Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel2016 nr. 8 september veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 14 september 2016

Vormgeving Tiny Kappen, Wil Coppelmans

Verspreiding Carla Couwenberg, 073-5216361 of 0627177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie Mari Wijnen, 0657593460 e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Terugblik 6 Volendam 16 Vier dagen genieten of afzien 17 Wethouder sluit zomerschool 55+ af 20 De Vierdaagse: een kleurrijke oase

2 Verscherpt arrest bij Comenius

Bestuur 3 Van het bestuur

Workshops en lezingen

Vacatures

3 Mandalatekenen gaat van start 4 Informatie bijeenkomst digitale vaardigheden 4 Hoe word ik digitaal vaardig? 5 Leeskringen, we gaan weer beginnen 6 Restauratiemiddag bij HEVO-Rosmalen

6 Gastvrouwen en gastheren gezocht 16 Vacature commissie COE 17 Vacature activiteitencommissie

En ook ‌.. 11 14 18 19 22

HEVO-Actueeltjes Boek Rosmalen 1200 Hoezo Ontmoeting? Geocache event Zet Maria of zieke medemens in de bloemetjes 23 Hebben jullie er ook zo genoeg van? 24 Met postzegels wordt het leven een stuk leuker

Voorlichting 7 Tegemoetkoming voor deelname aan sociale activiteiten

Uittips 8 HEVO-Muziekgala - herinnering 9 HEVO Muziekgala en het Rosmalens Mannenkoor 10 Dagtocht Eifel Duitsland 10 Kerstreis Maishofen - Oostenrijk 15 Nieuwjaarsconcert met AndrĂŠ Rieu 18 Muziekbingo in De Ontmoeting

1


Verscherpt arrest bij Comenius Enkele jaren geleden brachten mijn vrouw en ik een bezoek aan de vestingstad Naarden. In de fortificaties waren we niet geïnteresseerd. Wel in het Comenius-museum, waar sinds 1670 de stoffelijke resten rusten van de pedagoog Jan Amos Comenius. Bij aankomst bleken wij de enige bezoekers te zijn. Met de caissière, een vrouw met een Oost-Europees accent, raakten wij verwikkeld in een gesprek dat steeds zweveriger vormen aannam. Zij geloofde vast in reïncarnatie en meende zelfs dat zij in een vorig leven de Mona Lisa was geweest. Van het museum zelf herinneren wij ons dus maar weinig. Er hangt wellicht een reproductie van de geleerde of een oude landkaart van Moravië, de streek waar Comenius geboren is. Verbazing wekte de geschiedenis van het gebouw. 1572 was een zwart jaar geweest voor Naarden: een Spaanse soldateska had honderden burgers vermoord en de kerk in brand gestoken, zodat daarvan slechts een ruïne en een altaardeel overbleef. Onder dit altaar werd 98 jaar later in de ‘Waalse Kerk’ Comenius begraven. In 1845 werd het oorlogsministerie eigenaar van de kerk, die daarna werd verbouwd tot kazerne. Het altaar werd omgebouwd tot een cel voor verscherpt arrest; de kerkramen werden grotendeels dichtgemetseld. Tegen de cel is een wachthok aangebouwd. Op de met ijzer beslagen celdeur staat gekalkt: ‘Voor 3 man’. Oud fotomateriaal laat het interieur zien: twee britsen, een draagbaar, drie ijzeren kettingen die met beugels zijn verbonden zodat een gedetineerde aan één hand en één voet kon worden vastgeketend. Bovenop de plek waar het gebeente van de humanist rust, zit een arrestant op een po zijn behoefte te doen. Voor Comenius een zeldzaam onwaardige rustplaats. Een bezoek achteraf aan de Vituskerk zat er voor ons niet in: binnen was er repetitie voor de Matthäuspassion en pottenkijkers waren daarbij niet welkom. Aan weerskanten lieten hondenbezitters hun lieve viervoeters uit: een oer-Hollands tafereel. Een mislukte uitstap? Het had erger gekund. Guido Robbens,redactioneel

2


Van het bestuur Harrie Wijn heeft besloten om het voorzitterschap en lidmaatschap van de activiteitencommissie te beëindigen. Het bestuur dankt Harrie voor zijn werk voor de commissie. Hij blijft nog wel voorzitter van de beheercommissie. De activiteitencommissie heeft besloten om Jos van Raak aan te wijzen als voorzitter. Jos maakt ook deel uit van het bestuur van onze vereniging. Het was voor Carla en Wim weer een heel gepuzzel om in augustus de HEVO-Actueel en Ons bij de leden in de bus te krijgen. In verband met vakanties waren verschillende vaste bezorgers verhinderd. Gelukkig zijn er altijd wel weer leden die willen inspringen en een (extra) wijk willen doen. Nog fijner is het voor Carla en Wim als ze weer wat nieuwe namen mogen zetten op de lijst van vervangers. Als u wel een keer de HEVO-Actueel en Ons wilt rondbrengen, meld u dan aan op bezorgingHA@hevorosmalen.nl bij Carla Couwenberg, Carla en Wim, dank voor jullie maandelijkse werk. Als u deze HEVO-Actueel in de bus krijgt, zijn ook weer de meeste activiteiten gestart. Via onze clubs kunt u als lid deelnemen aan een grote verscheidenheid van activiteiten. In het folderrek in De Ontmoeting staat een boekje met informatie over alle clubs. Op 18 oktober, 19.30 uur, is een overleg van het bestuur met de commissies gepland. Waarschijnlijk wil het bestuur die bijeenkomst gebruiken om met de commissieleden van gedachten te wisselen over het beleid voor de jaren 2017-2021. Peter de Leeuw, secretaris

Mandalatekenen gaat van start Op 28 september 2016 van 09.30 tot 12.00 uur gaan we in De Ontmoeting weer beginnen met de cursus Mandalatekenen. De einddatum zal zijn rond half maart 2017. Een exacte einddatum is nog niet te geven, omdat tijdens de cursus data kunnen vervallen of wijzigen. Daardoor kan de cursus uitlopen. Het thema voor de cursus wordt: ‘Enkele landen van de wereld’ Vriendelijk verzoek aan de cursisten van voorgaand jaar om even te reageren, dan weet ik of ik nog mensen aan de groep kan toevoegen of niet. Verder is de cursus om de 14 dagen (data worden bij start bekend gemaakt) We hopen op een fijn jaar met veel tekenplezier. Nadere informatie Gesina, 073-5212862 of Petra, 073-5218372. Gesina Versteeg

