Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende jaargang veertiende jaargang mei 2014 nr: 5 mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 10 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving Tiny Kappen, Harrie Wijn

Verspreiding Jan Hoofs telefoon 5212554 email: jan.hoofs@hetnet.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Marlies Markensteyn telefoon 5214548

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 30 mei 2014

Ledenadministratie Annemarie Peters telefoon 5213957 Yvonne de Ruijter email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie

Lezingen / workshops

2 Druk communicatieverkeer

20 Workshop in De Annenborch

4 Langzaam maar zeker afbouwen

17 De notaris vertelt

6 Van het bestuur

21 Veilig thuis ouder worden 19 Zomerschool 2014

Uit-tips

22 Automobilisten op herhaling

12 HEVO-Actueeltjes 15 Expositie Oog in Oog in Kunstlocatie Würth

Terugblik

16 Komt u ook naar de Informatie- markt

27 Dagtocht Gelderse Achterhoek

25 Paasviering 23 Lezing en fietstocht over de Linie van 1629

10 Senioren contactmiddagen in De Groote Wielen

24 Rodenborch trakteert HEVO op musical

16 Sportieve wandeling 8 Reis naar Leuven

26 Rosmalen uit de Coulissen speelde De Goot

11 Film Quartet in Perron-3 9 Dagtocht Urk

En ook …..

3 Senioren contactmiddag in De Ontmoeting

30 Alie bedankt 29 Rondje HEVO (aflevering 11)

Vrijwilligers gezocht

31 Goede administratie is belangrijk 17 Een cappuccino, een thee, drie bier 28 Nieuwe HEVO-kortingslijst is uit en een rosé 28 Rectificatie 31 GGZ Oost-Brabant zoekt 32 Werkzaamheden in en om vrijwilligers

Máximakanaal

18 Oproep lid algemeen bestuur

1


Druk communicatieverkeer We zijn een grote vereniging. Veel leden, veel activiteiten, veel geledingen, veel deskundigheid op velerlei gebied, veel externe contacten. We zijn een vereniging die er in Rosmalen en in onze gemeente toe doet. Die initiatieven neemt, gehoord wordt en gehoord wil worden. Heel veel leden van onze organisatie dragen op hun manier bij aan het functioneren van de vereniging. Als vrijwilliger, als deelnemer van clubs of activiteiten en evenementen, als bezoeker van De Ontmoeting of gewoon als stil lid. We willen dat onze leden weten wat er binnen onze vereniging te doen is, waar ze aan kunnen deelnemen, wat er gebeurt op bestuurlijk niveau. Kortom dat ze weten wat voor hen relevant is. Daarvoor is er druk communicatieverkeer. We zetten uiteenlopende instrumenten in. Voor de interne communicatie hebben we HEVO-Actueel, de website, de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief, posters in de hal van De Ontmoeting, brieven en mails. Naast dit papieren werk hebben we nog de algemene ledenvergadering, het overleg van het bestuur met de commissies en met de clubs, de contacten vanuit de activiteitencommissie met de clubs en van onze ouderenadviseurs met hun cliĂŤnten. Bestuur en commissies vergaderen regelmatig. Ze houden elkaar op de hoogte van hun besluiten door verslagen. En van de besluiten wordt melding gemaakt in de HEVO-Actueel. Om activiteiten die ook toegankelijke zijn voor niet leden bekend te maken wordt wekelijks een persbericht, het seniorennieuws, verzonden. Ook maken we gebruik van onze contacten met de media als we iets bijzonders onder hun aandacht willen brengen. We zitten in de seniorenraad om de belangen van leden en senioren voor het voetlicht te brengen. Ik ben zeker nog wat vergeten. Iedereen zet zich flink in om er voor te zorgen dat zijn of haar activiteit of besluit onder de aandacht wordt gebracht van anderen. Heel veel mensen zijn hier verantwoordelijk voor. Hulde en dank daar voor. We werken steeds aan verbetering. We maken gebruik van een uniforme uitstraling voor de HEVO-Actueel, de vernieuwde informatiefolder, het boekje van de algemene ledenvergadering en de activiteitenfolder. Nieuwe uitgaven worden in hetzelfde jasje gegoten. Daarmee wordt HEVO herkenbaar. De website is verder ontwikkeld. De digitale nieuwsbrief naar inmiddels 788 mailadressen is toegevoegd aan onze instrumenten.

2


Voor al deze veranderingen oogsten we veel waardering en complimenten. Dus kan ik best achteroverleunen? Neen, want ik blijf met de vraag zitten of we toch niet ergens iets missen. Komt de informatie steeds op de plaats waar die moet komen, is duidelijk wat we willen overbrengen, doen we het op het juiste moment? Bereiken we bij de behartiging van de belangen van onze leden en de senioren van Rosmalen steeds de juiste instanties en mensen? En is intern duidelijk wie waar en voor wat verantwoordelijk is. Ik wil het niet perfect hebben, zoals mij gevraagd werd tijdens de algemene ledenvergadering. Dat is onmogelijk. We zijn geen professionele organisatie. We rekenen elkaar niet af op dat het wel eens een keertje niet helemaal goed gaat. Ik denk wel dat het nodig is om tegelijk met de groei van de vereniging en de groei van de communicatie-instrumenten wat meer structuur aan te brengen. Zodat er mee overzicht is over wat we doen. En - raar maar waar - om te kijken of we misschien andere instrumenten moeten gaan inzetten, naast of ter vervanging van bestaande instrumenten. Wat te denken van Facebook, Twitter? Ik wil de communicatie niet overnemen van bestuur, commissies en clubs. Dat is onmogelijk. Ik wil wel hulpstructuren creĂŤren, zodat we het nog beter kunnen doen. Maar het moet wel leuk blijven. Geen keurslijven, geen propagandacommissie, geen vergaande bestuur bemoeienis. En laten we een ding afspreken. Laten we niet alleen via papier en digitaal met elkaar communiceren. Laten we elkaar vooral aanspreken, opbellen. Is nog veel leuker. En voorlopig houden we ook gewoon een papieren HEVO-Actueel. Want zo ouderwets ben ik nog wel. Ik wil graag een boek(je) vasthouden. Redactioneel, Peter de Leeuw

Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting Op zondagmiddag 22 juni treedt het Rosmalense koor Puur voor u op in De Ontmoeting. Dit koor bestaat uit ongeveer 40 leden, een aantal koorleden bespeelt ook een instrument. Het koor – waarvan het ledenaantal de afgelopen jaren flink gestegen is - staat onder leiding van El Lensen. Het is zeer de moeite waard om hier naar hun optreden te komen kijken en luisteren. Zij zullen voor u optreden tussen 14.30 en 16.30 uur, met een korte pauze. De Ontmoeting is open vanaf 14.00 tot 17.00 uur. Voor dit alles hoeft geen intree betaald te worden en u hoeft ook geen lid van HEVO te zijn .Als senior bent u van harte welkom en kunt u genieten van een muzikale en gezellige middag. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jenny van Rooij tel. 5213732.

3


Langzaam maar zeker afbouwen Op 27 mei 1937 wordt Ingrid Jansen in Dinxperlo geboren. Nee, ze is dus helemaal geen Brabantse van origine. Als ze vier jaar oud is, verhuist het gezin naar Silvolde. Buitenaf en ‘een vrij leven’ zo omschrijft Ingrid het zelf. Haar ouders keken kritisch naar het niveau van onderwijs dat hun kinderen moesten volgen en dus ging Ingrid in 1948 naar een kostschool in Bussum. De dorpsschool liep volgens Ingrid’s ouders achter, vandaar deze grote overstap voor zo’n jong kind. Maar het verblijf op de kostschool duurde gelukkig niet lang want twee jaar later startte in Doetinchem een katholieke HBS. ‘Ik kwam weer thuis, heerlijk, en fietste iedere dag met vriendjes en vriendinnetjes naar Doetinchem.’ Na de HBS volgde een opleiding aan de Sociale Academie, ze stopte er na anderhalf jaar mee en ging werken. Ze ontmoet Sjef Thelissen, met hem trouwt ze en in 1966 volgt de verhuizing naar ’s-Hertogenbosch. Er zijn twee kinderen, een schoondochter en inmiddels een al groot kleinkind. En nu weet u natuurlijk over wie dit verhaal gaat: juist, over Ingrid Thelissen-Jansen. Een dieptepunt in hun leven was een zwaar auto-ongeluk, dat een grote stempel drukte op het gezin en op hun leven. Ingrid volgde een cursus voor schoonheidsverzorging en pedicure en opende in Hintham een eigen schoonheidssalon. Dat heeft ze 30 jaar gedaan. Ingrid is ook jarenlang gemeenteraadslid geweest, aanvankelijk in Rosmalen en later in ’s-Hertogenbosch. De reden om met Ingrid te praten is haar aftreden als bestuurslid van HEVO. Ingrid vertrekt niet uit onvrede over het te voeren beleid of omdat er geen plaats meer voor haar is achter de bestuurstafel. Nee hoor, haar herbenoeming voor weer een termijn van twee of drie jaar was aan de orde en daarvan zegt ze ‘Als een bestuursfunctie weer voor een aantal jaren verlengd kan worden, dan moet ik nu zeggen: dit ga ik niet meer doen. Veel bestuursfuncties bouw ik langzaam maar zeker af. Ik zoek het een beetje dichter bij huis, in mijn eigen omgeving.’ En die omgeving is Hintham waar ze zich zeer op haar plaats voelt. In 1997 werd Ingrid benaderd door toenmalig voorzitter Lout Buis om bestuurslid te worden bij de HEVO. ‘Toen kende de seniorenvereniging niet het brede programma anno 2014.

