Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang december 2017 nr. 11


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie Daniëls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel

Woensdag 6 december 2017

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

In deze Redactie Redactie 1 2 6

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Worden winkelcentra in Rosmalen seniorvriendelijk? Kerst- en Nieuwjaarswens van redactie en vormgevers Nieuw e-mailadres

Bestuur 3 3 4

Van het bestuur Gezellig samen aan de slag Handleiding voor onze communicatie

Van de ouderenadviseurs 6 8

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueel

Uw Zorgverzekering 2018 Eindejaarstips van de Ouderenadviseurs

Uittips 14 Film: I Nostri Ragazzi 19 HEVO-kerstviering 2018

Spelen met taal 15 Eufemismen 16 Proat ut Ròsmólle

Terugblik

18 Boeiende bijeenkomst over thema angst

En ook .... 9 10 12 17 18 19 20 25

Activiteit van de maand: Tai-Chi Terugblik op HEVO 65 jaar HEVO-Actueeltjes Klaverjassen in De Ontmoeting Taoïstische beweegkunst Helend tekenen Een goed gesprek bij HEVO BAS Talencursus


Worden winkelcentra in Rosmalen seniorvriendelijk?

I

n het centrum van ons Rosmalen wordt nu na jaren van plannen, soebatten, bezwaren en rechtszaken eindelijk gebouwd. Er zullen ook heel wat nieuwe winkelpanden in gebruik genomen worden. Laten we hopen dat de meeste inwoners van Rosmalen daar actief gebruik van gaan maken. En dat het spook van de winkelleegstand aan ons mooie dorp voorbijgaat. Een leuk initiatief in sommige winkels is tegenwoordig de mogelijkheid om een niet aanwezig artikel te bestellen en dan thuis te laten bezorgen. In het centrum zijn er nu al meerdere locaties om de inwendige mens te voorzien van spijs en drank. Allicht zullen er zeker nog enkele bij komen. Zullen er dan ook vandalisme bestendige bankjes komen in de openbare ruimte. Zoals het echt Brabants gekleurde bankje bij PERRON-3. Alweer twee jaar geleden vroeg mede-redactielid Ingrid Thelissen zich af, waarom in de supermarkten geen plaats is voor een zitplaats om zo nodig even te rusten. Toentertijd werd bij navraag verteld, dat vanwege ruimtegebrek dit niet mogelijk was. In de Molenhoek heeft men het winkelcentrum intussen al een flinke uitbreiding en opknapbeurt gegeven. En jawel, in de supermarkt staat nu midden in de winkel een tafel met vier stoelen tegenover de koffieautomaat. De eerste tijd na de verbouwing vroegen de dames aan de kassa of alles te vinden was. Omdat het vloeroppervlak veel groter is geworden en de indeling van de artikelen ook danig is veranderd, was dit wel terecht. Met het boodschappenbriefje loopt men aanvankelijk heel wat op en neer alvorens succes te hebben. Ondanks de borden boven de gangen en de papieren plattegrond is de hulp van het behulpzame personeel soms nodig. In de winkelpassage is er bij de bakker en de visboer nu ook zitgelegenheid met (niet verplicht) consumptie. De parkeerplaats met brievenbus, ondergrondse glas en plastic-containerbak hebben ook een flinke make-over ondergaan. Is het voornoemde winkelcentrum een voorbeeld voor het Centrum, Hintham en de Groote Wielen? Jo van Zantvoort. redactioneel

1


De redacteuren en vormgevers zijn, van links naar rechts: Mattie DaniĂŤls, Piet Kerssens, Peter de Leeuw , Ingrid Thelissen, Guido Robbens Wil Coppelmans (vormgever), Geert Loeffen (eindredacteur) en Tiny Kappen (eindverantwoordelijke vormgeving) - Jo van Zantvoort was verhinderd. Elf maal per jaar zorgt de redactie, samen met de vormgevers er voor, dat u een mooie, goed verzorgde HEVO-Actueel in uw brievenbus krijgt. Wij doen dit met heel veel plezier!

Wij hopen dat u er ook in het volgend jaar weer van gaat genieten.

De redactie en vormgevers wensen u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2018

2


Van het bestuur

H

et bestuur wenst u allen, met uw familie, vrienden, kennissen, hele fijne kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe. Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2018 van 16.00 tot 18.00 uur in De Ontmoeting. We staan met elkaar kort stil bij het jaar dat dan achter ons ligt, maar kijken weer vooral vooruit. En dat doen we onder het genot van een drankje en een hapje. 2017 heeft voor HEVO in het teken gestaan van ons 65-jarig bestaan. Op 3 december 1952 werd HEVO opgericht. Het is maar een getal, 65. Want we zijn nog even actief, levend, betrokken als toen we 64 waren. Het bestuur is voornemens om ook van 2018 weer een sprankelend jaar te maken. We willen extra oog hebben voor de leden, die door omstandigheden (even) niet meer mee kunnen doen. De ziekenbezoekgroep en de rouwbegeleidingsgroep hebben zich onder leiding van Divers voorbereid op hun taak. De algemene ledenvergadering vindt in 2018 plaats op 24 april om 14.00 uur in De Ontmoeting. We leggen dan het jaarverslag en de jaarrekening 2017 en de begroting en het werkplan 2018 ter vaststelling aan u voor. Om die stukken voor te bereiden gaat het bestuur op 22 januari een dagje ‘op de hei’ in de bestuurskamer, die overigens voorzien is van nieuwe verlichting waardoor die voor meer activiteiten, zoals mandalatekenen, gebruik kan worden. Het bestuur heeft besloten om vanaf volgend jaar de toegang tot alle lezingen in De Ontmoeting voor de leden van HEVO gratis te maken. Niet-HEVO-leden betalen Є 5,-. De voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van wonen, gezondheid, erfrecht etc. zijn voor iedereen gratis. Peter de Leeuw, secretaris

