Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

August 2015 Mille på 10 år og Birthe sidder godt i plejecentrets rickshaw - klar til en køretur med en af de frivillige. Vi har brug for mange flere frivillige til at være cykelpiloter og mange andre ting læs inde i Husavisen.

Læs også om Esther Dahl, der kan se tilbage på 100 år. Om sommertur til Tivoli og om Mads og Mathias, der tryllede for beboerne til stor glæde.

En sommerdag med ishus foran huset

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk 1


August 2015

Kontaktinformation Telefon

Redaktør på Husavisen: Christina Valeur

Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50

mettesot@roskilde.dk

Maria Pedersen

46 31 80 55

mariap@roskilde.dk

Marianne Petersen

46 31 80 54

mariannep@roskilde.dk

30 84 13 84 30 84 13 54

gertn@roskilde.dk johnrost@roskilde.dk

1. sal Afdelingsleder Elisabeth WedellWedellsborg 2. sal afdelingsleder Elise O. Pehrson

30 53 20 70

elisabethww@roskilde.dk

29 37 94 76

eliseop@roskilde.dk

3. sal afdelingsleder Jette Ravn Moser

23 60 69 25

jetterv@roskilde.dk

Ansvarshavende assistent i hele huset

30 55 84 83

Vagttelefon 1. sal

30 55 61 43

Vagttelefon 2. sal Vagttelefon 3. sal

30 55 61 44 30 55 61 46

Kvalitet og udvikling Christina Valeur

20 46 00 26

christinav@roskilde.dk

46 31 80 62

anneliepaaskehansen@roskilde.dk

Administration

Teknisk Service Gert Nørskov John Rost

Afdelingerne

Køkkenet Kostfaglig leder Annelie P. Hansen

Frisør - fredag fra kl. 10.00 Mille Fog Nielsen

61 72 62 18

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen Roskilde Kommune

46 31 46 18 46 31 30 00 2

4631 + lokalnr.


August 2015

Lederen Kære alle, Det er med stor glæde, vi igen kan præsentere en ny udgave af Husavisen. Vores intension er, at avisen skal udkomme hver måned, og at alle begivenheder såsom besøg, aktiviteter, meddelelser og andet, skal være at finde i avisen. Vi håber selvfølgelig også, at andre kan have lyst til at bidrage med indlæg. I denne avis har vi fået et meget spændende indlæg fra Bruger- og Pårørenderådsmedlem Jens Fonnesbech. Jeg vil tage tråden op fra dette indlæg, da jeg synes, at Jens har nogle rigtig vigtige pointer. Jens beskriver nemlig, på Bruger- og pårørenderådets vegne, hvordan de håber på, at vi med tiden kan få skabt et hus med fokus på livsglæde, aktiviteter og nærvær. Det er bestemt noget, vi meget gerne vil. Vi er begyndt i det små, som I også kan se på de sidste sider i avisen. Det er første step på vejen til at få aktiviteter inddraget i vores hverdag. Især vil jeg reklamere for vores Brunch, som vi langsomt påbegynder i starten af august måned. Her vil vi invitere beboerne til brunch hver fredag fra kl. 8 og hele formiddagen. Vi håber, at også pårørende får lyst til at kigge forbi til brunchen. For at skabe aktiviteter i hverdagen, som Jens Fonnesbech også omtaler, kræves planlægning og mange hænder. En måde hvorpå det er muligt at støtte op om at udvikle aktiviteter, er ved at deltage som frivillig på vores Center. Det kan gøres på alle niveauer, nogle kan måske komme en gang om måneden og andre kan måske komme endnu oftere. En frivillig kan komme og læse lidt op fra avisen eller en bog, synge med beboerne eller gå en tur. Ofte oplever frivillige, at den slags hjælp bidrager både til beboerne og også til de frivillige selv. Aktiviteter er noget, vi alle gerne vil, men desværre ikke noget der er lagt ind i hverken vores plejenormering eller økonomien på centret. Det skal vi dog ikke lade os kue af. Med lidt god struktur og effektivitet håber vi at kunne gøre aktiviteter til en del af hverdagen. Det vil dog kræve selvbetaling ved større arrangementer eller udflugter. Det håber jeg alle har forståelse for. Til sidst vil jeg med stor glæde fortælle, at vi har ansat en ny leder på hhv. 1. og 3. sal. På 1. sal har vi ansat sygeplejerske Elisabeth Wedell-Wedellsborg. Elisabeth kommer fra en projektstilling i regionen, hvor hun har beskæftiget sig med livskvalitet hos ældre. Herudover har Elisabeth en masteruddannelse i sundhedsantropologi. På 3. sal har vi ansat sygeplejerske Jette Moser, som de sidste 7 år har været ansat i Region Sjælland som afdelingsleder i distriktspsykiatrien. Herudover har Jette en diplomuddannelse i ledelse. Vi glæder os til igen at være et fuldt lederteam og håber, I alle vil kunne mærke vores engagement og nærvær. Med venlig hilsen Mette Otkjær 3


