Page 1

HEVO-Actueel achttiende jaargang februari 2018 nr. 2


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 14 februari 2018

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

In deze Redactie Redactie 1

HEVO-Actueel

Ouderen tellen mee

Bestuur 2 Van het bestuur 18 Ledenpassen KBO-Brabant / HEVO

Workshops en lezingen 3

Reanimatie: nieuwe cursus en herhalingsles 4 Senioren ComputerLeercentrum wordt Seniorenweb 17 B.A.S. taalcursussen 19 KennisMakers bijeenkomst: Vitaal ouder worden

Van de ouderenadviseurs 6 Foutief telefoonnummer 12 Aangifte Inkomstenbelasting 2017 13 Informatiebijeenkomst inkomstenbelasting 2017 14 Onze HEVO belastingservice

Uittips 3 5 6 14 19

Zomerschool komt uit de Winterslaap Zomerreis naar Zwitserland Brabantse smokkeltocht FilmPlus: Lion in PERRON-3 Gratis basketbalwedstrijd bijwonen

Terugblik 15 16 17 18

Kerstviering 2017 Heddet al geheurd?? Gymclub vierde 50-jarig bestaan HEVO-kersttoernooi biljarten in De Hazelaar

Spelen met taal 8 Om de knikkers 20 Weg met dat woord

En ook .... 9

HEVO-Actueeltjes


Ouderen tellen mee!

E

r is een boek ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ over ouderen in een verzorgingshuis en hun dagelijkse beslommeringen en gedachten. Hoe ze met elkaar omgaan, de echte vriendschappen en de oppervlakkige contacten. En opeens was er een maatschappelijke discussie over ouderen en hoe er tegenaan gekeken wordt. Heel lang kregen ouderen te horen dat ze te duur waren, dat de kosten de pan uit rezen. Iedereen werd over één kam geschoren. Ze waren allemaal rijk en genoten van het ´Zwitserleven-gevoel. Maar nu onderkent men dat er veel ‘variatie’ zit in ouderen. Niet iedereen geniet van dat luxe leven, er zijn ook mensen die het niet breed hebben en die iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. En ieder mens is anders, ook mensen met een beperking als Alzheimer of andere ziektes. Ook daarin zitten gradaties en het is fijn dat hier nu langzamerhand meer inzicht in is en er begrip voor is. Dat iedereen in ´zijn eigen wereld´ wordt opgevangen. Inderdaad, er zijn veel ouderen die het financieel goed hebben en velen van hen zetten zich in voor de maatschappij. Veel ouderen zijn zeer actief op allerlei gebied. Vrijwilligerswerk in tehuizen, bij scholen, werken in de wijk, helpen met klussen, geven van taallessen, noem maar op. En niet te vergeten de vele grootouders die op kleinkinderen passen, ze van school ophalen, die avond koken, ze naar zwemles of sport brengen, het is enorm wat deze ouderen allemaal doen. Ook bij HEVO is het fijn dat mensen goede contacten hebben met anderen en zich daarvoor inzetten. Wat dat betreft, ben ik blij dat zoveel mensen hebben genoten van het ‘Dagboek van Hendrik Groen’ . De maatschappelijke discussie over ouderen is op gang gekomen zonder allerlei gemeenplaatsen van ´de ouderen zijn zus of zo´. Het bijzondere was vooral ook dat jonge mensen ook gegrepen werden door de vertolking door de oudere acteurs. Pogingen iets van het leven te maken, dat is toch de opgave die we allemaal hebben, jong en oud. Laten we blij zijn met de ´nieuwe´ inzichten en ons in de discussie mengen. Ingrid Thelissen, redactioneel

1


Van het bestuur

E

erst iets rechtzetten: tijdens het vrijwilligersfeest kreeg niet Wil Verstappen maar Wil Verbiesen bloemen. Zij is een van de 60 bezorgers van onze HEVO-Actueel en de Ons. Ik was ook vergeten te melden dat ik zelf ook bloemen heb gekregen voor mijn werk voor onze vereniging. Tijdens een drukbezochte en gezellige nieuwjaarsbijeenkomst blikte onze voorzitter vooruit. Hij ging heel ver in de tijd. Hoe zou HEVO zijn als we er nog zijn over 35 jaar? Het jaar waarin we dan mogelijk ons 100-jarig bestaan vieren. Met 10.000 leden en 1.000 vrijwilligers! Heel visionair. Wellicht moeten we zijn visie inmetselen en over 35 jaar er uit laten halen om te kijken wat er van gekomen is. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft onze voorzitter aan Rieki Plappert de zilveren KBO-speld uitgereikt. We hebben de speld voor haar aangevraagd vanwege haar vele verdiensten gedurende een groot aantal jaren voor HEVO. Rieki is lid van de commissie Reizen, de evenementencommissie en ze is gastvrouw. Zeer betrokken en altijd bereid om te helpen. Het bestuur heeft de werkplannen 2018 van de diverse commissies goedgekeurd. De aan de uitvoering van de plannen verbonden kosten zijn verwerkt in de conceptbegroting 2018. Een van die plannen is de vernieuwing van de website. Die begroting wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 24 april, 14.00 uur. Over 2017 wordt een bescheiden overschot verwacht. Het bestuur overweegt om de mogelijkheid van contactloos betalen in De Ontmoeting in te voeren. Contactloos betalen van kleine bedragen is een breed ontwikkeld maatschappelijk verschijnsel. Op 21 maart kunt u in de kleine zaal van De Ontmoeting stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Peter de Leeuw, secretaris

