Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 december 2015 nr. 11


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 15 december 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Informatie

Redactie

9 15 15 16 18 18 20

HEVO-Actueeltjes El Bosco en De Ontmoeting Expositie in De Ontmoeting HEVO Kerstviering 2015 Ouderenadviseurs (1) Ouderenadviseurs (2) Wist u dat gymclub HEVO al bijna 50 jaarbestaat? 21 Filosofische gespreksgroep 24 Socratische gesprekken

2 Waar is dat vuurwerk voor nodig? 2 Deadline januarinummer

Bestuur 3 Kennismaken met Ons Platform 4 Van het bestuur 6 Nieuwjaarsbijeenkomst

Uit Tips 5 Gratis naar FC Den Bosch 8 Film II Y A longtimes Que je t’aime 8 Kerstkienen

Lezingen en workshops

En ook ‌..

13 Wereldreligies

13 14 20 22 22 23 24

Voorlichting 6 SCR computercursussen

Terugblik 7 Vrijwilligersavond 2015

Spelen met taal 14 Freud en Spooner

1

Creatievelingen in onze HEVO Oproep voorleessenioren Krijt op tijd Gevolgen van een zinnetje Sportief Rosmalen Stagiairs Wandelclub De ontmoeting: smaakt naar meer


Waar is al dat vuurwerk voor nodig? Steeds grotere afkeer krijgen wij van alle soorten vuurwerk die al vanaf begin december onze woonomgeving teisteren. Hoewel professioneel siervuurwerk, dat in de oudjaarsnacht op de televisie te zien is, vanuit de hoofdsteden van diverse landen geen overlast geeft. Want je zet dan gewoon het geluid uit. Het is toch jammer dat die puberjongens (want het zijn bijna nooit meisjes) hun oerinstinct willen volgen om hun zuurverdiende euro’s de lucht in te schieten. Zodra de schemering invalt, begint het knallen en ons huisdier schrikt elke keer weer, ondanks het middel dat we bij de dierenarts hebben aangeschaft. Wij hebben ook het idee dat de knallen ieder jaar langer duren en de geluidsdecibellen steeds hoger gaan. De vergelijking met de bommen van september/oktober 1944, toen West-Brabant in de frontlinie lag, is dan ook dichtbij. Want in de vorige oudjaarsnacht kon ik mij weer herinneren, dat het geluidsniveau zodanig was, dat ik als vijfjarige toentertijd zelfstandig al naar de schuilkelder liep. In de vijftiger jaren werd met oudjaar amper vuurwerk afgestoken. In de zestiger jaren werkte ik in een ziekenhuis in Breda, waar wij amper met slachtoffers van vuurwerk binnen kregen. Maar met carnaval was het volle bak met snijwonden en valpartijen. De ziekenhuizen moeten tegenwoordig met oudjaar extra personeel inzetten. Dus we kunnen wel stellen dat het gebruik van steeds zwaarder en clandestien gevaarlijk vuurwerk de gezondheid en het welbevinden van ons allemaal bedreigt. Eenvoudig en goedgekeurd vuurwerk kan bij verkeerd gebruik jammer genoeg toch schade aanrichten. Voorlichting vooral aan de jeugd blijft een voortdurende taak. Vluchtelingen die afkomstig zijn uit de oorlogsgebieden, zal met de komende vuurwerkexplosies van december voldoende gecommuniceerd moeten worden om ze hier op voor te bereiden. De vrijwilligers op het Autotron, waaronder ook diverse HEVO-leden zullen zich zeker van deze taak kwijten. Jo van Zantvoort, redactie

De deadline voor het januarinummer is, in verband met de feestdagen, vastgesteld op dinsdag 15 december.

2


Kennismaken met Ons Platform. In december organiseren we introductiebijeenkomsten voor Ons Platform van KBO-Brabant. Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren. Het is ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer/laptop als tablet te vergemakkelijken. Door de opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer men geen ervaring heeft met internet. Het platform geeft gebruiksmogelijkheden voor ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Bovendien biedt Ons Platform mogelijkheden om afdelingsnieuws en lokaal nieuws bij te houden. U kunt zelf kiezen aan welke functies u behoefte hebt. De functies zijn gebruiksvriendelijk. Ook degenen met de grootste drempelvrees kunnen Ons Platform gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving. Iedereen, die lid is van HEVO en daarmee van KBO-Brabant heeft toegang tot Ons Platform. Om Ons Platform onder de aandacht te brengen van onze leden en hen te helpen bij het gebruik van Ons Platform organiseren we samen met het Senioren Computer Leercentrum Rosmalen introductiebijeenkomsten. Twee bijeenkomsten zijn voor bezitters van een tablet, een is voor pc- of laptopgebruikers. Neem uw ledenpas mee want u moet zich met uw lidmaatschapsnummer aanmelden bij Ons Platform. Neem ook uw tablet mee. U moet kunnen inloggen in de Apple store of de Play Store van Google. Degenen die Ons Platform willen gebruiken op de laptop of pc krijgen een presentatie met handleiding voor installatie thuis. De data zijn: • Donderdag 10 december (tablet), 14.00 uur • Vrijdag 11 december (tablet), 10.00 uur • Maandag 14 december (laptop/pc), 10.00 uur Locatie is de bestuurskamer bij De Ontmoeting. Per bijeenkomst kunnen max. 12 personen deelnemen. Bij meer belangstelling komen er nieuwe bijeenkomsten. Meld u dus ook aan als u geïnteresseerd bent, maar geen van deze data kunt. Aanmelden op info@hevorosmalen.nl. Wilt u zelf aan de slag, kijk dan op www.kbobrabant.nl bij Ons Platform. Peter de Leeuw, secretaris.

