Page 1

HUSAVISEN PLEJECENTER TREKRONER

Oktober 2016

I oktober måned er ægteparret Tove og Hans-Jørgen på 1. sal interviewet til Husavisen. Glæd dig til at læse om et travlt smedeliv og en del af Roskildes historie.

Den 22. september holdt vi høstfest for alle beboerne og deres pårørende. Det var et stort tilløbsstykke med ca. 200 gæster og underholdning af Kurt Ravn og musiker. Se billederne inde i bladet.

www.plejecentertrekroner.roskilde.dk Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde 1


Oktober 2016

Kontaktinformation Redaktør på Husavisen: Christina Valeur og Sonia Kirkaldy Nielsen Ledelse Mette Otkjær, Centerleder

20 51 45 50 mettesot@roskilde.dk

Administration Helle Stampe

46 31 80 55 hellestampe@roskilde.dk

Teknisk Service Gert Nørskov John Rost

30 84 13 84 gertn@roskilde.dk 30 84 13 54 johnrost@roskilde.dk

Afdelingerne 1. sal Afdelingsleder Mette Færch

24 90 65 34 mettefaerch@roskilde.dk

2. sal Konst. Afdelingsleder Camilla Kronborg Bramsted

29 37 94 76 camillakb@roskilde.dk

3. sal Afdelingsleder Jette Ravn Moser

23 60 69 25 jetterm@roskilde.dk

Vagttelefon 1. sal Vagttelefon 2. sal Vagttelefon 3. sal

30 55 61 43 30 55 61 44 30 55 61 46

Aktivitetsmedarbejder Sonia Kirkaldy Nielsen

24 90 65 36 soniakn@roskilde.dk

Køkkenet Kostfaglig leder Annelie P. Hansen

46 31 80 62 anneliepaaskehansen@roskilde.dk

Fodterapeut - tirsdage 9.00-15.00 Anette Lindberg

22 96 92 14

Omsorgstandplejen

46 31 46 18

Roskilde Kommune

46 31 30 00

4631 + lokalnr.

Få Husavisen tilsendt som et link: Hvis du som pårørende ønsker Husavisen tilsendt som et link i en mail: Send din mailadresse, navn og pårørende til soniakn@roskilde.dk Så får du fremover Husavisen tilsendt pr. mail. Eller skriv flg. link: http://plejecentertrekroner.roskilde.dk/trekronernytplejecentretsblad.asp 2


Oktober 2016

Kære Alle Jer der har læst mine indlæg tidligere ved, at jeg elsker at starte med vejret, så hvad er mere nærliggende efter denne smukke september måned, end at citere en af Danmarks smukkeste sange, nemlig ”Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og lydt vi hører lærken slå som før ved forårstide”. Mere præcist kan det vist ikke beskrives, når man står i en af dagligstuerne og ser ud over himlen og de nyhøstede marker. Huset Trekroner er ved at finde sig selv, og den nyanlagte have, er kommet til sin ret med de mange smukke staudebede. Markerne omkring huset er mejet og høet kommet i hus, så vi måtte naturligvis have en høstfest her på Trekroner. Tak for en ualmindelig smuk aften, med de mange glade gæster, fantastisk mad fra vores eminente køkken og vidunderlig underholdning af Kurt Ravn. Jeg håber, at alle hyggede sig. Med udgangspunkt i de mange positive tilbagemeldinger, er det bestemt et arrangement vi glæder os til at afholde igen næste år. Der er også andre positive ting, som fylder i vores hus. Finanslovens værdighedsmidler begynder stille og roligt at sive ind i organisationen. Denne gang er der fokus på det gode måltid og på aktiviteter. Der vil derfor blive arbejdet med, at måltiderne får en mere hjemlig og hyggelig atmosfære, her på Trekroner. Det gør vi ved, at vi får ansat en ekstra medarbejder til at være tilstede ved aftenmåltidet. Et andet fokus er aktiviteter. Her har vi det sidste år målrettet arbejdet på at få sat forskellige faste foretagender i gang, som kan have beboernes interesse. Til at styre alle løjerne har vi ansat Sonia, som jeg omtalte i sidste nummer. Sonia vil samtidig overtage redaktionen af denne avis. Christina Valeur, som har været avisens redaktør, siden den startede for lidt over et år siden, rejser nemlig den første oktober. Det er med stort vemod, vi siger farvel til Christina, der har været primus motor for mange af de nye tiltag, vi har fået sat i gang. De bedste ønsker om en smuk fremtid og stort held og lykke til de mange sygeplejestuderende, hun nu skal være med til at uddanne. Mange tak for din støtte og bidrag til at gøre Trekroner til det hus det er i dag.

