Page 1

HEVO - Actueel HEVO-Actueel veertiende vijftiendejaargang jaargang mei 2014 nr: 5 mei 2015 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen en vacature

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel vrijdag 15 mei 2015

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het voorafgaande jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Reizen / dagtochten

Bestuur / redactie

15 Aangekondigde dagtochten 21 Verrassend Rotterdam

2 Willem 3 Van het bestuur 4 Oproep: vul de enquête in

Vrijwilligers gevraagd

Uit-tips

2 Wie wil een marktkraam bezetten? 16 Kindervakantieweek SJV Rosmalen

6 HEVO-Actueeltjes 15 Seniorencontactmiddag De Ontmoeting

U en uw hobby

Lezingen / workshop

12 Wim van de Ven 24 Ad Schalken

4 Opfriscursus rijvaardigheid 2015 5 Zomerschool 15 Voorlichtingsbijeenkomst SCR

En ook ….. 14 17 18 22 23 23

Terugblik 10 11 11 20

Rosmalen 1200 Syllabus Musical Cats Kluts door Rosmalen uit de Coulissen

1

Informatie ouderenadviseurs Kortinglijst Interview Zangtoffel ‘Nieuw leven’ Informatiemarkt 13 september Schrijfclub Schrijf(w)ijzer


WILLEM Toen ik een jaar of 18 was, heb ik gebasketbald. Ik was wel niet zo groot om het spel goed te kunnen spelen maar het was altijd erg gezellig. We hadden niet veel te makken en als we een uitwedstrijd moesten spelen, reden we met elkaar mee. Mijn Fiatje 600 was ‘groot genoeg’ om ‘met gemak’ 3 lange kerels, ikzelf en 4 sporttassen te vervoeren. De sportzalen waarin wij onze wedstrijden speelden waren niet zo luxe als tegenwoordig maar de meest noodzakelijke voorzieningen waren er wel. Soms was dat niet het geval en moesten we zonder ons te hebben kunnen douchen weer het Fiatje in. Daaraan terug denkend besef je nu hoe luxe onze auto’s nu zijn, met airconditioning en ventilatie. In Kerkdriel speelden we in de gemeentelijke sportzaal. We konden douchen!! Willem reed met mij mee maar Willem had een soort fobie. Alle doucheschuim moest uit zijn spons zijn voor die weer in de tas ging. Hij kneep minutenlang zijn spons uit onder de koude kraan om het door hem gewenste resultaat te bereiken:’ geen schuim meer in de spons!!’ En wij maar wachten. Het is me altijd bijgebleven! Maar weet je wat nu zo erg is? Elke keer als ik na het douchen mijn spons uitknijp moet ik aan Willem denken! Mijn schoonzus kent Willem ook en ik vertelde laatst aan haar over Willem en het douche spons knijpen. Na een paar weken kwam zij er op terug en vertelde dat als zij de spons uitkneep zij ook voortaan Willem dacht maar ook aan mij!! Ben benieuwd aan wie u gaat denken als u de spons uitknijpt! Geert Loeffen (redactioneel)

Wie wil een marktkraam bezetten? Na het succes van vorig jaar bieden wij ook dit jaar weer de mogelijkheid om een kraam te bezetten in Perron-3 tijdens de HEVO ‘Dag voor de senioren’ op vrijdag 2 oktober 2015. Vindt u het leuk om uw bijzondere verzameling of hobby te laten zien, neem dan contact op met Pieter Vissers, tel. 5217615 of stuur een mailbericht naar evenementen@hevorosmalen.nl

2


Van het bestuur Grijs en groen Steeds meer zijn we op zoek naar mogelijkheden om senioren en jongeren te verbinden. Voor dat soort activiteiten is nu een mooie term bedacht: “grijs en groen”. Voorbeeld van zo’n verbinding moet straks het nieuwe kindcentrum aan de Mimosastraat worden. Op de plek van de gymzaal en SJV komt een school, gymzaal, zalen voor SJV, beweegtuin en speeltuin. HEVO gaat die ruimtes ook gebruiken. En we gaan ook op zoek naar verbindingen. Bijvoorbeeld door samen workshops te houden. Een ander goed voorbeeld is de oproep in deze HEVO-Actueel om mee te helpen bij de kindervakantieweek in augustus. Grijs en groen is ook de stage van Laura Medo bij onze vereniging. Laura is studente communicatie. In deze HEVO-Actueel lees je haar oproep om deel te nemen aan een enquête. De laatste tijd is ook gesproken met andere stagiaires die willen weten hoe we vanuit HEVO aankijken tegen zaken die senioren raken. Bij de voorstelling Cats konden we samen met onze kleinkinderen genieten van de talenten van de leerlingen van het Rodenborch-College. Ook in de KBO Kring ’s-Hertogenbosch gaan we op zoek naar projecten waar grijs en groen kunnen samenwerken. Vrijwilligers HEVO draait op vrijwilligers. We zijn geregeld op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In het maartnummer van HEVO-Actueel stonden verschillende oproepen voor vrijwilligers. Helaas was de respons beperkt. We zoeken nog vrijwilligers voor de vrijwilligerscommissie, de commissie cultuur, ontspanning en educatie, voor het maken van posters voor de activiteiten en voor de sponsorcommissie. Het gaat hierbij niet om dagtaken maar om afgebakende werkzaamheden voor een paar uur per maand. Op onze site www.hevorosmalen.nl staan de oproepen ook. Daar is nu bijgekomen de vacature voor het maken van de nieuwsbrieven. Harrie Wijn heeft aangegeven in juli hiermee te stoppen. Wie geïnteresseerd is om deze taak over te nemen kan met mij contact opnemen. Advertenties In dit nummer komt u voor de eerste keer advertenties tegen. De sponsorcommissie is naarstig op zoek naar nieuwe inkomsten. Adverteren in de HEVO-Actueel is daar een van. Peter de Leeuw, secretaris

