Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende jaargang veertiende jaargang mei 2014 nr: 5 december 2014 nr: 11


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Marlies Markensteyn, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens en Geert Loeffen.

Vormgeving Tiny Kappen, Harrie Wijn

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Marlies Markensteyn telefoon 5214548

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 12 december 2014

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie

Vrijwilligers gezocht

2 Mijn winkelwagen is een rollator

14 Gastvrouwen en gastheren gezocht

3 Van het bestuur

Uit-tips

En ook ‌..

4 HEVO-wandelclub De Zandlopers

2 Herinnering !!!

4 HEVO-nieuwjaarsreceptie

12 Biljarters gezocht

6 HEVO-Actueeltjes

15 U en uw hobby

8 Truus van den Eng exposeert in De Ontmoeting

16 Ziekenkostenverzekering en een laag inkomen 18 Stop op wachtlijst Tai Chi opgeheven 18 Gerarduskalender 2015

Lezingen / workshop

19 Rijbewijskeuringen 2015

5 Cursus Rosmalen 1200

19 Vragenlijst Senioren Beweeg Mee(r)! al ingevuld?

14 Meer weten over computer- en tabletcursussen?

20 Vrijwillige thuishulp 20 HEVO-voordeeltjes

Interview 10 In De Ontmoeting: Jan Pos

Terugblik 9 Mag een mens eenzaam zijn? 13 Wat een fantastische dag

1


Mijn winkelwagen is een rollator Het was even wennen om de eerste keer de deur uit te lopen met een rollator. Maar als je buitenshuis wat wankel loopt zonder stok en fietsen ook niet verantwoord is, moet je letterlijk en figuurlijk over de drempel heen. Maar zelfstandig boodschappen kunnen doen, als er diverse winkels op loopafstand zijn, is een prettig gebeuren. Je bent getuige van de verschillende weerseizoenen en ook nog echt in beweging. Met twee jute milieutasjes aan de handvatten en een recent boodschappenlijstje, is twee of drie keer per week voldoende voor de dagelijkse levensbehoeften. In een plastic winkelmandje op het zitgedeelte van de rollator verzamel je de diverse artikelen. Maar ook binnenshuis zijn er hulpmiddelen die toch wel echt handig zijn. Zo gebruiken wij sinds jaar en dag een kleine serveerwagen bij het klaarzetten van de maaltijden. Ook een diepvrieskast met voldoende laden om bij slecht winterweer een reserve aan voedsel te hebben is prettig. Of een traplift, die in noodgevallen gebruikt is en zal worden. Want traplopen gaat toch vlugger en is ook gezonder. Of een steelstofzuiger zonder snoer, die vlug en gemakkelijk te hanteren is, zodat we eerder in actie komen. We willen niet stijf en stram worden door te weinig beweging. Voor ons gemak in de tuin hebben wij daarom de grote groenbak van de gemeente ingeruild voor twee kleinere exemplaren. Zo zal iedereen zich zeker aanpassen vanwege eventuele ongemakken, die ons kunnen overkomen. Van allerlei kanten kunnen wij tips en adviezen krijgen. Maar zo nodig kunnen wij natuurlijk ook een beroep doen op de ouderenadviseurs van HEVO. Jo van Zantvoort, redactioneel.

Herinnering !!!! Wilt u nog gebruik maken van de gezellige kerstmaaltijd (in aansluiting op de kerstviering) op vrijdag 19 december? Wees er dan snel bij. In De Ontmoeting kunt u tot 16 december – uiteraard mits nog beschikbaar – kaartjes kopen. Meer informatie lees u in HEVO-Actueel van november pagina’s 11 en 12 en op de website van HEVO www.hevorosmalen.nl Evenementencommissie, Pieter Vissers

2


Van het bestuur Op 27 oktober waren ca. 50 leden aanwezig bij de informatieavond voor nieuwe leden. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Het bestuur kan zich voorstellen dat er nieuwe leden zijn die het moeilijk vinden om in zo’n groot gezelschap vanuit meer persoonlijk gerichte vragen of zorgen te kunnen beoordelen wat HEVO voor hen kan betekenen. Daarom is er de mogelijkheid van een persoonlijke introductie. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende. Op 21 november waren zo’n 120 vrijwilligers en hun partners als dank voor hun inzet voor onze vereniging de gast van het bestuur tijdens het vrijwilligersfeest. Tijdens de avond zette onze voorzitter, Jan Jansen, drie vrijwilligers - en via hen alle vrijwilligers - in het zonnetje. Jan Hoofs is benoemd tot Lid van verdienste. Hij heeft jarenlang zitting gehad in het bestuur, was de drijvende kracht achter de oude sociëteit van HEVO, was actief in verschillende commissies, zorgde er tot voor kort voor dat wij maandelijks onze HEVO-Actueel en Ons ontvangen, organiseert de medische rijbewijskeuringen en brengt ook nog steeds de HEVO-Actueel en Ons in zijn buurt rond.

