Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel januari 2016 nr. 1 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen, Guido Robbens en Mattie DaniĂŤls

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 13 januari 2016

Vormgeving Tiny Kappen

Verspreiding Carla Couwenberg telefoon 5216361 of 0627177478 email: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen, Tulpstraat 2, 5241 XV Rosmalen. Of per email: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie

Spelen met taal

2 Is u iets opgevallen 4 Huiswerkbegeleiding

16 Schoonbroers en snaren

En ook …..

Bestuur

7 Oproep om te komen sjoelen 9 Vacature Fietsgroep De Vrolijke Trappers 10 Sponsoren bedankt 16 Gastvrouwen/heren gezocht 17 Rosmolles 50+ carnaval 18 Fotografen gezocht 18 Bedankje 18 Oproep van de ‘Anna Girls’ 19 Rijbewijskeuring 20 HEVO Geocaching

2 Van het bestuur

Terugblik 3 Een mooi optreden 8 HEVO: Best wegwijsverkeersteam van Noord-Brabant 12 Samenkomst thema Vergeving 12 Kampioen HEVO biljarttoernooi 14 Ateliergroep naar Museum Slager

Voorlichting 5 9 13 15

Actueeltjes Kennismaken met ‘Ons Platform’ Informatie ouderenadviseurs Vernieuwde uitgebreide fotocursus

1


Is u iets opgevallen? De oplettende lezer zal het zeker gezien hebben: “De voorpagina is veranderd. Op het eerste gezicht lijkt de omslag op die van de afgelopen jaren maar toch is er een wezenlijke verandering. Ons gebouw DE ONTMOETING staat er opnieuw prominent op maar de hoek van waaruit de foto genomen is, is geheel verschillend. De spiegeling van de huizen in de ramen van DE ONTMOETING op de “oude” voorpagina, zult u voortaan moeten missen. Met dank aan Tiny Kappen, onze vormgever, die er elke maand er in slaagt om ons mooie blad vorm te geven en nu dus ook de voorpagina voor zijn rekening heeft genomen. Geert Loeffen, redactie

Van het bestuur Gisteren, 4 januari, heeft een groot aantal leden van onze vereniging elkaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst. We hebben met elkaar kort teruggekeken op een succesvol 2015 waarin we het 2500ste lid mochten inschrijven. Ik wens namens het bestuur alle leden die gisteren niet aanwezig waren, het allerbeste voor 2016. Een schrikkeljaar, dus een dag extra om te genieten van alles wat onze vereniging te bieden heeft. De toename van het aantal leden en activiteiten legt een steeds grotere druk op De Ontmoeting. Dat is mooi, want dat zorgt ook voor levendigheid. Toch gaat het bestuur in overleg met SJV om te bekijken of we aanvullend op De Ontmoeting gebruik kunnen gaan maken van hun nieuwe onderkomen in het te bouwen kindcentrum aan de Mimosastraat. Planning is dat het nieuwe complex in het vierde kwartaal van 2016 in gebruik kan worden genomen. Onze basis blijft echter De Ontmoeting. Dat gebouw willen we zo optimaal mogelijk benutten. De groei betekent ook dat we meer HEVO-Actueels moeten drukken. Het bestuur denkt dat alleen digitaal beschikbaar stellen van ons verenigingsblad om te lezen op pc of tablet voor de meeste leden nu nog een te grote stap is. We houden het dus voorlopig bij de papieren HEVO-Actueel die elf keer per jaar samen met het blad ‘Ons’ van KBO-Brabant bij u in de bus komt. U kunt trouwens nu ook al HEVO-Actueel digitaal inzien. Op onze website hevorosmalen.nl staat in de balk HEVO Actueel. Klikt u daar, dan ziet u de HEVO-Actueel’s vanaf januari 2014.

2


Elke twee weken en mogelijk straks elke week ontvangen de leden van wie wij een e-mailadres hebben, de Nieuwsbrief. We hebben op dit moment ca. 1100 e-mailadressen in ons bestand. Van de 1100 wordt er maandelijks 60% geopend, dus zo’n 635 per keer. Daarvan wordt 87% ook echt gelezen. Waarom de andere 40% niet geopend wordt, weten we niet. Niet geïnteresseerd? Mailadres dat niet meer in gebruik is? Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar nieuwsbrief@hevorosmalen.nl., dan wordt uw adres verwijderd uit het bestand. Krijgt u de nieuwsbrief nu nog niet en wilt u dat wel, dan kunt u zich via onze website onder Nieuwsbrief (in de balk) aanmelden. De contributie voor 2016 bedraagt Є 25,50. Vrijwel alle leden hebben de penningmeester gemachtigd om dit bedrag automatisch af te schrijven van hun bankrekening. Degenen die zo’n machtiging niet hebben afgegeven, krijgen een brief met het verzoek om dit bedrag, verhoogd met Є 2,50 administratiekosten, over te maken. Wilt u alsnog een machtiging afgeven, stuur dan binnen twee weken een mail naar ledenadministratie@hevorosmalen.nl. In mijn vorige “Van het bestuur” gaf ik aan dat er bij de opvang van vluchtelingen in het Autotron hulp nodig is. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich op onderstaande mailadressen aanmelden:vrijwilligersazcb@gmail.com, maaltijdvrijwilligersazcb@gmail.com en evenementenvrijwilligersazcb@gmail.com. Peter de Leeuw, secretaris