3


Oproep: vul de enquête in! Beste HEVO-leden, Binnen enkele weken zal de vragenlijst in het kader van mijn afstudeeronderzoek klaar zijn. Het zou mij en HEVO heel erg helpen als zoveel mogelijk HEVO-leden (en niet-leden) deze enquête invullen. De enquête wordt via de mail naar u verstuurd en zal ook op papier in De Ontmoeting liggen. Daarnaast wordt er op de ledenavond op 28 april aandacht aan besteed. Ik hoop dat u deze enquête allemaal in wilt vullen. Alvast hartelijk bedankt! Laura Medo

Opfriscursus rijvaardigheid 2015 De provincie Noord-Brabant voert al enige tijd campagne om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en dit jaar staan de senior-verkeersdeelnemers centraal met talrijke campagnes en acties. Nieuwsgierig? Kijk dan eventueel op www.nulverkeersdodenbrabant.nl In dit kader biedt HEVO, dankzij ondersteuning van de gemeente ’s-Hertogenbosch, een tweedaagse theoretische en praktische training aan voor de senior-automobilist, die plaatsvindt op 18 en 20 augustus 2015 in en vanuit Perron-3 te Rosmalen. Bij de juni uitgave van HEVO-Actueel ontvangt u uitgebreide informatie over het programma en tevens kunt u zich aanmelden. Noteer de data alvast in uw agenda. Pieter Vissers, evenementencommissie

4


Zomerschool 2015 Wil je deelnemen aan de Zomerschool 2015? Vanaf maandag 18 mei is het mogelijk om in te schrijven voor de workshops en andere activiteiten van de zesde zomerschooleditie. Inschrijven kan door het inschrijfformulier, dat bij het programmaboekje zit, in te vullen of er een te downloaden vanaf de website: www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool. Je wordt geplaatst op volgorde van binnenkomst van de formulieren. Van 20 juli tot en met 7 augustus wordt een zeer gevarieerd programma met ruim 50 verschillende workshops en excursies op 90 momenten aangeboden aan vijfenvijftigplussers uit ‘s-Hertogenbosch. Naast activiteiten in sociaal cultureel centrum In de Roos in Den Bosch-Zuid en in De Ontmoeting zijn er ook bijeenkomsten op locatie: in Park Eemwijk, het Stadsarchief, het Provinciehuis, het Paleis van Justitie, het Gemintemuseum, het Jeroen Bosch Art Center, de Eendenkooi en Wijk Werk Winkel West bijvoorbeeld. Je kunt er terecht voor creatieve workshops, zoals zelf kralen maken, levensverhalen schrijven, een zomerboeket in 3d schilderen, bloemschikken, zijde schilderen en houtbewerken. Maar er zijn ook verschillende beweegactiviteiten, zoals biodanza, yoga, dans je eigen dans, biljarten en Gagol bewegen. Liever iets leren? Doe dan mee met het maken van bossche bollen of sushi, het omgaan met een I-pad of tablet, hersengymnastiek of klassieke homeopathie, om er een paar te noemen. Bovendien wordt er gevaren, gefietst en gewandeld; in de natuur en in de stad. Het Zomerschoolprogramma ligt vanaf midden mei in de bibliotheek, bij HEVO, bij alle sociaal-culturele centra en de wijkpleinen. Ook is het inschrijfformulier dan te vinden op www.sasdenbosch.nl onder het kopje zomerschool. Meedoen kan al voor â‚Ź 4,- per dagdeel inclusief koffie of thee. Eventuele materiaalkosten komen daar nog bij. Vragen of nadere informatie: Mail naar: info.zomerschool@gmail.com kijk op bovenstaande website of volg ons op facebook: zomerschool55+ Activiteitencommissie / Zomerschool Jacqueline van den Wildenberg

5


HEVO-Actueeltjes mei - juni Cursus Dinsdag 12 mei Dinsdag 19 mei Dinsdag 26 mei: 14.45 tot 15.30 uur. De Ontmoeting. Kennismakingslessen Pilates. Kosten: â‚Ź 10,- voor drie lessen. Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. E-mail: fam.intveld@home.nl Dansen Zondag 31 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Zondag 28 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Deelname: voor iedereen (gratis). Info: Marina Rademaker, De Annenborch. Deadline HEVO-Actueel!! Vrijdag 15 mei en Vrijdag 17 juli Expositie Maandag 2 maart tot maandag 1 juni: Regina Folkers exposeert in De Ontmoeting. Fietsen Woensdag 6 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Dick Bruin, tel. 5215254. Woensdag 20 mei: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Henk Baarens, tel. 5230163. Woensdag 3 juni: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Henk Baarens, tel. 5230163. Woensdag 17 juni: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Deelname: voor iedereen (gratis). Consumpties zijn voor eigen rekening. Info: Leo Houdijk, tel. 5214444.

