Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

Februar 2016 Se billederne fra nytårsaften og andre begivenheder i årets første måned. Lisbeth og Anita sørgede for dejlig stemning på 1. sal på årets sidste aften.

Få historien om dette smukke broderi på side 6 i denne måneds Husavis.

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde

1


Februar 2016

Kontaktinformation Redaktør på Husavisen: Christina Valeur

Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50

mettesot@roskilde.dk

Helle Stampe

46 31 80 55

hellestampe@roskilde.dk

Marianne Petersen

46 31 80 54

mariannep@roskilde.dk

Gert Nørskov

30 84 13 84

gertn@roskilde.dk

John Rost

30 84 13 54

johnrost@roskilde.dk

1. sal Afdelingsleder Elisabeth Wedell-Wedellsborg

30 53 20 70

elisabethww@roskilde.dk

2. sal Afdelingsleder Elise Oord Pehrson

29 37 94 76

eliseop@roskilde.dk

3. sal Afdelingsleder Jette Ravn Moser

23 60 69 25

jetterm@roskilde.dk

Vagttelefon 1. sal

30 55 61 43

Vagttelefon 2. sal

30 55 61 44

Vagttelefon 3. sal

30 55 61 46

Administration

Teknisk Service

Afdelingerne

Kvalitet og udvikling Christina Valeur

20 46 00 26

christinav@roskilde.dk

46 31 80 62

anneliepaaskehansen@roskilde.dk

Køkkenet Kostfaglig leder Annelie P. Hansen

Frisør - fredag fra kl. 10.00 Mille Fog Nielsen

61 72 62 18

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen

46 31 46 18

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Få Husavisen tilsendt som et link: Hvis du som pårørende ønsker Husavisen tilsendt som et link i en mail: Send din mailadresse, navn og pårørende til mariannep@roskilde.dk. Så får du fremover Husavisen tilsendt pr. mail. 2


Februar 2016

Kære Alle Januar måned 2016 fik beriget os med den sne, som vi alle savnede i julen. Nu er sneen væk og temperaturen begynder at være mere medgørlig. Ligesom årstidernes evige foranderlighed sker der også hele tiden noget nyt indenfor på Trekroner. I sidste uge var hele personalet og jeg på en temadag om Social Kapital. Her lærte vi mere om kerneopgaven, brugerinddragelse og meget mere. Det var en utrolig spændende og lærerig dag! Som et centralt punkt, besluttede vi at ændre vores tilgang til nye tiltag på Trekroner. Det betyder, at når vi får ideer til ændringer og nye initiativer, vil vi fremover sætte disse tiltag i søen i fællesskab i stedet for at gøre det på egen hånd. På Trekroner brænder vi nemlig i alle for at forbedre stedet, hvorfor vi blev enige om, at forbedringer gennemføres bedst, hvis de gennemføres i fællesskab. Derfor vil vi fremover arbejde med nye initiativer ud fra devisen om, at ideer fås i fællesskab og gennemføres sammen. For at igangsætte denne nye form, vil personalet i februar måned interviewe alle beboerne om deres liv og tanker om at bo på Trekroner. Det vil være snakke, der handler om hvad der gør beboerne glade og hvad vi kan gøre mere eller mindre af. Ideerne fra disse interviews vil bruges som inspiration på en Workshop den 9. marts, hvor beboere, pårørende og personalet sammen skal arbejde med, hvilke initiativer der kan bidrage til en endnu bedre hverdag på Trekroner. Jeg glæder mig meget til dagen og håber på, at så mange beboere, pårørende og medlemmer af Bruger- og pårørenderådet vil være med. Vi sørger for lokaler, gode lydforhold og noget lækkert til frokosten. I kan se invitationen længere inde i bladet. Februar vil på den anden side også byde på en beslutning, som desværre har været nødvendig for mig at træffe, uden inddragelse af andre. Vi vil nemlig få ombygget receptionen, således at området hvor vores administrative medarbejdere har siddet, nu aflukkes og laves til kontor til akutsygeplejerskerne i stedet. Bemandingen af receptionen vil derfor efterfølgende være sårbar. Vi søger med lys og lygte efter nogle, der kan varetage opgaven. Funktionen består i at byde besøgende velkommen, hjælpe folk med at finde vej og modtage pakker fra posten. Afslutningsvis ser jeg med glæde på, at vores hus har fået flere og flere aktiviteter. Jeg vil i den forbindelse sige en stor tak til vores frivilliggruppe, som afviklede et meget flot arrangement den 21. januar hvor Hjemmeværnets Musikkorps var på besøg. En af de lige så spændende kommende aktiviteter, som vi kan se frem til i februar, er vores afdansningsbal den 29., hvor vi har inviteret professionelle dansere og levende musik. Tak for endnu en dejlig måned her på Trekroner og for jeres engagement! Mette Otkjær, Centerleder 3


