Page 1

RoskildeRoeren April 2013 . 69. årgang, nr. 2

INDHOLD: Generalforsamling Standerhejsning Medlemsmøde Fotokonkurrence Aktivitetskalender Nordvestpassagen Langture Roskilde Festival

RoskildeRoeren direkte til dig fra himmelrummet - ligesom en åbenbaring..!


Forsiden

Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 4635 0928 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent mandag kl. 17.30-19.00 .... 4635 2228 Formand: Ove Pedersen formand@roskilderoklub.dk Næstformand: Rasmus Rosenkvist ..................... 2383 1523 Sekretær: Mads Peter Klink Engelhart ......... 2298 0836 sekretaer@roskilderoklub.dk Rochef: Dan R. Petersen............ Rochef: Sven Lyster.................... 4636 5047 Rochef: Joan Lindholt ................. Kasserer: Per Stenberg Christensen ……………….…kasserer@roskilderoklub.dk Ungdomschef: Marie Skott Rasmussen ……………ungdom@roskilderoklub.dk Elite- og talentchef: Søren Secher……… MTU Motions- og Turudvalg: Annette Lauridsen........................ 4619 4255 Langtursudvalg: Ib Toft Bådudlån: Annette Lauridsen..... 4619 4255 Kaproningsudvalg: Torben Bech……….…kaproning@roskilderoklub.dk Kajakudvalg: Lasse Egelund ..... 2014 0051 Materialeudvalg: Lars Hansen... 2284 8049 Tutudvalg: Hanne Nielsen.......... 3025 4847 Instruktionsudvalg: Ole Binderup……. instruktion@roskilderoklub.dk Mastersudvalg: Sven Lyster ...... 4636 5047 Kontorudvalg: Kristine Thomsen………….kontor@roskilderoklub.dk Festudvalg: Mille Nissen ............ Sommerhus: Jan Michno ........... 4619 3672 Motionsrum: Henrik Olsen ......... 4635 6631 Køkkenudvalg: Hans Jørgen Bendixen……….koekken@roskilderoklub.dk PR-udvalg: Ove Pedersen.......... pr-udvalg@roskilderoklub.dk Arkivet: Jens Nordlund ............... arkiv@roskilderoklub.dk Redaktion: Flemming Ravn ........ 4636 1770 flemming.ravn@sol.dk Indlevering af stof og artikler til ovenstående eller i redaktionens skuffe på kontoret.

Medlemsbladet kommer ikke mere dumpende i din postkasse – til gengæld kommer det dumpende direkte fra himmelrummet, også kaldet internettet (et affaldsprodukt fra det amerikanske militær). Bladet bliver afsendt fra Roskilde, har mellemstation i en såkaldt satellit i rummet, hvorefter det straks havner direkte i din computer. Det eneste du så skal gøre, hvis du vil læse bladet på lokummet, er at medbringe din computer! Når du modtager bladet, vil du også afsætte digitale spor, således at f.eks. PET og CIA vil vide, at du er modtager af RoskildeRoeren..! For ikke at nævne hackere, som er ude efter at tømme din slunkne bankkonto. Men ellers: God læselyst!

Kontoret Telefon i kontortiden: 4635 2228 Kontoret har åbent mandage kl. 17.3019.00. Lukket i hele juli og på helligdage. Der bliver ikke ekspederet henvendelser i juli måned. Ved alle henvendelser bedes du oplyse medlemsnummer. Adresseændring: Husk at give kontoret besked om ny adresse, tlf eller e-mail på kontor@roskilderoklub.dk eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid. Nøglekort: Hvis dit nøglekort ikke virker eller er gået i stykker kan du få et nyt hvis du kommer med det gamle. Hvis du helt har mistet det, kan du købe et nyt for 100 kr på kontoret. Oplys altid dit medlemsnummer. Ved udmeldelse eller restance spærres dit nøglekort. Udmeldelse: Kan ske ved personlig henvendelse på kontoret eller ved at fremsende en mail til kontor@roskilderoklub.dk. Husk at oplyse medlemsnummer. Udlejning af omklædningsskabe: Henvend dig personligt på kontoret hvis du ønsker et skab. Udlejes af kontoret for 250 kr årligt. Årlig leje indbetales på bankkonto som oplyses ved leje. Indbetalingen skal ske i de to sidste uger i marts. Hvis ikke skabslejen er indbetalt inden 1.4. klippes låsen og skabet inddrages til genudleje.