Daarnaast werd Rieki Plappert in de bloemetjes gezet. Rieki is lid van de reiscommissie, de evenementencommissie, gastvrouw. De bloemen voor Eva de Beer zijn inmiddels bij haar thuis afgegeven. Eva heeft aan de wieg gestaan van de commissie cultuur. De ouderen onder ons kennen haar ook al van de tijd van de oude sociëteit. KBO-Brabant komt op voor de belangen van 132.000 leden. Onlangs heeft KBO-Brabant er aandacht voor gevraagd dat niet alle gemeenten gebruik maken van de mogelijkheid om van het rijk extra geld te krijgen voor de bekostiging van huishoudelijke hulp. In tegenstelling tot wat KBO-Brabant zegt heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch dat geld wel aangevraagd. De gemeente wil het geld besteden om werkgelegenheid te behouden en mantelzorgers te ondersteunen. KBO-Brabant is boos op minister Schippers.

3


De minister wil ouderen die lijden aan beperkingen samenhangend met ‘normale’ veroudering, uitsluiten van een persoonsgebonden budget. KBO stelt dat hierdoor deze groep wordt afgesneden van mogelijkheden die passen in de filosofie van de participatiesamenleving. Als lid van KBO kunt u profiteren van collectieve voorzieningen: inkoop energie, zorgverzekeringen, aanschaf zonnepanelen. In de ONS van november en op de website van KBO-Brabant leest u daar meer over. Voor een collectieve ziektekostenverzekering voor ouderen met een laag inkomen verwijs ik u naar het artikel ‘Zorgverzekering en laag inkomen verderop ín HEVO-Actueel. Peter de Leeuw, secretaris

HEVO-wandelclub De Zandlopers Op maandagmiddag 5 januari 2015 gaan we een wandeling van ongeveer 5 km maken rond Het IJzeren Kind en De Oosterplas. We vertrekken om 13.30 uur vanaf sociaal cultureel centrum De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Om mee te wandelen hoeft u geen HEVO-lid te zijn en vooraf aanmelden is ook niet nodig. Iedereen is welkom. Voor eventuele informatie kunt u bellen met Bert Nissingh tel. 6418910.

HEVO nieuwjaarsreceptie 2015 Traditiegetrouw opent HEVO het nieuwe kalenderjaar met een receptie. U bent van harte welkom in De Ontmoeting op maandag 5 januari 2015 van 16.00-18.00 uur. Onder het genot van een drankje en hapje zijn we dan in de gelegenheid om niet alleen het bestuur maar ook elkaar voor het eerst in het nieuwe jaar te ontmoeten om terug te blikken op een mooi en actief jaar 2014 voor HEVO en natuurlijk de goede voornemens en beste wensen voor 2015 uit te spreken. We hopen velen van u te mogen begroeten. Evenementencommissie, Pieter Vissers

4


Cursus ‘Rosmalen 1200’ In 815 na Chr. schonk een zekere Alfger aan de abdij te Lorsch een aantal bezittingen in o.a. Angrisia (Engelen), Ortinon (Orthen), Empele en ons eigen Rosmalla. Volgend jaar is dat dus 1200 jaar geleden. Daarom vieren we in Rosmalen in 2015 ‘1200 jaar naamsvermelding van Rosmalen’. HEVO doet hieraan mee met een cursus die is opgezet in samenwerking met Frans Peters en Heemkundekring Rosmalen. Cursus bestaat uit zeven activiteiten • 1200 jaar Rosmalen; Martien Veekens: don 26 februari 14.00-16.00 uur, De Ontmoeting. • Geschiedenis Lambertuskerk; Antoine de Visser: don 5 maart 14.00-16.00 u. Lambertuskerk. • Oral History; Tiny Kappen/Jo Versteijnen: don 12 maart 14.00-16.00 uur, De Ontmoeting. • Geschiedenis Coudewater; Leo Balmer: don 19 maart 14.00-16.00 uur, Coudewater.   • Rosmalen tijdens de oorlog; Ad Hermens: don 26 maart 14.00-16.00 uur, De Ontmoeting. • Wandeling door centrum o.l.v. Ron van der Voort: zat 4 april 10.00-12.00 uur; De Kleine Meierij, Weidestraat 2. • Natuurwandeling o.l.v. René Giebels: di 14 april 10.00-12.00 uur groep 1 (13 pers.), don16 april 10.00-12.00 uur groep 2 (12 pers.). De cursus is bestemd voor HEVO-leden. Per onderdeel kunnen max. 25 personen deelnemen. Deelname aan de hele cursus kost Є 25,00 incl. een syllabus van de lezingen die na afloop ook los te koop is tegen een schappelijke prijs. U kunt ook voor losse onderdelen inschrijven voor Є 5,00 per activiteit. Let op: leden die zich inschrijven voor de hele cursus gaan voor leden die inschrijven voor een onderdeel. Deelname is op basis van volgorde van inschrijving. De overige inschrijvers komen op de reservelijst. Als uit de inschrijving blijkt dat veel meer dan 25 leden geïnteresseerd zijn, kijken we of de cursus na de zomervakantie kan worden herhaald. Inschrijven via info@hevorosmalen.nl. of met een briefje aan: HEVO, Tulpstraat 2-4, 5241XV Rosmalen. Vermeldt u of u voor de hele cursus of voor een onderdeel/ onderdelen (letter noemen) inschrijft. Peter de Leeuw, secretaris