4


Wel waren er veel activiteiten, waarbij ook belangenbehartiging zeker een speerpunt was. HEVO had ook toen al als vereniging een naam en ambities om veel voor ouderen te betekenen.’ In zo’n lange bestuursperiode moeten er hoogtepunten en dieptepunten te melden zijn, tenminste dat vroeg ik aan Ingrid. ‘Dieptepunten? Ze zullen er misschien wel geweest zijn, maar mij schiet niets te binnen.’ Hoogtepunten dan maar. En daarin is Ingrid heel duidelijk. De opening van het eigen gebouw ‘De Ontmoeting’ na twee jaar ‘bivakkeren’ in Peron-3. En het 60-jarig bestaan was een hoogtepunt. Dat je als vereniging, als gezonde vereniging, zo lang kunt bestaan, dat is bijzonder.’ Ook aan de invulling van de dag zelf bewaart Ingrid veel mooie herinneringen Hoe staat HEVO er op dit moment voor? ‘HEVO is erg goed bezig met alle activiteiten die er georganiseerd worden. Er wordt heel veel aangeboden op vele verschillende aandachtsgebieden, heel divers. Het is ook goed dat er jongere aanwas komt. Niet alleen belangrijk voor het behoud van HEVO, maar ook de leeftijdsopbouw moet breed blijven.’ Ingrid onderstreept ook nog eens het belang van goede contacten met de diverse media. Publiciteit is belangrijk vindt ze. ‘Je moet zorgen dat HEVO naar buiten toe vertegenwoordigd is en wordt.’ Ze noemt in dit verband bijvoorbeeld het jaarlijkse KOMfestival waar de informatiestand van HEVO veel bezoekers trekt. Wij blikken vooruit, hoe ziet de toekomst voor HEVO er uit? ‘We groeien nog steeds maar we zullen – op tijd – met elkaar moeten praten over die groei. Over de grenzen aan die groei. Het is nu nog niet aan de orde, maar je kunt de komende 10 jaar niet nog eens 1000 nieuwe leden er bij krijgen. Overzie de lengte van je polsstok.’ HEVO-voorzitter Jan Jansen eerde Ingrid met het Lidmaatschap van Verdienste, het eerste binnen HEVO. KBO-Brabant reikte aan Ingrid op 21 april de zilveren speld met goud uit. Prachtige blijken van waardering voor deze betrokken en toegewijde vrijwilliger. Gelukkig blijft Ingrid nog deel uit maken van de redactie van HEVO-Actueel. Wij kunnen haar wijze raad, haar kennis van HEVO, haar bedachtzaamheid en betrokkenheid goed gebruiken. Redactie, Marlies Markensteyn

5


Van het bestuur Op dinsdag 22 april was de goed bezochte algemene ledenvergadering. Er stond heel wat op de agenda. Aan het eind van de vergadering, bij de herbenoeming van bestuursleden, werd stilgestaan bij het vertrek van Ingrid Thelissen-Jansen.

Ingrid verlaat na 16 jaar het bestuur. In 1997 werd ze lid van HEVO en al snel daarna is ze gestrikt voor een bestuursfunctie. Ingrid heeft zich binnen het bestuur sterk gemaakt voor de communicatie. Ze stond aan de wieg van HEVOActueel. Als lid van de redactie heeft ze heel wat bijdragen aan het blad geleverd. Daarnaast verzorgt Ingrid wekelijks een persbericht over de vele activiteiten. Als voorzitter van de commissie Cultuur zorgde ze er voor dat er elk jaar weer een interessant aanbod van lezingen, films etc. is. Ook zette ze de leeskringen mee op. Dat alles deed ze naast veel andere maatschappelijke functies binnen parochie, Zonnebloem en als lid van de gemeenteraad. Haar bijzondere bijdragen aan HEVO waren voor het bestuur aanleiding om haar te benoemen tot Lid van Verdienste. De eerste keer dat deze onderscheiding wordt uitgereikt. Ingrid stopt met het bestuurswerk maar ze blijft lid van de redactie van HEVO. Alle jaarstukken waren gebundeld in een handzaam (maar toch nog dik) boekwerkje. In de ledenvergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vastgesteld. Het overschot van € 12.170,52, inclusief een bedrag van € 4.120 aan terugontvangen contributies KBO, wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Die bedraagt daardoor ca. € 20.000. Bedoeling is om een reserve aan te houden ter grootte van € 10 per lid, ofwel € 23.000. We zijn dus op de goede weg. Het bestuur en de penningmeester in het bijzonder werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beheer. Vervolgens werden het werkplan en de begroting voor 2014 goedgekeurd. Inkomsten en uitgaven worden geraamd op € 165.500. Er is een storting in een voorziening herinvesteringen opgenomen van € 7.000. De verwachte omzet van de bar in De Ontmoeting is ten opzichte van de begroting 2013 met € 12.000 verhoogd.

6


Er wordt een omzet verwacht van € 52.000. Daarmee levert de bar een belangrijke financiële bijdrage aan de exploitatie van onze vereniging. De contributie voor 2015 is vastgesteld op € 25, gelijk aan 2014. In het werkplan 2014 zijn speerpunten geformuleerd die naast de reguliere werkzaamheden worden opgepakt. Het bestuur richt zich in 2014 op de verdere ontwikkeling van Zorgzaam Netwerk Rosmalen, het project Senioren In Beweging, versterking van de communicatie en de instelling van een commissie culturele activiteiten. Op 17 mei is er in De Ontmoeting weer een infomarkt Wonen, welzijn, zorg, inclusief sport en bewegen. En op 8 november is De Ontmoeting het podium voor onze clubs.

De ledenvergadering heeft Jan Jansen en Pierre Kisters herbenoemd tot lid van het bestuur. In de vorige Van het bestuur schreef ik dat onderzocht wordt of in De Ontmoeting een ringleiding kan worden aangebracht. Het bestuur laat dat onderzoek doen op basis van een vraag van een HEVO-lid. De conclusie is dat het technisch kan maar dat er hoge kosten aan verbonden zijn. Het bestuur zou daarom graag willen weten of de wens van een ringleiding door veel leden wordt gedeeld. Dat stelt het bestuur beter in staat om een afweging te maken tussen kosten en baten. Uw reactie kunt u sturen naar info@hevorosmalen.nl (o.v.v. ringleiding). Op 14 april was er een geanimeerde bijeenkomst voor de nieuwe leden. De opzet van de avond was vernieuwd. Na een presentatie over wat HEVO is, doet en hoe HEVO georganiseerd is, werd in kleine groepjes onder leiding van een bestuurslid verder gepraat over wat men van HEVO verwacht, wat de eerste ervaringen zijn en werden er vragen beantwoord. De opzet werd door eenieder als geslaagd beschouwd. Met het vertrek van Ingrid Thelissen als bestuurslid zijn de verantwoordelijkheden binnen het bestuur herverdeeld. Hetty Goudswaard wordt aanspreekbaar voor de commissie Zingeving, Peter de Leeuw voor de redactie van HEVO-Actueel.