6


Informatie Donderdag 21 mei: 14.00 uur. De Annenborch. Computerlokaal. Informatiebijeenkomst over computer- en tabletcursussen en computerhulp. Aanmelding: tot 19 mei bij receptie De Annenborch, tel. 8519600. Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 5 mei: De Ontmoeting (bestuurskamer). Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Dinsdag 2 juni: De Ontmoeting. Voor bezorgers en andere geïnteresseerden: ONS en HEVO-Actueel liggen voor u klaar. Info: Carla Couwenberg, tel. 5216361. Keuringen Vrijdag 15 mei: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Vrijdag 5 juni: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Medische keuring voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel. 5212554. Kienen Zaterdag 16 mei: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Vrijdag 22 mei: De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 28 mei: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Donderdag 25 juni: Het Steunpunt. Inloop: vanaf 19.00 uur. Zaterdag 20 juni: De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Reizen Maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei: Reis naar Winterberg, Duitsland. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, wees er snel bij. Info: HEVO-website en/of Rieki Plappert, tel. 5221728 of 0655973861. Zondag 31 mei: Bezoek aan Passiespelen, Tegelen. Kosten: € 60,- voor HEVO-leden. € 65,- voor niet-HEVO-leden. Informatie en aanmelding: Ine Jacobs, tel. 6422096 of 0628276951. E-mail: inejacobsine@gmail.com Donderdag 11 juni: Dagtocht incl. vaartocht van Middelburg naar Veere. Informatie en aanmelding: HEVO-website en/of Diny Voets, tel. 5030900 of 0610843040. E-mail: dini.voets@ziggo.nl

7


Seniorencontactmiddagen Donderdag 7 mei: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596. Email: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 12 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Woensdag 13 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Diverse activiteiten. Donderdag 21 mei: 14.00 tot 16.30 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Info: karelstoffels111@gmail.com Dinsdag 26 mei: 14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat 13 De 100ste seniorencontactmiddag! Info: Anny van den Heuvel, tel. 5220076. Woensdag 27 mei: 13.30 tot 16.30 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162. Info: Riet Zijlemans, tel. 6123990. Bloemstukje maken. Vrijdag 29 mei: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Donderdag 4 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596. Email: karelstoffels111@gmail.com Zondag 7 juni: 14.00 tot 17.00 uur.De Ontmoeting. Info: Jenny van Rooij, tel.521373.*** Dinsdag 9 juni: 14.00 tot 17.00 uur. Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Info: Ton Verstappen, tel. 5212748. Donderdag 18 juni: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1. Info: Karel Stoffels, tel. 6420004 of 0638223596. Email: karelstoffels@gmail.com Vrijdag 26 juni: 14.00 tot 16.30 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375. Sluiting De Ontmoeting Maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei: Meivakantie. Donderdag 14 mei: Hemelvaartsdag. Zondag 24 en maandag 25 mei: Pinksteren.

8


Sport Dinsdag 19 mei: 13.30 tot 16.00 uur. Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat 1, Koersbal. Info: Jenny van Rooij, tel. 5213732. Wandelen Dinsdag 12 mei: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 19 mei: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 26 mei: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Maandag 1 juni: 13.30 uur. De Ontmoeting. Wandeling van 5 km naar de Rosmalense Plas. Info: Bert Nissingh, 6418910. Dinsdag 2 juni: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 9 juni: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 16 juni: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Dinsdag 23 juni: 09.30 uur. De Ontmoeting. Stevige wandeling van 1½ uur; Info: Bea Intveld, tel. 5215581 of 0610754753. Workshop Maandag 18 mei: Inschrijving (vanaf deze datum) voor de workshops en activiteiten van de 6de zomerschooleditie. *** Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Redactie, Piet Kerssens.

9


Rosmalen 1200 In 815 schonk ene Alfger aan de abdij te Lorsch een aantal bezittingen in o.a. Angrisia (Engelen), Ortinon (Orthen), Empele en ons eigen Rosmalla. Dat is vastgelegd in een document. Die 1200 jaar naamsvermelding wordt gevierd. HEVO doet daar aan mee. Frans Peters en Peter de Leeuw organiseerden een cyclus van vier lezingen en twee wandelingen over Rosmalen. Antoine de Visser maakte iedereen enthousiast met zijn verhaal over de St. Lambertuskerk. Hij deed dat in de kerk zelf. Als je er op gewezen wordt, is daar veel meer te zien dan wanneer je zelf op onderzoek uit gaat. Martien Veekens nam ons mee van ‘ Rosmalen in de pre-history tot aan de 2e wereldoorlog’. Met talrijke foto’s en een gezellige verteltrant was het aangenaam luisteren en kijken. Ad Hermes vertelde over Rosmalen in de 2e wereldoorlog. Ongelooflijk veel heeft Ad verzameld. Hij heeft er veel plezier in om het aan anderen over te brengen. Tiny Kappen en Jo Versteijnen wisten tijdens hun Oral History heel veel oh’s en ah’s te ontlokken aan de aandachtige toehoorders. Wat is het leuk om zaken, die je kent uit het verleden, maar die al lang verdwenen zijn uit het straatbeeld, terug te zien. Tegelijkertijd werd gewezen op de latere ontwikkelingen die wel of niet goed uitpakten. Leo Balmer gaf ons een interessant inkijkje in Coudewater. Er is heel veel gepubliceerd over Coudewater. Wikipedia besteedt er vele pagina’s aan. Het bijzondere van Leo’s lezing was dat hij vanuit zijn eigen (werk)ervaringen op Coudewater sprak. Zéér interessant en leerzaam voor iedereen. Ron van der Voort nam ons, op een wat grijze zaterdagmorgen, mee op een wandeling door het centrum van Rosmalen. Hij vertelde over de panden maar ook over wie er woonden. Met de ervaringen van de deelnemers een mooi kijkje achter menig voordeur. René Giebels verzorgde een boeiende wandeling door het Mariaburgbos en het gebied van de waterleiding. Want ook onze groene omgeving hoort bij het oude en nieuwe Rosmalen. Rosmalen, 1200 jaar een felicitatie waard. Geert Loeffen en Peter de Leeuw

