Page 1


1


Hjertestorm © Annette Herzog (tekst) og Katrine Clante (illustrationer - Hjertestorm) og Rasmus Bregnhøi (illustrationer - Stormhjerte) og Høst & Søn / ROSINANTE & CO, København 2016 1. udgave, 1. oplag, 2016 Grafisk tilrettelægning: Katrine Clante Prepress: Narayana Press Trykt hos Livonia Print, Riga ISBN 978-87-638-4238-9 Printed in Latvia 2016

Enhver kopiering fra denne bog må kun ske efter reglerne i lov om ophavsret af 14. juni 1995 med senere ændringer. Forfatter og illustrator ønsker at takke Statens Kunstråds Litteraturudvalg samt Autorkontoen for støtte til denne bog. Tak også til Klitgården for arbejdsopholdet under tilblivelse af bogen. Læs mere om forfatter og illustratorer her: annetteherzog.com katrineclante.dk rasmusbregnhoi.dk Høst & Søn er et forlag i ROSINANTE & CO Købmagergade 62, 3. | Postboks 2252 | DK-1019 København K rosinante-co.dk

2


titelblad

3


5


Jeg flyver. Jeg har fĂĽet vinger.

Jeg stiger og falder. En storm raser i mit hjerte og hvirvler mig rundt som et efterĂĽrsblad.

6


Alt, hvad jeg kender, er nyt fra denne svimlende højde. Småt, blegnet, betydningsløst.

Som fuglene på træk lader jeg alting bag mig. Jeg svæver i en lykkerus på vej mod nye steder.

Kun heroppe kan jeg råbe af lykke. Kun heroppe er der plads nok til mig. Til at flyve, til at stige og …

7


Fuck, og sĂĽ netop nu!

8


Hvorfor spiser du ikke, Viola? Jeg er ikke sulten.

Du ser sĂĽ hemmelighedsfuld ud.

Du er vel ikke forelsket, Viola?

9

ALDRIG I LIVET!


8 6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−

Viola er forelsket! Viola har en kæreste!

4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−

Selvfølgelig er jeg ikke forelsket.

Men hvorfor føler jeg mig pludselig trist? Lige før var jeg jo så glad ...

2

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−−

Altså lige bortset fra i Storm.

− 1 −−−−−−−−−−−−−−−

10


11


8 −−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−

ve ke prø kal ik s , e n t a t e M nr tte. de de den re E at fin R Æ lV a k s man

Det er ikke de smukke,

vi elsker,

6

men dem,

vi elsker,

1. Korinterbrev Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har

er smukke. Tolstoj

og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke

har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at

, brændes, men ikke har kærlighed gavner det mig intet.

−−−−−−−−−−−−−−− 3 −−−−−−−−−−−−−−− 2

12 − 1 −−−−−−−−−−−−−−−

Det er umuligt, sagde stoltheden Det er risikabelt, sagde erfaringen. Det er formålsløst, sagde fornuften Giv det et forsøg, hviskede hjertet.

Husk at elske mens du tør det. Husk at leve mens du gør det.

4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−

kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave


−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−− 10 −−−−−−−−−−−−−− B = B −−−−−−−−−−−−−− 12 −−−−−−−−−−−−−− C = C −−−−−−−−−−−−−−

I går var d er idrætsd ag i skolen Storm fra . Det er så min klasse vildt, hvad s å mig vinde over til pig der skete! i 400 m løb. erne, men Bagefter k hver gang kun på mig om han han sagde . Jeg tror, n o g e t , h a k n ville se, iggede han noget??? P om jeg grin næsten ludselig va e d e r . B a ll e t e andre gå yder det sad ved sid et. Der var en af hina k n un Storm den på græ Om ALT. D og mig, vi splanen og et var skid b le v e k v o ed med at ldt, men je sidst mått snakke. g havde ikk e HAN des e v ly æ s r t r e hjem, for til at gå. T han låste di han hav sin cykel o il d p e , kom hans en aftale. MED VILJ s Men da kulder til a E? Mit hje t røre min rte banker om jeg ikke . VAR DET , når jeg t lagde mær ænker på d ke til det, e stød! Han t. Jeg lod, selvom det vendte sig som f ø lt o e m s som elektr to gange, d vildt sødt! isk a han cykle de af sted . Og smiled e Det føles som en sto r, smuk sæ meget tyn beboble. Ell d skal. Ing er som et e n m å røre ved fugleæg m skal være ed en d et, ellers g en hemmeli å r det i sty ghed. Ikke kker. Det engang Flo ra må vide det!

14 −−−−−−−−−−−−− M = M −−−−−−−−−−−−−

13 16

Herzog, Clante, Breignhøi HJERTESTORM (Læseprøve)  
Herzog, Clante, Breignhøi HJERTESTORM (Læseprøve)