Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

APRIL 2016

Den 9. marts blev der afholdt beboermøde på Plejecenter Trekroner. Opbakningen var overvældende, og det blev en rigtig god dag. Læs meget mere om dagen og resultaterne inde i bladet.

I Husavisen kan du læse et portræt af Grethe, et livsstykke, der bor på 2. sal og vores sygeplejerske Camilla, der fortæller om sine opgaver som sygeplejerske i huset.

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde 1


April 2016

Kontaktinformation Redaktør på Husavisen: Christina Valeur Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50 mettesot@roskilde.dk

Administration Helle Stampe Marianne Petersen

46 31 80 55 hellestampe@roskilde.dk 46 31 80 54 mariannep@roskilde.dk

Teknisk Service Gert Nørskov John Rost

30 84 13 84 gertn@roskilde.dk 30 84 13 54 johnrost@roskilde.dk

Afdelingerne 1. sal konst. afdelingsleder Hannah Rueløkke 2. sal Afdelingsleder Elise Oord Pehrson 3. sal Afdelingsleder Jette Ravn Moser Vagttelefon 1. sal Vagttelefon 2. sal Vagttelefon 3. sal

30 84 14 94 hannahr@roskilde.dk 29 37 94 76 eliseop@roskilde.dk 23 60 69 25 jetterm@roskilde.dk 30 55 61 43 30 55 61 44 30 55 61 46

Kvalitet og udvikling Christina Valeur

20 46 00 26 christinav@roskilde.dk

Køkkenet Kostfaglig leder 46 31 80 62 anneliepaaskehansen@roskilde.dk Annelie P. Hansen Frisør - fredag fra kl. 10.00 Mille Fog Nielsen

61 72 62 18

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen

46 31 46 18

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Få Husavisen tilsendt som et link: Hvis du som pårørende ønsker Husavisen tilsendt som et link i en mail: Send din mailadresse, navn og pårørende til mariannep@roskilde.dk Så får du fremover Husavisen tilsendt pr. mail. 2


April 2016

Kære Alle Endnu en smuk og begivenhedsrig måned er gået på Plejecenter Trekroner og jeg har glædet mig til at skrive lederen, da vi har oplevet så meget sammen. Beboermødet den 9. marts var en meget stor succes. Aldrig har jeg oplevet så engageret en gruppe beboere. Der var virkelig mange, som havde fundet vej til caféen og deltog livligt i debatten. Inden beboermødet blev alle beboere interviewet om, hvad der optog dem i deres dagligdag. Det kom der 4 overordnede emner ud af, nemlig: aktiviteter, måltider, information og ensomhed/kedsomhed. På selve dagen blev beboerne delt i grupper og debatterede emnerne. Der fremkom mange gode forslag og en del af dem besluttede vi at igangsætte med det samme, såsom hvordan vi distribuerer informationer. Her i blandt har vi sammen fundet frem til, at et månedlig møde mellem beboere, medarbejdere og ledelsen på hver afdeling vil være en god måde, at dele information på. Herudover vil vi fremover lade teksten på aktivitetskalenderen trykkes med større bogstaver, så alle beboere kan følge med. Med hensyn til måltiderne, vil vi indledningsvis sørge for, at beboerne får mere indflydelse på hvad der serveres og hvordan måltiderne afvikles. Den grundlæggende ide med beboermødet var, at finde frem til en måde, hvorpå vi i fællesskab kan orientere os i de ting der optager os og sammen arbejde med de mange gode ideer. En vigtig pointer er, at vi ikke sætter gang i mere end der er interesse, energi og ressourcer til. Vi ønsker at få skabt mål og værdier for vores fælles sted, så det på fineste vis forener jeres hjem og vores arbejdsplads. Nu ser vi frem til at få begyndt, og på beboermøderne få drøftet hvordan vi kommer videre med mange af nye tiltag. Som flere af beboerne sagde; ”Nu er vi spændte på, om der sker noget”. Jeg lover jer, at der kommer til at ske noget. Vi håber at kunne holde gang i engagementet, og derfor har vi udfærdiget nogle postkort, som hænges op på hver afdeling. Vi håber, at kortene kan indbyde til at komme med ris, ros og gode ideer til, hvordan vi forsat udvikler huset. De bedste forårshilsner fra Mette 3