3


Informatiebijeenkomst digitale vaardigheden Het Senioren ComputerLeercentrum verzorgt op dinsdag 20 september a.s. om 14.00 uur een informatiebijeenkomst voor senioren die hun digitale vaardigheden willen vergroten. Wij informeren u uitgebreid over onze computer-, tablet-, smartphone cursussen en verdere activiteiten. Locatie: Computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch. Wilt u hier naar toe komen dan verzoeken wij u dringend om u aan te melden vóór 18 september a.s. bij de receptie van de Annenborch, 073-8519600. Een volledig cursusoverzicht treft u ook aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatie bijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, De Ontmoeting , cultureel centrum De Biechten en Ons Trefpunt Maliskamp. Ook kunt u onze website www.scr-rosmalen.nl raadplegen. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Annette Gladdines, 0620356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch, 073-8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Loopt u tegen problemen aan als u thuis met uw computer, tablet of smartphone bezig bent. Wij helpen u graag verder, u kunt bij ons terecht van dinsdag- tot en met vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: 073-85196 30 óf 0620372776. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

Hoe word ik digitaal vaardig? Voor senioren die nog niet bekend zijn met het gebruik van laptop óf computer met het nieuwe programma Windows10, bieden wij de Cursus Windows10 Start aan, waarin alle beginnershandelingen stap voor stap worden aangeleerd. Begindatum cursus dinsdag 4 oktober: 15.15 uur. Wie reeds bekend is met het gebruik van Windows 7 en 8 en het nieuwe programma Windows10 reeds hun computer heeft gedownload, kan bij ons de cursus volgen Overstappen van Windows7/8 naar Windows10. Begindatum cursus maandag 3 oktober: 15.15 uur. Gebruikt u uw Tablet/iPad optimaal of wilt u bij ons leren hoe u deze gebruikt? Wij bieden u de volgende cursussen: • Uitgebreide fotocursus. Begindatum cursus maandag 3 oktober: 09.30 uur.

4


Omgaan met de iPad. Begindatum cursus woensdag 5 oktober: 13.30 uur. • Omgaan met de Androïd Smartphone. Begindatum cursus donderdag 6 oktober: 13.30 uur. • Omgaan met Androïd Tablet. Begindatum cursus donderdag 6 oktober: 15.15 uur. De cursussen duren 5 weken vanaf begindatum. Genoemde cursussen zijn slechts een greep uit ons ruime cursusaanbod voor zowel de beginnende als de gevorderde computeraars. Neemt u een kijkje op onze website www.scr-rosmalen.nl voor het volledige cursusoverzicht. Voor aanmelden en informatie: Annette Gladdines, 0620356366. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

Leeskringen, we gaan weer beginnen In oktober starten de leesgroepen met een nieuw leesseizoen. Net als vorig jaar willen wij 3 groepen van 10 of 11 deelnemers vormen. Elke groep leest acht boeken per seizoen. Wij beginnen in oktober 2016 en eindigen in mei 2017. Dus één boek per maand. De leesgroepen komen respectievelijk op de eerste, tweede en derde woensdagmiddag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur bij elkaar in de bestuurskamer in De Ontmoeting. Mabel Goossens, docente Nederlands en Engels, heeft acht boeken van Nederlandse, Franse, Engelse en Amerikaanse schrijvers uitgekozen, een divers gezelschap van auteurs. Wij lezen de boeken in het Nederlands. Mabel geeft in een voorbespreking tips over schrijfstijl, de opbouw van het boek, waarop te letten, enz. De plaats van handeling in de boeken is ook zeer divers. We gaan al lezende naar Japan, Canada, Engeland en Nederland. Kortom: interessante boeken en schrijvers en heel belangrijk zijn zeker de meningen van de medelezers op de besprekingen. In het komend seizoen zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe, enthousiaste lezers. De kosten bedragen € 4,50 per bijeenkomst, dit betekent € 36,- per seizoen. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met: Joke Pos-van Iersel, joke.jan.pos@home.nl of: 073-5221436. Namens de commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie Joke Pos-van Iersel

5


Restauratiemiddag bij HEVO-Rosmalen Op zondag 2 oktober 2016 is schilderijenrestauratrice Rita van der Laan uit ’s-Hertogenbosch van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in De Ontmoeting. Na de gezellige en informatieve middag van vorig jaar, hebben we opnieuw een middag gepland. Zij geeft in de trant van “Tussen Kunst en Kitsch” vrijblijvende adviezen betreffende restauraties aan schilderijen op doek en paneel (niet op papier!). Dit kan betrekking hebben op schoonmaken, bedoeken, scheuren herstellen, inschilderen, vernissen en opspannen. Ook kleine restauraties aan lijstwerk zijn mogelijk. Geen enkele restauratie is identiek aan de andere. Elke verflaag, elk vernis vergt een eigen aanpak. Het is dankbaar en verantwoordelijk werk. De mensen gaan altijd blij naar huis met een opgefrist schilderij. Neemt u alstublieft het betreffende schilderij mee! Dan kijkt Rita er samen met u naar! Op haar website www.atelierritavanderlaan.com vindt u meer informatie over restauraties. Jenny Verhallen

Volendam Met een gezelschap van 100 personen vertrokken we in een tropische temperatuur richting Volendam. De koffie en het gebak werd geserveerd in de Simonehoeve. Hier werd uitleg gegeven hoe kaas en klompen worden gemaakt. Aangekomen in Volendam gingen we eerst lunchen in restaurant De Pieterman en na de lunch brachten wij een bezoek aan een palingrokerij annex restaurant, waar het ook heerlijk vertoeven was op het terras, met een prachtig uitzicht op het IJsselmeer. Daarna namen we de tijd voor een leuke wandeling over de dijk. Volendam is een oud vissersdorp aan het IJsselmeer, dat bekend staat om zijn klederdrachten, sport, muziek en de paling. Om 17.00 uur vertrokken we naar Montfoort voor het diner. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde dag en danken de reiscommissie en de beide chauffeurs. Joop Stoop

