Page 1

Juni 2014 Personalet synger fødselsdagssang for dagens fødselar

Sct Hans arrangement Ligesom de foregående år holder vi aftenarrangement til Sct. Hans. Læs mere side 4.

Afskedshilsen fra Tine Social– og sundhedsassistent Tine stopper efter 5 år på Sct. Jørgensbjerg. Læs hendes afskedshilsen på side 12.

Farvel til Sct. Jørgensbjergs Venner Bestyrelsen i Sct. Jørgensbjergs Venner har truffet en beslutning på generalforsamling, der betyder, at vi må sige farvel til Vennerne. Læs mere om dette side 9. I denne forbindelse takker vi Vennerne for mange års tro tjeneste, der har været til glæde for husets beboere.

Referat fra BPR-møde Bruger– Pårørenderådet har holdt møde. Læs referatet side 16. Sommer, sol, sang og musik I samarbejde med Roskilde Synger er der arrangeret en særlig fredagscafé. Læs mere på side 11.

Besøg vores hjemmeside: www.sct-joergensbjerg.roskilde.dk 1


Kontaktinformation Telefon 46 31 60 60 Mail: sctjoergensbjerg@roskilde.dk

Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50

mettesot@roskilde.dk

Lisbeth Bergstrup, Afdelingsleder

46 31 60 80

lisbethber@roskilde.dk

46 31 60 55

anettegj@roskilde.dk

21 18 21 81

einarg@roskilde.dk

30 84 13 87 21 18 51 61

folkerj@roskilde.dk soerenk@roskilde.dk

Catrine Christensen

46 31 60 84

catrinesc@roskilde.dk

Vinni Rasmussen

46 31 60 87

vinniras@roskilde.dk

Charlotte Pedersen Lene Liljeqvist Kokila Thorsen

46 31 60 85 46 31 60 60 46 31 60 60

charlotteip@roskilde.dk lenebli@roskilde.dk kokilat@roskilde.dk

Nadra Nur Mar

46 31 60 60

nadranur@roskilde.dk

Administration Anette G Jensen, adm. medarbejder

Aktivitet Einar Grønlund, aktivitetsmedarbejder

Teknisk Service Folke Jespersen Søren Kristensen

Sygeplejersker

Social- og sundhedsassistenter

Social- og sundhedshjælpere og Sygehjælpere (dagvagt) Connie Nielsen

46 31 60 60

connien@roskilde.dk

Inger Frede Inger Jensen Maja Sørensen Marie-Louise Larsen Susanne Peterson Hanne Andersen

46 31 60 60 46 31 60 60 46 31 60 60 46 31 60 60 46 31 60 60 46 31 60 60

ingerbf@roskilde.dk ingerelj@roskilde.dk majats@roskilde.dk marielouisel@roskilde.dk susannepet@roskilde.dk hannebba@roskilde.dk

Anne Lise Hansen, husassistent

21 18 24 34

anneliseha@roskilde.dk

Christina Emborg, ergoterapeut Diana Ebdahl, husassistent

23 49 26 42 20 51 45 42

christinaem@roskilde.dk dianae@roskilde.dk

Birthe Kempf, husassistent Annemarie Jensen, køkkenassistent

21 18 15 01 21 18 24 34

birtheke@roskilde.dk annemariecj@roskilde.dk

Andre medarbejdere

2


Mette har ordet Kære alle Nu kommer den smukke danske sommer rullende. I går sad mange beboere ud i vores dejlige gårdhave og nød de sidste eftermiddagsstråler. Så kan jeg godt blive lidt tænksom ved synet af hyggen i gården og det samfund vi i dag lever i. Søndag var jeg til gudstjeneste i Roskilde Domkirke, hvor vi fejrede Roskilde Domsogns Menighedsplejes 130 års jubilæum. Menighedsplejen var nogle af de første i Roskilde til at få etableret hjemmesygepleje. Menighedsplejen blev etableret i 1884, og er en selvstændig, frivillig sammenslutning, tilknyttet Roskilde Domsogn, med ansvar for sociale opgaver. I samarbejdet med Diakonissestiftelsen i København etableredes en plejeordning, for syge og svage mennesker i deres eget hjem ved hjælp af diakonisser. De første to diakonisser kom til Roskilde i 1884, og de begyndte at yde privat forsorg og omsorg i Roskilde. Der er langt fra hvad to diakonisser kan yde af hjemmesygepleje i 1884, til de ca. 1700 borgere som i dag er tilknyttet hjemmeplejen i Roskilde. En hjemmepleje der er i rivende udvikling på alle fronter, og som vi på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg er en stor del af. Sidste tirsdag havde vi igen besøg. Denne gang af en finsk delegation, som havde sneget sig helt ned til Danmark for specifik at besøge Roskilde Kommune og bl.a. vores hus. Vi fik vist dem, at selvom man bor på plejecenter, kan man sagtens foretage sig mange af de aktiviteter, som plejede at være en del af ens liv før boligskiftet. De har skrevet og takket meget for besøget. Som de skrev: ” I Finland går vi op i pleje. I Danmark går I op i at leve”. Smukkere kan det vist ikke siges. Vi kan mærke, at der er tiltagende opmærksomhed på Huset Sct. Jørgensbjerg. Tillægget 60+ i Roskilde Avis har i næste udgave et indlæg om vores musikprojekt, og den kobling vi har lavet i forhold til vores danseeftermiddage. Musik er og bliver en stor del af vores liv på Sct. Jørgensbjerg. Derfor kan vi i næste måned den 6. juni byde velkommen til Roskilde Synger, som har valgt at lægge deres næste arrangement på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg, hvilket vi er meget stolt af. Jeg tænker, at det står mere og mere klart, at vi med en optimal, rehabiliterende pleje, fremmer den enkelte beboers mulighed for at være aktiv i dagligdagen. Det tager vi meget seriøst her på Sct. Jørgensbjerg, og vi arbejder derfor lige så målrettet i vores planlægning af de daglige aktiviteter, som med planlægningen af den daglige pleje. Kærlig hilsen Mette 3


