Page 1

HEVO-Actueel zeventiende jaargang augustus 2017 nr. 7


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

In deze Redactie

HEVO-Actueel

1

Al geweest of moet u nog gaan?

2 3 4 4 5

Van het bestuur Beheer van De Ontmoeting Gebruik ruimtes van De Ontmoeting Sluitingsdagen De Ontmoeting Meer plaats voor fietsen

Redactieadres

6 8

Senioren Computerleercentrum Socratische gesprekken

Deadline HEVO-Actueel

9 9

Talencursusssen Een nieuw seizoen voor de Literaire Leesclubs

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur). redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Woensdag 16 augustus 2017

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

Bestuur

Workshop en lezingen

Voorlichting

Uittips 7 19 20 21 24 26

Kerstreis 2017 Groots evenement: Dansen op Vinyl Film: Florence Foster Jenkins Excursie naar de Rooise Wijnboerderij Dagtocht Aken, 5 oktober HEVO 65 muziekfeest

Activiteit van de maand 23 Toneel

Spelen met taal 17 Potje vleesch

Van de Ouderenadviseurs

24 Vacature belastinginvuller 25 Let op uw huur- en zorgtoeslag

Terugblik

5 Afscheid Gesina Verbeek 10 Fietsbridgedrive Grandioos Succes 15 Sponsoren Fietsbridgedrive

En ook .... 4 7 11 18 18 22 27 27 28 28

Wandelen met 5 of 6 km per uur De nieuwe stagiaires HEVO-Actueeltjes Wandelen met De Zandlopers Wij stellen u voor: Jan Mollee In eigen buurt tot een rondje in de wijk Gezellig samen aan de slag Opfriscursus rijvaardigheid Grijs ontmoet Groen Oproep leden nieuwe biljartclub


Al geweest of moet u nog gaan?

W

ij, ouderen, hebben het toch maar goed, hè? We kunnen op vakantie gaan wanneer we zelf willen. Tenminste als het oppasschema voor de kleinkinderen of het rooster van ons vrijwilligerswerk daarin past. We kunnen kiezen voor het voor- of het naseizoen, minder druk en goedkoper dan in het hoogseizoen. Vliegen en 14 dagen bakken in de zon, een stedenreis of helemaal niets vooraf plannen en met de caravan erop uit. Fietsen in ons eigen mooie land, heerlijk of gewoon lekker thuisblijven. Appen, twitteren, mailen, skypen, je hoeft niets te missen. En buienradar geeft de weersverwachting, maar vertrouw daar niet altijd op, is mijn ervaring. Bij een vakantie hoort natuurlijk winkelen: winkel in, winkel uit zonder iets nodig te hebben. In een winkel in Burdaard (Friesland) had men er wat op gevonden: de rondkijkvlag. Daaraan waren de klanten die zomaar rondkijken te herkennen. “Kan ik u helpen”? “Nee, dank u, ik kijk alleen even rond”. “Prima mijnheer, als u dan deze rondkijkvlag omhoog wilt houden, dan weten mijn collega’s dat u alleen even rondkijkt”. De TomTom-navigatie onmisbaar tijdens de vakantiereis, betrouwbaar maar brengt je ooit in situaties die je echt niet wilt. Zelf heb ik daar geen goede ervaring mee gehad. De TomTom ‘zei’: “Ga rechts af” maar ik had niet gehoord nà 45 meter. Dus ik ging onmiddellijk rechts af en kwam met de caravan in een Macdrive terecht. Iedereen die daar wel eens heeft gereden, weet dat het een vrij smal, kronkelend weggetje is naar het bestelloket. De terrassen waren vol en de mensen gingen staan en wisten niet wat ze zagen: ‘een caravan in de Macdrive’! Mijn vrouw zat van schaamte zowat onder het dashboard. Dat had ik ook wel willen doen maar dat kwam in deze situatie even niet zo goed uit. Bij het bestelloket vroeg de dame vriendelijk: “zegt u het maar”. Ik zei,” ik wil niks, ik wil eruit” en gelukkig was de weg naar de uitgang een recht stuk. Ik hoop dat iedereen zal kunnen genieten van de vakantie en dat degenen die al geweest zijn, heerlijk kunnen nagenieten. Geert Loeffen, redactioneel

1


Van het bestuur

E

ven rust. De Ontmoeting is gesloten tot 28 augustus. Daarna kan iedereen er weer stevig tegen aan in een schoon en opgeruimd gebouw. Als er tenminste voldoende leden zijn, die op 21, 22 of 23 augustus in de ochtend mee de handen uit de mouwen willen steken. Met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor ons prachtige verenigingsgebouw. Dat is niet alleen de taak van een paar leden! In de afgelopen periode hebben we in het kader van ons 65-jarig bestaan veel spraakmakende activiteiten gehad. In mei was er de infomarkt, in juni de fietsbridgedrive en in juli de open clubdag, samen met SJV, onder het motto Grijs en Groen. Eind augustus organiseren we met de 50-jarige Soos Satisfaction een dansfeest op de Driesprong. Op 12 oktober ’s middags, vanaf 13.30 uur, is er in Perron-3 de werkconferentie “Kwetsbare ouderen in beeld”. We organiseren die samen met Avans Hogeschool en Welzijnswerk Divers. Iedereen is welkom. In het septembernummer leest u er meer over. Noteer het vast in uw agenda. Ook staat er nog een bridgedrive van onze drie bridgeclubs in de planning. En laten we het muziekfeest op 15 oktober niet vergeten! Samen met de ‘Sport Alliantie Rosmalen’ zijn we geld aan het inzamelen om naast het kindcentrum ’t Ven op de hoek Kamperfoeliestraat-Striensestraat een beweegtuin te realiseren. De gemeente draagt een deel van de kosten, maar zelf moeten we zo’n Є 10.000,- bij elkaar zien te sprokkelen. Geen eenvoudige opgave! Begin september ontvangen de besturen van de clubs, apart dan wel in groepjes, een uitnodiging voor het tweejaarlijkse overleg met een delegatie van het HEVO-bestuur. We willen dan graag horen hoe het gaat, wat aandacht vraagt en wat het HEVO-bestuur daarin kan doen. We besteden ook aandacht aan de financiën van HEVO en de clubs. Bijzonder thema voor de gesprekken wordt “gastvrijheid binnen HEVO”. Een thema dat onder leiding van onze nieuwe voorzitter breed binnen de vereniging besproken gaat worden Peter de Leeuw, secretaris

2


Beheer van De Ontmoeting: wie doet wat en waarvoor vragen we nog kandidaten?