Gezellig samen aan de slag

D

irect na Nieuwjaar staat er een gezellige activiteit gepland. We vinden het allemaal fijn om na de vakanties in een schoon gebouw terug te komen en onze activiteiten te doen. Maar daar moeten we wel iets voor doen. Daarom staat er een gezellige grote schoonmaak gepland op de ochtenden van 3 en 4 januari. Van 09.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur. Leuk om met een groep bezig te zijn! Zoals gewoonlijk beginnen we iedere dag met een bakje koffie. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ieders (fysieke) mogelijkheden. Er zijn een paar klussen waarvoor we sterke mannen kunnen gebruiken. Ook als u niet beide ochtenden kunt, bent u zeer welkom. Meldt u aan bij Peter de Leeuw, info@hevorrosmalen.nl

3


Handleiding voor onze communicatie

B

estuur, commissies en clubs zijn zelf verantwoordelijk voor hun communicatie. Hieronder leest u hoe u uw informatie op de juiste plek kunt krijgen.

Interne communicatie. Voor de interne communicatie kennen we HEVO-Actueel, de Nieuwsbrief, de website, de presentatie op het tv-scherm in De Ontmoeting en postertjes. Omdat we de werkzaamheden binnen onze vereniging hebben verdeeld, moet u verschillende e-mailadressen gebruiken voor – vaak - hetzelfde bericht. Of iets in HEVO-Actueel, op de website of Nieuwsbrief komt, is afhankelijk van dat u iets aanlevert en van wat u aanlevert! HEVO-Actueel (H-A) is voor aankondigingen van activiteiten, een maandagenda (HEVO-Actueeltjes), (reis)verslagen, informatie die van belang is voor senioren, mededelingen, oproepen voor vacatures. Vanwege de beschikbare ruimte mag een te plaatsen artikel max. 1600 tekens omvatten. Aanleveren in een Wordbestand. Belangrijke info: wat, waar, wanneer, kosten. Foto’s moeten, in een JPG-bestand, apart worden aangeleverd. Dus niet verwerkt in de tekst. In elke HEVO-Actueel staat de datum waarvoor u kopij moet aanleveren voor het volgende nummer. (zie ook hieronder). Kopij voor de HEVO-Actueel gaat naar Geert Loeffen op redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Piet Kerssens (pietkerssens@hevorosmalen.nl) verzamelt maandelijks de actueeltjes in H-A. Hij is van u afhankelijk. Wilt u een berichtje bij de actueeltjes hebben, let dan op de deadline! Op de FrontPage van onze website staat wat er bij ons te doen is. Dat kan onder de rubriek Nieuws of direct op de pagina. Ook staat op de website hoe we zijn georganiseerd, voor welke activiteiten je bij HEVO terecht kunt, welke clubs er zijn. In de agenda staat wat er op elke dag te doen is. Als de lezer in de agenda op een activiteit klikt, ziet hij/zij de door u aangeleverde informatie. Kopij voor de website gaat naar onze webredacteur Marlies Markensteyn, webredacteur@hevorosmalen.nl Informatie over de clubs op de site wordt beheerd door Jacqueline van den Wildenberg van de activiteitencommissie. Wilt u dus daarin iets veranderen, stuur dan een mail naar j.vandenwildenberg@home.nl

De digitale Nieuwsbrief verschijnt wekelijks op vrijdag. Aanleveren kopij uiterlijk tot dinsdag 18.00 uur. De kopij voor de Nieuwsbrief wordt naast de mails ook gehaald van de agenda op de website en uit de HEVO-Actueeltjes. Tiny Kappen maakt de nieuwsbrief in samenwerking met Piet Kerssens: nieuwsbrief@hevorosmalen.nl

4


Voor de aankondiging van lezingen, excursies, reizen, voorlichtingsbijeenkomst, film etc. kennen we een postertje in huisstijl. Het postertje is vooral een reminder of aandachtstrekker. Op het postertje komt alleen de naam van de activiteit met een passende foto met hooguit in ĂŠĂŠn zin een nadere duiding. Daarnaast de gegevens over wanneer (dag en tijd), de plaats, eventuele kosten, wel of niet aanmelden en bij wie en waar de lezer meer informatie kan vinden. De info voor het postertje moet naar Marian Appeldoorn, info@mastyling.nl Zij maakt de poster en zorgt voor het gewenste aantal exemplaren, die als ze klaar zijn, kunnen worden opgehaald in De Ontmoeting. Externe communicatie Is uw activiteit ook toegankelijk voor niet-HEVO-leden? Stuur dan uw artikeltje aan externecommunicatie@hevorosmalen.nl. Uw informatie wordt verwerkt in een persbericht. Bij grotere evenementen is het handig om vooraf over de publiciteit overleg te hebben met iemand van externe communicatie (Tonny van Raaij of Yvonne van Weert). Peter de Leeuw, secretaris

