Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 oktober 2015 nr: 9


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen en Guido Robbens

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 16 oktober 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Terugblik

02 02 03 12 18

14 Paula bedankt !!! 18 Dank voor de heerlijke HEVO-Italië-reis 20 Schrijf je eigen artikel

Wat doet de redactie eigenlijk? Kopij in Word alstublieft !! Bankjes HEVO-Actueeltjes Bezorgers gezocht voor HEVO-Actueel en ONS

Voorlichting 08 Informatie ouderenadviseurs 19 De notaris licht u voor 23 Cursusaanbod SCR

Bestuur 04 Onze Ontmoeting, laat het ook ónze zorg zijn 05 Van het bestuur

U en uw hobby 21 Modelbotenbouw

Uit Tips

En ook …..

06 Tentoonstelling Rosmalen 1200 07 PERRON-3 Film the Best Exotic Marigold Hotel

07 Seniorencontactmiddag 29 november 16 Mooi niet!! 16 Verbasteringen 22 Bridgen op donderdagmiddag 22 Ontmoeting zoekt aanpakkers 23 Biljartliefhebber? 24 HEVO-Biljartclub Laurentius

Lezingen en workshops 08 Gamma tuin Rosmalen 10 Cursus hulp met homeopathie 10 Geocaching club in oprichting

1


Wat doet de redactie eigenlijk? Elke maand (11 keer per jaar) bepaalt de redactie aan de hand van binnengekomen stukken, wat er in HEVO-Actueel geplaatst zal worden. Iedereen kan kopij aanleveren voor zover die betrekking heeft op HEVO of de belangen van de leden. Daarnaast wonen redactieleden activiteiten van HEVO bij zoals kerstviering, paasviering, dag van de ouderen, jubilea enz. en maken daarvan een verslagje. Er worden vanuit de redactie interviews gehouden met HEVO-leden, mensen die betrokken zijn bij HEVO of mensen die iets belangrijks kunnen vertellen over onderwerpen betreffende HEVO, Rosmalen of anderszins. Ieder redactielid schrijft ‘om de beurt’ het redactioneel stuk. De redactie van HEVO-Actueel wordt gevormd door: Geert Loeffen (eindredacteur), Piet Kerssens, Peter de Leeuw, Guido Robbens, Ingrid Thelissen en Jo van Zantvoort. Contactpersoon voor kopij: Geert Loeffen, tel 5214473. E-mail: redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Kopij in Word alstublieft!! Wij zijn elke keer weer zeer verguld als u kopij aanlevert voor HEVO-Actueel. Zonder uw bijdrage heeft HEVO-Actueel geen bestaansmogelijkheid. Als redactie doen wij ons uiterste best om uw artikel met een mooie lay-out in ons blad te zetten. Wij doen echter een dringend verzoek om uw artikel uitsluitend in een Wordbestand aan te leveren. Alle andere manieren leveren ons heel veel extra werk op en dat wilt u toch niet hè?? Wij hopen op heel veel ingestuurde kopij maar dan wel in Word!! Geert Loeffen, redactie

2


Bankjes Nu ik wat slechter ter been ben, merk ik hoe moeilijk het is om ergens zo maar onderweg te gaan zitten. Daarvoor ontbreken namelijk de mogelijkheden. Als ik boodschappen ga doen en een poosje langs al die vakken met levensmiddelen heb gesjouwd, denk ik op een gegeven moment: nu moet ik echt even gaan zitten. Ik kijk om me heen, maar helaas, nergens een bankje of stoel te bekennen. In de supermarkten niet, in andere winkels niet en ook buiten maar sporadisch. Ik weet slechts één supermarkt in mijn omgeving, waar voorbij de kassa een stoel staat en daar maak ik meestal dankbaar gebruik van. Ik vraag me af, wat de reden kan zijn van dit gebrek aan een paar stoelen of een bankje in de winkels. Ik ben toch echt niet de enige, die wel eens even zou willen zitten. Ik zie namelijk meer mensen, die moeilijk lopen of moe zijn van het lopen en snakken naar een zitplaats. Men doet alles tegenwoordig om het de klanten naar de zin te maken en vooral ook om mensen zo veel mogelijk de aanwezige artikelen te laten zien. Dus moet je vaak een behoorlijke omweg maken om bij het door jou gewenste artikel te komen. En daar word je soms heel moe van. Dan mis ik zo’n zitplaats echt. Ik doe graag een oproep aan winkelmanagers om een paar stoelen of een bankje neer te zetten. Wat zou dat een stuk schelen in winkelgenot.

Dan de openbare ruimte. Vroeger waren er veel meer bankjes dan nu. In parken en ook in winkelcentra, zelfs in het buitengebied. Je wist dan: nog een klein eindje en daar staat een bankje. Nu denk je: ik moet nog een stuk lopen voor ik bij dat eerste en vaak enige bankje ben. En de meeste bankjes dié er zijn, zijn van die ijzeren zonder leuning. Maar oké, je kunt er in ieder geval op zitten en het is vandalismebestendig. Maar is het niet gek, dat wij mede door vandalisme dit soort dingen moeten missen? Wat jammer, hè? Nu ik dit nog eens over lees, vind ik het wel een klaagzang, maar het komt wél recht uit mijn hart. Ingrid Thelissen, redactioneel

3


Onze Ontmoeting! Laat het ook ónze zorg zijn! De Ontmoeting aan de Tulpstraat is het centrum van onze vereniging. Het is mooi en fijn dat we een eigen gebouw hebben. Maar een eigen gebouw betekent ook verantwoordelijkheden. In het beheer van De Ontmoeting is de beheercommissie de spil of ook wel de spin in het web. Samen met de gastvrouwen en –heren en de technische dienst zorgt zij er voor dat de vele activiteiten soepel verlopen. Er komt veel kijken bij het beheer. Wat wij als gebruiker zien zijn de gastvrouwenen heren, die ons elke dag voorzien van een drankje (en bij feestelijkheden van een hapje), die zorgen dat het gebouw geopend en gesloten wordt en die aan het eind van de dag de boel achter ons opruimen. Maar er is meer. Er gaat ook wel eens wat kapot en in de sluitingsperiodes wordt alles een keer goed schoongemaakt. Ook dat doen onze vrijwilligers. Fantastisch toch. Maar laat het niet alleen hun verantwoordelijkheid zijn. Wij kunnen hen daarbij helpen. Wat vraag ik van u? •

Benader onze gastvrouwen en –heren steeds correct en met respect.

