Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

MARTS 2016 Foråret nærmer sig. Snart er det påske og tid til vores årlige påskefrokost den 15. marts.

Læs om mandeklubbens succes i medierne.

I Husavisen kan du denne gang læse om Aase Sørensens liv og levned.

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde

1


Marts 2016

Kontaktinformation Redaktør på Husavisen: Christina Valeur

Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50

mettesot@roskilde.dk

Helle Stampe

46 31 80 55

hellestampe@roskilde.dk

Marianne Petersen

46 31 80 54

mariannep@roskilde.dk

Gert Nørskov

30 84 13 84

gertn@roskilde.dk

John Rost

30 84 13 54

johnrost@roskilde.dk

1. sal konst. afdelingsleder Hannah Rueløkke

30 84 14 94

hannahr@roskilde.dk

2. sal Afdelingsleder Elise Oord Pehrson

29 37 94 76

eliseop@roskilde.dk

3. sal Afdelingsleder Jette Ravn Moser

23 60 69 25

jetterm@roskilde.dk

Vagttelefon 1. sal

30 55 61 43

Vagttelefon 2. sal

30 55 61 44

Vagttelefon 3. sal

30 55 61 46

Administration

Teknisk Service

Afdelingerne

Kvalitet og udvikling Christina Valeur

20 46 00 26

christinav@roskilde.dk

46 31 80 62

anneliepaaskehansen@roskilde.dk

Køkkenet Kostfaglig leder Annelie P. Hansen

Frisør - fredag fra kl. 10.00 Mille Fog Nielsen

61 72 62 18

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen

46 31 46 18

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Få Husavisen tilsendt som et link: Hvis du som pårørende ønsker Husavisen tilsendt som et link i en mail: Send din mailadresse, navn og pårørende til mariannep@roskilde.dk. Så får du fremover Husavisen tilsendt pr. mail. 2


Marts 2016

Kære Alle Med foråret i sigte ser jeg frem til endnu en måned på dette dejlige sted, og de mange spændende projekter der venter os. Som I nok har bemærket, har vi flere og flere arrangementer i caféen bl.a. større musikarrangementer, hvor det er en stor fornøjelse at se så mange deltagere. Det betyder, at der selvfølgelig også stilles krav til kvaliteten af lyden fra musikken. Bendixsen og Rasmussens fonden, som støtter aktiviteter for beboerne på Plejecenter Trekroner, har givet et nyt lydanlæg til caféen. Vi siger mange tak for anlægget, som vi glæder os til at bruge flittigt! En af de første gange anlægget kommer i brug er ved Beboermødet den 9. marts. Alle beboere, der har haft mulighed for det, er blevet interviewet og I har budt ind med nogle meget spændende ting. De mange ideer og betragtninger vil blive fremlagt på beboermødet. Her vil vi i grupper arbejde med de forskellige emner, og hvordan vi i fællesskab praktisk kan gennemføre nogle af de ønskede tiltag. Jeg håber selvfølgelig, at rigtig mange beboere har lyst og mulighed for at komme og bruge deres stemme i forhold til Plejecenter Trekroners videre fremtid. Jeg må dog komme med en ændring. I sidste udgave af Husavisen inviterede jeg alle pårørende med til dagen, men vi har besluttet at udforme processen som en totrinsraket i stedet. Det betyder, at beboernes stemme prioriteres d. 9. marts, hvortil de pårørende efterfølgende vil blive inviteret til en seance med fokus på, hvordan det opleves at være pårørende på Plejecenter Trekroner, og hvilken udvikling vi kan arbejde med i forhold til dette. I Husavisen den 1. april vil der være oplæg til dette arrangement. Til en lidt mere alvorlig sag, som omhandler opbevaring af kontanter for beboerne. Vi har haft intern revision på vores opbevaring af beboermidler, og er blevet opmærksomme på, at vi opbevarer alt for mange penge. Vores grundholdning er, at vi ikke må have noget at gøre med beboernes penge. Hvis den enkelte beboer ønsker at have kontanter liggende, må det være i egen lejlighed f.eks. i værdiboksen. Udgifter til frisør, fodpleje og lignende, som beboeren typisk har haft penge liggende til, vil der blive mulighed for at lave aftaler med. En aftale kan f.eks. være, at regningen sendes, så den kan trækkes fra beboernes egen konto ligesom servicepakken bliver hver måned. Vi ved godt, at det vil give nogle udfordringer i starten, men samtidig håber vi, at vi i fællesskab kan få det til at fungere. Afdelingslederne på hvert afsnit vil stå til rådighed for vejledning, hvis der opstår tvivlsspørgsmål. Nu vil jeg slutte med håbet om et smukt forår. Jeg glæder mig til at se så mange beboere som muligt den 9. marts. De kærligste hilsner Mette Otkjær 3