10


Syllabus Van de cyclus Rosmalen 1200 is een mooie syllabus (in kleur) gemaakt. Alle inleiders en begeleiders hebben daaraan een bijdrage geleverd. De syllabus is te verkrijgen tegen de geringe prijs van Є 5,-. Bent u geïnteresseerd. Mail dan naar info@hevorosmalen.nl. Peter de Leeuw, secretaris

Musical Cats. Op donderdagmiddag 9 april hebben we nog met zo’n 160 andere bezoekers in Perron-3 genoten van de uitvoering van de musical Cats door zo’n 100 leerlingen en enkele docenten van het Rodenborch-College. Dit jaar mochten voor de eerste keer (klein)kinderen mee. Vele opa’s en oma’s hebben daaraan gehoor gegeven. In een uitgekiend decor met loopbruggen gaven zo’n 50 leerlingen blijk van hun zang- en danstalenten. Daarbij ondersteund door een groot orkest van leerlingen en docenten.

Prachtig ook waren de kattenkostuums die in een goed gekozen belichting extra tot hun recht kwamen. Het ontwerp van de kostuums, de choreografie, de productieleiding, waren het werk van de leerlingen zelf. In de voorstelling werd door het driemanschap Ko, Jo en To ook de school op de hak genomen. Allemaal waren we het er na afloop over eens dat er een unieke prestatie was geleverd. We kijken uit naar de productie 2016. Peter de Leeuw

11


Wim van de Ven Wim ging 17 jaar geleden met pensioen. Zijn hobby was het maken van lantaarns van koper. Maar dat was het toch niet. Zo’n 10 jaar geleden begon hij – op advies van een kennis - met het houden van papegaaien. Bram was zijn eerste grijze roodstaart, die wel 300 woorden en zinnen kon spreken. Wim heeft er vele, waaronder Gerritje – een blauwgele ara - die zonder kooi in de tuin verblijft. Op een keer nam Gerritje ‘de vleugels’. Maakte een rondje in Maliskamp, maar kwam weer terug. Echter, hij bleef met zijn tuigje in een hoge boom vastzitten. De brandweer moest er aan te pas komen. Wim heeft alles zelf gemaakt: de kooien, de standaards, alles wat het leven van een papegaai aangenaam maakt. Helaas heeft hij ook camera’s en alarmen moeten aanbrengen om het een en ander te beveiligen. Mocht u een keertje de papegaaien van Wim en Lenie willen bewonderen, telefoon 5213178 - u bent van harte welkom. Piet Kerssens, redactie

Hebt u net als Wim een bijzondere hobby, laat het aan de redactie weten. Verzamelt u bijvoorbeeld postzegels, olifantjes, of luciferdoosjes? Of breit u voor de hele familie sjaals, mutsen en truien? Bent u misschien wel beeldhouw(st) er? Zit u het liefst bij uw duiven? Bent u houtbewerker? Kweekt u uit zaadjes de meest fantastische planten? Fluit u samen met de vogeltjes in uw volière de mooiste deuntjes? Stuur een email aan redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl en wij nemen contact met u op. We maken foto’s en laten u aan het woord om alles (nou ja, bijna alles) te vertellen over uw hobby.

12


13


Informatie van de ouderenadviseurs Kwijtschelding gemeentelijke belasting Het is al weer een poosje geleden dat de aanslag 2015 van de gemeente over de gemeentelijke heffingen op de mat is gevallen. Bij een laag inkomen en een gering bedrag op de bank kunt u wellicht in aanmerking komen voor kwijtschelding. De gemeente bepaalt bij elke aanvraag of u voldoende betalingscapaciteit hebt en uw vermogen onder de gestelde grens ligt. Als u denkt dat dit op u van toepassing is, neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw aanvraag verzorgen. Mantelzorgwaardering 2015 Per 1 januari 2015 is het mantelzorgcompliment vervallen. Dat was een financiële tegemoetkoming van het rijk. Voortaan is ook het waarderen van mantelzorg een taak aan de gemeente. De gemeente heeft mantelzorgers hoog in het vaandel staan en heeft daarom zelf een eigen regeling gemaakt. De gemeente ’s-Hertogenbosch toont haar waardering o.a. door aan mantelzorgers dit jaar een waardebon van € 50,- te schenken. U kunt zich aanmelden via de website van Divers: www.divers.nl/mantelzorg U kunt ook van ons een aanvraagformulier krijgen. Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft ook een nieuwe regeling waarbij mantelzorgers hulp kunnen krijgen in hun eigen huishouden. Met deze Huishoudelijke Hulp Toelage kunnen mantelzorgers huishoudelijke hulp inkopen bij de zorgcoöperatie Den Bosch tegen een gereduceerd tarief van € 10,50 per uur, met een maximum van 2½ uur per week. Dit bedrag dient de mantelzorger zelf te betalen aan de zorgcoöperatie. Meer informatie: www.zorgcooperatiedenbosch.nl Op het wijkplein Rosmalen (Hoff van Hollantlaan 1, Perron-3) is elke woensdagochtend een consulente van het Steunpunt Mantelzorg van Divers aanwezig. Zij kan u nog meer vertellen over verdere ondersteuning, die u als mantelzorger kunt krijgen. Maar u kunt ook ons, de ouderenadviseurs, vragen om u op weg te helpen. U kunt ons telefonisch bereiken op 06 53279098 of per mail: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl Ad Kuijpers, ouderenadviseur