April 2016

Brugere – Pårørenderådsmedlemmer

Formand Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com

22 67 38 01

Liv Cheri Theodorsen (Pårørende)

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Palle Enghoff (Pårørende)

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jens Fonnesbech (pårørende)

Jensfonnesbech@icloud.com 21 75 93 89

Niels Laurits Agger (beboer)

30 61 39 98

Suppleant Ditte Trap (Suppleant og pårørende)

ditteht@mail.dk

22 11 87 19

Repræsentant for Ældrerådet Mariann Mehder

Mariann.mehder@mail.dk 4

46 32 40 25 21 47 32 05


April 2016

Pårørendeaften den 12. maj 2016

I denne husavis har vi fokus på vores fælles beboermøde den 9. marts 2016, og hvad der kom ud af dagen. Som vi tidligere skrev, valgte vi at opdele processen i et totrins forløb med først beboerne og siden pårørende, for at sikre at det var beboernes stemme, der suverænt trådte frem på mødet den 9. marts. Nu er datoen sat for inddragelse af pårørende. Mødet bliver en dialog om processen, hvilke temaer og løsninger, vi har arbejdet med på baggrund af beboernes møde og med muligheder for at inddrage pårørendes holdninger, ønsker og drømme i forhold til den fortsatte udvikling af plejecenteret. Mødet bliver afholdt den 12. maj 2016 kl. 19-21 i caféen. I næste nummer af Husavisen vil det være flere detaljer om arrangementet og tilmelding men sæt allerede nu X i kalenderen.

5


April 2016

Grethe Ottosen - fortællingen om et børnerigt liv - og en berømt medister

Grethe er født i 1931 på Lolland. Hun var den ældste datter og først som 10 årig fik hun søskende, en søster og en bror, tvillinger. Grethe var sød til at hjælpe sin mor med at passe de to små, så det var nok der kimen til et liv med mange børn omkring sig blev lagt. Grethe fik selv fire børn og senere blev hun dagplejemor.

Grethes far var materielkusk for komtessen på Rudbjerggård ved Nakskov. Hver torsdag kørte faren med hestevogn til Nakskov for at handle for komtessen. Som tak fik han hver gang en stor pose bolcher, som han overrakte til Grethe. Det var hendes torsdagsbolcher, fortalte hun glad og mindedes ugens højdepunkt. Engang tabte hendes farbror en stor melon ned på dem og maste hendes bolcher, fortæller Grethe smilende. Moren var hushjælp på gårdene i omegnen, mens den lille Grethe passede på tvillingerne. De boede i et gammelt stråtækt hus på landet, og selvom Grethe ikke klager, så var der ikke noget at rutte med, som hun udtrykte det. Familien flyttede til Slagelse, hvor Grethe havde sin skolegang. Efter skolen blev Grethe formiddagspige hos en hestehandler. Faren fandt på, at Grethe skulle i slagterlære, og det kom hun så. Grethe havde mødt Kurt i en ung alder. Han var bror til hendes veninde, og kom også fra Lolland. Kurt var slagter og kendt som ”den rullende slagter” til sin død. 6