N

a het afscheid van Harrie Wijn en Marijke van Hirtum als beheerder en lid van de beheercommissie, hebben we alle zeilen moeten bijzetten om het beheer draaiende te houden en organisatorisch ‘opnieuw uit te lijnen’. Het was en is evident, dat beiden veel voor De Ontmoeting deden. Gelukkig hebben we samen met de gastheren en -vrouwen, de technische dienst en de schoonmaakploeg de klus kunnen klaren. Mijn dank daarvoor. Het feit dat we –Ruud van Aart en ik – ons soms zonder diploma in het diepe gegooid voelden, had ook een positieve kant. We leerden het beheer goed doorgronden en leren nog steeds bij. Voor een aantal functies hebben we een goede bemensing gevonden. Maar een aantal cruciale functies is nog vacant. We hebben een knip aangebracht in gebouw en installatiebeheer en de ‘horeca’: het gebruik van het gebouw, de bar, schoonmaak. De bouwkundige en technische zaken liggen in handen van Rien van Hoof en George Neijndorf. Hans Bender houdt zich bezig met beeld en geluid. Binnen de ‘horeca’ hebben we een aantal functies ingevuld, die in grote mate van zelfstandigheid worden uitgevoerd. Ton Couwenberg doet de totale inkoop voor de bar. De keukenbrigade onder leiding van Rieky Kuipers en Ans Aarts zorgt voor lunches, hapjes etc. Ans geeft voorlopig ook nog leiding aan de schoonmaakploeg. De planning van de ruimtes ligt bij Peter de Leeuw. Vacatures! We zijn nog op zoek naar een coördinator van het ‘horecagedeelte’. We zoeken daarvoor iemand met het diploma Sociale Hygiëne (of bereidheid om dat te halen). Hij of zij is de verbindende schakel tussen de deelverantwoordelijken. Ook zoeken we nog iemand, die de planning van de ruimtes wil overnemen van ondergetekende. Kees Intveld heeft tot de zomersluiting de zorg voor de gastheren en gastvrouwen op zich genomen. Hij was hun eerste aanspreekpunt, zorgde voor planningen bij bijzondere gelegenheden, nieuwe gastheren en -vrouwen. Helaas heeft hij om persoonlijke redenen besloten hiermee te stoppen. We zoeken voor hem ook een opvolger. Wil je meer informatie over een van deze functies, schroom niet om te bellen naar 073-5215268 of 06-37602637. Ik wil je graag in een gesprekje informeren. Peter de Leeuw, secretaris bestuur

3


Gebruik ruimtes in De Ontmoeting

W

il je een ruimte gebruiken binnen De Ontmoeting dan kun je daarvoor contact opnemen met Peter de Leeuw: info@hevorosmalen.nl of 0637602637. Hij kijkt of de gevraagde ruimte vrij is (of vrij te maken is). Zo nodig wordt ook gekeken naar de ruimtes bij SJV. Wijzigingen in het bestaande gebruik moeten aan hem doorgegeven worden. Wanneer je iets extra’s wilt in de vorm van lunch, lunchpakket of hapjes, dan kun je dat bij hem (liefst op genoemd mailadres) aanvragen. Hij seint dan - als is vastgesteld dat het ruimtelijk mogelijk is - de keukenbrigade in die vervolgens met je contact opneem om de wensen door te nemen en af te stemmen. Heb je beeld of geluid nodig, dan kun je dat ook aanvragen via info@hevorosmalen.nl Peter de Leeuw, secretaris

Sluitingsdagen De Ontmoeting.

O

p 28 augustus is De Ontmoeting weer open. In de laatste week van de zomersluiting wordt er schoongemaakt. Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 oktober is De Ontmoeting gesloten in verband met de herfstvakantie. De sluiting rond Kerstmis is van 23 december tot en met 5 januari. Peter de Leeuw, secretaris

Wandelen, 5 of 6 km per uur

S

tevige en iets minder stevige wandeling elke dinsdag 9.30 uur vanaf De Ontmoeting, ook in de vakanties. Vanaf juni 2017 wandelen we in 2 groepen: 1. De stevige wandeling: 6 km per uur gedurende 1,5 uur. Dit is de wandeling, die al bestond: contactpersonen: Annie van den Berg, 073-5220602 avdberg11@home.nl Tini Kurvers, 06-29547700 m.kurvers@home.nl 2. Voor mensen, die dit net te snel vinden en eerder afhaakten vanwege de snelheid, start er vanaf juni op het zelfde tijd een wandeling met 5 km per uur. Contactpersonen: Ans van Liempt, 06-41200173 henk-ans7@hotmail.nl Ria Vriend, 073-8885459 nh.vriend@quicknet.nl De 2 groepen starten tegelijk, maar lopen niet dezelfde route. Bea Intveld

4


Meer plaats voor de fietsen

H

et is goed voor de gezondheid om op de fiets naar De Ontmoeting te komen. Maar dan is het wel fijn als je je fiets kunt stallen. De ruimte voor de fietsen is op dit moment regelmatig reden tot ergernis. Gelukkig komt daaraan snel een einde. De fietsenstalling wordt uitgebreid met 12 rekken, fietsnietjes genaamd. Die komen op de plaats van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders voor De Ontmoeting. Voor het vervallen van deze parkeerplaatsen worden in de parkeerstrook naast De Ontmoeting drie vakken omgebouwd tot twee brede vakken voor vergunninghouders. De gemeente sponsort de rekken, aannemer Jan van Rosmalen plaatst ‘om niet’ de rekken en bouwt de parkeervakken om en Kleine Meierij betaalt de kosten van twee doorgangen in het plantsoen. Dank aan onze sponsors! Peter de Leeuw, secretaris

Afscheid Gesina Versteeg

W

e hebben het afgelopen jaar weer een fijn mandalatekenen-seizoen gehad. Het onderwerp was dit jaar: een wereldreis maken door verschillende landen. Elk land heeft een eigen cultuur en voldoende symbolen, die kenmerkend zijn voor dat land. Dus: voldoende inspiratie om te tekenen. We sloten het jaar af met de jaarlijkse gezamenlijke lunch en tevens vierden we het afscheid van onze lerares Gesina. Na twaalf jaar stopt zij met cursus geven, weliswaar met pijn in het hart. De lessen eisten veel voorbereiding. Iedere veertien dagen kregen de cursisten een mooi boekje met de tekst en foto’s over het te tekenen onderwerp. Behalve dat Gesina goed les gaf, wist ze ook een fijne sfeer te scheppen; de laatste drie jaar samen met Petra. Zo ontstond een hechte groep, die graag jarenlang kwam. We zullen Gesina node missen, maar we proberen als groep verder te gaan. Hoe zich dat ontwikkelt, moeten we afwachten. Gesina, bedankt voor alles wat je gedaan hebt, voor je inzet en optimisme! We hopen dat je nog weleens mee komt tekenen. Het ga je goed! Bedankt van ons allemaal! Theresia Veldhoven

5


Het Senioren ComputerLeercentrum start het najaar weer met computer/tablet/phone-cursussen

E

ind augustus start er weer een nieuwe periode van cursussen; elke cursus bestaat uit 5 lessen. Hieronder worden alleen de startdata genoemd, de volgende 4 lessen zijn steeds op dezelfde dag van de week en tijd van de dag.

Maandag 28 augustus: • Fotoboek maken om 9.30 uur • Vervolgcursus Android tablet en Smartphone om 13.30 uur • Cursus Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 om 15.15 uur. Dinsdag 29 augustus: • Cursus Omgaan met de Android Smartphone om 13.30 uur • Presentatie Privacy & Veiligheid om 15.15, deze is eenmalig, bijdrage € 5,-. Donderdag 31 augustus: • Cursus Omgaan met de Android tablet om 13.30 uur • Cursus Windows 10 Verdieping om 15.15 uur. Vrijdag 1 september: • Cursus Omgaan met de iPad/iPhone om 13.30 uur. Wanneer u belangstelling heeft voor een andere cursus, bijv. Excel of Word: meldt u dan aan bij Annette Gladdines: 06-20356366. De cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Aanmeldformulieren kunt u vinden in onze informatieboekjes in De Annenborch, Perron-3 of in De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk op onze website scr-rosmalen.nl, klik op Cursussen, dan op Cursusagenda en aanmelden, dan op de betreffende datum van de cursus. Vul dan het formulier volledig in en verstuur het.

Het Senioren ComputerLeercentrum probeert iedere lesperiode, buiten het reguliere programma dat geboden wordt, met enkele extra’s te komen.

B

ij voldoende belangstelling, bijvoorbeeld voor een cursus Excel, Word of Fotoboek maken willen we graag cursussen inplannen. Meld u daarom aan. Dat geldt ook voor de presentaties Privacy en Veiligheid. Deze zijn eenmalig, kosten € 5,- en zijn gepland op dinsdag 29 augustus 15.15 uur, woensdag 6 13.30 uur en 20 september 14.00 uur, dinsdag 17 oktober 15.15 uur, vrijdag 20 oktober 13.30 uur en donderdag 9 november 14.00 uur.

