Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang februari 2017 nr. 2


Colofon

In deze HEVO-Actueel

HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie

Redactie HEVO-Actueel

1 Vrijwillig 2 Deadlines en verschijningsdata HEVO-Actueel en Ons

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Bestuur

Redactieadres

Workshop en lezingen

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 15 februari 2017.

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

2 Onze beoogde voorzitter 3 Van het bestuur 4 HEVO 65 jaar 5 SCR: goed van start in het nieuwe jaar

Voorlichting 6 Informatie van de Ouderenadviseurs

Uittips 8 Film: Breakfast at Tiffany’s 9 Dagtocht Van Noppen Chocolade en Soet & Vermaek 13 Zomerreis - Oostenrijk - Kirchschlag 15 Rosmolles 50+ Carnaval 2017 18 Vooraankondiging Voorjaarsreis 20 In De Ontmoeting met De Zangtoffel

Ledenadministratie

Terugblik

Financiële administratie

Spelen met taal

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

14 HEVO-kersttournooi biljarten in De Hazelaar 16 Kerstviering ‘Vol verwachting’ 17 Op stap met André Rieu 19 Nieuwe woorden van 2016

En ook .... 8 10 18 20 20 21 21 22 22 23

Wandelen met De Zandlopers HEVO-Actueeltjes Samen Koken en eten Vele handen maken licht werk Gastvrouwen/gastheren gezocht Nieuwe outfit voor De Vrolijke Voetjes Zin om te bridgen Rijbewijskeuring 75+ in 2017 Onze stagiaires Doet goed voorbeeld goed volgen?


Vrijwillig

H

EVO bestaat dit jaar 65 jaar. In het werkende leven nog niet zo lang geleden, de leeftijd waarop je AOW kreeg, hoewel je al wel een aantal jaren eerder was gestopt met werken. Die tijden zijn veranderd. Bij HEVO denken we niet aan pensioen en rustiger aandoen. HEVO gaat als een jonge hond door. Met steeds wat nieuws, aansluitend op de wensen van de leden en aansluitend bij de tijdgeest. Het mooie is, dat dat ook voor heel veel van onze leden geldt. Zij doen het ook niet rustiger aan na hun pensionering. Dat zien we binnen onze vereniging bij de leden die deelnemen aan de activiteiten en de vrijwilligers. Toen ik stopte met werken deed ik dat niet vanuit de gedachte om niets te gaan doen. Ik wilde actief blijven. Waarom? Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, omdat ik het leuk vind iets voor anderen te doen, om mijn talenten in te zetten (zo leerde mijn vader dat) of uit egotripperij? Misschien van alles wat. Ze noemen vrijwilligerswerk een hobby. Dat geldt ook voor mijn werk binnen HEVO, maar soms wel met de toevoeging: beetje uit de hand gelopen. Dan zegt mijn vrouw dat ik meer bij HEVO woon, met mijn kop bij HEVO zit en drukker ben, dan toen ik werkte. Ze heeft wel een beetje gelijk. Ze leest dit ook. Al 65 jaar zijn er vrijwilligers bij HEVO. Sommigen steken er vele uren in (en horen misschien thuis hetzelfde als ik). Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat er hapjes zijn bij bijeenkomsten, dat elke maand dit blad wordt gemaakt en in de bus valt, dat rekeningen betaald worden, dat we een ledenpas hebben voor kortingen, dat de bar bezet is, De Ontmoeting schoon en heel is, etc. Allemaal vrijwilligerswerk. Er wordt best veel beslag gelegd op vrijwilligers. Daar moeten we mee opletten. Vrijwilligers zijn het goud van onze organisatie. Zij zetten zich onbaatzuchtig in voor HEVO. ‘Te veel’ kan ze doen afhaken. Daarom is het zo belangrijk om het vrijwilligerswerk over veel handen te verdelen. Met de groei van de vereniging wordt de behoefte alleen nog maar groter. Dit jaar vieren we 65 jaar HEVO. Eigenlijk vieren we ook 65 jaar vrijwilligerswerk. Chapeau voor alle vrijwilligers! Peter de Leeuw, redactie

1


Deadlines en verschijningsdata HEVO-Actueel en Ons deadlines verschijningsdata woensdag 15 februari dinsdag 6 maart woensdag 15 maart dinsdag 3 april woensdag 12 april dinsdag 1 mei woensdag 24 mei dinsdag 12 juni woensdag 19 juli dinsdag 7 augustus woensdag 16 augustus dinsdag 4 september woensdag 13 september dinsdag 2 oktober woensdag 18 oktober dinsdag 6 november woensdag 15 november dinsdag 4 december In juli komt er geen HEVO-Actueel en Ons uit. Geert Loeffen

Onze beoogde voorzitter

D

e zoektocht naar een nieuwe voorzitter, de opvolger van Jan Jansen, die in mei terugtreedt, heeft een resultaat opgeleverd. HEVO-lid Carel van den Heuvel (71) heeft zich bereid verklaard om zich de komende maanden als beoogd voorzitter verder te oriënteren op het voorzitterschap en de vereniging. Hij gaat daarvoor onder andere deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur. Eind maart besluiten bestuur en Carel samen of er een voordracht volgt aan de algemene ledenvergadering, die de bevoegdheid heeft om de voorzitter in functie te benoemen. Carel van de Heuvel woont al zo’n 47 jaar in Rosmalen. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Carel is vooral in en om het onderwijs werkzaam geweest. Hij begon zijn werkend leven als onderwijzer op de Laurentiusschool, was directeur van KPC Groep, voorzitter van de werkgeversbond Voortgezet Onderwijs, oprichtingsvoorzitter van de VO-Raad en is nu nog adviseur op onderwijsgebied, onder andere voor de gemeente Rotterdam. Hij heeft na de “kweek” de opleiding sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond en de opleiding Hogere Bedrijfsleiding van het ISW in Den Haag. Vanwege het (om statutaire reden) beëindigen van twee toezichthoudende rollen krijgt Carel tijd voor andere activiteiten. In de sollicitatie gaf Carel aan dat hij graag die tijd wil benutten voor meer plaatselijke activiteiten. Een bestuursfunctie bij seniorenvereniging HEVO past mooi in zijn huidige levensfase.Om Carel beter te leren kennen is een interview in HEVO-Actueel gepland. Peter de Leeuw, secretaris