April 2016

Kurt og Grethe blev gift i 1950, da Grethe var blot 19 år. På billedet nederst ses det unge par. De fik først to døtre Hanne og Janne og siden også to sønner Michael og Mogens. De boede i et hus på Sct. Jørgensbjerg og Grethe var medhjælpende hustru. Den rullende slagter kørte rundt fra dør til dør og solgte slagtervarer og især Kurts medisterpølse var berømt på hele Sjælland. De kom alle vegne fra efter Kurts medisterpølse. Jeg forsøgte at ryste den hemmelige ingrediens ud af Grethe – men Grethe rystede blot på hovedet og sagde, at hun aldrig fandt ud af, hvad det præcis var, det gjorde den medister til noget særligt. Men go’ det var den. Ingen er børnene ville overtage slagterforretningen, efter farens død, så den rullende slagter findes ikke længere. Børnene har det alle godt og bor rundt i hele landet. Grethe har fået mange børnebørn og oldebørn og er endda sidste år blevet tipoldemor til en lille pige. Overalt i lejligheden er der billeder af familien og deres besøg betyder meget for Grethe. Benene vil ikke rigtigt som Grethe vil og det er tydeligt at det gør Grethe trist, at hun ikke længere kan springe rundt som hun plejede at gøre. Vi taler lidt om det svære ved at blive gammel og afhængig af andres hjælp, når man er vant til selv at have en stor familie og klare en husholdning og arbejde hårdt fra morgen til aften. Men sådan går det jo, konstaterer Grethe og trække let på skuldrene.

Interviewet af Christina Valeur 7


April 2016

Information om Fodterapi Fodterapi på Plejecenter Trekroner foregår i beboerens egen lejlighed. Ønskes fodbehandling kan jeg kontaktes på tlf. 22 96 92 14 mandag til fredag i tidsrummet 9-15. Du kan også henvende dig til personalet, der så kontakter mig. Vi aftaler individuelt hvor ofte fodbehandling skal foretages ud fra personens behov. Hvis du har sukkersyge, får pensionstilsudk, har leddegigt eller er medlem af Danmark (gr. 1 eller 2) skal du oplyse det til mig ved første henvendelse eller hurtigst muligt, så jeg kan rådgive om tilskudsmuligheder og endvidere sørge for indberetning, der udløser tilskuddene. Prisen på en alm. Fodbehandling er 360 kr. før tilskud. Betaling Der er følgende muligheder for betaling af fodbehandling: 1. 2.

3.

Kontant behandling (også check) Forudbetaling til Nordea Bank, reg. 2290 kontonr. 0280 682 527 forudbetaling skal foretages senest tirsdag i ugen før fodbehandling pga. ekspeditionstiden og regnskab. Husk at oplyse beboerens navn, lejlighedsnummer og cpr. nr. på bankoverførslen Regningen betales over servicepakken via klientbetaling. I skal underskrive en blanket om, at plejecentret må trække beløbet. Kontakt afdelingslederen på etagen for aftale om dette

Om mig Jeg er 48 år og har arbejdet som fodterapeut siden 1989. Jeg har haft egen fodklinik i 15 år og har arbejdet som selvstændig fodterapeut på en række plejehjem i Roskilde,Vor Frue genoptræning og Sct. Hans Hospital. Hvis du har spørgsmål omkring fodbehandling eller valg af egnet fodtøj inden køb, står jeg altid til rådighed. Bedste hilsner Statsaut. Fodterapeut Annette Lindberg

8


April 2016

Camilla Bramsted, sygeplejerske på 2. sal Mød en medarbejder

Camilla er centersygeplejerske på 2. sal. Der er i alt fem sygeplejersker i huset. Camillas funktion som sygeplejerske er, at koordinere sygeplejen og prioritere, hvilke opgaver der er vigtigst hver dag. Hun holder meget af den tætte kontakt med beboerne og de pårørende. Camilla ser også sin opgave at være bindeled mellem beboerne og læge. Camilla er optaget af at sikre, at beboernes sygdom opdages hurtigst muligt for at undgå, at de kommer på hospitalet. Camilla er et strukturmenneske, der udfordres af at finde ”ways of working”, dvs. at sætte tingene i kasser og gøre afdelingen mere struktureret og ensartet behandlingen, så det ikke bliver afhængigt af, hvem der er på arbejde. Camilla har taget den rehabiliterende tankegang til sig, og synes, at det er vigtigt at arbejde for at alle borgere har mulighed for at gøre noget, der giver dem livskvalitet, baseret på deres egne ønsker. Camilla er uddannet på Rigshospitalet i 2006. Var derefter 1 år på intensiv mavetarm afdeling og siden 9 år på akut hjerteafdeling inden hun blev ansat her for 1 år siden. Camilla har en 2 årig efteruddannelse i hjertesygdomme og diplomuddannelse i demens og inkontinens. Camilla er gift og bor i Greve med sin mand og to børn. Camilla er en sportspige, der kan lide at løbe og tidligere har spillet på landsholdet i volleyball.