3


Van het bestuur Tijdens het vrijwilligersfeest zijn drie leden in het zonnetje gezet. Via hen wil het bestuur ook zijn waardering uitspreken voor het vele werk van onze vrijwilligers. Dit jaar heeft het bestuur extra aandacht gegeven aan onze clubs door Henny de Heer, secretaris van de volksdansgroep De Vrolijke Voetjes en Mieke Ramler, penningmeester van linedancegroep De Oldtimers naar voren te halen. Daarnaast kreeg Paul Scholten bloemen. Paul heeft vanaf 2012 onze website mede beheerd. Ook is hij heel actief als ouderenadviseur.

De Ontmoeting is dicht van 19 december tot en met 3 januari. In verband met de voorbereiding van de nieuwjaarsbijeenkomst en het opruimen de volgende ochtend is De Ontmoeting ook gesloten op 4 januari en 5 januari tot 12.00 uur. Daarna kunt u er weer een vol jaar terecht. Dit jaar is er geen plenaire bijeenkomst geweest van het bestuur met de commissies. Wel voert het dagelijks bestuur een-op-een gesprekken met verschillende commissies om te horen hoe het gaat, waar ze tegen aan lopen en waar ze hulp vragen van het bestuur. Het zijn voor ons bestuur heel leerzame bijeenkomsten. We krijgen zo een goed inzicht in het functioneren van de vereniging. De uitkomsten bespreken we op onze heidag op 29 januari. In 2016 gaan we werken aan een vervolg op het beleidsplan 2012-2016. Het nieuwe vijfjarige beleidsplan wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering in 2017. We willen de verschillende onderdelen van het beleidsplan van onderop ontwikkelen vanuit commissies, clubs en leden (via werkgroepjes). Tijdens de heidag gaan we daarvoor een proces vaststellen. De algemene ledenvergadering in 2016, waarin het bestuur verantwoording aflegt over zijn functioneren door middel van jaarrekening en jaarverslag, is op dinsdagavond 26 april.

4


De penningmeester Hans van der Bruggen kon ons al wel aan de hand van het financieel overzicht per 30 september melden dat we netjes binnen de begroting blijven en dat er mogelijk een klein overschot is. Overigens neemt Hans afscheid als penningmeester. Binnenkort kunnen we u informeren over de opvolging. In de afgelopen tijd heeft onze vereniging veel aandacht gekregen in de lokale media. Belangrijkste reden was het 2500ste lid. Maar ook de rol van HEVO op het gebied van de advisering kreeg aandacht. Onze ouderenadviseurs werken niet alleen voor HEVO-leden maar voor alle senioren in Rosmalen. Dit mag nog wel wat meer bekend worden. Het bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad met wethouder Paul Kagie in De Ontmoeting. We hebben met hem de ontwikkelingen binnen de WMO en langdurige zorg besproken. De gemeente wil meer nadruk leggen op een wijkgerichte aanpak. HEVO staat hier volledig achter. In de loop van 2016 wordt het model verder uitgewerkt. Dit kan wel gevolgen hebben voor (een deel van) onze subsidiëring vanaf 2017. Regelmatig komt de vraag aan de orde of HEVO iets moet doen voor de vluchtelingen bij Autotron. In samenspraak met andere organisaties in onze gemeente heeft het bestuur vastgesteld dat er op dit moment, nu het gaat om tijdelijke (en daardoor vaak kortdurende) opvang, geen rol is voor onze vereniging. Wel kunnen individuele leden helpen. Wanneer er straks een meer permanent AZC is, bekijken we opnieuw of we daarin een rol kunnen hebben. Peter de Leeuw, secretaris

GRATIS naar FC Den Bosch – Volendam FC Den Bosch heeft HEVO-leden uitgenodigd om op maandagavond 18 januari 2016 een bezoek te komen brengen aan de competitiewedstrijd FC Den Bosch – Volendam, aanvang 20.00 uur. Namens het bestuur heb ik graag die uitnodiging aanvaard en heb ik – voorlopig - 75 gratis entreekaartjes besteld. Hebt u belangstelling dan kunt u vanaf dinsdag 12 januari in De Ontmoeting, Tulpstraat 4, een kaartje afhalen. U weet ongetwijfeld dat FC speelt in de Jupiler-League en dat de “Bosschenaren” proberen om via de play-offs een plaatsje in de Eredivisie te bereiken. Ondersteuning en aanmoediging door supporters (ook OJC-supporters) is dan zeer welkom. Gaat u mee ?? Hans van der Bruggen, penningmeester HEVO

5


Nieuwjaarsbijeenkomst We staan aan de vooravond van een nieuw jaar. Maar eerst gaan we genieten van de feestdagen. Op de achterkant van dit blad leest u onze wens. Het nieuwe jaar beginnen we traditiegetrouw met een Nieuwjaarsbijeenkomst in De Ontmoeting. Wij nodigen alle leden uit om op maandag 4 januari vanaf 16.00 uur met elkaar onder het genot van een drankje en hapje een nieuw verenigingsjaar in te luiden. Namens het bestuur, Peter de Leeuw, secretaris