2


Reanimatie: nieuwe cursus en herhalingsles Op woensdag 28 februari wordt door mevrouw Tiny Schellings, verpleegkundig docent, een nieuwe cursus en een herhalingsles reanimatie gegeven. De nieuwe cursus wordt gehouden van 09.00 uur tot 11.00 uur en de herhalingsles van 11.15 uur tot 12.30 uur in het SJV-gebouw, Mimosastraat 1 te Rosmalen. Het reanimeren en het gebruik van AED worden in theorie gegeven en in de praktijk geoefend. Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden kunnen zich hiervoor aanmelden. Kosten: voor cursus en herhalingsles elk Є 10,-. De cursus en de herhalingsles zijn gratis voor HEVO-vrijwilligers. Voor verdere informatie en aanmelden: Ben Krijbolder, 06-13629297 of bmkrijbolder@hotmail.com

Zomerschool komt uit haar winterslaap

A

lweer de negende editie van de zomerschool voor 55+ in ’s-Hertogenbosch en omstreken is in aantocht! Opnieuw drie volle weken! In de periode van 9 juli tot en met 27 juli bieden we ruim 90 workshops, presentaties en excursies aan, waarin “kennis maken met” op de voorgrond staat. Lekker aan de slag in de zomervakantie. Educatie, sport en bewegen, creativiteit en op pad in de omgeving: voor iedereen is er wel wat te halen. Op vrijdag 27 juli sluiten we af met een bruisende slotmiddag en wegens grote belangstelling vorig jaar is er ook deze keer weer een bus excursie met diner! Programmaboekjes en inschrijfformulieren zijn vanaf half mei te vinden bij De Ontmoeting in Rosmalen, op de wijkpleinen, de sociaal-culturele centra, de bibliotheken, etc Maar de informatie is tegen die tijd ook te vinden op www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool. Daar kun je nu alvast een kijkje nemen en nagenieten van de zomerschool 2017 om in de sfeer te komen! Dus hou vast rekening met afspraken in de zomer en hou de 3 weken tussen 9 en 27 juli gereserveerd voor wederom een geweldige Zomerschool 55+ Ben Krijbolder, activiteitencommissie

3


Senioren ComputerLeercentrum wordt Seniorweb Met ingang van 1 januari heet het Senior Computer Leercentrum voortaan Seniorweb Rosmalen. Nieuwe cursussen computer/tablet/iPhone-cursussen en presentaties in februari en maart 2018. Alle cursussen bestaan uit 5 lessen steeds op dezelfde dag en tijd. • Fotocursus op maandag 26 februari om 09.00 uur. • Fotoboek maken maandag 26 februari om 10.45 uur. • Omgaan met de Android tablet op maandag 26 februari om 13.30 uur. • Omgaan met de Android-Smartphone op dinsdag 27 februari om 13.30 uur. • Cursus Windows 10 Verdieping dinsdag 27 februari om 15.15 uur. • Omgaan met de iPad op woensdag 28 februari om 13.30 uur. • Windows 10 Start (voor beginnende computergebruikers) op woensdag 28 februari om 15.15 uur. • Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 op donderdag 1 maart om 15.15 uur. • Omgaan met de iPhone op vrijdag 2 maart om 13.30 uur. Informatiebijeenkomst dinsdag 20 februari van 14.00 tot 16.00 uur in ons computerlokaal van de Annenborch. • Presentatie Introductie Social Media op woensdag 21 februari op 14.00 uur. • Presentatie Veiligheid & Privacy op het Internet op vrijdag 23 februari 14.00 uur Aanmelden voor presentaties en informatiebijeenkomst bij Annette Gladdines 06 20356366. Aanmelden voor cursussen via aanmeldformulieren, deze kunt u vinden in onze informatieboekjes in De Annenborch, PERRON-3 of in De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk via de website www.scr-rosmalen.nl De cursussen, presentaties en informatiebijeenkomst worden gegeven in ons computerlokaal in de Annenborch. Naast onze bestaand aanbod in het leercentrum zijn we ook gestart met “Leren aan huis” waardoor we senioren die moeite hebben ons leercentrum te bezoeken ook thuis kunnen helpen met individuele leervragen of een cursus. In verband met een afnemende belangstelling is besloten om m.i.v. januari voortaan de inloopochtenden te beperken tot dinsdag- en vrijdagochtend. Op donderdagochtend is de inloop enkel op verzoek of bij te veel drukte op de andere ochtend open. Altijd in overleg dus. De woensdagochtend is dus vanaf 1 januari gesloten.

