Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel februari 2016 nr. 2 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 17 februari 2016

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Spelen met taal

Redactie

11 Hun zitten daar al een kwartier te wachten

1 Postzegels

Bestuur

Uit tips

3 Van het bestuur

4 Kerstviering 14 Nieuwjaarsreceptie 16 Kerst met De Oldtimers

4 Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting 12 50+ carnaval 15 Film: Dorsvloer vol Confetti 18 Bezoek aan de breifabriek

Voorlichting

En ook ‌..

5 8 8 9 10

10 14 17 17

Terugblik

Handboogschieten Seniorenbus, van deur tot deur Wachtwoord Dank aan bestuur en evenementencommissie 19 U en uw hobby’s 20 Verkeer en verkeersregels

HEVO-Actueeltjes Informatie Ouderenadviseurs (1) Informatie Ouderenadviseurs (2) Informatie Ouderenadviseurs (3) Senioren Computerleercentrum

1


Postzegels In HEVO-Actueel hebben we aandacht besteed aan hobby’s. Ik heb ook een hobby. Ik spaar postzegels. Ik denk dat ik deze hobby deel met vele leden. Sommigen verzamelen een land of landengroep, anderen sparen op thema. Onlangs kwam ik bij iemand die zo’n tien jaar geleden is begonnen. Hij spaart alles. In de slaapkamers staan kastenwanden vol met albums. Een levenswerk en ook een dagtaak. Van deze filatelist in extremis begreep ik ook dat er nog steeds postzegels worden gespaard voor de missie. Ik begrijp nog steeds niet wat ze daar met mijn oude postzegels moeten. Mijn hobby is echter veel beperkter. Mijn hobby kost me nog geen half uur per jaar. Ik spaar namelijk alleen de jaaruitgaven van Nederland. Via post-nl krijg ik de bladen voor het album, postzegels insteken en de klus is weer geklaard. Overigens kan ik nu ook per kwartaal de nieuwe zegels krijgen. Maar dan gaat voor mij toch de charme van dat half uur verloren. Vroeger vroeg ik nog wel eens aan de Sint ontbrekende zegels maar omdat die in Spanje niet te koop waren of omdat ze het hier een afgezaagd cadeau begonnen te vinden, ben ik daar maar mee gestopt. Er zijn ook verzamelaars die zich richten op de poststempel. Zo’n oude stempel heeft veel te vertellen. ’s Middags op 10 augustus 1898 tussen 5 en 6 uur in de middag gepost bij het postkantoor in ’s-Hertogenbosch, de volgende dag vóór 10 uur ‘s morgens afgeleverd in Löningen in Duitsland. Of op 16 maart 1899 net na het middaguur verstuurd, ’s avonds voor 9 uur door de beambte bezorgd in Zutphen. Nu doet die brief er drie dagen over! Voor de brief naar Duitsland werd 5 cent betaald, naar Zutphen een jaar later 2 ½ cent. Nu bijna 75 eurocent. Toch niet gek dat we steeds meer gaan e-mailen. Dat bericht is tenminste voor nop binnen een paar tellen bij de ontvanger. Maar ook wel jammer. Want een papieren kaart of brief heeft ook zijn charme. Stuur dus bij tijd en wijle gewoon nog eens een ouderwetse kaart. De ontvanger zal verrast zijn maar ook blij. Peter de Leeuw, redactioneel

2


Van het bestuur.

De nieuwjaarsbijeenkomst is voor de voorzitter Jan Jansen een goed moment om stil te staan bij het vele werk dat de vrijwilligers van HEVO voor onze vereniging doen. Dit keer werd Hans van der Bruggen in het zonnetje gezet. Hans treedt in de algemene ledenvergadering op 26 april af als bestuurslid en daarmee ook als penningmeester. Jan benadrukte in zijn woordje de grote verdiensten van Hans voor onze vereniging. Al 8 jaar lang is hij het financiële geweten van HEVO. Hij speelde in de onderhandelingen met de Kleine Meierij een belangrijke rol bij de totstandkoming van De Ontmoeting in 2012. Die bouw was mede mogelijk door het gezonde financiële beleid. Na de opening heeft Hans er mede voor gezorgd dat er sprake is van een gezonde financiële huishouding. Hans heeft zich daarbij een meester betoond in het binnenhalen van sponsors en fondsen. Maar ook in het werven van nieuwe leden. Tijdens het KOM-festival kwam je pas van Hans af, als je je handtekening had gezet onder het inschrijfformulier. Niet alleen als penningmeester maar ook in zijn rol als bestuurslid en sinds drie jaar als vicevoorzitter laat Hans een grote betrokkenheid en loyaliteit zien bij wat er in onze vereniging gebeurt. Naar buiten toe treedt Hans regelmatig op als vertegenwoordiger van het bestuur. Voor zijn vele werkzaamheden heeft het bestuur Hans benoemd tot lid van verdienste. De voorzitter reikte hem tijdens de vergadering de bijbehorende oorkonde uit. De voorzitter memoreerde in zijn woordje ook dat HEVO op 1 januari 2016 2514 leden heeft. Er hebben zich in het afgelopen jaar 268 nieuwe leden aangemeld. 45 leden zijn in 2015 overleden en 87 personen hebben zich afgemeld. De verhouding vrouw-man is 1640-874. Het oudste lid is 97 jaar, het jongste 51.Het bestuur gaat Ruud van Aart voordragen als lid van het bestuur en als nieuwe penningmeester. Ruud gaat samen met Mari Wijnen de financiën van onze organisatie behartigen. Mari pakt vooral het boekhoudkundige deel, Ruud richt zich meer op de bestuurlijke en beleidsmatige zaken. Paul Scholten heeft afscheid genomen als webmaster. Samen met Willem Konickx heeft Paul vanaf 2012 de site verder ontwikkeld en beheerd. Pierre Gouweloos heeft hem inmiddels opgevolgd als webmaster. In mijn vorige ‘Van het bestuur’ heb ik een aantal mailadressen genoemd die u kunt gebruiken, als u zich wilt aanmelden voor vrijwilligerswerk bij het tijdelijke asielzoekerscentrum op Autotron. Gebleken is dat in die adressen een letter ontbreekt. Het juiste mailadres is: vrijwilligersazcdb@gmail.com. Peter de Leeuw, secretaris

