Page 1

ROSITA JANSEN

PORTFOLIO


Rosita Jansen - Curriculum Vitae

00

Form - Bevegelse - Repetisjon

01

Bebyggelse i byen - Bevegelseshus - København - Danmark

02

Bosetning i landskap - Forfatterbolig - Limhamn - Sverige

03

Intervensjon - Objekt - København - Danmark

04

Masterplan - Grønttorvet - Valby - København - Danmark

05

Fasade til musikkteater - København - Danmark

06

Bosetning i landskap - Klimastasjon - Pantanal - Brasil

07

En kontrast i bevegelse - Rom - København - Danmark

08


Curriculum vitae

Utdannelse Aug. 2011-

Kunstakademiets Arkitektskole, København, Danmark

STUD. ARCH MAA

Aug. 2010 - Juni 2011

Designinstituttet, Oslo, Norge

Fagskolekandidat Design

Feb. 2009 - Juni 2009

Zanzibar høyskole, Zanzibar, Tanzania

Personlig utvikling og hjelpearbeide

Aug. 2007 - Juni 2008

Asker Videregående, Asker, Norge

Generell studiekompetense

Aug. 2005 - Juni 2007

Nesbru Videregående, Asker, Norge

Arbeidserfaring Nov. 2013- Proces Arkitektur, København, Danmark Deltidsansatt Okt. 2013- Nobel Arkitekter, København, Danmark Deltidsansatt Juni 2012- Maxbo, Asker, Norge Deltidsansatt Sep. 2009 – Sep. 2010 Propello AS, Stabekk, Norge Deltidsansatt Feb. 2006 – Feb. 2009 Holmen Fjordhotel, Asker, Norge Deltidsansatt Mai 2006 – Okt. 2006

Leder for Ungdomsklubben 16+, Asker, Norge

Deltidsansatt

Juni 2003 - Okt. 2004

Friskvernklinikken, Asker, Norge

Deltidsansatt 


Workshops og Kurs RE:Lifta, Grafisk produksjon, Konstruert tegning, Rumlig skitsering, Teori og historie, Murverk, Sammenføyning, Klima og miljø, Rom klima og konstruksjon, Arkitekturens moderne epoke, Lys og materieler, Prosess og mediering, Arkitektonisk verksanalyse, Bæredyktighet, Kultur og kommuniksjon, Personlig visualisering, Kultur og komminikasjon.

Programmer ArchiCad, AutoCad, Illustrator, InDesign, Microsoft Office, Photoshop, Rhino, Sketch up, Vasari, 3dsMax,

Språk Dansk- Flytende muntlig, Norsk- Flytende skriftlig og muntlig, Svensk- Flytende muntlig, Engelsk- Flytende skriftlig og mutlig

Interesser Pilates, Yoga, Fotografi, Svømming, Ski

Rosita Jansen Født 24.12.88 Statsborger: Dansk Mobil nr. +45 50574507 E-mail: rosita_jansen@hotmail.com

00


Form - Bevegelse - Repitisjon

Transformasjon og bevegelse Oppgave Sted

01

Transformasjon av objekt Ikke stedssatt

En lek med papir og lys skaper et spennende skyggespill. Ved 책 transformere objektet, papir og repetere den samme form, oppst책r et viktig samspill mellom sylinderne. Sammen lager de en pulserende bevegelse av oppdrift.


Bebyggelse i byen - Bevegelseshus - København - Danmark

Bebyggelse i byen Oppgave Sted

02

Bevegelseshus for moderne dans Tomsgårdsvej 33, København NV

Jeg ønsker å skape et bevegelseshus for moderne dans, som skal favne om rytmen og pulsen som Nordvest kvarteret i København har. Jeg vil arbeide med de to aktørers bevegelse (den serviserende: danseren og den servicerede: publikum), hvordan de skaper en dans igjennom bygningen, og hvordan bygningens forhold

til konteksten inviterer publikum inn. Min formgivning har hele tiden vært en prosess i å få kontekst og husets funksjon (dans) til å snakke sammen. Huset skal uttrykke bevegelsen, som er i dans, men også bevegelsen som er i Nordvest-kvartalet. Huset skal strekke seg ut i byrommet, og ha en inndragende effekt på publikum.