5


HEVO-Actueeltjes december – januari Cursus Dinsdag 6 januari: 14.00 uur. De Annenborch. Informatiebijeenkomst over computer- en tabletcursussen. Aanmelden tot 5 januari bij receptie De Annenborch, tel. 8519600.*** Expositie Tot zondag 1 maart: Truus van den Eng exposeert in De Ontmoeting.*** Films Maandag 15 december: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Jagten. Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 6 januari: De Ontmoeting. Inpakken ONS en HEVO-Actueel. Woensdag 7 januari: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Keuringen Vrijdag 12 december en 9 januari: De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Vrijdag 12 december: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 3 januari: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 16 januari: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 29 januari: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur, Lezingen en voorlichting Woensdag 10 december: 19.15 uur. De Ontmoeting. Thema: Pad over de Horizon. Joke van Erp.

6


Seniorencontactmiddagen Dinsdag 16 december: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13, Rosmalen. Info: Annie van den Heuvel, tel. 5220076. Woensdag 17 december: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990 of Jenny van Rooij, tel. 5213732. Bloemstukje maken. Donderdag 18 december: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: karelstoffels@gmail.com. Donderdag 8 en 22 januari: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: karelstoffels111@gmail.com. Zondag 11 januari: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Dinsdag 13 januari: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel.5212748. Woensdag 14 en 28 januari: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990 of Jenny van Rooij, tel. 5213732. Bloemstukje maken. Dinsdag 27 januari: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13, Rosmalen. Info: Annie van den Heuvel, tel. 5220076. Vrijdag 30 januari: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Viering Vrijdag 19 december: 14.30 uur. HEVO-kerstviering in St Lambertuskerk. Vakantie Zaterdag 20 december t/m zondag 4 januari: De Ontmoeting gesloten. Wandelen (december) Dinsdag 16 december: 09.30 uur. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. De Annenborch. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 23 december: 09.30 uur. Wandeling in stevig tempo gedurende 1½ uur. De Ontmoeting. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753.

7


Wandelen (januari) Maandag 5 januari: 13.30 uur. Wandeling van 5 km rond Het IJzeren Kind en De Oosterplas. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: Bert Nissingh, tel. 6418910. Dinsdag 6 en 20 januari: 09.30 uur. Wandeling in rustig tempo gedurende 1 uur. De Annenborch. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0610754753. Dinsdag 13 en 27 januari: 09.30 uur. Wandeling van 1½ uur in stevig tempo. De Ontmoeting. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 / 0619754753. Over HEVO-Actueeltjes met ***sterretjes leest u elders in dit blad uitgebreidere informatie. Redactie, Piet Kerssens

Truus van den Eng exposeert in De Ontmoeting ‘Na 30 jaar een eigen modeboetiek gerund te hebben kon ik eindelijk mijn hobby uitoefenen. Heel mijn leven heb ik een drang naar schilderen gehad. Door mijn mode achtergrond heb ik leren denken vanuit thematiek en kleurgevoel. Na enkele cursussen doorlopen te hebben schilder ik sinds 1997, in het begin aquarel, later acrylverf, meestal abstract. Ik werk met verschillende technieken mix media op doek. Ik hou van bijzonder kleur gebruik, het moet vrolijk en zonnig zijn! Mijn inspiratie vind ik in alledaagse ontmoetingen met mensen en natuur’. Tot zondag 1 maart 2015 kunt u de schilderijen, tijdens de openingsuren van De Ontmoeting, bekijken. Geertje van Gerven

8


Mag een mens eenzaam zijn ? Ja, dat mag. Sterker nog: soms is het goed voor een mens om eenzaamheid te doorstaan, om er bij stil te staan. Want dan heb je de kans om je af te vragen waarom je eenzaam bent en of je er misschien ook wat aan kunt doen. In deze tijd wordt eenzaamheid beschouwd als een groot maatschappelijk probleem, dat moet worden aangepakt. Er worden projectplannen ontwikkeld en wijkteams opgericht om de eenzaamheid te bestrijden, zoals hier het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Eenzaamheid echter kan ook positief geduid worden: het hoort nu eenmaal bij het leven! Het bestaan stelt ons voor opgaven, vragen en problemen, die ons soms diep eenzaam kunnen maken. Eenzaamheid is echter niet alleen een gemis in en aan relaties, maar ook een kans om te leren omgaan met alleen zijn, met angst, met de dood. Zo biedt eenzaamheid een kans om je eigen innerlijk beter te leren kennen en meer op jezelf te vertrouwen. Dit was de grote lijn van de bijeenkomst op 14 november, toen we met zo’n veertig deelnemers luisterden naar Clazien Pulles en Harry Willems van De Binnentuin. Voor de pauze besprak Clazien de eenzaamheid op het individuele, persoonlijke niveau. Van groot belang is welke overtuigingen je erop nahoudt en welke zin je zelf aan het leven geeft; dat kan verbondenheid bevorderen. Je voelt je niet eenzaam, maar verbonden, als je jouw verhaal bij iemand kwijt kunt en ook weet te luisteren naar het verhaal van de ander. Na de pauze ging Harry nader in op eenzaamheid op maatschappelijk niveau. Daarbij werd in een kritische reflectie het uitgangspunt van de overheid over de participatiesamenleving nader belicht. Wordt er binnen dit beleid niet te veel verantwoordelijkheid gelegd op de schouders van familie, vrienden, buren, mantelzorgers? Het helpen van mensen die eenzaam zijn begint met ze voorzichtig te benaderen en met hen samen naar een aanpak op maat te zoeken. Getuige de positieve reacties van de vele deelnemers in de grote zaal van De Ontmoeting kunnen we terugzien op weer een geslaagde themabijeenkomst. Commissie Zingeving, Loek Mostertman