7


Ook is hij verantwoordelijk voor de externe communicatie en vertegenwoordigt hij HEVO in de kring ’s-Hertogenbosch van KBO-Brabant. Voor de vervulling van de vacature in het bestuur worden kandidaten opgeroepen. In deze HEVO-Actueel vindt u die oproep. De voorkeur gaat uit naar een vrouw. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant. KBO komt op voor de belangen van haar 130.000 leden. KBO heeft een brief gestuurd aan Minister Schippers over de verankering van PGB in de Zorgverzekeringswet. Het voorstel is om de toegang tot het PGB uit te sluiten voor mensen met functiebeperkingen die ten gevolge van normale verouderingsprocessen op langdurige wijkverpleging zijn aangewezen. KBO-Brabant tekent protest aan tegen deze uitsluiting van een specifieke bevolkingsgroep. Peter de Leeuw, secretaris

Reis naar Leuven op zaterdag 14 juni Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Of zoals men in België zegt ‘De Groote Oorlog’. In België wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. Zo ook in Leuven. In het kader van de uitwisseling tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch en Leuven heeft het comité Leuven een bezoek aan Leuven voorbereid op zaterdag 14 juni. Naast de twee bussen die vanuit ’s-Hertogenbosch vertrekken heeft HEVO, in samenspraak met het comité Leuven, een eigen reis georganiseerd. We vertrekken om 08.00 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend de locatie Rabobank in Hintham. Gezamenlijk met de deelnemers vanuit ’sHertogenbosch worden we om 10.30 uur ontvangen door het College van Schepenen op het stadhuis in Leuven. Na de ontvangst op het stadhuis heeft iedereen gelegenheid om Leuven te bezoeken en op eigen gelegenheid te lunchen. Mocht u interesse hebben dan kunt u de tentoonstelling Ravage in het museum M bezoeken. Deze tentoonstelling staat in het teken van ‘De Groote Oorlog’. Om 14.00 uur start de rondleiding ‘Leuven brand’. Deze rondleiding onder begeleiding van een gids, geeft een duidelijk beeld over de brand, die in Leuven heeft gewoed en hetgeen in de dagen en weken daarop gebeurde.

8


Hoe was het om te leven in een stad die volledig in puin lag en zwart geblakerd was? De gids vertelt het op basis van ooggetuigenverslagen en krantenartikelen uit die tijd. Na de rondleiding tot circa 16.00 uur heeft u nog gelegenheid om te genieten van de gezelligheid van Leuven. Om 17.30 uur vertrekt de bus om de dag af te sluiten met een diner voordat we weer in Rosmalen terugkeren. Ter voorbereiding op de excursie naar Leuven verzorgt Kees van den Oord, historicus en docent van het Rodenborchcollege in Rosmalen op donderdagavond 15 mei een lezing van circa één uur over Leuven tijdens WO I. Deze lezing wordt verzorgd in het Bestuurscentrum van ’s-Hertogenbosch, achter het Stadhuis, en begint om 20.00 uur. De kosten voor deze reis zijn € 40,--. Bent u geen lid van HEVO dan komt bij de prijs een toeslag van € 5,-- . Aanmelden voor deze reis bij Ine Jacobs tel. 073 – 642 20 96 of 06 – 28 276 951 mailen kan ook naar; inejacobsine@gmail.com Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; reis Leuven en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, vermindert met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening.

Dagtocht URK op donderdag 19 juni Urk is echt een rots in de branding. Vele eeuwen hielden de bewoners het vol op hun keilemen bult te midden van een woeste Zuiderzee. Ook na de inpoldering wisten ze hun eigen cultuur uitstekend te bewaren. Urk blijft wat het is: een pittoresk dorp met een unieke cultuur waar het trots op is. De schilderachtige huisjes liggen dicht tegen elkaar aan langs hellende straatjes. Op de bult was immers een groot tekort aan ruimte tijdens de vele eeuwen dat Urk nog een eiland was in de Zuiderzee. De bus vertrekt om 08.00 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham. In Urk worden we ontvangen op de Zuiderzee met koffie en appelgebak tijdens een 1,5 uur durende boottocht.

9


Aansluitend rijden we naar restaurant De Goede Aanloop voor een heerlijk 3-gangen diner. Na het diner stappen we samen met de gids in de bus en maken een prachtige rondrit door het nieuwe gedeelte van Urk. We zien o.a. het palenscherm dat vroeger de afrastering was van het eiland. De rondrit eindigt bij de visafslag. Hier krijgen we een film te zien over de visserij. Daarna gaan we naar de Mijnzaal voor het interactieve veilingspel over de werkelijke veiling (afslag) van vis. Voor de beste handelaar is er een leuk prijsje. Het bezoek aan de visafslag wordt afgesloten met het proeven van een heerlijk vers gebakken scholfiletje. Hierna beginnen we aan de terugreis. De prijs voor deze dagtocht op donderdag 19 juni bedraagt voor leden van de HEVO  € 67,00 en voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,00.  Wij verzoeken u om het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Dagtocht Urk en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, verminderd met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dini Voets tel. 073 – 503 09 00 of 06 – 10 843 040 mailen kan naar; dini.voets@ziggo.nl

Seniorencontactmiddagen Groote Wielen Op elke tweede en vierde woensdag van de maand wordt er in de Groote Wielen aan de Deltalaan 162 een seniorencontactmiddag georganiseerd van 13.30 tot 16.30 uur. Tijden deze middagen worden er voornamelijk bloemstukjes gemaakt. Wilt u graag meedoen met het maken van zo’n bloemstukje, dan kunt u zich aanmelden bij Riet Zijlemans,tel. 073 – 612 39 90. Dit is noodzakelijk om de nodige materialen In te kunnen kopen. Heeft u zich aangemeld en komt u zonder afmelding (minstens een dag van te voren) niet naar de middag, dan worden de gemaakte onkosten bij u in rekening gebracht. Wilt u geen bloemstukjes maken, maar gewoon een praatje maken en een kop koffie drinken, dan behoort dit natuurlijk ook tot de mogelijkheden. U hoeft niet in de Groote Wielen te wonen om deel te nemen aan deze middagen. Voor informatie: Riet Zijlemans, tel 6123990 of Jenny van Rooij tel. 5213732.

10


Film Quartet in Perron-3 Op maandag 16 juni wordt, in samenwerking met Perron-3, de HEVO-film Quartet gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang van de filmvoorstelling is 20.15 uur. Wie zou er niet oud willen worden in Beecham House, een rustoord voor bejaarde operazangers, concertpianisten, violisten en dirigenten, gelegen op het Engelse platteland? Zelfs wanneer er iemand jarig is, wordt het ‘Lang zal ze leven’ gezongen met een prachtige sopraan of bariton. En wat een fijne bewoners! Cedric is wat nukkig en snobistisch, maar wie zou zich nou niet laten inpalmen door de goudeerlijke, maar wat warrige contra-alt Cissy, de zachtaardige tenor Reginald of de geinige bariton en oude vrouwenverslinder Wilf? Een nieuwe bewoonster verstoort de rust, de beroemde zangeres Jean Horton. Vooral Reginald trekt bleek weg, want hij heeft een pijnlijk liefdesleven met haar. Ook Jean is gespannen. Zullen de oude geliefden zich met elkaar kunnen verzoenen? Zullen Cissy, Reggie, Wilf en Jean weer schitteren zoals vroeger en een prachtuitvoering geven van het kwartet uit Verdi’s Rigoletto? De plot van Quartet is eigenlijk zo simpel als maar zijn kan. Die eenvoud is bedrieglijk, want deze komedie gaat wel degelijk over thema’s als ouder worden en angst voor de eenzaamheid. Het verhaal wordt echter met zo’n aanstekelijk plezier verteld, dat je als kijker helemaal opleeft door deze mensen en hun liefde voor muziek. Regie van deze film: Dustin Hoffman De entree is, op vertoon van uw pasje, € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie/thee en alle drankjes geldt zowel vóór de voorstelling als in de pauze een eenheidsprijs van € 1,75 per consumptie. Speciale bieren en wijn kosten € 3,00. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

11


HEVO-Actueeltjes mei – juni Donderdag 15 mei: 14.00 uur. De Annenborch. Het maken van een dokterstasje van fietsbanden. Kosten: € 10,- (met zijden bloemen € 2,50 extra). Info: Marina Rademaker. m.rademaker@annenborch.nl, tel. 073 – 851 96 00.*** Donderdag 15 mei: 20.00 uur. Bestuurscentrum ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis. Lezing over Leuven tijdens WO 1 door Kees van den Oord.*** Vrijdag 16 mei: De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 521 25 54. Vrijdag 16 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Kienen. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 17 mei: 10.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Infomarkt voor senioren.*** Zaterdag 17 mei: 09.30 tot 13.00 uur. MFC De Binckhorst, Rosmalen. Natuurwandeling. Aanmelding: info@hetbewaardeland.nl. *** Zondag 18 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Dinsdag 20 mei: 09.30 uur. De Annenborch. Wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 107 547 53. Woensdag 21 mei: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Fietstocht van 45 km. Deelname: voor iedereen (gratis). Organisatie: De Vrolijke Trappers. Info: Henk Baarens, tel. 073 – 523 01 63. Donderdag 22 mei: 13.30 uur. Excursie naar expositie Oog In Oog in Kunstlocatie Würth, Het Sterrenbeeld 35, ’s-Hertogenbosch. Aanvang rondleiding 14.00 uur. *** Zondag 25 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Dinsdag 27 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Annie van den Heuvel, tel. 073 – 522 00 76.

