Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 november 2015 nr: 10


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 20 november 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Terugblik

2 50-Plusser en wachtwoorden 3 HEVO-Actueel 2016

10 11 16 20 21

Bestuur 4 Van het bestuur 5 Vacature Commissie Cultuur

Uit Tips

Dag van de Senioren Dank aan organisatie Seniorendag Fietscursus, plezier en noodzaak Reisverslag Mechelen Restauratiemiddag een groot succes

En ook …..

12 Kerstreis 2015 19 Film: Les Choristes

3 Hulp gevraagd bij basisschool ‘t Ven BSO 18 Leven in Rosmalen of in de rest van de wereld? 18 Vooraankondiging Kerstviering ‘Vrede op Aarde’ 19 Zandlopers bedanken Bert 20 Decembermaand = Circusmaand 22 Spelen met taal en oud voedsel 22 Ik heb leren bridgen 23 Hoe levert u een HEVO-Actueeltje aan bij de redactie?

Lezingen en workshops 14 SCR vernieuwende cursussen en workshops 16 Themalezing: Vergeving

Voorlichting 11 Informatie ouderenadviseurs (1+2) 12 Informatie ouderenadviseurs (3) 13 Informatiemiddag Zorgverzekering

Informatie 6 HEVO-Actueeltjes november - december

1


50-Plussers en wachtwoorden Gek word je ervan! Voor de meest onbenullige zaken heb je tegenwoordig een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Voor het Kruidvat, Theater aan de Parade, nergens kun je zomaar naar de site. En ze moeten ook nog geheim blijven. Dat je voor je bank en voor je ziektekostenverzekering een gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebt, dat begrijp ik, maar voor je krant, voor Flying Blue of Sloop de Crisis? Je moet voorkomen dat hackers je pc overnemen en dan zijn wachtwoorden wel weer heel nuttig. Maar oh,oh…….dat onthouden!! Ik heb alle gebruikersnamen en wachtwoorden op een groot vel papier gezet met een zodanige afmeting dat het niet verloren gaat tussen de A4-tjes waar mijn bureau vol mee ligt. En dan begint het. Je wilt kaartjes bestellen voor de film. Je gebruikt de beide woorden die op de lijst staan, maar je krijgt onmiddellijk als antwoord: gebruikersnaam of wachtwoord onjuist terwijl het echt zo op je lijst staat en je het letter voor letter hebt ingetypt en nog eens extra hebt gecontroleerd. Nog een keer geprobeerd, weer fout. Dan maar een nieuwe aanvragen en via de mail krijg je als wachtwoord toegestuurd V33Ecm7K en dat mag je dan aanpassen voor een wachtwoord, waarvan je denkt het wel te kunnen onthouden. En dan moeten ze ook nog zo moeilijk zijn dat een hacker er geen raad mee zal weten .Ik heb de meest uiteenlopende combinaties bedacht: de namen van mijn kleinkinderen achterstevoren, de naam van mijn echtgenote met daarachter onze trouwdatum (vergeet je die ook niet), een afkorting met cijfers, bedenk het maar… ik heb het. Zelfs mijn HP-printer heeft als gebruikersnaam: loeff108 en als wachtwoord: G8H9M46. Vooral over dit wachtwoord ben ik uitermate tevreden want dit is wel zó ontzettend geheim. Voor de site van de Weight Watchers heb ik als gebruikersnaam: Speenvarken en als wachtwoord: Hoezo15kg. We zullen er mee moeten leren leven en dat doen we ook want we wachten er wel voor om ons door het digitale verkeer te laten gebruiken. En degenen die een super manier gevonden hebben om te onthouden, stuur het naar redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl Wij zullen voor de verspreiding zorgen. Geert Loeffen, redactioneel

2


HEVO-Actueel 2016 HEVO-Actueel verschijnt 11 keer per jaar. U krijgt ons blad tegelijk met Ons van KBO-Brabant in de bus. Dat betekent dat de planning van HEVO-Actueel gelijk loopt met die van Ons. Om meer ruimte te hebben in het productieproces hebben we de deadline –de uiterste dag voor aanlevering van kopij- vanaf de in 2016 verschijnende nummers moeten veranderen van vrijdag in woensdag. We vragen u daar attent op te zijn. Kopij die te laat binnenkomt kan niet meer geplaatst worden. Dat is vervelend voor u maar onvermijdelijk. In verband met de kerstvakantie is de aanleverdatum voor het januari-nummer een week vervroegd!! deadline verschijnt woensdag 9 december dinsdag 5 januari woensdag 13 januari dinsdag 2 februari woensdag 17 februari dinsdag 8 maart woensdag 16 maart dinsdag 5 april woensdag 13 april dinsdag 3 mei woensdag 18 mei dinsdag 7 juni woensdag 13 juli dinsdag 2 augustus woensdag 17 augustus dinsdag 6 september woensdag 14 september dinsdag 4 oktober woensdag 19 oktober dinsdag 8 november woensdag 16 november dinsdag 6 december Peter de Leeuw, redactielid.

