Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 augustus 2015 nr: 7


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Eddy de Groot

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 21 augustus 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Bestuur / redactie

Voorlichting

02 02 04 05 26

21 22 23 25

Informatie ouderenadviseurs 1 Openingstijden Wijkplein Rosmalen Informatie ouderenadviseurs 2 Langer thuis wonen en de zorg in Nederland 27 Zorg voor mantelzorgers

Snel-sneller-het snelst Van het bestuur Wie is die man? Guido Robbens HEVO-Actueel en Vormgeving Activiteiten gegroepeerd naar coördinator

Uit-tips

Reizen / dagtochten

06 06 08 10

16 16 19 22

Film Le Fabuleux Destin D’Amëlie Gehoord Dag van de Senioren HEVO-Actueeltjes

Vijf dagen Winterberg Dagtrip Middelburg - Veere Soldaat van Oranje Reis naar Düren Duitsland

Lezingen / workshop

En ook …..

04 05 07 17 09

18 De Ontmoeting zoekt aanpakkers 20 Seniorencontactmiddag De Ontmoeting 21 Wandelen 24 Taalrubriek 25 Bridge op de donderdagmiddag 28 Het nieuwe centrum van Rosmalen

Leeskringen Cursus fietsveiligheid Rosmalen Geocaching in clubverband Filosofie en filosoferen Start nieuwe cursusperiode van het SCR 20 Rondleiding Lambertuskerk

1


Snel, sneller, het snelst Hebben jullie dat nou ook? Ik hoor heel erg vaak de klacht dat jonge mensen zo ontzettend snel spreken. Ze zijn in staat om zonder adem te halen meerdere volzinnen uit te spreken. Je doet alle moeite om het te volgen maar dat valt niet altijd mee. Zeker als het gesprek per telefoon gevoerd wordt, moet je alle zeilen bijzetten om te kunnen opnemen wat er gezegd wordt. Soms merk je dat er gebeld wordt vanaf de fiets of vanuit de auto met alle bijgeluiden van dien. Of met de telefoon geklemd tussen kin en schouder, bezig zijn met het uitruimen van de vaatwasser. Het snelle spreken heeft alles te maken met de snelheid waarmee de maatschappij voort raast en waar de jonge mensen in mee moeten. Het heeft ongetwijfeld ook te maken met de media die steeds sneller worden en waar ook de presentatoren vaak onverstaanbaar zijn. Dat de snelheid van communiceren, in welke vorm dan ook, vroeger veel en veel lager was, merk je heel goed. Met Toon Hermans hoef je niet meer mee aan te komen. Maar het zou fijn zijn als er een gulden middenweg werd gevonden zodat wij, 55+-ers, het bij kunnen blijven houden. We hebben al verloren op het punt van snel kunnen werken met de social media. Zou de jeugd ons willen laten winnen als het op gewoon spreken aan komt? Ik denk van wel, tenminste als ze zelf het besef hebben dat ze zo snel spreken of zouden wij zelf sneller moeten leren luisteren? En als je het op de tv niet meer kunt volgen vanwege de spraaksnelheid, zet dan de ondertiteling aan. 888 kun je toch wel onthouden? Geert Loeffen, redactioneel

Van het bestuur. Nog even en de zomersluiting van De Ontmoeting zit er weer op. Op 1 september is het gebouw weer open en bruist het er weer van leven. Dat wil niet zeggen dat er in de afgelopen periode niets te doen was. Er is (en wordt) gefietst en gewandeld en er waren workshops in het kader van de Zomerschool. Op 18 en 20 augustus is de Opfriscursus rijvaardigheid (al volgeboekt).

2


De senioren zijn een belangrijke doelgroep als het gaat om vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zouden heel veel activiteiten niet plaatsvinden. Het doen van vrijwilligerswerk is voor velen ook een manier waarop ze een plezierige en zinvolle invulling geven aan hun vrije tijd. We doen als vereniging regelmatig een beroep op onze leden om zich op een of andere manier als vrijwilliger te willen inzetten. We krijgen ook vaak vragen van andere organisaties om vacatures bij hun organisatie onder de aandacht te brengen. In het verleden boden we hen de ruimte om via onze HEVO-Actueel een oproep te doen. Maar het werd te veel. Daarom volstaan we met de verwijzing naar Platform073. Soms verwijzen we direct naar een site van de organisatie. Kijk bijv. eens op www.voedselbankdenbosch.nl. De voedselbank organiseert maandelijks een introductiebijeenkomst voor mensen die geïnteresseerd zijn om mee te helpen. Harrie Wijn en Piet Kerssens zijn een paar jaar geleden gestart met de Nieuwsbrief. Inmiddels wordt deze verstuurd naar bijna 1000 mailadressen. Harrie vindt het tijd om het kindje aan een ander over te dragen. Tiny Kappen zal voortaan de nieuwsbrief verzorgen. Krijgt u de nieuwsbrief nog niet maar wilt u die wel ontvangen dan kunt u zich op onze site (hevorosmalen.nl) onder de tab ‘Nieuwsbrief’ aanmelden. U kunt uw (nieuwe) mailadres ook doorgeven op het mailadres ledenadministratie@hevorosmalen.nl. Dan zorgen zij dat uw adres in ons bestand komt en dat u de nieuwsbrief krijgt. Sinds kort treft u in ons maandblad advertenties aan. Dit doen we puur om inkomsten te verwerven voor onze vereniging. De hoeveelheid advertenties zal van bescheiden omvang zijn. Met het bieden van ruimte aan advertenties in ons blad wordt de redactie noch het HEVO-bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit of producten van de adverteerder. HEVO is een afdeling van KBO-Brabant, dat opkomt voor de belangen van haar 130.000 leden. Het lidmaatschap van KBO-Brabant biedt u naast belangenbehartiging ook voordelen. Kijk hiervoor op de site van KBO-Brabant, www.kbo-brabant.nl, onder de tab ‘voordeel’. KBO-Brabant heeft onlangs in een brief aan de directie van KPN bezwaar gemaakt tegen de verhoging van de tarieven voor bellen met een vaste lijn. Argument: omdat het aantal ‘vaste bellers’ afneemt worden de tarieven verhoogd. KPN gaat zo helemaal voorbij aan het feit dat nog een heleboel senioren niet met een mobieltje bellen. Ook is KBO-Brabant in het geweer gekomen tegen de belastingplannen van dit kabinet omdat die volgens haar ten koste gaan van de gepensioneerden. Peter de Leeuw, secretaris

3


Wie is die man? Guido Robbens Als leraar Duits (im Ruhestand) ben ik nog steeds gefascineerd door mijn vak. Vooral Duitse literatuur heeft mijn levendige belangstelling. Teksten van filosofen mag ik graag lezen. Daarnaast interesseer ik mij voor alles wat met taal en retorica te maken heeft. Grappige taalmisverstanden en talige dubbelzinnigheden debiteer ik met genoegen. Als leraar mocht ik over het werk al nooit klagen, maar er gaat niets boven mijn huidige leventje. Mijn vrouw Marie-José en ik gaan graag op fietsreizen. We zijn 45 jaar gelukkig getrouwd, we hebben 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Wie op maandagochtend bij De Ontmoeting binnenwipt, weet dat ik nog een andere hobby heb.