9


In De Ontmoeting: Jan Pos Een muzikaal leven Als je in een gezin opgroeit waarbinnen muziek een grote rol speelt, dan sta je anno 2014 met veel plezier het HEVO-koor te dirigeren. Zo zou je heel in het kort het muzikale leven van Jan Pos kunnen schilderen. Hij zong als kind en later als volwassen kerel in heel veel koren. Na een professionele zangopleiding, zong Jan bassolo’s in H. Missen en oratoria en legde hij zich in het bijzonder toe op het vertolken van klassieke liederen van o.a. Schumann, Schubert, Brahms en Britten. Ook verzorgde hij – samen met Coby Wagemans, verleden jaar een klassieke liederen avond in De Ontmoeting. Niet onvermeld mag blijven dat hij vroeger in parochiehuizen de songs van de Everly Brothers met veel gevoel vertolkte! In de huidige tijd zou niemand er van opkijken als een jongen met de talenten van Jan een opleiding aan een conservatorium of een balletacademie zou volgen. Balletacademie? Wist u niet dat Jan een begenadigd stijldanser was/is? Hij reikte bij Voetisch tot Zilver en dan kun je echt meer dan alleen een foxtrotje dansen! Maar goed, deze ‘frivole’ opleidingen werden het toch niet; het werd – gedwongen - het grafisch lyceum. Een nieuwe stap De liefde voor de zang ging niet verloren. Een vervelende ziekte dreigde roet in het eten te gooien en Jan raakte zijn fraaie bas stem nagenoeg kwijt. Oefenen en blijven oefenen, hard werk onder leiding van zangpedagogen, het leverde allemaal resultaat op. En eigenlijk meer dan dat, want hij kreeg de smaak te pakken van dirigeren. Ook nu weer ging Jan aan de studie, volgde cursussen en dirigeerde jeugd, jongeren en volwassenen. ‘Tijdens een workshop op een zaterdagmiddag studeerde ik met 180 zangers, in leeftijd tussen de 9 en 82 jaar, zeven drie- en vierstemmige gospels in. ’s Avonds traden we op tijdens een gospelmis in de katholieke kerk van Heesch. Mensen stonden buiten in de rij te wachten op een plekje’.

10


HEVO-koor In 2007 wordt Jan gepolst voor het HEVO-koor. Tijdens een tweetal proefrepetities studeerde hij een gemiddeld klassiek koorwerk in. Dit nieuwe repertoire spreekt niet alle koorleden aan, maar de meerderheid gaat de uitdaging met de nieuwe, ambitieuze dirigent aan.

In zijn keuze om het HEVO-koor te dirigeren, speelden een aantal factoren een rol. ‘Wat kan ik betekenen voor ouderen en hoe kan ik bevorderen dat ze hun stem en hun ademhaling beter gaan gebruiken’. Bovendien vindt Jan ‘is zingen goed voor jehele lijf en zeker voor het trainen van je geheugen’. Je moet geduld hebben, maar dat weet hij ‘anders moet ik een jongerenkoor gaan dirigeren’. Noten uitzingen Bij de repetities op woensdagmiddag – waarbij trouwens maar zelden een koorlid verstek laat gaan – gaat het er ontspannen maar serieus aan toe. Met Coby Wagemakers achter de vleugel is het fantastisch samenwerken.’Coby is uniek. Een pianist(e) moet een goed niveau hebben en kritisch meedenken met de dirigent’ aldus Jan. Daar waar nodig zet Jan de puntjes op de i ‘noten uitzingen’ is één van zijn gouden tips. Articuleren is heel belangrijk, zo leer ik. En als je zingt over ‘fight’ dan zing je dat woord ook met de overtuigingskracht die bij dit woord hoort. Het HEVO-koor mag zich inmiddels tot de beste tien van de drie zuidelijke provincies rekenen. Dat zijn er in totaal zo’n kleine 140. Dat is niet mis. Sterker: dat is iets om trots op te zijn.