Hulp gevraagd bij basisschool ‘t Ven BSO Voor onze kinderen van Buitenschoolse Opvang (BSO) ’t Ven zoeken we mensen die een keer ‘s middags met veel plezier iets over hun beroep of hobby komen vertellen (of doen!). Heeft iemand bijvoorbeeld verstand van de natuur, wil iemand schilderijen maken, met de kinderen een dans instuderen of muziek maken. Neem dan contact op met Patricia Verstappen of Angela Galiart van de Buitenschoolse Opvang van Kindcentrum ’t Ven tel. 06 33320141 of mail: bso@kctven.nl. Seringenstraat 2 Rosmalen

3


Van het bestuur. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst voor nieuwe leden op 20 oktober hebben we het 2500ste lid van onze vereniging in de bloemetjes gezet. Wies van Hirthum-Van Roosmalen uit de Buskeshoeven is de gelukkige. Zij kreeg uit handen van voorzitter Jan Jansen, naast de bloemen, een gratis lidmaatschap voor een jaar en een HEVO-dagreis voor twee personen. In 2004 hadden we 1500 leden en in 2011 verwelkomden we het 2000ste lid. En inmiddels zijn we de 2500 al weer ruim gepasseerd! Steeds beter slagen we er in om HEVO en haar activiteiten in de media te krijgen. Wekelijks gaat er een bericht naar de media waarin de activiteiten staan opgesomd. Daarnaast genereren we publiciteit rondom bijzondere gebeurtenissen zoals de Dag van de Senioren. Ook gaan we aandacht vragen voor de ondersteuningsactiviteiten van HEVO. Die zijn niet alleen voor HEVO-leden toegankelijk, maar voor alle Rosmalense senioren. Dit willen we beter bekend maken. HEVO doet mee aan de inzamelingsactie van KBO-Brabant voor het project Oog om Oog. Er staat een ouderwets missiebusje op de bar in De Ontmoeting. Met het project wordt geld ingezameld voor de bekostiging van staaroperaties. Voor Є 35,- kan een slechtziende of blinde oudere in Kenia of Ethiopië van zijn of haar staar worden afgeholpen en zo weer zelfredzaam worden gemaakt. Binnen Rosmalen wordt onder regie van Divers bekeken hoe we met een groot aantal organisaties iets kunnen doen voor de tijdelijke en straks meer permanente vluchtelingen. HEVO heeft aangegeven mee te willen denken en waar mogelijk mee te doen. In april hebben we samen met Sport Alliantie Rosmalen een aanvraag ingediend in het kader van Sportimpuls voor het project Senioren: Beweeg mee(r)! Helaas is onze aanvraag, ondanks het feit dat ons project als zeer relevant wordt beoordeeld, niet gehonoreerd. Een grote teleurstelling voor alle partijen die hieraan hebben meegewerkt. We hebben tegen de afwijzing bezwaar aangetekend. Als die niet wordt toegekend gaan we de aanvraag –nog beter onderbouwd- opnieuw indienen in april 2016. HEVO kan alleen bestaan bij de gratie van bijna 200 vrijwilligers. Maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. Voor eenmalige activiteiten, zoals een paar uur mee helpen schoonmaken tijdens de vakantiesluiting, voor een klus zoals het maandelijks rondbrengen van HEVO-Actueel en Ons bij u in de buurt.

4


Ook is het mogelijk om u op te geven als gastvrouw/gastheer of voor meer structurele taken als lid van een commissie, zoals de commissie Cultuur, Educatie en Ontspanning of bestuurslid van een club. Door samen de handen uit de mouwen te steken, houden we onze vereniging levend. Hebt u nog wat tijd over en wilt u die besteden aan HEVO, laat het me dan weten: info@hevorosmalen.nl of 06 37602637. Peter de Leeuw, secretaris

Vacature Cultuur, Educatie en Ontspanning (COE) Sinds begin 2015 is de commissie haar werkzaamheden aan het verbreden. Eerder organiseerde de commissie met name cultuuractiviteiten. Nu wordt ook een omslag gemaakt naar ontspanning en educatie. De commissie cultuur programmeert een keer per maand een film bij PERRON-3, organiseert leeskringen, excursies, lezingen en andere activiteiten die aansluiten bij de vraag van de leden. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende werkvormen zoals: lezingen of lezingencycli, excursies, eenmalige of kortdurende workshops, uitvoeringen en museumbezoek met vooraf lezing. De commissie wil haar aanbod aan activiteiten voor de leden van de vereniging in de komende tijd verder gaan uitbreiden met een breed, gevarieerd en aansprekend programma. Voor de verbreding is de commissie op zoek naar enthousiaste leden. Functie-eisen: • Je kunt goed organiseren • Je bent bereid regulier commissiewerk te verrichten • Je hebt een brede belangstelling • Je kunt goed in een team samenwerken • Je hebt tijd: de commissie vergadert gemiddeld 1x per maand, verder vraagt het organiseren van activiteiten c.q. het commissiewerk eveneens een wisselend aantal uren per maand Gezien de samenstelling van de huidige commissie zou het prettig zijn, als er ook mannen reageren en in verband met de leeftijdsopbouw van de huidige commissie gaat de voorkeur uit naar jongere senioren. Dit is ook van belang voor het waarborgen van de continuïteit van de commissie COE naar de toekomst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ellie de Vaan, voorzitter commissie COE, tel. 5224663 of 0651118070, op werkdagen na 19.00 uur. Of stuur een email sturen naar edevaan@planet.nl