Leeskringen In de maand oktober, als iedereen uitgerust terug is van vakantie, starten de leeskringen met een nieuw seizoen. Tot nu toe waren dat 2 leeskringen van 11 deelnemers. Wij hopen dat meer mensen van lezen houden en graag eens met anderen over de gelezen boeken willen praten. Door deze gesprekken en de voorbespreking van Mabel, wat betreft schrijfstijl, opbouw van het boek en wenken waarop te letten, kom je tot het lezen van een ander genre boeken. Wij willen proberen met een derde leeskring te starten. De leeskringen komen 8 keer bij elkaar in de bestuurskamer van De Ontmoeting en wel op de 2de en 4de woensdagmiddag van de maand. Mocht het lukken een derde kring te vormen, dan zal deze op de 3de woensdag van de maand worden gepland. Mabel Goossens, docente Nederlands en Engels, selecteert elk seizoen 8 boeken, die wij met elkaar bespreken. De kosten bedragen € 4,50 per keer, dit betekent € 36,- per seizoen. Dit bedrag wordt bij de eerste bijeenkomst geïnd. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Joke Pos-van Iersel, tel. 5221436 of e-mail naar: joke.jan.pos@home.nl Commissie Cultuur Joke Pos-van Iersel

4


HEVO-Actueel en vormgeving. HEVO-Actueel wordt maandelijks in overleg met de redactie vormgegeven door Tiny Kappen. Tiny is daar doorgaans zo’n 8 uur mee kwijt. Voor de vormgeving wordt gebruikt gemaakt van een speciaal opmaakprogramma. Het feit dat op dit moment alleen Tiny met dit programma kan werken, maakt ons kwetsbaar. Wij zijn daarom op zoek naar iemand, die achtervang kan zijn voor het geval Tiny niet in de gelegenheid is om ons blad vorm te geven. Daarvoor moet je het programma (leren) kennen. Het mooiste zou dan ook zijn, dat de achtervang een paar keer per jaar het blad zelfstandig opmaakt. Wie wil deze rol op zich nemen? Voor informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende deleeuwpeter2@gmail.com of 0637602637. U kunt ook Tiny Kappen (0612185995) benaderen om te horen wat het werk inhoudt. Peter de Leeuw, redactie

Cursus fietsveiligheid Rosmalen Mobiel blijven, veilig en met plezier fietsen: dat willen we toch allemaal! Kennis van verkeersregels voor fietsers en kennis en beheersing van vooral E-bikes is daarbij van groot belang. In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland biedt seniorenvereniging HEVO Rosmalen een cursus fietsveiligheid aan. De gratis cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin uitleg over fietsgebruik en verkeersregels wordt gegeven. Op een uitgezet parcours kunt u de vaardigheid testen. Tevens is er een rijwielhandelaar aanwezig om uitleg over de E-bike te verstrekken en u kunt een proefrit maken. De HEVO-fietsclub zal u begeleiden op een fietsroute in de omgeving en toelichting geven op actuele verkeerssituaties. De cursus vindt plaats op vrijdagmiddag 9 oktober 2015 in en nabij De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4, Rosmalen. U kunt deelnemen met een gewone of elektrische fiets. Pieter Vissers - Evenementencommissie

5


Film Le Fabuleux Destin D’Amélie Op maandag 7 september 2015 wordt in samenwerking met Perron-3 de HEVO-film Le Fabuleux Destin D’Amélie gedraaid in de filmzaal van Perron-3, Hoff van Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. Amélie is op zoek naar liefde en de zin van het bestaan. Ze is een serveerster in het centrum van Montmartre, waar ze contact heeft met haar buren en klanten, alsmede met een mysterieuze fotoverzamelaar. Langzaam realiseert Amélie zich dat de weg naar geluk zich niet vanzelf zal openbaren, maar dat ze hier initiatief voor zal moeten tonen. Zij treft haar geluk door zich in te spannen voor het geluk van anderen. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Commissie Cultuur Ingrid Thelissen

Gehoord Het HEVO-koor treedt regelmatig op voor de Wereldwinkel in Rosmalen. Vaak komen dan ook familieleden van de koorleden luisteren. Een dochter van een koorlid had ook gesproken met andere koorleden. Van een van hen hoorde ze dat ze er nog maar kort bij was, dat het haar veel plezier gaf en vooral ook de eenzaamheid hielp verdrijven. Dat bevestigt weer waar we als HEVO voor staan! We willen er aan bijdragen dat iedere senior in Rosmalen kan blijven deelnemen aan de samenleving. De vele activiteiten helpen daar bij.