11


Vindt u zingen leuk? Op mijn vraag ‘ben je tevreden met de stemmen in je koor’ antwoordt Jan dat het koor redelijk op sterkte is, maar ‘een paar sopranen, twee tenoren en een bas zijn welkom. Maar iedereen is welkom, ook rolstoelers’. En als u nu denkt ‘zou dat iets voor mij zijn, want ik vind zingen heel erg leuk’ dan zijn dit de selectiecriteria: zuiver kunnen zingen, een zuivere toonladder kunnen zingen, hoe laag en hoe hoog kunt u zingen, hoe snel pikt u iets op en een beetje goed geheugen. U zingt eerst een keer of drie mee en dan selecteert Jan u misschien wel voor de juiste stemgroep. Kerstviering De kerstviering op vrijdag 19 december wordt ‘een mooie kerstviering met een passende afwisseling van tekst en zang’. Met de nieuwe locatie, de Lambertuskerk, is Jan heel blij want de akoestiek is er erg mooi. Maar logistiek gezien zet Jan er een kanttekening bij ‘de plek van het koor is niet ideaal’. Jan vindt dat het koor ten dienste hoort te staan van de aanwezigen, maar nu staat het op afstand, op een eiland (communiebanken, altaar en trappen er tussen) en dus heeft het weinig contact. Maar ja, het koor en zijn dirigent hebben nog niet de status bereikt van André Rieu en dus blijft het altaar gewoon op zijn plaats staan. Wensen Ik vroeg me aan het einde van het gesprek In De Ontmoeting af of Jan nog wensen heeft. Ja dus twee heel duidelijke wensen. ‘Ik zou zo graag willen dat het imago van het koor verandert’ is de eerste wens. De tweede ‘Ik zou erg graag met het HEVO-koor optreden voor de eigen leden’. En dan bedoelt Jan: optreden tijdens de Dag van de Senioren. . Ter afsluiting gaf Jan me nog deze boodschap mee ‘Als ik het koor niet meer kan motiveren, dan stop ik’. Maar daar zag ik tijdens de repetitie niets van terug. Marlies Markensteyn, redactie

Biljarters gezocht Op de donderavond van 19.00 – 22.30 willen wij starten met een biljartclub in De Ontmoeting. Als u belangstelling heeft om te komen biljarten op de donderavond geeft u zich dan op bij Harrie Wijn. E-mail h.wijn@home.nl

12


Wat een fantastische dag! HEVO bruist! HEVO leeft! Op zaterdag 8 november heeft HEVO laten zien wat ze in huis heeft. Er is gedanst, bewogen, gezongen en gemusiceerd. Er was informatie over alle andere activiteiten waaraan u bij HEVO kunt deelnemen. En het was druk. Vooraf had de dag al de nodige aandacht gekregen in onze eigen HEVO-Actueel maar ook in de regionale weekbladen. Achteraf stonden er foto’s op de Kabelkrant en onze website. Sport, zang en dans De twee koersbalclubs openden de dag met een onderlinge wedstrijd. Daarna waren er optredens van het HEVO-koor, volksdansgroep De Vrolijke Voetjes, Zumba (2x keer), Tai Chi, orkest Da Capo, zanggroep De Zangtoffel en tot slot linedancegroep De Oldtimers. Alle groepen, koren en orkesten gaven een proeve van hun kunne. Ze straalden vooral uit hoe leuk het is om deel te nemen. Het talrijke publiek genoot met volle teugen. Veel kinderen en kleinkinderen maakten van de gelegenheid gebruik om vader, moeder, opa of oma te zien optreden. Daarnaast waren er veel belangstellende HEVO-leden en nog-niet-HEVO-leden. Allen hebben een aardig beeld gekregen van wat HEVO te bieden heeft.

Door de grote drukte kwamen de presentaties van de overige clubs en activiteiten zoals bridge, mandalatekenen, biljart, jeu de boules, toneel etc. een beetje in de verdrukking. Extra aandacht in de biljartruimte kreeg ‘bewegen door ouderen’ vanuit de verschillende sport- en beweegactiviteiten. Dit sluit aan bij het project Senioren: Beweeg mee(r)! De atelierclub presenteerde zich daar met eigen werk. Gelet op het aantal nieuwe aanmeldingen voor HEVO hebben de optredens aanstekelijk gewerkt. De Vrolijke Voetjes en de linedancegroep konden meteen nieuwe deelnemers inschrijven. Door de voortreffelijke organisatie, de enthousiaste inzet van de clubs en de uitgebreide aandacht in de media hebben we aan velen een positief beeld kunnen geven over onze vereniging. Peter de Leeuw, redactie

13


Gastvrouwen en gastheren gezocht Wilt u het team van gastvrouwen en gastheren komen versterken?. De beheercommissie is dringend op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor vooral de donderdagavond van 19.00 uur tot 23.00 uur. Als u voor andere dagdelen beschikbaar bent, kunt u zich natuurlijk ook opgeven.