Februar 2016

Brugere – Pårørenderådsmedlemmer Formand Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Liv Cheri Theodorsen (Pårørende)

Palle Enghoff (Pårørende)

Jens Fonnesbech (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com

22 67 38 01

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jensfonnesbech@icloud.com

Niels Laurits Agger (beboer)

30 61 39 98

Suppleant Ditte Trap (Suppleant og pårørende)

ditteht@mail.dk

22 11 87 19

Repræsentant for Ældrerådet Mariann Mehder

Mariann.mehder@mail.dk

4

46 32 40 25 21 47 32 05


Februar 2016

Fortæl for livet—på jagt efter det betydningsfulde I netop disse dage er udviklingssygeplejerske Christina Valeur på kursus i ”Fortæl for livet”. Konceptet er udviklet af to psykologer, Morten og Andreas, der er ansat under Ensomme Gamles Værn. Fortæl for livet er navnet på et gruppeforløb for ældre mennesker med udgangspunkt i livshistoriefortælling. Gennem en møderække inviteres og guides deltagerne i en Fortæl for livet gruppe til at erindre, fortælle og lytte til betydningsfulde historier fra hinandens liv for herigennem at komme til at kende hinanden på en måde, der rækker ud over et overfladisk bekendtskab. I alderdommen kan det være sådan, at muligheden for at dele vores livserfaringer og minder med nogen, der kender os godt, bliver svækket. Fortæl for livet er en vej til at ældre mennesker på relativt kort tid kan komme tæt på hinanden ved at dele livsvigtige fortællinger om deres liv i et fortroligt rum. Den første Fortæl for livet gruppe på Plejecenter Trekroner etableres i marts måned.

Grundlæggere af Fortæl for Livet. Andreas Nikolajsen til venstre og Morten Hedelund til højre. Begge cand. Psych.

5


Februar 2016

Anna Sophie – fra kirtelsvagt barn til stærk og verdensberejst fysioterapeut Interviewet af Christina Valeur