Een mooi optreden Op zondagmiddag 29 november was er tijdens de Ouderencontactmiddag een prachtig optreden van de Merels en Kerels. De foto’s spreken voor zich. Harrie Wijn

3


Huiswerkbegeleiding Mijn kleindochter Katja (14) zit in 2 Havo. Het is een spontane en goedlachse meid. Ze is leergierig en ze vindt het OK dat ik haar tips geef voor haar leer- en huiswerk. Helaas is ze woordblind, hetgeen een handicap is bij de spelling van het Nederlands en de moderne talen. Dus controleer ik in haar werkboeken de spelling. Ook leg ik diverse grammaticale spitsvondigheden uit. En passant passeert een biologiewerkstuk de revue, waar het aankomt op correcte formulering. Bij een goed cijfer belt ze me enthousiast op: wij allemaal blij. Naarmate bij zo’n huiswerksessie de tijd verstrijkt, daalt de spanningsboog. Dan weidt Katja uit over haar leraren. Op haar school lopen kennelijk vrolijke types rond. De biologiedocent eet in de klas een sprinkhaan op om zijn eiwitgehalte op peil te houden. Twee docenten geven elkaar klappen op een lichaamsdeel, waarvan aanraking vaak als indecent wordt ervaren. En de leerlingen? Die hebben een treiterspelletje bedacht voor saaie lessen. Op een blad noteren ze 5 voornamen van klasgenoten. Als de leraar alle 5 voornamen in de les heeft genoemd, roepen ze in koor: “Bingo!”. Eén docent mag Katja niet: hij heeft een blauwe neus. Als hij bestraffend uitvalt tegen een leerling, wordt die neus paars. Katja: “Voor hem wil ik niet leren!” Ik schrik. In eerste instantie ben ik geneigd te reageren met een zedepreek: “Het komt op het vak aan dat die man geeft!”. Of: “Je gaat toch niet een onvoldoende riskeren, omdat die man een paarse neus heeft?” Ik laat het erbij. Ineens herinner ik me dat ik ooit zeer subjectieve studiekeuzes heb gemaakt. Ik was toen niet 14 maar 20. De adolescent van 1967 beoordeelde een vakgebied al evenzeer op de persoon van de docent als de puber nu. Eigenlijk verschillen wij in dit opzicht niet van elkaar. Ook in een ander opzicht verschillen pubers en ouderen steeds minder van elkaar. Wie in de tv-programma’s het gedrag van volwassenen observeert, ziet – in vergelijking met 50 jaar geleden – steeds minder verschil met puberaal gedrag. Aan de media zelf ligt het niet. Ook toen er nog geen tv was, had Johan Huizinga al oog voor een verschijnsel, dat hij ‘puerelisme’ noemde en dat hij omschreef als “de houding van een gemeenschap […] die in plaats van den knaap tot den man op te trekken, haar gedragingen aan die van den knapenleeftijd adapteert”. (In: J. Huizinga: In de schaduwen van morgen, 1935). Guido Robbens, redactioneel

4


HEVO-Actueeltjes januari-februari-maart 2016 Aangifte inkomstenbelasting 2015 Vrijdag 19 februari: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Informatiebijeenkomst over de aangifte Inkomstenbelasting 2015. Bedoeld voor senioren, die zelf hun belastingaangifte invullen. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Toegang gratis. Bingo 28 januari, 25 februari en 31 maart: 19.30 uur. Het Steunpunt. De zaal gaat om 18.45 uur open. Voortaan 10 rondes. Prijs van de boekjes: 5 euro. (was 4 euro). Carnaval Maandag 8 februari: De Kentering, 13.50 tot 17.45 uur 50+ Carnaval: HEVO in samenwerking met Trug nor Vruuger.*** Danscafé Zondagen 24 januari, 28 februari, 20 maart en 17 april. De Annenborch. 14.00 uur. Gratis entree. Deadline HEVO-Actueel voor het februarinummer Woensdag 15 januari Film Maandag 18 januari: PERRON-3 20.15 uur HEVO-film. Il y a longtemps que je t’aime Maandag 15 februari: PERRON-3 20.15 uur ‘Een dorsvloer vol confetti’. De film gaat over een orthodoxe boerengemeenschp in Zeeland. Inpakken/bezorging HEVO-Actueel Dinsdag 2 februari: De Ontmoeting Voor de bezorgers staan de tassen met de ‘Ons’ en HA weer klaar in de gang van De Ontmoeting. De andere data zijn bij de bezorgers bekend en anders op te vragen bij Carla Couwenberg: 06-27177478  of 5216361. Keuringen *** Vrijdag 15 januari: Medische keuringen voor het rijbewijs 75 +. Vrijdag 12 februari: Medische keuringen voor het rijbewijs 75 +. Vrijdag 4 maart: Medische keuringen voor het rijbewijs 75 +, door keuringsarts H. Damen in De Ontmoeting. Bestuurskamer. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs telefoon: 5212554