Computercursussen Begin januari zijn er nog enkele plaatsen vrij bij de volgende computercursussen van het Senioren Computer Leercentrum Rosmalen: • Cursus Omgaan met de Android Smartphone • Cursus Windows10 Start (voor de echte beginner) • Cursus Omgaan met de iPad en Android Tablet De eerste cursusperiode van het nieuwe jaar start op 4 januari en eindigt op 5 februari 2016. Er is weer een ruim cursusaanbod voor zowel beginnende als gevorderde computeraars. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, Hevo-gebouw De Ontmoeting , Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt in Maliskamp. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Annette Gladdines 06-20356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch, tel. 8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Heeft u hulp nodig bij het installeren van Windows10, kom dan naar onze inloop. Laptopbezitters kunnen hun apparaat meebrengen, desktopbezitters moeten hun vragen noteren en tijdens de inloop stellen. Ook met andere problemen, als u thuis met uw computer of tablet bezig bent, kunt bij ons terecht van dinsdagt/m vrijdagochtend van 09.30u tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren, tel. 8519630 of tel. 06-20372776. Tineke Braaksma-van Emmerik, secretaris SCR

6


De vrijwilligersavond 2015 Om kwart voor acht word ik welkom geheten door Hans van der Bruggen en kan mijn jas nog net kwijt aan een enkel leeg haakje. Ik krijg een kopje koffie aangeboden. De zaal oogt gezellig. Ik zie een paar bekende gezichten en vind een vrij plekje, dichtbij het spreekgestoelte. Om acht uur wordt de avond officieel geopend door de vicevoorzitter, die dan een aantal mensen in de bloemetjes zet. Eerst Paul Scholten, o.a. voor zijn werk aan de website en als ouderenadviseur. Daarna Mieke Ramler, o.a. voor haar werk binnen de line-dance-groep. Tot slot Henny de Heer, van De Vrolijke Voetjes, omdat zij een vrouw is, ‘waar je van op aan kan’. Eigenlijk zouden er bloemetjes moeten zijn voor álle vrijwilligers, én voor de hulpvrijwilligers. Dat zijn de echtgenoten achter de échte vrijwilligers. Er worden totaal maar liefst 235 taken uitgevoerd door ruim 200 vrijwilligers! Na dit officiële gebeuren gaat de muziek los en start het feest. De grote inzet van de vrijwilligers is deze avond ook bij de keukenbrigade goed zichtbaar. Zij zijn vanochtend al gestart om negen uur, om met zes man sterk, onder leiding van Marijke van Hirtum, de zaal klaar te maken en alle hapjes te regelen. Om twee uur zijn ze daarmee klaar en kunnen ze thuis even de benen strekken en energie opdoen voor de avond.

Om half zeven zijn ze weer paraat om ervoor te zorgen dat de koffie klaar staat en de hapjes kunnen worden uitgeserveerd. Verder hebben ze het de hele avond druk met het inschenken van de drankjes, die aan de bar worden besteld en het klaarmaken van de koude en de warme hapjes, die door de jongelui van het Rodenborch College worden uitgeserveerd. Ik ontmoet een aantal mensen die ik vroeger vaker tegenkwam en hier nu opnieuw ontmoet. Je vertelt wat en je hoort wat en zo vliegt de tijd voorbij. Het is bijna elf uur als ik gedag zeg, mijn jas terug vind aan een kapstok waar nu veel meer lege haakjes zijn en tevreden naar huis ga. Mattie Daniëls, redactie

7


Film ‘Il y a longtemps que je t’aime Op maandag 18 januari wordt in samenwerking met PERRON-3 de HEVO-film ‘Il y a longtemps que je t’aime’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. Regie: Philippe Claudel Twee vrouwen ontmoeten elkaar op een vliegveld. Twee zussen. Twee onbekenden. Ze ontmoeten elkaar als de één terugkomt van een lange reis en dat is misschien ook wel zo. Al is het, zo zal langzamerhand blijken, dat het een noodgedwongen reis is geweest. Een reis naar binnen, want Juliette (Kristin Scott Thomas) heeft vijftien jaar in de gevangenis gezeten en dus ruimschoots de tijd gehad om alle gebieden in zichzelf te onderzoeken, die misschien iets kunnen vertellen over het hoe en waarom. Maar het is nog steeds zo pijnlijk en schandelijk dat ze er zelfs met haar zus Leá (Elsa Zylberstein) niet over kan praten. Natuurlijk is er de afstand in tijd en in leeftijd. Léa is veel jonger, maar het lijkt inmiddels wel alsof beide vrouwen uit compleet verschillende milieus afkomstig zijn. Léa, de geletterde academische. Juliette met de argwanende blik van een outcast, nauwelijks goed genoeg voor een administratief baantje. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van PERRON-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Ingrid Thelissen, Commissie COE

Kerstkienen in De Ontmoeting Kerstkienen op vrijdag 11 december, inloop vanaf 13.30.uur. De prijzen zijn aangepast naar de wensen van de deelnemers. Deze middag hebben we een extra ronde kienen met mooie cadeaubonnen voor de feestdagen. Kom gezellig een middagje kienen met een aantrekkelijk prijzenpakket. Harrie Wijn