6


Individuele lessen. Naast het volgen van een cursus in groepsverband bestaat de mogelijkheid om een cursus individueel te volgen, met persoonlijke begeleiding. Daarvoor geldt een aangepaste prijsstelling van € 15,- per cursusdeel van 1,5 uur. Maak daarom gerust uw wensen kenbaar en na overleg met u, kunnen wij maatwerk leveren. Eind augustus start er weer een nieuwe periode van cursussen. Informatie over onze cursussen en workshops: Annette Gladdines, 06-20356366. Kijk voor het complete cursusaanbod op www.scr-rosmalen.nl

Kerstreis 2017

V

an 22 tot en met 27 december organiseert de reiscommissie van HEVO weer een kerstreis. Dit keer gaan we 6 dagen naar Rotenburg an der Fulda in Duitsland. Er staan ook diverse excursies op het programma. In het septembernummer van HEVO-Actueel kunt u hierover meer lezen. De prijs is € 514,- p.p. en de toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt € 75,-. Op 30 augustus is Diny Voets van 13.00 tot 14.00 uur in De Ontmoeting. U kunt dan al inschrijven voor deze reis. Meer informatie vindt u op onze website. U kunt zich nu al aanmelden bij Diny Voets, via de mail: dini.voets@ziggo.nl 073-5030900 of 06-10843040.

De nieuwe stagiaires

E

Tim, Robbin, Marieke en Janneke

7

ven voorstellen: de nieuwe stagiaires, die stage lopen bij HEVO in het schooljaar 2017/2018. U komt ze vast ergens tegen! Zij hebben er zin in en wij zijn er blij mee en wensen hun veel succes en plezier. Angèle en Jacqueline, activiteitencommissie


Socratische gesprekken bij HEVO

O

p dinsdag 5 september a.s. start weer een nieuwe serie van zeven socratische gesprekken. Er is nog plaats voor vijf of zes nieuwe deelnemers. In een socratisch gesprek ontdek je de verschillen tussen een discussie en een dialoog. Je leert je eigen vooronderstellingen kennen en vermijden, goed te luisteren naar anderen en verhelderende en verdiepende vragen te stellen. De groep bestaat uit zeven tot tien deelnemers. De gesprekken staan onder leiding van filosoof Marja Havermans.

Elk socratisch gesprek gaat uit van een vraag. Bijvoorbeeld: wat is hoop? Ben je verantwoordelijk voor een ander? Is de mens een kuddedier? Wat is de waarde van betaald werk? Moet je iedereen vertrouwen? Ben je de volgende generatie verantwoording verschuldigd over het milieu? Hoe vrij ben je? De deelnemers bepalen zelf met welke vraag zij aan de slag gaan. Bij voorkeur is dat een vraag, die hen echt prikkelt. Ze onderzoeken de vraag aan de hand van praktische voorbeelden uit hun eigen leven. Daarbij gaat het om goed luisteren, je gedachten helder formuleren en je eigen standpunt onderzoeken. Reacties van eerdere deelnemers: ‘Ik heb er erg van genoten’, ‘Je leert echt vragen stellen’, ‘Boeiend, ontroerend en leerzaam’. Deelname en kosten • De gesprekken zijn steeds op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur • data: 5 sept – 19 sept – 3 okt – 24 okt – 7 nov – 21 nov – 12 dec • locatie: bestuurskamer, soms wijken we uit naar de grote zaal • kosten: € 52,50 in totaal • opgeven via marjahavermans@gmail.com of 06-49255638 • bij minimaal zeven deelnemers gaat de serie gesprekken van start. Meer informatie? Kijk op www.filosofischegesprekken.nl

8


Een nieuw seizoen voor de Literaire Leesclubs

I

n oktober starten de leeskringen met een nieuw seizoen. Net als vorig jaar willen wij 3 groepen vormen van elk 11 deelnemers. De eerste bijeenkomst is in oktober 2017 en de laatste in mei 2018. We lezen 8 boeken, 1 per maand. Je hebt dus ruim de tijd om het boek te lezen. De leesgroepen komen op de eerste, tweede, of derde woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar in de bestuurskamer in De Ontmoeting. Mabel Goossens, docente Nederlands en Engels, heeft dit seizoen 8 boeken gekozen rond een thema. Dit jaar gaan we de werkelijkheid bekijken door de boeken. Elk boek geeft de lezer een kijk op de wereld, een perspectief, een of meerdere kanten van een situatie. We gaan o.a. een vader ontmoeten, een opa, een vrouw in een straat in Londen, een immigrant in België. Nieuwe boeken brengen nieuwe perspectieven, nieuwe ervaringen. Ervaringen die je kunt komen delen in de leesclub met de andere deelnemers van je groep. Voor de boeken moet je zelf zorgen; je kunt ze, eventueel samen met anderen, kopen, je kunt ze lenen in de bibliotheek of downloaden op een e-reader, iPad of laptop. Dit geldt voor de meeste van de boeken. In het komende seizoen zijn in groep 3, op de 3e woensdag van de maand, enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe enthousiaste lezers. De kosten bedragen € 4,50 per bijeenkomst, dus € 36,- per seizoen. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Joke Pos-van Iersel: e-mail naar joke.posvaniersel@gmail.com of bel naar 073-5221436. Joke Pos-van Iersel, namens de commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie

Talencursussen

S

tichting BAS heeft diverse plaatsen vrij voor de cursussen, die starten in het najaar september/oktober 2017 bij S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan te Rosmalen (Hintham). Voor talencursussen is enige basiskennis gewenst! Maandag: • Frans van 13.00-14.30 uur: € 150, - per seizoen, aanmelden: 073-6141546 • Italiaans van 16.00-17.30 uur: € 150, - per seizoen, aanmelden: 06-24250123 • Spaans van 18.00-19.30 uur: € 150, - per seizoen, aanmelden: 073-6440361. Woensdag: • Engels: in voorbereiding - bij minimaal 5 deelnemers kan deze cursus starten!. Wilt u meer informatie? Kijk op www.basdebiechten.nl, de website van Stichting BAS.

9


Fietsbridgedrive: grandioos succes!

N

aar aanleiding van het 65-jarig bestaan van HEVO organiseerde de sponsorcommissie een 1e HEVOfietsbridgedrive voor senioren. Flyers en veel publiciteit zetten de gewenste 144 deelnemers op de ‘fiets’. Bij mooi weer startten 6 ploegen van 12 paren - na koffie, gebak en loopbriefje bij HEVO - vanaf de school ’t Ven voor een tocht van 35 km naar de 6 bridgelocaties in en rond Rosmalen. Enkele deelnemers gingen per auto.