5


HEVO-Actueeltjes november – december Cursus Donderdag 5 november: 20.00 tot 22.00 uur. Bestuurskamer van De Ontmoeting. Eerste hulp met Homeopathie. Kosten: € 50,- voor 3 avonden incl. syllabus. Info en aanmelding: Petra van der Heijden, tel. 5218372 of 0623884327, e-mail: info@homeopetra.nl. Vervolgavonden: 12 en 19 november. Maandag 16 november: De Annenborch. Start van een nieuwe cursusperiode: 16 november tot en met 17 december. Cursussen: Windows 10 Start, Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10, Omgaan met Smartphone. Info en aanmelding: Annette Gladdines, tel. 0620356366. Note: Op dinsdag- tot en met vrijdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur is er een inloop in De Annenborch. Tijdens deze uren maken wij met u een afspraak voor hulp bij het installeren van Windows 10. Kosten: € 2,50. Aanmelding: tel 0620372776 Deadline HEVO-Actueel!! Vrijdag 20 november en 9 december Feest Vrijdag 20 november: 19.30 tot 22.30 uur. De Ontmoeting. Vrijwilligersavond. Film Maandag 9 november: 20.15 uur. PERRON-3 HEVO-film. The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015). Maandag 14 december: 20.15 uur. PERRON-3.*** HEVO-film. Les Choristes. Informatie Dinsdag 10 november: 13.15 uur. De Annenborch. Informatiebijeenkomst over computer- tablet- en smartphonecursussen en computerhulp. Aanmelding tot 9 november: De Annenborch, tel. 8519600. Info: Annette Gladdines, tel. 0620356366.*** Vrijdag 27 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Informatiebijeenkomst over Zorgverzekeringen. De zaal is open vanaf 13.00 uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Iedereen is welkom.***

6


Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 8 december: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361 Keuringen Vrijdag 6 november: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 4 december: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kerstviering Vrijdag 18 december: 14.30 tot 17.30 uur. St. Lambertuskerk-Villa Fleurie. HEVO-kerstviering. Kaartverkoop: vanaf vrijdag 11 december op diverse locaties, o.a. De Ontmoeting.*** Kienen Zaterdag 21 november: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur Donderdag 26 november: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Vrijdag 11 december: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 12 december: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Speciaal kerstkienen. Donderdag 17 december: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Lezing Donderdag 5 november: 13.30 tot 15.30 uur. De Ontmoeting. Lezing door notaris Mevrouw Y. Cox. Onderwerp: Wie geeft u het vertrouwen? Toegang is gratis, zowel leden als niet-leden van HEVO zijn welkom. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Dinsdag 15 december: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Lezing over het circus door Henk van den Berg. Toegang is gratis, zowel leden als niet-leden van HEVO zijn welkom. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.***

7


Reizen Donderdag 19 november: Bezoek De Kaasboerin, Postel, België. Dagtocht: Show op De Kaasboerin, lunch en diner. Vertrek vanaf het Gildeplein om 10.45 uur. Kosten: € 39,50 p.p. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag van € 5,- bij. Aanmelding vóór 7 november: Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040, e-mail: dini.voets@ziggo.nl Dinsdag 22 december: Kerstreis Thüringer Wald. Zie uitgebreide informatie in HEVO-Actueel van september. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Info en boeking: Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040, e-mail: dini.voets@ziggo.nl Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Info en aanmelding: Loek Mostertman, tel. 6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl Seniorencontactmiddagen Donderdag 5 en 19 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 10 november: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 11 en 25 november: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Voor het maken van een bloemstukje dient u zich ruim van te voren aan te melden. Meldt u zich af, binnen twee dagen voor aanvang van de seniorenmiddag, dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Dinsdag 24 november: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Vrijdag 27 november: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Zondag 29 november: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van zanggroep: Merels en Kerels. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Donderdag 3 december: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com

8


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Donderdag 17 december: 13.00 tot 17.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Kerstdiner ten bedrage van € 13,50. Iedereen is welkom. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 8 december: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Vrijdag 18 december: Geen seniorenmiddag in Ons Trefpunt in verband met kerstviering HEVO!! Dinsdag 22 december: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Wandelen Dinsdag 17 november: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Dinsdag 10 en 24 november: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Dinsdag 1 en 15 en 29 december: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Maandag 7 december: 13.30 uur. De Ontmoeting. Rustige wandeling naar Hintham-Noord. Iedereen is welkom. Genoemde maandagwandelingen werden eerder verzorgd door Bert Nissingh. Info: Henny van de Ven, tel. 5213347 of Maggy Vegers, tel. 5213163. Dinsdag 8 en 22 december: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Thema Vrijdag 20 november: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Themabijeenkomst met als onderwerp Vergeving.*** Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Redactie, Piet Kerssens.

9


Dag van de Senioren 2015, een muzikaal feest De evenementencommissie van HEVO had dit jaar weer haar best gedaan om een origineel programma te presenteren aan de senioren van Rosmalen. Met succes, want op die zonnige vrijdagmiddag van 2 oktober j.l. was de theaterzaal van PERRON-3 bijna volledig uitverkocht. De proloog van het muzikale festijn werd royaal ingezet door de Herzogenwalder Blasmusik, die met 13 leden van hun kapel kwamen optreden om hun repertoire op een gezellige en vakkundige wijze voor het voetlicht te brengen. Hun optreden zou op de ARD of de ZDF zeker niet misstaan.