8


HEVO-Actueeltjes december - januari Cursus Maandag 4 januari tot en met vrijdag 5 februari: Computercursussen SCR. Senioren Computer Leercentrum Rosmalen in De Annenborch. Er zijn nog enkel plaatsen vrij. Info en aanmelden: Annette Gladdines, tel. 06-20356366. Bij geen gehoor: Wooncentrum De Annenborch, tel. 8519600.*** De Ontmoeting Maandag 4 januari en dinsdag 5 januari: De Ontmoeting is gesloten tot 12.30 uur. Deadline HEVO-Actueel!! Dinsdag 16 december en woensdag 13 januari Expositie Dinsdag 1 december tot en met 29 februari: De Ontmoeting. Schilderijententoonstelling. Filosofie Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurkamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.*** Film Maandag 14 december: 20.15 uur. HEVO-film. Les Choristes. PERRON-3. Maandag 18 januari: 20.15 uur. HEVO-film. Il y a longtemps que je t’aime. PERRON-3.*** Informatie Donderdag 10 december, vrijdag 11 december en maandag 14 december: 10.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Introductiebijeenkomsten voor Ons Platform van KBO-Brabant in samenwerking met Senioren Computer Leercentrum Rosmalen.. U dient HEVO-lid te zijn. Aanmelding: info@hevorosmalen.nl.***

9


Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Maandag 4 januari: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361 Keuringen Vrijdag 15 januari: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kerstviering Vrijdag 18 december: 14.30 tot 17.30 uur. St. Lambertuskerk-Villa Fleurie. HEVO-kerstviering. Kaartverkoop: vanaf vrijdag 11 december op diverse locaties, o.a. De Ontmoeting,*** Kienen Vrijdag 11 december: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur.*** Zaterdag 12 december: De Annenborch. Speciaal kerstkienen. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 28 januari: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. Lezing Dinsdag 15 december: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Lezing over het circus door Henk van den Berg. Toegangsprijs voor HEVO-leden € 5,- en voor niet-HEVO-leden € 6,-. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellie de Vaan, tel.5224663. Dinsdag 26 januari: 10.00 uur. De Ontmoeting. Lezing over Wereldreligies door Rob van Eck. Info: Eva de Beer, commissie COE.*** Nieuwjaar Maandag 4 januari: 16.00 tot 18.00 uur. De Ontmoeting. HEVO-nieuwjaarsreceptie Reizen Dinsdag 22 december: Kerstreis Thüringer Wald. Zie uitgebreide informatie in HEVO-Actueel van september. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Info: Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040, e-mail: dini.voets@ziggo.nl

10


Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Info en aanmelding: Loek Mostertman, tel. 6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl Seniorencontactmiddagen Vrijdag 11 december: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Woensdag 16 december: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Voor het maken van een bloemstukje dient u zich ruim van tevoren aan te melden. Meldt u zich af, binnen twee dagen voor aanvang van de seniorenmiddag, dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Donderdag 17 december: 13.00 tot 17.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Kerstdiner ten bedrage van â‚Ź 13,50. Er zijn 100 kaarten beschikbaar en de verkoop is reeds gestart aan de bar. Iedereen is welkom. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Vrijdag 18 december: Geen seniorenmiddag in Ons Trefpunt in verband met kerstviering HEVO!! Dinsdag 22 december: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. In januari is er geen seniorencafĂŠ in De Ontmoeting. Donderdag 7 en 21 januari: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 12 januari: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 13 en 27 januari: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan. Voor het maken van een bloemstukje dient u zich ruim van tevoren aan te melden. Meldt u zich af, binnen twee dagen voor aanvang van de seniorenmiddag, dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Dinsdag 26 januari: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076.

11


Vrijdag 29 januari: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. 55+Sportief Rosmalen Elke woensdag van 13.30 tot 14.30 uur Sportinstuif: warming-up, jazzgym, volleybal en dynamic tennis in sportthal De Hazelaar.*** Vakantie Zaterdag 19 december tot en met zondag 3 januari: De Ontmoeting is gesloten wegens kerstvakantie. Wandelen Elke dinsdag: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1陆 uur. O贸k als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, tel. 5220602 of Tini Kurvers, tel. 0629547700.*** Dinsdag 22 december: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Maandag 4 januari: 13.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Rustige wandeling rondom Het IJzeren Kind/Oosterplas. Info: Henny van de Ven, tel. 5213347 of Maggy Vegers, tel. 5213163. Dinsdag 5 en 19 januari: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u elders in dit blad uitgebreide info. Redactie, Piet Kerssens.

12


Lezing over wereldreligies De Commissie Cultuur, Educatie en Ontspanning (COE) zal op dinsdag 26 januari 2016 een lezing verzorgen over Wereldreligies in Seniorencentrum De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4, Rosmalen. Aanvang: 10.00 uur. De lezing wordt gegeven door de Rob van Eck, die een schitterende digitale presentatie zal verzorgen met de titel “WereldReligies 5” Vóór de pauze: de 5 Wereldreligies in historisch perspectief. We kijken in grote lijnen naar de geschiedenis van het ontstaan en ontwikkeling van de 5 grote wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme, Christendom, Jodendom en Islam. De historie komt tot leven middels schitterende foto’s en bewegend beeld.

Ná de pauze bezoeken we over de gehele wereld de mooiste tempels, kerken, religieuze plaatsen van de vijf grote wereldreligies middels prachtige beelden en filmpjes. Ook luisteren we naar fragmenten van de mooiste religieuze muziek en we kijken naar spectaculaire beelden van de riten, feesten en bijeenkomsten. De presentatie is professioneel gemaakt met prachtige foto’s en enkele video’s, ondersteund door gesproken tekst en bijbehorende muziek. De entreeprijs is € 5,- voor HEVO-leden en € 6,- voor niet-leden. Koffie/thee is voor eigen rekening. U bent alle van harte welkom en u hoeft zich niet tevoren aan te melden. Eva de Beer, Commissie COE

Creatievelingen in onze HEVO Zijn er mensen in onze seniorenvereniging die creatief zijn met schilderen of fotografie en die hun werk willen laten zien in ons mooie gebouw De Ontmoeting? De wachtlijst is erg klein aan het worden en ik zoek exposanten. Ik weet dat er veel creatievelingen onder ons zijn, dus lieve mensen, meld u! Geertje van Gerven, tel. 0645510075.