4


Zomerreis naar Zwitserland: 14 tot 21 juli 2018

‘B

rabant Expres Reizen’ organiseert deze reis voor HEVO. U verblijft in Hotel Monto Moro in Saas Almagell. Voor aanmelden en info kunt u contact opnemen met Diny Voets: 073-5030900 of 06–10843040 mailen kan ook naar: dini.voets@ziggo.nl Inschrijven is ook mogelijk op woensdag 14 maart van 13.00 tot 14.00 uur in De Ontmoeting. De prijs van deze achtdaagse reis bedraagt € 789,-. De toeslag voor een 1-persoons kamer (voor zover aanwezig) bedraagt € 80,-. Reisschema : 14 juli Dag 1: Vanochtend vertrekken we vanuit Rosmalen (Gildeplein en Pastoor van Thiellaan) naar Zuid-Duitsland. Hier checken we in voor 1 nacht en dineren in het restaurant van het hotel. De avond is ter vrije besteding. 15 juli Dag 2: Na het ontbijt checken we uit en rijden we naar Zweisimmen in Zwitserland. Hier gaan we aan boord van de ‘Golden Pass trein’ in een panoramawagon (2e klasse) voor een schitterende treinreis naar Montreux aan het meer van Genève. 16 juli Dag 3: Vandaag naar de ‘Stausee Mattmark’ op maar liefst 2200 meter hoogte. Hierna vertrekken we naar het Lötschental. 17 juli Dag 4: We vertrekken vanochtend al heel vroeg naar Brig, om aan boord te gaan van de Glacier Express 18 juli Dag 5: Italië! Via de befaamde Simplonpas rijden we naar het Lago Maggiorre. We maken een mooie rondrit en gaan ‘s middags naar het beroemde eiland Isola Bella. Uiteraard brengen we een bezoek aan dit eiland en krijgen we een rondleiding o.l.v. een ervaren gids. 19 juli Dag 7: Saasdal of vrije dag. Vandaag laten wij u de graag keuze, een vrije dag of een rondrit door de Saas regio (Wallis), inclusief bergtocht per kabelbaan. U kunt namelijk als tijdelijke ‘inwoner’ van Saas-Almagell gratis gebruik maken van de bergliften (m.u.v. Metro Alpin). ‘s Avonds genieten we van een raclette diner in het restaurant van het hotel. 20 juli Dag 6: Zermatt en Täsch. Aan de voet van de Matterhorn ligt Zermatt, waarvan de toeristische ontwikkeling sterk samenhangt met deze beroemdste berg ter wereld. 21 juli Dag 8: Na het ontbijt checken we uit en rijden we richting Rosmalen. Onderweg maken we een stop voor de lunch (eigen gelegenheid) en dineren we ter afsluiting in een gezellig restaurant. Meer informatie vindt u ook op de website van HEVO - www.hevorosmalen.nl Namens de reiscommissie, Jan Jansen

5


Brabantse Smokkeltocht - 20 maart 2018

V

anuit onze opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Soerendonk. We worden daar hartelijk ontvangen met een kop koffie/thee en een heerlijk stuk vlaai. Daarna een film over het smokkelen in deze streek. Op humoristische wijze worden we dan onderhouden tot het tijd is voor de koffietafel. Na al dit lekkers rijden we onder begeleiding van een gids een smokkelroute met de touringcar. Onderweg maken we een stop bij de Achelse Kluis waar ze hun eigen trappistenbrouwerij hebben en diverse leuke winkeltjes. Terug in Soerendonk is het tijd voor het diner waarna we weer teruggebracht worden naar onze opstapplaats De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van de HEVO € 57,50; voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.00 uur weer terug in Rosmalen te zijn. Aanmelden voor deze reis Diny Voets 073-5030900 of 06–10843040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 12 RABO 0184 5555 31 t.n.v. reiscommissie HEVO onder vermelding van Smokkeltocht + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met €10,- aan kosten, terug op uw rekening. Let op: Uw aanmelding is pas geldig nadat u betaald heeft. BBA Tours organiseert deze reis voor HEVO.

Foutief telefoonnummer

O

p pagina 4 van het januari nummer staat een verkeerd telefoonnummer om contact op te kunnen nemen met de ouderenadviseurs.

Het juiste nummer is 06-53279098 Sorry voor deze vergissing. De ouderenadviseurs

6


ADVERTORIAL

‘Goed volk’

Het huis en de tuin werden te groot voor mij en ik benutte de kans om naar een semibungalow te verhuizen. Daar bofte ik echt mee, maar ja, dan moet je het nog zien te organiseren. Ik ben 72 dus daar zag ik wel een beetje tegenop. Mijn kinderen wilde ik bovendien niet met alles belasten. Hoe kon ik nu betrouwbare hulp vinden? Een verhuizer krijgt wel inzage in al je waardevolle spulletjes en er gebeuren zoveel akelige dingen in de wereld op dit moment. Dat is ook de reden dat ik mijn naam niet wil noemen. Als oudere ben je in deze tijd toch kwetsbaar.

Sandra Holm www.overhuizen.com 06-25232229

Een advertentie van Overhuizen in HEVO-Actueel bracht uitkomst. Ik ben al 26 jaar lid en HEVO is voor mij heel betrouwbaar. Ik bedacht dat de adverteerders die daarin staan ook te vertrouwen moeten zijn. En dat klopte gelukkig. Al bij de eerste kennismaking had ik een klik met Sandra Holm van Overhuizen. Mijn angst voor vreemden in huis verdween meteen. Achteraf vond ik het heel stoer van mezelf dat ik haar gewoon benaderd heb. Wat ik heel prettig aan haar vind, is dat ze is gespecialiseerd in senioren. Ze ‘ontzorgt’ je echt. Zo maakt ze bij de start bijvoorbeeld een schema van alle activiteiten. Dat is erg verhelderend en overzichtelijk. Sandra heeft niet alleen de capaciteiten, ze is ook nog eens hartelijk, positief en vrolijk. En toen ik na de verhuizing iets belangrijks niet kon vinden, kwam ze gewoon weer langs en zocht mee. Ik heb haar al aanbevolen bij een vriendin met verhuisplannen. Sandra en haar team zijn ‘goed volk’ en dat is in deze tijd heel wat waard. Ik ben blij dat ik haar ingehuurd heb want alleen was me dit nooit gelukt.’