2


Van het bestuur

T

ijdens de gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in De Ontmoeting op 9 januari hield onze voorzitter, Jan Jansen, zijn laatste “nieuwjaarspeech”. In zijn speech blikte hij terug op 2016 en keek vooruit in 2017, het jaar waarin HEVO 65 jaar bestaat. Op 1 januari heeft HEVO 2559 leden. 1672 vrouw en 887 man. Het oudste lid is 98 jaar, het jongste 53. De gemiddelde leeftijd is rond de 75 jaar. Tijdens de bijeenkomst kregen twee vrijwilligers de zilveren speld van KBO-Brabant opgespeld vanwege hun verdienste voor onze vereniging. Jacqueline van den Wildenberg en Pieter Vissers zijn al jaren bij ons actief. Jacqueline op dit moment als lid van de activiteitencommissie. Zij coördineert een groot aantal clubs. Namens de commissie heeft Jacqueline jarenlang de organisatie van de Zomerschool in De Ontmoeting mede geregeld. Pieter is lid van de Evenementencommissie. Naast de bijdrage aan de organisatie van de evenementen is hij vooral belast met de publiciteit daaromheen.

Aan het einde van zijn toespraak maakte Jan de naam van de beoogde nieuwe voorzitter bekend. Beoogd, omdat het uiteindelijk de algemene ledenvergadering is, die benoemt. De kandidaat is Carel van den Heuvel. In deze uitgave van HEVO-Actueel leest u hier meer over. Jarenlang is Ad Kuijpers coördinator geweest van de ouderenadviseurs en belastinginvulhulpen. Ad heeft deze rol overgedragen aan Paul Scholten. Ad, bedankt voor de inzet. Regelmatig worden er opmerkingen gemaakt over het feit dat De Ontmoeting in de vakantieperiodes gesloten is. Het bestuur wil graag met de beheercommissie kijkt naar een ruimere openstelling. Maar dat kan alleen wanneer er gastvrouwen -heren zijn die in die dagen de bar willen bemensen. Daarom ook de oproep van de beheercommissie voor leden die op afroep beschikbaar zijn voor bardienst. Peter de Leeuw, secretaris

3


HEVO 65 jaar

O

p 3 december 1952 is de seniorenvereniging ‘HEVO Rosmalen’ opgericht. In die tijd stond HEVO nog voor: Heb eerbied voor ouderen. Tegenwoordig is HEVO gewoon HEVO. Stilstaan bij 65 jaar HEVO geeft de mogelijkheid om extra aandacht te krijgen voor HEVO. Niet zozeer om meer leden te werven maar wel om HEVO sterker op de kaart te zetten met haar brede functie. De extra aandacht willen we genereren door rondom een aantal activiteiten, door het jaar heen, te zoeken naar media-aandacht. We gebruiken dit jaar op al onze uitingen een aangepast logo. Rondom de algemene ledenvergadering op 2 mei, staan verleden (vertrekkende voorzitter), heden (nieuwe voorzitter) en toekomst (nieuw beleidsplan en nieuwe voorzitter) centraal. Op 20 mei organiseren we vanuit onze functie van belangenbehartiging een info-markt in De Ontmoeting. Op 17 juni is er een fietsbridgedrive. Op 7 locaties in Rosmalen en omgeving wordt gebridged. De deelnemende paren fietsen steeds van locatie naar locatie. Start en slot is bij De Ontmoeting. Er komt weer een open dag, mogelijk in samenwerking met SJV. Op die dag krijgen onze clubs het podium.

# Augustus Dansfestijn ‘Goud maar niet oud’

Dit jaar bestaat Soos Satisfaction 50 jaar. Veel leden van HEVO zijn opgegroeid en bekend met de activiteiten van de Soos. Samen willen we eind augustus op een zondagmiddag met de lokale horeca op De Driesprong een groot dansfestijn organiseren onder de titel: ‘Goud maar niet oud’.

# Op 12 oktober organiseren we in PERRON-3 een 12 oktober conferentie onder de werktitel: ’Hoe voorkomen we ‘Hoe voorkomen eenzaamheid?’. Samen met professionele zorg- en we eenzaamheid?’ welzijnsorganisaties uit Rosmalen gaan we onderzoeken wat ieder van ons doet en kan doen, om kwetsbaarheid en dan vooral eenzaamheid te voorkomen.

# Op zondagmiddag 15 oktober vindt het muziekgala plaats. 15 oktober We proberen het programma een extra feestelijk tintje te geven. Muziekgala

Mogelijk komen er nog meer activiteiten met een ‘65 jaar stempel’ bij. In de komende tijd leest u er meer over in HEVO-Actueel, de nieuwsbrief, de website en lokale media. Peter de Leeuw, voorzitter werkgroep 65 jaar HEVO

4


SCR: goed van start in het nieuwe jaar

O

nze 2e lesperiode begint alweer op 20 óf 28 februari 2017 met de volgende workshop en cursussen: Workshop/presentatie Introductie Social Media: dinsdag 28 februari, woensdag 12 april: 15.15 uur. Kosten € 5,- voor 1,5 uur. Voor de liefhebbers extra ingelast. Want hoe leuk is het om iemand of jezelf een fotoboek cadeau te doen? Cursus Fotoboek maken: wordt gegeven op 3 dinsdagmiddagen 7, 14 en 21 maart om 15.15 uur. De kosten bedragen € 25,-. Verder starten wij de volgende cursussen: Uitgebreide Fotocursus: 20 februari, 09.30 uur Omgaan met de Androïd Smartphone: 20 februari, 15.15 uur Omgaan met Androïd Tablet: 20 februari, 13.30 uur Vervolg omgaan met Androïd Tablet: 20 februari, 13.30 uur Windows 10 Start: 28 februari, 13.30 uur. Overstap van Windows7/8 naar Windows 10: 02 maart, 15.15 uur Omgaan met de iPad: 03 maart, 13.30 uur De cursussen duren 5 weken. Locatie: Computerlokaal De Annenborch.

