Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

MAJ 2016

Der er kommet gang i strikkeklubben og hver fredag strikkes der på livet løs mens store og små ting bliver drøftet. Se flere stemningsbilleder—også fra afdansningsballet inde i avisen.

Den 12. maj holder vi pårørendeaften, hvor alle pårørende er velkomne til at høre om beboermødet, resultaterne og ikke mindst selv bidrage til den videre proces. Læse mere s. 5

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde 1


Maj 2016

Kontaktinformation Redaktør på Husavisen: Christina Valeur Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50 mettesot@roskilde.dk

Administration Helle Stampe Marianne Petersen

46 31 80 55 hellestampe@roskilde.dk 46 31 80 54 mariannep@roskilde.dk

Teknisk Service Gert Nørskov John Rost

30 84 13 84 gertn@roskilde.dk 30 84 13 54 johnrost@roskilde.dk

Afdelingerne 1. sal konst. afdelingsleder Hannah Rueløkke 2. sal Afdelingsleder Elise Oord Pehrson 3. sal Afdelingsleder Jette Ravn Moser Vagttelefon 1. sal Vagttelefon 2. sal Vagttelefon 3. sal

30 84 14 94 hannahr@roskilde.dk 29 37 94 76 eliseop@roskilde.dk 23 60 69 25 jetterm@roskilde.dk 30 55 61 43 30 55 61 44 30 55 61 46

Kvalitet og udvikling Christina Valeur

20 46 00 26 christinav@roskilde.dk

Køkkenet Kostfaglig leder 46 31 80 62 anneliepaaskehansen@roskilde.dk Annelie P. Hansen Frisør - fredag fra kl. 10.00 Mille Fog Nielsen

61 72 62 18

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen

46 31 46 18

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Få Husavisen tilsendt som et link: Hvis du som pårørende ønsker Husavisen tilsendt som et link i en mail: Send din mailadresse, navn og pårørende til mariannep@roskilde.dk Så får du fremover Husavisen tilsendt pr. mail. 2


Maj 2016

Kære Alle I denne måneds husavis er det mig, Jette Moser afdelingsleder på Trekroner Plejecenter 3. sal, som er blevet bedt om skrive et par ord om, hvad som rører sig oppe på 3 sal. Centerleder Mette Otkjær er på velfortjent ferie på Cuba. Til jer som ikke kender mig, har jeg været afdelingsleder på 3. sal siden 1. august 2015. På 3. sal har beboerne spændt ventet på opfølgningen på Trekroners Fælles beboer Workshop den 9. marts, hvor beboerne sammen med personalet gav inspiration til, hvilke initiativer, der kan bidrage til et endnu bedre hverdagsliv på vores 3 sal. Vi vil fremover hver måned holde Beboermøder med beboerne, medarbejderne og ledelsen hvor vi drøfter nye tiltag, aktiviteter, ideer fra beboerne og andet fra hverdagen. Fra juni måned holder vi beboermøde den første fredag i måneden til vores faste kaffebord fra kl. 1430 til 1530 på skiftevis på øst og vest siden. Vores første beboermøde fredag den 15. april forløb over alt forventning med stort fremmøde. Der var livlig debat og mange spørgsmål til ledelsen. En god eftermiddag med samhørighed, hvor alle kunne komme orde. På mødet besluttede vi, at prioritere beboernes inddragelse i aktiviteter og ønsker for maden og måltiderne. Derfor holder vi endnu et beboermøde sidst i april, hvor ønskerne vil blive hørt og skrevet ned til vores kommende aktiviteter. Fredag den 13. maj holder vi nyt møde og inviterer en repræsentant fra Trekroners køkken til mødet, for at drøfte beboernes ønsker og forslag til maden og måltiderne. Der skal blandt andet grilles mere. Jeg synes også vi skal fremhæve vores daglig ”fremmøde whiteboard” ved elevatorerne, Her står navnene på medarbejderne. Inden for længe vil der også være billeder på medarbejderne. Så kan både beboere og pårørende orienterer sig om, hvem der er på arbejde. Der kommer også en mere visuel whiteboard på både Øst og vest med oversigt over ugens aktiviteter. Dette er bare et udpluk af hverdagen på 3. sal. Vi glæder os til foråret og en dejlig sommer i 2016, som blandt andet byder på flere aktiviteter med frivilliggruppen, som fx samvær på Trekroner torv og forhåbentlig gentagelse af en succesfuld musik aften den 4 april . Vi brænder for vores hverdagsliv, hvor vi er enige om forbedringerne gennemføres bedst i vores fællesskab til store glæder for os alle. Afdelingsleder Jette Ravn Moser