6


Tegemoetkoming voor deelname aan sociale activiteiten? Sommige mensen binnen onze vereniging hebben grote moeite om het lidmaatschapsgeld of de bijdrage aan activiteiten van HEVO te betalen. Ze hebben alleen een AOW-uitkering of een AOW met een klein pensioen. Het komt regelmatig voor dat aan het bestuur van HEVO wordt gevraagd of ook gratis aan activiteiten of aan een club kan worden deelgenomen, omdat men daar te weinig geld voor heeft. HEVO heeft, zoals u weet, geen zicht op het daadwerkelijke inkomen en vermogen van iemand. Daarom kan en wil HEVO niet aan zo’n verzoek voldoen. Maar er is in zo’n situatie wel een andere mogelijkheid. U kunt als inwoner van de gemeente ’s-Hertogenbosch wel een bijdrage aanvragen bij de gemeente. En dat in het kader van bijzondere bijstand. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van € 125,- per persoon (2016). Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Dus ook mensen die geen bijstandsuitkering hebben maar bijvoorbeeld alleen een minimumloon of AOW. Het gaat hier, zoals gezegd, om uitvoering van de bijstandswet en dat betekent dat de gemeente daarbij strenge eisen stelt. U zult bij de aanvraag aan de gemeente bewijzen moeten overleggen, onder andere door middel van inkomensspecificaties en bankafschriften. Alle voorwaarden en nadere informatie kunt u vinden op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt ook bellen met de gemeente ’s-Hertogenbosch op het telefoonnummer 073-6155155. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag of meer informatie wilt, dan helpen de ouderenadviseurs u graag verder. Mail naar ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl of bel ons op 0653279098. Namens de ouderenadviseurs, Paul Scholten.

Gastvrouwen en gastheren gezocht De beheercommissie is op zoek naar gastvrouwen en/of gastheren voor uitbreiding van ons team. We zijn op dit moment vooral op zoek naar mensen voor de dinsdagavond van 19.00 - 22.00 uur in de even weken. Heb jij zin in leuk vrijwilligerswerk? Meld je dan aan bij Harrie Wijn. h.wijn@home.nl of: 06-23362745 Namens de beheercommissie, Harrie Wijn

7


HEVO-Muziekgala 2016 - herinnering Op vrijdag 30 september kunt u genieten van dit evenement, voorheen bekend als ‘Dag van de Senioren’, met, voor het eerst, een wisselend middag- en avondprogramma. Het middagprogramma vanaf 13.45 uur, biedt een variëteit van zang, muziek en dans, terwijl in het avondprogramma vanaf 19.00 uur, ook het klassieke genre aan bod komt. In de juni-uitgave van HEVO-Actueel hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd over de artiesten/groepen. Hier nogmaals in het kort wat u kunt verwachten. • Het welbekende Rosmalens Mannenkoor treedt op met aansprekende zangnummers (middag- en avondvoorstelling). • Dansschool ‘Dream Dance’. Zij voeren een speciaal dansprogramma uit voor HEVO (middagvoorstelling). • Carla Rauh, zal samen met broer Jan als duo ‘DUBBEL RAUH’ het thema ‘Liefde’ belichten in de belevingswereld van de moderne 55-plusser met zang, muziek, conferences en piano- begeleiding (middag- en avondvoorstelling). • ‘Musical Intermezzo’, bestaande uit 15 enthousiaste dames en heren, brengt op professionele wijze met een geheel eigen sound op maat gemaakte arrangementen, variërend van evergreens tot lyrics, maar ook nederpop (middag- en avondprogramma). • Voor liefhebbers van het populair-klassieke genre is plaats ingeruimd voor het ‘Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch’. Zij brengen een programma met onder meer stukken van Meyerbeer, Johann Strauss en Brahms (avondprogramma). Het is aan u om te kiezen voor het middag- of avondprogramma. Voor slechts € 7,50 kunt u dit geweldige festijn bijwonen. Er zijn nu nog voldoende kaartjes verkrijgbaar op ww.perron-3.nl of aan de theaterkassa in PERRON-3, Tevens vindt u daar uitgebreide informatie over het programma. Telefonisch bestellen kan ook 073-8507550. U bent van harte welkom op vrijdag 30 september in PERRON-3! Pieter Vissers, evenementen commissie

8


HEVO-Muziekgala en het Rosmalens Mannenkoor Het mannenkoor zal tijdens het HEVO-Muziekgala 2016 een gevarieerde selectie liederen presenteren. Daarbij worden projecties getoond met afbeeldingen en teksten van de songs, want ‘het oog wil ook wat’. Het RM zingt o.l.v. dirigent Fred van de Grint, die vrijwel alle koorarrangementen schrijft.

Het Rosmalens Mannenkoor heeft gekozen voor liederen die een groot publiek aanspreken en die het hele spectrum bestrijken van het uitgebreide koorrepertoire. Het is koormuziek in vele talen (waaronder Engels, Frans, Duits, Italiaans en natuurlijk Nederlands) en uit vele perioden (van de middeleeuwen tot en met 2016). Bovendien zijn het liederen in soorten: de mannen zingen o.a. drink-, winter-, volks- en religieuze liederen. Zo kunt u luisteren naar een swingende versie van Verdi’s Allegri Beviam en naar de melancholieke Russische traditional Die zwölf Räuber. Het verrassende Aus der Traube in die Tonne zal klinken, evenals het gedragen Walking in the air. Op 17 juli zong het RM twee songs tijdens de korenwedstrijd Zing Jheronimus. Het Rosmalens Mannenkoor heeft die wedstrijd niet gewonnen – winnares was All Women – maar met een glimlach en een knipoog kan gesteld worden dat de mannen toen een gedeelde tweede plaats behaald hebben. Beide liederen, Doornenkroning (met als componist Rosmalenaar Han Koreneef) en Kruisdraging, zullen te horen zijn. Deze twee Jeroen Bosch-liederen zullen begeleid worden door Marc Baghuis, toetsenist van het RM. Omdat het koor graag zijn publiek iets te zien geeft, wordt gebruik gemaakt van een beproefd visueel concept. Ieder lied wordt aangekondigd met de projectie van een afbeelding die iets vertelt over de muziek of de componist. Vervolgens wordt de tekst geprojecteerd: dus muziek met een plaatje en een praatje. Zie www.rosmalensmannenkoor.nl voor verder informatie. Kortom: een goede reden om Het HEVO-Muziek Gala 2016 te bezoeken. Jim van Brakel

9


,

10


HEVO-Actueeltjes 7 september tot 15 oktober Badminton

Donderdag 6 oktober: 13.30 uur. Omgaan met de Androïd Smartphone en om 15.15 uur Omgaan met Androïd Tablet. Info: Annette Gladdines, 0620356366, www.scr-rosmalen.nl Begindata! De cursussen duren 5 weken. De Annenborch. Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen Elke dinsdag- t/m vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken tijdens deze inloopuren: De Annenborch, 073-8519630.