RoskildeRoeren april 2013 . side

2


Derfor kommer bladet ikke med posten:

Vi er alle soldater i konkurrence-samfundet..! RoskildeRoerens januar-nummer blev pludselig det sidste som blev distribueret af postvæsenet. Det skyldes ikke et ønske fra roklubben, men er et resultat af at klubbens lokaletilskud er formindsket med 180.000 kr. i 2013. Besparelsen blev tilstillet klubben ved årsskiftet. Og derfor kan man jo sige at RoskildeRoerens endeligt blev forårsaget af politiske årsager. Som skyldes den fejlagtige, men omsiggribende antagelse at samfundet er i finansiel krise. En krise som har afstedkommet at kommunerne føler sig nødsaget til at skære ned for at bevare velfærdssamfundet – i den grad at de er kommet til at spare 6 milliarder for meget ! Derfor er bladet blevet gjort online via en satellitforbindelse ude i rummet. Hvis man befinder sig på denne satellit og betragter jordkloden, vil man som ædruelig økonom sige, at der ikke er krise på kloden, der er den samme mængde penge tilstede. Det er udelukkende – som altid – et fordelingsproblem. Det er jo blevet god latin at være liberalistisk, hvilket vil sige, at det er legitimt at rage til sig på andres bekostning, og i den øvelse er kapitalister (se tegningen), liberalister, kriminelle, spekulanter, forbrydere og andre asociale elementer de bedste til dansen om guldkalven, mens ”den lille mand” slet ikke har forstået hvad det drejer sig om. Derfor må hun være indstillet på at krisen kradser med brugerbetaling, nedskæring af fælles aktiviteter, reducering af sociale ydelser og nærmest kriminalisering af arbejdsløse. F.eks. er overførselsindkomster kun acceptable hvis det er i den store stil, såsom når den tidligere krigsminister bliver generalsekretær i Nato – verdens største beskæftigelsesprojekt. Her kan foromtalte økonom fortælle at vi mageligt kan forbedre den danske økonomi med over 25 milliarder kr. årligt ved at nedlægge det totalt overflødige militær. Det er således en af grundene til at dit medlemsblad ikke mere kommer til din postkasse… - den knarvorne.

RoskildeRoeren april 2013 . side

3


Billede af det sidste trykte nummer.

Information om RoskildeRoeren Medlemsbladet er ikke til at slå ned – som vintergækken der gennembryder den frosne jord - vil bladet i fremtiden foreligge online på hjemmesiden. Der vil dog blive fabrikeret et mindre antal kopier, som kan afhentes i klubhuset. Hvis du fortsat ønsker at få bladet bragt til din postkasse, skal du henvende dig til kontoret, som vil – på en eller anden måde – foranstalte at du stadig kan modtage medlemsbladet i form af en kopi. Næste nummer vil foreligge 1. juli. Sidste frist for indlæg fredag den 21. juni.. Indlæg kan sendes som Word-fil til flemming.ravn@sol.dk og billeder skal være jpg-filer i høj opløsning