3


Maj 2016

Brugere – Pårørenderådsmedlemmer

Formand Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com

22 67 38 01

Liv Cheri Theodorsen (Pårørende)

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Palle Enghoff (Pårørende)

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jens Fonnesbech (pårørende)

Jensfonnesbech@icloud.com 21 75 93 89

Niels Laurits Agger (beboer)

30 61 39 98

Suppleant Ditte Trap (Suppleant og pårørende)

ditteht@mail.dk

22 11 87 19

Repræsentant for Ældrerådet Mariann Mehder

Mariann.mehder@mail.dk 4

46 32 40 25 21 47 32 05


Maj 2016

Pårørendeaften den 12. maj 2016 Vi vil gerne invitere pårørende til en dialog om de temaer og løsninger, vi har arbejdet med på baggrund af beboermødet 9. marts.

Vi ønsker at være et åbent hus, og vi lægger vægt på dialog og imødekommenhed i forhold til beboerne og de pårørende. Det er naturligvis først og fremmest beboernes hjem, og derfor valgte vi først at høre beboerne 9. marts og efterfølgende på månedlige beboermøder. Vi er glade for jer, der som pårørende kommer her og hver især bidrager til en god atmosfære. Derfor er det naturligt også at inddrage jeres holdninger, ønsker og drømme i forhold til den fortsatte udvikling af plejecenteret. Det inviterer vi jer til den 12. maj kl. 19-21 i caféen. Af hensyn til forplejning (kaffe og kage) bedes du/I tilmelde jer inden den 9. maj (afleveres i postkassen overfor elevatoren på 1. sal). ____________________________________________ Vi vil gerne deltage i pårørendearr. (antal):_________________ Pårørende til (navn og lejlighed):________________________ 5


Maj 2016

Lena - med et stort hjerte og altid hjælpsom Interviewet af Christina Valeur

Jeg beslutter, at jeg skal interviewe Lena til dette nummer af husavisen til det første beboermøde på 1. sal. Jeg har længe glædet mig til at tale med Lena, og denne dag bliver det slået fast, at Lena er en højt skattet medbeboer på plejecentret. ”Lena burde have en pris”, siger én og flere bifalder idéen. ”Lena er så hjælpsom og hende kan vi ikke undvære” udbryder flere. Lena sender altid et smil af sted i ens retning, og hun hjælper gerne til med at følge og hente beboere, der har brug for det, skærer mad ud og andre ting, der gør en forskel for de ældre og personalet i en travl hverdag. Så Lena – hermed stor tak for din hjælpsomhed. Og sådan har det nok altid været med Lena, kommer vi frem til under vores samtale. Lena er uddannet sygeplejerske, så det ligger heller ikke så fjernt at finde omsorgen for medmenneskerne frem. Lena er født i 1960 på Viborg Sygehus. Hun er tvilling og voksede op i en søskendeflok på fem – alle piger. Familien boede i Skals ved Viborg tæt på bedsteforældrenes gård. Lena fortæller om en dejlig, lys barndom med naturen tæt omkring og stor frihed til at lege. Samtidig var der også brug for alle hænder på landejendommen, så pigerne var tidligt i sving med at hjælpe til. Familien flyttede senere til Ålestrup i Himmerland, hvor Lena gik i skole. Moren så allerede tidligt, at den lille Lena havde et udviklet omsorgsgen og foreslog, at Lena blev læge. Lena læste også til læge men opgav efter en tid og valgte sygeplejen i stedet for. Lena blev sygeplejerske fra Bispebjerg sygeplejeskole i 1989 og var flere år på urologisk afdeling, inden interessen for intensivsygepleje tog over, og Lena blev ansat som intensiv sygeplejerske i Odense.

