrokeen ongedwongen manier betrok- leven, uw wensen en budget.

vertrouwen -

Vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet, of elders verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar

rust professioneel

-

integer

-

luisteren

18

-

met

hart

en

ziel

-


En de € 10.000,- gaan naar ....

D

e HEVO-evenementencommissie, mits dat ook in de HEVO-begroting 2018 komt te staan. Wij hopen daarmee dan een tiental aansprekende evenementen te kunnen organiseren. Wij vragen nu aan u: doen wij wel de goede dingen of zijn er (nog) meer of andere nieuwe evenementen door onze commissie te organiseren binnen het genoemde budget en… hebt u soms leuke suggesties? Ons voorlopige werkplan voor 2018: we beginnen met onze nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden. Eind van het jaar is onze vrijwilligersavond waarin al onze vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet (kosten ca. € 2.500,-).Met een geringe bijdrage kunt u genieten van ons muziekfeest in PERRON-3 of van onze carnavalsviering, dit jaar op vrijdag vóór carnaval in onze eigen accommodatie (Kosten ca. € 3.000,-). Met de commissie Zingeving schenken we aandacht aan Pasen en Kerstmis door middel van vieringen in De Annenborch en de Lambertuskerk met aansluitend met uw financiële bijdrage - een lunch in Brasserie Fleurie (Kosten ca. € 4.000,-). Voor de deelnemers ‘leerzame evenementen’ zijn zeker onze opfriscursus rijvaardigheid en de fietscursus van belang, evenementen waarvoor gemeentelijke subsidies worden verkregen. Deelname aan het Komfestival Rosmalen is en blijft belangrijk en levert ook jaarlijks nieuwe leden op. Samenwerking met het Rodenborch-College geschiedt o.a. door middel van de try-out van hun jaarlijkse musical. Kosten van deze evenementen plus wat organisatiekosten maken met ca. € 500,- het budget rond. Nu denkt u misschien: wat een leuke commissie en wat aardig dat vrijwilligers dit allemaal organiseren. U zou óók zo’n vrijwilliger(ster) kunnen zijn. Immers, er is een vacature na het vertrek van Pieter Vissers en fris en jong bloed is bij onze commissie welkom. Wij willen u graag inspraak geven, denk met ons mee en laat iets van u horen, ook al hebt u geen belangstelling in de vacature. Wij zijn benieuwd naar uw vele reacties, maar hopen alleen dat niet alle 2600 leden reageren. De HEVO-evenementencommissie Email: sjefpeters@hetnet.nl

19


Carnaval 2018 vieren bij HEVO

W

ij nodigen u graag uit om op vrijdagmiddag 9 februari om 14.00 uur naar De Ontmoeting te komen voor een gezellig en feestelijk carnavalsfeest. De middag wordt opgeluisterd met een geweldig programma: wat te denken van onze echte Rosmalense tonprater Hans Eijkemans. Hij zal in de creatie van ‘Hannus, de violist bij André Rieu’ zijn opwachting maken. Voor de muzikale invulling hebben we maar liefst 2 carnavalsbands weten te strikken: de welbekende Rosmalense groep CC De Likkebaerden en de Herrie-menie, een 14-mans dixieland/dweilband met een fantastisch repertoire van carnavals- en feestnummers. Het onvolprezen HEVO-smartlappenkoor De Zangtoffel zal tussendoor de nodige meezingers vertolken. En wie weet, wat we nog meer kunnen verwachten. Onze gastdames en -heren zullen ervoor zorgen, dat het u aan niets ontbreekt, o.a. met gratis hapjes. Om de feestvreugde te vergroten, komt u uiteraard carnavalesk verkleed. Omdat het aantal plaatsen in De Ontmoeting beperkt is, vragen wij u wel vooraf een toegangsbewijs (incl. 1 consumptie) te kopen voor € 2,-. Kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden aan de bar in De Ontmoeting, vanaf maandag 15 januari 2018. Maar let op: vol is vol! Het in de afgelopen jaren gebruikelijke seniorencarnaval in De Kentering op carnavalsmaandag, komt te vervallen. Pieter Vissers, evenementencommissie

20


ADVERTORIAL

‘Goed volk’

Het huis en de tuin werden te groot voor mij en ik benutte de kans om naar een semibungalow te verhuizen. Daar bofte ik echt mee, maar ja, dan moet je het nog zien te organiseren. Ik ben 72 dus daar zag ik wel een beetje tegenop. Mijn kinderen wilde ik bovendien niet met alles belasten. Hoe kon ik nu betrouwbare hulp vinden? Een verhuizer krijgt wel inzage in al je waardevolle spulletjes en er gebeuren zoveel akelige dingen in de wereld op dit moment. Dat is ook de reden dat ik mijn naam niet wil noemen. Als oudere ben je in deze tijd toch kwetsbaar.