Lya de Haas en Hennie Korsten, beiden welbekend in Rosmalen, brachten daarna een keur van luisterliedjes ten gehore, waarbij de nostalgie niet geschuwd werd. Lya reeg het geheel als een ware spreekstalmeester leuk aan elkaar. Ook met puur instrumentale nummers op hun gitaren werden wij verwend. Het dialect van de eigen teksten voelden echt Brabants aan. Na de pauze trad eerst Floris Jan Mensen op. Met flair bracht deze jongeman in sneltreinvaart een keur van Nederlandse en Engelstalige zogenoemde popmuziek uit de jaren van onze jeugd. Maar ook van zijn virtuositeit op de piano met klassieke melodie mochten wij genieten. Tot slot kwam het Regionaal Symfonieorkest Oss optreden. Wat een feest van herkenning, toen wij de operamuziek van Verdi en Pucinni te horen kregen. Maar ook op filmmuziek en welbekende musicalnummers werden wij getrakteerd. Zelfs de melodie van Andre Rieu, uit de Bavaria-reclame, maar van de componist Sjostakovitsj, passeerde de revue. De uitsmijter was een bloemlezing van fragmenten uit operakoren. Het publiek gaf hierna een verdiende staand applaus. De diverse hobby-kramen kregen alle aandacht, niet alleen in de pauze, maar ook voor en na de optredens. Alles bij elkaar was het een zeer geslaagde Dag van de Senioren 2015. Jo van Zantvoort, redactie

10


Dank aan de organisatie van Dag van de Senioren Via HEVO-Actueel wil ik graag de organisatoren van de seniorendag op 2 oktober hartelijk bedanken. Pieter Vissers had mij gevraagd of ik eventueel die dag aanwezig wilde zijn met mijn beelden. Dus ik dacht waarom ook niet? Het is een hele fijne positieve dag geworden met vele anderen, die ook met hun geweldige hobby aanwezig waren. Wij kregen allen een gezellige mooie marktkraam aangeboden, die wij zelf mochten aankleden, inclusief verlichting, dus overal was aan gedacht. Er was veel belangstelling voor ons allemaal. Deze dag zal ik niet snel vergeten, nogmaals bedankt. Joke Nooi-Luiken

Informatie van de ouderenadviseurs (1) In elke HEVO-Actueel proberen wij een kort artikeltje te schrijven over een onderwerp waar u volgens ons iets aan hebt. Het valt, eerlijk gezegd, niet altijd mee om een keuze uit het aanbod te maken. Wij vragen ons wel eens af of we een goede keuze maken. Zijn er onderwerpen waarvan u wilt, dat we u nader informeren, laat het ons weten. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 53279098 of per mail: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Namens de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers.

Informatie van de ouderenadviseurs (2) Vandaag in de krant gelezen over een proef in Zwolle. Weduwen en weduwnaars worden ondersteund in hun rouwproces door vrijwilligers die ervaringsdeskundigen zijn en goed zijn opgeleid. In onze gemeente heeft Divers zo’n vrijwilligersteam, waarop u een beroep kunt doen. Nadere informatie en praktische hulp bij het oplossen van uw administratieve problemen kunt u bij ons krijgen. Tel. 06 53279098 Namens de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers.

11


Informatie van de ouderenadviseurs (3) Hebben wij bij HEVO een klussendienst? Een vraag die ons gesteld werd op het Komfestival. Nee, dus. Maar er is in Rosmalen wel een hulpdienst, die gerund wordt door de vrijwillige thuishulp van Divers! Over wat voor soort hulp gaat het? • hulp bij het doen van boodschappen • vervoer naar een ziekenhuisafspraak • hulp en advies bij kleine klusjes in en om het huis Voor wie is het bedoeld? Voor mensen met een beperking vanaf 55 jaar, die geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Zijn er kosten aan verbonden? Ja. Voor vervoer naar ziekenhuis € 0,30 per km plus evt. parkeerkosten. Het gebruik van huis- en tuingereedschap kost € 2,50 per klus. Waar moet je zijn? Voor de wijken Maliskamp en Sparrenburg neem je contact op met het Wijkplein Rosmalen. Zij zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 6153000 Voor de overige wijken, inclusief Hintham, neem je contact op met de receptie van De Annenborch, tel. 8519600. Om te kunnen blijven helpen bij kleine tuinwerkzaamheden zijn de hulpdiensten op zoek naar vrijwilligers met ‘groene vingers’. Nadere informatie: Bij de contactpersoon van Divers: Anja Hobbelen, tel. 6124488 of 0646768107. Per e-mail: vrijwilligethuishulp@divers.nl Namens de ouderenadviseurs, Ad Kuijpers.

Kerstreis 2015

Van 22 tot en met 27 december vindt de kerstreis plaats, die naar het Thüringer wald in Duitsland gaat. In het september nummer van HEVO Actueel staat alle informatie over deze reis.De prijs voor deze prachtige reis is €497,- per persoon. Er zijn voor deze 6 daagse kerstreis nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor inlichtingen en boeking: Diny Voets. 5030900 of 06-10843040