Billedet til højre er et af Lenas egne fotos fra Grønland i 1998 6


Maj 2016

I 1998 tog Lena en beslutning om at rejse til Grønland for at arbejde som sygeplejerske. Naturen og roen lokkede og Lena fik i alt 9 mdr. i Grønland – en oplevelse der står meget stærkt i erindringen. Lena var sygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og boede i ”Fars hus” med andre kolleger fra Danmark. De lavede bål på klipperne udenfor huset og stegte fisk med udsigt over fjorden. De sejlede til fjerne bygder, hvor tiden var gået i stå, og hvor der kun kom en båd engang imellem med varer og ellers forsørgede bygdefolket sig selv med sæler og fisk. Lena nød freden og naturen og fortalte mig, at det hun især kunne lide ved Grønland var, at livet der ikke var så hektisk som i Danmark.: ”De tog den lidt mere med ro, det grønlandske folk”, understregede hun. Vi ser på billeder fra Grønland - det ene smukkere end det andet af bygder og klipper, fjorde og isbjerge med et særligt blåt lys, som Lena også beskriver det. Men Danmark og familien kaldte alligevel Lena tilbage, og hun bosatte sig i Roskilde tæt på sin ene søster og fik arbejde som intensiv sygeplejerske på Roskilde Sygehus. Der mødte hun sin mand, der også er sygeplejerske. I år har Lena og Henning netop fejret kobberbryllup og holder sammen, selvom de ikke bor sammen. Hvad der fører Lena hertil, taler vi ikke så meget om. Det fylder ikke. Lena er glad for at bo her og holder af at tale med de andre beboere – dem alle sammen, uanset hvem de er og hvor de kommer fra. Lena holder af forskelligheder og det, det tilfører fællesskabet. Og så holder hun af ro, og det at kunne trække sig tilbage til sin lejlighed, hvor hun kan se fjernsyn, læse og sommetider male eller strikke.

7


Maj 2016

Nyt fra Frivilliggruppen GENERALFORSAMLING Den Frivillige Aktivitetsgruppe for Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, afholder generalforsamling

Onsdag, den 11. maj 2016, kl. 16.30 i cafeen i stueetagen

Dagsorden iflg. lovene

P책 bestyrelsens vegne Hanne Dahlslund Formand 27. april 2016 8


Maj 2016

Anne Marie, 1. sal Mød en medarbejder

Anne Marie er medarbejder på 1. sal. Hun flyttede med ind i det nye Plejecenter Trekroner, da det stod færdigt i januar 2013. Anne Marie kom med fra Sct. Pederstræde, hvor hun havde været ansat i 28 år.

Anne Marie har siden hun var barn haft pleje tæt inde på kroppen. Hendes forældre var meget syge, og allerede som 12-13 årig tog Anne Marie sig af plejen af forældrene. Anne Maries søster var sygehjælper på Lillehjemmet, og siden Anne Marie var i praktik der, stod det klart, at det var ældrepleje, Anne Marie skulle beskæftige sig med i sit arbejdsliv. I 1992 kom Anne Marie på skolebænken, på det første hold social– og sundhedshjælper uddannet i Greve. Anne Marie blev fastansat på det gamle alderdomshjem, som det hed dengang, Sct. Pederstræde i 1994. Inden uddannelsen havde Anne Marie arbejdet som afløser på bl.a. Domsognet og Sct. Jørgensbjerg. Anne Marie holder af ældre mennesker, passer dem og sørger for, at de har det så godt som muligt og især plejen holder Anne Marie af. Hun fortæller selv, at hun ikke er så god til børn, men altid har haft langt større tålmodighed med ældre mennesker. Anne Marie har ikke selv børn men har masser af børn i familien, som hun passer og holder af. Anne Marie bor midt i Roskilde og har i år været gift i 20 år med sin mand. De har en hund, en King Charles Spaniel, som sommetider kommer med på arbejde. Det er sjovt at høre Anne Marie fortælle om de store ændringer, der har været på plejehjemmene over de næste 30 i faget. Der er mere travlt nu, fortæller hun og mange nye opgaver. Anne Marie sætter først og fremmest en ære i at gøre et godt stykke arbejde. 9