Sct Hans Aften 2014 Traditionen tro holdes der Sct. Hans Aften på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter. Arrangementet er for beboere, pårørende og Bruger– Pårørenderådet. Vi starter med velkomstdrink kl. 17. Derefter griller vi og spiser fra kl. 18. Når tusmørket nærmer sig, tænder vi bål og synger midsommervisen, og måske der også viser sig en båltale eller to. Vi glæder os til at se Jer alle. Arrangementet er gratis, og der er tilmelding til Anette i forkontoret, så vi ved, hvor meget mad vi skal lave.

LOPPEMARKEDSINDSAMLING Har du eller dine pårørende loppemarkedseffekter liggende, som ikke skal bruges, vil vi meget gerne samle dem sammen til at kunne sælge til næste loppemarked. Pengene fra loppemarkedet går ubeskåret til beboeraktiviteter, så vi vil gerne have et stort udvalg og dermed kunne sælge meget til fornøjelser for beboerne. Kontakt Diana (se kontaktoplysningerne forrest i bladet), hvis du har noget, du vil donere til loppemarked.

4


Bruger-Pårørenderådet - Kontaktinformation Bruger/pårørenderådet Formand Ruth Baden Ekelund Brugere - Pårørende Jan Hoff-Møller Birte Zander Trier Jytte Larssen, Lejl. 10

Tlf.: 46 36 05 50 Mobil: 24 27 05 04 Tlf.: 46 37 18 15 Mobil: 26 83 37 15

btr@mail.dk Birte.zander@gmail.com

Dagny Steffensen, Lejl. 32 Suppleanter Anne-Lise Nielsen

Tlf. 46 35 60 87

Edel S. Jensen

Tlf. 46 36 00 91

edelviola10@gmail.com

Verner Jensen

Tlf. 46 36 81 17

ve-jen@webspeed.dk

Hans Busck

Tlf. 46 34 10 81

ih.busck@mail.dk

Tlf.: 46 32 70 51 Mobil: 61 11 58 03

R.baden@hotmail.com

Interesserede udefra Ruth Baden Ekelund (formand) Anna Christensen (kasserer) Inger Hansen

Mobil: 51 28 69 29 Tlf. 46 35 95 74

annachri@gmail.com

Repræsentant fra Ældrerådet Marie Jørgensen

Tlf. 46 19 06 81

5

marj@privat.dk


Livets gang i Hyggekrogen Vi elsker vor land, men ved midsommer mest, når hver træ og hver blomst udspringer - det har vi set mange gange når vi kører en lille tur rundt i vort dejlige landskab, om det så har været Jyllinge eller til Skjoldenæsholm eller andre spændende steder, som fx Mosed havn. Vi har været ved Mosed havn et par gange, jeg talte med havnefogeden og bad ham om at få lukket bommen op, så vi kunne komme helt ind. Det var han så venlig at gør og han spurgte hvor tit vi kom forbi. Ja det er jo ikke så tit, fordi vi jo bor i Roskilde, så højst et par gange om året, måtte jeg svarer ham. Vi kørte helt ned til kajen, hvor vi sad og solede os og drak en kop kaffe. Inden vi kørte, kom havnefogeden forbi og gav mig en nøgle, så kunne vi jo bare komme, når vi ville. Det var hyggeligt.

Kaffe ture har vi blandt andet haft til Elmely Kro og til Maglesø Traktørsted - det var dejlige ture.

Derudover har vi været på besøg hjemme hos Anne Marie i Vig og spise frokost. Det var et meget fint arrangement vi fik med frokost mens solen skinnede. Vi fik hilst på Anne Maries mand og hendes søde børn, som var tilstede noget af tiden. Vi glæder os til endnu en tur til Vig.

6


Maj måned startede med et besøg af Sct. Jørgensbjergkoret, der kom og sang et dejligt program med sommersange. Der var også fællessang ved kaffen, hvor Claus Heilmann havde trygt sange, som mindede om dem, der blev sunget under krigen - det var en fin aften. Danseriet har der været i maj måned, takket være Ulla og Inger F. vi fortsætter med dansen helt frem til slutningen af juni måned om tirsdagen fra kl. 14 - 15. Vi har haft besøg fra Finland. De kom for at se vores hus og høre om, hvad vi tilbyder. Tolken sagde at, i Finland der passer og plejer de, de ældre - men her hos os, der lever i - dette kunne de både se og høre. Derudover har vi haft morgensang hver tirsdag og torsdag i maj og Lotte Fang har været og fortælle om Roskilde. Jørgen Nordenhoff har afholdt læsekreds, hvilket en stor gruppe af beboerne er meget glade for. Bendt Haagensen har fortalt nyt fra Roskilde og omegn - jo, vi har haft gang i mange side af livets udfordringer. Det er skønt at beboerne deltager så flittigt, også til vores siddende dans, hvor dansetorvet er ved at være for kort. Med ønske om en dejlig sommer fortsat, ser vi frem til en spændende juni måned. De bedste ønsker fra Einar