Elke donderdag: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 0610754753, fam.intveld@home.nl

Bloemstukjes maken

Woensdag 5 oktober: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bloemstukjes maken ter ere van de Mariamaand. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732.

Cursus

Vrijdag 9 september: 15.15 uur. Workshop: Introductie in Social Media. Kosten: € 2,50 p.p. bij aanvang betalen. Locatie: Computerlokaal, De Annenborch. Info en aanmelding: Annette Gladdines, 0620356366, agladdines@home.nl Dinsdag 20 september: 14.00 uur. De Annenborch. Senioren ComputerLeercentrum Rosmalen Informatiebijeenkomst over computertablet- en smartphonecursussen en computerhulp. Info: Annette Gladdines, 0620356366. Aanmelding vóór 18 september: receptie De Annenborch, 073-8519600. www.scr-rosmalen.nl

Danscafé

Zondag 25 september: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl

Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 14 september.

Excursie

Woensdag 12 oktober: Rondleiding en excursie bij Cor Unum, ’s-Hertogenbosch. Info en aanmelding vóór 1 oktober: Marianne van Aart, (voorkeur) mariannevanaart@gmail.com of 0649109900.

Woensdag 28 september: 09.30 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Mandalatekenen. Thema: Enkele landen van de wereld. Info: Gesink, 073-5212862 of Petra, 073-5218372.*** Maandag 3 oktober: 09.30 uur. Uitgebreide fotocursus en om 15.15 uur Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10. Dinsdag 4 oktober: 15.15 uur. Windows 10 Start. Woensdag 5 oktober: 13.30 uur. Omgaan met de iPad.

Fietsen

Woensdag 14 september: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Jack Delhez, 073-5214998. Woensdag 28 september: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Bert v. Oostenbruggen, 073 5216356

Film

Maandag 12 september: 20.15 uur. PERRON-3. HEVO-film Louder than Bombs.

11


Filosofie

Komfestival

Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

Zondag 11 september: 11.00 tot 17.00 uur. Rosmalen-centrum. U bent van harte welkom bij de HEVO-stand nabij De Driesprong.

Leeskring

Geo-caching

Woensdag 5 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Start Leeskringen. Info en aanmelding: Joke Pos, 073-5221436, joke.jan.pos@home.nl ***

Elke eerste dinsdag en elke derde donderdag van de maand: 19.30 uur tot 22.00 uur. De Ontmoeting. Samen leren en spreken over geo-caching voor beginnende cachers. Ook zijn we in de praktijk bezig. Info: Mattie Daniëls, 073-5214409 of mattie.daniels@home.nl Niet als De Ontmoeting gesloten is! Zondag 2 oktober: 13.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Bijeenkomst met geo-cachers uit de regio. Belangstellenden zijn ook welkom en worden ingelicht over onze club.

Lezing

Dinsdag 13 september: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Lezing Dementie: In gesprek met meneer Alzheimer door Ard Nieuwenbroek. Zaal is open vanaf 09.30 uur. Kosten: gratis voor HEVO-leden en niet-HEVO-leden. Donderdag 29 september: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Lezing over filatelie door Huber van Werkhoven. Kosten: € 5,- voor HEVO-leden en € 6,voor niet-HEVO-leden. Info: Joke Pos, 073-5221436, joke.jan.pos@home.nl

HEVO Muziekgala 30 september

13.45 uur. Middagvoorstelling. 19.00 uur. Avondvoorstelling. PERRON-3. Zie onze HEVO-website. Kaartverkoop: Uitsluitend in PERRON-3.

Keuringen

Vrijdagen 23 september en 7 oktober: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554.

Reizen

Zondag 9 oktober: 08.45 tot 21.00 uur. Dagtocht Eiffel met boottocht op de Rursee. Vertrek vanaf het Gildeplein. Info en aanmelding: Diny Voets, 073-5030900, 0610843040, dinivoets@ziggo.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen.

Kienen

Vrijdagen 9 september en 14 oktober: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur Zaterdagen 17 september en 15 oktober: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 29 september: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur.

Seniorencontactmiddagen

Dinsdagen 13 september en 11 oktober: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Rikken, jokeren, bridgen, diverse spelletjes. Info: Theo van Straten, 073-5214375, theovanstraten@home.nl

12


Seniorencontactmiddagen, vervolg

Wandelen

Woensdagen 14 en 28 september: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Donderdagen 15 september en 6 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. Dinsdag 27 september: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Kaarten, diverse spelletjes. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. Vrijdag 30 september: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt. Sint Jozefstraat 1. Diverse spelletjes. Info: Marij Geurts van Kessel, 073-5214375. Zondag 2 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Gratis schilderijenkeuring door Rita van der Laan. Dré van de Donk speelt tijdens deze middag gezellige accordeonmuziek. Info: Jenny van Rooij, 073-5213732.

Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 0629547700. Dinsdagen 20 september, 4 en 18 oktober: 09.30 uur. Rustige wandeling van 1 uur. Vertrek vanaf De Annenborch Info: Bea Intveld, 073-5215581 of 0610754753. Maandag 3 oktober: 13.30 uur. Rustige wandeling naar De Brand. Vertrek vanaf het parkeerterrein bij De Wamberg, Berlicumseweg. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163.. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Piet Kerssens, redactie.