13


Freud en Spooner Versprekingen van nieuwslezers blijven vaak in het geheugen gegrift. Wie moest niet gniffelen, toen Philip Freriks het had over ‘scheldgieters’ in plaats van geldschieters? Versprekingen kunnen het gevolg zijn van nervositeit of ongeconcentreerdheid. Soms wordt als oorzaak dyslectie vermoed. Omdraaiing van medeklinkers – niet met het doel om een Schüttelreim te produceren – noemt men ‘spoonerism’, naar de rector van het New College in Oxford, William Spooner (1844-1930), die een faam had opgebouwd als opzettelijke verhaspelaar. In plaats van ”Let’s raise our glasses to our dear old Queen” keuvelde hij: “Let’s glaze our arses (!) to our queer old dean”. Majesteitsbelediging? Om het lolligheidsgehalte in het theater van de lach op peil te houden, treedt steevast het ‘neefje’ van de stotteraar op: de verhaspelaar. “De badgasten keken elkaar strak in het gezicht” klinkt bij hem als “De gadbasten streken elkaar kak in het gezicht”. Bij freudiaanse versprekingen brengt de vergissing ongewild nog een andere waarheid aan het licht dan wat bedoeld was. Bij de uitspraak ‘De zes katten van Herman hebben zijn bankstel volkomen ge-urineerd’ (in plaats van: ‘geruïneerd’) weet de luisteraar bijna zeker dat de katten zich bij de abusievelijk genoemde activiteit niet onbetuigd hebben gelaten. Guido Robbens, redactioneel

Oproep!!!!! Voorleessenioren basisschool ‘t Ven Wij zijn op zoek naar senioren die het leuk vinden om voor te lezen bij onze buren, basisschool ’t Ven aan de Seringenstraat 2. Voor de onderbouw-groepen 1 t/m 5 willen ze graag elke week een voorleesuurtje hebben, de groepen 6, 7 en 8 een keer per twee weken. Daarnaast zoeken wij twee personen die de schoolbieb willen beheren op maandagmiddag na schooltijd. Het betreft het innemen van boeken en de uitlening. De uitlening en inname wordt in de computer geregistreerd. Dit programma zal een proeftijd hebben van 1,5 maand. Als u belangstelling heeft, wilt u zich dan voor kerst aanmelden. Dit kan bij Jenny van Rooij, tel. 5213732 of via mail: hmgjvanrooijb@ziggo.nl. Jenny van Rooij

14


El Bosco en De Ontmoeting Wist u dat op sommige vrijdagavonden het een en al Spaans is wat er gesproken wordt in het HEVO-gebouw De Ontmoeting? Spaans, hoezo? Zult u zeggen. We leggen het u uit. Acht avonden per jaar huurt de Stichting El Bosco, de Spaanse naam voor de schilder Jeroen Bosch, de grote zaal voor haar bijeenkomsten. Naar deze bijeenkomsten komen gemiddeld zo’n 45 mensen, die allemaal van Spanje of Zuid-Amerika houden en de Spaanse taal in meer of mindere mate beheersen. Tijdens deze bijeenkomsten worden er in het Spaans (PowerPoint)presentaties verzorgd over allerlei interessante onderwerpen. Dit jaar staan er o.a. nog op het programma: Pelgrimstocht naar Santiago, de films van Almodóvar, Jeroen Bosch, muziek uit Peru, de stad Cadiz, etc.. Verder heeft El Bosco een eigen koor, El Bosco Canta, dat regelmatig optreedt en ook wordt er soms lekker gegeten. Naast het culturele is vooral de ontmoeting, waarbij je met elkaar in het Spaans kunt praten, erg belangrijk. Wat die ontmoeting betreft, een betere plek had El Bosco niet kunnen vinden. Immers De Ontmoeting is een prachtig gebouw met een aantal geweldige vrijwilligers, altijd vriendelijk en behulpzaam. El Bosco is Marijke, Krien, Gerry en Gerry en vooral Harrie Wijn veel dank verschuldigd. Wij van El Bosco vinden het fijn om te laten weten dat we erg tevreden zijn met de mensen van HEVO en met de accommodatie. En tenslotte, misschien zijn er ook leden van HEVO, die een beetje of heel veel Spaans spreken. U bent van harte welkom bij onze bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht op www.elboscodenbosch.nl of bij een van onze bestuursleden. Namens het bestuur van El Bosco, Johan Wierenga

Expositie in De Ontmoeting Van 1 december 2015 tot en met 29 februari 2016 exposeren Willemien Otten, Gerry Govers en Syl van Veldhoven hun schilderijen in De Ontmoeting. Gerry werkt met pastelkrijt, terwijl Willemien en Syl dat met acrylverf doen. Al meer dan 20 jaar schilderen zij samen. Een deel van de resultaten daarvan is bijeengebracht en wordt geëxposeerd in de verschillende ruimten van De Ontmoeting. Geertje van Gerven