5


Kienen Vrijdag 15 januari, vrijdag 26 februari: De Ontmoeting, aanvang 13.30 uur. Daarna op de vrijdagen 8 april, 20 mei, 1 juli, 2 september, 14 oktober en 9 december. Woensdag 16 januari, zaterdag 20 februari, zaterdag 12 maart: De Annenborch: aanvang 14.00 uur. Kaartverkoop vanaf 13.30 uur. Paasviering Vrijdag 18 maart: De Annenborch, 14.30 tot 16.30 uur. Reanimatie Op maandag 18 januari wordt er een nieuwe cursus en een herhalingsles reanimatie gegeven door Tiny Schellings.De nieuwe cursus wordt gehouden in De Ontmoeting van 09.15 tot 11.15 uur. De herhalingsles van 11.30 tot 12.30 uur. Kosten: gratis voor Hevo-vrijwilligers. Anders kost de cursus 10 euro. Ook de herhalingsles is gratis voor HEVO-vrijwilligers, anders 5 euro. Aanmelding v贸贸r 10 januari is, in verband met de planning, noodzakelijk. Informatie en aanmelden: Bea Intveld*** Email: fam.intveld@home.nl Schaken Elke dinsdagmiddag is er schaken in De Ontmoeting. Zowel voor beginners als voor gevorderden. Informatie: Loek Mostertman, tel. 6412634, e-mail: l.g.mostertman@home.nl Senioren Computer Leercentrum (SCR) Maandag 15 februari: 09.30uur. de vernieuwde uitgebreide fotocursus. Er is ook nog plaats bij de volgende cursussen: Maandag 15 februari: 13.30 uur. Cursus Omgaan met Android Tablet, Maandag 15 februari: 15.15 uur. Cursus Windows10 Start (voor de beginner). Woensdag 24 februari: 13.30 uur Cursus Omgaan met de Android Smartphone. Vrijdag 26 februari: 13.30 uur. Cursus Omgaan met de iPad Informatie: Annette Gladdines tel. 06 20356366 Seniorencontactmiddagen Dinsdag 8 maart, dinsdag 9 februari (na overleg): van 14.00 tot 16.30 uur. Laurentius Kerkzaal. Contactpersoon: Th.van Straten, tel.5212011 of: theovanstraten@home.nl

6


Seniorencontactmiddagen (vervolg) Dinsdag 23 februari en dinsdag 29 maart van 14.00 tot 17.00 uur. Kruisstraat: Sportkantine Informatie: Anny van de Heuvel, tel 5220076. Vrijdag 26 februari en vrijdag 25 maart van 14.00 tot 16.30 uur Maliskamp, Het Trefpunt. Informatie: Marij Geurts van Kessel, tel.5214375 Woensdag 10 februari, woensdag 24 februari, woensdag 9 maart en woensdag 23 maart van 13.30 tot 16.00uur: Groote Wielen, Het Groote Hart Info en aanmelden voor bloemstukjes maken: Riet Zijlemans tel.6123990. Februari: geen inloopzondag i.v.m. carnaval in De Ontmoeting Zondag 6 maart De Ontmoeting van 14.00 tot 17.00uur. Muzikale omlijsting door Hans Bender Wandelen met de Zandlopers Maandag 1 februari: om 13.30 uur gaan we wandelen naar de Heinis. Vertrek vanaf Café Sunflower op de hoek van de Balkweg en Reitscheweg in Soetelieve. We wandelen in een rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Ook niet HEVO leden zijn van harte welkom. Informatie: Henny van de Ven, tel 5213347 of Maggy Vegers, tel 5213163. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle dagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie. Guido Robbens, redactie

Oproep om te komen sjoelen De activiteitencommissie is op zoek naar mensen die graag één keer per week in een ontspannen sfeer willen komen sjoelen. We roepen dan ook leden op die belangstelling hebben om wekelijks in clubverband te komen sjoelen, zich te melden per e-mail bij h.wijn@home.nl Bij voldoende belangstelling gaan we binnen de HEVO een clubje oprichten zodat we kunnen gaan sjoelen in De Ontmoeting. Namens de activiteitencommissie Harrie Wijn, tel. 06-23362745