12


Dinsdag 27 mei: 09.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 107 547 53. Woensdag 28 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Seniorencontactmiddag. Bloemschikken. Indien u meedoet, vooraf aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 073 – 612 39 90 of bij Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.*** Woensdag 28 mei: 09.30 tot 12.00 uur. Wandeling in de Moerputten. Parkeerplaats de Moerputten, Deutersestraat, ’s-Hertogenbosch. (achter het JBZ.). Kosten: HEVO-leden € 2,50, voor niet-leden € 3,50. Aanmelding vooraf is nodig bij Eef Merkelbach, tel. 073 – 523 02 55. Email:natuurgids@eefmerkelbach.nl. *** Vrijdag 30 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Josefstr. 1, Maliskamp. Seniorencontactmiddag. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75. Zondag 1 juni: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Maandag 2 juni: 13.30 uur. Wandeling van 5 km. naar het Karregat. Vertrek: voormalige openbare basisschool Kruisstraat, Kruisstraat 29. Info: Bert Nissingh, tel. 073 – 641 89 10. Dinsdag 3 juni: 09.30 uur. De Annenborch. Wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 073 – 521 55 81 of 06 – 107 547 53. Dinsdag 3 juni: 13.30 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Lezing over notariële ontwikkelingen. Mevr. Mr. Yvonne Cox-Vleeshouwers. *** Woensdag 4 juni: 09.30 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Fietstocht van 30 km. Deelname: voor iedereen (gratis). Organisatie: De Vrolijke Trappers. Info: Henk Baarens, tel. 073 – 523 01 63. Zondag 8 juni: De Ontmoeting is gesloten. Pinksteren. Dinsdag 10 juni: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Seniorencontactmiddag, Oude Baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel. 073 – 521 – 27 48. Dinsdag 10 juni: 09.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel: 073 – 521 55 81 of 06 – 107 547 53.

13


Woensdag 11 juni: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Seniorencontactmiddag. Bloemschikken. Indien u meedoet, vooraf aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 073 – 612 39 90 of bij Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.*** Zaterdag 14 juni: De Annenborch. Kienen. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 14 juni: 07.45 uur. Reis naar Leuven. Vertrek: 1e locatie: Gildeplein, Rosmalen. 2e locatie: Rabobank, Hintham. Info: Ine Jacobs, tel. 073 – 642 20 96 of 06 -28 276 951. Email: inejacobsine@gmail.com *** Zondag 15 juni: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Maandag 16 juni: 20.15 uur. Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Film Quartet. *** Dinsdag 17 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Voorlichting: Veilig Thuis Ouder Worden. *** Woensdag 18 juni: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: Ons en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Woensdag 18 juni: 09.30 tot 13.00 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Leo Houdijk, tel. 073 – 521 44 44. Donderdag 19 juni: 07.45 uur. Dagtocht Urk. Vertrek: 1e locatie: Gildeplein, Rosmalen. 2e locatie: Rabobank, Hintham. Info: Dini Voets, tel. 5030900 of 06-10 843 040. Email: dini.voets@ziggo.nl *** Vrijdag 20 juni: De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Zondag 22 juni: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Tevens een optreden van koor met orkest Puur.*** Woensdag 25 juni: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Seniorencontactmiddag. Bloemschikken. Indien u meedoet, vooraf aanmelden bij Riet Zijlemans, tel. 073 – 612 39 90 of bij Jenny van Rooij, tel. 073 – 521 37 32.***

14


Vrijdag 27 juni: De Ontmoeting. Kienen. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 27 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, St. Josefstr. 1, Maliskamp. Senioren contactmiddag. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 073 – 521 43 75. Zondag 29 juni: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Seniorencafé voor een gezellig praatje, spelletje en niet te vergeten een drankje. Over Actueeltjes met sterretjes leest u elders in dit blad uitgebreidere info. Redactie, Piet Kerssens

Expositie Oog in Oog in Kunstlocatie Würth De commissie Cultuur organiseert op donderdag 22 mei een excursie naar de expositie Oog in Oog in Kuntstlocatie Würth, Het Sterrenbeeld 35 in ‘s-Hertogenbosch. Aanvang rondleiding is 14.00 uur. In Kunstlocatie Würth zijn tentoonstellingen te zien van eigentijdse beeldende kunst uit de Verzameling Würth en het Museum Würth. De tentoonstelling Oog in Oog - Mijn eeuw, mijn stad is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Kunstlocatie Würth ‘s-Hertogenbosch en de Stichting Nieuwe Helden. Ruim honderd aquarellen van Günter Grass uit de verzameling Würth worden tentoongesteld in combinatie met de expositie OOG Den Bosch, een kunstproject van stadskunstenaar Lucas De Man. Beide tentoonstellingen laten ‘het beschouwende’ van de mens zien, als individu en als samenleving. Als u aan deze bijzondere excursie met rondleiding en uitleg wilt deelnemen dient u zich - in verband met het maximale aantal deelnemers - vóór 19 mei op te geven bij Fiet Vreeburg, tel. 073 – 521 23 53. Bij haar afwezigheid kunt u het antwoordapparaat (s.v.p. duidelijk naam en telefoonnummer vermelden) inspreken. U wordt verzocht om uiterlijk 13.30 uur bij de locatie aanwezig te zijn. De excursie met rondleiding kost € 5,00. Commissie Cultuur, Ingrid Thelissen

15


Sportieve wandeling o.l.v. een natuurgids Op woensdag 28 mei organiseert Eef Merkelbach van 09.30 – 12.00 uur een natuurwandeling in de Moerputten. De kosten bedragen € 2,50 voor HEVO-leden en € 3,50 voor niet- leden. Het natuurgebied De Moerputten, een open moerassig gebied, is bijzonder vanwege de vele plantensoorten die in dit gebied te vinden zijn. De wandeling zal een flink gebied beslaan, lopend over vlonderpaden, de spoordijk en natuurlijk de gerestaureerde Moerputtenbrug. Eef wil u graag de grote variëteit aan natuurschoon in dit gebied laten zien en zal in een sportief wandeltempo met u door het gebied gaan. Als het die ochtend zonnig is, kunt u zelfs veel vlinders zien. We verzamelen op de parkeerplaats De Moerputten, Deutersestraat, Den Bosch (achter het JBZ). Het is raadzaam om goed, stevig schoeisel, een broek met lange broekspijpen en kleding met lange mouwen te dragen tegen de muggen. Ook is het raadzaam om uzelf te beschermen tegen de muggen door u in te smeren met een muggenstift of met muggenolie. Aanmelding vooraf is nodig bij Eef Merkelbach. U kunt haar emailen op natuurgids@eefmerkelbach.nl of bellen 073-523 02 55. Activiteitencommissie, Bea Intveld

Komt u ook naar de informatiemarkt op 17 mei? In de vorige nummers van HEVO-Actueel heeft u al uitgebreid kunnen lezen over de opzet en invulling van de Informatiemarkt voor senioren. Op de informatiemarkt zullen zich allerlei organisaties presenteren, die senioren iets te bieden hebben op het terrein van: zorg, wonen, begeleiding, beweging en in conditie blijven, zorg en afscheid. Bij de ingang van de informatiemarkt krijgt u een programmaboekje met daarin een korte omschrijving van alle deelnemende organisaties en een plattegrond. De werkgroep heeft haar best gedaan om het voor u zo interessant mogelijk te maken! We zijn dan ook heel benieuwd wat u ervan vindt. De informatiemarkt word op zaterdag 17 mei van 09.00- 16.00 uur gehouden in De Ontmoeting. We hopen natuurlijk dat u allemaal komt! Werkgroep Informatiemarkt, Tonny van Raaij