7


8


Sct. Jørgensbjergs venner Roskilde Maj 2014 Den allersidste hilsen: Den 25. marts 2014 holdt vi ifølge vores vedtægter vores generalforsamling, hvor nogle af bestyrelsesmedlemmerne var på valg, og ikke ønskede at fortsætte, og andre der af forskellige årsager ønskede at stoppe, og så håbede vi at der var andre medlemmer der havde lyst til at tage over, men det lykkedes desværre ikke. Årsagen til situationen er, at der er mange ting som har ændret sig siden vi startede foreningen for 11 år siden. Der er f.eks. mange flere aktiviteter her på plejecentret nu end da vi startede (det er dejligt), og så er der ikke den samme interesse for vores søndagscafe som tidligere. Medlemmerne betaler kontingent, og desuden søger bestyrelsen penge til driften hos kommunen, og de tilskud er blevet mindre, og dem ,vi gerne vil have til at synge og spille for os, ønsker mere for det. Desuden var der færre, der ønskede at være med i Vennerne, så vi mistede gnisten. (Vi er 3 bestyrelsesmedlemmer, der har været med hele tiden). Vi er glade for den tid, hvor det gik godt og takker alle for hjælpen—både økonomisk og praktisk, og ønsker alle alt godt fremover.

Venlig hilsen Bestyrelsen

9


Årets Bakke-tur

Traditionen tro skal vi på Bakken i år. Det bliver Tirsdag den 17. juni 2014 Der er afgang fra Sct. Jørgensbjerg kl. 9:00 og forventet hjemkomst kl. 16:00. Både beboere og pårørende kan komme med på turen. Der er plads til i alt 40 personer, så der er tale om først til mølle-princippet. Prisen er 200 kr. pr beboer og 300 kr. pr pårørende. Beløbet dækker transport og forplejning. Frokosten bliver igen i år indtaget i Bakkens Perle. Bruger- og Pårørenderådet giver entrébilletterne til underholdningen på Bakken. Underholdningen bliver en overraskelse. Stor tak til Bruger- og Pårørenderådet! Tilmelding og betaling afleveres til Anette i forkontoret.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - Beboers navn: ____________________________________ Jeg vil gerne deltage i turen til Bakken (sæt x) __________ Jeg har (antal) ___________ pårørende med på turen.

10


Arrangementet foregår i samarbejde med Roskilde Synger

SOMMER, SOL, SANG OG MUSIK Velkommen til Fredagscafe på Plejecenter Sct. Jørgensbjerg i spisesalen Fredag d. 6. juni kl. 14:30 - 16:00 Hver fredag eftermiddag samles beboerne på plejecentret til fredagscafe med fællessang og underholdning. Denne dag vil vi gerne invitere pårørende, venner, naboer og andre sangglade sjæle til at komme og deltage i vores arrangement. Der vil være kaffepause, hvor der kan købes kaffe og kage til 25 kr. Dørene åbnes kl. 14:00 Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag Venlig hilsen Plejecenter Sct. Jørgensbjerg

11


Afskedshilsen fra Tine Laursen Nu sidder jeg så her og skal skrive et par ord som farvel og tak for fem dejlige år på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter. Det har været 5 dejlige år på et plejecenter der har været i gennem en stor udvikling, som det har været en stor glæde at være med til. Og jeg synes det er blevet til det bedste plejecenter, som alle kan være stolte af. Og som jeg er stolt af at have været en del. Jeg siger farvel til nogle dejlige beboere som jeg har haft nogle skønne oplevelser sammen med. Ikke mindst vores sommerhustur til Korsør og Samsø. Jeg er ked af at jeg går glip af turen til Bornholm, men man kan ikke få alting. Og jeg håber I får en fantastisk tur. Jeg vil tænke på jer. Fredags cafeer med musik og sang. Gudstjenester i Sct. Jørgensbjerg kirke til jul og hjem og få gløgg og æbleskiver. Alle disse oplevelser vil jeg tage med mig videre ud i livet og tænke tilbage på med stor glæde. Jeg håber alle må får en dejlig sommer. Kærlig hilsen Tine

12


Kryds og tværs Denne måneds underholdning er en kryds og tværs. God fornøjelse.

Kilde: http://www.krydsbox.dk/

13


Marias klumme

Af sygeplejerske Maria Cisar

!

" $

# #

!

%

&'(

)

# #

* # &'( + ,&' - .

/

!

0

1

#

! 2 / 3'(

# 0 0 4

#

4 -

( + 2

4 !

#

/

*

4 # /

14


Bruger –og Pårørenderådets hilsen Nu tager vi fat på en rigtig sommermåned, og vejret arter sig nok. I juni er det Pinse og Sct. Hans og så går det jo allerede den anden vej rent tidsmæssigt; men som sagt har vi nu 3 sommermåneder og glæde os til. Allerede den 19. juni er der jo bakketur og så kommer Sct. Hans aften-arrangementet her i huset, det er altid festligt. Onsdag den 11.juni holder vi det tredje møde i BPR, og vi vil som vanligt bede om ønsker og idéer til aktiviteter fra både beboere og pårørende og for så vidt også fra personale, som jo har god kontakt. Så må det vist være på sin plads med en sommersang, med melodi af C.E.F. Weyse og tekst af R. Frankenau. ( Den er vist ikke så kendt) 1) Vipper springe over klinge under leers lyd. Brune piger danse, Spøge, flette kranse, overalt er fryd.

2) Alt sig glæder, muntert kvæder hver, så godt han kan; tæt om fiskedammen spiser davre sammen dreng og bondemand.

3) Hans og Tyge leen stryge, meje skår på skår. Pigerne begynde sæden op at binde, alt så lystigt går.

4) Fro i klynge piger synge under leers klang. Ja, til dagen viger, og til månen stiger, lyder munter sang.

