Page 1

RoskildeRoeren April 2014 . 70. årgang, nr. 2

Ved kommunens årlige idrætsfest var roklubben repræsenteret af en lang række medaljetagere som behørigt blev hyldet på scenen. Og til venstre er det Preben Hansen som modtog årets Ildsjælspris, der blev overrakt af Torben Stevold, Danske Bank.


Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 4635 0928 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent mandag kl. 17.30-19.00.....4635 2228 Formand: Ove Pedersen formand@roskilderoklub.dk Næstformand: Rasmus Rosenkvist.....................2383 1523 Sekretær: Mads Peter Klink Engelhart .........4015 8736 sekretaer@roskilderoklub.dk Rochef: Dan R. Petersen............ Rochef: Sven Lyster ...................4636 5047 Rochef: Joan Lindholt.................2683 5616 Kasserer: Per Stenberg Christensen ……………….…kasserer@roskilderoklub.dk Ungdomschef: Marie Skøtt Rasmussen Elite- og talentchef: Anja F. Riecke………………………..…2990 5194 Ungdomsudvalg: Marie Skøtt Rasmussen…….ungdom@roskilderoklub.dk MTU Motions- og Turudvalg: Hedvig M. Larsen ........................5151 9386 Langtursudvalg: Ib Toft Bådudlån: Annette Lauridsen .....4619 4255 Kaproningsudvalg: Torben Bech……….…kaproning@roskilderoklub.dk Kajakudvalg: Lisbeth Grubov ..... Materialeudvalg: Christina Hansen.........................2288 5604 materiel@roskilderoklub.dk Tutudvalg: Hanne Nielsen..........3025 4847 Instruktionsudvalg: Ole Binderup……. instruktion@roskilderoklub.dk Mastersudvalg: Sven Lyster ......4636 5047 Kontorudvalg: Kristine Thomsen………….kontor@roskilderoklub.dk Festudvalg: Mille Nissen ............ Sommerhus: Jan Michno ...........4619 3672 Motionsrum: Henrik Olsen .........4635 6631 Køkkenudvalg: Hans Jørgen Bendixen……….koekken@roskilderoklub.dk PR-udvalg: Ove Pedersen.......... pr-udvalg@roskilderoklub.dk Arkivet: Jens Nordlund ............... arkiv@roskilderoklub.dk Redaktion: Flemming Ravn ........4636 1770 flemming.ravn@sol.dk

Næste nr. af RoskildeRoeren udkommer juli med deadline (sidste frist) for indlæg onsdag 2. juli. Indlevering af stof og artikler i redaktionens skuffe på kontoret, eller på mail: flemming.ravn@sol.dk

Kontoret Telefon i kontortiden: 4635 2228 Kontoret har åbent mandage kl. 17.30-19.00. Lukket i hele juli og på helligdage. Der bliver ikke ekspederet henvendelser i juli måned. Ved alle henvendelser bedes du oplyse medlemsnummer. Adresseændring: Husk at give kontoret besked om ny adresse, telefon eller e-mail på kontor@roskilderoklub.dk eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Nøglekort: Hvis dit nøglekort ikke virker eller er gået i stykker kan du få et nyt hvis du kommer med det gamle. Hvis du helt har mistet det, kan du købe et nyt for 100 kr på kontoret. Oplys altid dit medlemsnummer. Ved udmeldelse eller restance spærres dit nøglekort. Udmeldelse: Kan ske ved personlig henvendelse på kontoret eller ved at fremsende en mail til kontor@roskilderoklub.dk. Husk at oplyse medlemsnummer. Udlejning af omklædningsskabe: Henvend dig personligt på kontoret hvis du ønsker et skab. Udlejes af kontoret for 250 kr årligt. Årlig leje indbetales på bankkonto som oplyses ved leje. Indbetalingen skal ske i de to sidste uger i marts. Hvis ikke skabslejen er indbetalt inden 1.4. klippes låsen og skabet inddrages til genudleje.