Extra cursussen Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15,- per cursusdeel van 1,5 uur. Maak daarom uw wensen kenbaar en na overleg met u, kunnen wij maatwerk leveren. Ook zijn de volgende gratis cursussen van start gegaan, door een samenwerking van StadsBiEB Centrum, StadsBiEB Rosmalen, Humanitas Computerhuis en Senioren Computerleercentrum Rosmalen. • Klik & Tik. Het internet op! U leert in uw eigen tempo o.a. websites bekijken, invullen van een online formulier, e-mailen en downloaden. • De overheid gaat digitaal. U ook? U leert hoe u in 4 dagdelen o.a. gebruik kunt maken van de belastingdienst en de digitale diensten van uw gemeente. Informatie www.bibliotheekdenbosch.nl of mail cursus@bibliotheekdenbosch.nl U kunt ook bellen naar Marij de Graaf of Ton van Bijnen: 073-6802900. Informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines, 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op www.scr-rosmalen.nl óf in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting, SCC De Biechten en Ons Trefpunt Tineke Braaksma-van Emmerik, secretaris SCR

5


Informatie van de Ouderenadviseurs Aangifte inkomstenbelasting 2016 Welke gegevens heb ik nodig om aangifte te kunnen doen? ieronder volgt een overzicht van de gegevens die u nodig heeft. Als u gezamenlijk aangifte doet met uw partner, dan heeft u de gegevens van hem/haar ook nodig.

H • • • • • • • • •

• • •

De brief van de belastingdienst, waarin wordt gevraagd om aangifte te doen. Als u een beroep doet op een van de belastinginvullers van HEVO: een machtigingscode. Als u deze nog niet heeft, dan zal de belastinginvuller een machtigingscode voor u aanvragen. Als u zelf de aangifte invult: uw DigiD. Ter vergelijking de aangifte van vorig jaar. De inkomensgegevens: de jaaropgave van de AOW, van uw pensioen(-en), eventuele uitkeringen van lijfrenteverzekeringen, inkomsten uit werk, etc. Indien er sprake is van een eigen woning: de WOZ-beschikking met als peildatum 01-01-2015. U heeft deze opgave vorig jaar in februari ontvangen van de gemeente. De jaaropgave van de bank wat betreft uw hypotheekschuld en de in 2016 betaalde rente. Gegevens van uw bankrekeningen per 1-1-2016. Eventueel overige bezittingen en de saldi van uw schulden (niet de hypotheekschuld). Bij aftrek van ziektekosten: rekeningen van uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit. Het gaat om kosten, die niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekering. Eigen risico is niet aftrekbaar. De uitbetalingsoverzichten van uw ziektekostenverzekeraar. Een overzicht met bewijsstukken (bankafschriften) van gedane giften. Als u die ontvangen heeft: de voorlopige aanslag(-en) 2016. De beschikking over uw toeslagen 2017. Dan kan na het invullen van de aangifte gecontroleerd worden of het maandelijkse voorschot van de toeslagen klopt. Vooral om te voorkomen, dat u te veel toeslag ontvangt en dat aan het eind van het jaar moet terugbetalen.

Informatiebijeenkomst over de aangifte inkomstenbelasting 2016

V

erzorgt u zelf uw aangifte inkomstenbelasting 2016? Kom dan op 10 maart 2017 naar een informatiebijeenkomst over het zelf doen van de belastingaangifte inkomstenbelasting 2016. Twee ervaren vrijwillige belastinginvullers van HEVO zullen aan de hand van voorbeelden uitleg geven hoe u de aangifte moet invullen.

6


Met de nodige tips en aandacht voor de mogelijke aftrekposten. Daarnaast zal ook het recht op huur- en zorgtoeslag aan de orde komen. Doet u zelf aangifte voor de inkomstenbelasting 2016 en twijfelt u ook wel eens of alles goed is ingevuld? Kom dan uw licht opsteken. Er zal ruim gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle senioren in Rosmalen, die zelf hun aangifte verzorgen. De bijeenkomst wordt gehouden op 10 maart 2017 van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. De belastingservice van HEVO

W

ilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2016? Ook dit jaar kunt u een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. De zes belastinginvullers van HEVO zijn vrijwilligers, die door de belastingdienst zijn opgeleid en jaarlijks worden bijgeschoold. Onze belastingservice is bedoeld voor senioren met een jaarinkomen tot circa â‚Ź 35.000,- voor een alleenstaande en tot circa â‚Ź 50.000,- voor partners. Naast de HEVO-leden, kunnen alle senioren, die in Rosmalen wonen, gebruik maken van de hulp. Ook uw huur- en zorgtoeslag wordt gecontroleerd en zo nodig aangepast. Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze service, bel dan tussen 15 februari en 15 maart de ouderenadviseurs van HEVO: 06-53279098. Er wordt dan door een belastinginvuller een afspraak met u gemaakt bij u aan huis. Het is handig als u alle benodigde gegevens van tevoren bijeenzoekt. Elders in dit nummer treft u een overzicht van de benodigde gegevens aan. Voor aftrekposten zijn bewijsstukken noodzakelijk. De belastinginvuller neemt alle gegevens mee en hij/zij zorgt ervoor, dat uw aangifte digitaal correct wordt ingevuld en via internet wordt verzonden naar de belastingdienst. U krijgt al uw documenten terug en een kopie van de aangifte voor uw eigen administratie. Uiteraard gaan de belastinginvullers vertrouwelijk om met uw gegevens. De hulp is kosteloos. Als u vorig jaar uw aangifte door een van de belastinginvullers hebt laten invullen, dan kunt u hem of haar rechtstreeks bellen voor het maken van een afspraak. Paul Scholten, ouderenadviseur

7


Film: Breakfast at Tiffany’s

N

ormaal zijn de films die HEVO voor haar leden selecteert geprogrammeerd op maandagavond. Nu willen wij door de programmering van twee films op zondagmiddagen in februari en maart nagaan of ook die momenten aanslaan bij haar leden. In samenwerking met PERRON-3 wordt op zondag 19 februari 2017 de film Breakfast at Tiffany’s gedraaid in de filmzaal. De aanvangstijd is 14.00 uur. De regie is van Blake Edwards. In de hoofdrollen: Audrey Hepburn en George Peppard.