Det var alt for nu: På BPR`s vegne Hans Busck

15


Referat fra Bruger-Pårørenderådsmøde Referat af møde torsdag den 3. april 2014 Deltager: Ruth Baden Ekelund, Birte Zander, Hans Busck, Jan Hoff-Møller, Inger Hansen, Edel Jensen, Anne-Lise Nielsen, Verner Jensen, Dagny Steffensen, Jytte Larsen, Anna Christensen (kun anden del af mødet), Marie Jørgensen (kun anden del af mødet), Mette Otkjær (kun første del af mødet), Anette Jensen (kun første del af mødet) Referent: Anette Jensen (første del af mødet), Anna Christensen (anden del af mødet)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet er godkendt.

3. Meddelelser

Fra ledelsen – Mette Otkjær (Referent Anette Jensen) Finansieringsmidler Mette fortæller om de finansieringsmidler, der er tildelt af regeringen. Roskilde Kommune er tildelt 14,3 millioner. Disse midler skal benyttes til demens, tidlige opsporing og rehabilitering. I forhold til tidlig opsporing betyder det at medarbejderne skal lære at læse deres borgere, således at begyndende sygdomme opdages tidligere. Dette skulle betyde bedre pleje af den ældre og mindre hospitals indlæggelser. Der er indført ”medfinansiering” på hospitalerne, hvilket betyder at kommunen skal dække en del af udgifterne ved opholdet, hvis borgerens sygdom kan betegnes som ”forbyggelig”. Omkring 600 medarbejder i Roskilde Kommune skal undervises i ”tidlig opsporing” samt registrering og indberettelse. Sous assistenter og sygeplejersker skal lære at reflekterer, udfærdige handleplaner og dokumentation ud fra de observationer, der bliver indberettet. Samtlige medarbejdere skal også på en uges kursus i demens. Mette fortæller at hele personalet har været igennem et 3-timers rehab 16


kursus afholdt af ergoterapeut Christina. Her er de undervist i den motiverende samtale og i at fremme beboernes egne funktionsniveau. Fx hjælper en af beboerne med at dække bord om morgenen i hyggekrogen. Mette fortæller at hun overvejer om der skal afholdes et arrangement for pårørende om rehabilitering – ligesom det om demens, der tidligere er afholdt. Musik projekt Sct. Jørgensbjerg er med i et musik projekt. Dette betyder at musikterapeut Ulla kommer hos os og synger/spiller/danser med de svageste af beboerne. Vi bruger lejlighed 20 til dette og Inger Frede er i lejligheden fra kl. 10 til kl. 12 hver dag. Inger kigger i bøger, synger og danser med beboerne. Hver tirsdag arrangeres dans i spisestuen, hvor alle beboerne sammen med deres pårørende kommer og synger og danser, og hygger med kaffe Digital post Fra den 1. november 2014 skal alle danskere have en digital postkasse. Heri får man post fra de offentlige fx meddelelse om pension / boligstøtte og indkaldelser til undersøgelser. Der er mulighed for at blive fritaget for at have en postkasse ved henvendelse til Borgerservice. Mette fortæller at på Sct. Jørgensbjerg hilses tiltaget velkommen, da dette vil forhindre post i at blive væk eller ikke svaret på. Vi vælger derfor at støtte op om tiltaget. Der er enkelte beboere, der selv kan administrerer en digital postkasse, men i det fleste tilfælde er det de pårørende, der hjælper med den slags. Der er 2 beboere som har behov for personalets støtte til læsning af digital post. Det kommer til at være sådan, at beboerne giver læseadgang til deres digitale postkasse til kontaktpersonen og til den administrative medarbejder. Handle forpligtigelsen ligger hos kontaktpersonen ligesom den gør i dag.

17


Der vil komme en artikel i husavisen, hvor man kan læse mere om hvordan man gør. Husavisen Maria Cisar har fået andet arbejde, hvilket gør at vi står uden redaktør på vores husavis. Mette fortæller at vi vil opretholde så meget af niveauet som vi kan. Og at medlemmerne af BPR er velkommende med idéer og indslags. (Referent Anna Christensen) Fra formanden – Ruth Baden Ekelund Fra Ældrerådet – Marie Jørgensen Den 7. maj arrangeres der et åbent møde på rådhuset med 3 politikere. Roskilde får 14,3 millioner af den ekstra pulje til ældre. Den skal bruges til: 1) Tværfagligt akutteam, der skal tage hånd om patienter fra sygehus, når de kommer hjem. 2) Træning på dag- og plejecentre. 3) Hjælp og vejledning til demente i eget hjem. Fra andre Roskilde synger og fredagscafeen samarbejder om et åbnet sang arran4. Økonomi

Kasserer – Anna Christensen ”Rådets økonomiske års-hjul”. Der forelå en flot planche, hvor tidligere års aktiviteter var opridset. Når billetterne til forårsfesten på Bakken er betalt, er der ca. 13.000 kr. tilbage, hvilket vil blive ca. 4.000 kr. pr. kvartal. Musik til Sct. Hans, sundhedsdagen og blomster til jul. Medlemskab til frivillige centeret betalt og medlemskab af Danske seniorer sagt op.

18


5. Punkt til rådighed

Hans efterlyser feed back og ønsker til rådets side i husavisen. Anna lover at tage billeder på Bakken.

6. Næste møde

Næste møde vil blive afholdt onsdag den 11. juni 2014 kl. 14:00. Forslag til punkter på dagsorden kunne være Sct. Hans og sundhedsdagen.

7. Eventuelt

Intet til punktet.

19


Du som gir os liv

Af sognepræst Ulla Britt Sørensen

Du som gir os liv og gør os glade, du som holder af os som vi er, du som åbner bøgehækkens blade, du som skaber blomst og bi og bær, uden dig var alle marker golde, uden dig var alle hjerter kolde.