Kærlig hilsen Mette 3


Oktober 2016

Bruger-pårørenderådets medlemmer Formand: Ann-Marie Øgaard (pårørende)

Annmarie.roinge@gmail.com

22 67 38 01

Liv Cheri Theodorsen (pårørende)

Liv-cheri@hotmail.com

26 24 00 49

Palle Enghoff (pårørende)

Pt.enghoff@webspeed.dk

23 43 23 02

Jens Fonnesbech (pårørende)

jensfonnesbech@icloud.com

21 75 93 89

Niels Laurids Agger (beboer)

30 61 39 98

Kirsten Dalskov (pårørende)

20 67 82 32

Repræsentant for Ældrerådet

Mariann Mehder

Mariann.mehder@mail.dk

4

46 32 40 25 21 47 32 05


Oktober 2016

Kvalitetssygeplejerske Christina Valeur Jeg har i gennem det sidste halvandet år været ansat som kvalitetssygeplejerske i huset. Jeg kom fra en lignende stilling i Rehabiliteringsafdelingen i stueetagen, så jeg kendte huset godt, da jeg sammen med Mette Otkjær kom til plejecentret i maj 2015. Jeg er uddannet Cand.Comm (kommunikation) og sygeplejerske og har været ansat i Roskilde Kommune siden 2008. Nu er det blevet tid til farvel, da jeg har fået et nyt job som underviser på sygeplejeskolen i Nordsjælland. Jeg har haft min gang på alle etager og haft ugentlige møder med afdelingslederne. Det har primært handlet om medicinhåndtering og om dokumentationen eller om at implementere den rehabiliterende tankegang. Jeg kender mange af jer – både beboere og personale på alle tre etager, og det har på alle måder været berigende at møde jer i forskellige sammenhænge. Hver måned har jeg særligt set frem til at interviewe en af jer til Husavisen, og det har glædet mange at læse eller få læst jeres fortælling højt. I denne måned kan I glæde jer til at lære Hans Jørgen og Tove fra 1. sal meget bedre at kende. Jeg har også haft to ”Fortæl for livet grupper”. I de små grupper har deltagerne hver især fortalt historier fra deres liv, mens de andre har lyttet og været vidner til både gode og svære minder. For mig har det været berigende at lede grupperne. Nu giver jeg stafetten med Husavisen videre til aktivitesmedarbejder Sonia. Jeg har de sidste halvandet år været vidne til en god udvikling og glæder mig over, at den fortsætter med Mød engagerede ledere ved roret og kærlige, dygtige med en a r bejd medarbejdere og ikke mindst alle jer, der lever er her og har en mening om, hvad der er vigtigt. Kærlig hilsen Christina 5