HEVO-Actueel 2018 deadline woensdag 17 januari woensdag 14 februari woensdag 21 maart woensdag 18 april woensdag 23 mei woensdag 18 juli woensdag 15 augustus woensdag 12 september woensdag 17 oktober woensdag 14 november

verschijningsdatum dinsdag 6 februari dinsdag 6 maart dinsdag 10 april dinsdag 8 mei dinsdag 12 juni dinsdag 7 augustus dinsdag 4 september dinsdag 2 oktober dinsdag 6 november dinsdag 4 december

5


Uw Zorgverzekering 2018

U

heeft onlangs het aanbod gekregen van uw zorgverzekeraar voor uw nieuwe polis. Dit aanbod is gebaseerd op uw huidige pakket. In principe wordt dit, als u niet reageert, automatisch verlengd. Er zijn echter ieder jaar wijzigingen: in de premie, in het pakket en meestal ook in de overige voorwaarden. De wijzigingen staan in de toelichting bij het aanbod. Het is verstandig deze goed te lezen en te kijken of dit consequenties voor u heeft. U kunt dan eventueel een andere aanvullende verzekering kiezen of zo nodig op zoek gaan naar een andere, beter bij u passende, zorgverzekering Algemene informatie over zorgverzekeringen is ruim voorhanden; een persoonlijk pakket kiezen is echter toch niet eenvoudig. Past het pakket nog bij uw situatie? Uw gezondheid is misschien veranderd en daarmee uw behoefte aan (bepaalde) zorg. Bent u tevreden over uw huidige zorgverzekeraar? Is de collectieve verzekering van uw (vroegere) werkgever nog wel het meest geschikt voor u? Veel vragen, waarop de antwoorden voor iedereen verschillend zullen zijn. Een handvat kan dan zijn om te kijken naar de vergoedingen van de afgelopen (twee) jaren. Misschien weet u nu al dat u in het komende jaar bepaalde zorgkosten gaat krijgen (bijvoorbeeld meer fysiotherapie). Ook belangrijk is wat u kunt en wilt betalen voor uw verzekering. Kijk daarbij dan niet alleen naar de maandelijkse premie; een duurder maar uitgebreider pakket kan uiteindelijk toch financieel voordeliger zijn. Gebruik maken van (online) vergelijkingssites kan een hulpmiddel zijn, als u eenmaal bepaald heeft wat voor u belangrijke voorwaarden zijn. U kunt ook altijd nadere informatie inwinnen bij de zorgverzekeraars zelf. Zit u nog met vragen of komt u er toch niet goed uit, doe dan een beroep op de ouderenadviseurs van HEVO. Zij zijn bereikbaar via ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of 06-5063279098. Marianne Schinkel, Ad Kuijpers, ouderenadviseurs.

Nieuw e-mailadres

T

ot voor kort stuurde u de HEVO-Actueeltjes naar pietkerssens@home.nl Dat is vanaf nu veranderd. Stuurt u de HEVO-Actueeltjes voortaan naar pietkerssens@hevorosmalen.nl en uiteraard in een Word-bestand.

6


ADVERTORIAL

‘Goed volk’

Het huis en de tuin werden te groot voor mij en ik benutte de kans om naar een semibungalow te verhuizen. Daar bofte ik echt mee, maar ja, dan moet je het nog zien te organiseren. Ik ben 72 dus daar zag ik wel een beetje tegenop. Mijn kinderen wilde ik bovendien niet met alles belasten. Hoe kon ik nu betrouwbare hulp vinden? Een verhuizer krijgt wel inzage in al je waardevolle spulletjes en er gebeuren zoveel akelige dingen in de wereld op dit moment. Dat is ook de reden dat ik mijn naam niet wil noemen. Als oudere ben je in deze tijd toch kwetsbaar.

Sandra Holm www.overhuizen.com 06-25232229

Een advertentie van Overhuizen in HEVO-Actueel bracht uitkomst. Ik ben al 26 jaar lid en HEVO is voor mij heel betrouwbaar. Ik bedacht dat de adverteerders die daarin staan ook te vertrouwen moeten zijn. En dat klopte gelukkig. Al bij de eerste kennismaking had ik een klik met Sandra Holm van Overhuizen. Mijn angst voor vreemden in huis verdween meteen. Achteraf vond ik het heel stoer van mezelf dat ik haar gewoon benaderd heb. Wat ik heel prettig aan haar vind, is dat ze is gespecialiseerd in senioren. Ze ‘ontzorgt’ je echt. Zo maakt ze bij de start bijvoorbeeld een schema van alle activiteiten. Dat is erg verhelderend en overzichtelijk. Sandra heeft niet alleen de capaciteiten, ze is ook nog eens hartelijk, positief en vrolijk. En toen ik na de verhuizing iets belangrijks niet kon vinden, kwam ze gewoon weer langs en zocht mee. Ik heb haar al aanbevolen bij een vriendin met verhuisplannen. Sandra en haar team zijn ‘goed volk’ en dat is in deze tijd heel wat waard. Ik ben blij dat ik haar ingehuurd heb want alleen was me dit nooit gelukt.’