Per locatie werden 4 spellen gebridged en op locatie 3 werd een lekkere lunch gebruikt en was er even tijd voor een praatje. De fietstocht toonde een idyllisch en verrassend Rosmalen en omgeving. Op een enkeling na, trapte iedereen er lustig op los. Op locatie 5 was één drankje gratis, waarbij alcohol niet werd gemeden! Na spel 24 op locatie 6, werd koers gezet naar De Ontmoeting voor een gezellige, maar spannende uitslagsessie. Geroutineerd verklapte Carel van Duijnhoven ieders behaalde resultaat, terwijl eega Marianne weer prachtige foto’s maakte. Mooi en bedankt! Zie voor foto’s en uitslagen de site www.hevorosmalen.nl De vele gesponsorde prijzen, verzameld veelal door ondergetekende, werden door de winnaars glunderend ontvangen. De prijzenregen startte met 2 poedels voor plaats 72 en eindigde bij de cracks Hans en Gerrie Wetser, die, breed lachend, de 1e prijs - een bridgeweekend van 350 euro van Boon-a-part - in de wacht sleepten. Proficiat! Bijzondere dank valt toe aan Tini Kurvers, die veel werk heeft verzet met o.a. de speellocaties, de fietsroutes en het inschrijven van deelnemers. Ook Tonny van Raaij was steeds in de weer met de PR - website, flyers, nieuwsbrief, etc.. Tini en Tonny, bedankt! HEVO dankt alle deelnemers voor hun inzet: de routemannen, de keuken- en bardienst en allen, die enthousiast hebben meegewerkt. Het welslagen van dit evenement roept om herhaling in een volgend jaar…?! Het was prachtig! Paul Rambags, namens het HEVO-drive-organisatieteam

10


HEVO-Actueeltjes 7 augustus t/m 15 september Badminton

15.15 uur. Windows 10 verdieping. Vrijdag 1 september 13.30 uur. Omgaan met de iPad en iPhone. Info: Annette Gladdines, 06-20356366.

Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78, Rosmalen. Nu even niet, maar op donderdag 31 augustus gaan we weer beginnen: 15.00 tot 16.00 uur. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753,

Computerproblemen

De Annenborch Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken: 06-20372776 of tijdens de inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

fam.intveld@home.nl

Computercursussen SCR

De Annenborch Het Senioren Computer-Leercentrum Rosmalen wil, bij voldoende belangstelling, cursussen Excel, Word inplannen, zowel in groepsverband als individueel. Aanmeldformulieren zijn te vinden in De Annenborch, Perron-3 en De Ontmoeting. Info: Annette Gladdines, 06-20356366, ook kunt u digitaal inschrijven www.scr-rosmalen.nl

Danscafé

De Annenborch Zondag 27 augustus: 14.00 uur. Restaurant. Info: Marina Rademaker, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Maandag 28 augustus: 09.30 uur. Fotoboek maken. 13.30 uur. Vervolgcursus Android-tablet en Smartphone. 15.50 uur. Overstappen van Window 7/8 naar Windows 10. Dinsdag 29 augustus 13.30 uur. Omgaan met de Androidsmartphone. 15.15 uur. Presentatie Privacy en Veiligheid. Bijdrage: € 5,Vervolgdata: Woensdag 6 (13.30 uur) en 20 september (14.00 uur), dinsdag 17 oktober (15.15 uur), vrijdag 20 oktober 13.30 uur), donderdag 9 november (14.00 uur). Donderdag 31 augustus 13.30 uur. Omgaan met de Android-tablet.

Dansen op Vinyl

De Driesprong Zaterdag 19 augustus: Plaatjes aanvragen. Zondag 20 augustus: 13.00 tot 17.00 uur. Info: De flyer: ‘Dansen op Vinyl’ vindt u in deze HEVO-Actueel. ***

Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 16 augustus.

Excursie

Woensdag 20 september: 14.00 tot 16.30 uur. Wijngaard Domaines les Damianes, int Oedenrode. Verzamelen op het Gildeplein om 12.45 uur.

11


Hulp bij wandelen

Kosten: € 12,50 (exclusief bijdrage vervoer). Te voldoen op NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Com. COE, HEVO, Rosmalen. Aanmelding: vóór 16 sept. bij Marianne van Aart, 06-49109900, mariannevanaart@gmail.com Zie HEVO-Actueel en HEVO-website. ***

De Annenborch Eens in de 14 dagen van 09.45 tot 10.45 uur wandelen we met rolstoelgebruikers. Wij hebben nog drie vrijwilligers nodig, die met hen gaan wandelen. Eerstvolgende data zijn dinsdag 15, 28 augustus en 12 september. Info: Wilma Tiebosch, 06-52434250, wilmatiebosch@kpnmail.nl

Fietstocht

De Ontmoeting Woensdag. 09.30 uur. De Vrolijke Trappers. 9 augustus: 30 km. Henk Baarens, 0735230163. 16 augustus: 45 km. Paul Rambags, 073-5212065. 23 augustus: 60 km. Nico van Rijswijk, 073-5214696. 30 augustus: 30 km. Jack Delhez, 0734214998. 13 september: 45 km. Paul Rambags, 073-5212065.

Kienen

De Annenborch Zaterdag 12 augustus: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. Het Steunpunt Donderdag 31 augustus: 19.30 – 22.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. De Ontmoeting Vrijdag 1 september: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur. De Annenborch Zaterdag 9 september: 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur.

HEVO-film

Perron-3. Maandag 11 september: 20.15 uur Florence Foster Jenkins met Meryl Streep. Kosten: HEVO-leden € 6,50. Voor nietHEVO-leden en online bestelde kaarten € 7.50. ***

Komfestival

Centrum Rosmalen Zondag 10 september: 11.00 tot ca. 17.00 uur. Hier zult u ook de HEVO-kraam aantreffen.

HEVO 65 jaar muziekfeest

Perron-3. Attentie! Reeds nu datumvermelding in verband met kaartverkoop! Zondag 15 oktober. Voorstellingen om 13.30 en 19.00 uur. Kaartverkoop: start op dinsdag 8 augustus bij kassa Perron-3, 073-8507550 of op www.perron-3.nl

Opfriscursus Rijvaardigheid HEVO Perron-3 Dinsdag 5 september en donderdag 7 september: Ochtend en/of middag. Inschrijfformulier vóór 15 augustus inleveren bij De Ontmoeting of opsturen naar HEVO, Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen of via onze website

12


www.hevorosmalen.nl/opfriscursus2017 of per e-mail opfris@hevorosmalen.nl Info: Angèle van Beckhoven, 073-5217829 of Pieter Vissers, 073-5217615.

u met een mix van bekende liedjes. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732. *** De Biechten, Vincent van Goghlaan, Hintham. Donderdag. 14.00 tot 16.00 uur. 7 september: Seniorencafé met om 17.00 uur sociaaldiner – 3 gangen diner - voor slechts € 7,-. Wenst u hieraan deel te nemen, dan dient u, tot uiterlijk 6 september, te bellen naar S.C.C. De Biechten, 073-6419072. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Kerkzaal Laurentius, Oude Baan. Dinsdag. 14.00 tot 16.30 uur. 12 september: Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Betty en Theo van Straten,

Reizen

Woensdag 9 augustus: 09.00 uur. Dagtocht Mondo Verde. Vertrek: Gildeplein. Aanmelden vanaf 12 juni: Ine Jacobs, 073-6422096, 06-28276951, inejacobsine@gmail.com *** Zaterdag 2 september Zondag 3 september: Dagtochten Wereldhavendagen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij op zondag 3 september. Aanmelden: Rieki Plappert, 073-5221728, 06-55973861, ha.plappert@home.nl Kijk voor de reizen en dagtochten op de HEVO-website, www.hevorosmalen.nl onder het kopje Reizen.

073-5212011, theovanstraten@home.nl Het Groote Hart, Deltalaan. Woensdag. 13.30 tot 16.00 uur. 13 september: Bloemschikken. Doet u mee, dan even drie dagen voor datum melden. Kosten worden in rekening gebracht, indien u, zonder

Donderdag 5 oktober: 08.45 uur. Dagtocht Aken. Vertrek: Gildeplein. Aanmelden vanaf 7 augustus: Diny Voets, 073-5030900 of 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl ***

berichtgeving, niet komt. Info: Riet Zijlemans, 073-6123990. Ons Trefpunt, Maliskamp. Vrijdag. 14.00 tot 16.30 uur 8 september: Diverse spelletjes. Om 17.00 uur samen eten. Doet u mee, dan even vóór dinsdag 5 september een

Rijbewijskeuring 75+

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag. 09.30 tot 13.00 uur. Augustus: geen medische keuring. 8 september: Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

telefoontje plegen. Info: Marij Geurts van Kessel, 0735214375. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Dinsdag. 14.00 tot 17.00 uur. 9 augustus: Gezellige bijeenkomst met een kopje koffie/thee, biertje, borreltje.