12


Informatiemiddag over Zorgverzekering Moet ik overstappen of blijven zitten? HEVO Rosmalen verzorgt lezingen die maatschappelijke of actuele relevantie hebben en interessant zijn voor 50-plussers. Ook niet HEVO-leden uit Rosmalen zijn welkom. Uiterlijk 19 november 2015 hebt u het aanbod van uw zorgverzekering voor 2016 in huis. In het aanbod moet het antwoord staan op de vragen: • Wat zit er in het basispakket ? • Wat zit er in het aanvullend pakket ? • Wat kost het u ? Dat is de eerste stap. Daarna wilt u natuurlijk kijken naar andere zorgverzekeringen en hun aanbod. Dat valt niet altijd mee. Pakketten zijn niet altijd goed te vergelijken. Om u een handje te helpen hebben we de heer Aad Overvliet uitgenodigd. Hij is zelf lid van KBO-Brabant en heeft daarnaast veel ervaring met collectieve zorgverzekeringen waaronder ook de collectieve zorgverzekering voor leden van KBO-Brabant. Vanuit die ervaring kan hij u een handje helpen in uw situatie. Daarnaast staat we ook stil bij de zorgverzekering via de Gemeente ‘s-Hertogenbosch bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Vrijdag 27 november komt aan de orde: • Waar moet je op letten? • Wanneer blijf je rustig zitten en wanneer kun je beter overstappen? Natuurlijk is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor vragen van persoonlijke aard blijft de heer Overvliet na afloop nog even na. Uw huiswerk: Voor een goed vergelijk is het handig wanneer u het aanbod van uw zorgverzekering 2016 goed doorleest. Bent u daar niet tevreden mee dan kunt u hierover advies vragen. Wie weet levert deze middag u wel geld op in de vorm van een voordelige zorgverzekering. En dat zou mooi zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u gewoon goed zit. U bent van harte welkom op vrijdag 27 november van 14.00 – 16.00 uur in De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 Rosmalen. De zaal is open vanaf 13.00 uur. De toegang is gratis, u hoeft zich niet aan te melden.

13


Vernieuwende cursussen en workshops Het Senioren Computer Leercentrum Rosmalen verzorgt op dinsdagmiddag 10 november om 13.15 uur een informatiebijeenkomst over computer- tablet- en smartphonecursussen, workshops en computerhulp. Locatie: het Computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch, waar ook onze cursus- en inloopactiviteiten plaatsvinden. Aanmelden kan tot 9 november bij de receptie van De Annenborch, tel. 8519600. Bent u niet in de gelegenheid, belt u dan voor informatie over onze cursussen en workshops naar Annette Gladdines, tel. 06 20356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. In november begint er een nieuwe cursusperiode, 16 november t/m 17 december, met een cursusaanbod voor zowel beginnende als gevorderde computeraars. Nieuw in ons programma: Cursus Windows10 Start – Cursus overstappen van Windows7/8 naar Windows10 – Cursus Omgaan met Androïd Smartphone, voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook plannen wij, bij genoeg animo weer een Workshop Fotoboek maken en bestellen, in. Deze wordt op twee middagen gegeven, verdeeld over twee weken. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatie-bijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, het HEVO-gebouw De Ontmoeting , Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt in Maliskamp. Heeft u hulp nodig bij het installeren van Windows10, kom dan naar onze inloop. Laptopbezitters kunnen hun apparaat meebrengen, desktopbezitters moeten hun vragen noteren en in de inloop stellen. Ook met andere problemen, als u thuis met uw computer of tablet bezig bent, kunt bij ons terecht van dinsdag- t/m vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: tel. 8519630 of bellen naar Tiny Kappen 06 20372776. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

14


15


Themalezing: Vergeving Op vrijdag 20 november 2015 van 10.00 tot 12.00 uur vindt er een themalezing plaats in De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4 te Rosmalen. Er is in onze wereld van tegenstellingen, conflicten en vijanddenken veel barmhartigheid, compassie en vergeving nodig. Wat valt er te vergeven? Op individueel, persoonlijk niveau, in relaties, en familieverbanden. Er is iets misgegaan in de opvoeding. Er sleept een knallende burenruzie. Een mooie vriendschap is kapot gegaan. Op collectief, maatschappelijk niveau. Conflicten tussen landen. Burgeroorlogen in landen. Conflicten tussen religies en tussen rassen en culturen. Daarbij is er sprake van onwil en onmacht. Hoe moeilijk vergeven is, kent ieder mens wel. Je ziet het ook in tv-programma’s als Het Familiediner en De Rijdende Rechter. Heeft het woord vergeven een andere, extra betekenis als je ouder wordt? Bij het terugkijken op je eigen leven zullen zeker beelden naar boven komen waarin je zelf tekort bent geschoten. Wat kunnen we er mee? Moeten we er iets mee? Je kunt er filosofisch naar kijken. En dan is er sprake bij de mens van een fundamenteel menselijk tekort, een tekort met het mens – zijn gegeven. Maar ook is de mens een sociaal wezen en tot goedheid in staat. En je kunt er vanuit een humaan of een gelovig standpunt naar kijken en dan weet je van naastenliefde en vergevingsgezindheid. Wat is er nodig om te kunnen vergeven? Na een inleiding van Clazien Pulles en Harry Willems, beiden van “De Binnentuin”, willen we hierover met elkaar in gesprek gaan. Deze bijeenkomst wordt u gratis door HEVO aangeboden en ook niet-leden zijn welkom.

Fietscursus, fietsplezier en noodzaak Misschien denkt u bij het lezen van de titel: tja, baat het niet, dan schaadt het niet, maar voor mij is dit toch niet nodig? Ik fiets al zowat 60 jaar, ik ken de verkeersregels, wie leert me nog wat? Ik kan toch bouwen op mijn routine? Niets is kortzichtiger dan een dergelijke opvatting. De senioren, die op vrijdag 9 oktober aan de fietscursus van VVN (Veilig Verkeer Nederland) deelnamen, beseffen inmiddels, waarom deze cursus zo ontzettend zinvol is.