August 2015

Nyt fra Bruger– og Pårørenderådet Jeg håber…. Før folketingsvalget var der bred enighed i blå og rød blok om, at specielt omsorgen for de ældre skulle have et løft. Plejehjem og demensområdet blev nævnt, og det er mit store håb at nogle af løfterne nu bliver omsat i praksis. Det sker allerede meget rundt om i landet. I Fredericia kommune har man investeret tre mio. kr. i uddannelsen af 750 fagfolk, som har fået 5-10 dages undervisning både teoretisk og praktisk for at sikre at al plejepersonale er fuldt kompetente til en hverdag med demente. Man har uddannet 28 videnspersoner, som er klar med råd og hjælp til personalet. I Odense bygger man en demensby, der samler al viden om pleje af demente og i Randers rykker et demenskorps ud til plejecentre og hjælper kolleger, der har særlige udfordringer med demente borgere. Også i Roskilde sker der noget og på Trekroner Plejecenter, hvor personalet har fået uddannelse. Det skal der gerne blive mere af, og derfor tillader jeg mig her at komme med nogle håb for fremtiden på Trekroner Plejecenter. - Jeg håber, at beboerne på Trekroner Plejecenter og andre plejecentre i Roskilde Kommune vil opleve bedre normeringer, så de kan leve i trygge rammer. Det må f.eks. ikke være sådan, at man i timerne omkring vagtskiftet om eftermiddagen kan opleve, at det er svært at finde medarbejdere, som kan hjælpe en. Det bør ikke skyldes dårlige normeringer, at det er svært at få kontakt med plejepersonalet. - Jeg håber, at der kommer mere liv på Trekroner Plejecenter. Der findes alternativer til traditionel plejehjemskultur. Eden hedder en af dem og udgangspunktet er, at afdelingen skal ligne et hjem mest muligt. Eden-pædagogikken sigter på at gøre et plejehjem til et sted med meningsfyldt rod, liv og samhørighed, glæde, berøringer og måske lidt griseri. Man satser også på dyr, der skal passes af personale, pårørende og børn fra institutioner i nærheden. Det har jeg hørt vældig positivt om – det fungerer rundt om i landet, og hvorfor ikke forlange det bedste? tilmed hvis det ikke koster flere ressourcer. Det er vel ikke for sent at sadle om? Liv frem for fokus på at dagen bare skal gå og livet få en ende. - Jeg håber også, at flere frivillige vil komme på centret for at cykle med beboerne. Jeg har selv gjort det et par gange, og det er noget, som virkelig bringer glæde og stor tilfredsstillelse for begge parter. - Jeg håber, ledelsen vil gå forrest og tilbyde personalet læring i at skabe liv, glæde og frem for alt samvær med beboerne. Samvær med beboerne bør ikke være noget, som sker undtagelsesvist. Jeg ved godt, at mange inklusive min mor, ikke har så mange kompetencer hverken fysisk eller psykisk tilbage, men det der er, bør der vel nurses om, og det bør personalet støtte de gamle i med liv og sjæl. Det håber jeg også bliver taget op på det møde, som kommunen har indkaldt til i august. Her skal kommunens ældrepolitik diskuteres med interesserede borgere. Det er nødvendigt med en opjustering af ressourcer og uddannelse af personalet, der plejer vore demente medborgere, fordi antallet af demente de næste 25 år vil blive fordoblet, og hver tredje dansker over 65 vil lide af en demenssygdom inden de dør. I Danmark har vi rigtig gode chancer for at organisere en sammenhængende indsats med koordinering af de mest effektive indsatser for at fremme demente borgeres livskvalitet. Jeg håber ikke regeringen løber fra sit løfte. Med venlig hilsen Jens Fonnesbech, medlem af Bruger– og Pårørenderådet

4


August 2015

Brugere – Pårørende

Formand Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com 22 67 38 01

Lillian Larsen (Pårørende)

Liv Cheri Theodorsen (Pårørende)

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Palle Enghoff (Pårørende)

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jens Fonnesbech (pårørende)

Jensfonnesbech@icloud.com

30 61 39 98

Niels Laurits Agger (beboer)

Suppleant Ditte Trap (Suppleant og pårørende)