13


Boek Rosmalen 1200 Twaalfhonderd jaar geleden schonk Alfger, een lokale grondbezitter, zijn bezittingen in Rosmalen, aan het klooster Lorch, in de omgeving van Worms, Duitsland. Daarmee is dit de oudst bekende vermelding van de dorpskern Rosmalen. In 2015 is dit in de dorpskernen, Rosmalen, Empel, Orthen en Engelen, binnen de huidige gemeente ’s-Hertogenbosch, uitgebreid gevierd. De Heemkundekring Rosmalen geeft dit jaar het boek Rosmalen 1200 uit. Het boek bestaat uit twee delen: ‘1200 jaar Rosmalen’ met de Rosmalense geschiedenis van 815 tot 2015 in vogelvlucht. ‘1200 maanden Rosmalen’, gericht op de inwoners van het dorp. Wat was er en wat deden zij? Met onderwerpen als: scholen, brandweer, carnaval, Rosmalen in WO II, markante mensen …. Het boek bevat heeft veel afbeeldingen met een hoge mate van herkenning. Op de website www.heemkundekringrosmalen.nl vindt u meer informatie Namens Heemkundekring Rosmalen, Tiny Kappen

14


Nieuwjaarsconcert met André Rieu In de vakantieperiode heeft de reiscommissie het besluit genomen om onderstaande reis te organiseren. Het is fijn om tijdens de uitvoering bij elkaar te zitten en op dat moment waren voldoende tickets in één bepaald vak beschikbaar. Deze tickets moesten per direct betaald worden; er was geen mogelijkheid om een optie te nemen. Op de website, in de nieuwsbrief en tijdens dagtochten hebben wij onze leden geïnformeerd. De eerste mogelijkheid voor een bericht in HEVO-Actueel is in deze uitgave. U kunt bij Rieki informeren of er nog plaats is. Bent u lid van HEVO en fan van André Rieu? De reiscommissie biedt u de mogelijkheid om het unieke nieuwjaarsconcert in Ziggo Dome te Amsterdam te bezoeken. Geniet op zaterdag 7 januari 2017 van het optreden van André Rieu, het Johann Strauss-orkest, koor en alle internationale solisten. Feest mee en geniet van de meeslepende walsen, klassieke muziek, operette en musical. Een avond om niet te vergeten. De bus vertrekt om 16.00 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We rijden naar een gezellig restaurant in de provincie Utrecht waar een heerlijk buffet met stevige winterkost voor u klaarstaat. Daarna vervolgen we om 18.45 uur onze weg naar Ziggo Dome in Amsterdam. Na de voorstelling staat de touringcar voor u klaar en rijden we terug naar Rosmalen, waar we omstreeks middernacht aankomen. Einde van deze gezellige en mooie dag. De prijs van dit arrangement, inclusief busvervoer, een ticket tweede rang en een winterbuffet voor aanvang van de show bedraagt € 117,50 p.p. U kunt zich aanmelden bij Rieki Plappert, ha.plappert@home.nl 073-5221728 of 0655973861 Na betaling van de tickets is de aanmelding geldig. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL12 RABO 0184 5555 31, ten name van reiscommissie HEVO, onder vermelding van André Rieu en uw telefoonnummer. Wij bieden dit arrangement alleen voor HEVO-leden aan.

15


Vier dagen genieten of afzien ? Een sfeerimpressie

Zondagmorgen 17 juli: met nog twee ‘vrolijke Brabanders’ halen we ons scanbandje op. Er heerst rust in Nijmegen; de straten worden schoongemaakt: eerst gaan we naar ‘Het Valkhof’ voor de tentoonstelling: daar ‘wandel’ je vanaf 1909 (300 militairen) door de tijd naar 2016 en proef je de sfeer van dit unieke evenement. De ‘Wedren’ is al in feeststemming: een vlaggenparade houdt intocht met 100 Brabanders als voorbode van de 7900 deelnemers uit Noord-Brabant. Dinsdag zijn we tijdig uit de veren (05.30 uur): rugzakje gevuld en met de NS naar Nijmegen. Slechts 170.000 stappen te gaan! Anja, de nachtburgemeester zwaait ons uit; in kolonne op pad naar de Waalbrug. In Lent schalt al vroeg muziek. We hebben er zin in. Op naar Elst, stadje tussen Maas en Waal en blauw gekleurd. Bij Oosterhout de dijk op: nu zijn liters water nodig, want de temperatuur stijgt. We lopen de tweede dag over brede Nijmeegse straten richting Wychen. We hebben een lekker tempo en een eitje bij de boer. Guus Meeuwis klinkt uit het accordeon. Wychen: druk en vol, de temperatuur loopt ras op, tuinsproeiers verfrissen. Enthousiasme sleept ons over de lange weg naar Beuningen. Verderop plakt het asfalt aan de schoenen. We hebben het ‘Waterkwartier’ bereikt, wat ’n volksfeest! Nijmegen is roze gekleurd, wij ook. Via de Waalkade naar het Faberplein: er is geen doorkomen aan. Wat ‘n warmte op de ‘Wedren’, 35 graden. Het koude bier smaakt! Donderdag. Nu wordt het ernst. Vals plat van Mook naar Groesbeek. Een uitgelaten stemming. De Zevenheuvelenweg, slechts molshopen… We gaan even onderuit en relaxen bij een campertje. Via Berg en Dal en het ‘witte’ Dommerdal lopen we naar de finish. Er is volop tijd om ons in het feestgewoel te storten bij ‘De Vereeniging’. De laatste dag: onweer en stortbuien. Wat deert het nog? Om twee uur bereiken we Malden. Op naar de ‘Via Gladiola’ met feestmuziek en een geweldig enthousiast publiek! Ik heb een flinke blaar maar ik loop op veren. 42500 kruisjes op de ‘Wedren’. Voor mij is het nummer 5. Het was toch genieten; wat een feest en wat een stemming. De gladiolen zijn geknakt, het afzien is snel vergeten. Jammer voor de 4600 uitvallers. Pieter Vissers