De Ontmoeting is open van 09.00 uur tot 17.00 uur. Zorg dus dat u om vijf uur ‘s middags het gebouw hebt verlaten. Onze gastvrouwen en –heren willen ook graag op tijd thuis zijn.

Als u iets wilt organiseren, neem dan tijdig contact op met iemand van de beheercommissie over wat u wilt organiseren, wanneer dat kan, wat u nodig hebt en wat kan. Houdt u zich aan de afspraken. Als er iets verandert, geef dat dan door, zodat de beheercommissie er op tijd op kan inspelen.

Als u de grote of kleine zaal gebruikt, help dan bij het inrichten en na afloop weer opruimen (tafels en stoelen weer op hun plaats, kopjes, etc. naar de keuken).

Geef aan de bar door als er iets kapot (gegaan) is. Zij noteren dat voor onze technische dienst.

In deze HEVO-Actueel staat een oproep om een handje te helpen bij de schoonmaak van De Ontmoeting in de vakantieperiode. Met veel handen kost dat niet veel tijd. Meldt u zich aan. Laat het niet op een paar vrijwilligers aankomen. We hebben met zijn allen zoveel plezier van een schoon en heel gebouw.

Peter de Leeuw, secretaris

4


Van het bestuur * Op 13 september was onze vereniging nadrukkelijk aanwezig in ons dorp. We stonden met een stand op de seniorenmarkt in De Kentering en op het Komfestival. De line-dancers en de volksdansgroep verzorgden een optreden tijdens het festival. Het HEVO-koor gaf een uitvoering in De Kentering. Bij beide stands hebben we aan veel belangstellenden informatie gegeven over wat onze vereniging te bieden heeft. Bij onze presentatie tijdens het Komfestival werden we op hartverwarmende wijze ondersteund door onze stagiaires van het Rodenborchcollege. Deze derdeklassers brachten HEVO aan de man alsof ze al jaren lid waren. HEVO was ook actief op de vrijdagmiddag tijdens de kindervakantieweek van SJV. De Zangtoffel bracht met vrolijke Nederlandse liedjes de handjes op elkaar. En 12 HEVO-leden lazen voor. * Op 20 oktober is er om 19.30 uur in De Ontmoeting een informatieavond voor nieuwe leden. Iedereen, die na maart van dit jaar, lid is geworden krijgt een persoonlijke uitnodiging. Was u als nieuw lid de vorige keer verhinderd, dan bent u deze avond ook van harte welkom. Het bestuur kan zich voorstellen dat er nieuwe leden zijn, die het moeilijk vinden om in zo’n groot gezelschap vanuit meer persoonlijk gerichte vragen of zorgen te kunnen beoordelen wat HEVO voor hen kan betekenen. Daarom is er de mogelijkheid voor een persoonlijke introductie. U kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende. * Op 1 januari 2015 had HEVO 2382 leden. Inmiddels naderen we de 2500. We gaan daar zeker aandacht aan besteden. * De Zomerschool in De Ontmoeting was een succes. De activiteiten waren goed bezocht, zowel door HEVO-leden als ook door personen van buiten onze vereniging. De Zomerschool vond op de middagen plaats in de grote zaal en danszaal. Soms ook in de bar. Daardoor was er geen plaats voor andere niet-Zomerschool activiteiten. Omdat de bar van De Ontmoeting open was, is aan de biljarters de gelegenheid gegeven om te biljarten. Ze hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Het bestuur dankt de organisatoren en de gastvrouwen en –heren, die in deze vakantieperiode de Zomerschool mogelijk hebben gemaakt. * Omdat het bestuur de komende tijd met commissies afzonderlijk praat, gaat de bijeenkomst van bestuur en commissies op dinsdag 13 oktober niet door. * Vrijwilligers, zet vast in uw agenda! Vrijdag 20 november is het jaarlijkse feest voor iedereen (met partner) die als vrijwilliger actief is binnen onze vereniging. * HEVO is een afdeling van KBO-Brabant, dat de belangen van haar leden op provinciaal en landelijk niveau behartigt. KBO-Brabant doet mee aan de actie Red de Zorg. Ook strijdt de vereniging tegen de aantasting van onze pensioenen. KBO-Brabant heeft samen met Cubigo Ons Platform ontwikkeld, een app / computertoepassing voor uw iPad of uw pc. Binnenkort krijgt u meer informatie. Peter de Leeuw, secretaris