Bebyggelse i byen - Bevegelseshus - København - Danmark


Bebyggelse i byen - Bevegelseshus - København - Danmark


Bebyggelse i byen - Bevegelseshus - København - Danmark


SNITT

GRUNNPLAN

inngang for dansere

kjøkken

cafe garderobe

SNITT

J VE DS SG Ă…R

toalett

inngang for publikum

treningssal

billetter

treningssal

omkledning

toalett

treningssal

omkledning

foajeen

administrasjon

TO M


Bebyggelse i byen - Bevegelseshus - København - Danmark

Ankomstsituasjon

Billettsalg


Foaje

Cafe


Bosetning i landskap - Forfatterbolig - Limhamn - Sverige

Bosetning i landskap

03

Oppgave Forfatterbolig Sted Limhamn, Sverige

Den homogene og nøytrale,hvite betongfasaden understreker roen i kalkbruddet. Enkle, geometriske former transformeres og brettes med fü presise grep for ü skape en spenning. Den enkelte boligenhet er en del av en helhet og sammen med rommet mellom enhetene, skaper de en flytende bevegelse. For-

men er uforutsigbar og stimulerende. Den samlede komposisjonen er et naturlig nedslag ytterst pĂĽ kanten i bruddet. Den har god kontakt med underlaget, tross bevegelsen, som implementerer stor aktivitet. Den kontinuerlige repetisjon av grunnformen skaper en lek med det negative og positive rom.


Intervensjon - Objekt - København - Danmark

Intervensjon Oppgave Sted

04

Intervensjon før masterplan Grønttorvet, Valby, København, Danmark

Grønttorvet (i København) skal legges ned og en ny masterplan for området skal utarbeides. Før masterplanen skal en intervensjon skje på stedet. Ettersom størstedelen av produksjonen på Grønttorvet finner sted om natten, er det på natten jeg ønsker at min intervensjon skal tre frem. Jeg ønsker å bringe Grønttorvets sjel videre gjen-

nom min intervensjon ved hjelp av lys. Lyset skal spille på beskuerens nysgjerrighet og bringe trygghet og liv tilbake på Grønttorvet. To typer lysinstallasjoner settes opp; en dynamisk som forteller historien om rytmen, farten og stresset stedet hadde og en statisk som forteller historien om den store trygge hallen som var kjernen og hjertet til stedet.


Intervensjon - Objekt - København - Danmark


En lysinstallasjon av neonlys, som skal mime bevegelsen og lysene pü bilene som en gang suste forbi plassen da Grønttorvets produksjon var i full gang.


Intervensjon - Objekt - København - Danmark


Den store fabrikkhallen rives ned, og som en midlertidig installasjon bygges skjelettet til bygningen opp i neonlysrør. Lyset skal vise bygningens sjel og bygningens viktighet som sentralt plassert i midten.


Masterplan - Grønttorvet - Valby - København - Danmark

Masterplan Oppgave Sted

05

Masterplan, Gruppearbeid Grønttorvet, Valby, København, Danmark

Masterplanen tar utgangspunkt i en transformasjon av det eksisterende gavlrom på Grønttorvet. Grønttorvet er et industriområde preget av store åpne plasser og lange passasjer mellom bygningene. Som menneske føler man seg utsatt og sårbar når man beveger seg i dette store, skala-løse området, og det var kun mellom gavlene til bygningene vi følte oss trygge.

Gavlrommet vi oppholdt oss i tidligere, blir transformert til et vannbasseng, som blir sentralt plassert på en av masterplanens torv. På denne måten blir det nye byrommet og torv speilet, i vannbassenget, til det gamle byrommet. Alle vannbassengene kobles sammen av et kanalsystem som videre kobles på kommunens LAR system og skybruddsplan for håndtering av store regnskyll.