Anna Sophies lejlighed er hyggelig og sirlig. Da jeg sætter mig i sofaen med de mosgrønne puder, rækker Anna Sophie mig som det første en håndbroderet pude. ”Den har min far broderet”, fortæller hun – og der er flere. Den ene smukkere end den anden med farverige mønstre. ”Det var under krigen” fortæller Anna Sophie ”Vi måtte ikke gå ud efter kl. 20 og min mor og jeg sad og strikkede – så begyndte min far at tegne og siden broderede han tegningerne på puderne” (se billedet på side 7). Anna Sophie er født på Islands Brygge i 1923 hos gode, søde forældre. Der var ikke mange penge og derfor kun råd til ét barn, fortæller Anna Sophie. Anna Sophie skulle gå på privatskole, Ingrid Jespersens skole, og det var dyrt. Hendes far kom i sin tid til København for at læse jura – men storbyen lokkede med festivitas og faren fik aldrig sin uddannelse og i stedet blev han assistent i Privatbanken. Anna Sophie’s mor gik hjemme, som det var mest almindelig på den tid. Under krigen var moren frivillig ”Lotte” sammen med Dronning Ingrid. Anna Sophie var et skrøbeligt barn, hun var meget syg og fik diagnosen ”kirtelsyg”. I lange perioder sad hun hver dag to timer på en jernstol på Finsens hospitalet og fik kulbuelys. Anna Sophie var en ganske lille pige og fortæller med rædsel om de timer på den hårde stol og i det stærke lys, der næsten fik hende til at besvime. Kulbuelyset gjorde ikke Anna Sophie rask – og siden fik den lille Anna Sophie i stedet ordineret frisk luft og sendt på børnesanatorium ved Kalundborg – Refsnæs Kystsanatorium, hvor hun var helt alene i 9 mdr. Hendes forældre havde ikke råd til at tage den lange tur fra Islands Brygge til Kalundborg andet end hver anden uge. Det lyder ikke rart at være lille og så langt hjemmefra og det var det heller ikke, fortæller Anna Sophie, selvom især én sygeplejerske står positivt i erindringen. Anna Sophie blev rask af opholdet – og har ikke siden været nævneværdig syg, som hun siger. Farens fætter var læge, og beordrede familien ud af København, så Anna Sophie kunne fortsætte sine bade og leg i frisk luft. Familien flyttede til Hellerup og Anna Sophie kom på Øregårds Gymnasium. Efter skoletiden læste Anna Sophie til fysioterapeut. Alle veninderne skulle giftes, men Anna Sophie ville have en uddannelse – så kunne man altid blive gift, mente hun. Først skulle Anna Sophie uddannes og siden rejste hun verden tynd med fysioterapien. Anna Sophie var i London, San Francisco og New York. 6


Februar 2016 Fysioterapien fylder hele Anna Sophie arbejdsliv og hun var med til begyndelsen af en spændende udvikling inden for genoptræning af indlagte patienter. Efter opholdet i USA vendte Anna Sophie næsen hjem til Danmark og Århus. En overlæge på et ortopædisk hospital i Århus interesserede sig for betydningen af træning under indlæggelse og Anna Sophie og han etablerede et godt samarbejde inden for dette område, hvor patienterne fik genoptrænet bevægeapparatet inden de skulle hjem. Først uddannelse siden giftermål – sådan ønskede Anna Sophie det – og sådan blev det. Anna Sophie var historisk interesseret som sin mor, og på en foredragsrække om Århus by, møder hun Gunnar. Gunnar er underviseren og følger galant sin interesserede tilhører hjem, hvilket bliver starten til et langt og smukt ægteskab frem til Gunnars død som 86 årig. Gunnar er museumsinspektør i Den Gamle By i Århus i gennem 40 år og får ridderkorset for sin indsats inden for dansk historie. Sammen får de to døtre og Anna Sophie oplever den største sorg af alle, da hun mister sin 32 årige yngste datter til cancer. Den ældste datter bor i Roskilde og Anna Sophie har tæt kontakt til hende og børnebørnene. Anna Sophie trives godt på Trekroner ”Der er så meget vi kan, hvis vi vil”, siger hun. ”Jeg er taknemmelig for mit liv, der har været godt og spændende. Jeg har mødt gode rare mennesker og fået lov til at rejse”, slutter Anna Sophie.

Kysthospital kaldes hospitaler ved kysten, beregnede på behandlingen af kirtelsyge børn. Behandlingen er væsentlig baseret på den gunstige indvirkning af sollys, frisk luft og bade. Det første kysthospital i Danmark, Kysthospitalet på Refsnæs, blev oprettet 1875 på Refsnæs tæt ved Kalundborg, særlig på initiativ af Sophus Engelsted. Det blev oprettet ved private bidrag og også drevet væsentligst derved. 7


Februar 2016

Billeder fra nytårsaften og årets første måned

8


Februar 2016

9


Februar 2016

Invitation til workshop 9. marts Som Mette Otkjær fortæller i sin leder på første side, inviterer vi onsdag den 9. marts alle beboere, pårørende og personale til workshop om hvilke nye initiativer, der fremmer en endnu bedre hverdag på Plejecenter Trekroner. Workshoppen vil vare hele dagen - afbrudt af en god frokost og nogle timers middagspause. Vi sørger for, at der er alle de faciliteter, der skal til for at alle har mulighed for at deltage, sidde godt, høre og se. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9. marts og meld dig til hos afdelingslederen på den afdeling hvor du hører til. I husavisen 1. marts vil der være flere informationer om dagens program.