Marts 2016

Brugere – Pårørenderådsmedlemmer Formand Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com

22 67 38 01

Liv Cheri Theodorsen (Pårørende)

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Palle Enghoff (Pårørende)

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jens Fonnesbech (pårørende)

Jensfonnesbech@icloud.com

21 75 93 89

30 61 39 98

Niels Laurits Agger (beboer)

Suppleant

Ditte Trap (Suppleant og pårørende)

ditteht@mail.dk

22 11 87 19

Repræsentant for Ældrerådet

Mariann Mehder

Mariann.mehder@mail.dk

4

46 32 40 25 21 47 32 05


Marts 2016

Beboermøde den 9. marts

Kære alle Onsdag den 9. marts inviterer vi alle beboerne til Beboermøde. Formålet er, at tage udgangspunkt i de oplevelser, erfaringer og ønsker I som beboere har og bruge dem som udgangspunkt til at gøre Plejecenter Trekroner endnu bedre. Gennem de seneste par uger har medarbejderne interviewet beboere om, hvordan de oplever dagligdagen. På mødet vil vi tage udgangspunkt i de temaer som kom frem i disse interview. Vi har tidligere også invitere pårørende, men har nu valgt at opdele processen i et totrinsforløb, da vi i højere grad ønsker at sikre, at det er beboernes stemme, der suverænt træder frem på mødet den 9. marts. Senere på foråret inviterer vi pårørende til andet trin i forløbet, i form af dialog om processen, hvilke temaer og løsninger, vi har arbejdet med på baggrund af beboernes møde og med muligheder for at inddrage pårørendes holdninger, ønsker og drømme i forhold til den fortsatte udvikling af plejecenteret. Programmet for beboermødet Vi har inviteret Konsulent Thomas Gedde Højland til at styre processen Kl. 10 - 12    

Velkommen v. Mette Otkjær Information om processen Gennemgang af beboer interviewene Bearbejdning af emner fra beboer-interview

kl. 12 - 14.30 frokost og middagslur på eget afsnit Kl. 14.30 - 16   

Gennemgang af indkomne forslag fra om formiddagen Ideer til hvordan får vi gennemført vores ideer Afslutning v . Mette Otkjær

Vi håber alle har lyst til at komme og give deres stemme til den forsatte udvikling på plejecenteret. Med de kærligste hilsner fra Mette Otkjær 5


Marts 2016

Aase Sørensen, 3. sal - et liv med glæder og store sorger Interviewet af Christina Valeur

Aase har længe gerne ville interviewes til Husavisen – og i denne måned passede det heldigvis sammen. Aase og hendes datter læser Husavisen hver måned og læser nemlig med særlig interesse beboerportrætterne. Jeg ved godt, at Aase har haft et barsk liv – og måske er det derfor jeg tøver. Det kan være sårbart at fortælle og lytte til et liv med mange sorger – men i alle fortællinger – og også i denne finder solen ind og menneskets evne til at huske på alle de gode ting også. For Aase er der særligt to fysiske steder, som fylder i fortællingen. Det er Volden i Fredericia, hvor hun voksede op og tilbragte hele sin barndom med at lege – og siden huset i Hundige, som var rammen om mange års lykkelige tider. Aase voksede altså op som enebarn i en 1½ værelses lejlighed i Fredericia med en far, der var prokurist i et fiskefirma og en hjemmegående mor. Familien fik fisk – og Aase holder stadig meget af at spise fisk – men ingen fiskeret smager som den hendes mor kunne tilberede af de nyfangede fisk, der landede i Frederica Havn. Aase er født i 1936 og har netop holdt sin 80 års fødselsdag – så som i flere fortællinger – fylder krigstiden også en del. Aase fortæller om frihedskæmperne, som boede på loftet i deres lejlighedskompleks, om natlige sabotager ved jernbanen i Fredricia, om mørklægningsgardiner, der ”afsondrede os fra omverden” og beskyttelsesrum i kælderen. Faren var venlig og imødekommende men også en streng mand. Aase husker, hvordan hun blev sendt ind for at hente sin far, og højt sagde ”hej far” foran hans kolleger – og bestemt blev irettesat og sendt alene tilbage, fordi hun ikke havde sagt ”goddag”. Det var en skuffet pige, fortæller Aase. Faren fik nyt job i Stubbekøbing, da hans firma gik konkurs, og familien flyttede til et lille meget koldt hus, der kun blev opvarmet af en eneste kamin. Det var iskolde vintre husker Aase. Siden flyttede familien til et hus lige ned til havnen, hvor de boede på 1. sal. Huset havde ikke badeværelse og var også koldt – men bedre end det andet, fortæller Aase. I Stubbekøbing tog Aase sin uddannelse på Kemnerkontoret – og der måtte jeg have en oversættelse. Det er kommunekontoret, fortalte Aase og Kemneren svarede til nutidens kommunaldirektør. Billederne på denne side er eksempler på små kunstværker udført af Aase. Aase har kniplet påfuglen og malet fuglen (en bornholmsk hane) til venstre. 6