3


De Kerstviering Om 14.30 uur precies liep ik een kerk binnen, zoals ik die herken vanuit mijn jeugd: stampvol! Het gezang kwam me in het portaal al tegemoet. De werkgroep Zingeving had gekozen voor een heel actueel thema: de vluchteling. In tegenstelling tot wat je in de kranten leest en op het journaal hoort, werd opgeroepen wél een helpende hand uit te steken naar deze mensen in nood. Het HEVO-koor, onder leiding van Jan Pos en begeleid door Coby Wagemans op de piano, luisterde meerstemmig de viering op.

De zin die mij het meest greep, was: “Iedere ontmoeting is een kans!” Als wij deze woorden ook in de wereld buiten de kerk weten over te brengen, wordt onze wereld – en ook die van de vluchteling – weer een stukje lichter. Na een uur verplaatste een groot deel van de mensen zich naar Villa Fleurie voor een sfeervolle en meer dan lekkere brunch. De toon voor een fijne kerst was daarmee wel gezet. Redactie, Mattie Daniëls

Seniorencontactmiddag in De Ontmoeting Het nieuwe jaar is al weer op gang en dat wil zeggen dat ook de maandelijkse activiteiten weer gaan plaatsvinden. Op zondag 6 maart in De Ontmoeting is er de maandelijkse senioren-contactmiddag. Deze zal geleid worden door Hans Bender met een muzikale quiz (of een soort bingo) waar u ook nog een prijsje mee kunt verdienen. Hans zal u deze middag uitleggen wat precies de bedoeling is. Het belooft in elk geval een gezellige middag te worden. Natuurlijk is de entree gratis. U hoeft ook geen lid van HEVO te zijn om mee te kunnen doen. Als u de leeftijd heeft bereikt van 50+, bent u van harte welkom. De Ontmoeting is open van 14.00 tot 17.00 uur. Dan willen onze vrijwilligers ook weer graag naar huis. Voor info: Jenny van Rooij, tel. 073-5213732.

4


HEVO-Actueeltjes februari - maart - april Aangifte inkomstenbelasting 2015 Vrijdag 19 februari: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Informatiebijeenkomst over de aangifte inkomstenbelasting 2015. Bedoeld voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Toegang gratis.*** Bingo In Het Steunpunt: op 25 februari, 31 maart en 28 april, telkens om 19.30 uur; voortaan 10 rondes. De zaal gaat om 18.45 uur open. Prijs van de boekjes: 5 euro. (was 4 euro). Carnaval Maandag 8 februari: 50+ Carnaval: HEVO in samenwerking met ‘Trug nor Vruuger’. Locatie: De Kentering, van 13.50 - 17.45 uur *** Danscafé In de Annenborch, aanvang 14.00 uur. Gratis entree. Op de zondagen 28 februari, 20 maart en 17 april 2016. Deadline HEVO-Actueel voor het maartnummer Woensdag 17 februari 2016 Film Maandag 15 februari: 20.15 uur. ‘Een dorsvloer vol confetti’. PERRON-3. De film gaat over een orthodoxe boerengemeenschap in Zeeland.*** Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Op dinsdag 16 februari staan voor de bezorgers de tassen met de ‘Ons’ en HEVO-Actueel weer klaar in de gang van de Ontmoeting. Eerstvolgende datum is 2 februari 2016. De andere data zijn bij de bezorgers bekend en anders op te vragen bij Carla Couwenberg: tel. 06 27177478 of 5216361. Keuringen Vrijdag 12 februari: Medische keuringen voor het rijbewijs 75 +. Vrijdag 4 maart: Medische keuringen voor het rijbewijs 75 +. Vrijdag 1 april: Medische keuringen voor het rijbewijs 75 +, door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Bestuurskamer. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, tel.: 5212554.