Seniorencontactmiddagen

De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4. Zondag. 14.00 tot 17.00 uur. 3 september: Hans Soomers onderhoudt

Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076.

13


Sjoelen

Wandelen

De Ontmoeting Elke woensdag: 13.30 tot 16.30 uur. Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is!

De Ontmoeting Elke dinsdag. 09.30 uur. Oók als De Ontmoeting gesloten is. Attentie! Er zijn voortaan twee wandelingen! Stevige wandeling van 6 km per uur gedurende 1½ uur. Info: Annie van den Berg, 073-5220602, avdberg11@home.nl of Tini Kurvers,

Socratische gesprekken bij HEVO

De Ontmoeting-bestuurskamer Dinsdag 5 september: 10.00 tot 12.00 uur. Er is nog plaats voor 5 à 6 nieuwe deelnemers. Vervolgdata: 19 sept. - 3 okt. – 24 okt. – 7 nov. – 21 nov. – 12 dec. Kosten: € 52,50. Aanmelden: marjahavermans@gmail.com 06-49255638. U kunt u ook informeren op www.filosofischegesprekken.nl ***

06-29547700, m.kurvers@home.nl Minder stevige wandeling van 5 km per uur. Info: Ans van Liempt, 06-41200173, henk-ans7@hotmail.com of Ria Vriend, 073-8885459, nh.vriend@quicknet.nl *** Maandag 4 september: 13.30 uur. De Zandlopers. Wandeling naar de Heinis. Vertrek: Café Sunflower, hoek Balkweg en Reitscheweg in Soetelieve. Ook niet-HEVO-leden zijn welkom. Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347. *** De Annenborch, Dinsdag. 09.30 uur. 5 september: Rustige wandeling van 1 uur.’Info: Bea Intveld, 073-5215581, 0610754753.

Talencursussen

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham September/oktober: Maandag Frans, 13.00 tot 14.30 uur. Kosten: € 150,per seizoen. Aanmelden: 073-6141546. Italiaans, 16.00 tot 17.30 uur. Kosten: € 150,- per seizoen. Aanmelden: 06-24250123. Spaans, 18.00 tot 19.30 uur. Kosten: 150,per seizoen. Aanmelden: 073-6440361. Woensdag Engels, in voorbereiding, bij minimaal 5 deelnemers kan deze cursus starten. 16.00 tot 17.30 uur. Kosten: € 150,- per seizoen. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van Stichting BAS, www.basdebiechten.nl ***

Wijkplein Rosmalen

Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Perron-3.

KBO-Brabant:bridgekampioenschap Wilt u deelnemen aan het KBO-Brabant Bridgekampioenschap? Hou dan het clubblad “ONS” van augustus in de gaten voor nadere informatie over dit evenement.

Vakantie

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

De Ontmoeting is nog tot en met zondag 27 augustus gesloten wegens zomervakantie.

Piet Kerssens, redactie.

14


Sponsoren Fietsbridgedrive

A

an deelnemende winkeliers en ondernemers in en rond Rosmalen aan de HEVO-kortingslijst werd gevraagd, een prijs ter beschikking te willen stellen voor deze 1e HEVO- fietsbridgedrive. Na uitleg van dit gebeuren bij 65 jaar HEVO en ontvangst van een flyer, werd ruimhartig aan dit verzoek voldaan en dat leverde veel mooie prijzen op voor deelnemers aan de drive. Mede hierdoor werd onze drive een groot succes. HEVO is erkentelijk voor deze sponsoring van prijzen door deelnemers aan de HEVO-kortingslijst. Ook de locaties, waar werd gebridget, stelden allen een leuke prijs ter beschikking. Hartelijk dank daarvoor! HEVO heeft daarom toegezegd, de namen van de sponsoren te zullen publiceren in de HEVO-Actueel van augustus 2017. De lijst ziet u op de volgende pagina.. Paul Rambags, sponsorcommissie + HEVO-kortingslijst.

15


Lijst met sponsoren: Albert Heijn

De Lachende Vis, Empel

Albertus wijnen

Langeraap, verf

Bloemist Floral Design

Levix, computers

Bloemist 't Kleine Verschil

Lingerie van der Burgh

Boekhandel De Omslag

Manege De Groote Wielen

Boon-a-part, bridgereizen

Modehuis van de Graaf

Bovendeert, schoenen

Moonen, schoenen

BP/wasserette van de. Berg

Orriks theehuisje, Den Dungen

Cappuccino, vlaai/bonbons

Party Planet, feestartikelen

Crystal Cleaning, stomerij, reparatie

Perron-3, theater

Diamanten Schaar, kledingreparatie

Pimpernel pannenkoeken, Berlicum

Drogisterij De Molenhoek

Profile van Hassel, fietsen

Drogisterij Etos

Q-bike, fietsen

Eetcafé De Prins, Berlicum

Restaurant Casa don Arroyo

Fietsplus Verhallen

Restaurant De Griek

Fotokiekshop Wim Kok

Restaurant Keyzer Palace

Gemar parket

Restaurant Wapen van Rosmalen

HEVO, seniorenvereniging

Royaltz, Pets & Co

Hoortijd, audicien

Sportiom, ‘s Hertogenbosch

Jeans Barn

Tini Kurvers en Léon Reijner

Kapsalon Petit

Willemien, boetiek

Kapsalon van Wanrooy

16


Potje vleesch

F

ranse leenwoorden in het Nederlands zijn er genoeg. Maar of we ook een aantal Nederlandse leenwoorden in het Frans kennen? Voor een deel komen die woorden uit ‘Frans-Vlaanderen’, het gebied van Douai en Rijsel, dat in de loop van de 19e eeuw als uitvloeisel van het chauvinisme werd verfranst, maar waar in de dialecten restanten van het Vlaams overeind zijn gebleven: bijvoorbeeld de uitroep ‘godehelpe’ en het ‘potje vleesch’, een oud streekgerecht op basis van gelei, dat nu in Hazebrouck als delicatesse wordt geserveerd. Al vroeg heeft het Frans de ‘mannequin’ (manneke) uit het Nederlands overgenomen. Het ‘enfant espiègle’ (ondeugend kind) herinnert aan Tijl Uilenspiegel. ‘La kermesse flamande’ is het jaarlijkse feest. In ‘la brocante’ zit het Nederlandse ‘brok’. Een visnet dat men over de zeebodem trekt, heet ‘un hallope’, waarin het Nederlandse ‘haal op’ herkenbaar is. Bij gemeenten in het Belgische taalgrensgebied bestaan vaak een Vlaamse en Franstalige benaming naast elkaar. Voor de chauffeur uitgerust met navigatie blijft het toch opletten geblazen: wie Brainel’Alleud (Eigenbrakel) als bestemming heeft, kan abusievelijk terechtkomen in Brainele-Comte (’s-Gravenbrakel) of in Braine-leChateau (Kasteelbrakel). Bij de verkeersborden op de snelweg richting Frankrijk staat in Vlaanderen meestal ‘Rijsel’ in plaats van Lille. Voordat de navigatie bestond, bezorgde die aanduiding ooit geknars van tanden bij een bevriend echtpaar uit Orléans. Na een prettig bezoek aan Rosmalen, hadden zij in Yerseke nog welgemoed een portie Zeeuwse oesters gedegusteerd om vervolgens op de terugweg volledig gedesoriënteerd te raken van de Belgische verkeersborden en in Kortrijk/Courtrai de juiste afslag te missen. Wat volgde waren enkele vermoeiende ‘rondjes om de kerk’ op zoek naar die ‘onvindbare’ snelweg naar Lille. Arme Fransen, die zo weinig gewend zijn aan taalgrenzen! Guido Robbens