Oktober 2016

Billeder fra september müned Tur til sommerhus i Gershøj

6


Oktober 2016

Musik og sang i cafeen med Einar og Margrethelogen

7


Oktober 2016

Hans Jørgen og Tove —i tykt og tyndt Interviewet af Christina Valeur

Hans Jørgen og Tove er flyttet ind på Plejecenter Trekroner for et par måneder siden. De bor sammen og forleden kunne de fejre 69 års bryllupsdag. Tove siger selv, at hun har ”kuppelkatar”, så Hans Jørgen husker for hende – og til gengæld ser Tove for Hans Jørgen, der døjer med synet. Det er derfor mest Hans Jørgen, der fortæller og Tove lytter opmærksomt med fra sengen, og ind imellem griner de sammen af et gammelt minde, Tove spørger ind til de mennesker, Hans Jørgen fortæller om og nogen gange er erindringen klar og Tove bidrager til fortællingen. De to har fulgtes ad i tykt og tyndt, så selvom det hovedsagligt er Hans Jørgens fortælling, er den i den grad tæt vævet sammen med Toves. De to mødte hinanden under krigen, hvor Hans Jørgen var i lære hos en smed i Hedehusene, Tove arbejdede i biografen, men blev fyret og fik i stedet arbejde i samme smedje. De blev gift i 1947 i Faxe. Hans Jørgens liv er en fortælling om et aktivt, målrettet og arbejdsomt liv som smed. Barneårene fra 1926, hvor Hans Jørgen blev født på Uglebjergvej i Roskilde som den yngste i en flok på fire, var et liv i evig flytning fra landsted til landsted. Hans Jørgen gik i skole på Brejninge skole hver anden dag. Faren var landmand og var endvidere kendt i hele området som dygtig træskomager og for en særlig fin udvendig syning. Efter sin konfirmation, skulle Hans Jørgen i lære. Han var kun 14 år og kom i lære som smed hos ”en skrupskør kugle” i Vedstrup. Den læreplads udviklede sig til lidt af en prøvelse for den unge Hans Jørgen, der en dag fik nok, smed sit skødestykke og forlod pladsen. Den gamle smed havde netop givet drengen et slag over ryggen med et langt fyrspyd, da han anklagede ham for at have brændt et stykke jern af. Og så var nok nok. Der var hjælp at hente hos faren, der straks tog affære, meldte smedemesteren til politiet og han fik forbud om at have lærlinge igen. I stedet kom Hans Jørgen til i lære hos Helmut, der var en streng men dygtig læremester. Han lagde grunden til den dygtige smed Hans Jørgen blev til, efter han var udlært i maj 1945. Hans Jørgen kom i militæret fra november 1946 og på morgenparade efter blot otte dage, blev der råbt ”Vi skal bruge en mekaniker”. Ingen reagerede og så trådte Hans Jørgen frem og sagde, at han havde forstand på biler og motorer. Han kom i hærens motorskole og siden chef for hele køretøjsparken. 8


Oktober 2016

Efter tiden i militæret, købte Hans Jørgen og Tove den gamle smedje i Himmelev på Østre Kirkevej. Alle farens landmandskolleger havde kautioneret for lånet på 40.000 kr. og den dag, det nygifte par overtog smedjen, stod der heste hele vejen ned af Fynsvej for at blive skoet. ”Jeg skoede hele dagen”, sagde Hans Jørgen. Tiden udviklede sig og heste blev skiftet ud med traktorer, så der blev mindre arbejde, og Hans Jørgen måtte finde på noget nyt. De købte Smed-, Maskin- og autoværkstedet på Københavnsvej 106 C og drev en blomstrende forretning i næsten 30 år. Hans Jørgen lyser op og der er ingen tvivl om, at det sted er fuldt af gode minder. Der var 5-6 mand ansat, i alt ni lærlinge er udlært fra værkstedet ”De havde indflydelse på deres arbejde” og kunderne var yderst tilfredse ”for vi satte en ære i kvalitet og overholdt altid tidsfristen”. Kunderne kom alle steder fra, og Hans Jørgen sagde aldrig nej til arbejde. Hans store kunde var Roskilde Amts Vejvæsen og når han reparerede de store maskiner – sneplove og stregmaskiner, kunne han også opfinde og gøre dem bedre. Stregmaskinen kunne fx strege 4 km. mere vejlinje pr. dag efter, Hans Jørgen havde skruet på den. Også Domkirken og Skibsmuseet sendte bud efter Hans Jørgens ekspertise, for han kunne lave nyt smedearbejde, der lignede det oprindelige, så han blev berømt for det. Tove styrede det hele, de ansatte, kunder, børn og Hans Jørgen, siger han og ser stolt på sin kone. Der var en gammel træbarak i tilknytning til værkstedet, hvor familien boede. Siden byggede de et nyt hus – og det var en håndværker Christian, der sammen med Tove byggede det hus på blot ét år, siger Hans Jørgen. Tove og Hans Jørgen fik to børn, en søn og en datter. Sønnen, Leif fik kræft og lå i fem år på Gentofte hospital, hvor Tove passede ham hver eneste dag, til han døde. ”Når personalet fortalte, at Leif talte om sin mors pandekager, bagte Tove straks pandekager og kørte ind på sygehuset til ham med dem”, fortæller Hans Jørgen. Deres datter Ella ønsker ikke kontakt med sine forældre, men heldigvis kommer hendes søn Knud og besøger dem ofte. Tiden er gået, det er tid til frokost. Hans Jørgen hjælper omsorgsfuldt Tove i skoene, giver hende en kam, så hun kan se pæn ud, og sammen går de ud til frokost. Tingene er ikke længere, som de var engang, og Hans Jørgen vifter med hænder for at vise, at de godt vil arbejde med jern igen. Men øjnene er ikke til det og når man er 86½ og 90½, så er det også tid til at holde inde. Værkstedet blev solgt, men er i dag lukket. 9