Alt det, der springer ud omkring os i naturen såvel som imellem os – med vores unge mennesker på vej ud i livet på egen hånd. I gamle dage var konfirmationen adgangsbilletten til et arbejde. Der blev sagt god for en. På den måde var konfirmationen en ”blåstempling”. Ham / hende kan man regne med. ”De kan mere end deres fadervor”, som man sagde. Dem kan man godt antage og overlade ansvar. Det var helt konkret det med at ”træde ind i de voksnes rækker”. Man kom ud at tjene eller fik en læreplads efter konfirmationen. I dag fortsætter børnene i 8. eller 9. klasse efter sommerferien. Der er ikke forandringer i hverdagen efter deres konfirmation. De har også hvad de har brug for, og ønsker sig mest penge. Så det er heller ikke længere den fest, hvor man får sit første stereoanlæg eller en ny cykel (som da jeg blev konfirmeret). Ja, sådan har mange ting forandret sig.

Det er sommertid. Den smukkeste tid på året. Alting springer ud omkring os. Og vinterens sorger og bekymringer trænger i baggrunden. Verset her er fra en salme af Hans Anker Jørgensen. Vi bruger salmen, når vi har konfirmationer i Sankt Jørgensbjerg Kirke. Den passer godt ind i konfirmationsdagens stemning af glæde og fest. Samtidigt med at det, som en af de store mærkedage i familierne, også er en dag, der rummer en stor alvor. Det lille bløde puds er blevet til en høj og ranglet teenager på vej ud i livet. Med egne meninger, og sjove ideer om dresskode til sin store dag. På den måde er konfirmationen i dag også en dag, hvor forældrene for alvor må se i øjnene, at deres børn kan selv, og også skal have lov til – selv! I år har vi præster og konfirmander i eller fik en læreplads efter konfirmati- Sankt Jørgensbjerg være med i et onen. forskningsprojekt. ”RefleX”, der Midt i den brydningstid samles vi i kir- handler om at fremme samtalen om ken og takker Gud for alt det skabte. tro og eksistens mellem 20


generationerne. Konfirmanderne og deres forældre eller bedsteforældre har svaret på spørgeskema om, hvad de tænker og tror, og om hvornår de taler om eksistentielle emner med hinanden. Og vi har i undervisningen lavet forskellige konkrete opgaver, som også skulle fremme samtalen derhjemme om køkkenbordet. De foreløbige konklusioner viser for det første, at konfirmanderne i dag tillægger deres konfirmation stor betydning, og at de er glade for den tid sammen med deres præst, hvor de kan lære noget om kristendom og tro. For det andet, at det ikke er så let at komme til at tale om de emner med sine nærmeste. Mange vil gerne, men ved ikke lige hvordan. Endelig er der den klare tendens, at de unge mennesker i dag bliver konfirmeret – simpelthen fordi de tror på Gud. Og derfor, er salmen, jeg begyndte at citere fra, også så velvalgt til konfirmationerne. Her siges dit klar og tydeligt hvad den kristne tro går ud på, og hvordan vores tro må have konsekvenser for hvordan vi lever vores liv, og hvilken retning vores liv tager. Med de sidste vers af salmen vil jeg derfor ønske alle på Sankt Jørgensbjerg Plejecenter en rigtig dejlig sommer! Ulla Britt Sørensen

Uden dig har kolde spekulanter skabt en hverdag uden lys og luft, uden tid til børn og gamle tanter, uden fuglesang og blomsterduft. Uden dig må glæden gå på krykker, uden dig må livet gå i stykker. Uden dig forråder vi hinanden, uden dig går vores sind i chok. Uden dig går folket fra forstanden, hele verden går mod ragnarok. Derfor råber vi i angst og smerte: Lær os én gang til hvad Jesus lærte: I kan ikke tjene Gud og Fanden, I må vælge mellem liv og død. I skal ikke tjene på hinanden, I skal dele glæde, sorg og brød. Tjen hinanden, I er alle lige, der er ingen rige i mit rige! I skal se med kærlighedens øjne, alt det skabte skal I passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne, i mit rige er de store små. I skal ikke frygte nogen fjende, kærlighedens liv har ingen ende. Du som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod, vis os midt i mørket morgenrøde, giv os hvedekornets kraft og mod. Du som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys, og gør os glade!

21


Dødsfald Til minde om Anne Lise Jensen Knud Pries Nielsen Æret være deres minder.