RoskildeRoeren april 2014 . side

2


Af Ove Pedersen, formand

Formanden har ordet Glædeligt er det bestemt at kunne starte en sæson op med så mange nye tiltag, som vi i Roskilde Roklub gør her i 2014, og så allerede inden vi helt er kommet rigtigt i gang føle, at dette bliver rigtig godt. Børneroningen Ved succes tænkes ikke mindst på børneroningen, hvor Vandhundeskolen har fået rigtig godt fat i nogle af de 7-9 årige drenge og piger og herved fået skabt et rigtig godt fundament for sommerens aktiviteter. Det er dejligt at opleve et fuldt booket motionsrum med hovedsagelig børn og unge, og kan vi få denne aktivitet ført ud på vandets aktiviteter må vi vel sige, at vi har nået noget af målet. Ved standerhejsningen kunne vi jo døbe hele 3 EDON scullere og 3 børne kajakker, og disse vil blive en stor andel af den aktivitet vandet gerne skulle byde på. Så spændende bliver det at følge. Sommeren vil også byde på en gentagelse af sommer roskolen i en uge af skole sommerferien. Denne roskole vil i år blive afviklet i uge 31 i samarbejde med roningens specialforbund Dansk Forening for Rosport, og vil have navnet Verdensmesterskole. Havkajak hotellet Efter indvielsen af vores nye flotte havkajak hotel venter vi så nu blot spændt på, om det nu også skal lykkes for os at få udlejet alle de 64 pladser, men umiddelbart ser det lovende ud om end det går lidt langsomt her i starten. Vi er dog fulde af fortrøstning og venter spændt på, hvorledes den første måned af sæsonen har spændt af med hensyn til nye private havkajakker og selvfølgelig de nye havkajak medlemmer. Medlemstallet Ved generalforsamlingen kunne vi oplyse om en medlemsfremgang fra 396 ved starten af 2013 til 434 ved starten på 2014, og denne fremgang ser ud til at fortsætte også her længere ind i 2014 sæsonen. Vi håber på, at denne sæson sparker os længere op i antallet af medlemmer frem mod de ca. 550 medlemmer, som igennem nogle år har været vores vision og mål. De mange nye aktiviteter og nye typer af medlemsskaber gør sit til, at antallet af medlemmer fortsat er stigende, men vi skal selvfølgelig også stadig være helt med på, at vi også meget gerne skal holde på en stor del af de medlemmer vi allerede har fået. Frivillige Ikke alle idrætsforeninger kan prale af at have op til 130 frivillige i gang med at holde gang i deres forening hen over året. Dette er hvad vi kan i Roskilde Roklub, og dette skal vi være meget stolte af. RoskildeRoeren april 2014 . side

3


Roskilde Roklub drives fortsat i allerstørste udstrækning via den frivillige og ulønnede arbejdskraft, og dette skulle vi gerne blive ved med i mange år endnu. Resultatet af arbejdet ses i hverdagen via de mange aktiviteter, både dem der afvikles for at holde gang i de etablerede medlemmer, men så sandelig også alle de ting der skal udføres for at få de nye ind i klubben og i gang med den spændende roning. I Roskilde Roklub vil vi gerne værne om de frivillige og bestyrelsen vil i løbet af denne sæson fremkomme med et forslag til, hvorledes vi får nogen til at holde både gang i de frivillige, men også holde Roskilde Roklub klar til de frivillige og deres ønsker. Vi vil gerne hele tiden have nye frivillige på banen for at vi med så mange som muligt har kræfterne til at holde hjulene kørende hele vejen igennem en lang sommer sæson og hurtigt derefter en lang vinter sæson. Hjulene står aldrig stille i Roskilde Roklub.

Ny Elite- & Talentchef Bestyrelsen har lavet en aftale omkring besættelse af den ledige bestyrelsespost som Elite- & Talentchef, der blev ledig da Søren Secher i efteråret valgte at trække sig af tidsmæssige årsager. Posten vil være at besætte indtil næste ordinære generalforsamling i marts måned 2015. Valget er faldet på et forholdsvis nyt Roskilde Roklub medlem Anja Falk Riecke, som i mange år har været medlem af Danske Studenters Roklub, hvor hun også har indgået på lederplan i kapronings arbejdet. Anja har nu bopæl i Roskilde og har herfor valgt at arbejde med roningen lokalt. Vi glæder os til at samarbejde med Anja omkring elite og talentudviklingen i Roskilde Roklub. Ove P

Hæder, stolthed og nye mål Det sidste år har vi fået rigtig meget ros og hæder hele vejen igennem Roskilde Roklub. Vi blev i september tildelt Roskilde Kommunes Foreningspris for arbejdet med de helt unge, nye medlemsskaber og med havkajakkerne. Preben Hansen blev meget fortjent årets ildsjæl i Roskilde valgt for sit store frivillige arbejde for hans klub. Jacob Barsøe og Kasper W. Jørgensen stod ikke uventet for allerstørste idrætspræstation i Roskilde for 2013 og modtog herfor Dagbladets Ærespokal. Senest er Roskilde Roklub valgt til Årets Roklub i Danmark og herved indstillet som roningens kandidat til at blive Årets Idrætsklub i Danmark, som i maj udpeges af Danmarks Idrætsforbund. Udover hæder følger det 100.000 kr., som vi selvfølgelig meget gerne vil vinde. Året 2014 bør vel også byde på en god mulighed for en topplacering til