9


April 2016

Det har været påske Vi har en DAB radio i køkkenet. Om morgenen tænder vi den, før kaffen er sat over: Vi kan høre de samme nyheder igen og igen - før vi opdager, at man har hørt dem 4 gange. Det er ofte de samme nyheder. Og det er det jo; terror aktion i Paris, Bruxelles, Istanbul. Tingene gentager sig. Det gør det også i vores eget liv. Man lærer to ting i livet. 1. For det første lærer man, hvordan al ting kun er til for en tid. Som der står i salmen -“ Gud skyller årene bort de bliver som en søvn.Ved morgen er det som græsset der gror, ved aften er det vissent og tørt. Dets sted kendes ikke mere. ” Det er ikke kun menneskets vilkår at dø. Man også at blive glemt. Det er det ene man lærer. 2. Det andet er, at alting gentager sig. Mennesker begår de samme dumheder igen og igen. Børn gentager deres bedsteforældres dårskaber. Historien har et stort lager af gode ting og dårlige ting, som hele tiden hentes frem fra dens store lager. Men det har alt sammen været set før. Det kan gøre en tungsindig, at det er sådan. Den tungsindige har kun glæden på overfladen, på bunden ligger tungsindet og depressionen og venter. Det tungsindige mennesker glæder sig ikke over påsken og foråret som nu vrimler frem, ja ser det vel knap, for han ved at efter vår kommer sommer sig så er det atter efterår og vinter. I tungsindet er vi hele tiden fremme i tankerne.Vi ved alt for vel, at døden følger efter livet. Måske er det vi kalder livsklogskab i virkeligheden frygt og håbløshed. Beretningerne omkring påske lugter af frygt. ”De forlod ham og flygtede alle” skriver en evangelist. Peters fornægter af frygt sin Herre i ypperstepræstens gård. Disciplene lukkede sig inde af frygt. Det som formålet med en korsfæstelse at indgyde frygt. Det var ikke at slå enkelte mennesker ihjel; men at indgyde frygt hos de overlevende. Det lykkedes indtil det blev Påskedag. Det er hemmeligheden bag al terror. Når vi bliver, bange blive vi splittet og løber væk.Vi søger vores egen lille personlige tryghed, som disciplene også gør efter langfredag. De er på vej væk i alle retninger. Frygtens første frugt, at vi løber væk. Det næste er, at vores fællesskaber går i opløsning. Tilgivelsen og forsoningens at vende tilbage til hinanden.

10


April 2016

Vi tror her påskedag, at Jesus opstandelse er den begivenhed, som ikke skal slettes ud af tidens tavle, fordi den ikke er en gentagelse af noget andet. Mens tusinder af grave kastes til, og den ene solopgang afløser den anden, så er der en grav og en solopgang, som er adskilt fra alle andre grave og solopgange. For da kvinderne den morgen nåede ud til graven var den tom. “Han er opstanden, han er ikke her, se der er stedet, hvor de lagde ham! “ sagde englen. Denne begivenhed skal ikke forsvinde fra tidens lystavle, for her rører evigheden vores verden. Derfor er den hændelse heller ikke noget som skal gentages, sådan at kristendommen var god nok for en tid, men nu går vi over i en anden tidsalder, og får noget som er endnu sandere og bedre. Den kristne kirke ser historien som en bog med kapitler og hvert kapitel har sin overskrift. Det er ikke alle kapitler, som dække et lige langt tidsrum. Nogle dækker måske milliarder af år. Andre kun nogle få år. Eller et enkelt øjeblik. Det er overskrifter over disse kapitler. Skabelsen; syndefaldet; Jesus liv og død; Jesu opstandelse. Den næste store overskrift ikke blive en sandere eller mere tidssvarende religion. Den næste store overskrift vil blive Jesu genkomst. Det vil også blive den sidste, for efter den overskrift lukkes bogen i. Opstandelsen er den begivenhed, som tiden ikke får visket ud. Men den er også er rettelse eller en dom over alle de tanker, vi ellers gør os om det evige liv. Msk har tænkt over det til alle tider. Hvis Harald Blåtand har bygget en kirke her, så er der sikkert neden under den en helligdom, bygget af msk som også grundede over det evige liv, men havde en anden tro. Et af de smukkeste sagn fra den tid genfinder vi i salmen: “Påskeblomst, hvad vil du her? ”. ”Hanegal og morgensang; synes mig af den udsprang. ” synger vi. Det kommer fra sagnet om Hading, (oldefar til Roar, som grundlagde Roskilde). Han ville vække den døde Gud, Balder til livet igen. På sin søgen kom Hading kom til de levendes land, men en ismur , som ingen kunne komme over, skilte dette land fra de dødeliges verden; Hading drejer resolut halsen om på en hane, og smider den over muren, og da den er kommet over på den anden side galer den. For i de levende land får vi livet tilbage. Og det synger vi så om, når det er påske. Domprovst Jens Arendt Billedet til højre er udsigten fra Jens Arendts kontor 11


