Page 1

HEVO-Actueel zestiende jaargang HEVO - Actueel augustus 2016 nr. 7 veertiende jaargang mei 2014 nr: 5


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt in principe 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline volgende HEVO-Actueel Woensdag 17 augustus 2016

Vormgeving Tiny Kappen, Wil Coppelmans

Verspreiding Carla Couwenberg, 073-5216361 of 0627177478 e-mail: bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 0623053379 e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl

FinanciĂŤle administratie Mari Wijnen, 0657593460 e-mail: mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Per e-mail: ledenadministratie@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.


In deze HEVO-Actueel Redactie 2 Diagnose PHPD 4 We doen het echt niet meer....

Bestuur 2 Zomerstilte - Van het bestuur 3 Vacature lid algemeen bestuur 17 Senioren: Beweeg mee(r)!

Workshops en lezingen 8 Uitnodiging dag van het religieus erfgoed 10 SCR Workshops ‘Mijn Overheid’ en ‘Social Media’

Voorlichting 4 Lezing Dementie 7 Informatie van de ouderenadviseurs 12 HEVO-Actueeltjes 3 augustus tot en met 16 september

Uittips 5 6 20 20

Excursie naar Cor Unum Groots dansfeest Meet & Dance Filmaankondiging HEVO-Muziekgala op 30 september 2016 21 Dagtocht Orchideeënhoeve op 6 september 2016

Terugblik 9 Nooit gewild maar toch gedaan 18 Verslag zonnige HEVOzomervakantie in Oostenrijk 23 De Biesbosch en Oudenbosch 24 Rodenborch Musical De Klokkenluider

En ook ….. 11 Utepils tot Schnapsidee 17 19 21 22

1

Chapeau voor Diny en Rieki Ruiten-Plus zoekt nieuwe leden Badminton met HEVO Uitslag Rabobank Clubkascampagne


Diagnose PHPD De laatste paar jaar heb ik regelmatig last van pijn in mijn rug. Ik word ontzettend stijf wakker en het kost me een paar uurtjes voordat alles weer een beetje soepel genoemd mag worden. Rond kerst zag ik een advertentie van een fysiotherapeut die me wel vertrouwen inboezemde en ging bij hem langs. Het bleek een aardige fysiotherapeuTE te zijn en het gevolg was dat ik regelmatig bij haar langs ging. Zo kwam het, dat ik regelmatig met een man in de wachtkamer zat, die in mijn ogen, naar de behandelkamer huppelde. Waarvoor hij dus precies kwam, was me niet duidelijk. Tijdens de behandeling raakte ik over van alles en nog wat in gesprek met mijn ‘knijpster’. Zo ging ons gesprek ook een keer over deze bewuste man en ik vroeg haar argeloos wat hem precies mankeerde. “Hij heeft een diagnose PHPD”, was haar antwoord. Oké, thuis maar eens nagezocht wat dat eigenlijk inhield. “PHPD” bij Google ingegeven en daar kwam een en ander tevoorschijn. Al lezend werd het me duidelijk. PHPD komt niet alleen bij senioren voor, maar ook bij kinderen! Gelukkig valt er wel wat tegen te doen, maar zoals het vaak is met geneesmiddelen: een bijwerking van het medicijn is, dat ze de ziekte ook kunnen verergeren. Zo kun je Pijntje Hier Pijntje Daar bestrijden met PHPD (pilsje hier, pilsje daar). Het best werkt echter MLDD, Meer Leuke Dingen Doen! Maar of dat in het basispakket valt?? Mattie Daniëls, redactioneel

Zomerstilte - Van het bestuur Een HEVO-Actueel in een stille tijd. Nou ja, stil. In De Ontmoeting is op het moment van uitkomen van deze HEVO-Actueel de Zomerschool nog volop actief en wordt er gebiljart. Ook kunt u deelnemen aan de wandelingen en de wekelijkse fietstocht. En voor wie zich heeft aangemeld is er nog in PERRON-3 de Opfriscursus Rijvaardigheid en de dagtocht naar Land van Strijen. Na de Zomerschool gaat De Ontmoeting toch echt een paar weken op slot. Zo krijgen onze beheercommissie en de gastvrouwen en -heren een paar weken de tijd om wat afstand te nemen en uit te rusten. Om er dan in september weer met nieuwe energie tegenaan te gaan. Het bestuur wil graag iedereen die bij de exploitatie van De Ontmoeting betrokken is danken voor hun inzet. Vanaf 5 september is De Ontmoeting weer geopend en pakken de clubs hun activiteiten weer op. Aan het einde van die maand, de 30e is in PERRON-3 het Muziekgala (voorheen Dag van de Senioren). De evenementencommissie zorgt weer voor een spetterend programma. Het bestuur dankt de sponsorcommissie en alle leden die bij de Rabobank Clubkascampagne hebben gestemd op onze vereniging. De bijdrage van Є 1.894,- wordt gebruikt voor het muziekgala in september en de kerstviering. Peter de Leeuw, secretaris

2


Vacature lid algemeen bestuur Het algemeen bestuur is in verband met het aftreden van Hetty Goudswaardten Brink op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gelet op de verhouding vrouwman binnen onze vereniging en de samenstelling van het bestuur geven we de voorkeur aan een vrouw. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat na het vertrek van Hetty uit 7 leden (2 dames en 5 heren). Het bestuur vergadert 11 maal per jaar. Het algemeen bestuur stelt de begroting en jaarrekening, het jaarverslag, het meerjaren beleidsplan en jaarlijkse werkplan op. Onder het bestuur functioneert een aantal commissies. Elk bestuurslid is binnen het bestuur aanspreekbaar op het functioneren van een of meer commissies. Lid algemeen bestuur Naast de medeverantwoordelijkheid voor het bestuurlijk functioneren van de vereniging in haar geheel, heeft dit bestuurslid nog geen specifieke taken of commissie. Binnen het bestuur worden voor de periode tot de vaststelling van het beleidsplan 2017-2021 en de opvolging van de voorzitter in april 2017 afspraken gemaakt over door dit bestuurslid, aansluitend bij haar/zijn interesse, (tijdelijk) uit te voeren taken. Aan de hand van het beleidsplan en de taken die de nieuwe voorzitter op zich neemt wordt in mei 2017 bekeken op welke wijze de verschillende bestuurlijke werkzaamheden binnen het bestuur worden (her) verdeeld. Wat vragen wij - enige leidinggevende en bestuurlijke ervaring - communicatieve vaardigheden - verbindend vermogen - betrokkenheid bij HEVO Uiteraard dienen kandidaten zich te kunnen vinden in de doelstellingen van HEVO en te passen bij de manier van werken van de vereniging, gebaseerd op vrijwilligerswerk. De bereidheid om zich in te zetten voor de seniorenvereniging en te beschikken over enige vrije tijd daarvoor zijn onontbeerlijk. Het werk als lid van het algemeen bestuur vraagt ca. 8 uur per maand. Daarbovenop komt de inzet voor de uitvoering van taken. Als u interesse hebt kunt u dit melden bij Jan Jansen, voorzitter van de vereniging, 073-5214991 of per mail : j.th.jansen@home.nl. Alle personen die aangeven interesse te hebben worden uitgenodigd voor een oriÍnterend gesprek. Reageren vóór 15 september 2016.