16


Een cappuccino, een thee, twee bier en een rosé Iedere week van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur - 17.00 uur, op zondag van 14.00 uur - 17.00 uur en ’s avonds tijdens activiteiten, is De Ontmoeting geopend. En er wordt gelukkig veel gebruik gemaakt van deze gezellige ruimte. Biljarters zijn er bijna elke dag, er zijn workshops, spelactiviteiten, koorleden repeteren er, er wordt gedanst, naar interessante lezingen geluisterd, er wordt gediscussieerd en nog veel meer. Maar bovenal is er tijd en ruimte voor een praatje onder het genot van een kop koffie of een kopje thee, een glas fris en als er een vijf in de klok zit, wordt er een pilsje getapt of een glas wijn gedronken. En altijd zijn er gastvrouwen en/of gastheren die u op uw wenken bedienen (bij wijze van spreken). Ze weten een gezellige sfeer te creëren, beantwoorden vragen, nemen de telefoon op en stellen nieuwe leden op hun gemak. Kortom: onmisbare vrijwilligers binnen HEVO. Zo bleek ook maar weer eens na afloop van de ALV op dinsdagavond 22 april. Napraten over de financiën, de werkplannen of het afscheid van Ingrid. En dat alles onder het genot van een (dit keer gratis) drankje. Gastvrouwen en gastheren zijn onmisbaar! Het team van gastvrouwen en gastheren is aan uitbreiding toe, nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Misschien is het goed om te vermelden dat u geen horecaervaring nodig hebt, dat u prima wordt ingewerkt en dat u altijd samen met een andere gastvrouw/gastheer in De Ontmoeting werkt. Niet de hele dag, maar wel een dagdeel. Belangstelling? Neem dan snel de telefoon en bel Harrie Wijn 06 – 23 362 745 Een email sturen kan ook: h.wijn@home.nl

De notaris vertelt De commissie Collectieve Belangenbehartiging van HEVO heeft Hoffspoor Notarissen gevraagd om, net als vorig jaar, een lezing te geven voor onze leden en overige belangstellenden. Mevrouw mr. Yvonne Cox-Vleeshouwers, notaris van dit kantoor, zal op dinsdag 3 juni om 13.30 uur in De Ontmoeting een toelichting geven op notariële ontwikkelingen.

17


De laatste jaren lijken veranderingen in fiscale wetten en regels, maar ook de AWBZ, zich steeds sneller op te volgen. In deze lezing wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van schenken, erven, opname in verpleeghuis in combinatie met de eigen bijdrage voor de AWBZ, volmachten en levenstestamenten. Na de lezing zal er natuurlijk gelegenheid zijn om vragen te stellen. Mocht u al een vraag hebben waaraan aandacht zou kunnen worden besteed en die past binnen deze onderwerpen, dan kunt u deze vooraf al aan mevrouw Cox mailen. Zij zal er dan tijdens de lezing aandacht aan besteden. Emailadres: info@hoffspoor.nl t.a.v. mevrouw Cox- Vleeshouwers Toegang is gratis en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Hetty Goudswaard ten Brink

Oproep lid algemeen bestuur Door het afscheid van Ingrid Thelissen-Jansen als lid van het algemeen bestuur is er een vacature ontstaan in het bestuur van de seniorenverenging HEVO Rosmalen. Het bestuur roept personen, die interesse hebben voor deze bestuursfunctie, op zich te melden. Gelet op een evenwichtige samenstelling van het bestuur worden dames nadrukkelijk uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Bestuur Het bestuur van de vereniging bestaat uit een algemeen en dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester zitting. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging, bereidt de agenda voor het algemeen bestuur voor en is belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten. Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks.Het algemeen bestuur bestaat uit maximaal 9 leden (incl. de leden van het dagelijks bestuur) en vergadert 10 maal per jaar. De bestuursleden nemen deel aan een of meer commissies of zijn voor commissies eerst aanspreekbaar. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening, het financieel jaaroverzicht, het werkplan en de begroting vast. Het bestuur ziet toe op de naleving van de wet – en regelgeving ten aanzien van de vereniging. Leidraden voor het functioneren van het bestuur zijn het beleidsplan 2012-2016 en het jaarlijkse werkplan.

18


Lid algemeen bestuur Wij zijn op zoek naar een lid van het algemeen bestuur. Naast de medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging is betrokkene voorzitter van de commissie cultuur. Vanaf 1 januari 2015 wordt de taak van deze commissie verbreed en gaat dan commissie culturele activiteiten heten. Aanleiding voor deze wijziging is de volgende. Op dit moment organiseren de commissie cultuur en de activiteitencommissie activiteiten zoals lezingen, workshops, filmvoorstellingen, excursies. Omdat het vaak om gelijksoortige activiteiten gaat en voor een betere onderlinge afstemming heeft het bestuur besloten om deze activiteiten onder te brengen onder een nieuwe commissie culturele activiteiten. In de loop van dit jaar moet de taak (incl. financiën) van de commissie verder worden uitgewerkt. Daarna volgt de bemensing. De activiteitencommissie beperkt zich dan tot de coördinatie van de clubs. De commissie culturele activiteiten stemt haar programma af met de voorzitter van de beheercommissie en de commissies Zingeving en Collectieve Belangenbehartiging. Wat vragen wij . enige leidinggevende ervaring . organisatorische kwaliteiten . communicatieve vaardigheden Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn tenslotte onontbeerlijk. Als u interesse hebt, dan kunt u dat voor vrijdag 23 mei melden aan Jan Jansen, voorzitter van de vereniging: tel. 073-521 49 91 of email: j.th.jansen@home.nl. Met alle personen die hebben aangegeven interesse te hebben voert het dagelijks bestuur een oriënterend gesprek.

Zomerschool 2014 Dankzij een groep ervaren en nieuwe vrijwilligers die onder begeleiding van Divers en in samenwerking met HEVO en KBO de schouders onder de zomerschool heeft gezet, vindt straks in juli voor de vijfde keer de Zomerschool voor 55+ in ‘s-Hertogenbosch en omstreken plaats. Op dit moment wordt er hard gewerkt om een goed en gevarieerd aanbod aan workshops en presentaties binnen te halen. Dit jaar zal de nadruk vooral liggen op het kennismaken met diverse activiteiten die in de gemeente voor senioren-

19


worden georganiseerd. Zo kun je proeven van het brede aanbod in de rest van het jaar en kijken of een activiteit bij je past. De Zomerschool biedt ruim 50 workshops aan op het gebied van educatie, sport & bewegen en creativiteit. Daarnaast zijn er een aantal presentaties en lezingen en natuurlijk de mogelijkheid om onder deskundige leiding te wandelen of te fietsen in onze interessante omgeving. En dat in een periode dat er verder niet veel te doen is en veel mensen in je omgeving er op uit zijn getrokken. Zet de datum alvast in je agenda: van 14 tot en met 23 juli is er van alles te beleven in ‘s-Hertogenbosch en Rosmalen. Vanaf eind mei ligt het programma in de bibliotheek, bij de HEVO, bij alle sociaal-culturele centra en op de wijkpleinen. Dan kun je je ook inschrijven.   Volg de Zomerschool alvast op Facebook: zomerschool 55+ of google op zomerschool 55+. Jacqueline van den Wildenberg

Workshop in De Annenborch Op donderdag 15 mei kunt u o.l.v. Annie van Keulen een dokterstasje van fietsbanden maken. Vanaf 14.00 uur kunt u terecht in de ontmoetingsruimte van De Annenborch. De kosten zijn € 10, - . Wilt u het tasje aankleden met zijden bloemen, dan komt er € 2,50 bij. Er zijn extra vrijwilligers aanwezig om u te helpen.

Meldt u zich op tijd aan!

U kunt zich opgeven tot 10 mei door een envelop met inhoud (€ 10,- of € 12,50 afhankelijk van het soort tasje dat u wilt maken) af te geven bij de receptie van De Annenborch met daarop uw naam en telefoonnummer.

Wilt u meer informatie stuur dan een mail naar m.rademaker@annenborch.nl of bellen van dinsdag t/m vrijdagmorgen naar tel.nr. 073 – 851 96 00.