Marts 2016

Aase var sekretær for borgmesteren og kemneren, der var så glad for hendes arbejdsindsats, at han nægtede at give hende en anbefaling med, da Aase flere år senere ønskede sig til København. Der måtte den strenge far til sidst slå i bordet og få den vigtige anbefaling, der kunne sikre datteren job i København. For der var noget, der lokkede i København. Aase havde mødt sin forlovede, som hun i mange år havde været forelsket i, uden han dog vidste om det. Han var tamburmajor i garden og Aase havde haft kik på ham længe. Endelig skulle der være bal på Bogø Kro – det eneste bal, Aase havde været til – og veninderne fik overtalt den unge mand til også at tage til bal på øen. Der fik han så øjnene op for Aase og de gik tur i måneskin. Kl. 1 gik den sidste båd ”Lille Ida” tilbage til Stubbekøbing, men de unge mennesker havde ikke festet nok, så de lod ”hatten gå rundt”, og samlede ind til en ekstra færgetur kl. 2.00. Aase var kun 23 år, da hun flyttede på et værelse i Valby uden sin forlovede. De skulle først giftes for at flytte sammen – denne gang i en lejlighed med Aases første køleskab. Familien blev udvidet med to sønner og for 2000 kr. købte de en sommerhusgrund ved Vordingborg. De lånte 5000 kr. af Aases far til at købe et sommerhus til grunden. Huset står der endnu og har lige fået nye vinduer, fortæller Aase. Siden lånte det unge par endnu 10.000 kr. til en byggegrund i Hundige, hvor de med tiden selv fik råd til at få bygget et hus. Det var nogle skønne år, fortæller Aase og lyser op. Men lykken vender, da Aases mand i en alder af bare 47 år brat dør fra hende – angiveligt af hjertestop. Det var et kæmpechok og en stor sorg fortæller Aase, der står tilbage med tre børn og et stort hus. På det tidspunkt arbejdede Aase i en vuggestue og lavede mad til 35 børn og 12 voksne. Hendes mand arbejdede til sin død i Toldvæsenet, der efter mandens død, tilbød Aase et job som sekretær. Kun tre år efter mandens død, slår ulykken ned igen, da også Aases ældste søn på bare 20 år dør lige så pludseligt som faren. Det viser sig, at der er tale om en arvelig sygdom, og børnene bliver undersøgt og får at vide, at de er helt raske. Det viser sig ikke at være sandt, og i en alder af også 20 år dør den yngste søn på samme måde som broren og faren. Aase græder stille og det virker også helt ubærligt for ét menneske at bære så meget smerte. Aase fortæller, at hun fik dårlige nerver og kun Helle, hendes datter, fik hende igennem det – og så hendes fighterånd og arbejdsomme væsen. Huset skulle sælges, og nyt skulle bygges op side om side med sorgen. De mange gode år i Hundige fylder nu sindet og minderne og glæden over Helle, der kommer på besøg så ofte, som hun kan.

Aase med sin datter Helle. Billedet er taget til julefrokosten i 2015.

7


Marts 2016

Hvad ser du, søster, her i min stue? Da en gammel dame på et engelsk alderdomshjem var død, fandt sygeplejersken i hendes sengebord følgende digt:

Hvad ser du, søster, her i min stue?
 En gammel, sur og besværlig frue,
 usikker på hånden og fjern i blikket, lidt griset og rodet, hvor hun har ligget.
 Du taler lidt højt, men hun hører dig ikke.
 Hun savler og hoster, har snue og hikke.