Mariann Mehder

ditteht@mail.dk

Repræsentant for Ældrerådet Mariann.mehder@mail.dk

5

22 11 87 19

46 32 40 25 21 47 32 05


August 2015

Dameklubben - Hygge i stor stil Hver mandag formiddag mødes en gruppe damer på 2. sal til kaffe, småkager og forskellige aktiviteter. Linda, 1. sal er tovholder på Dameklubben og har været med fra starten. Linda fortæller, at Dameklubben har været et fast element i hverdagen i et halvt år. Dameklubben startede som et projekt som led i ”Bevægelse og aktivitet i kaffestuen” og er nu et tilbud, som flere og flere kvindelige beboere på plejecentret ser frem til hver uge. Linda fortæller, at Dameklubben nu består af ca. 10-14 damer, der mødes hver uge. Alle er meget velkomne og opfordres til at deltage, når de flytter ind i huset. En af de faste gæster i Dameklubben er Britta, der bor på 1. sal. Britta fortæller, at hun nyder at komme i Dameklubben og ser frem til det. Kvinderne samles om alt fra banko til skønhedsdage og grillarrangementer. Humøret er altid højt og venskaber knyttes på tværs af afdelinger og etager i huset. ”Hvis der er en dame, der plejer at være med, som fx er indlagt, så spørger de andre efter hende” fortæller Linda. ”Det er et godt forum til at tale om alt. Alt bliver ligesom slubbet løs”, siger Linda. Dameklubben er først og fremmest et godt fællesskab, det holder humøret oppe og snakketøjet i gang. Der kan også være aktiviteter som fx OL i forskellige discipliner. Damerne har selv indflydelse på, hvad der skal ske i Dameklubben. Ønsker bliver sagt højt og drøftet. Ind imellem ønsker damerne sig også en tur ud af huset, så det er noget der skal prioriteres mere i fremtiden at få bussen ud og køre, slutter Linda.

6


August 2015

Livets gang i Trekroner I løbet af sommeren har der været mange dejlige aktiviteter i huset. Der har været beboere på sommerhustur, tur til Tivoli, trylleri og nippet friske jordbær og så har Mandeklubben været på besøg i Bauhaus og på Langelinie til sommeris.

Mads og Mathias kom forbi og tryllede for beboerne 14. juni. Stor succes!!

Mandeklubben i Bauhaus i juli

7


August 2015

Esther - 40 år i sygeplejen Af Christina Valeur

Esther er 100 år. 100 årsdagen blev fejret med 33 familiemedlemmer og venner på Svogerslev Kro. Helt i Esthers ånd, for Esther er et familiemenneske og har altid sat pris på at samle familien i det store hus ved Roskilde Havn. ”Jeg er en jordbunden person, jeg sætter pris på det nære og selvom jeg har rejst, har jeg altid holdt mere af hjemlig hygge”, fortæller Esther (

Esther med brevet fra Dronningen i anledning af de 100 år).

For 100 år siden under 1. verdenskrig blev Esther født som den sidste i en søskendeflok på otte. Faren havde lagt nyt tag på huset, og da tagstenene pga. gennemtræk fløj af taget, troede moren at larmen skyldes tyskernes flyvemaskiner. Moren blev så forskrækket, at vandet gik og lille Esther kom til verden. Esther ser tilbage på den tidlige barndom med glæde. Hun er opvokset i et godt kristent hjem og har fået en god opdragelse, som har fulgt hende alle årene og har givet hende en god ballast og positiv og taknemmelig tilgang til livet. Moren passede de 8 børn, hus og en stor have. De var selvforsynende med grøntsager og æg fra hønsene i haven. De havde også en ged, og Esther og hendes søskende fik hver morgen varm gedemælk med rugbrødsterninger og sukker på. ”Jeg er sikker på, at det er derfor, jeg stadig har mine egne tænder ”, smiler Esther. Faren var værkfører på en trævarefabrik, og familien manglede ikke noget. Siden flyttede familien til et landsted nær Karup Å. Moren havde altid ønsket sig at flytte på landet, men det gik ikke som det skulle. Moren blev syg af kræft og døde, en bror døde i krigen og faren valgte at flytte tilbage til Skive med børnene. Han var heldig at få sit job tilbage og købte et nyt hus. Han giftede sig siden med en enke med to børn. Esther ville være sygeplejerske og blev elev på Skive Sygehus, hvor hun blev færdigudlært som sygeplejerske i 1942 (billedet til venstre). Om elevtiden fortæller Esther, at det var en hård tid. Eleverne boede på skolen og fik kost, logi og uniform. Herudover fik de 15 kr./mdr. til sygekassen. De måtte ikke gå ud om aftenen og ikke have mænd på værelset. Eksamenerne var hårde og læsning foregik om aftenen, hvis de da ikke arbejdede om natten. Der skulle koges klude og forbindinger og så skulle kobberkedler og potter pudses til de skinnede. 8