20


Veilig thuis ouder worden Veilig Thuis is een compleet voorlichtingspakket dat wij als CCB (commissie collectieve belangenbehartiging) met medewerking van KBO-Brabant, aanbieden aan leden en niet-leden. Door het deelnemen aan de presentatie worden senioren zich beter bewust van wat zij zelf kunnen doen om veilig thuis te kunnen blijven wonen. Dat is belangrijk, want vandaag de dag moeten senioren steeds langer thuis blijven wonen, ook als zij kwetsbaarder worden. Vanaf 2016 kunnen naar verwachting zelfs alleen senioren met een indicatie ZZP 5 terecht in een verzorgings- of verpleeghuis. De voorlichting Veilig Thuis gaat over inbraakpreventie, woninginbraak, babbeltruc en het herkennen van ouderenmishandeling. Dit laatste gaat niet alleen over fysiek geweld maar bijvoorbeeld ook over isoleren en slecht verzorgen. Ook financiÍle uitbuiting valt onder ouderenmishandeling. Hierbij zijn ook vaak familieleden, vrienden, buren en mantelzorgers, kortom naasten betrokken. In de meeste gevallen is er sprake van ontspoorde zorg. En dat kan gemakkelijk gebeuren. Immers, de zorg voor een oudere overkomt je, de zorgvraag wordt meestal zwaarder naarmate de tijd verstrijkt en de zorgvraag is er altijd, ook als het in het eigen leven van de mantelzorger niet uitkomt. Vandaar dat deze zorg, met de beste bedoelingen overigens, kan ontsporen. Met het huidige overheidsbeleid - dat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen met behulp van hun eigen omgeving - neemt de kans op het ontsporen van mantelzorg dus verder toe. Op dit moment verlenen ruim drie miljoen Nederlanders mantelzorg; ruim twee miljoen van hen besteedt daar per week acht uur of meer aan. Als je daarnaast zelf ook nog werkt of een gezin hebt, is het dus niet zo gek, dat dat af en toe te veel wordt. Door het bijwonen van deze presentatie horen de deelnemers welke factoren ertoe kunnen leiden dat iemand ouderenmishandeling gaat plegen of wanneer men grotere kans maakt er slachtoffer van te worden. Ook blijkt uit de voorlichting welke stappen genomen kunnen worden om de situatie te normaliseren. Een aanrader dus! De interactieve presentatie Veilig Thuis is mede gericht op de Rosmalense omstandigheden en wordt namens KBO-Brabant verzorgd door Marij van Wanroij. De voorlichting zal plaatsvinden op dinsdag 17 juni, van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur in De Ontmoeting. Zowel leden als niet-leden, alsook mantelzorgers, zijn van harte welkom! De toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Commissie Collectieve Belangenbehartiging

21


Automobilisten op herhaling Ontspannen en veilig deelnemen aan het verkeer als seniorautomobilist: dat wilt u toch ook? Als het lang geleden is dat u uw rijbewijs hebt gehaald, dan kunnen de veranderingen in verkeersregels en –situaties, de snelheidsregimes en de drukte op de weg u onzeker maken. Deelname aan de rijvaardigheidstraining is een uitgesproken gelegenheid om vast te stellen of u nog met zelfvertrouwen aan het huidige verkeer kunt deelnemen. BROEM staat voor BReed overleg Ouderen En Mobiliteit, een hele mond vol, maar simpel gezegd een cursus ‘automobilisten op herhaling’ zonder consequenties voor uw rijbewijs, maar wel met als doel om te bereiken dat u zo lang mogelijk veilig en zelfstandig mobiel kunt blijven. De cursus bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste dagdeel krijgt u theoretische uitleg over de huidige verkeersregels en lastige verkeerssituaties. Op het tweede dagdeel wordt het geleerde getoetst. U gaat met een speciaal gekwalificeerde rijinstructeur met uw eigen auto een rit in de omgeving maken. De instructeur geeft u inzicht in uw rijvaardigheid, rijstijl en verkeerskennis, maar ook zaken die verband houden met het ouder worden in relatie tot de verkeersdeelname zoals reactievermogen en bediening van de auto komen aan de orde. Goed zicht en gehoor in het verkeer is uitermate belangrijk: daarom wordt er door een professionele opticien/audicien tevens een ogen- en gehoortest uitgevoerd. Tenslotte ontvangt u als afsluiting een certificaat van deelname. De cursus is bestemd voor alle 50+ automobilistenuit Rosmalen. ’s-Hertogenbosch en omgeving en vindt plaats op dinsdag 19 augustus en op donderdag 21 augustus in Perron-3. Dankzij de gemeente, die de seniorenmobiliteit stimuleert, is de eigen kostenbijdrage slechts € 10,= per deelnemer. Het is voor de 11e keer dat HEVO de rijvaardigheidstraining organiseert: voorgaande jaren was de cursus steeds volgeboekt en alle deelnemers waren uitgesproken positief en enthousiast over de training. Het is daarom raadzaam om zo snel mogelijk aan te melden bij Jan Hoofs, tel. 073 – 521 25 54. Voorkeur geniet aanmelding per e-mail: jan.hoofs@hetnet.nl Ook eerdere deelnemers zijn van harte welkom, evenals brommobielrijders. Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier en na betaling de definitieve bevestiging. Evenementencommissie, Pieter Vissers

22


Lezing en fietstocht over De Linie van 1629 Een herhaling van de geschiedenisles over ’s-Hertogenbosch zoals wij die vroeger op school hebben gehad, maar dan helemaal anders. De linie van 1629, verrassend en gezellig. Vier enthousiaste mensen van stichting De Groene Vesting, hebben op donderdagavond 10 april en op vrijdag 11 april velen verrast. De inhoud van de lezing over de Linie van 1629 en de daarbij behorende fietstocht hebben er voor gezorgd dat degenen die deel genomen hebben aan deze activiteit de omgeving van Rosmalen en ’s-Hertogenbosch met andere ogen zijn gaan bekijken. Helaas was het geschiedkundig besef in de jaren ‘60 van de vorige eeuw nog onderontwikkeld. Vandaar dat grote gedeelten van de aangelegde liniedijk gewoon afgegraven zijn, zonder enig archeologisch onderzoek. Tegenwoordig is dat gelukkig wel goed georganiseerd. Maar het is de moeite waard om datgene wat nog overgebleven is van dit historisch monument, te koesteren en over te dragen aan de volgende generaties. De combinatie van lezing en fietstocht, afwisselende presentatie door vier personen en heerlijk fietsweer zorgden er voor dat iedereen heeft kunnen genieten. De ‘live’ show met musketten, andere wapens, kogels, en kleding uit 1629 met daar aan toegevoegd de presentatie van veel kaarten, een PowerPoint presentatie en een film, werd door de aanwezigen als zeer prettig ervaren en alles tezamen waren het gezellige activiteiten. Zelfs voor doorgewinterde fietsers die al heel veel kilometers rondom ’s-Hertogenbosch gefietst hebben, waren er nog veel verrassingen. Een van hen beschrijft het als volgt: ‘Ik fiets heel veel en kijk voortdurend om me heen. Maar na deze gecombineerde activiteit besef ik dat ik altijd als een blinde koe heb staan te kijken.’ Meer weten? www.degroenevesting.nl geeft u de informatie. Redactie, Geert Loeffen

23


Rodenborch trakteert HEVO op musical In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd op de middelbare school jaarlijks een plechtig toneelstuk van Vondel of Shakespeare opgevoerd. Maar de huidige generatie steekt toneelstukken vaak in een musicaljas. Het Rodenborch koos dit jaar voor Midzomernachtsdroom van William Shakespeare. Op donderdagmiddag 10 april mochten de Rosmalense senioren in Perron-3 een try-out van de musical bijwonen. We kregen een leerzame inleiding over de schrijver Shakespeare en zijn werken, want wij zijn nooit te oud om iets te leren.

De musical opent in het oude Athene met de aankondiging van een huwelijk. Er ontstaan misverstanden en liefdesverwikkelingen, die zich afspelen in een droom van een geheimzinnig bos. Uiteindelijk komt alles weer goed met de bruiloftsmars voor drie bruidsparen aan het slot. De intriges in dit stuk zijn nogal ingewikkeld, maar de verhaallijnen zijn uiteindelijk toch maar een kapstok om een sprookjesachtige sfeer neer te zetten. En dat was het Rodenborch gezelschap wel toevertrouwd. Het enthousiasme straalde ervan af. Want wij werden ondergedompeld in een vlotte presentatie van muziek, acteren, zang en dans. Het schoolorkest, 37 musici groot, was heel creatief in de engelenbak boven het toneelgebeuren gezeten. Een orkest met o.a. dwarsfluiten, trombones, klarinetten, saxofoon, hoorn, drums en contrabas speelde vol overtuiging in diverse klankkleuren. De dansgroep was met 15 personen ook zeer aanwezig om ons met hun creaties te verrassen. De acteurs die de 13 solorollen vertolkten, gedroegen zich als volleerde musicalsterren. Ongeveer 35 leerlingen waren nodig om de het geheel cachet te geven door het toneel te bevolken met o.a. elfen, trollen, Atheners,

24


bruiloftsgasten en handelswerkgezellen. Zij zongen ook als koor hun partij mee. De docenten zijn ook optimaal betrokken, de een doet de regie, de ander acteert mee enz. In het decor werd decoratief met bladeren-netten en bomen-acteurs een bos uitgebeeld. De kleding en grime waren origineel toegepast. De belichting gaf afwisselend spook- of sprookjessfeer. De hulpouders, het kostuumteam, de leerlingen achter de schermen, het artistieke team en het productieteam verdienen alle lof. Namens HEVO kreeg het productieteam van de musical, nl. Julia, Fenne en Inge als representant van het Rodenborchgezelschap bloemen aangeboden, voorafgegaan door een staande ovatie. Redactie, Jo van Zantvoort