Men så kommer sorger og tunge dage, min mand er død, jeg er ene tilbage. For børnene har nu selv børn og hjem, og der er meget, der optager dem. Og borte er alle de gode år, de glade og gode kår.

Hun takker dig ikke, for hvad du gør, er så tit, som hun slet ikke bør. Er det, hvad du tænker? Er det hvad du ser? Så luk øjnene op og se, der er mer!

Nu piller alderen fjerene af mig, min ynde og kraft bliver taget fra mig. For ryggen er bøjet, og synet svigter, jeg har ikke kræfter til dagens pligter. Mit hjerte er tungt, og mit hår er gråt, med hørelsen er det også lidt småt.

Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er, den gamle kone, der ligger her: Jeg er barn på ti i et lykkeligt hjem med forældre og søskende - jeg elsker dem

Men inden i dette gamle kadaver er endnu levende, smukke enklaver, der lever barndom, ungdom og steder, der lever minder, sorger og glæder.

Jeg er ung på seksten med håb og drømme, så let på fod og med tanker så ømme. Jeg er brud på tyve med roser på kind, i mit eget hjem går jeg lykkelig ind.

De gladeste minder i sindet synger, skønt alderens byrder mit hjerte tynger. Og smerteligt nemmes den tunge lære, at intet kan blive ved med at være.

Jeg bliver mor og bygger et hjem så trygt og værner mine mod kulde og frygt. Og børnene vokser - sorger og glæder med årene veksler, vi ler og græder.

Hvad ser du, Søster? - En gammel, besværlig og træt lille kone? Nej, vær nu ærlig! Så flyver ungerne bort fra reden, Se nærmere til - måske kan du finde min mand mig trøster, vi nyder freden. Vi når de halvtreds, og børnebørn kommer, et barn, en brud, en mor - ja, en kvinde. Se mig, som sidder der inderst inde, og bringer uro og glæde hver sommer. det er mig, du skal prøve at se og finde.

8


Marts 2016

Vagtplanlægger Hannah Rueløkke Mød en medarbejder

Hannah er 37 år og er uddannet social- og sundhedshjælper i 1998 og social og sundhedsassistent i 2001. Hun har arbejdet 18 år i plejesektoren og har gennem årene opbygget en masse erfaring i arbejdet med ældre. Hannah har arbejdet på Plejecenter Trekroner siden efteråret 2013. Inden da var hun ansat på Herlev sygehus på medicinsk endokrinologisk afdeling i 6 år. Efterfølgende på et andet af kommunens plejecentre, Kastanjehaven i Jyllinge. Hun har også prøvet kræfter med det private arbejdsmarked, idet hun har været ansat i et privat hjemmepleje firma her i Roskilde. Hannah er ansat på 1.sal og har prøvet kræfter med flere arbejdsfunktioner i huset, idet hun i en periode i stedet for social- og sundhedsassistentjobbet påtog sig rollen som konstitueret afdelingsleder på 1.sal og efterfølgende vagtplanlægger. I øjeblikket står hun for vagtplanerne på 1.sal og sikrer på den måde, at der er mennesker til at tage sig af beboerne på alle tider af døgnet. Endvidere taster hun arbejdstimerne ind i lønsystemet, så medarbejderne kan få løn til tiden. Hannah bor i Ølstykke sammen med sin mand og deres tre børn. Fritiden bliver blandt andet brugt på Zumba. Hun er en eminent kagebager, hvilket flere på Plejecenteret har nydt godt af. Hun elsker også juletiden, med de mange julesmåkager, der kan bages med børn i køkkenet. Hannahs faglige mål er på et tidspunkt i nær fremtid at læse videre til sygeplejerske. Det betyder dog ikke at hun er nødt til at forlade os her på Trekroner, da hun skal studere samtidig med at hun arbejder.