Sommerroskole: frivillige søges Vi gentager successen fra 2012 og arrangerer igen i år sommerroskole i uge 32 (5. til 9. august). Sommerroskolen er for børn og unge, som endnu ikke er medlemmer af roklubben, og vi håber at få de fleste til efterfølgende at melde sig ind i klubben. Vi arrangerer en uge med aktiviteter på vandet - inriggere, gig, Edon-scullere og kajakker - samt aktiviteter på land romaskiner, instruktion og andre aktiviteter. Der arrangeres frokost m.m. hver dag. Vi skal være rigtig mange frivillige til sommerroskolen. Meget gerne ungdomsroere og kaproere, så deltagerne kan se, at Roskilde Roklub har medlemmer på deres egen alder, men også voksne roere, som vil deltage i denne sjove aktivitet. Vi arrangerer et orienteringsmøde i slutningen af april, så hold øje med hjemmesiden og opslag i klubben. Hvis du allerede nu vil melde dig som deltager en enkelt dag eller hele ugen, så kontakt Marie (ungdomschef) eller Hanne (Tutten).

Mail-kontakt medlemmerne imellem: brug roturmtu@gmail.com Engang imellem har vi medlemmer brug for at komme i kontakt med hinanden. Det kan være du mangler mandskab til en rotur, det kan være du selv gerne vil inviteres på en rotur eller det kan være du har et arrangement i eller uden for roklubben som du søger deltagere til. Til dette brug er der oprettet en mail-liste hvor du selv kan tilmelde dig og afmelde dig. Opret en mail til roturmtu@ gmail.com og skriv tilmeld i emnefeltet og send den. Maillisten registrerer nu din mailadr og du får en kvitteringsmail efter ½ time og så er du oprettet som bruger. Du kan nu skrive til de andre på roturmtu@gmail.com med dine forslag og de svarer tilbage til dig, på din egen mailadr. Du kan også bruge denne mail til aflysninger o.l. om aktiviteter og arrangementer. Hvis du modtager en mail fra roturmtu, som du ønsker at besvare, bliver din svarmail sendt til afsenderen. Hvis du ikke længere ønsker at modtage mails fra roturmtu, opretter du en mail til roturmtu@ gmail.com og skriver afmeld i emnefeltet og derefter er du afmeldt. Vi håber du har lyst til at bruge denne mulighed for at være i kontakt med andre medlemmer, da det giver dig tilbud om roture og mange andre dejlige oplevelser. Roturmtu er for alle medlemmer, både de nye og de ”gamle”. Med venlig hilsen, motions- og turudvalget og kontoret. RoskildeRoeren april 2013 . side

4


Generalforsamling i påholdenhedens tegn:

Vi skal nok klare den! Den ordinære generalforsamling 2013 blev pænt besøgt og foregik uden ballade og ikke megen debat. Forsamlingen startede med at minde Peter Ljungholt (også kaldet majoren), som afgik i den forløbne sæson. Jens Nordlund blev valgt til dirigent og ledede mødet på kompetent vis. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Ove Pedersen. Beretningen blev indledt med omtale af vore OL-roeres præstationer, hvor Kasper Jørgensen og Jacob Barsøe høstede bronzemedaljer i en sindsoprivende kamp lige til målstregen. De to roere fortsætter mod nye OL-mål om fire år – stort bifald fra forsamlingen! Ellers indeholdt beretningen forskellige ting om Formand Ove Pedersens aktiviteterne i de forskellige udvalg i det foregående år, bl.a. beretning varede samnogle langture, Tres+, kaproning ved VM i Seoul med gode fulde 95 minutter, dog resultater, Masters, instruktionsudvalget og ungdomsrogarneret med et par digining, hvor klubben er med i et projekt om aldersrelateret tale indslag om rolivet vist på en storskærm. træning, Team Danmark, hvor klubben har fået status som Prioriteret Idrætsgren. Tak til kaproningschef Torben Bech. Sommer-roskolen blev betegnet som en succes, og fortsætter i år - kajakhotellet og det nye kajakudvalg – når en eller anden lokalplan bliver vedtaget agter vi at bygge nyt og større havkajakhus. Medlemsbladet RoskildeRoeren bliver lavet til et net-blad. Formanden omtalte initiativer afledt af vinterens inspirationsdag. Det drejer sig om tiltag for at skaffe flere medlemmer og større synlighed i det lokale billede. P.t. er vi 428 medlemmer, heraf 53 ungdomsmedlemmer. Der arbejdes med nye medlemstyper – fra miniroer til Trim+ med forskellige kontingentsatser (nærmere vil utvivlsomt blive offentliggjort senere). Vi har fået nyt gulv i salen, nye porte i bådhallen, nye radiatorer på terrassen, og man påregner at få et nyt fleksibelt møde-lokale. Sommerhuset i Skuldelev: her er de store træer blevet fældet – det var naboen som gjorde det! Ellers er huset og grunden pænt vedligeholdt. Stor tak til vor nye inspektør Winnie – og hendes hund - som nok skal afholde uheldige eksistenser i at komme i lokalerne! Fortsættes…