April 2016

Aktivitetskalender April 2016 Dato Fredag 1.4

Tidspunkt 8.00-10.00 11.00 14.30 14.30 Weekend 2.-3.4 Mandag 10.30 4.4 10.45 Tirsdag 10-12 5.4 10.45 19-20 Onsdag 10.00 6.4 10.00 10.30 10.45 14.30 10.00 10.30 10.45 15.0016.30 Fredag 8-10 8.4 11.00 14.30 Weekend 9.-10.4 Mandag 10.45 11.4 14.3015.30 Tirsdag 10-12 12.4 10.45 Torsdag 7.4

Aktivitet Brunch Strikkeklub Kaffebord Oplæsning af Husavisen

Etage Alle etager 1 sal vest 3 sal Alle etager

Banko v. Marianne Dagens gåtur/cykel Dameklub Dagens gåtur /cykel Keller Band Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur /cykel Kaj Hansen, byrådspolitiker fortæller om Roskilde Mandeklub Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur /cykel Torsdagscaféen med Einar

3. sal vest Ude 2 sal Ude 3. sal Alle etager Ude

Brunch Strikkeklub Kaffebord

Alle etager 1 sal vest 3 sal

Dagens gåtur/cykel Erindringsdans

Ude 1. sal vest

Dameklub Dagens gåtur /cykel

2 sal Ude

12

1 sal øst Ude Caféen 2 sal 3 sal vest Ude Caféen


April 2016

Onsdag 13.4

Torsdag 14.4 Fredag 15.4

10.00 10.00

Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors 10.45 Dagens gåtur /cykel 14.30 Leif Druedahl spiller ønskekoncert med 78’erne 10.00 Mandeklub 10.45 Dagens gåtur/cykel 8.00-10.00 Brunch 11.00 Strikkeklub 10.45 Dagens gåtur /cykel 14.30-15.30 Beboermøde

Alle etager Ude Ude Caféen 2 sal Ude Alle etager 1 sal vest Ude 3 sal

Weekend 16.-17.4 Mandag 18.4

Tirsdag 19.4 Onsdag 20.4

Torsdag 21.4

10.30 10.45 14.30-15.30 14.30-15.30 10.30 10.45 10.00

Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur/cykel Beboermøde Beboermøde Quiz v. Marianne Dagens gåtur /cykel Rickshaw cykeltur v. frivillig Peter, Røde Kors 10.00 Bage ”Det søde køkken” 10.30 Gymnastik v. Marianne 10.45 Dagens gåtur 14.30 Banko v. de frivillige 10.00-15.00 Mandeklubben på tur 10.30 Gymnastik v. Marianne 10.45 Dagens gåtur/cykel 15 -16.30 Torsdagscaféen med Einar

Fredag 22.4 Bededag Weekend 23.-24.4 13

2. sal vest Ude 1 sal 2 sal 3. sal vest Ude Ude Alle etager 1. sal øst Ude 2. sal vest Ude 3. sal vest Ude Caféen