22


Nyheder fra www.roskilde.dk Roskilde tæt på klimamålsætninger CO2-udledningen i Roskilde Kommune er faldet med 17,5% over de seneste fire år. Dermed er Roskilde tæt på at opfylde målsætningerne for 2020. Dels skyldes det lavere forbrug, at færre husstande opvarmes med olie, og dels at der bliver brugt 75% mindre elvarme. ”Vi er glade for det positive resultat i CO2-reduktionen, der først og fremmest skyldes de borgere, der har skiftet den miljøbelastende elvarme og olievarme ud med andre energikilder,” siger formand for Klima– og Miljøudvalget Jonas Paludan, der også mener, at kommunen kan komme endnu længere med sparetiltag, der reducerer CO2-produktionen yderligere. Statusmøde vedrørende stormfloden Tirsdag d 20. maj var der statusmøde om stormfloden, der ramte især Jyllinge hårdt. Borgmester Joy Mogensen åbnede mødet, hvor borgerne også havde mulighed for at spørge og kommentere på indsatsen fra kystdirektoratet og flere rådgivende ingeniører. Der var også mulighed for at træffe formanden for Klima– og Miljøudvalget, Jonas Paludan. Stigende udgifter trods forebyggelse Roskilde Kommune bidrog i 2013 med 288 mio. kr. til regningen for borgernes brug af sygehuse, læger og tandlæger. En budgetopfølgning viser nu, at tallet i 2014 ser ud til at ende på 300 mio. kr., altså en stigning på 12 mio. kr. i forhold til sidste år. Der ses stigninger på den kommunale medfinansiering på landsplan, og stigningen er kraftigst indenfor kræft og hjerte-kar-sygdomme, som er vanskelige at forebygge for den enkelte kommune. Men fx kan indlæggelser på baggrund af lungebetændelser og blærebetændelser forebygges. Disse indlæggelsesårsager udgjorde i alt 17 mio. kr af de 288 mio. for 2013. På trods af de stigende tal, er medfinansieringen pr indbygger i Roskilde Kommune stadig lavere, end gennemsnittet for regionens øvrige kommuner. Kundskabens brønd blev til virkelighed Eleverne i 0. A og 0. B på Østervang Skole og Hedegårdenes Skole har byttet skole i to uger i starten af maj. Det gjorde de i kunstens, musikkens og fællesskabets tegn, mens de virkeliggjorde eventyret Kundskabens Brønd på skolernes legepladser. Fortællingen er blevet virkeliggjort i flere kunstværker, som kan ses på skolernes legepladser, men blev også fortolket til dans og musik. Der var stor fernisering d 9. maj. 23


24


Senior vest Af Anna Johansen

Åbent: tirsdag 10:15-12:00 og fredag 10:00-12:00 (Kortspil i Hyggekrogen) begge dage 13:00-16:00 møde /arrangement i kælderen. Kontaktperson: Anna Johansen tlf. 46 36 56 10 / mobil 29 66 31 69 e-mail: annajo@post.tele.dk Så er vi nået til årets 6. måned, juni, der har navn efter den romerske gud Jupiters smukke hustru, Juno. For Senior Vest er det sæsonens sidste måned, idet vi holder lukket i juli. Vi tilbyder fortsat et varieret program: 3. juni orienterer en medarbejder fra Borgerservice om mulighederne for at få hjælp til at oprette Digital Post og om mulighederne for fritagelse. 6. juni deltager vi i fredagscaféen i Spisestuen. 10. juni holder vi auktion over effekter, vi har fået tilovers efter flytningen fra Holbækvej til Sct. Jørgensbjerg. 13. juni kl. 9 kører vi på den årlige sommerudflugt, denne gang til Frilandsmuseet og derefter til restaurant Lille Peter, Dyrehavsbakken. Hjemkomst ca. kl. 17. 17. juni kl. 12 Madpakkedag 20. juni kl. 14 fortæller Annette Jürgensen om oplevelser og indtryk fra en rejse til Thailand og viser billeder derfra. Dette arrangement er fælles for Plejecentret og Senior Vest og finder derfor sted i Spisestuen. 24. juni –Sankthansdag/Midsommerdag – vi spiller sæsonens sidste banko. 27. juni Åbent hus/socialt samvær. Programmet med kommentarer til arrangementerne fås som sædvanligt hos os i mødelokalet i kælderen, hos Einar Grønlund eller ses opslået på tavlen ved indgangsdøren. Den græsk-romerske spåkone Sibylle sagde: ”Bed om regnen før midsommer, senere kommer den uden bøn”. Senior Vest ønsker alle beboere og personale en god sommer. Tak for jeres venlighed og smil. På brugerrådets vegne. Anna Johansen

25


Husorkestret underholder p책 Plejecenter Kastanjehaven i Jyllinge

26


Navne I juni har vi ingen fødselsdage i huset, men vi nyder i stedet den første sommermåned. ***************************************************************************************

Beboernyt

I lejlighed 34 flytter Ingrid Olesen ind og vi byder hende velkommen og håber hun bliver glad for at bo her.

Medarbejdernyt Social– og sundhedsassistent Tine Laursen, der har været ansat på Sct. Jørgensbjerg i 5 år, har valgt at søge nye udfordringer. Tine stopper derfor med udgangen af maj måned. Held og lykke til Tine og god vind fremover. Vi har fået nye elever i huset—Methap er social– og sundhedshjælperelev, Simone er social– og sundhedsassistentelev, og Natasha og Sabina er sygeplejestuderende. Velkommen til Jer! René stopper d 1. juni og Krestine stopper d 1. juli. Tak for den tid, I har været her og pøj pøj fremover. Eva er ansat i vikariat til og med julen. Conny er ansat i flexjob i hyggekrogen. Al-Sadi er startet i job praktik. Velkommen til Jer alle tre! Der er i den forgangne tid også startet tre nye social– og sundhedsassistenter, Susanne, Nadra og Camilla. I har allerede mødt dem alle tre, men velkommen til Jer alligevel.

27


28


Fortællinger fra Sct. Jørgensbjerg af Lotte Fang Alderdomshjemmet på Sct. Jørgensbjerg Fattiggårdens afløser kom til at ligge i Vestergade. Sognerådet fik også et lokale i bygningen, det skulle både være kontor og mødelokale. Da bygningen stod færdig i april 1890, blev den beskrevet som ”en meget anseelig etetages bygning, der ligger højt med udsigt over sø og skov.” Der stod malet ”Fattiggård” på gavlen ud mod gaden, men da huset også var sognets alderdomshjem, så enedes man om at ændre indskriften til ”Alderdomshjem”. Fattiggården lå i den ende af bygningen, der lå længst væk fra vejen, og her overvintrede landevejens farende svende, ellers var beboerne ubemidlede, der ikke selv kunne skaffe sig husly mm. Alderdomshjemmet lå ud mod vejen. De ældre måtte bo 3-4 sammen, men de var godt tilfredse, for forplejningen var god. Midt mellem alderdomshjemmet og fattiggården lå køkkenet, og det var den samme mad, man fik i begge afdelinger. Der var plads til 20 mænd og 20 kvinder i den nye bygning. Som det fremgår af ”vedtægt for Sct. Jørgensbjerg Sogns Fattiggård”, så var der ikke tale om den store frihed, og det at komme på fattiggården var da også noget, som man ikke ligefrem stræbte efter. Både vedtægten og husordnen fra 1890 blev først taget i brug i Vestergade og er lavet med henblik herpå. Der var sikkert ikke meget at stille op med husorden i den gamle, forfaldne fattiggård.