16


Wethouder sluit succesvolle zomerschool 55+ af Vrijdag 12 augustus sprak wethouder Paul Kagie op de slotmiddag van de zomerschool voor senioren zijn bewondering uit voor een dergelijk vrijwilligersinitiatief. Een zomerschool waaraan ruim 450 senioren in drie weken zo’n 1400 plaatsen hebben ingevuld bij een kleine 100 activiteiten. Een zomerschool die georganiseerd wordt door een kernteam van zeven vrijwilligers, in de weken zelf versterkt door zo’n 12 gastvrouwen en gastheren en natuurlijk een groep van zo’n 50 gastdocenten, die ook allemaal op vrijwillige basis workshops gaven of excursies begeleidden. Een initiatief, vond de wethouder, dat zeker moet worden gecontinueerd en daarom bood hij onder andere aan dat we volgend jaar weer met een groep deelnemers bij hem op de koffie mogen komen in het stadhuis. Hij gaat dan graag met de senioren in gesprek over ‘hun’ belastinggeld en hoe dat wordt besteed binnen de gemeente. Natuurlijk zijn we daarna ook welkom in de rest van dit ‘huis van de stad’, alwaar we vakkundig zullen worden rondgeleid. Fia de Vos, voorzitter van het kernteam, liet onder andere het ‘zomerschoolrapport’ zien: de cijfers die de deelnemers, middels een enquête, aan de diverse activiteiten hebben gegeven. De laagste score was een 7,6 en de meeste activiteiten scoorden een ruime 8. Creatief schrijven spande dit jaar de kroon met een 9,1. Ook diverse excursies scoorden een dikke 9. Er werd bij binnenkomst en in de pauze een film gedraaid van de activiteiten van de afgelopen drie weken. Daaruit bleek duidelijk de enorme variëteit aan activiteiten; van het bezoek aan Nationaal Monument Kamp Vught, wandelen op allerlei prachtige plekken in ’s-Hertogenbosch tot het bereiden van tapas en het boetseren van beelden.Deze middag kon men ook genieten van een modeshow met senioren op de catwalk. Kortom een geslaagde middag, die weliswaar het slot inluidde van de zomerschool 2016, maar die ook genoeg ideeën en de eerste donaties opleverde voor de zomerschool van 2017! Activiteitencommissie, Jacqueline van den Wildenberg

17


Muziekbingo in De Ontmoeting Wie kent het niet, het bingospel met 24 cijfertjes op een kaartje, waarop tijdens het spel heel intensief en met grote stilte de cijfertjes in de gaten worden gehouden? Want een rijtje vol betekent: ‘Bingo’. Het spel wordt veel gespeeld ter ontspanning in bejaarden- en buurthuizen. Ook in De Ontmoeting. Op zondag 6 november is er in De Ontmoeting een muziekbingo. Er wordt dus niet gewerkt met cijfers maar met titels van muziekfragmenten. Muziekbingo is niet alleen gezellig, maar vergt ook een stukje muziekkennis. De stilte van de cijferbingo verandert hierdoor in een lach van herkenning, waarop tot meezingen uitgenodigd wordt. Het heet dan ook ‘Wat hoor ik?’ en is gegarandeerd een succes voor een gezellige middag. Wat zijn de regels? Iedere speler krijgt een bingoformulier met daarop 18 verschillende titels van Nederlandstalige liedjes. U luistert naar de muziek. Hoort u een nummer dat op uw formulier staat, streep hem weg. Mist u een nummer, dan kunt u zomaar een prijs mislopen. In de eerste ronde is het eerste rijtje aan de beurt, in de tweede ronde het tweede rijtje en in de derde ronde het derde rijtje. Elke ronde duurt maximaal 20 minuten. Er wordt gespeeld met een totaal van 60 muziekfragmenten. Wie het eerste, tweede of derde rijtje goed aangekruist heeft, is winnaar en krijgt een prijs. Dit alles doen we twee keer. Is er meer dan één winnaar, dan wordt door de hoogst getrokken kaart beslist, wie met de prijs naar huis gaat. Ook bij de eindronde kan er maar één winnaar zijn, die, indien nodig, door het trekken van de hoogste kaart wordt aangewezen. De Ontmoeting is open van 14.00 tot 17.00 uur. Dan willen onze vrijwilligers ook naar huis. Hans Bender, vrijwilliger HEVO. Voor info: Jenny van Rooij, 073-5213732

Hoezo Ontmoeting? Wat jammer dat ‘De Ontmoeting’ in augustus gesloten was! Ik overwoog om mijn verdriet en verontwaardiging daarover te gieten in de vorm van een open brief aan onze geliefde voorzitter Jan Jansen. Die is uiteindelijk verantwoordelijk voor het onzalige besluit om de tent maar te sluiten. En dat juist in de tijd dat wij ouderen behoefte hebben aan contact met medemensen. Onze kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie en dan kunnen wij ons in de augustusmaand ontzettend eenzaam voelen in onze achtertuin.

18


Soms samen met een lieve partner, maar vaak ook treurend over een echtgenoot of echtgenote die ons al is ontvallen. Hoe graag zouden wij medeleden van HEVO willen ontmoeten met een kop koffie of een biertje in de koele ruimte van De Ontmoeting. Maar het bestuur heeft besloten om de luiken te sluiten en de Rosmalense ouderen in de kou te laten staan. Een kaartje leggen, een potje biljarten, een partijtje schaken of sjoelen, dat alles moeten we maar in onze achtertuin of op ons balkonnetje doen. Ons clubhuis is immers gesloten. Eeuwig zonde dat wekenlang ons fraaie gebouw renteloos leeg staat. Ik ben echt niet de enige die daarover treurt, ik hoor het van veel kanten! Jan Jansen gaat als voorzitter stoppen, heb ik begrepen. Op dit moment weet ik nog niet wie de nieuwe voorzitter wordt. Deze hartenkreet is gericht aan hem of haar die de HEVO-kar gaat trekken. Hopelijk kan die ervoor zorgen dat in de zomer van 2017 De Ontmoeting op gezette tijden open is om ook in die komkommertijd ontmoetingen mogelijk te maken! Loek Mostertmans

Geocache event Zondag 2 oktober tussen 13.00 uur en 17.00 uur belooft een druk boeltje te worden in De Ontmoeting. Behalve de maandelijkse zondagmiddaginloop staat er ook een heus ‘event’ op het programma. Een event? Wat is dat? Hebben we dat al eens eerder gehad? Nee, het is de eerste keer en het wordt georganiseerd door onze HEVOcaching-club. Een event is een happening, een gebeurtenis, een evenement, een bijeenkomst van geocachers uit de omgeving. Een moment om elkaar als cachers te ontmoeten en samen wat te kletsen bij een bakje koffie, of iets anders natuurlijk. Maar dit event gaat verder. Er worden op deze dag ook 10 nieuwe caches uitgebracht, gemaakt door leden van onze eigen HEVO-caching-club. Onze club bestaat uit 12 mensen die elkaar op de eerste dinsdag- en de derde donderdagavond treffen in De Ontmoeting, ’s avonds van 19.30 tot 22.00 uur. We leren daar van elkaar, helpen elkaar, maken samen plannen, vertellen enthousiaste verhalen en kletsen gezellig over het cachen. Bent u benieuwd wat cachen eigenlijk is en/of wat onze club dan zoal doet, dan bent u natuurlijk ook welkom op ons event op 2 oktober. Er zijn dan zeker mensen die u te woord staan en u ongetwijfeld enthousiast gaan maken. U hoeft daar niet persé op te wachten, want al eerder, op dinsdag 6 september, komen we ook bij elkaar in De Ontmoeting. Inlichtingen: Mattie Daniëls, mattie.daniels@home.nl of: 073-5214409,