7


Om de knikkers

V

andaag de dag knikkeren de jongens niet meer en de meisjes springen geen touwtje meer: ze turen op het schermpje van de smartphone. Maar in mijn jeugd behoorde het knikkerspel bijna tot de dagelijkse vrijetijdsbesteding: het heette in Vlaanderen ‘marbelen’, afgeleid van het Latijnse woord ‘marmor’. Je kon het spel overal spelen: op voetpaden en op het schoolplein, dat in die tijd natuurlijk nog niet betegeld was. De knikkers hadden uiteenlopende inruilwaarde: een bonk was meer waard dan een gewone knikker en verder waren er ook vaag esthetische kwaliteitskenmerken. Als serieuze knikkeraar was je apetrots op je bezit en je bewaarde het in een kistje op een plaats, waar niemand bij kon: ook niet je jaloerse broer.

Behalve ruilen kon je de knikkers bij het spel winnen of verliezen. De spelregels varieerden daarbij van gehucht tot gehucht en soms zelfs van straat tot straat. Tijdens het spel werden allerlei gebods- en verbodsbepalingen geroepen; de gehanteerde spelregels en vaktermen waren vaak voor velerlei uitleg vatbaar; niet zelden waren zij aanleiding voor een schier eindeloos durend gekrakeel en geruzie. Eerst werd met de hak van de laars een gat in de grond gestampt en werd de eromheen liggende aarde platgetrapt, waarna door iedere speler vanaf een bepaalde afstand een aantal knikkers in de richting van het gat werden gegooid. Wie het dichtst bij kwam, mocht als eerste met de duim proberen al zijn knikkers in de kuil te krijgen. Het gat werd ‘klot’ genoemd, afgeleid van het Franse ‘la clotte’. Valsspelers, die met de pols of handpalm maneuvreerden, werden soms hardhandig ter verantwoording geroepen. Wie als eerste al zijn knikkers in de kuil kreeg, nam de hele pot als buit mee naar huis. Jammer voor al die verliezers. Guido Robbens

8


HEVO-Actueeltjes 7 februari tot en met 16 maart Aangifte inkomstenbelasting

De Annenborch, computercursussen. Informatiebijeenkomst

S.C.C. De Biechten Woensdag 7 maart: 14.00 tot 16.00 uur.

Dinsdag 20 februari: 14.00 tot 16.00 uur. Woensdag 21 februari: Presentatie Introductie Social Media: 14.00 uur.

De Ontmoeting Vrijdag 9 maart: 10.00 tot 12.00 uur.

Vrijdag 23 februari: Presentatie Veiligheid & Privacy op het internet: 14.00 uur

Informatiebijeenkomst over de aangifte inkomstenbelasting voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Zowel HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden. Toegang gratis. ***

Seniorweb Rosmalen, voorheen SCR. Maandag 26 februari: Fotocursus: 09.00 uur. Fotoboek maken: 10.45 uur. Omgaan met de Android tablet: 13.30 uur.

Alzheimercafé

De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, ’s-Hertogenbosch Maandag 19 februari: 19.30 uur. Gespreksthema: Na de diagnose: beleving van de dementie.

Dinsdag 27 februari: Omgaan met de Android-Smartphone: 13.30 uur. Verdieping Windows 10: 15.15 uur. Woensdag 28 februari: Omgaan met de iPad: 13.30 uur. Windows 10 Start: 15.15 uur. Donderdag 1 maart: Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10: 15.15 uur.

Carnaval in De Ontmoeting

Vrijdag 9 februari: 14.11 tot 18.00 uur. Muziekskes, een tonpraoter, De Zangtoffel treden voor u op. Kosten: € 2,- per entreekaartje (incl. 1 consumptie) U koopt van tevoren een kaartje in De Ontmoeting.

Vrijdag 2 maart: Omgaan met de iPhone: 13.30 uur. Alle cursussen bestaan uit 5 lessen. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, www.scr-rosmalen.nl

Cursus

SJV-gebouw in Kindcentrum ‘t Ven, Mimosastraat 1. Woensdag 28 februari: Reanimatiecursus: 09.00 tot 11.00 uur. Herhalingsles: 11.15 tot 12.30 uur. Docent: Tiny Schellings. Kosten: € 10,- per les. Zowel voor HEVOleden als voor niet-HEVO-leden.

Danscafé

De Annenborch Zondag 25 februari: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel Maart!!

De cursus en de herhalingsles zijn gratis voor HEVO-vrijwilligers.

Woensdag 14 februari.

Expositie in De Ontmoeting

Info en aanmelden: Ben Krijbolder, 06-13629297, bmkrijbolder@hotmail.com ***

Tot eind februari exposeert Carmen Haffmans.

9


HEVO-film

Reizen

Dinsdag 20 maart: 08.30 uur. Brabantse smokkeltocht. Vertrek: vanaf het Gildeplein, daarna Pastoor Van Thiellaan. Kosten: HEVO-leden € 57,50 en voor niet-HEVO-leden € 62,50. Info en aanmelden: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl ***

PERRON-3 Maandag 12 februari: 20.15 uur. Antonia. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVOleden en online bestelde tickets € 7,50. Zondag 25 februari: 11.00 uur. Lion. Kosten ticket: HEVO-leden € 8,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVOleden en online bestelde tickets € 9,50. ***

Rijbewijskeuring 75+

HEVO Repair Café

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 9 februari

SJV-gebouw – Kindcentrum ’t Ven, Mimosastraat. Woensdag 09.30 – 12.30 uur.

9 maart Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alleen voor HEVO-leden, 073-5217250.

7 februari 21 februari Vervolgens is er op iedere 1e en 3e woensdag van de maand Repair Café, zowel voor HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden.

Seniorencontactmiddagen

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 15 februari: Seniorencafé.

Kienen

15 maart: Seniorencafé met bingo Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Het Steunpunt: donderdag 19.30 – 22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur 22 februari

De Ontmoeting. Zondag 14.00 tot 17.00 uur. Inloop 13.30 uur. 4 maart: Lezing: Gebruiken in Brabant.