15


HEVO kerstviering 2015: thema “Vrede op aarde?!” De oecumenische dienst ter voorbereiding op Kerstmis, die plaatsvindt in de sfeervolle St. Lambertuskerk, wordt gehouden op vrijdag 18 december 2015 en begint om 14.30 uur en is vrij toegankelijk. Het HEVO-koor zal de viering weer opluisteren met kerstliederen. Aansluitend vindt in het nabijgelegen restaurant Villa Fleurie een kerstbrunch plaats, welke duurt tot ongeveer 18.00 uur. Het gekozen thema, voorbereid door de commissie zingeving, past bij de kerstgedachte maar is geen vanzelfsprekendheid. Twee millennia zijn er al verstreken sinds het spectaculaire gebeuren in Bethlehem, waar het Kind werd geboren dat de Vredesvorst van de wereld zou moeten worden. We kunnen er niet onder uit, dat het ondanks de inzet van velen nog lang niet gelukt is om overal vrede te stichten. Integendeel: de oorlog in Syrië is zó erg dat miljoenen mensen op de vlucht slaan. Gelukkig is Nederland met andere landen in Europa bereid om vluchtelingen gastvrij op te vangen en zo de hoop op vrede levend te houden. Soms dreigt de vluchtelingencrisis ook binnen Nederland de vrede te verstoren; hopelijk kan het kerstfeest in elk geval zorgen voor Vrede in Rosmalen! Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor het project ‘Oog om Oog’ van de Stichting ‘Oud in Afrika’. Dat project is bestemd om ouderen in Ethiopië en Kenia van staar af te helpen; met € 35,- kan één blinde of slechtziende worden genezen. De bijdrage voor de kerstbrunch is € 8,- en kaartjes hiervoor worden verkocht op vrijdag 11 december 2015 vanaf 13.30 tot 14.30 uur op navolgende locaties: • De Annenborch, De Hoef • De Biechten, Hintham • Ons Trefpunt, Meerlaer, Maliskamp • pastorie St. Lambertus, Markt 1 • De Ontmoeting Tot dinsdag 15 december zijn kaartjes, voor zover nog beschikbaar, te verkrijgen in De Ontmoeting. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat zonder geldig kaartje geen toegang tot restaurant Villa Fleurie wordt verkregen. Wij wensen u een goede viering en een Zalig Kerstfeest toe! Loek Mostertman, commissie zingeving / Pieter Vissers evenementencommissie

16


17


Informatie van de ouderenadviseurs (1) Heeft u het aanbod van uw zorgverzekeraar al goed bekeken? Het is een lastige klus om elk jaar te bekijken of u nog wel goed verzekerd bent. Waar moet u zoal op letten: • • • • •

• •

dekt het basispakket de zorg die u denkt nodig te hebben volledig? als dat niet zo is, hebt u dan een aanvullende verzekering nodig? is de aanvullende verzekering die u wellicht nu al hebt, wel echt nodig? Kan het niet minder? hebt u de aanvullende tandartsverzekering echt nodig? als u weinig zorgkosten verwacht, kan het interessant zijn om het eigen risico dat u heeft, te verhogen met een vrijwillig eigen risico. U betaalt dan maandelijks minder premie. Maar denkt u er wel aan dat u, als u onverhoopt toch hoge kosten moet maken, voldoende buffers moet hebben om dat eigen risico te betalen. bent u verzekerd via een collectief, zodat u korting krijgt op uw maandelijkse premie? Bijv. via de ouderenbonden (KBO of ANBO), uw vroegere werkgever, de Vivent voordeelpas etc.. Zo niet, dan loont het de moeite daar gebruik van te maken. premiebetaling per jaar kan ook nog een korting van een paar procenten opleveren. als u slechts een klein pensioentje hebt naast uw AOW of sowieso een klein inkomen hebt, kunt u wellicht een zeer gunstige collectieve zorgverzekering via de gemeente afsluiten. Let op, er zijn wel vermogensgrenzen!

Als u bij de informatiebijeenkomst in De Ontmoeting geweest bent op 27 november dan is het bovenstaande voor u waarschijnlijk niet nieuw. Hoe dan ook, u kunt ons zoals altijd vragen om hulp bij uw zoektocht. Maar u moet het wel vóór 31 december geregeld hebben. U kunt ons telefonisch bereiken 06 53279098 of per mail: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Namens de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers.

Informatie van de ouderenadviseurs (2)

De huurtoeslag en uw vermogen. Voor de huurtoeslag geldt onder andere een vermogenstoets. Als uw vermogen - spaargeld etc. - meer is dan het heffingsvrij vermogen, dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Per 1 januari 2016 verandert de vermogenstoets ingrijpend voor mensen met een AOW-uitkering.

18


Tot en met het jaar 2015 hebben mensen met een AOW-uitkering en een laag inkomen recht op een extra verhoging van het heffingsvrij vermogen (ouderentoeslag genoemd). Deze extra verhoging vervalt per 1 januari 2016. Daardoor kan ook uw recht op huurtoeslag per 1 januari komen te vervallen. Dan kan het zo zijn, dat u in 2015 nog wel recht heeft op huurtoeslag en vanaf 1 januari 2016 niet meer. Als u in deze categorie zit, dan heeft u vermoedelijk al een brief van de dienst Toeslagen gehad, die u attendeert op het feit, dat u waarschijnlijk vanaf 1 januari 2016 geen recht meer heeft op huurtoeslag. De dienst baseert zich daarbij op de gegevens van u in 2015. Kom in ieder geval in actie en controleer goed of u in 2016 nog recht hebt op huurtoeslag. Zo niet, zeg dan zo snel mogelijk de huurtoeslag per 1-1-2016 op om te voorkomen, dat u later alles moet terug betalen. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Voor iedereen met een AOW-uitkering gelden vanaf 1 januari 2016 de volgende grenzen voor vermogen (box3). Geen toeslagpartner: max. vermogen op peildatum 1 januari 2016: â‚Ź 21.437,Met toeslagpartner: max. vermogen op peildatum 1 januari 2016:

â‚Ź 42.874,-

Hebt u een medebewoner voor de huurtoeslag? Dan zijn de bedragen anders. Advies voor iedereen: Schat uw inkomen voor 2016 en uw vermogen op 1 januari 2016 zo goed mogelijk in en onderneem zo nodig actie! Alle informatie vindt u op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl. U kunt daar ook een proefberekening maken. U kunt ook voor meer informatie en advies terecht bij een van onze vrijwillige ouderenadviseurs, bereikbaar via 06-53279098. Namens de ouderenadviseurs, Paul Scholten.