RoskildeRoeren april 2014 . side

4


Jacob og Kasper sammen med Letvægtsfireren , som krydret med forhåbentlig også mange andre fine konkurrence resultater igen vil gøre året til endnu et succes år for den lokale roning. 2014 vil også være året, hvor vi skal rigtig i gang med forberedelserne til vores 125 års jubilæum i august 2015. Dette arbejde glæder vi os til at komme i gang med og det er bestemt håbet at rigtig mange vil bakke op omkring forberedelse og arbejde. Go sæson til alle, Ove P Roskilde roer valgt til DFfR.s hovedbestyrelse Medlem af Roskilde Roklub, Dorthe Thanning, blev ved årets hovedgeneralforsamling i Dansk Forening for Rosport indvalgt i forbundets hovedbestyrelse. Dorthe er 36 år og bor i Roskilde sammen med hendes ro-mand Jakob og deres 3 børn. Hun blev meldt ind i Roskilde i 2010. Hun startede roningen i Nykøbing F i 1985 og kom til Roforeningen Kvik i 1998. Hun er fortsat også medlem af disse 2 klubber. Hun har haft en stor karriere på kaproningsbanerne verden over. Landsholdsroer junior i 1994-95 og landsholdsroer senior 1996-2004. Hun har deltaget ved OL 1996, 2000 og 2004. I KVIK var hun kaproningschef fra 2005-2007 og hun var kraftcenter leder (kraftcenter KBH) fra 2006-2010. Stort tillykke til Dorthe med valget, og vi glæder os til igen at have en Roskilde roer at samarbejde direkte med i roningens hovedbestyrelse. Havkajak hotel Roskilde Roklub Efter at vi sidste år tog private havkajakker ind i klubben til opbevaring på de nye stativer opsat til formålet, fandt vi hurtigt frem til, at der rent faktisk var basis for opførelse af en udvidelse så vi kom op på at kunne have 60 havkajakker liggende på græsplænen. Allerhelst ville vi jo gerne have haft bygget en rigtig bygning eller skur til disse havkajakker helt fra begyndelsen af, men som tiden var, ville dette ikke kunne lade sig gøre rent økonomisk. Vi fik alligevel fremstillet et forslag til en sådan bygning og denne fik vi meldt ind til Roskilde Kommunes arbejde omkring den nye lokalplan for vores område. Lige inden generalforsamlingen i 2013 fik vi så meldingen om, at vi på et møde i det kommunale kultur og idrætsudvalg, fik godkendt vores plan og ansøgning og de bevilgede os 389.000 kr. til opførelse af dette kajakhotel. Vi måtte dog vente til sidst på året før lokalplanen var vedtaget og vi kunne så komme i gang med byggeriet, men sådan skulle det ikke være – Bodil kom forbi og godt det samme at vi ikke var kommet i gang. Arbejdet gik i gang lige efter nytår 2014 og byg-ningen kom hurtigt under tag med et areal på 7 x 18 meter og med plads til hele 64 havkajakker. Der er et helt port-felt i overskud, og dette vil om nødvendigt også blive indrettet til hav-kajakker, men også muligt til opbevaring af andre både. Efter planen blev Ros-kilde Roklub første og Roskilde eneste havkajak-hotel ved standerhejsnin-gen lørdag den 29. marts kl. 15 indviet af formanden for Roskilde Kommunes Kultur og Idrætsudvalg Birgit Pedersen.

RoskildeRoeren april 2014 . side

5


Når nu kajakhotellet står der føler jeg anledning til at sige tak til en hel del mennesker, som på den ene eller anden måde har haft en finger med ind over dette projekt. Det vil være svært at få nævnt alle, så herfor vil jeg nøjes med at nævne de 2 der har trukket det allerstørste læs – nemlig vores medlemmer arkitekt Anne Pallesen og byggeleder Christian Toft. Men alligevel en meget stor tak til alle. Det har været fantastisk at se med hvilen sjæl dette projekt er kommet til udførelse. Ove P

Bliv medlem af GAMLE ROSKILDE ROERE og støt ROSKILDE ROKLUB Som medlem af foreningen Gamle Roskilde Roere er du med til at styrke foreningens fond, GR Fonden, og derigennem støtter du Roskilde Roklub, idet midler fra denne fond anvendes til gavn for roklubben. Som medlem betaler du et årligt kontingent på 150,00 kr. samt et indmeldelsesgebyr på ligeledes 100,00 kr. Ved indmeldelse i foreningen skal du opfylde følgende optagelseskriterier i henhold til foreningens vedtægter: 1. Aktivt medlem af Roskilde Roklub i mindst 10 år, eller 2. Aktivt medlem af Roskilde Roklub i mindst 5 år og være fyldt 30 år eller være gift. Kun mandlige medlemmer kan optages. Aktiviteterne i foreningen omfatter bl.a. følgende: Kegleaften i Roskilde Kegleklub, som afholdes i marts/april måned. Rotur med efterfølgende grill-aften i roklubben. Afholdes en mandag aften i juni måned. Besøg på en virksomhed, institution eller forening i Roskilde området, hvilket finder sted en mandag aften i september måned. Den årlige generalforsamling med efterfølgende middag og hyggeligt samvær. Generalforsamlingen afholdes altid den anden lørdag i november måned. Udover de nævnte aktiviteter deltager foreningens medlemmer også i udførelsen af praktisk arbejde for roklubben. Kan ovennævnte friste dig, er det nemt at melde sig ind i foreningen ved at ringe eller maile til sekretæren Jens Nordlund: Telefon 51300483 eller mail gamleroere@roskilderoklub.dk. Gamle Roskilde Roere Finn Christoffersen Formand