5


Tentoonstelling Rosmalen 1200 Van zaterdag 25 tot en met zaterdag 31 oktober wordt door de Heemkundekring Rosmalen in het kader van Rosmalen 1200 een grote tentoonstelling gehouden in de studiezaal van het Rodenborchcollege aan de T.M. Kortenhorstlaan 4 te Rosmalen. Er wordt een foto-impressie van 120 grote Rosmalense gezinnen in beeld gebracht. De gezinnen tellen gemiddeld 11 personen. Bezoekers aan de tentoonstelling ontmoeten betovergrootouders, grootouders, ouders, ooms, tantes, broers, zussen maar ook dorpsgenoten van vroeger. Al met al ontmoetingen met een hoog reüniegehalte. Ook zullen ruim 30 maquettes van veelal verdwenen Rosmalense panden worden opgesteld, zoals de volledige Dorpsstraat ter linkerzijde van Bierbrouwerij De Kroon (nu Likkepot) tot aan de kruising huidige Dorpsstraat/ Nieuwstraat/Torenstraat. Ook de maquettes van de twee molens, klooster Van Meeuwen, de Lambertuskerk en de Villa aan de Driesprong zullen niet ontbreken. Om een indruk te geven hoe het leven er vijftig jaar geleden uitzag, komt er ook een kleine opstelling met voorwerpen uit de jaren ’50 en ’60. Tot slot is er nog een foto-prijsvraag; dit wordt duidelijk tijdens het bezoek. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn er zowel in de middag als avond openingstijden gepland. Zondag 25 oktober van 13.00 tot 17.00 uur Maandag 26 oktober van 18.30 tot 21.00 uur Dinsdag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur Woensdag 28 oktober van 18.30 tot 21.00 uur Donderdag 29 oktober van 13.00 tot 17.00 uur Vrijdag 30 oktober van 18.30 tot 21.00 uur Zaterdag 31 oktober van 13.00 tot 17.00 uur Bij sporthal De Hazelaar zijn gratis en voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Entree: € 2,- per persoon Leden van de Heemkundekring Rosmalen gratis Kinderen gratis. Tiny Kappen, Heemkundekring Rosmalen

6


Film ‘The Best Exotic Marigold Hotel’ Op maandag 9 november 2015 wordt, in samenwerking met PERRON-3, de HEVO-film ‘The Best Exotic Marigold Hotel (2015)’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen. Aanvang: 20.15 uur. Regie: John Philip Madden Het Marigold Hotel is gesitueerd in India en is een verblijfplaats voor Britse gepensioneerden. Het hotel doet luxueuzer aan dan dat het is. Twee hoopvolle nieuwkomers komen er al snel achter, dat niet alles is wat het lijkt, als ze te horen krijgen dat er nog maar één eenpersoonskamer te huren valt. Ondertussen houdt de nieuwe assistent-manager van het hotel, Muriel, ieders geheimen goed in de gaten. Net als de eerste film is ook de tweede film vaak hilarisch met een lach en een traan. Een aanrader….. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet-HEVO-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van PERRON-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Ingrid Thelissen, Commissie Cultuur

Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting Zoals u weet zijn de seniorenmiddagen in De Ontmoeting op de eerste zondag van elke maand. Echter, in verband met de herfstvakantie, vervalt zondag 1 november. Ook op zondag 6 december vervalt de seniorenmiddag. Sinterklaas is dan, wellicht, bij u te gast geweest. Wel bent u van harte welkom op zondag 29 november. De Ontmoeting is open van 14.00 uur tot 17.00 uur. De zanggroep Merels en Kerels zal die middag voor u optreden. Het koor heeft een gevarieerd repertoire, dat zij drie maal twintig minuten ten gehore brengt. Het koor is al vele malen op verscheidene locaties opgetreden. Het belooft, zeer zeker, een gezellige middag te worden en wie weet, worden wij wel verrast door een bezoekje van een of meerdere pietermannen. Het is tenslotte bijna Sinterklaas. Helaas is zondag 29 november de laatste seniorenmiddag van dit jaar. Wij hopen dat er vele gasten aanwezig zullen zijn om op een geslaagde middag terug te kunnen kijken. Voor informatie kunt u bellen naar Jenny van Rooij, tel. 5213732.

7


Gamma Tuin Rosmalen Met een klein groepje mensen uit Rosmalen en Den Bosch zijn we twee jaar geleden gestart met de Gamma Tuin Rosmalen. Een stadslandbouwproject op een braakliggend industrieterrein. Met toestemming van de gemeente ’s-Hertogenbosch en een aantal sponsoren hebben we de grond kunnen bewerken en een grondwaterhandpomp kunnen installeren.

Op kleine schaal kweken we groentes en de resterende ruimte van in totaal ongeveer een hectare wordt ingezet als wilde bloementuin en als voedselveld voor weidevogels. Er staan twee bijenkasten en de vogelwerkgroep uit Rosmalen komt regelmatig observeren. Verder doen we alles gezamenlijk, we verdelen de werkzaamheden en dus ook de opbrengsten. We zijn namelijk nieuwsgierig of er onder HEVO-leden behoefte is om eventueel mee te doen met de Gamma Tuin Rosmalen. Het is namelijk voor iedereen zo goed en gezond om op een prettige plek in het groen fysiek actief te zijn. Op zaterdag 24 oktober organiseren we een tweetal workshops. Samen met uw kleinkind is het dan mogelijk om een vogelvoederconstructie te maken. U bent van harte welkom om te komen kijken of om mee te doen. (meer info o.a verkrijgbaar bij GAMMA Rosmalen, en binnenkort ook via HEVO) Voor meer informatie omtrent de tuin en om mee te willen doen: Email : n.vankempen@planet.nl tel. 06-83112228 Nancy van Kempen Email : info@sektie.nl tel. 06-43008471 Margo Rave

Informatie van de ouderenadviseurs De vrijwillige ouderenadviseur en de belastinginvuller: Waar kunt u die bij inschakelen? De vrijwillige ouderenadviseurs van HEVO hebben tijdens de informatiemarkt voor senioren over wonen, welzijn, zorg en gezondheid in de Kentering veel vragen beantwoord en verteld wat zij kunnen betekenen voor alle senioren in Rosmalen.