10


Februar 2016

En lille historie om Kyndelmisse 2. februar Kyndelmisse blev også kaldt kandelabermesse eller lysmesse, og forstavelsen kyndel er blot en forvanskning af ordet kandelaber. Overtro og varsler. Der kunne tages adskillige vejrvarsler denne dag. Et velkendt rim lyder : Kyndelmisse knude (snefog/hårdt vintervejr) som vil tude holder derude med sine stude og ryster sine klude, da er den halve vinter ude. En grøn kyndelmisse giver meget hyppigt en spids (kold) påske. Skinner solen klart til kyndelmisse, da følger megen sne efter. Det skulle helst blæse kraftigt denne dag - helst så voldsomt, at ”atten kællinger ikke kunne holde den nittende ved jorden”, så ville vinterens magt være alvorlig truet og kulden ikke vare meget længere. Man ville meget nødig høre lærkesang ved kyndelmisse for: Lige så mange dage, som lærken synger før kyndelmisse, lige så mange skal hun græde efter voldermisse (1. maj ). Hvis solen skinner på denne dag, bliver grævlingen bange, når den kommer op af sin hule. Så løber den tilbage og bliver dernede i syv uger til vinteren er forbi. Men hvis vejret er gråt og trist, bliver den oppe, for så vil resten af vinteren blive mild. På Fyn spiste man ved denne lejlighed flere steder pandekager bagt med bygmel til kjørmesgildet – ellers troede man, at byggen ikke ville gro som den skulle i den kommende sæson. 11


Februar 2016

Aktivitetskalender Januar 2016 Dato Mandag 1.2 Tirsdag 2.2

Onsdag 3.2

Torsdag 4.2

Fredag 5.2

Tidspunkt 10.30 10.45 14.30-16 10-12 10-12 10.30 10.45 15.00 10.00 10.00 10.30 10.45 14.30 10-12 10.30 10.45 15.0016.30 8.3010.30 14.30 14.30 19.00

Weekend 6.-7.2 Mandag 8.2

Tirsdag 9.2

10.30 10.45 14.30 14.30 10-12 10.30 10.45

Aktivitet

Etage

Gymnastik Dagens gåtur /cykel Erindringsdans Dameklub Lægge tøj sammen Quiz Dagens gåtur /cykel Kyndelmisse – pandekager Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur /cykel Bankospil v. frivillige Mandeklub Gymnastik Dagens gåtur /cykel Torsdagscaféen med Einar

2 sal vest Ude 1 sal vest 2 sal 1 sal 3 sal vest Ude Etagerne Alle etager Ude 1 sal øst Ude 2 sal vest 2 sal 3 sal vest Ude Caféen

Brunch

Alle etager

Kaffebord Oplæsning af Husavisen fra januar Aftenhygge Fastelavnsboller søndag eftermiddag Gymnastik Dagens gåtur/cykel Lægge tøj sammen Fastelavnsboller eftermiddag Dameklub Lægge tøj sammen Dagens gåtur /cykel

