Page 1

Rosi Gómez MARP2S

MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA


El Manual d'Identitat Corporativa recull els elements constitutius de la Identitat Visual de FITRUCK.

Com a elements constitutius establim les pautes de construcció, l'ús de les tipografies i les aplicacions cromàtiques de la marca.


MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA ÍNDEX 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

LA MARCA CONSTRUCCIÓ I APLICACIÓ EL COLOR TIPOGRAFIA USOS NO CORRECTES PAPERERIA APLICACIONS TERMINOLOGIA


1. LA MARCA FITRUCK és una empresa única, amb una personalitat única. S'ha creat per FITRUCK una imatge corporativa que conté tots els valors que volem expressar a través de la marca. Proximitat Oferint als clients un tracte personalitzat, humà i proper, sintonitzant amb les seves expectatives i estils de vida. El color rosa ens caracteritza per dirigir-nos especialment a la dona. Modernitat Per oferir sempre una imatge, fresca, neta i actual.


2. CONSTRUCCIÓ I APLICACIÓ Logotip

Logotip + identificador

La marca comercial FITRUCK neix de la unió de les paraules “fit” i “truck”. La forma principal és la pròpia paraula de la marca, una tipografia gruixuda i senzilla. La unió de caràcters i el símbol, construeixen una tipografia personalitzada, que aporta a la marca una identitat pròpia i moderna. Al logotip se li pot acompanyar per l'identificador corporatiu, aquest afegeix a la marca els productes que oferim, “Smoothies” El logotip pot presentar-se en diferents formes, de forma senzilla, o bé, acompanyat per l'identificador.


10x 2x

x

MODULACIÓ EL logotip de FITRUCK, s'inscriu en una superfície modular de proporcions 10x2. El valor “X” estableix la unitat de mesura. Així, assegurem la correcta proporció de la marca sobre qualsevol suport i mesures. AREA DE PROTECCIÓ S'ha establert un àrea de protecció entorn del logotip. Aquest àrea haurà d'estar exempta d'elements gràfics que interfereixin en la seva percepció i lectura de la marca. La construcció de l'àrea de respecte queda determinada per la

1x

1x

mesura “X”.


GRANDÀRIA MÍNIMA DE REPRODUCCIÓ Impressió

15 mm

Suport digital

100 px

S'ha establert una grandària mínima de reproducció d'impressió de 15 mm. de llarg. Per a reproducció en pantalla s'aconsella una grandària mínima de 100 píxels de llarg. En sistemes amb baixos valors de reproducció, (relleus, gravats...), s'aconsella una major grandària, atenent a criteris tècnics del sistema de reproducció i de llegibilitat.


3. EL COLOR Pantone e5007d C: 0 / M: 100 / Y: 0 / K: 0 R: 230 / G: 0 / B: 126 Pantone 000000 C: 0 / M: 0 / Y: 0 / K: 100 R: 0 / G: 0 / B: 0

El color principal del logotip i símbol de FITRUCK, és el color negre (Pantone 000000). Utilitza també com a color secundari per al símbol un color rosa (Pantone e5007d)


APLICACIONS CROMÀTIQUES

Sobre blanc

Sobre negre


4. TIPOGRAFIA La família tipogràfica corporativa de FITRUCK és la Tw Cen MT Condensed bold i regular. Es va triar aquesta tipografia per la seva claredat, modernitat i bona llegibilitat.


Canvis en els colors

5. USOS NO CORRECTES Es recomana una especial cura a evitar usos no correctes que afectin a a l'imatge de la Identitat Corporativa

Canvis en la distribuciรณ dels elements

Canvis en la tipografia


6. LA PAPERERIA TARGETES DE VISITA


FULL DIN A4 GENÈRIC AMB CAPÇALERA CORPORATIVA


CARPETA SENSE LLOM PER A DIN A4


ANUNCI SPOT PUBLICITARI FITRUCK: https://vimeo.com/265776601

Fitruck  

Creació d'un foodtruck. Manual d'identitat corporativa i anunci publicitari

Fitruck  

Creació d'un foodtruck. Manual d'identitat corporativa i anunci publicitari

Advertisement