8


Iedereen wil natuurlijk zo veel mogelijk zijn zaakjes zelf regelen. Maar soms vraag je je toch af: Hoe zit dit, hoe krijg ik dat goed geregeld? Ook vraag je je wel eens af of je daarbij de goede weg bewandelt. Dan kan een gesprekje met een ouderenadviseur verhelderend werken. Zij zijn daarvoor opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold en geïnformeerd over alle wijzigingen in zorg, die op dit moment gaande zijn. En als we het niet weten, zoeken we het voor u uit. Een paar voorbeelden. • Vrijwillige belastinginvullers helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen en wijzigen van huur- en zorgtoeslag. Deze hulp is voor mensen met een inkomen niet hoger dan circa € 35.000,- voor een alleen- staande of een gezamenlijk inkomen van circa € 50.000,- voor partners. •

We ondersteunen bij het eenmalig op orde brengen van uw administratie.

We helpen u bij een Wmo-aanvraag bij de gemeente voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. (Clientondersteuning)

Wij informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen van zorg, welzijn en wonen. Zo nodig helpen wij bij het aanvragen en invullen van formulieren. We kunnen u de weg wijzen bij het aanvragen van een indicatie voor zorg en u informeren over de eigen bijdrage, die via het CAK wordt geïnd. Ook hulp bij persoonsgebonden budget. Denk aan vervoer, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, aanvragen bijzondere bijstand etc.

Wij kunnen helpen als u vragen heeft over de zorgverzekering.

Wij kunnen (beperkt) uitleg en informatie geven over erfrecht, levenstestament, testament, mentorschap en bewindvoering.

We bieden een luisterend oor als u wilt praten over levensvragen en eenzaamheid.

Staat uw vraag hier niet bij? Bel ons en we kijken hoe we u kunnen helpen. Wij zijn er voor alle senioren van Rosmalen, lid of geen lid van HEVO. Leden van HEVO, die niet in Rosmalen wonen, kunnen ook een beroep op ons doen. U bereikt ons op nummer 06 53279098. Elke maand zijn we te vinden op de laatste pagina van HEVO-Actueel. Tot slot wijzen wij u op de informatiemiddag op donderdag 5 november in De Ontmoeting. Mevrouw Yvonne Cox, notaris in Rosmalen, zal spreken over het belang van een levenstestament en de overige vormen van mentorschap / bewindvoering. Aanvang 13.30 uur. Zie het artikel elders in deze HEVO-Actueel. Namens de ouderenadviseurs, Paul Scholten.

9


Cursus Eerste Hulp met Homeopathie Na de positieve reacties over de lezing Homeopathie op de Zomerschool, heb ik besloten een cursus te gaan geven over Eerste Hulp met Homeopathie. Hierin geef ik uitleg over de werkwijze van homeopathie en wat je zelf kunt doen in verschillende situaties. De cursus omvat 3 avonden, de eerste avond gaat over ongelukjes in en rond het huis, de tweede avond over wat je kunt doen bij acute ziektes, koorts, verkoudheid e.d. en op de derde avond worden ongemakken tijdens de vakantie besproken, zoals diarree, reisziekte. Er is voldoende ruimte voor vragen. Hierna kunt u zelf ingrijpen bij acute situaties met homeopathische geneesmiddelen. Ook is het mogelijk een doosje met eerste hulpmiddelen aan te schaffen. Alle informatie krijgt u mee op papier, zodat u een duidelijk naslagwerk hebt, waarop u altijd kunt terugvallen. De cursus start op donderdag 5 november, vervolgavonden 12 en 19 november. Locatie: Bestuurskamer van De Ontmoeting, Tulpstr. 2-4. Tijd: 20.00 -22.00 uur. Kosten: € 50,- voor 3 avonden inclusief syllabus. Info en aanmelden: Petra van der Heijden Klassieke Homeopathie e-mail: info@homeopetra.nl , tel. 5218372 of 0623884327. Website: www.homeopetra.nl.

De info-avond over de geocaching-club Acht september was de info-avond over de nieuwe HEVO geocaching-club. Er waren zeven mensen die zich vooraf hadden aangemeld. Op de avond zelf bleken er veertien personen belangstelling te hebben. Dat is géén slechte score. Na een lekkere kop koffie, aangeboden door HEVO, gingen we naar de activiteitenzaal. We hadden een mooie presentatie gemaakt om het verhaal over het geocachen – het schat zoeken – duidelijk te kunnen vertellen. Aan het einde van de presentatie werd ook de kunst van het geocachen in de praktijk gebracht. Voor deze avond waren vier caches geplaatst, die met behulp van een GPS moesten worden gelokaliseerd.

10


De wandeling ging achtereenvolgens naar basisschool ’t Ven, waar een vreemde schroef werd waargenomen, naar het gymlokaal, waar een doosje werd gespot, naar de speeltuin, waar een salamander bleek te huizen en naar de bushalte, waar een vreemd stukje afvoerpijp in het plantsoen was gepoot. Tijdens het wandelen werd uitleg gegeven en hoorden we regelmatig kreetjes van ‘tjee…’ en ‘goh…’ en ‘dat had ik nog niet gezien’. Weer terug in de activiteitenzaal werd er nog een aantal vragen beantwoord en werd toegezegd een enquête te versturen om meer duidelijk te krijgen wat iedereen al kan en wat ieders wensen zijn. Met de uitkomsten van deze enquête gaan we een paar groepen vormen. Een aantal mensen zal gaan deelnemen aan een cursus, waarbij ze nieuwe dingen leren, maar zeker ook in praktijk zullen brengen. Anderen zullen aan de slag gaan met hun eigen voorkeuren voor de diverse soorten caches, die er bestaan. Zeker is dat we elkaar met regelmaat gaan ontmoeten om elkaar enthousiaste verhalen te vertellen over onze eigen cache-ervaringen. U kunt zich nog aanmelden bij Mattie Daniels, mail: mattie.daniels@home.nl U krijgt dan ook de enquête toegestuurd en na het invullen wordt u uitgenodigd op de bijeenkomsten. Mattie Daniëls

Paula bedankt!!