3


Lezing Dementie:

in gesprek met meneer Alzheimer Dinsdag 13 september 2016, van 10.00 – 12.00 uur in De Ontmoeting. De lezing wordt gepresenteerd door de Ard Nieuwenbroek. Al geruime tijd is hij als vrijwilliger verbonden aan een verpleeghuis waar mensen wonen die dementeren. Zijn bijzondere benadering vindt zijn oorsprong in zijn persoonlijkheid en werkervaring als therapeut. Hij is auteur van diverse boeken op het terrein van sociaal-emotionele begeleiding. Het contact van mens tot mens staat hierin centraal. De worstelingen, het verdriet, de woede en de onmacht zijn zeker thema’s die aan de orde komen. Het belooft een bijzondere en leerzame bijeenkomst te worden, waarbij u vanuit praktijkvoorbeelden meer inzicht en handreikingen krijgt om respectvol en liefdevol met mensen om te gaan die meneer ‘Alzheimer’ in hun leven hebben gekregen. U hoeft zich niet aan te melden. De lezing is gratis toegankelijk, zowel voor HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden. De zaal is open vanaf 09.30 uur. Janny Heuveling

We doen het echt niet meer.... In HEVO-Actueel van november 2015 heeft de redactie een oproep gedaan om actueeltjes aangeleverd te krijgen. Nu, in augustus 2016, doen wij nogmaals een oproep aan u om de actueeltjes bijtijds te sturen naar ons redactielid Piet Kerssens. pietkerssens@home.nl In november 2015 werden enkele tips vermeld. Geeft u in uw actueeltje de dag, de datum, de tijd, de locatie, een korte informatie betreffende het onderwerp, informatie bij wie en aanmelding bij wie! En uiteraard het actueeltje in een Word bestand. Helaas krijgt Piet het actueeltje vaak niet in een Word bestand, maar gewoon als tekst in een mailtje. Ook stuurt hij 2 weken voor de deadline een herinnering. Er zal geen 2e herinnering meer gestuurd worden. Nu heeft de redactie een radicale beslissing moeten nemen. Krijgt Piet van u, na zijn herinnering, geen actueeltje of is de deadline verstreken dan is het helaas..........! Uw actueeltje, dat u zo graag in HEVO-Actueel vermeld had gezien, staat er dan écht niet in. Krijgt u geen herinnering en u wilt dat wel, geef dan uw e-mailadres aan Piet door. Hij zet dan uw e-mailadres in zijn mailinglijst. Tot slot ook nog even dit. De redactie krijgt van u vele complimenten omtrent de lay-out. Wij zijn daar ook zeer dankbaar voor. Redactie HEVO-Actueel

4


Excursie naar Cor Unum Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de Commissie COE een rondleiding en als u dat wilt ook een workshop bij Cor Unum Ceramics. Cor Unum produceert keramiek, gebaseerd op design van nationale en internationale bekende ontwerpers, architecten en beeldend kunstenaars. Ook worden er studenten opgeleid van creatieve opleidingen. Er worden bij Cor Unum steeds nieuwe producten ontwikkeld. Tijdens de rondleiding maakt u kennis met alle processen die uiteindelijk resulteren in de mooie designs en objecten die Cor Unum kenmerken en hoort u de verhalen van de ontwerpers. U wordt rondgeleid over de werkvloer, ontvangt uitleg over modelleren, gieten, draaien, bewerken, ovens en glazuren. De rondleiding start om 14.00 uur en duurt een uur en kost € 6,- p.p. In combinatie met de rondleiding is het mogelijk mee te doen met een workshop. Daarbij kunt u een object naar keuze beschilderen en glazuren onder begeleiding van een keramiekspecialist. Cor Unum bakt het object dan voor u af, dat later door u kan worden opgehaald. De workshop kan aansluitend worden gedaan en neemt eveneens een uur in beslag. Voor de workshop betaalt u niets omdat de kosten ervan zijn inbegrepen bij de prijs van het object dat u bewerkt. Een tegel van 15x15 cm kost € 15,- maar veel leuker is een beker, vaas of schaal. De prijzen daarvan lopen uiteen van €17,50 tot €45,-. Cor Unum raadt ons aan een kop koffie te drinken in ‘Brasserie De Gruyterfabriek’. Voor de excursie kunt u zich vóór 1 oktober opgeven, bij voorkeur via mariannevanaart@gmail.com of 0649109900. Geeft u dan aan of u alleen de rondleiding wilt doen of de rondleiding samen met de workshop. Voor de workshop dienen zich tenminste 6 mensen aan te melden, wil zij doorgang kunnen vinden. Betalen kan bij aankomst in de werkplaats. U komt met eigen vervoer. Het bezoekadres van Cor Unum is Veemarktkade 8, ’s-Hertogenbosch. (voormalige De Gruyterfabriek). Marianne van Aart