14


Vaartocht van Middelburg naar Veere. Op 11 juni maken we een dagtocht naar Middelburg en Veere. In HEVO-Actueel van april heeft u daarover meer kunnen lezen. Ook staat er informatie op onze website www.hevorosmalen.nl onder de tab “reizen”. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor opgave en meer informatie kunt u contact opnemen met Diny Voets tel. 073-5030900 of 06 - 10843040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl

Bezoek aan Passiespelen Tegelen. Op 31 mei maken we een uitstapje naar de Passiespelen in Tegelen. Voor meer informatie zie de website van HEVO en HEVO-Actueel van april. Er kunnen zich nog enkele personen aanmelden bij Ine Jacobs, tel. 6422096 of 06 – 28276951 mailen kan ook naar; inejacobsine@gmail.com

Seniorencontactmiddag De Ontmoeting Op zondag 7 juni tijdens de seniorenmiddag treedt de bekende zanggroep Trug Nor Vruuger op in De Ontmoeting. Ondanks het feit dat Trug Nor Vruuger een vaste stek heeft in De Kentering, willen zij graag een keer een optreden verzorgen in ons gebouw. Zij verwachten dan ook dat HEVO-leden en niet-HEVO-leden in grote getalen aanwezig zullen zijn. De zaal gaat open om 14.00 uur en omstreeks 14.15 uur zullen zij starten om u te vermaken. De toegang is gratis. Een gezellige en ouderwets leuke middag zal uw deel zijn. Informatie: Jenny van Rooij, tel. 5213732.

Voorlichtingsbijeenkomst SCR WILT U NIET ACHTERBLIJVEN EN OOK KUNNEN OMGAAN MET EEN I-PAD OF GEWONE COMPUTER? HET SCR VERTELT U ER MEER OVER OP 21 MEI. Het Senioren Computerleercentrum biedt belangstellende 50-plussers elke 2 maanden de gelegenheid om nadere informatie te verkrijgen over de mogelijkheden voor computer- en tabletcursussen (Windows 7 en Windows 8) en het verkrijgen van hulp bij computergebruiksproblemen.

15


De volgende Informatiemiddag zal worden gehouden op donderdagmiddag 21 mei 2015 in het computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch, waar ook onze cursus- en inloopactiviteiten plaatsvinden. U wordt dan geïnformeerd over de cursussen (voor beginners en gevorderden) die we aanbieden en voor de zomer nog in de planning hebben. Ook hoort u dan wat de computerinloop voor u kan betekenen. U kunt uw vragen bij ons kwijt en u proeft meteen de sfeer waarin onze activiteiten worden uitgevoerd. Er zijn enkele vrijwilligers aanwezig die u ook kunnen helpen te onderzoeken welke activiteit het beste bij uw vragen past. Wij zijn aangesloten bij SeniorWeb. We maken bij de meeste cursussen gebruik van de boeken die zij speciaal afgestemd op senioren ontwikkeld hebben. Een cursusoverzicht treft u aan in onze folder die te verkrijgen is tijdens de bijeenkomst, in de hal van De Annenborch, Perron 3, De Ontmoeting en bij Cultureel Centrum de Biechten. Wilt u naar de informatiebijeenkomst komen? Dan verzoeken we u dringend om u aan te melden vóór 19 mei 2015. Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij moeten rekenen; het lokaal kan slechts 12 belangstellenden plaatsen en bij meer aanmeldingen moeten we een extra bijeenkomst regelen. Meldt u aan via het telefoonnummer van de receptie van Zorgcentrum De Annenborch: 8519600. Henriëtte Koldewee, voorzitter SCR

Kindervakantieweek SJV Rosmalen Wat was het een fantastische 40e kindervakantieweek, vorig jaar. Met het thema ‘SJV verrast’ werd toch iedereen verrast met o.a. het tot leven komen van onze mascotte SJeVke, het doeboek en de fantastische dag in De Efteling. De kindervakantieweek is een leuke en gezellige week, waarin kinderen van groep 1 tot en met 8 van de Rosmalense basisscholen allerlei sport- en spelactiviteiten ondernemen: van hutten bouwen tot wipe-out en van spelletjes tot Marktplaats. Het programma is elke dag van ongeveer 10.00 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur. De start op maandag en het einde op vrijdag is bij het SJV-gebouw aan de Mimosastraat.

16


De overige dagen zijn op verschillende locaties in Rosmalen waar leuke activiteiten gepland staan. Op woensdag gaat de onderbouw een dagje uit. Iedereen die deelneemt aan de kindervakantieweek krijgt op vrijdagmiddag een frietje en frikandel van eetpaleis ’t Vosje. Op vrijdag is het publiek vanaf 16.00 uur welkom om de prachtige bouwwerken te bekijken. Vanaf 18.00 uur barst de feestavond los in de tent en is er weer een groot speelspektakel voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Dit jaar is het thema ‘Jong geleerd is oud gedaan’ en worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij deze twee doelgroepen bij elkaar komen en van elkaar kunnen leren. Denk bv. aan: • Volksdansen en line-dansen • Voorlezen • Creatieve activiteiten als breien, haken etc. • Zingen • Spelletjes zoals kienen, spijkerpoepen etc. De activiteitencommissie van HEVO is op zoek naar mensen die hieraan mee willen helpen. Het gaat om de kinderen van de onderbouw leeftijd van 4 tot ongeveer 8 jaar. We zoeken mensen om te assisteren bij het dansen en spelletjes en bij het voorlezen. Vinden jullie het leuk om mee te helpen? Geef je dan op bij Harrie Wijn, h.wijn@home.nl Namens SJV: Marjolein Geerts en Peggy van der Plas. Namens de activiteitencommissie: Angele van Beckhoven en Harrie Wijn.