29 maart De Ontmoeting: vrijdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 2 maart

Sluiting De Ontmoeting Maandag 12 februari

De Annenborch: zaterdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 10 maart

Dinsdag 13 februari

Stadsbieb Rosmalen

In samenwerking met ComputerLeercentrum Rosmalen Monique Overwater en Ton van Bijnen nemen u gratis mee op de computer! Klik & Tik… de basis: werken met de computer vanaf de eerste muisklik.

Lezing

De Ontmoeting: Donderdag 22 februari. 14.00 – 16.00 uur. Kennismaker: Vitaal ouder worden door Veronique Kilian. Toegang gratis.

10


Stadsbieb Rosmalen (vervolg)

Wandelen

Klik & Tik… het internet op: het gemakkelijk regelen van dagelijkse zaken via internet. Info: 073-6802900.

De Ontmoeting. Elke dinsdag. Ook als De Ontmoeting gesloten is. 6 km. wandeling. Start: 09.45 uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173.

De Annenborch

Digisterker…: leren omgaan met Digid. Gratis. Periode: februari/maart en maart/april. Info: Monique Overwater, 073-6802900 of via cursus@bibliotheekdenbosch.nl

6 km. wandeling. Start: 09.30 uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602.

Talencursussen

20 maart Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 20 februari 6 maart

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. De cursussen starten in januari/februari Maandag - Duits: 10.30 – 12.00 uur. Aanmelden: 06-50891693. - Frans: 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden: 073-6141546. - Italiaans: 16.00 – 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123. - Spaans: 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361. - Vakantie-Italiaans: bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Aanmelden: 06-4250123. Kosten: per taal – per seizoen € 150,-.

De Zandlopers. Maandag. 13.30 uur. 5 februari. Maliskampse bos. Vertrek: parkeerterrein einde Lijsterbeslaan. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand.

Woensdag Engels: ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Info: Stichting BAS, www.basdebiechten.nl

Piet Kerssens, redactie.

11


Aangifte Inkomstenbelasting 2017

A

angifte inkomstenbelasting 2017: welke gegevens heb ik nodig om aangifte te kunnen doen?

Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die u nodig heeft. Als u gezamenlijk aangifte doet met uw partner, dan heeft u de gegevens van hem/haar ook nodig. • De brief van de belastingdienst, waarin wordt gevraagd om aangifte te doen. •

Als u een beroep doet op een van de belastinginvullers van HEVO: een machtigingscode. Als u deze nog niet heeft, dan zal de belastinginvuller een machtigingscode voor u aanvragen.

Als u zelf de aangifte invult: uw Digid.

Ter vergelijking de aangifte van vorig jaar.

De inkomensgegevens: de jaaropgave van de AOW, van uw pensioen(-en), eventuele uitkeringen van lijfrenteverzekeringen, inkomsten uit werk etc.

Indien er sprake is van een eigen woning: de WOZ-beschikking met als peildatum 01-01-2016. U heeft deze opgave vorig jaar in februari ontvangen van de gemeente.

De jaaropgave van de bank inzake uw hypotheekschuld en de in 2017 betaalde rente.

Gegevens van uw bankrekeningen per 1-1-2017. Eventueel overige bezittingen en het saldo van uw schulden (niet de hypotheekschuld).

Bij aftrek van ziektekosten: rekeningen van uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit. Het gaat om kosten, die niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekering. Eigen risico is niet aftrekbaar. De uitbetalingsoverzichten van uw ziektekostenverzekeraar. Aftrek van dieetkosten is alleen mogelijk met een getekende dieetverklaring van een arts of diëtist.

Een overzicht met bewijsstukken (bankafschriften) van gedane giften.

Als u die ontvangen heeft: de voorlopige aanslag(-en) 2017.

De beschikking over uw toeslagen 2018. Dan kan na het invullen van de aangifte gecontroleerd worden of het maandelijkse voorschot van de toeslagen klopt. Vooral om te voorkomen, dat u te veel toeslag ontvangt en dat u dat aan het eind van het jaar moet terugbetalen.

Paul Scholten, ouderenadviseur

12


Informatiebijeenkomst inkomstenbelasting 2017

V

erzorgt u zelf uw aangifte inkomstenbelasting 2017? Kom dan op 9 maart 2018 naar een informatiebijeenkomst over het zelf invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017. Twee ervaren vrijwillige belastinginvullers van HEVO zullen aan de hand van een voorbeeldaangifte uitleg geven hoe u de aangifte moet invullen. Met de nodige tips en aandacht voor de mogelijke aftrekposten. Daarnaast zal ook het recht op huur- en zorgtoeslag aan de orde komen. Doet u zelf aangifte voor de inkomstenbelasting 2017 en twijfelt u ook wel eens of alles goed is ingevuld? Kom dan uw licht opsteken! Er zal ruim gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle senioren in Rosmalen, die zelf hun aangifte verzorgen. De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 9 maart 2018 van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting, Tulpstraat 4 in Rosmalen. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Eenzelfde bijeenkomst wordt in samenwerking met Stichting BAS gehouden op woensdag 7 maart 14.00 uur in De Biechten in Hintham. Paul Scholten, ouderenadviseur.

ArtsLommelenArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging

073-6893597 0 06-53616114 0 www.artslommelen.nl www.artsl regio ’s-Hertogenbosch e.o. regio ’s-Hertoge

onafhankelijk - samen - betrokken -

respectvol - ken transparant oprecht - er en inspirerend bijkinderen het afscheid en- de uitvaart. ken bij het Ze horen afscheid de uitvaart. Ze horen er d nemen met Afscheid kinderen nemen met flexibel

gewoon bij en kunnen eventueel gewoon een bij actieve en kunnen rol eventueel een actieve rol Persoonlijke het verdriet... spelen. spelen. zijn kwetsbaar en we Kinderen willen zijn ze graag kwetsbaar enbetrokkenheid we willen ze graag verzacht en. Soms verloopt het beschermen. leven anders Soms en verloopt het leven anders en Ik verzorg uitvaarten met zorg contact en aandacht. Neem contact op voor Vragen? een vrijblijvend Neem op voor een vrijblijvend nderen, soms op jonge worden leeftijd, kinderen, al ge-somsVragen? op jonge leeftijd, al gemetu een team van draag gesprek.Samen Ook als niet,klein ofgesprek. elders verzekerd Ookmedewerkers als u niet, of elders verzekerd erd met het levenseinde. confronteerd met het levenseinde. ik zorg voor eenbereikbaar. passend wat pastbereikbaar. bij bent. Wij zijn dagworden en nacht bent. Wij afscheid zijn dag en nacht Lommelen Uitvaartverzorging Door ArtsLommelen worden Uitvaartverzorging het geleefde op een ongedwongen kinderen manier opbetrokeen ongedwongen manier betrok- leven, uw wensen en budget.

vertrouwen -

Vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet, of elders verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar

rust professioneel

-

integer

-

luisteren

13

-

met

hart

en

ziel

-


Onze HEVO belastingservice

W

ilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2017? Ook dit jaar kunt u weer een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. De zeven belastinginvullers van HEVO zijn opgeleide vrijwilligers, die jaarlijks worden bijgeschoold. Onze belastingservice is bedoeld voor senioren met een jaarinkomen tot circa € 35.000,- voor een alleenstaande en tot circa € 50.000,voor partners. Naast de HEVO-leden, kunnen alle senioren, die in Rosmalen wonen, gebruik maken van de hulp. Ook uw huur- en zorgtoeslag wordt gecontroleerd en zo nodig aangepast. Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze service bel dan tussen 15 februari en 15 maart het telefoonnummer van de ouderenadviseurs van de HEVO 06-53279098. Er wordt dan door een belastinginvuller een afspraak met u gemaakt bij u aan huis. Het is handig als u alle benodigde gegevens tevoren bijeenzoekt. Elders in deze HEVO-Actueel treft u een overzicht van benodigde gegevens aan. Voor aftrekposten zijn bewijsstukken noodzakelijk. De belastinginvuller neemt alle gegevens mee en hij/zij zorgt ervoor, dat uw aangifte digitaal correct wordt ingevuld en wordt verzonden naar de belastingdienst. U krijgt al uw documenten terug en een kopie van de aangifte voor uw eigen administratie. Uiteraard gaan de belastinginvullers vertrouwelijk om met uw gegevens. De hulp is kosteloos. Als u vorig jaar uw aangifte door een van onze belastinginvullers hebt laten invullen, dan kunt u hem of haar rechtstreeks bellen voor het maken van een afspraak. Paul Scholten, ouderenadviseur

FilmPLUS: Lion in PERRON-3

O

p zondag 25 februari om 11.00 uur organiseert HEVO in samenwerking met PERRON-3 weer een zondagfilm ‘Lion’ met een extraatje. Iedere maand een door HEVO uitgezochte filmtitel met daarbij iets lekkers wat steeds zal variëren. Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta, ver van huis. Hij overleeft verschillende uitdagingen waarna hij geadopteerd wordt door een stel in Australië. 25 jaar later besluit hij naar zijn verloren familie op zoek te gaan. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Kaarten kosten op vertoon van uw HEVO-pasje aan de balie van PERRON-3 € 8,50. Niet-HEVO-leden en online bestelde kaarten € 9,50.

14


Kerstviering 2017

I

n een stampvolle Lambertuskerk bereidde ik me op 19 december voor op het kerstfeest. De oecumenische dienst was inhoudelijk voorbereid door de commissie Zingeving. Dominee Erica Scheenstra en diaken Jan Renders gingen de aanwezigen voor. In de lezingen, gedichten en overwegingen werd invulling gegeven aan het thema ‘Er was géén plaats’. Vanuit het verhaal van de zwerftocht van Jozef en Maria werd een link gelegd naar nu. Geduid werd op de positie van velen, die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld maar helaas niet overal welkom zijn. Uitgesproken werd de wens, dat mensen zich – in het spoor van het Kind in de kribbe – het lot aantrekken van de vele kinderen die op de vlucht zijn. In de voorbeden werd ook van HEVO gevraagd te zorgen voor een sfeer en omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Het HEVO-koor, voor de laatste keer bij de kerstviering onder leiding van Jan Pos, zong Nederlandstalige en Engelse kerstliederen. Jan trad zelf ook nog solo op. Het koor en Jan werden begeleid door Coby Wagemans op piano en fluitiste Lidwijne Kuijk. Ook dit jaar was het tekstboekje mooi vormgegeven door Tiny Kappen. Aan het einde van de sfeervolle dienst werd gecollecteerd voor de actie ‘kerstvoedselpakketten’, die door de diaconie zijn gegeven aan minder bedeelde Rosmalenaren. Met zijn allen hebben we € 542,- in de mandjes gedaan. Vervolgens mocht ik bij de ‘Villa’ met zo’n 210 andere gasten genieten van een goed verzorgde en vullende kerstlunch. Dank aan de commissie Zingeving en de evenementencommissie voor wederom een hartverwarmende kerstviering. Peter de Leeuw, secretaris

15


Heddet al geheurd??