August 2015

Som færdig sygeplejerske startede Esther i hjemmesygeplejen i København. Siden fik Esther arbejde på Rigshospitalet. Der mødte hun sin mand. Han var indlagt over julen efter et fald fra en vogn og havde brækket foden. De andre sygeplejersker, der anede amoriner i luften, opfordrede Esther til at skrive breve til patienten for at høre til hans velbefindende. Brevene blev flere og til sidst kom Niels til København, hvor de blev gift og siden fik en søn. I 1968 flyttede familien fra København til Roskilde. Esther fik arbejde på Domsognets Plejehjem som den første sygeplejerske. Det var dengang rekreationshjem med 40 pladser men hurtigt blev det omdannet til plejehjem. En Diakon blev den første forstander. Esther fortæller, at det var rystende forhold med uuddannet personale og fx én sprøjte til insulin, der blev brug til flere beboere. Heldigvis kom der en ny leder til og med hende og efterfølgeren Anne Marie Carlsen kom der orden i sagerne. Esther var sygeplejerske på Domsognet til midt i 80’erne – efter en sygeplejekarriere på over 40 år og som vidne til en voldsom udvikling af sygeplejen med indførelsen af penicillin og hygiejniske principper. ”Men jeg ville alligevel ikke være sygeplejerske i dag med alt det papirarbejde”, siger Esther. Esther og jeg finder billeder fra hendes sygeplejetid. Esther kan ikke se mere, så jeg fortæller, hvad der er på billederne, og så husker Esther. ”Jeg har nået det, jeg skal”, siger Esther. ”Jeg er lykkelig og glad for at kunne gå og at jeg har min forstand. Jeg har så meget godt at tænke tilbage på og døden frygter jeg ikke”, siger Esther med overbevisning. Vi er nødt til at holde inde, for Esther skal spare på stemmen, inden hun skal til frokost i byen med sine fire gamle sygeplejeveninder – en gave til sin 100 års dag.

X

9


August 2015

v. Domprovst Jens Gunner Arendt Om at være til gavn…. Men nu er der mange lemmer, men ét legeme. Øjet kan ikke sige til hånden: »Jeg har ikke brug for dig,« eller hovedet til fødderne: »Jeg har ikke brug for jer.« Tværtimod, de lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige. 1 Korinterbrev 12. Min kone og jeg er begyndt at smide væk fra alle de ting vi har stående i kælderen. Vi har haft for god plads. Og vi er opvokset i halvtredserne, hvor der var mangel på meget. Så det er svært, selvom der er ting vi ikke har brug for. De er ikke længere nyttige. Men det, der gør ting noget værd, er de erindringer, man har knyttet til dem. Det kender man også til på et ældrecenter. Der er et minde knyttet til de ting, man har, selvom de ikke er noget værd. Men hvad gør et menneske noget værd? Ja noget af det det vigtigste for mennesker er at blive brugt. Det er at være til gavn. Og et menneske kan mismodigt tænke for sig selv. Jeg er ikke til gavn for nogen. Jeg er ligesom en ting på loftet eller i kælderen, som der er minder knyttet til. Men jeg er ikke nyttig. Men nu er der det, at noget af det vigtigste, vi kan vise andre mennesker, det er, at de er nyttige, at de kan bruges. Hvordan er kristendommens holdning til med at bruge andre? Normalt vil vi sige, at kristne er dem, som tjener. Men den fornemste måde at tjene på, er ved at bruge andre. Jesus kaldte disciple, som han satte i arbejde. Næsten hver gang han mødte en person, så fik det menneske en opgave. Der var ikke noget menneske, han mødte, som ikke fik at vide, at det kunne bruges i hans tjeneste. Undtagelsen var dem, der følte sig alt for vigtige og betydningsfulde.

10


August 2015

At møde Jesus er stadigvæk at blive sat i arbejde. Ja det er evangeliet at få at vide af Jesus, at du er til gavn, selv hvor alle andre synes, du er unyttig. Som apostlen siger: ”De lemmer på legemet, som synes at være de svageste, netop de er nødvendige.” Og at møde sin næste, er at bruge ham til noget. Din næste er aldrig kun det menneske, som har brug for dig. Din næste skal også altid være det menneske, som du har brug for. Ellers er det bare godgørenhed. Den største kærlighedsytring er måske ikke at sige: "Jeg vil gerne hjælpe dig". Men at sige: "Du er den, jeg har brug for!" Og netop når man arbejder som hjælper for andre mennesker, skal man holde sig det for høje. Det er kun mig, som skal yde og yde. Men medmennesket er også altid den, som kan give mig noget. Danmark er et land, hvor alting er ligesom lavet færdigt. Vi er et selvhjulpent folk. En nation af "gør det selv mennesker". Vi er arbejdsomme mennesker, som gerne vil yde og yde. Også som frivillige. Men vi er ikke er særlig gode til at tage imod. Men det skal vi lære. Man er ikke en god giver, hvis man ikke også er en god modtager. Også fordi det kristne budskab fortæller os, at ethvert menneskeliv er noget værd. Ingen er unyttig i Guds rige. Jens Arendt

11


August 2015

Underholdning Denne måneds underholdning er en kryds og tværs fra www.krydsord.dk God fornøjelse.