9


Marts 2016

Sorgagre Jeg skriver dette fra Ballum i det sydvestlige Sønderjylland. På den ene side har jeg diget ud mod Vadehavet. Tang og opskyl ligger tæt op mod digekronen, for der har været stormflod for nylig. På den anden side kan jeg se Ballum kirke. På Ballum Kirkegård ligger en ligsten af kalksandsten vest for kirketårnet, tæt op ad områdets vestre dige. Stenen er fra 1600-tallet. Indskriften er for længst slidt bort af vejr og vind. Men et sagn om stenen lever stadig på egnen. Stenen er til minde om en stakkels kone i 1600-tallet. Hun havde en søn, der var dømt for mord. Den lokale herremand, grev Schack, sagde, at moderen kunne redde ham fra galgen ved med segl at høste en stor bygmark fra solopgang til solnedgang. Det var normalt et dagsværk for 6 mand at høste en sådan mark. Kvinden reddede sin søn fra hans straf, men da solen gik nede døde hun af sine anstrengelser. Af ærefrygt overfor denne kvinde, som således havde reddet sin søn, satte greven den store ligsten. Den høstede mark blev derefter kaldt for Sorgagre. Den store forfatter Karen Blixen har senere skrevet en novelle om begivenheden. Jeg tror, der er andre forældre, som ville gøre det samme. Give livet for ens eget barn. Det er en uudholdelig tanke, at man selv skulle leve, mens ens barn kunne have levet i stedet for. Og så vil jeg tale om noget helt andet. Når man er kommet så langt som til Trekroner Plejecenter, så har man lært to ting. Det ene er, at det vigtigste i livet er gratis. Det, som virkelig betød noget i vores liv, kunne vi ikke gøre os fortjente til. Kærligheden. Små barnehænder, som blev stukket i ens næve. Solnedgange. Forårsblomster. Uventede smil. Følelsen af glæde. Det er altsammen gaver, som der ikke skal betales for. Det andet, jeg tror, man har lært, det er det modsatte, at alting har følger. Der kan ikke snydes i tilværelsen. Alting har konsekvenser. Der skal betale en regning for alting, selvom vi tror, vi kan løbe fra den. Nogen kan måske tænke, at alderdommen, det er den tid, hvor regningerne skal betales. Det er den tid, hvor der ikke mere kan begyndes forfra. Når man er ung kan man tænke: "Nu begynder jeg forfra". Men når man er oppe i årene ved man godt, at man ikke kan begynde forfra.

10


Marts 2016

Her er det, at Påsken fortæller, at du kan begynde forfra. Du kan ikke skrue tiden tilbage. Men du kan begynde forfra alligevel. Ligesom den unge, kan du også sige, at du har noget at vente på. Forventningen og håbet er ikke ligesom pengene i banken, som efterhånden slipper op. Det er ligeså meget dit, som det er for det barn ,som slår øjnene op for første gang. Det kommer af påsken. Påsken handler også om et offer. At den uskyldige lider for, at den skyldige skal gå fri. Ligesom i beretningen om SORGAGRE. Regningen bliver alligevel betalt for dig og mig. Jesus hænger på korset , og han ser ned på folkemængden og de romerske soldater, og han siger: "Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør! "Tilgivelse betyder, at man kan begynde forfra. At vi alle sammen får et håb igen, hvad enten vi er unge eller gamle. Sønnen som blev reddet af sin mor i sagnet om Sorgagre, fik også lov til at begynde forfra. Lad os håbe, han virkelig benyttede sig af den mulighed. At han lærte at elske og at tilgive. Ligesom vi alle skal benytte os af den mulighed, at livet er blevet nyt. Glædelig Påske! Jens Arendt

11


Marts 2016

Aktivitetskalender Marts 2016 Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Etage

Tirsdag 1.3

10-12 10-12 10.30 10.45 10.00 10.00 10.30 10.45 14.30

Dameklub Lægge tøj sammen Quiz Dagens gåtur /cykel Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur /cykel Den syngende maler synger Sigfred Petersens Sange Mandeklub Gymnastik Dagens gåtur /cykel Andagt v. Domprovst Jens Arendt Brunch Kaffebord Oplæsning af Husavisen Aftenhygge

2 sal 1 sal 3 sal vest Ude Alle etager Ude 1 sal øst Ude Caféen

Gymnastik Dagens gåtur/cykel Lægge tøj sammen Erindringsdans Dameklub Lægge tøj sammen Quiz Dagens gåtur /cykel Bage ”Det søde køkken” Beboermøde for beboerne Gymnastik Dagens gåtur /cykel Beboermøde for beboerne

2 sal vest Ude 1 sal 1. sal vest 2 sal 1 sal 3. sal vest Ude Alle etager Caféen 1 sal øst Ude Caféen