Op donderdag 16 juli hebben wij, de Line Dance Club, afscheid genomen van Paula Dupont als onze voorzitster. Sinds april 2011 heeft zij met elan deze taak verricht. Zij heeft vele leuke en minder leuke veranderingen aan moeten brengen. Maar desondanks hebben de cursisten een fijne tijd gehad tijdens haar voorzitterschap.

Paula is een vrouw, recht door zee, geen gezeur en rechtvaardig. Het bestuur heeft heel prettig met haar samengewerkt, waarvoor onze hartelijke dank. Angèle van Beckhoven heeft haar ook namens Hevo in de bloemetjes gezet. Zij blijft echter gewoon bij ons dansen, dus ze is niet uit het oog!! Paula, je hebt nu tijd voor andere dingen, waarmee we je veel succes toe wensen, maar geniet ook van je vrije tijd! Het stokje is doorgegeven aan Will Breur-Rijke. Zij heeft bestuurlijke ervaring en zal voor onze Line Dance Club, een goede opvolgster van Paula zijn! Will, van harte welkom! Mieke Ramler, penningmeester LD

11


HEVO-Actueeltjes oktober – november Cursus Donderdag 5 november: 20.00 tot 22.00 uur. Bestuurskamer van De Ontmoeting. Eerste hulp met Homeopathie. Kosten: € 50,- voor 3 avonden incl. syllabus. Info en aanmelding: Petra van der Heijden, tel. 5218372 of 0623884327, of e-mail: info@homeopetra.nl. Vervolgavonden: 12 en 19 november.*** Maandag 16 november: De Annenborch. Start van een nieuwe cursusperiode: 16 november tot en met 17 december. Cursussen: Windows 10 Start, Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10, Omgaan met Smartphone. Info en aanmelding: Annette Gladdines, tel. 0620356366. Note: Op dinsdag- tot en met vrijdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur is er een inloop in De Annenborch. Tijdens deze uren maken wij met u een afspraak voor hulp bij het installeren van Windows 10. Kosten: € 2,50. Aanmelding: Annette Gladdines, tel. 8519630 of 0620372776 Dansen Zondag 1 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Deadline HEVO-Actueel!! Vrijdag 16 oktober en 20 november Expositie Dinsdag 1 september tot en met 30 oktober: De Ontmoeting. Tentoonstelling: Natuurfoto’s van het IVN ‘s-Hertogenbosch. Feest Vrijdag 20 november: De Ontmoeting. Vrijwilligersavond. Info volgt nog. Film Maandag 12 oktober: 20.15 uur. HEVO-film. Daens. Perron-3. Maandag 9 november: 20.15 uur. HEVO-film The Best Exotic Marigold Hotel (2015). Perron-3.***

12


Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 3 november: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361 Keuringen Vrijdag 9 oktober: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurkamer. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 6 november: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Vrijdag 16 oktober: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 24 oktober: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 29 oktober: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Donderdag 26 november: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Lezing Donderdag 5 november: 13.30 tot 15.30 uur. De Ontmoeting. Lezing door notaris Mevrouw Yvonne Cox. Onderwerp: Wie geeft u het vertrouwen? Toegang is gratis, zowel leden als niet-leden van HEVO zijn welkom. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Reizen Woensdag 21 oktober: Bezoek Bruinkoolgroeve Düren. Dagtocht: de Bruinkoolgroeve, Düren, lunch en diner. Kosten: € 49,- p.p. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag van € 5,- bij. Info: website HEVO en HEVO-Actueel augustus. Aanmelding: Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861, of e-mail: ha.plappert@home.nl Donderdag 19 november: Bezoek De Kaasboerin, Postel, Belgié. Dagtocht: Show op De Kaasboerin, lunch en diner. Vertrek vanaf het Gildeplein om 10.45 uur. Kosten: € 39,50 p.p. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag van € 5,- bij. Aanmelding vóór 7 november: Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040, of e-mail: dini.voets@ziggo.nl

13


Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Info en aanmelding: Loek Mostertman, tel. 6412634, of e-mail: l.g.mostertman@home.nl *** Seniorencontactmiddagen Dinsdag 13 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 14 en 28 oktober: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Riet Zijlemans, tel. 6123990. Donderdag 15 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Rosmalen Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels@gmail.com Dinsdag 27 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat, Rosmalen Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Vrijdag 30 oktober: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Rosmalen Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Zondag 1 november: Let op!! Er is geen seniorencafĂŠ in De Ontmoeting wegens herfstvakantie. Donderdag 5 en 19 november: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Rosmalen Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596, e-mail: karelstoffels@gmail.com Dinsdag 10 november: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1, Rosmalen Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 11 en 25 november: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan, Rosmalen Voor het maken van een bloemstukje dient u zich ruim van te voren aan te melden. Meldt u zich af, binnen twee dagen voor aanvang van de seniorenmiddag, dan zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Dinsdag 24 november: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat, Rosmalen Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076.

14


Vrijdag 27 november: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Maliskamp. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Zondag 29 november: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van zanggroep: Merels en Kerels. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732.*** Vakantie Zaterdag 24 oktober tot en met Zondag 1 november: De Ontmoeting is gesloten wegens herfstvakantie. Wandelen Dinsdag 20 oktober: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Dinsdag 13 en 27 oktober: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 3 en 17 november: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Dinsdag 10 en 24 november: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Workshop Zaterdag 24 oktober: Gamma Rosmalen. Info: Nancy van Kempen, tel. 0683112228, e-mail: n.vankempen@planet.nl Margo Rave, tel. 0643008471, e-mail: info@sektie.nl*** Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Redactie, Piet Kerssens.