De nieuwe HEVO-kortingslijst is weer uit! De HEVO-kortingslijst is klaar en is van kracht van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016. Bij 60 lokale ondernemers/winkeliers kunnen door HEVO-leden op vertoon van een geldige ledenpas interessante kortingen worden genoten. Er zijn weer enkele interessante aanbiedingen bij gekomen! Wat denkt u van 35% korting op een lekker etentje, weer 10% op een nieuwe (elektrische) fiets of 10% op notarisakten? Ook 10% op nieuwe schoenen, laarzen of nieuwe kleding is niet te versmaden! Reken maar eens uit!

17


De nieuwe lijst zal u bereiken als bijlage bij HEVO-Actueel van mei 2015. Het is verstandig, deze lijst op te prikken en te bewaren, zodat u als HEVO-lid altijd weet waar u uw slag kunt slaan. En vergeet uw voordeel(pas) niet bij uw aankopen! De lijst is ook in te zien op en te downloaden van de HEVO-site www.hevorosmalen.nl onder de kop “voordeelpas”. Doe er uw voordeel mee en leest u ook de voorwaarden voor deelname in de lijst! Paul Rambags, Coördinator HEVO-kortingslijst.

Samenzanggroep De Zangtoffel Op vrijdagen heb je grote kans in De Ontmoeting begroet te worden door de vrolijke klanken van het koor De Zangtoffel. De naam komt van toffel, Brabants voor tafel. In het begin zaten alle leden rond “de tafel” te zingen. Het koor zingt uitsluitend Nederlandstalig. Gezelligheid en samen muziek maken staan voorop. Riki Ubert vertelt dat van het in oktober 1998 opgerichte koor een van de eerste leden, Riet de Laat, nog steeds met haar heldere sopraan meezingt. Van de 18 zangeressen en 7 zangers zijn er 10 tien jaar of langer lid. Nieuwe leden worden snel opgenomen in de groep. De onderlinge band is hartelijk. “Toen ik viereneenhalf jaar geleden lid werd”, zegt Riki “kende ik maar enkele leden. Omdat de andere leden je betrekken in hun gesprekken (vóór de repetitie en gedurende de pauze) voel je je snel thuis in de groep. Betrokkenheid bij elkaars lief en leed is een van de sterke pijlers van ons koor.” De Zangtoffel treedt regelmatig op. Je kunt ze horen in De Ontmoeting maar ook in De Annenborch, Mariaoord en andere zorgcentra in onze gemeente. Maar ook buiten ‘s-Hertogenbosch. “Tot in Boekel en Herpen kennen de activiteitenbegeleiders ons en worden we gevraagd. Dat doen we met veel enthousiasme en plezier. De meeste bewoners zingen met ons mee. Aan de gezichten zie je dat ze genieten. Wij brengen, met muzikale begeleiding, liedjes die ze kennen. Vaak wordt gevraagd om weer terug te komen, zo genoten hebben ze! Dat maakt het zingen ook zo geweldig: wij zingen voor ons plezier maar geven met een optreden anderen een paar fijne uurtjes.”

18


De Zangtoffel trad op bij korenfestivals aan de Oosterplas, bij de Noorderdiva’s en in het centrum in ’s-Hertogenbosch, in Groesbeek, Grave, Uden en Oirschot. Daar zijn ze dan een hele dag en trekken van podium naar podium om hun liedjes ten gehore te brengen. “De Dungense braderie is een leuke ervaring voor ons. Dan staan we tegenover een drukbezet terras; heel veel mensen blijven even stilstaan om een liedje mee te zingen.” De Zangtoffel is een graag gezien en gehoord gastkoor op de KBO Seniorenbeurs in Veldhoven. Vorig jaar hebben ze ook opgetreden tijdens de KBO Seniorenbeurs in Nijmegen. “Die beurs had nog niet eerder entertainment gehad en wij mochten het spits afbijten.” Het koor nam ook enige malen deel aan de Zomerschool. Wie geïnteresseerd was in hun muziek kon mee oefenen tijdens een openbare repetitie. De afgelopen jaren waren er elk jaar 15 tot 20 optredens. Maar drie per maand is wel het maximum. Het koor merkt dat door bezuinigingen zorgcentra minder geld hebben voor optredens. Dat is jammer. “Bij onze optredens hebben we gezien en gehoord hoe ons publiek geniet met liedjes die hen aanspreken en die ze kennen”, zegt Riki. Het koor repeteert elke tweede en vierde vrijdag van de maand. Het repertoire telt ruim 90 liedjes: Brabantse nummers, smartlappen en zeemansliedjes. Een aantal nummers wordt meerstemmig gezongen. Het repertoire wordt steeds vernieuwd. De laatste twee jaar zijn een tiental nieuwe nummers ingestudeerd. “De begeleiding is uitstekend. Gerard van der Aa begeleidt ons op zijn accordeon en Fons Verhoeven op drums. Ons koorlid Corrie Holling speelt in een accordeonorkest. Zij studeert nu onze nummers in. Bij repetities speelt zij al een aantal nummers mee. Frans van Heertum, onze muzikaal leider, zet zich met hart en ziel in voor het koor.” Riki zegt dat de repetitieruimte in De Ontmoeting beperkt is. “We zitten in de biljartzaal. Het bestuur van HEVO heeft toegezegd dat, als de nieuwe school aan de Mimosastraat klaar is, we een betere ruimte krijgen. Daar kijken we naar uit.” Riki doet graag een oproep. “Mannen! Als je onze muziek leuk vindt: je bent van harte welkom. Kom een keertje luisteren en meedoen tijdens een repetitie!” Zelf hoopt ze nog heel lang te kunnen blijven zingen bij De Zangtoffel, om de liedjes maar ook om de gezellige sfeer. De redactie.