5


Groots dansfeest Meet & Dance KBO-Brabant is partner van Meet & Dance, het grootste dansfeest ooit. Het wordt gehouden op zondag 6 november van 15.00 tot 22.00 uur in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch. Er worden dansshows gegeven en maar liefst twintig orkesten, artiesten en zes dj’s treden op in vijf zalen. Genieten van het Carel Kraayenhof Ensemble die natuurlijk zijn prachtige Bandoneon-uitvoering ten gehore brengt zoals hij ook deed tijdens de huwelijksmis van ons koningspaar. Verder treden op de Dutch Swing College Band, Massada, Conny Vink en vele anderen. Het dansen en ontmoeten staan centraal, maar er zullen ook genoeg zitmogelijkheden zijn en natuurlijk valt er van alles (betaalbaar) te eten en te drinken. De prijs per ticket is € 20,- exclusief € 1,99 administratiekosten per persoon. Voor elk ticket dat via HEVO wordt gekocht, ontvangen we een zogenaamde affiliatievergoeding van € 2,50. Leuk voor onze ‘verenigingskas’. Tickets kunnen alleen online worden besteld. Op de KBO-website (www.kbobrabant.nl) staat een link (zwart logo Meet & Dance). Als u daar op klikt komt u op de pagina waar boven de print van de flyer staat: ‘Tickets bestellen kunt u hier’. Als u op hier klikt komt u op een speciaal voor KBO-Brabant aangepaste website Meet & Dance. Bij uw bestelling geeft u aan tot welke KBO-Afdeling u behoort. U moet dan scrollen naar ’s-Hertogenbosch KBO HEVO-Rosmalen. U kunt zoveel kaarten bestellen als u wilt. Er wordt rekening gehouden met een grote belangstelling vanuit het hele land, en zeker vanuit onze provincie. Bij voldoende aanmeldingen vanuit KBO-Brabant, wordt er speciaal een extra (besloten) hal ingericht waar we Onder Ons even kunnen uitblazen of verder dansen. Ook in die zaal zal dan voor een muzikale invulling worden gezorgd. Al lijkt 6 november nog ver weg, de verkoop is al goed op gang. Peter de Leeuw, secretaris

6


Informatie van de ouderenadviseurs Let op uw huur- en zorgtoeslag. Nog steeds verzuimen mensen om tijdig toeslagen aan te vragen en lopen daardoor soms veel geld mis. Het omgekeerde komt ook voor. Er wordt in de loop van het jaar veel te veel toeslag uitbetaald en dat moet uiteindelijk terugbetaald worden, terwijl u daar niet op hebt gerekend. Vooral bij de huurtoeslag gaat dat nogal eens om hoge bedragen. Bedenk, dat de bedragen, die u maandelijks ontvangt altijd voorschotten zijn. Daarom nog een paar tips over huur- en zorgtoeslag. U kunt nog tot 1 september a.s. toeslagen aanvragen over 2015. Daarna niet meer!! Het recht op toeslag is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en uw (gezamenlijk) vermogen. Op de website www.belastingdienst.nl gaat u in het menu naar ‘toeslagen’ en daar vindt u alle informatie en kunt u een proefberekening maken. Het kan zijn, dat u in het ene jaar wel recht heeft op toeslagen en een ander jaar niet. Reden kan zijn dat uw persoonlijke omstandigheden zijn veranderd of dat uw inkomen is gewijzigd. Ook zijn de afgelopen jaren de inkomens- en vermogensnormen van de toeslagen gewijzigd. Controleer regelmatig of u recht heeft op een toeslag. Als u een toeslag heeft, controleer dan of u het juiste voorschot bedrag krijgt om te voorkomen, dat u achteraf een hoog bedrag moet terugbetalen. U moet altijd zelf initiatief nemen. Ons advies is om twee keer per jaar uw toeslagen te controleren. Op 1 januari. U heeft eind december het eerste voorschot voor het nieuwe jaar ontvangen. Controleer met een proefberekening of dat voorschot klopt. Eind april Een ander goed moment is na het invullen van uw belastingaangifte in april. U beschikt dan over de juiste inkomensgegevens van het afgelopen jaar. Daarmee kunt u controleren of u te veel of te weinig ontvangen hebt over het afgelopen jaar. U kunt op dat moment ook een goede inschatting maken over het lopende jaar. Vooral als uw voorschot te hoog is, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst. Dat kan via de belastingtelefoon (0800 – 0543) of digitaal via ’Mijn toeslagen’. Heeft u nog vragen of wilt u hulp, neem dan contact op met een van de ouderenadviseurs via 0653279098. Paul Scholten, vrijwillig ouderenadviseur.

7


Uitnodiging dag van het religieus erfgoed Op dinsdag 6 september organiseert de werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant een dag van het religieus erfgoed. Onze provincie kent talloze mooie plekjes: kerken, kloosters en kapellen die vaak al van oudsher met elkaar verbonden zijn en in oude kernen of mooie stukjes natuur liggen. De dag van het religieus erfgoed vindt plaats in West-Brabant. Daar gaan we op bezoek bij het grootseminarie Bovendonk in Hoeven; vervolgens doen we de basiliek van Oudenbosch aan en we eindigen de dag bij de indrukwekkende kapel van Saint Louis daar pal tegenover. Voor wie het niet kent, zal het een hele verrassing zijn om te ervaren hoe de katholieke pracht en praal in deze vrij kleinschalige WestBrabantse plattelandsgemeente zijn sporen heeft nagelaten. Als u deelneemt wordt u tussen 9.30 en 10.00 uur verwacht bij Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. Na de lunch gaat u met eigen auto naar Oudenbosch. Eindtijd: 15.45 uur. Deelnamekosten Deelname aan deze dag kost € 20,- per persoon. Dat is inclusief lunch en alle andere versnaperingen gedurende de hele dag. Ook het entreegeld is inbegrepen. Alle gebouwen die we gaan bezoeken, zijn in beperkte mate rolstoel-toegakelijk. Omdat er enkele rondleidingen zijn, is enige mobiliteit wenselijk. Uiteraard kunt u wél bij alle locaties in de directe omgeving parkeren. Aanmelden Aanmelden kan tot 22 augustus a.s. door een mail te sturen naar: info@kbo-brabant.nl onder vermelding van ‘aanmelding dag religieus erfgoed’ (dus niet via HEVO). Vermeld in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal personen waarvoor u aanmeldt. U ontvangt eind augustus een mail met daarin de betalingsgegevens. Na ontvangst van uw betaling is uw deelname definitief. Aanmelden is ook mogelijk via deze link en via onze website www.kbo-brabant.nl of door te bellen naar: KBO-Brabant, 073-6444066. Peter de Leeuw, secretaris