17


Wij stellen u voor: Jan Mollee

N

a een druk werkzaam leven, waarin hij heel veel moest organiseren, wil Jan zijn organisatietalent in dienst van HEVO weer gaan benutten. Het is voor Jan geen probleem om dit te doen, want hij heeft veel ervaring opgedaan. Jan is op verschillende terreinen actief geweest. Hij was betrokken bij de oprichting van Badminton Vereniging Rosmalen en actief bij de Golfclub Rosmalen. Ook in de Wijkraad Molenhoek heeft hij zijn steentje bijgedragen als voorzitter van de werkgroep Openbaar Groen. Jan is al 34 jaar lid van kegelclub Mobilia in ‘s-Hertogenbosch. Daar heeft hij alle bestuursfuncties gehad en is twee jaar geleden gekozen als President van deze 100-jarige club. Jan is 12 jaar lid, maar is niet erg actief geweest voor HEVO. Toen Jan Hoofs hem vroeg om de organisatie van de rijbewijskeuringen van hem over te nemen heeft hij daar direct ja op gezegd. Jan is de gastheer op de dagen dat mensen komen voor de rijbewijs keuringen. Hij ontvangt de mensen en wijst hen de weg naar de bestuurskamer waar de keuringen plaats vinden. Geleidelijk aan zal Jan alle activiteiten, die te maken hebben met de keuringen van Jan Hoofs overnemen. Wij wensen Jan veel succes met deze, voor onze leden van 75 jaar en ouder, belangrijke service die HEVO biedt. Geert Loeffen, redactie

Wandelen met De Zandlopers

O

p maandag 4 september 2017 om 13.30 uur gaan we wandelen naar de Heinis. We vertrekken vanaf CafĂŠ Sunflower op de hoek van de Balkweg en Reitscheweg in Soetelieve. We wandelen in een rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft U zich niet vooraf aan te melden. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Voor informatie: bellen naar: Maggy Vegers, 073-5213163 of naar Henny van de Ven, 073-5213347.

18


Groots evenement van HEVO en Soos Satisfaction

T

ien duizend singeltjes uit de jaren 60-70-80-90 van de vorige eeuw. Een overdekte dansvloer in de vorm van een langspeelplaat. Volle terrassen en mensen op en om die dansvloer. Gezellig, warm en vrolijk!! Dát is Dansen op Vinyl. HEVO bestaat 65 jaar. Soos Satisfaction bestaat 50 jaar. Samen organiseren we dit dansfestijn in een zonnig zomerweekend. De zaterdag is een opwarmertje. U kunt plaatjes aanvragen en steunt daarmee een goed doel. Danscentrum Rosmalen laat ons zien hoe het ook alweer moet onder het motto: “Veur doen”. Zondag is het hoogtepunt van dit evenement. Dj’s Theo en Rini, wie kent ze niet, draaien tussen 13.00 en 17.00 uur een heel afwisselend repertoire uit 40 jaar singeltjes van Soos Satisfaction. Een tuttifrutti van muziek waarop volop gedanst kan worden. Er kunnen allerlei verrassinkjes voorbijkomen zoals prijsdansjes en andere bedenksels. Ook de horeca staat in het teken van Dansen op Vinyl en de winkeliers denken erover om er een extra koopzondag van te maken. Iedereen in Rosmalen doet mee! Rosmalen danst op 19 en 20 augustus, van welke leeftijd je ook bent. Iedereen is welkom, jong en oud. U komt toch ook? Meer informatie vindt u in de flyer ‘Dansen op Vinyl’, die u bij de HEVO-Actueel van augustus krijgt. Noteer alvast in uw agenda: 19 en 20 augustus: Dansen op Vinyl! Op de Driesprong in Rosmalen. Tonny van Raaij, namens de organisatie:

19


Film: Florence Foster Jenkins

O

p maandag 11 september 2017 wordt in samenwerking met Perron-3 de film ‘Florence Foster Jenkins’ gedraaid in de filmzaal van Perron-3. De aanvangstijd is 20.15 uur. Inhoud: Opnieuw een film met Meryl Streep in een fantastische rol en gebaseerd op een waar verhaal. Florence Foster Jenkins (Meryl Streep) is een rijke dame in New York in de jaren 30 van de vorige eeuw, die een grote passie voor muziek heeft. Haar ambitie is om operazangeres te worden ondanks haar gebrek aan talent. Ze is er zelf van overtuigd een fantastische stem te hebben.

Het publiek dat haar gezang aanhoort, waardeert haar meer om het amusement dat zij hun schenkt dan om haar muzikale talent. Critici noemen haar de “slechtst zingende operazangeres ooit” en haar echtgenoot en manager St. Clair Bayfield (Hugh Grant) probeert zijn geliefde echtgenote af te schermen van de waarheid. Wanneer Florence besluit om een groot openbaar optreden in Carnegie Hall te geven, komt hij voor een grote uitdaging te staan. Voor recensies, zie: https://www.filmtotaal.nl/recensie/12407 of http://www. filmgeek.nl/recensie-florence-foster-jenkins/. Kaarten: De entree bij Perron-3 is op vertoon van uw HEVO-pasje € 6,50; € 7,50 voor niet-HEVO-leden en voor online bestelde kaarten. Commissie COE.

20


Excursie naar de Rooise Wijnboerderij

A

an de Damianenweg in Sint-Oedenrode ligt “Domaines les Damianes”, een heuse Rooise wijngaard. Op woensdag 20 september wordt een excursie met wijnproeverij georganiseerd naar deze voortreffelijke Brabantse wijnboer. De druivenrassen, die er verbouwd worden, vormen een prima basis voor de ‘Rooise Heidewijnen’ van wijnboer Fons van Boxmeer. We wandelen over de ‘allée romantique’, laten ons het verhaal doen van de historie en aanleg van de wijngaard en volgen de videopresentatie. Er hoort natuurlijk ook een wijnproeverij bij. We gaan genieten van de wijnen, die Fons produceert: een witte droge, een witte zoete, een licht zoete rosé, een rode en tot slot een ware champagneachtige brut. Wij zijn er met twee leden van de commissie COE al geweest en het lijkt ons een interessante excursie. Proeven konden we toen niet, maar daar zijn we wel nieuwsgierig naar!! We verzamelen om 12.45 uur op het Gildeplein en rijden dan om 13.00 uur in enkele auto’s gezamenlijk naar de wijngaard. Daar kunnen we genieten van de boven omschreven activiteiten. De excursie duurt van 14.00 tot ca 16.30 uur. De excursiekosten zijn € 12,50, inclusief koffie en proeverij. Daarnaast een bijdrage voor het vervoer. Aanmelden per mail kan vóór 16 september bij Marianne van Aart mariannevanaart@gmail.com of telefonisch: 06-49109900. Meldt u daarin uw eigen telefoonnummer. Geef ook op of u wilt rijden! Degenen die rijden, krijgen een fles wijn mee naar huis! De excursiekosten ad € 12,50 kunt u vóór genoemde datum voldoen op NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Commissie COE, HEVO Rosmalen. Meerijden doet u op eigen risico. Commissie COE.