7


HEVO: Beste wegwijsverkeersteam van N-Br! Wist u dat er in 2014 in onze provincie 100 dodelijke en duizenden ernstig gewonde verkeersslachtoffers waren? De provincie heeft ingezet op het terugdringen van die aantallen, waarbij de campagnefocus in 2015 was gericht op de senior verkeersdeelnemers. Vanaf juni kon men in teamverband of individueel meedoen met een test van de actuele verkeersregels. 250 teams en 700 individuele personen hebben meegespeeld en met mij nog enkele personen onder de HEVO-vlag. Begin oktober werd ik door VVN benaderd om deel te nemen met een HEVOwegwijsteam aan de regiofinale. Half oktober kwam de melding dat wij geplaatst waren in de provinciale finale. Wel kregen we daarbij het verzoek om met 15 spelers te komen en 25 supporters mee te nemen. Binnen HEVO en daarbuiten, moest daarvoor intensief gelobbyd worden. Op 25 november reed er een volle bus richting Provinciehuis. De spelers hadden zich voorbereid met online VVN-tests en een opfrisboekje met de laatste verkeersregels. Namens de regio Den Bosch moesten we het opnemen tegen regioteams uit Fijnaart, Kaatsheuvel, Landhorst en Valkenswaard. Dankzij de uitstekende inzet van de spelers, de goede teamspirit en de enthousiaste steun van onze supporters kon het HEVO-team op alle onderdelen, – verkeerskennis, schatting vragen en fietskennis – bovengemiddeld scoren. Het resultaat was boven verwachting. De rondleiding in de statenzaal was ook indrukwekkend. Het was zowel voor deelnemers als supporters een ontspannen, maar vooral leerzame middag. Jammer dat bij terugkeer het niet meer mogelijk bleek om onze gasten in De Ontmoeting een drankje aan te bieden. Met de gewonnen prijs van € 500 is de evenementencommissie van plan om een verkeerseducatief project aan te bieden. Wij houden u op de hoogte! Hartelijk dank aan de mededeelnemers en de supporters! Ps: Kijk in de “Ons” van januari 2016, met een verslag van de wegwijsquiz. Pieter Vissers

8


Kennismaken met ‘Ons Platform’ We organiseren een introductie voor Ons Platform van KBO-Brabant. Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren. Het is ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer/ laptop als tablet/iPad te vergemakkelijken. Door de opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer u geen ervaring hebt met internet. Het platform geeft allerlei gebruiksmogelijkheden voor ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Bovendien biedt Ons Platform mogelijkheden om afdelingsnieuws en lokaal nieuws bij te houden. U kunt zelf kiezen aan welke functies u behoefte hebt. De functies zijn gebruiksvriendelijk. Kortom, zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving. Iedereen die lid is van HEVO en daarmee van KBO-Brabant heeft toegang tot Ons Platform. Om Ons Platform onder de aandacht te brengen van onze leden en hen te helpen bij het gebruik daarvan organiseren we samen met het ‘Senioren Computer Leercentrum Rosmalen’ introductiebijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten voor bezitters van een tablet en van een iPad of voor pc- of laptopgebruikers. Neem uw ledenpas mee want u moet zich met uw lidmaatschapsnummer aanmelden bij Ons Platform. Neem ook uw tablet/iPad mee. U moet kunnen inloggen in de Apple store of de Play Store van Google. Degenen die Ons Platform willen gebruiken op de laptop of pc krijgen een presentatie met handleiding voor installatie thuis. De data zijn: • Dinsdag 12 januari, 9.30 uur, tablet • Dinsdag 12 januari 11.30 uur, tablet • Donderdag 14 januari, 9.30, iPad • Donderdag 14 januari, 11.30, uur, laptop/pc • Vrijdag 15 januari, 14.00 uur, iPad • Woensdag 20 januari, 9.30 uur, iPad • Woensdag 20 januari, 11.30 uur, tablet Locatie is de bestuurskamer bij De Ontmoeting. Per bijeenkomst kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Aanmelden kan op info@hevorosmalen.nl. Ik verzoek u om een dag/tijd van eerste voorkeur en een van tweede voorkeur op te geven. Wilt u zelf aan de slag, kijk dan op www.kbobrabant.nl bij Ons Platform. Peter de Leeuw, secretaris.

9


HEVO bedankt alle sponsors, adverteerders en donateurs 2015


Wij wensen sponsors, adverteerders en donateurs een goed 2016


Samenkomst thema Vergeving Verslag van een deelnemer aan de interactieve bijeenkomst georganiseerd door de Commissie Zingeving door Harry Willems en Clazien Pulles op 20 november in De Ontmoeting. Een twintigtal mensen hebben actief deelgenomen aan het thema ‘Vergeving’ door vragen te stellen, opmerkingen te maken en suggesties te opperen. Het eerste deel ging over vergeving voor jezelf en de ander. Het tweede deel bestond uit een theologische (christelijke) en filosofische benadering (Hannah Arendt) van het thema waarin juist een volk, een systeem dit begrip oppakt. De inleiders hebben een boeiend betoog met beelden gehouden waarover werd gediscussieerd. Met persoonlijke ervaringen erbij gaf dit aan het geheel een extra dimensie. Natuurlijk zijn we er niet uitgekomen, maar er werden gedachten ‘zichtbaar’ die een breder draagvlak kregen binnen de groep. Enkele wil ik er uit lichten: • vergeven doe je voor jezelf en dus zonder dat het gaat over de vraag of slachtoffer en dader dit onderschrijven • opvoeding in het gezin is een belangrijke factor evenals omgeving (school, sport, clubs, vrienden) • of vergeving makkelijker/moeilijker wordt naarmate je ouder wordt, valt niet te beoordelen • de enkeling, die opstaat tegen onrecht, aangedaan door machthebbers (politici, economen, banken) of als gevolg van religieuze of etnische onverdraagzaamheid, kan een beweging in gang zetten die vergeving mogelijk maakt. Ik wijs op Ghandi, Auk Sing, M.L. King, en vele anderen. Met een goed gevoel ging de groep even na 12.00 uur naar huis. Respect en deemoed zijn bij vergeving essentiële waarden en vormen wellicht thema’s voor een volgende bijeenkomst. M.Jilesen