8


Nooit gewild maar toch gedaan Er zijn dingen in het leven die ik nooit zal doen: naar Afrika gaan, (ik ben bang voor leeuwen), naar de Zuidpool reizen, (ik ben een koukleum), in een luchtballon stappen, (ik heb hoogtevrees) en wildwaterkanoën, (ik wil niet verdrinken). Tot voor kort zou ik ook nóóit in een bus met bejaarden stappen, (ik rijd liever zelf) en een musical bezoeken, (ik haat musicals). U leest het goed: ‘tot voor kort’. Want op zondag 29 mei stapten we in een HEVO-bus vol met leeftijdsgenoten en vertrokken we naar Katwijk, naar de musical Soldaat van Oranje. Mijn vrouw haalde me over, want van vrienden en kennissen hoorden we, (ook musicalhaters zoals ik), dat we zouden genieten van ‘De Soldaat’. En mede-HEVO-leden wisten te vertellen dat zo’n dagje met de bus heel gezellig was. Conclusie: van deze dag hebben we geen seconde spijt. De organisatie, in handen van onze charmante reisleidsters Ricky Plappert en Diny Voets, was voortreffelijk. We hadden een ouderwets ‘schoolreisjesgevoel’: goed luisteren naar de juffrouw en zorgeloos genieten. Een rustig rijdende chauffeur transporteerde ons naar vliegveld Valkenburg. In de aula van de TheaterHangaar bekeken we een tentoonstelling over de bezettingsjaren en daarna genoten we van de musical. Een overdonderend schouwspel vol zang en toneel, met imponerende geluids- en beeldeffecten in levensechte decors. Na afloop was iedereen onder de indruk en unaniem van mening: dit hadden we niet willen missen. Op de terugreis hielden we halt in Harmelen waar we, (om met Heer Bommel te spreken) een eenvoudige doch voedzame maaltijd nuttigden. Ergens op de A2 kreeg de meereizende voorzitter van het Rosmalens Mannenkoor, (tevens HEVO-lid) van Rieki toestemming om de bus microfoon te gebruiken. Zodoende had ik de kans om te vertellen over de optredens van het Rosmalens Mannenkoor tijdens het HEVO-Muziekgala op 30 september. Voldaan arriveerden we ‘s avonds in Rosmalen. Dank je wel HEVO, voor deze mooie dag! Jim van Brakel

9


SCR Workshops ‘Mijn Overheid’ en ‘Social Media’ Het SeniorencomputerLeercentrum Rosmalen biedt in augustus en september, buiten haar reguliere cursussen 2 workshops aan. De workshop MijnOverheid.nl, is een presentatie en workshop voor iedereen die meer wil weten over de plannen van de overheid om steeds meer overheidsdiensten via het internet aan te bieden. Een belangrijk voorbeeld daarbij is het verdwijnen van de blauwe envelop van de Belastingdienst. Het plan is om vanaf 2017 alleen nog maar belastingaangifte digitaal toe te staan. Maar ‘MijnOverheid.nl’ biedt veel meer. Er wordt uitgelegd hoe u o.a. toegang krijgt tot uw gegevens bij de Basisregistratie., de Belastingdienst, het Pensioenfonds, het Kadaster, de Sociale verzekeringsbank, UWV en de gemeente. De 2de workshop is “Introductie in Social Media” In een demonstratie wordt uitgelegd wat onder Social Media wordt verstaan en hoe het werkt. • • • • • • •

Vormen van Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube, LinkedIn, etc. De maatschappelijke invloed van de sociale media (altijd en overal het nieuws het snelst); Openen van accounts; Uitleg over de werking van Facebook en Twitter; Beheer van de privacy (blijf baas over je accounts); Etiquette op het net (hoe converseer ik op het net); Liken en ontvrienden. Beide workshops duren 1,5 uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon en dienen bij aanvang te worden betaald. Workshop “Mijn overheid.nl” vindt plaats woensdag 17 augustus en donderdag 25 augustus. Beide workshops beginnen om 15.15 uur.

Workshop “Introductie in Social Media” vindt plaats op woensdag 24 augustus, donderdag 1 september en vrijdag 9 september. Alle workshops beginnen om 15.15 uur.. De workshops/cursussen worden gegeven in ons computerlokaal in Woonzorgcentrum De Annenborch. Een volledig cursusoverzicht treft u aan in ons informatieboekje, te verkrijgen tijdens de informatiebijeenkomsten, in de hal van De Annenborch, PERRON 3, De Ontmoeting, Cultureel Centrum De Biechten en

10


Ons Trefpunt - Maliskamp. Voor aanmelden en informatie over onze cursussen kunt u bellen naar Annette Gladdines 0620356366. Bij geen gehoor belt u met Woonzorgcentrum De Annenborch, 073-8519600. U wordt dan door een van onze medewerkers teruggebeld. Tineke Braaksma- van Emmerik, Secretaris SCR

Van ‘utepils’ tot ‘Schnapsidee’ Wordt u in het voorjaar ook wel eens heel vroeg wakker door het gekwetter van tientallen vogels? Hebt u ook wel eens, na het nuttigen van te veel borrels, in kennelijke staat ineens een ‘lumineus’ idee gekregen, als oplossing voor een probleem? Voor beide ervaringen bestaat geen Nederlands woord; wij moeten ons behelpen met een omschrijving. De Zweden echter noemen zo’n vroeg vogelconcert ‘gokotta’. En een belachelijk gek plan, ontstaan onder invloed van alcohol, heet bij de oosterburen een ‘Schnapsidee’. Merkwaardig toch dat het Nederlands soms geen equivalent heeft voor geijkte begrippen in andere talen! Zo kent het IJslands ook het begrip ‘solarfri’ (‘zonnevrij’): iedere IJslandse werknemer heeft namelijk recht op één extra vrije dag per jaar, die men specifiek opneemt bij het vooruitzicht van mooi zonnig weer. In Nederland zou een dergelijk wetsvoorstel wellicht worden weggelachen; daarom zou een woord ‘zonnevrij’ hier niet levensvatbaar zijn, behalve misschien in ironische zin. Noorwegen is ook een land, waar het aantal mooie zomerdagen nogal beperkt is. Vandaar dat de Noren het woord ‘utepils’ hebben bedacht, voor het biertje dat je op een zomerse dag bij hoge uitzondering buiten kunt opdrinken. Gelet op onze soms regenachtige zomers zou zo’n woord ook best in het Nederlandse vocabularium passen. Ik nodig u derhalve uit om vanaf nu ook bij gelegenheid eens een ‘buitenpils’ te drinken, echter zonder in het stadium te vervallen van de ‘Schnapsidee’. Proost! Guido Robbens