Inhoud: de romantische komedie ‘Breakfast at Tiffany’s’ is gebaseerd op de gelijknamige novelle uit 1958 van de Amerikaanse schrijver Truman Capote. Schrijver Paul Varjac betrekt een appartement naast Holly Golightly, een New Yorkse ‘socialite’ die haar dates op charmante manier geld afhandig weet te maken. Holly is een eigenzinnig meisje, wispelturig, impulsief en een beetje onbetrouwbaar, maar tegelijkertijd lief en charmant. Ondanks zijn morele bezwaren voelt Varjac zich meteen aangetrokken tot de lichtvoetige Holly. Destijds was de film in Amerika en Europa een hit bij het publiek. Dit succes was voor een groot deel toe te schrijven aan het acteerwerk en de uitstraling van Audrey Hepburn, die de rol van Holly op uiterst charmante wijze vertolkte. Hepburn beschouwde haar rol in Breakfast at Tiffany’s als een van de hoogtepunten uit haar carrière. Kaarten: De entree voor niet-leden en online bestelde kaarten bedraagt € 7,50. Aan de kassa, op vertoon van uw HEVO-pasje, betaalt u € 6,50. Commissie COE

Wandelen met De Zandlopers

O

p maandag 6 maart gaan we om 13.30 uur wandelen in het Maliskampse bos. We vertrekken vanaf het parkeerterrein aan het einde van de Lijsterbeslaan in Maliskamp. We wandelen in rustig tempo. Om mee te wandelen, hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Ook niet-HEVO leden zijn van harte welkom. Informatie: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

8


Dagtocht Van Noppen Chocolade en Soet & Vermaek

D

e bus vertrekt op 17 maart om 09.00 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 19.30 uur weer terug in Rosmalen te zijn. We brengen een bezoek aan de ‘Van Noppen Chocoladefabriek’. We worden ontvangen met koffie en lekkere chocolaatjes/bonbons. Daarna krijgen we uitgebreid informatie over het maken van chocolade. Natuurlijk kunnen we ook proeven. Dan is het tijd voor de lunch met belegde broodjes, kroket, melk, koffie, thee en fruit. Na de lunch vertrekken we naar ‘Soet en Vermaek’ in Hilvarenbeek. Hier worden we mee teruggenomen naar de kermis van het jaar 1920. We worden verwend met poffertjes, een drankje, popcorn en gebrande pinda’s. U kunt een rondgang over de kermis maken en als finale is er het rad van fortuin met leuke prijzen. Na al dit ‘vermaek’ rijden we naar een adres voor een driegangendiner als afsluiting van deze dag. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 67,50; voor nietleden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis kan vanaf 6 februari bij Ine Jacobs: inejacobsine@gmail.com - 073-6422096 of 06-28276951. Let op: pas als u betaald heeft, bent u definitief aangemeld. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van ‘reiscommissie HEVO’ onder vermelding van ‘Chocolade Noppen’ plus uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Ine Jacobs

9


HEVO-Actueeltjes van 7 februari tot en met 12 maart Badminton

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753, fam.intveld@home.nl

Carnavalssluiting De Ontmoeting

Zondag 26 februari tot en met dinsdag 28 februari.

50+ Carnaval HEVO/Trug nor Vruuger Maandag 27 februari: 14.00 -18.00 uur. De Kentering, gratis entree! Zaal open vanaf 13.11 uur. ***

Vrijdag 3 maart: 13.30 uur. Omgaan met de iPad. De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum! Dinsdag 7 maart: 15.15 uur. Fotoboek maken. Vervolgdata: 14 en 21 maart. Kosten: € 25, -. Locatie: Computerlokaal De Annenborch.*** Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl *** Cursus Excel: bij voldoende aanmeldingen wordt deze ingepland. Meld u aan!

Danscafé

Zondag 19 februari: 14.00 uur. Computerproblemen Restaurant De Annenborch. Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: Info: Marina Rademaker, 073-8519600, 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. m.rademaker@annenborch.nl De Annenborch. Deadline HEVO-Actueel!! Problemen met uw computer, tablet of Woensdag 15 februari. smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Expositie Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de Tot woensdag 1 maart: De Ontmoeting. inloopuren: De Annenborch, 073-8519630. De HEVO-ateliergroepen tonen hun

Cursus

Maandag 20 februari: 09.30 uur. Uitgebreide fotocursus. Maandag 20 februari: 15.15 uur. Omgaan met Androïd Smartphone. Maandag 20 februari: 13.30 uur. Omgaan met Androïd Tablet. Maandag 20 februari: 13.30 uur. Vervolg omgaan met Androïd Tablet. Dinsdag 28 februari: 13.30 uur. Windows10 Start. Donderdag 2 maart: 15.15 uur. Overstappen van Windows7/8 naar Windows10.

creaties.

Film

Maandag 13 februari: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film: Romeo and Juliet. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen). Voor niet-HEVOleden en online bestelde kaarten € 7,50. Zondag 19 februari: 14.00 uur. PERRON-3. HEVO-film. Breakfast at Tiffany’s. Extra aankondiging!! Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50 (HEVO-pas meenemen). Voor niet-HEVOleden en online bestelde kaarten € 7,50. ***

10


Filosofie

Woensdag 1 maart: 13.00 tot 14.00 uur. De Ontmoeting. Inschrijving voor de Zomerreis Oostenrijk – Kirchschlag. Info: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl ***

Fittest voor 65-plussers

Vrijdag 17 maart: 09.00 uur. Dagtocht naar Van Noppen Chocoladefabriek en Soet en Vermaek. Hilvarenbeek. Vertrek vanaf het Gildeplein. Aanmelden vanaf 6 februari: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com ***

Elke derde maandag van de maand: 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx. Zaterdag 11 februari: 10.00 uur. Kindcentrum ’t Ven. Mimosastraat. Vooraf aanmelden (verplicht): sportplus2016@hotmail.com

Geo-caching

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 tot 22.00 uur.De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409, mattie.daniels@home.nl Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 10 februari en 10 maart: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554. ***

Seniorencontactmiddagen

Inkomstenbelasting 2016

Woensdag 8 februari: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Creatieve middag. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990.

Vrijdag 10 maart: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Informatiebijeenkomst over de aangifte inkomstenbelasting 2016. Bedoeld voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Toegang: gratis. ***

Dinsdag 14 februari: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Kienen

Donderdag 23 februari: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur.

Donderdag 16 februari: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004, 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Vrijdag 24 februari: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 11 maart: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur.

Dinsdag 21 februari: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076.

Reizen

Dinsdag 7 februari: Bezoek Cobra Museum voor Moderne Kunst. Amstelveen. Info: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl

Woensdag 22 februari: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Bloemschikken. Informatie: Riet Zijlemans, 073-6123990.

11


Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Sjoelen

Vrijdag 24 februari: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Maliskamp. Een gezellige middag als voorbereiding op carnaval. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375.

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 06-29547700.

Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. De Ontmoeting

Wandelen

Donderdag 2 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met sociaal diner. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Dinsdag 7 en 21 februari: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Zondag 5 maart: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van het smartlappenkoor De Zangtoffel. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. ***

Maandag 6 maart: 13.30 uur. Rustige wandeling in het Maliskampse bos met De Zandlopers. Vertrek vanaf het parkeerterrein aan het einde van de Lijsterbeslaan. Aanmelden is niet nodig. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny vd Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163

Woensdag 8 maart: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Creatieve middag. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Dinsdag 14 maart: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Dinsdag 7 maart: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

Donderdag 16 maart: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Seniorencafé met bingo. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Workshop

Dinsdag 28 februari: 15.15 uur. Computerlokaal De Annenborch. Introductie Social Media. Kosten: € 5, - voor 1½ uur. Info: Annette Gladdines, 06-29356366.

Woensdag 22 maart: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Bloemschikken. Info en aanmelding: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

12


13


HEVO-kersttoernooi biljarten in De Hazelaar

V

rijdag 16 december 2016 beloofde een spannende dag te worden voor de leden van de acht biljartclubs van HEVO. ’s Morgens om half tien meldden 39 biljarters zich bij De Hazelaar voor het traditionele kersttoernooi. Na de koffie gingen vijf poules van start, verdeeld over even zoveel biljarttafels. Iedereen speelde vier wedstrijden. In een gemoedelijke sfeer werd de onderlinge strijd gestreden. Tussendoor werd door Marko en Frank van De Hazelaar een uitstekende lunch geserveerd, waarna in de laatste partijen van de poules de beslissingen vielen. Theo Hendriks van Biljartclub De Hazelaar was de hele dag een geweldige wedstrijdleider en voorzag ons steeds tijdig van de benodigde informatie. De vijf winnaars van de poules aangevuld met de drie beste nummers twee gingen in de knock-out-fase van de kwartfinale verder. Het ware talent verloochent zich niet en dus kwamen er vier kanjers boven drijven. Henk van Rooij van ‘De Bergen’ nam het op tegen Alphons Bekker van ‘Lambertus’. De andere halve finale werd gespeeld tussen Willie Heesakkers van ‘Krijt op Tijd’ en Frans van Belkum van ‘De Vrolijke Rakkers’. Biljarten is een combinatie van inzicht, tactiek, lichamelijke en geestelijke conditie en dankzij deze kwaliteiten gingen Alphons en Willie naar de finale. Veel waardering was er voor zowel Henk als Frans die het zover wisten te brengen. Een flink aantal deelnemers was vervolgens getuige van een zinderende finale waarin Willie Heesakkers de zeer geconcentreerd spelende Alphons Bekker versloeg. Saillant detail: beide finalisten verloren slechts één partij, met dien verstande dat Willie zijn allereerste partij verloor en Alphons de allerlaatste in de finale. Al met al een bijzonder geslaagd toernooi. U kunt vrijdag 15 december 2017 – onder voorbehoud - noteren voor de volgende ontmoeting der giganten! Peter der Kinderen

14


Rosmolles 50+ Carnaval 2017

S

eniorenvereniging HEVO biedt in samenwerking met de zang- en muziekgroep Trug nor Vruuger op maandag 27 februari weer een mooi carnavalsprogramma aan. Na het succes vorig jaar wordt de grote zaal in De Kentering weer omgedoopt tot een feestelijk seniorendomein. Het programma begint om 14.00 uur, maar de zaal is al open om 13.11 uur. De toegang is gratis en u hoeft geen HEVO-lid te zijn. Dit jaar heeft Zandhazendurp een jeugdprinses: de 11-jarige welbespraakte Iris d’n Urste (Iris Fiers). Met jeugdraad, jeugdhofkapel en de minigarde brengen zij met jeugdig elan meteen de stemming erin. De zang- en muziekgroep Trug nor Vruuger is welbekend in Rosmalen en omgeving. Traditioneel zullen ze aan de carnavalsmiddag met diverse optredens een bijdrage leveren. Als buut hebben we dit jaar Cees Koolen uit Tilburg. Hij staat al ruim 30 jaar in de ton als ‘Kiske’ met velerlei creaties en herkenbare humor. ‘Ons Joke’ speelt ook dikwijls een rol in zijn conferences. We zijn benieuwd wat hij ons voorschotelt.

Vanzelfsprekend mag de Zandhazendurpse prins niet ontbreken. Vorig jaar was de echte Rosmalenaar Josephus d’n Urste (Sjef van Creij) in ons midden en hij komt op herhaling, samen met zijn charmante adjudante Helga en de raad van Ellef. Ondersteund door de jeugdhofkapel en de dansgarde zullen zij de stemming naar een climax voeren. Als u carnavalesk uitgedost binnenkomt, draagt u bij aan de sfeer en maakt u kans op de door seniorenvereniging HEVO ingestelde wisseltrofee als best verklede dame, heer of koppel. Samen met de Rodenborch-stagiaires, die ook assisteren bij de loterij van Trug nor Vruuger, zal de winnaar worden vastgesteld. Rond 18.00 uur besluiten we de middag met het bekende Rosmolles volkslied. Indachtig het thema: ‘zoek in Oeteldonk niet, wat Zandhazendurp ook biedt, luidt ons devies voor 2017: volop leut mi veul plezier, dè gift pas echt un wèrrum gevuul alhier’. Pieter Vissers, evenementencommissie

15


Kerstviering ‘Vol verwachting’

O

p 20 december bereidde een volle Lambertuskerk zich in een sfeervolle ambiance onder het thema ‘Vol verwachting’ voor op het kerstfeest. De leden van de commissie ‘Zingeving’ hadden ervoor gezorgd dat in zang, lezingen, gedichten en overwegingen vanuit verschillende invalshoeken aan het thema invulling werd gegeven. Op een ingetogen wijze vertolkte het HEVO-koor onder leiding van Jan Pos en begeleiding van Coby Wagemans, in samenzang met de aanwezigen, verschillende bekende Nederlandse en minder bekende Engelstalige kerstliederen. Dominee Piet Vliegenthart en pastor Jan Renders verzorgden de lezingen uit het Oude (Jesaja 11:1-6) en Nieuwe Testament (Mattheus 1:18-25). Piet Vliegenthart ging in zijn overweging uitgebreid in op de verschillende vormen en momenten van verwachting. Pierre Kisters gaf aan dat we bij verwachtingen vaak denken dat de ander in actie moet komen. Hij benadrukte dat we veel beter zelf in actie kunnen komen. Hij wees erop dat het soms moeilijk is voor nieuwe leden of alleenstaanden, die vol verwachting bij HEVO komen, om tot contacten te komen. Hij riep op meer om te zien naar elkaar, elkaar beter te zien staan en meer te zien zitten. Door ons in te leven in de ander, echte aandacht en belangstelling en een luisterend oor te bieden. Na afloop van de dienst genoten zo’n 240 leden in een geanimeerde sfeer van een uitstekende, gevarieerde lunch in Villa Fleurie. Voor allen was het een mooi begin van de kersttijd. Peter de Leeuw, redactielid