RoskildeRoeren april 2014 . side

6


Medlemsmøde og standerhejsning:

SÅ GIK SÆSONEN I GANG! Solskin og varme..! Og 10 forskellige både linet op til dåb, mange mennesker i og omkring roklubben. Det var en fin dag da der blev afholdt medlemsmøde og standerhejsning. Først var der medlemsmødet, hvor medlemmerne fik forelagt den kommende sæsons aktiviteter fra de forskellige udvalg. Af nye ting var der ikke så mange, men det kan nævnes at Tutten ville udvide åbningstiderne således at der er åbent om onsdagen lige fra kl. 18. Ligeledes blev en ny elite- og talentchef præsenteret, hun hedder Anja Falk Riecke. Ungdomsudvalget kunne berette om ni vandhunde, og fortalte at man ville lægge beslag på bådene og pulten i bådhallen mandage og onsdage kl. 16.4517.15. Der blev uddelt guld og sølvårer til følgende: Guld: Claus Kaarup, Maike Benter, Kirsten Ramskov og Peter Skafte, mens Ilse Senbergs tog sig af sølvåren. Langtursudvalgets rapand blev udleveret til Kirsten Ramskov, bl.a. fordi hun skaber god stemning i båden og havde held til at undgå en mandlig roers tilnærmelser..! Årets superkanin blev præsenteret. Det blev Kim Sekkelund, som sidste år havde roet mange km, både inrigger og gig, deltaget i udvalgsarbejde. Kammeratskabspokalen ungdomsudvalgets pokal – blev tildelt Lasse Laage Christiansen, for sin måde at være på, positiv og glad og forrest til vintertræningen.

Kim Sekkelund – årets superkanin. Lasse Laage Christiansen fik ungdomsudvalgets kammeratskabspokal. RoskildeRoeren april 2014 . side

7


Standerhejsning og indvielse Standerhejsningstalen blev holdt af Jens Müller formand for Erhvervsforum Roskilde, som ønskede klubben alt godt i det nye år, mens kulturudvalgsformand Birgit Petersen indviede det ny kajakhotel, mens en glad formand Ove overværer at det hele gik rigtigt til. Standeren røg til tops, hvorefter det hele sluttede med ”Der er et yndigt land”

Roskilde Roklub – Årets Roklub Efter indstilling har roningens specialforbund Dansk Forening For Rosport valgt Roskilde Roklub som Årets Roklub og hermed roningens kandidat til titlen som Årets Idrætsforening i Danmark. Bag udvælgelsen af Årets Idrætsforening i Danmark står DIF – Danmarks Idrætsforbund, som på deres årsmøde i Idrættens Hus den 3. maj vil sætte navn på den vindende klub. Prisen uddeles for tredje gang i træk og vinderen vil udover hæder modtage 100.000 kr. Der vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på, at klubben understøtter DIF.s politiske mål, herunder:  Sat frivilligheden højt på dagsordenen.  Skabt fleksible tilbud, der tiltrækker især voksne og teenagere.  Skabt forståelse for idrættens samfundsmæssige ansvar.  Styrket mangfoldigheden ved fx at optage nye idrætsformer eller organiseret sig på en ny måde. De 100.000 kr. skal bruges på et nyt initiativ, som kommer foreningens frivillige til gode. Vi kan være stolte over blot at være indstillet, men nu vil vi vel også gerne gå hele vejen. Venligst kryds fingre. Ove P

RoskildeRoeren april 2014 . side

8


FÆLLES RONING Når Allan, Bodil, Carl og hr. Vinter, lader frk. Forår tage over - så starter fællesroningen! Som der fremgår af roklubbens hjemmeside er fællesroningen hver tirsdag og torsdag. I april måned kl. 18:00, I maj, juni og august måned kl. 18:30, I juli måned ingen planlagt fællesroning, I september måned kl. 18:00, Og i oktober kl. 17:00. ”Kaninerne” får igen særlig fokus: Som sidste år vil vi fra MTU sørger for at støtte op om de nye medlemmer efter instruktionsweekenden. Ved fællesroningen vil der 2–3 aftener være en til tre fra MTU, der vil medvirke til, at ”Kaninerne” får gode oplevelser ved fællesroningen. Gode oplevelser medvirker til fastholdelse i klubben. ”Sved På Panden Roning” og fælles roning søndage u/ro vagt: For dem der måtte ønske sved på panden er der hver onsdag kl. 18:30 ”Sved På Panden Roning” - og for dem der ønsker en mere rolig ro oplevelse, er der hver søndag kl. 9 og kl. 13 mulighed for fælles roning, dette er uden ro-vagt. DERFOR! Gamle, nye, yngre, unge og ældre roere er altid velkommen til fællesroning! Tænk på alle de muskler du bruger ved roning og i fællesskab bliver det sjovt, herligt og muntert! MTU har lagt planen så nu er rammerne sat for fællesroning med kendte og knap så kendte ro venner!! Vi ses på vandet.

Maritime dage – der er aktivitet og fest på havnen d. 14. og 15. juni 2014. Det deltager vi naturligvis i, roklubben skal være synlig sammen med de andre. MTU vil koordinere vores deltagelse d. 14. juni, MEN der er behov for at ALLE udvalgene sender repæsentanter! Så meld dig så vi kan gøre en god figur. Det kan måske endda give nye medlemmer: børn, unge, de smukke, de friske,lidt ældre og ældre!? MTU holder planlægningsmøde mandag d. 12. maj, kl. 19 i roklubben. MØD OP eller TILMED dig på mail hmlr@regionsjaelland.dk eller sms på 51519386. Forårshilsen, Hedvig, MTU

RoskildeRoeren april 2014 . side

9


AKTIVITETER SOMMEREN 2014 FÆLLESRONING APRIL: Tirsdag og torsdag kl. 18.00. Mød frem omklædt ved pulten i bådhallen. Maj-Juni er det kl. 18.30. Ungdomsroning: Mandag og onsdag kl. 16.30. Mød frem omklædt ved pulten i bådhallen. Sved på panden: Onsdage kl. 18.30. Mød frem omklædt ved pulten i bådhallen.

APRIL Lørdag 26. april Søndag 27. april

Åbent hus kl. 10.00. Standerhejsning i Skuldelev.

MAJ Lørdag/søndag 3.-4. maj Søndag 11. maj (Mors dag) Torsdag/fredag 15.-16. maj Fredag/søndag 23.-25. maj Lørdag/søndag 24.-25. maj Torsdag 29. maj

Instruktion hold 2. Naboroning m. Frederikssund og Fr.værk. Aften-rotur til Skuldelev m. overnatning. Havkajaktur til Skuldelev. Instruktion hold 3. Kr. Himmelfartstur til Lindenborg.

JUNI: Søndag 8. juni, 1. pinsedag Lørd. 14. juni, maritime dage Mandag 16. juni kl. 17.00 Fredag/søndag 20.-22. juni Fredag/søndag 20.-22. juni Mandag 23. juni

Morgentur. Åbent hus kl. 15.00. Gl. Roskilde Roeres årlige rotur. Havkajaktur ud i naturen m. telt og andet. Langtur til Samsø. Sankt Hans aftentur.

JULI: Mandag 28. juli – søndag 3. august AUGUST: Lørdag 2. august Fredag 15. august Lørdag/søndag 16.-17. aug. Torsdag/søndag 28.-31. aug.

Sommer-roskole.

Kajakdag for tur- og havkajakker. Stjerneskudstur. Instruktion hold 4. Langtur til Sakskøbing/Maribo.

RoskildeRoeren april 2014 . side

10


AKTIVITETER fortsat SEPTEMBER: Lørdag/søndag 6.-7. sept. Søndag 14. september Søndag 21. september

Kend din fjord og kanintur. Tur til Selsø slot. Tur i Københavns kanaler.

OKTOBER: Fredag 5. september Lørdag 25. oktober

Løvfaldstur. Standerstrygning.

Ca. 3 uger før arrangementerne vil der blive opslået tilmeldingslister på opslagstavlen.

Ro i København

Evt. tilmelding på hjemmesiden.

Mail-kontakt medlemmerne imellem: brug roturmtu@gmail.com Engang imellem har vi medlemmer brug for at komme i kontakt med hinanden. Det kan være du mangler mandskab til en rotur, det kan være du selv gerne vil inviteres på en rotur eller det kan være du har et arrangement i eller uden for roklubben som du søger deltagere til. Til dette brug er der oprettet en mail-liste hvor du selv kan tilmelde dig og afmelde dig. Opret en mail til roturmtu@ gmail.com og skriv tilmeld i emnefeltet og send den. Maillisten registrerer nu din mailadr og du får en kvitteringsmail efter ½ time og så er du oprettet som bruger. Du kan nu skrive til de andre på roturmtu@gmail.com med dine forslag og de svarer tilbage til dig, på din egen mailadr. Du kan også bruge denne mail til aflysninger o.l. om aktiviteter og arrangementer. Hvis du modtager en mail fra roturmtu, som du ønsker at besvare, bliver din svarmail sendt til afsenderen. Hvis du ikke længere ønsker at modtage mails fra roturmtu, opretter du en mail til roturmtu@ gmail.com og skriver afmeld i emnefeltet og derefter er du afmeldt. Vi håber du har lyst til at bruge denne mulighed for at være i kontakt med andre medlemmer, da det giver dig tilbud om roture og mange andre dejlige oplevelser. Roturmtu er for alle medlemmer, både de nye og de ”gamle”. Med venlig hilsen, motions- og turudvalget og kontoret.