15


Mooi niet !!! Zoals het elke oma en opa betaamt, moet je af en toe op je kleinkinderen passen. De ouders kunnen dan even rust krijgen in hun toch al jachtige bestaan. Wij dus ook en dan ga je vooral iets leuks doen. Wij dachten dat een beetje historische opvoeding meegenomen zou zijn. Ons voorstel aan de kinderen van 10 en 8 was om naar het Openlucht Museum in Arnhem te gaan. Dat vonden ze geweldig!! Tijdens dat bezoek vertelden wij van alles en nog wat over hetgeen te zien was maar een gids met maar één arm boeide hen veel meer. Het speeltuintje en het doolhof waren veel leuker dan al dat oude gedoe. Bij thuiskomst vroeg onze dochter aan ons kleinkind van 8: ‘Wat is nu het oudste wat je gezien hebt in het museum?’ Na enig nadenken zei hij: Opa. Dan denk je over je zelf, och eigenlijk zie ik er nog best jong uit. Nou, mooi niet!!!!!!!! Geert Loeffen

Verbasteringen In het EO-praatprogramma ‘Dilemma’ over relatieproblemen vertelden deelnemers elkaar openhartig over de ‘visuele cirkels’(!) waarin zij waren beland. Als je geluk hebt nog 25 jaar te leven, dan maak je mee dat de Van Dale van 2040 die visuele cirkel als gewone uitdrukking heeft opgenomen, naast de dan ‘ouderwetse’ ‘vicieuze’ cirkel. Het argument dat een cirkel meestal iets zichtbaars is, geldt niet meer, ook niet dat ik nog nooit een wiskundige heb horen praten over ‘auditieve’ cirkels. Kortom: verbasteringen krijgen snel een quasi-normale correctheidsstatus. Een poëziealbum is ook al lang niet meer hetzelfde als een poesiealbum. Vooral uit het Frans afkomstige uitdrukkingen hebben te lijden onder verbale mishandeling. Zo bijvoorbeeld de uitdrukking: ‘Wat nu?, zei Pichegru’. Pichegru was de Franse generaal, die dankzij de dichtgevroren rivieren de republiek in 1794 kon veroveren. De verbastering ‘Wat nu, zei Pietje Cru??’ was er bijna even snel. Ook de apologische spreuk ‘Wat nu, zei Pichegru, en hij zat met zijn beentjes in de kippenjus’. Zelf gebruik ik de originele uitdrukking of de verbastering wel eens aan de bridgetafel, als ik niet weet of ik moet uitkomen met ruiten of schoppen. Guido Robbens

16


17


Bezorgers gezocht voor HEVO-Actueel en ONS Ondanks dat er op 6 september jl. wat strubbelingen waren in verband met aanlevering van het blad ONS zijn de verspreidingen verder goed verlopen. De bladen worden door een vast team verspreid, maar ook in deze setting vallen wel eens gaten door ziekte en vakantie. Op mijn vorige oproep kreeg ik vele reacties. Maar doordat de meeste van deze mensen al ingezet zijn voor een vaste wijk heb ik nu weer een tekort aan mensen, die, in nood, een keer willen rondbrengen. Tevens ben ik op zoek naar een vaste bezorger voor de wijk: Weidestraat en een stuk van ’t Ven. Graag even een berichtje naar mij via e-mail bezorgingHA@hevorosmalen.nl of telefoon 5216361 of 06-27177478. Carla Couwenberg

Dank voor de heerlijke HEVO-Italië-reis Met enige schroom had ik me toch ingeschreven voor de 7-daagse HEVO-Italië-reis. Dit omdat ik vanwege een slechte knie en lopend met een rollator als 75-jarige toch maar moest afwachten of ik hieraan een fijne vakantie zou kunnen beleven. Nu we toch al weer enige tijd thuis zijn, kan ik u zeggen dat ik een hartstikke leuke reis heb meegemaakt. We hadden een prima hotel met uitstekend eten, een goede bus met prima chauffeurs en een heel aangenaam gezelschap. Het weer was niet altijd wat je in Italië zou mogen verwachten, maar bij onze uitstapjes was het weer vaak toch best goed, zeker voor een terrasje. De reiscommissie en met name Dini Voets en Riekie Plappert wil ik dan ook hartelijk bedanken voor een prima organisatie en hun steun. Ook de hulp en steun, die ik van vele reisgenoten mocht ondervinden o.a. bij het in- en uitstappen van de bus heeft me enorm goed gedaan. Ondanks een gebroken teentje, waarvoor ik liefdevolle verzorging en meelevende belangstelling ontving, blijf ik zeggen: een hartstikke leuke vakantie. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen: heel hartelijk dank. Bets Smits