A

l jaren spelen wij met ‘Krijt op Tijd’ op donderdagochtend een partijtje biljart. Op die donderdag danst eveneens de Linedance-groep ‘De Oldtimers’. Met deze dames hebben we in de voorbije vijf jaar een bijzondere relatie opgebouwd. Bij verjaardagen trakteren we elkaar over en weer en tijdens de koffiepauze worden er kwinkslagen uitgewisseld. Op donderdag 14 december kwam er helaas een abrupt einde aan dit goede gevoel. Wij, mannen, zijn niet van steen en onder bepaalde omstandigheden méér dan gevoelig te noemen… Nog nooit, maar dan ook echt nooit, heeft een van deze dames aan ons gevraagd om samen op de foto te gaan. Op die bewuste donderdag horen wij de snelste van het stel vragen: “Zij is jarig en wil graag met jou op de foto.” “Geen enkel probleem, kom maar bij de kerstboom”, antwoordt de aangesprokene bereidwillig. Nieuwsgierig kijken we om ons heen; het zou kunnen dat George Clooney is binnengestapt in De Ontmoeting. George is het niet, het is Jack, nog net geen halve eeuw en géén haar op zijn hoofd… Nimmer bij HEVO geweest en dan meteen zo’n woest-aantrekkelijke indruk maken; rara hoe kan dat?? OK, hij draagt een bijzondere bril en heeft een vriendelijke uitstraling. Maar toch… Ook ik heb een nieuwe, blauwe bril en niemand van deze ‘Dancing Queens’ heeft er ooit een opmerking over gemaakt. De man in kwestie is Jack Mikkers, sinds 11 oktober 2017 burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Met zijn overigens goed bedoelde bezoek heeft hij resoluut een einde gemaakt aan de illusie dat wij een warme band met deze vrouwen zouden hebben. Geschokt en teleurgesteld zullen wij in 2018 aan de verbetering van ons imago werken. Pierre des Enfants

16


Gymclub vierde 50-jarig bestaan

R

eikhalzend werd uitgekeken naar de viering van het 50-jarig bestaan van deze HEVO-club. Voortgekomen uit de vereniging van huisvrouwen – inmiddels al weer heel wat jaren onder de HEVO-vlag is dit een zeer levendige en aantrekkelijke club geworden.

Op 27 november was het dan zover. Enkele ex-leden, de gymleiding en de huidige gymleden, in totaal bijna vijftig personen, togen naar restaurant Croy in ‘s-Hertogenbosch om daar van een heerlijke maaltijd te gaan genieten. Voorzitter Toos Verheijen heette iedereen hartelijk welkom en Riet Kipperman blikte terug op de ontstaansgeschiedenis van deze club. Het werd een heel geanimeerd samenzijn; de sfeer zat er goed in en daarbij was er aan gesprekstof geen gebrek. Men vond het zo gezellig en goed verzorgd, dat werd opgemerkt dat we dit vaker moeten doen. Het was fijn elkaar zo te kunnen ontmoeten. Wilma van Hoeckel, penningmeester gymclub

B.A.S. taalcursussen

S

tichting BAS heeft diverse plaatsen vrij voor de cursussen die starten in januari/februari 2018 bij S.C.C. De Biechten aan de Vincent van Goghlaan 1 Voor talencursussen is enige basiskennis gewenst met uitzondering van Duits. Maandag: Duits 10.30-12.00 uur € 150,- p/seizoen aanmelden: 06-50891693 Frans 13.00-14.30 uur € 150,- p/seizoen aanmelden: 073-6141546 Italiaans 16.00-17.30 uur € 150,- p/seizoen aanmelden: 06-24250123 Spaans 18.00-19.30 uur € 150,- p/seizoen aanmelden: 073-6440361 Vakantie Italiaans bij minimaal 5 deelnemers kan deze cursus starten; aanmelden: 06-24250123 Woensdag: Engels ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers kan deze cursus starten! Voor informatie kijk op de website van Stichting BAS www.basdebiechten.nl

17


HEVO-kersttoernooi biljarten De Hazelaar 2017

O

p vrijdagmorgen 15 december 2017 stonden de eerste biljarters al vroeg voor de deur van De Hazelaar. 52 HEVO-leden hadden zich aangemeld voor de onderlinge strijd op het groene en blauwe laken. Gelukkig geen enkele afmelding op het laatste moment, zodat iedereen vol goede moed van start ging voor vier wedstrijden in de poule-fase. Er werden mooie caramboles gemaakt, maar er waren ook teleurstellingen door een klos-bal of de ‘op een haar na’-missers. Tijdens de lunchpauze werd nieuwe energie opgedaan door degenen die zich plaatsten voor de kwartfinale. In de halve finale moesten Ad van Pinxteren en Chris Hokken, beiden van biljartclub ‘Lambertus’, het onderspit delven. Hierdoor kwamen Theo van den Biggelaar van ‘De Vrolijke Rakkers’ uit Hintham en Jo van Meurs van ‘De Meeuwenhof’ bovendrijven als uiteindelijke finalisten. In een spannende finale, waarin beide spelers kansen kregen en kansen lieten liggen, werd Theo van den Biggelaar, die sinds kort eveneens speelt bij de nieuw opgerichte biljartclub ‘De Dwarsliggers’, de verdiende winnaar. Van onze voorzitter Carel van den Heuvel mocht Theo een schitterende trofee ontvangen. Ongetwijfeld krijgt dit aandenken een permanent plaatsje in huize Van den Biggelaar. Wij kijken terug op een geslaagd toernooi. Noteer vrijdag 14 december 2018, onder voorbehoud, in uw agenda voor het volgende kersttoernooi in De Hazelaar! Peter der Kinderen