19


De Vierdaagse: een kleurrijke oase Voor de tweede keer liep ik in juli de Vierdaagse mee. Wat moet ik daarover vertellen? Velen van jullie kennen de wandeltocht, uit eigen ervaring, van horen zeggen of van de eindeloze tv-uitzending. Elke deelnemer heeft zijn eigen beleving, zo ook ik. Wat is er mooier dan urenlang samen met een kleinzoon dit evenement te beleven? Terwijl je weet dat een ander kleinkind met jouw dochter, evenals een broer van je, samen met zijn vrouw, ook aan het wandelen is. Wel bij de 40 km, terwijl ik me beperkte tot de 30. Maar na afloop treffen we elkaar natuurlijk op de oergezellige en drukke ‘Wedren’, het verzamel- en eindpunt van de etappes. De hitte, die vaak verlicht wordt door een windje. De enorme hoosbui op de ochtend van de laatste dag. De ongelooflijk enthousiaste deelnemers en de niet stil te krijgen toeschouwers. De blauwe dinsdag, de roze woensdag, de witte donderdag, de oranje vrijdag. Waarom die kleuren op die dag? Alleen maar gezelligheid en sportiviteit om je heen. Geen gezeur, je bent even los van de werkelijkheid. Geen angstgevoelens. De behulpzaamheid van de talloze vrijwilligers, de haast perfecte organisatie. De steun die je elkaar geeft als het even moeilijk is, want de pijntjes komen overal en bij iedereen. En dan de onvergetelijke intocht op de vrijdag. Met ons vieren hebben we de laatste kilometers gelopen, ondersteund door andere geliefden en kennissen. Genietend van doldwaze Zwitserse militairen die achter een koebel een rondje rotonde extra nemen. Je gestimuleerd voelen door de tekst: “Loop door, lamzakken!” Het kan allemaal. En dan de muziek: Engels, oud, Brabants, modern. En in ieder geval hard. O ja, het kan bijna niet anders: 100 meter na de start op de eerste dag werd ik al verwelkomd door ’opa Ted’, ambassadeur voor Rosmalen van de Vierdaagse. En dat er dan ook nog de vormgever van dit blad bij je langs komt (Tiny). Wat een indrukken allemaal. Het is niet hèt gevoel van de Vierdaagse, maar jòùw gevoel. Geweldig dat zoveel mensen samen zo’n paradijs kunnen creëren! Gerrit Mol

20


Vacature Commissie COE Sinds begin 2015 is de commissie haar werkzaamheden aan het verbreden. Eerder organiseerde de commissie met name cultuuractiviteiten. Nu wordt de omslag gemaakt naar een verbreding en worden er ook activiteiten georganiseerd op het gebied van ontspanning en educatie. De commissie programmeert een keer per maand een film (bij PERRON-3), organiseert niet alleen leeskringen, excursies, lezingen maar ook andere activiteiten die aansluiten bij de vraag van de leden. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende werkvormen: • lezingen of lezingencycli; • excursies; • eenmalige of kortdurende workshops; • uitvoeringen; • museumbezoek met vooraf een lezing. De commissie wil haar aanbod aan activiteiten voor de leden van de vereniging in de komende tijd verder uit gaan breiden met een breed, gevarieerd en aansprekend programma. Om de verbreding verder mee vorm te geven is de commissie op zoek naar Enthousiaste leden. Functie-eisen: • Je kunt goed organiseren; • Je bent bereid regulier commissiewerk te verrichten ; • Je hebt een brede belangstelling; • Je kunt goed in een team samenwerken; • Je hebt tijd (de commissie vergadert gemiddeld 1x per maand, verder vraagt het organiseren van activiteiten c.q. het commissiewerk eveneens een – wisselend – aantal uren per maand). Gezien de samenstelling van de huidige commissie zou het prettig zijn als er ook mannen reageren en in verband met de leeftijdsopbouw van de huidige commissie gaat de voorkeur uit naar jongere senioren. Dit is ook van belang in verband met het waarborgen van de continuïteit van de commissie COE naar de toekomst. Informatie en reacties: Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie de Vaan, voorzitter commissie COE, edevaan@planet.nl of: 073-5224663 of 0651118070 (op werkdagen na 19.00 uur). Ellie de Vaan, voorzitter commissie COE

21


Zet Maria of een (zieke) medemens in de bloemetjes! In onze Lambertuskerk worden in de Mariakapel dagelijks kaarsjes opgestoken, de nood van mensen opgeschreven of in stilte aan Maria verteld. Velen mochten van haar al kracht en steun ontvangen. Omdat oktober Mariamaand is, wordt er op 5 oktober om 19.00 uur een speciale Maria-viering gehouden in de Lambertuskerk ter bemoediging en ondersteuning van onze zieke en steun behoevende medemensen . Op woensdag 5 oktober, van 09.00 tot 13.00 uur, is er de mogelijkheid om in de bestuurskamer van De Ontmoeting bloemstukjes te maken voor deze mensen. Wie mee wil doen kan zich, vóór 26 september, aanmelden bij Wil van den Broek, 073-8500456 of bij Jenny van Rooij, 073-5213732. De kosten bedragen € 2,50 per bloemstuk. Graag zelf een schaaltje van ongeveer 20 cm doorsnee of vaasje meebrengen. Voor bloemen en andere materialen wordt gezorgd. Ook zullen er kaarsjes zijn, die u kunt gebruiken en die symbool staan voor licht in moeilijke tijden. Verder kunt u op een kaartje aangeven voor wie uw bloemstukje bestemd is. Dit kan zijn voor Maria in de Mariakapel, voor een zieke of iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken en die bij de parochie bekend is. Of u bestemt het voor iemand die u zelf kent. Het is de bedoeling dat u zelf, als u kunt, de bloemstukjes meeneemt naar de Mariaviering in de kerk. Iedereen, jong en oud, ziek of gezond, is uiteraard van harte welkom in deze viering. Diverse mooie Marialiedjes zullen ten gehore worden gebracht. Na afloop zullen de bloemstukjes, naar de wens van de makers, blijven staan bij Maria of (door uzelf of door de rouwverwerkings- of ziekenbezoekgroep) meegenomen worden om af te geven bij hen die het nodig hebben. Een mooi gebaar om zo te laten weten dat zij niet vergeten worden! Laten wij er samen een zinvolle en dankbare dag van maken. Alvast hartelijk dank namens de Contactgroep Rosmalen van de Mariaparochie, Gera Bouwens en Jolien van der Heiden.