Peter de Leeuw, secretaris

6


Geocaching in clubverband Onlangs hebben 4 mensen een nieuwe club bij HEVO opgestart, namelijk een Geocaching-club. Geocaching? Wat is dat? Dat kunnen we kort uitleggen, maar als je er meer over wilt weten, ben je uitgenodigd op de info-avond op dinsdag 8 september, in De Ontmoeting, om 19.30 uur. Toch een korte poging om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Geocaching is een moderne manier van ‘schatzoeken’. We gaan het dorp of de stad in, of we trekken de natuur in, om een schat te vinden. Zo’n schat kan een rolletje papier zijn, waar we onze naam op schrijven, maar soms is het ook een mooi gemaakt werkstukje, dat verstopt is op een bijzondere plaats. Waar het verstopt is, lezen we op een website, waar iedereen – zonder kosten – toegang toe heeft. Geocaching kent véél facetten: • Je kunt gewoon caches – dat zijn de schatten – gaan zoeken • Je kunt er speurtochten mee lopen door bv. het centrum van een stad • Je kunt sámen met anderen er op uittrekken om te gaan zoeken • Je kunt dat zoeken te voet doen, maar ook met de fiets, en soms met de auto • Er zijn eenvoudige én moeilijke caches Wat wij voor ogen hebben is een clubje mensen dat deze geocaching-hobby beoefent, op welke manier dan ook. Dit clubje treft elkaar op gezette tijden in De Ontmoeting, om meer te leren over deze hobby, maar ook om plannen te maken om sámen te gaan geocachen. Of die gewoon met elkaar kletsen over hun ervaringen. Of die samen mooie nieuwe caches willen maken. Ben je nieuwsgierig geworden, of misschien al enthousiast, kom dan op 8 september naar onze informatie-avond. Of je al actief met het geocachen bezig bent, of nu pas hoort over deze hobby, er is voor iedereen, op zijn niveau, plaats. We zien graag een aanmelding voor deze avond tegemoet. Dat kan per e-mail of telefoon. Ook zónder aanmelding bent u van harte welkom. Mattie Daniels, telefoon 5214409 - E-mail: mattie.daniels@home.nl

7


Dag van de Senioren Spectaculair muziekprogramma vrijdag 2 oktober 2015 HEVO biedt ter gelegenheid van de jaarlijkse ‘Dag van de Senioren’ een voor iedereen toegankelijk muziekfestijn aan met een mix van velerlei genres: van licht klassiek tot gospel, van evergreens tot popsongs, van Brabantse luisterliedjes tot Egerländer blaasmuziek. Het Regionaal Symfonieorkest uit Oss bestaat uit ca. 50 ervaren en jonge musici. Het orkest speelt licht klassieke stukken uit opera en operette, maar ook filmmuziek en musicalnummers. De professionaliteit van dirigent Jacco Nefs staat mede garant voor een hoog niveau. Het grote Gospel/popkoor Spirit uit Den Dungen met de eigen live-band is een unieke combinatie Zij brengen op een energieke wijze met gebalanceerde stembezetting de oorspronkelijke swingende gospelnummers. Maar ook het poprepertoire met eigen koorarrangementen van recente songs wordt met verve uitgevoerd. Perron-3 zal in beweging komen ! De Bossche “Herzogenwälder Blasmusik”, laat u versteld staan van een hoge kwaliteit van originele Egerländer en Duitse volksmuziek, uitgevoerd door een 20-tal muzikanten. De kapel staat onder de inspirerende leiding van Willy Rutten, tevens een van de oprichters. Lya de Haas en Hennie Korsten: Lya met haar warme stem en Hennie met zijn virtuoze gitaarbegeleiding slagen er uitstekend in om de zelf geschreven sfeervolle luisterliedjes uit het hart te vertolken. Voor Floris Jan Mensen, 24 jaar uit Rosmalen zijn zingen en piano spelen de grote passies. Hij brengt licht klassieke- en popnummers, ballads maar ook up tempo, zowel in het Nederlands als in het Engels en hij speelt eigen synthesizercomposities. Na het succes van voorgaande jaren is ook dit jaar een aantal HEVO-leden weer bereid om hun hobby of verzameling in de foyer van Perron-3 te laten zien.

8


Wilt u genieten van hĂŠt muziekfeest voor senioren kom dan naar Perron-3 op vrijdag 2 oktober 2015. U kunt kiezen uit een middagvoorstelling, om 13.45 uur en een avondvoorstelling om 19.00 uur. Toegangskaarten, ten bedrage van â‚Ź 7.50, zijn verkrijgbaar vanaf 5 augustus 2015 aan de theaterkassa Perron-3, of via de website www.perron3.nl . Telefonisch bestellen kan ook, tel. 8507550, maar dan moet u rekening houden met extra administratiekosten. Ook niet-HEVO-leden zijn van harte welkom !

Start nieuwe cursusperiode van het SCR Start van onze cursussen, 24 augustus a.s. Meld u aan bij: Annette Gladdines, tel. 0620356366. Ook voor inlichtingen kunt u hier terecht. Bij geen gehoor belt u met Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100, Rosmalen, tel. 8519600. U wordt door een medewerker van SCR teruggebeld. Een cursusoverzicht treft u aan in onze folder, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, Perron-3, het Hevo-gebouw De Ontmoeting, Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt - Maliskamp. Het Senioren Computerleercentrum biedt belangstellende 50-plussers elke 2 maanden de gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen over de mogelijkheden van tablet- en computercursussen (Windows 7 en Windows 8). Wij zijn aangesloten bij SeniorWeb en maken bij de meeste cursussen gebruik van hun boeken, deze zijn speciaal afgestemd op senioren. De eerstvolgende informatiemiddag is op dinsdagmiddag 29 september a.s. om 14.00 uur in het computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch. Start van onze computerinloop dinsdag 18 augustus voor het verkrijgen van hulp bij computergebruiksproblemen. De Inloop is geopend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur op dinsdag t/m vrijdag. Voor de computerinloop moet u een afspraak maken en een klein bedrag contant betalen. Hiervoor kunt u bellen naar: Tiny Kappen tel. 0620372776 (18.00 tot 20.00 u). Tineke Braaksma- van Emmerik, Secretariaat SCR

9


HEVO-Actueeltjes augustus–september–oktober Club Dinsdag 8 september: 19.30 uur. De Ontmoeting. Info-avond Geocaching. Info: Mattie Daniels, tel. 5214409. Email: mattie.daniels@home.nl. Cursus Maandag 10 t/m donderdag 20 augustus: Computerlokaal De Annenborch. Compacte zomercursus: Omgaan met de iPad. 6 lessen in twee weken. Er zijn nog 2 plaatsen. Info en aanmelding: Annette Gladdines, tel. 6135824. Dinsdag 18 augustus: 09.30 tot 12.30 uur. Opfriscursus Rijvaardigheid. Perron-3. (volgeboekt) Dinsdag 18 augustus: 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 op dinsdag t/m vrijdag. De Annenborch. Computerinloop. Info: Tiny Kappen, tel. 0620372776. (tussen 18.00 en 20.00 uur)*** Donderdag 20 augustus: 08.30 tot 12.30 en 13.00 tot 16.30 uur. Opfriscursus Rijvaardigheid. Perron-3. Informatie en aanmelding: www.hevorosmalen.nl/opfris Pieter Vissers, tel. 5217615, Angèle van Beckhoven, tel. 5217829, Sjef Peters, tel. 5213957.(volgeboekt) Maandag 24 augustus: De Annenborch. Start van de reguliere computerlessen. Info: zie folder in De Annenborch, Perron-3, De Ontmoeting, Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt, Maliskamp. Vrijdag 18 september: 10.00 tot 12.30 uuur. De Ontmoeting. Inleiding in filosofie en filosoferen o.l.v. Jacomijn Hendrickx, tel. 0651579745. Kosten: HEVO-leden € 45,-, niet-HEVO-leden € 60,Aanmelding: info@filos.nu o.v.v. naam, telefoonnr., adres en HEVO-lid ja/nee. Vervolgdata: 2 en 16 oktober, 13 en 27 november, 11 december.*** Dansen Zondag 30 augustus: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Zondag 4 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch.