11


HEVO-Actueeltjes 3 augustus tot en met 16 september Badminton Donderdag 1 september: 15.00 tot 16.00 uur. Gymzaal De Overlaet, Terpeborch 78, Rosmalen. Start: HEVO-badmintonclub. Info en aanmelding: Bea Intveld, 073-5215581, 0610754753, fam.intveld@home.nl *** Bridge Maandag 5 september: 09.30 uur. De Ontmoeting. Bridgeclub Ruiten-Plus. Info en aanmelding: Ben Haagen, 073-6413187, bennyhaagen@gmail.com André Keller, 0646718742, andremetakeller@home.nl Huub van Santvoort, 073-5213767, hsantvoort@home.nl *** Cursus Maandag 8 augustus: 10.00 uur. Fotocursus. Maandag 8 en woensdag 10 augustus: 13.30 uur. Omgaan met de iPad. Donderdag 4, dinsdag 9 en donderdag 11 augustus: 13.30 uur. Omgaan met Androïd Tablet. Donderdag 4 en dinsdag 9 augustus: 15.15 uur. Overstapcursus van Windows 7/8 naar Windows 10. Genoemde cursussen zijn reeds op eerdere data gestart! Locatie: Computerlokaal, De Annenborch. Info en aanmelding: Annette Gladdines, 0620356366, agladdines@home.nl In de periode van 15 augustus tot en met 16 september organiseert het Senioren ComputerLeercentrum, Rosmalen, buiten de normale cursussen om, nog twee workshops en wel op Woensdag 17 augustus en donderdag 25 augustus: 15.15 uur. Workshop: Mijn Overheid Woensdag 24 augustus, donderdag 1 september en vrijdag 9 september: 15.15 uur. Workshop: Introductie in Social Media. Kosten: € 2,50 p.p., bij aanvang betalen. Locatie: Computerlokaal, De Annenborch. Info en aanmelding: Annette Gladdines, 0620356366, agladdines@home.nl *** Elke dinsdag- tot en met vrijdagochtend: 09.30 tot 10.30 uur en 10.30 tot 11.30 uur. De Annenborch. Problemen met uw computer, tablet of smartphone, wij helpen u graag! Kosten: € 2,50 per uur. Afspraak maken tijdens deze inloopuren: De Annenborch, 073-8519630 of Tiny Kappen, 0620372776.

12


Danscafé Zondag 28 augustus: 14.00 tot 16.00 uur. De Annenborch. Zingen en dansen. Info: Marina Rademaker, De Annenborch, 073-8519600, m.rademaker@annenborch.nl Dansfeest Meet & Dance Tickets verkoop: online op www.kbobrabant.nl *** Deadline HEVO-Actueel!! Woensdag 17 augustus. Excursie Cor Unum: rondleiding en excursie bij Cor Unum Ceramics op woensdag 12 oktober. Info en aanmelding: (vóór 1 oktober) Marianne van Aart, (voorkeur) mariannevanaart@gmail.com of 0649109900.*** Fietsen Woensdag 3 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Info: Leo Houdijk, 073-5214444. Woensdag 10 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Paul Rambags, 073-5212065. Woensdag 17 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Nico van Rijswijk, 073-5214696. Woensdag 24 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 60 km. De Ontmoeting. Info: Leo Houdijk, 073-5214444. Woensdag 31 augustus: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Nico van Rijswijk, 073-5214696. Woensdag 14 september: 09.30 uur. Fietstocht van 45 km. De Ontmoeting. Info: Jack Delhez, 073-5214998. Woensdag 28 september: 09.30 uur. Fietstocht van 30 km. De Ontmoeting. Info: Bert van Oostenbruggen, 073-5216356. Film Maandag 12 september: 20.15 uur. PERRON-3. Film: Louder than Bombs. *** Filosofie Elke derde maandag van de maand: 14.00 tot 16.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Filosofische gespreksgroep onder leiding van Jacomijn Hendrickx.

13


Geo-caching Elke tweede en vierde dinsdagmiddag van de maand: 14.00 uur. De Ontmoeting. Oefenen in de praktijk voor beginnende cachers. Uiteraard niet als De Ontmoeting gesloten is! HEVO Muziekgala 30 september 2016 Zie HEVO-Actueel van juni, blz. 20 en HEVO-website. Kaartverkoop: er zijn nog voldoende kaarten verkrijgbaar, uitsluitend in PERRON-3. *** KBO-Brabant Dag van het religieus erfgoed Dinsdag 6 september: Uw aankomst tussen 09.30 en 10.00 uur bij Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven. Kosten: € 20,- per persoon. Aanmelding (tót 22 augustus): info@kbo-brabant of via website www.kbo-brabant.nl of KBO-Brabant, 073-6444066. *** Keuringen Vrijdag 23 september: 09.30 tot 13.00 uur. De Ontmoeting. Bestuurskamer. Medische keuring – alléén voor HEVO-leden – voor het rijbewijs 75+ door keuringsarts H. Damen. Vooraf aanmelden bij Jan Hoofs, 073-5212554. Let op! Deze keuring stond eerder gepland op 2 september. Kienen Zaterdag 20 augustus: 14.00 uur. De Annenborch. Inloop: vanaf 13.30 uur. Donderdag 25 augustus: 19.30 uur. Het Steunpunt. Inloop: vanaf 18.45 uur. Vrijdag 9 september: 14.00 uur. De Ontmoeting. Inloop: vanaf 13.30 uur. Komfestival Zondag 11 september: 11.00 tot 17.00 uur. Rosmalen-centrum. U bent van harte welkom bij de HEVO-stand nabij De Driesprong. *** Lezing Dinsdag 13 september: 10.00 tot 12.00 uur. De Ontmoeting. Lezing Dementie: In gesprek met meneer Alzheimer door Ard Nieuwenbroek. Zaal is open vanaf 09.30 uur. Kosten: gratis voor zowel HEVO-leden en niet-HEVO-leden. ***