19


Wist u dat gymclub HEVO al bijna 50 jaar bestaat? Dat elke dinsdagochtend, uitgezonderd vakanties, een enthousiaste groep van om en nabij de 25 dames een uur lang met elkaar aan het werk gaat? Onder de deskundige begeleiding van ervaren leidsters/fysiotherapeuten wordt gewerkt aan een gevarieerd programma met zaal- en grondoefeningen om het ouder wordende bewegingsapparaat soepel te houden. In een opbouwend doch rustig tempo komen alle spieren aan bod. Het gymseizoen loopt van september tot en met juni en wordt afgesloten met een wandeling en een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee en eventueel gebak. Waar vindt de gym plaats? In de BUDO-zaal aan de Bisschop Bekkerslaan, ingang achterzijde van fysiopraktijk Bij Cas aan de Molenstraat. Belangstellenden kunnen zich aanmelden en worden op een wachtplaats geplaatst. Zodra er een plekje vrij komt, wordt u benaderd. Contactpersoon: Margreet Hogetoorn, tel. 5213463 Wilma van Hoeckel, penningmeester gymclub

Krijt op tijd De eerste ervaring met HEVO is waarschijnlijk niet de meest positieve. Mensen lopen vaak rond met de gedachte dat het een vereniging van ‘oudjes’ is. Niets is minder waar, dat heb ik de afgelopen jaren mogen ervaren. 2.500 leden waaronder vele krasse knarren, die midden in het leven staan en genieten van de vele activiteiten die worden georganiseerd. Toen een vriend van me vroeg of ik zin had om te gaan biljarten in De Ontmoeting moest mijn vrouw even slikken…. jij, naar HEVO? Inmiddels biljart ik al drie jaar met veel genoegen op de donderdagochtend bij Krijt op Tijd. Mannen die plezier beleven aan het spel op het groene laken. Die hun biljartkeu aanleggen voor een subtiele stoot richting een mooie carambole. Gedreven om een mooie serie in het libre of in het bandspel tevoorschijn te toveren. Blij als de uitvoering klopt en teleurgesteld als het net mis gaat. Iedere keer stappen we in de arena met de bedoeling ons gemiddelde op te vijzelen……. met wisselend succes.

20


We zijn snel afgeleid, buurten over van alles en nog wat, drinken koffie, frisdrank en Bockbier. We zien koersballers, linedancers, gastheren en gastvrouwen, stagiaires, supporters, bridgers en de Pilatesgroep. Mede daardoor wordt er te vaak gepoedeld, een goeie bal gemist. Concentratie op de drie ballen in Oeteldonk-kleuren is een eerste vereiste. De biljartkeu en vooral de speler moeten in optima forma zijn om te kunnen presteren. Maar zeker zo belangrijk op deze donderdagmorgen is de sfeer. Gemotiveerd om te winnen en te genieten van de gezelligheid, een mooie combinatie. Tijdens de herfstvakantie heb ik in Zuid-Limburg genoten van de onvolprezen kleurenpracht die de natuur te bieden heeft. Een bron van inspiratie, ook voor een biljarter. De nieuwe competitie is op 5 november gestart, mijn tegenstanders zijn gewaarschuwd. Peter der Kinderen

Filosofische gespreksgroep Iedere derde maandag van de maand is er een filosofische gespreksgroep in De Ontmoeting (de bestuurskamer) van 14.00 tot 16.00 uur. Elke maand staat een ander onderwerp op de agenda. De deelnemers bereiden het thema zelfstandig voor en dan volgt er een gezamenlijk gesprek. In het gesprek komen de verschillende ideeÍn naast elkaar te staan, gaan we op zoek naar de kern van het thema en proberen we onze eigen blik te verruimen. Iedere deelnemer gebruikt zo zijn eigen bronnen in de voorbereiding. Zo maken we gebruik van krantenartikelen, televisieprogramma’s, de universiteit van Nederland (http://www.universiteitvannederland.nl), literatuur, artikelen uit tijdschriften en het eigen denken. De gespreksgroep wordt geleid door Jacomijn Hendrickx en zij belicht het thema vaak ook nog vanuit verschillende filosofische ideeÍn. Het afgelopen jaar hebben we onder andere aandacht besteed aan vreemdelingenbeleid, levenskunst voor ouderen, de ziel (Bert Keizer) en media logica. Iedere bijeenkomst wordt door Jacomijn uitgewerkt in een klein verslag zodat we kunnen teruglezen waar we het over gehad hebben. Op dit moment is er ruimte voor een paar nieuwe deelnemers. Deelnemen kost vijf euro per keer en het maximaal aantal deelnemers is twaalf. Ps: Voor informatie en aanmelding: Jacomijn Hendrickx: jacomijn_Filos.nu