Onsdag 2.3

Torsdag 3.3

Fredag 4.3

10-12 10.30 10.45 14.30 8.30-10.30 14.30 14.30 19.00

2 sal 3 sal vest Ude Caféen Alle etager 3 sal Alle etager 1 sal

Weekend 5.-6.3. Mandag 7.3

Tirsdag 8.3

Onsdag 9.3

10.30 10.45 14.30 14.30-15.30 10-12 10.30 10.30 10.45 10.00 10.00-12.00 10.30 10.45 14.00-16.00

12


Marts 2016

Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Etage

Torsdag 10.3

10.00 10.45 10.30 15.30-17.00 8.30-10.30 10.45 14.30

Mandeklub Dagens gåtur/cykel Gymnastik Torsdagscaféen med Einar Brunch Dagens gåtur /cykel Kaffebord - alle pårørende er velkomne

2 sal Ude 3. sal vest Caféen Alle etager Ude 3 sal

10.30 10.45 14.30 10.30 10.45 12.00

Gymnastik Dagens gåtur/cykel Lægge tøj sammen Lægge tøj sammen Dagens gåtur /cykel Påskefrokost

2. sal vest Ude 2 sal 1 sal Ude På etagerne

10.00

Rickshaw cykeltur v. frivillig Peter Bage ”Det søde køkken” Gymnastik Dagens gåtur Mirakelpriser – tøj Lægge tøj sammen Mandeklubben på tur Gymnastik Dagens gåtur/cykel Torsdagscaféen med Einar Brunch Dagens gåtur Kaffebord – alle pårørende er velkomne Aftenhygge

Ude

Fredag 11.3

Weekend 12.-13.3 Mandag 14.3 Tirsdag 15.3

Onsdag 16.3

Torsdag 17.3

Fredag 18.3

10.30 10.30 10.45 10.00 10.00 10.00-15.00 10.30 10.45 15.30-17.00 8.30-10.30 10.45 14.30 19.00

Weekend 19.-20.3

13

Alle etager 1. sal øst Ude Caféen 1 sal Ude 3. sal vest Ude Caféen Alle etager Alle etager 3 sal 1 sal


Marts 2016

Aktivitetskalender Marts 2016 Dato Mandag 21.3

Tirsdag 22.3

Onsdag 23.3

Tidspunkt 10.30 10.45 14.30 14.30-15.30 10-12

Aktivitet Gymnastik Dagens gåtur /cykel Lægge tøj sammen Erindringsdans Dameklub

10.30 10.45 10-12 10.00 10.30 10.45 Skærtorsdag Langfredag

Quiz Dagens gåtur /cykel Lægge tøj sammen Bage ”Det søde køkken” Gymnastik Dagens gåtur /cykel

Torsdag 24.3 Fredag 25.3 Weekend 26.-27.3 Mandag 2. påskedag 28.3 Tirsdag 10.00-12.00 29.3 10.30 10.45 10-12

Sommertid begynder søndag

Dameklub Quiz Dagens gåtur /cykel Lægge tøj sammen

Etage 2. sal vest Ude 2 sal 1. sal vest Det store mødelokale 3. sal vest Ude 1 sal Alle etager 1. sal øst Ude

God påske !

Det store mødelokale 3. sal vest Ude 1 sal

Alle er velkomne til alle aktiviteter - uanset etage

14


Marts 2016

Foråret nærmer sig og det samme gør påsken. Igen i år vil vi gerne afholde påskefrokost for alle beboere, samt pårørende der måtte have mulighed for at deltage. Det foregår i spisestuen på hver etage. Det er gratis for beboere, såvel som deres pårørende at deltage. Tilmeldingsfrist for pårørende er fredag er d. 11.3. Beboerne behøver ikke tilmelde sig. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag.

  Tilmelding til påskefrokost d.15/3 : Navn på beboer: Bolignummer: Antal pårørende: 15


Marts 2016

Sonia havde Anna Sophie og Niels Laurits med pĂĽ cafĂŠ og cykeltur. Hyggeligt ser det ud.

16


Marts 2016

Hans Elkjær introducerede mandeklubben for boccia og var selvfølgelig på det vindende hold og det må siges at Hans Ditlev var modstanderens bedste mand.

17


Marts 2016

Brev fra Mette: Opbevaring af kontanter

Kære beboere og pårørende på Plejecenter Trekroner For at mindske behovet for opbevaring af kontanter på Plejecentre i Roskilde Kommune, vil der pr. 1. april 2016, komme en række tiltag, som kommer til at berøre jer som beboere og pårørende på Plejecenter Trekroner.