Kampioen HEVO biljarttoernooi Op vrijdag 11 december rond de klok van 09.30 uur verzamelde een grote groep biljarters van de HEVO-biljartclubs zich in opperbeste stemming bij ‘De Hazelaar’. Ook dit jaar moest worden uitgemaakt wie zich winnaar mocht noemen van het jaarlijkse kersttoernooi van de HEVO. De Activiteitencommissie, in samenwerking met het biljartcentrum De Hazelaar, had ook dit jaar weer een aantrekkelijk toernooi georganiseerd. In totaal deed er een zestigtal biljarters mee van de acht actieve biljartclubs van de HEVO.

12


Na de opening van Harrie Wijn en Henk van Rooij ging de strijd van start. Er werd gespeeld op acht tafels, waarvan vier wedstrijdtafels. Spelen op de wedstrijdtafels was het voor onze biljarters behoorlijk wennen om het voor hen gewenste niveau te halen. Na de spannende voorrondes werden de kwartfinales en halve finales gespeeld. Het werd een spannende strijd. Toen de finalisten bekend waren, verzamelden de nog aanwezige deelnemers zich rond het biljart waarop de finale werd gespeeld tussen Gert de Kort en Henk Smits. Na een enerverende partij kwam uiteindelijk Gert de Kort als winnaar tevoorschijn. De complete uitslag van het HEVO-kersttoernooi is als volgt: 1. Gert de Kort. 2. Henk Smits 3. Willie Heesakkers 4. Bram Pietjouw 5. Lambert van de Doelen 6. Henk van Rooij 7. Gerard der Kinderen 8. Theo van Straten Namens de activiteitencommissie Harrie Wijn

Informatie van de ouderenadviseurs Zorg dat u thuis niet valt! Iedereen wil zo comfortabel en zelfstandig mogelijk wonen. Dan is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje en kan vervelende gevolgen hebben. Elke 6 minuten valt een senior dusdanig, dat behandeling in het ziekenhuis nodig is. Gelukkig is vallen vaak heel simpel te voorkomen. Op de website www.veiligheid.nl vindt u een schat aan informatie over valpreventie en de mogelijkheid om informatiemateriaal te downloaden. Met name de brochure “Zorg dat u thuis niet valt� is interessant. In deze brochure is een checklist opgenomen waarmee senioren zelf kunnen zien of hun gewoontes in huis veilig zijn. Daarnaast zijn tips opgenomen om hun huis veiliger te maken en vallen te voorkomen.

13


U zult zien dat vaak met eenvoudige maatregelen en gedragsverandering veel veiligheid te winnen is. Veel gewoontes leveren risico’s op, vaak zonder dat u zich daar al te veel van bewust bent. Maar deze risico’s zijn eenvoudig te verlagen. Even snel de trap af rennen omdat de telefoon gaat, hoeft niet, als u op de bovenverdieping een extra telefoon plaatst. Deel uw kasten zo in, dat u veel gebruikte en zware spullen gemakkelijk kunt pakken. En gebruik een stevige huishoudtrap in plaats van een wankele stoel. Sta dus regelmatig even stil bij uw gewoontes. Zijn deze wel zo veilig? Uw huis wordt een stuk veiliger met soms maar een paar kleine aanpassingen. Haal losliggende snoeren weg en verlaag drempels. Een antislipmat onder een los kleed, een stevige trapleuning en betere verlichting verkleinen de kans op een valpartij ook enorm. Het bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de maatregelen, die u zelf eenvoudig kunt nemen. Download deze folder en ga er eens rustig voor zitten. Mocht u geen beschikking hebben over een computer, vraag dan aan iemand uit uw omgeving om de folder voor u uit te printen. De folder kan helaas niet telefonisch worden aangevraagd. Bron: www.veiligheid.nl Paul Scholten, ouderenadviseur.

Ateliergroep HEVO naar Museum Slager Op dinsdag 22 november zijn wij met een deel van de Ateliergroep HEVO naar de expositie van Cornelis Le Mair geweest in museum Slager in ’s-Hertogenbosch. In de grote zaal van het museum is de tentoonstelling “Een leven in schilderijen” van deze traditioneelambachtelijke kunstschilder te zien. Er hangen onder andere prachtige stillevens en portretten. Vooral de portretten vielen bij ons zeer in de smaak. Op de foto staat onze groep voor het portret “Helma”. Het is bewonderingswaardig hoe Le Mair schildert in de stijl van oude meesters zoals Rembrandt van Rijn en Frans Hals. Vanwege de grote publieke belangstelling is de tentoonstelling verlengd en is nog te zien tot en met 14 februari 2016. Onze groep is erg enthousiast over deze verrassende expositie. Een aanrader! Corry Davids