7


Eindejaarstips van de Ouderenadviseurs Hieronder in het kort een paar tips die u mogelijk van pas komen. 1. Begin december zijn de toeslagen januari 2018 bekend. U krijgt (digitaal) bericht in ‘mijn toeslagen’ van de belastingdienst. Of: op papier, als u dat geregeld hebt met de belastingdienst. Dat gebeurt, zo is ons verteld, rond 16 december. Neem evt. contact met ons op, als u niets hebt gehoord en wel recht meent te hebben op een toeslag. 2. De belastingdienst gebruikt voor de toeslagen 2018 normaliter de inkomensgegevens die bij hen bekend zijn over 2016 (het laatst vastgestelde inkomen). Het is dus belangrijk om, als dat uitgangspunt niet correct is, een wijziging in te sturen. Dat voorkomt dat u later moet terugbetalen. 3. De vrijstelling van box 3 (gaat over uw vermogen) is per 1 januari 2018 € 30.000, - per persoon. Die vrijstelling was dit jaar € 25.000, -. Dat is een belangrijk gegeven voor huurtoeslag. Als u met uw vermogen op 1 januari in de buurt van deze grens zit, loont het de moeite een grotere uitgave naar voren te halen of te schenken aan uw kinderen om op die manier onder die harde grens van € 30.000, - te komen. Eén euro erboven is al teveel. Het kan ook zo zijn, dat u dit jaar géén recht op huurtoeslag hebt en vanaf 2018 wél. Met uw vragen kunt u een beroep doen op de ouderenadviseurs van HEVO. Zij zijn bereikbaar via 06-53279098. En ook per mail ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Ad Kuijpers, ouderenadviseur.

8


Activiteit van de maand: Tai-Chi Wolkenhanden igong en Tai Chi hebben de wind in de zeilen. Wie besluit tot wekelijkse deelname aan de gelijknamige cursus onder leiding van de enthousiaste docente Shirley, krijgt lichaamsoefeningen voorgeschoteld, waarin als ideaal de coördinatie wordt nagestreefd tussen ademhaling en bewegingen van de ledematen. Als je deze oefeningen op geregelde tijdstippen doet, worden de bewegingen in het geheugen ingeprent. De beheersing van de oefeningen is een stap in de richting van het ideaal van rustgevende harmonie en ultiem evenwicht van lichaam en geest, dat de gezonde mens kenmerkt. Het element Chi verwijst daarbij naar de energiestromen die in het bewustzijn en het lichaam van gezonde mensen geen blokkades ondervinden. Harmonie van lichaam en geest is dynamisch van aard.

Q

Tai Chi wortelt in de spirituele Chinese tradities van het taoïsme. Docente Shirley hanteert daarbij de Yang-stijl, die gerelateerd is aan de filosofie van de universele en antagonistische principes Yin en Yang. De oefeningen worden voornamelijk langzaam en op ontspannen wijze uitgevoerd. Ook mensen met allerlei lichamelijke beperkingen kunnen volop aan de oefeningen deelnemen; na afloop voelen vele deelnemers dat zij lichamelijk of geestelijk prettiger in hun vel zitten. De oefening ‘wolkenhanden’ sprak mij bijzonder aan vanwege de subtiliteit van de beweging. De Tai Chi-cursus van de vrijdag in Kindcentrum is volgeboekt. Deelname aan de cursussen van de maandag en de dinsdag in De Ontmoeting is nog wel mogelijk. Mocht u geïnteresseerd zijn, schroom dan niet om u als deelnemer aan te melden: de sfeer in de cursus is prettig en ongedwongen! Guido Robbens

9


Terugblik op HEVO 65 jaar

10


Terugblik op HEVO 65 jaar

11


HEVO-Actueeltjes 5 december t/m 20 januari Alzheimercafé

Kienen

Danscafé

De Annenborch: zaterdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 9 december 13 januari

De Hooghe Clock, Klokkenlaan 85, ’s-Hertogenbosch Maandag 11 december: 19.30 uur. Afsluiting van het jaar met een theatervoorstelling: Oploskoffie.

De Ontmoeting: vrijdag 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. 8 december 12 januari

De Annenborch, restaurant Zondag 31 december: 14.00 uur. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Het Steunpunt: donderdag 19.30 – 22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur. 28 december

Deadline HEVO-Actueel!!

Woensdag 6 december.

Lezing

Stadsbieb Rosmalen Maandag 11 december 14.00 uur. Ongekende mogelijkheden van het kleurpotlood. Susan Brinkman. In de weken voor haar lezing hangt haar werk in de Stadsbieb Rosmalen.