Oktober 2016

Billeder fra høstfesten Den 22. september var der høstfest for beboere og pårørende. Forberedelserne stod på fra tidlig formiddag, hvor seks grise blev lagt på grill. Borde blev båret ind, dækket pænt og bordplanen til 200 gæster udarbejdet. Alle mand havde travlt for at sikre en god aften. Tak til alle for opbakningen!

10


Oktober 2016

‌.og Kurt Ravn underholdte med historier fra Matador og kendte sange. Tak til alle for en skøn aften med lÌkker mad og god underholdning.

11


Oktober 2016

Aktivitetskalender oktober 2016 Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Etage

Mandag 3.10

10.30 10.45 12.30-15.30 14.30 10-12 10.45 19-20 14.30 10.00 10.00

3 sal Ude Alle Alle Mødelokale Ude 1 sal Ude Alle etager 2 sal

10.45 14.30 14.30

Spil Dagens gåtur /rickshaw Influenzavaccination af beboerne Dagens gåtur/rickshaw Dameklub — film Dagens gåtur /rickshaw Kellerband på 1. sal Dagens gåtur/rickshaw Bage ”Det søde køkken” Rickshaw med frivillig fra Røde Kors Peter Dagens gåtur /rickshaw Banko med frivilliggruppen Dagens gåtur/rickshaw

Torsdag 6.10

10-12 10.30 10.45 15-16.30 14.30

Mandeklub Gymnastik på 3. sal Dagens gåtur/rickshaw Einars cafe Dagens gåtur/rickshaw

2 sal 3 sal Ude Caféen Ude

Fredag 7.10

8.30-10.30 11.00 10.45 14-15 14.30

Brunch Strikkeklub Dagens gåtur /rickshaw Beboermøde med kaffebord Dagens gåtur/rickshaw

Alle etager 1 sal Alle etager 3 sal Ude

10.30 10.45 14.30-16 14.30 10-12 10.45 14.30 15-16

Spil Dagens gåtur/rickshaw Erindringsdans Dagens gåtur/rickshaw Dameklub — Ud af huset, hvis godt vejr Dagens gåtur /rickshaw Dagens gåtur/rickshaw Aktivitetsskærm—fx spil

3 sal Ude 1 sal Ude Ude Ude Ude 3 sal

Tirsdag 4.10

Onsdag 5.10

Weekend 8.-9.10 Mandag 10.10

Tirsdag 11.10

12

Ude 2.sal vest Ude


Oktober 2016

Aktivitetskalender oktober 2016 Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Etage

Onsdag 12.10

10.00

Bage ”Det søde køkken”

Alle etager

10.00

Rickshaw med frivillig fra Røde Kors Peter

3 sal

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Ude

14.30

Det syngende postbud

Cafeen

10-12

Mandeklub

2. sal

10.30

Gymnastik

3 sal

10.45

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

8.30-10.30

Brunch

Alle etager

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Alle etager

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10.30 - 11

Gymnastik

2.sal

10.30

Spil på 3. sal

3 sal

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Ude

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10-12

Dameklub — Film matador og hygge

2 sal

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Ude

13.00

Tøjsalg fra Damernes butik

Cafeen

15-16

Aktivitetsskærm – fx spil

3 sal

10.00

Bage ”Det søde køkken”