5


Kienen Zaterdag 20 februari, zaterdag 12 maart: De Annenborch: aanvang 14.00 uur. Kaartverkoop vanaf 13.30 uur. Vrijdag 26 februari: De Ontmoeting, aanvang 13.30 uur. Daarna op de vrijdagen 8 april, 20 mei, 1 juli, 2 september, 14 oktober, 9 december. Paasviering Vrijdag 18 maart 2016, locatie De Annenborch, 14.30 – 16.30 uur. Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Info en aanmelding: Loek Mostertman, tel. 6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl Senioren Computerleercentrum (SCR) Donderdag 11 februari: 14.00 uur: informatiebijeenkomst over computer- tabletsmartphone cursussen en computerhulp. Locatie: Computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100. Aanmelden tot 6 februari bij de receptie van de Annenborch, tel. 8519600. Informatie over cursussen en workshops: Annette Gladdines tel.06 20356366. *** Maandag 15 februari: 09.30uur : de vernieuwde uitgebreide fotocursus. Er is ook nog plaats bij de volgende cursussen: Maandag 15 februari: Omgaan met Android Tablet, start:13.30 uur. Maandag 15 februari: Windows10 Start (voor de echte beginner), 15.15 uur. Woensdag 24 februari: Omgaan met de Android Smartphone, start:13.30 uur. Vrijdag 26 februari: Omgaan met de iPad, start:13.30 uur. Info: Annette Gladdines tel. 06 20356366 Seniorencontactmiddagen Laurentius Kerkzaal: elke tweede dinsdag van de maand. Dinsdag 9 februari (na overleg), dinsdag 8 maart, dinsdag 12 april,    van 14.00 tot 16.30 uur. Contactpersoon: Th. van Straten, tel.5212011 of: theovanstraten@home.nl Kruisstraat: Sportkantine: elke laatste dinsdag van de maand. Dinsdag 23 februari, dinsdag 29 maart, dinsdag 26 april  van 14.00 tot 17.00 uur. Info: Anny van de Heuvel, tel 5220076.

6


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Maliskamp, Ons Trefpunt: elke laatste vrijdag van de maand. Vrijdag 26 februari, vrijdag 25 maart, vrijdag 29 april van 14.00 tot 16.00 uur. Info: Marij Geurts van Kessel, tel. 5214375 Groote Wielen, “Het Groote Hart’’: elke tweede en vierde woensdag van de maand. Woensdag 10 februari, woensdag 24 februari, woensdag 9 maart, woensdag 23 maart, woensdag 13 april, van 13.30 tot 16.00 uur. Info en aanmelden voor bloemstukjes maken: Riet Zijlemans tel.6123990. De Ontmoeting: 7 februari: geen inloopzondag i.v.m. carnaval. Zondag 6 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Muzikale quiz door Hans Bender. *** Zondag 3 april, van 14.00 tot 17.00 uur. Sportinstuif Sporthal de Hazelaar: 55+Sportief Rosmalen Elke woensdag van 13.30 tot 14.30 uur: warming up, jazzgym, volleybal en dynamic tennis. Wandelen (Bea Intveld) Dinsdag 2 februari en 16 februari; dinsdag 15 en 29 maart: rustige wandelingen vanaf De Annenborch, Start 9.30 uur. Info bij Bea Intveld tel 5215581. Elke week op dinsdag: stevige wandeling vanaf De Ontmoeting. Start 9.30 uur. Info bij Annie van de Berg, tel 5220602 of Tini Kurvers, tel 06-29547700. Wandelen met de Zandlopers Maandag 7 maart: om 13.30 uur gaan we wandelen naar de Rosmalense Plas. We vertrekken vanaf De Ontmoeting. We wandelen in een rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft U zich niet vooraf aan te melden.  Ook niet-HEVO leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven 5213347 of Maggy Vegers 5213163. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Guido Robbens, redactie

7


Informatie van de ouderenadviseurs (1) De belastingservice van HEVO. Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting 2015 ? Ook dit jaar kunt u weer een beroep doen op de belastinginvullers van HEVO. De belastinginvullers van HEVO zijn vrijwilligers, die door de belastingdienst zijn opgeleid en jaarlijks worden bijgeschoold. De belastingservice is bedoeld voor senioren met een jaarinkomen tot circa € 35.000, - voor een alleenstaande en tot circa € 50.000- voor partners. Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de hulp. Naast het invullen van de aangifte wordt ook de huurtoeslag en zorgtoeslag gecontroleerd en zo nodig aangepast. Als u voor de eerste keer gebruik wilt maken van deze service, bel dan tussen 15 februari en 15 maart het telefoonnummer van de ouderenadviseurs van HEVO: 06-53279098. Er wordt dan door een belastinginvuller een afspraak met u gemaakt bij u aan huis. Het is handig als u alle benodigde gegevens tevoren bijeenzoekt. Elders in dit nummer treft u een overzicht van benodigde gegevens aan. Voor aftrekposten zijn bewijsstukken noodzakelijk. De belastinginvuller neemt alle gegevens mee en hij/zij zorgt ervoor, dat uw aangifte digitaal correct wordt ingevuld en via internet wordt verzonden naar de belastingdienst. U krijgt al uw documenten terug en een kopie van de aangifte voor uw eigen administratie. Uiteraard gaan de belastinginvullers vertrouwelijk om met uw gegevens. De hulp is kosteloos. Als u vorig jaar uw aangifte IB door een van onze belastinginvullers hebt laten invullen, dan kunt u hem of haar rechtstreeks bellen voor het maken van een afspraak. U krijgt dan ook binnenkort van de belastingdienst een machtigingscode toegestuurd. Deze code hebben wij nodig om uw aangifte via de computer te kunnen verzenden naar de belastingdienst. Bewaar die brief dus goed.