HEVO-film

PERRON-3 Maandag 11 december: 20.15 uur. HEVO-film: I Nostri Regazzi. Kosten ticket: HEVO-leden € 6,50. HEVO-pas meenemen. Voor niet-HEVOleden en online bestelde tickets € 7,50. ***

Nieuwjaarsbijeenkomst

De Ontmoeting Maandag 8 januari: 16.00 uur.

HEVO-kersttoernooi Biljarten De Hazelaar Vrijdag 15 december. Aanvang: 09.00 – 09.30 uur.

Reizen

Vrijdag 22 december tot en met woensdag 27 december. Kerstreis naar Duitsland, Rotenburg an der Fulda. Aanmelden: Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Kijk voor de reizen en dagtochten op de HEVO-website, www.hevorosmalen.nl onder het kopje Reizen.

Kerstviering

St. Lambertuskerk Dinsdag 19 december: 11.30 uur. Kerk is open vanaf 11.00 uur. Na afloop van de viering is er een kerstlunch in Brasserie Fleurie.

Start kaartverkoop kerstviering!

Rijbewijskeuring 75+

Vrijdag 8 december: van 13.30 tot 14.30 uur in: • De Annenborch • S.C.C. De Biechten • Steunpunt van Meeuwenhof • De Ontmoeting ***

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. 8 december 12 januari Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alleen voor HEVO-leden, 073-5217250.

12


Schoonmaak De Ontmoeting

Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Dinsdag. 14.00 tot 17.00 uur. 19 december 23 januari

Woensdag 3 januari Donderdag 4 januari: 09.30 – 12.30 uur. Aanmelden: Peter de Leeuw, info@hevorosmalen.nl ***

Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076

Seniorencontactmiddagen

Stadsbieb Rosmalen

Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u tot uiterlijk 6 december te bellen naar S.C.C. De Biechten, 073-6419072.

Info: 073-6802900. ***

De Biechten, Vincent van Goghlaan, Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 7 december: Seniorencafé om 17.00 uur sociaal diner voor slechts € 7,-.

Monique Overwater en Ton van Bijnen nemen u gratis mee op de computer! Klik & Tik… de basis: werken met de computer vanaf de eerste muisklik. Klik & Tik… het internet op: het gemakkelijk regelen van dagelijkse zaken via internet

Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 06-38223596, karelstoffels111@gmail.com

Talencursussen

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. De cursussen starten januari/februari 2018

De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. 10 december Troubadour Jan van Bommel treedt voor u op in Brabants dialect.

Maandag

Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Dinsdag. 14.00 tot 16.30 uur. 12 december 9 januari Info: Betty en Theo van Straten, 073-5212011, theovanstraten@home.nl

Duits: 10.30 – 12.00 uur. Aanmelden: 06-50891693.

Frans: 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden: 073-6141546.

Italiaans: 16.00 – 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123.

Spaans: 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361.

Kosten: per taal – per seizoen € 150,-

Het Groote Hart, Deltalaan. Woensdag. 13.30 uur. 20 december Kerststukje maken.

Woensdag •

Engels: ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus.

Info en aanmelding: Riet Zijlemans, 073-6123990.

Info: Stichting BAS, www.basdebiechten.nl ***

Ons Trefpunt, Maliskamp. Vrijdag. 14.00 tot 16.30 uur In december is er geen seniorenmiddag in verband met vakantie. 12 januari

Vakantie Zaterdag 23 december tot en met dinsdag 9 januari – 12.00 uur. De Ontmoeting is wegens kerstvakantie gesloten.

Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375.

13


Wandelen

De Ontmoeting De Zandlopers.

12 december 27 december: Woensdag! 2 januari 16 januari

Geen wandeling wegens Nieuwjaarsdag.

De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur.

Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753

HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand. Piet Kerssens, redactie.

Film: I Nostri Ragazzi

O

p maandag 11 december 2017 om 20.15 uur wordt in samenwerking met PERRON-3 de film “I Nostri Ragazzi”, van Ivano De Matteo vertoond in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. I Nostri Ragazzi is een vrije bewerking van de roman ‘Het Diner’ van Herman Koch. Paolo is kinderarts in een druk ziekenhuis in Rome. Zijn vrouw Clara is gids bij een museum. Samen hebben ze een zoon van 16, Michele. Paolo’s broer Massimo is advocaat met een drukke praktijk. Hij is getrouwd met Sofia en heeft een leuke 16-jarige dochter, Benedetta.

Op het eerste gezicht hebben beide families alles, maar ondanks hun comfortabele leven zijn er spanningen. Spanningen over het diner dat ze regelmatig met elkaar hebben in hetzelfde restaurant. Over de arrogantie van Paolo en zijn succesvolle praktijk, over Clara en haar ziekelijke bezorgdheid om Michele. Onverwacht worden de vier ouders geconfronteerd met een tv-uitzending waarin beelden te zien zijn van een mishandeling en de dood van een zwerfster. Dit leidt tot zeer ingrijpende gevolgen voor beide families. Hoe ver zou u gaan om uw kinderen te beschermen? Recensies: https://www.biosagenda.nl/film_i-nostri-ragazzi_29530.html De entreeprijs bij PERRON-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50 en € 7,50 voor niet-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE.