19


‘KLUTS’ door ‘Rosmalen uit de Coulissen’ Op vrijdag 17 april was de première van het toneelstuk ‘KLUTS’ door de toneelclub ‘Rosmalen uit de Coulissen’. Deze voorstelling was geheel uitverkocht. Het was een tragikomedie met een diepere inhoud. Het werd op een voortreffelijke wijze geregisseerd door Marianne Weterings. Zij regisseert al 25 jaar toneelstukken door heel Noord-Brabant, maar de laatste tijd doet ze het kalmer aan en heeft nog Berlicum en Rosmalen. Marianne: “Het is een moeilijk stuk en het lag al lang op de plank. Maar ik had nooit een groep, waar ik dit mee kon spelen, tot nu. Deze toneelgroep is hier geschikt voor. Het stuk gaat over dementerende ouderen in een verzorgingstehuis en de spanning die dat met zich meebrengt. Pestgedrag, onzekerheid, karakterverschillen, gewoontes. Bij elkaar is het een samengeraapt zooitje.” Deze toneelgroep is een heerlijke groep. Ze hebben veel plezier tijdens de repetities, het is hun hobby en ze maken alles zelf: de decors, de kostuums en nu hebben ze zelfs een podium gebouwd, zodat iedereen het goed kan volgen.De voorstelling begint met het lied ‘Houden van’ door Miel Cools. Dan schuifelen de bewoners van het tehuis binnen en gaat het licht aan. Er ontspint zich meteen een discussie Er is een bewoner die iedereen wil vertellen hoe het allemaal hoort en een andere bewoner die dat irriteert. Langzamerhand neemt de hele groep deel aan het ‘gesprek’, waarbij eigenaardigheden, gewoontes en ‘delen van levens’ voorbijkomen. Het gaat over herinneringen, over rangen en standen, over kwetsbaarheid, soms keihard, dan weer begrip voor elkaar. De bewoner ‘die alles weet’ wordt doodziek en verblijft op bed in haar kamer. En dan maakt zij een wens kenbaar. Dat geeft een dilemma, waarbij uiteindelijk iedereen wordt betrokken. Een confronterend, maar ook een gewaagd stuk, dat door ‘Rosmalen uit de Coulissen’ prachtig wordt gespeeld. Compliment! Ingrid Thelissen - redactie

20


Verrassend Rotterdam De bus vertrekt op dinsdag 21 juli om 08.45 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar de locatie Rabobank in Hintham. We verwachten om 21.00 uur weer terug in Rosmalen te zijn. We rijden rechtstreeks met de bus naar Rotterdam. Daar aangekomen drinken we eerst koffie met iets lekkers erbij. Vervolgens wandelen we een klein stukje naar de haven voor een rondvaart van ongeveer 75 minuten met de Spido. Dan is het tijd voor de lunch in Hotel Maritiem waarna de bus weer klaar staat om ons naar de Markthal te brengen. Door nieuwe Europese regels moest de verkoop van bijvoorbeeld vlees, vis en kaas in de buitenlucht aan steeds strengere regels voldoen. Dit werd door de stad Rotterdam aangegrepen om een van de meest ambitieuze projecten van de afgelopen jaren te starten. Het bouwen van de meest unieke versmarkt ter wereld. Deze bouw is misschien bijzonder, maar de binnenkant doet daar niet voor onder! Kunstenaar Arno Coenen creëerde het grootste kunstwerk in Nederland: The Horn of Plenty. Met haar oppervlakte van 11.000m2 en heldere kleuren is het niet vreemd dat het ook wel de Sixtijnse kapel van Rotterdam wordt genoemd.Nadat we al dat moois hebben bewonderd is er misschien nog tijd voor een rondrit met de bus. Op de terugweg stoppen we voor een 3-gangen diner. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 57,60 voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis bij Diny Voets tel. 5030900 of 06 – 10843040 mailen kan ook naar; dini.voets@ziggo.nl Na aanmelding en er is plaats dan verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 t.n.v. reiscommissie HEVO onder vermelding van; Rotterdam en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening.

21


‘NIEUW LEVEN’ Dat was het thema op 27 maart van de oecumenische voorbereiding op Pasen van HEVO in De Annenborch. Het was met 140 personen een goed bezochte bijeenkomst. De commissie Zingeving had een mooi programma gemaakt en het HEVO-koor onder leiding van Jan Pos zong toepasselijke, op de paasviering, afgestemde liederen. Tot kort geleden was Wout Pulles nog als pastor bij de paasviering en ging hij de dienst voor samen met dominee Piet Vliegenthart. Helaas moest Wout wegens ziekte afhaken en hij heeft zich ook teruggetrokken van al zijn andere taken. Pastor Jan Schepers werd bereid gevonden deze viering mede vorm te geven. Er was een mooie mix van teksten, gedichten, liederen en samenzang. In zijn overweging overdacht dominee Piet Vliegenthart het thema. De verrassing van nieuw leven in de natuur na de winterperiode. Ook Jezus sprak van nieuw leven, van het graan dat in de akker valt en sterven moet om nieuwe vruchten te kunnen geven. Verrassend nieuw leven, bevrijdend, nú al vandaag. Nieuw leven, nieuw elan, nieuw begin! Is dat mogelijk of zitten wij te vast in het verleden?