Als u belangstelling hebt voor deze leuke vrijwilligersjob, meldt u zich dan aan bij Harrie Wijn. E-mail h.wijn@home.nl

Meer weten over computer- en tabletcursussen? Het Senioren Computerleercentrum (SCR) biedt belangstellende 50-plussers geregeld de gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen over de mogelijkheden voor computercursussen (Windows 7 en Windows 8) en het verkrijgen van hulp bij computergebruiksproblemen. Ook kunt u terecht voor vragen over cursussen op het gebied van tablets (I-Pad en Android-apparatuur). Informatiemiddag De volgende informatiemiddag zal worden gehouden op dinsdagmiddag 6 januari 2015 in het computerlokaal in zorgcentrum De Annenborch, waar ook onze cursus- en inloopactiviteiten plaats vinden. U wordt dan ge誰nformeerd over de cursussen (voor beginners en gevorderden) die we voor het eerste half jaar van 2015 in de planning hebben en over de betekenis van de ComputerInloop. U kunt uw vragen dan bij ons kwijt en u proeft meteen de sfeer van de ruimte waarin onze activiteiten worden uitgevoerd. Wij kunnen u dan tevens adviseren welke van onze activiteiten het beste bij uw vragen past.

14


Bij de meeste cursussen maken we gebruik van de cursusboeken van SeniorWeb, bij welke landelijke organisatie we zijn aangesloten. Deze boeken zijn speciaal afgestemd op senioren! Een cursusoverzicht treft u aan in onze folder te verkrijgen tijdens de bijeenkomst, in de hal van De Annenborch, Perron 3, het HEVO-gebouw De Ontmoeting en bij cultureel centrum De Biechten. Aanmelden Wilt u naar de Informatiebijeenkomst komen? Dan verzoeken we u dringend om u aan te melden voor maandag 5 januari 2015. Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen; het lokaal kan slechts 12 belangstellenden plaatsen en dan weten we of we een extra bijeenkomst moeten regelen. Aanmelden kan via het telefoonnummer van de receptie van zorgcentrum De Annenborch: 8519600. Henriëtte Koldewee, voorzitter SCR

U en uw hobby In HEVO-Actueel van november plaatsten we een eerste oproep. En ja hoor, er kwamen reacties binnen. Maar het mogen er nog wat meer zijn. Dus: wij zoeken u, u met uw hobby waarvoor u soms alle andere dagelijkse klusjes uit uw handen laat vallen. Verzamelt u postzegels, olifantjes of luciferdoosjes? Breit u voor de hele familie sjaals, mutsen en truien? Bent u misschien wel beeldhouw(st)er? Zit u het liefst bij uw duiven? Bent u houtbewerker? Kweekt u uit zaadjes de meest fantastische planten? Fluit u samen met de vogeltjes in uw volière de mooiste deuntjes? Laat het ons weten. Stuur een email aan redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en wij nemen contact met u op. We maken foto’s en laten u aan het woord om alles (nou ja, bijna alles) te vertellen over uw hobby. Daarvan maken we een leuk artikel en plaatsen dit in HEVO-Actueel. We beginnen hiermee in het nieuwe jaar. Marlies Markensteyn, redactie

15


Ziektekostenverzekering en een laag inkomen Als u een laag inkomen heeft, kunt u per 1 januari 2015 een goede ziektekostenverzekering afsluiten via de gemeente. De grens daarvoor is verhoogd tot 130% van het bijstandsniveau. Meer mensen dan voorheen komen hier dus voor in aanmerking. Waarom deze regeling? Twee regelingen komen te vervallen. Dat zijn de tegemoetkoming Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten); tegemoetkoming dit jaar voor 65 plussers € 339,- of € 145,-. En de compensatieregeling Eigen Risico (was € 99,-). De gemeente compenseert dat gedeeltelijk door deze nieuwe ziektekostenregeling voor lage inkomens. Keuze uit verzekering via VGZ of via CZ CZ en VGZ bieden via de gemeente twee zorgverzekeringspakketten aan. Een pakket voor mensen met hoge zorgkosten en een pakket voor mensen met lage zorgkosten. U hoeft niet aan te tonen dat u hoge zorgkosten heeft; u kiest het pakket dat voor u het gunstigste is. De gemeente ’s-Hertogenbosch geeft bij een pakket met lage zorgkosten een vergoeding van € 20,- per persoon per maand en bij hoge kosten € 40,-. De premie bij VGZ (per persoon, per maand) Pakket lage zorgkosten: Gemeentepakket Compleet (incl. basisverzekering) € 137,92 Als u kosten maakt, krijgt u een aparte nota voor het eigen risico. Pakket hoge zorgkosten: Gemeentepakket Compleet Plus (incl. basisverzekering en betaling eigen risico) € 166,57 Uw eigen risico is hierbij dus meeverzekerd. Deze premie wordt automatisch afgeschreven door VGZ en de gemeente vergoedt u dus elke maand € 20,- of € 40,De premie bij CZ (per persoon, per maand) Pakket lage zorgkosten: Gemeentepakket Extra (incl. basisverzekering) € 126,71 Als u kosten maakt krijgt een aparte nota voor het eigen risico. Pakket hoge zorgkosten: Gemeentepakket Extra uitgebreid (incl. basisverzekering) € 134,38 Daarnaast betaalt u 10 maanden voor uw eigen risico per maand: € 31,25 Deze premie wordt automatisch afgeschreven door CZ en de gemeente vergoedt u dus elke maand € 20,- of € 40,-