Kerstcollecte Tijdens de dienst bij de oecumenische voorbereiding op Kerstmis werd er een collecte gehouden voor Haïti, het land dat in 2010 door een zware aardbeving werd getroffen en dat in oktober 2016 opnieuw een ramp te verwerken kreeg. De storm Matthew trok verwoestend over het land, dat nog nauwelijks hersteld was van de aardbeving. De collecte heeft ruim € 500 opgebracht; de opbrengst is door de penningmeester van HEVO overgemaakt op het nummer van de ‘Stichting Samenwerkende Hulporganisaties’ in Den Haag, NL08 INGB 0000 0005 55 t.g.v. Haïti. Hartelijk dank voor uw bijdrage! Mocht u de collecte gemist hebben of alsnog iets voor Haïti willen doen, stort uw bijdrage dan op bovengenoemd nummer! Namens de commissie Zingeving, Loek Mostertman.

16


Op stap met André Rieu

Z

aterdag 7 januari. De schrik sloeg ongeveer 160 HEVO-leden om het hart. Rosmalen wit, ijzel en code oranje. Gaat onze trip naar het concert van André Rieu diezelfde avond wel door? Gelukkig, in de loop van de ochtend begon het een beetje te dooien en code oranje werd code geel. Rond vier uur vertrokken we met twee dubbeldekkers vanaf het Gildeplein, via Hintham, richting de Ziggo Dome in Amsterdam. Onderweg een stop in Haarzuilens voor wat was aangekondigd als een winters buffet. In het ‘Wapen van Haarzuylen’, gelegen aan een romantisch, in de sneeuw gehuld intiem pleintje, hebben we lekker gegeten. Eerst een ouderwetse kop dikke erwtensoep en daarna een buffet met zuurkool, boerenkoolstamp, wortelstamp met speklapjes en worst en natuurlijk de jus in een kuiltje. Na een toetje weer de bus in, richting Amsterdam. Na enig geruzie van de chauffeurs met de verkeersregelaars werden we redelijk dicht in de buurt afgezet. Eenmaal binnen in de Ziggo Dome raak je al snel onder de indruk van deze grote muziektempel met 17.500 zitplaatsen. Alle HEVO-mensen zaten bij elkaar met een prima uitzicht op het podium. Het optreden begon precies om acht uur. Nu ben ik zelf enige malen op het Vrijthof in Maastricht bij zijn concerten geweest, en dat geeft een speciale sfeer. Maar toch grijpt showmaster Rieu je weer bij de keel.Een geweldig optreden met mooie muziek en zoals gebruikelijk vele toegiften. Om ongeveer 11.00 uur zat het er op. En toen: de organisatie, o.l.v. Rieki Plappert en onze voorzitter Jan Jansen maakte zich grote zorgen. Hoe krijg je 160 leden, te midden van al die duizenden toeschouwers veilig en wel in de bussen? Ik denk dat iedereen een zucht van verlichting slaakte, toen we rond een uur of half twaalf iedereen weer aan boord hadden en de terugreis kon beginnen. Na een tussenstop in Hintham kwamen we rond één uur in de nacht weer terug in Rosmalen. Het was een geweldige trip. Voor mij de eerste keer om met HEVO op reis te gaan, maar veel lof voor de reiscommissie en in het bijzonder voor Rieki, die hier heel veel tijd ingestoken heeft en slapeloze nachten gehad moet hebben. Jos van Raak

17


Samen koken en eten

W

e willen steeds meer zelf de regie houden op ons leven. Dat geldt ook voor de bewoners van de afdeling `t Ven van Mariaoord. Op deze afdeling verblijven mensen met hersenletsel. Ze wonen op Mariaoord omdat geheel zelfstandig wonen niet meer lukt. De leeftijd van de bewoners is tussen de 46 en 72 jaar. De bewoners hebben aangegeven dat ze zelf willen gaan koken en samen willen eten. Onder onze HEVO-leden zijn leden die koken leuk vinden en dat graag voor en met anderen willen doen. En die het ook leuk vinden om gezamenlijk te eten. Mariaoord en HEVO zoeken een match. Ben jij iemand die dit een leuk initiatief vindt en samen met de bewoners van afdeling ‘t Ven een of meerdere keren wil koken en met hen eten? Dat kan dan op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag tussen 16.00 uur en 18.30 uur. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van Vivent, Corrie van Son-van de Wiel. Je kunt haar mailen c.vandewiel@vivent.nl of bellen: 06-52609601. Heb je niks met koken maar wil je wel ondersteunen bij een maaltijd en samen met de bewoners eten? Op afdeling Wamberg eten de bewoners tussen half 5 en half 7 een broodmaaltijd. Op deze afdeling wonen mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, omdat ze een lichamelijke beperking hebben. Een aantal van de bewoners heeft hulp nodig bij de maaltijd, denk aan een boterhammetje smeren, samen tafel dekken, enz. Spreekt dit je aan, dan kun je ook contact opnemen met Corrie van Son-van de Wiel. Corrie van Son-van de Wiel en Peter de Leeuw

Vooraankondiging Voorjaarsreis

O

ok dit jaar komt er weer een voorjaarsreis. Deze reis is van 8 tot en met 12 mei a.s. Wij gaan naar Duitsland en bezoeken de steden Dresden, Leipzig en Meiβen. Het volledige programma wordt in HEVO-Actueel van maart bekendgemaakt. Eerder is op de website van HEVO, onder het tabblad ‘reizen’, meer informatie geplaatst. Namens de reiscommissie, Ine Jacobs