3 sal Alle etager

12

1 sal Etagerne 2 sal vest Ude 1 sal Etagerne 2 sal 1 sal Ude


Februar 2016

Onsdag 10.2

10.00 10.30 10.45 14.30

Torsdag 11.2

10.00 10.45 10.30 8.3010.30 10.45 14.30

Fredag 12.2

Weekend 13.-14.2 Mandag 15.2

Tirsdag 16.2 Onsdag 17.2

10.45 14.30 14.40-16 10-12 10.30 10.45 10.00 10.30 10.45 14.30-16

Torsdag 18.2

Fredag 19.2

10.00 11-13 10.45 15.0016.30 8.3010.30 10.45 14.30 19.00

Weekend 20.-21.2

Bage ”Det søde køkken” Gymnastik Dagens gåtur /cykel Matinee eftermiddag med Cicerone Mandeklub Dagens gåtur/cykel Gymnastik Brunch

Alle etager 1 sal øst Ude Caféen

Dagens gåtur /cykel Kaffebord - alle pårørende er velkomne

Ude 3 sal

Obs – ingen gymnastik i uge 7 Dagens gåtur/cykel Lægge tøj sammen Erindringsdans Dameklubben Lægge tøj sammen Dagens gåtur /cykel Rickshaw cykeltur v. frivillig Peter Bage ”Det søde køkken” Dagens gåtur Jeanette Ulrikkeholm synger gamle sange Lægge tøj sammen Mandeklub Dagens gåtur/cykel Torsdagscaféen med Einar

2 sal Ude 3. sal vest Alle etager

Ude 2 sal 1 sal 2 sal 1 sal Ude Ude Alle etager Ude Caféen 1 sal 2 sal Ude Caféen

Brunch

Alle etager

Dagens gåtur Kaffebord – alle pårørende er velkomne Aftenhygge

Alle etager 3 sal

13

1 sal


Februar 2016

Aktivitetskalender Januar 2016 Mandag 22.2 Tirsdag 23.2

Onsdag 24.2

Torsdag 25.2

Fredag 26.2

Weekend 27.-28.2 Mandag 29.2

10.30 10.45 14.30 10-12 10.30 10.45 10-12 10-12 10.00 10.30 10.45 14.30 10-15 10.30 10.45 14.30 8.3010.30 10.45 14.30

14.30

Banko v. Marianne Dagens gåtur /cykel Lægge tøj sammen Dameklub Quiz Dagens gåtur /cykel Lægge tøj sammen Tøjsalg Tøj-Lotte Bage ”Det søde køkken” Gymnastik Dagens gåtur /cykel Bankospil v. frivillige Mandeklub på tur Gymnastik Dagens gåtur/cykel Andagt v. Domprovst Jens Arendt Brunch

3 sal vest

Dagens gåtur /cykel Kaffebord - alle pårørende er velkomne

Alle etager 3 sal

Afdansningsbal

1 sal vest

Alle er velkomne til alle aktiviteter—uanset etage

14

2 sal 2 sal 3 sal vest Ude 1 sal Caféen Alle etager 1 sal vest Ude 2 sal vest 2 sal 3 sal vest Ude Caféen Alle etager


Februar 2016

Jeannet Ulrikkeholm underholder Jeannet Ulrikkeholm synger gamle sange fx Halfdan Rasmussen og Jeppe Åkjær. Vi synger med på fællessange. Onsdag den 17. februar kl. 14.30-16.00 Der serves kaffe, te og kage.

Vi glæder os til at se jer. Kærlig hilsen Den frivillige aktivitetsgruppe v. Hanne Dahlslund