18


De notaris licht u voor HEVO organiseert een lezing, gehouden door notaris mevrouw Y. Cox, over levenstestamenten, volmachten, testamenten en wettelijke beschermingsmaatregelen Wanneer: op 5 november 2015 van 13.30 tot15.30 uur in De Ontmoeting WIE GEEFT U HET VERTROUWEN? Steeds meer mensen krijgen in hun directe omgeving te maken met dementie. Maar ook ongevallen, andere hersenaandoeningen of langdurige ziektes kunnen redenen zijn waarom iemand niet meer in staat is zijn of haar eigen wil te bepalen. Of het nu om geld, uw huis of vermogen gaat, om uw onderneming of uw medische zaken, u houdt zelf graag grip op beslissingen, die op die vlakken moeten worden genomen.Vaak blijkt dat mensen vroeg of laat niet meer in staat zijn om zelf die beslissingen te nemen. Zonder regeling van uw kant gaat de kantonrechter iemand tot bewindvoerder, mentor of curator benoemen, zodra er toch een beslissing nodig is. Bijvoorbeeld als uw huis verkocht moet worden, uw bankzaken geregeld. U loopt dan het risico, dat iemand die u niet zelf gekozen zou hebben, beslissingen namens u gaat nemen. Zelfs als u getrouwd bent en ĂŠĂŠn van de twee kan niet meer zelfstandig beslissen, is de kantonrechter nodig om bijvoorbeeld het huis te kunnen verkopen. Een andere ontwikkeling is dat de zorgkosten steeds hoger worden en de overheid steeds meer aanspraak gaat maken op uw eigen vermogen. De eigen bijdrage voor zorg wordt hoger naarmate u meer vermogen heeft. Wat het ook lastig maakt is dat er steeds meer samengestelde gezinnen zijn ontstaan. Stiefkinderen en eigen kinderen kunnen soms niet goed met elkaar samenwerken. Uw eigen belangen kunnen daardoor uit het oog verloren worden. Dit alles maakt, dat veel mensen zich zorgen maken. Het is goed deze zorgen op tijd te onderkennen en te (laten) bekijken of u uw zaken goed geregeld heeft. Wellicht heeft uw testament aanpassing nodig. Misschien wilt u een volmacht of levenstestament maken, waarin u zelf iemand kunt aanwijzen, die voor u gaat zorgen als u het niet meer kunt. De notaris zal u over de mogelijkheden voorlichten. Uiteraard is het mogelijk (algemene) vragen te stellen. De toegang is gratis, voor zowel leden als nietleden van HEVO. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. HEVO Commissie collectieve belangenbehartiging

19


Schrijf je eigen artikel Gezellige dag op het Komfestival. U heeft het zeer zeker gelezen! In HEVO-Actueel van september staat een oproep om kopij te leveren van je commissie of club. Nou, hier komt het dan! Op zondag 13 september stond ik in de HEVO-stand op het Komfestival. Ik was spontaan ingedeeld door de evenementencommissie. De V van HEVO staat voor voorlichting. Ik kwalificeer de V hier als verrassing of als vertrouwen. Er is toch veel vertrouwen in mijn persoon, als de commissie je zomaar indeelt, fijn toch! ’s Ochtends om kwart voor elf in de kraam, geen sterveling te zien, alleen je kraamgenoot. Hoe vat ik het woord ‘kramen’ op? Zeuren, welnee! Het was meteen gezellig. De folders en allerlei ander materiaal, die u ook vindt in De Ontmoeting, lagen mooi gerangschikt op de plank. De vlaggen wapperden in de wind. Er hangt al een uitnodigende sfeer. Na een half uurtje ontmoet ik u, HEVO-lid en niet-HEVO-lid. U bent zeer belangstellend. De vele vragen, die op ons afkomen. Waar staat HEVO voor? Wat doet HEVO zoal? Waar is De Ontmoeting? Wij, de `kramers`, hadden de antwoorden natuurlijk en warempel er worden inschrijfformulieren ingevuld om lid te worden van HEVO. Leuk, als je de mensen kunt enthousiasmeren. Ook u, als HEVO-lid, deed mee. Spontaan vertelden de mij bekende leden van HEVO aan `vreemden` het een en ander. Leuk om te zien! Het werd steeds drukker en drukker. Voor dat je het wist, was het twee uur in de middag. Tijd om afgelost te worden door andere `kramers`. Kom ik aan het einde van mijn verhaal. Ziet u, dat het niet zo moeilijk is om een stukje voor HEVO-Actueel te schrijven. Zullen we afspreken dat in de volgende HEVO-Actueels uw verhaal komt te staan? Ik wens u net zoveel schrijfgenot, als ik heb gehad! Tussen haakjes, ik ben tot 1600 of iets minder tekens gekomen, zonder spaties en uiteraard in een Word-bestand. Piet Kerssens.

20


Modelbotenbouw We zijn van de generatie, die zelf vliegers bouwde en handig was in knutselen. We werden niet afgeleid door spelcomputers, rinkelende telefoons en sms’jes. Onze lego bestond uit witte en rode steentjes en wilden we iets maken dan moesten we onze fantasie laten werken. Creativiteit De hobby, die daarin voor mij voldoende ruimte biedt, is Modelbotenbouw. Alleen al de keuze uit de verschillende bouwmaterialen (hout, aluminium, plastic) en ook de verschillende soorten schepen (zeil, motor, vracht, modern en oud) is onuitputtelijk. Bij mij zit de lol erin iets te maken wat minder gangbaar is. Een Optimist, moerasboot of Skûtsje. Voor wie ? Natuurlijk in eerste instantie voor mezelf. Maar wat is het leuk om tijdens maritieme of andere evenementen je creaties te delen met andere modelbouwers en vooral ‘argeloos’ publiek. De verwondering en bewondering, die je bij de ander ziet is fantastisch, niet alleen bij kinderen. Dat je de modellen helemaal zelf kunt maken is voor sommigen slecht voor te stellen. Kosten Natuurlijk, elke hobby kost geld. Je kunt beginnen met een eenvoudige bouwdoos om eens te ervaren of deze manier van handvaardigheid iets voor jou is. Als je de uren telt die ik, met plezier, heb zitten bouwen en dat afzet tegen de gemaakte kosten komt er een positief beeld naar voren. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.modelbotenclub-titanic.nl . Misschien wordt u enthousiast. Heeft u nog vragen, bel dan gerust 0622447097 of mail naar mvlogten@gmail.com.