Informatie van de ouderenadviseurs (2) Aangifte inkomstenbelasting 2015: Welke gegevens heb ik nodig om aangifte te kunnen doen? Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die u nodig heeft. Als u gezamenlijk aangifte doet met uw partner, dan heeft u de gegevens van hem/haar ook nodig. • De brief van de belastingdienst, waarin wordt gevraagd om aangifte te doen. Hierin staan uw persoonlijke gegevens vermeld. • Als u een beroep doet op een van de belastinginvullers van HEVO: De machtigingscode, die u van de belastingdienst heeft ontvangen.

8


• • • •

• • • • •

Als u zelf de aangifte invult: een Digid. De aangifte van vorig jaar. De inkomensgegevens: de jaaropgave van de AOW, van uw pensioen(-en), eventuele uitkeringen van lijfrenteverzekeringen, inkomsten uit werk etc. Indien er sprake is van een eigen woning. De WOZ-beschikking met als peildatum 01-01-2014. U heeft deze opgave vorig jaar in februari ontvangen van de gemeente. Daarbij de jaaropgave van de bank inzake uw hypotheek- schuld per 31-12-2015 en de in 2015 betaalde rente. Gegevens van uw bankrekeningen per 1-1-2015. Eventueel overige bezittingen en het saldo van uw schulden (niet de hypotheekschuld). Rekeningen van uitgaven in verband met ziekte of invaliditeit. Het gaat om kosten, die niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekering. Een overzicht met bewijsstukken (bankafschriften) van gedane giften. Als u die ontvangen heeft: de voorlopige aanslag(-en) 2015. De beschikking zorgtoeslag 2016 en (bij een huurwoning) de beschikking huurtoeslag 2016. Dan kan na het invullen van de aangifte gecontroleerd worden of het maandelijkse voorschot van de toeslagen klopt. Vooral om te voorkomen, dat u te veel toeslag ontvangt en dat volgend jaar moet terugbetalen.

Informatie van de ouderenadviseurs (3) Verzorgt u zelf uw aangifte inkomstenbelasting 2015? Kom dan op 19 februari 2016 naar een informatiebijeenkomst over het zelf doen van de belastingaangifte inkomstenbelasting 2015. Twee ervaren vrijwillige belastinginvullers van HEVO zullen aan de hand van een voorbeeldaangifte uitleg geven hoe u de aangifte moet invullen. Met de nodige tips en aandacht voor de mogelijke aftrekposten. Daarnaast zal er ook aandacht gegeven worden aan het recht op huur- en zorgtoeslag. Doet u zelf aangifte voor de inkomstenbelasting 2015 en twijfelt u ook wel eens of alles goed is ingevuld? Kom dan uw licht opsteken. Er zal ruim gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle senioren in Rosmalen, die zelf hun aangifte verzorgen. De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 19 februari van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4 Rosmalen. De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. Paul Scholten, ouderenadviseur.

9


Senioren Computerleercentrum Rosmalen SCR verzorgt op donderdag 11 februari om 14.00 uur een informatiebijeenkomst voor senioren die hun digitale vaardigheden willen vergroten. Wij informeren u over onze computer-, tablet-, smartphonecursussen en verdere activiteiten in computerlokaal in Zorgcentrum De Annenborch, De Hoef 100. Wilt u hier naartoe komen, dan verzoeken wij u dringend om u aan te melden vóór 6 februari bij de receptie van De Annenborch, tel. 073-8519600. Voor senioren die nog niet bekend zijn met het gebruik van laptop óf computer met het nieuwe programma Windows10, bieden wij de Cursus ‘Windows10 Start’ aan waarin alle beginhandelingen stap voor stap worden aangeleerd. Wie reeds bekend is met het gebruik van Windows 7 en 8 en het nieuwe programma Windows10 reeds op de computer heeft gedownload, kan bij ons de cursus volgen “Overstappen van Windows7/8 naar Windows10”. Genoemde cursussen zijn slechts een greep uit ons ruime cursusaanbod voor zowel de beginnende als de gevorderde computeraars. De cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON-3, HEVO-gebouw De Ontmoeting , Cultureel Centrum De Biechten en Ons Trefpunt (Maliskamp). Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Mevr. Annette Gladdines 06-20356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch 073-8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Loopt u tegen problemen aan als u thuis met uw computer, tablet of smartphone bezig bent? Wij helpen u graag verder, u kunt bij ons terecht van dinsdag- t/m vrijdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 11.30 uur. Kosten: € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: tel. 073-8519630 óf tel. 06-20372776. Tineke Braaksma- van Emmerik, Secretaris SCR

Handboogsport: een activiteit voor senioren? Door de filmreeks “De Hungergames” is de handboogsport momenteel populair bij de jeugd. Maar het is zeker ook een sport die op latere leeftijd nog goed te leren is. Handboogschieten is een goede manier om romp- , schouder- en armspieren te trainen, goed voor lichaamshouding, coördinatie en concentratievermogen. Een lichamelijke beperking hoeft geen bezwaar te zijn.