Maj 2016

Om at flytte Min kone og jeg er ved at flytte. Fra den meget store Domprovstegård til et lille hus på den anden side af Domkirken. Vi er ved at sortere og forære væk og smide væk af alt det, som vi har samlet os igennem 45 års ægteskab og 43 års præsteliv. Noget af det opbevarer vi et tredje sted for at trække pinen ud. Det værste er, at næsten alt det vi har, er der knyttet minder til. Næsten hver eneste stol eller billede eller bog bringer en række erindringer frem. Og det er som oftest erindringer om mennesker, der har været en del af vores liv. Og nogen af dem er det ikke mere.Vi har selv flyttet denne gang, fordi det er så tæt på, og hver enkelt ting skulle vendes og drejes. Og i aftenstunden er vi gået med en trækvogn med et nyt læs hen over Domkirkepladsen. Men så tænker jeg også på mange af jer, som bor på det nye plejecenter i Trekroner. Hvordan I har skullet skille jer af med ting. Og gjort det flere gange. Det har næsten været en lettelse, når noget gik i stykker. Indtil I nu sidder med det, som er blevet tilbage. Og det er måske lidt tilfældigt. Brokker af en fortid. Der er en tid til alting, som der står i Prædikerens bog. Både til at samle og at sprede En tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort. Men der er noget, der er mere holdbart end det vi ejer. Et andet sted i biblen (1. Korinterbrev 13) står der: Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. Kærligheden hører aldrig op. Alt andet går til grunde.Vores ting.Vores gode udseende.Vores helbred. Vores penge. Men kærligheden består. Hvis det var modsat ville det i virkeligheden ikke være så godt. Det ville være et helvede. For helvede er det sted, hvor vi har al ting, men hvor kærligheden er borte. Det er måske også derfor, at det, som kommer først op på væggen er fotografierne af de mennesker, vi holder af. Og hvis mennesker må flygte fra alt, hvad de har, så tager de billederne med sig.

10


Maj 2016

Men apostlen taler ikke kun om billeder. Dem havde man i øvrigt ikke mange af i det første århundrede. Han sagde i øvrigt også, at alt det vi ser nu, ser vi uskarpt og gådefuldt, som i ujævnt metalspejl. Han taler også om det sted, vi opbevarer alle vores erindringer. Vores bevidsthed. Det sted, hvor vores erindring gemmer sig er jo ikke i vores ting, selvom det at holde en bestemt genstand i hånden kan hjælpe erindringen godt på vej. Men det er i vores sind. Også det skal gå til grunde, men kærligheden består. Apostlen var den første kristne, vi ved af, som skrev noget ned. Jesus skrev som bekendt ingen ting. Paulus var et geni, som med lige stor sikkerhed færdedes blandt jøder og grækere og romere. Da en del af hans skrifter findes i bibelen, er han den mest læste forfatter i verden. Alligevel siger han, at hans åndsevner er ingenting. De vil også forsvinde. Men kærligheden består. Nogen af jeres billeder på væggen viser mennesker, som ikke lever mere. Men kærligheden består. Og vi tror, at vi er en del af en endnu større, ja uendelig meget større kærlighed. Vores egen kærlighed er en lille del af den store. Vi er en del af den kærlighed, når vi føler os allerlængst væk fra den og allermindst er som Gud. For hvad kan være længere væk fra hinanden end ubegrænset magt og lys og så det, der bare er et råb om hjælp. Domprovst Jens Arendt

11


Maj 2016

Aktivitetskalender Maj 2016 Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Weekend søndag 1. maj 10.30 Banko v. Marianne Mandag 10.45 Dagens gåtur/cykel 2.5 Tirsdag 10-12 Dameklub 3.5 10.45 Dagens gåtur /cykel Onsdag 4.5

Etage 3. sal vest Ude Store mødelokale Ude

10.00

Bage ”Det søde køkken”

Alle etager

10.00

Ude

10.30

Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Gymnastik v. Marianne

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

14.30

Banko v. de frivillige

2 sal vest

1 sal øst

Torsdag 5.5 Kr. Himmelfart Fredag 6.5

8-10

Brunch

Alle etager

11-12

Strikkeklub

1 sal vest

14.30

Kaffebord for 3. sal beboere og pårørende

3 sal

Weekend 9.-10.4 Mandag 9.5

10.45

Dagens gåtur/cykel

Ude

10.30

Gymnastik v. Marianne

2 sal vest

14.30-15.30

Erindringsdans

1. sal vest

Tirsdag 10.5

10-12

Dameklub

10.45 10.30 10.00 10.00 10.30

Dagens gåtur /cykel Quiz v. Marianne Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Gymnastik v. Marianne