14


Reizen Dinsdag 9 augustus: 08.45 tot 21.00 uur. Dagtocht Land van Strijen en bezoek Hortensiakwekerij. Info en aanmelding (vanaf 7 juni): Rieki Plappert, 073-5221728, 0655973861, ha.plappert@home.nl en op HEVO-website onder kopje Reizen. Dinsdag 6 september: 08.30 tot 20.30 uur. Dagtocht OrchideeĂŤnhoeve. Info en aanmelding: Rieki Plappert, 073-5221728, 0655973861, ha.plappert@home.nl *** Seniorencontactmiddagen Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Gesloten wegens vakantie! Zondag 7 augustus: De Ontmoeting. Gesloten wegens vakantie! Dinsdag 9 augustus: Kerkzaal Laurentius, Oude Baan 1. Gesloten wegens vakantie! Woensdag 24 augustus: Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Gesloten wegens vakantie! Vrijdag 26 augustus: Ons Trefpunt, Sint Jozefstraat, Maliskamp. Gesloten wegens vakantie! Dinsdag 30 augustus:14.00 tot 17.00 uur. Sportkantine Kruisstraat, Kruisstraat 13. Info: Anny van den Heuvel, 073-5220076. Donderdag 15 september: 14.00 tot 16.00 uur. De Biechten, Hintham. Info: Karel Stoffels, 073-6420004 of 0638223596, karelstoffels111@gmail.com Note: De seniorenmiddag is elke eerste en derde donderdag van de maand. In de maand augustus is er geen seniorenmiddag! Zondag 4 september: De Ontmoeting. Gesloten wegens vakantie! Dinsdag 13 september: 14.00 tot 16.30 uur. Kerkzaal Laurentius. Info: Theo van Straten, 073-5214375, theovanstraten@home.nl Woensdag 14 september: 13.30 tot 16.00 uur. Het Groote Hart, Deltalaan 162, Rosmalen. Info en aanmelding bloemschikken: Riet Zijlemans, 073-6123990. Heeft u zich aangemeld voor het

15


bloemschikken en u komt niet, zonder berichtgeving, dan worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Note: De seniorenmiddag is elke tweede en vierde woensdag van de maand. Vakantie Zaterdag 23 juli tot en met 4 september: De Ontmoeting. Gesloten wegens zomervakantie! Wandelen Elke dinsdag: 09.30 uur. Stevige wandeling van 1½ uur. Vertrek vanaf De Ontmoeting. Oók als De Ontmoeting gesloten is! Info: Annie van den Berg, 073-5220602 of Tini Kurvers, 0629547700. Note! In augustus zijn er geen wandelingen, georganiseerd door Bea Intveld. Maandag 5 september: 13.30 uur. Rustige wandeling met De Zandlopers langs het Maximakanaal naar de sluis van Hintham. Vertrek vanaf De Ontmoeting Zowel HEVO-leden als niet-HEVO-leden zijn van harte welkom. Info: Henny van de Ven, 073-5213347 of Maggy Vegers, 073-5213163. Dinsdag 6 september: 09.30 uur. De Annenborch. Rustige wandeling van 1 uur. info: Bea Intveld, 073-5220602 of 0610754753. Wijkplein Rosmalen Het Wijkplein is op alle werkdagen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. PERRON-3. Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Piet Kerssens, redactie.

16


Senioren: Beweeg mee(r)! In het werkplan van HEVO staat dat we vanuit de vereniging willen bevorderen dat onze leden meer bewegen. Dat is goed voor de gezondheid en dat kan ertoe bijdragen dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ik wijs u daarom graag op een nieuw evenement “Gezond Den Bosch” op zondag 18 september 2016 bij FlikFlak in de Maaspoorthal. Van 10.00 tot 17.00 uur kunt u daar genieten van een uitgebreid programma. Iedereen, van jong tot oud, kan op deze dag kennismaken met alles wat maar ergens een raakvlak heeft met gezondheid. U kunt deelnemen aan de Fittest, waarin u een ‘APK- keuring’ ondergaat bij huisartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en andere specialisten. Een testje op de Infomarkt op suiker of cholesterol kan natuurlijk ook. Ook zijn er interessante workshops te volgen, zoals ‘Heel Den Bosch bakt’ (mmhh..lekker), gezonde voeten? (door de podotherapeut), valpreventie of ‘Kleur & Styling’. Gaat u liever naar een presentatie, dan zijn dit de mogelijkheden: • de actieve vijftigplusser van de orthopeed • de fysiotherapeut vertelt over balans en duizeligheid • de huisarts over Hart & Risico • de fysiotherapeut over rugproblemen. In het blok Body & Mind kun je laten verwennen, met onder andere: (voet) massage, nagels lakken of de schoonheidsspecialiste bezoeken. Op www.gezonddenbosch.nl vindt u meer informatie. Peter de Leeuw, projectgroep ‘Senioren: Beweeg mee(r)!’

Chapeau voor Diny en Rieki Vijf keer naar de Soldaat van Oranje. Daar heeft HEVO toch maar mooi voor gezorgd! Maar HEVO heeft vrijwilligers en daarom wil ik Diny Voets en Rieki Plappert van harte bedanken voor de geweldige organisatie en begeleiding. Vijf maal hebben zij klaargestaan om ons, HEVO-leden en niet-HEVO-leden, naar de TheaterHangaar in Katwijk te brengen. Het was een fantastische ervaring. Nogmaals, Diny en Rieki, hartelijk dank. Piet Kerssens.