RoskildeRoeren april 2014 . side

11


Fastelavn i Roskilde Roklub Det var overskriften med invitation til medlemmernes børn – børnebørn – miniroer og vandhunde. Fastelavnsudvalget var spændt på om der kom tilmeldinger nok, da vi havde hele byen som konkurrent med de arrangementer, der var der! Heldigvis vidste det sig efter tilmeldingsfristen, at vi kunne gennemføre klubbens første fastelavnstøndeslagningsfest i nyere tid! Der var tilmeldt 19 børn og 14 voksne! Tilmeldingen foregik på klubbens hjemmeside og det havde givet nogle udfordringer, da man skal være tilmeldt systemet for at kunne lave en elektronisk tilmelding. Der vil blive set på fremgangsmåden fremover fra hjemmesidens administrator! Vi startede op med at synge nogle fastelavnssange som opvarmning. Efterfølgende gik vi udenfor, hvor der inde i det nye kajakhotel, der ikke var helt færdigtmonteret, var hængt 2 tønder op, hvor aldersfordelingen var til miniroerne og vandhundene. Der blev gået til den og inden for 5–10 min, var den første tønde lagt ned. Lidt længere tid gik det med miniroerne med hjælp fra de store! Flødekarameller strømmede ud og kampen opstod – som det sig bør og gør! De voksne skulle ikke snydes for at vise deres kræfter, så en tønde, der havde ligget i vand og var ekstra stram i betrækket, blev hængt op i spærerne i kajakhotellet. RoskildeRoeren april 2014 . side

12


Efter disse kraftprøver var der kakao/kaffe og fastelavnsbolle i klubben. Den bedste udklædte dreng og pige fik en lille præmie. Uddeling af kattedronning og kattekongekroner blev foretaget med klapsalver. En lille slikpose og frugt til hver og så ellers et par lege i salen til de børn, der stadig havde overskuddet. Ved 16-tiden sagde vi farvel til hinanden med en fortsat god søndag.

Ved standerstrygningen deltog adskillige ungdomsroere, både til medlemsmødet og ved båddåb.

RoskildeRoeren april 2014 . side

13


Roskilde Roklub 125 år Ved årets generalforsamling blev der givet startskud til forberedelserne til næste års jubilæum. Selve 125 års-dagen er den 28. august 2015. Bestyrelsen har gjort sig nogle tanker og fremlagt et forslag til hvorledes vi kunne gribe denne begivenhed an. Vi har gjort nogle forberedelser for at det vil kunne lade sig gøre, men vi har pt. ikke haft nogen mulighed for at finde nogen ekstra økonomi til festlighederne. Vi har ”bestilt” vigtige gæster og vi har ansøgt om at være med i hatten, når den officielle standerhejsning i Danmark 2015 udpeges. Starten på arbejdet For at komme i gang skal alle medlemmer med interesse i at deltage i et eller andet omkring planlægning og afvikling af klubbens 125 års jubilæum opfordres til at rette henvendelse via mail til kontakt@roskilderoklub.dk, hvorefter der inden sommerferien vil blive indkaldt til et informationsmøde for de interesserede. Planen Det forslag som blev præsenteret på generalforsamlingen taler om 4 arbejdsgrupper med undergrupper for følgende: Jubilæums standerhejsning lørdag den 28. marts 2015 kl. 15.00 • Bådedåb • Reception Jubilæumsskrift – udgivelse ca. 1. august 2015 • Nutid – opsætning – fremstilling • Historie Jubilæums reception fredag den 28. august 2015 kl. 1400-1800 • Mad - program • Indbydelser - fremstilling –udsendelse Jubilæums gallafest lørdag den 29. august 2015 kl. 18.00-02.00 • Lokaler – telt - mad - personale • Program – styring – indbydelse – underholdning • Revy Alle arbejdsgrupper vil blive udstyret med en formand, som udpeges af klubbens bestyrelse. Denne arbejdsgruppeformand vil få ansvaret for alle opgaver indenfor gruppens område, men vil så kunne uddelegere til de enkelte undergrupper. Alle arbejdsgruppe formænd vil sammen med klubbens bestyrelse danne en styregruppe for 125 års jubilæum i Roskilde Roklub. Al økonomi vil være underlagt klubbens kasserer. Økonomi Det vil være sådan, at klubbens bestyrelse vil udfinde nødvendig økonomi til de tiltag der vedtages eller planlægges. Der vil ikke blive iværksat tiltag hvor økonomien ikke på forhånd hænger sammen. Som udgangspunkt vil der blive arbejdet ud fra, at gallafesten skal hvile i sig selv i allerstørste grad, hvilket vil sige, at deltagerbetalingen vil udspringe af den udgift der sættes ind på denne del af festlighederne. Ove P