10


Door de lichtgewicht materialen van de hedendaagse bogen en pijlen hoeft een handboogsporter geen krachtpatser te zijn. In Rosmalen ligt het verenigingsgebouw van De Vrolijke Schutters (DVS) aan de Sportlaan tussen het gebouw van de Nederlandse Handboogbond en zwembad Kwekkelstijn. Start Handboogsport

Meerdere keren per jaar wordt bij DVS de cursus “Start Handboogsport” gegeven door trainers die door de Nederlandse Handboogbond zijn opgeleid. Deze cursus bestaat uit 8 lessen van anderhalf uur. Na afloop van de cursus ontvangt de deelnemer een certificaat en is in staat om zelfstandig te schieten. De kosten voor de cursus bedragen € 69,- waarbij alle benodigde materialen gratis ter beschikking gesteld worden door DVS. Mocht u wel geïnteresseerd zijn, maar de stap om deel te nemen aan deze cursus nog te groot vinden, dan heeft DVS een speciale aanbieding voor HEVO-leden: twee kennismakingslessen van anderhalf uur inclusief gebruik van het clubmateriaal voor een prijs van € 10,- totaal. Voorwaarde is wel dat tenminste tien HEVO-leden zich voor deze kennismaking inschrijven. En als U na afloop van deze lessen besluit om deel te nemen aan de cursus “Start Handboogsport”, dan krijgt u een korting van € 10,- op het cursusgeld. Heeft u belangstelling voor deze kennismakingslessen, dan kunt u zich aanmelden per mail via info@dvsrosmalen.nl onder vermelding van HEVO-clinic. Wilt u zich liever telefonisch opgeven dan kunt u bellen met Josica Schüssel, bereikbaar onder nummer 073-6120311. Zij kan ook uw eventuele vragen beantwoorden. De planning is om de kennismakingslessen half februari te laten plaatsvinden op twee maandagavonden. Het zou fijn zijn als uw aanmelding zo spoedig mogelijk bij ons binnen is. We verheugen ons op uw komst!

Hun zitten daar al een kwartier te wachten Ergerlijk toch, die fout tegen het Nederlands , hoor ik sommigen onder u denken. Anderen denken weer: als zoveel mensen ‘hun’ zo gebruiken, waarom rekent de spraakmakende gemeente dat dan niet goed? Wat nu nog niet aanvaard is, kan volgend jaar zomaar correct Nederlands zijn! Ten slotte is het ook zo gegaan met het reflexieve ‘zich’, dat in geen enkel Nederlands dialect voorkomt, maar via de Statenbijbel uit het Lutherse Duits is overgenomen en na een strijd met ‘hem’ en ‘zijn eigen’, is ingeburgerd geraakt. Het oorspronkelijke “Heeft hij zijn eigen niet vergist?” heet nu correct: “Heeft hij zich niet vergist?”.

11


Ter illustratie: op oudere leeftijd begon Vondel overal in zijn toneelstukken het reflexieve ’hem’ te vervangen door ‘zich’. Aan legalisering van ‘hun’ in de onderwerpvorm kleeft desondanks een bezwaar. Het foutieve ‘hun-gebruik’ is aangestuurd vanuit Hollandse dialecten. In Vlaanderen, waar deze ‘zij/hun-verwarring’ vanuit het dialect onbekend is, bestaat de vergelijkbare verwarring ‘hij/hem’. Bijvoorbeeld in het Antwerps: “Wat (h)ee(f)t ‘em gezeid?” (Wat heeft hij gezegd?). Zodra het gesprek informeel wordt, duikt ‘hem’ als onderwerp op, hoewel de meeste Vlamingen weten dat het niet correct is. Conclusie: als je één regionalisme goedkeurt, moet je dat dan ook niet met alle andere doen? Zo ja, dan tast je daarmee uiteindelijk het eenheidsprincipe aan van de Nederlandse taal. Guido Robbens

50+ carnaval Komend weekend barst het carnavalsgebeuren weer los. In de januari-uitgave van HEVO-Actueel hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd. Het geweldige programma in De Kentering, georganiseerd door ‘Trug nor Vruuger’ samen met HEVO, is op maandag 8 februari; het feest begint om 13.50 uur en duurt tot ca. 17.45 uur. De zaal is open om 13.11 uur. Iedereen is welkom op deze gezellige feestmiddag en de entree is gratis. Bijgaand een foto van de Zandhazendurpse jeugdprinses Amber de Urste (Amber van Mook) gekozen op 10 januari 2016. Zij zal samen met haar gevolg ons ook met een bezoek vereren. Pieter Vissers - evenementencommissie

