Page 2

Bidrager til at skabe sammenhæng mellem biblioteket og dets lokalsamfund

Bidrager til aktiviteter, der skaber netværk, kompetencer og innovation for borgerne

− Biblioteket er en ressourcestærk, fleksibel partner som vinder styrke ved at overdrage kontrollen over aktiviteter til borgerne.

− Netværk med andre skaber idéer, viden og vækst for den enkelte.

− Biblioteket bliver en lokal driver for samarbejde i lokalsamfundet. − Biblioteket er netværksskabende i sin virksomhed og forstærker de samlede ressourcer i lokalsamfundet.

− Læringsarenaer for og med lokale eksperter øger produktionen af viden. − Adgang til nye muligheder, ny teknologi, nye anvendelser af det kendte er basis for innovation.

Forstærker bibliotekernes værdi som brobyggere mellem miljøer og vidensdomæner

Udfordrer bibliotekers strategiske og ledelsesmæssige innovationsevne

− Medier, mursten og mennesker gør biblioteket til det mangfoldige sted, der stimulerer og præsenterer nyt.

− Det kræver innovativ ledelse at understøtte innovation.

− Nye relationer er grundlag for personlig og samfundsmæssig vækst. − Makerkultur bygger på kreative kompetencer, hvor færdigheder udvikles ved at gøre, røre og deltage.

Design af malenehald.dk

Folkelab I løbet af projektet er der skabt seks forskellige innovationsrum også kaldet folkelabs. Rummene er skabt lokalt i henholdsvis Aarhus og Roskilde og med afsæt i de lokale interesser og kompetencer. At skabe sammen med lokalmiljøet har været helt centralt for projektet. Det er blevet til seks midlertidige folkelabs: TechLab, Skrotlab, Guitarlab, Makerspace i Dreamcity på Roskilde Festival 2013, Magnetic Groove Memories samt Aarhus Mini Maker Faire. Læs mere om de enkelte Folkelabs på www.folkelab.dk.

Intro Hvis velfærdssamfundets vækst skal fortsætte, efterspørges innovation fra borgere og samfund. Det kan bibliotekerne være med til at sikre ved at understøtte borgernes innovationslyst og –evne. Folkelab har gennem 2 år eksperimenteret med tiltag, der skal understøtte de nye krav og færdigheder, der efterspørges i uddannelsesregi og på arbejdsmarkedet: kritisk tænkning, problemløsning, kreativitet, innovation, kommunikation og samarbejde. Makerkulturen er en læringstilgang, der i høj grad understøtter de nye krav og færdigheder. Erfaringer fra projektet videregives her i kort form som inspiration til arbejdet med makerkultur i bibliotekerne. På www.folkelab.dk kan du læse mere om projektet, og her kan du også finde den afsluttende rapport i sin fulde længde.

Om projektet Lokalsamfundets Innovationsrum er et toårigt samarbejdsprojekt mellem Hovedbiblioteket i Aarhus, Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet, Open Space Aarhus og INSP! Roskilde. Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker.

− Det kræver ledelse at ville retningen. − Det kræver kompetenceudvikling fra »vagt ved portalen« til »performance« på platformen.

folkelab

folkelab

Folkelaboratorier på biblioteker  

Anbefalinger og erfaringer fra projektet Folkelab

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you