14


Vernieuwde uitgebreide fotocursus Het Senioren Computerleercentrum Rosmalen start op maandag 15 februari om 09.30 uur met een vernieuwde uitgebreide fotocursus, bestaande uit vijf lessen. Aan bod komen de volgende onderwerpen: • hoe werkt een digitale camera (compact, systeem, spiegelreflex); • fotoformaten, eigenschappen, voor- en nadelen; • hoe werkt je eigen camera (camera en gebruiksaanwijzing meenemen); • hoe stel je jouw eigen camera optimaal in; • foto’s van geheugenkaart overbrengen naar de PC; • mappen aanmaken en systeem aanbrengen in je fotocollectie; • hoe maak je technisch goede foto’s en waar moet je op letten; • fotoboek maken (2 lessen); • foto bewerken met PhotoFiltre. In de 2e lesperiode (15-2 t/m 14-3 óf 22-2 t/m 25-3) is nog plaats bij cursussen: • Omgaan met de Android Smartphone, start woensdag 24-2, 13.30 uur; • Windows10 Start (voor de echte beginner), start maandag 15-2, 15.15 uur; • Omgaan met de iPad, start vrijdag 26-2, 13.30 uur; • Omgaan met Android Tablet, start maandag 15-2, 13.30 uur. Genoemde cursussen zijn slechts een greep uit ons ruime cursusaanbod voor zowel de beginnende als de gevorderde computeraars. De cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch, De Hoef Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatie bijeenkomsten, in de hal van de Annenborch, PERRON-3, HEVO-gebouw, De Ontmoeting , Cultureel Centrum De Biechten en Het Trefpunt. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Annette Gladdines 06-20 35 63 66. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch 073-851 96 00. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Loopt u tegen problemen aan als u thuis met uw computer, tablet of smartphone bezig bent. Wij helpen u graag verder, u kunt bij ons terecht van dinsdag- t/m vrijdagochtend van 09.30 uur tot 10.30 uur en van 10.30 uur tot 11.30 uur. Kosten: € 2,50 per uur. U kunt een afspraak maken tijdens deze inloopuren: tel. 8519630 óf bellen 06-20372776. Tineke Braaksma- van Emmerik, secretaris SCR

15


Over schoonbroers en snaren Hoe inconsequent kan taal zijn? We spreken over een schoondochter, een schoonzoon en over schoonouders. Maar de broer van je echtgeno(o)t(e) heet ineens: je zwager. In Nederland ten minste, want in Vlaanderen is ‘schoonbroer’ de normale aanduiding. De gewoonte om je aangetrouwde familieleden te benoemen met ‘schoon’ ((beau père, schoonvader) komt uit het Frans van de late middeleeuwen, toen de gewoonte ontstond om medemensen op een aardige manier toe te spreken: mijn ‘mooie’ vriend (mon bel ami). De aanduidingen met ‘schoon’ hebben de oorspronkelijke Germaanse aanduidingen verdrongen: niemand spreekt nog over ‘swegervader’ of ‘swegerinne’ (schoonmoeder). Ook de oude benaming voor schoondochter, de ‘snaar’, is geheel uit het Nederlands verdwenen. Alleen de schoonbroer is bij de Belgisch-Nederlandse grens blijven steken. Het begrip ‘zwagerin’ voor schoonzuster staat weliswaar nog in de Van Dale, maar doet stijf aan. De vriendelijke benaming mag ons er in het geval van de schoonmoeder niet toe verleiden om te denken dat alle vooroordelen tegenover deze arme mama daarmee uit de wereld zijn geholpen. In Frankrijk heet het in de volksmond dat zij verliefd is op haar schoonzoon maar haar schoondochter verafschuwt. In Nederland wordt voorgesteld om haar ‘ongezien’ te ruilen en wanneer een Duitser zijn knie stoot aan een tafelpoot, dan scheldt hij hem uit voor ‘böse Schwiegermutter’. Guido Robbens

Gastvrouwen/gastheren gezocht Voor de donderdagavond van 19.30 tot ± 22.15 uur op de even weken ben ik met spoed op zoek naar een gastvrouw of gastheer. Het gaat hier dus om een dienst eenmaal in de 14 dagen op het aangegeven tijdstip. Verder zijn we altijd op zoek naar gastvrouwen/heren die na een gedegen opleiding willen invallen bij ziekte en vakantie als reserve-gastvrouwen/heren. We kunnen nog altijd mensen gebruiken die in de vakanties De Ontmoeting in een gezellige sfeer willen schoonmaken. Het gaat dan om de grote schoonmaak en we doen dit meestal op 1 à 2 dagen in de ochtend. U kunt zelf uitmaken of u 1 of 2 dagen komt schoonmaken. Namens de Beheercommissie Harrie Wijn, e-mail: h.wijn@home.nl tel. 06-23362745