15


Februar 2016

Kyndelmisse v. Domprovst Jens Arendt Vi kender alle Blichers sang. ”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård.” For det plejer at være den hårdeste tid på vinteren. Det er den dag, hvor halvdelen af vinterhalvåret er gået. Og halvdelen af vinterens forråd skulle være tilbage. Kyndelmisse betyder faktisk lysmesse. Kyndelmisse er afslutningen på jomfru Marias barselsorlov. Det fejrede man før i tiden ved en lysmesse i kirken. I den katolske tid indviede man alle de lys, som skulle bruges i årets løb. Indtil 1770 var det en rigtig helligdag. Men vi fejrer den stadig. F.eks. i Roskilde Domkirke med kyndelmissegospel eller med pilgrimsvandring til ødekirken på Frederiksborgvej Sankt Ibs kirke. Da min kone og jeg fik vores førstefødte Thomas for snart 45 år siden var der kun 6 ugers barselsorlov. Det var i virkeligheden fordi der i 3 Mosebog biblen stod, at en kvindes renselsesdage efter fødslen var 40 dage. Efter de 40 dage skulle hun vende tilbage til helligdommen med sin mand, hvor der så kunne bringes et offer. Kvinden skulle gå hjemme og passe sit barn i 40 dage. Hun måtte ikke komme i kirke i den tid. Men så længe ventede man ikke med at få barnet døbt. Det er derfor, at barnet havde en gudmor eller gudfar, som kunne bringe det til dåben. Når den nybagte moder efter de 40 dage kom i kirke igen for første gang, blev hun modtaget af præsten i våbenhuset. Han holdt en lille formaningstale om en moders forpligtelser og førte hende så hen til hendes sædvanlige plads i kirken. Først i 1992 forsvandt det ritual helt fra ritualbøgerne, som hed: ”Ved en moders indledning i kirken”. Da Jesus bliver bragt til templet af sine forældre efter 40 dage, hvor de bringer et beskedent offer, er der en gammel mand, Simon, som holder barnet og taler om lys : ” Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk: Et lys til åbenbaring for hedninger”.

16


Februar 2016

Jesus tilhører alle mennesker. Derfor er han et lys for alle. Han er lys, så han kan finde os. Og han er lys, så vi kan finde ham. Og han er lys, så vi kan blive mindet om, at vi og alle vores kære ikke tilhører os selv, men Gud. Forældre har ofte en fornemmelse af, at deres børn tilhører ikke os selv, de er kun til låns. Derfor bringer vi dem til dåben. Fordi de tilhører noget større end os selv. De tilhører Gud. Og i virkeligheden er det ikke så dårligt at tilhøre nogen. Vi har ondt af en herreløs hund eller kat. Og mange af os er så lykkelige, at vi lever i en familiemæssig situation, som hver dag minder os om, at vi ikke lever for os selv, men tilhører andre. Det kan være mørke slet ikke at tilhøre nogen. Og det kan være lys at vide, hvem man tilhører. Men selv det menneske, som har måttet erfare, at bånd efter bånd er blevet skåret over, behøver ikke at tænke, at nu sidder jeg tilbage i mørket. Nu tilhører jeg kun mig selv. For vi tilhører altid Gud. Og derfor er der et lys, som mørket ikke kan få magt over. Himlens lys kom i dig til jord, skinner til ny oplysning stor, godt kan vi nu ved nattetid kende som børn vor Fader blid. O, Gud ske lov!

Jens Arendt

17


Februar 2016

Roskilde Nyt Roskilde Kommune tillader ikke køkkenkværne Køkkenkværne bliver annonceret mere og mere af butikker, der sælger hårde hvidevarer, men de fleste kommuner tillader ikke montering af disse. Det skyldes en strategi om, at meget mere affald skal genanvendes de kommende år. I 2017 vil der blive iværksat en ny metode for indsamling af organisk affald hos almindelige husstande i Roskilde. Samtidig skal husstandene til at indsamle tørt papir, pap, glas og metal ved samme lejlighed. Køkkenkværne finddeler affaldet og sender det via spildevandet til rensningsanlæggene. Genbrug vil derfor minimeres, hvilket strider mod strategien.

Forældre og børn blev klogere på sociale medier. Klubberne i Roskilde inviterede i uge 3 til social medieuge, der satte fokus på børns færden i det digitale univers. Gennem aktiviteter og oplæg blev både børn og forældre klogere på effekterne af sociale medier, som fx ny viden om digital mobning. Klubberne i Roskilde oplever, at børnene bliver efterladt i den digitale verden, fordi voksne omkring dem ikke altid har de fornødne kompetencer og indsigt til at guide dem på de sociale medier. Kommunens klubber har de seneste tre år arbejdet meget ambitiøst med sociale medier.