Alle etager

10.00

Rickshaw med frivillig fra Røde Kors Peter

1 sal

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Ude

10-12

Mandeklub

2. sal

10.30

Gymnastik på 3. sal

3 sal

10.45

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

8.30-10.30

Brunch

Alle etager

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Alle etager

14.30

Kaffebord for beboere og pårørende på 3. sal

3 sal

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10.30-11

Gymnastik

2 sal

Torsdag 13.10

Fredag 14.10

Weekend 15.-16.10 Mandag 17.10

Tirsdag 18.10

Onsdag 19.10

Torsdag 20.10

Fredag 21.10

13


Oktober 2016

Aktivitetskalender oktober 2016 Dato

Tidspunkt

Aktivitet

Etage

Mandag 24.10

10.30

Spil på 3 sal

3 sal

10.45

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

14.30-16

Erindringsdans

1 sal

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10-12

Dameklub — Banko

Mødelokale

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Ude

14-15

Beboermøde

2.sal

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

15-16

Aktivitetsskærm – fx spil

3 sal

10.00

Bage ”Det søde køkken”

Alle etager

10.00

Rickshaw med frivillig fra Røde Kors Peter Andagt

2 sal

Dagens gåtur /rickshaw

Ude

14.30

Ukrainsk musikgruppe Dyvohray

Cafeen

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10-12

Mandeklub

2 sal

10.30

Gymnastik på 3. sal

3 sal

10.45

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10-11

Beboermøde

1.sal

15-16.30

Einars café

Caféen

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

8.30-10.30

Brunch

Alle etager

10.45

Dagens gåtur /rickshaw

Alle etager

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

10.30-11

Gymnastik

2 sal

10.30

Spil på 3 sal

3 sal

10.45

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

14.30

Dagens gåtur/rickshaw

Ude

Tirsdag 25.10

Onsdag 26.10

10.15 – 11.30 10.45

Torsdag 27.10

Fredag 28.10

Weekend 29.-30.10 Mandag 31.10

14

Mødelokal, Stuen


Ottober 2016

DEN FRIVILLIGE AKTIVITETSGRUPPE Den frivillige aktivitetsgruppe arrangerer i oktober måned: Onsdag den 12 oktober kl. 14.30 i cafeen Det syngende Postbud. Henning Vad har optrådt i T.V. 2 s ” Danmark har talent ” Henning er holdt op med at være postbud. Onsdag den 26 oktober kl. 14.30 Dyvohray Dyvohray har eksisteret i 20 år og består af 5 musikere, som alle er uddannet og ansat ved det meget anerkendte National Philharmonic Sociaty of Ukraine. Musikken består hovedsagelig af ukrainsk og russisk folkemusik, men de spiller også klassisk musik endog dansk musik. Dyvohray var her sidste år i oktober og året før, så det er et glædeligt gensyn. Billedet er fra Banko med de frivillige i september måned.

15


Oktober 2016

Nærende ord Ny præst på Trekroner Lad mig begynde med en vittig historie: Konfirmanden blev overhørt af den unge sognepræst, der netop var kommet til sognet. Præsten spurgte: ”Hvem er, der er så stor og mægtig, at selv jeg i forhold til ham kun er et lille kræ”? Svaret kom lidt tøvende fra konfirmanden: ”Jo, det må vel være provsten…”. Ja, nu var domprovst Jens Arendt jo ikke nogen korpulent herre, men han nåede akkurat at være min provst i en håndfuld måneder af min første præstetid i Roskilde Domsogn. Og nu da han for alvor er på pension, er det også faldet i mit lod at overtage gudstjenesterne på Trekroner Plejecenter. Tidspunkterne er ændret, og i efteråret bliver gudstjenesterne nu sidste onsdag i måneden kl. 10.15.Vi mødes i en af opholdsstuerne til de almindelige gudstjenester, mens vi ved særlige lejligheder som jul og påske holder gudstjeneste i cafeen i stueetagen. Selvom både præsten og stedet er ændret, rokker det ikke ved indholdet: Guds Ord skal nå ud til alle, også på markerne ved Trekroner, hvor der godt kan være langt til kirken. Så på den måde er udseendet af både præst og tjeneste måske nyt, men sproget det gamle og genkendelige. Det kan jeg fortælle en anden anekdote om. Den tysk-romerske kejser Frederik II, som levede for oceaner af år siden, havde den drøm at finde frem til det første sprog, der var blevet talt i verden. Frederik den II gjorde derfor et eksperiment, hvor han befalede slottets ammer og mødre, at alle nyfødte børn på slottet skulle få alt den mælk og mad, de havde behov. Til gengæld måtte hverken ammerne eller mødre nogensinde tale til børnene eller hygge om dem. Frederik II mente, at således kunne man finde ud af, hvilket sprog børnene af sig selv ville finde på at tale – og dette måtte da være menneskehedens allerførste sprog. 16