Opbevaring af beboer midler Det er besluttet at centeret fremadrettet opbevarer så få kontanter som muligt for den enkelte beboer. Er der alligevel behov for opbevaring af kontanter, bedes den pågældende beboer/ værge udfylde en aftale om opbevaring i samråd med afdelingslederen på afsnittet.

Angående betaling til frisør og fodterapeut Med hensyn til betaling af frisør og fodpleje, kan I vælge at kontakte de pågældende frisører og fodplejere, og lave en aftale, om hvordan betalingen skal foregår fremover. I kan også vælge den løsning, at frisøren og fodplejen sender regningen til kommunen og efterfølgende trækkes beløbet sammen med jeres servicepakke via betalingsservice. Vælger I denne løsning, skal der underskrives en aftale om, at plejecentret må trække beløbet. Det er også afdelingslederen på det enkelte afsnit, der kan være jer behjælpelige med dette.

I bedes senest den 1. april 2016 have afhentet eventuelle kontanter som opbevares af plejecentret. Vi håber, at vi sammen kan få overgangen til at forløbe gnidningsfrit. Er I tvivl om noget i forhold til ovenstående, bedes I kontakte afdelingslederen på det enkelte afsnit.

Med venlig hilsen Mette Otkjær Centerleder

18


Marts 2016

I øvrigt…. Mandeklubben i vælten Mandeklubben kører stadig med stor succes og folk udefra har fået øjnene op for det gode initiativ. Senest har Magasinet Pleje og Jyllandsposten i februar bragt artikler deres aviser, som beskriver klubben, aktiviteterne og det gode sammenhold, som klubben har medført. Lige nu venter medlemmerne af klubben på bedre vejr og forår, så de kan komme af sted i det gode vejr og nyde en lille en på vejen. (Foto: Udsnit af artikel i Magasinet Pleje 19.2.2016)

Marts er Thormåned Månedsnavnet marts er afledt af navnet på den romerske krigsgud Mars, marts var årets første måned i det gamle Rom. Det skyldtes, at solen i denne måned gik ind i stjernebilledet Vædderen, som er dyrekredsens første tegn. Marts måned blev her i landet i ældre tid kaldt for thor- eller thordmåned, og nogle mener, at den var opkaldt efter den nordiske krigsgud Thor. Andre giver et andet bud, nemlig at navnet er afledt af ordet tord, der på gammelnordisk betyder gødning. I marts måned kørte man nemlig gødning ud på markerne. På denne tid er det mange steder endnu skik at skrive gækkebreve. Det er dog en ret ny tradition. Men gækkebrevenes forgænger hed bindebreve, og deres historie rækker længere tilbage. Bindebrevet indeholdt en gåde, og kunne modtageren ikke løse den, måtte han eller hun afholde et gilde for afsenderne – der var nemlig sædvanligvis flere afsendere. Det siger dog næsten sig selv, at heller ikke bindebrevskikken er urgammel – den har i hvert fald først opnået større udbredelse efter ca. 1750. Før den tid var det jo kun de færreste, som kunne læse og skrive.

Overtro og varsler om marts  Tør marts, våd april og kold maj giver fyldt lade, kælder og høstænge (høloft).  Selv om marts aldrig er så dårlig, vil der dog komme ni gode dage i denne måned.  Hvis januar og februar er milde, bliver marts kold.  Er der megen tåge i marts, bliver det ganske ofte en regnfuld sommer.

19


Marts 2016

Navne nyt Velkommen til: Knud Flemming Jensen - bolig 203 Eva Augusta Blondin - bolig 109 Hanne Reinholdt Nielsen - bolig 207

Tillykke til: 19. marts

Dorte Højbjerg - bolig 329

26. marts

Bent Høy Westergaard - bolig 222

28. marts

Ruth Hansen - bolig 118 Stort tillykke til jer alle!

20


Marts 2016

I februar har vi taget afsked med:

Else Hansen - bolig 123 Anna Kirstine Ă˜gaard - bolig 302 Annie Guldager - bolig 211 Kaj Alfred Pedersen - bolig 324

Æret vÌre deres minde

21


Marts 2016

MADPLAN MARTS Tirsdag

1.