16


Verschillen tussen VGZ en CZ a. De betaling van uw eigen risico is dus bij VGZ en CZ verschillend geregeld. b. Ook de inhoud van de pakketten is niet gelijk. U zult de pakketten via de site: www.gezondverzekerd.nl moeten vergelijken. En op basis van premie en het inhoudelijk pakket een keuze moeten maken. Brief van de gemeente Personen die nu al verzekerd zijn via de gemeente hebben in november al een brief met een aanbod gekregen. Ook de personen van wie de gemeente weet dat zij een compensatieregeling hadden, hebben al informatie gekregen. U zult eventueel nog wel actie moeten ondernemen. Komt u in aanmerking voor deze verzekering? Het gaat alleen om mensen met een laag inkomen. De grens is gelegd bij 130% van de bijstandsnorm. U kunt op de site www.gezondverzekerd.nl ook een proefberekening maken .Geen computer? Zie hierna! Meer informatie, hulp nodig en aanmelden. 1. Bij de gemeente: telefoon 6155 155 2. De hiervoor vermelde website van de gemeente: www.gezondverzekerd.nl 3. Bij het Wijkplein Rosmalen, bezoekadres: Perron-3 , 1e verdieping boven de bibliotheek; het wijkplein is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 4. De ouderenadviseurs van HEVO: telefoon 06 53 27 90 98. LET OP U dient, als u overstapt, uw oude verzekering v贸贸r 31 december 2014 op te zeggen. Het is handig om dan ook de aanmelding van uw nieuwe verzekering geregeld te hebben. Wij wijzen u ook nog op het artikel in de ONS van KBO-Brabant, november nummer pagina 45. Deze info is geschreven aan de hand van de informatie die op 21 november beschikbaar was. Ouderenadviseurs, Marianne Schinkel en Ad Kuijpers

17


Stop op wachtlijst Tai Chi opgeheven! De Tai Chi lessen bij HEVO zijn enorm populair. De grote belangstelling zorgde ervoor dat de wachtlijst te lang werd. Door de geringe doorstroming moesten belangstellenden lang wachten voordat er een plaatsje beschikbaar was. Daarom is noodgedwongen in mei 2014 besloten geen nieuwe aanmeldingen meer aan de wachtlijst toe te voegen. En zijn we druk bezig geweest met zoeken naar mogelijkheden om het wachtlijstprobleem op te lossen. Dat is niet zo eenvoudig, want er moet rekening worden gehouden met de beschikbare ruimte in De Ontmoeting en er moet een docent(e) op de beschikbare tijd zijn. Er is nieuws te melden..... Op 3 november startte een nieuwe Tai Chi groep met docente Shirley Bijnevelt. Hiermee was de wachtlijst weggewerkt. Op 8 november was er ‘open huis’ in De Ontmoeting, waarbij vele clubs een demonstratie gaven. Na de demonstratie Tai Chi waren er zoveel nieuwe aanmeldingen dat op 24 november een tweede groep van start kon gaan. De nieuwe Tai Chi groepen zijn op maandag en beginnen om 12.30 u en 13.30 uur. Tai Chi is een bewegingsvorm die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. Op vrijdag heeft docente Lies een speciale groep voor mensen met reuma. Voor de groep op maandag 12.30 uur zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De stop op de wachtlijst is opgeheven, maar houdt u er rekening mee, dat u bij de groepen op dinsdag en vrijdag waarschijnlijk niet op korte termijn kan worden ingedeeld. Aanmelden voor de Tai Chi kan via mailadres m.goffree@home.nl Wanneer mailen niet mogelijk is, dan kunt u zich aanmelden via tel.nr 521 4261 Shirley en de nieuwe deelnemers veel Tai Chi plezier toegewenst! Activiteitencommissie, Marja Goffree, contactpersoon Tai Chi

Gerarduskalender 2015 De kalender ‘Elke dag een beetje spirit!’ is dit jaar verkrijgbaar in de winkel van De Annenborch. Een cadeautje voor u zelf wellicht? Of een geschenk in de decembermaand, voor onder de kerstboom. De kalender kost € 6,60, inclusief schild. De opbrengst van de kalender gaat naar het klooster in Wittem en wordt gebruikt voor projecten rond en in het klooster. Margriet Jansen