17


Verslag zonnige HEVO-zomervakantie in Oostenrijk Op woensdag 6 juli om 04.35 uur (!) was de start van de zevendaagse HEVOzomerreis naar Nauders in Oostenrijk. Met 35 vakantiegangers vertrokken we uit een regenachtig Rosmalen. Maar die regen verdween in Duitsland al snel en de zon heeft ons bijna de hele vakantie niet meer verlaten. Dit aanhoudende goede weer, het prima hotel, de fijne bus met Theo als prettige chauffeur en Dini Voets en Rieki Plappert als bezorgde begeleiders, zorgden voor een geslaagde vakantie. De 23 dames en 12 heren wisten met elkaar voor een gezellige en gemoedelijke sfeer te zorgen. De vijf dagen werden goed besteed met vier mooie bustochten. We bezochten o.a. Seefeld. Ook bracht Theo ons nog naar het verderop gelegen schilderachtige Duitse dorp Mittenwald. De drielandentocht liep via Zwitserland en Italië. We bezochten het hooggelegen Schloss Tarasp en de kleinste stad van Italië, Glurns, met een volledig intacte stadsmuur. In het Kaunertal maakten we op 2750 meter hoogte kennis met de eeuwige sneeuw. Jammer dat het daar niet echt zonnig was. Het optreden van twee muziekkapellen vergoedde veel. Serfaus werd die dag ook nog bezocht. Op zondag had Theo zijn verplichte rustdag. Een vijftal reisgenoten ging om 09.00 uur naar een kerkdienst. In de middag ging een groep naar Schloss Naudersberg. Een ander vijftal ging met de stoeltjeslift naar de kleine Mutzkopf op 1812 meter. Weer anderen, minder mobiel, bleven lekker thuis. De voorlaatste dag brachten we door in het Ötz-dal waar de plaatsen Solden en Ötz werden bezocht. Die middag werd afgesloten met een bezoek aan de stad Landeck. Dagelijks genoten we van een uitgebreid ontbijtbuffet. Na terugkomst van de dagtochten werden we getrakteerd op het menu dat we zelf hadden uitgekozen. De barbecue-avond had natuurlijk ook iets heel bijzonders. De vrijdagavond was in het hotel de dansavond. Op zaterdagavond werd in het dorp een echt Tirools feest gevierd onder de naam “Tiroler Holzhacker Weltrekordversuch”.

18


De voetballiefhebbers konden drie avonden genieten van EK-wedstrijden die in het hotel op een groot scherm te volgen waren. Anderen genoten veelal van een gezellig praatje en een goed glas wijn op het heerlijke buitenterras; sommigen namen een frisse duik in het ‘Hallenbad’. Al met al: ieder had genoten van een heerlijke vakantie die werd afgesloten met een smakelijk diner in Deurne. Hans van der Bruggen, reisgenoot.

Ruiten-Plus zoekt nieuwe leden Bridgeclub ‘Ruiten Plus’ speelt op maandagmorgen in De Ontmoeting. Na de zomervakantie starten we weer op 5 september. We willen graag nieuwe leden begroeten. Zoals de naam al suggereert, verwachten wij van u dat u de stof van het zogenaamde ruitenboekje van Berry Westra redelijk beheerst en dat u uw bridgevaardigheden wilt verbeteren. Bent u 50 jaar of ouder, meld u dan voor meer informatie aan bij : Ben Haagen, bennyhaagen@gmail.com of: 073-6413187 André Keller, andremetakeller@home.nl of: 0646718742 Huub van Santvoort, hsantvoort@home.nl of: 073-5213767.

verhuiszorgen, in liefdevolle handen verhuiszorgen, in liefdevolle handen

www.overhuizen.com 19


Filmaankondiging Op maandag 12 september 2016 wordt in samenwerking met PERRON-3 de film ‘Louder than Bombs’ van Joachim Trier gedraaid in de filmzaal van PERRON-3. De aanvangstijd is 20.15 uur. Inhoud: een drama over twee broers die op een verschillende manier omgaan met de dood van hun moeder, een beroemde oorlogsfotografe. Drie jaar na de dood van zijn moeder, een bekende oorlogsfotografe, keert Jonah voor het eerst in jaren terug naar huis om samen met zijn vader en jongere broer een retrospectief van haar werk voor te bereiden. Nu hij zijn twee zoons weer onder hetzelfde dak heeft, probeert vader Gene tevergeefs de banden met zijn jongens aan te halen. Maar wanneer een verontrustend geheim dreigt boven te komen, worden de drie mannen gedwongen zichzelf en elkaar onder ogen te komen. De entree bedraagt € 6,50 voor leden (op vertoon van uw pasje) en € 7,50 voor niet-leden. Voor koffie en thee geldt vóór de voorstelling een prijs van € 1,75 per consumptie. In de pauze gelden de reguliere tarieven. Kaarten zijn te koop bij PERRON-3. De prijs van on line bestelde kaarten is altijd € 7,50. Vergeet niet uw HEVO-pasje mee te nemen. Commissie COE.

HEVO-Muziekgala op 30 september 2016 Vergeet niet om kaarten te bestellen! In het juni nummer van HEVO-Actueel hebt u al kunnen lezen wat er op die dag gepresenteerd wordt. Zorg dat u er bij bent. Er zijn nog volop kaartjes te koop bij de balie in PERRON-3 of via www.perron-3.nl Voor het programma zie: www.hevorosmalen.nl De evenementencommissie

20


Dagtocht Orchideeënhoeve op 6 september 2016 De bus vertrekt om 08.30 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.30 uur weer terug te zijn in Rosmalen. We rijden eerst naar Epe voor een kopje koffie of thee met gebak. Daarna vervolgen we onze tocht naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Daar kunt u op eigen gelegenheid de prachtige tuinen bezoeken. Rond het middaguur staat er een koffietafel voor u klaar met . U kunt daarna nog van de mooie planten en de vlindertuin genieten. Aan het eind van de middag rijden we naar Terwolde voor het uniek diner genaamd ‘Dekselse Pannetjes’. Daarna is het tijd om weer terug te keren naar Rosmalen. De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 58,- voor nietleden komt daar een toeslag bij van € 5,-. Aanmelden voor deze reis vanaf 2 augustus bij Rieki Plappert, ha.plappert@home.nl 073-5221728 of 0655973861. Nadat u zich heeft aangemeld en u hebt bericht gekregen dat er plaats is, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer; NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van; Orchideeënhoeve + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met € 10,- aan kosten, terug op uw rekening. Ine Jacobs, de reiscommissie

Badminton met HEVO Na een proefperiode in mei en juni gaat de HEVO Badminton Club op donderdag 1 september van 15.00 tot 16.00 uur echt van start. We spelen in de gymzaal van basisschool ‘De Overlaet’. We zijn begonnen met 12 personen, maar meer leden zijn van harte welkom. De kosten bedragen, afhankelijk van het aantal leden, ongeveer € 60,- op jaarbasis (43 weken). Informatie en aanmelden bij Bea Intveld: fam.intveld@home.nl 073-5215581 of 0610754753 Met dank. Bea Intveld, activiteitencommissie

21


Uitslag Rabobank Clubkascampagne HEVO op de 2e plaats.