10


Deadline HEVO-Actueel!! Vrijdag 21 augustus en 18 september Expositie Maandag 1 juni tot dinsdag 1 september: Mandala-cursisten exposeren in De Ontmoeting. Festijn Vrijdag 2 oktober: Dag van de Senioren. Perron-3.*** Fietsen Woensdag 5 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Leo Houdijk, tel. 5214444. Woensdag 12 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Paul Rambags, tel. 5212065. Woensdag 19 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Bert van Oostenbruggen, tel. 5216356. Woensdag 26 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Leo Houdijk, tel. 5214444. Woensdag 2 september: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumptiies zijn voor eigen rekening. Info: Henk Baarens, tel. 5230163. Woensdag 16 september: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Dick Bruin, tel. 5215254. Woensdag 30 september: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Bert van Oostenbruggen, tel. 5216356. Film Maandag 7 september: 20.15 uur. HEVO-film. Perron-3. Le Fabuleux Destin D’AmÊlie.***

11


12


Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 4 augustus: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Dinsdag 8 september: 10.00 tot 14.00 uur. In de bestuurskamer. Links van De Ontmoeting, trapje op, nr. 2. Voor bezorgers en andere ge誰nteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Kaartverkoop Woensdag 5 augustus: Startdag kaartverkoop: Dag van de Senioren. Perron-3. Zie ook www.perron-3.nl *** Keuringen Vrijdag 11 september: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 9 oktober: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Zaterdag 22 augustus: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 27 augustus: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Vrijdag 4 september: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 19 september: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 24 september: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Vrijdag 16 oktober: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Zaterdag 24 oktober: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Komfestival Zondag 13 september: 11.00 tot 17.00 uur. Centrum Rosmalen. HEVO-stand.

13


Reizen Zondag 16 augustus tot en met zaterdag 22 augustus: Reis naar de Dolomieten in Italië. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Info: Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040. Email: dini.voets@ziggo.nl Zie ook HEVO-website, kopje Reizen. Zondag 20 september: Soldaat van Oranje. Geen plaatsen meer vrij. Info: Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861, mail: ha.plappert@home.nl. Dinsdag 22 september: Bezoek Mechelen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij Info: Ine Jacobs, tel. 6422096 of 06 28276951.Email: inejacobsine@gmail.com Woensdag 21 oktober: Bezoek Bruinkoolgroeve Düren. Dagtocht: de Bruinkoolgroeve, Düren, lunch en diner. Kosten: € 49,- p.p. Info: website HEVO en HEVO-Actueel augustus. Aanmelding: Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861. Email: ha.plappert@home.nl*** Seniorencontactmiddagen Dinsdag 25 augustus: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Donderdag 3 en 17 september: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596. Email: karelstoffels111@gmail.com Zondag 6 september: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Optreden van zanggroep: De Zangtoffel. Info: Jenny van Rooij, tel.521373. Dinsdag 8 september: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 9 en 23 september: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Vrijdag 25 september: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Dinsdag 29 september: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Donderdag 1 en 15 oktober: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596. Email: karelstoffels@gmail.com Zondag 4 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. De Ontmoeting. Tussen Kunst en Kitsch. Rita van der Laan. www.atelierritavanderlaan.com Info: Jenny van Rooij, tel. 521373.

14


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Dinsdag 13 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 14 en 28 oktober: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Dinsdag 27 oktober: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat. Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Sluiting De Ontmoeting Zaterdag 18 juli tot en met 30 augustus: Zomervakantie. Wandelen !!! In augustus zijn er geen wandelingen, georganiseerd door Bea Intveld !!! Dinsdag 1, 15 en 29 september: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Dinsdag 8 en 22 september: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 6 en 20 oktober: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur. Dinsdag 13 en 27 oktober: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753.*** Wijkplein Rosmalen Week 32 en 33 gesloten. Week 34 van 09.00 tot 12.00 uur op dinsdag 18 en donderdag 20 augustus. Week 35 van 09.00 tot 12.00 uur op dinsdag 25 en donderdag 27 augustus. Vanaf 31 augustus is het Wijkplein weer op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur.*** Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Redactie, Piet Kerssens.

15


Vijf dagen Winterberg. We hebben het er maar eens op gewaagd, een reis met een bestemming iets dichterbij. We dachten dat velen van onze leden dat wel fijn zouden vinden. De meeste deelnemers waren onze vaste gasten maar we hadden ook enkele nieuwe en alleenstaanden, die het wilden proberen. Het is gelukt, de nieuwe deelnemers waren erg tevreden en de alleenstaanden vonden een goede aansluiting bij onze gezellige groep van 41 mensen.

Ons hotel was goed, met voortreffelijk eten. Iedere avond was er iets te doen, en vooral de Diner-Show op donderdagavond was een topper. Het sprookje van Roodkapje, die in het huwelijk trad, werd uitgevoerd door de kinderen en personeel van de familie van Meurs. Het was geweldig. Alles was in de stijl van Roodkapje. We werden bediend door de medewerkers van de musical in hun prachtige kledij, vriendelijk, gedisciplineerd en vrolijk. Het weer was minder goed, maar ondanks dat hebben we toch een paar stadjes bezocht. Ook maakten we nog, in kou en regen, een rondvaart op de Biggesee. In ons gezelschap was een mevrouw die lang een ernstig zieke echtgenoot heeft verpleegd en heel lang niet meer op vakantie was geweest, Zij had zich aangemeld samen met haar dochter. Juist deze twee mensen kregen bij toeval, omdat er geen standaardkamer meer ter beschikking was, de mooiste suite van het hele hotel. Fantastisch, wat hebben juist deze twee mensen genoten en wat gingen zij blij naar huis. Rieki Plappert-Teulings

Dagtrip Middelburg – Veere Op donderdag 11 juni rond 09.00 uur rijden we met 89 personen naar de provincie Zeeland. Eerst naar ons koffieadres Zalencomplex De Ruif in Wagenberg. Vervolgens rijden we langs Het Hollands Diep, Willemstad en de Volkeraksluizen.