Indlægget er en del af en nogle små historier, Lotte Fang har skrevet til Husavisen. Fremover vil der komme en enkelt historie i hver husavis. Lotte Fang er til hverdag lokalhistoriker og holder jævnligt foredrag om Roskildes historie. 29


MADPLAN juni 2014 Søndag

1.

Oksesteg m/ skysovs, kartofler, glaseret perleløg og dampet haritcots vert / Hvid og brun chokolademousse m/ jordbær / blåbær

Mandag

2.

Ribbensteg m/ skysovs, kartofler, agurkesalat og broccoli / Hindbærkoldskål m/ kammerjunker

Tirsdag

3.

Lasagne (oksekød, tomat) m/ flute og blandet salat / Æblegrød m/ fløde

Onsdag

4.

Stegt fiskefilet m/ persillesovs, kartofler og dampet carotter / Tomatsuppe m/ suppehorn

Torsdag

5.

Benløse fugle m/ sovs, kartofler, asier og gulerødder / Grundlovsdessert

Fredag

6.

Boller i mild karrysovs m/ løse ris og dampet ærter / Chokoladebudding m/ flødeskum

Lørdag

7.

Stegt kylling m/ skysovs, kartofler, agurkesalat og herregårdsgrønt / Fløderand m/ kirsebærsauce

Søndag

8.

Hamburgerryg m/ mild dijonsennepssovs, brase kartofler og sommergrønt / Appelsinfromage m/ flødeskum og hakket chokolade

Mandag

9.

Gullasch (oksekød, tomat) m/ kartoffelmos, rødbeder og gourmetblanding / Frugtsalat m/ råcreme

Tirsdag

10.

Fyldt rødspætte m/ rejer, citron-urtesovs, kartofler og dampet kroblanding / Ymerkoldskål m/ kammerjunker

Onsdag

11.

Karrykotelet m/ ristet ananas, karrysauce, løse ris og bønner / Rabarbergrød m/ fløde

Torsdag

12.

Kyllingepate m/ champignonsauce, blomkål med persilledrys / Broccolisuppe m/ cremefraiche og flute

Fredag

13.

Hakkebøf m/ løg, skysovs, asier, kartofler og broccoli / Sagovælling m/ kanelsukker

Lørdag

14.

Mørbradgryde m/ kartoffelmos og dampet gulerodsstave / Sherryfromage m/ flødeskum og chokoladedrys

Søndag

15.

Stegt flæsk m/ persillesauce, nye kartofler og herregårdsgrønt / Jordbær m/ fløde

30


Mandag

16.

Kogt kylling m/ aspargessovs, kartofler og dampet grønsagsduet / Hønsekødssuppe m / urter og boller

Tirsdag

17.

Græsk farsbrød m/ feta, krydderurter, skysauce, braset kartofler og dampet ærter / Is m/ vafler og chokoladesovs

Onsdag

18.

Sprængt nakke m/ kartofler, kørvelsauce og dampet kroblanding / Bondepige m/ slør (æbledessert)

Torsdag

19.

Krebinetter m/ bearnaisesovs, kartofler og salat / Hønsesalat på ananas m/ flute

Fredag

20.

Rødspætte m/ laks, limesovs, kartofler og dampet carotter / Skovbærgrød m/ fløde

Lørdag

21.

Millionbøf m/ kartoffelmos, rødbeder og buketsymfoni / Pærer Belle Helene

Søndag

22.

Jægerkamsteg m/ flødesovs, kartofler og bagte bønnerløg-bacon / Citronfromage m/ flødeskum

Mandag

23.

Sankt Hans Grill m/ revelsben, pølser, salat og kartoffelsalat / Jordbærtærte m/ flødeskum

Tirsdag

24.

Forloren and m/ skysovs, kartofler og dampet garnituregrønt / Ferskenkoldskål m/ kammerjunker

Onsdag

25.

Røget makrel m/ kold kartoffelsalat og grøn salat / Stikkelsbærgrød m/ fløde

Torsdag

26.

Farseret kalkun m/ skysovs, kartofler og grønt / Jordbær m/ fløde

Fredag

27.

Medister m/ stuvede ærter & gulerødder og kartofler / Kold fiskeanretning m/ flutes

Lørdag

28.

Svinekød i sur/sød sovs m/ løse ris og dampet bønner / Fløde-karamelfromage m/ flødeskum

Søndag

29.

Kalvesteg m/ skysovs, kartofler, rysterribs og broccoliblanding / Æblekage m/ flødeskum

Mandag

30.

Paprikakylling m/ stuvede kartofler, grøn salat m/ flødedressing / Pandekager m/ jordbærsyltetøj

31


AKTIVITETSPLAN juni 2014 Søndag

1.

Sommerhustur til Bornholm starter

Mandag

2.

Kl. 10:15 Siddende dans Kl. 11 Husavisen læses op i hyggekrogen v/ Jørgen Nordenhof

Tirsdag

3.