April 2016

Aktivitetskalender April 2016 Mandag 25.4

Tirsdag 26.4

Onsdag 27.4

10.30 10.45 14.3015.30 10.00

Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur /cykel Erindringsdans

2. sal vest Ude 1. sal vest

Dameklub

10.30 10.45 10.0013.00 10.00 10.00

Quiz v. Marianne Dagens gåtur /cykel Britts butik

Det store mødelokale 3. sal vest Ude Caféen

10.30 10.45 14.30 Torsdag 28.4

10.00 10.45 10.30 14.30

Fredag 29.4

8.00-10.00 11.00 10.45 14.30

Bage ”Det søde køkken” Rickshaw cykel v. frivillig Peter, Røde Kors Gymnastik v. Marianne Dagens gåtur /cykel Rene Schmidt spiller og synger. Temaet er Danmark rundt Mandeklub Dagens gåtur /cykel Gymnastik v. Marianne Andagt v. Domprovst Jens Arendt Brunch Strikkeklub Dagens gåtur /cykel Kaffebord – alle pårørende er velkomne

Alle etager Ude 1. sal øst Ude Caféen

Ude 3 sal vest Caféen Alle etager 1 sal vest Alle etager 3 sal

Weekend 30.-31.4

Alle er velkomne til alle aktiviteter på alle etager 14


April 2016

Beboermøde den 9. marts

Onsdag den 9. marts var der beboermøde, og beboerne var mødt talstærkt op.Vi fyldte hele caféen og der var hele dagen summen og koncentreret opmærksomhed omkring bordene. Processen startede med, at medarbejderne interviewede alle beboere om, hvordan de oplever dagligdagen. Alle interviewene blev læst grundigt og udsagnene samlet i fire hovedtemaer: 1.

Information og medinddragelse

2.

Måltidet

3.

Aktiviteter

4.

Ensomhed

På beboermødet tog vi udgangspunkt i de temaer og alle beboerne fik lov til gruppevis at forholde sig til emnerne, diskutere og komme med løsningsforslag inden for hvert tema. Formålet var, at tage udgangspunkt i beboernes oplevelser, erfaringer og ønsker og bruge dem som udgangspunkt til at gøre Plejecenter Trekroner endnu bedre. 15


April 2016

Lang dag men godt med pausen. Så kan vi lidt igen. Beboer 76 år

Det e syne r lang t id s ikk get. e, de siden n r er u Bebo sket - jeg er 8 så m 0 år e-

Tæ be n k vi r, de at vi Be ønsk r og var bo er så så er os bl m 79 . iver ang år ha e… nd . J let eg på håde t,

16


April 2016

g-

d da o g n ar e æt v t De lev tr r. å b Jeg er 89 o Beb

. lang t e eg og m

Bare der kommer noget ud af alt den snak ….. Beboer 85 år

Jeg håber bare, vi får et værksted, hvor vi kan lave kreative ting. Beboer 80 år

i r, v at e mn odt e e G od dag. g le g og dejli n et . En . r s æ t r v tere syne a t h isku vi e D r d vad år ha re h r 91 hø boe Be

17


April 2016

Beboermøde - hvad kom der ud af det? Beboermødet sluttede med en opsamling på de fire temaer og ønsker til forbedringer og konkrete handlinger. Nogle af tingene har vi besluttet at ændre med det samme og andre af forslagene arbejder vi videre med., som Mette også skriver i sin leder. Det blev blandt andet besluttet, at hver etage hver måned holder et beboermøde, hvor beboerne fortsat inddrages i beslutning på etagen. Møderne begynder her i april jf. aktivitetskalenderen. Vi vil også sørge for at få trykt aktivitetslisten i stort format og hænge synligt op på alle etager. Der er blevet trykt postkort, der ligger på alle etager. Der kan både beboere og pårørende skrive deres oplevelser og ønsker til os. Det er en ekstra stemme ud over de månedlige beboermøder og pårørendemødet til maj. Så brug endelig kortene. Der er postkasser på alle etager ved elevatoren.