14


Eufemismen

D

e meeste mensen kunnen zich goed inleven in situaties, die voor hun medemens pijnlijk zijn. Om onaangename, misplaatste of kwetsende termen te vermijden, hanteert men eufemismen. Het zijn verzachtende uitdrukkingen, die de rauwe werkelijkheid verbloemen. Zo verzacht het verkleinwoord in “Het is een moetje” de pijnlijkheid van een ongewenste zwangerschap. Politici hebben een voorliefde voor eufemismen, in situaties waarin zij met mooi praterij iets willen verdoezelen of camoufleren. Zo zijn de termen ‘pacificatie’ voor militair ingrijpen en ‘reorganisatie’ voor ontslag voorbeelden van eufemismen, die een misleidende voorstelling van zaken geven. Veel eufemismen komen in de plaats van termen, die in de categorie ‘onwelvoeglijk’ thuishoren, zoals scabreuze woorden over seks. Ook voor vloeken bestaan eufemismen, zoals bijvoorbeeld ‘verdulleme’. Er zijn mensen die zelfs op dit soort ‘pseudovloeken’ misnoegd reageren. Zo ontstond er enige tijd geleden opwinding over de uitroep ‘hosternokke’ in een uitzending van omroep Zeeland: de SGPstatenfractie veroordeelde die term als een godslasterlijke bastaardvloek. Sindsdien vraag ik mij af: moeten we nu ook boos worden op iemand die ‘ships’ zegt, in plaats van ‘shit’? Sommige eufemismen worden zo vaak gebruikt dat hun oude betekenis vervalt. Men spreekt in dit geval van ‘taboe-deformatie’. Een bekend voorbeeld daarvan is de contrasterende aanduiding voor de linkerhand in Latijn en Oudgrieks. Zowel voor de oude Grieken als voor de Romeinen was de linkerhand de slechte of ongelukkige hand. Een kraai, die je links voorbijvloog, werd beschouwd als een ongunstig voorteken. Het is dus geen toeval, dat het Latijnse woord voor ‘links’ (sinister) de bijbetekenis heeft van ‘ongunstig’. In Van Dale wordt ‘sinister’ omschreven als ‘onheilspellend’. In tegenstelling tot het Latijn echter betekent ‘linkerhand’ in het Oudgrieks juist ‘de beste hand’. ‘Aristera’ is: de beste hand, zoals ‘aristos’ in ‘aristocratie’. De taboe-deformatie berust op het geloof, dat je de rampspoed, die aan de linkerhand werd toegeschreven, kunt afweren door juist die hand als de beste hand aan te duiden. Guido Robbens

15


Praot ut Ròsmólle

J

aon en Sjaan liepe in ‘t centrum van ons durp en kèke d’r ôge ut. Wèn agosie. Ze waoren un endje stiefelen gegaon. Ze liepe langs de hekkes en zage veul wèrklui bizzig. Ze waore overal aon‘t heien. Ze hebbe vergimmis veul paole in de grond geboard en nou moette ins kèke wa ze nou ammaol gedaon hebben. Deur de herrie konde ze mekaor nie verstaon. ‘Wè zedde?` Zèn ze eindeluk aan’t bouwe! Dè hè jaore geduurd. Ammaol praote over de planne en dan zèn ze inins bizzig. Wijnen, ’t vruugere Timmers, beter bekend bij d’n èchte Rosmalenaor as d’n Bôn, is aan’t bouwe. En wè op veul plaotse. D`r komme wel vijf appartementegebouwe. Verskillende minse stonde ok te kèke. Kèk, op de plaots waor vruuger de Kèp ston, komt nou De Kruidenier. Ik hà ‘t skon gevonden as ’t naor de Kèp genoemd waor. Mar ja, ze hèbbe vur De Kruidenier gekôze.

Dè bietje nostalgie mag tog wel, nîe dan? De aandere name zèn, geleuf ik, De Molenaer, ’t Warenhuys, De Coffyschenker en De Gaoper. Al proatend kwaame ze Rien en Bèts tege. Hèdde gullie ‘t òk al gezien? Wè skon wor ’t, hè? Ik bèn neischierig hoe ‘t zal wòrre. Staot aanders bij d’n maokelaer aangeplèkt, hoe ‘t er uit kòmt te zien. Oh ja, waor dàn? Daor, op d’n hoek van de Burgemister Nieuwehuizestraot en de Durpsstraot, skuin tegenover de ING. ’t Zal mèn benieuwe, wanneer ‘t klaor is. Hoe zò? Ja, ze hèbbe gezeed, dà ‘t volgend jaor na d’n bouwvak, klaor moèt zèn. Ik denk, dà ‘t eerder klaor is. ‘T go zo snel! Denkte gè? Nou, Rien en Bets, we gaon op hous aon want ‘t is al laot. Tetzat kumt alted te laot, ‘k zie oe nog wèl unne keer. Ja, dès goed. Houdoe war! Al hoofskuddend liepen ze aon, terwijl ze èr nie bij konde, dà ‘t zo hard gong. Over een paor maond ga ik wéér us kèke, hoe wijd ze dàn zèn. Ik gò pèusten op de misse. Dè moe’k nog doen. Piet Kerssens