16


Rien Laenen van VVN confronteert de cursisten allereerst met de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers tussen 1996 en 2009. In die periode is het aantal verkeersdoden door autoverkeer gedaald van 609 naar 239 op jaarbasis. Het aantal fietsdoden daarentegen is veel minder afgenomen: van 239 naar 184. Bij die geringere daling moet men in gedachte houden dat er – in tegenstelling tot 1996 – nu 500.000 elektrische fietsen op de wegen rondrijden, waarvan de bezitters meer kilometers maken en harder rijden dan voorheen met hun gewone fiets. Vandaar dat het aantal doden en gewonden onder fietsers die met een electrische fiets rijden sterk toeneemt. Binnen die categorie slachtoffers is het aantal senioren onevenredig hoog. Ook in absolute zin is het aantal ernstige fietsongevallen tussen 1995 en 2008 toegenomen. Als oorzaken voor de extra kwetsbaarheid van oudere fietsers die met een electrische fiets rijden noemt Rien: de hogere snelheid (20 à 25 km per uur in plaats van 10 km per uur), bij toegenomen verkeersaanbod. Voorts het gegeven dat oudere weggebruikers lichamelijk kwetsbaarder zijn dan jongeren, soms minder fit zijn en soms enige functiestoornis hebben, zoals: slechter horen, minder goed zien, minder reactievermogen. Routine kan gevaarlijk zijn, wanneer zij op verkeerde inzichten is opgebouwd. In het theoretische gedeelte kwamen maatregelen aan de orde, waarmee senioren potentiële gevaren kunnen voorkomen: meer letten op snelle wielrenners of automobilisten, een bel die 20 meter ver draagt, deugdelijke verlichting, kennis van de voorrangs- en doorgangsregels. Ook zijn er in de voorbije jaren nieuwe verkeersborden en onderborden geïntroduceerd, die niet bij iedereen bekend zijn. Het praktische gedeelte van de cursus bestond uit een fietstocht en een oefenparcours met hindernissen, waarbij de fietsvaardigheid werd getest. Gelukkig slaagde iedereen: in vele Rosmalense huiskamers prijkt nu wellicht een ingelijst bewijs van goed verkeersgedrag, als opmaat voor nog meer fietsplezier. Dat de cursus vatbaar is voor herhaling, is wel zeker. Guido Robbens

17


Leven in Rosmalen of in de rest van de wereld. Hallo, hoe is het met jou? Hoe vaak wordt dat niet aan je gevraagd? En meestal zeg je dan: “Goed!”. Als wedervraag stel ik dan. En hoe gaat het met jou? Gaat wel, ik heb vandaag nog een bezoekje gebracht aan de huisarts, maar het heeft niets te betekenen. Ik hoestte wat. Een verwaarloosd koutje. Vaker een das omdoen en een dikkere jas aantrekken! Fijn, als je dat kunt zeggen. Wat een geluk hebben we toch in Rosmalen. Daar mogen we best weleens bij stil staan. Winkelcentra volop, theater dicht bij de hand, station op een steenworp afstand. Restaurants en cafeetjes met leuke terrassen om een pilsje of wijntje te pakken. Hebben wij wat te klagen? Enkele of meerdere senioren zeggen weleens, dat de regering in Den Haag je onderhand kaal plukt. Dit is duurder geworden, de eigen bijdrage in de ziektekosten gaat met ingang van januari weer omhoog. Het is waar, dat zal ik niet ontkennen. Maar dan. Is het wel allemaal zo vanzelfsprekend? Het leed, dat je dagelijks op het nieuws hoort en leest. Onophoudelijke rijen vluchtelingen lopen door Europa. Vaders, moeders, kinderen met niet meer dan een plastic tas aan de hand, gevuld met, wellicht, foto’s, knuffels of wat dan ook. Hopeloze gezichten zie je, vol angst, richting het ongewisse. Welke toekomst gaan deze mensen, die net zo veel waard zijn als u, tegemoet? Wie zal het zeggen? O ja, binnenkort mag ik Nederlands gaan geven aan hen in het Autotron. Heerlijk vind ik dat, integratie is toch een mooi woord. Laten we er samen voor zorgen, dat zij mens kunnen zijn. Zij en wij zijn mensen. Wijs hen niet af! Het zal u maar overkomen. Piet Kerssens, redactie.

Vooraankondiging kerstviering: ‘Vrede op aarde?!’ Wij maken u attent op de HEVO-kerstviering op vrijdagmiddag 18 december, die ook dit jaar weer plaatvindt in de sfeervolle St. Lambertuskerk. De commissie Zingeving is volop bezig met de voorbereiding van de dienst. Het toepasselijke thema roept in deze tijd zeker veel vragen op. Het HEVO-koor zal weer prachtige liederen ten gehore brengen. Aansluitend op de dienst wordt in Villa Fleurie een feestelijke kerstbroodmaaltijd geserveerd. De kaartverkoop hiervoor vindt plaats op vrijdagmiddag 11 december. In de HEVO-Actueel van december vindt u informatie over de viering, de locaties waar de kaartjes verkrijgbaar zijn en op welke tijden. Noteer deze data. Pieter Vissers - evenementencommissie