16


Samen met de Hellegatsdam vormen zij de zuidelijke Deltawerken. Rechts van ons ligt het Haringvliet en links ligt het Grevelingenmeer en kijken we op de nieuwe mosselkweekmethode: de hangcultuur. Deze methode werkt efficiÍnter en kent veel voordelen. De mossel is eerder volgroeid, de schelp is dunner en de hoeveelheid vlees is vele malen groter. Door deze hangmethode zijn mosselen bijna het gehele jaar verkrijgbaar en is de mosseltijd met de R in de maand niet meer van toepassing. We naderen onze eerste bestemming Middelburg, een stad met een rijk verleden. Na een bombardement in 1940, waarbij veel van de stad verloren ging, is Middelburg weer opgebouwd in authentieke, traditionele stijl. De intieme pleintjes, leuke straatjes, bijzondere boetiekjes en galeries zijn zeer de moeite waard. Om 13.15 uur zijn wij aan boord van de rondvaartboot Lady Madeleine waar een lunch wordt uitgeserveerd. Daarna varen wij door het kanaal door Walcheren richting Veere. We steken het Veerse Meer over en meren af bij de Stadspoort. Hier hebben wij tot half vijf de tijd om dit authentieke stadje te verkennen. We rijden over de 9 kilometer lange Oosterscheldekering, een van de 13 Deltawerken. Op het voormalige kunstmatig aangelegde werkeiland Neeltje Jans staat nu een informatie- en attractiepark. Via de toeristische route de Wouwse Plantage – Breda gaan we naar ons dineradres De Twee Gebroeders in Etten-Leur voor een heerlijk 3-gangendiner. Tevreden en voldaan keren wij rond half negen huiswaarts. Wij danken Dinie, Riekie voor de goede zorgen en de reiscommissie van HEVO. Last but not least de chauffeurs, die ons weer veilig thuis hebben gebracht Joop Stoop

Filosofie en filosoferen Korte cursus Filosofie: denken over het denken, op afstand begrijpen wat je aangrijpt, of gewoon een goed gesprek over de dingen in het leven die er echt toe doen. Mensen hebben altijd gefilosofeerd, in sommige tijden was het het grootste goed, in andere tijden een pure luxe. Mensen kunnen het denken niet laten. In deze inleiding zal er aandacht zijn voor de geschiedenis van het denken in de westerse filosofie, de belangrijkste vragen waarmee de filosofie zich bezig houdt, en er zal aandacht zijn voor het eigen denken: het zelf filosoferen.

17


In zes bijeenkomsten zullen we aan de hand van dertien grote denkers de belangrijkste vragen van filosofie aan bod laten komen en tevens zien hoe hier in de loop van de eeuwen over nagedacht is. De antwoorden op deze vragen van deze filosofen zijn verschillend, vaak zelfs strijdig, en dat zal vragen bij ons zelf oproepen: ‘wat vind ik eigenlijk?, ‘wat is waar?’, ‘wat kan ik zeker weten?’, ‘wat moet ik doen?’ Aan de hand van het denken van Socrates, Plato & Aristoteles, Machiavelli & Erasmus, Locke & Spinoza, Rousseau & Wollstonecraft, Nietzsche & Kierkegaard en Arendt & Foucault zullen we o.a. gaan nadenken over waarheid, werkelijkheid, macht, ethiek, emancipatie, menselijke ontwikkeling, angsten en vrijheid. Paktische informatie: Op vrijdag: 18 september, 2 en 16 oktober, 13 en 27 november en 11 december Tijd: 10:00 - 12.30 uur met een korte pauze Locatie: De Ontmoeting, Tulpstraat 2 - 4 Rosmalen Onder leiding van: Jacomijn Hendrickx, tel. 0651579745 Kosten: HEVO-leden € 45,-, niet-HEVO-leden € 60,Minimum aantal deelnemers: 12 Aanmelden: info@filos.nu o.v.v. van naam, telefoonr, adres en HEVO-lid ja/nee Inleiding in filosofie en filosoferen

De Ontmoeting zoekt aanpakkers! We zijn op zoek naar een aantal dames en heren, die ons regelmatig wil helpen met het schoonhouden van De Ontmoeting. Het gaat niet om de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden, deze worden en blijven door een schoonmaakbedrijf gedaan. Het gaat meer om de voor- en najaarschoonmaakwerkzaamheden, deze worden uitgevoerd in de periode als De Ontmoeting gesloten is. Als u zin heeft om in een leuke en ontspannen sfeer wat hand- en spandiensten te verrichten gedurende een paar uurtjes, laat het ons dan weten via een mailtje naar h.wijn@home.nl of ans.aarts-kitslaar@outlook.com De Beheercommissie

18


Soldaat van Oranje In januari j.l. was het arrangement voor 5 juli al volgeboekt. Dat was dus even geduld hebben. Vanaf onze gewijzigde opstapplaats bij Perron-3, was het vertrek optimaal, iedereen op tijd, vrolijke stemming, wat wil men nog meer? Hadden we op 5 oktober vorig jaar 2 bussen, met 120 personen, nu vertrokken we met 3 volle bussen, 180 personen. De lange wacht- en reservelijst was voor ons een reden om te proberen meer kaarten te bemachtigen. De 180 kaarten voor zondag 5 juli waren nog niet voldoende om de reservelijst weg te werken. We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om nog eens 60 kaarten voor 20 september 2015 te bemachtigen. Maar opnieuw is er een reservelijst ontstaan. Leuk toch dat zoveel, overwegend Hevo-leden, van deze prachtige spectaculaire musical konden genieten. Zondag 5 juli viel er onder de voorstelling een fikse regenbui, waarvan men nauwelijks iets merkte in de zaal. Daar was in ieder geval veel en zeer heftige herrie. Het gevecht, de zee, kortom het leek allemaal zo echt. Je wist niet waar je het eerst moest kijken.