18


Nieuwe woorden van 2016

O

nlangs las ik in de NRC de nieuwe rits Nederlandse woorden van 2016, waarvan treitervlogger en brexit als neologismen de meest bekende waren. In de daaropvolgende nacht had ik een bizarre droom. Ik droomde dat ik, zoals in Sans Famille van Hector Malot, helemaal alleen op de wereld stond. Mijn familie was totaal uit beeld verdwenen. Een gemeenteambtenaar kwam bij mij thuis en sprak: “Guido, jij bent nu al zo seniel dat een bejaardenhuis voor jou aan te bevelen is!”. “En”, voegde hij er met bezwerende wijsvinger aan toe, “het komt goed uit: toevallig is er in Hellevoetsluis nog een plaatsje in een tehuis vrij, speciaal voor jou!” Ik wilde een bezwaar formuleren, maar “tut tut”, zei de beambte, “we hebben het beste met je voor!”. Een uur later zat ik al met mijn reiskoffer in de taxi op weg naar Hellevoetsluis. Onderweg overdacht ik nog: waarom moet ik in vredesnaam naar Hellevoetsluis, terwijl er voor senioren in Rosmalen toch prachtige voorzieningen zijn? Bovendien had ik in mijn hele leven nog nooit één stap in Hellevoetsluis gezet. Maar ja, om terug te gaan, daarvoor was het nu te laat. In het bejaardenhuis aangekomen, kreeg ik een soort huishoudelijk reglement met kleine lettertjes voorgelegd, waaronder ik vol vertrouwen mijn handtekening zette. Nadat mij ook een chipkaart met onduidelijke bestemming in mijn handen werd gedrukt, werd ik in een zaal binnengeleid waar ik als nieuwkomer kennis maakte met de andere bewoners. Het was er een vrolijke boel: een grote groep bejaarden zat in een kring te pimpelen en elkaar moppen te vertellen. De ene na de andere bejaarde bood mij ter verwelkoming een trappist aan en ik nam elk aanbod gretig aan, aangezien het gratis was. In beschonken toestand waggelde ik in een vroeg uurtje naar mijn slaapkamer, waar ik het bed intuimelde. Ineens kreeg ik hoge nood en nu pas besefte ik waarvoor de chipkaart diende: de kaart maakte deel uit van het ondertekende plascontract en ik besefte dat ik door de overvloedige bierconsumptie mijn plasquotum al eerder had overschreden. In paniek vanwege de hevige aandrang bonsde ik op de toiletdeur maar zij bleef hermetisch dicht. Benauwd werd ik wakker. “Nee”, zei mijn vrouw, “je hoeft niet voor een plascontract naar Hellevoetsluis. En wat deed je in bed met dat bonuskaartje van Albert Heijn?”. Guido Robbens

19


Vele handen maken licht werk

N

a de HEVO-nieuwjaarsreceptie van 9 januari was het weer tijd voor…........ juist: de schoonmaak. Hiervoor was De Ontmoeting dinsdag gesloten: alles moest schoongemaakt en opgeruimd worden. Dit is gerealiseerd door een groep van 15 fantastische, actieve vrijwilligers. Heel gezellig met elkaar is deze klus geklaard. Al deze vrijwilligers wil ik van harte bedanken; jullie verdienen hiervoor een dikke pluim! Kom eens meedraaien in de eerstvolgende (carnavals)vakantie!) Iedereen is van harte welkom, mannen én vrouwen. Meld je direct aan, stel niet uit! Bel 073-5216041. Mijn antwoordapparaat staat altijd aan. Een mail sturen naar ans.aarts-kitslaar@outlook.com kan ook. Gezien het ledenbestand van ruim 2500 leden zou aanvulling toch mogelijk moeten zijn. Ans Aarts-Kitslaar, BC Hoofd facilitaire dienst.

In De Ontmoeting met De Zangtoffel

W

ij hebben de zanggroep ’De Zangtoffel’ uitgenodigd om er op 5 maart weer een leuke middag van te maken. Zij zingen bekende en ook oude liederen die iedereen mee kan zingen. Het is een gevarieerd programma. Iedereen is van harte welkom, ook als u geen lid van HEVO bent. De gastvrouwen en -heren staan klaar om u van koffie, thee of een ander drankje te voorzien; dit laatste uiteraard op eigen kosten. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het belooft een gezellige middag te worden. Het optreden begint om 14.30 uur. Hopelijk tot dan! Jenny van Rooij, 073-5213732

Gastvrouwen/gastheren gezocht

D

e beheercommissie is op zoek naar een gastvrouw/gastheer voor de donderdagavond. Deze dienst is op donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur. Voor inlichtingen en/of opgeven hiervoor kunt u mij mailen h.wijn@home.nl en/of bellen op 06-23362745. Namens de Beheercommissie, Harrie Wijn

20


Nieuwe outfit voor De Vrolijke Voetjes

D

e volksdansgroep De Vrolijke Voetjes behoort tot de oudste onderdelen van HEVO. Bij hun optredens dragen de dansers zwart-witte kleding. Op de laatst gehouden jaarvergadering stelden enkele leden voor de kleding een fleuriger aanzien te geven. CornĂŠlie Jansen, Lenie van de Ven en Angeline de Wijs zochten een fleurig stofje uit en kropen een dag achter de naaimachine. Het resultaat van hun brainstormen en huisvlijt leidde tot de kleurrijke sjaals.

De nieuwe sjaals hebben een tweeledig doel: op de eerste plaats het kleurrijker maken van de outfit en ten tweede om de toeschouwers te laten zien welke vrouwen als man dansen. Vrouwen dragen de sjaal om Lenie van de Ven (links) hun hals; mannen en vrouwen, die als man en Henny de Heer met de dansen, dragen de sjaal om hun middel. nieuwe, kleurrijke sjaals. Het eerste optreden in de nieuwe outfit is op woensdag 5 april. Dan doen de Rosmalense dansers in Sint-Michielsgestel mee aan het festival dat door de bond voor volksdansen gehouden wordt. De dansers van De Vrolijke Voetjes zoeken nieuwe leden. Houdt u van dansen, kom dan op dinsdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur naar De Ontmoeting om gezellig mee te dansen. Henny de Heer, 073-5218465.

Zin om te bridgen?