Paasviering Op 11 april hebben zo’n 120 gasten zich in het restaurant van De Annenborch voorbereid op Pasen. Het thema van de oecumenische dienst was Opgewekt en Opstandig. De commissie Zingeving heeft een inspirerende invulling gegeven aan het thema. Met liederen, lezingen en gedichten werden de begrippen Opstandig en Opgewekt vanuit de christelijke invalshoek belicht en uitgediept. De liederen werden uitgevoerd door het HEVO-koor onder leiding van Jan Pos en met muzikale begeleiding van Coby Wagemans. Een groot aantal liederen werd samen met de gasten gezongen. De teksten werden gesproken door pastor Pulles, dominee Vliegenthart (die ook de overdenking uitsprak), Ingrid Thelissen en Loek Mostertman. In de voorgelezen tekst van Boele Ytsma werd aangegeven dat hij Pasen, de tijd van het ontwaken van de natuur, een beetje voelt als het begin van het nieuwe jaar. Moe maar vol goede moed om verder te gaan op de weg die Jezus ons wees. Met een verlangen naar vernieuwing. En tegelijkertijd opstandig omdat die vernieuwing zo vaak wordt afgeremd. De dienst werd afgesloten met het mooi uitgevoerde lied I have a dream, de droom van Ds. Martin Luther King. Een luid applaus drukte de waardering en dank uit van de gasten naar de commissie Zingeving, de Evenementencommissie en het koor voor deze mooie en inspirerende dienst. Na afloop keken we met koffie en heerlijk paasbrood terug op de dienst en vooruit naar Pasen. Redactie, Peter de Leeuw

25


Rosmalen uit de Coulissen speelde De Goot Elke maandagmorgen begon ik aan de bridgecursus met de vrolijke klanken van het lied ‘Mijn wiegie was een stijfselkissie’. Bij de opening van de toneelvoorstelling De Goot werd mij duidelijk waarop dit liedje betrekking had: kansarme burgers, door welke oorzaak dan ook terecht gekomen in de goot. Zwerfster Rika, met al haar bezittingen inclusief baby in een winkelwagentje, een aan lager wal geraakte operazanger en toneelspeler Eduard en de dichter/schrijver Jotie, alle drie zetten zij hun rol met overtuiging op ‘de planken’. Ook de snibbige buurvrouw Elsberth, de hoer Wanda en hulpverleenster Pien wisten de toeschouwers te boeien met hun rol. En dan de rol van beheerster van de daklozenopvang Toos, zij liet in onvervalst ‘Rósmolles’ duidelijk weten hoe zij dacht over het daklozenbestaan en hoe dat aangepakt moest worden. Heerlijk om daar naar te luisteren en te kijken. Alle maatschappelijke problemen en de daarbij behorende overheidsmaatregelen kwamen langs: bestemmingsplanwijzigingen, huisuitzetting, daklozen zijn mooie, fijne mensen maar niet bij mij als buur schuldgevoelens afkopen. Elke persoon had daar haar of zijn eigen mening over. Maar dan komt plotseling de ommekeer. Elk personage bleek een talent te hebben dat tot dan toe nog niet gebruikt werd. Eduard ontpopte zich als een impresario, Rika bleek heel goed zaakjes te kunnen ritselen en Wanda verscheen plotseling als secretaresse, inclusief nylons met een naad. Jotie schreef de meest moeilijke teksten, Elsberth wilde nu óók wel meedoen en Pien wilde ook een belangrijke baan bij de impresario. En Toos?? Die bleef gewoon Toos, met beide voeten op de grond en gewoon blijven zorgen voor de mensen waar zij van houdt. Regisseuse Marianne Weterings speelt zelf al vanaf haar 4e jaar toneel en is jarenlang beroeps geweest. Zij is ongelooflijk trots op haar acteurs en actrices, zij weet als geen ander wat voor plezier het de toneelspelers en -speelsters geeft om dit te kunnen doen. Jo van Crey (als Toos) speelt al vanaf haar 12 jaar toneel, eerst in Maliskamp en later bij het Rosmalens amateurtoneel. Ze zegt dat ze wel veel meer en veel harder heeft moeten leren dan vroeger! Maar het is haar wel gelukt en dat op haar toch achtenswaardige leeftijd!!

26


Jo: ‘Ge moet wèl ’n bietje gèk zèn um dees te doen mar ’t is kei leuk’. ‘Rosmalen uit de Coulissen’ met technische ondersteuning door Ton Kipperman en Ronald Cramer, heeft een overtuigend, levensecht, vrolijk, enthousiast stuk gespeeld. Ben nu al benieuwd naar de volgende uitvoering want ik zie dat op maandagmorgen al weer teksten gelezen worden. Redactie, Geert Loeffen

Dagtocht Gelderse Achterhoek Om 09.00 uur vertrekken wij met een gezelschap bestaande uit 46 personen met chauffeur John en leidster Dini richting de Gelderse Achterhoek. Over de A50 passeren wij bij Ravenstein de Maas en rijden Gelderland binnen. Bij Arnhem zien wij tussen de bomen kasteel Doornwerth en voor Velp vangen wij aan de linkerkant een glimp van kasteel Rozendael op (bekend van de Bedriegertjes) een plaats die vroeger bij menig schoolreisje werd aangedaan. Na een reis van ruim een uur komen wij op onze uitvalshaven op ongeveer 100 meter van een zijarm van de Gelderse IJssel aan: restaurant De IJsselhoeve, waar de koffie of thee met gebak op ons wacht. Daarna begint, onder leiding van een gids, onze eerste tocht: de schitterende IJsselvallei gelegen in een rivierenlandschap. Wij rijden door het Montferland een heuvelachtig gebied in het oostelijk gedeelte van Gelderland met o.a. de pittoreske plaatsjes Zeddam, Braamt, Beek en Lengsel met hun authentieke kerkjes en mooie buitenverblijve. We maken een snelle stadstour door Doesburg, de bekende mosterdstad, en nemen ons voor nog eens een uitgebreid bezoek aan deze mooie stad met zeer oude panden te brengen. We vervolgen onze route richting Lobith waar de Rijn volgens schoolboeken ons land binnen komt. Geografisch gezien is dit Spijk waarvan de linkerzijde Nederlands is en de rechterzijde het plaatsje Elten dat bij Duitsland hoort. De waterstand van de Rijn is nu uitzonderlijk laag namelijk 9,80 meter, zodat wij een stukje benedendijks over de kade kunnen rijden.

27


Na de lunch vertrekken wij voor de tweede tour. Het kleinste stadje van Nederland (157 inwoners), Bronkhorst gesticht in 1482 en dat nu een beschermd stadsgezicht is, is het doel. Wij brengen een bezoek aan het Dickens Museum gevestigd in een voormalige stadsboerderij, waar wij een diapresentatie en uitleg over het leven en werk van Charles Dickens krijgen. Daarna hebben wij tot 16.15 uur de tijd om op eigen gelegenheid het stadje te verkennen, waar wij onder andere een schilderijenexpositie in de kapel, galeries en de plaatselijke horeca met een bezoek te vereren. Na het nuttigen van een aperitief staat er een dinerbuffet voor ons klaar en als extra verrassing komt er nog een ijskar binnen gereden. Voldaan en tevreden keren wij rond 19.15 uur huiswaarts. Wij bedanken iedereen die deze geweldige dag voor ons mogelijk heeft gemaakt. Joop Stoop

Nieuwe HEVO-kortingslijst 2014-2015 is uit ! De HEVO-kortingslijst 2014-2015 is van kracht van 1 mei 2014 tot 1 mei 2015. Bij circa 55 lokale ondernemers/winkels kunnen HEVO-leden, op vertoon van een geldige ledenpas, weer van interessante kortingen gebruik maken. En er zijn weer enkele interessante aanbiedingen bij gekomen. Wat denkt u van 15% korting op een nieuwe bril of doos wijn of 10% op een nieuwe elektrische fiets? Ook 10% op nieuwe schoenen/laarzen of nieuwe kleding is niet te versmaden ! Reken maar eens uit . De nieuwe lijst treft u als bijlage bij HEVO-Actueel van mei aan. Het is verstandig deze lijst op te prikken en te bewaren, zodat u als HEVO-lid altijd weet waar u uw slag kunt slaan. De lijst is in te zien en te downloaden van HEVO-site www.hevorosmalen.nl onder de kop ‘ledenvoordeelpas’. Doe er uw voordeel mee en leest u ook de voorwaarden voor deelname op de achterzijde! Coördinator HEVO-kortingslijst, Paul Rambags

