Page 1


99373_den gamle mand og hvalen_cc.indd 2

11/02/15 07:59


99373_den gamle mand og hvalen_cc.indd 3

11/02/15 07:59


Den gamle mand og hvalen er oversat fra no rsk af Naja Marie Aid t efter Den gamle mannen og hvalen Copyright © 20 05 by CappelenD amm, Oslo Denne udgave: © Høst & Søn / ro sinante&co, Købe 1. udgave, 1. oplag nhavn , 2015 Illustration: Stian Hole Grafisk tilrettelæ gning: Jette Aaag aard Enghusen Prepress: Narayan a Press Sat med Scala og trykt hos Livonia Print, Riga ISBN 978-87-638 -3467-4 Printed in Latvia

2015

Enhver kopierin g fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændri nger.

Høst & Søn er et forlag i rosinante& co Købmagergade 62 , 3. | Postboks 22 52 | DK-1019 Kø www.rosinante-co benhavn K .dk

99373_den gamle mand og hvalen_cc_r.indd 4

11/02/15 10:10


Stian Hole mand e l m a g n e D og hvalen dt a Maria Ai j a N d e v k a dans P째

/n /st & So Ho

99373_den gamle mand og hvalen_cc.indd 5

11/02/15 08:02


angt mod nord hvor fjeldene mød er havet bor gamle Cornelius og hans kat, Tra ss. Havet begynder ved Cornelius’ br o. Blågrønne og ruller tålmodigt salte bølger mod stranden og sliber stenene ru huset rejser fjelde nde. Bag ved ne sig lodret. På en ge n m ellem fjeldene og hvor luften er tæ havet, t af blomsterduft og h vo r humlebier sum sommeren, har mer om Cornelius ryddet marken og bygg et sit hus. En mågefjer ko mmer sejlende ov er havet. Corneliu og kigger på odde s samler den op n på den anden side af vandet. D Han hedder Hal er bor hans bror vor og har bølger . i håret. De to brød uvenner og har ik re er bitterligt ke talt med hinan den i flere år. Alli Cornelius tit og ge vel står spejder ud over havet for at se om sin bror på den an h an kan skimte den side. Af og ti l føles det som om øje med ham fra Halvor holder sit hus på odden .

99373_den gamle mand og hvalen_cc_r.indd 6

11/02/15 10:03


99373_den gamle mand og hvalen_cc.indd 7

11/02/15 07:59


s med Trass el iu s uden for sit hu rn Co er dd si n ne te m af i havet, og den runde sol synke n ha r se a fr er D . et på skød ud op til himlen igen. »G jse re n de n ha r se n om morgene han øjnene og s til Trass. Så lukker iu el rn Co r ge si t,« ve bor i ha en. »Viiiha, nningerne mod strand dø r ke is hv « h, sh , lytter. »Shh ngerne. viiiiha!« svarer mågeu

O

Han kender forskel på t. jre ve af jl fe ig dr al r Cornelius tager ærke det i kroppen nå m n ka an H . er ky es uvejrsskyer og lamm elius har et t i alle hans led. Corn de er rk væ Så . om r vejret slå dbygget ur. havde han også et in ng ga En . er et m ro indbygget ba år siden mmerdag for mange so en e rk vi at ed m . Men det holdt op ius ligeglad med tiden el rn Co er u N . es ilt da Halvor og han sk

99373_den gamle mand og hvalen_cc.indd 8

11/02/15 07:59


99373_den gamle mand og hvalen_cc.indd 9

11/02/15 07:59

Stian Hole - Den gamle mand og hvalen (læseprøve)  
Stian Hole - Den gamle mand og hvalen (læseprøve)  

I 2015 kan den prisvindende forfatter og illustrator Stian Hole fejre 10-års jubilæum. I den forbindelse udgives Holes roste debut, billedbo...