21


In eigen buurt tot een rondje in de wijk

L

ekker dicht bij huis wandelen. Van blokje om in de eigen buurt tot een rondje in de wijk. Met een kant-en-klare route op stap. In totaal liggen er 38 routes voor u klaar, verdeeld over Rosmalen, ’s-Hertogenbosch-Noord, ’s-HertogenboschZuidoost en ’s-Hertogenbosch-West. De afstanden van de routes variëren van 3 tot 7 kilometer. U kiest uw eigen afstand. U kiest ook uw eigen tijd: ‘s-morgens, ’s-middags, ’s-avonds na het eten. “In plaats van bij elkaar op de koffie, samen aan de wandel in uw eigen tempo. Koffie mee of koffie toe”. De routes zijn straat voor straat uitgeschreven en ook uitgetekend op een kaart. Plattegrond en beschrijving kunt u gratis lenen bij de startpunten. Seniorencentrum De Ontmoeting is een van de startpunten in Rosmalen: daar starten 3 verschillende wandelingen. De eerste keer dat u gaat wandelen ontvangt u een stickerkaart. Bij het terugbrengen van de plattegrond ontvangt u een sticker op uw stickerkaart. Een volle kaart geeft recht op een leuke attentie!

Wandelen in een andere wijk mag ook. Voor alle startpunten en routes en het gratis downloaden van routes: zie https://www.s-port.nl/wandelroutes Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen: m.schneider@s-hertogenbosch.nl of 073-6159776. Maaike Schneider, consulent Sport en Bewegen gemeente ’s-Hertogenbosch,

22


Z

Activiteit van de maand: Toneel

achtjes betreed ik het repetitielokaal in De Ontmoeting. Miriam en Annie zijn bezig met een scène uit het toneelstuk: ‘Dat zullen we nog wel eens zien!’ van Rien Bakker. De rest van de cast kijkt en leest mee uit het script. In het laatste weekend van november wordt de grote zaal van De Ontmoeting weer de toneelplek van ‘Rosmalen uit de coulissen’. Thom, Annie, Thérèse, Peter, Miriam, Wil, Riet, Jodi en nog een keertje Annie hebben dan, onder leiding van regisseuse Marianne, maandenlang hun energie gegeven om dit toneelstuk voor u op de planken te zetten. Op mijn vraag van wat het wezenlijke is van toneel, kwam er een eensluidend antwoord: met z`n allen iets neerzetten, mensen amuseren, enthousiasmeren! Je kruipt in de huid van een ander, waarbij de rol van de regisseuse zeer belangrijk is. Riet Kipperman, de voorzitster van deze toneelgroep, zei, dat Marianne alles uit de persoon haalt, de mime en de pantomime worden geaccentueerd, de schroom wordt platgewalst, de toneelspeler wordt dié persoon, die hij of zij op het podium móét neerzetten. Stemgebruik en tempo zijn ook heel belangrijk. Marianne heeft met haar jarenlange ervaring als regisseuse haar sporen wel verdiend. De groep is zeer gecharmeerd van haar en hoopt dat Marianne nog jaren hun regisseuse zal zijn. Aan het eind van onze ontmoeting – toepasselijk niet waar! – vraagt Riet mij of ik een oproep wil doen. Nieuwe spelers, vooral jonge senioren, zijn altijd welkom, want vergrijzing slaat uiteraard toe in onze toneelgroep. Tot slot vraagt zij ook aan mij: ‘Piet, wil je in je verslagje vragen of iemand in Rosmalen opslagruimte heeft voor de decors, toneelattributen, e.d., want zoals u weet, heeft De Ontmoeting maar weinig mogelijkheden tot opslag. Wilt u dat dan melden aan Riet, a.kipperman@planet.nl Ik heb erg genoten van deze toneelontmoeting. Komt u in november massaal genieten van deze groep enthousiastelingen! Piet Kerssens, redactie.

23


Dagtocht Aken, 5 oktober

A

ken, de keizerstad in het drielandengebied Duitsland-België-Nederland is gelegen aan de voet van de bosrijke Eifel. De stad heeft een rijke geschiedenis met imposante gebouwen, waaronder de Aachener Dom en het stadhuis, die gebouwd zijn in de tijd dat Karel de Grote regeerde. Na vertrek uit Rosmalen rijden we naar Thorn voor koffie met Limburgse vlaai. Daarna bezoeken we Aken, waar we de lunch ‘kalte Platte’ gebruiken. Na de lunch wandelen we 2 uur met een gids door het centrum van de stad. Daarna is er nog vrije tijd om te winkelen of de Dom te bezoeken. Als u niet meegaat met de wandeling, kunt u op eigen gelegenheid de stad verkennen of gezellig gaan winkelen. We sluiten de dag af met een heerlijk driegangendiner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 61,-, voor nietHEVO-leden geldt een toeslag van € 5,-. De bus vertrekt om 08.45 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 21.00 uur weer terug in Rosmalen te zijn. Aanmelden voor deze reis vanaf 7 augustus bij Diny Voets: dini.voets@ziggo.nl of 073-5030900, 06-10843040. Pas als u heeft betaald, bent u definitief aangemeld. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31 ten name van ‘reiscommissie HEVO’ onder vermelding van ‘Aken’ plus uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Diny Voets, reiscommissie

Vacature belastinginvuller

I

n de commissie ‘Vrijwillige Ouderen Advisering’ zijn naast de ouderenadviseurs 6 belastinginvullers actief. We zoeken uitbreiding met een nieuwe belastinginvuller. Als belastinginvuller helpt u senioren met het invullen van hun jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting. Tevens helpt u ook met het aanvragen of wijzigen van de toeslagen. U gaat daartoe op huisbezoek, verzamelt de gegevens en vult de aangifte in op uw eigen computer. We zoeken iemand met goede sociale vaardigheden, die graag senioren wil helpen. Ook gaat u graag in gesprek met uw klanten en kijkt u verder dan alleen de belastingzaken. Enige ervaring met belastingformulieren invullen en met toeslagen is een pré. Voor een korte opleiding en inwerken wordt gezorgd. Verder is het belangrijk, dat u jaarlijks in maart en april voldoende tijd heeft om een aantal senioren te helpen.

24


Heeft u interesse en wilt u meer weten over deze leuke functie, stuur dan een mailtje aan Paul Scholten, coördinator van de commissie VOA, paul@paulscholten.nl of bel naar 073-6440665. Paul Scholten, vrijwillig ouderenadviseur

Let op uw huur- en zorgtoeslag

N

og steeds verzuimen mensen om tijdig toeslagen aan te vragen en daardoor lopen zij soms veel geld mis. Het omgekeerde komt ook voor. Er wordt in de loop van het jaar veel te veel toeslag uitbetaald en dat moet uiteindelijk terugbetaald worden, terwijl u daar niet op hebt gerekend. Vooral bij de huurtoeslag gaat dat nogal eens om hoge bedragen. Bedenk, dat de bedragen, die u maandelijks ontvangt, altijd een voorschot zijn. Daarom nog een paar tips over huur- en zorgtoeslag. U kunt nog tot 1 september a.s. toeslagen aanvragen over vorig jaar (2016). Daarna niet meer! Het recht op toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en uw (gezamenlijk) vermogen. Op de website www.belastingdienst.nl gaat u in het menu naar toeslagen en daar vindt u alle informatie en kunt u een proefberekening maken. Het kan zijn, dat u in het ene jaar wel recht heeft op toeslagen en in een ander jaar niet. Reden kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd of dat uw inkomen is gewijzigd. Controleer regelmatig of u recht heeft op een toeslag. Als u een toeslag heeft, controleer dan of u het juiste voorschotbedrag krijgt om te voorkomen, dat u achteraf een hoog bedrag moet terugbetalen. U moet altijd zelf initiatief nemen. Ons advies is om twee keer per jaar uw toeslagen te controleren, in ieder geval op 1 januari. U ontvangt eind december het eerste voorschot voor het nieuwe jaar. Controleer met een proefberekening of dat voorschot klopt. Een ander goed moment is na het invullen van uw belastingaangifte in april. U beschikt dan over de juiste inkomensgegevens van het afgelopen jaar. Daarmee kunt u controleren of u te veel of te weinig ontvangen heeft over het afgelopen jaar. U kunt op dat moment ook een goede inschatting maken over het lopende jaar. Vooral als uw voorschot te hoog is, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst. Dat kan via de belastingtelefoon, 0800 – 0543 of digitaal via “Mijn toeslagen”. Heeft u nog vragen of wilt u hulp, neem dan contact op met een van de ouderenadviseurs via 06-53279098. Paul Scholten, vrijwillig ouderenadviseur