Flere friske ældre udskyder forebyggende hjemmebesøg Lovændring udsætter forebyggende hjemmebesøg fra 75 til 80 år. Det skyldes, at der er et tiltagende større antal borgere, der er friske, når de fylder 75 år.

18


Februar 2016

Mød en medarbejder Martin Bonderup Rasmussen Ergoterapeut

Martin er uddannet ergoterapeut i januar 2014 og er 27 år.

Han har de sidste 2 år arbejdet som terapeut i Holbæk Kommune, hvor han kørte hjem til folk, for at hjælpe dem via træning af dagligdagsaktiviteter, til at få en så god og nem hverdag som mulig. Martin har ikke været på Trekroner mere end to måneder. På Trekroner er Martins primære opgave at være med til at afdække og fastholde den enkeltes rehabiliteringsmål. Helt konkret skal Martin teste hver enkelt borger i en fysisk test og en ergoterapeutisk test, der bruges til at afdække beboerens ønsker og rehabiliteringsmål. Martin har ydermere faglige kompetencer indenfor fysisk træning, forflytning og hjælpemidler, som også bliver en del af Martins indsats her på stedet. Han kommer til fast at oplære nye medarbejdere i forflytning, når de bliver ansat, så de fra starten får de bedste forudsætninger for nogle gode arbejdsstillinger. Martin har altid haft en ide om at han ville arbejde med mennesker, og vil være med til at give dem en bedre hverdag. Martin arbejdede først et år på en folkeskole, hvor han underviste i historie, matematik, religion, engelsk og idræt. Selvom det var spændende, fangede det ham ikke helt. Derefter begyndte Martin at læse til fysioterapeut. Under fysioterapeutstudiet, mødte Martin ergoterapeuter. Martin syntes, at deres helhedsorienterede tilgang til det enkelte individ var fascinerende. Han besluttede derfor at skifte studie, og blev derefter uddannet ergoterapeut, og har været glad for dette. Martin er født og opvokset på Sydsjælland, og flyttede hertil Roskilde da han mødte sin kone, som er uddannet fysioterapeut. Fritiden bruger Martin på at træne forskellige træningsformer. For tiden er han fascineret af træning med egen kropsvægt, som han bruger en del tid på. Ellers går meget af tiden med at være sammen med sin kone og familien. Der bliver også set en del tv, hvor især historieprogrammer har en stor interesse. 19


Februar 2016

Navne nyt Velkommen til: Celia Mary Nielsen - bolig 126 Knud Flemming Jensen - bolig 203

Tillykke til: 10. feb. Aase Jakobsen - bolig 112 13. feb. Henny Andersen - bolig 119 20. feb. Inge Lundgreen - bolig 220 22. feb. Jytte Karla Lind - bolig 201 22. feb. Ole Jørgensen - bolig 318 24. feb. Anne Lise Hansen - bolig 204

Stort tillykke til jer alle!

20


Februar 2016

I januar har vi taget afsked med:

Bent Pedersen - bolig 109 Peter Erling Kristensen - bolig 203

Æret være deres minde

Personalenyt Afdelingsleder på 1. sal Elisabeth Wedell-Wedellsborg har sagt sin stilling op for at få mere tid til familien. Vi er kede af, at sige farvel til Elisabeth, der har gjort et stort stykke arbejde sammen med personale og beboerne på 1. sal for at skabe en endnu bedre hverdag i huset. Vi håber at få en ny afdelingsleder på plads på 1. sal til 1. april.

21


Februar 2016

MADPLAN FEBRUAR Mandag

1.

Kålrouletter m/muskatsovs og gulerødder Tartelet m/skinke, ærter og gulerødder

Tirsdag

2.

Bankekød m/kartoffelmos, drueagurk og rosenkål Hjemmelavet is med chokolade

Onsdag

3.

Krebinet m/stuvede vintergrønt og surt Blandet frugtsuppe m/tvebakker

Torsdag

4.