Store mødelokale Ude 3 sal vest Alle etager Ude

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

16.30-17.30

Generalforsamling (se s. 8) 12

caféen

Onsdag 11.5

1 sal øst


Maj 2016

Torsdag 12.5

Fredag 13.5

10-12 10.30 10.45 19-21 8-10 11.00 10.45 14.30-15.30

Mandeklub Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur/cykel Pårørendemøde Brunch Strikkeklub Dagens gåtur /cykel Beboermøde for beboere på 3. sal

Weekend 14.-15.5 Pinse Mandag 16.5 2. pinsedag Tirsdag 10.30 Quiz v. Marianne 17.5 Dameklub 10-12 Dagens gåtur /cykel 10.45 Beboermøde for beboere på 1. 14-15 sal Onsdag 10.00 Rickshaw cykeltur v. frivillig Pe18.5 ter, Røde Kors 10.00 Bage ”Det søde køkken” Gymnastik v. Marianne 10.30 10.45 Dagens gåtur 14.30 Banko v. de frivillige Torsdag 10-15 Mandeklubben på tur 19.5 10.30 Gymnastik v. Marianne 10.45 Dagens gåtur/cykel

Fredag 20.5

2 sal 3 sal vest Ude Caféen Alle etager 1 sal vest Ude 3 sal

3. sal vest 2. sal Ude 1 sal vest Ude Alle etager 1. sal øst Ude 2. sal vest Ude 3. sal vest Ude

15 -16.30

Torsdagscaféen med Einar

Caféen

8-10

Brunch

Alle etager

11.00

Strikkeklub

1 sal vest

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

Weekend 21.-22.5

13


Maj 2016

Aktivitetskalender Maj 2016 Mandag 23.5

Tirsdag 24.5 Onsdag 25.5

Torsdag 26.5

Fredag 27.5

10.30

Gymnastik v. Marianne

2. sal vest

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

14.3015.30 10-12

Erindringsdans

1. sal vest

Dameklub

10.30

Quiz v. Marianne

Det store mødelokale 3. sal vest

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

10.00 10.00

Alle etager Ude

10.30

Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Gymnastik v. Marianne

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

14-15

Beboermøde for beboere på 2. sal

2 sal

10-12

Mandeklub

10.45

Dagens gåtur /cykel

Ude

10.30

Gymnastik v. Marianne

3 sal vest

15.15

Pigekoret fra Roskilde Domkirke

Caféen

8-10

Brunch

Alle etager

11-12

Strikkeklub

1 sal vest

10.45

Dagens gåtur /cykel

Alle etager

14.30

Kaffebord for beboere og pårørende på 3. sal

3 sal

10.30

Gymnastik v. Marianne

2. sal vest

10.30

Quiz v. Marianne

3. sal vest

10-12

Dameklub

Stuen

13 -

Damernes butik

Caféen

1. sal øst

Weekend 28.-29.5 Mandag er Alle 30.5 Tirsdag 31.5

velkomne til allegåtur/cykel aktiviteter - uanset etage 10.45 Dagens Ude

14


Maj 2016

Sommerhustur i uge 24

Vi har lejet to sommerhuse ved Vordingborg den 13.-17. juni.Vi glæder os til at tage af sted med flere beboere og personale. Der er en egenbetaling på 2500 kr. pr. beboer for at deltage i sommerhusturen. Der er naturligvis personale med på turen, og når vi har overblik over antal tilmeldte, ser vi på, om det er muligt at alle kommer med og melder tilbage til jer individuelt snarest muligt. Der bliver arrangeret ture til fx Knuthenborg, Møn, Gåsetårnet og Vordingborg by. Afrejse den 13. juni kl. ca. 12.00 og hjemkost den 17. juni kl. ca. 13.00. Tilmelding til afdelingslederen inden 20. maj. ________________________________________________________

Jeg vil gerne deltage i sommerhustur den 13.-17. juni og er indforstået med en egenbetaling på 2.500 kr. Navn/Underkrift : Lejlighed:

_______________________ _______________________

15


Maj 2016

Afdansningsballet i det tidlige for책r

16


Maj 2016

Stemningsbilleder fra hverdagens sysler

17


Maj 2016

Nyt fra Beboernes møder

Der er afholdt beboermøder på alle etager for første gang. Dette er et direkte resultat af beboermødet den 9. marts, hvor det blev besluttet, at alle etager hver måned samler beboerne med afdelingsleder og personale og diskuterer forskellige emner. Denne gang var centerleder Mette Otkjær med rundt på afdelingerne og talte med beboerne om, hvad der er kommet ud af beboermødet 9. marts og lyttede til, hvad der ellers rørte sig. Nedenfor et kort uddrag fra hver etages møder: Første sal: 16 beboere deltog i mødet og der blev snakket spisestue, madro, madens kvalitet og rickshawcykler. Beboerne udtalte tryghed og tilfredshed med hjælpen. Det blev aftalt, at beboerne skal mødes med køkkenet til maj måneds beboermøde og på den måde få mere dialog og inddragelse i forhold til maden. Anden sal: 17 beboere deltog i mødet og også her var der livlig debat om alt fra juice, gåture til tidspunkt for servering af morgenmad. Det var en generel holdning, at både morgenmad og sengetid er individuelt og skal passe til den enkelte. 2. sal ønsker mere banko—hvilket også var et ønske på 1. sal. Også her blev der aftalt møde med køkkenet og Mette foreslog, at der blev nedsat en aktivitetsgruppe, så aktiviteterne i højere grad udspringer af beboernes ønsker. Flere talte om at komme til at male billeder. Tredje sal: 25 beboere deltog i mødet sammen med afdelingsleder, centerleder og personale. Rigtig mange gode emner var oppe og vende og til livlig debat—fra grillarrangementer til kiosk og besvarelse af klokker. I afdelingslederens leder på side 3 kan I læse mere om beboermøderne på 3. sal—der også har taget initiativ til et konkret møde om aktiviteterne på etagen.

18


Maj 2016

I øvrigt…. ….. Savner vi en frivillig pårørende til at male med beboerne i mindre grupper. Der er mange beboere, der gerne vil male.Vi sørger for indkøb af diverse lærreder og malerpensler og vil sætte stor pris på en hånd til at samle beboerne i en malergruppe, hvor fokus er maling og fællesskab. Henvend dig til afdelingslederen, hvis det er noget, du kunne tænke dig at deltage i.

… er det nu muligt for medlemmer af Flextrafik at benytte ordningen til ALLE FORMER FOR KØRSEL. Før måtte Flextrafik KUN benyttes til fritidskørsel. Nu kan borgerne også køre til behandling med ordningen. Movia har i uge 11 sendt brev til alle tilmeldte borgere om dette, så de er orienterede. Endvidere kan borgerne nu benytte handikapkørsel overalt i landet, også på tværs af trafikselskabernes grænser. ….er de på 3. sal begyndt at bruge whiteboard tavle til at skrive, hvem der er på arbejde i hhv. dag-, aften– og nattevagt. De andre etager får også sådan en informationstavle. På 1. sal er der kommet aktivitetstavler i spisestuen, hvor ugens aktiviteter er synlige for alle.

… har vi igen huset fuld af elever og sygeplejestuderende. To på 1. sal, 3 på 2. sal og fem på 3. sal. Vi er meget glade for vores elever, der gør en kæmpe indsats i det daglige og samtidig studerer og lærer for at blive så dygtige som mulige.Vi håber meget, at I alle tager godt imod eleverne. På billedet er det SSH elev Maria, der er på 1. sal. 19


Maj 2016

Navne I april kipper vi med flaget og ønsker tillykke til:

4. maj Poul Jensen

bolig 312

6. maj Wivi Skotte

bolig 302

11. maj Edel Østensgaard bolig 305 11. maj Esther Hartvig

bolig 327

15. maj Grethe Ottosen

bolig 226

19. maj Ketty Sørensen

bolig 330

21. maj Inge Pehrsson

bolig 306

22. maj Kirsten Hansen

bolig 216

24. maj Ella B. Kristensen bolig 320

Vi ønsker stort tillykke med dagen!

Beboernyt Velkommen til: Margrethe A. Johanssen i bolig 319

20


Maj 2016

Beboere vi har taget afsked med: Annelise Charlotte Hansen - bolig 204 Kaj Petersen— bolig 324 Æret vÌre deres minde

21


Maj 2016

MADPLAN MAJ Søndag

1.

Porchetta m/stegte kartofler, spinat, sovs Citronfromage m/flødeskum og pynt

Mandag

2.

Stegt sild m/persillesovs, gulerødder Lun rabarbersuppe m/frossen flødetop

Tirsdag

3.