RoskildeRoeren april 2013 . side

5


Roskilde Festival gav et pænt overskud ved hjælp af 50 frivillige. Den pågældende vandrende øl-bod fortsætter også i år. Gl. Roskilde Roere blev takket for deres støtte og velvilje overfor roklubben, dog blev det oplyst at foreningen stadig ikke optager kvindelige medlemmer! Vore hovedsponsorer har valgt at fortsætte med støtten i det nye år. Bestyrelsen takker for opbakningen. Så langt, så godt. Nu kommer vi til problemerne: havne-lokalplanerne ligner en rigtig røverhistorie, hvor havneselskabet har set sig lun på roklubbens velbeliggende grund. Det arbejdes der med! Og kommunen har valgt at skære drastisk på lokaletilskuddet, således at man ikke længere vil yde tilskud til medlemmer over 25 år! Det har afstedkommet at bestyrelsen har måtte fremkomme med et ”sparebudget”, man ønsker helst ikke at ændre kontingentet, men prøver at spare sig ud af vanskelighederne. Man vil vurdere tiltagende hen over sæsonen, og er klar til yder-ligere besparelser og tiltag, hvis det bliver nødvendigt! Uddeling af påskønnelser Årets initiativpris blev ikke tildelt en enkelt person – men et helt hold! Nemlig medlemmerne bag ro-skolens succes. Pokalen blev overrakt en af deltagerne, nemlig ungdomschef Maria Skøtt Rasmussen. Papirkniven blev fortjent overrakt til Maike Benter for hendes vedholdende arbejde, bl.a. med materiellet og det nye tiltag, rospinning, som spås en stor fremtid i klubben. RoskildeRoeren april 2013 . side

6


Valg: Valgene foregik som bestyrelsen havde forestillet sig. Der kom to nye medlemmer til bestyrelsen, nemlig elite- og talentchef Søren Secher og ungdomschef Marie Skøtt Rasmussen – fotoet til højre. Revisorvalg: Uffe Rasmussen ønskede ikke at genopstille, hvorfor forsamlingen valgte tidligere kasserer Christian Svejgård. Alle andre valg var genvalg. Dog blev der ikke foretaget valg af suppleant til bestyrelsen. Der var intet under eventuelt, klokken var også blev mange. Formanden takker afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Det var Tine Christensen og Peter Steffensen. Tak for i dag, Roskilde Roklub længe leve, hurra, hurra, færdig! flr.

Hvor går turen hen

i år?