Op 21 juni werd de uitslag van de Clubkascampagne bekend gemaakt. Hans, Paul en ikzelf hebben ons in april/mei sterk gemaakt om zoveel mogelijk stemmers te activeren. Met resultaat dus. Er deden 219 clubs mee. Elke stem bleek ongeveer â‚Ź3,- waard te zijn. HEVO behaalde meer dan 600 stemmen en verdiende daarmee â‚Ź1894,-! Daar zijn we heel blij mee, Dank aan alle stemmers. De mooie bos bloemen die ik in ontvangst mocht nemen was voor jullie allemaal

en heeft dan ook in De Ontmoeting gestaan. Rosmalen was overigens heel goed vertegenwoordigd. In de Top-tien stonden maar liefst 4 Rosmalense clubs. We mogen trots zijn op al die mensen in Rosmalen die het verenigingsleven een warm hart toedragen. Volgend jaar is er weer een Clubkascampagne. We rekenen dan weer op u! Tonny van Raaij, sponsorcommissie

22


De Biesbosch en Oudenbosch Twee namen die zĂŠĂŠr op elkaar lijken maar niets met elkaar te maken hebben. Op donderdag 9 juni om 10.30 uur vertrekken wij richting West-Brabant. Met een toeristische rit door landelijke plaatsen en dorpen brengt onze chauffeur Ton ons naar Drimmelen. De koffie met gebak staat klaar en de boot voor onze vaartocht ligt op ons te wachten. De Biesbosch is een natuurlijk doolhof van rivieren, met eilandjes, wilgenbossen en grillige kreken met helder water. De natte, ruige natuur van dit moeras kun je het best beleven vanaf het water. Dit ervaren wij vandaag op de rondvaartboot. Nationaal Park de Biesbosch was oorspronkelijk polderland. De Sint Elizabethvloed in 1421 veranderde het in een binnenzee. Het is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa. Op de voormalige polders en grienden mag de natuur weer haar gang gaan. Wij genieten van het zonnige weer en het prachtige panorama. Na een vaartocht van twee uur meert de boot in Drimmelen af en reizen wij naar Oudenbosch. Onze 2e bestemming is de Basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch. Dit is een kopie van de Sint Pieter in Rome. De kerk is 81 meter lang en 55 meter breed. Het hoogste punt van de koepel is 63 meter. Deze maten zijn allemaal uitwendig gemeten. De voorgevel is naar model van het front van de Sint Jan van Lateranen in Rome. De inhoud van de kerk is 16 maal kleiner dan de Sint Pieter in Rome. Na de rondleiding hebben wij nog even tijd om lekker op een van de vele terrasjes van het mooie weer en een drankje te kunnen genieten. In Wagenberg wordt het driegangendiner geserveerd. Omstreeks 20.00 uur gaan wij weer huiswaarts. We kijken terug op een mooie, gezellige dag. Dank aan de dames van de reiscommissie: Ine, Dinie, Riekie en natuurlijkchauffeur Ton. Joop Stoop.

23


Rodenborch Musical De Klokkenluider Op donderdagmiddag 9 juni jongstleden was in PERRON-3 de gebruikelijke tryout van de Rodenborch-musical. De opera ‘Ernani’ van Verdi naar een toneelstuk van Victor Hugo was mij welbekend. De musical over ‘De Klokkenluider van de Notre-Dame’ kende ik alleen van naam. Daarom was het dan ook prettig dat de rectrix van het RodenborchCollege een duidelijke toelichting gaf over het leven en de betekenis van Victor Hugo in het Frankrijk van de 19e eeuw. Hij was niet alleen schrijver, maar ook dichter en staatsman. Zijn eerste grote roman heette ‘Notre-Dame de Paris’. Victor Hugo had met zijn roman de bedoeling om in Parijs de verwaarloosde kathedraal te laten restaureren. De auteur ondervond veel persoonlijke tragiek en tegenwerking. Vanwege zijn kritische opstelling op de koning moest hij zelfs tijdelijk in Engeland verblijven. Het thema van discriminatie en onderdrukking ligt aan de basis van het boek en van de musical. Tien jaar geleden werd ‘De Klokkenluider’ door de Walt Disney Studio als tekenfilm uitgebracht. In een soortgelijke sfeer gaven de artiesten van het Rodenborch-College met groot enthousiasme en bravoure een speelse uitvoering. De spelerslijst van Quasimodo, Esmeralda, geit Djali, rechter Frollo, de legeraanvoerder, de waterspuwer en de soldaat was goed ingevuld. Iedereen acteerde en zong met volle overgave. Daarbij werden zij prachtig ondersteund door een 26-koppige dansgroep. Een orkest van een twintigtal muzikale leerlingen begeleidde de acteurs op voortreffelijke wijze. Ook aan de kostumering en het decor was veel zorg besteed, hetgeen dan ook resulteerde in een feestelijk optreden voor een goedgevulde theaterzaal van PERRON-3. Dankzij de try-out konden nu wat puntjes op de i gezet worden, zoals rechter Frollo die de bijbel ondersteboven hield en de danseressen die hun bril vergaten. Maar wij genoten van een leuke uitvoering. Met een welgemeend applaus werd dan ook de hele cast na afloop bedankt door het HEVO-publiek. Jo van Zantvoort, redactie

24


HEVO-informatie Bestuur

Naam: Functie Jan Jansen voorzitter Peter de Leeuw secretaris/ vicevoorz. Ruud van Aart penningm. Janny Heuveling Hetty Goudswaard Jos van Raak Pierre Kisters Ellie de Vaan

Aanspreekbaar voor: Tel.nr. cie reizen, vrijwilligerscie 5214991 cie lief en leed, cie welzijn en zorg redactie HEVO-Actueel 5215268 secretariaatscie sponsorcie, beheercie 5215786 cie CCB, cie ouderenadvisering 5212420 cie Zingeving 5216487 activiteitencie, evenementencie 0642282770 KBO-zaken, 5213692 lid Adviescie Beleid KBO-Brabant cie cultuur, ontspanning 5224663 en educatie

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4 5241 XV Rosmalen e-mail: info@hevorosmalen.nl

Website

www.hevorosmalen.nl email: webmaster@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur 1e zondag van de maand 14.00 – 17.00 uur

Leden commissie ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 0653279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Koninckx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten en Henny Verhoef. U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


00 hevo actueel augustus 01 totaal