Toen, tegen het einde van de voorstelling de hangardeuren open gingen, en een Dakota C 47, gebouwd in Amerika in 1944, met Koningin Wilhelmina aan boord ‘geland’ was, dacht men, dat ook het natte vliegtuig en natte bodem onecht waren, want het had juist opgehouden te regenen . Als afsluiting een heerlijk goed verzorgd diner in het Wapen van Harmelen. Het was de kroon op deze dag. Onder het diner werd er natuurlijk veel nagepraat over deze uitvoering omdat velen van ons deze tijd zelf beleefd hebben. Rond 21.30 uur waren we, helemaal voldaan, weer terug in Rosmalen. Diny en ondergetekende van de reiscommissie, hebben genoten van het enthousiasme van de mensen, de gezellige reis en het heerlijke diner. Rieki Plappert-Teulings, reiscommissie

19


Rondleiding Lambertuskerk De aan Sint Lambertus (672-705) gewijde kerk staat op het hoogste punt van ons dorp. Na een houten gebouw kwam er een tufstenen kerk, die rond 1450 werd vervangen door een Romaanse kerk met de huidige toren. Het nieuwe koor aan de oostzijde is gedateerd in 1464, op basis van jaarringenonderzoek van hout in de kap. In de Mariakapel staat op een kraagsteentje het jaartal 1550. Na de hervorming kwam de kerk in bezit van de Hervormde gemeente. Een deel werd gebruikt als bedehuis, een ander deel als gemeentehuis en de toren als gevangenis. In 1823 kregen de katholieken de kerk terug, in opdracht van het landsbestuur. In ruil daarvoor betrokken de protestanten de schuurkerk, die al snel werd vervangen door een stenen kerkje. Het schip van de St. Lambertuskerk werd inwendig gemoderniseerd in neoclassicistische Waterstaatstijl. In 1910 werd de kerk te klein en kwam er een grote verbouwing in oostelijke richting. Architect F. Ludewig verdubbelde het dwarsschip, bouwde twee zijkapellen, een nieuw priesterkoor, sacristie en bijsacristie. Omdat hij daarvoor baksteen en tufsteen gebruikte, zoals bij het bestaande gedeelte, valt dat niet op. Aan de zuidzijde van de toren zit een zeer nauwkeurige poolzonnewijzer, die vermoedelijk is aangebracht toen de toren werd gebouwd. In de kerk zijn nog o.a.: een houten communiebank (1759), drie gebrandschilderde ramen in het koor (1914), een Mariabeeld (1751) en een Smitsorgel (1850). Eind september zal Antoine de Visser een rondleiding houden, speciaal voor HEVO-leden. In HEVO-Actueel van september staat hoe u zich kunt aanmelden. Commissie Cultuur Ingrid Thelissen

Seniorencontactmiddag ‘De Ontmoeting’. Nu de vakantieperiode voorbij is, starten we weer met volle moed onze contactmiddagen. Op zondag 6 september zijn we weer van 14.00 tot 17.00 uur present in ‘De Ontmoeting’. Deze middag zal de ‘Zangtoffel’ met vrolijke liederen de middag vullen en natuurlijk wordt er van u verwacht dat u uit volle borst meezingt. Het belooft een gezellige middag te worden. Ook als u geen lid bent van Hevo, bent u van harte welkom. Voor meer informatie: 073-5213732 Jenny van Rooij

20


Informatie van de ouderenadviseurs 1 Eenzaamheid, geen probleem in Rosmalen? Algemeen wordt aangenomen dat er in ons land veel eenzame mensen zijn, vooral onder ouderen. Toch is het opvallend dat heel weinig mensen zich melden met het signaal dat ze behoefte hebben aan meer sociale contacten. Hoe zou dat komen? Is er sprake van een bepaalde schaamte? Dat zou heel jammer zijn! Er zijn verschillende vrijwilligers beschikbaar die eenzamen kunnen helpen. Neem de stap, waag er een telefoontje aan. Als het u onverhoopt toch niet zou bevallen, kunt u altijd nog afhaken. Bel ons, wij zorgen dat u in contact komt met één van de begeleiders! Er is ook niets op tegen als u ons belt met het vermoeden dat iemand bij u in de buurt (naar uw mening) eenzaam zou zijn. Wij proberen dan iets met dat signaal te doen! Maar het is natuurlijk ook heel goed om stappen te ondernemen om eenzaamheid in de toekomst te voorkomen. Onderhoud goed de contacten die u nu al hebt, koester ze en probeer ze uit te breiden. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 53279098 of per mail: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Ad Kuijpers, ouderenadviseur

Wandelen Met ingang van 1 september wandel ik in de even weken op dinsdag om 09.30 uur vanaf De Annenborch een rustige wandeling van 1 uur. In de oneven weken wandel ik ook op dinsdag om 09.30 uur vanaf De Ontmoeting een stevige wandeling van 1½ uur. De volgende data in september en oktober zijn van toepassing: Vanaf De Annenborch: • Dinsdag 1, 15 en 29 september en dinsdag 13 en 27 oktober. Vanaf De Ontmoeting: • Dinsdag 8 en 22 september en dinsdag 6 en 20 oktober. Bea Intveld, tel. 5215581 of 06-10754753

21


Reis naar Düren Duitsland De bus vertrekt op 21 oktober om 10.15 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham. We verwachten om 21.15 uur weer terug in Rosmalen te zijn. We rijden naar Vaals waar we de lunch gebruiken. Hierna rijden we naar de bruinkoolgroeve bij Düren, in Duitsland, niet ver over de grens. Gigantische machines graven er bruinkool op. Een gids geeft ons uitleg bij dat machtige schouwspel. Een prachtig uitzicht heb je over de groeve en over het omringende land vanaf de Indemann, een hooggelegen uitkijkpunt. Vervolgens brengt de gids ons naar het centrum van het stadje Düren, waar een stop wordt gemaakt op de Marktplatz voor een vrije pauze. De stad Düren is tweemaal verwoest geweest. In 1756 was er een aardbeving met de kracht van 8 op de schaal van Richter. In 1944 werd het helemaal plat gebombardeerd. Na de oorlog is de stad volledig herbouwd. Daarna is het weer tijd om, via een mooie route, naar Vaals te gaan voor een 3-gangen diner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor HEVO-leden € 49,-. Voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis bij Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861, mailen kan ook naar: ha.plappert@home.nl Nadat u zich heeft aangemeld en er is plaats, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningr: NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding: Bruinkoolgroeve en uw telefoonummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening.