LANGTURE 2013 Info-møde om årets langture fredag den 12. april kl. 19.30 Standerhejsning Skuldelev Fredag – St. Bededag 26. april Pinselangtur Sydsjælland 17.-21. maj Naboroning Frederikssund Roklub Søndag 26. maj Langtur til Møn Fredag 21.-søndag 23. juli Kend din fjord Lørdag 13.-søndag 14. juli Sommmertur Holbæk-Roskilde Lørdag 27.-tirsdag 30. juli Efterårslangtur til Fyn Fredag 30. august-søndag 1. september Københavns kanaler Søndag 22. september

RoskildeRoeren april 2013 . side

7


Standeren blev hejst Trods de økonomiske uvejrsskyer var der mødt mange frem til standerstrygning i den bidende frostkulde – men over alting strålede Moder Sol, og de fremmødte medlemmer udstrålede en ukuelig optimisme og regnede med snart at komme på På medlemsmødet overrakte Jan Brogård kammeratskabspokalen til Anders og Silas. vandet..! Medlemsmødet: På medlemsmødet bød formand Ove velkommen og gik straks over til at udlevere diplomer til de medlemmer som havde roet mange km. Det drejede sig om Birgitta Dehn, Ilse Senbergs, Piet Grønlund, Anette Lauridsen, Peter Laursen og Claus Kaarup. alle fik fortjent bifald. Udvalgene: De forskellige udvalg præsenterede de kommende aktiviteter. Torben Bech fortalte, at kaproningsudvalget ikke har så mange kaproere som sidste år, men annoncerede at flere nye unge kaproere var på vej. Jan Brogård fra ungdomsudvalget sagde at uro-erne også i år agtede at foretage kanindåb – hvor også ældre roere var velkomne. Han uddelte årets kammeratskabspris, som tilfaldt Anders og Silas, fordi de altid var vedholdende, i godt humør, både sommer og vinter. Ole Binderup fra instruktionsudvalget annoncerede et åbent hus-arrangement den 6. april. Han fortalte at der i år vil være fire instruktionskurser, og sluttelig uddelte han et diplom til årets superkanin, nemlig Peter Skafte, som på utrolig vis havde integreret sig i klublivet. Ib Toft fortalte kort om årets langture – nærmere vil foreligge på et infomøde den 12. april. Han havde den uforskammethed at uddele årets klovnepris fra langtursudvalget, og den tilfaldt Deres referent med en begrundelse som kun en stand-upkomiker ville synes var morsom. Preben Hansen fra sommerhusudvalget fortalte at udvalget var i færd med at samle kvas til et kæmpe sankt-hans bål, hvor alle er Peter Skafte blev Årets Superkanin. velkomne, tag selv mad med. Sven Lyster bekendtgjorde at Masters-roerne i år agtede at deltage i Master VM i den italienske by Varese. Til det brug havde de indforskrevet Daniel Zielinski til at udfærdige et træningsprogram, så de kunne møde velforberedte frem. Sven omtalte også Havneforums kommende aktiviteter på havnen. Sluttelig fortalte kajakudvalget og MTU om deres kommende aktiviteter. Så der er nok at tage fat på i den kommende sæson.

RoskildeRoeren april 2013 . side

8


Ole Binderup og Birgitta Dehn døbte den ny inrigger. Den fik navnet Ratatosk.

Standerhejsningen: I år var det vor formand som holdt standerhejsningstalen, måske fordi han ikke ville invitere en af de nærige byrådspolitikere. Han snakkede om den forestående sæsons besværligheder, men sluttede af med at ønske medlemmerne en god sæson, hvorefter der blev afsunget ”Der var et yndigt land” og tre gange hurra, færdig. Bådedåb: I år blev der døbt seks både. To Edon-scullere blev døbt Onsdag og Torsdag af Jeppe Brogård og Freja Krüger. En dobbeltsculler blev døbt Gere af Mads Brogård. To singlescullere blev navngivet Asgeir og Modi af henholdsvis Christian Place Pedersen og Viktor Lous. Endelig blev en to-årers inrigger døbt Ratatosk af Ole Binderup og Birgitta Dehn.

Fællesroning for kajakroere Når og hvis isen på fjorden smelter, vil vi prøve at samle kajakroere til fællesroning tirsdage og onsdage samme tid som den almindelige fællesroning, dvs. kl. 18 i foråret og senere kl. 18.30. Desuden søndage kl. 9:00. Kom med så vi kan lære hinanden at kende. Havkajakweekend:

Tur til Skulde Skuldelev Vi vil arrangere en weekendtur til klubbens sommerhus i Skuldelev i slutning af maj eller juni måned. Hold øje med hjemmeside og opslagstavlen

Viktor Lous døber en ny singlesculler. Den kom til at hedde Modi.