Kalvefrikassé m/persille og løvstikke Hindbærgrød m/fløde

Onsdag

4.

Hønsekødsuppe m/boller og urter Kogt kylling m/aspargessovs, gulerødder

Torsdag

5.

Mørbradbøffer m/champignon ála creme, agurkesalat Rabarbertrifli m/pynt

Fredag

6.

Kålrouletter m/skysovs og rysteribs Abrikosgrød m/fløde

Lørdag

7.

Nakkekotelet m/fransk sennepssauce, drueagurk Pære m/chokoladesovs

Søndag

8.

Lammesteg m/ramsløg, flødekartofler og bønnesalat Vanilleis m/valnødder og chokolade

Mandag

9.

Pølser m/varm kartoffelsalat, ketchup og sennep Koldskål m/ristede havregryn

Tirsdag

10.

Røget makrel m/kold kartoffelsalat, grøn salat Kærnemælksfromage m/chokoladepynt

Onsdag

11.

Levergryde m/bagt kartoffelmos og surt Rabarbergrød m/fløde

Torsdag

12.

Rejecocktail m/brød Frikadeller m/stuvet spidskål og rødbeder

Fredag

13.

Forårsløgsuppe m/brødcroutons Kalkunbryst m/bacon, skysovs, persillekartofler

Lørdag

14.

Bøf Bourgogne, hj.lavet agurkesalat Fersken m/makronflødeskum

Søndag

15.

Marineret nakkesteg, skysovs, coleslaw m/spidskål Romfromage m/flødetop

Mandag

16.

Hamburgerryg m/aspargessovs, forårsgrøntsager Æblekage m/flødeskum, gelé 22


Maj 2016

MADPLAN MAJ Tirsdag

17.

Grønærtesuppe m/creme fraise Kartoffelæggekage m/tomat, purløg og rugbrød

Onsdag

18.

Græsk farsbrød m/skysovs, kartoffeltærte, ærter Pandekager m/is

Torsdag

19.

Aspargessuppe m/kødboller Stjerneskud m/stegt og dampet fisk, pynt

Fredag

20.

Stegt medister m/flødestuvet spinat, gulerødder Jordbær/rabarbergrød m/fløde

Lørdag

21.

Forårsgryde m/kartofler og surt Chokoladebudding m/flødeskum

Søndag

22.

Kalveculotte m/portvinssovs og bagte gulerødder Fløderand m/frugtcocktail

Mandag

23.

Tomatsuppe m/forårsløg Hakkebøf m/bløde løg, skysovs og surt

Tirsdag

24.

Hornfisk m/dildkartofler, smørsauce, radisesalat Muldvarpeskud

Onsdag

25.

Kyllingepaté m/skysovs, paprikakartofler og råkost Rødgrød m/fløde

Torsdag

26.

Biksemad m/rugbrød og rødbeder Koldskål m/kammerjunker

Fredag

27.

Snitte m/hellefisk, dild og tomat Kogt kalvespidsbryst m/peberrodsovs, bønner

Lørdag

28.

Millionbøf m/kartoffelmos og rødbeder Frugtsalat m/råcreme

Søndag

29.

Grydestegt kylling m/rabarberchutney, agurkesalat Citronflødeis m/vafler

Mandag

30.

Tarteletter m/høns i asparges Grøntsagsgratin m/skinke og rugbrød

Tirsdag

31.

Forårssuppe m/sommerkål, krydderurter Dampet fisk m/hollandaise, citron og råkost

23


Glæd dig til... Pigekoret I

Domkirkens pigekor kommer og synger for os alle den 26. maj kl. 15.15. Det foregår i caféen og der er ingen gudstjeneste den dag.

Fortæl for livet Glæd dig til, at komme med i en ”Fortæl for livet gruppe”. Vi har lige nu én ”Fortæl forLivet gruppe” og vil i løbet af sensommeren udvide til flere fortællegrupper, hvor beboerne i små grupper deler deres livsfortællinger og lytter til de andres. Den første gruppe er en stor succes.

Bankospil Bankospil ved de frivillige den 4. og 18. maj kl. 14.30 på 2. sal vest. Vi glæder os til at se så mange som muligt.

24

Maj 2016, Plejecenter Trekroner  
Maj 2016, Plejecenter Trekroner  
Advertisement