16


ArtsLommelenArtsLommelen Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging

073-6893597 07 06-53616114 06 www.artslommelen.nl www.artslo regio ’s-Hertogenbosch e.o. regio ’s-Hertoge

onafhankelijk - samen - betrokken -

respectvol - ken transparant oprecht - er en inspirerend bijkinderen het afscheid en- de uitvaart. ken bij het Ze horen afscheid de uitvaart. Ze horen er d nemen met Afscheid kinderen nemen met flexibel

gewoon bij en kunnen eventueel gewoon een bij actieve en kunnen rol eventueel een actieve rol Persoonlijke het verdriet... spelen. spelen. zijn kwetsbaar en we Kinderen willen zijn ze graag kwetsbaar enbetrokkenheid we willen ze graag verzacht en. Soms verloopt het beschermen. leven anders Soms en verloopt het leven anders en Ik verzorg uitvaarten met zorg contact en aandacht. Neem contact op voor Vragen? een vrijblijvend Neem op voor een vrijblijvend nderen, soms op jonge worden leeftijd, kinderen, al ge-somsVragen? op jonge leeftijd, al gemetu een team van draag gesprek.Samen Ook als niet,klein ofgesprek. elders verzekerd Ookmedewerkers als u niet, of elders verzekerd erd met het levenseinde. confronteerd met het levenseinde. ik zorg voor eenbereikbaar. passend wat pastbereikbaar. bij bent. Wij zijn dagworden en nacht bent. Wij afscheid zijn dag en nacht Lommelen Uitvaartverzorging Door ArtsLommelen worden Uitvaartverzorging het geleefde op een ongedwongen kinderen manier opbetrokeen ongedwongen manier betrok- leven, uw wensen en budget.

vertrouwen -

Vragen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u niet, of elders verzekerd bent. Wij zijn dag en nacht bereikbaar

rust professioneel

-

integer

-

luisteren

-

met

hart

en

ziel

-

Klaverjassen in De Ontmoeting

B

ij HEVO heeft zich een nieuw lid aangemeld, Diny Westenberg. Zij heeft daarbij te kennen gegeven dat zij het erg leuk zou vinden als er een Klaverjasclubje wordt opgericht. De eerste oproep in HEVO-Actueel heeft slechts één enkele aanmelding opgeleverd. Zeker in de wintermaanden moeten er onder de HEVO-leden meer liefhebbers van het kaartspel zijn. Dus: Klaverjasser of mensen die graag een boom ‘katten’, grijp uw kans!! Hebt u interesse om dit mooie kaartspel te beoefenen, dan kunt u zich aanmelden en daarbij te kennen geven of u op de donderdagmiddag of de vrijdagmorgen wilt spelen. Dat kan met bijvoorbeeld twee tafels bij de ingang van De Ontmoeting. U kunt uw interesse doorgeven aan: Diny Westenberg, dieth01@hetnet.nl 073-6898469 Peter der Kinderen, peter.wilma@hotmail.com 073-5221013.

17


Boeiende bijeenkomst over thema angst

N

amens de commissie zingeving van HEVO introduceerde Pierre Kisters bij de 45 aanwezigen de inleiders van het thema: Harry Willems en Clazien Pulles, die daarop met hun inleiding begonnen. De Binnentuin is een vindplaats voor zingeving en verdieping. De naam slaat op het uitgangspunt van Harry en Clazien dat zij speciaal spreken voor de ouder wordende mens die gelegenheid en tijd ter beschikking heeft en vrij is om bij zichzelf wat meer ‘naar binnen te gaan’. Harry en Clazien hebben beiden een filosofisch-theologische en pastorale achtergrond. Het thema angst was aangedragen door deelnemers aan de interactieve bijeenkomsten bij HEVO. Vóór de pauze gingen Harry en Clazien met name in op de individuele betekenis van angst voor ieder mens. Met verwijzingen naar schrijvers en filosofen wisten zij het dynamische begrip angst als basisemotie bij ieder levend wezen indringend neer te zetten. In de levendige discussie met de aanwezigen kreeg de beschouwing van beide inleiders meer persoonlijke betekenis. Vooral de zorgen over de kinderen en kleinkinderen werd door de aanwezige ‘opa’s en oma’s’ breed gedragen. Na de pauze ging Harry verder in op de maatschappelijke context van het begrip angst. In onze tijd van sociale media en overdonderende, vluchtige informatie, waarin het vertrouwen in de berichtgevers vaak zoek is, speelt angst een pregnante rol. De vraagstelling ‘Is dit nu meer dan vroeger en worden we banger naarmate we ouder worden?’ resulteerde in een boeiende discussie met de zaal. Onmacht voedt de angst, waar Harry en Clazien tegenover stelden: ‘loslaten van de veronderstelling dat alles te beheersen is’ en ‘hoop als tegenhanger van de angst’. En: ‘Kijk niet naar het verleden, en kijk niet te ver vooruit, maar leef met aandacht in het hier en nu’. Met een goed Brabants gezegde: “Nie tobbe, want ut lupt toch aanders”, werd de inspirerende themabijeenkomst na een woord van dank door Pierre afgesloten. Jan Jansen, voorzitter commissie zingeving