RoskildeRoeren april 2013 . side

9


AKTIVITETSLISTE APRIL Fællesroning tirsdag og torsdag kl. 18.00. Mød frem omklædt ved pulten i bådhallen. Ungdoms-fællesroning mandag og onsdag kl. 18. 6. april:

Åbent hus kl. 11-14.

12. april:

Info-møde om årets langture m. snacks og rødvin, kl. 19.30.

20. april:

Lørdagsvømning i Maglegårdsbadet kl. 13-17 - vi medbringer et par havkajakker.

26. april:

St. Bededag: Rotur til standerhejsning i Skuldelev.

MAJ 9. maj:

Kr. Himmelfartsdag:Tur til Lindenborg.

19. maj:

Pinselangtur Sydsjælland.

19. maj:

Pinse-morgentur.

26. maj:

Nabo-roning med Frederikssund Roklub.

31. maj:

Nattergaletur.

JUNI Fællesroning tirsdag og torsdag kl. 18.30. Mød frem omklædt ved pulten i bådhallen. 8. juni:

Korttursstyrmandskursus.

10. juni:

Kl. 17.00: Gl. Roskilde Roeres årlige rotur.

21. juni:

3-dages langtur omkring Møn.

JULI Ingen organiseret fællesroning i juli måned. 4.-7. juli:

Roklubben på festival.

13. juli:

Weekendtur til Skuldelev. Kend din fjord.

27. juli:

4-dages sommer-langtur. Isefjorden og Roskilde Fjord.

Alle arrangementer vil blive opslået med tilmelding på opslagstavlen, eller eventuelt online på hjemmesiden.

Medlemmer til ungdoms-udvalget søges Til alle slags opgaver, på vand og på land. Kom forbi til URO-træning mandag eller onsdag kl. 17 eller send en mail til ungdom@roskilderoklub.dk

RoskildeRoeren april 2013 . side

10


K-STYRMANDSKURSUS Afholdes lørdag den 8. juni fra kl. 09.00 til ca. 16.00. Har du roet mindst 200 km, og gennemført en redningsøvelse, kan du nu deltage i kurset og blive uafhængig af at du skal finde en styrmand når det passer dig at ro. Du kan også hjælpe med til at der kan komme flere ud til fællesroning. Kurset afholdes i klubbens lokaler. Der bliver ophængt en tilmeldingsliste på opslagstavlen ca. 1 måned før kurset. Klubben vil servere kaffe og man er velkommen til at tage kage med. Husk at medbringe madpakke og drikkevarer, da det ikke er sikkert at tutten har åbent. Undervisningsmateriale ”K-styrmandsmappen” udleveres ved kurset Yderlig information ved henvendelse til Flemming Kristoffersen på tlf. 29218592 eller fik_150@webspeed RoskildeRoeren april 2013 . side

11


RoskildeRoeren april 2013 . side

12


FÆLLES RONING – når hr. Vinter lader frk. Forår tage over - så starter fællesroningen Planen er lagt – men hold øje med hjemmesiden om der er aflysning. Som der fremgår af roklubbens hjemmeside er fællesroningen hver tirsdag og torsdag. I april og maj måned kl. 18:00, i juni og august måned kl. 18:30. I juli måned ingen planlagt fællesroning. I september måned kl. 17:30 og i oktober kl. 17. ”Kaninerne” får særlig fokus: Som noget nyt vil vi fra MTU sørger for at støtte op om de nye medlemmer efter instruktionsweekenden. Ved fællesroningen vil der 2–3 aftener være en til to fra MTU, der vil medvirke til, at ”Kaninerne” få gode oplevelser ved fællesroningen. Gode oplevelser medvirker til fastholdelse i klubben. Gamle, nye, yngre, unge og ældre roere er altid velkommen til fællesroning. Tænk på alle de muskler du bruger ved roning og i fællesskab bliver det sjovt, herligt og muntert. MTU har lagt planen så nu er rammerne sat for fællesroning med kendte og knap så kendte rovenner!! På gensyn MTU v/ Hedvig M. L.