25


HEVO 65: Muziekfeest

H

EVO 65 jaar, maar springlevend: reden om eens flink uit te pakken. Daarom kunt u op zondag 15 oktober in Perron-3 genieten van cabaretier Mark van de Veerdonk, Popkoor Tune uit Rosmalen en Bigband Schijndel. Er is een voorstelling om 13.30 uur en een voorstelling om 19.00 uur. Het programma wordt geopend door het Rosmalens Popkoor Tune bestaande uit ruim 50 leden met een voortreffelijke stembezetting o.l.v. dirigent Erik Fortier. U gaat luisteren naar mooie vertolkingen van herkenbare Engels- en Nederlandstalige nummers zoals van The Beach Boys, The Beatles en Rod Stewart, maar ook Racoon, Anouk Maas en Bløf. Na het popkoor kunt u kijken en luisteren naar de onverwoestbare “Slabroekse Knuffelboer” Mark van de Veerdonk met zijn grappen en grollen. Mark staat al 30 jaar op de planken met tientallen avondvullende cabaretproducties in heel het land. Op dit moment maakt hij furore met “Kaaskleum”. Voor ons zal het een mix van Brabantse humor worden, waarbij ook de historie van 65 jaar HEVO wordt belicht; we zijn benieuwd. Na zijn eerste optreden bent u na de pauze weer welkom in de zaal voor een tweede optreden van deze artiest. Daarna gaan we naar de finale met de 35-jarige Bigband Schijndel in een complete bezetting van circa 20 personen met uiteraard de uitgebreid swingende koperbezetting. Ze spelen bekende “traditionals” uit de klassieke periode zoals Glenn Miller en Duke Ellington. Ook bewerkingen van hedendaagse popklassiekers van Stevie Wonder, Randy Crawford en Queen ontbreken niet. De muziek staat centraal, maar topzangeres Lotte van der Heijden zal zeker bijdragen aan een kwalitatief hoogstaand en gezellig afsluitend optreden. Wilt u dit unieke en fantastische evenement bijwonen? Vanaf 8 augustus zijn kaartjes voor € 10,- verkrijgbaar bij de kassa van Perron-3. Bestellen kan ook via de website www.perron-3.nl of telefonisch: 073-8507550. Tevens vindt u daar meer informatie. Foto’s: Wiek van Lieshout Pieter Vissers, evenementencommissie HEVO

26


Opfriscursus rijvaardigheid: laatste oproep !

W

e mochten al veel inschrijvingen ontvangen. Mogelijk zijn er nog wat plaatsen beschikbaar. Wilt u nog meedoen ? Vul dan nog snel de flyer in die u hebt ontvangen met de juni-uitgave. Gemakkelijker is het om direct in te schrijven op de website: www.hevorosmalen.nl/opfrisccursus2017 of stuur een mailbericht naar opfris@hevorosmalen.nl. Meer informatie: bel dan 073-5217829 of 073-5217615. De inschrijving sluit op 15 augustus.

Gezellig samen aan de slag

N

et voor De Ontmoeting op 28 augustus voor ons allen weer open gaat, staat een gezellige activiteit gepland. We vinden het allemaal fijn om na de vakantie in een schoon gebouw terug te komen en onze activiteiten te ontplooien. Maar daar moeten we wel iets voor doen. Daarom staat een gezellige grote schoonmaak gepland op de ochtenden van 21, 22 en 23 augustus. Van 09.00 tot uiterlijk 12.30 uur. Leuk om met een groep bezig te zijn! Zoals gewoonlijk beginnen we iedere dag met een bakje koffie. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ieders (fysieke) mogelijkheden. Er zijn een paar klussen, waarvoor we sterke mannen kunnen gebruiken. Meld je aan bij Ans Aarts-Kitslaar, ans.aarts-kitslaar@outlook.com, KOM een paar uurtjes en voel je direct welkom! Peter de Leeuw

27


Grijs ontmoet Groen

D

e Efteling viert het 65-jarig bestaan met de nieuwe attractie Symbolica, een investering van 35 miljoen euro. HEVO is even jong, maar koos voor een meer bescheiden verjaardagsfeestje onder het thema Grijs ontmoet Groen. Zaterdag 8 juli was een perfecte dag, waarop de diverse clubs zich konden presenteren. De zon zorgde voor een feestelijke entourage tussen het nieuwe SJV-gebouw en De Ontmoeting. Een tiental marktkramen, bedekt met een chique blauw kleed en versierd met groene en grijze ballonnen, gaf de Kamperfoeliestraat een feestelijk aanzien. Adriënne Hazenberg en Carel van de Heuvel, namens respectievelijk SJV en HEVO, wensten in een kort openingswoord alle deelnemers veel succes. Op de hoek met de Mimosastraat speelden de muzikanten van Da Capo de sterren van de hemel en lieten de gouden keeltjes van De Zangtoffel zich nadrukkelijk horen. Het publiek genoot op zijn eigen zittribune op het trottoir. In De Ontmoeting en in de SJV-ruimtes werden demonstraties gegeven van Zumba, Koersbal, Volksdans, Tao, Pilates, Linedance en Badminton. Het HEVO-koor en Con Amore verzorgden de muzikale omlijsting in De Ontmoeting. Tussendoor kon er buiten gesjoeld worden onder deskundige begeleiding. Op deze dag kon men ook kennismaken met het repaircafé in oprichting, waar men straks met weigerende apparaten terecht kan. Hopelijk betekent deze eerste aanzet het begin van een langdurige en intensieve samenwerking tussen SJV en HEVO, waarbij het grijs minder overheersend is dan op deze open dag het geval was. Peter der Kinderen, namens de activiteitencommissie

Oproep leden voor op te richten biljartvereniging

T

ijdens de Open Dag op 8 juli heeft er zich zegge en schrijve één aspirantbiljarter aangemeld. Nee, het was niet Raymond Ceulemans, maar iemand die graag het spelletje zou willen leren. Damesclub “De Annagirls” kan nog één vrouwelijke biljarter plaatsen en “De Vrolijke Rakkers”, die in Hintham spelen, kan nog enkele mannelijke leden toelaten. Daarnaast is er gelegenheid voor een nieuw op te richten clubje op de maandag- of de woensdagochtend van ca. 10.00 uur tot 13.00 uur. Het niveau van de huidige HEVO-leden op het groene laken varieert van beginneling tot zo’n ‘3 gemiddeld’. Heb jij zin om op een van deze dagen met een groepje van 8 à 12 personen gezellig een partij te biljarten in De Ontmoeting of in Hintham, mail dan naar peter.wilma@hotmail.com of bel naar 073-5221013. Peter der Kinderen, activiteitencoördinator HEVO.

28


HEVO-informatie Bestuur

Carel van de Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie ccb/welzijn cie ouderenadvisering

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie Zingeving, cie ccb/welzijn Piet Spierings, 073-6414563 cie Reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl e-mail: webredacteur@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting 073-8221397.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


‘Kamperen? Het is van alle tijd’.

Hevo actueel augustus totaal  
Hevo actueel augustus totaal  
Advertisement