B

ridgeclub Ruitenplus heeft plaats voor nieuwe leden. Wij spelen op maandagochtend van 09.15 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Een groot deel van de huidige leden is na afloop van de bridgecursus 2015 enthousiast doorgegaan in deze club. Dat enthousiasme wordt nog steeds door alle leden gedeeld. Daarnaast zijn we een gezellige groep en willen we vooral lekker spelen en onze bridgevaardigheden verbeteren. Een aantal van ons gaat dan ook starten met de vervolgcursus bridge. Voel je je aangesproken? Wil je lid worden? Neem contact op met Ruitenplus Ben Haagen, 073-6413187 of kom eens kennismaken op maandagochtend! Tonny van Raaij

21


Rijbewijskeuring 75+ in 2017

O

ok in 2017 is vanaf uw vijfenzeventigste jaar een medische keuring voor het vernieuwen van uw rijbewijs verplicht. De data van de medische keuringen in 2017 bij HEVO: 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. Wijzigingen voorbehouden. Vooraf moet u zich op tijd melden bij Jan Hoofs, jan.hoofs@hetnet.nl of via 073-5212554. U kunt u nu al inschrijven voor alle data in 2017. Graag zelfs! Via Burgerzaken in PERRON-3 komt u in het bezit van de ‘Medische Eigen Verklaring’ van het CBR, die u zelf moet invullen. De prijs voor deze eigen verklaring bedraagt € 33,80. Ook bij Burgerzaken (PERRON-3 of stadskantoren) moet u eerst een telefonische afspraak maken: 073-6155155. Het is ook mogelijk om de Medische Eigen Verklaring digitaal in te vullen bij het CBR. Via www.mijncbr.nl is dit mogelijk, hiervoor hebt u wel uw DigiD nodig. De rijbewijskeuring bij HEVO wordt gedaan in De Ontmoeting door huisarts in ruste, Harry Damen. Neemt u uw brillen en eventueel uw hoorapparaat mee. Het honorarium voor deze keuring moet u contant voldoen en bedraagt € 25,-. Een urinemonster is niet nodig. Na de keuring gaat de brief op de bus naar het CBR. U krijgt na ongeveer twee weken bericht van het CBR. Intussen kunt u alvast een pasfoto laten maken. Met dit bericht en de pasfoto gaat u nogma als naar de afdeling Burgerzaken in Rosmalen waar u, na betaling van €38,80, het rijbewijs aanvraagt. Na een klein weekje kunt u het ophalen. U kunt dan weer vijf jaar probleemloos rijden. In oktober 2017 hebben wij - de Medische Keuring HEVO Rosmalen - een klein jubileum te vieren, maar zover zijn we nog niet. Jan Hoofs

Onze stagiairs

M

aandag 9 januari: gezellige drukte tijdens de nieuwjaarsreceptie in de grote zaal en bar. Aan een tafeltje zitten drie jongelui en er staat nog één lege stoel. Dat is mooi, want ik wilde even kennis maken met deze stagiaires, die zich in het kader van de maatschappelijke stage inzetten voor HEVO. Door me voor te stellen, weet ik ook dat ik te maken heb met drie 14-jarigen, die op het Rodenborch-College zitten: Jasmijn Ham, Skip van Heugten en Anneroze van Meel.

22


Het zijn niet zomaar jongelui, maar dit drietal zit op de Topsport Talentschool, dwz. dat het getalenteerde (top)sporters zijn. Ze zijn erg sterk in dans (hiphop), voetbal, basketbal en volleybal. Omdat ze door hun sport al enorm druk zijn, hoeven ze van school uit slechts 10 uur stage te lopen, maar ze kiezen er zelf voor om de ‘normale’ 30 uur vol te maken. Ze hebben al meegewerkt aan het Komfestival, het muziekgala en de kerstviering; ze hebben al geholpen met het rondbrengen van HEVO-Actueel en na vandaag komen ze ook actief helpen bij de carnavalsviering. Op school hebben ze aan het begin van het jaar een presentatie gehad, waarin duidelijk werd gemaakt wat maatschappelijke stage precies inhoudt en waar je de stage zoal kunt lopen. Voor ons drietal was direct duidelijk dat HEVO een mooie invulling zou kunnen zijn. Na een kennismakend sollicitatiegesprek met Angèle zijn ze aan de slag gegaan. Ze kozen voor HEVO omdat ze sowieso later ook iets met mensen willen doen. Skip wil hotelmanager worden, dus het onderdeel horeca spreekt hem wel erg aan. Hoewel ze van ons – HEVO-leden – veel positieve reacties en complimentjes krijgen, en het volgend jaar andere kinderen zullen aanraden ook voor HEVO te kiezen, willen ze na de stage niet aan ons verbonden blijven. Ze zijn met school én hun sport erg druk. Ook nu weer. Ze staan op: de plicht roept! Mattie Daniëls

Doet goed voorbeeld goed volgen?

D

e oproep “Gastvrouw/gastheer op oproepbasis, iets voor u?” in de HEVO-Nieuwsbrief kan u nauwelijks ontgaan zijn. En is u ook niet ontgaan, want ik kan u melden dat de oproep niet alleen gelezen wordt, maar u meldt u ook. Vier nieuwe vrijwilligers willen helpen, maar daarmee ben ik er nog niet. Sterker nog: daarmee zijn de activiteiten die een enkele keer per jaar in het weekend of in de vakantieperiode in De Ontmoeting georganiseerd gaan worden, niet gered. Om eerlijk te zijn: twaalf nieuwe gastvrouwen/gastheren zijn daarvoor nodig. Wat wel extra vermeldingswaardig is: een van de vier nieuwe vrijwilligers is Peter de Leeuw. Jazeker, de secretaris van het bestuur.

23


Het feit dat een bestuurslid de noodzaak van openstelling in het weekend niet alleen onderschrijft, maar daadwerkelijk ervoor wil zorgen dat dit gaat lukken, dat vind ik nog eens een goed voorbeeld. Wie volgt er van bestuur, commissies en clubs? Spreekt het u ook aan om op oproepbasis - bijvoorbeeld op een enkele zaterdag of zondag, bij speciale gebeurtenissen of in de vakantieperiodes - gastvrouw/ gastheer te zijn in De Ontmoeting, dan kunt u zich opgeven bij Harrie Wijn, beheerder; per e-mail: h.wijn@home.nl of 06-23362745. Voor de duidelijkheid: u wordt slechts een beperkt aantal keren per jaar ingezet. Uiteraard wordt u – voordat u wordt ingezet - ingewerkt en wordt u wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van De Ontmoeting. Beheercommissie, Harrie Wijn

.

Nieuwjaarsbijeenkomst

24


HEVO-informatie Bestuur

Jan Jansen, voorzitter cie reizen, cie lief en leed

073-5214991

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vice voorzitter redactie HEVO-Actueel secretariaatscie Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/zorg en welzijn

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Pierre Kisters, 073-5213692 KBO-zaken, lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie Zingeving Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie

www.hevorosmalen.nl e-mail: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Schaatspret toen en nu

Hevo actueel februari totaal