Der var et ønske om flere ture ud af huset og både dameklubben og mandeklubben arbejder videre med dette. Dameklubben har fået nyt stort lokale i stuen, som med tiden afprøves som kreativt værksted. Vi starter også fortællegrupper for ældre op i april måned. Det er et lille forum, hvor beboerne kan dele deres livsfortællinger og på den måde knytte bånd på tværs.Vi forsøger os også med besøgsvenner i huset, hvor alle opfordres til kunne være besøgsvenner for andre og ønske besøg. Tal med din kontaktperson, hvis du vil være besøgsven eller ønsker en besøgsven fra huset. Husavisen vil hver måned følge op på processen med ”beboernes stemme” og berette om nye aktiviteter og initiativer. 18


April 2016

I øvrigt…. … søger vi stadig cykelpiloter Nu er det forår og beboerne holder meget af en tur ud i det grønne.Vi har to rickshawcykler, der er meget nemme at køre, har elmotor og er dækket af en fælles forsikring. Kontakt tovholder Linda Wincents på telefon 2490 7012 hvis du ønsker at booke en tur, få en prøvetur og høre nærmere. … ønsker vi os linned Vi har fokus på linned for tiden, da det er besluttet at nye beboere fremover selv skal medbringe flere sæt linned. Der indkøbes ikke så meget nyt linned og hermed et ønske om, at ligger du inde med linned, som du ikke bruger, så tager vi meget gerne imod det.

… er der ændringer i postgangen Posten vil fremover blive lagt i dueslag på hver etage og hver beboer og pårørende skal selv administrere posten derfra dvs. hente posten og evt. besvare.Vi er naturligvis behjælpelige, hvor det er nødvendigt.

… opfordres alle til ikke at opbevare mange kontanter i boligen Vores opfordring kommer som følge af, at centret i hovedreglen ikke opbevarer kontanter for beboerne, som vi skrev om i sidste nummer af Husavisen. Tyveri forekommer heldigvis uhyre sjældent.

19


April 2016

Navne I april kipper vi med flaget og ønsker tillykke til: 19. april Knud Fl. Jensen - bolig 203 21. april Kirsten Nielsen - bolig 223 25. april Edith Hansen - bolig 308 30. april Tage Christensen - bolig 325 Vi ønsker stort tillykke med dagen!

Beboernyt Velkommen til: Iosif Martin Dallos - bolig 211 Ketty Bøggild Sørensen - bolig 330 Leo Thyde - bolig 206

Personalenyt Anne-Mette Krøjer Larsen kunne den 29. marts fejre 25 års jubilæum i Roskilde Kommune. Der blev holdt stor reception for beboere og kolleger. Anne-Mette har igennem mange år været fælles tillidsrepræsentant og medarbejder på 1. sal. Tillykke til Anne-Mette. På billedet til venstre sidder Anne-Mette og lytter til centerleder Mette Otkjærs pæne ord til hende i anledning af jubilæet.

20


April 2016

Beboere vi har taget afsked med: Esther Lund-Jensen - bolig 330 Olga Møbius - bolig 320 Henny Eriksen - bolig 206

Æret være deres minde

21


April 2016

MADPLAN APRIL Fredag

1.

Irsk stuvning, rødbeder Stikkelsbærgrød m/fløde

Lørdag

2.

Oksesteg m/sukkerglaseret løg, gulerødder Ymerfromage m/brombærsovs

Søndag

3.

Chilivanille skinke m/flødekartofler, forårsgrønt Citronflødeis m/vafler

Mandag

4.

Svensk pølseret m/purløg og ketchup Abrikosgrød m/fløde

Tirsdag

5.

Baconruller m/enebærsovs og rysteribs Frugtsuppe m/frossen flødetop

Onsdag

6.

Laks m/flødepeberrods-sovs og forårsråkost Øllebrød m/flødeskum

Torsdag

7.

Chili con carne m/creme fraise og groft brød Alliancegrød m/fløde

Fredag

8.