22


Vacature activiteitencommissie Door het vertrek van één van de commissieleden zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuw lid (m/v). De activiteitencommissie vervult een schakelfunctie tussen de 46 clubs die onder de HEVO-vlag functioneren en het bestuur van HEVO. De leden van de commissie (nu 5 personen) onderhouden, ieder voor zich, de contacten met de besturen van een aantal clubs. De tijdsbesteding kan van tijd tot tijd wisselen, maar bedraagt gemiddeld één dag per maand. Heeft u belangstelling om onze commissie te versterken, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jos van Raak, jos.vanraak@live.nl of: 0642282770, 073-5214869, Jacqueline van den Wildenberg, activiteitencommissie

Hebben jullie er ook zo genoeg van? De computer en de telefoon… Je kunt ze niet missen, maar toch. Soms kost het zeeën van tijd en het zou juist tijdbesparend zijn. En inderdaad: je had snel verbinding, kon snel informatie vinden en kon iemand snel iets laten weten. Ideaal toch?Maar toen schreed de tijd voort en werd bijna alles digitaal. Als ik vroeger een rekening kreeg, kwam die gewoon per post en ook contracten of documenten die je wel of niet moest ondertekenen. Nu komt alles digitaal binnen, of het nou verzekeringen zijn, rekeningen van aanschaffingen, belangrijke contracten of berichten van de belastingen. Alles! Onlangs kreeg ik een aanmaning met zelfs een incasso- en deurwaarderdreiging. Je gaat dan bellen en dat gaat vervolgens zo: ‘Dit informatienummer kost…Welkom bij … Wilt u informatie over…’. Dan krijg je 3 keuzemenu’s. Terloops wordt dan nog gezegd, dat het gesprek kan worden opgenomen voor opleidingsdoeleinden. En dan: ‘Al onze medewerkers zijn in gesprek, een ogenblik geduld a.u.b’. Voordat je echt iemand aan de lijn hebt, ben je tien minuten verder. Bleek de betreffende rekening digitaal te zijn verzonden. Dat had ik niet gezien. Ook de belastingtelefoon kan er wat van. ‘Welkom bij de belastingtelefoon.Toets uw Burgerservicenummer in’. U krijgt nu 3 mogelijkheden. Als die niet van toepassing zijn, dan krijg je weer 3 mogelijkheden. Als die ook niet van toepassing , dan krijg je vervolgens 6 keuzes en dan pas kun je (bij overige vragen) je vraag stellen.

23


Ondertussen zit je minimaal een kwartier aan die telefoon. Bij bijna elk informatienummer dat je belt, gaat dat zo. En dan heb ik het nog niet over de vele wachtwoorden. Ik ben ook een dag bezig geweest het energielabel te downloaden. De DigiD weigerde steeds, hoewel het wel de goede DigiD was. Pas op het eind van de middag deed hij het. Kost je dus een dag. Ik vind een computer heel gemakkelijk, maar als álles via de computer gaat en het dan niet werkt, baal ik er ontzettend van en denk bij mezelf: geef mij maar gewoon een simpele rekening of brief per post. Helaas, die tijd is voorbij en dus zullen wij mee moeten in de ‘vaart der volkeren’. Succes! Ingrid Thelissen, redactie

Met postzegels wordt het leven een stuk leuker Lezing donderdag 29 september van 14.00 tuur ot 16.00 uur in De Ontmoeting. Bij veel mensen zit het verzamelen in het bloed. En in veel gevallen gaat het dan om het verzamelen van postzegels. In veel huizen staat er wel ergens een boekje, een album of een doosje met zelfgespaarde postzegels of nog afkomstig van een ouder familielid. Meestal zijn de verzamelaars mannen, maar vrouwen kunnen net zoveel last (of plezier!) hebben van het verzamelvirus. Je ziet weliswaar minder post dan vroeger in de bus vallen en nog minder post die met een postzegel is gefrankeerd, toch worden er nog steeds nieuwe postzegels uitgegeven. Een prettig kenmerk van dit verzamelen is dat het een hobby is voor arm en rijk, jong en oud, waarmee je tot op hoge leeftijd bezig kunt zijn en veel plezier aan kunt beleven. Alleen, maar liefst ook samen met anderen, door te ruilen, erover te vertellen en er informatie over te zoeken. Wat let iemand om er opnieuw weer mee verder te gaan. Ook Huber van Werkhoven (71) is zo’n verzamelaar. Op donderdag 29 september komt hij vertellen over zijn hobby. Niet alleen verzamelt hij allerlei postzegels, maar ook brieven en kaarten (soms eeuwenoud) liefst ooit verstuurd vanuit ’s-Hertogenbosch of Rosmalen. Hij is lid van de ’s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging en publiceert regelmatig over allerlei filatelistische onderwerpen. Zijn verhaal zal gaan over postzegels van vroeger en nu, wat ze vertellen als je er goed naar kijkt, waarvoor ze zijn gebruikt en hoe je ze kunt verzamelen. Verder over de geschiedenis van de post in Rosmalen en ’s-Hertogenbosch: de postkantoren, de stempels en de mensen die er werkten toen PostNL nog PTT heette. De entreeprijs is: € 5,- voor HEVO-leden en € 6,- voor niet-leden. Koffie of thee zijn voor eigen rekening. Info en aanmelden: Joke Pos-van Iersel, joke.jan.pos@home.nl of: 073-5221436.

24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Jan Jansen voorzitter Peter de Leeuw secretaris/ vicevoorz. Ruud van Aart penningm. Janny Heuveling Hetty Goudswaard Jos van Raak Pierre Kisters Ellie de Vaan

Aanspreekbaar voor: Tel.nr. cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie sponsorcie, beheercie 5215786 cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 cie Zingeving 5216487 activiteitencie, evenementencie 0642282770 KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


September herfst- en fruitmaand

Hevo actueel september totaal  
Hevo actueel september totaal  
Advertisement