Oktober 2016

Historieskriveren, som beretter om kejserens drøm, fortæller, hvordan det gik: ”Men kejserens møje var forgæves, eftersom alle børnene døde. For de kunne ikke leve uden deres ammers og plejemødres kærtegn og glade ansigter og ømme ord. ” Hvad denne historie om Frederik d. II’s eksperiment fortæller os, er, at ord er som livgivende brød for os mennesker. Vi er født til at leve af og på ord. Og sådan er livet, for har vi ikke alle oplevet, at noget et andet menneske sagde til os kom til at betyde så meget, at vi måtte sige: Det her kan jeg leve på længe? Eller tænk på patienten der kommer til lægen og får at vide, at det alligevel ikke var alvorligt. Filminstruktøren Woody Allen sagde engang, at det et menneske mest længes efter at høre er ikke: Jeg elsker dig. Men: den var godartet. Det er jo lige til at blive rask af. Ord er da som brød. Det er svært at leve uden. Man kan dø uden. Ord opbygger, nærer og giver liv. På tysk findes denne sætning: Man ist, was man isst. Hvis man forstår en smule tysk, så tænker man: Det betyder jo bare, at man er den, man er. Men hvis ser det på tryk, så noterer man sig to gange s i isst, og så betyder det: ”man er, hvad man spiser.” Hvis man nu holder meget af torsk, kan vendingen jo vække til eftertanke – men lad os fortolke det sådan, at det gælder det brød, som er Jesus Kristus selv. For så er troen på Gud det livets brød, som Han skænker os ved sit ord til gudstjenesten, i bønnen, i salmesangen eller ved alterbordets fællesskab. Rasmus H.C.Dreyer Rasmus H.C. Dreyer er sognepræst i Roskilde Domsogn. Han er tillige natkirkepræst ved domkirken, hvilket betyder, at han står for domkirkens aftengudstjenester hver anden fredag. Han er født i 1985, og han har tidligere været ansat på Københavns Universitet som forskningsstipendiat og videnskabelig assistent i kirkehistorie. Han har været præst forskellige steder, senest i Sorø og Pedersborg, inden han kom til Roskilde. Rasmus er gift med Lis, som stammer fra Færøerne. Hun er også præst, og de bor i Sorø med deres tre børn, Sjúrdur,Vilhelm og Anna Dora. Foto: Sjællandske/Dagbladet. 17


Oktober 2016

Smykker og telefon søger ejermand

Smykker og telefon er fundet i vasketøjet, Hvis det er dine ting, kontakt Mette Otkjær

18


Oktober 2016

Underholdning

Allehelgensaften—Halloween Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For den protestantiske kirke er højtiden også præget af, at Luther allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i Wittenberg. Derfor regner man den 31. oktober som jubilæumsdagen for reformationen. Halloween, som også fejres den 31. oktober, er den amerikanske udgave af allehelgen, og det er fejringen af halloween, der har bragt traditionen med uhygge og græskar til Danmark.

19


Oktober 2016

Navne I oktober kipper vi med flaget og ønsker tillykke til:

2. oktober -

Anna Sophie F. Rasmussen - bolig 125

3. oktober -

Anna Lise F. Jensen - bolig 229

3. oktober -

Elin A. Sørensen - bolig 124

6. oktober -

Celia Mary Nielsen - bolig 126

8. oktober -

Lena Lyngsø - bolig 101

9. oktober -

Bjarne Mosskov Andersen - bolig 121

11. oktober - Ernst Johannes Hartvig - bolig 314 18. oktober - Hanna Midttun - bolig 324 27. oktober - Elinor Andersen - bolig 212

20


Oktober 2016

Beboere vi har taget afsked med: Keld P. Larsen - bolig 214 Valborg Enghoff - bolig 215 Ulla Thamsdorff - bolig 117

Æret vÌre deres minde

21


Oktober 2016

MADPLAN OKTOBER Lørdag

1.

Kylling med paprikasovs, broccoli og ris. Chokolademousse med flødeskum og ristede nødder.