LØRDAGSSVØMNING Maglegårdsbadet Lørdag 20. april kl. 13-17. Kajakudvalget tager et

par havkajakker med.

RoskildeRoeren april 2013 . side

13


Nordvestpassagen Beretning fra den 3. Vikelanske Danmarks-ekspedition

Den lokale opvarmning er en uomtvistelig sandhed. Overalt ser man dokumentation herfor. Indenfor de sidste par uger er det taget voldsomt til. Is der førhen var farbar afsmelter nu i stor stil. På de lokale kælkebakker trækker snetungerne sig ubønhørligt tilbage. Skøjteløberne er fortrængt til de få små vandhuller der stadig er tilfrosne. Isbådssejlere er der ingen der har set længe. Snart er det nærmeste man kommer frosset vand, en ispind fra havnekiosken. Ikke engang her har de længere ”Kæmpe Eskimo” på programmet. Risikoen for forårskådhed har aldrig været større. Midt i alle disse udfordringer, satte jeg mig for at undersøge om en af de nye sejlruter skulle være blevet farbar. Havde isen trukket sig så meget tilbage at man kunne forcere Nordøstpassagen langs de rige kyster ud for Tømmermandsgrunden uden isbryderassistance? Skulle man vove sig langs med de forræderiske kyster ud for Parceltossistan og derved udfordrer Nordvestpassagen? En tur direkte Nordover var nok udelukket, men hvis man ikke prøver, kan man jo ikke vide det med sikkerhed. Den 3. Vikelanske Danmarks-ekspedition blev derfor besluttet. Efter dristigt at have fundet søvejen fra Lejre til Roskilde på den 1. Vikelanske ekspedition, for derefter nær være druknet under den 2. Vikelanske solo-ekspedition, hvor en alternativ rute blev udforsket, er de Vikelanske ekspeditioner fortrinsvis foregået uden for Danmarks grænser. Men nu var tiden kommet. Den megen snak om opvarmning af kloden med de følger den kan få for skibstrafikken måtte undersøges, uanset risiko og omkostninger. Efter at have udført grundige is-observationer fra højen i Kattinge, kombineret med de seneste vejrforudsigelser, blev det besluttet, at ekspeditionen skulle udgå fra Roskilde Havn primo uge 10 anno 2013. Afgangen måtte imidlertid udskydes flere gange, da det satte ind med hård nattefrost, hvilket fik havnen til at fryse til. Onsdag 6/3 lykkedes det. RoskildeRoeren april 2013 . side