Masterplan - Grønttorvet - Valby - København - Danmark

De gamle gavlrom

Bygningene rundt gavlrommet rives ned

Gavlrommet transformeres til et vannbasseng og speiler nå det nye byrom

Kanalforløp


Modell studier av bygningstypologier


Masterplan - Grønttorvet - Valby - København - Danmark

Modellbilder


Masterplan - Grønttorvet - Valby - København - Danmark


Fasade til musikkteater - København - Danmark

Fasade til musikkteater

06

Oppgave Fasade til københavns musikkteater Sted København

Fasadens bevegelse og rytme gjenspeiler det som skjer inne i teateret. Mønsterets dybde i fasaden er med til å skape et spennende skyggespill når lyset filtreres gjennom den. Teatret er et mediet mellom politihuset og ‘Mendernes’ hus. Sammen

skaper de en betraktning av inne og ute. Hvem vil se og hvem vil bli sett? Den translusente glassfasade ut mot gaten gjør at det er mindre direkte innsyn inn i foajeen fra gaten. Dette beskytter de på innsiden og skaper en nysgjerrighet for beskueren utenfra.


Bosetning i landskap - Klimastasjon - Pantanal - Brasil

Selvforsynt klimastasjonen i tropiske våtmark

07

Oppgave Klimastasjon Sted Pantanal, Brasil

Pantanal er verdens største våtmark og hvert år i regnsesongen stiger vannstanden med opp til 5 meter og 80% av hele Pantanal blir dekket av vann. På grunn av det varme klima og den store forskjell mellom total tørke og ekstrem oversvømmelse er dette et område som er preget av at dyr, planter og menneskene må tilpasse seg områdets omskiftende forhold. Flere ganger gjennom min research støtte jeg på vannanemonen (victoria rega). Jeg oppdaget forskjellige funksjoner ved planten i sin tilpasning til område og dens omgivelser. Jeg var interessert i hva som kunne overføres romlig og funksjonelt. For eksempel er alle plantens blader forbundet til en felles rot. Denne form for samhold, fel-

lesskap og tilknytning ønsket jeg også for mine forskere i boligen. Dette skulle både oppdele og forene forskerne i et tett og nært samarbeid. Til å binde enhetene sammen, så jeg på bladets forgreninger. Jeg så hvordan bladstammen hierarkisk delte seg i mindre og mindre “stier”. På samme måte skulle forskerne få en glidende oppfattelse av overgangen fra det private til det offentlige (felles) hvor stiene markerer overgangen. Jeg har forsøkt å designe bygningens form ved å la de klimatiske forholdene forme bygningen. På denne måten optimeres den naturlige luftstrømmen, skygge for solen og flyteelementer under hele bygningen, slik at den halve året fungerer som en husbåt.


Bosetning i landskap - Klimastasjon - Pantanal - Brasil


Klimatiske prinsipper

Høyden pü fellesrommene mot nord skygger for soverommene mot syd

Regnvann oppsamling Store vinduer for naturlig lysinnslipp og god utsikt til naturen utenfor


Bosetning i landskap - Klimastasjon - Pantanal - Brasil

Solpanel

Generator to get electricity from solar power Naturlig ventilasjon gjennom trepanelene

Flyteelementer


SNITT

allrom

kjøkken/stue

bibliotek soverom

soverom soverom

SNITT

soverom


Bosetning i landskap - Klimastasjon - Pantanal - Brasil


En kontrast i bevegelse - Rom - København - Danmark

En kontrast i bevegelse

08

Oppgave Observasjon Sted Ikke stedssat

Du kommer nærmere og blir nysgjerrig. Hva er det? Føttene går av seg selv og uten at du merker hvordan, er du innenfor. Tiden står stille. Lyset er fortryllende og omringer deg. Du er trygg. Det er nesten så du kan høre at rommet visker vennlige ord til deg. Lyset fra rommet ved siden av lokker deg. Du blir fulgt inn i et nytt rom av din nysgjerrighet. Men hva er det

som skjer? Stemningen endrer seg.. Veggene kommer mot deg og presser deg inn i et hjørne. Du føler deg utilpass og kanskje litt redd? Men du er nysgjerrig og bestemmer deg for å overvinne frykten. Det hjelper ikke. Rommet ønsker at du skal være utilpass. De vennlige stemmene fra før, er blitt til en mekanisk uro og du vil ut. Tilbake..


En kontrast i bevegelse - Rom - København - Danmark


Architecture Portfolio  

Rosita Jansen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you