12


13


Nieuwjaarsreceptie 2016 Het was vol, het was overvol in de grote zaal van De Ontmoeting. De evenementencommissie kan met trots terugkijken op een zeer gezellige, goed geslaagde bijeenkomst. De vrijwilligers achter de bar liepen zich het vuur uit de sloffen en vanuit de keuken kwamen de meest lekkere, perfect uitziende hapjes. Onze stagiaires van het Rodenborch College serveerden deze met een ’Schwung’, alsof ze dit elke dag deden. Chapeau voor allen die ervoor gezorgd hebben dat deze middag geslaagd is. Tijdens de receptie reikte onze voorzitter, namens het bestuur, aan Hans van de Bruggen de oorkonde uit behorend bij de benoeming tot “lid van verdienste”. Hans neemt officieel afscheid tijdens de algemene ledenvergadering. HEVO, de grootste vereniging van KBO Brabant, een club om trots op te zijn. Waar ik niet zo trots op ben en gezien de reacties om mij heen velen anderen met mij, is het feit dat bij het begin van de toespraken een groot aantal leden pas na veel aandringen stopte met praten. Doen we volgend jaar gewoon niet meer, afgesproken? Geert Loeffen, redactie

Seniorenbus, van deur tot deur Zoekt u vervoer? Seniorenbus ’s-Hertogenbosch beantwoordt sinds de start in 2013 aan de toenemende vraag van senioren naar ‘laagdrempelig’ vervoer. Makkelijk, veilig van ‘deur tot deur’, inclusief een gezellig praatje, en dat alles tegen een geringe vergoeding. Op woensdag 6 januari werd mevrouw Intveld verwelkomd als 500ste lid van de Seniorenbus ’s-Hertogenbosch. Mevrouw Intveld is vooral lid geworden omdat de Seniorenbus de passagiers van ‘deur tot deur’ brengt. Dat is heel makkelijk als je bijvoorbeeld naar de stad wilt of naar het ziekenhuis of een bijeenkomst van vrienden of HEVO. Zelfs gewoon de stad verkennen kan ook. Met een telefoontje, uiterlijk vóór 15.00 uur op de dag voorafgaand aan de dag dat u wilt reizen, is het geregeld.

14


Het abonnementsgeld van € 5,- per maand en een ritprijs van € 0,50 hoeft geen bezwaar te zijn om zo als 65-plusser makkelijk op pad te kunnen binnen de hele gemeente ‘s-Hertogenbosch. Bent u aangewezen op een rollator dan is dat geen probleem. Interesse om als chauffeur of bijrijder actief te zijn? Veel vrijwilligers maken er samen een succes van. Sinds de start van dit vrijwilligersinitiatief in 2013 gaat het snel. Met ruim 1000 ritten per maand zit de groei er goed in. Een prachtige nieuwe vierde bus volgt binnenkort. Dat is ook wel nodig met de uitbreiding van het werkgebied tot in Nuland en Vinkel. Seniorenbus wordt vakkundig gerund door een wassende stroom enthousiaste vrijwilligers die als chauffeur (rijbewijs B) of bijrijder zorgen voor veilig vervoer. En een ‘gezellige klets’ tijdens de rit hoort daarbij. Ondertussen wordt op de meldkamer, het kloppend hart van de Seniorenbus, gezorgd voor een sluitende inzet van bussen en vrijwilligers. Dit illustreert dat er voor vrijwilligers met ‘tijd’, ’talent’ en ‘toewijding’ een hartelijk welkom is om mee te doen. Ieder kan zelf aangeven hoeveel tijd en wanneer hij beschikbaar is. Vaak wordt gekozen voor één of twee dagdelen per week. Wilt u meer weten of gebruik maken van de Seniorenbus, bel dan 06 13 00 76 60. Meer info: www.senioren-bus.nl De Seniorenbus

Film: Dorsvloer vol Confetti Op maandag 15 februari wordt in samenwerking met PERRON-3 de HEVO-film ‘Een dorsvloer vol confetti’ gedraaid in de filmzaal van PERRON-3, Hoff v Hollantlaan 1. Aanvang: 20.15 uur. Regisseur: Tallulah H. Schwab. Slimme, fantasierijke Katelijne groeit eind jaren tachtig op in een groot, streng gelovig, gereformeerd boerengezin in Zeeland: vader, moeder, opa en oma, Rogier, Christiaan en de tweelingbroertjes. Katelijne is de enige dochter.