Farseret porre med skysovs og asier Sveskegrød med fløde

Onsdag

2.

Dampet laks med hvidvinssovs og ærter Pandekager med boysenbærsyltetøj

Torsdag

3.

Biksemad med rugbrød og rødbeder Fersken med makronflødeskum

Fredag

4.

Kyllingepate med skysovs og bagte rødbeder Porresuppe med groft brød

Lørdag

5.

Svinekød i sur/sødsovs med ris Hjemmelavet is med chokolade

Søndag

6.

Kalvesteg med portvinssovs og haricot verts Citronfromage med flødeskum og chokoladepynt

Mandag

7.

Krebinet med stuvede urter Alliancegrød med fløde

Tirsdag

8.

Wienerpølser med varm kartoffelsalat Grønærtesuppe med creme fraiche

Onsdag

9.

Stegt sild med løgsovs og dampede gulerødder Bagt æblekage med flødeskum

Torsdag

10.

Kylling med bacon, pikantsovs og bagte rodfrugter Øllebrød med flødeskum

Fredag

11.

Forloren har med skysovs og ribsgele Grønsagssuppe med brød

Lørdag

12.

Bøf stroganoff med mos og asier Tunmousse med sauce verte

Søndag

13.

Revelsben med skysovs og hjemmekogt rødkål Panna cotta med pære kompot

Mandag

14.

Stegt medister med stuvet hvidkål og rødbeder Æblegrød med fløde

Tirsdag

15.

Kalvelever med bløde løg, skysovs og drueagurker Mannagrød med kanelsukker

Onsdag

16.

Boller i karry med ris og gulerodsråkost Jordbærgrød med fløde 22


Marts 2016

MADPLAN MARTS Torsdag

17.

Kalkunschnitzel m/brasede kartofler, ærter, skysovs Rejecocktail med brød

Fredag

18.

Pizzahakkebøf med tomatsovs Ferskensuppe (Varm) med flødeskum

Lørdag

19.

Skinkesteg m/ provencalsk kartoffelfad og salat Syltede blommer med rørt vaniljeis

Søndag

20.

Bouf Bourguignon med bagt kartoffelmos og asier Appelsinfromage med flødeskum og chokolade

Mandag

21.

Frikadeller med skysovs og rødbeder Kartoffelsuppe med bacontern

Tirsdag

22.

Brunkål med flæsk, pølse, rugbrød og sennep Kirsebærtrifli med flødeskum

Onsdag

23.

Forloren and med skysovs og rødkål Pære med creme og crunch

Torsdag

24.

Hamburgerryg med stuvet spinat og brune kartofler Muldvarpeskud

Fredag

25.

Kylling m/ svampesovs og timianstegte kartofler Fløderand med kirsebærsovs

Lørdag

26.

Kalvegryde med mos og dampede rosenkål Frugtsalat med råcreme

Søndag

27.

Flæskesteg med skysovs og hjemmekogt rødkål Æblekage med flødeskum

Mandag

28.

Lammesteg m/skysovs, dampede gulerødder, mintgel Islagkage

Tirsdag

29.

Kogt oksebryst med peberrodssauce Oksekødssuppe med urter og boller

Onsdag

30.

Brændende kærlighed med rødbeder Abrikostrifli med flødeskum

Torsdag

31.

Paneret torsk m/hollandaise og dampede forårsløg Tomatsuppe med suppehorn

23


Glæd dig til... Den syngende maler Børge Larsen også kendt som ”den syngende maler” gæster Plejecenteret onsdag d. 2. marts kl. 14.30 og synger sange af Sigfred Pedersen, der blandt andet er kendt for; Tørresnoren, Katinka, Katinka og Nu går våren gennem Nyhavn. Frivilliggruppen v. Hanne Dahlslund

Vind i håret - kom af sted på cykel Cykelkaptajn Sonia som cykler afsted på billedet og de andre cykelpiloter glæder sig altid til at cykle ture med beboerne. Sonia fortæller, at piloterne gerne vil hjælpe med at opfylde ønsker, hvis nogen har et bestemt ønske til et udflugtsmål. Kontakt personalet på din afdeling, hvis du gerne vil med på cykeltur.

Andagt Torsdag d. 3. og 31. marts kl. 14.30 holdes der gudstjenester i caféen ved domprovst Jens Arendt.

24

Marts 2016, Plejecenter Trekroner  
Marts 2016, Plejecenter Trekroner  
Advertisement