12


August 2015

Nyheder fra www.roskilde.dk Parkeringsplads bliver til en svamp Parkeringen på Borchs Plads bag Flensborg, har til tider været byens største fuglebad. Nu bliver den byens største svamp, når den i den kommende måned får en såkaldt permeabel belægning. Belægningen lader regnvandet sive igennem, hvorefter det løber stille og roligt ned i jorden. Frem til 24. juli er parkeringspladsen derfor lukket, så den nye belægning kan lægges på. ”Bodil” kostede 381 mio. kr. 381 mio. kr. er der udbetalt i erstatninger ved Roskilde Fjord efter stormen Bodil i 2013. Borgmestre omkring fjorden opfordrer staten til at bidrage økonomisk til en sluse ved Frederikssund—slusen koster under halvdelen af erstatningsbeløbet. ”Klimasikring har fyldt forbavsende lidt i valgkampen, når man tænker på, hvor mange mennesker der vil blive berørt af ekstremt vejr i de kommende år,” siger borgmester Joy Mogensen, der er en af de borgmestre, der ønsker en regional løsning på højvande i fjorden. Hotel Prindsen lukker Siden sin etablering tilbage i slutningen af 1600-tallet har Hotel Prindsen i Algade har en begivenhedsrig historie med blandt andet brand, berømte gæster og Matador. Nu er hotellet igen kommet i vælten for driftsselskabet bag Hotel Prindsen er blevet taget under konkursbehandling. Roskilde Avis har været i kontakt med ejer af Hotel Prindsen, Anette Huld, der henviser til advokatfirmaet Bruun og Hjejle, som står for konkursbehandlingen. Her meddeler man, at kurator Henrik Poulsen er i gang med at se på, hvorvidt det lader sig gøre at fortsætte driften af det gamle hotel på trods af konkursen. Hvis det skal kunne lade sig gøre, forudsætter det, at kurator kan finde en køber til Hotel Prindsen, da det konkursramte driftselskab ikke må fortsætte. 13


August 2015

Frivillige aktivitetsgruppe KOM OG DELTAG I UNDERHOLDNINGEN: ONSDAG, DEN 19. AUGUST 2015, KL. 14.30 Farfars Drengekor er kvartet med 4 herrer, lidt ud over konfirmationsalderen.. Alle har 20-30 års erfaring med flerstemmig korsang. Farfars Drengekor kommer efter anbefaling fra en pårørende, kom og vær med. Der serveres kaffe og kage på et tidspunkt i programmet. Se aktivitetsplanen i husavisen for andre aktiviteter. Venlig hilsen Frivilliggruppen

Man er altid velkommen til at kontakte formand Hanne Dahlslund hanne.dahlslund@gmail.com

14


August 2015

Navne I august ønsker vi tillykke med fødselsdagen og kipper med flaget for: 5. august

Else Jensen, bolig 228

10. august

Elisabeth Knudsen, bolig 206

15. august

Børge Nielsen, bolig 230

15. august

Anna Øgaard, bolig 302

18. august

Bendte Schmidt, bolig 317

19. august

Grete Nielsen, bolig 210

21. august

Bennie Winter, bolig 127

29. august

Kurt Jensen, bolig 108 Stort tillykke til jer alle!

Personalenyt Pr. 1. august kan vi byde to nye afdelingsledere velkomne. På 1. sal er det Elisabeth Wedell-Wedellsborg og på 3. sal Jette Moser. Vi glæder os meget til samarbejdet.