16


Rosmolles 50+ Carnaval 2016: dit jaar zullen Rosmalense senioren blij verrast zijn met hun carnavalsprogramma! Trug nor Vruuger is er samen met HEVO in geslaagd om u op maandag 8 februari om 13.50 uur in De Kentering een gevarieerd programma aan te bieden. De zaal is open om 13.11 uur. Wie kent ze niet, CC de Kèpkes? Zij zullen in hun geelblauwe tuniek vooraf de blauwe zaal opwarmen. De Zandhaozendurpse jeugdprins, gekozen uit leerlingen van groep 7/8, de jeugdhofkapel en de minigarde zullen al snel binnenkomen om met jeugdig elan de stemming voor de 50plussers op te voeren. Zang- en muziekgroep “Trug nor Vruuger” heeft een grote aanhang in Rosmalen, en traditioneel zullen ze aan de carnavalsmiddag met diverse optredens een puike bijdrage leveren. Een buut mag uiteraard niet ontbreken! Dit jaar is er een optreden van Hans Verbaarschot uit Deurne, tonprater sinds 2006. Zijn motto is “Als ge oe eige kietelt… vergeet dan nie te lachen.”. Dat laatste zullen we zeker; wellicht komt hij met een nieuwe creatie van “bolletje pretvet” ? Het bekende dweilorkest “Bende Gek”, jong, veelkleurig én veelzijdig zal met enthousiasme een sprankelende show verzorgen. Kent u hem nog? Vorig jaar stond hij op de stoelen als “dirigent” naast de prins. Wie kon bevroeden dat de echte Rosmalenaar, Sjef van Creij, dit jaar gekozen zou worden tot ZDH prins ‘Josephus d’n urste’, samen met de charmante adjudant Helga. Met de raad van Ellef, zullen zij, begeleid door “Bende Gek”, de feestvreugde ten top voeren. Natuurlijk komt u weer carnavalesk uitgedost: de best verklede dame, heer of echtpaar ontvangt uit handen van ZDH prins Josephus d’n urste de wisseltrofee, die is ingesteld door HEVO. Mogelijk gaat u ook met een mooie prijs naar huis, mits u meedoet aan de door “Trug nor Vruuger” te houden loterij. Iets vóór 18.00 uur besluiten we de middag met het Rosmolles volkslied. De toegang is gratis en u hoeft geen HEVO lid te zijn ! Pieter Vissers, evenementencommissie

17


Fotografen gezocht. Michael Bögels is onze hoffotograaf. Hij maakt foto’s bij bijzondere gelegenheden. Maar Michael is niet altijd in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Daarom zijn wij op zoek naar een tweede of derde fotograaf die foto’s wil maken. We willen ook het aantal momenten dat foto’s worden gemaakt uitbreiden. Op die manier hopen we een mooi overzicht in beeld te hebben van wat er allemaal bij HEVO gebeurt. Dus niet alleen bij evenementen of de nieuwjaarsreceptie maar ook door het jaar heen bij activiteiten (bijv. lezingen) binnen De Ontmoeting, bij activiteiten van de clubs binnen ons gebouw of bij momenten waarop HEVO acte de présence geeft. We plaatsen de foto’s in ons archief en een selectie op de website. Uw foto’s worden ook gebruikt in HEVO-Actueel, bij recensies of sfeerbeelden en in promotiemateriaal van HEVO. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Peter de Leeuw, deleeuwpeter2@gmail.com. Peter de Leeuw, secretaris

Bedankje Wij willen Ton en Ans Verstappen hartelijk danken voor het feit dat zij ruim 12 jaar als gastheer/vrouw hebben gefungeerd tijdens de seniorencontactmiddagen in de kerkzaal van Laurentius. Helaas moet Ton om gezondheidsredenen stoppen met deze activiteit. Ton is medeoprichter geweest van deze contactmiddagen en wij verliezen in Ton en Ans een grote steun. Desondanks wensen wij hun nog een lang en gelukkig leven toe. Ton en Ans: het ga jullie goed! Wij hebben in Bettie en Theo van Straten een nieuwe gastvrouw en gastheer gevonden. Wij zijn dan ook erg blij met deze opvolging en wensen hun veel succes. Voor informatie kunt u voortaan contact opnemen met Theo, tel.5212011. Jenny van Rooij

Oproep van damesbiljartclub ‘De Annagirls’ Hierbij doen wij een oproep voor nieuwe leden van onze damesbiljartclub ‘De Annagirls’ komen versterken? Naast het biljarten staat gezelligheid voorop. We spelen dinsdags van 9.30 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. Info: Jannie ten Braak tel. 06-10223549 of Liesbeth de Krijger tel. 6416213.