RoskildeRoeren april 2014 . side

14


Generalforsamlingen

Der var kondivand og alskens hjælpemidler på bordene under årets generalforsamling. Tirsdag den 4. marts afholdtes årets generalforsamling i roklubbens lokaler. Der var fremmødt omkring et halvt hundrede medlemmer, heraf en håndfuld yngre medlemmer – frisk pust i den ellers bedagede forsamling. Formand Ove Pedersen bød velkommen og fik lynhurtigt valgt Jens Nordlund som dirigent. Det gik så hurtigt at man ikke fik forespurgt om der var andre kandidater… Dirigenten fastslog forsamlingens lovlige indkaldelse og overlod til formanden at fremlægge bestyrelsens beretning over det foregående år. Forsamlingen mindedes to afdøde medlemmer: Kirsten Søby og Piet Grønlund Nielsen, som begge var meget aktive i klublivet og som desværre var afgået ved døden i forholdsvis ung alder. Fine resultater Ellers var 2013 en spændende sæson, bl.a. med god kaproningsresultater, kronet med Kasper Jørgensen og Jacob Barsøes resultater ved VM, hvilket resulterede i at de modtog Dagbladet Ærespokal ved den årlige kommunale idrætsfest, som havde 19 roere på scenen. Her kan nævnes Aja Holmegårds og Sophus Johannesens førstepladser ved DM. Ligeledes talenterne Andreas Dyrby og Joachim Sutton som indgår i Team Danmark-projekt. Klubbens mange unge kaproere har ligeledes ført sig frem på alskens regattaer. Klubben er glade for træner Torben Bech og hans trænerteam. De skal have stor tak. Ved idrætsfesten tilkom det også Preben (Vandmand) Hansen fortjent at modtage årets ildsjælspris fra Den Danske Bank.

RoskildeRoeren april 2014 . side

15


Stor aktivitet Ellers har sæsonen haft stor aktivitet overalt, og med nye aktiviteter. Hvilket gjorde at klubben modtog kommunens idrætspris ved den såkaldte frivilligaften. Det kan nævnes at vi har erhvervet to nye motorbåde, den ene af katemaran-typen samt to børnekajakker og 3 stk. Edon scullere, hvilket indikere at vi satser en hel del på ungdoms- og børneroning, hvor vi har mødt stor velvilje hos kommunen. Ligeledes er det nye projekt – Vandhundeklubben – kommet godt i gang, bl.a. takket være Dansk Revision og Marie Skøtt Rasmussen. Den almindelige ungdomsroning har haft stort vinterfremmøde, ligesom der var fuldt hold til sommerens roskole. En succes, der gentages i 2014.

50 ølslæbere

50 ølslæbere Klubben havde omkring 50 frivillige til at slæbe øl under Roskilde Festivalen, hvilket gav en indtægt på 30.000 kr. Instruktionsudvalget har haft 50 kursister i bådene, og har sendt 4 instruktører på kursus. Materieludvalget har endnu engang formået at sætte bådene i stand – klar til brug efter standerhejsning for de omkring 434 medlemmer som er aktive. Vinteraktiviteterne har haft fin søgning i år, det gælder Olsen-træning, gymnastik og pilates, ligesom det ny tiltag med ro-spinning tegner til at være kommet for at blive. Formanden annoncerede et startskud for at markere klubbens 125 års jubilæum i 2015, ligesom han fortalte, at klubben er ved at spare penge til at etablere et mødelokale. Bodil Status efter decemberstormen, hvor bådehallen og motionsrum blev oversvømmet. Der var mødt mange medlemmer op for at være med til oprydning m.v. under og efter stormen. Tak til alle, der hjalp, især en stor tak til Winnie, RoskildeRoeren april 2014 . side

16


for også at deltage. Robassinet medtaget, men er nu renoveret. Samlet stormskadeerstatning ca. 170.000 kr. I Skuldelev blev den ny sliske ”fejet af bordet” og senere genfundet på den anden side af fjorden, ved Jyllinge Nordmark. Den er transporteret tilbage til Skuldelev. Ellers har sommerhuset det godt, en stor tak til Jan Michno og Preben Hansen og deres bagland. Efterfølgende har klubben foræret Gilleleje Roklub en fireårers inrigger ”Ruta”. Gilleleje blev nærmest fejet af kortet under stormen. Nyt fra hotelverdenen Klubben har modtaget kr. 389.000 fra kommunen til det ny kajakhotel, som – efter lokalplanens vedtagelse oktober og byggetilladelsen kort tid derefter – blev igangsat lige efter Bodil, og blev indviet den 29. marts. Hotellet rummer 60 havkajakker. I den forbindelse takkes Anne Pallesen og Christian Toft for deres medvirken.