Taoïstische beweegkunst

E

r is nog plaats voor nieuwe leden op de maandagmiddag van 12.45 uur tot 13.45 uur. Ook op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 14.30 uur en dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur zijn nieuwe leden van harte welkom. Info: Ina Ploem

18


HEVO-kerstviering 2017

I

n de novemberuitgave hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd over de kerstviering met als thema ‘Er was geen plaats ….’. De kerstviering vindt plaats op dinsdag 19 december a.s. in de St. Lambertuskerk, aanvang 11.30 uur. Graag willen wij aan deze uitnodiging toevoegen dat na afloop van de kerkdienst er wordt gecollecteerd voor de actie ‘Kerst-voedsel-pakketten”. Een aantal vrijwilligers, waaronder de diaconiegroep Rosmalen, wil 160 pakketten samenstellen en bezorgen bij de daarvoor in aanmerking komende gezinnen en alleenstaanden in Rosmalen, Nuland en Vinkel. Wij bevelen dit mooie doel van harte aan. Kaartjes voor de aansluitende kerstlunch in Brasserie Fleurie, waarvoor de bijdrage € 10,- bedraagt, zijn vanaf vrijdag 8 december 2017 verkrijgbaar tussen 13.30 - 14.30 uur op de navolgende locaties:

• De Annenborch, De Hoef • De Biechten, Hintham • Steunpunt van Meeuwenhof, Weth v.d. Valkstraat • Seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat Hierna zijn kaartjes, voor zover nog beschikbaar, tot en met vrijdag 15 december te koop in De Ontmoeting. Alleen met een geldig kaartje kunt u deelnemen aan de kerstlunch! Jan Jansen, zingeving / Pieter Vissers, evenementencommissie

Helend tekenen

I

n januari 2018 wil ik starten met een cursus ‘Helend Tekenen’. Bij ‘Helend Tekenen’ wordt heel de mens aangesproken: lichaam, gevoel en verstand. Voor deze cursus is geen tekenervaring nodig. Het gaat vooral om het ontdekken van jezelf, het tekenplezier, het prikkelen van de fantasie en het ontwikkelen van kleur- en tekenvaardigheid. Ter kennismaking is op 24 januari a.s. om 14.00 uur een workshop in de bestuurskamer van De Ontmoeting. De kosten bedragen € 5,-. Informatie en aanmelding bij Maria van Roosmalen via roosmalen@telfort.nl of 073-522 6875. Jacqueline van den Wildenberg, activiteitencommissie

19


Een goed gesprek bij HEVO

E

ens in de maand kun je op maandagmiddag bij HEVO een bijzonder goed gesprek voeren. Dit gebeurt onder leiding van Jacomijn Hendrickx (filosoof). Dit doen we in een (vaste) groep van 10 tot 15 mensen. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Vooraf wordt bepaald waar we het over hebben, zodat iedereen hier alvast over kan nadenken. Om de eigen voorbereiding te ondersteunen, zijn er enkele artikelen om te lezen en soms een video om te bekijken. We hebben het o.a. gehad over een vrijwillig levenseinde, de ziel en populisme. Elk onderwerp wordt samengevat in een document van een pagina of vijf, zodat ook weer na te lezen is, wat we met elkaar besproken hebben. Als uitgangspunt voor het goede gesprek geldt, dat we vanuit verschillende perspectieven en standpunten het onderwerp belichten. Het gaat er niet om, om tot een gemeenschappelijke waarheid te komen, noch om te debatteren, maar wel om meer inzicht te krijgen in het eigen denken en het denken van anderen om zo de eigen standpunten te nuanceren. De gesprekken vinden plaats op elke derde maandag van de maand (10 keer per jaar). De bijeenkomst wordt gehouden in de bestuurskamer van 13.00 tot 15.00 uur De kosten zijn € 6,- per keer (€ 60,- per jaar) Graag vooraf aanmelden via: jacomijn@filos.nu of 06-51579745 Jacomijn Hendrickx

BAS Talencursus Stichting BAS heeft diverse plaatsen vrij voor de cursussen, die starten in januari/ februari 2018 bij S.C.C. De Biechten aan de Vincent van Goghlaan 1 te Rosmalen (Hintham). Voor talencursussen is enige basiskennis gewenst met uitzondering van Duits! Maandag: Duits 10.30-12.00 uur € 150,- per seizoen aanmelden: 06-50891693 Frans 13.00-14.30 uur € 150,- per seizoen aanmelden: 073-6141546 Italiaans 16.00-17.30 uur € 150,- per seizoen aanmelden: 06-24250123 Spaans 18.00-19.30 uur € 150,- per seizoen aanmelden: 073-6440361 Woensdag: Engels ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers kan deze cursus starten! Informatie: op de website van Stichting BAS www.basdebiechten.nl

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

HEVO-Actueeltjes

pietkerssens@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Kerststal op De Driesprong

Hevo actueel dec totaal  
Hevo actueel dec totaal  
Advertisement