Rectificatie In de laatste HEVO-Actueel stond in het verslag van Loek Mostertman over: Is de ziel ter ziele? per abuis aangekondigd dat de volgende bijeenkomst op maandag 24 november zou zijn over het thema Eenzaamheid. Dit moet zijn: vrijdag 14 november van 10.00 - 12.00 uur. Hetty Goudswaard ten Brink

28


Een rondje HEVO (aflevering 11) ‘Wil je mijn wijkje Maliskamp overnemen’, vroeg Kees Middeldorp mij een aantal jaren terug. Ik had al zo’n 35 adressen in de wijk dus Kees kon er wel bij. Kees was tegen de tachtig en hij vond het tijd om met de bezorging te stoppen. Nou, ‘wijkje’, het waren heel wat brievenbussen, die hij mij kwam brengen. Een verdubbeling van mijn portie. Kees beloofde mij ook de meest efficiënte fietstocht langs al die adressen. Een maandelijkse fietstocht, later een wandeling door de wijk. Als het mooi weer was en Kees zat met zijn Wil in de tuin, streek ik daar wel eens neer om even op adem komen bij een kopje thee. Jammer genoeg, nu niet meer, want Kees is gaan hemelen. Maar eh, die efficiënte fietsroute door de wijk moet ik nog van hem krijgen…………. Met de adressen van Kees erbij, voorzie ik nu heel Maliskamp van HEVO-boekjes en dat was een goede reden om zo af en toe in een rondje HEVO de wijk in beeld te brengen. Vroeger had je dorpsomroepers, die de wijk door gingen en met luider stemme het dorpsnieuws aan de man brachten.Ik doe dat precies omgekeerd. Ik loop door de wijk en zuig het nieuws op. Wat ik zoal opgezogen heb en de moeite waard vind, laat ik weten in mijn Rondje HEVO. U las het in de kranten, de buurt-super komt er echt aan. Hoge hekken om de voormalige SPAR-winkel en veel puin in containers aan de straat. Heel veel puin. Ik begrijp wel dat een verbouwing ook afbraak met zich mee brengt, maar de winkel van Piet zag er toch ordelijk uit. Heel benieuwd, hoe het er komt uit te zien. Er zal wel een ‘open huis’ komen en dan is het aardig als er ook foto’s komen, zodat we de SPAR-winkel van toen kunnen vergelijken met de buurt-super nu. Het speeltuintje tegenover de buurt-super, achter Ons Trefpunt, is inmiddels ook gesloopt. De oude speeltoestellen hadden hun tijd gehad. Zo tegen de zomervakantie zal de nieuwe opzet gereed zijn. Nu eind april is nog niet te zien, wat er allemaal komt. Er staat wel een heel groot bord, dat men een financiële bijdrage kwijt kan om de speeltuin Het Lijsterbosje nog mooier te maken. De opa’s en oma’s mogen ook wel een financiële bijdrage leveren, want zij genieten er straks van als hun kleinkinderen plezier hebben van al dat nieuwe moois! Antoon van der Pijll

29


Alie bedankt Alle dames van de donderdagavondgroep linedancers de Old Timers willen jou - Alie Hendriks - langs deze weg bedanken voor vele fijne dansuren, gedurende vele jaren onder jouw fijne en leuke leiding. Jouw enthousiasme en liefde voor het countrydansen heeft er mede voor gezorgd dat ook wij met volle overgave en plezier gedanst hebben. Je wist ook steeds de harmonie en saamhorigheid in de groep te bewaren, waardoor het voor ons – meer dan dansen alleen- ook een gezellig uitje was! Je gaf les op jouw eigen wijze. Wilden we tijdens de les effe kleppen met elkaar of lachen, dan wachtte je geduldig en onverstoorbaar tot we klaar waren. Ook dat droeg bij tot de gezelligheid. Was een van ons even de danspassen kwijt, kwam je op subtiele wijze bij haar staan om aanwijzingen te geven hoe het moest! Alie, we zullen je heel erg missen, maar we begrijpen dat - nu je op leeftijd bent gekomen - het genoeg is geweest! Wij allemaal - jouw clubje, zoals je ons vaak noemde - wensen jou nog vele gezonde en mooie jaren toe en ongetwijfeld zullen we je toch ergens weer op de dansvloer zien!! Het ga je goed en Alie: bedankt. Lieve countrygroeten van jouw avondgroep.

30


Goede administratie is belangrijk Eind april heeft de gemeenteraad een nota over armoedebeleid en schulden besproken en vastgesteld. U heeft het in het Brabants Dagblad kunnen lezen: de politiek is erg geschrokken van het aantal huishoudens dat leeft in armoede. De gemeente heeft een aantal belangrijke besluiten genomen die de bedoeling hebben om mensen, die in financiële problemen zijn gekomen, te helpen. Iedereen wordt natuurlijk door de gemeente over de inhoud van die maatregelen tijdig en goed geïnformeerd. Lees die informatie dan aandachtig en benader ons eventueel als u er nog vragen over hebt of als u hulp nodig hebt voor een aanvraag. Maar….. voorkomen is beter dan genezen, zegt men altijd en dat is ook zo. Goed zicht op je budget, op je eigen inkomsten en uitgaven is absolute noodzaak. Daarom is het bijhouden van een goede, overzichtelijke administratie van al de papieren die je krijgt heel belangrijk. Dat kan mogelijk voorkomen dat je in financiële problemen komt. Als u daarbij hulp nodig hebt, we staan graag voor u klaar. U vindt onze namen en telefoonnummers achter in dit blad. Van de Ouderenadviseurs, Ad Kuijpers

GGZ Oost-Brabant zoekt vrijwilligers Op landgoed Coudewater heeft een klein groepje ouderen met geestelijke beperking, op maandagmiddag handwerken. Bij het haken en breien komt de activiteitenbegeleidster ogen, oren en handen tekort. We zoeken een vrijwillig(st)er die daarmee bedreven is en zou willen helpen. De deelneemsters hebben namelijk veel aandacht en hulp nodig. Een ander groepje van deze afdeling, heeft op woensdagochtend gymnastiek. Ook daarvoor zoeken we een vrijwillig(st)er. Dit groepje heeft hulp nodig om naar de gym te gaan. Ook tijdens de oefeningen en gebruik van spelmateriaal is ondersteuning meer dan welkom. De middag wordt altijd afgesloten met het drinken van een kopje thee of koffie. Daarnaast gaan deze cliënten eens in de vier weken, ‘uit’ op ons eigen terrein om bijvoorbeeld deel te nemen aan de muzikale middag of bingo. Zoals gezegd zijn de ouderen niet in staat om iets zelfstandig te ondernemen. Voor het halen en brengen en bij het koffie- of theedrinken is eveneens hulp nodig. Zij vinden het wel zo fijn als om een vertrouwd gezicht te zien.

31


De nieuweling moet wel over speciale eigenschappen beschikken. Geduld hebben bijvoorbeeld, gemakkelijk contact kunnen maken, respect tonen voor onze bewoners en het leuk vinden om te zorgen. En tot slot: het voortduwen van een rolstoel moet geen probleem zijn. Is uw belangstelling gewekt? Neem dan contact op met: Maria van Schayk, coördinator vrijwilligerswerk; per e-mail: Vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl

Werkzaamheden in en om het Máximakanaal Op de achterzijde van de omslag ziet u 5 foto’s staan die u een indruk geven van de stand van zaken (situatie april 2014) rond de aanleg van het Máximakanaal. De grote foto toont de brug bij de Bruistensingel, de aanleg van de fietsbrug is goed zichtbaar. Op de kleine foto’s ziet u links boven: de aanleg van de sluis in Hintham; bovenaan links is de werf van Heijmans te zien; rechts boven: de sluis in Empel; er ligt al een werkboot in het Máximakanaal. Links onder: het Máximakanaal in noordelijke richting met links de nieuwe woonwijk in Empel; rechts onder: hier kruist het Máximakanaal de rivier de Aa; hiervoor is een sifon aangelegd onder het Máximakanaal.

32


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatcie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn 2e penningm beheercie, activiteitencie 5218371 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen

Website www.hevorosmalen.nl email: info@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur zondag van 14.00 – 17.00 uur

Ouderenadviseurs Vrijwilligers invullen belastingbiljetten Willem Konickx 5211070 Paul Scholten 6440665 Ad Kuijpers 5216391 Henny Verhoef 06 40714339 Piet de Munck 06 54632456 Vrijwilligers ouderenadviseurs Jan Knol 5217193 Ad Kuijpers 5216391


Werkzaamheden Mรกximakanaal

Hevo actueel mei  

HEVO Actueel Mei