Søndag

2.

Revelsben med skysovs og hjemmekogt rødkål. Citronfromage med flødeskum og chokoladepynt.

Mandag

3.

Skipperlabskovs med rugbrød, rødbeder og persille. Saftsuppe med tvebakker.

Tirsdag

4.

Kogt torsk med sennepssovs, hakket rødbede og æg. Stikkelsbærgrød med fløde.

Onsdag

5.

Farsbrød med bacon, skysovs og bagte rodfrugter. Champignonsuppe med flute.

Torsdag

6.

Gule ærter med flæsk, pølse, sennep og rugbrød. Pandekager med is og hjemmekogt brombærsyltetøj.

Fredag

7.

Krebinet skysovs, stegte kartofler og rosenkålsråkost. Kærnemælkssuppe med rosiner.

Lørdag

8.

Efterårsgryde med kartoffelmos og surt. Ananasdrøm med flødeskum og hakket chokolade.

Søndag

9.

Oksesteg med skysovs og waldorfsalat. Sherryfromage med pynt.

Mandag

10.

Hjerter i flødesovs med bagte gulerødder. Æblegrød med fløde.

Tirsdag

11.

Kylling i karry med ris og dampede ærter. Tunmousse med sauce verte.

Onsdag

12.

Grønkålssuppe med flæsk, pølse og sennep. Æbleskiver med solbærsyltetøj.

Torsdag

13.

Benløse fugle med kartoffelmos og rødløgskompot. Henkogte pærer med makronflødeskum.

Fredag

14.

Frikadeller med stuvet hvidkål og rødbeder. Tomatsuppe med pastinak.

Lørdag

15.

Vildtragout med kartoffelmos og syltede brombær. Citronflødeis med vafler.

Søndag

16.

Chili-vanilje skinke med flødekartofler og broccolisalat. Muldvarpeskud. 22


Oktober 2016

MADPLAN OKTOBER Mandag

17.

Stegt sild med persillesovs og rødbeder. Gullaschsuppe.

Tirsdag

18.

Kogt kalv med flødepeberrodssovs og haricot vert. Blommegrød med fløde.

Onsdag

19.

Millionbøf med kartoffelmos og rødbeder. Vaniljebudding med saftsovs.

Torsdag

20.

Farseret porre med skysovs og kogte gulerødder Hyldebærsuppe, æbletern og tvebakker.

Fredag

21.

Nakkesteg med vildtsovs rosenkål og ribsgele Pærevælling

Lørdag

22.

Hakkebøf med skysovs, bløde løg og drueagurk Gammeldags æblekage med flødeskum

Søndag

23.

Kalvesteg m/ portvinssovs, sauteret savoykål og druer. Nougat is med vaniljevaffel.

Mandag

24.

Forloren and med skysovs og tyttebær. Kartoffelsuppe med porre.

Tirsdag

25.

Levergryde med kartoffelmos og græskar. Vafler med hjemmelavet brombærsyltetøj.

Onsdag

26.

Laksefrikadeller med hollandaise og efterårsråkost. Risengrød med kanelsukker.

Torsdag

27.

Brunkål med kogt bacon, rugbrød og sennep. Frugtsalat med råcreme.

Fredag

28.

Boller i selleri med grønkålssalat. Rødgrød med fløde.

Lørdag

29.

Bør stroganoff med kartoffelmos og asier. Ymerfromage med brombærsovs.

Søndag

30.

Glaseret hamburgerryg, grønlangkål og brune kartofler. Blommetrifli med flødeskum.

Mandag

31.

Oksetykkam med æblepastinak og grov rodfrugtmos. Hokkaidosuppe med bagt torsk. 23


Glæd dig til musik i oktober…. Det syngende postbud Han kommer og underholder i cafeen Onsdag den 12. oktober. Kom og syng med

Kellerband Bandet har været på de andre etager og spiller den 4. oktober op til fest på 1. sal.

Dyvohray Folkemusikensemblet fra Kiev

Bandet spiller berømte ukrainske, danske og verdens melodier. Oplev dem i cafeen onsdag den 26.oktober

24

Oktober 2016, Plejecenter Trekroner  
Oktober 2016, Plejecenter Trekroner  
Advertisement