Tunmousse m/sauce verte Skinke farsbrød m/brasede kartofler, skysovs, ærter

Lørdag

9.

Gullasch m/kartoffelmos, rødbeder Vanillebudding m/saftsovs

Søndag

10.

Hamburgerryg, stuvet spinat og brunede kartofler Cherryfromage

Mandag

11.

Hakkebøf m/bløde løg, skysovs, drueagurk Pandekager m/boysenbær-syltetøj

Tirsdag

12.

Hønsekødsuppe m/boller og urter Kogt kylling m/aspargessovs og gulerødder

Onsdag

13.

Benløse fugle m/skysovs, rødløgskompot Frugtsalat m/råcreme

Torsdag

14.

Kold fiskeanretning m/flute Farseret kalkun m/skysovs og selleri/æblesalat

Fredag

15.

Boller i karry m/løse ris, ærter Chokolademousse m/flødeskum

Lørdag

16.

Jægerkam m/champignonsovs, bagte bønner Hj.lavet is m/jordbærsovs og vafler 22


April 2016

MADPLAN APRIL Søndag

17.

Kalvekød i forårsgrønt m/surt Appelsinfromage m/flødeskum og hakket chokolade

Mandag

18.

Krebinet m/skysovs og hj.lavet agurkesalat Blandet frugtsuppe m/tvebakker

Tirsdag

19.

Lyssej m/persille-tapanade og frisk råkost Sveskegrød m/fløde

Onsdag

20.

Porresuppe m/groft brød Stegt medister m/stuvede ærter og gulerødder

Torsdag

21.

Hjerter i flødesovs m/kartoffelmos og drueagurker Fersken m/makron-flødeskum

Fredag

22.

Grydestegt kylling, rabarberkompot, agurkesalat Fragelitéroulade m/hindbærpuré

Lørdag

23.

Sprængt kam m/aspargessovs, bagte gulerødder Rabarbertærte m/flødeskum

Søndag

24.

Wienerschnitzel m/brasede kartofler, ærter, skysovs Vanilleis m/chokoladesovs og vaffel

Mandag

25.

Snitte m/laks, dilddressing, friske asparges Paneret flæsk m/persillesovs, rødbeder

Tirsdag

26.

Tomatsuppe Fiskefrikadeller m/citrussovs og råkost

Onsdag

27.

Kærnemælkssuppe m/rosiner Kotelet i fad m/ovnstegte kartofler og surt

Torsdag

28.

Frikadeller m/stuvede snitbønner Rabarbergrød m/fløde

Fredag

29.

Hønsesalat m/croissant og brøndkarse Mangogryde m/jasminris og gulerødder

Lørdag

30.

Nakkesteg m/svesker, skysovs og hj.kogt rødkål Panna cotta m/hj.lavet rabarbersirup

23


Glæd dig til... Britts butik den 27. april. Britt sælger tøj til både damer og herrer og tager dankort. Britt sælger alt slags tøj fra undertøj og strømper til bluser, kjoler og overtøj.

I næste nummer af Husavisen er der reportage fra forårets afdansningsbal. Glæd dig til de mange fine og stemningsfulde billeder. Dansen fortsætter hver anden mandag. Kom og dans med.

Den Frivillige Aktivitetsgruppe Onsdag, den 6. april 2016, kl. 14.30 i cafeen Kaj V. Hansen fortæller om Roskilde. Kaj V. Hansen er byrådspolitiker og har haft byvandringer mange gange. Onsdag, den 13. april 2016, kl. 14.30 i cafeen Ønskekoncert med De Gamle 78’ere Vi genhører dine favoritter fra de gamle plader. Onsdag, den 20. april 2016, kl. 14.30 BANKOSPIL PÅ 2. SAL VEST Onsdag, den 27. april 2016, kl. 14.30 i cafeen Troubaduren René Schmidt René Schmidt synger, spiller og fortæller ”Danmark rundt” Folkesange der omhandler steder og stemninger Der serveres kaffe og kage til alle arrangementer Vi glæder os til at se rigtig mange 24

April 2016, Plejecenter Trekroner