Sandra Holm www.overhuizen.com 06-25232229

Een advertentie van Overhuizen in HEVO-Actueel bracht uitkomst. Ik ben al 26 jaar lid en HEVO is voor mij heel betrouwbaar. Ik bedacht dat de adverteerders die daarin staan ook te vertrouwen moeten zijn. En dat klopte gelukkig. Al bij de eerste kennismaking had ik een klik met Sandra Holm van Overhuizen. Mijn angst voor vreemden in huis verdween meteen. Achteraf vond ik het heel stoer van mezelf dat ik haar gewoon benaderd heb. Wat ik heel prettig aan haar vind, is dat ze is gespecialiseerd in senioren. Ze ‘ontzorgt’ je echt. Zo maakt ze bij de start bijvoorbeeld een schema van alle activiteiten. Dat is erg verhelderend en overzichtelijk. Sandra heeft niet alleen de capaciteiten, ze is ook nog eens hartelijk, positief en vrolijk. En toen ik na de verhuizing iets belangrijks niet kon vinden, kwam ze gewoon weer langs en zocht mee. Ik heb haar al aanbevolen bij een vriendin met verhuisplannen. Sandra en haar team zijn ‘goed volk’ en dat is in deze tijd heel wat waard. Ik ben blij dat ik haar ingehuurd heb want alleen was me dit nooit gelukt.’

21


Wie komt de reiscommissie versterken? Door het vertrek van Ine Jacobs uit de reiscommissie, zijn wij op zoek naar aanvulling. Ine heeft gedurende vele jaren de reizen voor onze HEVO-leden mede georganiseerd en begeleid, maar kan dit niet meer combineren met haar andere bezigheden. De reiscommissie is Ine veel dank verschuldigd voor haar inzet.

Jaarlijks organiseert de reiscommissie circa tien reizen: meerdaagse buitenlandse reizen, dag- en thematochten en zowel musical- als museumbezoek. Gebruik wordt gemaakt van geselecteerde reisorganisaties. Naast het mede organiseren van de reizen en het zorgdragen voor de communicatie (aanleveren van artikelen voor HEVO-actueel, de website en de nieuwsbrief), zorgde Ine ervoor dat posters van de reizen en reisfolders werden gemaakt. Wij zijn op zoek naar iemand die de reizen wil begeleiden. De begeleiders van de reiscommissie hebben als taak: • het verstrekken van informatie aan de deelnemers • het inschrijven van deelnemers en het bepalen van de volgorde van deelname • de communicatie met de reisorganisatie • het afchecken van de ingeschreven deelnemers bij aanvang van de reis en afstemmen c.q. beoordelen van zitplaatsen in de bus • zorgdragen voor een zodanig verloop van de reis dat deze zo goed mogelijk voldoet aan de verwachtingen van de deelnemers • hulp bieden aan hulpbehoevende deelnemers, mits de hulp beperkt blijft tot incidentele momenten. Heeft u interesse in reizen en voldoende tijd? Mocht u bovendien de vitaliteit hebben om met ons mee te werken aan de HEVO-reizen, laat ons dat dan weten en stuur een berichtje met uw motivatie naar Diny Voets, voorzitter van de reiscommissie: dini.voets@ziggo.nl Als u verdere informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met Diny: 06-10843040 of met Jan Jansen: 06-51313707.