Sprængt/ kogt kylling m/aspargessovs og bønner Chokolademousse m/flødeskum og ristede nødder

Fredag

5.

Kogt oksekød m/peberrodssovs og bønner Oksekødsuppe m/urter og boller

Lørdag

6.

Paprikagryde m/bacon/cocktailpølser og jasminris Blommegrød med fløde

Søndag

7.

Oksesteg m/glaserede perleløg og bagte rodfrugter Citronflødeis med vafler

Mandag

8.

Skibberlabsskovs m/rugbrød, rødbeder og persille Æbler med yoghurtcreme

Tirsdag

9.

Boller i selleri med fennikelsalat Vafler med boysenbær og flødeskum

Onsdag

10.

Hvid fisk m/citrussovs og råkost Gullaschsuppe

Torsdag

11.

Forloren and m/skysovs og rødkål Skovbærgrød med fløde

Fredag

12.

Stjerneskud m/ dampet og stegt fisk Risengrød med kanelsukker

Lørdag

13.

Sprængt kam m/grønlangkål og brune kartofler Rombudding med kirsebærsovs

Søndag

14.

Kalvesteg m/stegte kartofler og portvinssovs Bagt æblekage med flødeskum

22


Februar 2016

MADPLAN FEBRUAR Mandag

15.

Irsk stuvning m/rugbrød og rødbeder Tomatsuppe med porrer

Tirsdag

16.

Grønkålssuppe m/flæsk, pølse og sennep Æbleskiver med jordbærsyltetøj

Onsdag

17.

Frikadeller m/stuvet hvidkål og rødbeder Frugtsalat med råcreme

Torsdag

18.

Braiseret oksekød m/ kartoffelmos med urter Jordskoksuppe m/ bagt fisk og jordskok/æble-salat

Fredag

19.

Laksefrikadeller m/kaperssovs og vintersalat Frugtsuppe med frossen flødetop

Lørdag

20.

Millionbøf m/kartoffelmos og rødbeder Fløderand med kirsebærsovs

Søndag

21.

Helstegt mørbrad m/bacon, flødesovs og bønner Citronfromage m/flødeskum og pynt

Mandag

22.

Kylling m/skysovs og savoy salat med appelsin Øllebrød med flødeskum

Tirsdag

23.

Hakkebøf m/bløde løg, skysovs og agurkesalat Kold fiskeanretning med flutes

Onsdag

24.

Hjertehaschis (kalv), kartoffelmos og bagte gulerødder Pære Belle Helene m/is og chokoladesovs

Torsdag

25.

Stegt rødspætte m/persillesovs, citron og hvidkålssalat Solbærsuppe med tvebakker

Fredag

26.

Paneret kotelet m/flødesovs og selleri/æble-salat Pærevælling

Lørdag

27.

Gullasch m/kartoffelmos og rødbeder Stikkelsbærgrød med fløde

Søndag

28.

Nakkesteg m/skysovs og hjemmelavet rødkål Hjemmelavet is med chokolade

Mandag

29.

(Menu endnu ukendt.)

23


Februar 2016

Glæd dig til... Vi afholder afdansningsbal mandag den 29. februar kl. 14.30. Her vil være opvisning ved professionelle dansere og alle beboerne danser erindringsdans. Alle er velkomne i dansetøj og med dansesko.

Torsdagscafé med Einar og hans band den 1. og 3. torsdag i hver måned. Einar spiller glad musik, som alle kan synge med på. Einar kommer fra Sct. Jørgensbjerg Plejecenter, hvor han i flere år har stået for aktiviteter og festlige indslag i hverdagen, så vi glæder os meget til samarbejdet.

Banko afholdes flere gange i februar. Se aktivitetsoversigten midt i Husavisen for datoer. Vær opmærksom på, at de frivillige har flyttet banko fra caféen til 2. sal vest, hvor alle som altid er velkomne.

24

Februar 2016, Plejecenter Trekroner