14


En god dag med sol; isen slap endeligt sit tag i havnebassinet. I totalt havblik kunne jeg isætte kajakken og lægge fra. Skønt der er at være på ekspedition igen. Kajakken gled rask af sted for stærke pagajtag, men efter få hundrede meters roning skimtedes is-kanten. Ved Musen måtte jeg dreje bi, og følge en tyk iskant vestover. På vej mod Embækshullet forventede jeg at Fækaliefloden, der har sit udspring ved Chokoladefabrikken Rørmosens varme kilder, ville have slidt så meget på isen at en rende kunne danne sig langs kysten. Ad denne indbildte rende ville jeg ro langs Parceltossistans kyster med kurs mod Grethes Hul, via Gåsehagen og Tugholt. At ro langs disse kyster kan være farligt, da det lave vand og de lette landgangsforhold kan give indtryk af en venlig kyst. Men indbyggerne i Parcel-tossistan er kendt for deres fremmedfjendskhed, så landgang er ikke tilrådelig. Ved Den Store Sten var der atter kompakt is. Ekspeditionen måtte i stedet søge øst på. Jeg gik tæt langs iskanten. Den papirtynde is, der lå ca. 30 cm ud fra kompaktisen, sank alt som min beskedne hækbølge ramte den. En næsten overnaturlig skøn lyd. Den eneste der brød stilheden, bortset fra vingeslagene fra de store gåseflokke der fløj lavt over fjorden. Skønheden gjorde mig ukoncentreret. Pludselig blev magien brudt af en flænsende lyd. Jeg var kommet for tæt på tyndisen. Min kajak skar sig igennem de knivskarpe isflager. Vel ude igen kunne jeg fortsætte min østlige færd. Mens jeg spekulerede over omfanget af de skader isen havde påført mit fartøj, fik jeg øje på et sejlskib der havde lagt et isanker ud og nu lå stille ganske tæt på kompakt isen. Vi to kaptajner fik udvekslet is-observationer. Der var enighed om at det var for tidligt på året, men at såvel Nordvest som Nordøst passagen snart ville åbne sig. Inden længe kunne man endda drømme om at gå stik nord. Sejlbådsskipperen bød på varm kaffe. Man skiltes med ønsker om en lykkelig hjemfærd og gode ture på havet senere. Sikkert retur i Roskilde Havn kunne jeg konstatere at gelcoaten kun havde fået overfladiske ridser. Selvom vejene nordpå endnu ikke var farbare, kan det videnskabelige udbytte af den 3. Danske Vikelanske ekspedition ikke undervurderes nok.

Det vil snart blive muligt at sejle nordpå. Foråret er på vej. Henrik Vikelgård.

RoskildeRoeren april 2013 . side

15


Roskilde Festival 2013 Igen i år har Roskilde Roklub fået jobbet med at sælge øl i Arena-teltets pitområde. Har du lyst til at være med, så send en mail til en af de to følgende mail-adresser senest mandag den 20. maj: koekken@roskilderoklub.dk kontakt@roskilderoklub.dk Angiv følgende oplysninger om dig selv i mailen: navn, medlemsnummer i roklubben, postadresse, fødselsdag og det telefonnummer, vi kan kontakte dig på. Roklubbens hold. Følgende retningslinjer vil blive taget i anvendelse ved sammensætning af Roskilde Roklubs festival-hold 2013: 1. Medlemmer har fortrinsret frem for ikke-medlemmer. 2. Forbehold for unge under 18. 3. Under alle omstændigheder forbeholder vi (= undertegnede) os ret til at sammensætte roklubbens hold i betragtning af de erfaringer vi har høstet de foregående år. I begyndelsen af juni sammensætter vi det endelige hold fra Roskilde Roklub og giver dig her endelig besked om du er med eller ej. Om arbejdet. Selve arbejdet består i at gå rundt i publikums-området ved Arena-teltet og sælge opskænkede øl. Vores folk går altid sammen to og to. Hvis du indgår i vores hold skal du arbejde i alt 24 timer i løbet af de fire ”musik-dage”. Vi stræber efter at lave vagtplanen, så alle kun skal arbejde på tre af de fire ”musik-dage”: torsdag, fredag, lørdag og søndag (4.–7. juli 2013). Du får et almindeligt armbånd til festivalen for din indsats. Armbåndet gælder også til campingområdet fra lørdag den 29. juni. Derudover får du mad og drikke (ikke øl), når du er på arbejde. Yderligere bestemmelser for arbejdet vil blive givet på et orienteringsmøde i løbet af juni måned. Med venlig hilsen, Ove Pedersen, Jens Nordlund og Hans Jørgen Bendixen. RoskildeRoeren april 2013 . side

16

Roskilde Roeren, april 2013  

Roskilde Roklubs medlemsblad Roskilde Roeren - nr. 2 2013.