15


Dagelijks bidden ze God om kracht, zodat ze op “de smalle weg” van het geloof zullen blijven. Geen televisie, geen muziek. Alleen “Gods woord houdt stand in eeuwigheid”. Maar de verbeelding van de twaalfjarige Katelijne laat zich moeilijk temmen. Het Zeeuwse landschap ziet er door de lenzen van cameraman Menno Westendorp echt schitterend uit. Schwab kiest ook sprekende momenten: het rolletje mentos dat in de kerk wordt doorgegeven, het melken van de koeien door Katelijnes vader, de kermis, de tranen die in oma’s koffie plonzen… Daarmee omzeilt de film de voor de hand liggende clichés. De gebeurtenissen rijgen zich wat dromerig aaneen, tot de ontroerende maar onvermijdelijke ontknoping. De entree is op vertoon van uw pasje € 6,50 voor HEVO-leden en € 7,50 voor niet- leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. Voor consumpties in de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij de receptie van Perron-3. De prijs van online bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen! Ingrid Thelissen, Commissie COE

Kerstviering linedanceclub De Oldtimers Ook dit jaar heeft de linedanceclub De Oldtimers op 17 december jl. het jaar afgesloten met een gezellige kerstviering in De Ontmoeting. Er is natuurlijk veel gedanst, lekker bijgekletst en heerlijk gegeten; kortom “een ontmoeting” van de ochtend-, middag- en avondgroep in De Ontmoeting. Wij willen dit voorjaar tijdens een zondagmiddag in De Ontmoeting samen met de volksdansgroep graag onze dansen laten zien. Iedereen is van harte welkom, zowel mensen die reeds linedancen, als mensen die graag kennis willen maken met deze vorm van dansen. De mensen die reeds linedancen, kunnen verzoekjes indienen. De datum is nog niet vastgesteld. Mocht u nieuwsgierig zijn: kom gerust eens kijken. Wij dansen elke donderdag: van 10.30 -12.15 uur, van 13.30 - 15.15 uur en van 19.00 - 20.00 uur. Graag verwelkomen we nieuwe leden. Voor contact kunt u bellen met Mieke Ramler, tel. 5216671.

16


Dank aan Bestuur en de evenementencommissie. Nogmaals aan alle medewerkers van HEVO een goed en gezond 2016 toegewenst! Sinds een aantal jaren zijn mijn man en ik lid van HEVO. Al diverse keren hebben wij aan uw activiteiten deelgenomen, zoals: fietstochten, lezingen, voorstellingen in PERRON-3 en bijeenkomsten/uitvoeringen in De Ontmoeting. Dit jaar waren wij ook bij de viering van Kerstmis, waarvoor wij u toch even complimenten willen maken. Het was een prachtige gebedsviering met mooie liederen en indrukwekkende woorden, de kerk was helemaal vol en dat is een goed begin van een gezamenlijke bijeenkomst. Na het samenzijn in de kerk gingen we zowat in een haast feestelijke optocht naar Villa Fleurie, waar de bezoekers met rollators terecht voorrang kregen op de overige bezoekers. Wat hebben we genoten in Villa Fleurie, wat hebben jullie in overleg met de directie daar een voortreffelijke keuze gemaakt uit al het lekkers wat zij konden bieden. Alle lekkernijen die werden geserveerd, waren van de beste kwaliteit en dat niet alleen: alles was ook op de juiste temperatuur en aan ieder hapje, dat werd voorgezet, was bijzonder veel aandacht besteed. Er was veel extra handwerk aan te pas gekomen; steeds weer kwamen er nieuwe verrassingen. Het bedienend horecapersoneel was uiterst vriendelijk. Ze waren heel alert of er overal voldoende koffie/thee en dergelijke aanwezig was. Kortom: toen we ons herinnerden dat wij maar een bescheiden bedrag voor deze onvergetelijke middag hadden betaald, moesten we wel een beetje blozen. Wij willen u nogmaals bedanken voor de fijne middag, die door u voor ons mogelijk werd gemaakt. Veel succes voor de toekomst! Jan en Lidi van der Wulp

Wachtwoord Op mijn oproep in HEVO-Actueel van november 2015 om tips te geven m.b.t. wachtwoorden, heb ik geen reacties ontvangen. Daarom maar een ervaring die een goede vriend heeft gehad m.b.t. het invoeren van een wachtwoord. Mijn vriend Hein ( dit is natuurlijk niet zijn echte naam want die moet ook geheim blijven) heeft me laten zien dat het goed fout kan gaan. Hij heeft zijn ervaring op You Tube gedeeld en dat wil ik u niet onthouden.

17


Voor het aanmaken van een account wordt geadviseerd om in een wachtwoord iets op te nemen wat logisch en te onthouden is. Hein besloot om groente- en fruitnamen te gebruiken en hij ging aan de slag. Omdat hij ‘asperges’ al gebruikt had voor de site van de plaatselijke groenteman, was ‘bloemkool ’aan de beurt. Windows: Vul wachtwoord in. Hein: Bloemkool Windows: Sorry, het wachtwoord moet meer dan 10 karakters bevatten. Hein: Windows:

gekookte bloemkool Sorry, het wachtwoord moet een getal bevatten

Hein: Windows:

1 gekookte bloemkool Sorry, het wachtwoord mag geen spaties bevatten

Hein: Windows:

50grotegekooktebloemkolen Sorry, het wachtwoord moet minstens één hoofdletter bevatten