21


Gevolgen van een zinnetje In mijn stukje proza: Leven in Rosmalen en in de rest van de wereld in HEVO-Actueel van november, stond een zinnetje, dat aardig wat reacties heeft opgeleverd. De zin luidde: ‘O ja, binnenkort mag ik Nederlands gaan geven aan hen in het Autotron’. Per e-mail heb ik spontane reacties gekregen van mensen, die ook vluchtelingen het Nederlands machtig willen maken. Is dat niet fantastisch? Ik zelf heb reeds verscheidene woensdagochtenden, met zeer veel plezier, onze moeilijke taal onderwezen. De dankbaarheid, die je hoort en krijgt, is hartverwarmend. Het maakt mij blij om voor even hun gedachten een wending te geven. We beginnen heel simpel. Het alfabet is de grondregel. Met de 26 letters maken wij alle woorden. B.v. aal, aak, ooi, aai, enzovoort. Aan de hand van foto’s en tekeningen gaan we van de letters het woord vormen. En dan die verdraaid moeilijke tweeklanken: ‘ui, ie, eu’, die voor ons zo vanzelfsprekend klinken. Maar krijg maar eens de goede klank uit de mond van een buitenlander. De ‘ui’ klinkt als een ‘oi’. Maar herhaling blijft de beste leermeester. En dan onze rollende tong-r. Om het duidelijk te laten horen, gaan we met z’n allen, figuurlijk dan, op de ons bekende brommer. Rrrrrrrr….. met een overdreven trillende tongpunt. Prachtig om te horen! Het anderhalf uurtje, dat ik per keer spendeer, vliegt om. Het spontaan handen geven, na afloop van de les, laten de vluchtelingen vergezeld gaan met een paar vriendelijke woorden: Tot volgende keer …. ja?, hetgeen door mij uiteraard bevestigend beantwoord wordt. Ik hoop, dat de mensen, die zo spontaan reageerden op mijn ‘O ja….. zinnetje’ net zo veel plezier mogen ondervinden als ik. Piet Kerssens, redactie

Sportief Rosmalen

Wekelijks vindt in Sporthal De Hazelaar de sportinstuif plaats van 55+ Sportief Rosmalen, elke woensdag van 13.30 tot 14.30 uur. De sportinstuif bestaat uit diverse onderdelen te weten: warming up, jazzgym, volleybal en dynamic tennis, dit alles onder enthousiaste gediplomeerde begeleiding. Na afloop wordt er koffie of thee geschonken in de kleedkamer.

22


Daar wij sinds 10 jaar een sectie zijn van HEVO is het HEVO-lidmaatschap een voorwaarde om deel te nemen. Jaarlijks wordt het seizoen afgesloten bij Dierenbos te Vinkel. De contributie bedraagt € 42,- per 5 maanden. De oprichting van 55+ Sportief Rosmalen vond plaats in 1991. Dit betekent dat wij als vereniging in januari 2016 25 jaar bestaan. Heeft u interesse in onze wekelijkse sportinstuif, kom gerust eens kijken en sport een paar keer vrijblijvend mee. Wij verwelkomen u graag op woensdagmiddag in De Hazelaar! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Marijke Kenter, 5216764 of website: www.55plus-sportiefrosmalen.nl Johan van Hirtum, 55+ Sportief Rosmalen

Stagiaires Wellicht hebt u al een keer kennis gemaakt met onze stagiaires van het Rodenborch College. Deze keer zijn het vier jongens die de handen al uit de mouwen hebben gestoken tijdens het komfestival en de seniorendag. Ook hebben ze twee keer geholpen om HEVO-Actueel rond te brengen. Wij willen ze toch nog graag even voorstellen, want u zult ze vast weer tegenkomen tijdens de nieuwjaarsreceptie en het seniorencarnaval. Wij zijn echt heel blij met deze jongens. Angèle en Jacqueline

Vlnr: Pim van de Sanden, Jesse Delnoij, Matthijs Hulshof en Bram Korthout.

23


Socratische gesprekken Vanaf januari is er weer plaats in de socratische gespreksgroep op dinsdagochtend. In een socratisch gesprek onderzoek je samen een vraag. Niet theoretisch, maar vanuit eigen praktische ervaringen. Niet in een discussie of conversatie, maar in een dialoog met diepgang. Niet als uitwisseling van meningen, maar als een gezamenlijk onderzoek naar je eigen denken, rechtvaardigingen voor je standpunten en achterliggende waarden die voor jou van belang zijn. Het is filosoferen in navolging van Socrates: vanuit een besef van ‘niet weten’ op zoek naar praktische wijsheid. Voorbereiding en voorkennis zijn niet nodig. Vragen die we uitdiepen zijn bijvoorbeeld: Mag je ongezond leven? Zijn we allemaal gelijk? Hoeveel ruimte geef je aan gasten? Wat is vriendschap? Filosoof Marja Havermans begeleidt de gesprekken. De bijeenkomsten zijn op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, eens per twee of drie weken. De exacte data staan nog niet vast. Zin om mee te doen? Stuur dan een email naar marjahavermans@gmail.com of bel 06 4925 5638.

Wandelclub De Ontmoeting: smaakt naar meer! De enthousiaste ‘stevige’ wandelaars van dinsdagmorgen wandelen voortaan elke dinsdag. Start om 09.30 uur bij De Ontmoeting voor een pittige wandeling van 1,5 uur. Ook als De Ontmoeting gesloten is, gaan we op stap. Na de inspanning wordt er koffie gedronken. Informatie bij Annie van den Berg, tel: 5220602 of Tini Kurvers, tel. 0629547700.

24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


het bestuur wenst u vanaf deze plaats prettige kerstdagen toe

11 dec totaal