21


Bridgen op de donderdagmiddag Bij deze roept HEVO bridgers op, met het klaveren- en ruitenboekje, om zich aan te melden voor een nieuw op te richten groep, die wekelijks speelt in De Ontmoeting op de donderdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Ook de spelers, die momenteel de bridgecursus van Paul Rambags volgen, kunnen zich aanmelden. Deze nieuwe groep wordt in het leven geroepen, omdat er al jarenlang een wachtlijst bestaat bij de huidige clubs en doorstroming naar deze clubs niet mogelijk is. HEVO wil haar leden, zowel huidige als toekomstige bridgedames en –heren, dié ruimte bieden op deze beschikbare donderdagmiddag. Er heeft zich inmiddels een twintigtal kandidaten gemeld en graag willen wij dit aantal uitbreiden richting 50 bridgers, waarbij een gezonde mengeling tussen beginners en gevorderden het ideaal plaatje zou zijn. Wilt u in een gezellige groep uw kennis overbrengen en delen met leergierige bridgespelers, dan bent u meer dan welkom. Spelleiding en bestuur met daadkracht, willen zo snel mogelijk van start gaan. Om lid te worden van deze bridgeclub dient u wel lid te zijn van HEVO, waarvoor de jaarlijkse contributie € 25,- bedraagt. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: peter.wilma@hotmail.com of te bellen met de coördinator activiteitencommissie: Peter der Kinderen, tel. 5221013 Kom bridgen in een inspirerende omgeving tussen inspirerende mensen!!

De Ontmoeting zoekt aanpakkers! We zijn op zoek naar een aantal dames en heren die ons regelmatig wil helpen met het schoonhouden van De Ontmoeting. Het gaat niet om de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, deze worden en blijven door een schoonmaakbedrijf gedaan. Het gaat meer om de voor- en najaarsschoonmaakwerkzaamheden, die worden uitgevoerd in de periode als De Ontmoeting gesloten is. Als u zin heeft om in een leuke en ontspannen sfeer wat hand- en spandiensten te verrichten voor een paar uurtjes, laat het ons dan weten via een mailtje naar h.wijn@home.nl of ans.aarts-kitslaar@outlook.com De Beheercommissie

22


Biljartliefhebber? Biljarters gezocht om deel te kunnen uitmaken van onze biljartclub HEVO-Lambertus. die op elke woensdagmiddag haar wedstrijden speelt in De Ontmoeting. Het biljartspel staat voorop. Echter, u komt in een gezellig en gemotiveerd team terecht, waarin ook aandacht voor elkaar is. Onder het genot van een kopje koffie of thee, pilsje of wat voor drank dan ook worden b.v. gebeurtenissen besproken en wordt geprobeerd om bepaalde problemen op te lossen. De kosten vallen geweldig mee, een kopje koffie b.v. kost € 1,-. Misschien wilt u weten hoe jong of oud de spelers zijn, de leeftijden liggen tussen de 55 en 85 jaar. Wij zijn geen leerschool en daarom is het wel wenselijk dat u in het verleden gebiljart heeft. Het gemiddelde in onze club ligt tussen de 1 en 3 caramboles. Alvorens lid te worden kunt u uiteraard eens op een woensdagmiddag komen kijken en een balletje stoten, vanaf 13.00 uur zijn we aanwezig. Wilt u vooraf nog meer informatie, dan kunt altijd contact met ons opnemen via het volgende mailadres:  ajwbekker@home.nl

Nieuw in het cursusaanbod: Windows10 Start Cursus overstappen van Windows7/8 naar Windows10 en cursus Omgaan met Smartphone. Het Senioren Computerleercentrum Rosmalen (SCR) zorgt ervoor dat senioren bij de tijd kunnen blijven. In november begint er weer een nieuwe cursusperiode: van 16 november t/m 17 december met een ruim cursusaanbod voor zowel beginnende als gevorderde computeraars. Nieuw in ons programma o.a. Cursus Windows10 Start – Cursus overstappen van Windows7/8 naar Windows10 – Cursus Omgaan met Smartphone. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatie bijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, het HEVO-gebouw De ontmoeting , Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt, Maliskamp. Onze Cursus- en Inloopactiviteiten vinden plaats in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, 5242 CN Rosmalen.

23


Heeft u hulp nodig bij het installeren van Windows10, kom dan naar onze inloop. Laptopbezitters kunnen hun apparaat meebrengen, desktopbezitters moeten hun vragen noteren en in de Inloop stellen. Ook met andere problemen, als u thuis met uw computer of tablet bezig bent, kunt bij ons terecht van dinsdag- t/m vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten â‚Ź 2,50. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: 8519630 of bellen naar 06-20372776. In de laatste maanden van dit jaar zijn we van plan groepsgewijze instructies voor het installeren van Windows10 te organiseren. De juiste data daarvoor zijn nog niet bekend. Wij raden u daarom aan om de pers en het aanmeldformulier in het infoboekje in de gaten te houden. Voor het aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar mevrouw Annette Gladdines 06-20356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch 8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

HEVO Biljartclub Laurentius Biljartclub Laurentius zoekt nog een tweetal leden op maandagmiddag. Bij Laurentius wordt biljarten op informele wijze bedreven. Wij spelen geen competitie, noch tegen interne, noch tegen externe teams. Karakteristiek voor Laurentius is dat het een gezellige biljartinstuif wil zijn. We spelen op maandagmiddag en/of donderdagmiddag, partijen van 20 beurten onder elkaar. Het moyenneniveau van de leden ligt tussen 0.75 en 4.00. Twee maal per jaar wordt een onderling toernooi georganiseerd. Ondanks het informele karakter dienen nieuwe leden wel een basisvaardigheid op het niveau van ca 0.50 moyenne te hebben. Loop eens binnen op maandagmiddag in De Ontmoeting of neem contact op met Gerard van Merendonk telefoonnummer: 6413928.

24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


HEVO midden in de samenleving

09 okt totaal