Openingstijden Wijkplein Rosmalen Week 32 en 33 gesloten Week 34 van 09 - 12 uur op dinsdag 18 en donderdag 20 augustus Week 35 van 09 - 12 uur op dinsdag 25 en donderdag 27 augustus Vanaf 31 augustus zijn we op alle werkdagen geopend van 09.00 - 12.00 uur.

22


Informatie van de ouderenadviseurs 2 Hulp nodig bij uw WMO-aanvraag? Het zal u niet ontgaan zijn, dat vanaf 1 januari 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ingrijpend is veranderd. Ook voor u kan er een moment komen, dat u zorg of hulpmiddelen nodig heeft en dat u een beroep moet doen op de Wmo. Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen. Of omdat het lopen u steeds slechter afgaat, waardoor u er minder op uit trekt. U kunt zich dan melden bij uw gemeente, die vervolgens uw situatie onderzoekt en eventueel bepaalde voorzieningen toekent. De gemeente kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. In tegenstelling tot het verleden wordt er veel meer gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden, uw sociale netwerk en wat u nog wel kunt. In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zorgt ervoor dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd. Een cliëntondersteuner helpt u daarbij. Deze hulp is gratis. De gemeente is verplicht u te wijzen op de mogelijkheid om u door een cliëntondersteuner te laten bijstaan. U hoeft daar overigens geen gebruik van te maken. U kunt bijvoorbeeld ook een familielid of bekende, die goed van uw persoonlijke situatie op de hoogte is, vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Wat doet een cliëntondersteuner? De cliëntondersteuner staat naast u in het proces van de Wmo-aanvraag. Het komt erop neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo-aanvraag voor hulp (middelen) of zorg bij de gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag verloopt en geeft toelichting op de regelgeving en de procedure. Hij kan u ook helpen bij de voorbereiding van het gesprek met de gemeente en is desgewenst bij uw gesprek met de gemeente aanwezig. KBO-Brabant vindt het belangrijk, dat de leden van KBO-Brabant een beroep kunnen doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner en is begonnen met het opleiden van cliëntondersteuners. Veelal zijn dat ervaren vrijwillige ouderenadviseurs met een extra opleiding. Bij onze vereniging heeft ondergetekende als eerste ouderenadviseur de cursus cliëntondersteuning afgerond. Of u nu wel of niet gebruik wilt maken van een cliëntondersteuner.

23


Het is altijd belangrijk om het gesprek met de gemeente goed voor te bereiden. Goed nadenken, wat u zelf nog wel kunt en waar u eventueel nog hulp bij nodig heeft. Wie u kan helpen en waarvoor u dan nog een beroep wilt doen op de gemeente. Wilt u een beroep doen op ondersteuning of wilt u meer informatie over de Wmo, belt u dan met de ouderenadviseurs 06-53279098 of mail ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Veel informatie vindt u ook op de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl Paul Scholten, ouderenadviseur

Taalrubriek Schüttelreim (ruilrijm) De Duitse benaming ‘Schüttelreim’ staat voor een soort rijm dat in Nederlandse gedichten niet frequent voorkomt. De Nederlandse naam ‘ruilrijm’ bestaat in theorie maar komt niet eens voor in de grote Van Dale. De term Schüttelreim wordt gebruikt voor het specifieke soort versregels, waarbij de twee laatste woorden van een eerste versregel rijmen met de twee laatste woorden van de daaropvolgende versregel, en bovendien de twee beginmedeklinkers (of tweeklanken) van de rijmwoorden van het eerste vers worden omgeruild in de tweede versregel. Zoals bijvoorbeeld: Hier in deze paarse schoen Bewaar ik mijn schaarse poen Het waren twee dolle weken Onder onze nieuwe wollen deken Een schüttelreim met een extra rijmwoord? Leuk om te proberen, maar het verhoogt het risico van geforceerde gekunsteldheid. Wat te denken van…? Een krolse kater uit de Peel Sprong fluks een Zwolse pater naar de keel Schüttelreim maken is een uitstekende tijdpassering voor een nacht waarin in slaap vallen maar niet wil lukken. Beter dan schaapjes tellen. Het duurt lang voordat je er een te binnen schiet. O ja: wel potlood en papier op het nachtkastje klaarleggen, want anders ben je de volgende morgen je schüttelreim vergeten. Guido Robbens

24


Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Onder deze titel werd op 25 juni een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst in De Ontmoeting gehouden. Hierbij is de heer Geerts, voorlichter van KBO-Brabant, uitgebreid ingegaan op de ombouw van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving in ons land. De dames Gorgels en Fronen, vakmensen van de gemeente ’s-Hertogenbosch, hebben de rol en de verantwoordelijkheid van de gemeente a.d.h.v. een PowerPointpresentatie helder uiteengezet. Deze presentatie is na afloop beschikbaar gesteld en zal een aantal maanden op onze website terug te vinden zijn. Samen met het door KBO-Brabant aangeboden informatiemateriaal hebben de deelnemers kennis kunnen nemen van de vele veranderingen, die gaande zijn op de terreinen van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Voor meer persoonlijke vragen of advies over wonen en zorg, bijv. ondersteuning of vrijwillige thuishulp, kunt u altijd terecht bij de medewerkers van het Wijkplein Rosmalen bij Perron-3. Zij zijn goed op de hoogte en u bent er heel welkom. Commissie Collectieve Belangenbehartiging

Bridge op de donderdagmiddag Bij deze roept HEVO bridgers op, met het klaveren- en ruitenboekje, om zich te melden voor een nieuw op te richten groep, die wekelijks in De Ontmoeting speelt op de donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook de spelers, die de bridgecursus van Paul Rambags volgen, kunnen zich aanmelden. Deze nieuwe groep wordt in het leven geroepen, omdat er al jarenlang een wachtlijst bestaat bij de huidige clubs en doorstroming naar deze clubs niet mogelijk is. HEVO wil haar leden, zowel huidige als toekomstige bridgedames en –heren, die ruimte bieden op deze beschikbare donderdagmiddag. Afhankelijk van het aantal personen, dat zich meldt zal deze club in het najaar vorm krijgen. Vanuit HEVO wordt voor de nodige begeleiding gezorgd. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: peter.wilma@hotmail.com of te bellen met de coördinator activiteitencommissie: Peter der Kinderen, tel. 5221013