18


Film ‘Les Choristes’ in PERRON-3 Op maandag 14 december 2015 wordt in samenwerking met PERRON-3 de HEVO-film ‘Les Choristes’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. Regie: Christophe Barratier In 1998 krijgt de concertmeester Pierre Morhange van een vroegere klasgenoot Pépinot, die hij 50 jaar niet meer gezien heeft, het dagboek van surveillant Clément Mathieu. Deze werkloze muziekleraar krijgt een betrekking als surveillant in het internaat “Au fond de l‘Étange” (op de bodem van het meer), waar een ijzeren discipline heerst en de moeilijk opvoedbare jongens zonder pardon streng worden gestraft. Het lukt Mathieu een koortje op te zetten waaraan de jongens veel plezier beleven. Tijdens afwezigheid van de directeur trekken de jongens ’s nachts clandestien het bos in. In die nacht breekt er brand uit in het internaat, er wordt gevreesd dat alle jongens nog in het gebouw zijn. Een echte ‘feel good’ film, met ook de nodige humor, mooie muziek, opgenomen in het Franse plaatsje Puy de Dome. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van PERRON-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Ingrid Thelissen, commissie COE

De Zandlopers bedanken Bert. Op 12 oktober heeft de activiteitencommissie Bert Nissingh bedankt voor het jarenlang wandelingen organiseren op de eerste maandag van de maand. Sinds 2006 organiseerde Bert maandelijks een wandeling voor Hevo- en nietHevoleden. De wandelingen zijn in de loop van deze jaren aangepast aan het veranderende Rosmalen: de aanleg van de snelweg naar Nijmegen, een superrotonde en het Màxima-kanaal. De wandelingen van De Zandlopers worden voortgezet door Henny van de Ven en Maggy Vegers. We wensen Bert nog vele wandelingen toe en we wensen Henny en Maggy veel meewandelaars toe. Namens de activiteitencommissie: Bea Intveld

19


Reisverslag Mechelen. Rond 08.30 uur vertrekken wij met 83 personen richting Mechelen. Wij rijden via Eindhoven, door De Kempen naar België. Na de koffiestop gaan we naar ons lunchadres in Mechelen, Hotel Den Wolsack, gevestigd in een gerestaureerd, neoclassicistisch gebouw. Het oorspronkelijke pand dateert uit 1416. Omstreeks 13.00 uur vertrekken wij in twee groepen voor een rondtoer door Mechelen en buitengebied. Wij passeren het Stedelijk Museum van Mechelen. Langs de rivier de Dijle komen wij bij de Brusselse Poort, de enig overgebleven stadspoort van de stad. Mechelen had 12 stadspoorten. Dan rijden wij verder door de landelijke omgeving en komen aan bij Fort van Breendonk Memorial, waar wij van onze gids vanaf een parkeerplaats nadere informatie over het fort krijgen. Het fort is in 1830 gebouwd en heeft verschillende functies gehad, o.a. tijdens de Tweede Wereldoorlog als concentratiekamp van de Nazi’s en was het een doorgangskamp naar Auschwitz. Na dit indrukwekkend verhaal komen wij langs brouwerij Het Anker, waar het befaamde Mechelens bier “Gouden Carolus” wordt gebrouwen. Het is even wachten voor de Willebroekse hefbrug, het zeekanaal van en naar de Oosterschelde, wegens lange wachttijden in de volksmond ook wel genoemd De Brug der Zuchten. Terug in Mechelen hebben wij tijd om het centrum te bezichtigen. De St. Rombouts-kathedraal, in gotische stijl gebouwd in de 14e eeuw, is zeer de moeite waard om te bezoeken. Het markante stadhuis, de Grote Markt, een plein met oude authentieke panden waarin veel horecagelegenheden gevestigd zijn met gezellige terrassen en omringd door winkelstraten. Nog even tijd voor het nuttigen van een “Gouden Carolus” en dan op weg naar het dineradres. Omstreeks 21.00 uur zijn wij in Rosmalen. Wij bedanken hierbij de reiscommissie en beide chauffeurs voor deze verzorgde dag. Joop Stoop

December = Circustijd De commissie COE organiseert op dinsdag 15 december 2015 een lezing over het circus. Deze lezing wordt verzorgd door Henk van den Berg. Circus is een belangrijke kunstvorm. Sinds december 2013 is circus ook een belangrijk erfgoed. Circus werd toen geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in ons land. Circus is immers een traditie met een rijke geschiedenis, verbonden met namen van befaamde circusdirecteuren als Oscar Carré, Karel Strassburger en Tony Boltini.

20


Tegenwoordig kent het circus vele gedaanten. Niet alleen het klassieke, rondtrekkende circus floreert nog steeds volop. Bijna nog populairder is tegenwoordig het winter/kerstcircus, dat onlosmakelijk verbonden is geraakt met de feestdagen in december. Tenslotte is er het zogenaamde ‘nieuwe’ circus, met grote nadruk op theatrale acts en spannende verhaallijnen. De vele jeugdcircussen, de circusopleidingen en de verzamelaars laten zien dat circus vandaag de dag nog betekenis heeft voor veel mensen. Wat al deze verschillende vormen gemeen hebben, is een gezamenlijke bevlogen passie. Dit geldt net zo goed voor de optredende artiesten als voor het hooggeëerde publiek, dat trouw de voorstellingen bezoekt. Circus kent zelfs een aantal eigen fanclubs in Europa. De wereld van het circus fascineert, zoveel is duidelijk. Gedurende de lezing wordt een boeiend overzicht gegeven van het circus van vroeger tot het circus anno 2015. Van de vrolijke clowns tot de stoere acrobaten, van trapezeacts tot dierenacts, tot en met het logistieke proces van een circusonderneming. Circus heeft een boeiende geschiedenis. Henk van den Berg heeft 17 boeken geschreven en er zijn van zijn hand 3 DVD’s verschenen. Een aantal boeken ligt tijdens en na de lezing ter inzage. Deze lezing wordt gehouden op dinsdag 15 december 2015 in De Ontmoeting, aanvang 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur met tussendoor een pauze van een half uur. U bent allen van harte welkom en u hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Restauratiemiddag een groot succes De bijeenkomst op zondag 4 oktober om vrijblijvend advies te krijgen over restauratie van schilderijen is een groot succes geworden. Het was die dag prachtig weer en mogelijk dat er gekozen werd om lekker te gaan wandelen en fietsen. Niets was echter minder waar. Gedurende de hele middag werden schilderijen binnengebracht. Er moesten zelfs volgnummers uitgedeeld worden. Ook het Brabants Dagblad was van de partij. Er waren werken van Frans Slager en ook van Melchior d’Hondecoeter, heel bijzonder!! Het was een gezellige middag waarbij de live muziek van Dré van der Donk bijdroeg aan de fijne sfeer. Dit soort middagen is voor herhaling vatbaar. Jenny van Rooy