Hein: 50 GROTEgekooktebloemkolen Windows: Sorry, het wachtwoord mag niet meer dan 1 op elkaar volgende hoofdletters bevatten Hein: Windows:

50 GroteGekookteBloemkolenMetdeStoomuitmijnoren!!! Sorry, het wachtwoord mag geen leestekens gebruiken

Hein: 50GroteGekookteBloemkolenMetde stoomuitmijnorenAlshet wachtwoordnounognietgoedis Windows: Sorry dit wachtwoord is al in gebruik Ik heb mijn les geleerd en besloten om overal hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Geert1Loef2fen3; Komt niemand achter. Met dank aan Hein en You Tube

Bezoek aan Marcienne breifabriek We vertrekken met de bus op vrijdag 11 maart 2016 om 8.45 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en rijden aansluitend naar de locatie Rabobank in Hintham. Daarna rijden we rechtstreeks naar Marcienne Breifabriek in Duitsland. We verwachten om 17.45 uur weer terug te zijn in Rosmalen. Bij de fabriek aangekomen, wordt ons koffie aangeboden met een broodje. Daarna wordt de breicollectie getoond door middel van een modeshow. Vervolgens is er gelegenheid om de fabriek te bezichtigen en aankopen te doen. ’s Middags maken we een boottocht op de Maas met muziek en captainsbuffet.

18


De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 37,50; voor niet-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis vanaf dinsdag 2 februari bij Ine Jacobs tel. 073-6422096 of 06 28276951. Mailen kan ook naar inejacobsine@gmail.com Nadat u zich heeft aangemeld, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO, onder vermelding van ‘Breifabriek’ en uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Ine Jacobs, Reiscommissie.

U en Uw hobby Onder deze titel heeft de redactie van HEVO-Actueel al enkele malen een oproep gedaan om u er toe te bewegen om iets te vertellen over uw hobby. Dit heeft geleid tot een aantal mooie artikelen over zéér uiteenlopende hobby’s. Veel lezers van HEVO-Actueel hebben het met veel plezier gelezen. De redactie wil in 2016 deze artikelenreeks: ‘U en Uw hobby’ weer nieuw leven in blazen. Wij roepen iedereen op om ons deelgenoot te maken van uw hobby. Wat is nu mooier dan anderen te laten genieten van uw favoriete bezigheid. U hoeft zich geen zorgen te maken over het schrijven van het artikel, een van de redactieleden komt bij u langs, interviewt u en maakt foto’s. Wij zorgen er dan voor dat het een mooi verhaaltje wordt en dat het op een mooie plaats in HEVO-Actueel komt te staan. Volgens mij is er nu geen reden meer om u niet aan te melden. Wij rekenen op u! Mail naar redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl of bel 06-51659685, ik sta u graag te woord. Namens de redactie, Geert Loeffen

19


Verkeer en verkeersregels Enige tijd geleden vroeg Pieter Vissers mij of ik deel wilde uitmaken van het HEVO-wegwijsteam. Door omstandigheden en voorbereidingen voor een reis naar Florida moest ik echter van deelname afzien. In HEVO-Actueel leest u dat zij het beste wegwijsteam van Noord-Brabant zijn geworden. Gefeliciteerd. Terugkomend uit Florida is dit prachtige nieuws voor mij aanleiding om achter (of vóór) de computer te gaan zitten. Rijdend in Amerika: een genot! Je zit heerlijk ontspannen in je huurauto. In de eerste plaats: je rijdt in een automaat. Heerlijk, zonder schakelen. Vier, vijf banen naast elkaar. Vrachtauto’s rijden op de rechterbaan, geen bumperrijden, iedereen geeft richting aan als hij of zij van baan móét wisselen. Veránder je niet van richting, dan blijf je op je éigen baan. Wat geeft dat een veilig gevoel! Iedereen houdt zich aan de snelheid, want bij overschrijding heb je binnen een mum van tijd een police-patrol achter je aan, die je ‘vriendelijk’ vraagt waarom jij zo hard moet rijden. En een smoesje wordt niet geloofd, want iedereen heeft wel eens een ziek familielid of moet op tijd op zijn of haar werk zijn. O ja, weet je wat ook zo fijn is. De regel: ‘Rechts heeft voorrang’, bestaat niet in Amerika. Degene, die het eerst bij een kruising of rotonde komt, heeft voorrang. Had ik in het begin wel moeite mee, want uiteraard nam ik die Nederlandse regel mee. En bij scholen mag je niet harder rijden dan 15 mijl per uur, want een kind komt voor de Amerikaan op de eerste plaats. Men rijdt nooit zónder verlichting op de fiets. Wat zou het in Nederland qua verkeer anders zijn, als een paar van die Amerikaanse regels toegepast zouden worden. Toen ik P3 van Schiphol verliet, moest ik mij weer aanpassen…… Begrijpt u wat ik bedoel. Ik denk het wel. Piet Kerssens.

20


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Redactie van HEVO-Actueel wenst u fijne dagen, in welke vorm dan ook.

02 februari 2016