Misschien, maar hoe bevrijdend is het dan, als je opnieuw mag beginnen. Is er ook leven na dit leven, een nieuw leven aan de overzijde? Er zijn mensen die bijna-doodervaringen hebben gehad. Een onvergetelijke ervaring van harmonie, kleur, licht en het weerzien van wie je lief waren. Onvergetelijke ervaringen en als je gelooft in de opstanding dan mag je hier een aanwijzing in zien. Nieuw leven over de grens van de dood heen. Daarvoor schieten woorden en onze fantasie te kort. Nieuw leven! Na de gezamenlijke zegening door pastor Jan Schepers en dominee Piet Vliegenthart werden alle stoelen omgedraaid en werd de ook bij Pasen horende ‘krentenwegge’ met koffie of thee geserveerd in de mooie ruimte van zorgcentrum De Annenborch. Ingrid Thelissen

22


HEVO Informatiemarkt In mei 2013 en in mei 2014 hebben wij in De Ontmoeting een informatiemarkt gehouden over allerlei zaken die te maken hebben met Wonen, Welzijn en Zorg. Telkens was er een 20-tal organisaties op die terreinen in onze accommodatie aanwezig om u te informeren. Dit jaar houden wij een dergelijke markt niet in De Ontmoeting! Wegens regeringsmaatregelen op de genoemde terreinen, heeft de Seniorenraad ’s-Hertogenbosch besloten om, in samenwerking met de gemeente, in een zestal wijken in onze gemeente de inwoners hierover te informeren via een Informatiemarkt. De directe organisatie hiervan is in handen gegeven aan het sociale wijkteam in die wijk. De wijk/regio Rosmalen/Empel krijgt nu zo ’n markt op zondag 13 september 2015 in de Kentering in Rosmalen. Op deze dag is in Rosmalen ook het welbekende en drukbezochte Komfestival, waar uiteraard ook HEVO zich weer zal presenteren. Maar HEVO zal ook aanwezig met een stand in De Kentering. Komt u op zondag 13 september ook even bij ons langs? Mogelijk kunt u in 2016 weer terecht op onze “eigen” Informatiemarkt in De Ontmoeting. Hans van der Bruggen, medeorganisator Info-markten

Schrijfclub Schrijf(w)ijzer, zo noemen wij onszelf. We zijn een groepje mensen dat graag met taal bezig is. Korte verhalen, columns, gedichten, alles komt bij ons aan bod. Wij schrijven, thuis, aan de hand van opdrachten, die we elkaar om de beurt geven. De resultaten die daar uit voortkomen zijn heel divers en vaak verrassend. Een keer per 2 weken komen we in De Slinger in ‘s-Hertogenbosch bijeen om het ‘huiswerk’ met elkaar te bespreken. We voorzien elkaars werk van positieve, respectvolle feedback, iets waar je veel en snel van leert. Leuk is dat leden na verloop van tijd een eigen, herkenbare stijl ontwikkelen. Schrijven laat je fantasie stromen, het houdt je scherp van geest en je kunt er tot op hoge leeftijd mee doorgaan. Een heerlijke hobby dus. Wij kunnen na onze zomerstop een paar nieuwe leden gebruiken. Heb je zin om vrijblijvend mee te doen? Neem dan contact op met Trix Zehenpfenning. Email: trix.zehenpfenning@hetnet.nl

23


Ad Schalken Mevrouw Ad Schalken-Janssens (St. Michielsgestel 1932) woont en werkt in Rosmalen. Toen haar jongste zoontje op 5-jarige leeftijd overleed, adviseerde haar huisarts om, als rouwverwerking, iets creatiefs te gaan doen. Veelzijdig en direct. Bij de 1e bijeenkomst kreeg ze een homp klei voor haar neus en begon ze te boetseren zonder te weten hoe dit eigenlijk moest. Het resultaat van deze 1e poging is een ontroerend mooi beeldje van een klein jongetje. Ad kreeg plezier in dit werk en is als autodidact vol passie doorgegaan. In het verleden heeft ze heel veel exposities gehad en was daar zeer succesvol. Tientallen fotoalbums getuigen van het ongelooflijk aantal boetseerwerken die zij in haar carrière gemaakt heeft. Sociaal Ad laat zich leiden door haar sociaal gevoel. Moeder en kind is een favoriet onderwerp. Haar huis staat vol met prachtige werken, stammend uit alle perioden van haar creatieve leven. In haar werken kon Ad al haar gevoelens kwijt, daar was ze altijd mee bezig. Het ging soms zover dat, als ze ’s nachts een idee kreeg, ze opstond en er gepassioneerd mee aan de slag ging. Maar dat is nu verleden tijd. Nu boetseert ze nog uitsluitend in opdracht maar ze kan het natuurlijk niet laten om ook daar haar creativiteit in te leggen. Ad Schalken, een creatieve, sterke vrouw die zoveel als mogelijk deelneemt aan georganiseerde HEVO-activiteiten en daar geniet ze met haar 83 jaar nog volop van. Maar op de fiets naar Hedikhuizen voor een bezoekje aan haar zoon, ook daar draait ze haar hand niet voor om. Geert Loeffen (redactioneel)

24


HEVO-informatie Bestuur Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Vacature cie cultuur, ontspanning en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Koningin Mรกxima opende op 5 maart het naar haar genoemde Mรกximakanaal

05 mei totaal  

Verzoek: op 5 mei op de HEVO website plaatsen

05 mei totaal  

Verzoek: op 5 mei op de HEVO website plaatsen

Advertisement