Ledenpassen KBO-Brabant / HEVO

K

BO-Brabant heeft besloten om de nieuwe ledenpassen te maken van hard-plastic, net als de bankpassen. KBO-Brabant wil ook de geldigheidsduur verlengen. Dit vraagt een besluit van de algemene ledenvergadering van KBO in juni. Tot die tijd blijven de huidige passen geldig. Verwachting is dat in september de nieuwe passen worden uitgereikt. Nieuwe leden ontvangen een tijdelijke pas. Dit geldt ook als u vanwege verlies een nieuwe pas nodig hebt. Mocht u problemen krijgen in een winkel bij het vragen van de korting, laat het ons dan weten. Peter de Leeuw, secretaris

18


KennisMakers bijeenkomst: Vitaal ouder worden

G

elukkige, vitale, oudere mensen zijn uitgerust en beschikken over voldoende energie om te doen wat ze leuk vinden. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat je energiek en veerkrachtig blijft? Veronique Kilian vertelt er op donderdag 22 februari in De Ontmoeting alles over. Zij gaat met name in op de Chinese vitaliteitskunde, die staat voor: kort en krachtig bijtanken, het aanboren van je geluksgevoel en dat voor je laten werken, moeiteloos sterk zijn zonder spierkracht en vitaal ouder worden. Door een uniek systeem van Chinese meditaties en oefeningen schep je balans in je lichaamssystemen en verhoog je de stimulerende en versterkende werking van je vitale systemen. Ontdek hoe je vitaal ouder wordt en vitaal blijft tijdens deze middag! Donderdag 22 februari van 14.00 tot 16.00 uur in De Ontmoeting; Gratis

Gratis basketbalwedstrijd bijwonen

M

isschien kwam u vroeger weleens in sporthal De Vinkenkamp en was u er in 2006 bij toen het toenmalige Eiffel Towers, Real Madrid versloeg. Heeft u afgelopen seizoen voor het eerst de Maaspoort Sporthal bezocht of heeft u echt geen idee waar ik het over heb.

Laat ik het verklappen; Basketball club New Heroes nodigt u uit om donderdag 8 maart 2018 gratis naar hun wedstrijd tegen Den Helder Suns te komen kijken. Voor sommigen van u onbekend, maar Nederlands beste basketbalclub speelt op een steenworp afstand van uw huis. New Heroes speelt in de topdivisie van het Nederlandse basketbal. New Heroes heeft in de iconische Maaspoort haar thuishaven en speelt elke week spectaculair basketbal. Naast strijd is het ook een show vol entertainment. Topsport van de bovenste plank. Als recordkampioen (ze waren al 16 maal Nederlands beste) strijden ze samen met hun fans voor de 17de titel. Ze willen u daar graag deelgenoot van maken. Daarom doen zij een aantal toegangskaarten cadeau. U hoeft slechts uw naam en adres van uzelf en de naam van iemand die u wilt meenemen te mailen naar info@newheroesbasketball.com onder vermelding van HEVO en zij zorgen voor de rest. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wees er op tijd bij. Jos van Raak, activiteitencommissie

19


Weg met dat woord!

I

n het najaar van 2017 riep het instituut voor de Nederlandse Taal alle Nederlandstaligen op om woorden in te sturen, waaraan men zo’n hekel had, dat men ze het liefst in 2018 niet meer wilde horen. Op basis van eerdere inzendingen had de organisatie in november daarvoor twee lijsten opgesteld (een voor Nederland en een voor Vlaanderen) met de voorlopige ‘treurnis-top-tien’ van de meest verfoeide woorden en uitdrukkingen. Een woord dat op beide lijsten voorkwam, was het stopwoord ‘eigenlijk’ dat als nietszeggende toevoeging wordt ervaren. Het woord ‘papadag’ op de Nederlandse lijst raakte bekend, toen Jesse Klaver van GroenLinks de onderhandelingen over de kabinetsformatie over het weekeind heentilde. Hoezo papadag, Jesse: je bent toch elke dag papa? Ook de uitdrukking ‘een stukje’ stuit op weerzin. Niet in de betekenis van ‘een stukje taart’, maar wel bij een uitdrukking als ‘een stukje zelfontplooiing’. Begin december jl. werd bekend dat het hype-woord ‘genderneutraal’ met 43% van de stemmen tot het grootste ‘haatwoord’ van 2017 was uitgeroepen. Er valt ook een lijst samen te stellen met ‘haatliefde-woorden’: woorden die op pregnante wijze een schandelijke realiteit of een verwerpelijke toestand tot uitdrukking brengen, maar waarvan ik aarzel om ze op papier te zetten. Zo werd vorig jaar in een tv-uitzending getoond hoe een arts euthanasie toepast op een vrouw, die haar overstap naar de andere wereld had aangeduid met ‘huppakee’. De betreffende arts trof geen blaam: hij handelde correct en gewetensvol. Helaas voor de man deed sindsdien het begrip ‘huppakee-arts’ zijn intrede: een arts (met een ruime interpretatie van de eed van Hippocrates), die in de spreekkamer voortvarend handelt: “Oh, u hebt een doodswens, meneer!? Een ogenblikje alstublieft, ik haal even de spuit!”. Guido Robbens

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueeltjes

pietkerssens@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Laat de winter

nu maar komen

Hevo actueel feb totaal  
Hevo actueel feb totaal  
Advertisement