15


August 2015

Fortællinger om Roskilde Af lokalhistoriker Lotte Fang Bryggergården brænder 17. juli 1904 Roskilde opskræmtes midt i søndagsfreden ved 13.30 tiden ved meddelelsen om, at Bryggergården, Algade 15, brændte. Ilden var opstået i maltlageret, der fandtes på loftet i sidelængen ud mod Rosenhavestræde. Brandvæsenet under ledelse af næstkommanderende værkfører Engberg var hurtigt på pletten. Mod al forventning lykkedes det at standse ilden midt i den gamle længe, så forhuset mod Algade blev reddet. Men de øvrige længer stod ikke til at redde, knastørre, som de var. Det så på et tidspunkt farligt ud for »Hotel Prindsen«, men faren drev over. Ilden åd sig vej gennem de gamle malteribygninger, derpå gennem en stor 3 -etagers tværlænge med skindlager og fortsatte østpå, men her blev den standset af brandmandskabet, som derved reddede en gammel bindingsværksbygning i baggården. Foruden Roskilde brandvæsen var også domkirkens brandkorps med i slukningsarbejdet. Københavns brandvæsen var også blevet alarmeret og sendte brandmateriel med ekstratog til Roskilde. Branden fremkaldte noget helt uhørt i byen - et ekstranummer af en af aviserne. Roskilde Tidende udsendte det mandag formiddag til stor forargelse for byens borgere, der aldrig havde oplevet slige New York tilstande i det fredelige Roskilde. Men dramatisk havde branden været opstået, som den var i byens hjerte, og et lokalt blad gav følgende situationsskildring: ”Gnisterne fløj langt rundt i byen, således antændte nogle gnister et kjoleliv i skomager Zahles gård, i købmand Willadsens gård tændte gnisterne ild i en dyne. En dame, som var tilskuer, fik antændt sin hat, som fuldstændig gik op i luer”. Der havde virkelig været fare på færde. 16


August 2015

I øvrigt…. Indkøb i caféen….. 1. april blev caféen pengeløs. Det betyder, at beboere, personale og andre gæster skal betale med dankort. Det er dog muligt for plejecentrets beboere at blive oprettet som kunde og modtage en regning månedsvis. Henvend dig i caféen, hvis du ønsker at blive oprettet som kunde. Pårørende er altid meget velkomne til at spise med til frokost eller aften. Meld dig til hos personalet i afdelingen eller i receptionen gerne to dage før. Så er vi sikre på, at der er mad til både beboere og gæster. Gæstemåltider bliver sat på den regning, som beboeren modtager månedsvis.

Cykling uden alder…. Mandag, den 17. august eller mandag, den 24. august kl. 19.30-20.30 er pårørende inviterede til et arrangement om vores Rickshaw cykler, og hvordan man lærer at køre dem. Sonia fra ”cykling uden alder” og Linda fra plejecentret vil fortælle om cyklerne, hvordan man bliver pilot, og så vil det være muligt at prøve cyklerne. Cyklerne er nemme at køre, og så har de elmotor. Der kan sidde 2 passagerer i hver cykel og de ældre nyder at få frisk luft og komme ud i naturen. Det er muligt at blive oplært til at køre med sin egen pårørende og meget gerne også andre beboere. Lige nu kører cyklerne hver mandag eftermiddag, men alle interesserede har stor indflydelse på, hvornår det passer bedst at låne cykler og beboere til en tur ud i sensommeren. Vel mødt i caféen i stueetagen en af de to aftener. Sonia og Linda

17


August 2015

MADPLAN August 2015 Lørdag

1.

Sommergryde m/blomkål, gulerødder Vanilleis m/jordbærsovs

Søndag

2.

Kalvesteg m/skysovs, waldorfsalat og bønner Appelsinfromage m/flødeskum, chokokalde

Mandag

3.

Forårsløgsuppe Stegt kalkunbryst m/bacon, stegte kartofler, skysovs

Tirsdag

4.

Frikadeller m/kold kartoffelsalat, salat Rabarbergrød m/fløde

Onsdag

5.

Indisk karryret m/løse ris, ananas og broccoli Blandet frugtsuppe m/tvebakker

Torsdag

6.

Fisk i fad m/spinat og champignon, råkost Fersken m/makronflødeskum

Fredag

7.

Græsk farsbrød m/skysovs, agurkesalat Ymerkoldskål m/kammerjunker

Lørdag

8.

Skinkeschnitzel m/brasede kartofler, fine ærter Chokoladebudding m/flødeskum

Søndag

9.

Flæskesteg m/skysovs, hjemmelavet rødkål Hindbærtrifli

Mandag

10.

Hjerter i flødesovs, blomkål og asier Pærevælling

Tirsdag

11.

Lasagne, salat Æblegrød m/fløde

Onsdag

12.

Dampet laks m/hollandaise, ærter og citron Nougatfromage, flødeskum og chokolade

Torsdag

13.

Broccolisuppe m/creme fraise, flute Sprængt kam m/aspargessovs, gulerødder

Fredag

14.

Chili con carne m/brød og creme fraise Frugt salat m/råcreme

Lørdag

15.

Medister m/stuvede ærter og gulerødder Ymerfromage m/kirsebærsauce

Søndag

16.

Enebærgryde m/kartoffelmos, agurkesalat Vanilleis m/chokoladesovs og vafler 18


August 2015

MADPLAN August 2015 Mandag

17.

Fyldt rødspætte m/rejer, hvidvinssauce, salat Lun rabarbersuppe m/frossen flødetop

Tirsdag

18.