Årets initiativpris Klubben har med baggrund i ulykken på Præstø Fjord, fået udarbejdet et omfattende sikkerhedskoncept. Udarbejdelsen er foretaget af Sven Fafner, t.v., som også får en tak med på vejen, ligesom den foranlediger at Sven modtager årets initiativpris. Papirkniven Papirkniven – som jo er et helt uundværligt stykke værktøj i disse email-tider blev tildelt Jens Nordlund, t.h., bl.a. for hans arbejde med at holde arkivet, selv efter Bodil. Formanden omtalte kort også Inspirationsdagen i januar, hvor der f.eks. er igangsat nye aktiviteter og medlemstyper. Der har i det forløbne år været et godt samarRoskildeRoeren april 2014 . side

17


bejde med Gl. Roskilde Roere – foreningen, hvor kvinder ikke har adgang. Også en stor tak til klubbens hovedsponsorer, hvor vi håber på et fortsat godt samarbejde. Regnskab Regnskabet blev forelagt af kasserer Per Christensen. Til trods for at klubben i regnskabsåret blev skåret med ca. 235.000 i lokaletilskud, og klubben på alle niveauer havde svunget sparekniven, kunne der fremvises et, med et moderne udtryk, sort resultat på et overskud på 114.000 kr. hvorfra der blev afdraget 88.800 kr. på bygningslån. Det var da godt at det ikke blev til røde tal… Valg Alle, der var på valg, blev genvalgt, undtagen elite- talentchefen Søren Secher, som ikke havde ønsket genvalg. Han blev takket for sit arbejde, og hans bestyrelsesplads forblev vakant, indtil der forhåbentlig dukker et egnet emne op. Eventuelt Punktet var hurtigt overstået. Der blev udtrykt stor tak til materieludvalg, og diskuteret trafikregler langs Frederiksborgvej, ligesom der blev udtrykt ønske om en mesterskabstavle. Til slut: Roskilde Roklub længe leve, hurra, hurra, færdig… flr

Det ny kajakhotel har plads til 60 havkajakker. Arkitekt Anne Pallesen, konstruktion og byggeledelse Christian Toft..

RoskildeRoeren april 2014 . side

18


Da Vandmanden fik Ildsjælsprisen

I forbindelse med årets idrætsfest i Roskilde Kongres- & Idrætscenter i februar måned, blev Danske Bank/Roskilde Handels Ildsjælspris for 2013 helt fortjent overrakt til Roskilde Roklubs Preben ”Vandmand” Hansen. Preben er 71 år og han har været medlem af Roskilde Roklub i over 50 år indmeldt i 1962. Han har i alle hans år i klubben været meget en meget aktiv roer, men også aktiv på rigtig mange fronter indenfor klubbens virke, allermest på området omkring de mange praktiske opgaver. Han er ildsjælen, der gør en forskel i hverdagen, og han er den der ofrer al den tid som nødvendigt er for at Roskilde Roklub virker perfekt. Han er personen der selv udføRoskildeRoeren april 2014 . side

19


rer rigtig mange praktiske opgaver herunder ikke mindst store håndværkerarbejder i både klubhuset på havnen i Roskilde, men også omkring klubbens sommerhus og store grund ned til vandet ved Roskilde Fjord i Skuldelev. Preben formår at skabe lyst og vilje hos også andre medlemmer til at yde en stor indsats omkring hverdagens virke. Han samler mennesker omkring hans gnist, gejst og gå på mod, hvorfor han er et stort forbillede som den aktive foreningsmand. Og vil ingen andre være med – så laver Preben det bare selv. Preben blev indstillet til prisen af klubbens bestyrelse og her var der aldrig tvivl om at Preben var ildsjælen over alle i Roskilde Roklub – og dette var der meget glædeligt også andre der mente, da de valgte ham til ildsjælen for hele Roskildes idrætsliv. Stort tillykke til Preben, Ove P.

Preben på scenen sammen med bankdirektør Torben Stevold. En ildsjæl har som regel også et aktivt og inspirerende bagland, det samme har Preben. Baglandet kan inspiceres nærmere, f.eks. søndage om formiddagen, hvor der bliver afholdt møde i klublokalet til kaffe og ostemad.

RoskildeRoeren april 2014 . side

20

Roskilde Roeren, april 2014  
Roskilde Roeren, april 2014  

Roskilde Roklubs medlemsblad, Roskilde Roeren, nr. 2, 2014

Advertisement