22


Het HEVO Repair Café gaat van start

W

e gaan starten met het ‘HEVO Repair Café’. Na enige maanden van voorbereiding zijn we - Wim Hendriks, Ben Krijbolder en Jos van Raak - nu zo ver! uim 20 vrijwilligers hebben zich eind november aangemeld om deskundige ondersteuning te bieden of om op te treden als gastenontvanger. Op 13 december jl. hebben we een constructieve bijeenkomst met de vrijwilligers gehad om hun de gang van zaken uit te leggen, hun deskundigheden te inventariseren en afspraken te maken voor de startfase. Het Repair Café wordt iedere 1e en 3e woensdag van de maand gehouden van 09.30-12.30 uur. Omdat er in De Ontmoeting geen plaats meer is, wordt het Repair Café georganiseerd in het SJV-gebouw - Kindcentrum ’t Ven - gelegen aan de Mimosastraat. De start is op woensdag 7 februari 2018. Wat is nu precies de bedoeling? Met het Repair Café beogen we meerdere doelen te bereiken. In de eerste plaats een bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving door kapotte spullen te blijven gebruiken, door ze te repareren in plaats van weg te gooien. In de tweede plaats werken we aan een belangrijke doelstelling van HEVO, namelijk: het elkaar laten ontmoeten van mensen en dan niet alleen senioren. Het Repair Café is daarom nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor HEVO-leden. Iedere inwoner van Rosmalen is van harte welkom. Tot slot willen we na de startperiode in samenwerking met SJV workshops voor de kinderen van SJV gaan organiseren. Omdat het voor iedereen een nieuwe activiteit is en we ervaring moeten opdoen, starten we met het repareren van kleine (huishoudelijke) apparatuur. In de toekomst gaan we dat ook met andere activiteiten uitbreiden. Daarbij, en dat is belangrijk om te weten, is het in principe de bedoeling dat uzelf aan het repareren slaat, maar… mét ondersteuning en hulp van ervaren vrijwilligers en onder het genot van een kopje koffie of thee. Zeker in de startfase zullen wij met die opzet soepel omgaan. Het repareren is gratis, maar noodzakelijke onderdelen zijn voor rekening van de bezoeker. Dus… hebt u een kapot huishoudelijk apparaat, of bijv. een radio, cd-speler, wekker, of iets dergelijks, gooi het niet weg! Kom naar het Repair Café en wij kijken samen met u of het apparaat te herstellen is. Het is leerzaam voor u, u wordt geholpen door onze vrijwilligers en u ontmoet elkaar en anderen in het SJV-gebouw op iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand. Komt u ook?

R

Voorbereidingsgroep Repair Café Jos van Raak

23


Huisvuil scheiden

H

oe lang is het geleden dat we de grijze, de blauwe en de groene afvalbakken hebben gekregen? Wanneer is er begonnen met het gescheiden ophalen van glas, plastic en papier? We maakten er een erezaak van om het zo goed mogelijk te doen. Er waren mensen die zelfs de nietjes uit tijdschriften haalden, voordat ze bij de stapel oud papier kwamen te liggen. Je werd je ervan bewust hoeveel plastic afval je per week produceert. Ging het vroeger toch heel wat anders. Wij hadden een put, niet in de grond maar een bovengrondse met een betonnen onderkant. Hier kwam het eten -en tuinafval bij elkaar en dat veranderde in een soort compost, weer broodnodig voor de eigen groentetuin. Voor glas en blik was er een gemakkelijkere oplossing: ‘Gooi maar in de sloot’. Die sloot lag aan de andere kant van de weg dus je zag er zelf niets van. Er werd wel tegen ons gezegd dat we niet te dicht bij de slootkant mochten komen want er zaten daar ‘haakmannetjes’. Die waren heel gemeen en zouden kinderen de sloot in trekken. Papier en ander afval gingen op zaterdagmiddag op de brandstapel. Soms hadden we een fietsband die er op ging en we genoten dan van de gitzwarte rook die daar vanaf kwam. Gevaarlijke stoffen gingen met de rook de lucht in en de overgebleven as ging weer in de compostput. Gemakkelijk zat! Zilverpapier en capsules van melkflessen werden gespaard voor de arme zwarte kindjes in Afrika. Metaal werd opgehaald door de oudijzerboer en de oude kleding door de toddenboer. Beiden maakten ze gebruik van een bel waarmee ze lieten horen dat ze er waren. Niet ieder van ons zal dit zo meegemaakt hebben want vuurtje stoken in de stad was natuurlijk niet toegestaan en een sloot om afval in te gooien zal ook niet naast de deur geweest zijn. Gelukkig is er nu huisvuilscheiding maar ook dat schijnt weer te gaan verdwijnen. In veel plaatsen moet je al metaal- en drankkartonafval in de plastic afvalcontainer doen. We worden dus weer afvalmixer. Maar altijd nog beter dan de manier die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Vuurtje stoken, heerlijk maar ik besef nu pas dat dit mede de start is geweest van de opwarming van de aarde. Geert Loeffen

24


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueeltjes

pietkerssens@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Het bestuur wenst u een gelukkig en gezond 2018

Hevo actueel jan totaal 01  
Hevo actueel jan totaal 01  
Advertisement