Paneret krebinet m/skysov, blomkål, drueagurk Stikkelsbærgrød m/fløde

Onsdag

19.

Kotelet i fad m/løse ris og bagte gulerødder Koldskål m/ristede havregryn

Torsdag

20.

Rejecocktail m/flute Hakkebøf m/bløde løg, skysovs og rødbeder

Fredag

21.

Gulerodssuppe m/flutes Forloren and m/skysovs og bønner

Lørdag

22.

Kyllingebryst m/bacon og pikant ost, paprikasovs Pannacotta m/hj.lavet rabarbersirup

Søndag

23.

Marineret nakkesteg m/rødvinssovs, stegte kartofler Citronfromage m/flødeskum

Mandag

24.

Tomatsuppe m/kødboller Kålrouletter m/skysovs, gulerødder og asier

Tirsdag

25.

Hønsefrikassé m/drys af friske urter Kirsebærmousse m/flødeskum

Onsdag

26.

Oksefarsbrød m/skysovs, stegte kartofler, grøn salat Mannagrød m/kanelsukker

Torsdag

27.

Lyssej m/persilletapanade og hvidvinssauce Jordbærgrød m/fløde

Fredag

28.

Wienerpølser m/varm kartoffelsalat, sennep, ketchup Kærnemælksfromage m/flødeskum og appelsin

Lørdag

29.

Revelsben m/skysovs, rysteribs Hindbærdessert m/flødeskum

Søndag

30.

Kalveculotte m/flødebagte kartofler, broccolisalat Gl.dags æblekage m/flødeskum

Mandag

31.

Brændende kærlighed m/kartoffelmos, rødbeder Varm ferskensuppe m/flødeskum

19


August 2015

AKTIVITETSPLAN AUGUST Uge 32

1. sal

Mandag 3. august Formiddag

Dameklub kl. 10-12 Dameklub kl. 10-12 Tøjsalg i cafeen kl. 10 Tøjsalg

Mandag 3. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30

Tirsdag 4. august Formiddag

Lægge tøj sammen kl. 10-12

Tirsdag 4. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Onsdag 5. august Formiddag

Bage

Bage

Bage Gymnastik kl. 10.3011

Onsdag 5. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Torsdag 6. august Formiddag

Mandeklub kl. 10-15 Fællessang kl. 10-11

Mandeklub kl. 10-15 Gymnastik kl. 10.3011

Mandeklub kl. 10-15 Lægge tøj sammen kl. 10-12

Torsdag 6. august Eftermiddag

Rejse - sætte sig kl. 1415

Fredag 7. august Formiddag

Brunch Gymnastik kl. 10.3011

Brunch Rejse—sætte sig kl. 11-12

Brunch

Fredag 7. august Eftermiddag

Se danske film Højtlæsning fra husavisen kl. 14.30-16

Højtlæsning fra husa- Højtlæsning fra husavisen kl. 14.30-16 visen kl. 14.30-16

2. sal

3. sal

Dameklub kl. 10-12 Tøjsalg Rejse– sætte sig kl. 11 -12

Gåklub kl. 13.30 Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30 Rickshaw kl. 14.30 Lægge tøj sammen kl. 14.30-16

20


August 2015

AKTIVITETSPLAN AUGUST Uge 33

1. sal

2. sal

3. sal

Mandag 10. august Formiddag

Dameklub kl. 10-12

Dameklub kl. 10-12

Dameklub kl. 10-12 Rejse—sætte sig kl. 11-12

Mandag 10. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30

Gåklub kl. 13.30 Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30 Rickshaw kl. 14.30 Lægge tøj sammen kl. 14.30-16

Tirsdag 11. august Formiddag

Banko kl. 10.30 (3. sal Banko kl. 10.30 (3. vest) sal vest) Lægge tøj sammen kl. 10-12

Banko kl. 10.30 (3. sal vest)

Tirsdag 11. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Onsdag 12. august Formiddag

Cirkus Arli kl. 10-15

Cirkus Arli kl. 10-15 Cirkus Arli kl. 10-15

Onsdag 12. august Eftermiddag

Cirkus Arli

Cirkus Arli

Cirkus Arli

Torsdag 13. august Formiddag

Mandeklub kl. 10-12 (is)

Mandeklub kl. 10-12 (is) Gymnastik kl. 10.3011

Mandeklub kl. 10-12 (is)