18


Rijbewijskeuringen 2015 Ook in 2015 moet u vanaf uw vijfenzeventigste jaar medisch gekeurd worden voor het vernieuwen van uw rijbewijs. De data van de medische keuringen in 2015 bij HEVO zijn de volgende vrijdagen: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 17 april, 15 mei, 5 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 6 november, 11 december. Wijzigingen voorbehouden. Omdat u lid bent van seniorenvereniging HEVO Rosmalen kunt u een telefonische afspraak maken bij Jan Hoofs, telefoon 5212554. Voor het hele jaar kunt u zich nu al inschrijven, graag zelfs! Medische Eigen Verklaring Via Burgerzaken in Perron-3 komt u in het bezit van de Medische Eigen Verklaring van het CBR (kosten € 25.--) die u zelf moet invullen. Het is mogelijk om de Eigen Verklaring digitaal in te vullen bij het CBR. Het aanvragen gaat via www.mijncbr.nl . Hiervoor hebt u wel uw Digid nodig. Sinds kort moet u eerst een telefonische afspraak maken met Burgerzaken (Perron-3), telefoon 6155117. Wie en waar De rijbewijskeuring wordt gedaan in De Ontmoeting, Tulpstraat 2 door huisarts in ruste Harry Damen. Tevens brengt u uw brillen en eventueel uw hoorapparaat mee. Het honorarium voor deze keuring is € 25.--. Urinemonster is niet nodig. Na de keuring gaat de brief op de bus naar het CBR en moet er een of twee weken gewacht worden op bericht. Ondertussen kunt u alvast een pasfoto laten maken. Na het bericht van het CBR te hebben ontvangen, gaat u nogmaals naar de afdeling Burgerzaken in Rosmalen waar u, na betaling van ongeveer veertig euro, het rijbewijs na een klein weekje in ontvangst kunt nemen. Het resultaat van al deze bemoeienissen is dat u de volgende vijf jaar kunt autorijden…! Jan Hoofs

Vragenlijst Senioren: Beweeg mee(r)! al ingevuld?

In de vorige HEVO-Actueel is verteld dat HEVO samen met de Sport Alliantie Rosmalen wil bereiken dat senioren (meer) gaan en blijven bewegen. Wij roepen de leden om de vragenlijst alsnog in te vullen. De ingevulde lijst kan (voor 15 december) teruggestuurd worden naar HEVO, Tulpstraat2, 5241XV in Rosmalen. U kunt de vragenlijst ook zo in de bus doen of afgeven bij de bar in De Ontmoeting. Vragenlijst kwijt? In De Ontmoeting staan vragenlijsten in het rek bij de ingang U kunt op de www.hevorosmalen.nl de vragenlijst downloaden en aan ons terugsturen of mailen naar info@hevorosmalen.nl .

De projectgroep, Peter de Leeuw, Bea Intveld en Jo Bemelmans

19


Vrijwillige thuishulp Komt u in uw dagelijkse leven door beperkingen problemen tegen waarbij u graag een handje geholpen zou willen worden? Misschien kan de vrijwillige thuishulp dan iets voor u betekenen. Wat is de vrijwillige thuishulp? Ondersteund door DIVERS is in Rosmalen de Vrijwillige Thuishulp actief. Met behulp en inzet van vrijwilligers kunnen mensen, die een beperking ondervinden, ondersteund worden. Welke hulp bieden vrijwilligers? • Sociaal contact: gezelschap aan huis, wandelen met rolstoel of (tandem), fietsen oppas om de mantelzorgen te ontlasten of samen iets leuks doen. • Praktische hulp: begeleiding naar arts en/of ziekenhuis of activiteit, klein klusje in of om huis, hulp bij boodschappen doen administratieve hulp. Hoe te bereiken? Hulpdienst Centrum, dagelijks bereikbaar van 09.00 - 20.00 uur via tel 85 19 600 (receptie De Annenborch) Vrijwilligers bieden praktische hulp aan mensen vanaf 55+. Onkosten / bijdragen: € 0,30 per gereden kilometer; € 2,50 bij gebruik van gereedschap. Janny Heuveling

HEVO-voordeeltjes Aanvulling op HEVO- kortingslijst mei 2014 tot mei 2015, met directe ingang Zorg-, hulp- en gemaksdiensten Welthuisdiensten, Andries Steenhuisen, Florijnstraat 15, Den Bosch, telefoon 06-37296313; www.welthuisdiensten.nl Altijd intakegesprek voor soort en hoeveelheid gewenste hulp (een vaste persoonlijke dienstverlener voor hulp in huishouding, boodschappen doen, gezelschap, etc.) Aanbod: eerste week gratis hulp voor de afgesproken uren. Bloemen Bloemenshop van Dijk, Pastoor van Thiellaan 54, Hintham, telefoon 6416830 www.vandijkbloemenshop.nl Aanbod: 10% op snijbloemen + potplanten (niet op aanbiedingen). Paul Rambags, coördinator HEVO kortingslijst.

20


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn 2e penningm beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Het team bestaat uit: de dames Henny Verhoef, Bea Intveld, Marianne Schinkel en Margreet van Dijl en uit de heren Jan Knol, Ad Kuijpers, Paul Scholten, Piet de Munck, Willem Koninckx en Wim Nouwens. Telefonisch te bereiken onder nummer: 06 53279098 of middels e-mail ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


het bestuur wenst u vanaf deze plek prettige kerstdagen toe

December 2014  

HEVO Actueel