18


Rijbewijskeuringen 2016 Ook in 2016 is vanaf uw vijfenzeventigste jaar een medische keuring voor het vernieuwen van uw rijbewijs verplicht. De data van de medische keuringen in 2016 bij HEVO zijn: 15 januari, 12 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni, 15 juli, 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december. Wijzigingen voorbehouden. Graag vroegtijdig aanmelden bij Jan Hoofs, telefoon 5212554. Voor het hele jaar kunt u zich nu al inschrijven, graag zelfs! Via Burgerzaken in PERRON-3 komt u in het bezit van de “Medische Eigen Verklaring” van het CBR, die u zelf moet invullen. De prijs voor deze eigen verklaring is alweer wat hoger geworden, namelijk: € 32.80. Wel moet u eerst een telefonische afspraak maken met Burgerzaken (PERRON-3 of stadskantoren), telefoon 073-6155117. Het is ook mogelijk om de “Eigen Verklaring” digitaal in te vullen bij het CBR. Het aanvragen gaat via www.mijncbr.nl. Hiervoor hebt u wel uw DigiD nodig. De rijbewijskeuring bij HEVO wordt gedaan in De Ontmoeting, Tulpstraat 2 door huisarts in ruste Harry Damen. Tevens neemt u uw brillen en eventueel uw hoorapparaat mee. Het honorarium voor deze keuring is contant € 25.--. Een urinemonster is niet nodig. Na de keuring gaat de brief op de bus naar het CBR en moet er een of twee weken gewacht worden op bericht. Ondertussen kunt u alvast een pasfoto laten maken. Na het bericht van het CBR te hebben ontvangen, gaat u nogmaals naar de afdeling Burgerzaken in Rosmalen waar u, na betaling van €38,80, het rijbewijs na een kleine week in ontvangst kunt nemen. En u kunt weer vijf jaar rijden, want de auto kunt u niet missen. Geen dag! Jan Hoofs

Vacature bij HEVO fietsgroep De Vrolijke Trappers Jaarlijks organiseren De Vrolijke Trappers namens de HEVO op woensdagen tussen april en oktober zo’n 18 fietstochten met wisselende afstanden: 25, 45 of 60 kilometer. Elk van die 18 tochten staat onder leiding van een routeman die niet alleen de richting, de snelheid en de juiste afstand bepaalt, maar vanzelfsprekend ook let op de veiligheid. Al vele jaren verdeelden we de 18 tochten over vijf routemannen: Bert van Oostenbruggen, Dick Bruin, Henk Baarens, Paul Rambags en Leo Houdijk, dus per persoon 3 of 4 tochten in zes maanden. Helaas heeft Dick besloten te stoppen als routeman; hij wil zijn stokje graag doorgeven aan een jongere senior.

19


Inmiddels hebben we met pijn in ons hart, maar dankbaar voor zijn jarenlange onvoorwaardelijke inzet, afscheid genomen van Dick als routeman en zijn we naarstig op zoek naar iemand die de rol van Dick wil overnemen. Dat mag natuurlijk ook een vrouw zijn ! Fiets je graag ,ken je de omgeving goed en wil je jouw kennis met andere fietsers delen? Aarzel dan niet en meld je meteen aan bij ondergetekende. Als je eerst nog nadere informatie wil dan kan dat natuurlijk ook. Rond eind januari 2016 gaan de routemannen (vrouwen?) het fietsschema voor 2016 vaststellen en verdelen. Leo Houdijk, tel. 5214444 email: p.l.houdijk@home.nl

HEVO-Geocaching In september werd in De Ontmoeting informatie gegeven over Geocaching en werd bekeken of er een club(je) kon worden opgericht met als doel om meer te weten te komen ván, met elkaar te kletsen óver, en samen aan de gang te gaan mét Geocaching. Nou, de interesse was er zeker en we zijn gestart met 14 mensen, die zijn opgedeeld in beginners en mensen die al bekend waren met het fenomeen dat Geocaching heet. We hebben al een aantal bijeenkomsten gehouden met de hele groep. Dat gebeurt steeds in De Ontmoeting op de eerste dinsdag- en de derde donderdagavond van de maand. We starten dan om 19.30 uur met een stukje info. Daarna vertelt een van de leden over een mooie cache-ervaring, liefst met wat foto’s die we groot projecteren. Vervolgens bespreken we samen een cache-probleem en proberen dat op te lossen. We eindigen vaak met een gezellige kletspartij in het café. Het is dan ook mogelijk om met elkaar afspraken te maken om samen te gaan cachen. Dat sámen gaan cachen doen we óók op de tweede en vierde dinsdagmiddag. Vooral de beginners gaan dan mee op pad en we doen dan onderweg veel kennis op. Ook dan sluiten we regelmatig af met een kopje koffie (of iets anders..). Zou je nog graag willen aansluiten bij HEVO-Geocaching? Dat kan! Neem dan contact op Mattie Daniëls, via mail: mattie.daniels@home.nl of bel gewoon even: tel. 5214409. Wie weet, loop je straks met ons mee door de natuur, of in een stad en zie je dingen waar je eerder nooit bij stil stond. Mattie Daniëls

20


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Aanspreekbaar voor: Tel.nr. Jan Jansen voorzitter cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg Peter de Leeuw secretaris, redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie Hans v.d. Bruggen penningm/ sponsorcie, evenementencie 5213204 vice-voorz Janny Heuveling cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 Hetty Goudswaard cie Zingeving 5216487 Harrie Wijn beheercie, activiteitencie 0623362745 Pierre Kisters KBO-zaken, 5213692 voorzitter Kring ‘s-Hertogenbosch Ellie de Vaan cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

Tulpstraat 2-4 telefoon 8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06 53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Bea Intveld, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


Wij wensen u voor 2016 heel veel leesplezier met HEVO-Actueel

01 januari 2016