21


Ik heb leren bridgen! Vorige week was ik met een groep aan het kamperen. Iemand vroeg, of er bridgers aanwezig waren. Trots kon ik bevestigend antwoorden! In ruim een half jaar hebben Paul Rambags en zijn team mij en mijn medeleerlingen geleerd hoe we dit spelletje moeten spelen. Nou ja, als beginners dan. In januari zijn we begonnen. Iedere maandagochtend van half tien tot half een. Eerst het klaverboekje, nu het ruitenboekje. Een flink uur les en dan na de pauze met elkaar spelen. We hebben geleerd hoe we moeten bieden, dat je moet tellen, een fit moet vinden, de manche moet zoeken, we praten in codes en conventies met elkaar om te snappen wat de ander in zijn hand heeft en dan ligt er nog amper een kaart op tafel! Het afspelen zelf kent ook veel geheimen, die we langzamerhand aardig doorkrijgen. We hebben nog tot december les. Dan is de slotdrive. Soms lijkt het wel ‘hogere wiskunde’, maar wat is het leuk en gezellig. Paul en Pauline leggen alles duidelijk uit met behulp van de moderne media en wij oefenen thuis met de dvd van Berry Westra. Natuurlijk spelen we om te winnen, maar nooit met het mes op tafel en nooit met boze gezichten naar de partner. Er hebben zich al allerlei groepjes gevormd en gelukkig is er een nieuwe bridgeclub in oprichting op de donderdagmiddag. We kunnen dus dóór bij HEVO. Wat is bridgen een leuk en sociaal spel. Nooit gedacht dat ik nog eens zo fanatiek zou worden! Tonny van Raaij

Spelen met taal en oud voedsel Het tijdstip waarop de asperge de schorseneren in de eetgewoonten verdrongen heeft, is moeilijk aan te geven. Wel staan de schorseneren nu te boek als de ‘groente der armen’. Het Nederlands gebruikt meestal het meervoud; vermoedelijk is dat meervoud ontstaan door verbastering van het Franse ‘scorsonère’, dat een enkelvoud is. In “200 maaltijden”, een kookboek met recepten van de Zwitserse madame F. Nietlispach (Amsterdam 1935, uitgeverij Kosmos), wordt als maaltijd ‘gebakken schorseneren’ aangeboden. Daartoe worden zij in melk gaargekookt. De afgekoelde schorseneren worden dan door een pate à frire gehaald. (een deegpap van melk aangedikt met bloem).

22


Aansluitend worden ze in frituurvet bruin gebakken, waarna ze even uitdruipen op grauw papier. Last but not least: smullen maar!! Er zit echter een addertje onder het gras. Bij het afschrapen van de bruine schors, ontsnapt aan de schorseneer een geleiachtig plakkerig sap, dat zich vasthecht op brillenglazen. Wie na de schraapsessie niet meer goed uit het loerijzer kan kijken, moet naar de opticien. Deze zal verwoed en hoofdschuddend tien minuten lang proberen om de gelei van de bril te verwijderen. Bij het afscheid vraagt de middenstander quasi terloops of meneer soms lakwerker is of in de vernisfabriek werkt. Zo zie je maar: bij het schoonmaken van schorseneren altijd de bril afzetten. Het liefst ook met plastic handschoenen werken, want niet voor niets luidt de bijnaam van deze groente: keukenmeidenverdriet. Guido Robbens

Hoe levert u een HEVO-Actueeltje aan? In elke HEVO-Actueel treft u actueeltjes aan. Velen van u maken of maakten er een gewoonte van om datgene, wat vermeldenswaardig is, mij toe te sturen. Mijn e-mailadres is pietkerssens@home.nl. Ik wil u enkele tips geven, zodat u weet wat voor een actueeltje van belang is. Vermeld de dag, de datum, de tijd, de locatie, een korte informatie betreffende het onderwerp, informatie bij wie en aanmelding bij wie. Ik geef u enkele voorbeelden: Seniorenmiddag Zondag 3 mei: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Gezellige middag met mogelijkheid om te kaarten en om een kopje koffie of thee, enz. te drinken. Info: Jenny van Rooy, tel. 5213732. Aanmelden: indien nodig. Wandelen Dinsdag 28 april: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Aanmelding: niet nodig. U merkt wel dat de voorbeelden gefingeerd zijn. Ik hoop dat het voor u duidelijk is. Levert u a.u.b. het actueeltje in een Word-bestand aan. Denkt u aan de DEADLINE! Piet Kerssens, redactie.

23


24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


10 nov totaal  
10 nov totaal  
Advertisement