Torsdag 13. august Eftermiddag

Rejse—sætte sig kl. 14 -15

Fredag 14. august Formiddag

Brunch Gymnastik kl. 10.3011

Fredag 14. august Eftermiddag

Aftensarrangement

21

Lægge tøj sammen kl. 14.30

Brunch Rejse—sætte sig kl. 11-12

Brunch


August 2015

AKTIVITETSPLAN AUGUST Uge 34

1. sal

2. sal

3. sal

Mandag 17. august Formiddag

Dameklub kl. 10-12

Dameklub kl. 10-12

Dameklub kl. 10-12 Rejse– sætte sig kl. 11

Mandag 17 august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30

Gåklub kl. 13.30 Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30 Rickshaw kl. 14.30 Lægge tøj sammen kl. 14.30-16

Tirsdag 18. august Formiddag

Quiz og hygge kl. 10.30 3. sal vest Lægge tøj sammen kl. 10-12

Quiz og hygge kl. 10.30 3. sal vest

Quiz og hygge kl. 10.30 3. sal vest

Tirsdag 18. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Gåklub kl. 13.30

Onsdag 19. august Formiddag

Bage

Bage

Bage Gymnastik kl. 10.3011

Onsdag 19. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30 Gåklub kl. 13.30 Musik i caféen med de Musik i caféen med frivillige kl. 14.30 de frivillige kl. 14.30

Gåklub kl. 13.30 Musik i caféen med de frivillige kl. 14.30

Torsdag 20. august Formiddag

Mandeklub kl. 10-15

Mandeklub kl. 10-15 Gymnastik kl. 10.3011

Mandeklub kl. 10-15 Lægge tøj sammen kl. 10-12

Torsdag 20. august Eftermiddag

Rejse—sætte sig kl. 14 -15

Fredag 21. august Formiddag

Brunch

Brunch Rejse—sætte sig kl. 11-12

Brunch

Fredag 21. august Eftermiddag

Gymnastik kl. 16

22


August 2015

AKTIVITETSPLAN AUGUST Uge 35

1. sal

2. sal

3. sal

Mandag 24. august Formiddag

Dameklub kl. 10-12

Dameklub kl. 10-12

Dameklub kl. 10-12 Rejse– sætte sig kl. 11

Mandag 24. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30

Gåklub kl. 13.30 Gåklub kl. 13.30 Rickshaw kl. 14.30 Rickshaw kl. 14.30 Lægge tøj sammen kl. 14.30-16

Tirsdag 25. august Formiddag

Lægge tøj sammen kl. 10-12

Tirsdag 25. august Eftermiddag

Skosalg v/Dortes sko Gåklub kl. 13.30 Synge kl. 14-15

Skosalg v/Dortes sko i cafeen kl. 10-13 Gåklub kl. 13.30

Skosalg v/Dortes sko Gåklub kl. 13.30

Onsdag 26. august Formiddag

Bage

Bage

Bage Gymnastik kl. 10.3011

Onsdag 26. august Eftermiddag

Gåklub kl. 13.30 Banko i samarbejde med de frivillige kl. 14.30

Gåklub kl. 13.30 Banko i samarbejde med de frivillige kl. 14.30

Gåklub kl. 13.30 Banko i samarbejde med de frivillige kl. 14.30

Torsdag 27. august Formiddag

Mandeklub kl. 10-12

Mandeklub kl. 10-12 Gymnastik kl. 10.3011

Mandeklub kl. 10-12 Lægge tøj sammen kl. 10-12

Torsdag 27. august Eftermiddag

Gudstjeneste kl. 14.30- Gudstjeneste kl. 14.30 Gudstjeneste kl. 14.30 15.30 -15.30 -15.30 Rejse—sætte sig kl. 14 -15

Fredag 28. august Formiddag

Brunch

Fredag 28. august Eftermiddag

Aftenhygge

Brunch Rejse—sætte sig kl. 11-12

23

Brunch


August 2015

Kommende arrangementer Brunch om fredagen: Brunch på alle etager hver fredag morgen/ formiddag. Pårørende er velkomne!

Høstfest: Torsdag, den 17. september 2015 kl. 17.00 Invitation følger snarest - men vi kan allerede nu oplyse, at vi får besøg af Keld og Hilda….

UBSBolig: Boligselskabet UBSBolig inviterer beboerne til generalforsamling i starten af september 2015. Nærmere invitation og information følger.

Vil du være frivillig på plejecentret? Vi har brug for alle hænder for at kunne tilbyde flere aktiviteter og tilbud om hyggeligt samvær i og uden for huset. Derfor søger vi frivillige blandt pårørende. Du har selv stor indflydelse på, hvad du bidrager med og hvor lang tid. Det kan f.eks. være højtlæsning, fællessang, spil, gåture eller cykelture med beboerne. Det kan være hver uge eller en gang om måneden. Det afhænger af dine ønsker og din tid. Henvend dig til afdelingslederen på den etage, hvor din pårørende bor, hvis du har lyst til at være frivillig i huset. 24

August 2015, Plejecenter Trekroner