Kl. 9:30 Morgensang m/ Kirsten og Winnie Kl. 10 Rend & hop Kl. 14-15 Dans i spisestuen Kl. 15:30 Neglecafe

Onsdag

4.

Kl. 10 Vildmarken kommer på besøg Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 14:30 Korsang

Torsdag

5.

Grundlovsdag Kl. 9:30 Morgensang m/ Tyge

Fredag

6.

Kl. 8-10.30 Brunch Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 14.30-16 Fredagscafé med Senior Vest og Roskilde synger

Lørdag

7.

Søndag

8.

Pinsedag

Mandag

9.

2. pinsedag

Tirsdag

10.

Kl. 9:30 Morgensang m/ Gerti, Susanne og Birthe Kl. 10 Køretur Kl. 10 Rend & hop Kl. 14:30 Gudstjeneste v/ Martin Ishøj Kl. 15-16 Dans i spisestuen

Onsdag

11.

Kl. 10 Køretur Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 13-16 Husorkesteret spiller i Trekroner Kl. 14:30 Korsang

Torsdag

12.

Kl. 9:30 Morgensang m/ Tyge Kl. 14:30 Læsekreds m/ Jørgen Nordenhof

Fredag

13.

Kl. 8-10.30 Brunch Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 14.30-16 Fredagscafé

Lørdag

14.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i planen. 32


Søndag

15.

Mandag

16.

Kl. 10:15 Siddende dans Kl. 14-15 Banko

Tirsdag

17.

Kl. 9-16 Bakketur

Onsdag

18.

Kl. 10 Tur til torvet Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 13-16 Tur ud i det blå

Torsdag

19.

Kl.9:30 Morgensang m/ Anette & Bitte Kl. 14:30 Læsekreds m/ Jørgen Nordenhof

Fredag

20.

Kl. 8-10.30 Brunch Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 14.30-16 Fredagscafé

Lørdag

21.

Søndag

22.

Mandag

23.

Kl. 10:15 Siddende dans Kl. 14:30 Nyheder fra Roskilde m/ Bendt Haagensen Kl. 17-20 Sct. Hans Aften—aftenarrangement med båltaler Ruth Baden Ekelund

Tirsdag

24.

Kl. 9:30 Morgensang m/ Kirsten & Winnie Kl. 10 Rend & hop Kl. 10:15 Køretur Kl. 14-15 Dans i spisestuen (Sommerferie afslutning)

Onsdag

25.

Kl. 10 Tur på torvet Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 13-16 Tur ud i det blå

Torsdag

26.

Kl. 9:30 Morgensang m/ Jens & Ib Kl. 10:15 Siddende gymnastik Kl. 14:30 Læsekreds m/ Jørgen Nordenhof

Fredag

27.

Kl. 8-10.30 Brunch Kl. 11-12 Åben fitness m/ Christina Kl. 14.30-16 Fredagscafé med fælles fødselsdag

Lørdag

28.

Søndag

29.

Mandag

30.

Kl. 10:15 Siddende dans 33


Bagsiden Danmark nu blunder den lyse nat

Nu blomstertiden kommer

Danmark, nu blunder den lyse nat bag ved din seng, når du sover. Gøgen kukker i skov og krat. Vesterhavet og Kattegat synger, imens det dugger, sagte som sang ved vugger.

Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor, sig nærmer bliden sommer, da græs og urter gror; nu varmer sol i lide, og hvad der lå som dødt, med hver den dag, mon skride, står op som atter født.

Thøger Larsen/Carl Nielsen

Danmark, du vågner med søer blå mætte som moderøjne. Alt, hvad i dine arme lå, lader du solen skinne på ser, hvor det yppigt glider, frem af forgangne tider. Lærker, som hopped af æg i vår svinder i himlens stråler. Tonerne ned med lyset går, samme sang som i tusind år. Lykken fra glemte gruber klinger af unge struber. Hyldene dufter i stuen ind ude fra Danmarks haver. Kornet modnes i sommervind Hanegal over lyse sind stiger bag gavl og grene, hvæsset som kniv mod stene. Køer og heste og får på græs hen over brede agre, åbne lader for fulde læs, sejl, som stryger om klint og næs, byger, som går og kommer, det er den danske sommer Pigernes latter og lyse hår leg, som får aldrig ende, øjnene blå som vand i vår mildt om et evigt Danmark spår sol over grønne sletter lykke og lyse nætter.

Svensk folkevisemelodi 1693

De fagre blomsterenge og agrene på rad, de grønne urtesenge og skovens friske blad, de skulle os påminde, hvor Gud er rig og from, der lader nåden rinde og række året om. Vi hører fugle sjunge med mange hånde lyd, skal ikke da vor tunge lovsynge Gud med fryd? Min sjæl, ophøj Guds ære med lov og glædessang! Han fryde vil og nære os på vort levneds gang. Du Herre Jesu Kriste, vor glædes sol og skin, bliv hos os til vort sidste, opvarm vort kolde sind! Giv kærlighed vort hjerte, forny vor sjæl og ånd, vend bort al sorg og smerte alt med din milde hånd! Du Sarons blomst, vor lykke, du lilje i Guds dal, min sjæl du nådig smykke med dyder uden tal! Som dug af Zion signe din nådes væld min ånd til roserne at ligne, der står på Libanon! Velsign du årets grøde og frugtbargør vort land, giv daglig du os føde, velsigne sø og strand; fra himlen dryppe fedme, bespis os med dit ord, og med din nådes sødme velsigne du vor jord! 34

Juni 2014  

Husavis Juni 2014 Sct. Jørgensbjerg Plejecenter

Advertisement