25


Activiteiten gegroepeerd naar Coördinator Linedancegroep “The Oldtimers” Angele Beckhoven Volksdansgroep “De Vrolijke Voetjes” Telefoon:073-5217829 Zumbadansen Mailadres: Aqua-zwemmen ( Berlicum ) angelevanbeckhoven@gmail.com Begeleiding stagiaires Gymnastiekclub ( Budozaal ) Bea Intveld Sportief Rosmalen 55+ in de Hazelaar Telefoon: 073-5215581 Koersbalgroep Mailadres: fam.intveld@home.nl Koersbalgroep ( Hintham) Wandelclub “De Annenborch” Wandelclub “De Ontmoeting” Wandelclub “De Zandlopers” Nordic Walking Reanimatie cursussen Tai-chi Yoga Pilates Damesbridgeclub Peter der Kinderen Bridgecursus Telefoon: 073-5221013 Bridgeclub HEVO 50+ Mailadres: peter.wilma@hotmail.com De Vrolijke Trappers 2 Jeu de boulesclubs (Steunpunt ) Biljarten Harrie Wijn Kienen Telefoon: 06 23 36 27 45 Seniorenorkest “Da Capo” ( Orthen ) Mailadres: h.wijn@home.nl HEVO - koor Samenzanggroep “De Zangtoffel” Ensemble Con Amore Financiën activiteitencommissie Toneel “Rosmalen uit de Coulissen” Jacqueline van den Wildenberg Mandalatekenen Telefoon: 073-5214158 Zomerschool Mailadres: j.vandenwildenberg@home.nl Atelier-schildergroepen Hobby/handvaardigheid club Begeleiding stagiaires Beheer website activiteitencommissie

26


Zorg voor mantelzorgers Mensen blijven graag zo lang mogelijk thuis wonen. Vaak lukt dat met ondersteuning van het sociale netwerk en/of mantelzorgers. Maar soms blijkt de combinatie van mantelzorgtaken met een eigen huishouden zwaar. Een hulp bij het huishouden van Zorgcoöperatie Den Bosch kan ondersteuning bieden en voorkómen dat mantelzorgers overbelast raken. De gemeente betaalt mee aan Zorgcoöperatie Den Bosch. De eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden is met ingang van 1 juli verlaagd. Mantelzorgers betalen dan zelf nog slechts € 5,50 per uur voor hulp bij het huishouden. Ze mogen zelf bepalen of hulp in het eigen huishouden nodig is of in het huishouden van degene voor wie ze zorgen. Bent u mantelzorger? U bent mantelzorger als u minstens acht uur per week, gedurende minimaal drie maanden vrijwillig voor iemand zorgt. Mantelzorgers die lid willen worden van de Zorgcoöperatie, moeten geregistreerd zijn bij Steunpunt Mantelzorg Divers. Bij uw registratie ontvangt u meteen een blijk van waardering, een cadeaubon van € 50,-. Kijk op www.divers.nl/mantelzorg voor meer informatie of bel 0732068800. Geen mantelzorger, maar wel ondersteuning nodig bij uw huishouden? Wanneer u niet in aanmerking wilt komen of komt voor hulp bij het huishouden uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ook gebruik maken van de Zorgcoöperatie. U betaalt een eigen bijdrage van € 12,50 per uur. Krijgt u al hulp bij het huishouden via de Wmo en wilt u graag wat extra ondersteuning voor werkzaamheden die daarbuiten vallen? Dan kunt u bij de Zorgcoöperatie maximaal 2,5 uur per week hulp bij het huishouden extra inkopen. Aanvragen U kunt zich voor Є 10,- per jaar aanmelden als lid van Zorgcoöperatie Den Bosch. De Zorgcoöperatie is bereikbaar via telefoonnummer 0736237630. Op www.zorgcooperatiedenbosch.nl vindt u meer informatie. Zorgcoöperatie Den Bosch Zorgcoöperatie Den Bosch is een initiatief van de thuiszorgorganisaties IVT thuiszorg en Tzorg. Beiden hebben een contract met de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor het leveren van huishoudelijke hulp. Zij werken samen met Steunpunt Mantelzorg Divers. Gemeente ‘s-Hertogenbosch

27


Het nieuwe centrum van Rosmalen Hè, hè, na ruim twintig jaar is daar dan het nieuwe centrum van Rosmalen. Lopend vanaf De Driesprong richting De Kentering kom je prachtige nieuwe gebouwen tegen. Mooi, hè, het Liefdehuis, nieuwe boerderijen in oorspronkelijke staat met hooiwagens, het nieuwe gemeentehuis, de nieuwe Dorpsstraat, mannen en vrouwen lopen op de nieuwe markt, nieuwe auto’s zie je er. Het is in één woord prachtig. Wat loop ik te genieten. Na ruim twintig jaar bakkeleien door verschillende projectontwikkelaars is onze Heemkundekring Rosmalen er toch maar mooi in geslaagd om in luttele weken of misschien wel dagen zo’n majestueuze gebouwen te bouwen. Wat ik zo bewonder is, dat ze geen enkel detail vergeten zijn. Alles is tot in de finesses teruggebouwd. Formidabel. Wellicht denkt u, is het de schrijver dezes nu helemaal in zijn bol geslagen? Ik zie niet wat hij ziet. En gelijk hebt u! Is het niet vermakelijk? Rosmalen heeft nog steeds niet het gedroomde centrum! Of toch wel? De Rabobank is te gronde gegaan ten voordele van een nieuw appartementencomplex. Zou het nu een mooi punt worden? Het oude gemeentehuis is verworden tot een restaurant. De mooie groene tuin van het oude gemeentehuis is toch maar mooi een groot marktplein geworden. Prachtig, en al die cafés en winkels, die er nu aan staan. Geweldig! Ineens begint mijn rechteroog te trillen! Zou er een knipoog richting gemeenteraad ontstaan? Ik durf het haast niet te constateren. Wellicht zit er een vuiltje in mijn oog! Knipoog, knipoog. Ik denk dat er over ruim twintig jaar weer een nieuw centrum staat, want de gebouwen die er nu staan, zijn niet zo weersbestendig. De Rosmalense wind doet zijn best. Deed de gemeenteraad dat maar of schop ik nu tegen de bekende schenen. Tot slot zeg ik, blijf positief. Doe ik ook! Piet Kerssens. redactie.

28


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Zomerse sferen

07 aug totaal